Szolgálhatja-e a magánlevelezés az oktatás és a kutatás céljait- avagy mi állhat a Vám- és Pénzügyõrség újabb vizsgálatainak hátterében?


Az elmúlt héten botrányos események zajlottak több hazai felsõoktatási intézményben. A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága - egyes források szerint pénzügyminisztériumi ötlet nyomán - több intézményben ellenõrzést tartott, illetve bizonyos esetekben ellenõrzés nélkül magas összegû vámbírságot szabott ki a Lake Success-i egyezmény alapján vám- és ÁFA-mentesen vásárolt számítógépek szerintük szabálytalan használata miatt. Úgy hírlik, felsõ szintû jogértelmezési vita folyik arról, a számítógépek mint eszközök egyáltalán besorolhatók-e az egyezmény hatálya alá, vagy az csak oktatási és kutatási célokat szolgáló mûszerekre alkalmazható. Szakmailag meglehetõsen érdekes a VPOP álláspontja: szerintük a számítógép - még ha beletartozik is ebbe a körbe - nem tekinthetõ oktatási célú berendezésnek, amennyiben fellelhetõ rajta akár csak egyetlen olyan állomány, dokumentum, amely nem hozható szoros összefüggésbe oktatási vagy kutatási feladatokkal. Az intézmény az ilyen gépek után köteles a teljes elmaradt vámot és ÁFÁ-t kamatokkal növelten befizetni. A Budapesti Közgazdasági Egyetemet ilyen indokkal - ellenõrzés nélkül - 16 millió forintos ÁFA-befizetésre kötelezték az 1996-ban beszerzett eszközök után. Az egyetem gazdasági vezetése természetesen megfellebbezte a döntést, a pénzt azonban be kellett fizetnie, minthogy a fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. Ezután a VPOP emberei helyszíni szemlét tartottak, és örömmel nyugtázták, hogy a számítógépek valóban oktatási célokat szolgálnak (kivéve azt a néhány gépet, amelyek a dékáni hivatalokba kerültek, de ezekrõl az egyetem nyíltan vallott, ezen gépek ÁFÁ-ja kb. 600 ezer forint). A fájlokba, programokba egyébként senki sem nézett bele, egyszerûen csak a számítógépek elhelyezését vizsgálták. Az egyetem még nem kapott vissza pénzt, a minisztériumban jelenleg is vizsgálják az ügyet.
A szegedi JATÉ-t a hét vége felé szállták meg egyenruhás, fegyveres "szakemberek", akik a gépeken lévõ állományokhoz ugyan nem tudtak hozzáférni - ilyesmivel ugyanis valószínûleg még életükben sohasem kísérleteztek -, ám kifogásolták például, hogy az egyik szkenneren más ország szerepelt gyártóként, mint a gép papírjain.

A felvetõdõ kérdések:

- Valóban felmerülhetett-e alapos gyanú, hogy a hazai egyetemek tömegesen vásároltak számítógépeket "egyéb" célokkal (amivel indokolhatók lennének a fenti lépések), vagy csak az intézmények sakkban tartása a cél?
- Az egyetemi autonómia klasszikus értelmezése szerint hatóságok, fegyveres szervek csak az intézmény vezetõinek engedélyével végezhetik tevékenységüket az intézmény területén. Joga van-e a VPOP-nak razziákat tartani ilyen engedély hiányában?
- Vajon hogyan választja ki a VPOP azon szakembereit, akik jogosultak eldönteni, hogy egy adott állomány kutatási, oktatási, vagy esetleg egyéb célokat szolgál?
- Az internetbe kötött számítógépek esetében mi értelme van beszélni az egész kérdésrõl? Ki lehet abban a helyzetben, hogy képes garanciát vállalni egy internetbe bekapcsolt számítógép háttértárolójának tartalmáért?
- Nem bûnpártolás-e, ha a rektorok figyelmeztetik az oktatókat, hallgatókat, hogy tüntessék el magánjellegû anyagaikat a géprõl?
- Egyáltalán: mi számít magánjellegû anyagnak? Vajon azok a programok is, amelyeket a "legális" programok mellé bárki saját használatra felrak? Vagy csak a levelezés? A levelezés vajon minden esetben-e, mert mi van, ha egy szakmai levélváltás végén az egyik kolléga a másik hogyléte felõl érdeklõdik? Egyáltalán: a kapcsolatépítés - akár az e-mailes magánlevelezés - nem számítható-e az oktatási célok megvalósulásának feltételei közé? És vajon azoknak a gyerekeknek is tilos lesz-e "magáncélra" - például megintcsak levelezésre - használni a számítógépet, akik majdan az iskolai számítógépprogram keretében internet-hozzáféréshez jutnak? Kizárja-e az oktatási és kutatási célú használatot, ha például játékprogramok (is) találhatók egy gépen? Magyarán tilos-e egy kutatónak egy kísérleti vagy számítási eredményre várva aknakeresõzni?
- És egy kicsit tágabban: Magyarországon (is) sokan interneteznek nemcsak az oktatási intézményükbõl, hanem a munkahelyükrõl is. Szerintetek szükséges és értelmes törekvése-e bármelyik intézménynek vagy munkáltatónak, hogy bármiféle korlátok közé szorítsa a munkahelyi internet-hozzáférés használatát?

Gerényi Gábor Mihancsik Zsófia
gg@pirx.idg.hu zsofi@mail.datanet.hu

1997. április 7. 4 óra 51 perc


A válaszok:" Minden törvény kijátszható. A törvény hiánya
viszont tragikus. Mert legalább
egy olyan szimbolikus intézménynek, egy olyan
normának lennie kell, amely
számonkérhető."
Ti ezt értitek?
Nyanyu


1997. április 14. - hétfõ, 5 óra 43 perc
DcsabaS,
Megpróbáltam így vasárnap éjjel körlevélben érdeklődni, de senki sem hallott semmiféle ellenállásról. Aminek, persze, ha így van is, nem tudjuk az okát. Lehet például, hogy a hatóság (VPOP) mindenhová rektori engedéllyel tört be...
zs.


1997. április 14. - hétfõ, 3 óra 3 perc
A kérdésekhez. Nem Magyarország, hanem a magyar sajtó kapott "partly free" jelzést. Magyarország "free" jelzést kapott. Az Internettot nem vizsgálták...
R.bagoly


1997. április 14. - hétfõ, 2 óra 5 perc
Pufi,téged a Gyula hordott?(A tenyerén. Mennyit privatizáltál.Hány vámmentes computered van?))
baba jaga


1997. április 14. - hétfõ, 1 óra 56 perc
Te, Homoród, szerintem kár beléd az utazás. Úgyis mindenről csak ugyanaz jut eszedbe, akárhol jársz :(((. De biztos te is a komcsik áldozata vagy, megfertőzték az agyadat. Csak ők az imprliasták mancsát látták mindenbe, te meg a komcsikét. Nem egy nagy difi.

Pufi, aki nem pufajka


1997. április 13. - vasárnap, 21 óra 29 perc
Debug,

voltál már Albániában ?
Akkor amikor én ? /Abban az időben még sorszámot osztottak ott, és évente ritkán ütötte meg a 100-at../
Eltöltöttem ott jó pár hetet, volt alkalmam megismerni az ottani értelmiségen keresztül a helyzetet. Mindössze 2000 mecsetet robbantottak fel, és alig néhány százezer embert emésztettek el a nehézfémbányákban azok a pufajkások akiket úgy sajnálsz /a nyomort nem említem mert nem akarom az Internetto www kapacitását kiakasztani /.
Néhány éve valami elkezdődött, egy kormány nemzeti alapon lépegetett előre folyamatosan, de kitört a balhé az ismert okok miatt, amely egy hónap alatt elvezetett a vlorai fegyveres zavargások csírájához, Berisha rendet akart csinálni, ahogy ilyenkor illik. De rászólt az emberbarát nyugat, nehogy már megfenyítse az előbb már említett vattakabátos csapatot.
Sőt, odapattant Vranitzky, a bukott kancellár, tarsolyában ugyanezen üzenettel. Sikerült elhúzni addig a dolgokat míg teljes felfordulás lett az eredmény, a vattakabátosok utódai bekerültek a kormányba.
Mire volt ez jó?
Megmondom.
Egy nemzeti kormányt nem lehet lerabolni, privatizálni 1000 %-os haszonnal, egy vattakabátost igen.
A képlet Magyarországról is ismert, neked nem ?

homoród
/Budapest/


1997. április 13. - vasárnap, 21 óra 0 perc
Kedves bőbeszédű levelezőtársaim!

Nagyon megnehezíti a hasznos (értelmes) információk kibogarászását, hogy egyesek akkor is szükségét érzik a szövegelésnek, amikor nincs a témával kapcsolatos mondandójuk. Akinek ilyen szüksége van, az kérem menjen ki (a dolgát máshol elvégezni)! Ha nincs bennünk önkontroll, akkor előbb utóbb tényleg szükség lesz a moderátori közbelépésre. Ugyanis a demokráciát illene nem összetéveszteni az anarchiával (amikor mindenki azt csinál, amit akar). A demokráciának szabályai és intézményei is vannak. Itt pl. jó volna törekedni arra, hogy ne akadályozzuk feleslegesen az adott téma iránt igazán érdeklődőket! Az, hogy időnként akadnak kevesebb reakciót kiváltó témák, még nem ok arra, hogy mérhetetlenül sok (már elnézést) mocsokkal pótoljuk a "hiányt"! A magam részéről teljesen megértem zs-t és kívánom, hogy minél tovább bírja a strapát!

Most pedig egy a témával kapcsolatos kérdésem:

Volt-e olyan intézmény, ahol megtagadták a VPOP embereinek beengedését? Vagy pedig a marcona vitézek tárt kapukat találtak mindenütt? (Emlékezni vélek arra, hogy néhány hónapja a hatóságok unszolására pl. bizonyos internet szolgáltatóinknak szállt annyira az inukba a bátorsága, hogy ki is adtak gyorsan mindenféle személyes információt...)

DcsabaS@r1.atki.kfki.hu


1997. április 13. - vasárnap, 18 óra 15 perc
A VPOP-val - saját tapasztalatom szerint - NINCS MIT TENNI, nem fogja soha megérteni mi az Európai kultúra, és annak számítógépesített terjesztése. Látsd: Internet, amit elsôsorban az egyetemek használnak és valószínűleg ôk is hozták létre.

Az, hogy az egyetemeken Lake-Success-i megállapodás alapján vámmentes számítógépek legyenek, a megállapodás alapját jelentik.
Cégem - nem számítógép forgalmazó - több kutatási célú műszert forgalmazott eddig is, a fent említett megállapodás alapján vámmentesen. Az ahhoz tartozó komputereket is vámmentesen vámolta el az AKKORI VPOP. A MAI MOST MIT AKAR? Csak nem sértôdött meg a VPOP már megint? Pont a dupláját veszik ki a végfelhasználók zsebébôl, mint amit a cégem keres(het) egy ilyen üzleten, de nekem 20 év szakmai tapasztalatot kellet beszereznem a szakértôi forgalmazáshoz, míg a VPOP a seggén ül, és - TÉNYLEG - csak a munkámat nehezíti.

Mint említettem, SEMMILYEN értelme nincs a süket párbeszédnek, ez egy újabb piszkos húzás az amúgy is rettenetesen lepusztított felsôoktatással szemben.

Mikola László


1997. április 13. - vasárnap, 17 óra 54 perc
Most meg mi történt? Tavasz van?
Erotika,
a vámosok az elkobzott libidokat árulják.
A bejött összegböl felfujható...
De ezt majd odafenn eldöntik.

Régen a nagypapi mesélte a nagymaminak, hogy
nem az az újság amikor a kutya megharapja a
postást, hanem amikor a postás a kutyát. Itt is
harapós a postás. Miért nincs kiírva?

Tuttira nem értem, hogy vasárnap 3 óra 3-kor
mit jelent ez a mondat: "De attól még ember
vagyok, remélem, ebben egyetértünk." Hogy kerülült
ez ide?
meg, hogy került ide:
"Nemtudomkiafaszmertnemirtaalá... Trixie",
ugy latszikaz ügyeletes elaludt.

Meg itt van ez a NyÍröÜgy, ez lenne az
új 7témája?
Gyerekek, ne vezessetek piássan és ha igen
irás elött vegyetek hideg zuhanyt. Úgy jobb.
Nekem.
Ja és mi lett a vámos üggyel?
Asztalaviszta?
Kanikutya / Szevasztoktavaszvan!


1997. április 13. - vasárnap, 15 óra 21 perc
Ricsi!

I. Budapesti Erotika Kiállítás és Börze:
Népliget, Építők Sportcsarnok. Nyitva ma estig.

(Info: Népszabadság, 1997.ápr.12., 13. old.)

Siess!1997. április 13. - vasárnap, 13 óra 28 perc
LÁNYOKSRÁCOK !

Lehet, hogy nem vagytok usenet, de már teljességgel kétségbe vagyok esve. Senki nem árulja el, hol és meddig rendezik meg az EROTIKA kiállítást. Aki tudja, segítsen, mert OTT akarok lenni!
Köszi.
Ricsi1997. április 13. - vasárnap, 12 óra 31 perc
Eddig csak a pápai csalhatalanság dogmáját ismertem. Később mégis visszakozott a Vatikán. Most van egy új személy, aki tévedhetetlen. Ajvé...
Csucsuja


1997. április 13. - vasárnap, 12 óra 23 perc
Zsófi,
most gyorsan átfutottam a viszonylag hosszú levéláradatot, melyek java része az utóbbi időben - enyhén szólva - kevéssé érinti az eredeti témát.
Lehet, Te nem hibáztál, lehet, nem tévedtél. Nekem aszonta az öregapám: nézd gyerekem: lehet, hogy Te csak jaffát iszol. Mégis, ha a kocsmában szonyga valaki, hogy részeg vagy, ne figyejjé rá. Ha ketten mongyák, gondúkoggyá el. Ha hárma, akkor szó nélkül vedd a kabátod és menj haza.
Én azt gondolom, itt már kettő személynek nem teccik valami, oszt előbb utóbb előkerül(t), hogy ki-van kiért? Bizonyos vagyok benne, hogy nálad keresve se lehetne megfelelőbb moderátort találni - ha lehetne, már az ülne ott a drót másik felén -, azonban legalábbi elgondolkodtató - számomra ugyan fel nem fogható -, hogy egyesek távozásukat helyezik kilátásba.
Lehet, nem tévedtél, nem hibáztál. De akkor az Isten szerelmére kérdem: itten akkor mostan minden a legnagyobb rendben van? Így van rendben?
Üdv
@llexxpos


1997. április 13. - vasárnap, 10 óra 27 perc
Zs,
kösz. Nem okozol cslódást, azt írtam, mindnkinek "lehet" rossz hete. És ha hibáztál? Az is benne van a pakliban. Nem kell akkor se görögtüz, mert ezek mind emberi dolgok, aki ezt nem érti meg, talán túlzottan egyedül van, magányában ezt nem ismerhette meg.
Ny-vel persze hogy dumálok - márhacsak egy földi halandóval szóbe elegyed. Mé tilos lenne? Nem mószerolni akarok senki, csakhát had hallom a generális üléspontját. Merr érdekel. Ennyi.
@llexxpos
Adi: Compuservben KITILTÁSOK voltak, kilépés alig. Vaki jól van, 5 vap múlva 9 éves.


1997. április 13. - vasárnap, 7 óra 17 perc
A házigazda vagy begerjedt, vagy ....!
Kúrvájul amateaourrr.
A VPOP meg röhög.
Tökjó, mi?
Nyanyuka.


1997. április 13. - vasárnap, 6 óra 23 perc
Hehe

1997. április 13. - vasárnap, 3 óra 49 perc
Kedves @llexpos,
Sajnálom, ha csalódást kell okoznom, de tök jó hetem volt. És emellett úgy gondolom, hogy kivételesen nem is hibáztam, és nem is tévedtem. De attól még ember vagyok, remélem, ebben egyetértünk.
zs.
Ja, és majd ne felejts el dumálni a Nyírővel Keszthelyen. :)))))


1997. április 13. - vasárnap, 3 óra 3 perc
Uraim,
kissé túllő mán mindenki a célon. Vagy az már nem érdekes? "Kilépek"
"Itthagyom" - no és? Akkor mi van?
Nem akarok arról szólni, hogy mindenkinek lehet nem túl jó hete. Zsófinak is. Hibázhat, tévedhet, ettől ember. Azzal hogy kilépsz, semmi nem oldódik
meg, a VPOP ugyanúgy dolgozik tovább, feltételezem az Internetto is.
Iratkozzatok be cca. 2 évre a legnagyobb, 2000 alatti előfizetővel rendelkező magyar on-line szolgáltatóhoz, keményeggyetek - no onnan aztán
LEHET kilépni - aztán néha gondolkozzatok azon, mi viszi előre a világot. Nem a Zsófi rossz hete, de semmiképpen sem a kilépések ill. a fenyegetődzések.
SAMU: figyejjed meg, második trikómnál már tutira a Bohn Andreát keresem majd, a harmadiknál meg majd automatice küldi (tényleg nem lehetne
előlegezni a bizalmat egyszerre +2 trikóval?). Lehet, 6-7-ik alkalommal majd megint elfelejtem, de ebben az esetben esetezve kérem majd bocsánatodat.
Take it easy. A Nyírővel meg majd dumálok Keszthelyen.
@llexxpos


1997. április 13. - vasárnap, 2 óra 52 perc
adi
az amerikai arakkal semmit nem akartam
bizionyitani, csak figyelmet felkelteni, hogy
az eredeti tema mennyire unalmas.
Sajnalom, hogy te nem szereted ezt az orszagot,
bizonyara olyan helyen elsz ahol sok a nem szeretni
valo. Mert ilyen is van.
Ugy gondolom nem fair ha azt mondjak, hogy szabad
beszelgetes es ugy gondoljak, hogy mindent szabad ami
nekik tetszik. Ami nem tetszik azt vagy kiokitjak,
vagy leharapjak.
Nem tudom allampolgar vagy e vagy mas a statuszod,
de ez esetleg befolyasolja a nezopontodat.
Udv
Denes


1997. április 13. - vasárnap, 0 óra 28 perc
Jónapot jószurkolást!
Ez sem a tárgyhoz fog hozzászólni, hanem csak úgy általában. Hát akkor már megint elszabadult a pokol. Érdekes, hogy ahova moderátor teszi be a lábát, ott mindig elmérgesedik a vita. Nem Zs.-t akarom ezzel leírni, nincs könnyű dolga, de ez tény. Nem tudom, vannak-e itt olyanok, akik a kb. 1-1.5 évvel ezelôtti Compuserve magyar fórumbeli óriási vitáin közreműködtek (@llexpos ott volt ), na, onnan is lelépett egy-két jóember, mert túl sok volt a cenzúra. Szerintem itt is az. Teljesen egyetértek azokkal, akik azt írták, hogy ha unalmas egy kérdés, vagy mindenki nagyjából azonos véleményen van, akkor elkezdôdnek a magánlevelezgetések. Én ezen a héten túl elfoglalt voltam, csak most tudtam elolvasni az egész cuccot, és nagyon érdekesnek találtam, hogy nem csak az adott témáról szóltak az írások. Így sokkal többet tudunk meg az írókról, nem? Miért baj az, ha valaki anyáz? Magánvélemény az is, nem? Ha valaki ignorálni akarja a mellékzöngéket, akkor meg is teszi, nem kell ahhoz moderátor. Bocs, Zsófi, nem ellened beszélek, jó hogy vagy, csak szerintem nem kellene olyan szigorúan venni itt a dolgokat, bár tudom, hogy errôl nem tudlak meggyôzni.

Dénes,
Számomra teljesen érthetetlen, hogy miért osztottad meg velünk bizonyos dolgok árát az USA-ban. Mi volt a célod vele? Ha valami olcsóbb itt (én is Amerikában élek, de ellentétben veled egyáltalán nem érzem otthon magam, hiába, más a világ itt ugyebár), az otthoniak úgysem tudnak mit csinálni, hát akkor meg minek? Vágyjon mindenki ide? Na azt azért ne. Szóval nem értem.

@llexpos!
Üdvözlöm Vakit :)

Szóval remélem mindenki marad itt és tovább bosszantjuk egymást.

Minden jót!
adi

Nocsak, nehézségeim vannak a küldéssel. Persze, otthon éjszaka van, olcsóbb a Matáv, mindenki a Net-en van, ugye? Jó szórakozást!1997. április 12. - szombat, 22 óra 32 perc
Nem akarom tovabb tarajozni a hullamokat de
tegnap este ota ismet eltunt egy uzenetem.
Termeszetesen ebben most mar tendenciat latok.
Ha a technika ordoge merges, felajzott
szerkesztokkel all ossze akkor ugy latom
bojkott lesz a vege.
Aki akar pereljen be de nekem meg ez nem tetszik
" kutvara".
Az eltunt sorokban utaltam, hogy ugy gondolom
senkinek nics joga egy nyilvanos helyen senkit
lehurrogni. Ha nem nyilvanos, hanem csak egy
szuk ( a szerk. altak kedvelt, valogatott es megturt )
kore, szoljatok.
A szerk modora, hatosagmaniaja es csusztatasai
arra kesztetnek, hogy erosen csokkentsem az Internettoban
eltoltendo idomet. Nem megyek el ( ezt az oromet
nem szerzem meg senkinek ) mert kivancsi vagyok
Nem pontosan ertem, mikor es mit szerkeszt, meg,
hogy ez az Ö musora. Ha valaki partnernak tekint
attol elturom, hogy elkuldjon, de ezt a fajta
fontrol lefele tendalo kozlekedest sem korom sem
oldrajzi helyzetem miatt nem veszi be a gyomrom.
Ha pedig csak szorossan iranyitott "belterjessegtol"
mentes szigoruan a kiadott ( megszabott, engedelyeztt
jovahagyott, elfogadott ) temahoz kapcsolodo, fejbolinto
hozzaszolasokat "turnek" meg akkor legyen bennuk
a batorsag es elore tegyek le a torvenyeket. Igy
az idetevedoknek, van lehetoseguk, hogy mashol
keressenek szerencset. De idorol idore " fontrol"
leszurni egyeneket, csoportokat az nekem nem smakkol.
Persze aki bejott ( mert az ajto nyitva volt ) az
ki is mehet.
ELNEZEST a
tudatlansagomert, a rossz vesszoimert,
szocserekert, indulatokert, rossz fogalmazasert,
modortalansagert. Mar egyszer megkovettem
mindenkit akit esetleg megbantottam. Most ezt
megismetlem.

Nehany urat igazan megkedveltem, ezt mar csak az
objektivitas kedveert leszogezem. El kell hinnetek,
hogy a joszandek vezetett, ha ez nem is tunt ki
mindig a mondandombol.

A vamosok pedig a vilag minden reszen olyan
kitenyesztett fajta akiket bar mikor joszaglasu
kutyakkal helyettesiteni lehet.
Miert tart egy hetig ezt eldonteni?
Aki az egyetemeken vagy tudomanyos helyeken
"lop" az ott is egy tolvaj, mert mastol veszi el.
Ez erkolcsi kerdes.
A tudomanyos cim nem jogositvany.

Kerdes: Ugye 52 het van egy evben?
Hany 7kerdes van ugyan ennyi ido alatt?
Denes

Piritos.
Valoban a szocsere halalos bunebe estem. Kedvelem a
szellemes embereket.1997. április 12. - szombat, 15 óra 35 perc
Nemtudomkiafaszmertnemirtaalá:
Bokros ur es legjobb baratja Josszif Visszarionovics

Névtelen szombat4.18.

Neked ki a legjobb barátod ? Talán ismered Bokrost ? Jobb érved is van ?

Trixie


1997. április 12. - szombat, 14 óra 42 perc
Elynye Gyerekek!
Kicsit kiteszem a lábam és máris egymásnak estek? És nem szóltok nekem? Hát én már egy konferenciára sem mehetek el?

Zsófi!
Protestálni szeretnék. Csak nem tudom hogy kell, ezért inkább egyszerűen csak leírom, amit gondolok.
Ne csináljuk már máshogy... Én olyan lyól éreztem és érzem magam és Titeket itt a Tóban. á, Rezső, F.G. Pécsi és a többiek témától eltérő vagy csak felületesen kapcsolódó belterjes és csak elvétve kültelki dumcsilyaival együtt. Ez szerintem úgy lyó, ahogy van.
Elhangzanak a témát érintő hozzászólások, leíratnak a folyományok, az ebből fakadó fikciók és telyórilyák is. Meg a mizúlys is.
Ettől szerintem csak szinesebb és érdekesebb lesz, ugyanakkor nem hiszem hogy valóban sérülne az aktuális kérdés érdemi megvitatása.
Pusszant
Pirítós

á, Rezső és a többi elhallgatag ember!
Nyomatékosan kérlek Benneteket, hogy NE TÁVOZZATOK EL! A rovatot Zsófi szerkeszti, de nyilvánvaló, hogy nem lehet pontosan olyan, amilyennek esetleg Ő szeretné, hiszen mi (is) írjuk.
Nem csak Zsófinak, hanem pl. nekem és a hozzám hasonló félművelteknek is írtok, akik nevében vindikálom magamnak a jogot, hogy itt és most kijelentsem: kellenek a szövegeléseiteket.
FENYEGETÉS: Vegyétek tudomásul, hogy ha tényleg befogjátok a keybordlyaitokat, akkor rátok fogom hárítani a felelősségét, ha hüjén halok meg! És akkor LYALLY NEKTEK!
Vegyétek ezt - stílszerűen - BETILTÁSNAK!: )
Pirítós

TelyóIsten F.G.!
Ez komoj? Rohanok metéltetni!
Pirítós

KIIGAZÍTÁS
A D. szignójú, csütörtök, 21 óra 45 perces leiratban használt mediator szó MODERÁTOR-nak olvasandó. A hiba az Ön készülékében van!
Ha-ha-ha.;-)
Pirítós
nesze@hotmail.com


1997. április 12. - szombat, 13 óra 51 perc
Névtelen szombat4.18.Ugyanazt írod azártatlanok ée a bűnösök kérdésében, mint Rezső szerda5.26. Vigyázz, kikapsz.
Jön majd a szegedi maffiavezér is és leszid. Nem szabad csúnyákat mondani.
Csak csinálni. Éljenek a glasszékesztyűs gyilkosok, a vámosok, a kormány. Éljen a magyar nép és a ... megbonthatatlan barátsága. Pusztuljanak a gyanús számítógépes tudósok.
Csucsuja


1997. április 12. - szombat, 13 óra 27 perc
Ha az urak azt nézik, hogy egy számítógép hol lelhető fel, akkor az ügy nagyon egyszerű.Az egyetem, a főiskola - oktatási intézmény.Ennélfogva az itt használandó gépek oktatási-kulturális célból vannak beüzemelve.(Egyébiránt, ha csak az elhelyezés az egyetlen vizsgálati szempont, felvetődik, mi van azokkal a használaton kívüli gépekkel, amik pl. az oktatási intézmény büféjében találhatók és pohártartóként fungálnak A zárjeggyel kapcsolatos problémákat ezennel elegánsan kerüljük ki.)A fegyveres urak megjelenése az egyetemeken egyébként kívánatos volna- fegyver és egyenruha hiányában, pusztán oktatási célokat szem előtt tartva, esti elfoglaltságot nyújtva. Mindenki tudja, hogy ez az egész csak a pénzre hegyeződik ki, a kimutatásokban jól fog majd mutatni az a hirtelen jött néhány millió, jól
esik majd a vállonveregetés, a koccintás a pezsgővel a sikeres esztendőre.Aztán az alkohol mámorában jólesik egy kis aknakereső a VPOP helyi kirendeltségén, pusztán feledni a jogtiprást amit sikerült abszolválni a jogszerűség jegyében...


1997. április 12. - szombat, 11 óra 1 perc
Ez a hosszu kozgazdasz itten alant (4.18), meg az a sok, akihez itt-ott kapcsolodik:

Szerintem VITATKOZNI csak arrol lehet, amiben nem ertunk egyet! Nem? Amirol ugyanaz (kb.) a velemenyunk, azt csak ragozhatjuk. Ennelfogva nem csoda, ha a vita nem az eredeti kerdes korul forog.

Alanti úrnak van egy igen fontos eszrevetele az olasz utrol, ill. a Bokros es "Pitianer" (ez tetszett) urakrol: a bajok gyokere szerintem is (de pl. Kopátsy szerint is, aki sokkal jobban ert hozza) az a rovidlato szemlelet, mely a minden fillérröl, azonnal elszámoltatni akaró adó-, tb-, stb. rendszert létrehozta. Gondoljatok bele: egy vállalkozó megkeresett bruttó 100 Ft-jából jó, ha 10-15 megmaradna, ha mindent teljesen tisztán csinálna. Persze, hogy mindenki megpróbál minden "kiskaput" meg egyéb lehetöséget kihasználni!
Na most, mielött megrónátok, hogy ez megint nem ide tartozik, közlöm, hogy de igen, hiszen ebböl fakad a sokat szidott szervek mentalitása. Nem csoda, hogy frusztráltak és arrogánsak, hiszen eleve tudják, hogy mindenki át akarja vágni öket, és legtöbbször sikerül is. Valami sikerélmény idönként nekik is kell! (Ez persze nem mentség számukra, csak magyarázat.)

Én a legföbb gondot abban látom, hogy a fent említett urak (meg a többiek a kormányban és egyéb illetékes helyeken) nem veszik észre, hogy ök maguk hajszolják a gazdaságot ebbe az ördögi körbe. Pedig bizonyított tény, hogy a lényegesen alacsonyabb mértékü és egyszerübb adóztatás rövid távon is meghozná a szükséges bevételeket az államnak. Ld. pl. a tavalyelötti átalányadózási rendszert, amikoris az 5(!!!) %-os mértékü adókból sokkal több bevétel keletkezett, mint amit a "hagyományos", rettenetes mértékü elvonásból várhattak volna. Igaz, közdazdász úr? Ebböl is látszik, hogy az emberek túlnyomó többsége szeret nyugodtan aludni, és hajlandó megadni a "királynak, ami a királyé", amíg az egy elfogadható szinten belül van. Ha viszont ezt átlépi, akkor lopni, csalni kezd. Akkor pedig már miért csak keveset csalna, nem?

Hogy ez hogy' kapcsolódik ide? Ha még valakinek nem lenne világos:

Számomra egyértelmü, hogy a szóban forgó jelenségek (munkahelyi telefon-, Internet-, stb. használat, papírlopkodás, egyebek) nagy része megszünne, ha az emberek nem lennének benne anyagilag érdekeltek; ennélfogva a megakadályozásukhoz vagy megtorlásukhoz szükséges eljárások többsége is feleslegessé válna. (Sz*rrágók persze mindig voltak és lesznek, de azt hiszem, ök a kisebbség.) Ezért nem pl. az Internet-használatot kell korlátozni (ez volt az eredeti kérdés !!!!!!), hanem meg kell teremteni a lehetöséget, hogy mindenki elfogadható áron jusson hozzá. (És itt jön be a politika, amivel kapcsolatban ugyebár elég sok megjegyzés "elhangzott".)

Még néhány apróság:

- ellenörzés, fegyverviselés:

Szerintem ellenörzést tartani csak váratlanul lehet, nem? A fináncnak pedig -lévén fegyveres testület tagja- igenis joga van, (adott esetben kötelessége lehet) fegyvert viselni. Sok mindent feltételezek róluk, de azt nem hogy használni akarták volna. Azt sem hiszem, hogy az egyetemi autonómia azt jelentené, hogy a törvényes hatóság oda nem teheti be a lábát. (Hangsúlyozom, ez csak a lehetöségekre vonatkozik, az eljárás módja az egy más kategória. Ahogy az történt, azt én is maximálisan elítélem, az okáról pedig már szólottam volt.)

- kutya :
Kb. 3 KB terjedelemben foglalkoztok azzal, hogy megkérdeztem lexxpos-tól, milyen kutyája van. Persze írhattam volna, hogy "Légyszi, menj át az olvirba, mert kérdeztem töled valamit, de nem idevágó dolog!" Jobb lett volna?

- ezredforduló:

Igaz, hogy az Internetto címlapján nincs kiírva, de pl. Párizsban egyértelmüen az ezredfordulóig számolnak vissza (szerintük). Megdöbbentönek tartom, hogy a multkor a rádióban még egy csillagász is csak valami 1 másodperces eltérésröl dumált, az egy év nem tünt föl szerencsétlennek. (Ez a téma is megérdemelne egy hetet, nem? Erröl legalább van vita! :-))) )

Nobelius

Szóval még 1361 (vagy hány) nap 2001-ig....


1997. április 12. - szombat, 10 óra 8 perc
ZS.

A kocka(ázat) el van vetve !

Javaslatom:

Miért nem lehet a 7-nek 2?se legalább azon a 7en mikor a 7? szavazatok alapján áll össze mondjuk a 2 legjobb ? .

MINDENKI
A belterjesek "dumái" szrerintem néha kifejezetten érdekesek és sokat elárulnak arról aki mögöttük áll, remélem maradtok skacok,
a rovat tartalma arról árul el sokat miért is topogunk egyhelyben,(mármint az ország) néha a parlament jut az eszembe egyes viták pont ilyen konstruktivak és lényegre törőek.
Szombat 4:18 előtt(tisztelet a kivételnek maximum 5komolyabbnak tekinthető velemény) kerek egy napig ügyrendi viták, hölgyek ,urak nem erős ez egy kicsit?
Miért fontos , hogy ki milyen párti vagy ha az is miért kell azzal ennyit foglalkozni.
Amit irtam nem támadás (mielőtt valaki annak tartaná)csupán észrevétel és őszintén remélem hogy az "egynapos ügyrendi vita"-ába nem fog senki bele kötni, azért mert ő kiszámolja és csak félnapig tartott,bocs de a feltételezésem egyre inkább úgy látom hogy kezd ebben a rovatban maga a 7?-se a legkevésbé fontos lenni.
Vagy itt mindenki olyan .....,hogy a célzásokból nem ért és minden szót egy sor magyarázattal kell ellátni?

Na tessék most leht még jobban úútálni !

@pISTI

ui :
Aki a ........ helyére hüjjét gondolt lelke rajta én az értetlenre gondoltam.


1997. április 12. - szombat, 9 óra 41 perc
Zs!
Szentisten! Elnézést. Azt hittem ez a cím működik, de nem... Mégegyszer elnézést. A tuti cím a h430972@stud.u-szeged.hu

Kedves Molnár György!
Szerintem nem az szélsőséges aki buta, vagy tisztességtelen, hanem az aki fenyegetőzik. Úgy tűnik egyébként, hogy lábrakapott a szélsőségesség újra definiálásának divatja a szélsőségesek körében. Lehet, hogy ez azért van, mert ráébredtek, hogy a szélsőségesség az a kritérium amely alatt a kommunizmus és a fasizmus egymás édestestvére, de az egyiket mindenképp szégyelik. Elképzelhető az is, hogy a választók nem hajlandóak szélsőséges pártra szavazni, ezért egy kicsit rendbe kell rakni az agyukat, hogy tudják ki az igazi szélsőséges. Őszintén remélem, hogy nem fog itt megállni az idő, csak azért hogy nekik jó legyen. Legyen jó mindenkinek, akkor is ha nem tud róla.

Amúgy itt meglehetősen ritka a csúnya nyelv. Ha más nincs néha én írok be egy-egy díszpéldányt, csak úgy hanyag jelleggel.

Razzia Cattani


1997. április 12. - szombat, 8 óra 43 perc
Legyen veluk az Atok, mely minden fiskalisra szalljon ra. Eppen a becsaben tartott Open World konferencian az egyik szeminariumon hangzott el - amikor a technikai kerdesek helyett az ismert biztonsagi kerdeseket firtatta a nagyerdemu - hogy a technologia kapcsolodva az allahatalommal es a demokracia nehany intezmenyevel nagyobb kart tud okozni mint akarmilyen fasizmus.

Mindenestre a lepes embertelen - ki var emberseget a financtol - aki arra buszke, hogy betartotta a szbalyokat, igaz a 16 napos vam procedura soran a beerkezett vizsgatai anyag es sejtkultura tonkrement. Most ugy tunik, tudatosan ugy vamolnak, hogy a leheto legnagyobb kart okozzak. Peldaul a TNT es a DHL gyorsposta szolgalataok teljesen hasznalhatatlanokka valtak. Kulfoldrol beerkezett szoftver vamkezeleset megtagadtak mert nincsen rajat a kitejedes, vagy a suly vagy nincs kitltve ketszer a gyarto es az eredeti orszag rubrikaja. MAr a kulhoni cegek is kezdenek idegbajt kapni. MAs vallalkzoasok ugy szervezik az eletuket, hogy Becsbe kerik az anyagot es onnan valahogy az megerkezik.

Nem azert nem irok nevet, mert szeretem a nevtelenseget. De ebben a vilagban olyan szepen tudnaka a tisztelt urak visszautni, ahogy csak tudnak es teszik minden kritikaert. A rektorokkal egyeterzek, es teljesen emberi es semmi koze a bunpartolashoz, hogy figyelmeztetnek mindenkit. Az emberi kapcsolatok azok mindekeppen a tudomanyos kapcsolatok reszei. Magam is ekeppen hoztam letr sok azota is mukodo es korrekt kapcsolatot. Az idosebbek emlekeznek meg arra az idore, amikor az embere fenekebe is beleneztek a hataron. No meg a magan kapcsolattartast is tiltottak az oktatoknak. Nos ebbe a korszakba erkeztunk vissza. Arnold Milhy Ur melto tanitvanya Pitti urnak egykori fonokenek es Bokros Lajosnak. Akik a legtisztessegtelenebb modszrekkel ertek el eredmenyeiket. Mikent tanultuk marxizmusbol: az eredeti tokefelhalmozas koraban szunt meg az erkolcs es az ertekek, akkor uztek el az embereket a foldjeikrol lakasaikbol. Nos itt vagyunk ennek a kornak a kozepen, ahol a nyakunkba csak olyan allitolag demokratikus szervezetek ucsorognek, mint az APEH, - aki feljelentette azokat akik bebizonyitottak, hogy az adokartya marhasag, es nemi panamas ize volt - a VPOP, aki arra buszke, hogy mennyi arut semmisitett meg es buszke arra, hogy sajat eljarasuk van a kave es sok dolgo megsemmisitesere, ami olcso es hatasos - nem termel, hanem megsemmisit - es ugyanaz a rend, aki a hivatalosan megsemmsitendo kabitoszert feldolgozta aminek a nemzetkozi botranyat alig tudtak elkefelni...

Szoval es tettel: nem ezt akartuk, nem ezt kertuk. Es ha az orszagot jarjuk tapoasztalhatjukegyre tobb embernek van tele a cipelloje veluk, elveikkel. Igaz Ausztriaban is no a fenete gazdasag. Ott az egyik ok a valalkozo szerzodesek lelemenyes megadoztatasa volt. De a fekete gazdasagnak van ket furcsa sajatossaga: az egyik, hogy mukodik, a masik viszonylag tiszta szabalyai vannak. Es a megszgoket igencsak durvan buntetik: golyo es baseball uto. Mint kozgadasz azt latom, hogy mi az olasz utat valasztottuk a f4jlodesben, azaz a feket gazdasag elemeinel keresunk vedelmet az allami tulkjapasok ellen. Sajnos ezt az utat, ha elkezdtuk akkor vegig kell jarni, nnak minden maffiozo vonasaival. Csak az a baj, hogy ez nagyon sok aldozatot fog azoktol kovetelni akik keptelenek alkalmazkozdni a tuleleshez es a kiferdult elferdult vilaghoz. Mindenestre itt az egyetemen ajanlottam a kollegaknak az Orwell 1984 es egyeb hasznos tullesi kezikonyvek forgatasat.
Amit csinalnak az nemhogy segitene a magyar gazdasagot, hanem Bokros ur es legjobb baratja Josszif Visszarionovics szerinti elvnek maradektalanul megfelel. Megtakaritunk latvanyosan par ezer stb forintot, es az okzott kar nagysagrendekkel nagyobb. Hiszen pusztuljon inkabb szaz artatlan, mitsnem egy bunos megmenekuljon. Az elvet egyre jobba kezdik alkalmazni. A Vam es Penzugyorseg az adohivatallal egyutt sok olyan akciot csinal, amit ennek az elvnek felel meg. Ott van az ominozus ugy Salgotarjanban, ahol a vamosok es az adohivatali tisztviselok vegig buntettek a paicot, majd miutan az ellitolag ittas urakat kesobb megagyaltak, fel voltak haborodva. Az emberek egyelore meg birkak, de ugy tunik a hogy a provat erdekszferajukba belemasznak - lasd a mezogazdasagi kistermelok - nem sokaig. Nem csada, hogy egyre nagyobb indulatot valtanak ki ezek a kornayintezkedesek, amik emberikeg es anyagilag nem erhethetoek. Ugy tunik Pitienaer ur utan nagyon elkene a vam es penzugyorseg parancsnokanak es par emberenek soron kivuli eltavozasa.

Felreertes ne essek, nem szeretem az egyetemeket. Magam tobbnek padjait kopatattam es azt vettem eszre nagyon keves helyen folyik igazi neveles es oktatas, ami inkabb az intezmeny ellenere semmint annak rendszereben tortenik. De a modszereket eszkozoket es a stilust a legszebb padlassoporgeto korszakra tartom jellemzonek.


1997. április 12. - szombat, 4 óra 18 perc
bocsanatot kerek, hogy 7szer kerult be a szovegem; az Exploderem nem jelezte ki, hogy sikeresen be lett kuldve a szoveg. Z-2

1997. április 12. - szombat, 0 óra 47 perc
Trebitsch,
Hát igen. Meg fogok próbálni találni egy ilyen embert, aki hétkérdés is lehet, érdekes is, meg hajlandó ott ülni a gépénél is minden nap legalább egy órát, és csevegni veletek. Türelem. Nem lesz könnyű.
EAI egyébként a címlapról tudja, amit tud. Ott van legalul, te is megnézheted minden nap, nem titkos adat: "Az iNteRNeTTo auditált napi példányszáma megtekinthető a Medián lapján".
Még számok, csak úgy véletlenszerűen, ami a kezem ügyében volt:
97. 03. 28., Friday: 1658
97. 03. 29., Saturday: 8075
97. 03. 30., Sunday: 1372
97. 03. 31., Monday: 1178
97. 04. 01., Tuesday: 1422
97. 04. 02., Wednesday: 3520

Eléggé ingadozó, nemde?

Egyébként alant Molnár György véleményének is nagyon örülök. Végre egy differenciált megközelítés, egy alaposan alátámasztott állítás, egy elfogulatlan vélemény.
Különösen felkeltette a figyelmemet az elmúlt NYOLC év lopkodásai meg a két szélsőséges párt közti összefüggés. Erre még sose gondoltam. Kösz, Gyuri.
zs.


1997. április 12. - szombat, 0 óra 13 perc
A jelenleg legfejlettebb országok valamikor mind loptak más országoktól. Ingóságot vagy ingatlant, találmányt vagy magát az észt közvetlenül. Nekünk ezt már nem lehet, erre ők éberen vigyáznak.
De ez a kisebbik baj. Nagyobb az, hogy az elmúlt nyolc évben többet loptak el tőlünk a saját vezetőink mint az azt megelőző ötven év alatt. Ellopták a jövőt.
Ezért ma a legszélsőségesebb párt az SZDSZ és az MSZP.

Molnár György


1997. április 11. - péntek, 22 óra 42 perc
EAI:
Honnan tudod?

Dénes: Maradj. Érdekel a szöveged, főleg ha olyasmihez szólsz hozzá, amiről tudsz véleményt mondani. A Friderikusz nem ilyen volt, bár engem akkor se zavartál.

Rezső, á :

Ne marháskodjatok. Öncenzúránál nincs rosszabb,
megsértődni pedig értelmetlen.

Trebitsch


1997. április 11. - péntek, 22 óra 42 perc
10.-én 1800 alatt volt az iNteRNeTTo látogatóinak
száma.
Mire vagytok úgy oda?
EAI


1997. április 11. - péntek, 21 óra 59 perc
Zs!

1997. április 8. - kedd, 14 óra 20 perc.
Miért nem válaszolsz?

Trebitsch.


1997. április 11. - péntek, 21 óra 21 perc
Megvarom a jovo heti temat aztan meglatom, hogy
kovetem e a-t vagy bosszantalak Benneteket meg egy kicsit.
Zs-nek mondjatok majd meg, hogy nem haragszom.
Zrinyi is kirohant.
Egyebkent van am itt olyan is akivel egyetertek, nem is egy.
Kerdesem: Tudunk e nullarol indulni az uj kerdessel?
Denes a gonosz nyugati, imperialistaberenc, nepnyuzo,
igazsagtalan, stb....
Szavazzatok, hogy maradjak e vagy sem.


1997. április 11. - péntek, 21 óra 10 perc
Postapunk,
Nem bántasz, és nem érzem úgy, hogy kezd a kezemből kicsúszni a dolog. És kösz a tanácsot, persze, hogy folytatom, nagy levegő nélkül, mert egyáltalán nem vagyok és nem voltam kétségbeesve. A végtermékért való felelősséget illetően persze igazad van. Amit írtam, elsősorban azért írtam, mert egyrészt el akartam mondani, hogy tudtam, hogy a kérdés sovány, és megvolt rá a terv, hogy ne legyen az, tehát nem a szerkesztői negligencia esete forgott fenn. Ez nem magyarázkodás, hanem magyarázat, szerintem. Másrészt, mert végtermék ide vagy oda, mások felelőtlenségéért nem szívesen vállalok felelősséget. Az említett kollégákkal pedig nem úgy áll a helyzet, hogy módjuk lenne nem szeretni amiatt, amit nem csináltak meg, és amiért valóban én tartom a hátamat. Súlyos perceknek néznek elébe a keddi értekezleten.
A beírások terjedelmét pedig nem szeretném, ha korlátoznánk. Például azért sem, mert veled ellentétben nem érzem úgy, hogy te az imént fölöslegesen használtál el ennyit a hétkérdés teréből.

Samu,
Nagy mulatságomra szolgált, amint fáradságos munkával bebizonyítottad, hogy @llexpossal a rovat működéséhez nem tartozó magáncsevegést folytattam. Ha hétfőn esetleg te nyersz, vigyázz, nehogy örülni kezdj a pólónak! Önellentmondásba keverednél. (Ja, és azt kihagytad, hogy még a címet is megírtam neki, ahol megkaphatja a pólóját :).)

Namármost, mivel a kedves á ugyan elment, de azt írta, talán még olvasni fogja a rovatot, egy üzenet neki:
Nyírő András megkapta azt a levelet, amelyben többrendbeli mulasztással vádoltál, és följelentettél nála. Én is megkaptam a levelet. Ez itt ugyanis nem az ötvenes-hatvanas-hetvenes, sőt nyolcvanas évek szerkesztősége, ahol a főszerkesztőhöz érkezett feljelentő leveleket iktatják, és beteszik egy dossziéba, mert ki tudja, mikor jöhet jól a renitenskedő munkatárs kézbentartásához. Rosszul számítottál tehát. Ebben a szerkesztőségben a rovatvezetők felelősek a rovatukért, és a munkájukat érintő kifogások minden esetben hozzájuk továbbíttatnak. Ha szükséges, megbeszéltetnek. Ez esetben azonban még erre sem volt szükség. A leveled - az, hogy egyáltalán megírtad, és ahogyan megírtad - magáért beszélt. Sajnálom, ha csalódást okoztunk, de ez egy más világ, mint amihez te, ezek szerint, szokva vagy.

zs.


1997. április 11. - péntek, 20 óra 36 perc
IRC,
Van olyan címed is, amelyik nem az ellenség megtévesztésére szolgál? Mármint ahonnan nem jön vissza a levél azzal, hogy a címzett ismeretlen.
zs.


1997. április 11. - péntek, 20 óra 0 perc
Homoród,
Albánia csak rád vár, gyere és csapj szét a rohadt pufajkások között.

/debug
/Vlora/


1997. április 11. - péntek, 19 óra 39 perc
RazziaEmber!

Joska ténleg nem semmi. Uj ember vagyok /a héten/ (mom a hét elején nem vótam) és le vagyok rettenve a csúnya nyelv használatától :-)

Kedves Zsófia!

Természetesen az én megitélésem szerint sem minden anyázás ami itt volt, inkább csak azt akartam mondani, hogy az info a megsem mindig olyan sok anyázásból hámozandó ki :)

Szerintem azért a szadi és a maszop mégiscsak idekeverhető valamennyire, mivel csak ök alkotják mostanság a végrehajtó hatalamat. /bár tudjja az isten.../

kaviat neofittnespop ujra itthon...


1997. április 11. - péntek, 19 óra 38 perc
Ja igen!
Jozsef Attila a legnagyobb kiraly.
Neha olvasom egy verset, es rajovok, hogy mindenki
elmehet a francba.

Denes te hallottal mar a Jozsef Attilarol?

Razzia Cattani


1997. április 11. - péntek, 18 óra 29 perc
Itt vagyok ragyogok! Minta feketeszurok!

Gabo kedves! Erosen dolgozok azon, hogy bekeruljon a 7? image-embe, hogy en minden novel szemtelenkedek...Szoval majd legkozelebb emeld ki a kedves hallgatoknak, hogy van a 7?-be egy kulonosen zsenialis egyen a RAZZIA CATTANI, es hogy figyeljek amiket ir, mert az maga az igassag. Ja igen es gyere vissza, tudod A FIUK A BANYABA` DOLGOZNAK (olv. baanyaaba`), de attol meg nagyon szeretetremeltok.

zs
Bizonyos mertekig az @lexx-el egyetertek. Ha a kerdes hamar lemerul attol meg nem kell bevenni, mert aki ekkor-meg-akkor nezi meg lehet velemenye a temarol. Ha a kerdes hamar lemerul akkor az emberkek egymassal lesznek elfoglalva, es jon a csunya nyelv hasznalata. Ha ez bekovetkezik az uj emberkek elrettennek. Tehat...?
Az emajlom:h430972@sirius.u-szeged.hu.

Denes! Velem kezdj ki ha olyan kemeny legeny vagy! A balkan legvergozosebb maffiavadasza szol tehozzad!!! :-| !!!

Mire a vegere erek az irasnak mindig elfelejtem, hogy mit akartam az elejen, ugyhogy ennyi.

Razzia Cattani


1997. április 11. - péntek, 18 óra 25 perc
F.G. valaki itt tényleg paranoiás...
csucsuja


1997. április 11. - péntek, 17 óra 40 perc
Mindenkinek akit erdekel:

A FREEDOM HOUSE jelentese a sajtoszabadsagrol a vilag orszagaiban elovashato a

www.freedomhouse.org

cimen az ertekeles kriteriumaival es egyeb erdekessegekkel egyetemben. Keresd a SURVEYS menupont PRESS FREEDOM IN THE WORLD alpontjat, majd kovesd a RATINGS linket.

Roviden: Magyarorszag a "reszben szabad" kategoriaban talalhato szemben Csehorszaggal, Szloveniaval vagy Lengyelorszaggal (ahol pedig szinten kommunista kormany van!). Velunk egyutt "reszben szabad" pl. Ukrajna, Szlovakia es Romania is. (Elokelo tarsasag.)

Udv. GY.


1997. április 11. - péntek, 17 óra 21 perc
Denes,
aki sokaknak szalka a szemeben.
Zs nem irigyellek.
Azt hiszem fontosabb dolgom van mint ezt a balkani
hajtepest olvasni.
Jo mulatsag ferfimunka volt.
D


1997. április 11. - péntek, 15 óra 5 perc
Kedves Z-2:

Ezt írod (hétszer is): "Természetesen egy diáknak a kapcsolattartást, kommunikációt is meg kell tanulnia, hogy a diploma mmegszerzése után eredményesen dolgozhasson. Ezért aa "magán" levelezés is hozzátartozik a diák mindennapi tevékenységéhez."

Így van! Sőt: természetesen egy diáknak meg kell ismerkednie a nemiséggel, hogy a diploma megszerzése után felelősségteljes pozíciója ellátásában ne akadályozzák otthoni családi problémák - ezért a pornószerverek anyagainak letöltése az egyetemi gépre szintén hozzátartozik a diák mindennapi tevékenységéhez.

Bullshit.

swift


1997. április 11. - péntek, 14 óra 55 perc
VPOP A TOP LISTÁN ?

A tisztelt szerkesztő igen naív kérdést tett fel, - egyetemi autonómia Magyarországon ? - mikor minden abba az irányba mozog, hogy lehetőleg minél kevesebb élettere legyen a felsőoktatásnak, és általában az oktatásnak.

n Nem lehet megfogni az olajszőkítőket / Nikolits úr 80 évre zárol/....
n a világcsaló Zemplényit hazalopják, hogy szanatóriumban lehessen Őtet kényeztetni, nehogy elfogulatlan bíróságok külföldön esetleg kitekerjék a nyakát, netán beszéljen valamit....
n a rendőrség és a titkosszolgálat szem elől téveszt 10 milliárdnyi pénzpapírt - biztos valaki lekapcsolta a villanyt /már megint ez a Nikolits/....
n Tocsik és MASZOP - SZADESZES társai úgy néz ki egérutat nyernek...
n a művelődési minisztériumból elutalnak egy be nem jegyzett cégnek 300 milkót, az illetékes államtitkár / Bátori / még mindig a helyén ül....
n Katona Béla 2 éve lemond a nemzetbiztonsági miniszterségről mondván a politika némileg összefonódott a bűnözéssel
n nem nyújtunk Albániának katonai segítséget / ..hiszen akkor még a volt elvtársak ellen kellene fellépnünk akik lehet még ugyan abból az anyagból szőtt pufajkában járnak ami a szekrényemben lóg .../, a röhej az , hogy erre a bárgyú ellenzék (bár talán más szempontjaik is voltak) is rábólint
(Romániában úgylátszik tényleg nem komcsi kormány van, és igyekszenek a NATO-ba is)...

ehhez képest agy kis vám visszatérítés farkas - bárány módra, azt kell mondjam kutya füle.
Egyébként is mennyivel egyszerűbb visszafizettetni némi kedvezményt az egyetemekkel, mint mondjuk visszaszerezni a kultuszminisztérium 300.000.000. -át, vagy a szőkített milliárdokat.

Mit akartok még ?, nem csodálkozni kellene hanem tenni valamit - már.


homoród
/Budapest/


1997. április 11. - péntek, 14 óra 55 perc
Ezt eddig is sejtettük rólad, F.G. ...

1997. április 11. - péntek, 14 óra 51 perc
Kedves Zs.

A válaszom:

>Hali
>ilyen már volt? Indul a 7? és ugyanabban a >percben válasz? Milyen trikót kapok?
>@llexpos
>1997. április 7. - hétfő, 10 óra 17 perc és
>1997. április 7. - hétfő, 10 óra 18 perc

>@llexpos,
>A trikó kétségkívül a tiéd. Elég gyors voltál, >még akkor is, ha az iNteRNeTTo órája legalább >három percet
>késik.
>zs.
>1997. április 7. - hétfő, 16 óra 21 perc

Bocsika, gondolom most ez is ronda belterjes megjegyzés, mert ha valaki érteni akarja, jócskán bele kell olvasnia az eddigi hozzászólásokba. Akkor ez most rossz, vagy másoljam ide az összes hivatkozást is?

Samu.
( Aki most sem a témához szólt, mert nagyon unja, de a többi hozzászólás azért érdekli. )


1997. április 11. - péntek, 14 óra 44 perc
Ave!

Denes,
Ami most jön, azt szívesebben küldeném neked emailben, de nem tudom a címed. (Bocs a személyes témáért, Zsófi.) Kritikámra (cs. 16.04.) adott "válaszodban" (cs. 21.45) semmi válasz nincsen; engem is jól elküldesz valahová (épp a Délibe, pedig amúgyis majd minden nap arra megyek - Te mikor voltál utoljára?), meg szerinted én sem lennék jó amerikai (ez már rutinszerű megjegyzésed) és ezen túl nincs is más a leveledben. Azzal nem foglalkozol, AMIT írtam neked - esetleg beláttad, hogy tényleg hülyeségeket írtál?
Denes, én megtiszteltelek azzal, hogy korrekten kezdtem vitába veled, és kíváncsi vagyok, Te minek minősítenél egy ilyen választ, amilyet Te küldtél nekem. Én - ne haragudj - nullának. De továbbra is örömmel veszem, ha érdemben van mit mondanod - ha nem akarod a Nettot terhelni vele, ld. mailcímem itt alul.

Pécsi (meg Denes),
gyerekek, nem voltatok még a János-hegyi kilátóban (vagy az antik Rómában :-))? Ott a bejáratnál ez olvasható: AVE, a kijáratnál VALE. Szóval az nem a nevem része, csak elköszönés. (A pontos nyelvi magyarázat vagy korrekció legyen búcsúmacska tiszte, ő a latinos. Hátha ezzel megint visszacsalogatjuk.) Pécsi, azért kösz az egyetértést.

Zsófi,
Nem bántani akarlak, de úgy érzem, kezd kicsúszni a kezedből a dolog. Nem irigyellek, nincs könnyű dolgod, és engedd meg, hogy kéretlenül tanácsot adjak: végy egy nagy levegőt és folytasd, de egy dolgot ne csinálj, amit így a végén, szerintem kétségbeesésből, nagyon elkezdtél. Ne hivatkozz a kollégáid mulasztására, még ha jogosan tennéd is, mert: az egyes részeknél történt mulasztások a végtermék fogyasztóit nem érdeklik (ha a kocsmáros rossz bort ad az asztalra, nem érdekel, hogy ki és hogyan permetezte a szőlőt), márpedig a végtermékért, ami ez a rovat, Te vagy a felelős; másrészt felelősségnemvállalásnak tűnik, amitől nem leszel túl hiteles, és az említett kollégák sem fognak szeretni érte. Te most itt végül is egy projektet menedzselsz, amelynek minden tényezőjére ügyelned kell, mert a végén Te tartod a hátad. Lehet, hogy ez igazságtalannak tűnik, de így van. Ha csinálod, tudnod kell, hogy ezt vállalod vele.

Javaslat az ügyrendi vitához: meg kéne beszélni, hogy legyen valami maximum terjedelme a beírásoknak - én a legjobban az olyan hosszadalmas ömlengéseken tudok dühöngeni, mint amilyenre ez is sikerült.

Vale,
Postapunk (postapunk@hotmail.com)


1997. április 11. - péntek, 13 óra 17 perc
Ühüm, Pécsi, most már, hogy így felfedezted, bemondom neked az őszintét.
Azért helyeztek ide a New York-Tel Aviv -tengely urai, - akik a banktőke uralmát kívánják a szunnyadó magyarságra rászabadítani, ezért a judeoplutokrataliberálbolsevikkommunista nézetrendszer erőszakos telepítésével vannak elfoglalva, - hogy Zs.-vel vállvetve megvédjem ennek a kormánynak az uralmát. Ehhez nem kell mást tennem, mint nagyon raffináltan, nagyon óvatosan úgy alakítanom a vitát, hogy például Te is azt mondd, amit mi odafent szeretnénk hallani. Ezzel, mármint a Te tudatod állandó formázásával bíztak meg, tudván pontosan, hogy a New Yorkból és Tel Avivból irányított bábkormány judeoplutokrataliberálbolsevikkommunista befolyását megőrízze az évezredek óta szolgasorban tartott magyarsággal szemben, amelyet el kell üldözni ebből az országból, hogy helyet szorítsanak olyan idegen nációknak, akik nekik kedvesek. Tekintettel arra, hogy a hétkérdés olvasó és íróközönsége rendkívül fontos a a judeoplutokrataliberálbolsevikkommunista finánctőke számára, nekem kell arra vigyáznom, hogy a dorgálásokból csak azoknak jusson, akik Csurkát védik, míg ellenben a judeoplutokrataliberálbolsevikkommunista banktőke által bábként mozgatott kormány támadását minden esetben súlyosan meg kell torolnom.
Most, hogy mindent bevallottam, számíthatok-e arra, hogy megbocsátasz nekem, vagy mondasz továbbra is mindenféle hülyeségeket?
F.G.


1997. április 11. - péntek, 12 óra 20 perc
Új kérdés hétfő délelőtt lesz, és a szavazás is hétfőn indul a jövő heti kérdésre a címlapon.

Samu,
Nem volt olyan üzenetem, se rövid, se hosszú, amelyik ne a rovat működését érintette volna, úgyhogy nincs miért kiosztani magam. És megismétlem: ez nem egy laza társalgó rovat, ez egy vitarovat. A kutyatartásról, a keleti part árairól stb. szóló csevegésre, negyedszer mondom, van három másik fóruma az inTeRNeTTó-nak.
Végül: én úgy látom, hogy nem csúsztattam. Ugyanazt írtam másodszor is, csak bővebben.

hanyattmaci,
Ne felejtsd el, hogy Friderikusz ezer helyen meghirdette az interjúját. Ő, nem mi. A többezer, aki itt lógott a szeren, miatta lógott itt, nem azért, mert vitázni szeretne a hétkérdésben.
Ami a késleltetett megjelenést illeti: egy órán belül minden üzenet megjelenik (kivéve a hét eleji technikai zűröket, de ezeket állítólag most megszüntetik). Nem hiszem, hogy ez akadályozná a folyamatos beszélgetést. Viszont a tapasztalat az, hogy önmagában a késleltetés és az átolvasás eleve kiszűri azokat, akik szívesen eleresztenék magukat.

F.G.,
Valóban hülyeség volt fenyegetőzni. De ingerült nem voltam, nem vagyok. Sőt, kifejezetten visszafogottan írtam. A belterjesek monomániái annyiban zavaróak, amennyire zavaró minden olyan megnyilatkozás, amelyik nem veszi tudomásul, hogy egy nyilvános helyen mások is vannak, akiket nem érdekel, untat, bosszant az ő terjedelmes politikai magántársalgásuk.

Pte,
Nem látom, hogy túl sok lenne az MZ/X-es szöveg. A dupla és akárhányszoros üzeneteket pedig szívesen kiszedném, ha tudnám. Nyolcszázszor kaptam már rá ígéretet a szerkesztőségben, hogy ezt lehetővé teszik számomra.

Pécsi,
Na, ezt szeretném elkerülni: hogy betegesen mindig minden mögött politikai összeesküvést gyanítson valaki, mint például te. Én úgy láttam, hogy Rezsőnek, á-nak és F.G.-nek nem ugyanazok a politikai nézetei és vonzalmai. És nem úgy emlékszem, hogy csak Rezsőt kértem volna meg, hogy hagyja abba az állandó politikai célozgatásokat, meg azt, hogy a virágtermesztésről szóló vita is oda torkollik náluk, hogy ki milyen sanda politikai szándékból ír ezt vagy azt. Ha neked ebből az következik, hogy itt csak a koalíciót nem szabad szidni, akkor sajnállak. Meg azért is, mert merő rosszindulat és elfogultság, amit írsz. Ez a kérdésed például egyenesen paranoiára vall, hogy az iNteRNeTTó-ban mennyire érdekelt a kormány. Nincs mit válaszolnom rá, mert ilyen összefüggés nem létezik.

zs.


1997. április 11. - péntek, 12 óra 4 perc
Bocsánat, hivatkozásomba a tudatalatti is belejejátszott: Vale, Postapunk akivel egyetértek.
Pécsi


1997. április 11. - péntek, 11 óra 29 perc
Valaki azt irja:
>A nagy büdös piacnak az is részét képzi, hogy mit >tudsz ingyen
>megszerezni. A realitás az, hogy próbálj meg >mindent,
>including gépidô az egyetemen.
Ez nem a piac, ez a Kadar-rendszer.
En(allam bacsi) nem adok neked rendes fizetest,
ellenben elturom neked, hogy csak dolgozgatsz
ezert a "fizetesert", es az egyetemi
infrastrukturan dolgozva maszekolsz. De ez nem csak
az egyetemekre igaz, hanem a koltsegvetesi
intezmenyekre is (lsd. pl. foldhivatalok,
a foldmero cuccok bazi sokba kerulnek)
Ki sziv? aki olyan szakmaban dolgozik, ahol
nem tud a ceg eszkozeivel maszekolni.
>A másik oldalon ott áll állam-papa (jelen esetben >a PM-VPOP
>csapat egyik okostojása képviseli), aki szintén >csak a dolgát
>teszi: próbál pénzt szerezni az apparátus életben >tartásához.
Nem hiszem , hogy ez lenne a dolga.
Inkabb az, hogy betartasson jogszabalyokat.
De az azert tenyleg felhaborito, hogy o donti el,
mi tartozik az oktatashoz, es mi nem.

>Hogy kik szívnak? Hát azok, akik mindenért
>fizetnek.
Ugy am


1997. április 11. - péntek, 10 óra 51 perc
Nem volt időm írni, bár a Net működött. Most döbbenten látom, milyen fordulatot vett a vita. Egyre inkább meggyőződésem - jól tudom, hogy ezzel vihart aratok -, hogy az alapvető szabály itten az, hogy csak módjával szidjuk a jelenlegi kojaliciót. F.G. és Zs. is nagyon rafináltan tartja fenn ezt a kivánt állapotot, úgy, hogy ne nagyon lógjon ki a lóláb. Egyszer már tettem rá utalást, most újra megkérdezem: mennyire érdekelt az Internettoban a kormány? Persze, nem úgy, hogy oda átutal pénzeket úgy, hogy küldi H.Gy., vagy Kormány, vagy Möszöpö, vagy Szadesz, ennyire nem vagyok együgyü...Csurkát szabad szidni, azért nem szól senki, legfeljebb helyesel. (Már írtam, hogy az ellenfél-ellenség lenézése a biztos út a vereséghez.)Horn Gy- val nem szipatizálok, de nem nézem le, sőt bizonyos elismeréssel adózok neki azért, hogy a Szadesz mellett még mindig "él". Tehát: mondjátok meg világosan, ki, mit írhat a 7?- ben, mert bizony Zs. helyreutasítása, ami miatt á kilépett, számomra egyértelmű, második levele viszont már magyarázkodás. Mit szabad és mit nem- itten? Egyértelmű és tiszta választ kérek. Ha a jelenlegi koaliciót szidó ordenáré írások miatt dorgálás jár a Csurka ellenes írások miatt miért nem?
A 7?- re nem válaszolok, Vale, postabank azt írta, amit gondolok. Ti válaszoljatok. Hol vagyok én?
Pécsi


1997. április 11. - péntek, 10 óra 40 perc
Zs.!
Most már Te is káromkodsz?
Szerintem inkább szigorúbban kellene moderálni, túl sok az olyan szöveg (pl MZ/X), amitől óhatatlanul eszembe jut egy régi-régi dal (bizonyos eleven fa gircses-görcsös ágáról). Esetleg a dupla (2-3..7)üzeneteket is ki lehetne szedni; az a sanda gyanúm, hogy többnyire nem szándékosan keletkeznek.
Véleményem szerint ez az üzenet sem a témához tartozik, de ha itt volt, amire reagálok (reagálunk)....
Amúgy én is fennthagynám egy hétig: aki hétfőn már elolvasta, és csütörtökön már unja, keressen csütörtökön más elfoglaltságot. Egyébként éppen tegnap este és ma reggel érkezett néhány valóban idevaló hozzászólás is.

Más: ismerem a javasolt eljárást, de akkor sincs köcsög (a Frissben pl. van, itt nincs)
? Ki a másik PTE?
á:
Téged is hamisítanak? Azért nem kellene visszavonulnod, pláne, ha nem a Te inged.
Dénes:
Ha én csinálom, nagymama receptje szerint, még sokkal finomabb és kb. tizedannyiba kerül.

pte (az a PTE, aki tegnap is, és aki valóban elérhető az adott e-mailen, ha lusta is mindig leírni az egészet)


1997. április 11. - péntek, 10 óra 21 perc
Szolgálati közleményhez
A tegnap ide írkáló PTE az a PTE, aki egyszer az emailját is közölte tegnap, és nekem ez közönségesen a monogrammom (nem fantázianév).
A Fridis vitában biztosan nem én voltam, mert:
a.) gyengélkedett az Internet kiszolgálónk
b.) utólag sem érdekelt


1997. április 11. - péntek, 9 óra 44 perc
Huú, nem semmi, ami itt történt. Sajnos tegnap üzenetem után el kellett mennem, így nem vettem részt a kitört viharban, pedig rólam is szó volt benne. Én is része vagyok a belterjnek, engem is illettek hát Zsófi szavai.
Azt gondolom, hogy nagyobb részt igaza van, bár szerintem kissé ingerülten reagált első alkalommal. Amit a belterjesek védelmére el kell mondani, az nagyrészt ugyanaz, amit a kis mocskosok védelmére elmondott. Vagyis, hogy nem kell azokkal foglalkozni, akik egyszerűen dögöljmegeznek, vagy bazmegoznak Vajon a belterjesek monomániái mennyival zavarják jobban a "tisztességes 7?-esek" vitáját, mint egynémely bugyuta anyázás?
Pontosan követhetőek Zs, hétkérdésbeli gondjai és nehézségei, szándéka ellenére balul sikerült esetek sora - mint például a mostani 7? kapcsán el nem készült interjúk - amik lehetetlenné teszik a fórum tökéletes működését. Amennyire távolról ismerem Zs. eddigi tevékenységét, ő mindig a tökéletességre törekszik - ami nagyon is helyes és követendő magatartás - és ingerültté, dühössé válik, ha ez nem jön össze. De azt gondolom, hogy amikor jól sikerül a vitaindító és a hozzátartozó interjú, akkor a belterj is kisebb. Azt pedig nem lehet elvárni valakitől, akinek mindenről a politika jut eszébe, hogy mást írjon, mint amit gondol. Tudom, hogy Zs, hócipője telis-tele van a politikával és a politikusokkal, azt gondolom, hogy benne már letisztult az a kép, ami sokunkban még forrásban van. Ez nem csoda, remélem lesz másképpen is.
Az viszont legalábbis bosszantó számomra, hogy első haragjában mindenki - még Zsófi is(!) - távozni készül, ha nem érzi megfelelőnek a dolgok menetét. Szerintem Zsófi gyakrabban figyelmeztethetne a vita túlzott elkanyarodására, de ezt olyankor nem helyes megtenni az én véleményem szerint, amikor - akármilyen okból, de adott esetben nem a belterjesek miatt - elleposodik a vita. Még akkor sem, ha a belterjeseké sem magasabb röptű.
Borzasztóan sajnálnám, ha Zsófi elmenne, és remélem, hogy nem sértettem meg, mert egyáltallán nem akartam.
Én is szívesen maradnék, azt viszont megígérem, hogy jobban próbálom moderálni magam.
F.G.


1997. április 11. - péntek, 9 óra 18 perc
Zsófi kedves!
Az elöbbi hozzászólásomhoz annyit füznék, hogy engem nagyon zavar, hogy nem jelenik meg azonnal amit írok,csak néha órák múlva, így a puszta lehetősége is elvész annak, hogy bárkivel is azonnal eszmét cseréljek, így számomra levelezőfórumként működik ez az egész, noha technikailag klassz online lehetne.
Tudom indokaitokat, de ha óránként valaki fellapátolja az üzeneteket, az utólag is kiveheti a nem oda valókat. Na, legfeljebb 1-1 óráig ott van valami, ami báncsa némejjek szemét.
A szolgáltató felelőssége csak annyi, hogy tartósan nem lehet ott.
Így viszont jelentósen felgyorsulhat a kommunikáció, esetleg gyorsabb riposztok jelenhetnek meg. Így esetleg nem fordul elő, hogy rosszul válaszolok egy mult heti kérdésemre tegnapelőtt adott válaszodra.
hanyattmaci


1997. április 11. - péntek, 8 óra 8 perc
Isten éltesse József Attilát!!!

kíváncsi lennék, hogy ha szegény, ma verseit esetleg az egyetemi számítógépen írná, az írói munkásságát a VPOP hogyan értékelné?

6. Lenin

és juszt sem hagyom magam eltemetni,
elvégre nem Mo.-n vagyok ! Itt már 3szor eltemettek volna!
Elvtársaim, arccal a vízágyúnak !Fel-támadunk!


1997. április 11. - péntek, 7 óra 58 perc
Zs.

Azt hiszem igazad van, fél éve követem ezt a fórumot, valóban kissé belterjes, de azért mert kevés törzsírója van. Törzsolvasó talán több, de kíváncsi lennék, hogy mennyi.
Nagyon meglepett, amikor a fridi online interjú alatt szerintetek több ezer ember lógott lógott a szeren.
Most jelentkezett pár új hozzászóló, de nem biztos, hogy rendszeres hozzászólók maradnak.
Úgy látszik, hogy nincs mindenkinek ideje rendszeresen hozzászólni, vagy nem kíván mindenről mindig véleményt nyilvánítani.
Addig marad az, hogy előbb utóbb mindenről AZ jut
eszükbe, és átfordul minden hozzászólásuk politikai véleménynyilvánításba.

hanyattmaci

ps. szerintem is kissé durva volt a vízágyús kérdés, de én bevallom, kettöször is szavaztam a tüntetés ellen, mert felháborodtam a sok tüntetés melletti szavazaton. Szerintem az sem tükrözte az emberek általános hozzáállását.Ez a kattingatós dolog (Mo.n vagyunk!) átment egy kívülről könnyen manipulálható, lassan hitelét vesztő dologba.


1997. április 11. - péntek, 7 óra 46 perc
Szolgálati közlemény

A lejjebb előforduló pte nem azonos a fridi témás -pte vel.

TÁ-RARA-RA-RARA-RA


1997. április 11. - péntek, 7 óra 25 perc
Kedves Zs.

Az utóbbi időben (Főleg e héten ) gyötör egy - két gondolat.
- Szóvá tetted nem csak az én, de mostmár szinte minden hozzászóló a témától kicsit is elkanyarodó megjegyzését. EZ LENNE A MODERÁTOR FELADATA?????? Mert ha igen akkor "á" nak igaza lenne. De nem lenne jó ha beváltaná fenyegetését.

á ne menj el!!!! Bár nem mingíg értek veled egyet, de legalább nem alpári a stílusod.

Meg a többi, akit leszúrtál. SENKI SE MENJEN EL, csak azért, mert Zs kicsit(?) túl lőtt a célon.
Kibővíteném "á" véleményét azzal is, hogy lehet ám egy oldalt szerkeszteni úgy is, hogy nincs olvasója. Csak unalmas. Szóval Zs, lehet hogy mi megyünk előbb, nem Te.

- Másrészt nem igen osztottad ki magad akkor, amikor a póló viszotagságait tárgyaltad meg ezen oldal keretein belül az első napon. Peddig akkor is volt Olvír. Szóval van amit lehet, meg van amit nem?

- A téma meg tényleg uncsi. Észrevetted-e azokat a megjegyzéseket, még az elején ami egy IGEN-ből állt? Mert ez is mutatja, hogy a témának kevésbé - ha egyáltalán- vannak felhangjai. Szóval már rég megérett a cserére. Köcsögben a helye.

Talán mint újságíró tudnod kellene, hogy az a jó beszédtéma, ami ízlés- illetve tapasztalatfüggő. Mert azt annyi féle képpen lehet megközelíteni, ahány ember. Egy konkrét bal*ságot meg nem igen lehet józan ésszel értelmezni. A magasabb célokat, meg úgyse fogják se a Te, se az átlagemberek orrára kötni. (Az enyémre se.)
(A Témához)
Azért ajánlanám az e témához fűzött első és egyben utolsó ÉRDEMI megjegyzésemet, még első nap, amit más is felvetett, de a nagyérdeműt nem érdekelte.
(1997. április 7. - hétfő, 7 óra 25 perc)

- Nem osztom azon véleményedet sem, miszerint az itt írogató emberek egyéb véleménye nem ide tartozik. (Pártbéli, munkával kapcsolatos, sőt még kutyatartási is. Lehet hogy még a keleti part árai is.) Ez szerintem jó módja annak, hogy kiderüljön ki milyen ember igazán, vagy milyen szeretne lenni. Én a helyedben örülnék, hogy itt, a TE OLDALADON így kiöntik az emberek a szívüket. És azért vissza-vissza térnek a "lényeghez", még ha unalmas is az.

-Belterjes valóban, de melyik baráti társaság beszélgetése nem az 2-3 hét után, ha naponta találkoznak egymással. Aki bejön ide, mint én is úgy 3 hete először, az kis figyelemmel igen hamar benfentS lehet. Ez csak emeli a hangulatot.

Utolsó sorban meg, amit az "á" nekrológjára válaszoltál, az jó kis csúsztatás volt. Azt állítani, hogy Te nem azt mondtad, hanem mást (miközben olvasható még a másik is) nem szerencsés. Ha meggondoltad magad, akkor inkább hamu a fejre, mint a politikusi porhintés.

Azért bízom benne, hogy a következő téma jobb lesz ( a köcsög televan ilyenekkel ),
Te meg +nyugszol kicsit, ami a Fridi interjú óta nem sikerült. És mielőtt megvádolnál azzal, hogy a babérjaidra török, megnyugtatlak, nem újságíró vagyok, hanem csak egy mérnök. És szeretek - meg továbbra is szeretnék - itt olvasgatni, meg ha van véleményem írni is.


Samu.


PS:
Z-2: A véleményed volt-e olyan fontos, hogy 7* kellett beraknod? Legközelebb egyszerűen írd mögé, hogy hányszor. ( De legalább a témához hozzászólók statisztikáját javítottad. :)


1997. április 11. - péntek, 7 óra 22 perc
Köszi Postapunk !

hogy megvédtél, pontosan ezt akartam válaszolni Dénesnek, de valahogy nem akarózott iszapbirkózásba kezdeni.
Ráadásul némely dolgokban vele is egyetértettem.
Lehet hogy az a petróleumlámpa dolog kissé erős volt, de olyan furcsa volt, hogy a nettón éppen olvasom a Gagarin cikket (apropó hol lehet a Beszélő cikkét elolvasni, ja és mi van Nemere állításaival?(Ny-A-nak szól) és közben mondja a rádió azt a zseblámpás ügyet, hát én felnyerítettem a röhögéstől és irtam D.nek.

hapci ,még itthonról
ui. javaslom témának az oroszok hozáállását műkincseink visszaadásáról (a nők elvett becsületét már nem adhatják vissza)


1997. április 11. - péntek, 7 óra 17 perc
Finoman megjegyezném már akit érdekel (engem), hogy a lejjebb szereplő Béla nem azonos az idáig előforduló bela aláírású neccelővel.

bela (aki volt már Béla is, meg minden, de mostantól más lesz)


1997. április 11. - péntek, 7 óra 3 perc
Rezső,
a kutyám neve Alex :-))))
@llexxpos


1997. április 11. - péntek, 5 óra 31 perc
Kedves Zs.!
Nem biztos hogy megértelek, mert akik csütörtökön néznek be, azok nézhetnének a jövő héteni is. Tehát nem rájuk, hanem a témára és az aktív résztvevőkre kellene gondolni elsősorban.
A "manusok" meg nem hinném hogy ilyen méretekben foglalkoznának egymással máskor (pl. Fridi). Dénesre rámantek akkor is - de talán más nem történ. Mindegy. Talán eccer bővebben és nem terhelve a rovatot.
Üdv
@llexx


1997. április 11. - péntek, 5 óra 30 perc
/debug,
Felírtam magamnak, hogy válaszolnom kell neked, csak közben megjött pte üzenete, és úgy döntöttem, elmondom végre, ami hetek vagy hónapok óta zavar. És rólad megfeledkeztem. Bocsánat.
A heti kérdés nem az én kérdésem, nem értek hozzá. Ezért két kollégám megígérte, hogy legkésőbb szerdáig csinálnak hozzá interjúkat, részint az Közgázon, részint a VPOP-nél. Hogy legyen első kézből információnk, illetve, hogy az interjúkat aztán meg lehessen beszélni a rovatban. Többszöri sürgetésem ellenére egyik interjú sem készült el, sőt, még csak annyit sem mondtak, hogy nem csinálják, mert ha szólnak, még szerdán is megkérhettem volna valaki mást. Ezért, sajnos, épp olyan tudatlan vagyok, mint te, és mindössze ennyit tudok válaszolni a kérdéseidre.

@allexxpos,
A fentieket neked is mondom. Valóban vannak kérdések, amelyek rövidebb idő alatt kifújnak, mint mások, feltehetőleg azért, mert kevesebb embert érdekelnek és érintenek. Ennek elkerülésére is szolgált volna a fenti terv, amelyet már a múlt héten megbeszéltünk a szerkesztőségben. Ezzel együtt sem hiszem, hogy le kellene vennem idő előtt a kérdést, már csak azokra tekintettel sem, akik csak csütörtökön vagy pénteken találkoznak vele először. Legfeljebb neked nincs több mondandód róla. "A manusok" pedig nem azért foglalkoznak egymással, mert unalmas a hétkérdés. Akkor is ezt teszik, amikor egy hét alatt ötszáz válasz jön.

Trixie,
A dolog nem vagy-vagy. Az általad felsorolt három hozzászólás (és ez feltehetőleg nem három hozzászóló is egyben) nem volt és nem is lesz jellemző a hétkérdésre, és sohasem fogja elborítani a rovatot, többek közt azért nem, mert általában és szerencsére ti magatok teszitek helyre azokat, akiknek mindössze ennyi és ilyen a mondandójuk.

kaviat,
Az én megítélésem szerint nem minden észrevétel és megjegyzés tartozik az anyázás kategóriájába.

És végül á és Rezső,
Fölösleges olyasmi miatt megsértődni, amit nem mondtam. Én csak némi önmérsékletre tettem javaslatot, és arra, hogy rendszeresen visszatérő és ugyanabban a körben forgó vitáitokat, ha lehet, vigyétek át a levelezésetekbe. Ez a rovat több mint egy éve működik, előttetek sem volt szeminárium, utánatok sem lesz az, előttetek is a kapcsolattartás és a véleménycsere eszköze volt, utánatok is az marad, pusztán csak annyit kértem, hogy veletek is az maradhasson. Ne kényszerítsétek rá másokra a politikai minősítésektől hemzsegő magánvitáitokat bármikor, bármi áron. Egy szóval sem kifogásoltam a kutyáról, Karácsony Benőről vagy bármilyen hasonló magántermészetű dologról szóló megjegyzéseiteket. Nagyon jól elférnek az utóiratokban. De csak ott, mert ez egy ilyen rovat. Ilyenek a műfaji szabályai. A magánügyek hosszabb megtárgyalására most is csak az e-mailt vagy az Olvasó írt tudom ajánlani, lazább és csapongóbb társalgásra pedig ott van a presszó vagy az IRC.
A Freedom House-ról szóló vita elindítását pedig már csak azért is nehezményezem, mert Béla szavazásra javasolta a kérdést, nem azt kérte, hogy tárgyaljátok meg, szerintetek alkalmas-e a kérdés szavazásra. Azt meg végképp nem kérte - de nem akarok az ő nevében beszélni -, ÉN végképp nem szeretem, ha ez a téma is, mint minden, ami egyáltalán felmerül a hétkérdésben, az aktuális politikai vonzalmak és taszítások körében tárgyalódik meg köztetek. Ez megítélésem szerint csipkelődésre és igehirdetésre kiválóan alkalmas értelmezési keret, de semmi másra nem jó. Én védekezni szoktam az ellen a magyar betegség ellen, amelyik mindent, azt is, ami nem oda való, az aktuális politikai ellentétek, gyanúk, vádak erőterébe próbál belekényszeríteni. Most is ezt tettem, ez után is ezt fogom tenni, ezért kértelek benneteket, hogy a kormánypártiságotokat és az ellenzékiségeteket, egyáltalán a politikai meggyőződéseteket e-mailben tegyétek állandó beszédtémává, ne itt. Ennyit kértem, és nem többet.

zs.


1997. április 11. - péntek, 3 óra 45 perc
Az intézmények tudták, hogy miért kapnak kedvezményt: oktatási és tudományos célra való használatért. Természetesen egy diáknak a kapcsolattartást, kommunikációt is meg kell tanulnia, hogy a diploma mmegszerzése után eredményesen dolgozhasson. Ezért aa "magán" levelezés is hozzátartozik a diák mindennapi tevékenységéhez. Csatlakozom ahhoz a véleményhez, amely szerint tudományos kérdésben dönteni csak a tudomány muveloi jogosultak: ezt a Magyar Köztársaság Alkotmánya is tartalmazza. Azt pedig kötve hiszem, hogy az intézményeknél a dolgozók/diákok privát ügyeiben kutató vámosok mind tudósok volnának. A vámosok eljárása igen veszélyes: vámellenorzés címén az illetékes szervek hozzájuthatnak bizalmas kutatási anyagokhoz. Ez azt fogja eredményezni, hogy külföldi nem fog magyar egyetemre kutatni jönni. Azért, hogy ellopják az elokészítés alatt álló szabadalmát? Z-2

1997. április 11. - péntek, 2 óra 58 perc
Az intézmények tudták, hogy miért kapnak kedvezményt: oktatási és tudományos célra való használatért. Természetesen egy diáknak a kapcsolattartást, kommunikációt is meg kell tanulnia, hogy a diploma mmegszerzése után eredményesen dolgozhasson. Ezért aa "magán" levelezés is hozzátartozik a diák mindennapi tevékenységéhez. Csatlakozom ahhoz a véleményhez, amely szerint tudományos kérdésben dönteni csak a tudomány muveloi jogosultak: ezt a Magyar Köztársaság Alkotmánya is tartalmazza. Azt pedig kötve hiszem, hogy az intézményeknél a dolgozók/diákok privát ügyeiben kutató vámosok mind tudósok volnának. A vámosok eljárása igen veszélyes: vámellenorzés címén az illetékes szervek hozzájuthatnak bizalmas kutatási anyagokhoz. Ez azt fogja eredményezni, hogy külföldi nem fog magyar egyetemre kutatni jönni. Azért, hogy ellopják az elokészítés alatt álló szabadalmát? Z-2

1997. április 11. - péntek, 2 óra 57 perc
Az intézmények tudták, hogy miért kapnak kedvezményt: oktatási és tudományos célra való használatért. Természetesen egy diáknak a kapcsolattartást, kommunikációt is meg kell tanulnia, hogy a diploma mmegszerzése után eredményesen dolgozhasson. Ezért aa "magán" levelezés is hozzátartozik a diák mindennapi tevékenységéhez. Csatlakozom ahhoz a véleményhez, amely szerint tudományos kérdésben dönteni csak a tudomány muveloi jogosultak: ezt a Magyar Köztársaság Alkotmánya is tartalmazza. Azt pedig kötve hiszem, hogy az intézményeknél a dolgozók/diákok privát ügyeiben kutató vámosok mind tudósok volnának. A vámosok eljárása igen veszélyes: vámellenorzés címén az illetékes szervek hozzájuthatnak bizalmas kutatási anyagokhoz. Ez azt fogja eredményezni, hogy külföldi nem fog magyar egyetemre kutatni jönni. Azért, hogy ellopják az elokészítés alatt álló szabadalmát? Z-2

1997. április 11. - péntek, 2 óra 57 perc
Az intézmények tudták, hogy miért kapnak kedvezményt: oktatási és tudományos célra való használatért. Természetesen egy diáknak a kapcsolattartást, kommunikációt is meg kell tanulnia, hogy a diploma mmegszerzése után eredményesen dolgozhasson. Ezért aa "magán" levelezés is hozzátartozik a diák mindennapi tevékenységéhez. Csatlakozom ahhoz a véleményhez, amely szerint tudományos kérdésben dönteni csak a tudomány muveloi jogosultak: ezt a Magyar Köztársaság Alkotmánya is tartalmazza. Azt pedig kötve hiszem, hogy az intézményeknél a dolgozók/diákok privát ügyeiben kutató vámosok mind tudósok volnának. A vámosok eljárása igen veszélyes: vámellenorzés címén az illetékes szervek hozzájuthatnak bizalmas kutatási anyagokhoz. Ez azt fogja eredményezni, hogy külföldi nem fog magyar egyetemre kutatni jönni. Azért, hogy ellopják az elokészítés alatt álló szabadalmát? Z-2

1997. április 11. - péntek, 2 óra 57 perc
Az intézmények tudták, hogy miért kapnak kedvezményt: oktatási és tudományos célra való használatért. Természetesen egy diáknak a kapcsolattartást, kommunikációt is meg kell tanulnia, hogy a diploma mmegszerzése után eredményesen dolgozhasson. Ezért aa "magán" levelezés is hozzátartozik a diák mindennapi tevékenységéhez. Csatlakozom ahhoz a véleményhez, amely szerint tudományos kérdésben dönteni csak a tudomány muveloi jogosultak: ezt a Magyar Köztársaság Alkotmánya is tartalmazza. Azt pedig kötve hiszem, hogy az intézményeknél a dolgozók/diákok privát ügyeiben kutató vámosok mind tudósok volnának. A vámosok eljárása igen veszélyes: vámellenorzés címén az illetékes szervek hozzájuthatnak bizalmas kutatási anyagokhoz. Ez azt fogja eredményezni, hogy külföldi nem fog magyar egyetemre kutatni jönni. Azért, hogy ellopják az elokészítés alatt álló szabadalmát? Z-2

1997. április 11. - péntek, 2 óra 55 perc
Az intézmények tudták, hogy miért kapnak kedvezményt: oktatási és tudományos célra való használatért. Természetesen egy diáknak a kapcsolattartást, kommunikációt is meg kell tanulnia, hogy a diploma mmegszerzése után eredményesen dolgozhasson. Ezért aa "magán" levelezés is hozzátartozik a diák mindennapi tevékenységéhez. Csatlakozom ahhoz a véleményhez, amely szerint tudományos kérdésben dönteni csak a tudomány muveloi jogosultak: ezt a Magyar Köztársaság Alkotmánya is tartalmazza. Azt pedig kötve hiszem, hogy az intézményeknél a dolgozók/diákok privát ügyeiben kutató vámosok mind tudósok volnának. A vámosok eljárása igen veszélyes: vámellenorzés címén az illetékes szervek hozzájuthatnak bizalmas kutatási anyagokhoz. Ez azt fogja eredményezni, hogy külföldi nem fog magyar egyetemre kutatni jönni. Azért, hogy ellopják az elokészítés alatt álló szabadalmát? Z-2

1997. április 11. - péntek, 2 óra 55 perc
Az intézmények tudták, hogy miért kapnak kedvezményt: oktatási és tudományos célra való használatért. Természetesen egy diáknak a kapcsolattartást, kommunikációt is meg kell tanulnia, hogy a diploma mmegszerzése után eredményesen dolgozhasson. Ezért aa "magán" levelezés is hozzátartozik a diák mindennapi tevékenységéhez. Csatlakozom ahhoz a véleményhez, amely szerint tudományos kérdésben dönteni csak a tudomány muveloi jogosultak: ezt a Magyar Köztársaság Alkotmánya is tartalmazza. Azt pedig kötve hiszem, hogy az intézményeknél a dolgozók/diákok privát ügyeiben kutató vámosok mind tudósok volnának. A vámosok eljárása igen veszélyes: vámellenorzés címén az illetékes szervek hozzájuthatnak bizalmas kutatási anyagokhoz. Ez azt fogja eredményezni, hogy külföldi nem fog magyar egyetemre kutatni jönni. Azért, hogy ellopják az elokészítés alatt álló szabadalmát? Z-2

1997. április 11. - péntek, 2 óra 54 perc
Pedig én még csak most akartam megírni a véleményemet, az élményeimet az egyetemi autonómiáról, mivel mostantól van annyi időm, hogy komolyabban kifejthessem. Mivel ezt részben átéltem egyetemistakénr, valamint a felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban parlamenti szakértőként, nem tehetem, hiszen mind a kettő életemhez kapcsolódik és csak úgy tudom megírni (illetve úgy látom értelmét megírni)ha ez az aspektus is szerepel benne. Miként az alant leírt vámos sztoriban sem az az érdekes, hogy én azt idegenvezetőként éltem meg, hanem tartalma, illetőleg az, hogy milyen mentalitásról árulkodik. A történet hitelességét viszont erősíti szerintem, ha megírom azt, honnan és miért tudom. Amikor az á-val "személyeskedtünk" számomra nem "á" és Rezső személye volt a fontos, hanem az, hogy egy típust, egy gondolkodásmódot képviselnek, amely másnak is érdekes lehet. Persze vannak olyan mások által folytatott "belterjes viták" is a rovatban, amelyekhez nem szólok hozzá, mert vagy nem érintenek közvetlenül, vagy nem értek a témához. De az nem jelenti azt, hogy nem olvasom el figyelmesen. Déneshez még nem szóltam, de nem azért, mert nem érdekel az amit ő képvisel. Hanem azért mert nem ismerem amerikát, és nekem még kevés az információ róla, tőle, hogy állástfoglaljak.
Az meg csak színezi a a rovatot, ha megkérdzi valaki @lesspostól, hogy milyen kutyája van. Tényleg, és mi a neve?
Szóval, nem értem ezt a hirtelen felháborodást. (Ami személyemhez való viszonyulást illeti nem érdekel, megszoktam.) Azt sem hiszem, hogy a téma kifújt volna, hiszen csütörtökön is voltak olyan hozzá szólások, amelyek új adatokkal és aspektusokkal járultak hozzá. Bár szerintem ez egy olyan generális téma, amelynek rengeteg leágazása van (volt is) de ezek mind csatolódnak az alapsztorihoz.
Zsófi igen figyelemre méltó írására is szerettem volna reagálni, amit az online interjúkról írt, már csak azért is, mert korábban már én is piszkálgattam a témát. Sajnálom, hogy nem tehetem meg.
Summázva: az itteni rovat az emberi kapcsolattartás eszköze is volt (?) eddig. Ez nekem tetszett. Bár politikailag például egy világ választ el Trixitől, de becsülöm kutyaszeretetét, nyelvérzékét. És folytathatnámmásokkal. A legtöbbre természetesen á- tartottam, talán azért is vitatkoztam vele olyan sokat. Tudniillik tanultam a válaszaiból. Bár én nem vagyok olyan kemény jellem, mint ő (egyszer már visszajöttem, egy hasonló eset után, amikor mások kértekrá), de feltétlenül szolidáris vagyok vele.
Más: Ha nem a XXI. századot ünnepeljük 2000 január elsején, akkor mit? Ha csak egy szokványos újévet, akkor miért nem 1999 január 1-g számolunk vissza? Az hamarabb lesz.
Üdv Rezső, a búcsúbagoly


1997. április 11. - péntek, 2 óra 7 perc
Gyerekek ennek se fule se tréfa!

Megprobáltam itten elolvasgatni a cuccot (pár napot kihagytam a dolog követéséböl), kicsinyég leterhelő volt a nagy anyázásból (itt még a moderátor is káromkodik!) kihámozni infot.
DE: de ami tényleg érdekelne, hogy mit mond bármelyik nagyfej a sulikban (igazgató ...) ö mit gondol erröl az egész vpop dologrol.

kaviat neofittnesspop /aki sajat penzen van a droton/


1997. április 11. - péntek, 2 óra 1 perc
Sziasztok,

a 7? tényleg belterjes és csapongó, de legalább a színvonal egy hajszállal magasabb, mint a Friderikusz-héten.

Azért egy kört még fussunk.

1. Tiltakoztak-e az érintett egyetemek vezetői az eljárás ellen? Ha igen, milyen alapon? Ha nem, milyen alapon nem?

2. Miért nem olvasok én erről az ügyről sehol a sajtóban (kivéve a Narit (("aki" az Internettora hivatkozik))? Vagy csak elkerülte a figyelmemet?

3. Irányulhatott-e a VPOP akciója azokra az oktatók saját pénzéből és saját céljára, de az egyetemek nevében behozott számítástechnikai eszközökre, amelyek után senki nem fizetett vámot? Vagy ez részemről közönséges rosszindulat lenne?

4. Mennyi pénzről beszélünk? Legalább a VPOP tudja?

5. Elrettentés-vonal: miért pont most aktuális Gyulánknak ráijeszteni a felsőoktatásra? (Apropó, szombaton névnap, küldjetek ti is virtuális üdvözlőlapot a horn@mehp.meh.hu címre.)

Zsófi, kedden 19:25-kor megszólítottalak. Ha bajod van velem, legalább annyit mondj, hogy ne macizzalak már, mert így elég hülyén érzem magam :-/

Akkor most csaponganék én is.

Rezső, szerintem Nyírőék az állítják, hogy még nnn nap van hátra 2000-ig és nem azt, hogy a XXI. századig. Ez két dolog, két évforduló, két alkalom a bulizásra (ha megérjük a másodikat, ld. még 2000. év probléma, de mostmár úgyis mindegy).

Béla, te személyesen hallottad, hogy mit mondott az a jóember a kapu- és kamiondöntögetésről? Lehet, hogy ez nálam beteges, de gyűlölöm, ha valaki erőszakkal fenyegetőzik, mégha csak képletesen is. Addig is, amíg visszaszívja, félek százat.

á, igazán sajnálnám, ha lelépnél.

Na pá,

/debug


1997. április 11. - péntek, 0 óra 31 perc
Azér zsét nem kéne buktatni.
Egy maszopos.


1997. április 11. - péntek, 0 óra 3 perc
Kell-e CSURKA a képernyőre? Az ATV 21.55-től lehengerlő programot nyújtott. Direkt rákészültem.
Érdekelt, mire képes ez a senki egy mélyiterjú során. Arra számítottam, majd LAKATOS úr, a műsorvezető mindent szépen elrendez, CSURKA befogja a pofáját, megmosolygom, és csatornát váltok. Ott kellett ragadnom, mert vártam a szorongató kérdésre. Egy ilyen sem hangzott el, LAKATOS közel állt stílusában a HOMOSZEXUALITÁS aktív orális válfajához, köcsög CSURKA hájas feje pedig dagadt a megelégedettségtől.
4-5 TVnézőt is bekapcsoltak, akik szintén nem bírták megállni, hogy ne imádják - ha csak fröcsögös verbalitás útján is - bölcs vezérüket. Az egyik újpesti (Tibor), aki március 15-én saját bevallása szerint a MIÉP szónoki emelvénye mellett állván elérzékenyült az ott felszólaló verselése közben, megilletődöttségében azon mód hazaszaladt, hogy április 10-ig kitartson az ihlet, és minden tehetségét beleölje négysoros hazafias tárgyú dala megszerkesztésébe. Addig nem nyugodott, amíg nem olvashatta be. Jól sikerült, Tibi!

Különben bekaphatja a koalíció is, de nekünk azért mégsem volna fontos bedőlni a DEMAGÓGOKnak.

Ja! És szégyenlje magát a VPOP is...
rr


1997. április 10. - csütörtök, 23 óra 39 perc
Kedves Zsófia,
kissé felment a pumpám. Jeleztem: szerintem ez a kérdés 3 nap alatt kifújja magát, hacsak valaki nem megy neki valainek. Odaírtam: ne adj Isten. Bejött.
Kell hogy egy lerágott csont 7 napin tarcson, csak azért, mert a grafikus odafel a 7kérdést álmodta oda? Az ezredfodulót lehet számolni, az adott téma előirányzata konstans? Lődd le, írj ki mást, akármit.
Persze hogy egymással foglalkoznak a manusok. Más nincs itt. Nincs VPOP, FRIDI, Geréb meg looker. Hát akkor?
Gyakorolj önkritikát: van-e értelme annak, hogy az Internetet így-úgy használó madarak naponta 2x leírják: a VPOP-val nem tudnak egyetérteni. Persze egyesek cifrázzák. De meddig?
Szószátyár vagyok beismerem, de megtanultam: egy idő után kár a szóért. A VPOP téma ITT pontosan ilyen.
Szerbusztok.
@llexxpos


1997. április 10. - csütörtök, 23 óra 4 perc
Kedves zs!

Inkább "8 belterjes" mint az utolsó előtti-előtti három hozzászóló:
csütörtök, 17 óra 32 perc
csütörtök, 19 óra 26 perc (e kettő látszólag a 7?-re válaszolt, valójában csak dögöjmegezett)
csütörtök, 19 óra 31 perc (ez meg azantal-ahornozik és szerintem már-már klinikai eset)

Mi a véleményed ? Esetleg mindenki húzzon el a francba és pihenjen pár napig ?

Trixie


1997. április 10. - csütörtök, 21 óra 46 perc
Vale,
Mielott megszolaltal volna kimehettel volna a
Deli-be. Egszer a szememre hanyjatok, hogy
igazolas kell utanna meg sirtok, hogy otthon
csak igy meg ugy. Most errol is en tehetek?
Szerintem Te sem erezned itt jol magad. Tudod -
de ezt csak magunk kozt - itt sok a kapitalisia.
Meg az alapveto szabadsagjogokkal is baj van.
Ezen kivul - megint csak negy szem kozt - a
kivonulasom utan tettem meg nehany lelpest.
Mindent el kellene olvasni.

Zs.
Idezek:
..."Valamint azt sem tudom, hogy Dénes miért
SZÓRAKOZIK az amerikai árak részletes ismertetésével,
miért SZABJA meg a népnek, hogy mihez szóljon
hozzá, és miért fűz minden üzenetéhez egy
nekem szóló PIKIRT megjegyzést. Eddig SEM
reagáltam rá, EZUTAN sem fogok,
( You just did Honey. D.)
és ahhoz sincs semmi kedvem, hogy én
legyek az, aki bárkit is
figyelmeztet, ha nem veszi észre magát, és mások
sem kényszerítik rá, hogy észrevegye magát." "...
de akkor én szerkesztőként is elhúzom a
csíkot, mert kénytelen leszek megállapítani, hogy
fölöslegessé váltam."
"Nekem ez kurvára nem tetszik..."
Sajnalom, de ha nem vetted volna eszre a tema is
olyan, hogy csupan nehany embert foglalkoztat. En csupan
egy rossz leagazas vagyok itt a belterjben. Gondolom
ez egy forum ahol en vendeg vagyok. A mondandom utan
vallalom a felelosseget. Az arak meg szimpla imfok.
De mond mar ki vegre, hogy Denes shot up.
Javaslatom, ha a temanal akartok maradni nem szerkeszto
kell ide, hanem mediator ( vitavezeto?).
Meg valamit:
A semmi.
Denes
P.S. Szinvonalas kommentarodat beteszem az emlekkonyvembe.

D1997. április 10. - csütörtök, 21 óra 45 perc
MINDENKINEK HASZNOS OLVASMÁNY
"Olajmaffiózókat nem ellenőriznek mert........"
Színes, szinkronizált, hiteles magyar valóság.
Gyűjtötte:xxx

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 26 éves fiatalember aki az érettségi után hamis útra tért.
Kihasználva az állambácsi által adott hézagokat és az ún. feketegazdaság feneketlen pénztermelő lehetőségeit, belevágott a borpancsolásba, majd az olajüzletbe. Egyre jobban ment az üzlet, de az idő múlásával bizony egyre csak nőttek, nőttek, nőttek és még mindig csak nőttek a költségek. No hát, ki látott már ilyet. "Üzemanyag kereskedőnek" költségnövekedés. /lásd alant, bla, bla, bla/
- Várható haszon per fuvar: 180 millió Ft
- Fix költségek: 160 millió ft
Részletezés nélkül:határőr, vámos, megintcsak vámos, vámtiszt, pénzügyőr, rendőr, ügyész, bíró, jogász, ügyvéd, sofőr, politikusok, stb...........
Haszon per fuvar: 20 millió Ft.
Fiatal barátunk soha nem félt, nem is félhetett, hiszen ő, mint a gazdasági lobby senki által nem is sejtett fiatal főnöke, kiélesedett agyával felvételeket készíttetett titkos számlákról, öltönyös és egyenruhás urakról, stb.....
Bukásával az egész ország oly nagy becsben tartott gazdasági és politikai, államigazgatási és belügyi erőit rántotta volna magával. Tudta, hogy az általa irányított rendszerben soha nem lesz precedens értékű bírósági ítélet, legfeljebb jelentéktelen, a közvéleményt nyugtató ejnye-bejnye.
Miután mindenki jóllakott és zsebeit teletömte olajban áztatott milliókkal, főnökünk úgy döntött:VÉGE. Egy év alatt néhány százmillió Ft tiszta haszon már talán elég lesz egy darabig. Most már az amatőröké a terep, hamarosan úgyis megemelem(jük) az olaj árát. NINCS TOVÁBB.
Azóta barátunk újra megjavult. Busás millióit már megsokszorozta legális vállalkozásaiban. Mintegy 170 embernek nyújt biztos megélhetést. De azért egyetlen dologból nem enged soha.
Nevezetesen: "AZ ÁLLAM, A GAZDASÁGI HATALOM ÉS A POLITIKA ÉN VAGYOK."

Itt a vége, fuss el véle.

P.S. Ezek után csoda, ha az egyetemeket ellenőrzik?????????????????????

xxx


1997. április 10. - csütörtök, 21 óra 21 perc
Kedves Zs!
Olvastam PTE-nek írd válaszodat, és észrevettem magam. Tehát ez az utolsó szereplésem a 7kérdésében, olvasni talán még fogom, de tudd, ha valaki á aláírással küld hozzászólást, az nem én vagyok. Ennek a dolognak csak azért volt értelme, mert egy-egy témát a teljes felharmonikus-srtruktúrájával előhozott. Beszélgetés volt a szó szoros értelmében, mostantól kezdve pedig szemináriumhoz fog hasonlítani, ahol a vezető ráncolja a homlokát, ha valaki eltér a tárgytól. De nem szól, mert nincs kedve hozzá. Vegye maát észre az illető, magától. Csütörtök 19.31, MZ/X- a tárgynál marad és a tárgyhoz visszatereli az eltévelyedőket. Nyilván ő a jó olvasó.
Végül, ne haragudj, de ha ez egy riasztó belterj, akkor én azt mondom, hogy egy ilyen hosszú magánlevél nyilvánosságra hozása elriasztó, sőt bántó moderálás. Mostantól - másnak.
á


1997. április 10. - csütörtök, 21 óra 6 perc
Hölgyek, urak

Akkor most fel tenném a kérdést, szerintetek a vpop vagy aki kézben tartja a cég pórázát valóban az apró pénz miatt ment kirándulni ?
Nos ?
Meg kell mondjam szerintem nem .
És ha mégis akkor nagyon félek és nem is szivesen gondolok arra ami reánk veár szép házánkban,
No nem az autonómia kérdése (arról én inkább passz) miatt, hanem azért mert:
Feltéve nem elfogadva ,hogy GYugyus-éknak nem sok haszna lehet a heccből és mégis a lóvéra hajtanak az egy dolgot jelenthet egy nagyon rosszat , nevezetesen :
a gazdasági helyzet vagy inkább a költség vetés helyzete oly kiábránditó, hogy erre a hangyányi lóvéra is szükség van bármi áron(né)
akkor ránk nezve jajajajaj és kezdek igen igen félni ,hogy teljesen elcseszték és végünk meg ilyesmi .
Ennek esélye szerintem (c)sekély .
Ha további lehetőségeket veszem számba :-o
akkor ott jönnek a választások ahol ha van isten valahol fenn az égben akkor a mszp csak mint kp.vagyis mint koaliciós partner jöhet számitásbe no már most ha ebböl az ügybül esetleg nagyobb horderejü kerekedne (ami várható fejlemények tükrében szerencsére egyre inkább kizárt) feltételezhetően állás foglalásra kényszeritené a pártokat aminek következtében szabadon választhatnának mely táborban szeretnének szavazatokat vesziteni (értelmiség kontra parasztok)és ha ez bekövetkezik az a mszp-nek csak jó mert ha valaki estleg nem megy el szavazni mert nem talál szimpatikus pártot ill jelöltet azzal ők automatic nyertek egy szavazatot.
Nos nem tudom mint a fenti sorokból az bizonyára kiderült eléggé korlátozottak(korlátoltak) az ismereteim a témával kapcsolatban és nemlátom át,hogy hosszú távon ezzel milyen módon tudnák korlátozni az értelmiséget bármilyen módon, tekintve a gyakorlatilag megvalósithatatlan ellenőrzést( ha csak nem lesz fekete doboz a servereken).
Az értelmiség nem azért értelmiség mert nem tud kibújni a (meg)szoritások alól és akkor ott vannak még a jövő zálogai, a virgonc ifjú titánok az "iskola padokban"...
Nem tudom jól tudom e vagy sem de információim szerint az intézmények túl nyomó többsége bérelt vonalon csatlakozik a netre , akkor a költségeket tekintve szinte vizesnyócas mennyit használják.
Na jó most mar elég baromságot hordtam össze de komolyan azért tettem mert talán valaki felbőszül és meg kérdőjelezhetetlen logikával kifejti a valós helyzetet és én meg analizál(tat)hatom magamat hol szúrtam el amikor egy kicsit gondolkodni probáltam(lehet,hogy pont ott?) a dolgon.

ÁLLOM A KRITIKÁT IS, DE VALAKI MONDJA MÁR EL MI A FRÁSZ FOLYIK ITT(EN).

@pISTI

UI : Bocs a sok nem tudomért de valóban nemtom.


1997. április 10. - csütörtök, 20 óra 50 perc
Ki van a tököm a PM-mel meg a VPOP-val, dögöjjenek meg. Ja, dögöjjön meg a sok köcsög aki ilyeneket ír: én vagyok az első..? Ki a retket érdekel!
A hét kérdésére válaszoljon a seggdugasz...
Amúgy üdv. mindenkinek.
MZ/X


1997. április 10. - csütörtök, 19 óra 31 perc
A Pénzügyminisztériumban meg VPOP-nál sok impotnes és köcsög, baromagyú ember van, akik unalmukban nem tudják, hogy mit csináljanak, mert az olajmaffiától, meg stb... kapott kenőpénzből halálra keresték magukat (vagy nem keresték halálra magukat, de féltik az életüket) , s tehát őket nem baszogathatják, de valakit, valakiket baszogatni kell, hogy ne dögöljenek meg a nagy semmittevésben, ha már Internetezni nem tudnak és a számítógépekhez nem értenek (ezáltal nem tudnak aknakeresőzni munkaidő alatt...)

Molatrat


1997. április 10. - csütörtök, 19 óra 26 perc
Szeretném az észrevételeimet megosztani veletek.Kiváncsi vagyok,hogy nem ficamodott e ki a logikám.A rendszerváltás előtt,után sem politizáltam,ok.Teljesen logikázás.Megpróbálok rövid lenni.A rendszerváltás kezdetén első sokk a lehetséges munkanélküliség ténye okozott az országban stresszt.Én úgy gondoltam...Mivel az elbocsájtások a 'magasszintü' vezetés-től függenek ezért fokozatosan küldik el a nem párttagokat./köztudomásu,hogy vezetők között,a többség frankó kommunista kellett,hogy legyen.Nos én úgy gondoltam,teljesen oké legalább megtanulnak dolgozni./baromi kiváncsi voltam rá/.A francokat szép ügyesen padlóra küldték a céget,majd privatizálták,és azt hitték hogy kapitalisták lettek.Igen ám de a mai kapitalista /máshol/alapvető tulajdonsága többek között az,hogy elégedett munkást akar dolgoztatni,mert természetesen jobban dolgozik /minőség/.Nálunk ellenkező a helyzet a 'Ö'rettenetesen gyorsan meg akar gazdagodni.Ezért szarik a minőségre,dolgozójára.Egy rakás pénzt költ narketingre,és eltudja adni./Ez azért nem teljesen álltalános azért vannak kivételek is,de az erősíti a szabályt./ A munkabér az szinte mindenhol igaz.Mesébe illik az a vágyam,hogy árat csak akkor lehessen emelni ha a termék jobb lett.Az aranypapirt nem szabadna ide sorolni.Mikor a rendszer váltáskor az MSZMP-ből,MSZP-lett,rettenetesen lenéztem őket.Nem merik vállalni saját magukat???? Engem nem nagyon érdekel,hogy milyen párt,faj, AZ 'EMBER' A 'PROGRAM' érdekel.Megmondom őszintén én az 'ANTAL' kormánnyal sem voltam elnéző,óriási lehetőségeket szalasztott el.De a mostani az kriminális.A Horn ha egy kicsit józan nem vállal ilyesmit.Abbol az 'átkos-ból'vonulhatott volna be a 'MAGYAR'pozitív történelembe.Az ő dolga,a gazdái sokan vannak,és szükségük volt rá /már nincs/.A választások alatt rettenetesen becsapták a balekokat.'EZ A NEMZET',-azok akiket a rezsimben is ők dresszíroztak.Már legalább két éve a teljes fejetlenség,kapkodás,tanácstalanság jellemzi intézkedéseiket.Ez a teljes koalícióra jellemző.Figyeljétek csak meg ha nézitek az országgyülést.Ha támadják,vagy bírálják őket, egy arrogáns poénnal,vagy a 'mosolygós'rendreutasító önértékelésével,padlóra küldi őket.Tehetik hála a nemzetnek.Átgondolatlan rendeleteket másnap visszavonnak,megállapodásokat nem tartanak be,kereskedelem /vám/ stb.stb.Ebben a ciklusban csak egy dolog lett igaz,hogy az SZDSZ nagyon jó partner.Nemtudom minden választás után teljesen újjá akarják majd szervezni az 'egszség,oktatás,mezőgazdaság,szférákat?Vagy még nem is kezdtek el semmit a munkanélküliség megteremtésén kívül.Én teljesen biztos vagyok benne,ha egy kormány nem hazudik,hitele van,azonnal megindul a kocsi.
Vége,ha érdekes a téma a többit mondatokban.
MAXI


1997. április 10. - csütörtök, 17 óra 32 perc
Udv kedves Olvaso!

Most eppen a BKE egyik PC-je elott ulok mellettem egy haszi angolul tart "adatbazis-kezelesbol" orat,(tehat a gepeket oktatasra hasznaljak), mig jomagam "guest"-kent belepve a rendszerbe, epp ezt a levelet potyogom.
A VPOP szerint talan a BKE-nek velem kellene megfizettetnie a 16.000.000 HUF egyreszet?Mondjuk
a magancelra atutalt betu szorozva a befizetett TB
ketszeresevel elosztva az orszagban fellelheto teherszallito hajok bruttoregisztertonnaban megadott volumen-valtozojaval.
Magyarul:Nem ellenorizheto es nem is erdemes ellenorizni, hogy az oktatasra beszerzett masinakat a hallgatok,tanarok hasznaljak-e un. magancelokra.Ami a vamszabalyokat illeti, ha egy geptermet napi 8 oraban oktatasra hasznaljak, akkor a torveny elerte celjat:Az egyetem olcsobban jutott hozza a modern oktatashoz szukseges gepekhez, es tobbnyire oktatasra is hasznalja azokat.

Bocsi, hogy hosszu lett.
ZSolti


1997. április 10. - csütörtök, 16 óra 40 perc
Ja, igen, még valami:
többen szóvá tették, nemcsak itt, hanem az olvírban is, hogy eltűnik egy-egy üzenetük. Ami való igaz, mert e-mailban még olvastam őket, a rovatban már nem. Annyit tudtam tenni, hogy szóltam CyD-nek, a rendszergazdának, hogy próbálja meg kideríteni, ilyenkor mi történik. Erről is értesítéssel leszek.
zs.


1997. április 10. - csütörtök, 16 óra 25 perc
Kedves pte,
Neked válaszolok, mert ezt a kérdést rajtad kívül még senki sem tette fel (cs. 14:08), nem nekem, hanem magának, illetve azoknak, akiket illet. Én a magam részéről nem tudom, hogy kerül a hétkérdésbe Rezső életútjának és politikai hitvallásának részletetes taglalása folytatásos regényként, hogy ebből adódó nézetkülönbségeiket miért nem beszélik meg á-val és F.G.-vel e-mailban, hiszen van nekik. Valamint azt sem tudom, hogy Dénes miért szórakozik az amerikai árak részletes ismertetésével, miért szabja meg a népnek, hogy mihez szóljon hozzá, és miért fűz minden üzenetéhez egy nekem szóló pikírt megjegyzést. Eddig sem reagáltam rá, ezután sem fogok, és ahhoz sincs semmi kedvem, hogy én legyek az, aki bárkit is figyelmeztet, ha nem veszi észre magát, és mások sem kényszerítik rá, hogy észrevegye magát. Én tudom, hogy ha például az e heti kérdésre adott válaszokat újsütetű látogatóként végigolvasnám, úgy húznám el a csíkot, hogy vissza se fordulnék többet. Ez egy riasztó belterj itt és így, legalábbis a meghatározó részében. Persze, ha nektek ez jó így, ám legyen, végül is lehet a hétkérdés nyolc ember beszélgetőhelye is, akik azt tárgyalják meg, ami éppen eszükbe jut, de akkor én szerkesztőként is elhúzom a csíkot, mert kénytelen leszek megállapítani, hogy fölöslegessé váltam. Még egyszer mondom: minden témának vannak leágazásai, amelyek megbeszélésre érdemesek, ez ellen sosem volt kifogásom. De a fentieken túl őszintén szólva azt sem értem, miért kellett most belevágni a FH jelentésének a megtárgyalásába, hacsak nem azért, hogy Rezső és á lefolytathassák megszokott vitájuk újabb menetét. Nekem ez kurvára nem tetszik, de ez esetben tekintsetek nyugodtan a hétkérdés egyik olvasójának, aki elmondja a véleményét arról, amit tapasztal. Egyelőre legalábbis. Mindenesetre ha ez így marad, időben szólni fogok, mielőtt lelépnénk.

Más: ha nem találod a köcsögöt, talán próbáld meg az alsó vízszintes jobboldali nyíllal utánaigazítani a képet, hátha úgy meglesz.

Leninfiú,
Sajnálom, nem emlékszem egyetlen éberségi gyakorlatra sem a Rádióban. Nemcsak hogy nem emlékszem, hanem nem is hallottam ilyesmiről. Lehet, hogy csak engem hagytak ki? Vagy lehet, hogy te az ötvenes évek rádiójáról beszélsz? Netán rendész voltál?

IRC,
Valami szerkesztőségi kommunikációs zavar lépett fel, amelyet e pillanatban nem látok át, tehát nem tudom megmondani, miért nem a héten volt szavazás. (Te ennek csak örülhetsz, így legalább a vesszőparipád is felkerül a listára, mármint a klónozás.) Ma este megkérdezem, holnap megmondom nektek is, mikor lesz szavazás. Mellesleg nincs neked egy istenverte e-mail cimed? Beszédem lenne veled.

zs.


1997. április 10. - csütörtök, 16 óra 22 perc
F.G.

We the people of the United States, in order to
form a more perfect union, establish justice,
insure domestic tranquility, provide for the
common defense, promote the general welfare,
and secure the blessings of liberty to ourselves
and our posterity, do ordain and establish this
Constitution for the United States of America.
A reszletek szerintem jobb konyvtarakabn
magyarul is megtalalhatok. Ha erdekel es tudsz
olvasni.
Idezet F.G.-tol szo szerint:
"Azt azonban én nem vitatnám, hogy alapvető
szabadságjogok tekintetében nem rossz a helyzet,
tekintetbe véve azt, hogy SEHOL sem sokkal jobb
(EZ ALOL DÉNES AMERIKÁJA SEM KIVÉTEL,SÖT.)."
Ez a ketto igy egeszen jol fest es onmagaert beszel.
Szoljatok hozza.
Denes
1 mozi jegy $6.50
Vacsora 2 fo reszere $38+ tip
Magyar paprika, kaposztaval toltve
1 uveg $2.65 ( nagyon finom )


1997. április 10. - csütörtök, 16 óra 20 perc
Üdv Mindenkinek!

Én, így önsajátmagam (2 bit -az 1ik paritás-, tehát nő) azon elmélkedtem el, hogy most gyanús, avagy nem gyanús, Rejtőre fordítva, most kavarnak avagy nem?! Miszerint ugye a felsőoktatás tüntetni akar, oszpig utána, nem írjuk alá a vámmentességet és a folyomány, hogy nesze nektek ellenörzés és ide a vámot (mert az 1ik zsebunkbol a másikba kék tenni a pénzt, ill. így legalábbis esetleg a vámosok kaphatnak fizetésemelést -de esetleg több lészen a bevételük- a beszipkázott vámokból, a felsőoktatás úgyis minek?, elvégre a fennen dolgozó törvényhozók nem végeztek pl. egyetemet,:))))))a nonprofit oktatási intézmények meg amúgyis FÚJJJ!)majd most jól befogjátok azt az ingyenélő....
Bevallom el valék keseredve, mert, mint egyetemi tanársegéd pl. most ugye Internettozom (es ráadásul még órán is elmondom, hogy miért érdemes pl. Internet ajánlat, hogy a többiről ne is beszéljek megjegyezni eme URL-t, ez volt a reklámnak az ő helye, jó helyen mi?),szóval az elkeseredésemnek az ő oka, hogy nem értem a logikát. Van???????????
Ha ebben az országban eltűnhetnek milliókat érő oljszállítmányok, ha lehet egyeduralkodó pl. a MATÁV, és még lehetne sörölni (milyen jó lenne, ha ezt is olvasná "valaki", mint ahogy "régen" lehallgatták a telefonokat" és ugye Hofi után szabadon, miszerint Józsi bá 2 sör rendel, bocs mindenkitől, elkalandoztam, lelkileg).
Tudjátok azon gondolkodtam el -márhogy nagyzoljak 1 pficinykét-, hogyha hozzánk jönne a VPOP, akkor megtehetem-é azt, hogy azt mondom nekik, miszerint egyetemi autonómia van állítólag, és kérem, hogy mutasson engedélyt a rektortól?
Most megyek órát tartani, legyetek jók, sziasztok.
Gabó
1997. április 10. - csütörtök, 16 óra 9 perc
Vám- és áfamentes jó napot!

Mivel itt látszólag szinte mindenki a munkavállaló-oldalról szólt hozzá, hadd szóljak a ring másik sarkából, már csak a vita kedvéért is. Előre megjegyzem: tisztelet a kivételnek - ezalatt most a saját pénzen internetezők értendők.

Először a kérdéshez: "szükséges és értelmes törekvése-e bármelyik intézménynek vagy munkáltatónak, hogy bármiféle korlátok közé szorítsa a munkahelyi internet-hozzáférés használatát?" Zsófi-Gábor, ti vagytok a kérdezők; képzeljétek magatokat egyetlen pillanatra egy munkáltató/tulajdonos helyébe, hogy most a ti zsebetekre megy a dolog, és a kérdésetekben található "Internet-hozzáférés használata" kifejezést helyettesítsétek a "telefonhasználat" vagy "fénymásolgatás" szóval. Na, látjátok még bármiféle értelmét ennek a kérdésnek? Pedig a lényeg nem változott. Már hogyne lenne értelmes, sőt szükséges dolog a józan korlátok felállítása - még, ha ez gyökeresen el is tér a KGST-gyakorlattól, miszerint (tiszt. a kiv.) a gyárból hordtuk haza a kalapácsot, az irodából a WC-papírt. A munkáltató által adott erőforrások az általa megadott célok elérése érdekében használandók fel: mi ebben a különös? Ez elvi kérdés, kéretik nem összemosni a VPOP esetleges moron jellegű megmozdulásaival.

Vagy mit szólnátok a kérdés átfogalmazásához ilyetén módon: "szerintetek szükséges és értelmes-e a felháborodás bármelyik munkáltató részéről, ha azt tapasztalja, hogy alkalmazottai az általa fizetett munkaidejükben, az általa biztosított gépeken és fizetett elérésen keresztül többoldalas, mívesen megmunkált hozzászólásokat küldenek be ide az Internettoba?"

Nota bene én is más pénzén lógok a dróton, mint vélhetően itt a többség: ezért pusztán arra akarok rámutatni, hogy ezt szerencsének, nem pedig alkotmányos jognak kellene tekintenünk.


Vale,
Postapunk

ui. Mielőtt Denes túlságosan megszeretne vadkapitalista gondolataimért, reagálok két hülyeségére (szerda 15.24). Denes, neked fogalmad sincs arról, amiről olyan nagy hévvel írsz. Lehet, hogy odakünn még a homeless is kap egy AMEX-et, ha igényel (nem kap); ám ettől még a kies Magyarországon gyakorlatilag továbbra sincs igazi credit kártya, csak debit kártya, ahol nem utólag törleszted a hiteledet, hanem előre berakod a pénzed, hogy egyáltalán legyen kártyád (pl. pont a pesti AMEX-nél majdnem egy milcsit kellene így előre bepaskolnod), aztán abból költhetsz. Továbbá, időnként valóban a fogadó országok szoktak pénzigazolást kérni a beutazni szándékozóktól - ahogy mi is tesszük néha a kelet felől érkező turistákkal.

Figyeled: nem a személyedet kifogásolom, csak azzal vitatkozom, amit mondasz - remélem, nem ugrasz nekem úgy, mint szegény hapciinak. Ez a "Te kezdted" ugyanis pontosan az a stílus, amiért néhány hete, látványos - de ezek szerint hála istennek nem végleges - kivonulásod előtt elverted a a port a bunkó hazai magyarokon.


1997. április 10. - csütörtök, 16 óra 4 perc
Kedves á!Írod:"Nem hiszem,hogy szerinted az állammal szembeni lojalizmus és a kormánypártiság ugyanaz." Ezt mondtam volna? (Inkább lojalitást használnék, de te is kapkodhatsz néha.)Akkor ugyanaz, ha a kormány is lojális az országlakosokkal, nemcsak a gazdasági elittel.
Az értelmiségi attitűd tényleg a függetlenségi állapot ethosza, de vannak helyzetek, amikor állst kell foglalni. Már a poliszokban is így volt. Mint például most a VPOP témában.
Üdv Rezső.
PS: Neked meg van a francia nyelvtörvényed? Érdekelne.


1997. április 10. - csütörtök, 15 óra 44 perc
Zs.
Ha nálam nincs köcsög a jobb alsó sarokban, akkor hogyan férhetek hozzá a múltheti ablakhoz?
pte


1997. április 10. - csütörtök, 14 óra 46 perc
VPOP-ügyben feltűnt, hogy tegnap a mezőgazdasági exporttámogatás sorsa után kezdtek kutatni spenóték, azaz megnézni, hogyan lesz az exportból import. Felötölött bennem, hogy most a szegény, szánalomra méltó koloratúra a jusztlászló műsorából egy kosárba került azokkal az arrogáns egyetmi hallgatókkal, akiket u.a. műsorban elküldtek kapálni, hogy megtanuljanak dolgozni, miközben a félanalfabéta hallgatók dadogva adták elő a betanult szöveget, melyet valószínűleg előző éjjekl interneten sugároztak nekik a liberálisok.
á

Kedves Béla!
Sajátos a hallásod. Tegnap egész nap azt üvöltözte a rádió, mit mondtak szószerint Kósáék. Lehet, hogy ez sem igaz, de honnan veszed, hogy az MTI torzított. Ezt ugyanis csak Kósáék mondták. Nekik hiszel? Egyébként az olvírban találtak valami tendenciáta számok nappali és éjjeli mozgása között, azzal a sanda bajseltelemmel, hogy esetleg egyesek kétszer is klikkelnek. Nem tűnt föl, hogy még soha ennyien nem szavaztak az Internettoban?
á
Kedves Rezső!
Nem hiszem,hogy szerinted az állammal szembeni lojalizmus és a kormánypártiság ugyanaz. Egyébként, hadd vonjak viharfelhőket a fejemre, szerintem a kormány- és más pártiság az értelmiségi attitüddel csak ideig-óráig fér össze.
á
Kedves F.G.!
Csak annyit, hogy Franciaországban van egy nyelvtörvény, melyhez képest a szlovák liberális. Hogy alakítja ez a képet?
á


1997. április 10. - csütörtök, 14 óra 31 perc
Dénes!
Gratulálok, Isten éltessen!
Egyébként a győri vasútállomás büféjében 2dl Milli tej 50 Ft.
Legfeljebb azon csodálkozom, miért nem kérdezte még senki, hogy hogy kapcsolódik ez a hét kérdéséhez?
pte


1997. április 10. - csütörtök, 14 óra 8 perc
F.G. Kiválóan fokoltad az árnyékot. Nincs Vitánk Bár tudnám még fokolni a kormányok megítélését - például azzal, hogy vannak olyan alapkérdések, pl. nemzeti-liberális-szociális stb.-minimum, ahol megfogalmazhatóak "az egész nemzet közös érdekei" - a lényegét tekintve elfogadom amit irtál. Az egész mondatom egyébként így hangzott: "Én viszont úgy érzem, hogy ezt nem elfogultságból látom így, hanem azért, mert így is van. Ezért kérdeztem vissza." Ez azért nem ugyanaz, mint az a töredék, amit Te idéztél belőle. Szerintem benne van, amit kiegészítésnek javasolsz, bár elismerem, nem olyan hangsúlyosan.
Üdv. Rezső, a pót árnyékfokoló
PS. Ez az áfa és áfamantas megközelítés érdekes, de nem mindenki vállalkozó, és nem mindenki oktató. Vagyis nekik drágább.
Béla kérlek vedd fel velem a kapcsolatot az nccomp@mail.matav.hu-n. Nem vetted észre, hogy kedd estére ismét a támogatók vezettek?


1997. április 10. - csütörtök, 13 óra 33 perc
Hat... Az istenert sem akarnam magamat a falra festeni. En egyebkent a gimnazium ablakabol lattam utoljara kommandosokat. Epp Razziaztak, a kozeli piacrol cibaltak elo az oregedo keresztapa es keresztanya-jelolteket. Nemelyiket legyepaltak a gumibottal, hasbarugdostak, azutan feldobtak az IFA-ra. A ketemeletnyi gyerek meg allt az ablakban es nezte az eloadast. Epp nagyszunet volt, mindenki uzsonnazott. Ennek mar vagy ot eve. Lehet, hogy azert jutott eszembe, mert a nagyanyam valaha azon a piacon arult. A szegedi Mars terrol motyogok, azelott Marx ternek hivtak. Zsenialis egy hely, az a ter az egesz orszagrol szol.

Azert szeretem a 7?, mert neha megvilagosodok irogatas kozben. Kulonben meg azon tunodtem mi volna, ha tenyleg csak oktatasi celokra lehetne hasznalni a gepeket. Keszithetnenk a kertifozot meg a fuggoagyat, mert nemsokara visszamaszhatnank a fara. Lehetne felszedni az utakat meg lebontani az egesz szaros kocerajt ugy ahogy van. (Nyugalom.)
Ha nem az egyetemekrol, meg a munkahelyrol birizgalnak a netet, akkor ez a kormany nem henceghetne azzal, hogy tobbet netezunk mint a bunko franciak.
Javaslom hetkerdesnek:
- Szabad-e embert klonozni? (volt itt valami egyezmeny, hogy nem szabad, de Magyarorszag ebbol valahogy kimaradt, szoval M.o. lehet a klonok paradicsoma, itt jon vilagra Elvis, Khomeini, M. Jackson, Lenin, Lenon, Puskas Ocsi, meg egy csomo koran meghalt gyermek akik veszettul hianyoznak a dusgazdag csaladnak.)
- Elegunk van-e a reklamokbol? (Sokaknak igen.) Meg szabad e allitani a burjanzasukat?

Amugy nem latom a szavazolapot. Mikor lesz?

Razzia Cattani


1997. április 10. - csütörtök, 13 óra 6 perc
Utólag vettem észre, hogy az aknakeresőrő oktatási célú voltáról és az ésszerű korlátozásokról tett megjegyzésemet elfelejtettem aláírni, noha vállalom a véleményemet.
pte@edasz.hu


1997. április 10. - csütörtök, 12 óra 42 perc
Szabadság!

Én mintha itt ezen a fórumon eltévelyedést vélnék felfedezni. Ezért tiszta vizet öntenék a fejekbe. Az a véleményem - mellyel teljesen egyetértek, - hogy a VPOP nem a játékokra utazik. Az oktatás valószínüleg elválaszthatatlan a játéktól. A VPOP a profitorientált dolgokra utazik. Mivel az valóban védhető álláspont lenne, hogy az oktatás és a profitorientált vállalkozás nem feltétlenül összeegyeztethetők. Magyarán, aki az egyetemi számítógépen írja a VPOP által az egyetemtől megrendelt háttéranyagot, tanulmányt, elemzést, stb., az ebben a logikában nem rendeltetésszerűen használja a gépet, mivel világos: az adott munka nem az oktatást szolgálja, hanem az oktatót. Kérdés azonban, hogy ha az oktatót hagyjuk éhenhalni, akkor az az oktatás érdekeivel mennyire van összhangban. A paradoxon szerintem (én csak külsősként tanítok mostanában a Külkeren, meg néha a Közgázon és az ELTÉ-n) abban áll, hogy az egyetemek rákényszerültek a vállalkozásra, némelyik tanszéknek úgy kell a külsős megrendelés, mint a falat kenyér, ugyanakkor a vállalkozás nem közvetlenül oktatási tevékenység. Nomost, ha vállalkozó vagyok és úgy veszem a számítógépet, az ÁFÁ-t ugye visszaigényelhetem. Ha tanítok, akkor meg nem kell befizetnem. Most, kérdem én, nem lehet, hogy ez az egész csak egy Éberségi Gyakorlat? Régen tartottunk ilyeneket. Be is kellett zárni a Rádióban az írógépeket a páncélba. Emlékszel még Zs.?

Leninfiú


1997. április 10. - csütörtök, 9 óra 56 perc
Volt az Internetto-n egy közvéleménykutatás, hogy egyetértesz-e a gazdatüntetésekkel, vagy inkább vízágyúkkal szeretnéd szétveretni őket (Igy utólag is gratulálok a kérdés minden bizonnyal liberális megfogalmazójának).
Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de a vélemények az elején határozottan a gazdák oldalán álltak, egészen az MTI hír megjelenéséig. Ezután a vízágyúsok beelőztek és elsöprő fölénnyel nyertek.
Na most kiderült, hogy az MTI hír nem egészen pontosan idézte a történteket (most nagyon finoman fogalmaztam), de addigra már lekerült az Internetto oldalairól az említett közvéleménykutatás - el lehetett könyvelni, hogy az internetes közvélemény vízágyúkkal szeretné szétverni az ilyen gyanús szerveződéseket.
A fenti történet nagyon tanulságos adalék a Média kavarásainak hatására.
Lásd még: Freedom House.

Béla


1997. április 10. - csütörtök, 9 óra 38 perc
Rezső!
"ezt nem elfogultságból látom így, hanem azért, mert így is van." Ez nem semmi.
Megengedted, hogy - a Te kifejezéseddel élve én "árnyékosabban" fogalmazzak - ezért teszem a következő megjegyzéseket..
Finomabban szerintem így hangzott volna:
"Lehet, hogy ez elfogultságnak látszik, de én komolyan így gondolom (érzem, stb.)"
Ami Franciaország és Magyarország szabadságfokának összehasonlítását illeti, az a fokolótól függ. Azt gondolom, hogy bőven találni olyan értelmezését ennek a mércének, ami szerint nincs különbség, és kevésbé - de egyáltalán nem kizárt - olyat, ami alapján hátrányban vagyunk. Azt azonban én nem vitatnám, hogy alapvető szabadságjogok tekintetében nem rossz a helyzet, tekintetbe véve azt, hogy sehol sem sokkal jobb (ez alól Dénes Amerikája sem kivétel, sőt.). De ez véleményem szerint kormányfüggetlen dolog - hála Istennek.
Még valamit találtam: szerintem az egész nemzet hasznára lenni legalább olyan nehéz, mint abszolút szabadságot teremteni. Viszont megtenni mindent, hogy a lehető legközelebb kerüljünk az eszményekhez (akármilyen szédítő távolságban vagyunk is a lehetőségeinkkel attól) kötelességünk. Legfeljebb ez vitatható például a kormányok ügyében. Ha Te azt mondod, hogy ez, vagy az előző kormány a nemzet ellen, vagy kárára tette a dolgát, akkor ez belőlem tiltakozást vált ki. Ha azt állítod, hogy többet tehetett volna, jobban, vagy másképp, azon vitatkozhatunk.
Ennyit az árnyékosabb fogalmazásról.
F.G.


1997. április 10. - csütörtök, 9 óra 19 perc
Maxi,
ha létezik is adatbázisa a VPOP-nek, akkor az papíron van és nem számítógépen, szerintem.

Üdv:Seri


1997. április 10. - csütörtök, 8 óra 40 perc
Az Aknakereső kifejezetten oktatási célokat szolgál: a két egérgomb használatának gyakorlására való (hogy esetleg fejet is kell használni hozzá, az már csak a hab a tortán)
Egyébként bizonyos ésszerű korlátozásokat a cég számlájára történő internetezgetésben indokoltnak tartok.


1997. április 10. - csütörtök, 7 óra 9 perc
Nobelius:
Kutyám típusa: angol cocker spániel, fehér-arany, fiú kutya.
@llexxpos
PS.: Hasonló - vagy eltérő - kislányok welcome!


1997. április 10. - csütörtök, 6 óra 5 perc
Sajnos nálunk az állam eleve azt feltételezi az "alattvalókról", hogy ahol csak tudnak, lopnak, csalnak stb. és ezért lép fel ilyen módon. Különben az APEH is a "bűnösséget" feltételezi, amikor a személyi használatú cégautók után SZJA-t fizettet a használóval, de egy törvénymódosítás már lehetővé teszi, hogy a _delikvens bizonyíthassa_ a használat üzleti voltát.
Szerintem előbb-utóbb az APEH kiterjeszti tevékenységét az autók után a munkahelyi sz.gépek vélelmezett magánhasználatára is, és akkor lesz nemulass!

Üdv: FGy


1997. április 10. - csütörtök, 0 óra 53 perc
Szerintem a lényeg a következő:

1.) Elhatározni, hogy valamilyen kedvezményt csak oktatási-kutatási célra használt eszközre adjanak, az POLITIKAI kérdés.

2.) Ellenőrizni (megállapítani) viszont, hogy ténylegesen is arra használják-e, az már SZAKMAI kérdés. Vagyis csakis egy olyan testületet lehet ilyesmire felhatalmazni (már úgy értem jogállamban), amelyik egyébként is jogosítva van oktatási és tudományos kérdésekben dönteni. Ilyen testületekre akad példa szép számmal egyetemeken, főiskolákon, kutatóintézetekben és a Magyar Tudományos Akadémián. Történetesen a VPOP-n nem. A vámhatóság embereit semmilyen körülmények között sem szabad olyan (feltehetően számukra is kínos) helyzetbe hozni, hogy úgymond nekik kelljen megállapítani valamilyen szöveg, program, file, stb. tudományos vagy oktatási jellegét. Ha a vámhatóság meg szeretné tudni valamiről, hogy az eléggé tudományos, avagy "tanulságos"-e, akkor forduljon bizalommal az illetékes szaktestületekhez! Ha azok vizsgálódása azzal az eredménnyel jár, hogy bizonyos dolgokat nem a VPOP-ot is érintő szerződés szellemében használnak fel, akkor üljenek le TÁRGYALNI az érintett intézménnyel, vagy pedig adjanak be bírósági keresetet.

3.) Egyszerűen nonszensz az a megközelítés, hogy amit másra IS használnak, az elveszítené a tudományos avagy oktatási szerepét, jelentőségét. Ilyen fokú ostobaságot még a politikai-gazdasági szféra vezetőitől sem szabad eltűrni.

4.) A különféle oktatási intézmények rendkívül súlyos hibát vétenek, ha azon felbátorodva, hogy a saját intézményükben a számítógépeket lényegében úgyis megfelelően használják fel, megengedik, vagyis formálisan elismerik, hogy pl. a VPOP munkatársai hozzanak ítéletet oktatási és tudományos eszközök megfelelő elhasználásának kérdésében. Ez esetben tényleg megvalósulna a "farok csóválja a kutyát" esete.

5.) A fenti probléma aligha fajulhatott volna el ennyire, ha a felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói jobban tisztában lennének az ÖNKORMÁNYZATI elv igazi jelentőségével, és síkra is szállnának érte valahányszor csak szükséges. A farkast nem szabad a kismalackáknak beengedni, mégpedig olyan alapon sem, hogy először csak mondjuk a farkát. Nem szabad a VPOP képviselőivel azon vitatkozni, hogy egy papirra nyomtatott dolog az tudományos-e, vagy sem. Mert bár adódhat olyan eset, amit egy szakember is ugyanúgy ítélne meg mint a VPOP fogdmege, azonban lennének más esetek is. De akkor már nem lesz lehetséges értelmes eredményre jutni, mert hiszen a legnagyobb erőfeszítésekkel sem lehet bárkiből tudóst faragni, főleg nem egy néhány órás vita során, abból a célból, hogy képes legyen az illető olyan összefüggések szerint megítélni a dolgokat, ami a hatékony oktatói és tudományos munkához kell.

DcsabaS


1997. április 10. - csütörtök, 0 óra 25 perc
Kedves á! "Te voltál kedves a FH értékelésével
egyetérteni, amikor elmarasztalták a jelenlegi helyzetet, és kételkedni, amikor Mo.O.-t, ha jól emlékszem, Franciaországgal hozták egy kategóriába." írtad szerda 7.27-kor. "azt is látom, hogy a FH-nak feltétlen igaza van, ha
megállapítása konvergál a véleményeddel és kevésbé, ha divergál." Ezt pedig egy nappal korábban. Én viszont úgy érzem, hogy ezt nem elfogultságból látom így, hanem azért, mert így is van. Ezért kérdeztem vissza. Hiszen, ha ez szerinted csak elfogultság részemről, akkor az kell, hogy legyen a véleményed, hogy szabadságfokunk azonos Franciaországéval, illetőleg nem a kormány mellett manipulál a Híradó. Tehát nem a "szádba adtam", hanem logikai úton ezeket következtettem ki az engem kritizáló állásfoglalásodból. Ha tévednék, igazits ki, de ne kapd fel a vizet. Már csak azért sem, mert abban egyet értettem veled, hogy valószínűleg nem elég egzakt a felmérés, akkor sem, ha eredményét valósnak vélem.
A kormánypártiság önmagában bűn? Világéletemben rebellis beállítottságú voltam, és sajnos már maradok is. Mégis szívesen támogatnám, ezt a kormányt is, ha olyanokat tenne, ami az egész nemzet hasznára volna. Az előző kormányt sem szerettem, de elején egy darabig bíztam benne. Aztán igen gyorsan - ezért helyes @lexposs megjegyzése - kigyógyultam belőle. De ez nem azt jelenti, hogy így utólag összehasonlítva ne tartanám a mostaninál kevésbé károsnak. Például akkor nem csináltak ilyet a vámosok sem az egyetemeken. Látod ez érdekes téma lenne a megvitatásra: miben egyezik, miben különbözik a két kormány.
Szóval, én nem tudok egyszerre divergálni és konvergálni ugyanahhoz. Tudom, hogy Te sem. De akkor miért tételeztél fel ilyeneket rólam?
Nobelius! Kösz a számításért. De meséld el a Nyírőnek, meg az angoloknak is. Ez is igazolja, hogy az emberek nem tudnak semmit sem kivárni. Adj uram isten, de rögtön. Például ünneplést és vámbevételt. Hogy holnap többet termelhet, az aki ma számítógépen tanul? És az állam egyik zsebéből rakom a pénzt a másikba - mint "á" felhívta rá a figyelmet - és ez sokba kerül...Kit érdekel. Nekem ma kell a tervet teljesíteni. A másik oldala ennek a szolidaritás hiánya. Szóval ez az eset ha alaposan kielemeznénk - de erre lusták vagyunk, inkább megint csk egymást csipkedjük (éen is)-, gyönyőrűen megmutatná szinte minden bajunkat a kormánytól az utolsó vámos mentalitásáig.
Üdv Rezső


1997. április 9. - szerda, 23 óra 55 perc
Adalék.

Megbízható információk szerint a VPOP már emlegetett "testvércégénél" következetesen, aljas módon, elöre megfontolt szándékkal csakis a kishalakra utaznak. Ha mégis belebotlanak -véletlenül- valami komolyba, elég egy telefon, hogy szükölve visszavonuljanak. Miért itt lenne másképp? Méghogy nálunk nincs maffia ... Tehát :

Pécsi:

De, igen, csak Neked.


Amúgy nagyjából mindenkinek igaza van. Nem meddö ez egy kicsit?

@lexxpos

Milyen kutyád van?

Rezsö

Na, végre valakinek föltünt ! Szóval még 1363 nap ... Aki nem hiszi, számoljon utána.

Zs.

Fentiek alapján az óra nem 3 percet késik, hanem egy évet siet :-))

Nobelius


1997. április 9. - szerda, 23 óra 7 perc
Hééééj.... dik mán no.
á és Rezső, vissza az témához.
@llexxpos
PS.: á, teccik a Bibó-i - vagy valami hasonló - stílusod, de nem bisztos, hogy mindenkinek.
PS2.: Rezső, Te meg kormánypárti voltál? És kigyógyultál?


1997. április 9. - szerda, 21 óra 16 perc
Rezső!
Légy szíves, te is olvasd el még egyszer, amit írtál! Azt hiszem, köztünk van egy olyan különbség, hogy te már voltál kormánypárti, és lehet, hogy leszel is még, velem azonban ez még nem fordult elő, és nem is fog..
Szeretnélek kérni arra, hogy ha valamit cáfolni akarsz, akkor azt ne add az én számba. Ugyanis olyan dolgokat idéztél tőlem, amiket én nem mondtam. És most semmi záradék, ami oldaná a hangulatot.
á


1997. április 9. - szerda, 20 óra 17 perc
Nemtudja valaki,hogy merre találom a VÁM-osonok adatbaszisát ??????
Maxi


1997. április 9. - szerda, 20 óra 15 perc
Aranyapák!
A játékos ismeretterjesztő program játék-, vagy oktatóprogram? Na és a TV program, a szombat esti program, a Phare program, vagy például a kormányprogram? Na jó, ez utóbbi költői kérdés volt, hiszen arról köztudott, hogy game (ejtsd: kamu). De akkor őket miért nem kurkásszák a fináncarcú emberek??? Hiszen jáccadoznak a maguk és mások munkaidejében!!!
e.g. Command and Conquer Universities
Remélem, hogy Mission Failed. Jöhetne már a Game Over is.
DiaLogOut
Pirítós

P.s.: El kellene mennem játékprogramíróknak! Az ám az aranyélet! Csak úgy hullanának körülöttem a paradoxontól a saját farkukba harapó fináncok.: )


1997. április 9. - szerda, 18 óra 51 perc
Razzia!

Ne tedd. Mici megvár(ja amíg kijózanodsz). :-)

Trebitsch, az igazi őrangyal.

ui.: Eme 7? kapcsán kicsit aggódva írom le a nevedet. Nem jó az ördögöt a falra festeni.


1997. április 9. - szerda, 18 óra 28 perc
Zilahy Péter: Zokniban halni meg
Kedvenc versem. Mit is mondhatnék/nák még. Mici megkérem a kezed.

igénytelen Razzia Cattani


1997. április 9. - szerda, 17 óra 49 perc
Ott mar oriasi baj van ha nekem akarjak megmondani hogy mit milyen cellal csinalok. Szerintem ezen nincs mit csodalkozni. Honnan is sajathattak volna el a demokracia alappilereit a fenti rendeletet kiado Urak, talan az AVO-nal vagy a Munkasorsegnel.

1997. április 9. - szerda, 17 óra 17 perc
Zs.
lehet hogy beperelsz, de ma 2 es 3 kozott eltunt egy uzenetem
denes


1997. április 9. - szerda, 17 óra 16 perc
FG.!olvasd el mégegyszer!
üdv Rezső


1997. április 9. - szerda, 16 óra 12 perc
Én szigorújan tanulási célzattal használom az egyetemi kabinet gépejit. Aki nem hiszi, járjon utána a piszi.

Razzia Cattani


1997. április 9. - szerda, 15 óra 49 perc
Hapciiiii
Hat nincs olyan kartyad amin hiteled is van.
+ Neked az utazasi iroda( hatosag )fele kell bizonyitani
nem az USA fele.
En biztos vissza zavarnalak.
Mond nagyon sotet van?
Neked ott jobb ne feledd!!!
D.
Nem en kezdtem.


1997. április 9. - szerda, 15 óra 24 perc
Rezső!
A világért sem akarok beleszólni a vitába á-val, de most minden soroddal egyetértek. Elfogultságod beismerése és a fejedre szórt hamu jogos.
F.G., a grál-lovag


1997. április 9. - szerda, 14 óra 33 perc
Kedves "á"! Mivel hazánkban a szabadságfok azonos a Franciaországbelivel, a magyar sajtóban pedig arányosan, és azonos méltóságúan jelenhetnek meg a különböző nézetek, nincs semmi cenzúrázás, és tévednek azok a felmérések, amelyek szerint a Híradóban a kormánypárti politikusok 78%-ban szerepelnek - igazad van. Én vagyok elfogult. Az ellenzék is olyan amilyennek mondod. Bezzeg a kormányoldal. Ők eleve grál-lovagok, de az a destruktív ellenzék megakadályozza igazi lényegüknek kibontakozásában. Például már rég megváltoztatták volna ezt a lehetetlen VPOP magatartást, de a Csurka gyűlésére elment a Zsikla - mögöttük egyébként nincs politikai erő, de mégis velük foglalkozik minden parlamenti kormánypárti szónok, meg a szsbad sajtó - ezért Medgyessy nem tud a vámosokkal foglalkozni. Szóval igazad van, teljesen elfogult vagyok. Még szerencse, hogy ti (Szekeres Imrétől kezdve, egészen Bendegúzig)olyan elfogulatlanok vagytok. Hamu a fejemre.
Dénes! Amit írtál azt bizonyítani kellene. Addig csak pletyka. Valami konkrétumot kérek, és utána járunk.
Üdv Rezső, aki még mindig nem tudja, hogy meddig számolunk. 2000-ig, vagy 2001-ig.
PS: @lexposs remélem rájöttél, hogy a viccet az általad referenciaként ajánlott w-lapról vettem.
1997. április 9. - szerda, 14 óra 2 perc
nem

1997. április 9. - szerda, 11 óra 25 perc
A mi tanszékünkön tegnap megjelent egy VPOP-s ellenőr. Bement a tanszékvezetőhöz, bemutatta a megbízólevelét.
Ezután bejött hozzám, a számítógépekhez. Elmondta, hogy őt egy ilyen és ilyen printer érdekli.
Kérte, hogy olvassam le a leltári számot, ez egyezett, így az első akadályt sikeresen vettük.
Aztán megkérdezte, hogy mire is használjuk mi ezt a printert. Mikor közöltem, hogy mi bizony nyomtatni szoktunk rajta, nem lepődött meg különösebben. Kérte, hogy mutassak neki néhány dolgot, amit mostanában nyomtattunk. Megtettem, csupa olyan dolgot tudtam mutatni kapásból, ami nagyon tudományos volt. Ezzel vége is lett a vizsgálatnak, az illető közölte, hogy ma még neki több egyetemre is el kell menni.

eter001@ursus.bke.hu


1997. április 9. - szerda, 10 óra 22 perc

Peter !
Koszi a tanacsot, a cikk jo, es azt mutatja, hogy Magyar B. azonnal lepett.
Amit elert tetszik, de keves.
Sajnos ebben a megallapodasban az is benne van hogy helyszini ellenorzes lehetseges.
Akkor megin elojon az aknakereso problema.
En a kollegaimat altalaban arra kerem, hogy jatekprogramokat ne tartsanak a gepen.
- Mert esetleg jatszik vele munka helyett
- Sok helyet foglal a gepen
- Sokszor a virust jatekkal szerezzuk be
- Ha valaki mas pl. szamitastechnikus belenez a gepbe, akkor tovabbadja, hogy a gepen jatek van és ebbol lebarnitas lesz.

Ugyanez fokozottan igaz szerverek eseteben. Szoval nem erdemes jatekot tartani. Az egyeb programokat konnyebben meg lehet indokolni, legyen az rajzolo, szerkeszto, kommunikacios.
Ma egyebkent egy komplett Office programcsomagban szinte minden benne van (meg jatek is!)
Kivancsi vagyok, hogy az egyetem vissza tudja-e szerezni a befizetett vam osszeget.
TOLL A VPOP FULIBE!

golyostoll, a hangos indian
ui. a VPOP-PM kiasta a csatabardot, jobb ha az egyetemek felkeszulnek a harcra, és rendbe teszik dolgaikat! VUVUVUVUUUUU!


1997. április 9. - szerda, 9 óra 51 perc
Sziasztok !
A www.mkm.hu -n van egy cikk, miszerint a miniszterium a vamtorveny modositasat kezdemenyezte a PM-el egyetertesben, es a PM UTASITOTTA a financokat a felulvizsgalatok leallitasara.

U.I.: A Vam es Penzugyorseg is csak olyan mint az APEH vagy OEP: Csak azt piszkajla, aki nem tud elbujni, mert az ehenhalast is papirral kell bizonyitania, kulonben meg azt sem hiszik el.

Péter


1997. április 9. - szerda, 8 óra 52 perc
1. Az ellenőrzés - akar az egyetemeken belül, akár máshol - szerintem törvénytelen.
2. Ha en meghívom a kutató barátomat egy sörre, és beszélgetünk, az magán?
3. Múlt évben a tanszék vásárolt egy szakirodalmi adatbázist, 600$-ért. A VPOP az 5 db floppy-ra (10$) vetett ki vámot, amit négy különböző számlán kellett átutalnunk, és az átutalás tényét MNB által hitelesített pénztárbizonylattal igazolnunk. Az összeg mintegy 1200 Ft volt. AZ egész eljárás több mint egy hónapig tartott. Ez nem az önkény és a balkáni típusú bürokrácia egyik példája?

Ritter Dávid
mailto:rdave@svr-sun.ktg.gau.hu


1997. április 9. - szerda, 8 óra 24 perc
Az oktatás stratégiai ágazat.Csak az a kérdés hogy mi a stratégia? Szerintem az oktatás tudatos szétverése folyik, multinacionális cégek érdeke alapján. Vajh hová csúsznak a pénzek?

1997. április 9. - szerda, 8 óra 1 perc
Déneském !

Most mondja a rádió, hogy az amerikai hájtek ürhajósok elemlámpa fényénél hozták le azt a vacakot. Van egy petróleumlámpám, esetleg ha kellene...

Az USA-ról pedig annyit, hogy most kimegyek egy konferenciára, mindent fizetnek stb, és akkor szól az utazási iroda, hogy 800DEM-ről vigyek igazolást, hogy van a VISA kártyámon annyi.
Megjegyzem ez 4 nap, nem magánút, meghívás van, stb.
Idáig az USA-ban elég volt készpénzt felmutatni, vagy hitelkártyát. És még ezek után is megtehetik, hogy visszazavarnak a reptéren, haza.
Szóval ennyit a korlát(ozott)lan lehetőségek hazájáról.
hapciiiiii


1997. április 9. - szerda, 7 óra 31 perc
Kedves @allexx!
Neked majdnem igazad van és nem is. Ami az ideologizálást illeti, Rezső válasza eléggé szemléletes. Ami meg az oktatást illeti, felhívom B. figyelmedet arra, hogy ezeket a támogatásokat azok a magánfőiskolál is igénybe vehetik, akiknek sikerült valamiféle akkreditációt szerezniük. Van köztük olyam amelyiknek 8000 hallgatója van 100000 (ha elírtam volna a nullákat, százezerre gondoltam) Ft/év tandíjjal . Az alapvető hiba a szabályozás rendszerében van. Ne legyenek kivételes szabályok, a dolgot tessék az intézményeknek adott költségvetéssel megoldani. Akkor csak oda lehet élni, vissza ... vissza ... ? Hm. (talán kevésbé).
á
Kedves Rezső!
Nem csipkelődtem. Te voltál kedves a FH értékelésével egyetérteni, amikor elmarasztalták a jelenlegi helyzetet, és kételkedni, amikor Mo.O.-t, ha jól emlékszem, Franciaországgal hozták egy kategóriába.
Amit a parlamenttel kapcsolatban írtál: képviselőink mindent megtettek azért, hogy ezt a parlamentet ne lehessen komolyan venni. És ebben a jelenlegi ellenzék a következetlen destrukciós magatartásával élen jár. T.J. a hülyeségeivel, mások a kicsinyes kötözködéseikkel, az ifjak azzal, hogy, bár koruk nem indokolja, de rettenetesen feledékenyek. A kormánypártról nem beszélek, mert általában nem jut el a tudatomig, a harmadik szónál rendszerint alszom, vagy másra gondolok. Szóval ez az "azért is cáfolom, azért is bizonyítom" stílus, ez a "semmiképp nem lehet igazad", "bár ebben igazad van, de akkor is bajuszos a nagyanyád" stílus nem komoly embereknek való. Akkor inkább a 7?.
á


1997. április 9. - szerda, 7 óra 27 perc
Nehany hete egy ide valo magyar apolono az egyik
budapest korhaznak egy igen fontos muszert vitt.
Itteni magyarok es nem magyarok ajandeka.
Valamilyen fontos eletmento tesztet lehet vele
ujszulotteken csinalni.
Megerkezeskor a vamosok a muszert elvettek s azota
sem adtak ki.
Kerdes:
Hany gyereken nem tudtak megcsinalni azota a tesztet?
Ki a felelos a gyerekek esetleges problemaiert, vagy halalaert?
Zs.
Ha akarod hagyd ki ezt a hirt.
Denes.


1997. április 9. - szerda, 6 óra 14 perc


Nem tudom hova lett az éjféltájban küldött levelem. Pedig én nem szoktam gorombaságokat küldözgetni.
Mindenkinek. Megkaptam a leveleket. Csak eddig nem tudtam lehívni őket. Kösz majd válaszolok. Trebitsch! Olyan szerényen írtál, hogy ezentúl nem használom a hamis jelzőt. (De azért tudom, hogy ki az igazi.) Örülök, hogy tetszik Karácsony Benő. Ha csak azt elértem, hogy újabb hívet szereztem neki, megérte erre járnom. Ajánlom a többieknek is. (Amit a latin stílusomról írtál, jó lenne itt is megismételned, hogy végre valami jó is jelenjen meg rólam...)
A vámra viszont véleményeddel ellentétben szükség van. Nem vele van baj, hanem ahogy nálunk alkalmazzák. Szinte mindent fordítva csinálunk, mint kellene. Például az agrártámogatások. Nyugaton ezt a termelők kapják. Nálunk a kereskedők. Annak ellenére, hogy a termelők és a hozzáértők egy évtizede verik a tamtamot. Most éppen a szárazhagyma... Mégsem fog változni a szisztéma. A megszokás, a lustaság, meg az apparátus korrumpálhatósága miatt. Valamint a mentalitás miatt. Nálunk sohasem azt a három százalék bűnöst kutatják fel és büntetik meg, hiszen az strapás lenne. Inkább megkísérelnek olyan szabályozást kialakítani, hogy eleve lehetetlenné tegyék a három százaléknak a visszaélést. Ezért a célért alaposan ki...nak a "maradék" 97 százalékkal. Csoda-e, hogy azoknál romlik, majd elmúlik a tisztesség iránti érzékenység. A három százalék, meg így is úgy is elköveti, sőt meg is ússza. Szerintem ennek az egész mentalitás torzulásnak az irigység az alapja. Ha az embernek olyan munkája van vállalkozóként, hogy kell hozzá televízió, akkor elszámolhatja költségként. De akkor jön az APEH, hogy mégsem, mert az magáncélra is használhatja. (Még mit nem, hogy neked a tévéd is "ingyen" legyen?) Ha kritikát ír a műsorról, akkor munka, ha nem ír róla, akkor magán szórakozás. Kell tehát a hatályos magyar baromságok miatt egy másik televíziót is beállítani a lakás-irodába, amelyiken egy vállalkozó-kritikus amygán tévézését bonyolítja. Így már nem lehet belekötni. De az egyész olyan pitiáner, megalázó, álságos, hogy el sem lehet mondani. De ez a képmutató-gyerekes mentalitás nem áll meg a parlament falainál sem. Sőt! Az okos szocilibek kitalálták még 94-ben, hogy sokat beszél a Torgyán, tehát ezentúl csak a frakcióvezető beszélhet napirend előtt. Legfelljebb a helyettese, a frakcióvezető nincs jelen. Arra gondoltak, hogy csak nem fog ez a Torgyán így mindennep beszélni...(Az előző ciklusban a kisgazda frakciót Matyó ágika vezette) Erre a Machóból alelnököt csinált a pártja, a bolond józsiból meg frakcióvezetőt. Tehát éppen ezzel érték el, hogya Torgyán mindennap beszélhetett, hiszen másnak nem is volt joga hozzá. Ha olyan volt a téma, hogy a frvezető nem értett hozzá, akkor ki kellett mennie a teremből ahhoz, hogy a helyettese megszólalhasson. De ez az egy helyettes sem érthetett mindenhez. Erre kitalálták az ellenzékiek, hogy "címzetes" frakcióvezető helyettest neveznek ki, akinek nem jár ugyan a több zsozsó, de beszélhet. El kellett fogadni, hiszen nemtiltotta a házszabály, és közben rájöttek, hogy a kormyányoldalon sem ért mindenhez a vezető, vagy a helyettese. Úgy hogy az egészrendelkezésnek semmi értelme már, nyugodtanel lehetne törölni. Mégsem teszik. Így például Demeter ervinnek mindig ki kell osonnia, ahhoz, hogy például Kádár Béla megszólahasson. Emiatt a ő például állandóan az ajtóban áll, és csak akkor rohan a helyére, ha ő akar szólni. Szóval egy TV, két TV, egy beszélhet, vagy több. Nálunk sajnos a látszat a fontos, az, hogy úgy tűnják, mintha rendben lenne a dolog. Eredmény: vámosrazzia, amivel semmit sem érnek el.
@lexposs Ki kell, hogy ábrándítsalak, már a görögök is ilyenek voltak. De ókor példa helyett egy mai zsidó viccet arról, hogy mindent meg lehet ideológizálni:
"Két talmudista vitázik, hogy szabad-e a Talmud tanulása közben dohányozni? Nem tudnak megegyezni, ezért az egyik elmegy a rabbihoz:
- Rabelében, szabad a Talmud olvasása közben dohányozni?
- Nem, nem szabad!
Aztán a másik megy el hozzá, s megkérdezi:
- Rabbi, szabad dohányzás közben a Talmudot olvasni?
- Hát persze, a Talmudot mindig szabad olvasni!"
Fordítsd ezt le oktatásra és magáncélra használt számítógépre és vámosra.
Kedves á! Bár úgy érzem inkább te ragadsz meg minden alkalmat, hogy csipkelődjél a politikai érdeklődésemen, minthogy én lettem volna elfogult freedomhouse ügyben, de lényegre tapintottál, ami már engem is érdekelt. Félek, hogy az "eredmény" attól függ, ki a jelentést tevő, és neki kik az itthoni informátorai...

Üdv Rezső, aki egyszerre divergál és konvertál, attól függően, hogy "á" merről nézi, és aki még mindig várja Nyírőnagysámán és a matematikusaok válaszát a 2001 január elsejével kapcsolatban.
PS. Megnéztem tegnapelőtt este a címlapot. Három rajzolt üveget láttam. Előtte egy hapsit. Ez volt a móka és kacagás?1997. április 9. - szerda, 5 óra 26 perc
A nevnapi udvozletet mindenkinek koszonom
( fejhajtas ),
de szomoruan kell tudatnom, hogy oktoberben is
van egy Denes es en az vagyok.
A jokivansagokat meg is elteszem holnapra mert
akkor van a szuletesnapom. ( fejhajtas )
A fiam viszont nosul.
1 fej salata 39 cent
zold paprika ( nagy es ehetetlen, csak fozeshez ) 2 db $1.00
Gondolom a vamosok a legutobbi informaciomat is fel tudjak hasznalni.
Udv.
Denes
PS: Zs. Nem megyek sehova.


1997. április 9. - szerda, 0 óra 27 perc
Itthon lehet venni PC-t ÁFA és VÁM-mentesen? Ha igen, hol? Ki adhat igazolást arról, hogy pl. oktatási célt szolgál, vagy kutatást. Mit értünk kutató alatt?
Ő Excellenciája


1997. április 8. - kedd, 22 óra 52 perc
Kedves á
"Egyébként mindig mindent meg lehet ideologizálni, meg az ellenkezőjét is. A világ már csak ilyen, és erre nem most szoktunk rá, hanem örököltük."
Magaslabda. Csak nem hagyom ki.
Nem örökölTÜK! kivételek mindíg voltak, lesznek. Törekedjünk arra, hogy ne állítsuk le a buszt azért, mert egyesek lógnak, ne szüntessük be a jogosítványok "adását", csak azért mert hamisítják.

A konkrét esetben - merthogy néha mán arról is essék szó - NINCS alternatívája annak, hogy az oktatást, kutatást ma és itt ÁFA és VÁM-kedvezménnyel támogassuk-e? Tehát nem lehet megideologizálni azt, hogy mert EGYESEK jáccanak, mert EGYESEK magánleveleznek VELEM (induljunk ki magunkból), megvonjuk eme "támogatást"!!! Mert azt még senki nem vetette fel: vajon micsoda támogatás az, egyáltalán TÁMOGATÁS-e AZ, ha valamit NEM SÚJTOK VÁMMAL ÉS ÁFÁ-val.... Hallottatok mán a legeslegnagyobb kedvezmény elvéről?

Csendesen, suttogva +jegyzem: tűnt már el VPOP pecsét... No akkor ne használjátok!
@llexxpos


1997. április 8. - kedd, 22 óra 4 perc
Az 'aknakeresőzés'egy kutató számára ...,és a VPOP -számára is azt a lehetőséget jelentheti,hogy nem robban fel a kezében a vizipuska.

1997. április 8. - kedd, 21 óra 36 perc
A vicc teteje. A Lake Success-i egyezménybe már korábban is bele akartak kötni a vámos fiúk, mondván, a számítógép nem műszer. Valóban hibát követtek el a szerződést fogalmazók, még 1951(?)-ben, mert nem gondolták, hogy az addig megépült három számítógép bármelyikét is el lehetne adni... :-)
Na meg mintha valami revans-jellege volna ennek a hirtelen fellángolásnak a vámosok részéről. Tényleg hihető, hogy tippet kaptak... Mert ha pl. a Gyula, jó, legyen a Bálint, azt mondja, hogy fizetést emeltünk (sic!) nekik, most meg mi a (öncenzúra) akarnak ezek, mi az, hogy nincs hozzá pénzük? Majd meglátjuk, van-e... (amit a réven, azt a vámon)

Taváris ucsítyelnyica, ja dakládüvályú: VÁM!

Üdv: Bitorló


1997. április 8. - kedd, 20 óra 57 perc
Kedves @allexx!
Trixie Dénest illető kezdeményezéséhez csatlakozom.
Ami a nekem címzett kritikát illeti, juszt sem vitatkozom olyasmiről, amiben egyetértek. Csak azt jegyezném meg, hogy én magam veszem a gépet, magam fizetem a telefonszámlát, és a Kispap sem szervez az érdekemben sztrájkot. Az alapkérdés felvetésében határozottan a VPOP fellépése ellen vagyok. Azonban nem azért, mert a felsőoktatásról általában jó a véleményem, hanem éppen ellenkezőleg. Tessék észrevenni, hogy a mai protestáló korban az apologetika igen magas fokra hágott, amellett kellően erőszakos is, mert legjobb védekezés a támadás. Egyébként mindig mindent meg lehet ideologizálni, meg az ellenkezőjét is. A világ már csak ilyen, és erre nem most szoktunk rá, hanem örököltük.
Rezső kedves!
Nem értettelek félre, csak idéztelek. Én másról beszéltem, de ez a felületen összefüggött az elbeszéléseddel. Egyébként, hogy kit emlegetünk név szerint és kit nem, az ízlés kérdése. Például, ha azokat is megnevezted volna, akiknek nem sikerült, azt ízléstelennek tartottam volna.
A Freedom House-ra visszatérve, sokmindent elmondtatok róla, azt is látom, hogy a FH-nak feltétlen igaza van, ha megállapítása konvergál a véleményeddel és kevésbé, ha divergál. Azt viszont még most sem tudom, hogy mit mér és milyen módszerrel, hogyan gyűjt információt, és milyen módon mentesíti magát a manipulációtól. Ez a megjegyzésem természetesen szkeptikus, azonban információnak örülnék. Az eddigi válaszok nem voltak hírértékűek, én is olvastam őket régebben..
á


1997. április 8. - kedd, 20 óra 45 perc
Az mindenki elött világos, hogy a vám minden állam legalizált utonállója, a gengszterizmus profizmusa. Mégis elnézzük, mert elvileg gazdaságilag fontos célok érdekét képviselik. Hangsúlyozom, hogy elvileg, mert a gyakorlat ezt ritkán tükrözi. Valószinüleg különbözô vám-ok vannak a világban. Nyugodtan állíthatjuk: madarat tolláról, kormányt vám-járól ..., mert hogy a vám céljai ott válnak rendkívül károssá, amikor már nem az ország gazdasági érdekeit védi, hanem egyszerűen a kormány által kezelt államháztartást igyekszík gazdagítani (vagy kihúzni a csávából - mindegy). Ez utóbbi ugyanis nem más mint gaztett. Az ötvenes években megkötött Lake Success-i egyezménynek pontosan az volt a célja, hogy legalább a kultúrát, a tudományt és ezek alapját szolgáló oktatást megvédje ezektôl a gaztettektôl. Egy egyetemi-oktatási intézmény ugyanis nem része a piacgazdaság lüktetô rendszerének, még akkor sem, ha meg van tüzdelve kisebb vállalkozásokkal, vagy maga az intézmény végez néhány profitorienált tevékenységet. Ô nem teheti meg azt, amit bármely gazdasági formáció, hogy pl. a vám pótlék bevezetése miatt felemeli az árait, mert az árait egyálalán nem ô határozza meg, hanem a finanszírozó, tehát az állam. Igy tehát ez egyértelműen az intézmény tevékenységének, az oktatásnak, a kutatásnak, stb-nek a restrikcióját jelenti, neki nincs már lehetôsége a megnövekedett kiadásait továbbterhelni.
Nagyon szomorú dolog az, amikor a kormány saját elkotyavetyélt költségvetésének konszolidálása érdekében ilyen módszerekhez nyúl, amikor pont azt várná el a józan ész, hogy az oktatás érdekében tett kisebb szabálytalanságok felett is szemet hunyjon.
Borzasztó dolog, amikor az ember olyan híreket hall, hogy életmentô berendezések alkatrészei rostokolnak a vám-nál, pedig semmiféle országos gazdasági érdek sem létezik, ami azt kívánná, hogy az országban nem is gyártott, de életeket mentô berendezésekrôl is lehúzzák a hetedik bôrt. A vám-nak szigorúan tilos lenne ilyenfajta álszabályozó funkciókat alkalmaznia, amivel több kárt okoz, mint hasznot.
Én magam is olyan számítógépen írom ezeket a sorokat, amit a Lake Success értelmében vám- és ÁFA-mentesen vásároltunk. Nélkülözhetetlen a kutatás az oktatás és a továbbképzés szempontjából. Már így is többszörösen megtermelte eszmei értékét. De, mint ismeretes ezek az intézetek, mint a mienk is egyáltalán nem dúskál helységekben, íróasztalokban, örülünk, ha egy kis zug jut nekünk, ahol nem rugnak belénk. Azt szeretném kérdezni a tisztelt vám parancsnok elv...úrtól, hova a fenébe tegyem azt a másik ÁFÁ-s komputert, amin a munkámhoz nélkülözhetetlen, de nem szoros értelemben vett oktatói, kutatói tevékenységemet folytatom?1997. április 8. - kedd, 20 óra 13 perc
Elég nagy szemétség, hogy a VPOP pont azt a szektort cseszteti, amelyik híresen-hírhedten alacsony költségvetésből próbálja fenntartani a korábban világ/Európa/K-Európa (és csak elvétve Mátészalka) hírű magyar oktatás színvonalát.
Az jelenlegi anyagi és erkölcsi támogatás tükrében nem értem miért és ki csodálkozik azon, hogy profitorientált társaságok működnek az egyetemeken. Valahonnan elő kell teremteni azt a pénzt, amit egyesek inkább más hasznos beruházásokra fordítottak (pl.: Toxik anyu).
Elég baj az, hogy az egyik legfontosabb kutatási terület a business utáni kutatás

Az én munkahelyemen is voltak és vannak próbálkozások, amelyek a nem a munkához tartozó állományok (Tetris) és egyéb segédeszközök (Dart board) eltüntetését célozzák. De nem megy. Nálunk elengedhetetlenül fontos hogy Homo Ludens-szel legyen tele a padlás. Bezzeg az óvodások, annyit játszhatnak, amennyit csak akarnak...

Pirítós

P.s.: Az felsőoktatás és a kormány között fennálló zavartalan nézetazonosság ismeretében nehezen hiszem el, hogy VPOP véletlenül toppant be éppen a Közgázra. Persze, biztosan a Vásárcsarnokot akarták főbefináncolni... csak hát férrehordott a fináncpuskájuk!
Majd, ha a jövő héten az APEH vasait rovancsolják,
na akkor majd lehet, hogy elhiszem.


1997. április 8. - kedd, 19 óra 56 perc
"Nem akarom védeni a VPOP-ot, de azt hiszem idáig sok helyen visszaéltek ezekkel a kedvezményekkel."
"Tehát, ha az egyetemi számítógépekkel, nem oktatómunkával szerzett jövedelmeknek néznek utána, mindegy, hogy saját zsebre vagy az egyetem zsebére megy, akkor az a versenyt szolgálja, és ha nem, akkor azokkal tolnak ki, akik nem jutnak hozzá az egyetem forrásaihoz. Az autonómia jó dolog, de - ez a megjegyzésem merő elmélet, mivel ilyen probléma nem létezik - tisztességtelenül visszaélni sem szabad vele."
AZ ISTEN SZERELMÉRE!!!!!!
Hát nem erről beszéltem az első napon?
á és papaja, hát nem veszitek észre, hogy OK, van visszaélés, de ne ebből induljunk ki! Akkor a parlamentet is bezárjuk? Merthogy ott is... meg a lehetőség is.... de ugyanez vonatkozik a sarki újságárusra, a kocsmákra, éttermekre, a buszra (LÓGNI IS LEHET!!!), a kereskedelemre (nem adnak számlát!!!), az útlevéllel és jogosítvánnyal (hamisítják!!!), a kórházi gyógyszerekkel, az állatkerti belképőkkel, a telefonkártyákkal stb. stb. stb...
Vegyétek már észre: lassan rászoktunk valami olyanra, ahol mindíg mindent és mindennek az ellenkezőjét is meg lehet ideologizálni! Attól függően, mikor honnan fú a szél. Térjünk már vissza valahova, Rezső Te talán tudod, melyik görög bölcshöz.....
@llexxpos
PS.: Trixie, Tied egy trikó: megelőztél Dénes ügyben. Congratulations Dénes, the REAL.


1997. április 8. - kedd, 19 óra 50 perc
Haliho!
A mi sulinkba is jottek a VPOP-rock csavok. Mindenki hulledezett, amikor kiderult, mit akarnak. Tipikus hatosagi hozzaallas, hamar nem tudjak fuloncsipni a maffiozokat, a vetlen, kiszolgaltatott intezmenyeket/polgarokat szopatjak!
Hogy jonnek ahhoz, hogy megmondjak, mi az oktatas, es mi nem??? Szemet, furko banda!


1997. április 8. - kedd, 19 óra 45 perc
Zsófi,

1. Hol lehet további részleteket megtudni az akcióról és az érintett hatóságok/egyetemek reakciójáról?
2. Le tudnál ültetni egy interjú erejéig néhány szemtanút vagy illetékest, hogy kommentálja az eseményeket és az itteni hozzászólásokat? (A "fegyveres szakemberek" jelenlétét és viselkedését igazán érdekfeszítő témának találnám.)
3. Meg lehet tudni (vagy becsülni) hogy pld. a Közgázon az oktatók mekkora hányada használja az egyetemi gépeket (tágabban: az egyetemi infrastruktúrát) magánvállalkozásainak intézésére? És mi erről a rektor véleménye?
4. Mekkora elmaradt ÁFA- és vámbevételt gyanít a VPOP?

/debug


1997. április 8. - kedd, 19 óra 25 perc
Éljen minden Dénes, de különösen a mi Dénesünk !

(ui. ma van a névnapja)

Más nincs. Egyelőre (nem egyenlőre).

Trixie


1997. április 8. - kedd, 18 óra 50 perc
F.G. Nincs különösebb vitám. Nyugodtan legyél nálam árnyékosabb. Igazad van, az előző kormány is igyekezett elbagatelizálni a FH-jelentést, akkor amikor neki nem kedvezett. De most nem az előző kormány van hatalmon. Sajnos a kormány és parlament (vagyis a törvényhozó és végrehajtó hatalom)között csak normális, demokratikus országokban van különbség. Nálunk egy hatalmi centrumnak két megjelenítési formájáról van szó. (Ha ehhez hozzá akarod tenni, hogy az előző kormány idején is így volt, nem tiltakozom.) És akkor nem is beszéltem még a jórészt láthatatlan gazdasági háttérhatalomról, amelyet a politikai hatalmi központ részben kiszolgál, részben pedig sakkban tart.
Ami a freedom housenál mért általános szabadságfokot illeti, nem teljesen egyértelmű a helyzet. Ha jól emlékszem az értékelésünk 1,2. Mint Franciaországé. Dánia pedig 1.1. Tehát olyanok mellé vagyunk besorolva, amelyek nálunk jóval szabadabbak. Mindez abból fakad, hogy eléggé tágak a kategóriák. Ha árnyaltabb lenne a FH mérése és értékelése, bizony felmerülne a kérdés szabadságfokunkról. De most a kedvedért újból lehívom az adatokat.
Szerintem zs. nem haragudhat, hiszen a lényegről beszélgetünk: politikai és erkölcsi kultúránk fokáról. Ennek torzulásai, szerepkeresései miatt vannak ilyen VPOP sztorik.
Üdv. Rezső, aki azért szeretne már megszabadulni a mostani "szabadságunk" kézben tartóitól.
PS. Trebisch! Írnék én szívesen kínaiul is neked - bár a szankritot tovább tanultam, a vietnámit meg sokkal logikusabbnak tartom -, de nincsenek meg a jelek a betűkészletemben. Ha sikerül applikálnom őket, akkor számíthatsz a kinaiul írt levelemre. A mailemen nincs semmi. Lehet, hogy rosszul csináltam valamit. Most kersek egy szerelőt.


1997. április 8. - kedd, 18 óra 40 perc
Az az érzésem,hogy a 'hatóság'meg akar fogni valamit aminek még messze nincs itt az ideje.De nem is az a probléma,hanem az,hogy a oktatási szférát kezdik ki.Kérem az a jövő.../sajnos nem a "jelen"/.Az INTERNET-használatbavételével az oktatási intézményekben,olyan mértékü,és gyosaságu fejlödés és halgatói érdeklődés nyilvánul meg /az informatika,segítségével minden irányba/,a jövő értelmiség részéről,hogy ezt akadályozni,gátolni, szankciókkal vagy bár mivel bün!!!!! A lehetőséggel nem európához csatlakoztunk,hanem a világ-hoz.Ezt veszélyezteti minden olyan intézmény,szervezet,'lobbi',akinek ez nem érdeke.Ami a fő kérdést illeti,természetesen joga kell,hogy legyen a VOP-nak,de azt komolyan meg kell gondolni,hogy ebben a kérdésben mi.

1997. április 8. - kedd, 17 óra 33 perc
Érdekes a téma és ez olyan bagoly mondja verébnek stílus a VPOP részéről. Csak azért merem ezt állítani,mert egészen véletlenül van egy közeli jóbarátom, aki az egyik legnagyobb megyei parancsnokségon dolgozik egyenruhásként.(nem irodakukac). Egyik alkalommal volt szerencsém bejutni hozzá munkaidőben és kissé korrigáltam egy általuk elkövetett számítógépes hibát. A cég számítógépén legalább 15-20 WINDOWS alatti játékprogram volt fellelhető. Még csak nem is burkoltan hanem a Program Managerből közvetlenül elérhető módon. Állítólag azért vannak ott, mert azt még a leghülyébbek is meg tudják találni és az éjszakai szolgálatban lévők nem unják halálra magukat. És ezek után miért ne lehetne bármilyen kutató vagy tanuló gépen játék. Mi itt mindannyian tudjuk, hogy néha a legjobb szellemi felfrissülés a monotóniában egy mahjoong vagy bármi hasonló. Ennyi erővel az összes parancsnokságot érdemes lenne ellenőrizni, ugyanis hogyan egyeztethető össze a mikrosütő, a fritouse, a hütő, az italhütő és a színes TV a szervezet működésével. Ezek mind az általam ismert parancsnokságon vannak szolgálatban. És mi a helyzet a bevásárlóközpontok előtt nem szolgálati célból álló "RR" rendszámos FORD MAVERICK autókkal. (legkevesebb 5 millió Ft),stb. Ez mind közvetlenül a vám és pénzügyi teendők segítését szolgálja vajon. BAROMSÁG

Lassan a nagy francos Európába tartunk és később nem lesz miból adót vonni az Europai Közösség határain belül. Még egy kicsit csavari akarnak a kiszáradt lepedőn, hátha mégiscak valami kicsurran még belőle.
Az INTERNET korlátozás pedig értelmetlen, mert én személy szerint a hálózat útján a véletlen barangolásom alatt találtam egy személyes WEB oldalt, melyből néhány "emilváltás" után százezres üzlet jött létre. Nem feketebiznisz, tervezőmérnök vagyok.
Zseni


1997. április 8. - kedd, 16 óra 50 perc
1 lb Pick szalami $5.60 (Jo)
1 doboz (100 Gr ? )szegedi paprika $3.49 ( Gyenge )
3 comag retek $1.00
1 lb wahingtoni alma $1.29
1 csaszarzsemle ( gyenge ) 20 cent.
1 6 hetes Yellow Labrador torzskonyvezett
$700.00 de megeri, fel eves koltsege k.b. $500.00
D.1997. április 8. - kedd, 16 óra 5 perc
Kedves Rezső!
Küldtem neked emilt nccomp@mail.matav.hu -ra.
Remélem jó a cím, és megkapod.
A magyar vámosok pedig szerintem is kulturáltak, nincs is semmi bajom velük. A vám mint olyan elfogadhatatlan számomra, középkori várurak csináltak ilyesmit, (intézményesítve) utoljára. Meg a Rózsa Sándor. (Jól tudom? Te vagy a történész...)
A tárgyról:
Az összes ehhez hasonló vadbaromsággal szerintem csak azt érik el bölcs vezéreink, hogy mindenki (ép)erkölcsi érzéke tiltakozik, és felmentve érzi magát mindenféle törvény és szabály alól. Azér az nem teljesen lenne jó...
A közszolgálatiság és a televízió hírszolgáltatása
engem is izgat, örülnék neki mint 7?-nek.
Kedves Zs.!
Lenne egy kérdésem hozzád: Elképzelhető lenne, hogy egy illetékes elvtársat rávegyél arra, hogy itt és így beszélgessen velünk? Bármilyen hétkérdésben, de azt hiszem, ez lenne az igazi online. Az igaz, hogy elszánt embert kell hozzá találnod, de hátha van ilyen. Napi 1-2 órát meg bárki rá tud szánni, ha akar. Egy hétig...

Üdv: Trebitsch, az igazi.
ui.: Rezső! Latinul ne! Szomszédom kínai, és szívesen fordít, aszonta...


1997. április 8. - kedd, 14 óra 20 perc
Rezső Freedomhouse-jelentés jelentéséhez.
Pusztán kiegészítésképpen említem, meg, hogy az ellenzék akkor is, most is nagy örömmel vette tudomásul, hogy kritikát kap tőle a kormányzat, a kormányon levők viszont akkor is, most is igyekez(t)nek bagatellizálni a dolgot. Talán nem mellékes az sem, hogy
1. az előző ciklusban a kifogás tárgya az volt, hogy a szabad országok sorába kerülünk-e, vagy a részlegesen szabadokéba, most viszont a sajtó szabadságát vitatják (jogosan), az előbbi kérdés fel sem vetődik.
2. azt, hogy a sajtó félig szabad, azt a jelentéselsősorban a közszolgálati sajtó tekintetében (nem az írott sajtóról) állapítja meg, és ennek okaként részben a médiatörvényt, részben annak hiányosságait jelöli meg. (ugyancsak jogosan) Felhívom azonban figyelmedet arra, hogy a médiatörvény nem kormányzati és nem ellenzéki felelősség, hanem parlamenti.
Egyébként kettőnk olvasata között is nincs nagy különbség én az enyémet árnyaltabbnak gondolom. Egyáltalán nem lepne meg, ha kiderülne, hogy Te a sajátoddal vagy hasonlóképpen.
Attól félek Zsófi közénk fog korbácsolni a témától való eltérés miatt, ebben az üzenetben harmadszor írom: jogosan.
F.G.


1997. április 8. - kedd, 13 óra 58 perc
Szóval a vámosok, másodszorra. Mielőtt félremászkálnánk és belemerülnénk a vámosok szidásába, azt is elmomdanám, hogy keresztül-kasul mászkáltam Kelet-Európát idegenvezetőként. Magasan a magyar vámosok a legkulturáltabbak, legintelligensebbek és legkedvesebbek. Hiába no, minden viszonylagos. Ugyan ez áll a magyar rendőrökre is. Intézkedett már valakivel szemben egy bolgár, vagy román rendőr? Gondolom visszasírta a hazaiakat.
Üdv Rezső, a vámos és rendőrbarát házielefánt-bagoly
Ps. Trebitsch utánzat! Hol vagy? Szereztél már Karácsony Benő könyvet? Remélem tetszik. Nem olyan harsány a humora, mint Rejtőnek, de az intellektuális humort kedvelőknek talán még nála is többet mond. Egy részlet külön neked, aki a latin nyelv és kultúra nagy barátja vagy. Amikor az öreg református tiszteletes szemrevételezi a ruhát terelgető neje idomait, felsóhajt: Tompora mutantur...


1997. április 8. - kedd, 12 óra 34 perc
Kedves á! Meglepetésemre félreértettel, bár kissé hosszú voltam.
1.) Nem a sztori az érdekes (bár éppen elég sápot szedet így is az állam), hanem a mentalitás ami mögötte van. Mind bécsieké, mind a vámosoké. Talán az én munkám jobb végzéséhez nem járul hozzá, hogy veled vitatkozgatok? Dehogynem. Viszont a mi levelezésünk pro forma magánlevelezés, és ha én ezt egy cégnél csinálnám, félek, hogy nemcsak a vámosok neheztelnének érte.
2,)www.freedomhouse.org
Egy amerikai emberi jogi szervezet. Talán a legtekintélyesebb a világon. Már harmadik évben részlegesen szabadnak (partly free) értékelte a hazai sajtót. Az ok a politikai és tulajdonosi beavatkozás az újságírók munkájába. Hozzánk képest például Lengyelország és Csehország szabad. Mi a szlovákokkal és a románokkal vagyunk egy kategóriában ebben a kérdésben. Nézz utána. Nagy sajtója volt nálunk ennek a szervezetnek, amíg az előző kormányzat idején talált hibát (nem a sajtó területén), de amióta a Horn kormány sem tetszik neki,nagy a hallgatás. Ami áttételesen is bizonyítja igazát.
3. Miért nem írod ki Széles Gábor nevét? Bizonyára igazad van, de ne feledd, hogy ő ajánlott együttműködést, "kiegyezést" a nomenklatúrával. Személyében talán meg is tette, hiszen 94-től hónapokig minden pénteken együtt reggelizett a Gyulával, és Kósáné miniszterként rögtön Fehérvárra rohant megdicsérni. Ehhez természetesen személyi kvalitásainak is hozzá kellett járulniuk. A terület szocialista parlament képviselője mesélte nekem, hogy hatalmas elánal és hozzáértéssel látott neki az Ikarus szanálásának.
@lexpos! Nem értem mit tanítasz, de szívesen megtanulnám. Emailezési lehetőséget kerestem és az á, valamint zs. tanított meg hot mailezni. (rvwu.hotmail.com) Azóta van emilem is (nccomp@mail.matav.hu), de még csak most kezdek hozzá. Irhatnál, hogy ne terheljük magánügyeinkkel a többieket.
Csatlakoznék a közszolgálatiság és a televízió hírszolgáltatását megtárgyalni óhajtókhoz.
üdv Rezső, a részlegesen sem szabad macska


1997. április 8. - kedd, 12 óra 3 perc
Bozse Moly tovabb ragja... Ha jol hallottam, a
draga illetekesek (sokba kerulnek am!) fontolgatjak a kupik ujraletesiteset. Ezzel ugyan megsertunk egy 1960-as (?) szerzodest, de most figyeljetek!, az indoklas szerint _mas is megserti_. Hat ez aztan mar az indok! De a szamitogepre miert nem jo? Ott miert kell betartani? (Azert, mert abbol nincs annyi penz, mint a kupibol...) Ja es a legjobb: nyaron megkezdodik a szamtech eszkozok vamjanak fokozatos leepitese, mert eztet megaszondtak nekunk Ajropaban. Ideje volt tehat kemenykedni.

Miert erzem azt, hogy kivul tagasabb?

B.M.


1997. április 8. - kedd, 11 óra 22 perc
Ha most innen az Egyetemrol megirom ezt a levelet, akkor En is bunt kovetek el bar a szamitogep amirol irok, azert mar kifizettuk az AFA-t, BFAT-t stb... , de ez ugye mindegy.

Seres Ferenc


1997. április 8. - kedd, 11 óra 17 perc
Két kérdést elfelejtettem az előbb, elnézést!
Mi és mennyi a "részben"?
Részben szabad?
á


1997. április 8. - kedd, 10 óra 39 perc
Kedves Béla!
Ez a kérdés csak akkor használható, ha tudjuk, hogy
1. Mi az a Freedom House?
2. Mi a szabadság kritériuma?
3. Mely országok szabadok a F.H. szerint.
Én emlékszem olyan olasz filmszínészekre, akik kivándoroltak az olasz adóhatóság elől, és bizonyos német teniszezőkkel is vannak problémák. Mintha 1968-ban a francia egyetemek autonómiájával is lett volna némi baj. Egyébként ismertem egy vállalatot, amelyik megkapta a valamelyik nyugati ipari akadémia nagydíját. 50000 dollárért. Ez olyan, mint a Gorcsev Iván nóbeldíja.
á


1997. április 8. - kedd, 10 óra 34 perc
Hétkérdés javaslat:

A Freedom House jelentése szerint Mo. részben szabad ország.
Vajon miért ?

Béla


1997. április 8. - kedd, 10 óra 0 perc
Kedves @llexx, Rezső, és más is!
Ne legyünk túlzottan leegyszerűsítők! A VPOP-nak bizonyára nehéz igazodni a politika változásaiho, mivel mint jól kialakított bürokratikus szervezet, szükséges, hogy merev legyen. Nehezen illek ebbe bele az a népi játék, amelyről Rezső írt (bécsi számítógép-vásárlás), és amelyik a 80-as években lényegében megegyezett a magyar számítógép-importtal. Akkor a vámosoknak ki volt adva, hogy hagyják ezt a csempészetet, hiszen ettől nő a nemzeti vagyon, és akkor ez volt a felzárkózás útja. Ne feledjétek, nemcsak behozni nem lehetett, hanem onnan kihozni sem (cocom). Három vagy négy nagy számítástechnikai vállalat jött ennek a csempészetnek a révén létre, és jellemző, hogy közülük ma már csak egy van talpon (gondolom Rezső nincs semmi összefüggés abban, hogy ennek az egyetlennek a vezetője vállalt szerepet az előző kormány alatt. Egyébként nincs rossz véleményem az illetőről sem, meg a cégéről sem.), a többi megbukott. Amiből lehet arra következtetni, hogy nem a számítástechnikához, hanem az illegális importhoz értettek.
A VPOP úgy érzi, szabad kezet kapott, és most teszi helyre, amit 10-12 éve el kellett tűrnie.
Azokra a megjegyzésekre is érdemes azonban odafigyelni, hogy nem igazán versenyszerű, ha valaki a maga erejére hagyva próbál valamit kiküzdeni, vagy ha ehhez felhasználhat egy kész infrastruktúrát, mégha az nem is túl jó. Tehát, ha az egyetemi számítógépekkel, nem oktatómunkával szerzett jövedelmeknek néznek utána, mindegy, hogy saját zsebre vagy az egyetem zsebére megy, akkor az a versenyt szolgálja, és ha nem, akkor azokkal tolnak ki, akik nem jutnak hozzá az egyetem forrásaihoz. Az autonómia jó dolog, de - ez a megjegyzésem merő elmélet, mivel ilyen probléma nem létezik - tisztességtelenül visszaélni sem szabad vele.
á


1997. április 8. - kedd, 9 óra 15 perc
A témához kapcsolódik, hogy most vezetjük be a cégnél az internet használatot.
A főnöknek kellene eldönteni, hogy ki mit használhat, mail, web,stb.
Hogyan döntjük el a későbbiekben, hogy ki mit használhat, és azt betartja-e?
Ugyanaz lesz a helyzet mint a telefonokkal. Gyüjtjük a hívás adatokat, de senki nem mer vele semmit kezdeni. Ha nagyon magasak a számlák egy két ejnye bejnye elhangzik, azt annyi...
Végül is jó lenne egyszer meghatározni
hogy
- Mi az, ami az egyén teljesen hivatalos munkájával járó kommunikáció (levél, email, telefon, fax),
- Mi az ami nem szorosan vett, de kapcsolatos munkájával (szakmabeli csevegés)
- Mi az ami teljesen privát(kinyomtatom a haver diplomamunkáját).

Ki bírálhatja ezt el, és mik a szempontok?

Nem akarom védeni a VPOP-ot, de azt hiszem idáig sok helyen visszaéltek ezekkel a kedvezményekkel.
Abban nőtt fel mindenki, hogy az állami dolgok használata, eltulajdonítása nem is olyan nagy bün.
Ugy emlékszem már volt egy vita itt, hogy a gemkapcsot hazavihetem-e vagy sem.
Én úgy gondolom, hogy az egész mögött valahol ez van. Elszaladt a ló mindenkivel, és a VPOP most elefántként viselkedik a porcelánboltban.(na ezt jól összehoztam)
Szerintem a VPOPnak előre pontosan tisztáznia kell, hogy milyen követelményeket támaszthat.
Tulajdonképpen mi is számít egy egyetemen oktatási területnek?
Jó lenne, ha valaki felhomályosítana az érvényes rendeletekről!

papaja


1997. április 8. - kedd, 8 óra 34 perc
Zs,
7 kérdés javaslatom:
Van-e ma "Értelmiség" Magyarországon és ha igen, kik tartoznak bele ?
Üdv, GT


1997. április 8. - kedd, 8 óra 16 perc
Jó reggel mindenkinek.
Kedves Zsófi!
Köszönöm a mail címet, levél megy. Személyes 7?: aludni nem szoktál? 4.51-kor indítasz és 0.41-kor még bent vagy. Hogy csinálod?

Valakihez:
Nem tudja Valaki, hogy a Matav a beígért Internet vonalakat mikor indítja? Mintha március végéről lett volna szó.... (Lookerek közt nincsen Geréb nevezetű????)

Kedves Rezső:

"Nem egészen értem, hogy jön ide az, hogy én taníthatnék internetezést."
Valami aztat súgja, hogy errefelé nem a félhülyék és a tiszta amatőrök btorkálnak. Korábban írtál valami olyasmit, hogy jó lenne, ha valaki tudna ajánlani olyan lehetőséget, ahol Internethez jucc. Ez most, a VPOP kapcsán jutott eszembe. Én is tanítani fogok, ha minden jól megy. Csak a téma kapcsán felmerült bennem, hogy ha véletlenül szerzek gépet, ne adj Isten pénzt PC-re, behozatom, mit szabad és mit nem tanítanom? 14-18 éves gyerekekről van szó. A VPOP intézkedése alapján JÁTSZANI SE ENGEDD!!!
Komolyan mondom, elkeserítő. Igazat adok neked abban, hogy ilyenkor kezd nagyon telelenni a hócipőm, és kétlem, hogy az én kalandvágyam igazolódik Dénessel szemben - mármint hogy itthon maradtam. Hát ennek a hülyeségnek - mondjuk ki, hiszen ez az - soha nem lesz vége?

Zsófika:
ott egy fax, vagy egy modem: küldjed be a slejfnit eme eposzokkal a VPOP-ra. Meg a Magyarbálintnak. Az egyetemeken már attól fognak rettegni, mikor jön az APEH, VPOP, Számvevőszék, stb? Nem akarok belemenni abba, hogy hol és mennyit lehetne megtakarítani, ill. hol meg el a nagy lóvé. Mindenki tuggya, ide le is skribálták mán. Aztán jönnek ezzel a "VPOP majd megmutatja". Milyen nagy lendületet ad ez az itthoni kutatásoknak! Csinyájjuk a Ph.D.-t, szerezzünk hozzá JÓ PC-t, álljunk rá távoktatásra: maj kapunk a fejünkre, mert a Win95 tartalmaz 3-4 játékprogramot is. Aztán ha mán lesz valami eredmény, folytassuk a munkát egy kicsikét nyugatabbra. Bingó. A VPOP-sek maradhatnak.
Egy megtörtént eset jut eszembe, mostanság hallottam: rendőr leinti az autóst. "2000". Miért - kérdi az autós. "Megkeressem?" - kérdez vissza a rendőr.

De Nálad milyen tanfolyamot lehet végezni?
Speciális VPOP-computer science developement information management, controling, és persze a FORMAT C: a végén, nehogy maradjon valami a harddrive-on.

"....az alattvaló, meg arra való, hogy várjon, szentségeljen és fizessen. A megváltozott körülmények között ma is ez a mentalitás él tovább."
Fején találtad a szöget. Át is írom a tanfolyami tematikámat: első és utolsó fejezet címe (csak hogy megjegyezzék): jelen pillanatban Magyarország KÖZTÁRSASÁG, és NEM királyság.

De ne legyünk igazságtalanok a VPOP-vel. Modjátok: biztosak vagytok abban, hogy az OVER CSAK AZÉRT nem működik a TB-nél mert a HI-CARE piszok gazember? Ez a Rózsahegyi srác igencsak autentikusnak tűnik - ami nem modható el a TB részéről ijedten nyilatkozó stüszivadászról, aki egyre csak ismételgeti "ha nincs is eredménye, de hát munkát végeztünk". Pár nappal előbb eléggé bő mellénnyel leintette a vállalkozókat: ne sírjanak az 1800 Ft miatt, mert 7200-ról indult a javaslat....
Tehát a VPOP nem különös, hanem igenis általános jelenség kicsinyke Hazánkban.
Dinkák a fedélzetre! Tietek a jövő! (Én azt hittem, csak a múlt...)

"Csak a magyar állami apparátus tűnik reménytelennek. Talán valamilyen játékprogramot kellene ajánlani nekik..."
Aha. Mindenki azzal, amivel egyidős.

Bocs a sok szövegért.
@llexxpos


1997. április 8. - kedd, 8 óra 6 perc
Trebisch! (falsis) Quare mei non respondis aliquid? Dormitas?
Rezső, qui somnum potere non capest.


1997. április 8. - kedd, 2 óra 12 perc
Ez egy orulet. Eleg maflak voltak a kozgazon, ha kifizettek a penzt. Birosagi itelet nelkul? Jogallam oh! Mi van ha nem fizetnek. Letartoztatjak a rektort? Na ne. Nem aprilisi trefa ez az egesz?
H. Laci


1997. április 8. - kedd, 2 óra 2 perc
Zs.
.... Élő semmiképp se lesz.
zs........
......
1997. április 8. - kedd, 0 óra 41 perc
------------------------------------------------------------------------
:-)))))))))

Rezső, kimásoltam a levelt, most késő van (vagy korán?), holnap (ma) válaszolok. Pár dolgot nem tudtam, de fűzöm tovább az 5letet.
@llexpos


1997. április 8. - kedd, 1 óra 58 perc
Kedves @llex. Nem egészen értem, hogy jön ide az, hogy én taníthatnék internetezést. Több okból nem. Először: én magam is csak most tanulom. Példa rá "á", aki már több ízben segített. Másodszor: ha taníthatnék sokkal inkább eredeti végzettségemnek megfelelő dolgokat szeretnék tanítani. Ez nehezen megy, tudniillik sem latin, sem történelem tanárra nincs szükség ebben az országban. Harmadszor: Budakeszin két gimnázium van. Az államiban tanítanak számítógépezést, és van is rá emberük. A másik egy egyházi gimnázium, ahol semmit sem taníthatnék, mert a tanároktól elvárják a mély, meggyőződéses vallásosságot, annak minden külsőségével együtt. Ezzel (főleg a külsőségekkel) nálam bajok vannak.
De Nálad milyen tanfolyamot lehet végezni? Most meséli a feleségem kuncogva (ő most jár egy számítógépes tanfolyamra), hogy olyat magyaráztak nekik, hogyan lehet fejben a kettes számrendszerből a harminckilences számrendszerre váltani. Állítólag a vizsgán ez lesz az egyik kérdés. Ha ennek ellenére érteni fog valamit a computerhez, csodálni tudom.
Szóval, a vámosok. Sokáig idegenvezető voltam, és átéltem a nyolcvanas évek eleji-közepi nagy bevásárló rohamokat. Emlékeztek, bizonyára, hogy Bécsben több Commodore 64-et adtak el magyaroknak, mint az osztrákoknak. A jobbak hoztak már PC-ket is. De jött akkortájt mindenféle csillogó és hangoskodó ketyere, a "music-centertől" kezdve a szalagos asztali pénztárgépig. Mindennek volt a vámosoknál külön hazai ára is, tehát nem abból indultak ki a vámtételnél, hogy mennyibe kerül Bécsben, hanem abból, hogy mennyi a hazai forgalmi értéke. Ehhez volt egy nagy spirálfüzetük Hegyeshalmon, amelybe állandóan áthúzták a régi árat, és mellé írták az újat. Agyon volt gyűrve, koszolva, már alig lehetett használni, de ez az egy füzet jutott az összes vámosnak. Ezért valamelyik vámos mindig kereste a füzetet. Ha megérkezett, mondjuk három busz a határra, akkor a csoportokkal foglalkozó vámosok állandóan rohangáltak a könyv után a kollegájukhoz, ha olyan eszközt találtak, amelynek nem tudták fejből az értékét, vagy átüvöltöttek a terem másik vége, hogy: Jóska, mennyi most a négyfejes Sony video? Emiatt minden vámvizsgálat ötször annyi ideig tartott, mint kellett volna. A sokadik ilyen élményem után, megkérdeztem az egyik vámost, hogy miért nem állítanak be legalább egy számítógépet, amelyben nyilvántartanák a dolgokat. Ebben akkor, és úgy módosíthatnák a vámtételeket, ahányszor, és ahogyan akarják. Még az az előnye is meg lenne, hogy nem szakadnak el a lapjai. Naponta több százezer forintot kasszíroznak, több számítógépet elkoboznak, ebből meg lehetne csinálni - mondtam.
Úgy néztek rám, mintha egy másik bolygóról vetődtem volna oda. Nem engedik az előírások, meg a főnökség mondták. Végül is igazuk volt, mert nekik így is úgy is ugyanannyi időt kellett a munkahelyükön tölteniük, nem kellett megtanulni a computer használatot az alattvaló, meg arra való, hogy várjon, szentségeljen és fizessen. A megváltozott körülmények között ma is ez a mentalitás él tovább.
Pedig inkább annak kellene, amiről szintén ebben az időszakban kaptam leckét Bécsben. Mivel a csoport állandóan a Máriahilferen frangált, kevés munkám és rengeteg időm volt mászkálni. Az egyik ottani kolleganőmmel - miután a 45-fős csoportból kb. öten nézték meg a Burgot - átsétáltunk a parkon és megnéztük az akkor Bécsben levő, a pekingi Tiltott Városról szóló kiállítást. Elég drága volt, 50 ATS, de gondoltam, mikor láthatom én valaha még egyszer ezt az anyagot az életben. (Összehasonlításként, a Burg belépő 12 ATS volt) Miután befejeztük, a kolleganő, kissé szégyenkezve elkérte tőlem a jegyemet. Azért, hogy elszámolja a férje nevére. Érdekelt a szisztéma - hol volt akkor még Kupa Mihály - ezért elmeséltettem magamnak. A hölgy (egyébként "disszidens" magyar) egyéni vállalkozóként volt idegenvezető. Költségeit természetesen elszámolhatta. Mivel szellemi munkát végzett, minden olyan kiadását elszámolhatta, ami a munkájához kapcsolódó szellemi beruházásként volt értelmezhető. Tehát, ha múzeumba, moziba, színházba, könyvtárba ment, és ezekért fizetett, költségként volt elszámolható. És itt jön a lényeg: azt tételezték fel eleve, hogy jobban végzi majd kulturális jellegű munkáját, ha ő kulturális szintje, általános és speciális műveltsége emelkedik. (Az már csak hab a tortán, hogy egy plusz személyre is elszámolhatta ugyanezt, hiszen ki jár egyedül színházba?) Amikor "beköszöntött" nálunk a "kapitalizmus", én naiv azt hittem ez nálunk is így lesz.... Sajnos az maradt, ami volt. Ugyanis elméletileg én is elszámolhattam volna a belépőt, hiszen a csoport tagjai befizették a múzeum árát, és bár nem vették igénybe, nem is kapták vissza, hiszen múzeumlátogatásuk nem az iroda hibájából maradt el. Tehát volt nálam kb. 600 ATS, amelyből kifizettem kb. 50-et a csoportra. Az én jegyemet viszont mégsem számolhattam el, mert nem oda szólt, ahova a program szerint kellett volna.(Rend a lelke mindennek. Hát még hogyan kell rend oda, ahol nincs lélek!) Az iroda így kb. 500 ATS extra bevételre tett szert csoportonként. (Később kiderült, hogy voltak kollegák, akik összeszedték az osztrákok által eldobált belépőket és ezeket számolták el itthon az irodában. Nyertek mondjuk 300 schillinget, (Kb. 3000 forintot) ezen vettek valami ketyerét, amit itthon megduplázva adtak el, és utanként minimum 5-6000 forintot kasszíroztak. (Az ilyenekből lett később a "vállalkozók" zöme.) De az iroda sem volt rest, és azután, hogy kiderült ez a stikli, csak folyamatos sorszámú jegyeket engedett elszámolni.
Ilyen vidám volt az élet ebben a barakkban, de gondolom, nemcsak én emlékszem rá. A baj csak az, hogy most is ugyanolyan ez az élet, sőt bizonyos vonatkozásban még olyanabb...
Summázva: Szerintem a Tetris is hozzájárul valakinek a szellemi épüléséhez, térlátásához, logikai gondolkozásához. Tehát, a játék is része a szellemi fejlődésnek, még felnőtt korban is. (Az etológia is igazolja ezt. Az emberhez képest "infantilis" állatok idős korban is teljes szívvel tudnak játszani.) Csak a magyar állami apparátus tűnik reménytelennek. Talán valamilyen játékprogramot kellene ajánlani nekik...
Pá édeseim, az egyetemi autonómiáról, majd legközelebb.
Rezső, a vándormacska


1997. április 8. - kedd, 0 óra 57 perc
@llexpos,
Légy szíves, írd meg a címedet Bohn Andreának, tőle kapsz trikót (a fele a kutyádé!): andrea@pirx.idg.hu

F.G.,
egyelőre nem tudom, lesz-e interjú. Élő semmiképp se lesz.
zs.


1997. április 8. - kedd, 0 óra 41 perc
Az eseményeken nem lehet csodálkozni. A VPOP-ból az idők folyamán akkora urat csináltak, hogy ezeknek mindent lehet.
Romlik az árud, kisöreg? Méghogy 3-ig vámolnom kéne, és csak 12 van? Ne szórakozz, mert még a következő hónapban is itt fogsz rohadni.
Ezt a szöveget természetesen nem hallod, mert az orrod előtt lehúzzák a kisablakot, szóra se méltatva. És hogy a törvény által előírt kötelezettségét ellássa, az ajándék konyak sem mindig segít hozzá..


1997. április 8. - kedd, 0 óra 11 perc
Az egyetemeket akarják megvágni, vagy a diákokkal akarnak kitolni? Hova fejlődjünk, ha nincs mivel?

igor_8@hotmail.com


1997. április 7. - hétfõ, 23 óra 16 perc
mit

1997. április 7. - hétfõ, 22 óra 41 perc
Az effektív bevétel még a 200 milliót sem érheti el a többi csak csiki csuki ha én tudom ők is tudják ,ez az összeg apró pénz kvázi kezdjünk el gondolkodni .
Mi fenét akarhatnak.?
Miért?
Mit lehet tenni ?
Már megint a kiskapuk ?


A POTE hallgatóit nem rázza meg a dolog, össznépi vizszennyezést tartanak a pécsi nevelési központ uszodájában .
Kisfröccs 45 ft
Vice házmester 120ft(ha jól láttam)
Miben úszom én ott holnap?


1997. április 7. - hétfõ, 22 óra 39 perc
Most akkó maj nem tuggya senki, hogy ez meg vírus, vagy csak visszajöttek a kommandósok
Dörög Zultán


1997. április 7. - hétfõ, 22 óra 38 perc
Domine (falsis)Trebisch!
Loqueris-ne latine? Si vis, ego animo libenti sermonem tecum habeo.
Rezső, quis mavult canem esse.


1997. április 7. - hétfõ, 22 óra 33 perc
KÉRDÉSEK

Kérdésem mi volna ha mondjuk 2 vagy 3 téma eggyüttesen lenne tárgyalva a 7?-ben ,ha már kisérlleti meg a játék kedvéért.
CSak azért mert nem hiszem,hogy ki tud pattanni egy olyan kérdés ami lázban tart mindenkit egy hétig.
1 / Mi lesz veled közszolgálati televizió
- sokat beszéltünk róla,hogy milyen jó is lenne , ha a K.SZ. TV-ből kivonulnának a show-k szerencse kerék Fridi stb.
-De vaj mi lesz a szponzorokkal.?
-Ha ők is kivonulnak?
- Jó az nekünk?
- És ha maradnak ?
-Végül a lényeg milyen műsorokból kellene össze tevődnie a "megtisztult " KSZ tv. adás(ai)oknak feltételezve persze,hogy megtisztul egy hangyányit.
- Szerintetek meg tisztul ?
2/ Mi legyen a magam fajta ( surmókkal @pISTI)?
( A kerdéseket a saját személyemre vetitve teszem fel nem szeretnék bárkit is megsérteni)
-Menjek ?
-Maradhatok, csak csendben ?
-Vagy maradjak csendben?
-Egyáltalán ha valaki nem szárnyal a szellemi magasságokon attó még e mondhassa a véleményét vagy úgyis csak le van sajnálva.
Más:
A Fridi ma reggel helyi időszerint 8:45 -kor a nap tv-ben megjegyezte 15.000 azaz tizenötezer darab kérdést kapott az neten.
Egyébként nem gondoltam, hogy ilyen undorító, ha két újság író utálja egymást nyilvánosan (pfuj).
Viszont a Havas Henrik,Forró T., Knézy J.Búza Söndör meg sokan mások elmentek tip-top modelkedni (vaoo) szét röhögtem magam. a Havas kalap ,lóden kabát ,rágóval az arcban nem semmi.

@pISTI ha


1997. április 7. - hétfõ, 22 óra 21 perc
Beteges. Vagyis a szokasos. Lehet hogy igazuk van, es le kellene szoknom arrol hogy az embereket okitsam, akar maganlevelben. Vegulis nem fizetnek a rohadekok... Igazuk van a vamos elvtar... ize... uraknak.

1997. április 7. - hétfõ, 22 óra 7 perc
Hahó,

Ha a kérdést az egyetemi autonómia felől akarjátok megközelíteni, akkor a másik oldal (PM, VPOP) abszolút nem fogja tudni, miről beszéltek. Ez ugyanis egy olyan gyalog a táblán, ami kivül esik a látómezőjükön. Nem akarják ők leütni, dehogy, csak valami folyton beleakad a kabátujjukba. Most éppen ez.

Ők ennél sokkal magasztosabb dolgokkal foglalkoznak: a Költségvetési Bevételekkel (nagy betű, mert tulajdonnév). Abból az irányból nézve a büdzsé egy lyukas vödör (Okuné), amibe a hálátlan adóalanyok szorgalmas lemmingek módjára újabb és újabb likakat próbálnak ütni, ahelyett, hogy csurgatnának-cseppentenének. Hol a mezőgazdasági exportszubvenciók, hol a mozgássérültek számára behozott használtautók vámjára járó kedvezmények, hol pedig az oktatási célú berendezések áfamentességének jogtalan igénybevételével élnek vissza az alapvetően jóságos állam türelmével. Hát csoda, hogy a PM-ben valakinek elöntötte a vér agyát, amikor megkapta a legfrissebb import-statisztikákat, és meglátta, hogy egyik napról a másikra annyi számítógépet hoztak be áfa- és vámmentesen, amennyit az ország területén egyenletesen elterítve csak a kékesi tévétorony látszana ki?! Ez razziáért kiált. Razzia!

Ennyi tellett tőlük. Agyilag is, technikailag is meg különben is.

/debug

Ui. Azért a tetriszeket szedjétek le. Ahogy magára valamit adó ember nem olvas Népsportot munkaidően, úgy tetrisszel sem illik játszani. Márpedig ha fenn van a gépen...


1997. április 7. - hétfõ, 21 óra 13 perc
DrC
Hát persze. Más nem is volt, május elsején meg majd bocsikáznak, nem??!!
cet
p.s. olvasom a többieket is...


1997. április 7. - hétfõ, 20 óra 48 perc
Nem vagyok meglepve. Az eljárás értelmetlen és felháborító, de illik a vámosokhoz.
Mindig is fegyveres útonállóknak tartottam őket.
Kiállnak az országútra, és nem engednek továbbmenni, csak ha odaadom a pénzemet. Nem vagyok jogász, de ez szerintem csoportosan elkövetett fegyveres rablás. Ja, hogy az állam szervezi? Na és? Annál rosszabb.

Üdv: Trebitsh (from Mars)

ui: majd elfelejtettem: Rezső! Quod erat demonstrandum. (Azéris beszélek arabusul...)


1997. április 7. - hétfõ, 20 óra 4 perc
Dénes

Üzenet az olvasó ir rovatban .
Elérhető a tartalom jegyzékből.


1997. április 7. - hétfõ, 19 óra 34 perc
Jézusom!

Ezt nem gondolhatja komolyan a VPOP.
Biztosan csak Aprilis 1. miatt volt az egész.

-DrC


1997. április 7. - hétfõ, 19 óra 33 perc
Zs.
Elolvastam, amit az on-line interjúval kapcsolatban ott a bal sarokban írtál. Szerintem igazad van, kiváncsian várom a következőt. Lehet már tudni, hogy ki lesz? Esetleg nem lehet most valaki a VPOP-tól? Akkor nem beszélnének itt a hölgyek és urak egymással teljesen egyetértőn - magukban. A kérdés ugyanis fontos és jó, ám ezen az oldalon valószínűleg kevés olyat találni, aki a szerveknek ad igazat.
F.G.


1997. április 7. - hétfõ, 18 óra 57 perc
Hát kérlek, a múltkor beülök gép elé, készülök elszemtelenedni, és akkor sutty! a padlón találom magam, fölém hajol egy kék egyenruhás rohamrendőr, és azt mondja:
- Lop, csal, hazudik! Az ilyen rohadékok miatt van ilyen zsarban az ország! Nesze!- és azzal belehúzott a gumibottal egyet a képembe. Éreztem hogy a szám megtelik vérrel, alighanem a két elülső fogam kitörött. Mire a kollégái lefogták, már eltörte az orrom és kiütötte a jobb szemem. Úgyhogy épp jókor jött a rendőrfőnök, hogy megszemlélje a zsákmányt, mert ott feküdtem vérbefagyva, de nem egész felismerhetetlenül a zugPC mellett. Amikor észrevett elváltozott az arcszíne és magából kikelve üvöltötte:
- Hát nem látjátok kit vertek? Ez ő maga! A nagy
RAZZIA CATTANI !!!

Nem tudok egyetérteni rámolással lévén, hogy személyesen is érintve vagyok. Most adhatnám a demagógiát hogy húszmilkós mercikben nyomulnak a ganxták amerre a szem ellát, nyomják a drogokat, hamisitanak amit csak lehet, kinyirják egymást és még sok jó embert, a SZERVnek meg csak annyira telik hogy kiossza a szemüveges, pattanásos, dagatt, rosszindulatú számítógépbaglyokat. Arról van szó, hogy a visszaélést ki kell nyomozni, utána kell nyúlni, be kell épülni (a titkosszolgálatokra MI 12 milliárdot költünk, mind az ötre) és aki visszaél azzal jobbra el, a dutyiba. Élünk a bűnösség vélelmével, mert egy kicsit az agyunkra ment a változás. Tutti egyetértek @llexpos barátunkkal aki itt elővezette a házassági akármi példáján keresztül, hogyan lehet valaki abszurd paranoid.
Piacon meg Dicsóban megjátsszák a jó öreg Razziát, na de az egyetemen? Se a piacosok, se a dicsósok nem érdemlik meg hogy megalázzák őket (senki sem érdemli meg), de ők nem szólnak egy szót sem. Aztán begyünnek ide a központba. Az az érzésem támad, hogy valami nem van jól, és akkor jön a fóbiám. Az úgynevezett ki akarok vándorolni nevű. Megyek csinálom a helyet, mire itt Torgyán Doc (aljas Torz Manó) lesz a király addigra jöhet a családom is.

zs! Van ám Szegeden egy másik Bárka is. Bizony mondom az a jobbik. Majd legközelebb...

Néztem a Rozi a Moziba c. Frix produkciót. Nem esett az alma messze a kályhától. Kicsit reszelősebb hang és már eladhatja magát mint Vitray intimitátor.

Na kezdem már unni magam. Mici! Pici szívem utánad áhitoz.

Razzia Cattani


1997. április 7. - hétfõ, 18 óra 54 perc
Kérdések, kérdések, kérdések....
Azt hittem, izgalmas témába futottunk bele. Holnapután vége lesz, mert nem találunk benne semmi izgalmasat, hacsak - ne adj Isten - valaki nem kezd személyeskedni.
Mert erről a témáról mindnyájan ugyanazt mondjuk. De hát a kánya csípje meg: lehet-e azt állítani a sötétségrül, hogy süt a nap?
A Matav itt volt (Geréb úr), a Friderikusz itt volt (Fridi). Arnold Mihály hol van? Egyáltalán, egymásnak irogatunk?
Gondoltam, 1983-ra visszalapozok. Kedvetlenül teszem. Valamikor akkor - de inkább előbb - elkezdődött a 2000 Ft-os számítógép-tervezési pályázat. Hogy elérhető legyen a "számítógép". Eredménye ismert. Jött a C-64. De legalább senki nem tartott be felülről (ismereteim szerint).

Most megintcsak kezdődik: "Internetet a középiskolákba". Kutatásra, oktatásra vám és ÁFA mentesség. De most már felülről tartanak be.
Nincs értelme a hosszas vitának. Esetleg, ha volna valaki (akár fizetett VPOPés ügynök), aki megprószálja védeni a 11-est.... Gerébnél valaki ajánlkozott...

Maradt 1 kérdés (akademikus) és egy tanács Rezsőnek:

1. Nem az volt-é a jogyszabály alkotójának a célja, hogy oktatási és kutatási célra könnyebben hozhassanak be a madarak berendezéseket (így PC-t is, hogy ne az itteni Kft-k zsebét tömjék, a "drágábban rosszabbat" elv alapján)?

2. Rezső figyusz: menj le a közeli középiskolába, mongyad - ha van kedved szívvel és lélekkel csinálni -, hogy szeptembertől szívesen oktatnál Internetet. Nincs tanár, hidd el, fölvesznek óraadónak. Pénzt is kapsz, meg vonalban is leszel. Csakhogy vigyázzál: NINCS a helyhez alkalmazható tematika (PC se lesz sok, erre készülj, már most vadászhacc levetett gépekre). Aztán ha a tematikát megcsinálod, kűggyed be a VPOP-ra véleményezésre. Csak kivácsiságból.
Ha maradnak kérdéseid, majd ők megválaszolják. Például azt: hogy mit jelent a "kizárólag oktatási cél". Taníthacc-e telnetet, gofer-t, FTP-t, WWW-t és Emilezést úgy, hogy megmondod, kivel lehet levelezni, mit és honnan lehet gyakorlásképpen letölteni. Erre majd a VPOP válaszol.
Arra meg én, hogy a rendeletnek a jogszabály szellemét figyelembevevő betartatására alkalmas személyzettel rendelkezik-e a VPOP?
Csak előbb ők végezzék el a tanfolyamot. Nálam.
@llexpos

Zsófi,
köszönöm a trikót, de az óra szerintem Nektek is ugyanott ketyeg. Lényeg az azonos idő. Mázlim volt és van egy kutyám, aki mindíg le akar menni.
A trikóra vonatkozóan Emil mehet, vagy ideírjam a címet, ami reklámnak is minősülhet?


1997. április 7. - hétfõ, 18 óra 43 perc
Zs.
Te pikkelsz!?
A témához:
Van e egyetemi autonomia ma magyarorszagon?
Van e kutatói szabadság?
Hol a határ egy kutató magán és nem megán levelezésben?
Mi köze a vámosoknak, a munk. adó és alk. viszonyához?
Ha egy alk. lop ( comp. idöt )miért a vámosok reagálnak?
Ha egy m. adó lop (az alk. tól) akkor is?
Vesszöparipám:
Ha egy ország fel akar szállni az Europa vonatra
miért van vám a számitógépekre?

piritös,
Sajnos nem tudom neked elküldeni az egész Hennepin
County Library-t. Nekem ez a véleményem.
Még egy;
itt muszaj a realitásokal élnem igy az utópisták
nem szivügyem. De ez izlés és lehetöségek kérdése.
Olyan kioktató hangnemet engedtél meg a felém irányuló
communicatiodban, hogy ezuttal a veled való témakört
limitálom. Tehát: 1 lb sertésborda ( center cut ) $2.98,
2 lb friss Sesami Bread szeletelve $3.49!!!!
1 tucat extre large egg 98cent.
A jó pia viszont drága: 1 üveg Kahlúa Original
$16.96. A sör: 270 féle. 1˝ l Almaden Risling $6.79.

Itt én reklámfotozásból tengetem magam, igy a mediakkal
kapcsolatban elfogult vagyok.
Nem azt mondtam, hogy nem befolyásol, hanem azt, hogy nem feladata a
befolyásolás.
dENESlehetöségek dolga.


1997. április 7. - hétfõ, 18 óra 8 perc
Hmmm... Az, hogy "Autonomia" az sokfele modon ertelmezheto... Vegulis a gyerek is autonom a maga modjan pl. a zsebpenz tekinteteben, de a papa/mama azert megmondja neki, hogy erre, vagy arra elkoltheted, masra nem. A zsebpenz kifejezest termeszetesen nem ;) az egyetemek koltsegvetesi tamogatasanak minositesere hasznaltam, bar talan lehetne arra is. :((
Szoval a VPOP a papa/mama egyik "keze"-kent megy be az egyetemre. Az persze, hogy -esetleg- belenez egy-ket gep diszkjenek tartalmaba, az mar vitathato. Pl. kozgazdasagi, vagy jogi tanszeken, ahol igen komoly bizalmas informaciok is lehetnek a gepeken; oktatasi cellal.
A halozat hasznalata... Hala az egnek, odaig meg nem jutottak el, hogy megmondjak, melyik halozati kiszolgalo /www-szerver/ nezegetese fer bele az oktatas temakorebe. Ugyanis halozati eszkozok is vannak VAM/AFA mentesen az egyetemeken... Szoval munkara fol VPOP, szeretnenk tudni, milyen szerverekre iranyulo kereseket kell elkuldeni a nagy /dev/null-ba, hogy ne sertsuk a gepek eszkozok "kizarolag oktatasi cellal" torteno hasznalatat. /Nem kellene ezert demonstralni? ;))/
Ami az egyetemeken mukodo cegeket illeti, azok altalaban /:)/ fizetnek valamennyi berleti dijat az egyetemnek a biztositott infrastruktura hasznalataert, tehat ez latszolag rendben lenne, de nincs rendben! Ugyanis szoftvert -lasd az osszes Licence-szerzodest!- nem lehet berbe/kolcson adni; azaz az egyetemi cegek nem berelhetik a gepeket sem...
Mi van pl. a kollegiumokba tobb helyen kiepitett halozatokkal, amik szinten internet-elerest jelentenek, vagy a letelepitett tobb terminal-szerverrel, amiken keresztul a hallgatok telefonon ra tudnak kapcsolodni az egyetem halozatara... Ezeknek az eszkozoknek a hasznalatat hogy szeretne ellenorizni a nagymeltseggu (sic!) VPOP? Odaul a kabelre, es olvasgatja a biteket? Persze legfokepp a nagy egyetemi szerverek VAM-jara es AFA-jara faj a foguk; amikhez viszont korlatlanul csak a rendszergazda ferhet hozza, aki viszont -mint maganszemely- /legalabbis szerintem/ erosen sertene a szemelyisegi jogokat, ha beleolvasna pl. a levelezesembe... Szoval aki kepes ra, az nem teheti meg, aki pedig esetleg megtehetne, annak meg tuti, hogy nincs ra felhatalmazasa. Ugyanis az allomanyokba valo betekintes mar hazkutatas-nak minosul, ahoz pedig birosagi hatarozat kell, amit buncselekmeny alapos gyanuja eseten adnak csak ki...
Szoval a fust/lang viszony elegge az elobbi fele latszik eldolni...
P.s.1: Csak a BSA-nak eszebe ne jusson csatlakozni a VPOP-sekhez...
P.s.2: Pécsi-nek, akinek lejar a naivatora (sic!)
Van Hazai Netscape Download-site is, nezz ott szet; van Communicator 4.0b3 /mult ejszaka jott/


1997. április 7. - hétfõ, 17 óra 42 perc
Humm, asszem megint keverednek a dolgok :)
En nem tutti, hogy ismet a kormany kezeben keresnem a megoldast, nem kell egybol akkora marhasagokat mondani, hogy lelonek, mert nem vasaltad... etc.
2. A rendszergazda nem erre lett kitalalva! Probaltal te mar kb. 100 usert kiszolgalni? Az sem kispalya, de egy bme vagy ursus szerveren joval ezer felett van a felhasznalok szama. Akkor meg hogy varna el valaki, hogy szerencsetlen mindig megnezze, ki mit hasznal a gepen.
3. Az is marha, aki megengedi, hogy a gepebe belenyuljon, akar jogeros itelettel is, mivel megvizsgalhatjak a gepem, de nem kotelezhetnek ra, hogy megadjam a jelszavam es kodom. Akkor meg mit csinalnak? Feltorik a gepet? :) na neeeeeee :)
Szoval max lefoglalhatjak, akkor meg nem megyek dolgozni :) es verje a tamtamot az, akinek szuksege van a melomra :)

Nope


1997. április 7. - hétfõ, 17 óra 17 perc
A nagy büdös piacnak az is részét képzi, hogy mit tudsz ingyen megszerezni. A realitás az, hogy próbálj meg mindent, including gépidô az egyetemen.
A másik oldalon ott áll állam-papa (jelen esetben a PM-VPOP csapat egyik okostojása képviseli), aki szintén csak a dolgát teszi: próbál pénzt szerezni az apparátus életben tartásához. Ôk is a piac részei...
Hogy kik szívnak? Hát azok, akik mindenért fizetnek. Újraelosztás, 1997, Magyarország.

Benoe


1997. április 7. - hétfõ, 17 óra 8 perc
City

Nem! Nem! Nem!


1997. április 7. - hétfõ, 17 óra 3 perc
UTÓZÖNGE
Dear Dénes!
Jó kávézást! Nekem viszont van még egy kevés mondanivalóm, különösen a tegnap éjszakai média-témájú hozzászólásodhoz.

Könyvajánlat:
- Aldous Huxley: Szép, új világ
- Norman Mailer: A hóhér dala
- George Orwell: 1984
- Pratkanis & Aronson: A rábeszélőgép
- Tom Wolfe: Kandírozott mandarinzselészínű áramvonal
- Tom Wolfe: Festett malaszt

Filmajánlat:
- Orson Welles: Az aranypolgár
- Steven Spielberg: Sugarlandi hajtóvadászat
- Oliver Stone: Született gyilkosok
- Erőszak - Egy amerikai tradíció - am. dokumentumfilm
(remélem jól emlékszem a címére)

Van még bőven, de így kutyafuttában ennyi jutott eszembe. A fentiek közvetve, vagy közvetlenül a média felelősségét tárgyalják; azt, hogy milyen hatással van a média a befogadók gondolkodásmódjára.
Hálás volnék, ha viszontajánlanál olyan könyveket és filmeket, amelyek szintén közvetve, vagy közvetlenül azt boncolgatják, hogy a média NEM befolyásolja az közönség világképét, a különböző eseményekről, jelenségekről alkotott véleményét, viselkedési formáit stb. Egyszerűbben fogalmazva: NEM NEVEL. Nem baj, ha angol.
Előre is köszönöm.
Pirítós


1997. április 7. - hétfő, 16 óra 42 perc
@llexpos,
A trikó kétségkívül a tiéd. Elég gyors voltál, még akkor is, ha az iNteRNeTTo órája legalább három percet késik.

zs.


1997. április 7. - hétfő, 16 óra 21 perc
HÉTKÉRDÉS-SZAVAZÁS

Szóval.
Aki nem tudja, annak gyorsan elmondom, hogy a hét végi beszélgetésekben felmerült az ötlet, hogy próbaképp, meg a játék kedvéért, nem lehetne-é a ti ötleteitek és kívánságaitok alapján megszavazni, mi legyen a következő heti kérdés. Úgy hozta a sors, hogy a próbaszavazást már holnap meg kellene kezdeni a címlapon, a szokásos szavazólistán. Úgyhogy: akinek kérdésvágya van, az legkésőbb holnap négy óráig írja ide bele a rovatba. Én meg összeszedem addig azokat az kívánságokat, amelyeket a múlt héten megírtatok. Ha több van, mint amennyi a címlapra felfér, akkor majd közjegyző (?) jelenlétében titkosan kisorsolom azokat a témákat, amelyekről végül szavaznotok kellene a héten.

zs.


1997. április 7. - hétfő, 16 óra 17 perc
Újra itt vagyok, véleményem is van, mer ám én is eggy eggyetemen dógozok. Na. A véleményemet majd holnap fejtem ki, ha beenged a gép, mert itten, ahova nagy pofám miatt számüzettem magamat csak ilyen hülye "sarevare" Netscape- t kaptam, ami mingyá' lejár, mer aztat irgya ki, hogy már csak egy nap van a végem előtt. Ha nem találkoznánk emiatt, azér bevezetőnek:
1. mindenki aki egyetemen dolgozik, gondolja meg, mennyi Bt., Kft., stb gazdagodott azon, hogy használta a gépeket és ez jogos-e, mennyi időt vett el mások elől stb?
2. Minek hiszi magát a VPOPopo, meg a PM, hogy csak úgy bemegy bakkancsostul az eggyetemre és visszamenőlegesen izélget ottan?
3. Ha most nem lenne Net- em, akkor hogyan használnám a klf. katalógusokat és adatbázisokat, ami a munkám lényege? És miért baj az, ha öt-tíz percre átvágok ide?
3. Nem többe kerül- e ha ezt (a magánhasználatot)elkezdik ellenőrizgetni, mintha meghagyják nekem ezt a kis időt?
4. Nem csak nekem fogják majd megtiltani, a kishalnak...?
Ezen is el kéne gondolkodni, nem?
Pécsi


1997. április 7. - hétfõ, 16 óra 2 perc
Elkepeszto, erdemben ehhez hozzaszolni nemigen lehet. Legkozelebb a nyilt utcan agyonlonek, mert nem vasaltam ki a Horn-trikomat, vagymi... Aztan fellebezhetek Szent Peternel, de nem lesz halaszto hatalya. Konyorgom, aki fegyvereseket vezenyel oktatasi intezmenybe, az ne csodalkozzon, ha nem rola mintazzak meg az uj Szabadsag-szobrot.
(Bozse Moly)


1997. április 7. - hétfõ, 15 óra 53 perc
igen


1997. április 7. - hétfõ, 15 óra 31 perc
Nyírő úr! Csak azt akarom megkérdezni, hogy 2000 január elsejéig, vagy 2001 január elsejéig számoljátok az 1000 napot? Kóros matematikai ismeret hiányom miatt nem tudom leellenőrizni, de azt tudom, hogy a XXI. század csak 2001-ben kezdődik, mivel nem volt nulla év. De ezt a vitát már lefolytatta a világ e század elején. Trebitschek és egyéb zseni mérnökök ez a Ti témátok. Ha 2000-ig számolunk, akkor mire jó az a híres matemetika?
A het témáról este majd bővebben, hiszen vannak tapasztalataim a szegedi egyetem autonómiájáról. Például 1972 március 15-e után. Éppen ezért amikor a felsőoktatási törvényt tárgyalták, több autonómiára vonatkozó, autonómiát erősítő módosító indítványt adattam be több képviselővel. Mondanom sem kell, Magyar Bálint vezényletével mindet lesöpörték már a bizottsági szakaszban. Egyébként az autonómia írott maszlag minaddig, amíg az anyagiakat évenként csöpögteti a hatalom. (Ugyanaz a helyzet, mint a közszolgálatiban.)
Üdv, Rezső, a számítógépező kolozsvári-szegedi bölcsész


1997. április 7. - hétfõ, 15 óra 30 perc
Trebitsch, kedves,
ha 1x olyat csinálsz, hogy a 4.51-kor felrakott szöveggel AZONOS időpontban válaszplsz, akkor OK lesz a trikó. Most az enyim. Hogy vehetem fől?
Zs., ugye nekem nem jár? (mármint trikó). Igaz, szerintem az indításnál világcsúcsot döntöttem.
Majd este hosszabban.
@llexpos


1997. április 7. - hétfõ, 15 óra 2 perc
zs

Már meg is van a tegnap.
Valamit elszúrhattam az előbb.!

Ja és NAGY TÉMA az e heti remélem nagyot fog "szólni"


1997. április 7. - hétfõ, 13 óra 39 perc
Bocs, nem írtam alá az elöbb... :-(

Üdv: Zak


1997. április 7. - hétfõ, 13 óra 35 perc
Ez tiszta hülyeség! Szerintem tipikus esete annak, amikor pénzhez akarnek jutni, és ha nincs semmi, amibe bele lehet kötni, akkor krealnak gyorsan egy ügyet. A Pénzügyminisztérium magával tol ki: egyik kezével ad (fizetéskiegészítés), másikkal elvesz (eme ügyecske...), és közben csak a feszültség nô.

Egy csomó dolg nem tetszik. Mi az, hogy visszamenôleges hatállyal? Ha azt mondják, hogy 1997. április 8-tól így kell lenni, akkor oké, ez tiszta beszéd, akkor az iskolák közölhetik minden oktatóval/hallgatóval, hogy ehhez tartsák magukat, semmi magánjellegű dolog nem lehet a gépeken. Ehhez viszont az szükséges, hogy a VPOP (vagy akárki) közölje az iskolákkal a Lake Success-i egyezményben leírt alapelveket, márminthogy ugyan mi minôsül az oktatáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységnek. Ennek a betartását pedig talán szakembereknek kellene ellenôrizniük...

A feltett kérdésekre válaszok:

- Nem, kizárt dolognak tartom. A cél itt az iskolák "kordában tartása". Nehogy álmodjon már valaki egyetemi autonómiáról.
- Az egyetem területén szerintem csak a rektor/dékán engedélyével, illteve szükségesetben (tűz, bombariadó, erôszakos cselekmény) intézkedhetnek fegyveres szervek.
- Hasraütészerűen... :-)
- Elvileg a rendszergazdi, de gyakorlatilag senki. Fizikai képtelenség x gépet folyamatosan ellenôrizni, még egyet is.
- Nem. Bizonyítsa be a VPOP, hogy bűntett történt. Amíg nem teszi, addig a figyelmeztetés CSAK figyelmeztetés, sôt, a rektor így az elôírások betartására figyelmeztet.
- Gôzöm sincs. Ha van mondjuk 1 darab e-mail címem, akkor az elolvasásuk elôtt ugyan hogyan válogassam szét, hogy szakmai kérdésekrôl van benne szó vagy a haver ír a kislányáról? Képtelenség. Munkatársi kapcsolatból nem egyszer lett munkahelyen kívüli jó ismertség, barátság. Én egy részbôl állok, nem úgy, hogy az egyik felem magánember, a másik meg pl. egyetemi dolgozó. Nem lehet szétválasztani. Ha már aknakeresôzni se lehet nyomtatás közben, akkor az aztán totál diktatúra lenne. (errôl Fritz Lang Metropolisa ugrik be rögtön...)
- Miért kell valakinek a Playboyt olvasnia az irodában vagy könyvtárban, vagy letölteni az egész alt.games newsgroup tartalmát? Amíg lehet, addig persze mindenki megteszi, amit csak akar (én is...), de ez tisztességtelen a munkáltatóval szemben. Korlátozni viszont értelmetlen, mert egyrészt minden zárat át lehet törni, ami talán még több kárt okoz, másrészt ez a korlátozás pedig az alapjaiban teszi tönkre az Internet, a totálisan szabad információáramlás elvét.

Röviden: A VPOP jobban meggondolhatta volna, mielôtt ebbe a dologba fogott...


1997. április 7. - hétfõ, 13 óra 33 perc
Szerény(telen) véleményem szerint a piszkos kis titkaikat netán a porhüvelyüket féltik.
DE megfelelő eljárás lehet arra is ,hogy még inkább szét tagolja a társadalmat egy esetleges komolyabb tiltakozási hullám a halgatók részéről ,ha az egyetemek korlátozni lesznek kénytelenek a hozzáférést a gépek felhasználását illetően.
A leg több netet nemlátott halandó úgyis felesleges (meg)érthetetlen dolognak tartja az egészet.
A többi meg RI-ZSA ha a VPOP-t a bevételek érdeklik akkor nem a csóró egyetemekkel kezd hanem ,az olajos gengszterek körmére néz vagy elgondolkodik a ma is zajló export manipulációkon.
Szerintem eggyértelmű, hogy ez nem egy "vámokos ötlete volt".
Jogtalan software használat na ne ezt inkább megint csak máshol kezdeném mondjuk ott,hogy jogtalan haszon szerzés mikor egy AUTO CAD vagy akár egy corel 7.0 min. másfélszeresébe kerül az USA beli áraknak (lefogadom bármibe,hogy nem a szállitási költségek miatt) ,tán alá köllött vóna irnunk azt a vámmentességről szóló egyezményt is nem?, ha már körülöttünk alábirták irni.
KülöNben egy jó ötletet adott a tegnapi Medgyesi interwiew az Msat-on véleménye szerint :
az adósságainkról utoljára a renszer váltás idelyén 89-ben lehetett volna tárgyalni politikai alapokon úgy,hogy ne rendüljön meg teljesen a külföldi országok és befektetők bizalma M.O. iránt,egyebként később beszélt az etikai részéről a dolognak de az sem etikus amit itt némely hitelező ország, befektetői müvelnek kis hazánkban, véleményem szerint, de erre ők azt mondják, ez nem etikai buli hanem biznisz, szóval, javasolnám az eljövedő rendszer váltás idelyén nem kihagyni a ziccert ez nem etikai buli hanem biznisz !
A gépek magán célú használatáról meg annyit,hogy miért ne, ha nem akadályoz semmiféle kutató munkát .
Nálam dolga végeztével vagy néha lazításképpen meló közben, arra használja a gépét mindenki amire csak akarja nem vettem észre még soha a termelékenység csökkenését emiatt.
Ha az állam bácsinak az fáj,hogy játék közben nem dobálják a huszasokat, hát bekaphatja.

@pISTI

UI:Én személyszerint nem találom a F. téma utolsó néhány napját a köcsögben kivált képp a tegnap estét ill ma hajnalt pedig ha jól tévedek a kóros koffein pótlási problémám kapcsán alternatívák kerültek a felszínre.


1997. április 7. - hétfõ, 13 óra 23 perc
Látom, már megint álmos volt a szerver reggel.
Szegény elsôséghívôk, jól becsapódtak (tunk)!

Námbörván


1997. április 7. - hétfõ, 12 óra 50 perc
Kedves Zs! (vagy zs.?)
Abban a pillanatban, mikor megnyomtam az OK buttont, rájöttem, de akkor már késő volt. De azért kösz. Villámgyorsan mindíg át szoktam lapozni az elejét, hogy a bejött válaszokat lássam, és az a kis ikon elkerülte a figyelmemet ma reggel.
Üdv
cet


1997. április 7. - hétfõ, 12 óra 23 perc
cet,
Itt van az ablak jobb alsó sarkában a köcsög, az előző heti kérdés és a válaszok mindig abban lelhetők fel.

zs.


1997. április 7. - hétfõ, 11 óra 40 perc
Gyors válasz, mert csak este lesz időm mélyedni.
1. Külön kell választani azt a magántevékenységet, amely valakinek anyagi hasznot hajt, és azt, amelyik nem.
2. Ha az egyetemeken verik le az áfát, ebből nem lesz állami bevétel, mivel az áfát is a költségvetés fizeti. Így végsősoron a dolog anyagi vetülete csak az a költség, amelyet a VPOP akciója okoz (fegyverek beszerzése, fegyveresek kiszállítása, napidíja, postaköltség, és - isten adja - a perköltség, miután mégis elvesztik a pereket).
3. Jártam egy főiskolán, ahol még kb. 6-8 éve (amikor még ilyesmi volt), valahogyan szereztek egy néhány cocomos workstationt. Akkor külön helyiségben kellett elhelyezni, külön biztonsági riasztórendszerrel. A VPOP azóta is!! rendszeresen ellenőrzi!! eme előírások megtartását, pedig hol van már a tavalyi cocom.
á


1997. április 7. - hétfõ, 11 óra 7 perc
Hali
ilyen már volt? Indul a 7? és ugyanabban a percben válasz? Milyen trikót kapok?
@llexpos


1997. április 7. - hétfõ, 10 óra 18 perc
Hali
ilyen már volt? Indul a 7? és ugyanabban a percben válasz? Milyen trikót kapok?
@llexpos


1997. április 7. - hétfõ, 10 óra 17 perc
Szerintem válasszuk szét a két vagy három dolgot.
Először is. Ha én szoftverfejlesztő volnék és feketén másolnák a programjaimat (nem a Hálóról), annak én sem örülnék, hanem épp ellenkezőleg tennék. Ha már rajta van a hálón -az én tudtommal- akkor mindenki azt csinál vele amit akar, akár még a VPOP is.
Az állam aláírt egy szerződést. Gondolom valamelyik magas rangú belga, amerikai, stb. tiszt -immáron amikor az Európai Unió felé való törekvésünk ellenérveként nem tudott mást mondani, megjegyezte, hogy hát mit is akar az az ország, ahol az olyan nagyhírű szerződéseket sem tartják be, mint a fent említett.
Másodszor. Én közvetve sokat dolgozom a VPOP-val. Hát tudjátok, ami ott megy az tragédia. Ilyen kiszámíthatatlan társaságot nehéz még elképzelni is. Én bizony a telefonkönyvemet nem bíznám rájuk, nemhogy a számítógépet !
Egyébként pedig az, hogy ki mit ír vagy szerkeszt a számítógépen az az illető ügye és mint ilyen sérthetetlen. Ha pedig megsértették, be kell bizonyítani az ellenkezőjét (micsoda utópia !)
Harmadszor. Az államnak bevételre van szüksége. Miért ne ott próbálkozna, ahol tudja, hogy csak kis akadályokba ütközik. Az oktatás állami ellehetetlenítése nem ezzel kezdődött, ez is csak egy tudattalan lépés afelé.
GT


1997. április 7. - hétfõ, 10 óra 0 perc
(ism.)
Ha ismét itt a Technika Ördöge, akkor
http://www.internetto.hu/friss/hetker/valasz.tmp

Bár lehet, hogy ez még egy ideig nem jelenik meg itt.

TREX


1997. április 7. - hétfõ, 9 óra 59 perc
Az tényleg genyóság, hogy az egyetem erőforrásait kihasználó vállalkozások durván alá tudnak vágni a sportszerűen induló versenyzőknek. Ha ezt valahogy meg lehet oldani egyetemi felügyelettel, akkor nincs miért ugrálnia a VPOP-nak, mert az oktatáshoz minden kell, ez tuti. Magánlevelezés, még tetrisz is.
gszor


1997. április 7. - hétfõ, 9 óra 35 perc
Ennél nyiltabban kinyilatkoztatott zsarolással még nem találkoztam tisztára, mint az ukrán,vagy orosz maffia .
Vajon a magán levelezése után befizeti az áfát az mocsok, akinek a fejéböl ki pattant ez a gondolat ( ez nem is gondolat inkább merénylet a szabad gondolkodás és információ áramlás ellen).
Ezek már provokálják a vérontást !

A LÁZÍTÓ !


1997. április 7. - hétfõ, 9 óra 34 perc
Na nem man.. enyém a polo? Muszaki hiba rulez :)

Mivel én nem egyetemről, okatatási intézményből internetezek ezért nincs sok közöm a dolgohoz de a vélemény az megvan. Szerintem a VPOP-ét el kenne hajtania jó büdös..., Nehogy már az oktatáson keresse meg az elpocsékolt milliókat. Csak nem ez is egy áveleji költség kiegészitő pénzbeszerzés? Egyébként pedig senkinek nincs joga gépekbe belenyúlkálni. A dékanok és a többiek, nem vállanak bűnrészeséget szerintem.. igazuk van. A kevés pénzükből mert a VPOP-nak adjanak?
Az egyetemek a kezdetek óta mindig szuverenitást élveztek. Hol lenne a viláfg ha sok diák tanár, nem áll egy-egy ügy mellé a történelemben. Pl. Márc.15, vagy a kínai mittudoménmilyentéren történt tüntetés, stb. Hagyják már szegény oktataást, inkabb nézzenek körül a saját portájukon.

Attila


1997. április 7. - hétfõ, 9 óra 27 perc

Toronyőreim, de lassú a frissítés!
papaja


1997. április 7. - hétfõ, 9 óra 26 perc
1. Ki gondolta komolyan, hogy van egyetemi autonómia a világon? (Lásd amerikai, ny-európai filmek némelyike)
2. EGYÁLTALÁN nem kellene szt.eszközökre vámot kiszabni,- ha komolyan gondoljuk, hogy irány a szupiersztráda.
3. A rektori figyu. nem bűnpártolás. Ha nincs bűn, mit pártol? Egyébként is, a rektor inkább az egyetemhez, a hallgatóihoz húzzon, mint a házkutatási paranccsal nem rendelkezőkhöz.
- HiLa -


1997. április 7. - hétfõ, 9 óra 0 perc
Én leszek az elsô talán?
Námbörván


1997. április 7. - hétfõ, 8 óra 59 perc
Ha egy Intézményben bárhol üzembe helyeznek egy számítógépet, legyen példa: egy egyetem.
Valószinű hogy hózatba is bekerül, ami lehet helyi v.nemzetközi (INTERNET). Mivel minden hálózatnak van egy rendszergazdája, szerintem az ő feladata ellenőrizni hogy mire használnak pl.: egy oktatási célra beállított gépet. Joga van szabályozni a felhasználói területet, felületet. Letilthat, engedélyezhet, törlhet, belenézhet. Egy közhasználatra beállított gépen pedig senki ne tároljon saját v. személyes jellegű adatot, szoftvert.
Azért találták ki a Rendszergazdákat, hogy ők felügyeljék a rendszert és feleljenek mindenért ami a hálózatukon történik.

Mawerick


1997. április 7. - hétfõ, 8 óra 55 perc
Én vagyok az első?
Egyenlőre csak annyit, hogy voltak itt is egyszer ilyen vámosok megnézni a COCOM-os gépeinket, és az IBM gyártmányú lemeztoronyra Made in Taiwan volt írva, és alig tudtuk meggyőzni a nyomorult vámost, hogy attól még az lehet IBM gyártmány, hogy nem az USA-ban gyártották. :-(((
matkópeti


1997. április 7. - hétfõ, 8 óra 45 perc
hmmmmm.... az nem lehet hogy en legyek az elso...

gusthy


1997. április 7. - hétfõ, 8 óra 36 perc
Én vagyok az első?
cet
p.s. Az elmúlt "vitaműsort" hol találom meg? El kellett szakadjak a géptől hétvégén...


1997. április 7. - hétfõ, 8 óra 33 perc
első?
/debug


1997. április 7. - hétfõ, 8 óra 27 perc
A változatosság kedvéért nem működik a technika. Ha lehet, én jobban unom, mint ti.

Kedves Tepsi Mix: ez itt a hétkérdés elnevezésű vitafórum. Ha Dénessel vágysz magánbeszélgetni, kérlek, vonulj át az Olvasó ír-ba. Hálám!
zs.


1997. április 7. - hétfõ, 8 óra 22 perc
Dénes.

De marha nagy szerencséd van azzal a 2lb KVval. Én a múltkor ugyanazt a tipust vettem, de itthon 1lb került annyiba. Nemhiába, innen még Columbia is messze van.

Samu.

Dénes! Emilia??

KVrajongók. Tényleg Q*va jó a C.Sup. KV. Ráday u. 15. Pénzt ne felejtsetek magatokkal vinni. Választék van. Nem annyi mint egy jobb Greenwich Village-i KV boltban, de azért nem rossz. Helyi pörkölés meg miegymás.

Miaz mindenki alszik, csak én írogatok itt?? Dög unalom Tepsi Mix.


1997. április 7. - hétfõ, 8 óra 12 perc
Póló?
Trebitsch


1997. április 7. - hétfõ, 8 óra 8 perc
Joreggelt itt a tej!
Fridi


1997. április 7. - hétfõ, 8 óra 7 perc
Én ugyan már rég nem vagyok egyetemista, de annak idején (Ma is??) igen komoly volt azon társaságok száma, amelyek az egyetemeken belülről támadták a gazdaságot. Sok esetben komoly munkát végezve. Azonban az egyetem eszközein, szobáiban de nem az egyetemnek. (Katonai és egyéb megbízások) Ha valamit vettek a munkához az persze kizárólagosan az övék volt, és ha ezt netán az oktatásban is felhasználták, akkor meg dagadt a mellük. De hol van itt a verseny-semlegesség? Hol engedheti meg ma egy közepes vállalkozás is, hogy 10-20 milkáért (nem túl drága ) számítógépet vegyen magának? De kérdezhetnék kromatográfot vagy süketszobát is. Ezek ugyanis egy egyetemen rendelkezésre állnak.
Emiatt jócskán aláígérhettek a többieknek. (Nem lehet, hogy most is ez történt?)

Hogyan számolnak el ezek a "cégek" az egyetemükkel? Mármint anyagilag. Mert ha úgy mint régen, (és ha vannak még ilyenek) akkor jogos az AFA. Szedje be az egyetem tőlük amit ki kell fizetnie, hiszen gazdasági tevékenységre használták az eszközöket. Legalábbis részben.

Ha viszont az egyetem tudja bizonyítani, hogy a nála dolgozó-oktató tanároknak ilyen foglalatosságuk nincs, akkor persze nem jogos a "büntetés", hiszen az oktatás igen szerteágazó tevékenység. De tudja igazolni??
Igaz-e, hogy egy egyetem az teljesen profitmetes intézmény??

Szóval a kérdések nem a lényeget kapisgálják:
A magáncélú használat nem, vagy nem csak a levelezés, hanem kicsit tágabb fogalom. Az egyetemi szokásos céloktól eltérő használat is lehet "magáncélú".
Az meg, hogy csak így tudták megfogalmazni a VPOPosok, az egyfajta szegénységi bizonyítvány. De ez azért igazából nem rossz nekünk. ;-))
Ami rossz az az, hogy valószínűleg valamelyik érdekcsoport uszította az egyetemekre a pénzügyőröket, és hogy ezt el lehet érni, az nagyon nagyon rossz. Mindenkinek. :((((

Samu.

PS: Ja, tegnap a változatosság kedvéért megnéztem az én mozimat a Friditől. Hát ölég vékony vót, (hogy idézzek nagy embereket). De úgy is mondhatnám: remélem nem erre kapta a Pulitzer díját.


1997. április 7. - hétfõ, 7 óra 25 perc
Pálinkás jó reggelt mindenkinek.

Már csak nem én vagyok az első? Kár, hogy a pólóhoz emil is kell.

Samu.

Ps: Fogadjunk, hogy a technika ördöge, ami miatt nem látom a 40 eddigi hozzászólást.


1997. április 7. - hétfõ, 6 óra 32 perc
Jó reggelt.
Itt meg ejfel sincs.
A magyar igazsagszolgaltatasban nincs mod arra,
hogy biroi dontessel lehessen egy ilyen ugyet
eldonteni?
Tudom, hogy megint az ugyvedek jarnak jol,
de meg mindig jobb, mint ha a torvenyeket
sajatosan ertelmezo hivatalos szervek
fegyveresen tornek be es mindjart itelkeznek is.
Gondolom erre valo a birosag.
Ki adott nekik hazkutatasi parancsot?
Lottek volna e ha nem engedik oket be?
Voltak e semleges tanuk?
Betartottak e az eloiraszokat?
Lasd O.J per. A tehnikality alapon is tamadhatok.
Vilag jelenseg, hogy a torvenyek nem tudnak lepest
tartani a technika igy a communikacio fejlodesevel.
Ez pedig minden oldalrol visszaelesekre ad lehetosegey.
Sorry, hogy mar megint en.
Denes


1997. április 7. - hétfõ, 6 óra 23 perc
Kedves Zs., és Mindenki,
két dolgot tudodk előre: egyrészt ez egy jó téma, másrészt mivel vélhetően elsőnek estem be, vélelmezem, a vita kicsengéséhez egy "igen"-nel sikerült megadnom az alaphangot.
Szerény véleményem röviden:
Először is a "téma" nem lehetne téma. Mert bizonyos, hogy a jogalkotók eredendően nem is gondoltak egy 600 eFt-os PC-re.... Merhát ott ez adottság, VAN, no meg többnyire nem fizetnek vámot (ha igen, akkor vámpótlékot nem stb.).
DE: nem ez a lényeg, hanem a kicsinyke országunkban eluralkodó szemlélet, amely igen veszélyes, amire nemrégiben, egy véletlenül meghallgatott TV-műsor során kezdtem felfigyelni.
Ott arról vitáztak, hogy válás esetén a bíróság megítélhet-e bármilyen kics lakást a közös otthont elhagyó félnek? Mit gondoltok milyen kérdése volt az általam szeretve tisztelt Győrfy Miklósnak? Hát hogy esetleg nem kell-e azzal számolni, hogy ha így kap lakást valaki, akkor majd csak ezért fognak elválni az emberek? (továbbvinném: eleve ezért házasodnak, megindul a nagy népi mostjutunklakáshoz mozgalom)
VEGYÜK ÉSZRE: abból indulunk ki ab ovo, hogy akkor ez és ez, ilyen meg ilyen visszaélésekre adhat okot. Az Internet és a PC ügyet már nem is vizsgálom. Sokkal feljebb kezdeném.
HA EZ AZ ELV ÉRVÉNYESÜL, azonnal tiltsuk le a Parlamentet, mentsük, ami még menthető, hiszen a képviselők jogállása igenycsak alapos okot ad a feltételezésre, hogy azzal bizony vissza lehet élni. Zsíros.... falatokhoz lehet jutni.
A vitában megjelenő következő levelemben 1983-ba utazunk vissza.
Szép egy hetünk lesz: ettől a témától most pár embernek lila lesz a feje.
@llexpos


1997. április 7. - hétfõ, 5 óra 40 perc
Igen
@llexpos
A többi később, ha kiderül, mit is értünk magánlevelezés alatt?????????


1997. április 7. - hétfõ, 4 óra 51 perc