Milyen a mai nõ


Volt egy hétkérdés tavaly novemberben arról, hogy milyen a mai férfi. A múltkori hétkérdés-szavazás tanúsága szerint szívesen megbeszélnétek a dolog másik oldalát is, hogy ugyanis milyen a mai nõ. Vagy milyennek kellene lennie, a férfiak szerint és a nõk szemszögébõl, a két nem álláspontja ugyanis az errõl szóló híradások szerint sokkal inkább különbözik e tekintetben, mint a férfiszerepek dolgában. Leegyszerûsítve: a férfiak dilemmája két pólus körül kristályosodik ki. Egyszerre szeretnék a nõt bármikor rendelkezésre álló szexuális kéjtárgynak, másfelõl családi otthonuk megteremtõjének, gyermekeik világrahozójának és felnevelõjének - és e két funkciót, értelemszerûen, nem a nõk ugyanazon csoportjaival képzelik el (nem beszélve arról, hogy a történelmileg kialakult férfiuralom - vagyis a nõk kiiktatása a lehetséges hivatásbeli konkurensek közül - is csak ezzel a kétpólusú gondolkodással tartható fenn). A nõk kissé másként vannak ezzel: vágyaiknak csak az egyik pólusát határozza meg biológiai sajátosságuk és ebbõl következõ társadalmi szerepük. A másik pólust a teljes emberi életnek nevezett modell jelenti: ez nem zárja ki a családot, a gyereket, de a hivatást, a karriert sem. Más kérdés, hogy sok nõ ezt csak az elõbbi szerep teljes feladásával vagy mellékesként kezelésével tartja megvalósíthatónak. És magyarázata is van rá. Egyrészt, hogy olyan erõs az a társadalmi elvárás (nemcsak a férfiak, hanem a hagyományos nõszerepet elfogadó nõk részérõl is), amely a nõket biológiai meghatározottságukra hivatkozva kívánja belenyomni az évezredek óta kialakult szerepkörbe, hogy a kitörés csak ennek teljes negligálásával lehetséges. Másrészt, ahogy a férfiaktól is teljes életet és maximális erõbedobást követel meg az érvényesülés, nincs ez másként a nõknél sem: ugyanannyi idõt kell tanulásra, munkára, a szakmai-társadalmi kapcsolatok fenntartására fordítaniuk, mint a férfiaknak, és ebbe éppúgy nem fér bele náluk sem a gyereknevelés, fõzés, takarítás, ahogy a férfiaknál sem.
Mint minden nagy szabadságmozgalomnak, a nõkének is kialakultak a maga formái, a feminizmus különféle irányzatai. Rövid összefoglalását Tamás Gáspár Miklós: A tisztességtudó konyhalány (Beszélõ, 1996 június) címû írásából másolom ide, amelyben TGM a taszári szexuális zaklatás kapcsán ír a nõi méltóságról: "most elõször emeltek panaszt (elõször hatékonyan és nyilvánosan) szexuális zaklatás ügyében, a nõi méltóság védelmében. Azért, mert az amerikaiaknál lehetett panaszt tenni; a nyugati szokásjog és szabályok ezt lehetõvé teszik, a panaszosnak jó esélye van rá, hogy elégtételt kap. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy magyar és magyar között nem esik meg efféle - mégis ez az elsõ eset, hogy (igen helyesen) kitört a botrány. Élénken emlékszem az arcokra (vicsor, halálveríték) a szemközti padsorokban, amikor 1993-ban Büky Dorottya képviselõ (SZDSZ) megkísérelte a szexuális zaklatással mint fegyelmi vétséggel kiegészíttetni a Munka Törvénykönyvét, persze sikertelenül. Amerikai csapatoknak kellett magyar fölségterületre érkezniük ahhoz, hogy az emberi méltóság ügye - a maga esendõ törékenységében - szóba kerüljön."
És akkor a feminizmus:

"A feminizmus korunk egyetlen forradalmi mozgalma. Rendelkezik a radikális forradalmi mozgalomnak mindhárom legfontosabb tartalmi jegyével: (i) az igazságosságot egalitárius értelemben óhajtja helyreállítani, (ii) az emberi természet új, polemikus tanával áll elõ, (iii) új filozófiai alapokra helyezné a politikai autoritást. A feminizmus tehát fölszámolná a férfiak elõnyét a nõkkel szemben: a két nem közötti társadalmi esélykülönbséget a férfiak szisztematikus uralmaként értelmezi, tehát politikai harcot indít ellene. Ez minden feminizmus közös vonása, tehát azé is, amellyel annak idején John Stuart Mill rokonszenvezett. A második és a harmadik ismérv tekintetében azonban a feministák éppúgy kettészakadtak, mint az Internacionálé szociáldemokratákra és kommunistákra, bolsevikokra és mensevikekre.
A hagyományos emancipáló, "szüfrazsett" (suffrage universel: általános szavazati jog) mensevikek az egységes emberi természetben hisznek, szerintük például a nõi racionalitás sajátosságainak lebecsülése a férfiuralom (olykor már öntudatlan) trükkje. Az új, szeparatista "bolsevikok" viszont a különbséget hangsúlyozzák: szerintük épp az egységes emberi természet hitregéje a férfihatalom fõ érve - joggal utalnak rá, hogy a különféle emberölések kilenctizedét fiatal férfiak követik el: a nemi képességei teljében lévõ fiatal hím agresszív és destruktív. Minden szelíd, gondoskodó, "anyás", kreatív, poétikus törekvést védeni kell, menekíteni kell az éles, mechanikus és halálittas férfiasságtól. Még a szexualitásban is a kooperatív, diffúz, képzeletgazdag nõi - nõk közötti - Erósz a minta. A harmadik ismérv tekintetében is kettészakadtak a feministák. A "szüfrazsettek" általában a radikálisok és a szociáldemokraták szövetségesei voltak a múlt századi liberális társadalmak jogkiterjesztõ és szociális megreformálásában: a nõk szavazati joga a tizenkilencedik század derekától hirtelen megerõsödõ demokratikus "legitimációt" (politikai autoritást) ruházta föl "természetes" méltósággal.
A radikális-szeparatista új "bolsevik" feministák a kormányzást-kormányzatot magát tekintik az õsellenség fészkének: bár pragmatikusan használnak (mégpedig - Nyugaton - nagyon ügyesen) jogi és politikai technikákat, mozgalmuk alapvetõen anarchoid-antipolitikus, bár a kivonulás (exodus vagy secessio) végül is politikai stratégia, bár nem úgy, mint a szembenállás vagy a tiltakozás. Ám a római köztársaság fura demokráciáját végsõ soron kivonulás teremtette meg. Kelet-Európában még az emancipáló-reformer, szüfrazsett típusú feminizmus is napirenden van, de megérkeztek a megkésettség okozta felemás "elõnyök" is. A szüfrazsettek nem sokat bajlódtak a szexuális zaklatással, hiszen annak idején nem sok nõ dolgozott a háztartáson kívül (de ahol igen, mint a mezõgazdasági nagybirtokokon, a nemi kiszolgáltatottság abszolút volt, lásd a népi falukutató irodalmat). Miközben nálunk még a háztartási munkamegosztás sem tart sehol, a nõk bére alacsony, és elõléptetésük indokolatlanul csekély mértékû - már szembe kell néznünk a szexuális emberi lény méltóságának fölöttébb "mai" problémájával." (TGM)

És egy magyar WEB-oldal:
http://kazy.elte.hu/personal-home/eva/women/medium/index.html

Tehát: hol a helye, mi a szerepe ma a nõnek?

Mihancsik Zsófia
zsofi@mail.datanet.hu


A válaszok:fél tizenegy mult, meddig nyomogassam még a reloadot?

1997. június 2. - hétfõ, 10 óra 29 perc
Itt vagyok !

A LÁZÍTÓ


1997. június 2. - hétfõ, 10 óra 29 perc
hjenő
Azért az elég ciki, ha valaki 80 évesen még kislány!!
Hogy lehet ilyen provokatívan hozzászólni hétfő reggel a múltheti kérdéshez?!?!?!:))
hc


1997. június 2. - hétfõ, 10 óra 13 perc
Valaki (nem akarok utánakeresni és megnevezni) öreg nőről írt. Szerintem ilyen korú nő nincs.
Van kislány, 80 éves koráig, aztán nagylány 80 év felett. Csak azért, mert ilyenkor egy nőt sérthet ha lekislányozzák.
Egyébként piszokul örülök, hogy ilyen sokat burjánzott a múlt heti 7kérdés. Köszi mindenkinek. A kevés trágárnak kevésbé.

hjeno


1997. június 2. - hétfõ, 10 óra 7 perc
A múlt héten hozzá akartam szólni és majdnem lett egy pólóm. Ha akkor nem vagyok olyan lovagias, akkor ma is lett volna egy tiszta pólóm és nem kellett voln ainget vennem. Tehát most rárepülök a pólóra.
hc


1997. június 2. - hétfõ, 9 óra 50 perc
De Gandalf nyerte a pólót, nem???

TREX


1997. június 2. - hétfõ, 9 óra 23 perc
Kedves zs, igazság szerint a magyar IE4 miatt virrasztottam, de ha így is megszavazod, akkor nem terhelem többet magammal a kiszolgálótokat..:-)
"a dublini" Gandalf


1997. június 2. - hétfõ, 9 óra 6 perc
9 óra, kakukk!
Gandalf


1997. június 2. - hétfõ, 9 óra 0 perc
Dublini Gandalf (azért hívlak így, mert van egy másik, egy igen kedves Gandalf is),
Még nincs délelőtt. Még csak igen-igen kora délelőtt van. Új kérdés tíz és fél tizenegy közt lesz. De teljesen meghatott, hogy virrasztasz egy XXL-esért. Én önhatalmúlag megszavazok neked egyet, jó? Persze, ettől még megnyerheted Béla "igaziját" is. :))
zs.


1997. június 2. - hétfő, 8 óra 51 perc
polot akarok
kivovics@fogpot.sote.hu


1997. június 2. - hétfõ, 8 óra 51 perc
Barackvirág:
Remélem, az első gyereked fiú lesz ! :-)))
Precombinator


1997. június 2. - hétfõ, 8 óra 46 perc
Bánatomban P*dravka levesporba fogom fektetni a pénzem, és megnyerem Béla "igaziját"!
Gandalf


1997. június 2. - hétfõ, 8 óra 40 perc
Hell o *.*,

Akkor hiába virrasztottam? Vagy most már délelőtt van?:-))

Gandalf


1997. június 2. - hétfõ, 8 óra 26 perc
Dublini Gandalf, pihenj!
Újabban délelőtt szokott új kérdés lenni, nem hajnalban. :)))
zs.


1997. június 2. - hétfõ, 8 óra 0 perc
Mindent megteszek, hogy én legyek az első..
Gandalf (Dublin)


1997. június 2. - hétfõ, 7 óra 40 perc
Na jó, megkegyelmezek, legyen 20 percenként.. De ha emiatt nem lesz pólóm.. Ha már egész vasárnap éjjel gályáztam..
Gandalf (Dublin)


1997. június 2. - hétfõ, 7 óra 19 perc
Én most 10 percenként jelentkezem egy xxl-es pólóért. Hátha.
Gandalf (Dublin)
mailto:galway@usa.net
P. S. 7 óra..


1997. június 2. - hétfõ, 7 óra 0 perc
Én most 10 percenként jelentkezem egy xxl-es pólóért. Hátha.
Gandalf (Dublin)
mailto:galway@usa.net

P. S. nem ér, mostanáig ki volt kapcsolva a gép:-))


1997. június 2. - hétfõ, 6 óra 44 perc
Én most 10 percenként jelentkezem egy xxl-es pólóért. Hátha.
Gandalf (Dublin)
mailto:galway@usa.net


1997. június 2. - hétfõ, 6 óra 16 perc
Én most 10 percenként jelentkezem egy xxl-es pólóért. Hátha.
Gandalf (Dublin)
mailto:galway@usa.net


1997. június 2. - hétfõ, 6 óra 5 perc
Én most 10 percenként jelentkezem egy xxl-es pólóért. Hátha.
Gandalf (Dublin)
mailto:galway@usa.net


1997. június 2. - hétfõ, 5 óra 55 perc
Én most 10 percenként jelentkezem egy xxl-es pólóért. Hátha.
Gandalf (Dublin)
mailto:galway@usa.net


1997. június 2. - hétfõ, 5 óra 45 perc
Én most 10 percenként jelentkezem egy xxl-es pólóért. Hátha.
Gandalf (Dublin)
mailto:galway@usa.net


1997. június 2. - hétfõ, 5 óra 34 perc
Én most 10 percenként jelentkezem egy xxl-es pólóért. Hátha.
Gandalf (Dublin)
mailto:galway@usa.net


1997. június 2. - hétfõ, 5 óra 24 perc
Én most 10 percenként jelentkezem egy xxl-es pólóért. Hátha.
Gandalf (Dublin)
mailto:galway@usa.net


1997. június 2. - hétfõ, 5 óra 15 perc
Mielőtt véget ér a hét, gondoltam elolvasom mi van errefelé. Örömömre most ismét azt olvasom, hogy a 7kérdés "szösszenet" csak alap a szerteágazó gondolatok számára. Virágozzék tehát száz szál virág - és gyönyörködtesse a nőket.
Üdv. rezső


1997. június 2. - hétfõ, 4 óra 50 perc
Borotválják e a lábukat a nök vagy sem?
Mi legyen a hónaljal?
R.


1997. június 2. - hétfõ, 3 óra 22 perc
Mindegy, MuzX, így vasárnap éjjel már...
zs.


1997. június 2. - hétfõ, 2 óra 53 perc
Gyerekek!
Röviden nem a lényegről: a fiú ÁLTALÁBAN vonul a lány bal oldalán. Az utca jobb oldalán vagy más veszélyes üzem (pld. zűrös csődület, dolgozó gép) mellett jobbról elhaladva ugyanis átvált a lány jobb oldalára, hogy ily módon óvja őt a veszélytől.
Üdv: MaCS


1997. június 2. - hétfõ, 2 óra 52 perc
zs.

Erre a nevetséges provákációra nem is kellett volna reagálnod.
Talán úgyis csak én láttam.

MuzX


1997. június 2. - hétfõ, 2 óra 51 perc
Kedves zsidó férfi!
k.istyu azt mondta magáról, hogy ő csak egy buta férfi. Én azt mondtam róla, hogy nem, ő egy toleráns férfi. Ez a problémád? Vagy az, hogy a héten írtam húsz sort? És még mi? Ja igen, hogy elfelejtetted az e-mail címedet. Az nem volna baj, de a nevedet is elfelejtetted.
Üdvözöl
zs. (aki sose állította magáról hogy mindig és minden körülmények közt toleráns)


1997. június 2. - hétfő, 2 óra 37 perc
matkópeti!
Te vagy az én emberem!
Ha még a sör fajtájában is megegyezik az izlésünk ,akkor találkoznunk kell !
Cím: nincs


1997. június 2. - hétfõ, 2 óra 16 perc
Levél " Egy elfogult Nő"-nek ! (de azért olvashatják mások is )
Ha így folytatod akkor abból a több száz kilobájtnyi írásból legalább a felét te fogod megírni ,nem mintha ez rossz lenne ,vagy találnék benne valami kifogásolhatót , sőt valahol a lelkem legmélyén örülök a te örömednek ,mert én egy toleráns férfi vagyok aki természetesen ,frankón buta is. Teljesen boldogan élem életem egy abszolut zseni nő mellett akit az én debilitásom nem zavar( ezek szerint ő is toleráns , az nem lehet mert ő nem buta , mégis csak iszonyú ostoba lehetek mert nem értem, kissé ellentmondásosnak tűnik számomra)
Jelenlegi kapcsolatom multával szeretnék megismerkedni veled ,mert nem talál az ember egykönnyen ilyen inteligens és egyben toleráns lányt. Azért valahol mégis csak szerencse ,hogy nem minden lány toleráns( vagyis buta)

egy zsidó férfi

Ui: sajnos e.mail címem nincs ,vagy elfelejtettem?


1997. június 2. - hétfõ, 2 óra 12 perc
Én meg szeretem azt is ha valami fáj
úgyhogy felhúzom a szemöldököm

lp


1997. június 2. - hétfõ, 1 óra 52 perc
Én szeretem, ha egy nő sörízűt böfög...
matkópeti


1997. június 1. - vasárnap, 20 óra 35 perc
Sajnos szerintem, már nincsenek is NŐK !
Duduli


1997. június 1. - vasárnap, 19 óra 50 perc
cin
ok, ha valahova menni szeretnel, szolj, elkiserlek barmikor, barhova.
utax@shadow.banki.hu

k.istyu, surfer
a Vedett ferfiak-ban, ahol a feminizmus hatalomra jut, a noket atkepzokozpontokban tanitja a helyes(nok kozotti) szexre. es kifejlesztik a klonozast...

a no sorosuveggel tenyleg eleg taszito. akkor mar legalabb pezsgospoharbol igya. vagy igyon cidert.

utax


1997. június 1. - vasárnap, 19 óra 42 perc
Kedves Surfer!

Nem én mondtam ki, de a honlap valahogy ezt sugallta nekem. Nem ez a lényeg. Nekem semmi bajom bárki szexuális orientációjával. Nekem a feminizmussal van bajom. Különösen abból a szempontból, hogyha valaki saját szexuális beállítottságát ideológiai alapon értelmezi. Ez nagy baj. A feminizmusnak akkor volt értelme, amikor a nôk jogai nem voltak egyenlôek a férfiakéval, és a feministák e jogegyenlôségért harcoltak, de mára inkább egyfajta férfigyűlölôk társaságává váltak. Márpedig az élet továbbviteléhez mindkét nemre szükség van, s nem csak egy fogantatás erejéig. (Jó, jó tudom, lehetne klónozni is).
És még valami, ha egy nô azzal kérkedik, hogy ô szereti a sört (nem az a baj, hogy szereti, hanem a kérkedés), az engem taszít.

k.istyu


1997. június 1. - vasárnap, 17 óra 2 perc
Tudom, hogy ilyenkor már nincs sok értelme írni, alig olvassák. De mit tegyek, ha szeretem hallatni a hangom...:))

Barackvirág, elég bonyolult egy nô lehetsz. Nemrég még az volt a baj, hogy Pecér figyelmeztetett, hogy nem egy lyukad van, hanem három, most meg ô az ideál, mert ôszintén megmondja, hogy szinte minden nôt megdugna???
Mellesleg nálam csak bajt okozott, hogy általában elismerem: poligám vagyok. És bizony, nagyon sok nôt megkívánok nap mint nap, és ha lehetôség lenne, hogy kölcsönösen élvezzük egymást, nem hagynám ki. Ellenben kevés olyan nô létezik, aki annyira el tudna varázsolni, hogy ne érezzem szükségét más kapcsolatoknak is mellette. Ha mégis van ilyen, szinte kizárt, hogy találkozzunk, és ráadásul még egymásba is szeressünk.
Tehát, ha én ezt így beismerem - márpedig szoktam -, akkor a legritkább esetben értékelik lelkesedéssel a nôk. Amit én meg is értek, de hát ez van...

MuzX1997. június 1. - vasárnap, 16 óra 41 perc
Barackvirág (aki nem Tigris, de még csak nem is tigris,
egyszerűen csak a férfias és őszinte férfiak kedvelője) !

Tehát szerinted az aláírás mellé írt zárójelen belül minden megtalálható a név viselőjéről ?
Sajnállak, hogy csak ennyit vársz egy férfitől "férfias, őszinte"

Surfer ( baloldalon )

k.istyu
Szavaidból következtethetek arra, hogy a Feministák nagy része leszbikus ?

Surfer


1997. június 1. - vasárnap, 15 óra 9 perc
Ha ebben a kérdésben statisztikákkal akartok érvelni marha rossz felé mentek. Hagyjátok ezt az újságoknak, meg a politikusoknak.
Irásaitokban sokkal többször kellene elöforduljanak azok a szavak, hogy
:MEGBECSÜLÉS, SZERETET, ÉRTÉK, HÁLA, KÖSZÖNET, BIZALOM, BOLDOGSÁG, BÉKE, NYUGALOM, SZÉPSÉG, JÓSÁG.
Ezek az értékek sokkal többet jelentenek mint egyenjoguság.
Egyenjogú? Kivel? Férfivel?
Tudjátok mit? Aki akar legyen egyenjogú napi 10 órát egy szénbányásszal.
Én nem lehetek egyenjogú egy gyereket szülö anyával, mert biológiailag nem vagyok rá alkalmas.
Igy aztán az adott különbségeket figyelmen kivül hagyni, óriási tévedés.
Nem ajánlatos túlzottan belelovalni magatokat.
Vannak faktorok is. A Világ igy lett csinálva, vagy igy lett.
Period!
Magyarázzátok meg egy gözmozdonynak, hogy húzzon vonatot hidegvizzel.
Ennyit.
Denes.1997. június 1. - vasárnap, 14 óra 49 perc
Ha ebben a kérdésben statisztikákkal akartok érvelni marha rossz felé mentek. Hagyjátok ezt az újságoknak, meg a politikusoknak.
Irásaitokban sokkal többször kellene elöforduljanak azok a szavak, hogy
:MEGBECSÜLÉS, SZERETET, ÉRTÉK, HÁLA, KÖSZÖNET, BIZALOM, BOLDOGSÁG, BÉKE, NYUGALOM, SZÉPSÉG, JÓSÁG.


1997. június 1. - vasárnap, 14 óra 37 perc
Kedves zs.!

Szerintem azért jó, hogy sok nô szól hozzá a témához, mert ez azt jelenti, a neten is egyre többen vannak. Azért jók a nôket érintô, nôket is kiemelten érdeklô témák, mert idejönnek, megszólalnak, és ha már itt vannak, s jókat vitatkoznak, talán a következô hetekben is maradnak, sôt merik vállalni a nemüket. Ezek a fórumok, mint elôzôleg leírtam, fôleg férfi társaságot vonzanak, pedig az életben többé kevésbé 50-50 százalék a nemek aránya, s nem hiszem, hogy a hölgyeknek kevesebb mondanivalójuk lenne a dolgokról, mint nekünk. Na de egyenlôre a neten a hôskort éljük, és a pionírok többnyire az erôsebb nem tagjai szoktak lenni. :)
A témákról. Lenne egy javaslatom. Legyen egy link errôl az oldalról, ahol állandóan lehetne szavazni az elkövetkezendô témák ügyében, nyilván nem a legtökéletesebb megoldás, de valamivel demokratikusabb, és fôleg a 7?-t rendszeresen látogatók mennének el rá. Bennem egyébként még él a Dénes affér, ezért óvakodok a témától távolabbra merészkedni. De most megteszem:

A vitaindító szöveg végén van egy link, amely egy feminista kiadványt takar. Elég mellbevágó tapasztalat volt egyik-másik cikke. Ellátogattam az egyik szerkesztô honlapjára (Mesi), ahol megtudtam, hogy szereti a sört, valamint a lengén öltözött bögyös nôk képeit. Azt hiszen felesleges levonnom a következtetéseimet.

k.istyu egy mai férfi


1997. június 1. - vasárnap, 12 óra 36 perc
Precombinátor! Értem már, miért ragaszkodnak a nők ahhoz, hogy övék legyen az utolsó szó. Mert aki utoljára beszél, annak van igaza, akkor is, ha amugy meg nem. Mondok én neked valamit! Olvasd el még egyszer Piritóssal folytatott emelkedett csevelyünket, és fordíts kellő figyelmet az "általános" és a "tipikus" kifejezések előfordulására, akkor tán majd világosabban látsz. Amúgy a Piritós-féle tagokat Ibsen már megírta a Babaházban. Hát, ha valaki kapásból feminista, aki nem akar babaházban élni, akkor vállalom.

Surferkém! Ne ess te is a Piritós hibájába. Ne általánosíts! Normális pasi sokféle van. Én nem vonom kétségbe, hogy te is az vagy, bár legalábbis ámulok, hogy a nőkhöz való viszonyod ilyen egyszerűen összefoglalható a baloldaliságban. Persze az is biztos, hogy az én végzetem nem te vagy.

Pecér, téged viszont most már egyenesen imádlak! Végre egy férfi, aki nem álszenteskedik, nem hazudik, nem csinál úgy, mintha nem kívánna meg minden héten (?) újabb nőt, és nem állítja, hogy házias kis felesége (barátnője) mellett eszébe se jut olykor kevésbé házias kalandokba bocsátkozni. És még az is fontos neki, hogy a kedvese jól érezze magát vele az ágyban! Hát, mit mondjak... Kár, hogy nem ismerlek!

Barackvirág (aki nem Tigris, de még csak nem is tigris, egyszerűen csak a férfias és őszinte férfiak kedvelője)


1997. június 1. - vasárnap, 11 óra 33 perc
Micimaci (nem a mesehős) mindta egykor:
" A nő olyan , mint a macska
Az, hogy veledél, nem jelenti azt, hogy a tiéd!"

csak ezt megtapasztalni nem kellemes

udv: phx


1997. június 1. - vasárnap, 10 óra 42 perc
utax,

nekem a futas valt be, nem volt aki hazakiserjen eppen akkor.. azota nem megyek sehova ugy ha egyedul kell hazamennem sotetedes utan, igy igazan tudom ertekelni azon kedves jelenlevoket akik meg kisergetik a nonemueket.. higgyetek el szukseg van ra. Nem biztos, hogy mindenki tud ugy futni mint en, es kevesen tanulnak a masik hibajabol.
Ofelia velemenyet osztom a temaban,
mindenkinek tobb pozitivizmust kivan

Cin
1997. június 1. - vasárnap, 8 óra 24 perc
basszus, most nezem, hogy elirtam.
"hangsulyozom, de maganvelemeny" helyett
"hangsulyozom, NEM maganvelemeny"-t akartam irni. bocs.
utax


1997. június 1. - vasárnap, 2 óra 55 perc
bocsanat az elobbiert, ez nem en voltam, hanem az ertelmetlen feminizmuson felhaborodott énem. megegyszer bocsanat a tobbi holgytol, nem nekik szolt.
utax


1997. június 1. - vasárnap, 2 óra 24 perc
Hali!

Csabesz: nagyjabol igaz szerintem, amit a kivalasztosrol irtal, annyi kiegeszitessel, hogy ez csak egy bizonyos szint felett megy a noknek. Egy banyarem pl. engem hiaba valasztana ki :))))

"egy 23 éves, már kevéssé naiv, de illúzióktól talán még nem teljesen mentes leányzó":ha szerinted csak ennyi a hazassag, menj ferhez egy bankhoz, az majd elegge kiegyenesiti a penzugyi hullamaidat!
Udv!
Sanya


1997. május 1. - vasárnap, 1 óra 34 perc
Szerintem nem különböznek a tegnapiaktól eltekintve attól , hogy másmilyennek képzelik magukat.

Hiúz


1997. május 1. - vasárnap, 1 óra 33 perc
Ms vastyuk
nem tudom, minek tetszik fikazni engem, mivel amit irtam #1:allitolag igaz, #2:nem velemeny, hanem erdekesseg volt. raadasul a ferfiakra vonatkozoan negativabb, mint a nokre, ugyhogy tessek szepen kussban maradni es nem rontani a nokrol itt kialakult igen jo velemenyemet. koszonom.

utax, a csalodott


1997. május 1. - vasárnap, 1 óra 31 perc
bn

1997. május 1. - vasárnap, 1 óra 11 perc
Nem tudom, én meg azt olvastam, hogy a fiuk közt kétszer annyi a dislexiás, mint a lányoknál. Tessék mondami ez nem csak olvasásra vonatkozik, hanem irásra is ? Vastyuk

1997. május 1. - vasárnap, 0 óra 23 perc
az elobb olvastam itt valamit, ahhoz egy kis adalek: allitolag a nok kozott keves a gyenge, sok a kozepes es szinten keves a jo kepessegu, mig a ferfiak kozott sok a gyenge, keves a kozepes es megint sok a jo kepessegu. hangsulyozom, de maganvelemeny, olvastam, vagy hallottam valahol.
csok
utax


1997. május 1. - vasárnap, 0 óra 5 perc
Férjezetettek és hajadonok'
Mi a véleményetek a házasságról?

natural


1997. május 31. - szombat, 22 óra 49 perc
Szolgálati közleményem lenne:

Hc! Gyere az olvírba.

Samu.


1997. május 31. - szombat, 20 óra 28 perc
A mai nő elégedetlen - hiszen most mar mindenben túljuthat a pasiján, es ha sikerül, akkor ott a kérdés, hogy mi a francnak?
A házasság - a közgazdasági értelmezés szerint egy biztosítási konstrukció, amit a nő köt(ött), mert jövedelme élete során jóval inkább hullámzik, mint egy férfié, hiszen közbejön a terhesség, picinyek sora. Így tanulnia is nehezebb, munkát vállalni illetve karriert építeni meg méginkább. Ezért ezeknek a kockázatoknak a fedezetére köt biztosítást - férjhez megy, ahol a pasas feltehetően kisimítja a jövedelem hullámait.
Felléphet a morális kockázat, mint minden biztosításnál: azaz a nő, amint férjhez ment, már nem is erőlködik annyira
És persze a fordított szelekció: azok a nők szeretnének a leginkább ilyen biztosítást, akik "magas kockázatúak", képtelenek egyedül ellátni magukat, nem igazán életrevalóak...
A mai nő azonban már sokkal inkább számíthat tisztes bevételre, így a kapcsolatok ilyen funkciója gyengül - és ott marad a nő, hogy akkor minek is ez a dolog, úgy állandóan, minek is főzzek, mossak, vasaljak, amikor még a pénzt is én hozom a házhoz...
Nem véletlen, hogy a magasabb jövedelmű országokban sokkal gyakoribb a válás...

egy 23 éves, már kevéssé naiv, de illúzióktól talán még nem teljesen mentes leányzó


1997. május 31. - szombat, 18 óra 8 perc
Mi van gyerekek elfogytak a gondolatok? Bedöglött az irógép? Elvitték a kovácshoz javitani? Vagy sok az egy hét?
Nyilatkozat:
Nem csak buta nök vannak, hanem buta férfiak is,
Nem csak zseni férfiak vannak, hanem zseni nök is.

Az összes nagycipös öreg ( veterán ) exnö azért csinálja ezt a növédelmi micsodát, mert másképpen nem tud nönek még látszani sem. Ha én nö lennék a nök igazi öket megtisztelö státusáért szállnék síkra.
Ami pedig: Család összetartás, anyaság, szépség, logika. Csupa irigylésre méltó nehéz feladat és jótulajdonság. A nö képes egyszerre 5-6 dologra koncentrálni, a férfi csak egyre.
Ma reggel csupa ilyen jó gondolatom van. De most megyek és viszem a NÖ-nek az ágyba a kávét. El ne felejtsem egy lapos kiskanál cukorral és egy " köpetnyi" tejjel szereti. Különben visszaküldi.
Imádom. Holnap lesz 32 éve.
Proude Papucs (PP)
Szóljon az elsö feminmiska, hogy ha öt is imádja ebben a státusában valaki.
Javaslat: Bizzák a nök a férfiakra, hogy milyenek legyenek és nem lesz semmi baj. A macsókat, egosokat meg hagyják a kurváknak. Azoknak is meg kell élni.
PP
De most már kezdjünk új témát hölgyek és urak.
Ja. Akinek nem tetszik, hogy valahol elöre engeded, csapd a képébe az ajtót. Legközelebb ( ha lesz olyan )nem fog zsörtölödni.
Nekem elhihetitek.
That's it.


1997. május 31. - szombat, 14 óra 30 perc
Kedves k.istyu,
Először is hurrá, mert alig tizenkét órás lerohadás után megint működik a Datanet, tehát van iNteRNeTTo is meg hétkérdés is.
Másodszor - bár ezt nem neked címzem: elég rapszodikusan működtök a heti kérdés megítélésében, mert kiválónak minősítitek, amikor csak mérsékelt vitakedvet vált ki, és rossznak (mint például ezen a héten is), amikor háromszáz kilobájtnyit írtok össze róla. Holott én már elmondtam néhányszor, hogy a kérdés ugródeszka, apropó, gondolatébresztésre szánt szösszenet, nem az a feladata, hogy a kérdést a maga teljes komplexitásában és a "helyes" megközelítésben tárgyalja. Minden kérdés annyit ér, amennyi mondandót és vitakedvet ki tud váltani belőletek, nem az én fogalmazványomról, hanem az általatok ide írt véleményekről. Ugyanez a helyzet a nőkkel is. A szexualitás-hétkérdésnél is jóval több nő szólalt meg az átlagosnál, mégis volt olyan kedves kollégád, aki az Olvirban osztotta ki mindazokat, beleértve a nőket is, akik nagy odaadással vitatkoztak a dologról - te viszont most azért dicséred a kérdést, mert sok nőt bírt rá a megszólalásra. Már csak a fent elmondottak alapján sem tudom kiszámítani, hogy kinek mi tetszik, különösen nem azt, hogy mi tetszik a nőknek. Emlékeim szerint eddig háromszor voltak az átlagosnál jóval aktívabbak a netező hölgyek a heti beszélgetésben, ezek pedig, cím szerint a következő hetek voltak: Milyen a mai férfi?; A szexualitás ma; Milyen a mai nő? Ebből te mire következtetnél? És mire számítasz: ha az euthanázia lenne a jövő heti kérdés, hány nő venne részt a vitában? És ha kevés, akkor mit ajánlasz helyette?
Végül pedig: egyszer, a szexualitás-kérdés előtt volt szavazási lehetőség a leendő hétkérdés-témákról, a címlapon. Sokan szavaztak a megadott nyolc-tíz (már nem emlékszem pontosan) témára, de a hangjukat itt a rovatban azok hallatták, akik kifogásolták a szavazás tényét, mondván, hogy így nem azok szavaznak, akik a hétkérdés rendszeres látogatói, és hogy ennélfogva nem is az a kérdés került első helyre (ez volt a szexualitás), amelyikre a törzsközönség (gondolom, a maga férfiúi intellektusával) igényt tartott volna. Úgyhogy lehet, hogy itt is az a helyzet, hogy a többségnek tetszik a szavazás, de a hangadók nem közülük kerülnek ki, én viszont csak a megfogalmazott véleményekre, nem pedig a ráutaló magatartásokra építhetek bármilyen módszert, mert megvédenem majd nem a csendes többséggel, hanem a hangosan kritizáló kisebbséggel szemben kell azt, amit csinálok.

Amúgy meg éljenek a buta (másként fogalmazva toleráns)férfiak!

Egy elfogult nő, más néven zs.


1997. május 31. - szombat, 14 óra 2 perc
2 részböl áll szerintem
1.
Az a nagy titok ,hogy idöben találja meg az emberfia az élete párját ,mert különben nagy kaki lesz az egész élete .Én sajnos túl korán keveredtem össze VELE (18 se voltam még), de nagyon szép 4 évet töltöttünk el .
Van egy kínai mondás : csak az szeretett igazán aki egyszer szeretett.
Nálam ez igaz is , mert azóta mindegyik egyforma ,
férjhez akarnak menni mert így tudják elérni a biztonságot maguknak (tisztelet a kivételnek , mert vannak ám )
2.
A NÖ választja ki azt aki később őt fogja választani.

Csabesz
Egy új 26 éves kan
Üdv mindenkinek!


1997. május 31. - szombat, 13 óra 39 perc
Azért jó ez a 7?, mert bebizonyosodott, hogy a nôk is egyre gyakrabban látogatják a netet, sôt vállalják a nemüket is. Ez jó, nagyon jó. Néha már unom a férfi lábszagot egy-egy téma kapcsán, úgyhogy kedves zs. a témaválsztásnál több nôket is foglalkoztató témát dobjál fel. Egyébként ezen hasábokon néha emlegetnek valami szavazási helyet, ahol válogatni lehet a leendô 7? témákról. Kedves zs. írd már meg hol van, mert én még nem találtam rá, s csak egy buta férfi vagyok. Amúgy mindent elmondtak már a témáról, én is (lásd alant).

Egy mai férfi.
k.istyu


1997. május 31. - szombat, 12 óra 34 perc
bocs, most latom, hogy mar mindenki megvalaszolta robe kerdeset. basszus, errol lecsusztam ...

utax


1997. május 31. - szombat, 0 óra 1 perc
Egy nő a nőiességével hódítson. Legyen azonos joga mint a férfiaknak, de legyen a szó igazi értelmében NŐ!

1997. május 30. - péntek, 23 óra 44 perc
Robe:
itt Utax
utax@shadow.banki.hu
azert mennek(?) a ferfiak a holgyek bal oldalan, hogy nekik a jobb oldalon legyen a holgy, mert a bal oldalon a kard van. (volt, a regi szep idokben (vagy ha most is van, az urologiai kerdes...:))

utax, a muvelt (glaszlo:muveltek listaja ?:))


1997. május 30. - péntek, 23 óra 43 perc
Sanya:
kosz. turelmesen varok ...

javaslom, hogy irjuk fel barackviragot a keregetok listajara, glaszlot meg a listanyitok-es-listara-irok listajara ... engem meg a listarairas-javaslok listajara ... :)))

utax, listankivuli (1enlore)


1997. május 30. - péntek, 23 óra 12 perc
van egy kerdesem a hazakiseressel kapcsolatban (itt szabadjon felajanlanom - persze nem mellekesen - hogy en is szivesen hazakiserem a holgyeket - en sem vagyok kevesebb mint muzx vagy macs !:) :
egy baratnom azt mondta, hogy o nem szeret izmos (pl. en ...:)) ferfiakkal/fiukkal setalni este, mert azokba sokkal gyakrabban belekotnek. neki sokkal fontosabb, hogy az illeto jol fusson. hiaba mondtam, hogy az gyavasag, nameg egy ferfi azert megnezi, kit hiv ki a hóra. (adalek:8 eves koromban verekedtem utoljara)
szoval az itt jelenlevo holgyek hogy gondoljak ezt ? futni vagy szurkolni ? hmm ?

utax, a békés ám férrrfias


1997. május 30. - péntek, 22 óra 39 perc
na ebböl ennyi elég is volna

1997. május 30. - péntek, 21 óra 33 perc
Surfer (baloldalon)
P.13:39-ben a témát biológiai oldalról próbáltam megközelíteni.
natural


1997. május 30. - péntek, 20 óra 41 perc
Sziasztok !
Újonc a net-en!

Nem tudom, mennyi időnként frissül ez, nálam Surfer 14 óra 2 perces hozzászólása az utolsó. Hogy a témához is szóljak, GLászló, Piritós, MuzX és a többiek, szerintem mindannyiótoknak igaza van. Ugyanis mi mindannyian a MAI NŐ nevű halmaz egy kis szeletét látjuk csupán, bármennyire szeretjük is a nőket - minden hölgytől elnézést kérek a "halmaz" kifejezésért- és bárhogyan is igyekszünk minél többet megismerni közülük. Még Pecérnek is igaza van, hiszen Ő is a MAI NŐ cimkéjű halmazból választotta ki a maga kis "szexuális kélytárgyait".Azt hiszem Ofélia de Pepita, Andrea, Juli és a többiek,Ti szerintem jól reprezentáljátok, milyen is a MAI MAGYAR NŐ, legalább is amit itt végigolvastam, ez alapján így gondolom. Mi legfeljebb ehhez csak annyit tehetünk hozzá, hogy milyennek szeretnénk mi férfiak látni a nőket. És hát a gondok itt kezdődnek.Mert ezek a kívánalmak sokszor olyan szerepeket rónak a nőre, aminek szegény, bárhogy igyekszik is és szeretne is, nem igen tud megfelelni. Nem tud egyszerre jó anya, elsőosztályú szerető, kiváló háziasszony, jó haver, munkatárs, kenyérkereső társ, esetleg családfenntartó lenni, pedig a legtöbbjük próbálkozik a mutatvánnyal. Ez az igazi világszám ! Ha sikerül. De általában nem sikerül. Úgy hogy Andrea, a nők többsége nem azért nem frusztrált, mert teljesíteni tudta a férfiak elvárásait, hanem éppen fordítva. Így aztán a nőknek fel van adva választás, mely elvárásoknak akarnak inkább megfelelni - a konzervatív modell féléknek-e, vagy a "modern dolgozó nő" féléknek-e. Persze nem kevesen vannak azok, akiknek egyáltalán nincs választásuk. Ezért hát szerintem a MAI NŐ míg külsejében - Hál' Istennek - olyan, mint akár 2000 éve, lelkében egy kicsit olyan, mint a kor: átmeneti. Próbálja megtalálni az egyensúlyt a régi és az új, az adottságai és a kor követelményei között. Én a magam részéről inkább a konzervatív érékrendet vallókkal szimpatizálok.
Pecér: szép, szép amiket leírtál, de ha minden hapsi így gondolkodna, kihalna az emberiség.
Barackvirág: Default állapotban szerintem Te rendes csaj vaj, de azért nem bánom, hogy egy kicsit lekvárként felkenődtél a Piritósra.


Üdv mindenkinek!
Precombinator

U.i.: örömmel láttam, hogy többen vagyunk szegediek.


1997. május 30. - péntek, 20 óra 14 perc
Hey TREX!
Valamikor 5 evvel ezelott olvastam egy konyvet melynek cime a Nok elsarkanyosodasarol es a Ferfiak ELKIGYOSODASAROL szolt. hmmm Tehat a ferfiak ezt tudjak.
Rosh


1997. május 30. - péntek, 20 óra 13 perc
Ciao !

Még nem olvastam végig, de nem sámli ez a szöveg hegy.
Nem tudom mit is lehetne elvárni a nőktől vagy ha úgy tetszik a mai nőtől.
Több léányzóval próbálkoztam, mint ahány ruhám volt.
Azon szerencsések közé sorolom magam, akik szinte minden jellegzetes karakterből kapott izelítőt, de mindig újabb ideált kerestem mert rá kellett jönnöm, tévedtem mikor az éppen aktuális "mércét" felállitottam annak idelyén, még sem azok a (számomra) tökéletes nő ismérvei.
A vége az lett, hogy leálltam az ideál felálításokkal, és nem is baj mert így találkoztam valakivel aki úgyérzem végleges megoldás lehetőségével kecsegtet.
A fura,hogy egy kiforratlan karrierista tipus, és mégis eltudom viselni, tiszta ciki.
Én valami háziasabb típust képzeltem el magam mellé mindíg, és most néha még porszívózom is, tiszta ciki.
Szóval nem az a lényeg milyennek szeretnénk hanem , hogy megtalálja a zsák a foltját .
Nem?
Szerény(telen) véleményem szerint igen.

@pISTI

UI:
Most egy újabb 7-re kimélem az idegeket, nem sértem a jóizlést meg ilyenek, baromi sok a munka errefelé, még a nőkre is alig jut időm.
De ne örüljetek!
Ich komme wieder !


1997. május 30. - péntek, 19 óra 41 perc
Pecer!
Nem hiszem, hogy mindenkinek van penze bejaronore, meg babysitterre.

Mas
En ugy gondolom egy gyerek nem csak azert nem eleg, mert igy onzobb lesz (nem tanulja meg, hogy nem csak o van a vilagon) de azert is, mert ha egy gyerekkel valami baj tortenik (pl. baleset, betegseg miatt meghall), meg mindig maradt "tartalekba" egy-ket masik. Tudom, hogy elsore ez a megfogalmazas eleg bizarul
hangzik, de hat lattam mar nem egy csaladot, akik egyetlen gyerekuket elvesztettek, es mivel idosek voltak, masikra mar nem valakozhattak. Ugy ereztek, eletuk munkaja, amit osszegyujtottek, hiabavalo. Persze, ha egy gyerekkel valami tortenik, az mindig fajdalmas, de talan enyhiti a fajdalmat, ha meg ott a masik...
Udv
sanya


1997. május 30. - péntek, 19 óra 3 perc
Barika
Mi is hárman vagyunk testvérek, és tényleg nagyon jó.
natural


1997. május 30. - péntek, 18 óra 49 perc
Natural !
Ugye nem az a véleményed, ha egy nő 14 évesen menstruál akkor kezdjen el gyerekeket szülni ?!
A Naturában az állatok természetesen nem gondolkodnak azon mikor vállalják be az első csemetéket. Ott viszont kicsit nagyobb a halandósági arány is. A RÉGI NŐk (és a kevésbé fejlett országok MAI NŐi) igen korán szülték (ik) meg első gyermekeiket mivel kevesebb idejük volt a fajfenntartásra. Jelzem Neked az emberi átlagéletkor a fejlett országokban, az utóbbi pár száz évben jelentősen emelkedett és így hagyjuk már szegény mai nőt hadd döntse el Ő, hogy mikorra érzi magát arra érettnek hogy kultúráltan felnevelhessen egy gyermeket.

Surfer (baloldalon)


1997. május 30. - péntek, 18 óra 14 perc
az Ördög magának üzenem:
IMÁDOK vezetni! És nemazér, hogy magammagam dicsérgessem, de többek szerint nagyon jól is vezetek - a kevesebbek nem ültek még mellettem. Sajna-bajna el kellett adni a kis kék gojócskámat (Ford Escort 1,3), mert kellett a mani a lakásra, igy most nagyon hiányzik!
Barika


1997. május 30. - péntek, 17 óra 42 perc
hjeno:
én csak a magam nevében tudok irni, hogy mit érzek az emlitett esetben. Nálam rögtön az fut át az agyamon, hogy: "Uristen, mi a baj a ruhámmal? Lehet, hogy ki van gombolodva valami, vagy koszos, vagy fut, vagy ....."

Barika


1997. május 30. - péntek, 17 óra 38 perc
natural:
én már elmultam 25, de még mindig nem szeretnék szülni. Persze gyereket szeretnék - majd néhány év múlva, de előbb szeretném megteremteni azt a hátteret, AHOVA, AKINEK azt a gyereket szülni lehet. Szerintem felelőtlenség sok tinilány részéről - a természet szerint ők már megértek rá! - hogy 18-20 évesen szinte még semmit nem éltek, de már szülnek gyorsan 1-2 gyereket, utána meg elválnak és egész életükben nyöghetik a felelőtlenségüket! Én még egy kicsit ki akarom élvezni, hogy van viszonylag "normális" fizetésem, lakasom, stb. Akkor meg miért ne tomboljak még egy kicsit. Utána ugyis lenyugszok, de addigra már az egzisztenciális háttér is meglesz (remélem) és akkor jöhetnek a gyerekek. 2 biztosan, mivel egy gyerek nem gyerek, muszáj ha meg akarom neki tanitani azt, hogy legyen valaki - jó tudom nagyon sok ellenpélda is van - a testvére, akire később bármikor, bármiben számithat. Mi hárman vagyunk testvérek, és minket is ebben a szellemben neveltek. Jó!

Barika


1997. május 30. - péntek, 17 óra 23 perc
Bocsika én úgy hallottam, hogy a férfiak a baloldalukon a kutyát meg a kurvát viszik, és jobbjukon tartják szive hölgyüket!!!

K:L


1997. május 30. - péntek, 17 óra 12 perc
Még néhány apróság kard ügyben.
Nem csak a kardot, de a pajzsot is bal oldalon hordták - ráadásul a karra szíjazva. Azaz csak a jobb kar volt szabad - felajánlható a nőnek.

Valamint Surfer, nem csak kardoskodó hímek kedvéért jött létre a szabály, ugyanis a jobbal bal oldalról rántott karddal elsősorban a jobb oldalra támadó csapást lehetett hárítani - mintegy lendületből.
Tehát a férfi az általa legjobban védhető oldalon tartotta a nőt.

Matkopeti!
Képen csak a nagyon béna (vagy a nagyon dühös) lovagok ütötték a nőt, hiszen a kardrántással együtt be is léptek elé.
“Csak a testemen keresztül!” - tán ez is ismerős valahonnan, hiszen ma is használjuk (pl. kocsmába belépés).
Pirítós


1997. május 30. - péntek, 17 óra 6 perc
Null Problemo te pedig mintha Esther Vilart egyszerüsítetted volna le.
(messze délen)
Akkor is olvassa el aki éri mert én azt akarom.

Razzia Cattani


1997. május 30. - péntek, 17 óra 1 perc
Segítsetek nekem megérteni mit érez a nő, amikor csak egy pillantást vetek valamelyik jellegzetes pontjára, igazából nem is láthatja, mert másfelé figyel, mégis összehúzza magán a kabátot/kardigánt vagy megigazítja a szoknyáját stb...
Mi jut eszébe ilyenkor? Vagy csak ösztönös?
Régóta foglalkoztat ez a kérdés, ebben a szakértő társaságban valaki(k) biztosan tud(nak) nekem segíteni.
Köszi: hjeno


1997. május 30. - péntek, 16 óra 40 perc
Pecér (11:52),
Mire gondolsz? Külön beszélgetőrovatot a szexuális kultúráról? Volt már hétkérdés a szexualitás, és nem úgy vettem észre, hogy őrült sok embernek lett volna mondandója a dologról. De lehet, hogy tévedek...
zs.


1997. május 30. - péntek, 16 óra 34 perc
ziTa
Totálisan igazad van. Próbáltam összerakni egy olyan átlagos nőt, akiben senki nem ismer magára - ha igen: bocs az intimitásokért. Viszont arra jó, hogy legyen egy középvonal, amitől el lehet fel és le térni. Persze a középen és a vonalon is lehet még csámcsogni, mint az összes többi paraméteren.
Mielőtt a hölgyek zokon vennék a paraméterezést, ez csak a felvázolt Átlag Mai Nőre vonatkozik, az igazi hölgyeknek csak jó vagy kevésbé jó tulajdonságaik, adottságaik vannak.
Pecér:
Nekem is volt olyan kapcsolatom, amelyben az aktuson kívül egy közös reggelizés is nyűgnek számított, de ezt mind a ketten tudtuk és vállaltuk is. Amint ez első komolyabb jelet észrevettem már fogtam is az ollót és vágtam a szálakat. A pillanatnyi jón kívül mélyebb nyomot nem is hagyott bennem ellentétben néhány olyan történéssel, amikor esetleg a testiségig el sem jutott a kapcsolat. Válogasd meg jól a bejárónőidet, nehogy egyszer felcseréld a két alkalmazottadat!!
hc


1997. május 30. - péntek, 16 óra 28 perc
Sziasztok!

Én balkezes vagyok.
És a nôk jobb oldalán is szoktam és szeretek sétalni.
Valamint azt is elviselem és élvezem, ha a nô vezet és én csak utas vagyok, és esetleg haza is visz.

Botrány, mi???

az Ördög maga


1997. május 30. - péntek, 16 óra 12 perc
Itt Robe.
robe@ovlev1.mdche.u-szeged.hu

Ja es ziTa!
En csak az ekezetek hianya miatt vagyok Robe, valojaban Ro:be!


1997. május 30. - péntek, 15 óra 39 perc
Itt Robe.
robe@ovlev1.mdche.u-szeged.hu

Kedves ZiTa & Zsebi!
Koszike es puszika a felvilagositasert! Most mar ertem, hogy miert kenyelmesebb nekem ha a bal oldalra allok. Ha a bozotvago kesemet a hatamon hordom, igy elo tudom rantani anelkul, hogy el kene engednem a maca kezet. (Ez roppant praktikus, miert nem jottek ra a lovagok?)
Ja, kifelejtettem, hogy en is az ordog jegyet viselem magamon.


1997. május 30. - péntek, 15 óra 36 perc
Robe!
Szintén ezt a kardos verziót ismerem.
Na, itt egy illemszabály ami nem a Nők kedve, kényelme és biztonsága érdekében, hanem a kardoskodó hímek miatt jött létre.
Lehet elutasítani feminek !
Azért én maradok.

Surfer ( bal )


1997. május 30. - péntek, 15 óra 27 perc
Bal oldal: Viszont ennek megvolt viszont az a veszélye, hogyha túl gyorsan rántotta elő a kardot a ffi, akkor a nagy lendületben jól pofánvágta szíve hölgyét a markolattal. ;-)))
matkópeti (aki egyre rosszabb...)


1997. május 30. - péntek, 15 óra 14 perc
Nökröl
Megérkezett feleságem egyik volt osztálytársnöje. Miamiból telefonált, hogy vendéglátói vegetáriánusok. Éhen akarják halasztani. Van jégszekrény, 2 fej káposzta, 1 üveg szódavíz és répa, répa mindenütt. Megmentésül elküldtük a jegyet.
Boldog viszontlátás a reptéren.
"Hogy vagy? Jól vagyok."
Majd a kocsiban: " Gyerekek, a fárjemról és a válásomról egy szót sem akarok beszélni."
Öt nap mulva a búcsúzásnál már ott tartott, hogy:
" A szemétnek egyszerre három nöje is volt."
Mester


1997. május 30. - péntek, 15 óra 12 perc
Robe!
Nem primitív a kérdésed, mármint hogy miért megy a férfi a nő bal oldalán?!
Az én illemtan tanárom azt mesélte, hogy azért, mert régen, még a lovagkorban, a jobbkezes férfiak többsége(sőt talán az összes férfi jobb kezes volt, mivel a balkezességet az ördög jelének tekintették)szóval a férfiak bal oldalán lógott a kard, hogy ugye mikora jobb kezével érte nyúl-vészhelyzetben stb.-akkor kézre essen.
S mivel a hölgyemények akkor is elég kirívó ruhában közlekedtek, na meg hogy meg ne sértsék bőrüket, a nő a jobb oldalra került, bal oldalon maradt a kard, elöl meg talán szaladt a kutya, ló, tehén, gyerek? Ezt én sem tudom.
Üdv: Zsebi

Ui: Köszi a levelet!


1997. május 30. - péntek, 14 óra 42 perc
Robe-nak (13:26)

Van ennek a szabalynak valami praktikus
eredete?

Azt hiszem az, hogy ha a lovag A.D. a hölgy baloldalán ment, akkor nem akadt be az ő baloldalán függő kardja a hölgy cuccába.

De nem vagyok tuti biztos.

Ha már belekotyogok: olvasom 1 ideje a 7?-t, s egészen teccik a vita. A kérdés nem annyira, de hiszen nem is azért van, h. okvetlenül nekem teccék.

IMHO a kérdés azért nem jó, mert túl általános. Aligha lehet véletlen, hogy amikor igazán meg akarta válaszolni vki (hc, 29:22:48), akkor egy nagy átlagolás sült ki belőle. Azt hiszem, hogy ;), de akkor is. Ha meg a megszólalókhoz közel álló nőkre terelődött a szó, akkor a válasz helyét az egyéni színezetű romantika és életfelfogás és tapasztalatok és elvárások foglalták el.

Lehet, hogy nem is lehet megválaszolni a kérdést?

ziTa


1997. május 30. - péntek, 14 óra 41 perc
Andras: Mindig is gyanús voltál. :-)))
Mi már találkoztunk az interneten, ugyanis én csinálom a Kihon Aikido Homepaget. ;-)
http://www.dote.hu/~aikido/
matkópeti


1997. május 30. - péntek, 14 óra 19 perc
Juli !
Tetszel !
Talán annyit hozzá, hogy ha egy gyerek testvér mellet él az megtanulhatja, hogy nem minden az övé de így később kevésbé önző és egoista ember válik belőle.

Pecér !
Nekem is épp elég ilyen "egészségügyi kéjtárgyam" volt már.
A bibi csak az, hogy majdnem mindről kiderült előbb-utóbb, hogy csak azért mentek bele ebbe a szerepbe mert a kapcsolat így lett beindítva. Remélték, hogy később tartalmasabbá válik. Húsz ilyen Nőből talán ha egy akad aki a fiút is kéjtárgynak tekinti . Csak ilyenkor tud ez a dolog úgy működni, hogy egyiküknek se legyen megalázó.
Valószínűleg nem is tudsz róla, hogy kis barátnőid valószínűleg nem is érzik olyan jól magukat ebben a szerepben, mint ahogy mutatják. Sir MuzX lovagnak inkább adok igazat.

Surfer (a baloldalon )


1997. május 30. - péntek, 14 óra 2 perc
Szevallalihohohohóóóó Surfer!
Örülök, ráfért a vásznad a keyboardra!
Még egy elgondolkodni valót tennék a Te kérdésedhez. Nem tudom, vajon tudnak-e a hölgyek arról, hogy mi az a Role Play Game. És hogy miért olyan népszerű, miért játszik egyre több, általában képzett és művelt, egészen normálisnak látszó srác (bocsánat hölgyek, de a játékosok többsége tényleg fiú) holmi fantasy világban játszódó szerepjátékot?
Amellett, hogy az RPG-ben ki tudják élni az esetleges agresszivitásukat, elképesztő cselekedeteket hajthatnak végre, fontosnak tartom (magamból is kiindulva), hogy a szerepjátékban bátran lehetnek lovagiasak. A szó legszorosabb értelmében. Nekem a játék térhódítása azt jelzi, hogy sok olyan értelmes pasas mozog flaszteron, aki nem elégedett a jelen világgal, pl. a férfi-nő kapcsolat anomáliáival sem.
Jó szelet Surfer!
Pirítós (RPG player)

Diolen Mobi!
Nem, valóban nem szabad ráerőltetni a nőkre a velük szemben tanúsított előzékenységet. De én ilyen vagyok. Mindössze ezt és az aláírásomat örököltem nagyapámtól, akit sajnos nem is ismertem. S ha nem lehetek ilyen, azzal magamat erőszakolom meg. Szerencsére a környezetemben lévő hölgyek elnézik és megbocsátják ódivatú ”manírjaimat”. Megkockáztatom: van akinek tetszik is. Az is igaz, hogy olyanok is akadnak, akik megmosolyognak vagy teljesen értetlenül fogadják. Általában azok, akik még nem ismernek. Sajnálom őket és valahol mélyen átkozom azokat a férfiakat, akik elszoktaták a nőket ezektől az apró virtuálvirágoktól. Az a véleményem, hogy a férfiak lyó része nem, vagy rosszul veszi fel a kesztyűt a feminizmussal szemben.
Én a magam módján harcolok ellene: megpróbálok olyan alternatívát mutatni, amely mellett a feminizmus nevetségessé és értelmetlenné válik.
Persze arra már rájöttem, hogy csak azoknál lehet elérni valamit, akik még nem ideológiai szinten kezelik, ha bemutatkozáskor nem adok neki rögtön két puszit. Tudom, hogy furcsa a példa, de már ilyenért is kaptam a fejemre önmagát öntudatos nőnek nevező embertől.
Pirítós


1997. május 30. - péntek, 13 óra 59 perc
Juli!

Én is csodálkozva láttam, hogy itt ennyi öntudatos, igényes, jó értelmbe véve modern és egyedi nô a neten. Valahogy én is ritkán futok össze velük a valóságban!! :))

Sir MuzX


1997. május 30. - péntek, 13 óra 51 perc
Zsuzskának

Nem értek egyet veled. Nem szimpatizálok azzal, hogy a nők egyre később szülnek gyereket. Biztos, hogy van oka annak, hogy a női szervezet nem 28-30 éves korban válik alkalmassá a szülésre. Szerintem kockázatos dolog az, ha egy meglévő adottságot nem a megfelelő időben használunk ki.

natural


1997. május 30. - péntek, 13 óra 39 perc
MuzX lovag,

az emlitett noim termeszetesen nem szerettek a rejuk osztott
szerepeket, kiveve az utolso eseteket, mikor mar tisztaban
voltam vele, hogy a baratnomnek az agyban a helye, a bejaronomnek
meg a konyhaban. Teljes felelosseggel allithatom, hogy ezt
a konstellaciot kitoro lelkesedessel fogadtak mindannyian.

Az egyebkent tevedes, hogy a legtobb no a dominans him
alavetettjekent erzi magat a legjobban, es azt is ketlem,
hogy egy magatehetetlenul onnalotlan noben barmi erdekeset
is talaljon egy egeszseges ferfi. Akar a szexualitasrol,
akar ugynevezett magasabb tarskapcsolati viszonyrol legyen szo.

Viszont ennel csak egy kicsit ellenszenvesebb a harcos-ontudatos
onmegvalosito alkat, rohogni fogsz, ennek is van nyers szexualis
vonatkozasa is (lattad a Fellini: A nok varosa cimu filmet?)

Udvozol
Pecér lovag


1997. május 30. - péntek, 13 óra 27 perc
Itt Robe.
robe@ovlev1.mdche.u-szeged.hu

Piritos!
Ujabb koszonet az ujabb erkolcsi tamaszert, ugy velem, jobb is, hogy megelozol az effelekkel, leven messze jobb beszeloked es bovebb szokincsed az enyemnel.

Buta vagyok, nem tagadom, bocsanatot kerek, de egy primitiv kerdes: rendszerint en is a nok bal oldalan megyek, de eddig csak azert, mert valahogy igy esett jobban. Azt nem tudtam, hogy erre van illemszabaly is. Van ennek a szabalynak valami praktikus eredete?

Es meg egy: a fiuk mennyivel szeretnek szaporitani az emberiseget? Eloszor en nyilatkozom magamrol: alapertelmezes szerint nyolc gyereket szeretnek (testveriesen megosztva a letszamot a nemek kozott), amit persze erosen befolyasolnak majd reszint az egzisztencialis korulmenyek, reszint meg az, hogy asszonyom ebbol mennyit vallal. Es hogy miert a sok gyerek? Talan azert (is), mert nacionalista vagyok. Szaporodjon a magyar is, ne csak a cigany. (Azert fajgyulolonek nem mondanam magam, de nem szeretnek a sajat nepem orszagaban kisebbsegbe kerulni. Es ezt hosszu tavon pl. ugy lehet elerni, hogy tobb gyereket vallalunk naluk. Persze azert ugyelni kell, nehogy ez a minoseg rovasara menjen.)


1997. május 30. - péntek, 13 óra 26 perc
Mi van, mindenki ebédel?


1997. május 30. - péntek, 13 óra 15 perc
R. aki a reprodukálás szakértője !

Ezt a fantáziadús nevet én már használtam és fel is kerültem vele egy klassz kis listára amire a tévedésből felkerülteket szokták felírni.
Ha tehát nem akarod hogy összekeverjenek velem, akkor válassz új nevet, vagy legalább még egy betűt ami megkülönböztet minket.

R.


1997. május 30. - péntek, 12 óra 40 perc
Pecér!

Te elég cinikusan fogod fel a dolgot. És ezek a különbözô célra tartott nôid boldogan belementek ebbe a szerepbe, amit rájuk osztottál???
Te az egészet gyakorlatilag kizárólagosan a te (a férfi) számára elônyôs szempontból vizsgálod.
Nem mondom, hogy így szemlélve ne lenne igazság abban, amit mondasz. Nekem is volt több olyan kapcsolatom, amelyik elejétôl fogva hangsúlyozottan szinte csak a szexre korlátozódott, de sose tartottam "bármikor elôvehetô szexuális kéjtárgynak" ôket.
És mi az, hogy ôt megilletô hely? A te szempontodból, vagy az ôvébôl??

Bár nyilván neked van igazad, mert úgy láttam, a legtöbb nô (kivéve az itt megszólalókat) az ilyen kapcsolatokat szeretheti, ahol a domináns hím megmondja neki, hol a helye, mit engedhet meg magának, és örül, ha egyáltalán valami kegyben részesíti ôt, amiért odaadóan kiszolgálja.

A mai nô szerintem ilyen, mint ahogy örök idôtôl fogva ilyen volt.
Persze, azért vannak kivételek. Remélem, egyre többen lesznek.

Sir MuzX lovag


1997. május 30. - péntek, 12 óra 24 perc
Juli
Aki soxor lépett sötétben a gereblyére, az előbb-utóbb vesz egy zseblámpát. Nagyon sok macsót játszó, hímsovi külső mögött valójában egy megtaposott lelkű lovag rejtőzik.
hc


1997. május 30. - péntek, 12 óra 15 perc
András
Remélem tényleg fog javulni a helyzet, Te még fiatalnak tűnsz, tehát az unokáidnak van rá esélye.
Egyébiránt a karate tényleg jót tesz a testnek s léleknek egyaránt. Mindkét csemetém belekóstolt és mivel az edző jó barátunk, így alkalomadtán a nejem és én be-be állunk egy edzésre. Igaz ez néha okot ad egy kis túlsminkelésre - mindenki jogos fekháborodására. De inkább két kiló púder, mint a pletyka, hogy verem az asszonyt!! Ő nem védte rendesen az ütést, hanem belehajolt!! (ha nem is 'Mesteri', de real-stori)
hc


1997. május 30. - péntek, 12 óra 6 perc
örülök, hogy ennyi lovagias, udvarias férfi futkoz itt az internettón! Kár hogy az életben nem nagyon látni őket (Bocs Matkópeti). De ezért örülök, hogy még nem haltak ki teljesen .
juli


1997. május 30. - péntek, 12 óra 5 perc
Natural (P. O:26) + Juli!

A kerdes jo, de szerintem Juli tul idealista. Nem kell elkenyeztetni azt a gyereket, de ne is kelljen nelkuloznie. Az statisztikai teny, hogy a fiatal, gyermekes csaladok eletszinvonala a legalacsonyabb (a nyugdijasokenal is alacsonyabb!). Tehat igenis realis az aggodalom, hogy nem fogom tudni eltartani es tanittatni a gyerekemet.
En a "globalishoz" tartozom ezek szerint, mert 1-2 gyereket szeretnek, de azt is majd csak 28-30 evesen. Czeizel Endretol hallottam egyszer, hogy nem igaz, hogy sokkal rizikosabb lenne ebben a korban szulni. Sot, ezeknek a noknek a gyerekei okosabbak. Nyugaton is az a tendencia, hogy egyre kesobb szulnek a nok.

Kosz a figyelmet!

Zsuzska


1997. május 30. - péntek, 11 óra 59 perc
Pecér ismét a vonalban!

Hello evribodi (es Barackv.),

Van a vitaindito cikkben egy rovid mondat a "ketpolusu" noidealrol,
es arrol, hogy a ferfiak altalaban a ket polust egyszerre keresik,
szinte torvenyszeruen ket kulonbozo no szemelyeben.

Valoban igy igaz, es sokan kerulnek komoly bajba, ha megprobalnak
1. elvtelen kompromusszumok aran egy szemelyben megtalalni mind a
ket polust (ilyen ui. nincs, eredmegy: ket szek kozott...)

2. valamelyik polusrol lemondanak (azt csak hiszik, hogy lemondanak,
vagy ha igen, az jellemzo igenytelenseg, elobb-utobb megbosszulja
magat)

3. megprobaljak mind a ket polust parhuzamosan menedzselni
a klasszikus szereposztas szerint:a feleseg mellett baratnot tartanak,
vagy kurvaznak. (garantalt botrany)

En ajanlanek egy kicsit egeszsegesebb megoldast: valasszuk ki
magunknak a fontosabbik polust, a masikat meg tegyuk az ot
megilleto helyre. En megprobaltam mind a kettot variaciot:
Volt egy-ket olyan baratnom, akivel megvolt az a bizonyos
egzisztencialis biztonsagerzetem (pl. tudtam, hogy barmikor
hajlando a kedvenc ebedemet kitalalni, vagy biztos voltam
benne, hogy szivesen szulne nekem gyereket, es meg a gyerek-
neveles gondjat is levenne a vallamrol) Viszont ezek a lanyok
az agyban gyakorlatilag nullak voltak. Es nem is ertettek,
hogy ez az egesz ceco most mire megy ki.

En ugyan nagyon szerettem oket is, de - komoly lelkifurdalasok
kozepette - megiscsak parhuzamos szexualis elmenyt kerestem.
(tudnek meselni...) Az eredmeny garantalt kudarc.

Sokkal jobban jartam viszont az ellenkezo megoldassal: Ha olyan
baratnom van, aki szivesen vallalja az "ejjel nappal igenybe-
veheto szexualis kejtargy" szerepet (van am ilyen is!) akkor
sokkal kissebb lelkiismeretfurdalassal tudok mellette teszem
azt bejaronot tartani.

Egyebkent anyagilag is kifizetodobb, igenyes bejaronot,
megbizhato bebiszittert stb. tartani sokkal olcsobb mint
egy szexakrobata kurvat megfizetni.

Tanulsag: az nincs, de azert eljen az emeltszintu szexkultura.
zs: nem kene egy kulon rovatot inditani ebben a temaban? (bocs)

Jo mulatast: Pecér


1997. május 30. - péntek, 11 óra 52 perc
Hűha,
András ne haraguggggyy, hc írta a 74-est.

Ofélia de Pepita


1997. május 30. - péntek, 11 óra 47 perc
matkópeti: Tenyleg erdekel?
Karate. Es kepzeld, annyi lany jar, hogy egy idoben mar azt gondoltuk, hogy a fiuk azert nem jonnek, mert megijedtek a sok lanytol! :) Tenyleg igy volt. Ez viszont szerintem nem jelenti a lanyok "elfiusodasat", mert ez nem egy "brutalis sport", hanem harcMUVESZET ami elsodlegesen a test es szellem osszhangjat hivatott megteremteni. A kiegyensulyozottsag jol johet a csaladi eletben is! Raadasul nem mindig van egy no mellett ferfi, aki megvedi es altalaban nem is olyankor tamdjak meg oket. Manapsag mindig mindenki ideges. Keveset turnek a hazastarsak is egymasnak. A karate megnyugtat es fegyelmezette tesz. Javitja a turokepesseget. Nem is beszelve arrol, hogy a nok az alakjukat is megorizhetik segitsegevel!
Persze, ha nincs ido a sportra, mint ahogy hc is irta, akkor az eleg baj. Bizzunk benne, hogy javul a gazdasagi helyzet es csokken az emberekre nehezedo teher. Akkor talan lesz ra ido.
Ha reszletesebben erdekel a dolog, irj egy levelet a root@mudi.math.u-szeged.hu cimre es adok egy URL cimet.

Andras


1997. május 30. - péntek, 11 óra 44 perc
Juli
Sajnos igazad van viszont van az ellentetje is, ahol ha kell ha nem jön a gyerek (általában a nem fehérek, illetve egyes vallások hívei között). Igy aztán lassan, de biztosan feléljük magunk alól e sárgolyót!!
O.d.P.
A 74-es derekat én követtem el, ne kend az Andrásra. Az ízlésem szerint sok, de akkor épp ennyit találtam mainak. Lehet, hogy már túl késő volt és az összes darázsderekú kolleganőm hazament és csak a takarítónéniről tudtak szemmértéket venni:))
András
A reggel 8-tól este hétig meló nem is olyan sok.Nekem a tegnapom 8-tól fél egyig tartott, három óra szünettel, amikor otthon próbáltam összeyszerelni a két hete darabokban lévő konyhát. És még családom is van mellé.
hc


1997. május 30. - péntek, 11 óra 12 perc
Mai hölgyek, lányok, nôk!!

Csak hogy lássátok, nem a levegôbe beszélek: tegnap este egy összejövetelrôl a társaságban lévô hölgyet nemhogy hazakísértem, hanem géperejű járművemmel háztól házig szállítottam.
Természetesen ez is önzô, hímsoviniszta, szexista magatartásomból fakad, ugyanis ennyivel tovább élvezhettem társaságát! :))

Sir MuzX lovag


1997. május 30. - péntek, 11 óra 11 perc
Natural!

"Új kérdés: akarnak manapság a nők gyereket szülni?
Ha igen, hányat. Ha nem, miért?"

Saját véleményemet már ismeritek: ( ha nem újból: igen 3)
Globálisan nem hiszem hogy ezlenne a vélemény. Nők is karriert akarnak, és mire ez megtermetődik, meg egy férj is összejön, addigra eltelik az idő, no és aztán örgen már elég rizikó gyereket vállalni. Így lesz csak 1 gyerek. Meg hallottam már olyan véleményt is, hogy nekem csak 1 gyerek kell, mert nem akarom hogy nélkülöznie kelljen, meg azt akarom, hogy mindene meglegyen, de ezt csak egynek bírom megadni. Ez baromság. Ilyen családból nőnek ki a lelki sérült, agresszív gyerekek. Anyuci, apuci mindent megvesz neki, sok felesleges dolgot is, nehogy azt mondjak nem ad meg neki mindent. De közben elfeledkeznek a legfontosabbról a szeretetről. Mert idejük meg nem jut a gyerekre.
juli


1997. május 30. - péntek, 10 óra 51 perc
Kedveseim,

Baj van! Magam alá döbbentem, de egyetértek Pirítóssal, meg MaCs-csal is! Most mit csináljak, esetleg kezeltessem magam agyilag, Barackvirág?
Lehet, hogy ez tényleg nem ártana, mert most már azt sem tudtam követni, hogy hány lista lett légyen itt kreálva.
András, a paramétereknél nem sok egy kicsit a 74-es derék? :))) ill. mennyi sör után...
Réka-Zsebi levél megy tőlem is, + gondolom sok mástól is, úgyhogy készülj fel esetleg rossz élményekre is, de nagyon remélem nem lesznek!!!

Ofélia de Pepita1997. május 30. - péntek, 10 óra 41 perc
Andras: Milyen edzések?
matkópeti


1997. május 30. - péntek, 10 óra 25 perc
András
Saját tapasztalataim alapján félek tőle, hogy a család és az edzés nehezen hozható össze. Legalábbis nekem nem sikerült. Gyermektelenül úsztam, teniszeztem, kosaraztam, fociztam. Egy gyerek mellett néha úsztam és maradt a kosár. Most, hogy nagyobb mind a kettő néha lemegyek velük focizni, vagy elmegyünk uszodába, de ez már nem az igazi, mert inkább a srácokkal foglalkozom. Sajnos a 24 óra kevés!!
Zsebi
A kutyánál ne add fel, ő még rájöhet, hogy Veled jól jár!
hc


1997. május 30. - péntek, 10 óra 17 perc
Szia mindenki!

Barackfa fajfenntartás céljára növesztett szerve !

Tegnap sajna már nem bírtam elküldeni írásom, így Pirítósnak előbb sikerült megírni ( 1997. május 29. - csütörtök, 19 óra 32 perc) .
Gondoltál-é már arra, hogy mé olyan sok a pasifalóból lett leszbi.
Részemről nem csodálkoznék rajta ha előbb utóbb te is erre az útra lépnél, hiszen az ilyen lövöldözős hölgyeket egyetlen épeszű pasi sem viselheti el túl sokáig.
Ajánlanám figyelmedbe Tigrist ( aki Dr.) bár mostanában eltűnt.
Nem tudsz róla valamit ? Szerintem ismered.

Glászló rovat és listavezető !
Bár sokkmindenben nem értek veled egyet, szerintem Te többre is képes vagy mint különféle listákat gyártani. Ezt nyugodtan meghagyhatnád egyszerűbb lényeknek.

Témához :

A MAI NŐ (pont mint a tegnapi: ahány annyi féle és nem szabad általánosítani)

voltak viták turmixszerelés kontra mosogatás

1. Sajnos édsapám másfél éve meghalt. Addig édsanyám volt a műszaki analfaß megtestesítője.
Mióta egyedül él olyan műszaki bravúrokat végez, hogy eszem f. megáll.
2. Mivel 18 éves korom óta nem lakom otthon kénytelen voltam igen gyakran mosni, főzni, takarítani. Semmi bajom nem lett tőle.
Summa : ezeket a feladatokat lányésfiú egyaránt el tudja végezni, ha rá van kényszerülve.

Surfer (aki mindig minden Nő baloldalán halad, és ha egy lány ezt nem veszi elismerésnek akkor azt egyszerűen neveletlennek tartja)

Ui.: Pirítós és a hozzá hasonlók kedvesének nagyon jó dolga van, csak a feministák ezt soha nem fogják megtudni.


1997. május 30. - péntek, 10 óra 10 perc
Kicsit lemaradtam mert sajnos mellekallasban nem Internet kozeleben dolgozom. :( Ejszaka meg aludtam, mert reggel 8-tol este 7-ig elfarad az ember!

MaCS! (Cs, 16:56)
Teljesen egyetertek veled! Szerintem egyebkent az is kozrejatszhat abban, hogy a nok egy resze hisz ezeknek az ostoba propagandaknak, hogy nem ismerik sajat ertekeiket es ezekkel a cuccokkal probaljak potolni. Errol pedig tenyleg az elanyagiasodo vilag tehet, mert manapsag szinte minden a penz korul forog. Nem abban jarnak, ami nekik tetszik, hanem ami draga es "divatos" es meg veletlenul sem termeszetes. Persze ez igaz a hasonlo felfogasu fiukra is. Nemelyik ugy nez ki, hogy rohogogorcsot kapok tole!
Egyszer - meg evekkel ezelott - egy baratom haza akart kiserni egy lanyt. Erre a kerdes a kovetkezo volt: "Hol parkol az autod?" Nem kiserte haza. Hol keressen baratnot akinek nincs autoja, vagy mondjuk szivesebben biciklizik es a kocsit csk akkor hasznalja, ha muszaj?
Egyebkent juli szimpatikus nekem, hogy nem akar nyugati kocsit, meg nyaralot, hanem helyette inkabb CSALAD-ot. En is csak azert dolgozom ket helyen, mert nincs felesegem es gyerekeim. Ha majd lesz, csak veluk torodom es az edzesekkel, amik szinten eletem fontos reszet kepezik (es bizom benne, hogy majd leendo felesegemet is).

Andras


1997. május 30. - péntek, 9 óra 50 perc
Mindenki alszik még vagy csak a frissítés nehézkes???
hc


1997. május 30. - péntek, 9 óra 47 perc
Kedves Ofélia de Pepitaés Macs!

Köszi a bátorító sorokat, jól esett. Sajnos a kutya is az övé!
Egyébként én szeretem, ha a férfi a bal oldalamon van, ha felfogja rossz hírű kocsmák ajtajában a késeket stb. Lehet hogy nem vagyok elég modern, vagy csak ma nincs jó írós hangulatom?!

Ja írtok nekem közvetlenül is? zsebi@mail.matav.hu

Üdvözlettel mindenkinek: Réka-Zsebi


1997. május 30. - péntek, 9 óra 46 perc
R.!
Én is tudom, hogy a reprodukcióhoz egy férfi és nő kell, de ahhoz, hogy hosszú távon az emberek létszáma ne csökkenjen, legalább 2 gyereket kell létrehozni. A papa és a mama ugyanis azért hoznak létre utódokat, hogy a faj fennmaradjon. :-O
natural


1997. május 30. - péntek, 9 óra 42 perc
R.!
Én is tudom, hogy a reprodukcióhoz egy férfi és nő kell, de ahhoz, hogy hosszú távon az emberek létszáma ne csökkenjen, legalább 2 gyereket kell létrehozni. A papa és a mama ugyanis azért hoznak létre utódokat, hogy a faj fennmaradjon. :-O


1997. május 30. - péntek, 9 óra 41 perc
Akkor most pedálozok. (Tour de France)

Mi az nőknek 2 van, a tehénnek pedig öt???
IQ hányados...

Már unom, hogy semmi csesztetést se kapok.
Mindent bele, hajrá, hajrá kopaszok ... (A győztesnek egy marék ZIZI - ezt még Jézus se eheti meg-)

Géza bá !


1997. május 30. - péntek, 8 óra 48 perc
Mester !
sztorijaid Mesteriek ! Ezért szeretjük a a Nettót.
Ha van még, még, még...
süsü


1997. május 30. - péntek, 8 óra 23 perc
Nem(i) Harcosok!
Eszembe jutott egy kis könyv, jókat kuncogtam rajta, valami olyasmi volt a címe, hogy "Ugyanaz hátrafelé, tűsarkakon", ez arról szólt, hogy milyen nehéz a nők dolga, mert nemcsak, hogy teljesíteniük kell az elvárásokat, hanem még magasabb szinten is, mint tánc esetén hátrafelé kell hogy mozogjanak, és mindezt ugye tűsarkakon.
- Most csendben felsóhajtok, mert milyen ritkán tudom ezt tenni szívem hölgyével...
A könyv egyébként szelíd humorral és megértéssel kezeli a férfiak eredendő bumfordiságát bizonyos kérdésekben. Javaslom strandon, vízparton olvasni, ott nem olyan feltűnő, ha hangosan felröhög az ember, miközben a szúnyogokat csapkodja.

Virág elvtárs(nő)nek üzenném, hogy ne gyártsunk listákat, és arra ne vegyünk fel senkit, mert abból mindig baj lett...
Ne tegyük tönkre egymást, különösen a nőket ne!

St.Paul
ui. papajával szólva "bár lehet hogy tönkön is lehet, még nem próbáltam"


1997. május 30. - péntek, 7 óra 56 perc
Natural!

Hát azért nem , mert hányat ! :-(

Boston Cézárja


1997. május 30. - péntek, 7 óra 19 perc
Natural!

Hát azért nem , mert hányat ! :-(

Boston Cézárja


1997. május 30. - péntek, 7 óra 19 perc
Barika: Elhiszem na.
matkópeti


1997. május 30. - péntek, 6 óra 53 perc
Tsakúgy:
>Ha 25-ön túl, már majnem tutkó, hogy benned van a hiba!

Ha 25-ön innen vagyok akkor is bennem van a hiba, persze. Ha van egy géped meg 100 csavarod arra, hogy összerakd, és 99 belemegy de a századikat sehogy se tudod beleerőltetni, akkor jóhogy az utóbbiban van a hiba. Pedig ránézésre az se rosszabb a többinél, egyetlen hibája, hogy más.
(Látod milyen csavaros eszem van ? :)) )

Egyébként mire vonatkozott a "Na nehogy má'!" ?

Üdv,

NullProblemo


1997. május 30. - péntek, 5 óra 18 perc
natural,
én eddig úgy tudtam, hogy a reprodukcióhoz egy nó és egy fárfi kell. Ez a natural. Felénk.
R.


1997. május 30. - péntek, 2 óra 35 perc
Új kérdés: akarnak manapság a nők gyereket szülni?
Ha igen, hányat. Ha nem, miért?

A reprodukcióhoz minimum 2 gyermek kell, akiket nem lehet pl. kedvtelésből tartott ebekkel helyettesíteni. Mostanában sokan gyerekek helyett kutyával sétálnak az utcán. Ez nem jó.

natural


1997. május 30. - péntek, 0 óra 26 perc
Kolleganökröl:( Régi és igaz epizódok)

Kati, szüzen ment férjhez. Ö az osztály angyala. Mindenki szereti, kedveli, imádja. Soha egy kétértelmü szó nem hagyta el az ajkát. Az ifju férj kcsit idösebb de rendkivül szimpatikus, csöndes, jómodorú. Délutánonként ha teheti megvárja Katit. K.b. 5-6 hete voltak benne a házasságban, amikor egy reggel Kati csillogó szemekkel imigyen sóhajtott fel: "Cukor ez az élet csak szopni kell tudni."


más

Kis cédula az asztalomon. Rajta:"Beszélnem kell magával. Sürgös. Zsuzsa."
Lényeg: Le akar velem feküdni.
Ezen ne múljon.
Három nap mulva ismét cédula. Ugyan ott. " Mikor veszel már el?"

más

A barátom lakásról hazafelé menet Jutka igy lelkendezik:
" Na most már volt egy bicigliversenyzöm, egy fotoriporterem, meg egy orvostanhallgatóm."
Kérdezem én melyik vagyok.
Nem tudta.

más

Kolleganövel - két angyali pocok mamája és nejem gyerekkori barátnöje - riportra megyünk.
Reggel van, mindenki álmos. Egy kávé kisegítene.
Sarki presszó.
Húszan a kávéfözönél.
A morcos csönben a kolleganö megszólal:
" Na nem baj majd utánna."

Mester1997. május 29. - csütörtök, 23 óra 26 perc
Barackvirág!
Ne sajnáld nagyon a Kedvesemet; lehetőségeimhez és erőmhöz mérten mindent megteszek azért, hogy lyól érezze magát, azt csináljon, amit akar, úgy öltözzön, ahogy akar, annyit sminkeljen, amennyit akar - ui. mindenhogy szeretem. Más kérdés, hogy igyekeztem olyasvalakit választani, akivel nagyjából azonos az ízlésünk, világképünk, a párkapcsolatról való elképzelésünk.

Sajnáld inkább magadat, aki baromi nehezen fog olyan férfit találni, aki kellően férfias ahhoz, hogy Te (a nézeteiddel) tiszteld benne a férfit, ugyanakkor kellően alázatos, hogy lenyelje a feminin szövegedet.
Ne is tagadd, sok-sok példa bizonyítja, hogy a legtöbb "erős nő" folyamatosan ingázik a megértő, puhább férfiak és a markánsabb, önállóbb, szabadabb fickók között. Az egyiket nem tudja tisztelni, mert behódol; a másikkal meg nem tud mit kezdeni, mert inkább eltörik, mint hogy betörjön.

Valamint az általánosítás számomra nem csak azt jelenti, hogy Te minden férfit bunkónak tartasz, hanem azt is, hogy valakit, aki azt merészelte nyilatkozni, hogy

"A mai noktol en ugyanazt varom el, mint a regiektol: teremtsen otthont es neveljen
gyerekeket. Legalabbis en ezt kivanom majd elsosorban leendo asszonyomtol. Valamint
azt, hogy fozzon jol."

Te csípőből a létező legbugrisabb alakok közé soroltál, akik "háztartási alkalmazottnak" tartják a feleségüket, akik inkább "a többi nőt kúrják", valamint annyira megvetik partnerüket, hogy csak akkor juttatnak nekik az "értékes fehér cseppecskéikből", ha még maradt.

Pedig Robe csak annyit mondott, hogy inkább a házias nőket kedveli.

Mindeközben észre sem veszed, hogy a nevezett fickó kiosztásával - mintegy melléktermékként - a házias, békésebb természtű nőket is a sárga földig alázod.
Ügyes!
Pirítós


1997. május 29. - csütörtök, 22 óra 55 perc
a MAI NŐ (vázlat):
A mai nő 172 cm magas, 58 kiló. Egyéb kordinátái: 92-74-96. Barna hajú, barna szemű.
12 évesen kezd menstruálni, 16 évesen veszti el szüzességét. Érettségizett, kétszer felvételizett, majd másodikban kimaradt a főiskoláról. Ezen időszak alatt gyakran váltogatja partnereit és hetente több alkalommal is eljár szórakozni.
24 évesen férjhez megy, 26 évesen szüli első gyermekét. 28 évesen elválik, majd egy év múlva élettársi kapcsolatra lép. Második gyermekét 30 évesen szüli.
Munkahelyén megbecsülik, de mindig van valaki aki megkeseríti az életét. 4-5 évente munkahelyet változtat.
Gyermekkori barátait fokozatosan elveszti, újakat nehezen talál, ezért néha teljesen váratlanul szinte vadidegenek is feltárja lelkét.
A gyerekek és a munka mellett nem sok ideje marad a szórakozásra, de ha egy-egy görbe estére támad lehetősége nem riad vissza egy alkalmi kapcsolattól.
Fiatalabb korában inkább hajlik a divatos holmikra, családanyaként inkább a praktikumot részesíti előnyben. 30 éves kora után, az őszülést rejtendő festi a haját, havonta egyszer kozmetikushoz is elmegy.
Lakásában igyekszik rendet tartani, de úgy érzi sohasem ér a végére, csak valahol félbehagyja. Ettől néha teljesen kiborul.
A munkahelyi és otthoni stressz erősen megviseli az idegeit. Ez és a mozgás helyett megkisérelt fogyókúrák okozzák az emésztőrendszerének problémáját, amely 40 éves kora előtt orvosi beavatkozást igényel....
Azt hiszem ettől el lehet térni pozitív és negatív irányban is, sőt egyáltalán nem kötelező a MAI NŐnek ilyennek lennie, de remélem ad némi támpontot ahhoz, hogy az jövő heti kérdés előtt valami masszát összelehessen gyúrni, mint egyheti vívódásunk gyümölcse (rohadt tökje?).
hc


1997. május 29. - csütörtök, 22 óra 48 perc
NullProblemo

"Na nehogy má'!", ahogy Ofcsi mondaná. Hány éves vagy? Ha 25-ön túl, már majnem tutkó, hogy benned van a hiba!

Tsakúgy


1997. május 29. - csütörtök, 22 óra 29 perc
Barika:
>most az egyszer egyet értek, ...

Ma egyet értesz, holnapra talán már kettő lesz belőle. :)
De csak akkor, ha vitatkozol velem.
Engem ráadásul még meg is lehet győzni.
(lsd. emlékezetem esete juli-val)

Én speciel csak azt az egyet akarom attól az egy nőtől,
hogy szeressen. Ez is elég utópisztikus vágynak tűnik a
számomra, mert sajnos nem emlékszem rá
(Legyél a kavintonom, baby ! :) ), hogy találkoztam volna
nő férfi társ felé való ilyetén megnyilvánulásával.
Még csak moziban se láttam, sőt még irodalmi műben sem
olvastam igazán ilyesmiről. (Meg lehetne vitatni ugyan
Shakespeare jól ismert klasszikusát, de inkább nem levélben.)
Nem is tapasztaltam.
Minden alkalommal inkább hasonlít a helyzet a Pirítós
által felhozott helyzetre azaz, hogy a nő "odaadja magát".
Hát nekem ne adja magát oda senki. Akarjon velem lenni.
Én se adom magam oda neki. Akarok vele lenni és akarom, hogy
velem legyen. Ez szükséges számomra ahhoz, hogy érezzem: szeretnek.
Ha csak belemegyek valamibe - odaadom magam -, az olyan mint a
langyos víz nyáron.
Inni meleg, lábat mosni meg hideg.

juli:
>De hát ha örülni tudsz egy képeslapnak egy virágnak,
>egy madárnak is, akkor máris boldogabb leszel.

...és kék redbullos pléhdobozzal szárnyaim alatt
repülök ki az ablakon ? :)


Kiegészítés Razzia Cattani könyvajánlatához (amihez ugyan nem
volt szerencsém):

Esther Vilar: A férfi joga két nőre

Többnyire Esther Vilart lehet megismerni ebből a műből.
Néhány észrevétele van a nők és férfiak közötti viszonyról,
ami néhol még elgondolkoztató is. Leegyszerűsíti a helyzetet,
és úgy tűnik, hogy el is hiszi, hogy ilyen egyszerű az egész.
Egy példa a könyvből:
"Közepes ideig tartó szerelemről akkor beszélünk, ha szellemileg
hasonló, fizikai megjelenésükben különböző partnerek egymástól
eltérően változnak meg."
Na ennyit Estherről meg a "Közepes ideig tartó szerelemről".

Szerintem csak az adjon rá ki pénzt, akinek már megvan a következő:
"A. Schopenhauer: Szerelem, élet, halál Életbölcsesség"


Üdv,

NullProblemo


1997. május 29. - csütörtök, 21 óra 53 perc
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!

1997. május 29. - csütörtök, 21 óra 46 perc
Engem inkább az a tegnapi érdekelne. Ott a buszon.

Tsakúgy


1997. május 29. - csütörtök, 21 óra 45 perc
Hallali Pirítós!

Képzeld, én is magam elé engedem, a bal oldalán közlekedem, kinyitom neki az ajtót és testemmel védem, mielőtt beviszem egy rosszhírű kocsmába. Azt, akit ez nem zavar. Mert jól esik. De van olyan barátnőm is (női barátom), aki ezt rossz néven veszi. Amúgy egy nagyon nőies nő, csak ezt himsovinizmusnak tekinti. Na bumm, fogok én vitatkozni vele? Kapkodja el ő a késeket, ha ez teszi boldoggá. Mindent a kedves vevőért, pont neked kéne magyaráznom?

lord utax

Fogalmam sincs, mi kell egy mai nőnek. Ha lelkesen probálkozol, az sosem árthat. Csak a lovagiasságot ne erőltesd rájuk, ha nem kérnek belőle. Egyébként személy szerint én is jobban szeretem figyelmességemmel elkényeztetni a lányokat, mint nem, de nem vagyunk egyformák, és egy feminista is lehet jó fej :)) Főleg, ha fiú létedre, te is az vagy...

Diolen Mobi


1997. május 29. - csütörtök, 20 óra 50 perc
Pirítós (?), szivem! Lusta vagyok. Minek még egy lista, ha valaki már csinálja helyettem?
Nem általánosítottam, Nyuszmusz! Azt csak te olvastad ki belőlem, hogy beleköthess egy olyan nőbe, aki nem a te kifinomult izél...izlésed szerint való. És nem voltam öncélúan trágár, Picinyem! Hiszen a múltkor még emlékeztél rá, hogy egy tipikus (nem általános, tipikus!) férfiúi gondolkodásmód jellemzésére használtam azt a bizonyosat. Hogy a magadfajtának milyen nő való, Édesem, azt én nem tudhatom. De hogy nem irigylem, az tutkó. És hogy a te gyerekszobás nyelveden is beszéljek, mert másképp nem értesz,

csókol
a te Parasztvirágod


1997. május 29. - csütörtök, 20 óra 45 perc
Esther Vilar: Az idomított férfi
110 forintért vettem tavaly. Akit érdekel a mai nőtalán ehhez a műhöz forduljon. Kár kihagyni.
A nőknek főleg az.
üzeni mindenkinek

Razzia Cattani


1997. május 29. - csütörtök, 20 óra 12 perc
Sanya kedvéért egy rubrika a nősoviniszták részére megnyitva, Piritósnak pedig a hímsoviniszta listán nyitunk egy rovatot a rondáknak.
Lesz nekem itt munkám
Ami Sanya orrát illeti, hát én sem a nagy szaglószerszám beleütésére céloztam, elég ha finnyásan elhúzod a szád, netán megjegyzed: muszáj így a nő előtt?! Persze csak ha jók az esélyeid...
GLászló


1997. május 29. - csütörtök, 20 óra 1 perc
Réka-Zsebi!
Isten hozott! Mindnyájunk nevében kijelenthetem, hogy, itt mindenki örül minden érkezőnek. Nó előjog, nó rideg fogadtatás!
Úgyhogy csak írj szorgalmasan!
A helyzeted pedig tényleg szomorú. Szerintem lépned kell -- kifelé ebből a kapcsolatból. Csak egyszer élünk.
Üdv: MaCS


1997. május 29. - csütörtök, 19 óra 52 perc
Hi!

GLaszlo: En ugy gondolom, nem kell mindenaron beleutnom az orrom a masok ugyeibe, meg ha ferfi tarsam pl. himsoviniszta vicceket is mesel a jelenletemben. Persze egy fizikai eroszak az mar mas, azt nem hagynam szo nelkul (persze ez is fugg az eselyiemtol). De ha mar annyira az igazsag bajnokanak erzed magad, csak az egyensuly erdekeben letesits egy nosoviniszta rublikat is egyNo reszere. Az agyacskam szot amugy azert hasznaltam, hogy lassam, elsz-e az olcso poen lehetosegevel.
MaCS: Amit irtal en is tapasztaltam Kanadaban. Azt nem mondhatom, hogy a nok acsarkodtak volna, de teljesen ertetlenul bamultak, hogy ez melyik bolygorol jott es mit akar. De nem csak a nyugati nok ilyenek. Kinai kolleganom megjegyezte, hogy a magyar ferfiak milyen elozekenyek, nem ugy mint a kinaiak. Pl. egyszer meghivott magukhoz engem is, meg a fonokunket is, aki szinten magyar. A fonok vitt neki viragot (mas korosztaly), de en mast vittem, mivel ferjes, es csak kicsit idosebb, mint en, meg felreertheti a ferje... A kolleganom nagyon boldog volt, es megjegyezte a ferjenek: te bezzeg meg soha sem
vettel nekem viragot (Pedig mar jo par eve hazasok. Erre az: na jo, de hat az olyan draga! :-)
Lord utax: olyan legyel amilyen vagy, ne jatsz szerepet. Ha szerepet jatszol, ugyis csak csalodas lesz, ha magadat adod, elobb-utobb olyan novel jossz ossze, akinek ilyen kell. Arra, hogy a noknek mi kell, nincs valasz. Ahany no, annyi fele. Egyik ezt gondolja, a masik meg az ellenkezojet.
By
Sanya


1997. május 29. - csütörtök, 19 óra 36 perc
Matkopeti ismét jól szólt. A smink addig jó, amíg nem láccik. Sok lány ezt nem fogja fel, és asziszi, hogy maga a smink kell, hogy dögös legyen.
Egy barátom még pár éve érettségizett, és a lányok az osztályban megszavazták, hogy a tablófotózáshoz kozmetikust hívnak. Sikerült is szerezniük valami idiótát (a szintén csökkent értelmi képességű fotós feleségét), aki fejenként kétezer pénzért sziú harcosokat varázsolt a lányokból. Hát, gyerekek, azt a tablót látnotok kellett volna! Rettenetes lett! A fekete fehér fotók alapján arra lehetett következtetni, hogy az osztályban a rendszeresen verik a lányikat, mégpedig igen keményen.
Barika: én sem Rólad beszélek, hanem a kenjünk-magunkra-minden-színes-szart-de-drága legyen-mer-az-a-dögös című neoprimitív eszme ellen lázadozom.
No, megyek, mer már fél napja nem gyúrtam, asztán meg a Franyóék várnak, hogy frankón megsétáltassuk a pitbullomat meg a Primkó rotiját, este meg faszán gerincre vágunk pár bigét. ;-)
Üdv: MaCS


1997. május 29. - csütörtök, 19 óra 32 perc
Diolen Mobi!
Ez borzasztó! Megsértődik? Mert előre engedem?
Én eléggé régimódi vagyok. Kizárólag a Kedvesem bal oldalán közlekedem. Mindenhol utat engedek Neki, csak vendéglátó helyekre lépek be előbb, valamint még akkor húzom magam mögé, ha tömegben kell utat törni. Ha taxiba szállok vele, kinyitom Neki az jobb oldali ajtót, beültetem, becsukom az ajtót, megkerülöm hátulról az autót és a bal oldalon szállok be. Stb. Ebben a stílusben állok a kolléganőimhez is.
Na most. Az a nő, aki ennek nem tud örülni, aki mindezeket nem annak fogja föl, ami, tehát: figyelmesség, tiszteletadás, jelzés, hogy nem feledkezem meg róla, hogy érdekel a kényelme, hogy meg akarom óvni az esetleges kellemetlen helyzetektől, hogy körülötte forog a legtöbb gondolatom, AZ MEG IS ÉRDEMLI.
MaCS elképesztő a sztorija számomra az agresszív feminista lobby és propaganda térnyerését jelzi. Hogy ideológiai okokból bemagyarázzák az embereknek, hogy az udvariasság, valójában sértegetés. És mielőtt bármelyik lelkes aktivista rávágná, hogy azért sikeres a prop., mert igaz; hát elmondom, mert szakmámba vág: a propaganda hatékonysága egyáltalán nem függ az igazságtartalmától.
Az udvariasságban lenézést, lebecsülést felfedezni csak egy kifacsart, beteg, ostoba logika képes. (Akit én lenézek, az pontosan tudja, hogy mit gondolok róla. Jobb napjaimon kutyába se veszem, rosszabb pillanataimban pedig jobban teszi, ha elkerül.) Ezzel együtt mindez nem ráz meg addig, amíg nem dorongolnak le azért, mert megfogok egy visszacsapódó ajtót.
Ha valaki nem képes megtalálni a helyét ebben a kétpolusú világban, ha tudathasadásos gondolatok gyötrik, ha elferdült az önértékelése, ha szerepzavarban él - az ő dolga. De ne merészeljen a saját hülyesége miatt arculcsapni pl.: engem, aki alapvetően jószándékkal cselekedett. S ha megteszi, hát majd kap egyenjogúságot!
Pirítós

Barackvirág(?)!
Ennyit tudsz: “GLászló! Légyszi vedd fel a listádra Pirítóst is.”? Legalább annyira lennél önálló, hogy nyitsz egy saját listát és nem egy nyájas férfitól várod a megoldást a problémádra! (Már amennyiben a listázás bármit is megold.)
NEM azért utasítottalak rendre, mert az általam kívánatos férfikép mellett másról is beszélsz, hanem azért, mert csak arról, csak a legbunkóbbakról beszélsz, viszont abból lelkesen általánosítasz.
Amúgy korábbi soraid alapján kb. ilyen reakcióra számítottam. Köszi, hogy nem okoztál csalódást! Bár mitagadást nem volt embert próbáló feladat kitalálni az ész(?)járásodat.
De biztos velem van a baj. Mert burokban születtem és némi gyermekszobám is volt. És nehezen viselem, ha egy velem ellenkező nemű öncélúan trágár. Persze ez is csak az bizonyítja, hogy férfisoviniszta vagyok. Hiszen már attól is összevonom a szemöldököm, ha egy nő jókedvében alul akarja múlni a békebeli kocsisokat. Ahogy azt egyre többször tapasztalom. Érdekes módon előbb utóbb kiderül ezekről a “nőkről”, hogy ők csak a férfisovinizmus ellen harcolnak a rengeteg “b*meg”-gel. Mert ezzel lyól be tudják bizonyítani a sok begyepesedett agyú hímnek, hogy ők leány létükre bizony legényebbek a legényeknél. Velük aztán nem lehet kukoricázni. Őket emberszámba kell venni. Ahogy azt drága, tanyán nevelkedett Feri bátyám (Isten nyugosztalja!) mondta, ha macskajancsit látott: “Megáll a gáton, mint szar a lapáton!”
Hát lyó. Embernek ember vagy, de fenntartom, hogy a magadfajta, az én terminológiám szerint - mivel nem nőies - NEM nő, legfeljebb nő nemű egyed.
De tudod mit? Használd nyugodtan az inkriminált szót, ahányszor csak jól esik!
Csak ne csodálkozz, ha végül valaki (nem én!) Parasztvirágnak fog szólítani!
Pirítós (a legrondább hímsoviniszta)

Hátsó szándék ügyben - de inkább a fiúknak!
Valóban lehet rossz tapasztalatuk a lányoknak a hazakíséréssel kapcsolatban, mert ahányszor csak felajánlották a hazakísértek, hogy éjjeli háromkor főznek nekem egy kávét, csak hogy ne fázzak visszafelé, nagyon-nagyon elcsodálkoztak, amikor a kávé elfogyasztását követő köszönöm után azonnal távoztam. Mit csináljak: nem sietek. Eddig még soha semmit nem késtem le emiatt.
Sajnálom a bizalmatlanságot, de attól tartok, van alapja.
Pirítós

Robe!
Sörözés OK! Még nem tudom mikor megyek Szegedre, de szólok!
Halál a májra!
Pirítós

Juli!
Sajnos a pluszmeló ma már nem a nyaralóra kell, hanem a minimális egészséges táplálkozásra.
Pusz!
Pirítós


1997. május 29. - csütörtök, 19 óra 32 perc
Ofélia:
Én meg megnyugodtam, hogy a nöknek se...

MaCS:
Hát, ennyit a divatról, a médiákról meg a manipulációról... Egyes helyeken pl. azt terjesztik, hogy a 3. évezred 2000. január 1-jén kezdödik. Még ilyen marhaságot!!!

Réka-Zsebi! Koncentrálj a kutyára! (Kéretik senki által nem félreérteni.)

Nobelius


1997. május 29. - csütörtök, 19 óra 19 perc
Bár lehet, hogy közhely már,
szerintem az én feleségem az ideális nő. Kölcsönös szeretetből mellettem a helye és az a szerepe, hogy szeressen és fogadja az én szeretetemet.
Mi egyek és egyenrangúak vagyunk. Nem vitatkozunk azon, hogy elvileg kinek mi a szerepe vagy hol lenne a helye hiszen ezt már tudjuk. Ezért vagyunk házasok.
Általánosítani nem lehet - mint az kiderül a lenti beszélgetésből.

Azért egy viccet -a Humor Harold Játszótérről- engedjetek meg nekem:
"A női emancipációs küzdelem lényege, hogy a csúnya és buta nőknek is ugyanannyi joguk legyen mint a szépeknek és okosaknak."
GT


1997. május 29. - csütörtök, 18 óra 59 perc
Kedves Réka-Zsebi,
és meddig fogod azt bírni, hogy esetleg most már minden reggel így ébredsz? (Csak a féltés mocorog bennem + a megértés) És Ő ném vesz észre semmit?, nem kéne, vagy nem lehet megbeszélni?
Vigyázz magadra, és ha van időd és egy kicsit visszamész ajánlom figyelmedbe Andrea történetét.

Ja és MaCs-nak szerintem is teljesen, örülök hogy férfiaknak se tetszik, megnyugodtam 1 pficinykét.

Kedves IGAZI, sajnálom, hogy ma nem volt vers, de most visszamegyek újra elolvasni.

Ofélia de Pepita


1997. május 29. - csütörtök, 17 óra 34 perc
Minden férfi a nő javát akarja.
A legjavát!!!

Bókay János


1997. május 29. - csütörtök, 17 óra 32 perc
MaCs!

Szörnyű, hogy igazad van!- és nagyon lehangoló
és elszomorító ez az egész!!!

Réka


1997. május 29. - csütörtök, 17 óra 15 perc
Úgy látom, hogy elég összeszokott társaság gyűlt össze, de azért remélem nem haragszotok meg, hogy belekontárkodok a témába!
Néhány dolog magamról:
1. Én nő vagyok.
2. Hogy mennyire "mai" azt nem tudom.
3. Most éppen érzelmi válságban, valami olyasmi miatt, mert teljesíteni szerettem volna a mai nőhöz kötődő elvárásokat.
Pl. Dolgozom(nagy multinál), együtt élek a barátommal+kutyájával. Hazaérve, ha nem is mindennap, de főzök, mert anyósjelölt ezt elvárja (lsd. egyetlen fiú).
4. Próbálok elfogadhatóan kinézni (bár ez elég nehéz, lévén 177 centi és 54 kió., mivel a munkahelyemen főleg férfiak vannak (akik előnyben részesítik a dögös nőket. Itt utalnék Barika sminkkel kapcsolatos gondolataira. Igenis van úgy, hogy muszály egy picit kefesteni magam, hogy emberül nézzek ki.
5. Hétvégén főzés, mosás, takarítás, bár megvallom én szeretem ezeket a tevékenységeket.

Szóval egy reggel rádöbbentem, hogy fogalmam nincs mit keresek a barátom mellett. És most így vagyunk...
Bocs, hogy ilyen hosszú hülyeséget írtam, meg hogy talán eltévelyedtem egy kicsit a témától, de jó volt kiírni magamból.
Réka-Zsebi


1997. május 29. - csütörtök, 17 óra 11 perc
Juli, Matkopeti, Andras, St. P: asszem, mi ugyanazt a tábort erősítjük.
Nem szívesen írok le olyat, hogy szeretem a nőket, mert sokkal inkább igaz az, hogy szeretem az embereket, és az emberek egyik csodálatos csoportját alkotják a nők. (Ki hinné? J)
Azt nem hiszem, hogy első sorban a nőkkel lenne a baj. Sokkal inkább a társadalmi folyamatokkal, amiknek a nők is részesei. Ezeket azonban hülye férfiak éppen annyira gerjesztik, mint hülye nők, arról az átkozott gazdasági kényszerről nem is beszélve. Hiába, hol számít már az EMBER? L
Az utóbbi évek női divatjában engem legfőképpen a következő jelenségek zavarnak: cigaretta (férfinál ugyanúgy, csak lánynál még kiábrándítóbb), hokedlitalpú lábbeli, műköröm, narancssárgára szoláriumozott bőr, kilónyi smink, kívül hordott melltartó.
Mindennek jelentős részét persze a férfiak által dominált gazdasági szféra állítja elő egy férfiak által dominált propagandarendszer támogatásával, jelentős női besegítés mellett. Úgy két hete valami divatműsorban bírtam látni egy csordányit a fent részletezett rettenetből (Az egyiknél még cigi is volt!!!), és három úgynevezett divatszakértő magasztalta mindezt az egekig amolyan szar kis piti csaj, aki nem ilyet hord stílusban. Aztán bevágtak néhány utcai röpriportot, amikben egy kivételével megfelelően összeválogatott divatmajmok nyilatkoztak arról, hogy tényleg, milyen dögös ez az egész. Az egyetlen kivétel (a csuda sem érti, hogy kerülhettek műsorba) egy csinos könnyű nyári ruhás lány volt pólós-sortos srác kíséretében, akik elmondták, hogy ők a könnyed, sportos, kényelmes és szolid cuccokat szeretik. No, az egyik ordasan primitív stúdióvendég reagált is: Nem egyformák az ízlések, és sajnos persze nem lehet minden nő egyformán igényes!!!!!!!!!!!!! Eztán szóba került az alkalmi öltözködés is, és a másik spiné kifejtette, hogy milyen jó az, hogy végre kimegy a divatból az elavult olasz vonal (körömcipő, rövid szoknya, sikkes ruhák), és a sokkal modernebb és egyénibb angol stílus jön be helyette (hernyótalpas cipők, "melegítőfölső", PVC gatya). És persze ve
Mindez persze csak egy kis ízelítő abból, hogy mi is áll az általam olyannyira utált folyamatok mögött.
Üdv: MaCS


1997. május 29. - csütörtök, 16 óra 56 perc
"Minden asszony addig drága nektek, amíg meg nem
kapjátok!"
(Reymont)


1997. május 29. - csütörtök, 16 óra 22 perc
R, aki nem is képmutató!
Rendben, (B) lista címe kiegészítve: Lista képmutatók álszentek és tévedésből idekerültek számára.
GLászló


1997. május 29. - csütörtök, 16 óra 0 perc
Barika
A sminknek is meg van a maga ideje. Munkahelyre, összejövetelre, de amikor a hölgy félig 'kicsomagolt' állapotban kirobog a fürdőszobába, hogy feltegye a szex-sminkjét, akkor nálam vége.
A fő problléma a helyes mennyiség, mert nem szivesen kapok gyomorrontást az előjátékban lenyalogatott szépítőszerektől.
Természetesen, abban is igazad van, hogy van akinek valami minimum kell és ez vonatkozik a kölnifélékre is, mert engem egyformán taszit a kétlábon járó drogéria és 'sajtüzem' is.
hc


1997. május 29. - csütörtök, 15 óra 47 perc
natural: igyekszem legalább azt a fehéret minél vastagabbra edzeni, hátha akkor nem ég le olyan könnyen ;)

Matkópeti: mondom SZINTE alig látszik!

NullProblemo: most az egyszer egyet értek, én is kiváncsi lennék mi az az egy, ugyanis több elgondolásom is van.

Barika


1997. május 29. - csütörtök, 15 óra 38 perc
Barikának
Általában nincs bajom a sminkelt nőkkel, csak az zavar, ha olyasvalaki festi ki magát, akin a smink már csak ronthat. Előfordult már, hogy finoman utaltam erre a leányzónak, de nem volt foganatja (a mai nők nem hallgatnak a férfiakra).

Barika vigyázz, mert fehér bőrrel könnyű leégni. ;-)

natural


1997. május 29. - csütörtök, 15 óra 28 perc
Festék: Na jól van na, persze hogy a nagyon kimázolt nőkre gondoltam. Akkor van egy nő szépen kifestve, ha nem veszem észre hogy mitől néz ma ki olyan jól. Sajnos ilyet még csak kétszer vagy háromszor tapasztaltam... :-(
Azt már nem szeretem, ha észre lehet venni rajta, hogy festve van.
matkópeti
(Csak hímsoviniszta állatoknak: - Miért jó ha egy nőnek jó vastagon ki van rúzsozva a szája? - Szép kontrasztot kap rajta a lecsorgó sperma.... Elnézést kérek mindenkitől, remélem nem okoztam nagy csalódást...)


1997. május 29. - csütörtök, 15 óra 24 perc
!
Ha folytattad volna azt is megtudhatnank, hogy
Schopenhauer szerint mi az az egy.

NullProblemo


1997. május 29. - csütörtök, 15 óra 21 perc
"A nők a férfiaktól mindazt elvárják és kikövetelik, amire vágyódnak és amire szükségük van; a férfiak a nőktől elsősorban és mindenkor - csak egyet akarnak."
(Schopenhauer)


1997. május 29. - csütörtök, 14 óra 47 perc
Natural, Matkópeti, Robe satöbbiek akik utáljátok a kifestett nőket. Gondolom itt azokra a nőkre gondoltok akiken 2kg festék van. Én is szoktam magam festeni - muszáj mivel szőke vagyok és nagyon fehér bőrű és ez főleg télen eléggé hangsúlyos. Volt már, hogy lustiból nem festettem ki magam reggel (persze nem annyi festékkel festem magam, amennyit Picasso egy év alatt használt el) és többen megkérdezték, mi bajom van, hisz úgy nézel ki, mint aki most hányt. Szóval van, hogy MUSZÁJ festéket használni, hogy valami emberi formám legyen. Ez azt jelenti, hogy éppen csak annyi festéket használok, ami még természetesnek látszik és szinte észre sem lehet venni. Én is jobban szeretem ha valaki természetes.
Barika


1997. május 29. - csütörtök, 14 óra 33 perc
hjeno:
"Szerintem a nők fantasztikusak. Mindegyikükben van valami csoda, sokban több, néhányban csak alig. Egy alak, egy domb vagy völgy, néha csak egy mosoly vagy mozdulat, de mindig érdemes rájuk figyelni. Ezek az apró örömök szinesítik az életet, ha valaki csak numerákban gondolkodik, csak a lényeget veszti el, érzéketlen lesz a finomságokra. Mint az a fazon, aki csak a forró levest szereti, jó erősen fűszerezve, mert egy rafinált szakácsremeket üres lének érez."

Igen, igen, ez talált. Melyik égtáj felé hajoljak meg, kedves hjeno, hogy célba érjen?
matkópeti


1997. május 29. - csütörtök, 14 óra 30 perc
hajeno!

Hát sajnos már régóta ébren vagyok.
juli


1997. május 29. - csütörtök, 14 óra 21 perc
Nullproblemo!
Örülök, hogy eszembe juttattam a képeslapot, biztos van valami más is. De hát ha örülni tudsz egy képeslapnak egy virágnak, egy madárnak is, akkor máris boldogabb leszel.
juli


1997. május 29. - csütörtök, 14 óra 14 perc
Egy mai nőtől azt kaptam az arcomba, hogy férfiakra semmi szükség, mert a nők megtermékenyítik egymást. (Klónozásról ne essék szó.) Nekem oké.
De
akkor
kiből
lesz
uránbányász?

Razzia Cattani


1997. május 29. - csütörtök, 14 óra 9 perc
az elektronikus fakanal mellett.


1997. május 29. - csütörtök, 14 óra 2 perc
Natural!

ha már így rákérdeztél, akkor: Valóban tudom:))
Bár én személy szerint utálom a festéket, meg a hasonló dolgokat, különosképpen a rúzst , pedig hallottam már fiúktól, hogy hát az milyen vadító, meg hasonlók... Egy biztos én ezekkel nem vadítok senkit.

juli


1997. május 29. - csütörtök, 13 óra 56 perc
Hely: konyha, fürdôszoba, ágy
Szerep: use your fantasy


1997. május 29. - csütörtök, 13 óra 47 perc
Hallo, itt hjeno.
Szerintem a nők fantasztikusak. Mindegyikükben van valami csoda, sokban több, néhányban csak alig. Egy alak, egy domb vagy völgy, néha csak egy mosoly vagy mozdulat, de mindig érdemes rájuk figyelni. Ezek az apró örömök szinesítik az életet, ha valaki csak numerákban gondolkodik, csak a lényeget veszti el, érzéketlen lesz a finomságokra. Mint az a fazon, aki csak a forró levest szereti, jó erősen fűszerezve, mert egy rafinált szakácsremeket üres lének érez.
juli:
>Álom 3: Nem kell nyaraló, meg nyugati kocsi, elég ha apuci a sok plusz meló helyett inkább otthon van
aztán sorolhatnám...
Ébredj fel! Ha elkezded sorolni, még rosszabb a helyzet. Egy átlagember ma látástól mikulásig hajt, hogy tűrhetően megéljen. Nyaraló és menő kocsi nélkül.


1997. május 29. - csütörtök, 13 óra 46 perc
Bvirág GLászló !

Végre életemben először felkerültem egy komoly listára, mellesleg tévesen hiszen nem vagyok sem álszent sem képmutató csak egyszerűen utálom ha ilyen szavakat használtok. Bármilyen hihetetlen én nem szoktam ezeket levelezésben használni és szóban is igen ritkán csakis különösen feldúlt állapotban. Leveleimet elküldés előtt ezért még egyszer elolvasom és legkésőbb ekkor rájövök hogy ha nem megfelelő szavakat használtam.

R. aki nem is képmutató


1997. május 29. - csütörtök, 13 óra 39 perc
Andrea!

Sejtettem, hogy oka van keménységednek.
Örülök, hogy optimista vagy, maradj is ilyen!
Remélem találsz/tál már pozitívabb hímnemüt is!
stp, aki nem tud visszacsinálni


1997. május 29. - csütörtök, 13 óra 37 perc
Huha, talán megint össze kellene 1 kicsit szedni, hogy milyenek is legyenek a nőnemű egyedek.

-Miszerint ne fessék túl magukat, ne dohányozzanak, (figyelem itt a túlon leend a hangsúly, szerintem azért némi kis segítség néha nem árt az arcszerkezet javításában) A dezodor+ kölni katasztrófa teljesen jogos, lásd metro, csúcsforgalom és nem csak nők!!!
-ne gondoljanak rögtön arra..., ha hazakísértik őket, (azért néha 1 picit..., mi sem vagyunk fából:))
-kedveljék a lovagias férfiakat,
-szeressék ha udvarolnak, bókolnak
(de ki nem szereti ezeket?)
-ne legyen agresszív (ez néha nehéz)
-ajaj, valahol azt is olvastam, hogy legyen okos (ez meg esetenként még nehezebb;))
Most hirtelen ennyi.
És most Andrea példáján okulva, ne akarjon minden elvárásnak megfelelni,mindenkihez alkalmazkodni. Bár az egyensúly megteremtése tényleg baromi nehéz, de igen nagy árat fizettél érte, megértem, hogy kemény lettél.

A dezodorokról még egy dolog jutott eszembe. Az USA-ban végeztek egy olyan vizsgálatot, mikoris több férfiúi 1edet 2 napig nem hagytak kenceficéket használni, max. tiszta víz. Ezt követően nőnemű tagtársak orra elé pakolták a pólókat, miszerint válasszák ki, melyik szimpatikus számukra, kivel járnának, kitől szeretnének gyereket kizárólag az orruk után. És a hölgyek helyből kiszúrták és elutasították a közeli rokonságú szagmintákat, és genetikailag tőlük igen messze álló férfiúk pólóira buktak.

Tehát a mai nő akkor menjen a szíve az esze meg az orra után;))

Ofélia de Pepita
1997. május 29. - csütörtök, 13 óra 31 perc
Müködik még?
Winnetou


1997. május 29. - csütörtök, 13 óra 2 perc
Juli!
Te tudod? :-))
natural


1997. május 29. - csütörtök, 12 óra 51 perc
juli:
>Amúgy meg vannak fiúbarátaim, akiknek csak úgy képeslapot küldök...

Tenyleg, en is kaptam mar kepeslapot onzetlenul egy notol ! De jo ! Szuper !

Kosz, hogy eszembe juttattad. Most mar emlekszem.
Jutass eszembe valami mast is. Ki tudja ? A vegen meg boldog leszek. :)

Udv,
NullProblemo


1997. május 29. - csütörtök, 12 óra 38 perc
Rendben Bvirág!
Kettes számú (B) lista megnyitva álszentek és képmutatók számára. R rögzítve.
Pusz
GLászló


1997. május 29. - csütörtök, 12 óra 23 perc
St.Paul:
Én nem sárkányosodok. Csak megpróbáltam olyan lenni, amilyennek a férfiak akarták. A vége az lett, hogy a barataim lehülyéztek, a rokonaim aggódtak, a férjem viszont elégedett volt.
Aztán férji kívánságra - én még vártam volna - szültem egy emberbabát. 3 hónap múlva már tudtam főzés közben állva aludni. A férj nehezményezte állandó álmosságom/fáradtságom. Szerinte neki több oka lenne a napi 8 óra munka után. 6 hónap múlva rájött, hogy mégsem kell ez neki. A gyereket nem lehetett viszacsinálni, a kapcsolatot igen.
Nekem újra kellett tanulnom mindent. A szabályokat, amik nem nekem kedveznek ebben a mai "szép új világban".
Még optimista vagyok.
Andrea


1997. május 29. - csütörtök, 12 óra 17 perc
Fúúúú!!!

Én mikor kerülök fel GLászó listájára???
Vagy erről lemaradok???
: )))

TREX


1997. május 29. - csütörtök, 12 óra 11 perc
András!
Jelen pillanatban se gyerekem, se férjem, így csak álmaim vannak:
Álom 1: három gyerek
Álom 2: a gyereknek igenis kijár az első három évben az anyuci, így hát ha nehezebb is lesz a megélhetés, akkor is otthon akarok maradni
Álom 3: Nem kell nyaraló, meg nyugati kocsi, elég ha apuci a sok plusz meló helyett inkább otthon van

aztán sorolhatnám...

juli


1997. május 29. - csütörtök, 12 óra 4 perc
wow!!!

"Elsárkányodás"???
És ilent csakis a nők tudnak?
Mi mér' nem???

TREX


1997. május 29. - csütörtök, 12 óra 1 perc
Csatlakozom: Én sem szeretem a kifestett nőket. De a dohányzó nőket mégkevésbé bírom.
matkópeti


1997. május 29. - csütörtök, 12 óra 0 perc
Itt Robe.
robe@ovlev1.mdche.u-szeged.hu

Igazad van, natural, en se vagyok odaig a festekekert. Valojaban a dezodorokert se. Szerintem a legjobbak a szintelen-szagtalan kozmetikai cikkek, amelyek nem abranditjak ki az embert a termeszetes noi szepsegbol.

A hazakiseresrol csak annyit, hogy jomagam se szeretek (1) not (2) ejszaka (3) egyedul (4) gyalogszerrel hazaengedni. Ha valamelyik feltetel nem teljesul, akkor meg hagyjan. De tapasztalataim szerint a nok szamara manapsag ez nem olyan termeszetes (bar lehet, hogy csak velem nem szimpatizal nemelyik). Ha a no messze lakik, az csak elony (persze csak ha nem taxaval akar menni), kulonosen akkor, ha a szel is fuj, mert legalabb kiszellozik a hajam meg a ruham a cigarettafusttol.


1997. május 29. - csütörtök, 11 óra 34 perc
Natural!
En nem hiszem
juli


1997. május 29. - csütörtök, 11 óra 28 perc
Andrea!
Nem írom hogy kedves, mert nem vagy kedves. Kemény vagy mint acél. Mi az, hogy mondjuk meg milyen legyen a NŐ, aztán ők olyanok is lesznek!
Azután KUSS nekünk!
Ez így, ugy ebben a formában... nem fog menni.
Én a nők védelmében írtam amit írtam, ez neked csak egy jó kis apropó volt, hogy ostorozd férfitársaimat -inkl. én- .
Biztos, hogy a férfiak nem követik az idők szavát, nehezen fogadják el a női nem átalakulását?
A férfiak talán nem elégedettek az átalakulással.
Ne tessék már annyira önteltnek lenni, hogy a mai magyar nő már teljesen alkalmazkodott a helyzethez!

Süsünek igaza volt, félek, hogy már Te is az elsárkányosodás útjára léptél.
Nem lennék a férjed ha ilyen volnál otthon is.
Nálatok ki viseli a nadrágot?

St.Paul


1997. május 29. - csütörtök, 11 óra 13 perc
Kedves leendő nők
Miért hiszitek azt, hogy szebbek vagytok, ha egy kiló festéket magatokra kentek?

Más: tegnap délben a BME vegyész dékáni hivatalában a titkárnő életében először őnállóan kicserélte a patront a nyomtatóban. Megpróbálta, sikerült. Hajrá, csak így tovább!!

natural


1997. május 29. - csütörtök, 10 óra 55 perc
Döntsék el ők... De engem hagyjanak békén.

1997. május 29. - csütörtök, 10 óra 53 perc
GLászló! Légyszi R-t is, ugyanarra a listára! Vagy csinálhatnál egyet külön az álszenteknek és képmutatóknak.

Bvirág


1997. május 29. - csütörtök, 10 óra 51 perc
Hát, nem tudom, Barackvirág Piritóssal szemben elfogult vagyok kicsit, adunk neki még egy esélyt.;-) OK?

Sanya, most, hogy kijelentetted, az áruló kifejezést magad is erősnek tartod, ezért nem használom ki azt a ziccert, amit az "agyacskádba" nem férő gondolattal adtál fel. Csak annyit:, attól, hogy férfi vagy, nem feltétlenül kell eltűrnöd, ha férfitársad bunkó módon viselkedik. Sőt, azt kell mondanom, hogy kötelességed megvédeni azt, aki gyengébb. (Gyengébb ez esetben az akit otrombán támadnak.) Persze ez olyan, mint a hazakísérés: nem kötelező, de illik.

Piritós!
Nem tudom min vitatkozunk olyan jót, mert végül is ugyanazt mondjuk, más hangsúlyokkal. Szerintem sem igazságos az élet, szerintem sem lesz az soha. Talán ezért kell kűzdeni azért, hogy közelebb kerüljünk akár csak árnyalattal is az eszményeinkhez. (Szabadság, igazság, boldogság, demokrácia, amitakarsz)
Szóval attól, hogy a nők munkaképességének megítélése a "tudomány" segítségével esetleg hátrányos eredményt hoz, nem feltétlenül merültek ki a lehetőségeink a társadalmi igazságosság érvényesítése terén. Tudod, ha másért nem, két dolog miatt feltétlenül:
1. Ösztönös rajongásunk tárgyáról beszélünk.
2. Ha netán a feleségedről van szó, akkor személyes érintettség is figyelembe vehető.
Bocs, kissé komolyra sikerültem, azért suxxxx Piritós!

GLászló


1997. május 29. - csütörtök, 10 óra 29 perc
Sziasztok!
Eddig csak olvastam az iromanyaitokat, de most ugy erzem, hogy muszaj hozzaszolnom.
Juli!
En minden lanyt haza szoktam kiserni fuggetlenul attol, hogy "csak" BARATok vagyunk-e vagy esetleg tobbet is szeretnek tole. Akiket ismerek, altalaban ezt el is varjak es csak ritkan szoktam visszautasitani. Peldaul akkor, ha mar minden buckaban felbukok a faradtsagtol. Ilyenkor egyebkent sem vagyok kellemes tarsasag.
Egyszer egy nem egeszen 17 eves "csak" baratnomet kisertem haza es beszelgetes kozben kirohogott, mondvan, hogy manapsag nem szokas udvarolni!!! (nem neki udvaroltam, csak ez volt a tema!) Erre megkerdeztem, hogy akkor megis hogy megy az ismerkedes? Diszkoban odamegy a fiu a lanyhoz, lesmarolja es vagy osszejon vagy nem? Persze ezt en poennak szantam, de o erre azt mondta, hogy igy valahogy van. Kicsit elszomorodtam, hogy hova jutott a vilag. Tudom, hogy ez a tizenevesekre vonatkozik, de ok lesznek a jovo nemzedeke es ha mar ok ilyenek, milyenek lesznek a gyerekeik? Lesznek egyaltalan gyerekeik, vagy teljesen tonkreteszik addigra magukat? Bocs, hogy elkalandoztam, tudom, hogy ez mar egy masik 7kerdes tema lehetne. Szoval mit gondoltok, nem kellene a NOknek tobbet torodni a gyerekeikkel? Tudom, a ferfinak is ki kell venni a reszet a gyereknevelesbol, de megiscsak az anya az, akivel konnyebben tud beszelgetni a gyereke!
Ja, en sem szeretem a patas labu lanyokat! Meg azokat sem, akiknek ugy van kifestve a szajuk, mintha sz*ros lenne. :)

Andras


1997. május 29. - csütörtök, 10 óra 21 perc
Barackvirág !

Szerintem Piritóst nem kell felvenni a listára téged viszont fel lehetne venni a trágárul írók(beszélők?) listájára. Ha valóban ismersz olyan fickót aki úgy vélekedik a nőkről mint a kifogásolt leveledben írtad akkor tagadd le hogy ismered őket és még példálózásból se vedd fel a stílusukat. Ezt sokkal finomabban is írhattad volna úgy hogy közben a lényeg se vesszen el.

R.


1997. május 29. - csütörtök, 10 óra 10 perc
Hölgyeim, keresem a magyarázatot, segítsetek:
Több ízben kaptam visszautasítást, akár hazakísérés, akár egy vacsora-, kávé-meghíhívás kapcsán, hogy: 'Ne hidd, hogy ennyiért megdughatsz!!'. Pedig az legfeljebb, amolyan hátsó szándékként motoszkált bennem - lásd ösztönökről szóló soraimat a múlt homályában.
Továbbá, hogy szállítsam lovagiasan haza a hölgyet, ha romos kis autóm láttán felkacag és bevágja magát a papától kapott csill-vill jeep-be és úgy kilő, hogy a traffipax sem éri utol??
hc


1997. május 29. - csütörtök, 10 óra 7 perc
St. Paul:
"Sajnos a körülmények változása gyorsabb, mint a nők alkalmazkodása a helyzethez."
Szerintem nem a nők alkalmazkodásával van a baj, hanem ahogy erre a férfiak reagálnak. Ők a lassabbak, mert amilyen életformát kialakítottak, számukra természetes, hogy a nő alkalmazkodik. Megtette. S most övék a döbbenet!?!?!?
Nem attól vagyunk esetenként frusztráltak, amit elvárnak a férfiak, hanem hogy ha megtesszük, akkor ki vannak akadva, jelzőket aggatnak ránk (frigid, stb.). Ha nem tesszük, akkor is bajuk van velünk. Így nem lehet. Tessék eldönteni uraim mit akarnak, mit várnak el tőlünk, de akkor csönd legyen, ha meg is kapják! És néha-néha próbálkozzanak egy kis intuícióval, önkritikával, s döntsék el: jó ez nekünk/nekik?
X.Y.-nal egyetértek teljes mértékben, csak az zavar, hogy ő volt az egyetlen, aki erről írt ebben a rovatban ezzel a témával kapcsolatban.
Ő már tudja, hogy nem beszélni kell róla, hanem csinálni.
Alig pár sort írt, de benne volt minden, ami lényeges. Ami élhetővé teszi az életet ebben a csöppet sem barátságos világban.
Andrea


1997. május 29. - csütörtök, 10 óra 5 perc
Főzni, főzni, és főzni!
anonymous@westel999.hu


1997. május 29. - csütörtök, 9 óra 48 perc
Puding!

Ha a férfiak menstruálnának egy hét fizetett szabadság járna nekik!

egynő


1997. május 29. - csütörtök, 9 óra 47 perc
Nullproblemo!

"Elgondolkozom: kaptam - e valaha önzetlenül valami pozitívat egy nôtôl (értsd: nô aki
mint potenciális partnerem szóba jöhetne) ?
A francba. Semmi ilyesmire nem tudok visszaemlékezni. Van aki tud - férfiak -
közületek? És mi volt az a pozitív ? Ami szívbôl csak saját énjébôl származott és csak
számodra volt fenntartva ? Valami olyant mint mondjuk amikor semmi másra nincs már
pénzed, de óriási virágcsokrot küldesz neki. Szeretetbôl, rajongásból."

Hát ehhez lenne hozzáfűznivalóm.
1. Sajnálom, hogy nem volt még ilyenben részed. És csak hülye önző nőkkel volt dolgod! Mert hát Ti férfiak az önzetlenség mintapéldányai vagytok... (Na gondolom, most igen sokan utálnak) De az az igazság hogy nem csak a nők önzők, de Ti is! Ez a világ márcsak ilyen.

Amúgy meg vannak fiúbarátaim, akiknek csak úgy képeslapot küldök, na és persze a születésnapjukat sem felejtem el. És sorolhatnám...Pedig egyszerűen csak barátok! És nem értik félre a dolgot! No persze hasonlók miatt már voltak problémák is, mert egyszerú kis apró figyelmesség után visszahallottam: Mit akar tőlem ez a Nő?

2. A virág! Szép doldog hogy utolsó pénzedet arra költöd, hogy kedvesednek virágot küldj! A virág csodás dolog, és én is imádom ( lehet hogy ódivatú vagyok). DE tudod ha kimész a rétre es szedsz nekem mondjuk egy szál pipacsot, akkor annak eppannyira örülök, mint a drága csokornak. Nem a pénzbeli értéken van a hangsúly, hanem azon, hogy szívből, szeretetből adod.

juli


1997. május 29. - csütörtök, 9 óra 37 perc
MaCs!

Köszönöm hazakísérhetsz!
Ezt írtad:
"Magyarán: ma már fel sem
tételezik rólam, mint hímről, hogy nincsenek hátsó szándékaim."
Hát talán azért van mert a nők nem merik elhinni, hogy egy férfi csak úgy önzetlenül minden ellenszolgáltatás nélkül kíséri haza. Általában ott van bennetek az a hátsó szándék, no de most távol essék tőlem az általánosítás, mivel volt már ezzel kapcsolatban számos kellemes élményem is. Én úgy vagyok a dologgal, hogy nagyon örülök, ha valaki felajánlja hogy hazakísér, mert sokkal kevésbé félek ettől az embertől, mint azoktól a gyanús egyénektől, akikkel sajnos még nappal is összeakadhat egy nő. Bár még szerencsére nem erőszakoltak meg, de azért volt már olyan eset, ami után egy jó darabig csak remegtem...
Szóval bármennyire is határozottnak, erősnek látszik egy nő, azért mégiscsak Ő a gyengébbik nem, és azért hány olyan esetről hallottatok már hogy a nők egy csapata elkapott es megerőszakolt egy férfit??!.
juli


1997. május 29. - csütörtök, 9 óra 16 perc
A Virág?-ről. Kedves X.Y., tulajdonképpen hasonlóan érzek, mint a nejed, sajnálom a meggurnyadó virágot, mert az az Örkény 1perces jut róla eszembe amikor a levágott rózsa kéri, hogy legalább köpjetek le, ha már így égek és levágtatok..., bár ha már kapok és szeretettel adják akkor megpróbálom sokáig életben tartani, megőrizni mert teszem azt jól esik ránézni, sok minden eszembe jut róla, úgyhogy van egy csomó szárított virágom, majdnem olyan, mint egy fénykép.
Az elférfiasodás...Erről meg fábrysanyi azon megnyilvánulása ugrik be, hogy teljesen rosszul van attól, amikor vezetés közben a nők már ugyanúgy anyáznak, mint a férfiak. Tanultam belőle, max. mosolygok, ez talán még idegesítőbb is lehet :)), mert most minek bosszantsam magam.
Én hozzászoktam ahhoz, hogy a környezetemben lovagias férfiak vannak, biztosan nehezen viselném amit MaCS írt a skót állapotokról.

Noszóval úgy érzem az a baj itt, hogy igen, sok olyan dolog megtanulására rá vagyunk most kényszerítve, ami esetenként nem áll olyan közel a női nemhez (lásd St.Paul), csak attól félek, hogy ezzel jönnek ám a "melléktermékek" is, a stressz, a dohányzás, esetenként az alkohol nomeg a káromkodás ;)stb.

Mellesleg ahogy elnézem van itt egypár hölgy, úgyhogy "szegény" MuzX lovag egész sok hazakísérést eszközölhetne, esetleg Bt, avagy KFT szinten is :))), de ez ténylegesen egy lovagra valló felajánlás volt. Kár, hogy hamarabb megrúgtam port:))

Ofélia de Pepita


1997. május 29. - csütörtök, 9 óra 10 perc
GLászló! Légyszi vedd fel a listádra Pirítóst is. Aki rendreutasít egy nőt azért, mert az általa - úgy is mint a teremtés koronája által - kívánatosnak tartott férfikép mellett más férfitipusokról is beszélni mer, sőt, olyan szavakat használ, amelyek szerinte, a FÉRFI szerint egy nő számára akkor sem engedélyezettek (ld. kúrni), ha egy tipikus férfimentalitást akar velük jellemezni, sőt, mindezen előítéletei alapján még az illető női mivoltát is kétségbe vonja, az a legrondább hímsoviniszták egyike.

Barackvirág

Ui: Pecér, hova tűntél?


1997. május 29. - csütörtök, 8 óra 4 perc
Mongyunkmá valami jót is a nőkről!

Szeretem bennük, hogy olyan vállalkozókedvüek. De télleg.
Szeretem hogy már nem prűdek, szinte mindenre kaphatóak és még élvezik is.
Szeretem, hogy talpraesettek.
Szeretem hogy szókimondók, bátrak.
-No, most jön a doktori értekezés veleje:

Tulajdonképpen milyen a mai nő a kérdés ill.
hol a helye.

Inkább afelől közelíteném meg a kérdést, és erre várom hölgyeink válaszát- hogy mi történik ma a nővel.

A nőre a társadalom olyan szerepet kényszerít amire nincs felkészülve, de megpróbál helyt állni.

Hoznia kell régi szerepét is legyen szép, kedves, mosolygós, aranyos, jól varró, főző, stb. tipikus házimunka.

Ugyanakkor elvárjuk tőle, hogy alkalmazza a mai civilizáció eszközeit, vezessen autót, vitorlást, kezelje a videkamerát, Tv-t, computert, tudjon telefonálni maroktelefonnal stb. Nekik ez nehéz, nem olyan természetes mint egy férfinek.

Elvárjuk hogy dolgozzon minimum úgy és annyit mint egy férfi, legyen tájékozott a napi történésekben, politikában, szóval szinte legyen olyan mint egy férfi.

Ezeknek az elvárásoknak a nő összeszorított foggal, néha zokszó nélkül! megpróbál eleget tenni, mi közben lazán lelibázzuk őket.

Hogy hol vannak most azt ezek után nehéz meghatározni, a helyzet azt hiszem gazdasági indokokkal is magyarázható, de a civilizáció fejlődése is hozta ezt magával.

Sajnos a körülmények változása gyorsabb, mint a nők alkalmazkodása a helyzethez.

Úgy gondolom a férfiak kisebb stressznek vannak kitéve (ilyen szempontból).

A nők kis része felismerte ezt a problémát de nem tud ellene tenni. Ha megpróbál, akkor feminista szüfrazsett és egyéb deviáns elemek közé sorolják.
A baj az, hogy mindig a FÉRFIAK elleni harc lesz belőle. :-(

Rohadt nehéz lenne most kitalálni, hogy milyen legyen az ideális nő. /kinek a számára ideális?/
Ha meghatároznánk, akkor a nők törekednének olyanok lenni? Különben is ez évente változik mint a divat.

Szóval bajban vagyunk hölgyeim és uraim! Addig is maradunk az egyedi igények egyedi kielégítésénél.
Folytatjuk szinte reménytelen párválasztási kálváriánkat mint azt már tesszük párezer éve...

Azért fel a fejjel /és egyebekkel :-)/ örüljünk inkább annak amit elértek, és segítsünk, hogy ne érezzék magukat fojton frusztrálva !

St. Paul


1997. május 29. - csütörtök, 8 óra 2 perc
Azért vettem feleségül, mert az elsó randevun azt mondta, hogy "Nekem többet ne hozzál virágot mert nem akarom egész délután itt lóbáni. Mire hazaérek meg elhervad."
Valami olyasmitöl kiméltük meg egymást ami el is ronthatta volna a kezdetet.
Csak azt akarom mondani, hogy a kölcsönösség egy tartós viszonyban elengedhetetlen.
Juni elsjén lesz ennek 32 éve.
X.Y.


1997. május 29. - csütörtök, 6 óra 5 perc
diolen mobi
ok, akkor lecci mondd el, mire van szuksege egy mai nonek . de most komolyan, mert erdekel. remelem nem gondolod komolyan azt, hogy en a "...ha beledoglesz, akkor is" modszert alkalmazom. probalkozok, talalgatom, mire van szuksege egy nonek, es vagy eltalalom, vagy nem. de inkabb nem. ebbol tanulok. de jon a kovetkezo no, akirol megint fogalmam sincs, mi jo es mi nem jo neki. kezdem elorol az egeszet. soha nincs vege...
masreszt, nem arrol van szo, hogy figyelmen kivul hagyom vagy nem, hanem arrol, hogy mit tudok nyujtani. azt, amire szuksege van, vagy nem. mindent, nehanyat, vagy semmit.
de mondom, a nok (lanyok) tobbsege nem megsertodik , hanem megdobben. es zavarban van. ahelyettt, hogy orule neki. vagy ez nem jo reszemrol ? hibazok, amikor lovagias vagyok ? mindig, mindenkivel, vagy csak neha ? honnan tudhatom, hogy mikor ? ki tudja a valaszt ? es honnan ?

andrea
rohognel rajtam ? miert ? nem ertem.
"Válasz: úgyis jönnek"
hol ?!

lord utax


1997. május 29. - csütörtök, 1 óra 51 perc
Altalaban csak nezo vagyok de most szolnom kell Piritos mellett.
3 eset arra, hogy kozgazilag miert kisebb a noi munkaero ertekelese illetve hogy a kozgaznak mennyi koze van az igazsagossaghoz:
1. Tobb mint 20 ceg ugyeit intezem. Az elmult 1.5 evben 2 kivallakozas ment csodbe (az egyik teljesen a tonkszelere) azert mert egy nore epitettek, aki meglevo illetve szuletendo gyerekre hivatkozva olyankor vonult el amikor nnagyon szukseg lett volna ra. Kisvallakozasok nem tudnak sok labon allni es ezert elkerulhetetlenul vannak nelkulozhetetlen emberek. Ha ezek nok, akkor a kockazat sokkal magasabb.
2. Nagyvallalat. Kb. 60 szellemi dolgozo (kb. 50-50% ffi-no) ugy dolgozik, hogy a napi teljesitmenyet pontosan kovetni tudjuk. Ebbol pedig tisztan latszik hogy a nok kb 80%-nak mikor jon meg a menszesze. A ffi no teeljesitmeny ezek nelkul a napok nelkul kb azonos, de ez a havi 2-4 nap a nok teljesitmenyet 10-20%-kal is visszaveti. Megfigyeltuk, hogy a nok 90%-ban ezeken a napokon csinalnak nagy baromsagokat, amivel gyakran tobb heti munkajukat elszurjak. A jovedelmek reszben teljesitmenyaranyosak tehat a noknel osszesitve kb. 10%-kal alacsonyabbak (premiumrendser). Most van eppen lazadas jo esellyel hatosagi kimenetellel a nok hatranyos megkulonboztetese miatt.
3. Az erem masik oldala. Szemben egy autoszalon van. 2 ffi es 1 noi eladoval. A ferfiak mernokok es nagyon profik. Mindent tudnak men csak az altaluk arult hanem a kokurencia osszes tipusarol is. Jo fellepesuek, segitokeszek, profik. A csaj meg vezetni sem tud es nem tudja mi a kulobseg a LE es a kuplung kozott. Viszont naggggyon csinos. O adja el a kocsik 90%-at. Kb havi nettó 200e-t keres, a fiuk 50-60e-t. Ez igazsagos? A fiuk az ev vegen reklamaltak hogy nem koser a dolog, mert a lany munkajanak a hatteret is ok vegzik. A ceg szerint ez nem merheto tetel.

A lenyeg: a ffi es a no egyenrangu de a munkaertekuk bizonyos esetekben nem egynlo. Igazsagos megoldas + nincs. :-(

Bocs hogy hosszu volt.
Puding


1997. május 29. - csütörtök, 0 óra 54 perc
Hi Macs !

Én se cserélnék le egy átlag lengyel lányt egy átlag nyugatira semmi pénzért ! Ebből a szempontból tök jó, hogy ebbe a középeurópai kultúrába születtünk bele.

Irigylem tőled a skóciai románcot eléggé...

NullProblemo


1997. május 29. - csütörtök, 0 óra 35 perc
Sziasztok!
Juli kérdésével kezdem, hátha eljutok valahová. :-)
A magam részéről mindig evidenciának tekintettem, hogy hazakísérjem a lányt, függetlenül attól, hogy pontosan milyen irányban alakultak a dolgaink. A távolság sosem számított, rendszeresen gyaloglottam hazafelé másfél órákat, sőt, egy rövid sorozat erejéig három órás hazasétálások is napirenden voltak. A lényeg az volt, amit Matkópeti is megfogalmazott: úgy éreztem, hogy felelős vagyok értük. Most már van kocsim, és van benne jópár száz kilométer, amit olyan lányok hazavitelével tettem bele, akiktől a legkevesebbet sem akartam.
Volt is gondom belőle elég. Manapság - utóbbi tíz év - a hazakísérés azt jelenti, hogy egészen a lent említett hüvelyi orgazmusig kísérném az illetőt. Ennek megfelelően küldtek már el a francba akkor is, amikor felajánlottam a hazakísérést/-vitelt, meg olyankor is, amikor a kapu elől visszafordultam hazafelé. Magyarán: ma már fel sem tételezik rólam, mint hímről, hogy nincsenek hátsó szándékaim.
NullProblemo meglátása a széktologatásról teljesen helytálló. A folyamatnak van azonban egy második vonulata is. Volt szerencsém három hónapot tölteni egy külföldi ösztöndíj keretében 12 Nyugat- és 4 Kelet-Európai ország lányaival/fiaival. A dolgot az tette kivételesen izgalmassá, hogy ezt az időt a külvilágtól szinte teljesen elzártan húztuk le mintegy 70-en egy skót kastély falai között. (Szívás, mi? :-)) Nos, mi lengyel, cseh litván és magyar fiúk természetesnek vettük, hogy betartjuk az általunk természetesnek vett alapvető udvariassági normákat (ki lép előbb be hová, milyen sorrendben vonulunk a lépcsőn, a hölgyekre felsegítjük a kabátot, stb.). Eleinte komoly megütközést váltottunk ki fiúkból és lányokból egyaránt. Még azt sem értették, hogy ha mondjuk egy tetszőleges nemű egyed mögöttem két méterrel jön, akkor miért nem vágom a képébe az ajtót, hanem tartom ehelyett, míg oda nem ér. A fiúk szerint nyaliztunk a lányoknak, a lányok szerint hímsoviniszták voltunk (!!!). Így ment ez egy hónapig, mi viszont kitartottunk. Aztán kezdtek megváltozni a dolgok. A lányok elkezdtek köszönetképpen kedvesen mosolyogni, ha mondjuk tartottuk nekik az ajtót, aztán egyre többet érdeklődtek az illemszabályok felől, míg végül belátták, hogy mindezzel őket nem lenézzük, hanem éppen ellenkezőleg, megtiszteljük. Az utolsó napon pont egy francia lány mondta: "Megtanultuk, hogy az igazi úriemberek Kelet-Európában élnek". (Bizony Isten!)
Hát, az én meglátásom szerint ez nem csak a fiúkra érvényes! Szerintem a cseh, szlovák, horvát és főleg lengyel - meg persze magyar - lányok sokkal természetesebben és felvett pózoktól mentesen állnak hozzá a dolgokhoz, mint a példaképnek tekintett nyugati országok lakói. A példa az NDK: a lányok az általam ismert '87-89 években közvetlenek és barátságosak voltak. Ma már sokkal hidegebbek és távolságtartók. A baj az, hogy mi is efelé tendálunk (lásd egy mega példa lentebb). És ez részben a 7?-re is válasz.
Üdv: MaCS

UI:
Juli, hazakísérhetlek? :-)


1997. május 28. - szerda, 23 óra 59 perc
Sajnos nem állt módomban elolvasni a fentiekben leírt vélemények többségét , de szerintem -reagálva a címszóra - a nő olyan ,ahogy viszonyulsz hozzá !!!!
szeresd és tiszteld Őt ,soha nem bánod meg , ha
megsért ,akkor rossz Nőt választottál magadnad !!


1997. május 28. - szerda, 22 óra 29 perc
Utax, fiju

Van, akinek tetszenek a régi épületek, a régi autók, régi bútorok, satöbbi. Ebben nincs semmi rossz. De ha figyelmen kívül hagyod, hogy a világ megváltozott körülötted és mást várnak el a mai lányok, mint a tegnapiak, akkor nem csoda, ha a baratánőid ódivatúnak neveznek. A lovagias férfi (imho) azt nyújtja a nőnek, amire annak szüksége van, és nem azt, amit szerinte (mármint a férfi szerint) adnia illik. "Előre engedlek az ajtóban, ha beledöglesz, akkor is!" Tudod, hogy sok nő megsértődik, ha tényleg megteszed? Lehet, hogy irracionálisnak találod, de akkor is ilyennek kell elfogadnod őket. Mert szereted a nőket, ebben biztos vagyok.

Diolen Mobi


1997. május 28. - szerda, 21 óra 36 perc
pubika uzeni ,hogy a mai no TA!

pubi


1997. május 28. - szerda, 21 óra 33 perc
"A világon egyetlen férfi sem ismer egyetlenegy nőt sem."
Nem tudom ki mondta, de nagyon igaza volt.
Imi


1997. május 28. - szerda, 21 óra 21 perc
bolyondok!

1997. május 28. - szerda, 20 óra 37 perc
k.istyu,
Gratula!
Te mindent elmondtál.
Kössz.
Denes


1997. május 28. - szerda, 19 óra 58 perc
Nem akartok visszatérni az eredeti kérdéshez ?
Milyen a mai nô ?
A milyen kérdésre nyilván nem tudunk egyértelmű
választ adni, de megpróbálkozhatunk a mai nô jellemzésével úgy, hogy feldobunk egy szituációt és megmondjuk(ák), hogy az adott szituációban mit csinál egy MAI nô. Az így megadott reakció-halmazra aztán azt mondhatjuk, hogy ez a MAI nô milyenségének egy vetülete.

Engem Pirítós nem olyan régen említett mondata késztet most viszont egy kis gondolat fűzésre.
Valakihez:"...Te nem szereted a nôket."
Miért lehet vajon az, hogy valaki úgy általában nem szereti a nôket. Vajon abnormális az ilyen férfi ? Úgy is született ?
Szeretem én a nôket ?
gondolgondolgondolgondol...
Azt kell, hogy mondjam, hogy bár a nôk rám gyakorolt spontán biológiai hatása többnyire kellemes, jól érzem magam ha egy nô közelében vagyok, de mint értelmes emberi lény, mint öntudattal rendelkezô, sorsát irányító, környezetét formáló, némi tapasztalattal rendelkezô férfi; Én nem szeretem a nôket.
Legfeljebb egyet.
A dolog azért érdekes mert világosan emlékszem rá, hogy fiatalabb koromban szerettem ôket. Tehát nem így születtem. Ilyenné lettem.
Elgondolkozom: kaptam - e valaha önzetlenül valami pozitívat egy nôtôl (értsd: nô aki mint potenciális partnerem szóba jöhetne) ?
A francba. Semmi ilyesmire nem tudok visszaemlékezni. Van aki tud - férfiak - közületek? És mi volt az a pozitív ? Ami szívbôl csak saját énjébôl származott és csak számodra volt fenntartva ? Valami olyant mint mondjuk amikor semmi másra nincs már pénzed, de óriási virágcsokrot küldesz neki. Szeretetbôl, rajongásból. Vagy valami egyszerűbbet; mondjuk ha egy asztal köré többen le akarnak ülni, és pont neked nem jut szék, akkor volt-e már olyan, hogy egy nô szimpátiából, vagy figyelmességbôl széket hozzon neked ? Hogy kifejezze, neki nem tök mindegy, hogy veled mi van. Számítasz.
Boldog ember lehetsz, ha így van.
Felém a MAI nônek a hideg, számító, önzô arca fordul leginkább. Ha van neki másik azzal lehet, hogy feléd néz. Nem tudom.

Más:

1. Mit tesz egy mai nô, ha a villamoson utazva azt látja, hogy tizenéves agyilag zokni fiúk és lányok gang beleköt egy idôs (vagy épp fiatal) emberbe és molesztálja, ha többen is vannak még a járművön ?

Szerintem: semmit.
S, hogy mit tenne egy mai férfi ?
Az se tenne semmit.
De vajon melyiknek lenne nagyobb esélye megoldani a helyzetet tizenévesek esetén ? A férfinak erôszakkal, vagy a nônek ? S, hogy neki mivel ?
Na szerintetek van-e olyan a Mai nônek amivel hatékonyan tudna egy ilyen helyzetet kezelni ?
S ha nincs, vajon a saját gyerekeire tud hatni ?
Képes arra a MAI nô, hogy megfeleljen gyermekei azon - ki talán nem mondott de jogos - elvárásának, hogy nevelje ôt ? Nevelje úgy, hogy a társadalom hasznos tagja lehessen ? Hogy boldogságot találjon az életében ?
Szerintetek a MAI nônek lehetôsége van arra, hogy megfeleljen ennek a feladatnak ?
Egyetlen halk mondat anyám szájából tizenéves koromban és - soha többé nem tudtam hazudni senkinek.
Tisztában van a MAI nô hatalmával és felelôsségével ?

Aki igen, valószínűleg nem keresi hatalmát a férfiak között.

NullProblemo


1997. május 28. - szerda, 19 óra 36 perc
Barika!
Tudomásom szerint nem szenvedek semmilyen betegségben, a szívem pedig egyvalakinek van fenntartva akit valószínűleg a saját hibáim folytán nem találtam még meg. Ettől függetlenül ÉN IMÁDOM A NŐKET!

Ofélia de Pepita!
Örülök hogy jó hangulatot eredményezett nálad az írásom. Ezért már érdemes volt írjak!

AZ IGAZI


1997. május 28. - szerda, 19 óra 31 perc
ua mint sok ezer évvel ezelőtt ( persze a férfiaké is)

1997. május 28. - szerda, 18 óra 58 perc
Sziasztok!

Kedves GLaszlo! En nem mondtam, hogy a nok es a ferfiak kozott haboru lenne, nagyon jol megvagyok a nokkel. Tovabba ha egy no "nekiugrik" egy himsoviniszta poennak, teljesen megertem. No de miert haragszik ezen poenok miatt egy masik ferfi, az mar abszolut nem fer az agyacskamba.

Udv!
Sanya
Ps.: Elismerem, az arulo szo talan eros volt, de hasznalatat hirtelen felindulasbol kovettem el.


1997. május 28. - szerda, 18 óra 55 perc
Hölgyeim!!!

Ha a 7kérdésben tett szörfözésbôl hazatérôben vannak, mindenkit szívesen hazakísérek, aki nem utasítja vissza!! :)))

MuzX lovag


1997. május 28. - szerda, 18 óra 50 perc
A mai nô mai férfi akar lenni, de nem megy neki. Ezért szenved.
A mai férfi nem tudja mi kéne neki, egy mai vagy egy tegnapi nô. Ezért szenved.
Egyébként Karinthyval szólva:
"Mást akar a nô, és mást a férfi. A nô a férfit akarja, a férfi a nôt."
Lehet, nem pontos, fejbôl idéztem.
Kedves mai nôk, legyetek bájosak, aranyosak, nôiesek, törékenyek, mert ha olyanok lesztek, vagy akartok lenni, mint a mai férfiak, akkor mi szegény hímneműk kibe szeressük bele? Az Isaurába?

k.istyu


1997. május 28. - szerda, 18 óra 49 perc
A nők szavahihetőségéről csak annyit, hogy ippeg az előbb igértem meg, hogy mára abbamaradok, de...
Kedves Newcomer, így már értem mit akartál...

És most tényleg balra el, mert nem emléxem a matkópetivel töltött hosszú és boldog időkre, pediglen biztos messze lakott és mégis hazakísértett...ráadásul Julit + 1ebeket is -vígasztaláként annyit, ebből mindannyiunknak biztos sok, nagy lelkiismerete volt;)), úgyhogy most be kell vennem a cavintonomat :)))
Viccen kívül meg örvendezek, hogy így gondolkodol eme kardinális porblémáról, bár a magam részéről eddig -lehet, hogy el vagyok kényeztetve- még nem volt Julihoz hasonló tapasztalatom.

Ofélia de Pepita, aki most átmegy eltűnésbe...


1997. május 28. - szerda, 18 óra 26 perc
MuzX, Matkópeti!

Csak tartsátok meg jó szokásotokat a hazakísérgetősdi terén. Muzx! Te se add fel!
Hogy ezt gyakran félreértik?!! Lehet. Amúgy én még soha nem tekintettem szexuális zaklatásnak !
Matkópeti! Köszi!

juli


1997. május 28. - szerda, 18 óra 22 perc
Ofélia de Pepita: Juli (meg minden más nő, aki többek között a társaságomban töltötte el az időt) későn éjszaka csak ne mászkáljon egyedül haza, mert amilyen csepp, meg gyönge, még valaki zsebreteszi (a továbbiakról ne is beszéljünk), szóval ha valami baj érné, és azért, mert én nem kísértem haza, akkor igen csak rosszul érezném magam. Ezért aztán hazakísérem őket. Ez nálam egy ilyen rossz szokás féle. Persze néha félreértik......
Tsók,
matkópeti


1997. május 28. - szerda, 17 óra 54 perc
Pitítós Kedves,

Ebben a "kisajátitás" dologban teljesen igazad van -sajnos enyém tapasztalat is ez, baromi lehangoló és ijesztő dolog, hogy a férjhez vett barátaim eltűnnek,dehát azon is elmélkedhetünk, hogyha nem akarnák..., bár akkor meg mit kapnak otthon:))))
A dolog különben visszfelé is müxik, kaptam én már ilyet a fejemhez neki férfiútól, merthogy mit akar az "én nőm" másokkal -a barátaival- sörözgetni, avagy esetleg kirándulni, amikor "én" azokat nem is akarom szeretni, meghát miért nem jók neki inkább az én barátaim, mert akkor ugye lehet pl. ellenőrizni. Huha, még jó, hogy már kiléptem belőle...

Mostmár visszfogom magam, mert jön esetleg valami statisztikai elemzés, miszerint Oféliából már túl sok és még igaza is lenne.
Ja és remélem már ettél valamit Pirítós!

Ofélia de Pepita (az aggódó)


1997. május 28. - szerda, 17 óra 48 perc
Kedves Ofélia,
Azt hiszem kicsit félreérthető voltam. Szolgáltatásként mosogatásról szó sincs. Úgy értettem a dolgot, hogy ha szegény férfi 1edet nem frusztrálják folyton a fáj a fejem dumával egy boldog szeretkezés helyett, akkor ő is sokkal konstruktívabban fogja keresni az alkalmat, hogy hasznossá tegye magát az utált házimunkák frontján. De tulajdonképpen nem a házimunka a lényeg ebben, hanem az, hogy én úgy tapasztaltam, hogy ha szegény pasinak nem kell folyton lesben állnia, hogy asszonykának mikor nem fáj a feje, és nem érzi úgy, hogy a szex-szel (hogy a bánatba kell ezt helyesen leírni?!) sakkban tartják, akkor sokkal inkább akar majd őszintén gyengéd lenni (spec. a nők úgyis ezt hiányolják folyton a férfiakból). Na, elég kuszán ősszefoglalva ennyi. A szolgáltatásként mosogatás pont az ellentéte annak, amire ki akartam lyukadni.


1997. május 28. - szerda, 17 óra 33 perc
Newcomer!

Van valami abban, amit írtál, de tényleg nem lehet ezt egyfajta jutalomként felfogni.
Valahol olvastam egy mondást, idézem:
"A második legrosszabb dolog, amit egy szeretô tehet, hogy nem szeretkezik a kedvesével, amikor az vágyik rá. A legrosszabb dolog, amit egy szeretô tehet, hogy olyankor szeretkezik a kedvesével, amikor ô maga nem kívánja."
Hát, szerintem ehhez lehetne tartani magunkat, és akkor sok minden jobb lehetne.
Az ellen meg nincs mit tenni, ha a partnereknek jelentôsen eltérô a libidójuk és a szeretkezésre való igényük. Ez mindig is gond lesz, ezért is nagyon nehéz igazi párt találni.
De tény, hogy egy szexuálisan flusztrált ember sokkal ingerlékenyebb és rosszabb teljesítôképességű, mint egy kielégült.

Juli é P. Ofélia!!
Én nagyon szeretek hölgyeket hazakísérni, de miután többedszer kaptam negatív választ, mostanában fel sem ajánlom. Hátha szexuális zaklatásnak tekintik... :))

MuzX


1997. május 28. - szerda, 17 óra 23 perc
Levegőt !
-libegő-


1997. május 28. - szerda, 17 óra 22 perc
Kedves Ofélia,
Azt hiszem kicsit félreérthető voltam. Szolgáltatásként mosogatásról szó sincs. Úgy értettem a dolgot, hogy ha szegény férfi 1edet nem frusztrálják folyton a fáj a fejem dumával egy boldog szeretkezés helyett, akkor ő is sokkal konstruktívabban fogja keresni az alkalmat, hogy hasznossá tegye magát az utált házimunkák frontján. De tulajdonképpen nem a házimunka a lényeg ebben, hanem az, hogy én úgy tapasztaltam, hogy ha szegény pasinak nem kell folyton lesben állnia, hogy asszonykának mikor nem fáj a feje, és nem érzi úgy, hogy a szex-szel (hogy a bánatba kell ezt helyesen leírni?!) sakkban tartják, akkor sokkal inkább akar majd őszintén gyengéd lenni (spec. a nők úgyis ezt hiányolják folyton a férfiakból). Na, elég kuszán ősszefoglalva ennyi. A szolgáltatásként mosogatás pont az ellentéte annak, amire ki akartam lyukadni.


1997. május 28. - szerda, 17 óra 20 perc
Glászló!
Kérlek, emeld már ki az általam írott szövegből azt a részt, amelyben egyetértésemet fejezem ki a vázolt pragmatikus okkal! Ha nem találod, ne keseredj el, legfeljebb a legközelebbi alkalommal kicsit figyelmesebben olvasd el, amit írtam.
Nem azt írtam, hogy örülök ennek, mindössze azt, hogy EZ VAN!

Okos a megállapításod: a közgazdaságtant valóban nem azért találták ki, hogy helyettesítse az életet. DE ez a kijelentés legalább olyan mély felismerést takar, mintha azt mondtad volna: “Nézd a marhát! Hokiütővel akar borotválkozni!”
A közgazdaságtannak nem az a feladata, hogy feloldja a különböző társadalmi feszültségeket. Az a dolga, hogy feltárja a gazdaság működésének összefüggéseit, törvényszerűségeit. A gazdaság törvényszerűségei pedig NEM IGAZSÁGOSSÁGI ALAPON MŰKÖDNEK!
Amíg a nagy átlag azt mutatja, hogy a férfiakra jobban lehet számítani, a átlagférfiak átlagbére magasabb marad. Ezért természetesen inkább a nő fog elmenni GYED/GYES-re. Erre pedig azt fogják mondani a munkaadók, hogy “Na ugye, hogy igazunk van!”
Ilyenkor harap a saját farkába az a társadalmi aktivista, aki egyenlő munkáért egyenlő bért követel. (Annyira jópofa ez a jelmondatocska! Elképzelem azokat a japán autógyári munkásokat, akik azért tüntetnek, mert mind nominálisan, mind reálértékben kevesebbet keresnek, mint német szaktársaik! Banzai Toyota! Hadzsime!!!)
Pirítós

Géza bá!
Veled nem az a legnagyobb baj, hogy elég tapintatlanul masculin vicceket sütsz el az adott 7?-ben. Veled az a baj, hogy nem szereted a nőket. Szörnyű lehet.
Pirítós

Andrea!
A karrierista szó férfiban is ugyanazt jelenti, mint nőben: kíméletlen taposógépet!
Valamint a feminin nők pontosan ugyanannyi sértően általánosítva alkalmazott szót és kifejezést alkottak a férfiakra, mint a masculin férfiak a nőkre. Ha nem hiszed, olvasd végig ezt és a pár héttel korábbi 7?-t.
Pirítós

Kedves Hölgyek, akiknek nem esik lyól Mézga Gézá látása!
Elismerem: baromi kényelmetlen lehet, amikor valaki az egalizálásért küzdő nők fejére olvassa azt, hogy bizony, ők is tudnak zsarnoki módon bánni a partnerükkel, főleg az “Igen!” vagy az “Oáááá!” elhangzása után.
De amit M.G. mond az egyáltalán nem az az elszigetelt, “jó, ha ezerből egy” eset, mint ahogy azt látni szeretnék a harcos feministák.
Házas ismerőseim döntő többségénél megjelent a kisajátítás problémája. Voltak, akik a sarkukra álltak - ezek vagy elfogadtatták magukat és a barátaikat vagy elváltak. És voltak, akik nem csaptak az asztalra - ezek egyik pillanatról a másikra eltűntek az életemből, sőt volt olyan barátom is, aki még a szülei életéből is eltűnt.
Ezek mellett - bár nőtlen vagyok (azaz nem, nőtlen nem vagyok, csak nem vagyok házas:-)) - nekem is volt részem a “7-re itthon legyél, különben...”, meg a “Neked fontosabbak a primitív barátaid, mint én?” stílusból, mert az illető hölgy azt hitte, hogy van ő annyira jó, hogy már a lagzi előtt is bevezetheti ezt a rendszert. Tán mondanom sem kell, hogy nem volt igaza.
Pirítós


1997. május 28. - szerda, 16 óra 40 perc
Khrrrm... Hömmm...Nem nyilatkozok !


1997. május 28. - szerda, 16 óra 40 perc
Juli,
mostan visszanézve mit követtem el az előbb, igazad van elfelejtettem egy iljet :)) tenni az általad idézett sövegem mögé. Amúgymeg ha már áldozat jellegűnek érzi valaki a dolgot, akkor el kék gondolkodni...
A lelkiismeretnek meg az ő furdalása pedig helyes.
Ofélia de Pepita


1997. május 28. - szerda, 16 óra 38 perc
Kedvesek, nedvesek, tágasan, az első BENYOMÁS a fontos! Jól lehet velük kefélni, stb. Lyuk!

1997. május 28. - szerda, 16 óra 34 perc
Géza bá!
Sajnos Nem Lehet. Talán ha pedálozol a lányoknál, és előadol egy-két butakandúrviccet, és legalább ketten nőneműek kérik a kihúzást, akkor töröllek. (Az se jobb)
GLászló


1997. május 28. - szerda, 16 óra 13 perc
Ofélia de Pepita!
Nem is lakom olyan messze.!! Valóban ekkora áldozat ez a hazakísérősdi??!! Nem gondoltam volna...
Amúgy hidd el mindig lelkiismeretfurdalásom van ilyenkor, de olyan jó érzés.
írtad, hogy:
" Szóval, hogy elvárunk
olyan dógokat , mint nők meg azért mert nők vagyunk, amit mi sem szívesen csinálnák,"
De azért ez az elvárás dolog nem ilyen egyoldalú.
juli


1997. május 28. - szerda, 16 óra 5 perc
Kedves Newcomer,

Kicsit magam alá döbbentem ettől a "napi betevőtől", márhogy akkor a férfi 1ed jobban tud dolgozni, kedvesebb meg esetleg mosogat...
Hűha, velem valami baj lehet, mert speciel én is valahogy úgy vagyok vele, hogy 1 jó szeretkeződéstől valahogy minden jobb meg egyszerűbb stb., no de, hogy majdnem szolgáltatásként, merhogy akkor mosogat? Viccnek is rossz. De azt a könyvet majd igyexem elovasni, meg az Agysexet is látáskörbővítés végett.
Ofélia de Pepita


1997. május 28. - szerda, 15 óra 51 perc
Juli: "Hol van már az hogy a fiúk számára természetes dolog, hogy egy nőt hazakísérjenek. Vagy ha mégis akkor meg sír egész úton, hogy milyen messze is laksz... Fiúk miért van ez?"

Hát Juli, mondtam, hogy gyere fel hozzám, és megint Te leszel felül, mint a régi szép időkben....

matkópeti


1997. május 28. - szerda, 15 óra 30 perc
Géza bá,
nem is vártam mást, hisz' Te is csak férfiból vagy!

Barika


1997. május 28. - szerda, 15 óra 28 perc
Mézga Géza:
szerintem túl sokat olvastad a többször emlitett és idézett könyvet (a nők elsárkányosodásáról) vagy esetleg csak azt az egy könyvet olvastad és azért idézgetsz csak abból?
Barika


1997. május 28. - szerda, 15 óra 17 perc
Juli,
Nem lehet, hogy tényleg messze laksz? Mármint az úriembertől? Tény, hogy szép dolog meg romantikus, hogy hazakísérik (ja és esetenként biztonságos) a szerelmetes nőszemélyt meg teszem azt orgonaillat stb. (függőágy nélkül is esetleg ;)), de belegondoltál abba milyen rossz lehet utána meg vissza "azon a hosszú úton" egyedül, huha egy újabb érdekes adat, hogy miért örülök, hogy nő valék:)) Szóval, hogy elvárunk olyan dógokat , mint nők meg azért mert nők vagyunk, amit mi sem szívesen csinálnák, meghát pl. hogy nézne ki...

Nisa kedves, mélyen meg vagyok hatva, hogy 1etértesz velem, ez néha még nekem se sikerül!

Az IGAZI-nak meg külön köszönöm a verset, most tök jó hangulatom van és nagyon remélem eme imádata a női nem iránt nem fog változni, többek szerint erre vagyunk kitalálva, ha már toll nem maradt...

Ofélia de Pepita1997. május 28. - szerda, 15 óra 6 perc
IGAZI:

Én is szeretem ha imádnak, de remélem nem szenvedsz abban a ritka betegségben (amelyben különben oj' sok férfi szenved), nevezetesen a stadionszivre gondoltam (ugyanis abban többezer nő fér el egyszerre)
Barika


1997. május 28. - szerda, 15 óra 5 perc
Nem tudom mennyi időnként frissül, de nekem ég a ma reggel 8.59-es az utolsó hozzászólás. Különben a véleményem az (és nálam ez a gyakorlatban már többször bevált), hogy minden sikeres férfi mögött egy okos nő áll. Azaz leforditva, mi nők, ha okosan csináljuk, úgy irányithatjuk saját párunkat, ahogy nekünk tetszik. Csak tudni kell, hogy hogyan! És ezt nem (feltétlenül) a szeksz-el lehet elérni! Szerintem ez is hozzá tartozik a mai nőhöz.
Barika


1997. május 28. - szerda, 14 óra 55 perc
Glászló-nak figyelmébe:

Hogy teremtette ISTEN a legyet ???
Hát mondta, hogy légy ....

És, hogy teremtette a NŐT ???
Miután a legyet sehogysem bírta elzavarni, s ez roppant mód idegesítette, elordította magát: KURVA LÉGY

Géza bá. Ja a listához csak annyit, Nem Lehetne Kihúzni ???


1997. május 28. - szerda, 14 óra 35 perc
Juli!
Azert van mert olyan k***a messze laktok:-)
Kirx


1997. május 28. - szerda, 14 óra 34 perc
Moon!
>eleg kemeny sztori talalhato benne
Hol? Mi?
Reply to: olvir
Speter


1997. május 28. - szerda, 14 óra 23 perc
Sziasztok,
Már két napja élvezettel kővetem a kialakult vitát, s most mér úgy érzem, hozzá kell szólnom. Személy szerint nő vagyok és valószínűleg rokonlélek Ofélia de Pepitával.
Egyszer egy nagyon bölcs öreg pszichológus(nő)ismerősöm azt mondta nekem, hogy a nők három dolgor akarnak, de azt nagyon, nevezetesen:1.férjhez menni 2. gyereket szülni 3. hüvelyi orgazmust. A férfiak persze csak egy dolgot akarnak.
Én egyébként azt gondolom, hogy nem a nőkkel, inkább az ostoba, generációról generációra öröklődő női szerepekkel van a baj. Én azt tapasztalom, hogy igen sok nő a szexet jól kiérdemelt jutalomként nyújtja a partnerének, a férfi csak pedálozzon érte, miközben a férfiak valóban óránkét atlag 122-szer gondolnak a szexre, így érthetően rém frusztráltak, amikor heti egy, vagy akár havi egy alkalom jut nekik (fáj a fejem..., felébred a gyerek...stb). Pedig ha a férfiak, ha "megkapják a napi betevőt" rendkívül lelkesek és pont olyan gyengédek tudnak lenni, mint amire a nők valójában vágynak. Sőt a konyhai munkákba is lelkesen beszállnak.
Ezzel kapcsolatban ajánlom mindenki figyelmébe a karácsony körül megjelent "Miért kevés a szex a férfiaknak?- Miért kevés a szerelem a nőknek?" címú rendkívül gondolatébresztő olvasmányt.
Newcomer


1997. május 28. - szerda, 14 óra 20 perc
Szia Ofélia!!
Kicsit röstellem, mármint azt, hogy én
nem tudom ilyen szemléletesen elmondani, de mesmeg azt kell mondnom, betű szerint egyetértek Veled.
Talán azt tenném hozzá, hogy szerintem nagyon sokan vagyunk, vagy szeretnénk ilyenek lenni.
Megjegyzem, miután én a kisasszony és fenékrehúzásos korszakból már bőven kinőttem, azt is jólesően állapítom meg, hogy több korosztálynyi különbséggel is hasonlóan gondolkodunk, ez külön
jó érzés!
Most én is abbafejezem, csak sajnos énekelni
nem tudok, béke Veletek!
Nisa


1997. május 28. - szerda, 14 óra 2 perc
papaja!

Ez a függőágy tetszik, de sajnos, egy itthoni stabilnak mondott ágy is leszakadt.

R.


1997. május 28. - szerda, 13 óra 52 perc
Mindenkinek!
Az hogy milyen a mai no lathato, erezheto, erzekelheto, ki milyen modalitasban leledzik. De! A holnap noje, meg ferfija hogy milyen lesz kin is mulhtna, csak rajtunk, rajtatok. Mert mit is lat otthon a gyerek ? Not, meg ferfit. Jo esetben. Remelhetoleg mind a ketto turhetoen es hihetoen alakitja a sajat szerepet. Ugy, hogy abbol tobbe kevesbe vilagosan kiderul milyen egy anyuka, milyen egy apuka. Es az se baj, ha idonkent osszezavarodik a kep, belefer.
Talan az eloadas vegere az is osszeall, milyenek a nok es milyenek a ferfiak. Mitol olyanok, amilyenek. Lehet, hogy a tv-ben mast lat, tobbet, vagy kevesebbet, jobbat, rosszabbat, nem baj, segit a kep osszerakasaban.
Mi a mi teendonk? A torekvest, a nove, ferfiva valast segitsuk, kezdeti jeleit vegyuk eszre, es konyorgom legyunk tisztaban sajat magunkkal eloszor, aztan elovehetjuk a masikat is.
Mi itt most ugy ossze vagyunk zavarodva, mit tehetunk?, mit nem?, ez most noies vagy nem?, feministan hangzott ez vagy sem?, mit szolnak ehhez a ferfiak? es hasonlo allandoan feltett kerdesek.
No lesz a lanyombol, akkor is....
Lili1997. május 28. - szerda, 13 óra 45 perc
Muzx!
Mehetünk! Kíváncsi lennék arra a kétszemélyes függőágyra is...:))))

Papaya!
Azt hiszem óriasi hibát követtél el a függőággyal kapcsolatban.

Robe!
bar ez itt nem reklám oldal, meg a téma sem csupán a mosogatás, de a Sunlicht nálam bevált! Ajánlom a barátságát:))

Andrea!
Hát a lovagiasságra tanítsd csak a fiadat, mert manapság az igencsak kihalófélben van. Hol van már az hogy a fiúk számára természetes dolog, hogy egy nőt hazakísérjenek. Vagy ha mégis akkor meg sír egész úton, hogy milyen messze is laksz... Fiúk miért van ez?

juli


1997. május 28. - szerda, 13 óra 33 perc

A tükör előtt öltözik. Csupasz,
Akár a frissen megköszörült penge.
Nem látta férfi, mégis beleszúrja
Kegyetlen tükre minden férfi-szembe.

A tükör elött öltözik. Gyapjú
Kelmét neki növeszt a férfi nyája.
Szoknyaként veszi magára a poklot
S az ég fodorként hullámzik alája.

Hajára aggat mély rejtelmeket,
Vagy hajnalból köti ragyogó kontyát
S a férfierő roppant vásznait
Ujjai apró szallagokra bontják.

Fülönfüggőül szívünket veszi,
Nem hallott zenét csak neki zenéljen
És nyelve alatt jéghegyeket hordoz,
Hogy forroságát elvermelje mélyen.

Lelkiismeretünket gyújtja föl,
Hogy szemöldökét véle bekormozza,
Tíz manikűrözött méregfogát és
Ajkát vérünkkel festi meg pirosra.

S már készen van és nincsen rajta más.
Á, dehogy! tán csak egy virágszál éppen!
Annyira egyszerűen indul el,
Hogy szőnyegére: holt agyunkra lépjen.

- József Attila -

A témárol ez jutott eszembe. A hozzászolásokkal nem tudok mit kezdeni. Imádom a NŐKET!

AZ IGAZI


1997. május 28. - szerda, 13 óra 26 perc
Juli!!

Gyere velem Mexikóba függôágy-tanulmányokra!! :)))
Csak hogy már legyen igaza Papajának!!! :))

MuzX


1997. május 28. - szerda, 12 óra 34 perc
Sanya:
Ez valami olyan dolog lehet, hogy a nő meg tudja tervezni a házimunkával kapcsolatos dolgokat, pl. vásárlás előre; de ha szétszed egy habverőt, 2 perc múlva már gőze sincs, hogy nézett ki egyben.
Imi:
Egy napra előre? Képtelenség!
O.-nak:
Ez hülyeség szerintem, a nők nem akarják legyőzni-tiprani a férfiakat, csak azt szeretnék, ha őket is emberszámba vennék. Hogy ez kinek-mit jelent?
utax:
Ez az! Erre gondoltam én is, bár eleinte nagyon röhögnék rajtatok, de biztos megszoknám. A lovagiasságról szólva: A 6 éves fiamat okítom - menet közben - mire egy barátja megkérdezi: miért? Mondom: hogy bukjanak rád. Válasz: úgyis jönnek, hiánygazdaság van. Azóta szünetel az illemtanóra.
Nemcsak Fr.o.-ban vannak udvarias hapekok, csak ott sűrűbben találkozni velük. Itt most nagy turmix van az emberek fejében, ami nem a legjobb. Kevés ember veszi a fáradságot, hogy még erre is figyeljen. Nem ér rá. Soha nem tanították. Aztán csodálkozik, ha ehhez méltó választ kap.
Aztán jön a szöveg a feminizmusról, női karrieréhségről, stb. Sértegető szavak, de kíváncsi lennék, ha alkotnánk mi nők ugyanezekre férfiaknak szóló, jelzőket, ők hogyan reagálnának?
Ha egy férfi pl. karrierista=sikerjelölt ember; míg ha egy nő karrierista=...?
Andrea


1997. május 28. - szerda, 12 óra 21 perc
Itt Robe.
robe@ovlev1.mdche.u-szeged.hu

Kedves Juli (K 13:56)!
Ugy tunik, ram celoztal, bar ha jobban odafigyelsz, talan feltunik, hogy nem vagyok nevtelenebb nalad. Kosz a tippet, ezzel en is tisztaban vagyok (vegyeszkorokben el az a mondas, hogy este orommel, reggel korommel), de a mosogatashoz nem azert nehez hozzafognom, mert nehezkes kisikalni az edenyeket, hanem a muvelet mint olyan miatt. Ha mar egyszer hozzafogtam, lenyegtelen az edenyek mennyisege es hogy milyen nehez oket kipucolni. A Sunlicht baratod tenyleg olyan jo?

Piritos (K 20:11)!
Kezdelek becsulni az erkolcsi tamogatasert, meg a bennem csak felmerult, de altalad kimondott gondolatokert. Ha Szegeden jarsz, elmehetnenk sorozni. Meg nemi eszmet cserelni.


1997. május 28. - szerda, 12 óra 3 perc
Látom a függőágy komoly érdeklődést váltott ki.
A helyiek azt mondják, hogy vigyázni kell, a kórházakban sok a kéz, lábtöréses, néha gerinctöréses eset, ezek gondolom a vehemensebb kuncsaftok. Nem tudom a mentősök ilyenkor hogyan szállítják el a beteget, röhögnek-e, vagy már mexokott ez ott. Erről jut eszembe az a régi állítólag gelkás eset a megmogyorózott szerelőről, aki beverte a fejét a hűtőszekrény belsejébe, majd a mentősök a szállítás közben a röhögéstől ejtették le ismét.
Julinak csak annyit üzennék, hogy használnak kétszemélyes függőágyat is.
No ezután a "huha" ne is csodáld ha üldözni fognak ajánlataikkal a neccesfiúk.

papaja, aki lehet, hogy már bánja, hogy nem próbálta ki függőágyban...


1997. május 28. - szerda, 11 óra 0 perc
papaja!

huha a függőágyat én is szeretem...
juli


1997. május 28. - szerda, 10 óra 25 perc
Olvassatok Fable-t, és próbáljátok nem betonba döngölni egymást! Make Love, Not War! mondta volt egy szemüveges úr, majd lelőtték...
formatting drive, fiúnemű, hölgykedvelő


1997. május 28. - szerda, 10 óra 22 perc
A nők ma már erősek, határozottak, férfiasak, karrieristák és még büszkék is ezekre. Ezzel szemben a férfiak kezdenek gyengülni, mivel a nokben sokkal nagyobb az akarás a ferfiak legyőzésére, letiprására és a "csak azért is megmutatom"-ra.
Én szeretek nő lenni és nem bánom, hogy néha gyenge vagyok, síros és rászorulok az erős férfikézre. Úgy vélem a nőnek és férfinek ki kell egészítenie egymást, nem pedig szerepet cserélnie, nemet váltania.

O.


1997. május 28. - szerda, 10 óra 16 perc
Üdv Mindenkinek!

Huha, ahogy itt olvasgattam olyan fura érzésem lett, mintha nem itt élnék, esetleg valami burok van körülöttem (megnéztem, nincs).
Én szeretem szépnek látni magam az ellenkező nemű egyedek szemében, és esetenként elvigyorgom magam ha mohó férfiúi tekintetet érzek és valahogy még jól is esik, ha mán nő lettem. Csak mellékesen, de megjegyzem nem szoktam kihivó öltözékben rohangászni,(ill. hát nem tudom, olyanban amiket itt lentebb leírtatok biztos rosszul érezném magam) mert jobban szeretem ha a hallgatóim inkább arra figyelnek amit mondok, nem pedig pl.a lábamra Sőt az is jól esik ha bókot kapok egy kollegától, hogy ma igen csinos kisasszony, esküszöm jobb lesz a napom tőle. Bár az is igaz, hogy még nem húztak a fenekemre, nem erőszakoltak meg (egész jól futok) és csupa jó élményeim vannak a férfiakról, mondom, hogy gyanús!
Én szeretem a munkám, szeretem a barátaimmal sörözgetés közben megoldani a világ nagy porblémáit, szeretek együtt lenni a kedvesemmel még az ágyban is, és lényegét tekintve ha belegondolok a házi munkát úgy is felfoghatjuk, mint egy jobb tipusu fogyókúrát, az se lehet valami jó! ;))) (Szerenységem tiltja a többi jó tulajdonságom felsorolását, mert letiltotok a netről)
Szóval igyexem pozitívan hozzáállni a feladataimhoz, de hát nem tök mindegy, hogy férfi vagy nő az ember ha akkora mákja van, hogy fantasztikus emberekkel van körülvéve akiktől még depresszióba se lehet esni?

No őlég, mer mán megint nagyon pozitív vagyok, úgyhogy megyek énekelek egy kicsit:))
Ofélia de Pepita1997. május 28. - szerda, 10 óra 8 perc
Kedves Sanya!
Áruló, na menny'má! Háborús filmet láttá' az éccaka? Kicsikém férfi és nő nem az árok szembeszéléről lövöldöz, hanem egy térfélen hancúroz - mégha csata látszata van néha a dolognak akkor is. Próbáltad már? Ha szereted őket, akkor ők is szeretnek majd. Fajankók ostoba és soviniszta megjegyzése ellen tiltakozni, az nem feminizmus - árulást emlegetni (má'bocsáss meg) - butaság.
Lehet, hogy most a férfiasságomat vártad bizonygatás céljából dícsérni, kiderüljön mennyire nem vagyok áruló - de hát az nem a közszemlén derül ki. És nem is csak az ágyban.
Piritós
is oktat nagy garral pragmatikát, dehát nem van neki sok igaza. Picit vezető vagyok magam is és csak része az igazságnak - ott még egyet is érthetünk - az a bizonyos szülési szabadság, beteg gyerek dolog. (Kiváncsivá tesz egyébként, mennyire vagy megértő akkor, ha lázas beteg kisfiaddal otthon maradó feleséged utilaput kap - és utána munkát sehol - pragmatikus okokból.) Kérdezz körbe, talán ismersz olyan asszonyt, aki túl van ezeken a dolgokon, többet és eredményesebben dolgozik mint sok nagyvéleményű fiatalember - tudakold a bérét és légy okos. Nem azt mondom, hogy nem tudom magyarázni (társadalom, meg hagyomány, megannyimás.) - de nem tartom igazságosnak.
Közgazdaságtannal pedig az egész padlást tele lehet rakni, dehát azt meg nem azért találták ki, hogy helyettesítse az életet, hanem hogy alkalmazzák okosan. Azért ez nem mindig sikerül...
GLászló


1997. május 28. - szerda, 9 óra 54 perc
St.Paul!

Kösz. De szerintem nem rontanak meg a nôk. Egyébként nem nagyon szándékozom megnôsülni. Már csak azért sem, amit te írtál... :))

Papaja!
Függôágyban????!!!! Na, ez érdekes. Úgy látom tanulmányútra kell mennem Mexikóba. :))))

MuzX


1997. május 28. - szerda, 9 óra 48 perc
Kedves Sanya és Piritós!
A kaláber egy igen jó, régi kártyajáték,
Nisa


1997. május 28. - szerda, 8 óra 59 perc
Tudod MuzX nagyon jó amiket írsz, meg a szívemből szólsz, csak egy baj van, Te még a dolog előtt állsz.
Kíváncsi leszek majd, 1-2 gyerekkel a hátad mögött, és 10 évi házasság után hogyan nyilatkozol majd a női nemről.
Addig is kívánom, maradj ilyen, a nők meg ne rontsanak!
St. Paul


1997. május 28. - szerda, 7 óra 44 perc
Addig is míg itt mindenki egymást gyepálja egy érdekes adalék:
Mexikóban nem a Káma Szutrát alkalmazzák, mert nem ágyban alszanak, hanem ősidőktől fogva függőágyban.
Így a szexiskolát is Maya Szutrának becézik, mert a fajfenntartást is a függőágyban kell megoldani.
Elképzelem egy-két hazánkfiát, amint mohó tekintettel ráveti magát vágyának tárgyára...
és akkor puffan egy nagyot.
Szóval ott csak eleve gyengéden lehet megoldani a dolgokat.

papaja, aki többnyire inkább stabilan ...


1997. május 28. - szerda, 7 óra 14 perc
Szerintem a nők a világ legcsodálatossabb teremtményei csak az a baj, hogy ezt tudják magukról. Gadenes

1997. május 28. - szerda, 4 óra 51 perc
hmm... ez jo...

titkar akarok lenni ! gyereket akarok szulni ! ovibacsi akarok lenni ! gyereket akarok nevelni otthon, amig a felesegem penzt keres ! es azt el akarom kulteni ruhara ! azt akarom, hogy egy no a fenekemre csapjon ! hogy megforduljanak utanam az utcan ! host (vagy mi, szoval a fiu hostess) akarok lenni ! arckrem reklamban akarok szerepelni ! EGYENJOGUSAGOT AKAROK !
na, ehhez mit szoltok ?

egyebkent a feministaknak, meg amugy mindenkinek ajanlom Robert Merle: Vedett ferfiak cimu konyvet.

trebisch:
ezek tenyleg hulyek. magyarazzak a poenodat ! rohej.

mallory:
a "megeroszaklassal" az a baj, hogy a ferfiak kevesbe alkalmasak ra, az altalad emlitett veserugdalasos modszer miatt. lehet, hogy ha a ferfiakat konnyebb lenne +eroszakolni, akkor surubben is tennek azt a nok. ki tudja ? kulonben meg itt senki nem mondta, hogy jogos az eroszak. csak te magyarazod bele. mezga urral meg egyetertek.

diolen mobi:
>Nem vagyok sem ronda, sem buta,
ki szerint ? :)
> mégis szimpatizálok a feminizmussal, már amit az
nekem jelent.
ha ilyen a modern no, amit korvonalazni tetszik, akkor nekem nem kell modern no. talan van meg regi is, aki gyerekeket szeretne es a kedvemert fozni is hajlando, mert szeret. es olyan munkaja van, amit ezt megengedi es o szereti. es tudja, hogy erte csinalok mindent, erte dolgozom halalra magam.

a nok szerepe mar eleg regen kialakult es bevalt, nem tudom, miert pont most akarnak rajta valtoztatni. mindenesetre engem elkeserit. sok BARATnom van. lesegitem oket a buszrol. neha valami csekely ajandekot veszek nekik. nem engedem, hogy fizessenek, ha meghivom oket valahova. szeretem es tisztelem oket. ok meg azt mondjak, hulye vagyok. odivatu. ebredjek mar fel. a lovagiassag mar nem meno. nem igy kell banni a nokkel. legyek modern. istenem ! hova jutottunk, hogy mar a nok feladjak azt, amit a legjobban szeretek bennuk ? miert nem akarnak nok lenni, es miert nem hagyjak, hogy ferfi legyek ? miert kellett ezt a szep rendet felrugni, aminek a nyomai talan mar csak franciao.-ban elnek ?
(epp tegnap voltam parizsban:uraim, a francia nok gyonyoruek !) tenyleg velem van a baj ?

ja, jo lenne, ha mindenki - mint a korabbi dohanyos vitanal a dohanyzasi kulturajat - odairna a neve melle a nemet.

utax, fiju


1997. május 28. - szerda, 3 óra 11 perc
Sziasztok!

Eloszor egy par kerdes:
Nisa: 1. Mi az a kalaberezes?
Mallory: Marhasag, hogy minden nonek faj. Egyeseknek tenyleg lehet ilyen problemaja, foleg egy bunko, valaki altal talaloan 60 masodpercesnek nevezett urgevel, de egyaltalan nem minden nonek!
Mezga Geza: Nem baj, hogy van egy nonap, a tobbe ugyis ferfinap. :-)))
GLaszlo: Ne haragudj, de irasaidrol az ARULO szo jut eszembe. Miert kell ferfi (?) letedre feministabbnak lenned a feministaknal?

Amugy szerintem igaz, hogy a ferfiak is el tudjak vegezni a hazimunkat, de a nok gondosabbak, aprolekosabbak. Egyszeruen pl. egy lakason meglatszik a "noi kez" eredmenye, vagy hianya. (Persze ettol meg besegithetek a hazimunkaba). A ferfiak ellenben altalaban nagyvonalubbak, es ez nem elonyos a haztartasi munkaban, de elonyos lehet mashol, peldaul az uzleti eletben (termeszetesen lehetnek kivetelek).
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a nok maradjanak otthon, a fefiak meg dolgozzanak, (csinalja mindenki amit akar, azert senki sem hulye, mert ugy alakitja az eletet, ahogy neki tetszik) csak azt, hogy vannak nyilvanvalo kulonbsegek ferfi es no kozott.
By
Sanya


1997. május 28. - szerda, 1 óra 57 perc
Fiúk, Lányok !

Szerintem a nők olyanok mint amilyenek Éva óta mindíg is voltak, ezzel a levelezgetéssél úgysem változtatjuk meg őket.
Egy kicsit ilyenek, egy kicsit olyanok ahogy a kedvük tartja. De azt azért azt megjegyezném, hogy jó volna, ha legalább nagy vonalakban és legalább egy egész napra el tudnák dönteni, hogy éppen mit is akarnak tulajdonképpen.
Imi


1997. május 28. - szerda, 1 óra 45 perc
Elnézést, a Barackvirágnak ment válaszról az aláírás lemaradt.
Madárka


1997. május 28. - szerda, 1 óra 16 perc
Barackvirág:

Bocs a kései válaszért, de ma egy kissé sűrű napom volt és csak most érek rá.Úgy látom,hogy egy kissé bővebben kellett volna válaszolnom, mert nem, ill. félreértettél. Amikor azt írtam, hogy nyilván nem véletlenül voltak ilyen kapcsolatai az ismerősödnek, akkor csak arra akartam utalni, hogy nagy valószínűséggel a férfifaló hozzáállással akarta lappangó hajlamait maga előtt is titkolni. A magam részéről nem hiszek abban, hogy az ember úgymond utilitárius szempontok alapján át tudja váltani a nemi orientációját az ellenkezőjére. Vagyis nem azért él az illető hölgy együtt egy másik nővel, mert csalódott a férfiakban, hanem mert homoszexuális. Példának okáért én sem tudom a nők sok negatív tulajdonságát elviselni ( hisztizésre való fokozott hajlandóság, a bolha felnagyítása elefánttá, stb), de ennek ellenére soha nem jutna eszembe együtt élni egy fiúbarátommal.Hogy kapcsolódjak a hétkerhez is, szerintem képtelenség azt állítani, hogy a modern nő ( egyre nagyobb mértékben)leszbikus. Tudomásom szerint ( bár csak egy érdeklődő laikus vagyok ), a dolognak mély pszichológiai okai vannak, amik összefüggnek a gyerekkori fejlődés zavaraival. Vagyis nem tudatos elhatározás, divat vagy korszellem kérdése, és pláne nem felnőttkorban alakul ki. A mai nő pedig szerintem nem mai,hanem 1945-48 as eredtű abból a szempontból, hogy dolgozni kényszerül, ill. dolgozhat.Ez pedig egyáltalán nem baj, sőt egészségesebb, mint a régi helyzet, amikor saját kereset híján ki volt szolgáltatva a férjének, a napjai pedig egyhangúan teltek az otthoni ingerszegény környezetben. Nem véletlen,hogy azok, akik belekóstoltak a munkába, nehezen viselik el, ha visszakényszerülnek a hagyományos szerepkörbe, és kitör rajtuk a GYES-betegség.
Ami pedig a kissé ironikus záró megjegyzésemet illeti, mindössze csak arra akartam utalni, hogy átlátszó, hadd ne mondjam hazug megideologizálásnak tartom, ami olyasmit kenne a férfiakra, ami szerintem nem, ill. nem csak az ő bűnük.


1997. május 28. - szerda, 1 óra 14 perc
Sziasztok!
Először is szeretném nagymérvű egytértésemet kifejezésre juttatni legfőképp St. Paul,
Mániákus és Matkópeti véleményével.
Másodszor: amint azt pár hete a szextémában már megtettem, most is megteszem, csak ha
lehet, még fokozottabb nyomatékkal. Jelesül: nagyon-nagyon ajánlom az Agyszex című
könyvet. Arról szól, hogy van-e, és ha igen, mi a különbség a férfi és a női agy között, ez
milyen következményekkel jár, miért olyanok a férfiak/nők, mint amilyenek. Érdekes, izgalmas,
hiteles olvasmány.

Harmadszor: a magam részéről eléggé konzervatívnak érzem magamat abból a szempontból,
hogy többre tartok egy igazi családanyát, mint egy karriernőt. Na, látom, hogy eggyesek
szemöldöke hogyan kúszik felfelé...
Majdani cssaládi életemet a következőképpen képzelem el: alapfelállaás, hogy tudok annyit
keresni, hogy a feleségemnek ne legyen kényszer a munka. Olyan életszínvonalat szeretnék
teremteni, ahol van mosógép, ami mos, mosogatógép, ami mosogat, plusz minden, ami
könnyebbé teszi házimunkát. A háztartás kézbentartását a feleségemre szeretném bízni, bár
természetesen én sem zárkózom el a besegítés elől. Az egyetlen hely, ahol munkaértékem
zérus, a konyha. Egyedül melegszendvicset és palacsintát tudok készíteni. A tojásrántotta már
magas.
A feleségem annyit dolgozik, amennyit szeretne. Amikor jön, illetve megjött a baba, akkor ez
egy jó időre természetesen nulla. A gyereknevelés mellett ugyanis -- legalábbis a kicsi első
három évében -- az anya 100%-os jelenléte kötelező!!! (Kár, hogy az a mai gazdasági
helyzetben utópia.) Ez teermészetesen nnem azt jelenti, hogy a feleségen ekkor ássa el magát a
pelenkahegyek alá, de igenis ott kell lennie a baba mellett, aki mindennél és mindenkinél
fontosabb kell, hogy legyen.
Nagy bajnak tartom azt, hogy klassz gyerekeket felnevelni, és egy családot összetartani ma
nem számít karriernek. Miért? Itt jön Mániákus meglátása: azért, mert egyénekben
gondolkodunk. Csak egyének csinálhatnak karriert, mégha megemlítik is, hogy köszi a
feleségemnek, ez csak üres formalitás. Az általam ideálisnak képzelt modellben az egyén sikere
igenis a család sikere is lenne. Ha én mint férfi elérek valamit a pályámon, az oszthatatlan
egészként a feleségem/családom érdeme is, hiszen de facto ők állnak mögöttem, ők tették ezt
lehetővé számomra.
Tudom, álmodik a nyomor.
Mindemellett higgyétek el, tisztelem azokat a nőket, akik karriert csináltak -- feltéve, hogy ezt
nem a gyerekeik rovására tették. Az is vitathatatlan, hogy az, hogy egy anyának 100%-ban a
kicsi mellett a helye, nem azt jelenti, hogy a papa felmentést kapott. Neki is ott a helye, nagyon
is sokat, de természet anyuánk úgy intézte, hogy a közvetlen kapcsolat oroszlánrésze a mama
feladata. A papa meg vadászik, hogy legyen mit enni...

Amúgy imádom a nőies nőkeet, főleg, ha némi vagásnyság is szorult beléjük. Ugyanakkor nem
szeretek dominálni -- az egyenjogúság híve vagyok, ami ugye nem azonos az azonossággal.
Szeretem, ha egy lány határozott, de nem tűröm, hogy fölém kerekedjen. Szeretem a
nőiességet, de a pipiskedés már valami egészen más.
Rühellem a patáslábú lányokat (lásd hokedlitalpú ciő/szandál) és a műkörmöket. (No de
alényeg mégiscsak az üzlet, amíg pedig lócitrom van, verebek is mindig lesznek.)

No, ennyit mostanra. Folyt. köv.

Üdv: MaCS


1997. május 28. - szerda, 1 óra 4 perc
Mér van az, hogy – megvan a 2 szemem, fülem, végtagjaim stb., átlagos fazonnal közlekedek a világban – ha kissé megpihentetem a tekintetem egy (számomra) szemrevaló nôegyeden, egyre több esetben egy bizonyos gyors, arcizomgörcshöz hasonló grimasz jelenik meg a szája sarkában, mintha kilógna a taknyom vagy a fejem búbján csigaszemek meredeznének? Most akkor örül, hogy teccik, vagy nem? De ha nem, akkor mérnem csadorba járkál az istenadta? Azért találkoztam már boldog ... lány(nô) mosolyokkal is, ôk talán felismerték, hogy nem a vérnôszés elôjátékaként legeltetem rajtuk a szemem, csupán egy szép ember látványát élvezem, és hát én inkább a lányformákban szeretek gyönyörködni – bár a Dávid se piskóta.
Ja, és ezek a tapasztalatok megosztvák barátaimmal, hasonlókat szereznek ôk is egyre több esetben.
Szóval, lányok, ha tetszetek, az nem mindjárt a prütyökre való felhívás (bár asse rossz, ha jól emlékszem). De nektek se, ugyi?
Zozo


1997. május 28. - szerda, 0 óra 47 perc
MuzX
Egyetértek!

Nobelius


1997. május 27. - kedd, 23 óra 56 perc
MASKA

Hogy milyen a mai nő?
SEGÍTSÉGÉRT KIÁLT, mivel MERCIVEL jár /járt/, és gaz "férfiak" ma hajnalban ellopták kedvenc tizenéves járgányát.
Igaz nem egészen tartozik a témához az előbbi, de manapság ilyen is megtörténik.
Így hát ha lehet hallgassuk meg a segélykiáltást és lessük az ország útjait hátha megleljük.
Kösz külön a szerkesztőségnek ha ezt a mellékvágányt megengedi felkerülni a vitába!!!!

Rendszám: CBB 852 ZÖLD FEKVŐLÁMPÁS 240 DIZEL MERCEDES kb 15 éves
Értesítés E-mail: MASKA@mail.matav.hu
vagy 06-20-453-693


1997. május 27. - kedd, 23 óra 0 perc
Sziasztok

Milyen a mai nő ? Pont olyan mint a múltban . Szépek , aranyosak , kedvesek , házsártosak , sárkányok , pletykásak .
Azt szoktam mondani , hogy a ház ura a férfi de a nő vezeti . A férfi és a nő teljesen különböző egyed , ugyanakkor kiegészítik egymást . Csak párban lehet az embert egésznek tekinteni . Normális esetben egymás nélkül szaporodni sem képesek .
A párkapcsolatban mindkét félnek megvan a maga szerepe . A nőnek kell gyereket szülni a férfinek kell a családját eltartani . Na persze ez csak a nagy átlagban van így , a mai korban a nőnek ugyanúgy kell dolgozni mint a férfinek . Illetve a férfinek ugyanúgy részt kell vállalni a házimunkában mint a nőnek . Nyilvánvalóan nem azonos fajsúlyban .
A nő ha karriert akar csinálni akkor óriási többletmunkát kell kifejtenie a férfiakkal szemben . Ezt magamon is tapasztaltam . Viszont ha elérte célját akkor azt messze nagyobb hatásfokkal és eredménnyel végzi . Sokszor már a puszta jelenlét is nyerő pozíciót eredményez .
A karriernek viszont ára van . Legtöbb nőfőnök ismerősöm magányos , nincs párkapcsolata , gyermeke . Így csak a munkájának él .
A másik végletből sem sokat kérek . Sok 17 - 18 éves lányka férjhez megy , gyereket szül / vagy hármat / . Bezárkózik a szaros pelenkák közé . Teljesen beszűkül , és kiszolgáltatottá válik a férjének .

Egyenlőre ennyit .

Mániákus


1997. május 27. - kedd, 22 óra 32 perc
Tulbonyolitjatok a dolgot.

1997. május 27. - kedd, 20 óra 28 perc
A Magyarok Cselekedeteit is a Nettó szerkeszti ?

Ugyanis a mai téma a modern nő, pontosabban a Kádár korszak nő-képe.

Ja, a Magyarok Cselekedetei az egy MTV műsor.

Trixie


1997. május 27. - kedd, 20 óra 15 perc
Glászló!
Nem érted, mi a “pragmatikus ok”? Igazán olvasgathatál egy kis közgazdaságtant, ahelyett, hogy ostoba B-listák gyártásán fáradozol. Persze ha csak ehhez értesz...
Szóval az “Egyenlő munkáért egyenlő bért!” ott bukik meg, hogy a munkabér nem a befektetett munka ellenértéke. Nem is a létrehozott érték ellenértéke. Szép is lenne! Rögtön tönkremenne a piacgazdaság.
A munkabér adott munkaerő PIACI ÉRTÉKÉT mutatja.

A női munkaerő hiába ugyanolyan képzett, hiába ugyanolyan teherbíró, sajnos valamivel kisebb értékűnek minősül. Mit nem lehet azon megérteni, hogy nőt foglalkoztatni bizony rizikósabb. Férfit pedig gazdaságosabb. A férfi ÁLTALÁBAN nem a családi otthon összetartóköve, a tapasztalat azt mutatja, hogy jobban lehet rá számítani a munkahelyén. Például még véletlenül sem megy 2 millió forintos tréning után 3 év szülési szabadságra. Ezért nagyobb értékű.
A munkáltatónak, amikor felvesz egy embert pénzről kell gondolkodnia nem közgazdaságidegen eszményekről. Az új kolléga felvétele egyfajta befektetés. Nyilvánvaló hogy a kevésbé rizikós befektetés nagyobb értékkel bír a számára.
Pirítós

hc
Még hogy a nők diszkrétek???? El kell, hogy keserítselek! Alig ismerek olyan nőt, akinek a barátnői, kolléganői ne nyernének igen aprólékos, minden részletre kiterjedő betekintést életük legintimebb eseményeibe is.
Ezzel szemben mit sem tudok barátaim barátnőiről. S nem is bánom.
Pirítós

Kedves Nisa!
Én pedig csak sajnálni tudom a Polgár lányokat. Lehet, hogy nemzetközi FÉRFI nagymesterek lesznek (lettek), de mit áldozott fel ezért az a drága lyó, kísérletező kedvű édesapjuk?
Csak a gyermekkorukat, azt az időt, amikor mások az élet alapjait sajátítják el.
Nem véletlen, hogy a legidősebb lány abban a pillanatban kiugrott ringből, amint rájött, hogy vannak a sakknál érdekesebb, fontosabb, izgalmasabb, és kellemesebb dolgok is.

Valamint érdeklődnék, hogy mi az a KALÁBEREZÉS. Tán csak nem a szerelmeskedés 115. szinonímája? :-)
Pirítós

Kedves Barackvirág (akinek szerintem egyáltalán nincs is testnyílása)!
Aki a “kúrni” szót oly otthonosan használja, mint Te (kedd, 12 óra 18 perc), az ne nagyon sikítozzon mások durva beszólásai miatt. Még akkor se, ha az adott szó használatával csak az általa igen sematikusan elképzelt férfitípust kívánta idézni!
Pirítós

MuzX!
Te egy áldott jó lélek vagy!
Pirítós

És még valami az öltözködésről. Ugye a kedves hölgyek nem akarják azt bebeszélni nekünk, hogy a nők azért hordanak miniszoknyát, felsliccelt szoknyát, dekoltált blúzt, testre feszülő nadrágot, pólót, szoknyát stb.-t, mert így kényelmes? És nem pedig azért, hogy a férfiak megnézzék őket, utánuk forduljanak, csorgassák a nyálukat? Ugye nem néznek minket annyira kisiskolásnak, hogy ezt a szöveget eladhatják?
Nem mondom, hogy jogos bármilyen erőszak, de jó lenne, ha nem állítanák be a tökéletesen célzatosan, tudatosan és szándékosan tetszeni vágyó, ezért kihívóan öltöző nőket ártatlan és vétlen áldozatnak.
Pirítós


1997. május 27. - kedd, 20 óra 11 perc
Barackvirág!
Még nem veszem le a listáról. Nekem gyanús a manus, még bizonyítania kell.
GLászló


1997. május 27. - kedd, 19 óra 23 perc
MuzX:

"Jellemzô, hogy amikor régebben elhangzott e kérdés párja "Milyen a mai férfi?", ill. most
is túlnyomórészt férfiak írtak. Akadtak persze nôk is, de szerintem legalább 2:1 az arány.
Vagy rosszabb.
Ezek szerint:
1. A nôket kevésbé érdekli a téma.
2. A nôk kevesebbet interneteznek.
3. Azok a nôk, akik interneteznek, és érdekli ôket a téma, kevésbé akarnak hozzászólni.
4. Azok, akik hozzászólnak, jobbára nem a hagyományos nôi szerepek mellett vannak (hál'
istennek), és meglehetôsen rossz tapasztalataik vannak a férfiakkal.

Tehát a mai nô sokat csalódott, keveset internetezik, és a többség inkább elfogadja a
tradícionális nôi szerepet, mivel szerintem az itt megszólaló hölgyek -éppen az elôbb
felsoroltak miatt- kivételt képeznek.
Hát, ez talán kissé merész következtetési ugrás volt, nem??? :))

Vagyis itt is férfiuralom van, ami nekem ônzô szempontokból nagyon nem tetszik.
Legalább fele-fele megoszlás lehetne, az úgy sokkal egészégesebb."

Nyugaton is sokkal tobb az internetezo pasi, mint no, itthon meg meg inkabb. Es nalunk meg mindig elegge experimentalis meg hobbi-jellegu a Net, ugyhogy gyanuzom, hogy a fius lanyok hasznaljak, vagy legalabbis azok, akiket erdekel a szamitogep. De a mostani hetkerdes elegge provokativ ahhoz, hogy pl. en is hozzaszoljak, amit amugy ritkan szoktam.

Moon


1997. május 27. - kedd, 18 óra 48 perc
Kedves mindenki,

csekkoljatok a friss hireket, eleg kemeny sztori talalhato benne (na, ki szerkesztette? :))

love

Moon


1997. május 27. - kedd, 18 óra 42 perc
Visszavonulok!
(sz-k-) Pecérnek igaza van. Éljen az emelt szintű szexuális kultúra! Pecér nem a nőt definiálta, hanem elmesélte, hogy hányféle módon elégíti ki vágyai urát és netovábbját, a nőt, ha végre... khm... a keze közé kaphatja. Pecér nem hímsoviniszta! Nem szexuális kéjtárgynak tekinti a nőt, sőt! Pecért minden nőtársamnak ajánlom és kívánom!

GLászló, légyszi vedd le őt a listáról!

Barackvirág


1997. május 27. - kedd, 17 óra 56 perc
Mi lenne, ha befejeznétek egymás ócsárolását és
szapulását??? Inkább próbáljatok meg békében élni egymás mellett és szerssétek egymást!!!
Olvassátok el a Káma Szútrát elég tanúlságos és nem csak a SEX-ről szól tévedésbe NE tesség esni!!!
A NŐ és a FÉRFI soha sem lesz egyenlő és egyenjogú, ez már ott eldőlt, hogy a NŐ az nő, a Férfi pedgi férfi (hál' Istennek)
Én nem akarok olyan lenni mint egy férfi!

R.


1997. május 27. - kedd, 17 óra 49 perc
Drágám hajlandó vagyok megszerelni az autódat,
amíg Te elkészíted nekem a rádsalátát!

R.


1997. május 27. - kedd, 17 óra 47 perc
Felveszem a listára Géza bát és - Barackvirág figyelj: Pecért is!
Talán nem kéne soklyukúnak érezned magad ilyen ízetlen seggfejek miatt.
Lányok segítsetek összeállítani a hímsoviniszták listáját! Kérem a javaslatokat.
GLászló


1997. május 27. - kedd, 17 óra 38 perc
Barackvirág!

Ne csináld ezt, már megint ez az általánosítás. Én például csak most vettem észre az ominózus Sintér-irományt. De ha észreveszem, akkor valószínűleg azért nem reagálok rá, mert vagy egy ostoba és durva humor, vagy ha komoly, akkor annyira primitív, hogy mindkét esetben kár rá szót vesztegetni. Unalmas hülyeség az ilyen. Vitatkozni úgyse lehet vele...
Gondolj bele, azért az itt hozzászóló hímneműek többsége nem csak "egy a soklyukú egyedek közül" meghatározással nézi a nôket. Legalábbis aki értelmesen hozzászól.
A többinek meg maximum ennyire futja, mint ezek az ósdi hímsoviniszta viccek. Ne rajtuk keresztül ítélj meg másokat is!

MuzX

u.i. Természetesen a soklyukú meghatározással nem értek egyet. Viszont itt nem sokan ismerik egymást, így alig lehetsz több egyelôre, mint egy a sok ismeretlen nô közül, akirôl valami halvány egyéni kép formálódhat a hozzászólásaid alapján.
Mint ahogy én sem vagyok több másoknak, mint egy a gyakran ideirógató pasik közül.


1997. május 27. - kedd, 17 óra 28 perc
Kedves hölgyek, lányok miért akartok fiúk lenni ?
Miért van az, hogy ha egy nő megszerez egy férfit egy idő után birtokolni akarja (kizárólagosan), a barátok meg takarodjanak. Majd ha ez megvan megpróbálja birtokolni (Nők elsárkányosodásának első fázisa). Miért nem lehet megérteni, hogy biológiailag mások.!
"A nöstények mindenkitől megvédik a családtagjaikat, kölykeiket." a nők is így viselkednek, mindenkin keresztűltaposnak amiről úgy érzik, hogy az érdekükkel szembenáll. A nők bebizonyították, hogy sokkal kegyetlenebbek, mint a férfiak, még saját "fajtársaikkal" szemben is. A férfiak saját maguktól ritkán vesznek össze a legjobb barátjukkal.
Ja és, ha egy nőnek a végzettsége ua. mint egy férfinak, az életkora is ua. akkor nem keresnek kevesebbet, sőt egyesek "kis előnyt" is élveznek.
Ja és a törvény is a nőket védi.
Ja és csak nőnap van.

Stb. stb.
Egyébként én ettől függetlenűl nem lennék nő, én szeretem őket, csak megérteni nem tudom.

MALLORY!
Ha neked fáj, akkor nekem is (és nem pszichésen) próbáld meg egyszer bedugni a hüvelykújjadat a kulcslyukon. Sok szerncsét, hátha sikerűl és nem fog fájni.
És még valami, ha nem egy 60 secundomossal kezdessz ki akkor hidd el ő is azt szeretné, ha ő hagyhatná abba. (Egyébként ebből is az következik, hogy nem teszel semmit annak érdekében, hogy a szex számodra is jobb legyen, mivel ha te lennél felűl, akkor te hagynád abba akkor amikor akarod)
Bocsi de miért írsz olyanról amit még nem csináltál (szex), te valószínű, hogy csak közösűltél, de azt az állatok is tudnak....

Mézga Géza


1997. május 27. - kedd, 17 óra 23 perc
Kedves Barackvirag,

Egyelore nem erzem ugy, hogy barki is helyre
tudna engem tenni, hacsaknem... de ez olcso poen

Nehany aprosagot ajanlok figyelmedbe:

1. A ferfiak meglepoen nagy szazaleka mindennapjainak
legfontosabb elemenek tartja a szexualitast, en
is ezek koze tartozom. Igen, a szexualitas targya
heteroszexualis ferfiak esetebe a no, illetve azok a
bizonyos rendkivul fontos lukak, melyek tortenetesen
nonemueknel talalhatoak.

2. Te - kimondatlanul - nyilvan bunkosagnak tartod
artatlannak szant soraimat, en mondanam inkabb
"emeltszintu szexkultura" elsajatitasat ajanlo
surgetesnek.

Szeretettel udvozol
(pontosan tudod, hogy milyen)Pecér


1997. május 27. - kedd, 17 óra 19 perc
Sok hűhó semmiért ! ;))
zsazsa


1997. május 27. - kedd, 17 óra 18 perc
Kedves, jó Krix!
Szóval, ha azt gondolom, hogy úgy nagyjából
ugyanannyit ér a nőnemű, mint a hímnemű és
azt is gondolom, hogy szükségünk van egymásra,
az szerinted feminizmus, csak nem vallom be.
Hát..., persze én csak egy szerencsétlen
vegyész vagyok, nem fogalmazok elég pontosan és
hiányos a humán műveltségem. Lehet, mégis
most már úgy fogok meghalni, hogy azt hiszem
igazam van ebben a dologban.
Nisa


1997. május 27. - kedd, 17 óra 11 perc
Mallory!

Sok igazság van abban, amit mondasz (bár majdnem ezt leírtam én is, csak dugás helyett sziszegéssel, beszólással).
Van viszont néhány nagy baj veled: az a "nektek TÉNYLEG tetszene..."
Elôször is a "nektek". Te miért veszel egy kalap alá mindenkit? Azért szerintem a férfiak elég kis százaléka erôszakol meg nôket a kapualjakban. Másodszor pedig az, hogy a férfiak sokkal könnyebben tudnak szexuális izgalomba jönni érzelmi háttér nélkül, (ezáltal az általad vázolt inverz - vagy perverz - szituációt élvezni) talán sajnálatos, de biológiai adottság, amin nem nagyon lehet változtatni, mint ahogy az általában erôsebb testalkaton sem.
Szerintem itt alig van, aki az erôszakot jogosnak ismerné el. Csupán tény az, hogy az ilyesmire hajlamos férfiak is léteznek, és ezért szexis ruhát viselni nagyobb rizikót jelent. Mint ahogy bizonyos környékeken nem tanácsos mobiltelefonnal a kézben, aranyláncokkal a nyakon járkálni, mert elrabolják. Sôt, bizonyos környéken egy idegennek egyáltalán nem tanácsos járkálni...
Amúgy én nagyon szomorú lennék, ha megfosztanának attól az esztétikai és erotikus élménytôl, amit a hangsúlyozottan nôies lányok látványa jelenthet. :)
Létezik olyan ember, aki szeret proszívózni, felmosni, ablakot pucolni? Nem hinném.
Ha jófej emberek, harmonikus kapcsolatban élnek, akkor valahogy megoldják, hogy egyikük se érezze úgy, hogy rá nehezedik az összes teher.
Én nem szeretném, ha életem párja otthon fôzöcskézô, pelenkázó, takarító, szappanoperákat bámuló házitündér lenne, és hajlandó is lennék tôlem telhetôen mindenben segíteni, hogy ne így legyen. Persze kölcsönösségi alapon.

MuzX


1997. május 27. - kedd, 16 óra 58 perc
Miért van a nőknek egy csonttal több ???

Mert MECHANIKUS az agyuk ....

Géza Bá


1997. május 27. - kedd, 16 óra 39 perc
Mi van, fiúk! Senki nem teszi helyre a Pecért? Tán csak nem egyetértetek a nő-definiciójával? Nem azzal szemben, amit én idéztem, hanem azzal szemben, amit ti - állitólag - sok felvilágosult férfinemű gondoltok. Vagy tán nekünk nőknek kéne lehurrognunk?

Barackvirág - aki szerintetek egyszerűen csak egy volna a sok soklyukú egyed közül?


1997. május 27. - kedd, 16 óra 38 perc
Mallory, neked is pusz, későn jelentkeztél, azért maradtál ki.
Szia Leninfiú, rég hallottunk rólad!
Most - bár örülök Neked, vitatkozni vagyok kénytelen. Már bocsáss meg, - bár értem, hogy mit akarsz mondani - de talán gusztusosabb a nőt titokzatosnak nevezni, mint UFO-nak. (Csak azért nem használtad ezt a kifejezést, mert nem repülnek.)
Én is örülök, hogy mások, ne is legyenek ugyanolyanok mint mi (brrr...) de hogy a fenébe mondhatsz olyat, hogy a nők "pragmatikus okokból" keresnek kevesebbet, mint a férfiak? Az sem tetszik, hogy szerinted a nők szabadsága nagyobb, mert nyugodtan csinálhatnak karriert, nem kell babázniuk, míg a férfiak nem babázhatnak. A társadalom jelenleg mindkettőt elítéli - de mindkettő lehetséges út.

Valaki összegyűjthetné az olyan hímsoviniszta fütyköshordozók nevét mint pl. Thomas, meg LACA, hogy mondhassak rájuk egy teringettét.
GLászló


1997. május 27. - kedd, 16 óra 31 perc
Az erőszak kérdéséhez hozzászólva:

a minap láttam egy koncerten, hogy egy brutális hapsi ott, a tömeg közepén gyepálta meg kicsi, törékeny, szép, szőke barátnőjét. A kislányon látszott, hogy fél tőle és örült, hogy a fiú lelépett. Viszont az is látszott rajta, hogy amikor az a szemét visszajött örült a megjelenésének.

Szóval EZ IS A NŐK HIBÁJA. Ne fogadjunk el mindent úgy ahogy van !!!!


1997. május 27. - kedd, 16 óra 27 perc
Miért van az, hogy a vélemények nagyrésze a házimunkák fajtáiról, mennyiségéről szólnak ? A mamák (és a nővérek) túlságosan elkényeztetik a férfiakat. És ők is nők !!! Utána meg csak panaszkodunk, hogy miért nem segítenek nekünk a fiúk.

Én megpróbálom az egészséges arányt kialakítani a saját munkám (amit nagyon szeretek), a házimunka és a szórakozás között. Pedig nekem igazán el kell látnom a páromat, hiszen ő muzulmán és a papája úgy nevelte, hogy a konyhába csak enni menjen be, a többit hagyja a nőkre.

Ha nagyon unom már a bevásárlást, a mosogatást, a mosást, a főzést stb. valahogy megpróbálom beavatni őt is a kínjaiba (pl. ő cipeli haza a baromi nehéz bevásárló szatyrokat egy pénteken).Ez még nem jelenti azt, hogy legközelebb szalad a Közértbe, de utána már önként ajánlja fel, hogy étteremben vacsorázzunk. Ha ezekután házikosztra vágyik igenis elkísér a bevásárlásra.

Summázva. KÉRLEK BENNETEKET LÁNYOK, ne hagyjátok anniban, ha valami nem tetszik!

Éva


1997. május 27. - kedd, 16 óra 23 perc
NullProblemo!
Amit csináltam, olyan volt, mint egy lyól kivitelezett becsúszó szerelés. Igaz, megvolt hozzá az előképzettségem (sokáig dolgoztam nők között), hogy ezt meg merjem csinálni...
Nos, az eredmények:
1. A továbbiakban egyetlen nő sem tudott érzelmileg zsarolni olyan primer módszerekkel, mint pl.: “Csak arra kellettem neked.” stb.
2. Ennek következtében általában őszintébbek lettek velem szemben, ami nem azt jelenti, hogy rögtön elmondtak mindent magukról, de velem szemben nem használták a lyól bevált befolyásolási módszereket.
3. Volt, aki azonnal kilépett a PASSZÍV vadász szerepből és AKTÍV vadászként, meglepő erőszakossággal és arroganciával rámindult.
3. Némelyek tisztességes, becsületes alakként könyveltek el magukban.
4. Voltak, akik meglepően dühös kirohanásokat intézett ellenem (sírás, ordítás, anyázás, francba való elküldés, kihajítás stb.) Ezek jelentős része már másnap, de legkésőbb egy héten belül felhívott, hogy mikor megyünk el ide-oda.
Összességében azt mondhatom, hogy nagyon sok nő nemű BARÁTRA tettem szert. Ugyan van olyan, akinél a barátkozás mögött más szándékot is gyanítok, de ezzel nem foglalkozom; úgy kezelem, hogy nem veszem észre.

És végül mondok egy nagyon-nagyon furcsát. Én gyakorlatilag nem csináltam mást, mint visszatükröztem a nekem nem tetsző, engem frusztráló NŐI viselkedést. Ez végsősoron megváltoztatta a megítélésemet a környezetemben.
S hogy most milyen jelzővel illetnek?
MACHO!
Lyópofa, nem?
Pirítós

P.s.: Úgy érzem, fontos megjegyeznem, hogy abszolút monogám vagyok. Valamint
domináns férfiként szeretem és tisztelem a recesszív barátNŐmet!


Könyvtáros és Mindenki!
A “Kézikönyv a nők elsárkányosodásáról” megjelenése után villámgyorsan az utcán volt a válaszkönyv, melyet két hölgy követett el. Női öntudatuk (vagy inkább önérzetük) heve nem bírta szó nélkül hagyni azt a kesztyűt, amit az előző könyv írója hajított a női nem orcájába. Mindkettőt elolvastam.
Vélemény 1. : Bölcs Salamon mondta vala: “Kontra fingnak nincsen szaga!”
Vélemény 2.: Az első könyv állításait semmi sem bizonyíthatta jobban, mint a második könyv.
Ezzel együtt inkább ajánlanék egy másik könyvet, amely nem egyoldalúan közelíti meg a porblémát. Ha lyól emlékszem, az a címe, hogy “A férfiak a Marsról jöttek, a nők pedig a Vénuszról”, vagy valami ilyesmi. Tüneményes, senkit nem bánt meg, viszont mindkét oldalnak segít megérteni a másik oldal gyökeresen különböző gondolkodásmódját.

Valamint: feláll a hátamon a szőr azoktól a nőktől, akik a bemutatkozáskor szét akarják roppantani a kezemet, majd kicsivel később párás szemekkel konstatálják, hogy elfogadtam, a kívánságukat: egyenjogúként bánok velük. El kéne dönteniük, hogy mit akarnak. A “Respektáljanak úgy mint egy férfit, de maradjanak meg a női mivoltomból származó előnyök is.” nem megy.
Szerintem teljesen abszurd az, amikor egyes nők férfiasan viselkednek azért, hogy elismerjék őket. A FEMININ NŐ OLYAN BARACK, AMI KÖRTE AKAR LENNI!
Pirítós


1997. május 27. - kedd, 16 óra 19 perc
Ja és mia sz*-t jelent, hogy a férfiak a mézesbödönről álmodnak?
A Mai Nő az archetipikus Lady Macbeth aki mindent maga csinálna. Hajrááááááá! Minden jó, ha végbél jó, vesszenek a macsók!

Leninfiú


1997. május 27. - kedd, 16 óra 18 perc
juli!
Asszem, Te pont olyat szeretnél, mint én vagyok. Nagyon sajnálom, hogy már nem jöhetek szóba, mert nős vagyok, elég nagy baj ez Neked. :-((
Nem sok esélyed van, hogy ugyanilyenhez juss, lehet, hogy picikét engedned kell az igényeidből...;-))
Különben teljesen meg vagyok hatva!
Ennyi nő a neten!
Juli, Offelia, Nisa, Andrea, Barackvirág, Izaura Razzia Cattani ;-) --- puszi Nektek!
GLászló


1997. május 27. - kedd, 16 óra 15 perc
Van abban valami, hogy a nőket a férfiak szempontjából mint Idegen Értelmes Lényeket kell felfogni. Hiszen az IÉL definíciója lehetne az, hogy, különböző legyen a történelme, különböző legyen a biológiája és különböző legyen a mindennapi élettel kapcsolatos szokásrendszere - az előzőekből következőleg.
A nők néhány százezer éve, vagy még régebben, élnek másként, mint a férfiak, hiszen biológiai felépítésük másra teszi őket alkalmassá. Nyilván ez a biológiai és történelmi másság nyomot hagy a gondolkodásban. Közhely, hogy a nők mennyire előnyben vannak a férfiakkal szemben, ha metakommunikációból kell következtetéseket levonni. Erre mondja azt a rossz megfigyelő, hogy intuíció (ami ugye tudjátok a sok millió éves nemgondolkodás eredménye ;-)). Pedig csak egy képesség, mely sokkal fejlettebb. De jobb a szaglásuk, kevésbé érzékenyek a fájdalomra, arányosan tekintve másfélszer erősebb a lábuk, stb, stb. Minden különbözik.
Kérdem én akkor: mi a jó büdös francnak kell eltüntetni a csodálatos különbségeket, csak azért, mert a férfiak teljesen pragmatikus okokból többet keresnek, mint a nők?

Miért ne lehetne olyan egy nő, amilyen akar? Miért kellene ringbe szállnia, ha nem akar? Miért kell megint egy hajmeresztő ideológia mentén menetelni minden nőnek? Én ösztönösen irtózom minden ideológiai uniformizmustól. Én félek ettől. Én félek a feminista nőktől, mert az az érzésem, hogy evidenciákat tagadnak meg igazságossági alapokon. Igazságossági alapon halt meg eddig a legtöbb ember a legtöbb háborúban.

Szerintem a nőknek sokkal nagyobb a választási lehetőségük. Egy nő minden további nélkül dönthet úgy, hogy felveszi a kesztyűt és dolgozik, karriert csinál, nem törődik a háztartással, stb.
Vajon egy férfi dönthet-e úgy, hogy otthon marad a gyerekekkel anélkül, hogy a társadalom kiközösítené? Nem hiszem, hogy sok barátja maradna.

Leninfiú


1997. május 27. - kedd, 16 óra 8 perc
Draga fiúk, férfiak, kanok, hímek!

Kihívó öltözködés???
Szóval ha egy pasi elsôosztályú felsôtestén egy vékony, ujjatlan pólót, szép kerek fenekén pedig rövidgatyát visel, láttatva kisportolt, egyenes , izmos lábait, akkor én (a lány)jogosan teszem, hogy odaszaladok hozzá , behúzom egy kapualjba és két ott várakozó másik hölggyel együtt dugásra kényszerítjük (természetesen ehhez az kell, hogy sokkal kisportoltabbak legyünk, mint ama férfi)?????????????????.
Ha nem alkalmas, addig rúgjuk a veséjét, amig fel nem áll neki valahogy???
Aztán hajrá?

Na igen... Szóval ez a szomorú, hogy nektek ez TÉNYLEG tetszene (esetleg a rugdosás kivételével, de van pasi, akinek még így is megérné).
Tehát tényleg nem érthetitek meg, hogy ez a lányoknak, nôknek, csajoknak, bigéknek miért nem tetszik.

Mi meg azt nem értjük, hogy nektek hogy a jó francba tetszhet. Illetve sejtjük... mert talán nektek nem fáj... és akkor hagyjátok abba, amikor akarjátok... És ez veletek különben sem nagyon fordulhat elô (ugyanis még mindig nagyobb darabok vagytok, mint a legtöbb nô).

Bocs, de mindig fellázadok, ha valaki azt vitatja, hogy jogos-e az erôszak.
Tulképp ahhoz hasonlítható a szitu, mintha az utcán két ember odalépne hozzád, elvenné a bôrdzsekidet. Mert tetszik nekik. Jogosan tennék, mert mi a francért hordassz ilyen jó cuccokat... (???)

És én spec szeretek mosogatni, fôzni, mosni de pl. a felmosást és a porszívózást utálom. Ezért a férjem mos fel és porszívózik. Ô pedig utál mosni, mosogatni. Ami munkát meg mind a ketten utálunk (pl. ablakmosás, portörlés), azt együtt csináljuk meg, hogy mielôbb túllegyünk rajta.
És tudomásul vesszük egymás rengeteg hibáját. És ha kell, akkor kompromisszumot kötünk.

Szóval a nemi eltérés nem feltétlenül indokolja az egymás meg nem értését, még abban az esetben sem, ha mind nemünk összes markáns vonását magunkon viseljük is.


...És még egy, kedves Mézga úr
Az a pasi, aki autót, ruhát stb. vesz a nôjének az általad vázolt szituációban, az nem a nôjének veszi, hanem magának (a kutyájának sem azért vesz UVzöld pórázt, hogy a kutya legyen menôbb tôle. A mobiljának sem azért vesz dísztokot. És a kocsija sem érzi jobban magát a rászerelt krómüzott bigyóktól. Stb. Stb. STBSTBStb... ).

Üdv,
Mallory


1997. május 27. - kedd, 16 óra 8 perc
Nisa meg jo hogy nem vagy feminista:-)))
Mi lenne ha az lennel.
Ismered en nem vagyok fajgyulolo csak utalom a .....

Krix


1997. május 27. - kedd, 16 óra 7 perc
Kedves jó Mézga Géza!
Remélem, viccelsz, mert ha nem, akkor sajnos
az is kár, hogy férfi vagy!
Ilyen tanmeséket más konkluzióval is lehetne írni,
de nem nagyon érdemes.
Zsófi!
Azt gondolom, jó a kérdés, nagyon sokféle véle-
mény és nézet van, hátha kicsit tisztul a kép.
Juli!
Abban egyetértek, hogy én sem szeretnék férfi lenni, egyebek akármikor összejöhetnek, csak ne
veszítsd el a csüggedésedet, saját tapasztalat,
lásd. fentebb!
Többeknek!
Én is utálom a Dallast, a vasalást /szerencsére
csak vasalni muszáj/és nem pókerezek, viszont
kaláberezni szeretek.
Sziasztok!
Nisa


1997. május 27. - kedd, 16 óra 1 perc
En milyen nagy paraszt vagyok ferfi letemre nem szulok gyerekeket. holnap megyek es csinaltatok magamnak egy mehet.
Jaj szegeny nok de sajnalom oket!
Az a baj a nokkel azon kivul, hogy ...... hogy :el vannak kenyeztetve azt hiszik hogy a bab is hus.

Thomas


1997. május 27. - kedd, 16 óra 0 perc
Milyen a mai nő ?

Isten megteremté először a tyúkot majd a libát , utána pedig elfogyott a toll.

LACA


1997. május 27. - kedd, 16 óra 0 perc
Kedves fijugg és meg nőnemű egyedek!
Lelkesen csatlakozom Ofélia de Pepitához,
kb. az a véleményem mint az ővé: van három
gyerekem, remélem, jól szeretem és nevelem őket,
de kedves Konzervatív: szeretem a szakmám, és
talán elég is jól is csinálom //bár kétségtelen,
tapasztalataim szerint többszörösen kell produkálni ahhoz, hogy feleannyira észrevegyenek,
mint egy férfiút// és igyekszem a családom, a gyerekeim és otthonom, sőt a tágabb családom
életében és a szakmámban is résztvenni, sőt érdekel általában az élet, a politika, az internet
stb. Nem mondom, hogy egyszerű, de semmiesetre sem
szenvedés. Azt gondolom, hogy sok-sok ezer nő él
hasonlóan és nem vagyunk feministák, nem vagyunk
konyhatündérek, nem igazán vagyunk beskatulyázhatók, emberek vagyunk, véletlenül nőneműek. Természetesen életünkhöz és életvitelünkhöz szükségünk van a
véletlenül hímnemüekre is, mindenféle értelemben.
Egyedül nem megy, csak ha muszáj, de az nem jó!
Én hiszek abban, hogy egyenranguak vagyunk szellemi téren, a különböző affinitásunk és a biológiai különbségek mellett is.
Ezért nagyon szurkolok pl.Polgáréknak, akik szerint
sakkverseny van és nem női és férfi sakkverseny.
A feminizmust nem szeretem, idegen, mégha TGM
ilyen nagyra értékeli is, ha jól értem.
Egyelőre ennyi.
Üdv Nisa


1997. május 27. - kedd, 15 óra 20 perc
jó nektek...

1997. május 27. - kedd, 15 óra 16 perc
Kár, hogy nem vagyok nő !
Ha nő lennék, nem érdekelne a munkahelyem, hisz ha nem tetszik majd odébb állok, a kis férjecském úgyis ilyenkor többet dolgozna, hogy legyen elegendő pénz az új kocsimra, (persze csak vadonatúj lehet, nehogy a barátnőim cikizzenek), az új ruhámra, meg a főszezonba valami kis puccos nyaralásra. Persze nekem mindegy lenne, hogy hova megyek nyaralni a lényeg csak az, hogy mindenki tudja milyen drága helyen voltam. Na persze ezért tennem is kell ám valamit. A porszívózást, és törölgetést, meg a felmosást már átvállalta, én pedig besegítek a mosogatásba, a főzésbe, és a bevásárlásba, persze csak mértékkel, nehogy tönkremennyen a törékeny kis kezem. S ha sokáig könyörögne elengedném kéthetente egy kicsit kártyázni, vagy sörözni, esetleg focimeccsre, persze ha nem érne vissza este 10-ig, vagy esetleg a pohár sör helyett egy korsóval ivott volna meg, bevágnám a szokásos durcit, kiküldeném az előszobába négy napra, alodjon ott a matracon. Természetesen én mindennap elmennék a barátnőimmel a cuki-ba, hétvégénként valami buliba, a tv-ben csak a kedvenc műsorom mehetne, és akkor feküdnénk amikor én akarok. A szeretkezés formájáról és idejéről csak én döntenék. És persze hangoztatnám mindenfelé, hogy mennyire elvagyok nyomva !!!!

Csakhogy én férfi vagyok !!! És én is az egyenlőségért kűzdök, de reménytelenűl.

Mézga Géza


1997. május 27. - kedd, 15 óra 2 perc
hc!

Ha így volt, akkor medveóvoda neked.
De egy szmájlival egyértelműbbé tehetted volna az iróniát...

MuzX


1997. május 27. - kedd, 14 óra 59 perc
matkópeti!
szóval én zaklatlak Téged, na akkor mesélj milyen érzés...:))
juli


1997. május 27. - kedd, 14 óra 52 perc
Razzia Cattani!
engem is szeret az apukám!!!

amúgy nő vagyok, és egyáltalán nem szeretnék férfi lenni. De olyan érzéketlen a világ, és elvárják a nőtől is hogy keményen reagáljon dolgokra, mert ha el találna érzékenyülni, akkor megkapja: "Most meg mit bőgsz?" persze a nőiesség nemcsak ebből áll. Vágyon én is családra és gyerekekre (nem egyre, hanem legalább háromra). De hol van az a férfi aki ilyet felvállalna? Neki pont elég egy is, mert nincs se ideje, se pénze, és ebből kifolyólag már idegzete sem a gyerekzsivajhoz.
juli


1997. május 27. - kedd, 14 óra 47 perc
Razzia:
Olvasd el magad (kedd 11:55), ahogy a viccemre reagáltál!
Vasalni max. a Dallas helyett vagyok hajlandó.
Pókerezzünk!
Engem is szeret az apukám.
Amúgy szerintem a mai nő: univerzális robotgép, környezetbarát anyagokból.
(hú, de cinikus vagyok!)
Andrea


1997. május 27. - kedd, 14 óra 41 perc
Nem vagyok szakertoje a temanak, de azert ne felejtsetek el, hogy valahol a nok is emberek, szabad akarattal :)
Sok holgynek tokeletesen megfelel a "gyereket nevel, foz, mos, takarit"-szerepkor (sok tekintetben kenyelmes), masoknak viszont nem... ezeket a masokat ma mar senki nem kenyszeriti akaratukon kivuli hazassagra -regebben annal inkabb-, es senki nem kenyszeriti oket arra, hogy olyan ferfival eljenek egyutt akinek a gondolkodasmodja szamukra elviselhetetlen. Ezert en egy kicsit hiszterianak tartom az amerikai egyenjogusagosdit meg szexualis zaklatasosdit... mikozben tokeletesen igaz, hogy a mai nok is eleve hatrannyal indulnak pl. karrier epitesekor.

Mas:
A mindennapi "szexualis zaklatsok" nelkul(egy mondat, mozdulat, tekintet) mar reg nem mukodne a vilag... errol nem tehetunk, ez biologia

udv: L


1997. május 27. - kedd, 14 óra 34 perc
Valaki azt irta, hogy:

...Én is ismerek egy rakás tagot, aki úgy beszél a nőkről meg úgy is bánik velük - kivéve persze azt, akit utódai tartályának szán, de arról meg úgy beszél, ahogy egy fontos tartályról szokás -, mint egy darab lyukról meg két darab mellről. ...

Idezet vege.

Nagy tevedes, nem egy darab lyuk, hanem 3.
Csak hogy kicsit kepben legyetek.

Pecér


1997. május 27. - kedd, 14 óra 23 perc
Andrea miről beszélünk? Én meg sem mukkantam.

Most akkor a nő nő akar lenni, vagy férfi akar lenni. Vagy vasalni szeretne a Dallas után.
Vagy most pókerezünk?

Engem szeret az apukám. Ti hogy vagytok ezzel?

Razzia Cattani

Talán előbb beszéljétek meg mi a nő aztán egyeztessétek óráitokat és keressétek meg a mait.


1997. május 27. - kedd, 14 óra 1 perc
Barackvirág:
12:18-as felvetésed korunk legfőbb jellemzője - tisztelet a kivételeknek:
A férfi az összes neki tetsző nőt meg akarja dugni és büszke az eredményeire.
A nő szeretné, ha az összes neki tetsző férfi megdugná, de az eredményeket diszkréten kezeli. Ez alól csak a saját házastárs a kivétel, de ő is csak kifelé és amíg nyilvánosan le nem bukik.
De mindez természetes, hiszen az állatokat is többé-kevésbé így mozgatják az ösztöneik, de nekünk embereknek (akár férfi, akár nő) megadatott a gondolkodás lehetősége. E gondolkodás túlcsordulását hívják félreértelmezve 'örök hűségnek', vagy monogámiának.
hc


1997. május 27. - kedd, 14 óra 0 perc
Kedves névtelen, aki a mosogatás témáját fejtegette!

Valóban undorító dolog a mosogatás (pedig van Sunlicht barátom is), de a sok piszkos, ételmardékos edény még undorítóbb, meg különben is adnék egy praktikus tanácsot. Amíg friss a koszos edeény és még nem száradt bele az ételmaradék addig sokkal-sokkal könnyebb elmosogatni, próbáld ki! Megéri!
juli


1997. május 27. - kedd, 13 óra 56 perc
Ha már Vavyan Fable-nél tartunk. Hát lehet, hogy ő csak kanálról álmodik... Ellenben nekem egy IGAZI férfi kell!
juli


1997. május 27. - kedd, 13 óra 41 perc
Kedveseim!
Én úgy érzem, így magambúl kiindulva, hogy -mint mai nőnemű 1ed- egyre skrizofénabb helyzetbe kerülök, ha mindenféle elvárásnak (ezen belül értem, hogy saját + társadalmi) meg akarok felelni (bár jelenleg még jól meg valék önsajátmagamokkal). Kezdem nem tudni, hogy mi a jobb, hogy rangsoroljak a feladataim között?
Én nem vagyok és nem is akarok feminista lenni, meg szerintem nem is tudnék de... Ugyanúgy kék teljesítenem a munkahelyemen, mint a nem nőnemű 1edeknek, aműgymeg szeretek otthon mindent rendben tudni, reggelit vinni az párnak (pedig pl. én csak teát iszom, de megcsinálom a reggelit, boltba rohanok stb., mert jól esik, hogy örül neki, puff, legfeljebb hamarabb kelek...)Csak néha rettenetesen kifáradok és félek attól, hogy ugyebár mivel muszáj dolgoznom esetleg a fellépő idegbajomat (mert úgy érzem sehol nem tudok teljes értékű lenni) pont a szerettemen vezetem le pedig hát ő nem tehet arról, hogy itt és most szükség van arra, hogy az emberpárakból mindkét fél dolgozzon (pláne felsőoktatás!). A rosseb bele.
Én nagyon el tudnám viselni, hogy otthon vagyok és nevelem a gyermekeimet meg a páromat :)) és biztos hátteret nyújtok, pediglen most ippeg phd-t csinálok... merhogy akkor olyan sok pénzt fogok kapni attól, ráadásul milyen "okos" leszek!:))))))
Pedig olyan jó lenne, hogyha gyereket is szeretnék, meg a pályámon is meg akarok maradni és ráadásul még le se maradjak, akkor ne kelljen azon gondolkodnom, hogy vagy-vagy. Lehet, hogy csak én nem tudom az időmet beosztani, vagy csak nem tudok választani, mert biztos vannak olyanok akiknek ez sikerül. Tisztelet nekik.
Ja és még 1, oszpig abbafejezem magam. Én nem hiszem, hogy ebben posztkommunista, nihilista abszurdban,amiben élünk a férfiak rontották el a nőket, a magam részéről azt kell mondanom, hogy megpróbálok alkalmazkodni és túlélni. És ezt én nem akarom társ nélkül megtenni (nekem kell, hogy néha az ember párja ja és rádásul férfi! helyrerázza a rendetlenkedő biteket). Most ahogy így belegondolok lehet, hogy ezért nincs barátnőm, ellenben férfiú barátom meg van?
Ofélia de Pepita


1997. május 27. - kedd, 13 óra 36 perc
Jellemzô, hogy amikor régebben elhangzott e kérdés párja "Milyen a mai férfi?", ill. most is túlnyomórészt férfiak írtak. Akadtak persze nôk is, de szerintem legalább 2:1 az arány. Vagy rosszabb.
Ezek szerint:
1. A nôket kevésbé érdekli a téma.
2. A nôk kevesebbet interneteznek.
3. Azok a nôk, akik interneteznek, és érdekli ôket a téma, kevésbé akarnak hozzászólni.
4. Azok, akik hozzászólnak, jobbára nem a hagyományos nôi szerepek mellett vannak (hál' istennek), és meglehetôsen rossz tapasztalataik vannak a férfiakkal.

Tehát a mai nô sokat csalódott, keveset internetezik, és a többség inkább elfogadja a tradícionális nôi szerepet, mivel szerintem az itt megszólaló hölgyek -éppen az elôbb felsoroltak miatt- kivételt képeznek.
Hát, ez talán kissé merész következtetési ugrás volt, nem??? :))

Vagyis itt is férfiuralom van, ami nekem ônzô szempontokból nagyon nem tetszik. Legalább fele-fele megoszlás lehetne, az úgy sokkal egészégesebb.

MuzX


1997. május 27. - kedd, 13 óra 32 perc
Olyan mint én!
juli


1997. május 27. - kedd, 13 óra 28 perc
Razzia:
Már lassan sehogy.
matkópeti


1997. május 27. - kedd, 13 óra 23 perc
MuzX:
A kifogásolt irományom elsődlegesen a többiek termékenységének szólt, ha túlságosan elrejtőzött benne a reggeli csipás irónia, akkor mea culpa - ezennel hamuvá égett biteket szórok a fejemre.
Egyébiránt ehhez a témához is kellett volna hívni egy vendéget, akit közösen lehet anyázni, mert lassan egymás-torkának-történő-esés kezd bekövetkezni, ami nem azonos a kérdés megvitatásával.
hc


1997. május 27. - kedd, 13 óra 14 perc
"de a már idézett "bevágom a lompost"-ból is kaphatott a képébe néhányat"
:))))))
Speter


1997. május 27. - kedd, 12 óra 42 perc
Idézet Vavyan Fable-tól, szabadon:

"A férfiak mézesbödönről álmodnak, a nők kanálról.


1997. május 27. - kedd, 12 óra 42 perc
Itt Robe.
robe@ovlev1.mdche.u-szeged.hu

Barackvirag (K 12:18)!
>Te vagy az, akiről a bevezető szól: takarítónő, >szakácsnő és szülőgép, minden másra meg ott van a >többi nő, akit jól meg lehet kúrni, aztán mintha >mi se történt volna, haza lehet menni a >háztartási alkalmazotthoz. Persze, ha szerencséje >van, neki is jut az értékes fehér >cseppecskéidből.
Ha nem talalom onmagamat, legalabb tudok kihez fordulni. Orulok, hogy tobbet tudsz rolam, mint en magamrol, lennel olyan kedves, hogy felhomalyositasz meg egy-ket tulajdonsagomrol? Meg hogy honnan szarmazik az informacio. Lehet, hogy tevedek, de en ugy velem, hogy mindez nem derult ki az eddigiekbol.


1997. május 27. - kedd, 12 óra 39 perc
Rzzia Cattani:
Szerintem nem ugyanarról beszélünk.
Barackvirág:
A nők elsárkányosodása: reakció.
Amúgy ez egy tipikus férfijelző a nőkre. Pedig csak kinyilt a szemünk. Igaz, hogy egyből Misi mókust copyzva fel is peckeltük, nehogy becsukódjon...

Andrea


1997. május 27. - kedd, 12 óra 29 perc
MuzX! Bocs, nem vettem észre. De akkor találgassunk, mert nem barátnőm, csak ismerősöm. Biztos, hogy volt sok pasi, akiktől gyengédséget is kapott, de a már idézett "bevágom a lompost"-ból is kaphatott a képébe néhányat. Szerintem ebből lett elege. Én is ismerek egy rakás tagot, aki úgy beszél a nőkről meg úgy is bánik velük - kivéve persze azt, akit utódai tartályának szán, de arról meg úgy beszél, ahogy egy fontos tartályról szokás -, mint egy darab lyukról meg két darab mellről. Attól, hogy te esetleg nem ilyen vagy, még lehetnek ilyenek, nem?

Robe! Ideirom még egyszer, mi a vicces: "teremtsen otthont es neveljen gyerekeket. Legalabbis en ezt kivanom majd elsosorban leendo asszonyomtol. Valamint azt, hogy fozzon jol."
Te vagy az, akiről a bevezető szól: takarítónő, szakácsnő és szülőgép, minden másra meg ott van a többi nő, akit jól meg lehet kúrni, aztán mintha mi se történt volna, haza lehet menni a háztartási alkalmazotthoz. Persze, ha szerencséje van, neki is jut az értékes fehér cseppecskéidből.

Barackvirág


1997. május 27. - kedd, 12 óra 18 perc
Üdv polgártársak!
Ice-T (Bodycount) mondotta egyszer egy interjúban, hogy ő mindig jókat röhög azon amikor a fehérek azt mondják neki, hogy átérzik a feketék problémáit. Merthogy szerinte egy fehérnek halvány fogalma sincs arról, hogy milyen feketének lenni.
Ja igen.
Neki meg fogalma sincs arról, hogy milyen fehérnek lenni.

Olyan jó a férfiaknak, a nőknek meg olyan szar. Hát persze. De drágám neked fogalmad sincs arról, hogy milyen férfinak lenni akkor meg mit irigyelsz annyira?
Én nekem eszembe se jutna hogy nő akarjak lenni. Ez azért biztos jelent valamit.
A kiszolgáltatottság, meg a sok bunkó akit el kell viselni. Na de hát ez nem csak nekik
jár...
Hogy a szülés...
Magyarországon pont kilenc hónap a katonai szolgálat. Értelmetlenül elpocsékolt idő
az életből. Mintha lecsuknának kilenc hónapra. Miért is? Meg aztán ott van a vicc is:
'Azért mondják a nők, hogy fájdalmas a szülés, mert még nem voltak tökönrúgva.'

Milyen a mai nő?
Magányos. Akárcsak a mai férfi. A magányos nők hajlanak a feminizmusra, ami nem baj.
A legtöbb embernek fogalma sincs arról, hogy mi a franc az a feminizmus. (Filmeken lehet feministákat, azok karikatúrák. Persze, hogy kikérik maguknak az ilyesmit a nők.)
Barackvirág - nananana Én is gondolok néha ilyen 'Minden nő ...(jelző).' felépítésű mondatokat. Nem igazak, és csak magával tol ki az ember ha elhiszi őket.
Fontos kérdés viszont, hogy törvényszerűá-e, hogy a civilizáció a technikai fejlődés egy fokán impotenssé váljon, hogy annyira elszakadjon a természettől, hogy lehetetlenné váljanak a két nem közötti kapcsolatok, vagy ez csak azok dühöngése akiknek temérdek
eszük hatalma alatt nem jut idejük boldognak lenni.

szia macsópeti, hogy vagy?

Razzia Cattani


1997. május 27. - kedd, 11 óra 55 perc
Barackvirág!

Egyszer már kérdeztem, vagy nem vetted észre, vagy nem akarsz válaszolni?
Gondolod, hogy a férfifaló barátnôd gyengédséget és szeretet várt abból, hogy így fogyasztotta a férfiakat? Akkor elég rossz módszert választott. Ezzel szexuális élményekhez juthat, de gyengédséghez, kedvességhez alig, és minél inkább így viselkedik, annál kevésbé.
És amit a másik nôtöl megkap, ugyanúgy megkaphatja egy férfitól is, csak meg kell találniuk egymást. Nem hinném, hogy egy nô bármivel is többet tudna adni neki, mint egy férfi, akár szexuális téren, akár érzelmileg, lelkileg. Ha viszont rájött, hogy inkább a nôk vonzzák, az más....

MuzX


1997. május 27. - kedd, 11 óra 54 perc
Trebitsch:
Az egy vagy 0 leginkább a se vele, se nélküle állapotot jelképezi. Ez természetesen abból az alapállapotból indul ki, hogy a felek egymás alapos ismeretében hajtják fejüket az anyakönyvvezető pallosa alá. Én fél órával később bántam meg először, de ennek ellenére lassan 14 éve vagyunk házasok és minden leendő sorstársamnak csak annyit kívánok, hogy ne legyen rosszabb, mint a miénk! Néha elgondolom, hogy mennyivel nyugisabb lett volna az életem, ha csak max. egy-két évenként ugrade-elt barátnőket tartottam volna, viszont sok élményből kimaradtam volna, amit független cimboráim nem. Viszont azt is tudom, ha valamilyen módon véget érne jelenlegi kapcsolatom, akkor a hátralévő éveimre újabb hosszútávú házisárkányra nem tartanék igényt! De szerintem ez már a párkapcsolatok ingoványa és nekünk e heti magasztos feladatunk a nők kivesézése, tehát:
Szikét a kézbe és rohaaaaaaam!
Azt hiszem a nőt NŐvé nem csak az általában vett ruházkodása és viselkedése teszi (lásd: pléhboyok és szexzaklatók), hanem ha mindez párosul a saját személyes nőiességével. Pl.: rosszul vagyok ha bemutatkozáskor egy nő keményen megpróbál vizet facsarni a kezemből, sokkal szimpatikusabb egy nőtől egy lágyabb kézfogás és egy kedves mosoly, ugyanez fordítva igaz egy férfinál. Vagyis én egy nőtől elvárom, hogy a helyzet által elfogadható normákon belül vállalja női mivoltát, és nem szégyellem bevallani, ha egy tárgyaláson a másik fél pont a finom nőiességével vesz le a lábamról. (Üzletileg)
hc


1997. május 27. - kedd, 11 óra 52 perc
Barackvirág!
Hát.... Sokkal könnyebb elmókázni a kellemetlen dolgokat....

Juli!
Itt már jónéhányszor elhangzott, hogy az zaklat, aki kihívóan öltözködik! Szóval az, hogy bunkóságokat mondok állandóan, meg fogdoslak itten, az nem minősül szexuális zaklatásnak! :-)))

matkópeti


1997. május 27. - kedd, 11 óra 46 perc
Moonchild!

Tudom.
De bocs, nem bírtam kihagyni... :))
Ez már ronda, hímsoviniszta szexizmus volt? :)

MuzX


1997. május 27. - kedd, 11 óra 45 perc
Hat a Friss hirek rovatban transz-szekszualish
hazassagszedelgokent... NEM! :)

hamster@netweb.hu


1997. május 27. - kedd, 11 óra 42 perc
Itt Robe.
robe@ovlev1.mdche.u-szeged.hu

Barackvirag (K 11:16)!
Elarulhatnad, hogy az en idezetemben mit talalsz viccesnek. Szerinted mit kene elvarnom asszonyomtol? A baratnoimet illetoen, kulonosen ha alkalmi, nyilvan mas elvarasaim vannak.


1997. május 27. - kedd, 11 óra 41 perc
hc!
A ma reggel 9 óra 5 percesed nagyon ócska duma volt. Nyilván nem csak te éltél szexuális életet az éjjel, esetleg mások nem érzik szükségét, hogy kérkedjenek vele. Azonkívül ez a témakör sokkal több az éjszakai történéseknél férfi és nô közt.

MuzX


1997. május 27. - kedd, 11 óra 38 perc
A NŐ AZÉ,AKI MEGMŰVELI!

1997. május 27. - kedd, 11 óra 33 perc
A kérdésről zanzásítva ez a vicc jut az eszembe:
"Miért nincs a tyúknak bugyija?
Mert a kakasnak nincs keze!"

Andrea


1997. május 27. - kedd, 11 óra 24 perc
matkópeti! Ezekre gondoltam:

"Verni mást kell és számolni pedig legfeljebb azt, hogy hányszor."

"Ha egyenloseget kovetelnenk meg az eletnek
ezen a teruleten is akkor a ket nem kozotti egyensuly felborulna. Holgyeim mi maradna
akkor a ferfiaknak ? Ugyanakkor a nok nem tudjak biztositani azt, hogy a ferfiak ne legyenek a noknek szexualisan kiszolgaltatottak. Mert ez biologiailag igy rendeltetett. "

"Télleg miért sárkányosodnak el a nők?"

"Barátom bölcs mondása szerint: Pénz verve, asszony számolva jó..."

"A mai noktol en ugyanazt varom el, mint a regiektol: teremtsen otthont es neveljen
gyerekeket. Legalabbis en ezt kivanom majd elsosorban leendo asszonyomtol. Valamint
azt, hogy fozzon jol."

Ezek csupa vicces dolgok, amiktől én nem csodálom, hogy ez az ismerősöm elment leszbikusba. Ne ijedj meg, én még tartom a frontot. Az meg, hogy frissites, nem tudom mi. Én láttalak téged, és irtam.

Madárka! Eszembe sincs olyan vicces lenni, mint ezek a fiúk itt, akiket idéztem. Nem minden férfi disznó, csak a disznó férfi disznó, és boldog vagyok, ha egy férfi azt akarja, amit én is akarok, annak meg kifejezetten örülök, hogy van testem. Ezt a homoszexuális izét meg nem tudom. Én nem látok bele annyira az ismerősöm pszichéjébe, mint te, igy ismeretlenül. De mégis inkább az lehet, hogy a falakodásban sok olyan pasival találkozott, aki olyan, mint az ismert jellemzés tartja: gerincre vágja az asszonyt, aztán befordul a fal felé. Ugye nem akarod azt mondani, hogy előtted ismeretlenek az ilyen férfiak?

Barackvirág


1997. május 27. - kedd, 11 óra 16 perc
Matkópeti!
hogy is állunk azzal a szexuális zaklatással?! Na tisztázzuk ki is zaklat kit?

szóval tetszett a ruhám ? Na hát ennek nagyon örülök:))
juli


1997. május 27. - kedd, 11 óra 7 perc
Itt Robe.
robe@ovlev1.mdche.u-szeged.hu

Samu (H 14:45)!
Meg nem volt. Semmilyen. Egy darabig meg valoszinuleg nem is lesz.

Sanya (K 1:24)!
Az en esetemben muszaj foznie, mert en nem tudok. Megrekedtem a virslinel, a tojasnal, meg a teanal. Es tudok sutni rantottat.

Konzervativ (K 9:19 es 9:43)!
Jol beszeltel, reszemrol tied a Kinder-tojas.

Nyilvan TREXnek es hcnek is igazsaga vagyon, konnyen lehet, hogy en se tudom majd egyedul eltartani leendo nepes csaladomat, de mindenesetre ugy probalom intezni a dolgot, hogy asszonyomnak minel kevesebb munkat kelljen vallalnia.

Hogy miert vallalkoznak nehezebben a ferfiak a hazimunkara? Hogy altalaban miert, azt nem tudom, csak a magam neveben beszelek. Mert en se vagyok kivetel. Pillanatnyilag meg a szulokkel elek egy fedel alatt, mosogatni es porszivozni nemigen szoktam. Pedig mindkettohoz priman ertek. (Egy vegyesz mar legalabb mosogatni tudjon.) Ennek pedig mindossze az az oka, hogy anyamnak alacsonyabb az ingerkuszobe. Neha megesik, hogy egyedul vagyok otthon egy hetig, ilyenkor alkalom nyilik tanulmanyozni sajat ingerkuszobomet. A mosogatas gondolata akkor vetodik fel bennem, amikor egy reggel azt tapasztalom, hogy ha meg egy kavescseszet probalnek a kupac tetejere helyezni a mosogatoban, leborulna az egesz. Ekkor megfogan a gondolat. Aztan ennek erlelodnie kell legalabb delutanig vagy estig, vegul ha ez is megvan, a gondolatot tett koveti. Es ha jobban belegondolok, ez igy is van rendjen, mert ha egyszer nekilat az ember a mosogatasnak, akkor mar mindegy, hogy mennyit mosogat, csak hozzafogni nehez. Vagyis probalok minel ritkabban hozzafogni. Anyam viszont sose varja ki, hogy megteljen a mosogato+fel nap, igy nem lehet arra szamitani, hogy en hozzafogok. A porszivozassal analog a helyzet, bar a sajat szobamban inkabb en futtatom vegig az ormanyost, mert anyam esetleg felszippant valamit a foldrol, amit nem kene.


1997. május 27. - kedd, 11 óra 3 perc
Juli,

én is egyetértek veled, de azt azért hadd tegyem hozzá, hogy a nők így nyáridőben kimondottan balesetveszélyesen öltözködnek néha. Nekem már volt részem egy ráfutásos balesetben a körúton, amikor egy IFA hátúlról nekemtolt egy zsigulit, mert a teherautósofőr kocsányon lógó szemekkel nézett a járdára, előre meg nem... Osztogatott betétlapot rendesen, de nem csak őt tartottuk hibásnak.

Trebitsch


1997. május 27. - kedd, 11 óra 1 perc
St Paul!
valóban igazad van, pedig a nikkem elég egyértelmű, mégis volt olyan eset amikor nem bírtam bebizonyítani női mivoltomat!
Bár a meghívás előtt szoktak inább a külsőm felől érdeklődni, pedig abból, hogy barna a szemem meg a hajam, még semmi nem derül ki...

ízlésre visszatérve én már óvodás koromban vitatkoztam apuval, ha a szoknyámhoz hozzá nem illő pólót akart adni, amúgy meg apum még mindig tőlem kérdezi( pedig már 54) hogy a különböző kellékek passzolnak-e egymáshoz. Aztán meg kiakadok mikor kiválasztom a ruhákat, mondjuk minden szürke, aztán meg odaáll elém...és hát nem a barna cipőjét húzta fel hozzá?:)))
juli


1997. május 27. - kedd, 10 óra 58 perc
hc,

szóval, az a mondásod, hogy "az
asszonyt nem kell számolni ugyanis az elviselhető maximális mennyisége 1 db/élet, de ez is eggyel több az ideálisnál!!!", már inkább vitára érett, mint az a négy szó, amit én kétszer is leírtam, mert az max. egy félmosolyt, és 10 másodpercet érdemel, szerintem. (Ha érti valaki...)
Az ideális számomra 1 asszony/élet, se több, se kevesebb (hagyományos és tágabb szóhasználattal egyaránt.) Nekem, nekünk így jó, nem fogok változtatni... Ettől még a barátom véleményét, életstílusát tiszteletben tartom, az ő élete, én nem írok neki elő semmit, egyszerűen csak a barátom, és kész. Ez az ő dolga, a kiforgatott közmondása pedig szerintem szellemes, de ha nem, hát nem, mindenki máson mosolyog. Vannak sokkal excentrikusabb barátaim is, és velük is jól elvagyok, de a párkapcsolataikba úgyszintén nem szólok bele. Van pl. egy régi kollégám, aki ugyanazt a nőt elvette feleségül háromszor is...
Szerinted mi az ideális? 0 asszony/élet? De akkor mit ajánlasz helyette? :) Én konzervatív vagyok, de csak a saját életemben, és bevált. Akinek más kell, hát hadd tegye. (ameddig... tudod.) :))

Trebitsch

ui.: Mostanában több helyen is olvastam egy tanulmányról, ami szerint a nők tényleg azért élnek tovább, mert nincs feleségük... Lehet, hogy bizonyos szempontból igazad van. De akkor is, én inkább a korai halált választom.


1997. május 27. - kedd, 10 óra 49 perc
Na most a házimunkáról... Én például nagyon örülök, ha egy férfit látok mosogatni, porszívózni (na mondjuk a mosásást nem szívesen nézném végig, hiszen volt már szerencsém egy-két mosás utáni végeredményt látni:)

Nem a nők egyedüli kiváltsága a házimunka. Igenis lehet segíteni benne. No persze mosni azért nem hagynám a férfit... Vannak bizonyos dolgok, amikhez a férfiaknak van érzékük, mondjuk amihez erő kell, mert hát elég égő, ha egy nő huzogatja a szekrényt, ugye Matkópeti ezzel egyetértesz?:) Más dolgok meg a nőknek mennek könnyebben.
juli


1997. május 27. - kedd, 10 óra 49 perc
Moonchild, hol voltál eddig?
Speter


1997. május 27. - kedd, 10 óra 42 perc
Juli, szívemből szóltál, nem mertem erősebbeket leírni, azért én tisztelném a nőket.
Itt jön a másik megjegyeznivalóm, nem tudom Neked feltünt-e, hogyha megjelensz az Interneten előbb utóbb meghívnak sörözni, vagy bárhova. Szóval kötelességének érzi mindenki, hogy udvaroljon. Később esetleg megkérdezi hogy nézel ki.
Azt is megkérdezik, ha a nikkneved nem egyértelmü, hogy biztosan lány vagy?
St.P


1997. május 27. - kedd, 10 óra 37 perc
Csak azt akartam ezzel írni, hogy Julinak van ízlése az öltözködéshez (gyk).
matkópeti


1997. május 27. - kedd, 10 óra 30 perc
Juli: Az a virágos nyári ruha, az neked nagyon jól állt! És a hatalmas dekoltázs sem zavart annyira (bár azt hiszem, az már szexuális zaklatás volt)... :-)))
matkópeti


1997. május 27. - kedd, 10 óra 26 perc
St Paul irta:
"És itt jön az én másik gondom a mai (magyar) nővel , nincs igazán jó ízlése az
öltözködéshez."
Hát ezzel sajnos egyet kell értenem. Pedig nagyon bántja a szememet ha egy férfi nem birja összhangba hozni az inget a nadrágot, meg az öltönyt (OK a zoknit, cipőt már meg sem emlitem). De ha a nők sem tudják mi az izlés, mi a harmónia... Pedig én úgy gondoltam ez a dolog az emberrel születik, nőkre meg ez sokkal inkább jellemző. De úgy látszik mégsem. No meg a divat megőrjíti az embereket. Soha nem bírtam megérteni miért vesz fel egy nő téli hidegben miniszoknyát, amikor ráadásul olyan mint egy ház. Bár nem vagyok férfi (lehet hogy csak azért nem értem) de akkor sem bírom felfogni, hogy ez egy férfit megindítana...
Gondolkodjatok!. azért mert valami divatos, még nem biztos hogy nekem is jól áll...
juli


1997. május 27. - kedd, 10 óra 7 perc
Süsünek, és Mindenkinek

Az ajánlott szakirodalom szerzője és teljes címe:
Dr. Bartha András:
Kézikönyv a nők elsárkányosodásáról
1988 Planétás könyvek

Én is melegen ajánlom eme örk érvényű művet mindenkinek.

Könyvtáros


1997. május 27. - kedd, 10 óra 2 perc
Megérkezett kedvenc pletyka-lapom, a Zsaru.
Férfitársaimnak ajánlom figyelmébe a címlapot, a hölgyek nem tudom, hogy újabb hímsovinizmusként értékelik-e, vagy belátják, hogy ez a kép _ott_ jó helyen van, és szép.
Mindenesetre van benne egy cikk, ami azért a nők "egyenjogúságára" utal. Egy 17 éves leány jól beállítva, hazafelé tartott a diszkóból, egyedül. (Már ez is elég helytelen.:) Molesztálta az utasokat a buszon, "homoerotikus kifejezéseket sem nélkülöző, arrogáns megjegyzéseket" tett, és feltette a lábait az előtte ülő utas nyakába. A sofőr lerakta, (a lányt a buszról...) ő pedig ezután megvárta a buszt, amelyik a végállomástól visszafordult, és az út széléről bedobta az ablakát egy sörösüveggel.
Közlekedési bűncselekmény miatt emeltek vádat ellene. Ez persze stimmel, de ha férfi, alighanem lenne még egy pár vádpont...? ha érvényben lenne a szexuális molesztálásról szóló törvény (PC).
De nem is ez a bajom igazán, mert lehet, hogy nőkre is alkalmaznák, nem tudom. (Amerikaiak, van precedens női vádlottakra?) Hanem az, hogy azért ezt a stílust mégiscsak meg kéne hagyni a férfiaknak...

Trebitsch


1997. május 27. - kedd, 9 óra 56 perc
Kávé után ömlesztve:
Az tény és való, hogy a feministákon kívül is jó néhány nőval elszállt a paci. Nekik üzenem, hogy mivel a gyerekszülés egyenlőre női privilégium és a gyereknevelés során is egy csomó olyan probléma merül fel, ami egy nőnek természetes egy férfinak sehogy sem megy. Pl.: végig örjönghetek egy meccset a tévében, de a nejem nyugodtan alszik, a gyerek egyet köhint már ébren is van. Amikor én probáltam, akkor vagy nem aludtam egész éjszaka, vagy csak arra ébredtem, hogy a gyerek már fél órája üvölt. Úgyhogy azok a hölgyek akik karrierre várnak vagy gyorsan át kell essenek ezen a 2-3 éven/gyerek, vagy vállalják azt, hogy kimaradnak a gyerekáldásból, esetleg, mint befutott emberek próbálnak 35-40 évesen - fogamzásgátlótól tönkrement szervezettel - gyereket szülni, majd két hónap múlva a felépített légvárat probálják ismét renoválni. Ez utóbbi eredményei azok a fiatalok, akik érettségire több milliós autót kapnak ajándékba, mindenük meg van, kivéve a szeretetet.
Az erőszak és zaklatás kérdésére:
Csínján kell bánni a dologgal, hiszen néhányszor már elszaladt a ló az 'áldozatokkal'. Egy-egy alkoholmámoros éjszaka nem kívánt következményét is lehet szépíteni a család előtt, ha azt mondja a leányzó, hogy ő nem is akarta?!?!? Ha mindez érvényes lesz a házasságra, akkor az már kész életveszély!! A dolgok intimitásából kifolyólag elég nehéz tanúkat állítani!!
A kolléganők ügyében javallom férfitársaimnak, hogy emberileg is ismerjék meg a hölgyet. Nekem eddig egy kolléganőmmel sem volt problémám, azért mert rácsaptam a fenekére, amelyikkel lett volna, azt kihagytam.
A beszólások ügyében: életem legnehezebb napjai közt van, amikor sorkatonai szolgálatát töltő ifjú rock-zenészként kellett koncertet adni egy leánynevelő-otthonban.
A házimunka kérdésére is vonatkozik a nemek közti különbség. Volt rá lehetőségem, hogy három hétig egyedül neveljem két kiskorúmat. Ezzel több szomszédasszony elismerését kivívtam, hogy ennyit ők sem tesznek otthon. Aztán megjött a zasszony és kiderült, hogy a szükséges munkák felét végeztem el kb. háromszoros időráfordítással.
Egyébiránt tényleg az volna az ideális, ha apuci el tudná tartani a családot és anyuci csak a gyerekeket tutujgatná naphosszat, este pedig apucit. Nálam ez ott tart, hogy mindketten szétszakadunk, hogy valaki a gyerekért is tudjon menni és legyen miből élni is. Kicsit fárasztó, de most éppen megvagyunk - ha nem is fényesen.
Trebitsch-nek kiemelten:
Amennyiben az alapigazságodban az asszony kifejezést a hagyományos, hivatalos értelemben veszed, akkor a későbbi axiómád alapján Te vagy a leghülyébb, mert az asszonyt nem kell számolni ugyanis az elviselhető maximális mennyisége 1 db/élet, de ez is eggyel több az ideálisnál!!! Ha más vetületben használtad, akkor lehet értelme az állításodnak, bár én más nézetet vallok ez ügyben. Egyébiránt: én tényleg hülye vagyok, de erre már régen rájöttem.
hc


1997. május 27. - kedd, 9 óra 52 perc
Ja, és a kérdésre! Hol a helye, mi a szerepe ma a nőnek? Ez a szerep addig nem változik, amig a nő - anya is egyben. Amig csak a nő lehet anya. A nő szerepe majd csak akkor változik meg, amikor valami szuper gép fogja méhében hordani kilenc (esetleg már rövidebb ideig) helyette a gyereket. Vagy netán a férfi. Másképpen: amikor majd megszűnik az anya-szerepe. Akkor lesz majd értelme a most feltett kérdésnek. Addig csak a felszín változik. De én azt az időt már nem szeretném megérni.
Konzervatív


1997. május 27. - kedd, 9 óra 43 perc
hc!
Nem lehet, hogy az neveletlenség, amíg mások itt lényeges kérdésekről beszélgetnek, addig Te...
Hát mit mondjak elég neveletlenek vagyunk...
Glászló


1997. május 27. - kedd, 9 óra 42 perc
A baratnomet nezzetek meg! Farago, bravo, igy kell feleseget valasztani!

1997. május 27. - kedd, 9 óra 35 perc
Mindenek előtt engedtessék meg nekem, hogy ide ollózzak egy újságírónő eszmefuttatásaiból:
"...Halkan súgom a fülükbe: a legmerészebb, legharciasabb férfiak is szoktak félni. Csakhogy manapság nem a baljós eseményektől tör rá a férfiakra a félelem, hanem az öntudatos nőktől! Itt van mindenekelőtt az a tény, hogy korunkban a nőknek megvannak a maguk szekszuális tapasztalatai. ...Tudásunk sok férfit megrémít. Úgy érzik magukat, mint a vizsgán. Tudják, hogy ellenőrzik és kritizálják őket...
Bár megértem a férfiakat, egy-két dolog mégsem világos. Egyrészt azt kívánják, hogy a nő az ágyban gátlások nélkül kinyílvánítsa vágyát, és örömét lelje a szexualitásban. Másrészt viszont nyomban rettegni kezdenek, hogy nem tudnak megfelelni a nyíltan kimutatott női várakozásoknak. ...
És ez nem minden. A férfiak érzik, hogy partnerük, ez az öntudatos teremtés, azért viselkedik olyan kritikusan és követelezően, mert ezt tanulta a férfiak világában: a munkahelyén. ...Talán már Ön is tapasztalta, hogy egy teljesen elbizonytalanodott férfi megvetően ...'fusztrált boszorkának' nevezett egy csinos, öntudatos, szép karriert befutó nőt. ...A verbális agresszzió mögött ott rejtőzik a félelem egy olyan lénytől, aki nem csak szekszuális partner, hanem vetélytárs is.
Az az 'ennivaló kis butuska', akit a férfi tegnap még oltalmazott és irányított, s ezért cserébe a nagyobbnak és erősebbnek kijáró tiszteletet és csodálatot kapta, mára azonos jogú, öntudatos partnerré változott. Nem hallgatja el, ha valami nem jó neki. Megmondja, amit jobban tud. Röviden: igényei vannak, mert tudja, hogy a kapcsolatba ő is belead annyit, mint a férfi. S így a férfi nem áll már fölötte - folyik a küzdelem közöttük. ...Ha ez nem rengeti meg a férfiúi lelket - akkor micsoda? Az öntudatos nő szépsége például. ... e fölismert és bevetett szépségnek köszönhetően az öntudatos nőnek sok minden az ölébe hullik, amiért a férfinak komoly küzdelmet kell vívnia. ...Ez az előny teszi kis híján sebezhetetlenné a női nemet.
De éppen csak kis híján! A nők sebezhetősége erotikájukban rejlik, amely nem akarja kivonni magát a férfiak fenhatósága alól. Ellenkezőleg; éppen az öntudatos, igényes nő vágyik leginkább nálánál okosabb, körültekintőbb, aktívabb, műveltebb, érzékibb partnerre. De nem tartja ezeket a tulajdonságokat a férfiak nembeli előnyeinek. Elvárja, hogy meggyőzzék őt a meglétükről..."
(Fiúk!!! Ideje, hogy ringbe szálljunk, még mielőtt kiütnének minket! : )))

Néhány apróbb észrevétel, az idézettekkel kapcsolatban:
Hányszor is volt leírva az, hogy "öntudatos"? És kiféle is ez a bizonyos "öntudatos nő"? Karrierista, vagy valami feminista féle, vagy egyik sem - de akkor mi?
Azután szó volt itt az "öntudatos nő" tudatosan kihasznált szépségéről is. Rendben: hatalmas előny. De épp annyira hátrány is! (Egy nőt egyesek pont annyira lenéznek a szépse miatt, mint amennyire felnéznek rá.) Főleg amíg élnek az "öntudatos nő"-höz hasonló sztereotípiák.
Jó, legyen neki: öntudatos.
Egyébként a hölgy - végigolvasva az irását - egyáltalán nem férfigyűlölő, sőt; és mindazonáltal, hogy igen erőteljesen hisz önmagában, az "öntudatos nő"-ben - vagy tán pont ezért -, helyenként igen meggyőző. Érdemes odafigyelni.

Zsófi, ne haragudj, de azt kell mondanom, hogy bizonyos szemszögből igencsak rossz a kérdés. (Ahogy a mai férfi is rossz kérdés lehetett akkortájt.)
Megmondom miért. Nők és férfiak ugye két jól körülhatárolható csoportot képeznek? Világos. Csakhogy ez a két jól körülhatárolt csoport egyszerűen nem működik egymás nélkül. Önmagukban mit sem érnek. Használhatatlanok.
Talán, ha ez lenne a kérdés: Milyen a mai nő+férfi? : ) Milyen a mai pár?

Milyen is a mai nő???
Olyan, mint egy társadalmi mag(tudat)hasadás: energikus, ellentmondást nem tűrő, veszedelmes és nem utolsó sorban a modern világ vívmánya. : )
A modern világ vívmánya...? Nem véletlen, hogy a nők több ezer éven keresztűl egy szerepet játszottak itt a földön, az emberi történelemben - néhány kirívó esetet kivéve. Lássuk be: volt azért ennek pár praktikus oka, nem pusztán az, hogy a férfiak úgymond "elnyomták" a nőket, mihelyt kibújtak a mama hasából:
1. Az emberek valamikor, nem is oly rég, még nem voltak "fejlett társadalmakba rendezve" és "civilizálva", éppen ezért a fizikailag erősebb férfiaknak kellett gondoskodniuk a következőkről: elemózsia és létbiztonság. Akkoriban, még bunkóval intézték az ügyeket, a vadak és egymás közt. A nő tehát nem tehetett mást, minthogy otthon csücsült a barlangjában és várt. És azt se mondja nekem senki, hogy már nem élünk az ősközösségben, hiszen az ember nem bűjhat ki a saját bőréből! Az akkor, vagy már korábban kialakult ösztöneink, viselkedési formáink a dominánsak.
2. Biológiai tény, hogy az ember emlős állat, és mint ilyen: elevenszülő. Egyedei közül a nöstények - és csak a nőstények - kilenc hónapon keresztűl hordják ki utódaikat. A hímek képtelenek a szülésre - így alkotta meg a rendet természet ősanyánk. Kilenc hónap! Ez meglehetősen hosszú időszak egy ember életében. Evezzünk most el az ősvizekről: Amikor férfi és nő családot alapítanak, akkor gondoskodniuk kell a várható csemetékről. Járható út a következő? Amíg a nő terhes, addig a férfi keres valami munkát, és megpróbálja megteremteni a létbiztonságot. Amikor a nő kihordta végre a várva vártat, a férfi ott hagy mindent, hogy a gyerekkel törődhessen, a nő meg előről kezdi az egészet, újból megteremti a létbiztonságot, aminek fenttartásáért eddig a férfi volt a felelős... Nem kacifántos ez egy csöppet?
Azonban a probléma nem ebből adódik. A probléma abból adódik, hogy mai "modern" világunkban általában nem elég az, ha "csak" az egyik szülő dolgozik. Nem kérdés az, hogy dolgozzon-e a nő, vagy maradjon-e háztartásbeli: dolgoznia kell, ha enni akar, ha fedelet akar, ha nyugalmat akar. A sors öniróniája, hogy nem kaphatja meg a nyugalmat, hiszen szaporodni is akar. Szeretett párjával együtt. A fene a pofájukat ezeknek!!!
Ha pedig mégis feladja valaki a "karrierjét", akkor a nő lesz az, mert annak végképp semmi értelme, hogy mindketten feladják (és ugye az a kilenc fránya hónap). Sajnos ez van...
Szóval a probléma nem az, hogy fel kell adnia a karrierjét, az állását a nőnek. Nem-nem! A probléma az, hogy az esetek többségében nem adhatja fel, akár akarja, akár nem. Nincs rá mód. Ha a fene fenét eszik is, de muszáj szerencsétlennek dolgoznia, mivel manapság a büszke hím kevésnek bizonyul, hogy előteremtse az elemózsiát. És ebből adódik a konfliktus. Mert lássuk be kedves férfiak, hogy a háztartás, főleg két-három csemete mellett, egész embert kívánó feladat. Márpedig a munkából hazatérő feleség pont ugyanolyan fáradt, mint a munkából hazatérő férj. Pont úgy rühelli a háztartást, és pont annyi energiája marad hozzá.
Ciki, de valami baj van a mai, "modern" társadalommal. Nem a nőben, vagy a férfiban van a hiba, hanem ebben a rühedék hierarchiában és az ebben rejlő elvárásokban.

TREX


1997. május 27. - kedd, 9 óra 22 perc
A francia parlamentben történt meg állítólag az eset: A képviselő így fejezte be a szónoklatát, melyet a nők védelmében (?) mondott: "Azért lássák be kedves képviselőtársaim, hogy van még a nő és a férfi között egy kis különbség". Mire a képviselők közül valaki bekiabált: "Éljen az a kis különbség!"
Szerintem is.
Az a nő, aki feminista, szerintem nyugodtan próbálja meg nővel a "dolgot", s ha jól esik, csinálja is csak vele, továbbra is. Én viszont maradok a nőies nőknél. A helyzet szerintem egyszerű: ami a nőknek van - nem csak fizikailag, fejben is - az nekem nincs, ami meg nekem van, az nekik nincs. Boldogítsuk egymást azzal, hogy megfelelő időközönként megajándékozzuk egymást azzal, ami csak nekük van. Akinek meg ez túl egyszerű, az legyen feminista, vigye "elvi síkra" a vitát, vagy csinálja hasonszőrűvel. Engem, meg a hozzám hasonlókat pedig ne zaklasson. Mert szerintem ez is "zaklatás".
Ja, és mindemellett van még egy rendes-kedves-szép feleségem, három gyerekem.
És ha a feleségem rosszul van, fáj a feje stb. akkor mosok, takarítok..., na jó, főzni azt nem tudok. Viszek nekik olyankor tálcán hideg kosztot és meleg teát. Máskülönben igyekszem annyit keresni, hogy a feleségemnek ne kelljen dolgozni. És ezt ő nem veszi rossz néven... Aki nő létére dolgozni szeretne, csak tegye. Aki azonban a családját szeretné boldogítani - azt is hagyjuk, hadd tegye.
Véleményem szerint ez a feminista ügy is le fog csengeni majd egy idő után, mint a többi divat. Hölgyeim, asszonyok, nőies-nők! Ne hagyják befolyásolni magukat a (látszólag) sok feminista által! Maradjanak nők! És éljen az a kis különbség!
Konzervatív


1997. május 27. - kedd, 9 óra 19 perc
Jó reggelt!!
Ahogy beqkkantottam ide rájöttem a probléma nyitjára! Annyi mindent pakoltatok fél éjszaka a serverre, hogy előbb ledöntök egy kávét és utána indítom be az agyamat a témában. Zárójelben jegyzem meg: amíg Ti itt vitáztatok éjszaka, én IGAZI FÉRFI voltam egy IGAZI NŐvel!!
hc


1997. május 27. - kedd, 9 óra 5 perc
A mai nö ferfi !

1997. május 27. - kedd, 8 óra 55 perc
A mai nö fefi !

1997. május 27. - kedd, 8 óra 54 perc
Nullproblémóval
egyetértek abban, hogy manapság a nők nem igazán nőiesek, ill. nőiességüket férfias rámenősséggel "adják el".

Nem tetszik az intenzív divatmajmolás (miért akarnak a lányok még divatosabbak lenni, mint Párizs, NewYork lányai?), nem tetszik a 20cm-es hokedli (erre biztos megkapom hogy frusztrál), nem tetszik, hogy b*megeznek, isznak, dohányoznak, úgy beszélnek mint egy csavargó.

A mai fiatal lány barna rúzzsal száján, fényes műbőrbe öltözve, amiből hasa kilóg, kokós cigivel szájában arasznyi cipőn billegve kijelenti, hogy gyengéd, családszerető férjre vágyik.
Csak az lesz a baj, hogy akit talál magának, az nem ez a típus. Milyen család lesz ebből?
Az idősebbek, egyetemet végzettek már válogatósak, igényesek, viszont ők nem adnak magukra. Most tegyük félre a titkárnő és hostess kategóriát, ők a barbik. Az értelmiségi nők nagy része még az egyetemen kialakul műtoprongyot szereti, részben mert nincs pénze. részben mert eltakar. Némelyik inkább eltakarja még azt is amije van, mert fél a kihívó megjegyzésektől. Görnyedten jár, retteg hogy az utcán utánaszólnak.
Ennek ellentéte a kihívó, de randa. Egy-egy szép testrésze van, de ezt túlhangsúlyozza, rendszerint izléstelenül. Pl. 40 évs és jó lába van, felvesz egy rövid sortot, ami viszont a túlsúlyos fenekén nevetséges.
És itt jön az én másik gondom a mai (magyar) nővel , nincs igazán jó ízlése az öltözködéshez.
Az üzleti karriert taposó nők kénytelenek megtanulni, hogy mit-mivel, de néha ezt kényszerből teszik. "Szivesebben hordanék egy jó kis bőrszerkót, stb."
A többi majmolja egymást, agyonsminkeli magát, és versenyt bukik a butikok izléstelenebbnél izléstelenebb rongyaira.
Már akinek van erre pénze.Szerintem az izlés nem pénzkérdés.
Lehet, hogy unalmas amiről írok , de a nők lelkét már annyiszor megtárgyaltuk, és igazán nem jutunk előbbre. Talán az izlésüket kellene górcső alá venni, a neveléstől is függ.
Végül is mindenki gondolkozzon el, hogy ha van lánya, fia azt hogyan nevelte a másik nemmel való kapcsolatra!
Azt hiszem valamit az előző korosztály is elrontott!

St. Paul


1997. május 27. - kedd, 7 óra 40 perc
Jo

1997. május 27. - kedd, 4 óra 3 perc
Diolen Mobi:
>1. A főnök éppúgy ki van szolgáltatva a beosztottjának, mint fordítva.
Jó munkatársat találni éppolyan nehéz, mint jó munkahelyet.
>A munkáltató kiszolgáltatottságával kapcsolatban felhívom a figyelmedet
a MUNKAERŐHIÁNY kifejezésre...

Szerinted Magyarországon úgy általában munkaerőhiány van ? Akkor te tudsz valamit,
amit én még csak nem is sejtek.
Esetleg te nem Mo-on élsz ?


>Azok a dolgok, amiket a mérleg két serpenyőjébe raktál, egy
partnerkapcsolatban résztvevő személy kiegyensúlyozottságához
valóban szükségesek, a kérdésem viszont nem erre vonatkozott,
légy szíves, olvasd el még egyszer.

Elolvastam. Nem tudom kitalálni mire gondolsz. Esetleg erre ?
>Inkább azon morfondírozzunk, hogy mennyi esélye van egy csinos fiatal
lánynak egy titkárnői állás megszerzésére...

Gondolod, hogy ez az egyensúly mércéje ? Szerintem az amit írtam,
nyugodtan alkalmazható az egész társadalom szintjén. Ha nem vágyom a
nőkre és az egzisztenciám magas, akkor minden nő felett hatalmam van
és az egyensúly felborult. Ha vágyom a nőkre és egzisztenciám
siralmas, akkor az ujságoskisasszony előtt is rabszolga vagyok csupán,
és az egyensúly szintén felborult.

Az egyensúly minden szinten a hatalom és kiszolgáltatottság egyensúlya.
Ha felborul, rosszul érzed magad. És ez bizony látszik a társam
szemében is ha jól belenézek. Akkor is, ha én okozom, és akkor is, ha
más okozza azt.

Moonchild:
>Ez konkrétan faszság; ha a fônök a titkárnô fenekére csap, az
>igenis szexuális zaklatás, és igenis a munka törvénykönyvébe
>tartozna,...

Természetesen nem gondolom, hogy helyes a főnök fenti cselekedete,
nem az ellen ágálok, hogy ez bármilyen törvénybe bekerüljön.
Azt a véleményemet szeretném kifejezni, hogy az elnevezés - szexuális
zaklatás - nem a legjobb. Azért nem a legjobb, mert nem a szexed (értsd: nemed)
közvetlen következménye a zaklatás, hanem inkább annak a következménye,
hogy te vagy a beosztott. Ha te vagy a főnök, akkor nem vagy kitéve ilyen
zaklatásnak, pedig a szexed nem változott. Tehát nem mint nő vagy elnyomva
úgymond, hanem mint alkalmazott. Nem tudom mi lenne a jó név, de úgy gondolom,
hogy a szexuális zaklatás megnevezésben ott lappang a szexuális alapon való
megkülönböztetés fogalma, ami viszont a fenti esetben szerintem
nem áll fenn ill. nem az a lényeg a cselekedetben. Ha konkrétan meghatároznánk
mik tartoznak a szexuális zaklatás témakörébe, akkor persze nem lennének
aggályaim.

>Nem akarok gonoszkodni, de azt hiszem, a fenti eszmefuttatásnak
>pont ez a viszonzatlan szerelem-téma a gyökere.

Egész elb....tt életemnek ez a gyökere, Moonchild.


Pirítós:
>VÉGRE EGYENJOGÚ VOLTAM!

És bejött ? Úgy értem, megváltozott valami a nőkkel való kapcsolatodban
a korábbiakhoz képest ? (A nők megdöbbenésén túl)

György:
>Minél nőiesebb egy nő annál inkább férfi a férfi.

Nagyon szépen mondtad György ! Csak az a baj, hogy sok mai nőnek már fogalma
sincs róla szerintem, hogy mit értesz ez alatt. Amikor mindent elborít
a macho kultusza, sok nő érzéketlenné válik az igazi férfiasság iránt.
A macho mint vitaminbomba, egy résztulajdonság felnagyításával próbálja
pótolni a teljességet amit te megfogalmaztál. Ahogy a férfiakat a
babaarcú, két nappal az éhhalál előtt nők ideáljával súlykolják, addig a nők
butítása is szép sikereket mondhat magáénak. Az erdemény: A mai nő gyakran elfelejti ill.
meg sem tanulja neméből eredő sok tehetsége és adottságai kiaknázását.

Mik vajon azok a tulajdonságok amiért a nőket szeretjük és/vagy tiszteljük ?

Számomra a legszomorúbb az, hogy a számomra fontos női tulajdonságokban gyakran
még én is felülmúlom a MAI NŐT, pedig én férfinak nevelkedtem. Most talán magamat
szeressem ? Esetleg adjak fel hirdetést 'Nálamnál nőiesebb nőt keresek'
jeligére ?

Kiábrándítónak tartom a helyzetet.

NullProblemo :)


1997. május 27. - kedd, 2 óra 15 perc
Hali!

A noknel szerintem csak egy biztos: hogy nem lehet oket kiszamitani! :-)
Nekem nem fontos, hogy leendo felesegem jol fozzon, mert magam is szeretek fozni, de jol mosogasson, mert azt utalok!
By
Sanya


1997. május 27. - kedd, 1 óra 24 perc
MuzX:

Nem igazán erre akartam kilyukadni... :)

Moonchild


1997. május 27. - kedd, 0 óra 33 perc
Amiket itt egyesek írnak, az bizony nem semmi !
Mostanában a nők egyre szőrösebbek, észrevetted?
Lassan átalakulnak - hogy mivé?- x
A lényeg, hogy az igazi nőies nő ne haljon ki, mert már elég kevés szaladgál belőlük.
Hahó


1997. május 27. - kedd, 0 óra 26 perc
MASKA
Maradj otthon, ha zavarnak az utcán a lenge öltözetű hölgyek.

Molnár György
A tízezer éve bevált modell manapság mintha egy kissé bicegne, nem úgy látja? Szerintem a nők egyre több hagyományosan masculin vonást (karrierépítés, nyomulás, erős kifejezések), a férfiak pedig egyre több feminin vonást (házimunka, gyereknevelés, horribile dictu, fülbevaló!) vesznek fel.

>Minél nőiesebb egy nő annál inkább férfi a férfi.
>Ez így van rendjén és ez így szép.

Az első mondatának nincs értelme, a második pedig merőben szubjektív, ami nem baj, csak ne írja nekem is elő, hogy mi van rendjén és mi szép.

Szia Pirítós!
Nem vagyok sem ronda, sem buta, mégis szimpatizálok a feminizmussal, már amit az nekem jelent.

Diolen Mobi


1997. május 26. - hétfõ, 23 óra 59 perc
NullProblemo

Hát te aztán elég ügyetlenül bújsz ki a válaszadás alól.

A munkáltató kiszolgáltatottságával kapcsolatban felhívom a figyelmedet a MUNKAERŐHIÁNY kifejezésre, mely nem csak az agysebészek körében jellemző. Hagy ne bizonyítsam. Tényleg lényegtelen, a példád rossz volt, felejtsük el.

Szexuális kiszolgáltatottság: ezt mindenki legfeljebb a saját partnerén kérheti számon, legyen az férfi vagy nő.

Szerintem a nemek között sokféle egyensúlyról lehet beszélni, de nekem úgy tűnt, hogy te arról az "egyensúlyról" beszélsz, ami a nőt a hagyományos család (otthon)-összetartó, a férfit pedig a családfenntartó (eltartó) szerepben látja a legszívesebben. Ez kiderül a válaszodból is. Az én felfogásom szerint ez a kép nem felel meg sem a modern nő, sem a modern férfi ideáljának. Erről majd egy más alkalommal szólnék, most még nyúzlak egy kicsit.

Azok a dolgok, amiket a mérleg két serpenyőjébe raktál, egy partnerkapcsolatban résztvevő személy kiegyensúlyozottságához valóban szükségesek, a kérdésem viszont nem erre vonatkozott, légy szíves, olvasd el még egyszer.

A kedvesed szeme. Ez egyszerűen mellébeszélés, noha nagyon megindító. Esetleg azt is kiolvasod belőle, hogy ő vajon elégedett-e azzal a szereppel, amit a kapcsolatotokban ráosztasz?

Diolen Mobi


1997. május 26. - hétfõ, 23 óra 46 perc
kover

zaphy


1997. május 26. - hétfõ, 23 óra 43 perc
Moonchild!

Na jó, nem azt akarom mondani, hogy azért mert valakin nôiességet hangsúlyozó ruha van, már eleve provokálja a férfiakat!! És igazad van, akad aki mondjuk a félsegget kitáró minitôl kattan be, más meg a hosszú, rafináltan felsliccelt szoknya alól kivillanó lábaktól, stb.
Az meg teljesen felemás dolog, hogy ez a "kinyalnálak..." szöveg pasik részérôl (már az olyanok közt) egy jópofa férfias duma. De ha mondjuk 3-4 csaj odamenne egy jótestű sortos atlétatrikós szépfiúhoz és elkezdenék ugyanebben a cinkos, lekezelô stílusban, hogy "de leszopnánk, haver...", kiváncsi vagyok, milyen reakciót váltana ki... :))
Vagy két menô, dögös csaj egy sportkocsiból sziszegne az elegáns öltönyben sietô siker-menedzsernek... :))
Valószínűleg a legtöbben lebüdöskurváznák ôket, pedig semmi mást nem tesznek, csak amit sok pasi teljesen természetesnek vesz, ha ô csinálja.
Pedig ezen a téren is küzdeni kell az egyenjogúságért!(?) :)

MuzX


1997. május 26. - hétfõ, 23 óra 37 perc
Mi a nő szerepe? Az, hogy tökéletes, ideális legyen minden szerepében. Milyen az ideális nő? Olyan, mint a feleségem.
Csak azt tudnám miért nem jobb férjet választott magának.
Üdv. rezsőférj


1997. május 26. - hétfõ, 23 óra 29 perc
MuzX,

>Egy karrierista nô sokkal vékonyabb jégen táncol, neki többet kell bizonyítania a férfiak uralta
társaságokban, ezért tudatosan keményebbnek, férfiasabbnak kell mutatkoznia, ez viszont már szexuálisan a nôi szerepnek nem felel meg.

Egyetértek abban, hogy egy férfi-társaságban egy tipikusan nöiesen viselkedö nö nem kaphat szakmai elismerést. Tehát belsöleg a férfias hozzáállás szükséges.

Külsöleg annál inkább célszerü egy nönek nöiesnek lennie (férfiassal szemben).

Egy kicsit is csinos nö egyik legnagyobb fegyvere férfi-társaságban a nöiessége. Egy férfi egy egyenrangú növel nem viselkedik úgy mint egy férfival. A parfüm és a csipkés alsónemü tudatos használata hatásos fegyvere egy céltudatos nönek a férfiakkal szemben.

Ám a férfias gondolkodás vége az, hogy estére jobban kívánja a sört mint a jégkrémet.

Vizidor


1997. május 26. - hétfõ, 23 óra 23 perc
Változhat a divat, elmúlhat ezer esztendő, mégis a család és a család boldogsága lesz mindíg az egyén életének célja. Addíg nem érett szellemileg egy nő de a férfi sem, míg nem akar családot alapítani. Elvész a boldogság, ha bármelyik fél valamilyen tevékenysége hosszabb ideig megzavarja a család harmóniáját.

A feminizmusról csak annyit, hogy e mozgalom előtt nagyobb becsülete volt a nőknek. (Egyébként a nagytőke munkaerő éhségére vezethető vissza eredete.) A férfit megalázza, ha nem tud eltartani egy négytagú családot sem. Ezért a stressz, a korai halál.
Munkája miatt a nő sem tud megfelelni teljesen szerepének. -- Fáradtság és feszültség lesz úrrá a családon. A gyermekek kerülni kezdik az ingerült szülőket és előttünk a boldogtalan család.
Jobb a tízezer éve bevált modell. A férfi legyen férfi, a nő legyen nő. Minél nőiesebb egy nő annál inkább férfi a férfi. Ez így van rendjén és ez így szép.

Molnár György mizar@mail.inext.hu


1997. május 26. - hétfõ, 23 óra 2 perc
Trebitsch!
Rájuk se ránts! Majd rárántanak ők magukra!
Ha egyszer nem értik...

Más. Már legalább hat-nyolc perce gondolkodom azon, hogy ki mondta azt (vagy valami hasonlót), hogy "A feminista mozgalmat a ronda nők találták ki." Egyetértek. Esetleg kiegészíteném azzal, hogy a rondákon kívül, de a buták is ott voltak az alakuló ülésen.

Más! Szexuális kéjtárgy? A nő??? Aki ezt gondolja még az életben nem próbált összeismerkedni olyan nővel, aki nem akart tőle semmit! Valamint nem próbált hosszabb időn át megfelelni partnernője napi igényeinek.
A múltkor megbeszélte a 7?, hogy valójában a nők az igazi kezdeményezők, hogy kizárólag az történik meg, amit ők akarnak.
Némileg bosszúsan, mintegy 6-7 éve átálltam arra a kényelmes, tipikusan női gondolkodásmódra, hogy idézem "Odaadom magamat!" Miért is ne? Én tán nem adom oda magam? Volt is megdöbbenés! Egyszerűen nem tudtak mit kezdeni egy férfival, aki pontosan ugyanazzal a felkiáltással szállt be a játékba, mint ők. VÉGRE EGYENJOGÚ VOLTAM!

Milyen a mai nő? Reményeim szerint nem feminista. Egyre több nőismerősöm utasítja el igen dühös hangon a feminizmus eszméit. Lassan ráeszmélnek, mibe kerül ez a fajta "egyenjogúság".
Milyen az ideális nő? Okos! Legalább is okosabb, mint a partnere és tökéletesen ura/úrnője elnyomott helyzetének.
Pirítós


1997. május 26. - hétfõ, 22 óra 41 perc
Sziasztok,

egész csinos vita van kialakulóban.

NullProblemo:

>zaklatasnak elsosorban a ferfiak vannak kiteve a nok reszerol
>es nem forditva. Ha a fonok a titkarno fenekere csap akkor -
>vegyuk eszre - az nem szexualis zaklatas hanem a hatalmi
>pozicioval valo visszaeles ill. a masik fel egzisztencialis vagy
>fizikai kiszolgaltatottsaganak kihasznalasa. Nem a szexualis
>kiszolgaltatottsag kihasznalasa.

Ez konkrétan faszság; ha a fônök a titkárnô fenekére csap, az
igenis szexuális zaklatás, és igenis a munka törvénykönyvébe
tartozna, mert hatalommal való visszaélés (ld. még: szereposztó
dívány). De ha már a törvényeknél tartunk, házasságon belüli
nemi erôszakot büntetô törvényünk sincs még.

>A nok hatterbe szorulasa a munkaberek, karrier es hasonlok
>teren egyaltalan nem veletlen, sot mi tobb, nem is esszerutlen.
>Ha egyenloseget kovetelnenk meg az eletnek ezen a teruleten
>is akkor a ket nem kozotti egyensuly felborulna. Holgyeim mi

khm... miféle egyensúly? Szerintem ha egy nô ugyanazt a munkát
ugyanolyan jól képes elvégezni, mint egy férfi, akkor ugyanaz
a fizetés illeti meg. Karrier: még nyugaton is sokkal több a
vezetô állásban levô férfi, mint nô, gondolom, nalunk még
rosszabb ez az arány. Ezzel együtt nem hiszem, hogy egy nônemű
fônök rosszabb, mint egy férfi, csak valószínűleg a férfi
alkalmazottak nehezen emésztik meg, mivel az ô agyukban is a jól
bevált hierarchia van bekódolva, ahol a férfi áll fennebb.

>maradna akkor a ferfiaknak ? Ugyanakkor a nok nem tudjak
>biztositani azt, hogy a ferfiak ne legyenek a noknek szexualisan
>kiszolgaltatottak. Mert ez biologiailag igy rendeltetett.
>Es miert vannak a ferfiak kiszolgaltatva ?
>Egyszeru. Mindig az van kiszolgaltatva akiben nagyobb a vagy
>es hajtoero, akinek tobbet jelent.
>Az aki viszonzatlanul szerelmes valakibe ki van szolgaltatva
>annak, mert oneki sokat szamit valami ami a masiknak semmit
>sem. Ezt kihasznalhatjak ezert o ki van szolgaltatva.

Nem akarok gonoszkodni, de azt hiszem, a fenti eszmefuttatásnak
pont ez a viszonzatlan szerelem-téma a gyökere.

>A haztartasi munkamegosztas az meg a masik. TGM ugy tunik
>teljesen egyenlonek veszi a nok es ferfiak haztartasi munkabeli
>kepessegeit. A ferfiak szerintem tobbsegukben erre kevesbe
>alkalmasak. Legalabbis ami engem illet. Szerintem alapveto
>kulonbseg van ebbol a szempontbol a ket nem kozott. Es miert
>gyotrodjem en fel napig a mosogatassal, vasalassal vagy
>takaritassal, ha mindezt kedves baratnom 30 perc alatt sokkal
>magasabb szinvonalon is meg tudja csinalni ? Es ez nem azert

A háztartási feladatokat tök jól el lehet osztani, nálunk
például többnyire én vásárolok és porszívózok, viszont a
barátom fôz (!) és a mosógép mos. :)

matkópeti:

>Valahogy úgy képzelem el a normális családot, hogy egy idő
>után, mikor jönnek a gyerekek, akkor az anyu hazavonul, otthon
>neveli a gyerekeket (meleg családi fészek, miegymás), az apu
>meg jár dolgozni, de mellette segít az anyunak otthon (takarít is
>pl.), meg ő is neveli a gyerekeket, és mindkettőjük meg vagyon
>becsülve egymás és cocialista hazánk által. Aztán ha megnőnek
>a gyerekek, anyu megint dolgozik, ha akar. Apu nem bunkó,
>meg anyu sem szexuális tárgy.
>Ez lehet hogy utópia, meg az is lehet, hogy marhaság, de valami
>hasonlóra szeretnék visszaemlékezni, nem pedig arra, amire.

Amire?
A fenti modell amúgy szerintem nem utópia, hanem egy működôképes
valami, amihez persze "csak" annyi kell, hogy az apa képes legyen
eltartani a családot, tehát hogy a nô otthon tudjon maradni, ne
kelljen dolgoznia. (-> normális összegű gyes) Meg ha elvetjük az
"apu sörözik a tévé elôtt, anyu mosogat" modellt, és valami
konstruktívval állunk elô, pl. hogy apu füvet nyír, ne adj' isten
porszívózik vagy elindítja a mosógépet, akkor rögtön jobban néz
ki a dolog.

MuzX:

>magát, elég, ha úgy néz. És lehet, hogy ami neki csak
>szórakozás, azt a férfi személyes bátorításnak veszi és úgy
>reagál rá, és máris itt a szexuális zaklatás.
>Oké, biztos sok olyan is van, ahol a nô semmilyen kihívó dolgot
>nem tesz, mégis inzultálják.
>De azért nem szabad elfelejteni, hogy általában nem kizárólag
>az egyik fél(ilyen esetekben többnyire a férfi) a hibás.

Jah, ezzel egyetértek. Viszont tényleg van egy csomó olyan eset,
amikor a nô nem ad okot a zaklatásra, nem öltözik kihívóan etc.,
aztán mégis. Ráadásul ez a "ô kezdte, miért vett fel rövid szoknáyt"
típusú érv azért se túl jó, mert ebbôl az következne, hogy a
miniszoknyás nôket már a lakásuk ajtaja elôtt megerôszakolják.
Egyrészt. Másrészt pedig: ki mondja meg, hogy mi számít kihívó
viselkedésnek / öltözéknek? Továbbá: volt már olyan, hogy azért
nem vettem fel térd fölé érô szoknyát, mert nem volt kedvem az
"úgy kinyalnálak, anya" típusú commentekhez.

Moonchild


1997. május 26. - hétfõ, 22 óra 33 perc
MASKA
Ja, és igy kitavaszodván ahogy jő a jó idő azért interpellálni kéne a parlamentben ama közösség elleni zaklatás miatt ami a városban megesik némely lenge öltözékü hölgy által, persze a munkahelyen, épületen belül is érvényes ez.


1997. május 26. - hétfõ, 22 óra 32 perc
MASKA
A NŐ légyen olyan mint egy erőd!
Hogy tudjuk ostromolni, s csak nagy küzdések árán bévenni!
Mert különben unalmas lenne.
Uff, szóltam!


1997. május 26. - hétfõ, 22 óra 26 perc
Miért akarjátok tovább egyszerüsiten ami már nem egyszerüsithetö?
Aki még mindig a mosogatásnál tart az éljen magával.
2 dolgot kell figyelembe venni; a lovagiasságot és a nöiességet. A nö viszont ne legyen lovagias és a férfi nem legyen nöies. Kérdezzetek meg egy Franciát.
D.


1997. május 26. - hétfõ, 22 óra 14 perc
matkópeti:
>Velem egy szinten álló kolleganőt is zaklathatok szexuálisan.

Amire gondolsz azt hiszem, az nem szexuális zaklatás. Az már fizikai
zaklatás. Szexuálisan egy férfi nagyon kevéssé tud zaklatni egy nőt.
Csak akkor tudná, ha a nők is félpercenként gondolnának a szexre,
mint a férfiak, és a szex lenne az ami igazán, és feltétel nélkül lázba hozza
őket. Biztos láttál már nőt egy édes kisbaba közelében. Minek magyarázzam.
Az a kisbaba jobban zaklatja mint bármelyik férfi tenni tudná.
De tőlem hívhatjuk szexuális zaklatásnak amire te gondolsz. De akkor minek
fogjuk hívnio azt amire hc utalt ?

NullProblemo


1997. május 26. - hétfõ, 21 óra 57 perc
Vizidor!

Ez hülyeség. Ha szexrôl van szó és kívánják egymást, tökmindegy, karrierista-e bármelyikük.. Legfeljebb annyiban van igazad, hogy egy karrierista férfirôl kialakult képhez inkább hozzátartozik a két tárgyalás közti gyors eksön ("Isteni voltál drágám, neharagudj, rohanok, félóra múlva indul a gépem, ne hívj, majd én kereslek, talán a jövô héten megint lesz egy-két szabad órám..."). Egy karrierista nô sokkal vékonyabb jégen táncol, neki többet kell bizonyítania a férfiak uralta társaságokban, ezért tudatosan keményebbnek, férfiasabbnak kell mutatkoznia, ez viszont már szexuálisan a nôi szerepnek nem felel meg. Talán egy nônek többet KELL áldoznia, ha karrierista, mint a férfinek, ezek között pedig ott a több lemondás a szexrôl. De attól még kívánhatja. Nem hinném, hogy kevésbé bírná a munkát, tehát nem fárad ki jobban. Viszont a nôk többsége sokkal inkább érzelmi alapon nyitott a szexre, ez pedig megint ellentmond a karrierizmusnak, mivel az a minimumra redukálja az érezelmeket is, csupán a hatékonyság és az érdekek számítanak igazán fontosnak. Egy férfit ez sokkal kevésbé befolyásolhat negatívan a szexualitásban, mint egy nôt.

MuzX


1997. május 26. - hétfõ, 21 óra 48 perc
Diolen Mobi,madarka,matkópeti:
>De a többi szerintem megy (mennie kellene) mindkettőnek

Nem is arról van szó, hogy megy-e vagy sem, hanem, hogy milyen a
végeredmény. Nem tudom hallotátok-e már azt a mondást, hogy csak egy nő
tud otthont teremteni. Szerintem ez véresen komoly. Lehettek akármilyen
tündérek a konyhában vagy a takarítás terén, ha ugyanazt egy igazi nő
csinálja meg az egészen más lesz.

Diolen Mobi:
>Mind a szexuális, mind az érzelmi kiszolgáltatottság egyaránt jellemző
>mindkét nemre, az első hormonális, a második lelki alapon.
Aha, csak nem azonos mértékben.

>A nőkön számonkérni a férfiak szexuális kiszolgáltatottságát egy orbitális
>nagy tévedés.

De ugye azért te nem a férfiakon kéred számon ?

Tévedéseimről dióhéjban, mert nem tartozik a lényeghez:

>1. A főnök éppúgy ki van szolgáltatva a beosztottjának, mint fordítva.
>Jó munkatársat találni éppolyan nehéz, mint jó munkahelyet.

Ha elolvasod újra, találkozol esetleg egy olyan szóval mondatomban,
hogy MUNKANÉLKÜLÉSÉG. Amit írtál az legfeljebb csak olyan különleges
szakmai képzésben részesült szakemberekre igaz, mint mondjuk az agysebész.
Egyébként pedig - az esetek többségében - nem. Hadd ne bizonyítsam.

2. lsd. fent.


Azért hangsúlyoztam fenti válaszomban a nő igaziságát,
mert nagyon remélem, hogy a MAI NŐ nem olyan mint Barackvirág.

1>Miféle két nem közötti egyensúlyról beszélsz?
2>Mik vannak a mérleg serpenyőiben?
3>Mi mondja meg (neked), hogy mi a helyes egyensúly?

1. Szerinted nem lehet semmilyen típusú egyensúlyról beszélni a nemek
egymás közti viszonyában ?

2. A mérleg serpenyőibe képzelhetjük mondjuk a rászorultságot és hatalmat.
Mennyire van szükségem rád és mekkor a hatalmam feletted. Ezeknek körülbelül
egyensúlyban kell lenniük ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet tudjunk élni,
azt hiszem. Ha a nők statisztikailag egyenlőséghez jutnának mindazon a
területeken ahol most a férfiak előnyben vannak (?), akkor semmi sem maradna
a kezedben. A dolog folytatása egyébként egyenesen az, hogy a nők követelik
fizikumuk felerősítését a férfiakéval egyenlő szintre génmanipulációval, mert
ugye egyenlőségre törekszünk. Na ekkor aztán könnyen férfi-gettóban találhatod
majd magad úgy ahogy azt ma is teheted, ha meglátogatod a fent megadott
feminista jellegű WEB oldalon a férfiaknak külön fenntartott sarkot.
(Fújj, férfiakkal készített interjú...)

3. Kedvesem szeme.

NullProblemo


1997. május 26. - hétfõ, 21 óra 39 perc
Barackvirág jó kis provokációt dobott be. (Egyáltalán kicsoda, nô vagy férfi? :) Csak kíváncsi vagyok, nem minôsíti a neme, legfeljebb, ha a másiknak adja ki magát.)
Jó húzás volt, hiszen minden féri roppant kényes a férfiúi képességére, és vérig sértôdik, ha impotensnek nevezik. Naná, hogy egybôl ugrottak.
Más kérdés, hogy miért van ez. Mintha a nôk nagy része (legalábbis a fiatalok közt) nem aszerint minôsítené a másik nemet, mennyire felel meg a reklámok, filmek által sugallt szuperhím-ideálnak, ahol is a szexuális csáberô és teljesítmény alapvetô követelmény.
Mellesleg Barackvirág szintén eszerint közelíti meg a dolgot, hiszen abszolut lesajnáló értelemben használja az impotens minôsítést. Ergo: szerinte is a potencia az igazi férfiak mércéje.
Végül is igaza lehet, nem? Aki igazi férfi eszerint az értékrend szerint, az nem dumál itt ilyesmirôl, hanem keményen bevágja a lompost, mi? De hiszen ettôl sokallt be a barátnôje!
Esetleg fel sem tételezi, hogy valaki, aki a témával kapcsolatban hozzászól, akár szenvedélyesebb és gyengédebb szeretô is lehet, mint az, aki nem nyitna vitát errôl.
Mit lehet egy ilyen ostoba és átgondolatlan általánosításra mondani? Legfeljebb sajnálni lehet ôt, hogyha még nem találkozott olyan férfival, aki gyengéd, kedves, és emellett kitartó és jó szeretô is. Pedig vannak ilyenek.

Egyébként részemrôl abszolut nem ragaszkodom a tradicionális szerepű nôkhöz, sôt, szeretem , ha egy nônek érdekes szakmája van, amit szeret és sikeres is benne. Persze, azért lehetôleg a nap 24 órájából ne ez töltsön ki 23-at... (na, jó bagoly mondja, amikor én is az idôm nagyobb részét töltöm a munkahelyemn, mit itthon). :)
Szexuális zaklatás: nem kétlem, hogy valós probléma,de nekem úgy tűnik, kissé túllihegik a dolgot, fôleg az USA-ban mostanság.
Szerintem értelmes emberek közt, jó hangulatú munkahelyen rengeteg olyan kölcsönös pajzánkodás süthetô el, ami senkinek sem megalázó. Legalábbis ezt tapasztaltam.
Ugyanakkor sok reklám, vagy akár a cégek recepciós munkahelyei pontosan azokra az ösztönökre játszanak rá, ami a másik oldalról már szexuális zaklatás alapja. Mivel az üzleti élet szereplôi többnyire férfiak, a recepciós és hasonló munkakörökbe többnyire fiatal, csinos lányokat ültetnek, gondolom nem véletlenül. A betérô férfiügyfelek számára a kedvesen mosolygó, miniszoknyás hostessek látványa nyilván pozitívan hat, és szinte biztos, hogy nem csak plátói gondolatokat ébreszt. Ugyanígy sok reklámnál. A Magnum jégkrémet például miért nem egy macho szépfiú nyalogatja kéjesen? Egyértelmű az utalás az orális szexre (vagy csak én vagyok olyan, mint Móricka, hogy mindenrôl a szex jut az eszembe? :)) ).
Miért vesz fel egy formás alakú nô olyan ruhát, ami sokat megmutat a testébôl? Szerintem azért, mert büszke rá, és szereti megmutatni, és élvezi, hogy nézik. Máskülönben miért tenné? Viszont ez egy kétélű fegyver, mert férfija válogatja, ki hogy reagál rá. Van, aki csak elismerôen megnézi és mosolyogva utánafordul, van, aki fütyörészik, és van, aki tapizni kezd. Ezzel bizony számolnia kell annak, aki vágyébresztô módon viselkedik. Persze, még nem is kell nagyon mutogatnia magát, elég, ha úgy néz. És lehet, hogy ami neki csak szórakozás, azt a férfi személyes bátorításnak veszi és úgy reagál rá, és máris itt a szexuális zaklatás.
Oké, biztos sok olyan is van, ahol a nô semmilyen kihívó dolgot nem tesz, mégis inzultálják.
De azért nem szabad elfelejteni, hogy általában nem kizárólag az egyik fél(ilyen esetekben többnyire a férfi) a hibás.

Miért lesz egyre több nô leszbikus: nem tudom, talán azért, mert mostanra már sokkal inkább elfogadott, hogy nyiltabban vállaljanak egy kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy amennyiben egy nôben nincs homoerotikus hajlam, akármilyen rossz tapasztalat is van a férfiakkal, nem lesz leszbikus. Sok nôvel beszélgettem ilyen dolgokról, és többen mondták, bármennyire is csalódottak voltak, nem tudják komolyan elképzelni, hogy nôvel legyen kapcsolatuk, kivéve, ha eleve nem érdekelte ôket valamennyire a saját nemük.
Másrészt Barackvirág, a férfifaló barátnôdnek nem hinném, hogy igazán a szeretetre és gyengédségre volt szüksége a férfiaktól. Ez elég ellentmondásos. Újabb és újabb kapcsolatokba bonyolódva inkább csak szexuális élményeket kaphat, és pillanatnyi, vágyszülte kedvességet, és de ha vége egy-egy ilyen légyottnak, esetleg mindketten arra gondolnak: "Ki ez az ember és én miért fekszem mellette?"
Na, elnézést, kicsit elszabadult a billentyűzetem.

MuzX


1997. május 26. - hétfõ, 21 óra 37 perc
Senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy karrierista nö ugyanúgy kívánja este mint egy karrierista férfi.
Segítségül: Nem a sörröl van szó.

Vizidor


1997. május 26. - hétfõ, 20 óra 54 perc
matkópeti
Miért is a férfiak hibája az egyre több leszbikus nő? Miért hibája bárkinek is?

Diolen Mobi


1997. május 26. - hétfõ, 20 óra 45 perc
Szexuális zaklatás kontra hatalomal való visszaélés: Asszem ezek ortogonális fogalmak: Velem egy szinten álló kolleganőt is zaklathatok szexuálisan, sőt olyat is, akihez semmi közöm munkailag. De a főnököm lemosathatja velem a kocsiját, és akkor ez szimpla hatalommal való visszaélés. A Zaklatás c. filmben (meg azért az életben is) leggyakrabban a kettő együtt fordul elő. Bár asszem a férfi főnök zaklat női beosztottat sokkal gyakoribb lehet....
matkópeti


1997. május 26. - hétfõ, 20 óra 31 perc
n.m. Énis,

idemásolom: "Pénz verve, asszony számolva jó..."

Namármost, két eset lehetséges.
1. Nem értitek, tehát hülyék vagytok.
2. Értitek, de felháborodtok rajta, tehát hülyék vagytok.
Ha még mindig nem lenne világos, összegzem: hülyék vagytok.

Trebitsch


1997. május 26. - hétfõ, 20 óra 29 perc
Barackvirág'
És kinek köszönhető a rengeteg homoszexuális férfi?
Egy Kiskakas1997. május 26. - hétfõ, 20 óra 25 perc
Barackvirág:
Amit írtál az szerintem csúsztatás. Nyilván nem véletlen, hogy a barátnődnek ilyen kapcsolatai
voltak. Tudat alatt leszbikus volt, de a homo-
szexualitást nem túl könnyű elfogadni, tehát so-
káig még magának sem vallotta be. Aztán egyszer csak rádöbbent, és valahogy el tudta fogadtatni
saját magával. Szerintem ilyen szimpla az ügy. Ami
pedig a hozzáfűzött magyarázatot illeti,
ne is haragudj, de a klasszikus idézet jut róla az
eszembe, hogyaszongya:
Minden férfi disznó, mert mind _azt_ akarja. Pedig hát tehet arról a szegény nő, hogy teste is van?

madárka


1997. május 26. - hétfõ, 20 óra 25 perc
Ez most 3 percenként frissül?
matkópeti


1997. május 26. - hétfõ, 20 óra 15 perc
Barackvirág: A levél ezen részét értettem. A másikat nem, idézek: "Hát, mit mondjak, fiúk, igazán viccesek vagytok. Csupa kis impotens
kakas, aki a dumájával pótolja a hiányosságait."
Ezt pontosan hogy értetted? Mármint hol vagyunk viccesek? Itt a 7kérdésben, vagy mindenütt (na persze, hogy mindenütt). Szóval sajnálom az ismerősödet, hogy nem tudott egy pasit sem jóra nevelni a nagy falakodásban.
Tsók,
matkópeti
Ui.: Te még a frissítés előtt olvasod a leveleket? Mert a válaszod egyszerre került fel az enyémmel....


1997. május 26. - hétfõ, 20 óra 13 perc
Komolyra fordítva a szavat, én sajnálom ezt a nő-dolgot, mármint hogy a nők egyenjogúságot követelve lassanként elférfiasodnak. 10 év múlva a gyerekeknek nem lesz anyja, hanem helyette egy másik apja lesz. Ami szerintem nagy hiba. Valahogy úgy képzelem el a normális családot, hogy egy idő után, mikor jönnek a gyerekek, akkor az anyu hazavonul, otthon neveli a gyerekeket (meleg családi fészek, miegymás), az apu meg jár dolgozni, de mellette segít az anyunak otthon (takarít is pl.), meg ő is neveli a gyerekeket, és mindkettőjük meg vagyon becsülve egymás és cocialista hazánk által. Aztán ha megnőnek a gyerekek, anyu megint dolgozik, ha akar. Apu nem bunkó, meg anyu sem szexuális tárgy.
Ez lehet hogy utópia, meg az is lehet, hogy marhaság, de valami hasonlóra szeretnék visszaemlékezni, nem pedig arra, amire.
matkópeti


1997. május 26. - hétfõ, 20 óra 3 perc
Bővebben, matkópeti? Hát, például van egy ismerősöm, harminchét éves, nagy pasifaló volt világ életében, aztán besokallt, aszonta, nem kockáztat több "bevágom a lompost"-kalandot. Három éve egy csajjal él. Azt mondja, gyöngédség, erre van szüksége.
Tényleg szeretik egymást.

Barackvirág


1997. május 26. - hétfõ, 20 óra 0 perc
Barackvirág: Bővebben?
Amúgy szerintem is a férfiak hibája az egyre több leszbikus nő.
matkópeti


1997. május 26. - hétfõ, 19 óra 49 perc
Hát, mit mondjak, fiúk, igazán viccesek vagytok. Csupa kis impotens kakas, aki a dumájával pótolja a hiányosságait.
És csodálkoztok, ha egyre több a leszbikus nő.

Barackvirág


1997. május 26. - hétfõ, 19 óra 44 perc
Trebisch!
Bölcs barátod ezennel tévedett! Verni mást kell és számolni pedig legfeljebb azt, hogy hányszor.

Énis


1997. május 26. - hétfõ, 19 óra 38 perc
Kedves NullProblemo!

>A haztartasi munkamegosztas az meg a masik. TGM >ugy tunik teljesen egyenlonek
>veszi a nok es ferfiak haztartasi munkabeli >kepessegeit. A ferfiak szerintem
>tobbsegukben erre kevesbe alkalmasak.
Amit irtal, az legfeljebb atlatszo alcazasa a
dolog iranti szivbeli ellenszenvednek, de aligha
veheto komolyan.A rutin haztartasi munkak jo resze
nem kivan _semmilyen_ tehetseget, kiveve a fozest.
Viszont szornyen unalmas, meglehetosen faraszto
es, ahogy anyukam szokta mondani, "semmilyen
latszatja nincs neki".Eppen ezert utaljuk annyira,
mi ferfiak.

madarka


1997. május 26. - hétfõ, 19 óra 12 perc
Ami lemaradt:
: )

TREX


1997. május 26. - hétfõ, 18 óra 58 perc
Bambi szerint a mai nő perverz és rámenős.

TREX


1997. május 26. - hétfõ, 18 óra 56 perc
NullProblemo

Hahh! Kicsit le vagy ma lassulva, de majd segítünk rajta. :))

Miféle két nem közötti egyensúlyról beszélsz? Mik vannak a mérleg serpenyőiben? Mi mondja meg (neked), hogy mi a helyes egyensúly?

Aztán: mind a szexuális, mind az érzelmi kiszolgáltatottság egyaránt jellemző mindkét nemre, az első hormonális, a második lelki alapon. A nőkön számonkérni a férfiak szexuális kiszolgáltatottságát egy orbitális nagy tévedés. A szexuális vágyakkal történő oda- és visszaélés egy másik piskóta. Az a titkárnő, akinek a köldökéig be lehet látni a dekoltázsába, nyilván nem tartaná szexuális zaklatásnak, ha bele is néznek a férfiak (még tán tetszik is neki). Inkább azon morfondírozzunk, hogy mennyi esélye van egy csinos fiatal lánynak egy titkárnői állás megszerzésére, megtartására, az előrelépésre, fizetésemelésre stb., ha nem öltözik úgy, ahogy azt egy csinos, fiatal titkárnőtől elvárják (pld. a jellemzően férfi főnökei)?

Szexuális zaklatásnak pedig azok is ki lehetnek téve, akik pedig nem öltöznek kihívóan. De ennél is tovább megyek: az, hogy egy nő csinosan öltözik, még nem jogosít fel a férfiakat semmire. Na jó, nézésre igen.

További tévedéseid, dióhéjban:

1. A főnök éppúgy ki van szolgáltatva a beosztottjának, mint fordítva. Jó munkatársat találni éppolyan nehéz, mint jó munkahelyet.

2. Az, hogy te azt állítod magadról, hogy kevéssé vagy alkalmas a háztartási munkára, mint a nők, legfeljebb téged minősít. A háztartási munkák nagy többsége megtanulható, nem igényel semmilyen különösebb tehetséget (úgyhogy nekiugorhatsz gyorsan a fürdőszobának :)).

Diolen Mobi


1997. május 26. - hétfõ, 18 óra 48 perc
NullProblemo:
Khm... Hát én mosogatásban és takarításban egészen jó vagyok (mosásban nem annyira, de megy az is), és nem hiszem, hogy ezek kimondottan női foglalatosságok lennének. Mert ha mondjuk kertásást, vagy szekrény-pakolást említettél volna, azok tényleg nem mennek ugyanúgy mindkét nemnek. De a többi szerintem megy (mennie kellene) mindkettőnek. Trobálgassad gyakrabban. :-)
matkópeti
Ui.: Hölgyeim, ez még nem jelenti azt, hogy jó parti vagyok....


1997. május 26. - hétfõ, 18 óra 43 perc
Frissül ez még ma?

Kis Kíváncsi


1997. május 26. - hétfõ, 18 óra 5 perc
hc!
Azt hiszem egyetertunk.

Azert en folytatom a bevezeto vesezeset. De eleg furcsa lenne, ha csak ferfiak beszelnenek arrol, hogy Milyen is a mai no. A vegen meg kiderulne, hogy olyan mint egy ferfi...Szoval holgyeim, szabad egy neuron-tancra ?

>Leegyszerűsítve: a férfiak dilemmája két pólus >körül kristályosodik ki. Egyszerre szeretnék a >nőt bármikor rendelkezésre álló szexuális >kéjtárgynak,másfelől családi otthonuk >megteremtőjének, gyermekeik világrahozójának és >felnevelőjének - és e két funkciót, >értelemszerűen, nem a nők ugyanazon csoportjaival >képzelik el.

Hm. Ezek szerint a ferfi szamara a szexualis egyuttletben a no az onkielegites
eszkoze lenne csupan ?
Ez tenyleg elegge le van egyszerusitve. Korulbelul annyira mint az a ferfi aki igy gondolkodik.
Az altalanositas pedig egyenesen serto.


>Miközben nálunk még a háztartási munkamegosztás >sem tart sehol, a nők bére alacsony, és >előléptetésük indokolatlanul csekély mértékű - >már szembe kell néznünk a szexuális emberi lény >méltóságának fölöttébb "mai" problémájával.

Ez ugy hangzik mintha csak no lehetne szexualis emberi leny. Egyebkent mi az a "szexualis emberi leny" ?

A nok hatterbe szorulasa a munkaberek, karrier es hasonlok teren egyaltalan nem veletlen, sot mi tobb, nem is esszerutlen. Ha egyenloseget kovetelnenk meg az eletnek ezen a teruleten is akkor a ket nem kozotti egyensuly felborulna. Holgyeim mi maradna akkor a ferfiaknak ? Ugyanakkor a nok nem tudjak biztositani azt, hogy a ferfiak ne legyenek a noknek szexualisan kiszolgaltatottak. Mert ez biologiailag igy rendeltetett.
Es miert vannak a ferfiak kiszolgaltatva ?
Egyszeru. Mindig az van kiszolgaltatva akiben nagyobb a vagy es hajtoero, akinek tobbet jelent.
Pl. A beosztott ki van szolgaltatva a fonokenek munkanelkulisegben, mert a fonok barmikor kaphat uj embert, o viszont nehezen kap uj munkahelyet.
Az aki viszonzatlanul szerelmes valakibe ki van szolgaltatva annak, mert oneki sokat szamit valami ami a masiknak semmit sem. Ezt kihasznalhatjak ezert o ki van szolgaltatva.

A haztartasi munkamegosztas az meg a masik. TGM ugy tunik teljesen egyenlonek veszi a nok es ferfiak haztartasi munkabeli kepessegeit. A ferfiak szerintem tobbsegukben erre kevesbe alkalmasak. Legalabbis ami engem illet. Szerintem alapveto kulonbseg van ebbol a szempontbol a ket nem kozott. Es miert gyotrodjem en fel napig a mosogatassal, vasalassal vagy takaritassal, ha mindezt kedves baratnom 30 perc alatt sokkal magasabb szinvonalon is meg tudja csinalni ? Es ez nem azert van mert nagyobb a gyakorlata, hanem mert ehhez ha ugy tetszik nagyobb a tehetsege mint nekem. Es en nagyon becsulom ezt a munkat, epp azert, mert en nem vagyok benne jo. Inkabb a haztartasi munka nagyobb elismereserol kellene torvenyt hozni kedves TGM es nem a haztartasi munkamegosztasrol.

Udv,

NullProblemo


1997. május 26. - hétfõ, 17 óra 39 perc
Hogy mi a szerepe, azt neki kell eldöntenie. És ez itt a bökkenő. Merthogy nagyon sok nő nem találja azt a szerepet. És nagyon sok férfi sem. Én sem.
Szerencsére ettől még lehet egy nő csodálatos. Mint például a feleségem.
gandi


1997. május 26. - hétfõ, 17 óra 38 perc
MuzX!!!
: )))))))

TREX


1997. május 26. - hétfõ, 17 óra 36 perc
Meddig akarjátom még itt rágni ezt az OEP-gittet?
Nem vettétek észre, hogy már a "jövô hét" van?

MuzX


1997. május 26. - hétfõ, 16 óra 32 perc
Nullproblemo:
Igazad van, mert a fenékre csapkodás már egy okozat. A szexuális zaklatás az, amikor a kolléganőm olyan miniben érkezik, hogy a nyaklánca is kilóg belőle, majd a már-már felbillenő íróasztalommal mit sem törődve még le is hajol!!!
Örüljön, hogy ha egy fenékre paskolással megússza a dolgot.
Ez persze nem azt jelenti, hogy csador-párti vagyok, de az ilyen 'zaklatásoknak' mindig vannak kiváltó okai, és természetesen vannak olyan vadkanok is, akiknek az inteligencia szintje derékvonal alatt maradt.
hc


1997. május 26. - hétfõ, 16 óra 19 perc
A "MAI NO"-t nem ismerem, szoljatok majd
ha valhol lehet vele talakozni. :)
Ja igen... Mitol is mai? Attol, hogy ma el?
Mi az hogy ma? Szazadunk noje? :)
Vagy a mai nok halmaza az, amiben ma elo osszes
no kozul a legtobb kozos tulajdonsaggal rendelkezo egyedek csoportosulnak? Vicces lenne keresni egy
not es bebizomyitani rola, hogy "MAI". :)))
Kerem a definiciot!

MuCSoNT


1997. május 26. - hétfõ, 16 óra 18 perc
névtelen OEP-drukker:
Hogy az OEP-be milyen munka zajlik évek óta azt jól mutatja a magyar egészségügy pillanatnyi állása. Az általad igényelt néhány száz GB-re megcsinálhatod a kinai OVER-rendszert is. Esetleg némi gondolkozással sokkal kevesebb vasból és pénzből kijön a dolog, mert könnyű úgy elb..ni a pénzt, hogy ezt a Viléágbanktól kaptuk, de azt a kisemberek zsebéből kell visszafizetni kamatostul.
Egyébiránt már más a téma úgyhogy inkább beszéljünk a nőkről, mert Ők legalább néha szépek és örömet is tudnak okozni az embernek!!
hc


1997. május 26. - hétfõ, 16 óra 7 perc
Hi !
>megkísérelte a szexuális zaklatással mint >fegyelmi vétséggel kiegészíttetni a
>Munka Törvénykönyvét...

Nem csodalom, hogy nem sikerult neki. Ebben a het kerdesben a bevezeto szerintem jocskan el van varazsolva. Szexualis zaklatasnak elsosorban a ferfiak vannak kiteve a nok reszerol es nem forditva. Ha a fonok a titkarno fenekere csap akkor - vegyuk eszre - az nem szexualis zaklatas hanem a hatalmi pozicioval valo visszaeles ill. a masik fel egzisztencialis vagy fizikai kiszolgaltatottsaganak kihasznalasa. Nem a szexualis kiszolgaltatottsag kihasznalasa.
Ha igy lenne, akkor a beosztottak is a fonokasszony fenekere csapkodnanak, ami ugye ritkan esik meg.

Udv,
NullProblemo (ExZoli)


1997. május 26. - hétfõ, 15 óra 21 perc
-Tudni akarod, hogyan változtathatsz egy angyalt boszorkánnyá?
-Vedd el feleségül !

Ajánlott szakirodalom: A nők elsárkányosodása.
Szerző nem jut eszembe, de restellem, mert gyakran idézek tőle.

Télleg miért sárkányosodnak el a nők?

süsü, a hímsoviniszta, macsó szekszuálfasiszta


1997. május 26. - hétfõ, 15 óra 15 perc
A mai nő még mindig nem olyan, mint amilyen lehetne, de hát mi férfiak sem vagyunk olyanok. A nő nem lehet olyan, mert mi ilyenek vagyunk, és mi sem lehetünk olyanok, mert a nő ilyen. Macsók sem lennének, ha a nők nem szeretnék, és cingár szemüveges aktapásztorok, pocakos kopasz plébojok is találnak nőt előbb vagy utóbb, olyat amilyet megérdemelnek. (nagy általánosságban - a magányos emberről már beszéltünk.) A mai ember keresi a helyét ugyanúgy a világban mint a régi. Megold egy problémát - újabb ezer áll elő. Azt gondolom, hogy a mai nő olyan amilyenné ez a folyton alakuló és úgy tűnik nem javuló társadalom formálja: sokféle, és minden, csak nem szabad. Hogy ki szabadabb - férfi vagy nő - ez nem vitás. A férfiak mindig igyekeztek a maguk képére alakítani a társadalmat, amiben a nő - bár sokat változott, ma is hátrányosabb helyzetben van.
Én szeretem őket. Olyannak, amilyennek nekünk mutatják magukat. Most ahelyett, hogy elérzékenyülök és anyámról, feleségemről, leányaimról kezdek ömlengeni, elmondom hogy számomra a nő mindig titok, és mindig képes meglepetést szerezni. És én szeretem a titkokat.
GLászló


1997. május 26. - hétfõ, 15 óra 4 perc
csuda joo hogy itt nem zavarnak a nook a levelesben!
khm


1997. május 26. - hétfõ, 15 óra 4 perc
A hétvégi filmtermésből idézek:
-Csinos a nő?
-Jól főz?
-És még a szemetet is leviszi?
El kell venni !
No ennyit a nők megbecsüléséről a holivúdi séma szerint.

papaja


1997. május 26. - hétfõ, 15 óra 1 perc
Olyan mint a RÉKA

1997. május 26. - hétfõ, 14 óra 57 perc
Egy igazan dogos mai no olyan mint a felesegem!
Farago Andras Antal


1997. május 26. - hétfõ, 14 óra 56 perc
Robe.

Nem a téma gyenge, hanem a hozzászólás nehéz. A téma egyoldalú körülírása is felemésztené a szerver teljes kapacitását ;))) Volt már neked feleséged? Főleg olyan amelyik dolgozik?

Mégegy dal idézet: Egyszerű mint az egyszer-egy.

Samu.

Ps: A gyegébbek kedvéért: Egyszer egy sárkány, egyszer egy királylány.


1997. május 26. - hétfõ, 14 óra 45 perc
Trebitsch.
És még a barátod?......
Szar lehet.

n.m.


1997. május 26. - hétfõ, 14 óra 20 perc
Barátom bölcs mondása szerint: Pénz verve, asszony számolva jó...

Trebitsch


1997. május 26. - hétfõ, 13 óra 47 perc
Bocs a nem ide illő témáért, a szerk. legfeljebb átteszi,a olvirba, csak annyi ilyen óriásprojectet láttam már pléhre csúszni...
Szóval drukkolok egy működő, üzemeltethető rendszerért!
Hajrá fijjúg!
Abcúg Cser!

bela


1997. május 26. - hétfõ, 13 óra 45 perc
Én a szomjamat vízzel, vagy teával oltom, de ezeket nem raktátok fel a szavazógépre. Ők nem fizettek?

1997. május 26. - hétfõ, 12 óra 52 perc
Itt Robe.
robe@ovlev1.mdche.u-szeged.hu

Ilyen gyonge volna a tema? Vagy csak mindenki keson kel ma? Es meg ok is el vannak maradva a temat illetoen.

A mai noktol en ugyanazt varom el, mint a regiektol: teremtsen otthont es neveljen gyerekeket. Legalabbis en ezt kivanom majd elsosorban leendo asszonyomtol. Valamint azt, hogy fozzon jol. Abban nem latok kivetnivalot, ha egy no a karrier erdekeben mellozi a haziasszonyi teendoket, de en inkabb a haziasabb nokre bukok. Lasd P.Mobil: Asszonyt akarok.


1997. május 26. - hétfõ, 12 óra 14 perc
Zsofinak! Szerinted elkepzelheto, hogy ez az tomeg(ecske) nem tesz fel semmilyen hasznalhato kerdest a Miniszter Urnak, es Nektek csak szomoru kavezgatas lesz az osztalyreszetek? Szerintem ez azert kicsit eros volt.

1997. május 26. - hétfõ, 11 óra 44 perc
Szevasztok! Bellanak: Az OEP-en belul egy tobb eve tarto munka zajlik, melyet lassankent befejeznek (legalabbis a finisbe kerulnek). Ennek a feladata az altalad latott klipperes rendszer csereje. Egyebkent ez a vilagbanki hitelbol is finanszirozzak (ha jol tudom). Az altalad latott terminalok tovabbra is PC-k lesznek, hisz azok csak terminalok. Azt, hogy mi lesz a kozpont azt senki nem igazan tudja, hisz a tender is csak nagyon nehezen jutott elore. Amig meg nincs meg a vegleges gep, addig a mi penzunkbol a munkahoz gepeket (ersd szervereket) berelnek. Ennek a munkanak muszaly megtortennie, hisz az orszagos adatok megkozelitoen 250-300 GB-s adatbazisba foghatoak be, es ehhez azert igencsak keves a clipper/dbase.

1997. május 26. - hétfõ, 11 óra 41 perc
Zs.
Nyertél, hogy nem én nyertem!

hc


1997. május 26. - hétfõ, 10 óra 24 perc
affranc, én akartam pólót nyerni :(

1997. május 26. - hétfõ, 10 óra 3 perc
Ugye jól gondolom, hc, hogy te még az előző hétkérdéshez írtál, és most jszijar@mol.hu-nak kell jelentkeznie andrea@pirx.idg.hu-nál?
zs.


1997. május 26. - hétfõ, 9 óra 56 perc
tenyleg bemegy, amit ide irok?
matskamuvek


1997. május 26. - hétfõ, 9 óra 55 perc
Csak nem elso vagyok?
TBBZS


1997. május 26. - hétfõ, 9 óra 54 perc
Hajrá a pólóért!
De a mostani téma sem kutya!
jszijar@mol.hu


1997. május 26. - hétfõ, 9 óra 50 perc
A Kever az Overtől függetlenül jött össze és igazán nagy mennyiséget nem képes feldolgozni. Az Over szempontjából annyi haszna van, hogy a patikákban futó 15-20 féle rendszer adataiból egységes állományt hoz létre. (Ez nem az OVER feladata volt!!) A tavalyi kisérletek egy software-bugba botlottak, aminek a kiderítése közben 'keményített' be a OEP. A hibát már akkor sikerült orvosolni, de azóta kijött egy újabb verzió, amiben ez ki lett küszöbölve. Tehát az új verzióval a régi program is menne. Ez a hivatalos OVER, ami Cobolban íródott és mellette először kontrolként majd egyenértékű rendszerként készült egy Oracle-s vezió (OverPlus). Mindkettő él és virul, természetesen még csiszolandó, de MŰKÖDIK!!
A Kever pont a méretei miatt nem képes az átfogó ellenőrzésekre és elemzésekre, pontosan ezek miatt a hiányosságok miatt felel meg az 'érdekelteknek'.
hc


1997. május 26. - hétfõ, 9 óra 24 perc