Mitõl trágárak a trágár szavak?


A Kolibri pincében (Budapest, VI., Andrássy 77) van egy előadás: Trágár Töredékek - ez a címe. Az előadás azzal a problémával kíván megküzdeni, hogy nem tudunk jó lelkiismerettel megnevezni bizonyos testrészeket, dolgokat és tevékenységeket, illetve jobbára csak trágárnak tekintett szavaink vagy körülírásaink vannak rájuk. Minthogy az internetes beszélgetőhelyeken rendszeresen felmerül az ún. trágár szóhasználat problémája, úgy gondolom, az alább olvasható interjú, amelyet Galkó Balázzsal készítettem, és azok a szövegek, amelyeket elkértem tőle az előadásban elhangzó versek közül, szempontokat adhatnak ennek a kérdésnek a megtárgyalásához.

"- A Trágár Töredékek című összeállítást, amely jó egyórás felolvasó est zenei betétekkel tarkítva, te szerkesztetted. Összegyűjtöttél egykori és mai költőktől olyan verseket, amelyekben ezek a költők nem gondolkoztak azon, amin a köznapi beszéd igencsak akadozni szokott, hogy hogyan nevezzék meg azokat a....
- Genitáliákat.
- ...igen, a férfi-női nemiszerveket és mindazon dolgokat, amelyeket ezekkel művelni szokás. Hogyan jutott eszedbe, egy ilyen összeállítást csinálni?
- Még régebben a kezembe került Haraszti Miklós verse - akiről már elfelejtettük, milyen jó költő volt -, a Trágár Töredékek. Ez arról szól, amit az előadásnak is szándéka bizonyítani, hogy nem azért trágár ez a beszéd, hogy az olvasók "fennakadt szemekkel vergődjenek az ostorként rájuk suhintó sorok gyönyörében" - mert erre én is szarok. Hanem valószínűleg azért trágár, mert vannak dolgok, amelyekről nem lehet már másként beszélni. Noha úgy gondolom, olyan nincs, hogy valami "trágár". Ez egy kitaláció.
- Ki találta ki, és milyen okból? Illetve a "ki", az nem is kérdés, mert ez valahogyan kulturális közmegegyzéssé lett a századok során.
- Nem tudom. Polcz Alaine-nek van egy könyve, amelyben a halálról beszélget. Ott mondja, hogy azért ennyire rossz a kapcsolatunk a halállal, mert kizártuk magunkból. Amíg az emberek nem húztak szoros falakat maguk köré, sokan laktak együtt, addig a születés, a halál, a baszás, a szarás mindenki szeme láttára zajlott. És azért nem tudnunk ma már a szeretkezéssel sem mit kezdeni, mert súlyos tabukat állítottunk föl köré - saját magunk saját magunknak. Gondold meg, kétszáz évvel ezelőtt a királyok nászéjszakája nyilvános volt, majd azt követően a lepedőt is többen ellenőrizték, hogy a nagyhercegnő tényleg nem baszott-e félre a nászt megelőzően. Ma már szavunk sincs rá. Elvonulunk meghalni a kórházba, elvonulunk kúrni a sötétbe.
- Erre szokták azt mondani, hogy azon sem tudunk változtatni, hogy az ember baromira egyedül van a világban, és egyedül is hal meg, illetve azon sem, hogy amióta individuális szerelem létezik, ennek a szeretkezés-része is két ember magánügye, nem tartozik a nyilvánosságra - a csoportszex, az egy más műfaj. Az más kérdés, és ebben valószínűleg igazad van, hogy az ezekről szóló beszéd közös témánk kellene hogy legyen, hisz vannak problémáink, vannak mindannyiunkra közösen vonatkozó tapasztalataink, amelyeket érdemes lenne megosztani - csak hát, nincsenek hozzá elfogadott szavaink.
- Én azt vettem észre, hogy az emberek ketten se nagyon szokták megbeszélni a szeretkezéseiket. Inkább némán szenvednek a szexuális életük problémáitól, mint hogy a partnerüknek, akit pedig még szeretnek is, el merjék mondani a jót is, a rosszat is. Elképesztő, hogy saját magunk előtt is szégyelljük ezeket a dolgokat, és többnyire mélyen magunkba zárunk minden ezzel kapcsolatos érzést, tapasztalatot, mondandót. Ezért nincsenek rá szavaink sem. Az ordenáréba és a trágárba süllyedt le minden, ami a dolgok megnevezésére szolgált volna. Holott a pinának az a neve, hogy pina, a fasznak az, hogy fasz, a seggnek az, hogy segg, éppen úgy, ahogy a lábnak, a fülnek, a szemnek és mindennek megvan a maga neve. Megjelent most egy könyv, a Kakadémia: a szarás története. Ebben olvastam, hogy ha összeadjuk a dolgokat, egy ember hatvanéves korára összesen másfél évet töltött el az életéből szarással. Erről a másfél esztendőről hallgatni kell? Holott szerves része az életünknek? A szexualitásról nem is beszélve.
- Tény, hogy az erotika az ember alapmotivációi közé tartozik, akár tudomásul veszi, akár nem.
- De mennyire! Hiába hazudjuk, hogy nem. Sőt, azt veszem észre, hogy annak is, amit hatalomnak - a pénz vagy a politika hatalmának - nevezünk, az igazi, belső mozgatórugója annak is az erotika. Minden emberi kapcsolatban ott van az erotika, akkor is, ha a feleknek eszükbe sem jut, hogy ágyba bujjanak egymással. Ifjabb koromban azt hittem, én vagyok a hülye, olyan vagyok, mint Móricka, mert nekem mindenről AZ jut eszembe. Dehogyis! Így van berendezve a világ.
- De visszatérve a Haraszti-versre: a kezedbe került, és...?
- Az szerepel benne, hogy "Kitetszik így a rút a rútban, / Hogy rámutasson önmagára". Vagyis nem a beszédünk az ocsmány, hanem azok az élethelyzetek ocsmányak - és itt korántsem a szeretkezésről van szó -, amelyekbe belekényszerülünk. Azok a beszorított helyzetek, amelyekben az embernek már nincs más lehetősége, mint hogy azt mondja: lófasz a seggedbe. Egyébként elküldeni valakit a picsába, még mindig kevésbé bántó dolog, mint ütni.
- Szóval ez már civilizációs vívmány, az indulatok verbalizálása és nem fizikai kiélése?
- Persze. Aztán az is kiderül, hogy ha ezeket a szavakat avatott, jó költők használják, nagyon szépek, szellemesek és elegánsak tudnak lenni. Ki a fene hitte volna, hogy Kosztolányi Dezső ilyen verset is írt! Vagy Szép Ernő! Löwy Árpád tollából ez polgárpukkasztás, de Janus Pannonius verse nem az: ahogy a szerelmi érzést leírhatja egy költő, miért ne írhatná le azt is, amit Janus Pannonius? És ha ezeket ismeri az ember, miért ne tenné közkinccsé egy ilyen előadáson. Hihetetlen dolgok vannak ebben a műfajban. Lőwy Árpád - valódi nevén Réthy László - nemcsak verseket írt, hanem egy egész színdarabot is. Ő egyébként a magyar Tudományos Akadémia numizmatikai osztályát vezette a húszas-harmincas években, amúgy igazi vadnacionalista volt. Vele történt meg, hogy valamelyik minisztériumi főtanácsos hivatalos levelet intézett hozzá, és minthogy a levél ostobaságán Réthy nagyon felhábodott, azt írta vissza, az Akadémia hivatalos papírján, szép, kalligrafikus betűkkel, hogy tisztelt főtanácsos úr, ekkor és ekkor kelt nagybecsű levelére van szerencsém azt válaszolni, hogy egy nagy lófaszt! És igaza volt: miért ne mondja az ember azt, amit gondol?
- Mert az udvariasságot is civilizációs vívmánynak szoktuk tekinteni.
- Csakhogy megintcsak Polcz Alaine írja le, azt hiszem, a Macskaregény-ben, hogy volt egy ember a környezetében, aki folyton irdatlanul káromkodott. Egyszer aztán megkérte ezt az embert, hogy az ő jelenlétében ne káromkodjon, mert őt ez zavarja. Ezt az illető el is fogadta, és ezentúl minden káromkodás helyett csak annyit mondott, hogy "a patvarba!". De azt olyan erővel és hangsúllyal tudta mondani, hogy a dolog sokkal rosszabb lett, úgyhogy egy idő után újra meg kellett kérnie, hogy mégiscsak inkább káromkodjon, az elviselhetőbb. Mert ami le van fojtva, az olykor sokkal erősebben tör ki, és ez sokkal rosszabb lehet, mint ha ki sem mondódik.
- Ez igaz lehet, mert az egyik legtrágárabb beszédű népnek tartanak bennünket, a kínaiakkal együtt, ha jól tudom. De például a francia nyelvben legalább száz megnevezése van a férfi és női nemiszerveknek, csakhogy ők használják is ezeket a megnevezéseket. Valószínűleg éppen ezért nem váltak trágár szavakká.
- Pontosan ez a dolog lényege, hogy el kell tudnunk fogadni a szavainkat, de előbb azt, amire vonatkoznak, mert az korántsem szégyellnivaló. Hegedűs Géza bácsi mesélte, hogy a versailles-i királyi udvarban a "zsebkendő" szó a legordenárébb kifejezések egyikének számított, halálos szégyen volt kimondani. Miközben a folyosóra szartak, vagy a budikba, de közösen. Orrot fújni viszont szégyenteljes dolognak számított, így a zsebkendő is tiltott szó volt.
- De visszatérve az előadásra: négyen - ti hárman férfiak és egy nő - olvassa ezeket a szövegeket, olykor zenei aláfestéssel. Ezt nehéz itt érzékeltetni, de például: hol hangzik el a "Budapest, Budapest, te csodás" című dal?
- Ott, ahol ama bizonyos névtelen szerző Toldi-átiratában bemutatják Buda várát, és elmondják, hogy az a probléma, hogy a királynő állandóan baszni akar, ám Lajos király nemi kedve fogyó, elégedetlen már a királyi lotyó. De van egy kedvencem - a zenéket is én válogattam -, amikor a Kosztolányi verse alatt, amelyik a kuplerájról, a hüvely-knyi lányokról szól... Közbevetőleg: azért az is érdekes, hogy Kosztolányi nem mond ki egyetlen malac szót sem - legfeljebb azt, hogy "pisiltek" meg "kakáltok" -, de ennek a "hüvelyknyi lányok"-nak mégis sokkal szaftosabb, mocskosabb, fülledtebb a töltése, mint ha kurvának nevezné őket. "Aranyt pisiltek, habot kakáltok" - azért ezek nagyon erős képek. Szóval a Kosztolányi-vers alatt például az Internacionálé szól, lassú szvingben. Hiszen a dolog nemzetközi, és itt a múltról van szó. Vagy amikor a Toldiban arról beszélnek, hogy "Meszes seggét a Hold föltolta az égre", akkor mi más szólna, mint Beethoven Mondschein szonátája. Hogy aztán Várady Szabolcs verseit a végén az "Asszonykám, adj egy kis kimenőt" dallamára énekeljük, az meg egyértelmű, hiszen mindkettő limerickben van írva - ez egy nagyon szigorú angol versforma, halálosan komoly szabályai vannak. Egy férfiról és egy nőről kell szólnia, történetnek kell benne lennie, és az utolsó sorban a summázatnak kell elhangoznia, mindez meghatározott rímképlettel és szótagszámmal. Van egy hatalmas kötet, amelyik semmi mást nem tartalmaz, mint az angol limerick-költészetet. A többségük "disznó" vers. Egyébként egyetlen vers van a műsorban, amelyet nem magyar költő írt, ez Goethe A vándor éji dala című versének részlete, de olyan szellemes a fordítása, hogy nem bírtam kihagyni. Amúgy tényleg rengeteg minden kimaradt. Karinthy is írt ilyen verseket: "Ebbe a kis rozoga moziba / farkam sokat mozog a Roziba".
- Ezek mind publikált versek?
- Igen, hogyne! Réthyről is kiderült, hogy ő ír Lőwy Árpád néven, meg is jelentek kötetben a versei. Vagy itt van Szilágyi Tibor, irodalomtörténész, műfordító, aki a negyvenes évek közepén Valagh Ádám álnéven adott ki egy kis verseskötetet, abból van a "Nem üldöz többé nácihad, tököd himbálja játszi hab". De Somlyó Zoltán is írt egy hosszú-hosszú, fergetegesen erotikus költeményt: Miléva, én te, ő címmel, 1926-ban adták ki Temesváron. Vagy Lator László. Hitted volna, hogy Lator írt egy sor erotikus verset, amelyekben használja ezeket a "tabu" szavakat, méghozzá keményen, méghozzá a nemrégiben meghalt feleségével kapcsolatban?
- Gondoltál-e arra, hogy amikor az ember egy ilyen - bármilyen - verset olvas, össze van vele zárva. Ketten vannak: ő meg a vers. Ha valaki fölolvassa ezeket a verseket, pláne közönség előtt, óhatatlanul nagyobbat, esetleg durvabbat szól a dolog.
- Én nagyon bíztam abban, hogy ennek az összeállításnak elementáris sikere lesz. De rettenetesen féltem is a megjelenítéstől. Azért vagyunk nagyon elegáns ruhában, hogy legyen távolságtartás és kontraszt. Jelezni akartuk, amit nagyon fontosnak tartok: hogy az önmagában való disznólkodásnak semmi értelme. Az csak mocsok, az nem érdekel, az bőven van máshol. Az érdekelt, hogy hogyan lehet megmutatni, hogy ez itt egyáltalán nem a mocsok kategóriája, hanem helye, rangja van az életünkben, és hogy lehet ezeket a szavakat szépen, szellemesen használni. Pornográfia nincs az előadásban. Noha például a Petőfi Irodalmi Múzeumban ott van, bárki elolvashatja, Tersánszky Józsi Jenőnek egy hihetetlenül pornográf kisregénye. Ebben az előadásban csak erotika van. Egyébként van egy szép történetem: az egyik előadáson az első sorban ült egy ötven és hatvan közti pár, szemmel láthatóan férj és feleség. És az előadás közepe felé a férfi a nő combjára tette a kezét, és elkezdte simogatni. Ez így ment pár percig, mikor is a nő óvatosan megfogta a férfi kezét, finoman eltolta, és kedvesen odasúgta neki: ne most.
- Ezt te nézted a színpadról?
- Igen. És nagyon boldog voltam, mert ha csak ennyit sikerült elérnünk, hogy ennek a két embernek lesz egy szép éjszakája, már nem volt hiába az aznap esti előadás. De nem ez a cél.
- Még valami: itt van ez a Toldi-változat. És a szerzők neve ugyan nem hangzik el az előadásban, de én felismertem József Attila-parafrázisokat is....
- Ez Orbán János Dénes fiatal kolozsvári költőé, szerintem fantasztikus erejű és mélységű verseket ír.
-... és felmerült bennem a kérdés, hogy vajon nincs-e olyan nézőtök, aki a magyar irodalom alapműveinek és legnagyobb költőinek megszentségtelenítéseként fogadja némelyik verset.
- Aki így gondolkozik, azzal nekem nincs dolgom. Nem tekintem sem Aranyt, sem József Attilát, sem a magyar kultúrát tabunak. A magyar nyelvet sem. Fogalmam sincs, mire jó ez a mesterséges csata, amelyet egyesek a magyar nyelv védelmére való hivatkozással vívnak. A magyar nyelv ezer éven keresztül, irdatlanul nehéz körülmények között is meg tudta védeni magát hatalmas ellenfelekkel, a latinnal meg a némettel szemben, akkor most attól a tíz angol szótól féljek? Engem sokkal jobban zavar, ha egy angol szót rossz helyesírással látok kiírva - akár magyar átírásban, akár angol eredetiben. Egyébként igaza lehet annak a mondásnak, amelyik úgy szól, hogy minket, magyarokat azért nem tudtak asszimilálni, mert egyetlen más nyelvet sem tudunk rendesen megtanulni.
Arról nem beszélve, hogy ha József Attilát valakivel szemben nem kell védeni, hát velem szemben semmiképp. És József Attila is leírt a Szabad ötletek jegyzéké-ben ezt-azt. És úgy vélem, nem szánta ő azt zugirodalomnak, nagyon is sejtette, hogy az olvasók kezébe fog kerülni. Ami meg Aranyt illeti: vannak olyan feltételezések, hogy ezt a Toldi-változatot maga Arany írta. Állítólag Aranynak volt egy füzete, amelybe úgynevezett disznó verseket írt. A második világháborúban aztán bombatalálat érte azt a lakást, ahol Arany unokaveje a hagyatékot őrizte, állítólag ez is megsemmisült.
- Milyen a közönségfogadtatás, hiszen már a nyolc-tizedik előadásnál tartotok?
- Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy még sohasem állt föl és nem ment el senki. Mindenki érzi, hogy ez az előadás nem a bántás és a megbotránkoztatás szándékával született, épp ellenkezőleg, a megoldás segítésének szándékával. És az előadás az elfogadott jó ízlés határain belül van - dacára annak, hogy kívül van rajta. Szeretem a játékosságát, a nézők jókedvét, a felszabadult röhögést - érdekes, hogy hol zavarukban kacarásznak az emberek, hol a költői poénokon, hol a leírás szellemességén vagy az erotikáján, ugyanakkor vannak pillanatok, amikor figyelmes, mély csöndek teremtődnek benne. Szóval borotvaélen lavíroz az előadás, de még sohasem esett le róla."

Néhány kérdés az interjú mellé: szerintetek mitől trágárak a trágárnak minősülő szavak? Miért nem tudjuk magától értetődő módon megnevezni ama bizonyos szerveket és tevékenységeket? Ez a nyelv szegénysége, vagy tágabban a kultúráé, benne az európai ember erotikus - és nyelvi - lefojtottságáé, egyáltalán: szegénység-e? A nyugati félteke úgynevezett szexuális forradalma miért nem tette elfogadottá és közhasználatúvá a trágárnak minősülő szavakat is? Másfelől: igaz-e, hogy a köznapi érintkezésben a trágár beszéd civilizációs vívmány, amennyiben a fizikai erőszakot hivatott kiváltani? És még valami: ha megnéztétek a kiválasztott szövegeket, pontosabban látjátok, miről van szó. Ti elmennétek-e egy ilyen estre, mint amilyen a Trágár Töredékek?

Mihancsik Zsófia
zsofi@mail.datanet.hu


A válaszok:Egy osztalykirandulason, az osztalyfonok nehany lanyt ekuldott a "picsuba" (az tenyleg "u" nem gepelesi hiba) s ez eleg nevetseges volt. Pedig siman elkuldhette volna oket a picsa'ba!!!

1997. október 28. - kedd, 6 óra 9 perc
A legdurvabb magyr nepkoztarsasagi karomkodas ugyebar az "Erdos Peter a qrva anyad volt". Ha valakit erdekel a szoveg tobbi resze akkor hallgasson fekete baranyok korabeli Cpg-t.

Ehhez kepest amikor a Fero kinevezte Nepkoztarsasagunk egyetlen urhajosat a nemzet csotanyanak, azt akar szeptevesneke is lehetett venni.

Na hat az en izlesemnek legredvesebb oldalat ismertetek most meg. Ennel piszkosabban csak akkor tudok beszelni ha kidurran a biciklim gumija az orszaguton. es nincsen nalam gumiragaszto.


1997. október 28. - kedd, 6 óra 6 perc
ugye nem a NATO lesz a köv.7? ?

az roppant uncsi lenne, számomra nincs már mit lerágni róla.

megintKAVI


1997. október 28. - kedd, 1 óra 41 perc
Zárógyűrű!

Kössz az önjellemzésedet. Azér nem gondoltam, hogy ennyire rossz a helyzet...
Cserélhetnénk nevet ha a tied nem lenne olyan gusztustalan...

Trágárka


1997. október 28. - kedd, 1 óra 32 perc
Zárógyűrű!

Kössz az önjellemzésedet. Azér nem gondoltam, hogy ennyire rossz a helyzet...
Cserélhetnénk nevet ha a tied nem lenne olyan gusztustalan...

Trágárka


1997. október 28. - kedd, 1 óra 40 perc
Trágárka! Anyucid kis büszkesége!

Nem figyeltél. Nem aztat montam, hogy írogasson, hanem olvasgasson! Csókoltasson!
Tudod, én azt tanultam, hogy ha nincs épkézláb gondolatom, akkor csak figyeljek a másokra és tanuljak. Akkor szóljak, ha van mit mondanom.
És fosni a seggemen szoktam nem a számon. Tudom, hogy így jobban megérted, hisz rákeresve nevedre a fórumban, csupa ilyen gondolatot találtam neved által fémjelezve. Egy ilyen nagyság előtt azé meg kell hajolnom. :(

Ettől az emelkedett társalgásból aztán sokat tanulna gyermeked. Nem gondoltál még arra, hogy esélyt kéne neki adnod? Bár, még majd lenézne.

Úgyhogy tőlem bátran írogathacc bármiféle faszt, pinát vagy amit teccik. Nem zavar különösebben.
Hidd el, ha elkezd zavarni, mingyár odébbálok, hisz közelről szarok a primitívségedre, hidegen hagy. Csupán óhajomat nyilvánítottam, hátha adódna már normálisabb hétkérdés is, mielőtt te és formációd marad a kizárólagos vendég a 7?-be.
Bár túlélt ez a fórum már nálad nagyobb segget is.
Már megbocsáss!!
Azért ennél a segg és picsaelméleti vitánál még egy NATO kérdés is jobb lenne, hátha lesz itt is kombájncsend...izé, kampánycsend. Apropó. Tudod mit jelent a NATO? Na és a koitusz?
És az abortusz? Na ez maradt el esetedben. :))

Vetted? És most ()-m a szádra!

M()

PS.: Látom új nickem már rajongókat is szerzett nekem. Pöpec.

Ps2.: Ami a lényeg. Idézem:

"És az előadás az elfogadott jó ízlés határain belül van - dacára annak, hogy kívül van rajta. Szeretem a játékosságát, a nézők jókedvét, a felszabadult röhögést - érdekes, hogy hol zavarukban kacarásznak az emberek, hol a költői poénokon, hol a leírás szellemességén vagy az erotikáján, ugyanakkor vannak pillanatok, amikor figyelmes, mély csöndek teremtődnek benne. Szóval borotvaélen lavíroz az előadás, de még sohasem esett le róla."

Érted? Áááááá....


1997. október 28. - kedd, 1 óra 18 perc
Hell o *.*,

1988, katonaság, Szeged, egy Vietnamot jart nagyon reszeg ugyeletes tiszt:
"Ha nem lesz itt a miafene meg az istenfasza akkor kurvaisten"
(gy. k. ketten hiányoztak a sorakozóról)

Gandalf (Dublin)


1997. október 28. - kedd, 0 óra 54 perc
akkor is a nyalmeg a legrollább!!

kavi :-)


1997. október 28. - kedd, 0 óra 10 perc
Hogyismondjam M0-ás körgyűrű alias záróizom!

Direkte a te kedvedért végignéztem az egész hetet, egyszer se jutott eszedbe semmi, nemhogy vélemény, de még csak egy nyomoronc szinonima se. Akkor tán hallgassál. Vagy türjél. Vagy ne olvassál. Vagy delétezzé szép csendbe, ahogy illik.

Pussy neked a szádra (bár ennyi jót tán nem is érdemlesz)

Trágárka


1997. október 28. - kedd, 23 óra 41 perc
Hogy is mondjam?
Bizonyos embereknek köszönhetően kezdem magam szégyelni, hogy a 7?-t olvasgatásra ajánlottam minden ismerősömnek. Az elmúlt pár nap termését látva, érdekes embernek fognak tartani az biztos.

VESSETEK MÁN VÉGET ENNEK!! Mielőtt az összes épelméjűbb ember hátat fordít a fórumnak. A félreértések elkerülése végett közlöm, hogy prűd nem vagyok, de azért ennek a stílusnak inkább nyissatok egy külön fórumot. Mongyuk obszcén szájacska néven. Amúgy Petike versikéje akár teccene is a megfelelő helyen.
Ha ESETLEG EZ AZ A HELY, akkor szóljatok, aztán deletézem a búkmarkot.

Pár napig elment a téma, de a vége már csak salakot termel. Hiába no. A dolog érdemi része kifingott. Hogy stílszerű legyek.
No megyek.

M()

DD! Nem hittem volna, hogy valaha is egyetértünk.
:))


1997. október 28. - kedd, 23 óra 19 perc
Nem emlekszik valaki, hogy kinek, melyik verseben szerepel az a szo a holgyekre, hogy "elokonytyos" Mintha Vorosmarty, vagy ilyesmi lenne?

1997. október 27. - hétfõ, 21 óra 58 perc
Stílszerűen:
TRIKÓ?
Pirítós


1997. október 27. - hétfõ, 20 óra 25 perc
Eszembe jutott kedvenc matektanárom kedvenc jelzője:ülepfejű!

Coke Light

Ui:jót szaporodott a repertoárom a héten...:)


1997. október 27. - hétfõ, 19 óra 20 perc
Petike, vettem az 'antiokiai'-t mag a 'nyulon tul'-t, ugyes vagy, jol esett, irj meg ilyeneket!

Bigusz Dikusz


1997. október 27. - hétfõ, 18 óra 30 perc
Gyongyszem katonaeknal:

"Katona, ne szarakodjon azzal a baszassal, fogja
meg, oszt kurja el a gecibe!"

Abban a kornyezetben tokeletesen ertheto mondat volt, (lanyok kedveert: arra szolitotta fel az eloljaro a kozlegenyt, hogy dobja el a kezigranatot...) Nem volt tragarsag, hiszen ez a nyelvezet hasznalatos es erteni kivant arrafele.
Sokkal inkabb - talan - az hatott volna oda nem illoen (tragarul ?!?), ha azt mondja nekie, hogy X honved ur, legyen olyan kedves, fogja meg az (antiokiai szent :-)) kezigranatot, es ha megkerhetem, hatarozott eros mozdulattal dobja el (a nyulon tul)

Egyebkent szerintem is a 'pina'-nak az a neve, hogy 'pina'. (Mint ez olvashato a 77 erotikus vajdasagi nepmeseben, hogy hogyan kapta a 'pina' a nevet.:-)) Tobb szavunk is van, amit lehet a megnevezesere hasznalni, ahogyan azt tobben is elmondtak mar. Az, hogy melyiket hasznalom, fugg a hallgatoi kozegtol, a lelkiallapotomtol, a mondanivalomtol. Ha minden jo, akkor egyaltalan nem tragarsag. Ha valamelyik nem passzol, akkor viszont igen.
Koltoeknel ugye van a koltoi szabadsag, amit egy hajszal valaszt el a szabadossagtol. EZERT lehet peldaul megkulonboztetni a Toldi eredeti es nephozzairt reszeit...

Zsenialis a 'hazaarulo' 'baszat', most mar ezt is tudom. (Eddig a 'torpe minoritas' volt a kedvencem ;-) ) Gyakrabban kellene a Nettot olvasnom...

Sokaig eljen a szabad nyelv! (es gondos hasznaloi)

Petike


1997. október 27. - hétfõ, 17 óra 32 perc
Pólót, a csalán csípje meg!
Unom a témát!!!

TREX


1997. október 27. - hétfõ, 16 óra 4 perc
Somogy megyeben gyujtottek, szerintem NAGYON jo.

"Harom mero fekete mak,
Jaj de regen fogtam pinat,
A mult heten fogtam egyet,
Majd meg ette a kezemet.

Nem eszik a pina zabot,
Se kukoricat,se abrakot,
Hussal el az ,mint a vercse,
Hogy a fogat meg ne sertse,
Hussal el az, mint a kanya,
Hun beveszi, hun kihanyja.

A pinyanak nincsen alla,
Megis kinott a szakala,
Na,de olyan borbely borotvalja,
Minek feje tetejin van az alla.

Pina,pina panaszkodj meg,
Hogy az ejjel ki toszott meg,
Csikosok-e,juhaszok-e,
Turos faszu kanaszok-e?"

Ugyi, ugyi, ha mar nagyanyainkrol esett szo, a fonoban biztos nem ezt enekeltek, de fogadok, hogy ha most kimesz gyujteni, barhol talalsz nyelveben elo nemzetet...

Valahogy - ugy erzem - akkor mindennek megvolt a maga helye, ideje es letjogosultsaga.

Nehezen tudom elkepzelni azt, hogy nagyapam azt sugja szerelmesen nagyanyamnak (anno dacumal - hogy Tutajost is idezzem), hogy gyere asszony, szeretkezzunk! Sokkal elkepzelhetobbnek tartom - persze, sotetben, agyban, padlason, kazalban (hu, de perverz vagyok), kukoricafoldon: gyere asszony, dugd ide a segged/picsad.
No, azert nem kellett oket felteni, (Bernath Bela konyveben lehet olvasni), az EGESZ elet errol szol, emberek!

"Kicsi vagyok en, majd megnovok en,
mint a tudo a fazekbol ,kidagadok en."

Mit gondoltok, milyen tu:do" az, amelyik dagad? (Anatomusok elonyben.) A 'fazek', kemence, ureges edeny pedig azt a sotet lyukat jelkepezi, ami manapsag is igen izgatja a ferfiember fantaziajat.
Vagy
"Eva, szivem Eva, most erik a szilva,
teritve az alja, felszedjuk hajnalra."

Hajnali szilvaszedes? HMMM? Ugye, szilva(mag) alaku ismert noi nemi szerv(resz) van, (Toldiban 'vervoros').(Hogy rendoreket is idezzem: fuggoleges)

Lehetne ragozni tovabb, de nem 'disputalok' tovabb, Lowy ota tudjuk, egy hely van csak, hol ez nem muxik...

Kellemes 'disputalast', megyek haza ;-)

Petike1997. október 27. - hétfõ, 15 óra 50 perc
Uj hetkerdes ???
fanTom


1997. október 27. - hétfõ, 15 óra 46 perc
Szerintem igenis megvan a szerepe a karomkodasnak, a tragarsagnak. levezeti a feszultseget, a duhot.
Nezzuk meg egy foci mecss szurkoloit. Ha nem ott toltenek ki egymason a duhuket, hat lehet, hogy sokkal rosszabb lenne. Pl a munkahelyen a muvezetonek bebaszna 1 lyo nagyot. Igy meg inkabb jol leanyazza a birot, szelep leengedve, es kesz.
fanTom
PS : eleg fura lenne most megvaltoztatni a "menj a picsaba" -t "menj a farpofaba"-ra.


1997. október 27. - hétfõ, 15 óra 10 perc
NrB,
Bocsánat, félreolvastam a magánhangzókat: valóban szaros seggű cigánygyerekekről értekeztél. Remélem, otthon a gyerekeid előtt nem teszed ugyanezt, amit itt, akkor, az egyik legolvasottabb online magazin közönsége (esetleg mások 6-8 éves kisgyerekei?) előtt próbáltál kifejteni.
zs.


1997. október 27. - hétfő, 14 óra 40 perc
Zs!

Fenemod osszekeversz valakivel. Ciganyokrol irtam, de a szoros seggukrol nem. Nem tudom, hogy szoros-e a segguk. Mindegy.

Ami viszont itt egy hete megy, az bizony sokmindenre jo, csak nem arra, hogy a Netto szinvonlat emelje. Sot...
Ha ide most valaki 4 KB terjedelemben bemasolna az osszes eszebe juto es eszebe nem juto tragarsagot, szerintem meg azt is benthagynatok. Amilyen lenduletbe jottetek.
Vagy ez a stilus is hozzatartozik a Netto uj cimlapjanak image-ehez? :)) kicsit bizarr valtas.
Legyen a kovetkezo 7? a gyilkolas! Es akkor mindenki leirhatja, hogy ellensegeit milyen iszonyatos modon kinozna es olne meg! Miert ne?!

Egyet ne feledjete el, Zsofi: a Netto a legolvasottabb On-line magazinok egyike, es a cimlaprol 1 db klick-el jut el a bongeszo erre a lapra. Ha egy 6-8 eves kisgyerek ide beleolvas, hat bizony az apja helyeben kicsit ideges lennek.
A Ganxta Zolee CD-re is ra van irva az elejere, hogy "Figyelem: durva, tragar szoveg hallhato a lemezen!" (vagy valami hasonlo).
A sex-site-ok elejen is legalabb jelkepesen jelzik,hogy itt bizony felnotteknek valo tema jon.

Tudom, semmit nem jelentenek ezek a figyelmeztetesek, de akkor is igy fair a dolog. Igy kell csinalni. Amibe ezzel a szerencsere lealdozo 7?-sel beletenyereltel, az kenyes tema, es bizony total kontrollalatlanul hagytad. Erre a temara jobban kellett volna figyelned.

A temahoz: a sineket rako melos altalaban tragarabbul beszel, mit a varosi polgar, annal meg altalaban meg kevesbe karomkodik a pap. Legalabbis nyilvanosa. Keves kivetellel mindenki karomkodik. Van, aki alkalmankent, van aki mindig, es vannak olyanok is (nehanyan), aki alig vagy sosem.
Mit kell ezen ennyit agyalogni? Ez nem vitatema.
Ez csak arra volt jo, hogy mindenki leirja kedvenc karomkodasat.

Ja, es nem lenne rossz, ha a webmesteretek esetleg raerne vegre arra is, hogy az elkuldott uzenetet visszaigazolo oldalnak ne a HTML forrasa jelenjen meg. Ez tok rendszeres problema, miert nem figyeltek erre?

NrB


1997. október 27. - hétfõ, 14 óra 26 perc
Sziasztok!
Ne haragudjatok, de úgy hozta a sors, hogy az ünnepi bonyodalmaim miatt csak holnap délelőtt lesz új hétkérdés.

marosfly (szerda,17:30),
Hogy érted az eredeti Toldi-parafrázisokat? Ha erre a bizonyos "trágár" változatra gondolsz, amelyikből itt is szerepel részlet, az valóban megjelent, Czigány Lóránt alapos kutatásaival és tanulmányával egyetemben. Én egyetlen helyet tudok, ahol kapni lehet, a budapesti Jókai téri Kolibri színház könyvárusainál. Egyébként a pincében is árulják, az előadások előtt (november 8 és 29 a következő két előadás).

Manó (vasárnap 10:58),
Az öncélú trágárságokat most is kiszedegetjük. De bevallom, ezen a héten nem álltam a helyzet magaslatán: nehezen tudtam eldönteni, mi az öncélú trágárság, és mi az, ami hozzászólás kíván lenni a trágárságról szóló hétkérdéshez. Ha egy szerkesztő ilyen témát választ, viseli is a következményeit, no meg a felelősséget érte.

Jolika (vasárnap 14:32),
Csak ugyanezt mondhatom. A boldog szinonima- és beszólásgyűjtések, azt hiszem, hozzátartoztak a heti kérdéshez.

NrB,
Egy üzenetedet vettem ki szeptember 17-én, a Demszky-hétkérdésből: hosszan értékeztél benne a budapesti szőrös seggű cigánygyerekek kártékonyságáról. A hozászólásod, mint azt szerintem magad is tudod, nem a "szőrös seggű" kitétel miatt nem jelent meg.

NyZ (hétfő, 9:33),
Szívesen kölcsönadom :)))

zs.


1997. október 27. - hétfõ, 13 óra 48 perc
Halló, Kakukk!!!

Hol az új 7? ?
Elaluttunk?

Elég mán a kaka, pisi, pussy....

M()


1997. október 27. - hétfõ, 13 óra 42 perc
§Jane HACKman§ alias Lou from the Gravity Team.

Annak ellenére, hogy rendkívül jámbor embernek ismernek és ebben szerintem sem tévednek sokat - mivel mindennek van határa - azt kell mondanom, hogy az ilyeneket, mint te (elég kicsivel írtam?) ki kell írtani. Undorodom a vértôl, ezért patkánymérget javasok.
Indoklás
lásd a megfelelô fejezetben.

Ez a világ, Tisztelt Uraim halálra van itélve. Láthatja mindenki: jogosan!

Énis


1997. október 27. - hétfõ, 13 óra 41 perc
igazad van


1997. október 27. - hétfõ, 13 óra 31 perc
Egyél szart, karban tart...
Igyál pisi, üdít, frissít...

Nem is olyan trágár...
Most komolyan: a trágárság, mint szinte minden,
relatív. Van, ahol nem illik csúnyán beszélni,
van, ahol elengedheti magát az ember. Én még nem
találkoztam olyan emberrel, aki ne mondott volna valami trágárt. Ami még fontos: a magyar nyelvben én szerintem a legtöbb trágár szó,és a
szinonimákról még nem is beszéltem. A legműveltebb, legkultúráltabb, legképzettebb ember is káromkodhat olyat, hogy csak pislogunk. Hogy
miért pislogunk (csodálkozunk)? Mert az előítéleteink alapján azt hisszük, hogy egy kukás
csúnyán beszél, de egy miniszter nem. Nem a faszt!
A ronda beszéd már beleolvadt a magyar nelvbe, nem
lehet kiirtani. Együtt kell vele élni és főleg:
HASZNÁLNI KELL! Akinek sérti a fülét a trágár szöveg az általában az álszentség jele. Ha egy öreg hölgy hall ilyesmit, akkor elkezdi játszani, hogy jesszus, micsoda ocsmány beszéd, meg ilyesmi. Közben pedig még mindig vágyik arra, hogy jól megbassza valaki, de inkább ujjaz vagy a kutyájával nyalatja ki magát, ahelyett, hogy ismerkedne hozzá illő férfiakkal. Most a szexről: aki nem beszél a partnerével erről az elég idióta. Olyan álszemérmes dolog az ilyen. Ha már a testi kapcsolat létrejött, akkor mit szégyenlenek? Tabu
nélkül kell erről beszélni, hiszen akkor még jobb a szex, ha mindkettőnek jó, nem? A partnereknek tudniuk kell, mi szerzi a legnagyobb örömet a másiknak és esetleg alkalmazkodva a másikhoz, az aktus során már azt fogják csinálni. Szóval beszélni kell erről is. Az viszont már probléma, hogy a szexről való beszélgetés az obszcenitást vonja magaután. Ehhez műveltség is kell (valamilyen szinten) az őszinteség mellett. Pl: ha a nőnek fájdalmat okoz az anális közösülés, akkor a szólnia kell erről társának, hogy finomabban, vagy ilyesmi. De itt felmerül valami: ha a nő szól, akkor a partnere esetleg olyan nőt fog keresni, aki durván szereti (érted?). Ez már eleve kényszerűvé teszi a kapcsolat ezen részét.
Egy szó mint száz: NE becsméreljük azt, aki rondán beszél, gondoljunk magunkra. A másik: a partnerünkkel beszéljük meg a kefélés részleteit: mi az amit szívesen kipróbálna, mi az amit nem jól csinál valamelyik fél. Bátran és őszintén kell ezt megvitatni. Akár "trágár" szavakkal is.

Bocs a helyesírási hibákért,
a "csúnya" beszédért,
a hosszú véleményért.

§Jane HACKman§ alias Lou from the Gravity Team.
Olvasd a WRECKED c. MAG.-ot!


1997. október 27. - hétfõ, 11 óra 42 perc
Dick: :-)) No harag, de ismersz Te engem, hogycsakigy a nagy ismeretlenségbe bele neki (nekem)? Semmi környezet vagy valami? :-) No problem, jól telt a négynap! Mellesleg pont most vettünk a barátosnőmmel egy táblát, amit otthon ki fog szögelni a falra. A teljesség igénye nélkül idézek belőle:

"...

Valakit arra buzditani, hogy tegye boldoggá az anyját 50 Ft

A ló egy bizonyos testrészének az emlegetése 20 Ft

Felsoroltak egymással való kombinálása 100 Ft

..."

Azt hiszem az összegyült pénzből hamarosan felújithatják a lakást! :-))

Barika


1997. október 27. - hétfõ, 11 óra 5 perc
Benyomta lőcsét a pinusomba.
Úgy csúszott bele, mint földigiliszta a majonézbe.
Töredékecskék.

Üdv: TotyOli


1997. október 27. - hétfõ, 10 óra 43 perc
Nem, nem olvasok vissza :))! (a jelenidő stimt, de a múlt:))?)
Az értelmező szótár szerint trágár az, ami a szemérmet durván sérti. Úgy gondolom, egyetérthetünk azzal, hogy korról-korra változik, hogy mi sérti durván a szemérmet. Kérdem én, miért jó az bárkinek is, ha sérti a szemérmet? Az enyémet, a tiedet, az övét? Bocs, de életkori sajátosságot látok benne. Amikor a megbotránkoztatás cél - aztán később jön a felismerés, hogy nem feltétlenül az a legjobb módja az önkifejezésnek ha verbális agressziót követünk el másokkal szemben. Ha a szüleimmel, testvéreimmel (tetszőlegesen bővíthető rokoni kör), vmint jóbarátaimmal szemben nem követem el ezt az agressziót, akkor másokkal szemben miért? Meg aztán mit jelentenek a szavak? Vannak kevésbé szavak és szavabbak? Gondolok itt a kböző felhívásokra a trágár kifejezésekben. Vagy ezeket nem szabad komolyan venni? Akkor mást miért?
Most fejeztük be kisgyermekemmel a Tüskevárt. Valahol, evéssel kapcsolatban azt mondja Bütyök Tutajosnak: úgy megette, mint a pinty! Mire Tutajos kifejti, hogy a pinty az magevő madár, soha nem eszik húst. Hát ez az!
Nem tartom prüdnek azt, aki nem használ trágár szavakat! Mint itt pár példán olvasható, a trágárság a káromkodásnak sem nem szükséges, sem nem elégséges feltétele - inkább csak(?) nyelvi szegénységre vall.

Zs!
Szerintem meg tudjuk nevezni magától értetődő módon azokat a bizonyos szerveket és tevékenységeket - de kérdés, hogy ekörül forog-e az életünk (a motivációról nincs vita). _Helyzete_ válogatja (+metakommunikáció), hogy milyen kifejezéseket használunk - s ezt egyáltalán nem tartom bajnak (nagyon szeretném elolvasni a székelés kultúrtörténetéről most megjelent könyvet, érdekelne nyelvi szempontból is - de sajnos nincs rá (erre sincs) pénzem).

Üdv
NyZ


1997. október 27. - hétfõ, 9 óra 33 perc
Zs!

Szerintem ez utan a het utan mar minden johet!
Amit itt olvashatunk, azutan mar nagyjabol mindegy, ki mit ir, ki kit anyaz, ki kit akar kiirtani, es igy tovabb...
En tenyleg nem vagyok valami prud es szegyenlos valaki, (par hete meg engem tiltottal ki "mocskos duma" es egyebek miatt), de most meg az a legenyhebb az itt olvashatok kozul, amiert maskor engem kicenzuraztal!
Jo magyar szokas szerint kurvara (ha mar lehet..) atestetek a lonak a masik oldalara, de ez nem is a masik oldala, hanem onnan kb. 500 meter tavolsag, ahogy elnezem!
Az Internetto eme sarka teljesen kovetkezetessegtol mentes es zavaros lett mostansag. Nem baj. Van mas is, nem csak a Netto...

NrB


1997. október 27. - hétfõ, 9 óra 29 perc
Namost. Felmerült a kérdés, hogy két szó közül, amelyeknek ugyanaz a jelentése az egyik miért trágár, a másik pedig miért nem. (bizonyos szervek kapcsán)
Nem értem a kérdést. Nem hallott az illető árnyalatnyi különbségekről? Nem csak igen van, meg nem, szép és csúnya, jó és rossz. Ha nekem tetszik valaki, nem azt mondom, hogy 'szép vagy', hanem megpróbálok minél hatásosabb szöveget lejteni. Éppen úgy, mintha utálok valakit, akkor is megpróbálom érzelmi szintemnek megfelelő szavakkal illetni az illetőt.
A trágárság ott kezdődik, ahol ezek a szavak töltelékként jelennek meg az illető mondataiban. Persze ezek közül is a negatív hangneműek. Amikor sem a hely, sem az idő, sem a mondanivaló nem kívánná meg az adott szóhasználatot. Negatív érzelmi kitörések esetén az emberek hajlamosabbak kevésbé kontrollálni szóhasználatukat mint ellenkező esetben, bár hallottam már 'rohadt jó', 'kurva szép' jelzőket is. Na ez a trágárság.

Taky


1997. október 27. - hétfõ, 9 óra 11 perc
A sajsze tenyleg nem sok. Szerintem mi csak kreativabbak vagyunk.

1997. október 27. - hétfõ, 7 óra 18 perc
A tragarsagot azert "talaltak ki" mert enelkul is sivarabb lenne az elet.

1997. október 27. - hétfõ, 7 óra 15 perc
hát attól hogy trágálnak ellene a prűdek :)
timothy@bekes.hungary.net


1997. október 27. - hétfõ, 4 óra 11 perc
aszongya a német, ha megerôszakojjják azasszonyát, vagy elveszti a világháborúsdit, vagy bukik a köjke négy tárgyból, vagy nem indul a folszvágen pöccre, vagy szorulása van, vagy kikap a Bajermünken, vagy levágja a kezét az elektromoschfűrész, vagy nem nyom ki fekve 280kilót, vagy éjces lesz egy tájtura után, hogy SÁJSZE!!!!!

De jó hogy magyar vagyok bazmeg!!!
Minden szinten szinte minden!
FJG


1997. október 26. - vasárnap, 23 óra 25 perc
kicsit keson reagalok, de Esterhazy neve erdekes hogy nem merult itt fel (Kis magyar pornografia, Egy no)
bubu


1997. október 26. - vasárnap, 22 óra 11 perc
Lewinfiú: a punci hogy tetszik?
p.


1997. október 26. - vasárnap, 18 óra 43 perc
Lewinfiú!

punci, nunácska, alsóváros. Nekem se tetszik egyik sem.
Egyébként a századelőn dívott a pussy magyar megfelelője is: cica, kis cicája, rózsaszínű cicácskája nekije. Nem tudom, nevezik-e még valahol így ma is.

Bevallom, én csak egy-két éve tudom, hogy a picsa nem segget, hanem pinát jelent. Alighanem valami sosem tisztázott gyerekkori félreértés miatt voltam ennyire sokáig tévedésben. Lám, a tabuk hogyan tartják benne az embert a tudatlanságában. Mindegy, talán nem maradtam le semmiről emiatt.

Pucros Mackó


1997. október 26. - vasárnap, 17 óra 46 perc
Sziasztok, eddig nem igen értem rá.
Most már így túl vagytok mindenen, azt mondja meg valaki, hogy miért nincs a női nemi szervre a magyar nyelvnek rendes szava? Mint a pussy.Mert ugye a picsába küldenek, a pinát nyalják, a vaginát öblítik, a lukat betömik, stb. Mindennek van valami trágár és rossz színezete (majd azt mondtam íze - jóllehet az is van). Szóval miért nem lehet a nevén nevezni, ahogy a kisfiúk fütyijét millió, kedves névvel illetik, a lányokét miért nem?

Lewinfiú


1997. október 26. - vasárnap, 16 óra 16 perc
Einstein szellemes volt. de a következő három úrnak boldogult nagyanyám háziszappannal mosta volna ki a száját, amit - mellesleg meg is érdemelnének. Ha a "hetker" a továbbiakban versenyzéssé fajul, ZS, légyszi mondd be a versenyszabályokat. Feszültséglevezetés miatt én is el szoktam kanyarítani, de annak akkor van értelme. Most vagy korrekt verseny lesz, szabályokkal, vagy az illető urak vonuljanak vissza a csába.
Jolika.


1997. október 26. - vasárnap, 14 óra 32 perc
Az én kedvencem:
Szakadt volna anyádba a fejed!

Coke Light


1997. október 26. - vasárnap, 11 óra 2 perc
Eszem, faszom megáll, hogy itt mik vannak...
Régen kiszedegettük, most meg büntetlenül irhatjuk...Nagyon jó!

Szóval akkor két gondolattal kapcsolódék én is a témához:

'Nyelvében él a nemzet, de nyelvével még senki sem nemzett....!!!!'

És hogy a kiskorúakra is tekintettel legyünk, kéretik a disznó részeknél hümmögni:
'Csavaros a hümm hümm fasza'

Na mentem a csába...:)

Manó


1997. október 26. - vasárnap, 10 óra 58 perc
Einstein!
Tudok egy jobbat:
Húzzon apád a faszára.
dugi


1997. október 25. - szombat, 22 óra 11 perc
Megosztom veletek a legszebb magyar káromkodást, eddig titkoltam, tartogattam, de most közkinccsé teszem:

Az Isten nyomjon arccal a forró tehénszarba!

Hogy tetszik?
Einstein


1997. október 25. - szombat, 18 óra 5 perc
Ha már a kedvenceknél tartunk, én azt szoktam mondani (ordítani :)), ha disztingválnom kell (pl. a fiam rámszól, hogy "Apa, már megint csúnyán beszélsz!" :)), hogy:
"az isten rakja... a kopaszok közé hajasbabának!"
Jó, nem?

Gorcsev


1997. október 25. - szombat, 16 óra 22 perc
A mi foldrajztanarunk, a kesobbi osztalyfonok, egy zsenialis ember, tuti alkoholista volt. Reggel alig tudott eltamolyogni a tablaig, szoval neki volt egy legendas karomkodasa:
A huncut marias istenit!
ezt nagyon nehezen lehetett rohoges nelkul kibirni. Volt egy masik tanar is, az egyaltalan nem volt zsenialis. Neki meg a kovetkezo volt a szovege:
Fiam, te baktriai teve, ne allj ott mint egy kotyagos bolombika!

recefice bum-bum-bum

Razzia Cattani


1997. október 25. - szombat, 9 óra 37 perc
Tisztelt Laci!
Mondanak a többiek is, hogyne, trágár hazugsággal van tele a padlás, de hogy engem az egyik legaljasabb bűnnel vádoljon meg egy ember, aki az én pénzemen ül ott, ahol ül, az kérem nem mindennapi, azt én kikérem magamnak, és az urat a továbbiakban trágárbeszédűnek tekintem
akármekkora keresztény is!
Mély tisztelettel

ÁP úr


1997. október 24. - péntek, 21 óra 50 perc
olvassatok el lowy arpad; a profit cimu verset.
megeri ! a kapitalizmus alapja...

nyalazatos tisztelem mindenkinek


1997. október 24. - péntek, 21 óra 15 perc
Az osmagyaroknal nem volt szabad kimondani egyes allatok nevet, mert bun volt.
Innen lett a farkas, meg a szarvas neve - mar senki sem emlekszik, mi volt az eredeti, mert azt nem lehetett kimondani.
Szoval ezek tragarak voltak ?

Egyebkent nem latom be, miert tragar mondjuk
a f.sz, es miert nem az a penis, hiszen ugyanazt jelenti...

I'M


1997. október 24. - péntek, 17 óra 26 perc
Giczy!!

Le vagy Te szarva!

egy leendő hazaáruló


1997. október 24. - péntek, 1 óra 48 perc
Fábri Sándorral együtt vallom: van abban valami báj, amikor egy nő azt mondja:
Tele van a tököm! (Szolíd voltam...:-)) Nekem ez tetszik a legjobban. Amúgy meg szerintem többször használunk trágár szavakat, mint „feltétlenül" szükséges volna. A b+ például már szinte töltelékszó. Az sem mindegy, hogy milyen közegben / szituációban használjuk ezeket a szavakat. Mint a feszültség levezetésének eszköze - bocsánatos bűn. De állandó, „indokolatlan" használatuk - szegénységi bizonyítvány. Tetszik a Pirítóséknál bevezetett módszer...:-)))

Heves Jeges


1997. október 24. - péntek, 1 óra 6 perc
Az előbb Laci voltam.
Laci


1997. október 23. - csütörtök, 23 óra 15 perc
Ha én itt most MIÉPes dumákat nyomnék (nem áll -hehe-szándékomban, mer nem értek velük 1et), akkor rögtön rám támadnátok (Mit keres ez itt?) és igazatok is lenne. Ezek után mér van az, hogy noha -szerintem ebben sokan egyetértünk- minden poltitikus fasz****,mégis mindig a KDNP-t szivatjátok?(ne mondjátok, hogy a többiek nem mondanak baromságokat!)
Egyébként figyelmetekbe ajánlom a
www.tolna.hungary.net/prosectura
címen található idézetet.


1997. október 23. - csütörtök, 23 óra 14 perc
Hogy jött ki másfél év?
Székrekedés vagy hasmars?
Ezek most trágár szavak?
Laci


1997. október 23. - csütörtök, 22 óra 38 perc
- Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy még sohasem állt föl és nem ment el senki.

Micsoda mocskos trágárság! :-))))

A giczy is elég trágár, iletve tróger.

Trixie


1997. október 23. - csütörtök, 22 óra 22 perc
Nakéremszépen, megmondjam mit tekintek én trágárnak?
Giczy György úrnak azt a mai kijelentését, hogy aki jövőre nem megy el szavazni az hazaáruló. A választói jogom jog. Engem ezért megfenyegetni és bűnösnek minősíteni jóelőre, az kérem mocskos gondolkozás. Hátha még nem is rá szavazok! Akkor milyen csúnyákat mond majd?

ÁP úr


1997. október 23. - csütörtök, 18 óra 41 perc
Mi van, itt is kitört az unnep? Nembaj,azert mondom:

Kedves GR!
A nejemnek is volt nagyanyja meg anyja,aki halisten,még van is es szintén videkiek,méghozza Erdelybol. Az anyjaek nyolcan voltak testverek. Az az igazság,hogy eleget kinlodtunk annakidején,mikor megismerkedtunk,hogy elhiggye a feleségem,hogy az nem ugy van,ahogy az anyjatol,az meg a sajat anyjátol hallotta,hogy a szeretkezest a nonek el kell turni,mert az csak a ferfinak jo,asz asszonynak meg kotelesség sőt aldozat,amit az uraert meg a jövendo gyerekekert meg kell hozni.Hat ez nemegészen azt mutatja,hogy testileg olyan hejde felszabadultan szulték volna rakasra a gyerekeket a parasztasszonyok,de biztos nemcsak ok.

De ha mar itt versekrol is szo van,idezek neked valamit Méliusz József egyik verséből,tudod,Erdély (megpróbálok figyelni az ékezetekre,bocs,de elszoktam tole),kicsit hosszu,elnézést:

"A mi kedves Rózánk tíz évig főzött-mosott-takarított ránk.
Amikor megmutatta nekünk pár hetes Ibikéjét.
Kibontotta a patyolatfehér polyából.
Ott feküdt mezitelenül Ibike és sírt.
A kicsi Rózácska szeme megharmatosodott.
Melle buggyanásig tele tejjel.
Boldog mosoly.
Odabökött repedt begyű mutatóujjával a leányka ágyékára.
'Nézze meg, Anna néni.
Nézze meg, Méliusz ur.
Milyen szép p...ja van'.
Ez 1967-ben mondatott.
Tiszta lelki ártatlanságban.
A lira micsoda pillanata!
Elragadtatás.
Zsoltár egy mondatban a leendő fiziológiai nőhöz.
Akiben tovább él majd a teremtés.
Az emberi nem.
És az anyai szó.
Álszemérem nélkül.
Mi is a szemérem?
Avagy hogyan káromkodunk mi naponta?
Az Új pásztor nemcsak a születő forradalom regénye.
Egy antropológiai állapoté is.
Amely a szóban érhető tetten.
Hegyi gondolatok.
Hegyi lázadás.
Hegyi szavak.
Istenhátamögöttiség.
Fügefalevél-mögöttiség.
Egy társadalmi rend fonnyadt műfügefa-leveleit tépted szét.
Tapostad a kelet-európai úri világ sarába.
Vágtad a szemébe.
Durva hegyi kezekkel.
A Demeter disznópásztor kezével.
Miközben Demeterben a forradalomra nyilt ki az emberi értelem."

Meg egyszer bocs a hosszuságért.

Monokli


1997. október 23. - csütörtök, 15 óra 12 perc
Holgyeim, Uraim!
A tortenet lenyege: ha az u.n tragar szavakat onceluan hasznaljuk, akkor bizony tragarkodunk. Minden egyeb felhasznalas a kifejezoerot gazdagitja.
Punktum.
Einstein


1997. október 23. - csütörtök, 14 óra 7 perc
Barika!
De hülye picsa vagy.
Ugye nem haragszol?
Dick.


1997. október 22. - szerda, 20 óra 47 perc
A cégemnél az egy szobában a bent ülők eldöntötték: No MORE B+! Bárki, aki elereszt bármi szalonképtelent 1 ruppót penget a kolkasszába!
Eleinte telegetett. Most már kevésbé! Behelyettesítenek:
B+ = Tegyed má' magadévá!
A K életbe! = Az örömlány életbe!
Stb.
Néha nagyon nehezükre esik. Ilyenkor fulldokolnak, az élelmesebbje kirohan az ajtó elé és ott adja elő. Vidám!

Más!
Egyszer rettenetes haragomban (csaknem nekiugrottam haragom tárgyának) egy fiatalember lyó édes apjának a fütyülójét szándékoztam megemlíteni, felindultságom érzékeltetésére.
Ám ember tervez...ideg végez. Nem sikerült. Azt találtam mondani, hogy
"Az anyád f*szát!"
Az a lyó kis vita olyan orbitális röhögésbe fulladt, hogy utána teljesen hasznáélhatatlanná vált. Kénytelenek voltunk kibékülni.
Ennyi.
Pirítós


1997. október 22. - szerda, 20 óra 21 perc
Hat persze! Bar a Toldy parafrazisok sajnos nagyon rosszak, erdemes lenne az eredetinek utananezni. Megjelent ugyanis magyarul is.
(marosfly@mail.elender.hu)


1997. október 22. - szerda, 17 óra 30 perc
Coke Light:

Teljesen igazad van. Mellesleg leht úgyis káromkodni, hogy az a környezet számára ne legyen sértő. Nem tudom miért de nálam senki sem szokott megsértődni azon, ha közlöm vele: Te olyan hülye picsa vagy! (És ezt a férfiakra is szoktam használni, sőt!) Szerintem minden jórészt azon múlik, hogy ki, hol, kiknek és milyen hangsúllyal káromkodik.

Barika


1997. október 22. - szerda, 15 óra 36 perc
Tudjátok, amikor sulis voltam, nagyon sokat hallgattuk azt, hogy csúnyán beszélünk és ne káromkodjunk annyit. Ezért alkottunk magunknak egy röviditést, de érdekes módon (pedig az nem is hangzott trágárul) az sem nyerte el senkinek sem a teccését.. Igyhát maradunk a jól bevált... szavaknál. :-)

Barika


1997. október 22. - szerda, 15 óra 32 perc
Kedves Monokli!
Olyan illetlenné vált a testiség a keresztényeknél (nálunk ez alatt ugye a katolikust értik csak), hogy két nagyanyám hivő templomjáró katolikusként 6 illetve 12 gyereket szült. (Tudom, tudom, mint a nyulak... Ma ez a legtrágárabb dolog. Mellékesen: rendesen fel is nevelték mindet, önerőből.) És ez az akkori prűd, a "testiséget elutasító" világban, falun természetes volt. És sohase hallottam tőlük, hogy picsa, fasz, baszás, stb. Erre varrj gombot.
(Zárójelben: Ha az emberek túlnéznének a saját orrukon, észrevehetnék végre, hogy a katolikus vallás olyan közismerten "hűvös vérmérsékletű" népeknél virít, mint az olasz, spanyol, francia, hadd ne soroljam. A "forró" svédek meg filmen nézik a testiséget és szabadon beszélnek róla. Na. Nekem is lehetnek előítéleteim.)
Egyébként én (is) szoktam káromkodni, hát mi a francot csinálnék, ha megszűnnének a "csúnya szavak". S ha valakinek azokból áll köznapi szókincse, mit tesz ha nagyon begorombul? Üt, rúg, vagy kést ránt?
A rejtvényhez még egy segítséget adok (mint Vágópista): Az Olvasó ír fórumban olvastam, hogy a TV-ben újabban sípolással helyettesítik. Na?? Sok katolikus van közöttük is. Na... naaaa??? Nem ugrik be?
Egyébként csak egy (lehet, hogy rossz?) példa volt a sok közül. Csak azért ezt hoztam fel, mert a legközismertebb.

Üdv G.R.


1997. október 22. - szerda, 12 óra 48 perc
Huhh,
megnyugodott a lelkivilágom
nem írtam el az uccsó sort,
csak a központozásnál lóg ki a lóláb.

TREX


1997. október 22. - szerda, 11 óra 29 perc
G.R.!
Nem arról van szo hogy mikor valtak a szavak illetlenne,hanem hogy illetlenne valt a testiseg aminek boven voltak vallasi okai,ezert aztan illetlenne valtak a szavak is,amik a testisegre vonatkoznak.
En is beleiizadtam,de nem jovok ra a megfejtesere annak amit korulirtal.Aruld mar el.

Udv
Monokli


1997. október 22. - szerda, 11 óra 20 perc
DcsabaSsssssssssssssss

Szeretném ha felettem is ily főnöknő lenne mint feletted.

Kösz a köszönetért, majd átadom a Palibának

Tonó (alias Don Antonio de Mészáros)


1997. október 22. - szerda, 11 óra 13 perc
Szerda 9 óra 27.!
Ennek semmi koze a középkorhoz és a kereszténységhez. Szerintem ezek a szavak sokkal később váltak "illetlenné".
Különben is vallástól, kortól, helytől függetlenül, minden közösségnek vannak maga állította illemszabályai, tabui, vagy mindegy minek hívjuk őket, amivel a valahová tartozásukat beazonosítják. Aztán ledöntik és állítanak helyette másikat. Most nyivánosan beleharsoghatod a világba, hogy bazmeg, vagány kultúrember vagy, de nem mondhatod azt, hogy hm, hm, hogyismonygyamcsak, ki sem merem mondani körülírom jó? prímás, pecsenye, meggy, zenekar, fúró. Hú egész beleizzadtam.
Üdv G.R.


1997. október 22. - szerda, 10 óra 39 perc
ff!

Asszem, ha a szemem nem csal meg jól olvasom amit irsz, hogy kicsit visszavonultál ebbe-abba. Esztet még mindég tartod, amit hétfőn írtál?:

"A versek (egy részét most elolvastam) nemcsak trágárak, hanem guszutustalanok is.
Csupa fröcskölő mocsok, de az is mocskos lesz tőle aki írja."

Aztán meg: jólvan, te nem szoktál dumálni ilyesmiről. De a népek többsége szok. Kellenek a szavak. És nem a hímtag, meg nász. De azt is mondd meg, hogy amiről az élet szól arról miért nem szólhat a költészet?

Trágárka


1997. október 22. - szerda, 10 óra 33 perc
Egy kanos hím!

Rég olvastam ilyen jót.Eccerű, de naccerű.
És millen igaz!

Pbácsi


1997. október 22. - szerda, 10 óra 13 perc
TREX, Nisa,
Visszavonultam! :)))
Nektek van igazatok. Mentségemre legyen mondva, hogy nem a Tóth Árpád kötetet néztem (a Magyar Helikon 1967-es kiadásában is az a cím, ami nálatok), hanem a Német költők antológiáját, mert tudtam, hogy abban hat fordítás van egymás mellett - csak arra nem számítottam, hogy a címeket viszont elírták.

Skorpió (vagy Skorpó?) :)))))

zs.

Mikel, szia!


1997. október 22. - szerda, 9 óra 31 perc
Azért trágárak a trágár szavak, mert a középkori keresztény felfogás tagadta a testiséget, a fizikai kapcsolatot. Ott, ahol a kereszténység nem terjedt el, ott nincs ezeknek a szavaknak megfelelőjük, vagy legalábbis nem sértő, obszcén módón használják őket.

1997. október 22. - szerda, 9 óra 27 perc
Szerintem nem kell feltétlenül trágár szavakat használni. (feltéve, hogy egyáltalán vannak ilyenek) Bizonyos esetekben sokkal kifejezőbb lehet egy többség által is elfogadott megnevezés.
Pl.: baszás-szeretkezes (Persze ez csak akkor helytálló, ha valóban van érzelmi töltete is a dolognak. Attól válik trágárrá ha összekeverjük, ha nem megfelelő szituban alkalmazzuk.)

Üdv: TotyOli


1997. október 22. - szerda, 8 óra 48 perc
Ki mondta, hogy vannak egyáltalán trágár szavak?
Csak azt hisszük! Igazából minden szó szép, ízléses, választékos.


1997. október 22. - szerda, 8 óra 0 perc
"A WC költőjének szar a koszorúja"
mondta volt bölcs tanító mesterünk
én


1997. október 22. - szerda, 7 óra 55 perc
Már a mult században foglakoztak a trágár szavakkal és a fingot eképp próbálták helyettesíteni:
- alfarhang
- hátvágány gáz
- seggszesz
- végbélszél
- gyomorrotty
- böndőgőz
- lukszusz
- űrgyűrű fütty
egy fütty kedvelő


1997. október 22. - szerda, 7 óra 44 perc
>Azt felelte, más nyelven nem lehet olyan jóízűt
>káromkodni, csak magyarul. E képességétől nem is
>akar megszabadulni, mert még mindenki szórakozott
>rajta aki csak hallotta.

Ez tevhit.
Vannak vajdasagi magyar ismeroseim, akiknek magyar az anyanyelvuk, de megis csak szerbul tudnak karomkodni, de ha megis magyarul karomkodnak, az a szerb tukorforditasa, ami Pesten sutan hangzik.

Otac bogami boliga kurac!


1997. október 21. - kedd, 23 óra 21 perc
Egy kanos hím-nek!

Óda a kabátomhoz
---------------------
Hideg van.
Fázom.
Óda
megyek hát a kabátomhoz.

DcsabaS


1997. október 21. - kedd, 19 óra 48 perc
Írtam egy verset, címe: Óda a puncihoz

Punci rulez!


Hát nem szép?!

Egy nagyon kanos hím


1997. október 21. - kedd, 18 óra 27 perc
Tonó!
Tetszett a Veres Pali idézet...

Coke Light!
A főnököm is nő, aki szereti néven nevezni a dolgokat (ha van rá oka). Jó fej!

DcsabaS


1997. október 21. - kedd, 18 óra 22 perc
Kedves Zs!

Egyelőre úgy látom, Trexnek van igaza:
Tóth Árpád összes versei, versfordításaiés
novellái: Madách Könyvkiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó 1979. 488. oldal
A vándor éji dala.
Üdv Nisa


1997. október 21. - kedd, 17 óra 17 perc
Tegnap 75 percet álltam sorban, hogy feladjak
egy ajánlott levelet.

A kiskésit !

Skorpó


1997. október 21. - kedd, 15 óra 57 perc
Érdekes téma.:)
Szerintem sokan összetévesztik a trágárságot a gusztustalansággal.
Hogy mi kinek az és miért,az egyéni dolog.
De káromkodni,trágár szavakat használni bizonyos helyzetben jó.
Ebben is igen gazdag a magyar nyelv,mindenki megfogalmazhatja a számára legízesebb káromkodást.
Trágárrá,sértővé,provokatívvá nem a szavak; a helyzetek teszik.
Miért trágár és rémisztő egy szatír a kilógatott farkával,és miért (tragi)komikus egy tántorgó részeg kintfelejtett brokival?
Vannak án trágár mozdulatok,gesztusok is,amik sokszor "eredményesebbek" a szavaknál.
(ld.feltartott középső ujj,durván előrelökött férficsípő,stb.)
Miért tabu a testiség?
Mindannyian ürítkezünk,sokszor igen jólesőt.
Szeretünk orrot piszkálni,fület piszkálni,körmöt rágni,cigizni,ceruzavéget rágcsálni,orális szexet gyakorolni,és még sorolhatnám.(amúgy fakultatív)
Ezeknek csak kis része publikus,a többi szégyellnivaló.
Miért?És miért tesszük mégis?
Mert marha jó érzés.Vállaljuk fel,csak úgy önmagunk előtt.
Ha idegesek vagyunk,rágjuk a körmünket,vagy a szánk szélét ösztönösen, mert az a kis orális élvezet segít leküzdeni a feszültséget.
Ugyanígy helyettesítheti bizonyos helyzetben a verbálagresszió a tettlegességet,más esetben csiklandósan fincsi lehet egy jót malackodni,szóban és tettben egyaránt.
Én szívesen elmennék egy ilyen estre,mert meg merem engedni magamnak,hogy tetsszen,ha valóban jó.
Amúgy nőnemű vagyok általában egy rátermett kocsis stílusában,aki mellett mindenki rövid idő múlva felszabadultan lófaszozik.OK,ez nem nagy erény.
Persze tudom,hol,mikor és kinek kell azt mondani a :Már megint eldugult ez a kib...ott klotyó helyett,hogy:Vízöblítéses kapacitásunk volumenének változása negatív tendenciát mutat per pillanat.
Aminek persze nincs igazi íze,de vannak,akik ezt igénylik.Hát ez sem nagy erény...

Coke Light


1997. október 21. - kedd, 14 óra 22 perc
A trágár szavak sokmindre jók. De sokan arra használják, hogy mások figyelmét - egyéb szellemi készségük nem lévén - felhívják magukra.

Úgy gondol különösebb utalás nélkül:

Előadók: Két srác
Helyszín: Közép Európa, egyébként bárhol.
Statiszták : Járókelők, utasok, mi valamennyien (már normális emberek)

Dialógus ........................... ezt már úgyis ismerjük.

De ha a ráérős történetmesélés hagyományait (Vámos Miki) felelevenítvén egy két dolog csípősnek mondott szinonímáját, nem biztos, hogy a társaság trágársága megüti a fenti dialógus nélkülőzhető színvonalát, jelenlétét (már pozitív értelemben). Pedig a szavak ugyanazok!!!

Külföldről elszármazott magyar nyelven elég jól beszélő ismerősöm káromkodott egy cifrát.

Kérdém: Honnan e filológia képesség?

Azt felelte, más nyelven nem lehet olyan jóízűt káromkodni, csak magyarul. E képességétől nem is akar megszabadulni, mert még mindenki szórakozott rajta aki csak hallotta.

Én speciel elég szabadszájú vagyok, de az oktalan trágár beszédnek nem vagyok híve.

Jó öreg Veres Pali bácsi mondta nekem egyszer: "Fiam, aki latinul emlegeti a pinát az vagy pap, vagy utálkozó buzi"

Hát ennyit

Sok üdvözlet Néktek
Tonótól

P.S. ímélem még mindig nincs.


1997. október 21. - kedd, 13 óra 49 perc
Hello Zsofi!

Mi miert nem koszonunk soha egymasnak?

Mikel1997. október 21. - kedd, 13 óra 20 perc
Ahhoz, hogy megállapíthassuk a trágárság mibenlétét, előbb tisztáznunk kell, mire is jó egyáltalán a beszéd!

Az emberek közötti beszéd elsődleges funkciója, hogy egymás elméjét ráirányítsák bizonyos objektumokra, folyamatokra, vagy a dolgok közötti viszonyokra. A beszéd, mint információátviteli csatorna nagyon szűk sávszélességű, ezért gondolatainkat előzetesen tömörítenünk kell (a lényegre szorítkozva), mások beszédét hallgatva pedig dekódolnunk kell - a kódolás mikéntjére vonatkozó feltételezésekre támaszkodva.

Idővel kiderült, hogy a beszéd során maga a beszélő is ráébredhet olyasmire, amire gondolatainak világos megfogalmazása nélkül nem, vagy csak sokkal később ébredt volna. Ez a belső beszéd az emberi gondolkodás továbbfejlődésének lényeges állomása.

De a beszéd nemcsak segít, hanem gátol is. A kimondott szó árnyékba borítja saját ki nem mondott konkurens gondolatainkat. Mert a lényeg kiemelése csakis a lényegtelennek ítélt rovására történhet. Ha pedig egy döntésre még nem érett meg a helyzet (hiányosak a bejövő adatok), akkor erősen előnytelen lehet szólni, hiszen ez vakvágányra viheti gondolkodásunkat.
A kultúra a maga módján védekezik a beszéd túlkapásaival szemben. Bizonyos dolgokról nem ildomos túl sokat beszélni. Léteznek pl. vallási közösségek, ahol az Istennek van ugyan neve, de nem szabad emlegetni. Ha tetszés szerint szabadna, akkor a profanizálás megfosztaná kiismerhetetlen misztikumától. Általában is igaz, hogy nehéz beszélni olyan dolgokról, amelyek lényege könnyen elsikkadhat a beszéddel járó radikális egyszerűsítésben. A tabuk tehát arra valók, hogy ne essék szó olyasmikről, amik megbeszélése a beszélők fejlettségi szintjén nemkívánatos következményekkel járhatna. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy normális szellemi fejlődés mellett a tabuk száma fokozatosan csökken.

A trágárság az, amikor olyasmiket hozunk szóba, amit az adott körben nem ildomos. Ez az illető részéről lehet egyszerű tudatlanság, de lehet szándékos is. Ilyenkor az illető mintegy bizonyítani kívánja, hogy ő egy érettebb korosztályhoz tartozik (akinek már ilyeneket is szabad mondani), vagy csak provokálni akarja a közösséget. Akár fitogtatás, akár provokációs szándék áll a trágárság hátterében, könnyen az illető szokásává válhat, ami a trágár személyt a továbbiakban sok fontos élményből és felismerésből zárhat ki - a durván egyszerűsítő gondolkodás elősegítésével. Ezért az is előfordulhat, hogy a trágár személy éppenhogy nem érettebb "nagyfiúnak" látszik egy adott körben, hanem önmaga tányérjába belecsináló szerencsétlen alaknak.

DcsabaS
U.I. Természetesen ha valaki éppen ledöntött egy tabut, annak az első szava szükségképpen káromkodás lesz. Ennyiben a káromkodások és a trágárság is hozzátartozik a normális fejlődéshez (:-))).


1997. október 21. - kedd, 11 óra 16 perc
Nem tudom elképzelni, sem ilyen szavakkal sem másokkal, minthogy az a helyzetet sem tudom elképzelni, amint ilyet mesélek. Ezek az élménybeszámolók tényleg mesék - a szó valódi értelmében -, a Micimackó ehhez képest valóság. Hogy mennyi jókötésű fickó van a világon... Szerintem nem mondja senki: 'nem állt fel a hímtagom', hanem inkább, ilyen-meg olyan nagylegény voltam.

Minek kellene mondani valakinek : nászra megyek? Nem úgy értem, hogy nem mondani kell, hanem csinálni, de ez mégsem olyan 'kérdés', amire igényt kellene bejelenteni. Talán a rávezető magatartás a célszerűbb. Aki szeretkezik, tehát tudja mondás/bejelentés/kérés nélkül is, milyen örömteli csoda fog történni.
Akinek mondani kell, hát...
Nagy a két szó közötti érzelmi különbség. Az egyik trágár a másik nem trágár.
ff


1997. október 21. - kedd, 10 óra 42 perc
Zsófi!

Képes Géza nagyon jó fordító.
...
Ezek szerint el van nyomtatva a T.Á. kötetem.
A fene vigye, és még hibajegyzék sincs mellé :)
Na mindegy...
Egyébként azt hiszem az uccsó sort elírtam...
De hát még régen, fiatal koromban :), tudtam fejből vagy hét fordítást, és ahogy öregszem :), egyre jobban keverem-kavarom őket. Szégellem is magam.
Hiába, már a nosztalgia sem a régi.

TREX


1997. október 21. - kedd, 10 óra 34 perc
Izéldmeg!

Hóhahó!!! Háttudod elképzeltem, mikor meséled a haveroknak hogy:
"Ezt aggyátok össze: ott volt a bige, oszt nem állt fel a hímtagom". Ha mony-t mondaná nekika himtag hejett mégjobban örülnének, az ziher! :)))

Ha meg a csajnak aszondod, hogy "szeretnék veled nászra menni", háttudod nemigen jucc el odáig, hogy aszond neki mennyire imádod az "ölét". Depláne nem, ha "nemzeni" hívod. Majcsak nézzed, mit kapsz a képedbe.

De szerintem kapisgálod a lényeget. Az ember az első (második-huszadik) szerelmét télleg nem megbaszni szokta, merhogy szeretkeznek. Hameg egy bulin felszedem a nőt csakúgy, akkor aztat megdugom, meg én! Hameg van egy jó szeretőm, azzal bizén baszni is szokok. Jó ordenárékát. Mostan minek kéne ezt mindet násznak híni, mikor úgy külömböznek egymástul mint fa meg erdő.

De ez a nemzet mint baszat ez kafa! Kise néztem volna belőled :))))))

Üdv
Trágárka


1997. október 21. - kedd, 10 óra 12 perc
Ha már mindenki leírja a kedvenc káromkodását, akkor én is. Ezt a mondatot Békéscsaba térségében hallottam olyan 6-7 éve, két munkástól, akik az utcán dolgoztak valamin, és az egyik munkásember kért valamit a másik munkásembertől, - gondolom sokadszor - a következő szavakkal: "bazd már ide azt a kibaszott baszást, bazdmeg!"
Ez szerintem teljesen kerek és überelhetetlen.
Hogy mikor bunkóság és mikor vicces a káromkodás, az teljesen a helytől és a környezettől függ, és nem lehet rá általános sémákat kitalálni (azaz: mindig bunkóság vagy mindig jópofa.) A szakszavakat meg az eufemizmusokat meg hagyjuk a prűdeknek és a finomkodóknak.
Szerintem pedig a trágár beszéd nem váltja ki a fizikai erőszakot sem, mivel általában egy egymáshoz vágott jóízű anyázás után már többnyire jön az igazi bunyó, úgyhogy ez inkább csak amolyan előjáték.
lajoska


1997. október 21. - kedd, 9 óra 27 perc
Nem hiszem, hogy a WC beli ügyletek ilyen fontosságot jelentenének az életben. Nekem legalábbis nem. Beszélni lehet róla, de minek. Hacsak nem a WC illatosító dezodor márkájáról. Arról van szó, hogy igazából nincs miről beszélni. Természetesnek hangzik viszont a téma, pl egy orvosi rendelőben, amikor aranyerekről tárgyalunk. Akkor lehet elemezni, hogy hogyan és miként, és főleg hányszor és milyen érzésekkel tölt el ...
El lehetne például nevezni a székletmintát szarmintának is, de egyszer csak jönne egy nagyokos, akinek ez nem 'természetes és egyszerű' elnevezése, tehát 'visszaállítaná' a székletminát, vagy találna valamilyen más szót rá. És ő lenne a Jani, a nagy szabadszellem, aki 'természetes módon, felszabadultan' trágárkodik.

Egyébként élénk tévedés, hogy a segg neve segg, az fenék.

Aki pedig a szeretkezés / testi együttlét / meghitt pillanat helyett a ba**st emlegeti, az óriásit téved. Akkor nem egy nővel/férfival örültek egymásnak, sehol sem volt a testi harmónia a boldogság, meghittség. (Ami természetesen és nem trágáran velejár)
Ez a trágár kifejezés sokkal semmitmondóbb, mint a fentebb emlegetett orvosi kifejezések. Ez akkor csak "süket rángatózás" (ahogy az író mondaná)

ff


1997. október 21. - kedd, 8 óra 38 perc
Elso emlékeim:
-------------------------

Már tudtam járni, sot még beszélni is tudtam. Kinnt sétáltam az udvaron, és szembe jött velem egy cigány fiú. Világosan és érthetoen azt mondta nekem:
- Menj az anyád kurva picsájába!
Azt tökéletesen értettem, hogy "Menj az anyád...", de a kurva és a picsa szavakat nem tudtam hová tenni. Ugyanakkor a hanghordozásból úgy éreztem, hogy ezek nem mindennapi szavak, és mindenképp meg akartam tudni a jelentésüket. Hazamentem. Szép napsütéses délelott, édesanyám veti be az ágyat. Valahogy nem volt bátorságom odaállni elé és megkérdezni: "Mondd anya, mit jelent a kurva picsa?", mert... úgy éreztem, hogy nem szabad ilyet kérdezni.
Az ördög azonban ott motoszkált bennem, és végül kiböktem:
- Menj az anyád kurva picsájába!
Kaptam egy nagy pofont és bogtem. Nagyon igazságtalannak éreztem az egészet. Azt reméltem, hogy édesanyám elmagyarázza, hogy "fiam, ilyet nem szabad mondani, mert a kurva az azt jelenti, hogy ..., a picsa pedig azt, hogy...". Úgy jártam, mint József Attila, amikor kipróbálta, hogy valóban eltörik-e a lámpacso, amikor hideg vizet locsolnak rá. Én azonban másodszor is próbálkoztam:
- Menj az anyád kurva picsájába! - mondtam most már dühösebben, a megsértett ember önérzetén.
A második pofon az elsonél is nagyobb volt, így abbahagytam a kísérletezést, mert úgy láttam, hogy ezen az úton sosem fogom megtudni, hogy mit jelentenek ezek a titkos szavak.
Néhány évvel késobb megtudtam a jelentésüket, de nem a szüleimtol...

Részletek az interjúból:
---------------------------------------


"Gondold meg, kétszáz évvel ezelőtt a királyok nászéjszakája nyilvános volt, majd azt követően a lepedőt is többen ellenőrizték, hogy a nagyhercegnő tényleg nem baszott-e félre a nászt megelőzően."

Hmmm...ez tényleg így volt? Csak azért mert semmi ilyesmit nem tanultunk történelembol. Kár...nagy kár. Biztosan sokkal jobban odafigyeltem volna a régi idok titkaira, és sokkal jobban szerettem volna a történelmet.

"Ebben olvastam, hogy ha összeadjuk a dolgokat, egy ember hatvanéves korára összesen másfél évet töltött el az életéből szarással."

Ezek szerint naponta 36 perc szarás. Hááát... nem is tudom. Amikor még kicsi voltam, akkor a szarás valóban fontos momentuma volt életemnek, de akkoriban még "multitaszking" voltam :-), azaz egyéb tevékenységet folytatva a backgroundba a pelenkába folytattam.


"Sőt, azt veszem észre, hogy annak is, amit hatalomnak - a pénz vagy a politika hatalmának - nevezünk, az igazi, belső mozgatórugója annak is az erotika."

Erotika? Azt azért nem így nevezném. Mostanában gondolkoztam el a dolgon, és a következoket agyaltam ki:
A hatalmon lévok- pl. politikusok - azon szoktak versenyezni, hogy kinek van nagyobb fasza (a faszukat sajnos mi reprezentáljuk). Amennyiben nézeteltérés támad közöttük, egymásnak esnek "az enyém úgyis nagyobb" csatakiáltásokkal. Szerencsés esetben meg tudnak egyezni döntetlenben, de van amikor fokozódik a nemzetközi helyzet. Ekkor eloveszik a farkukat, és meglóbálják, hadd lássa az ellenfél, hogy kivel áll szemben. Egy példa a közelmúltból: a szlovák-magyar vízieromu vita. Ha ekkor meg tudnak még egyezni a faszok méretét illetoen, akkor az alattvalók szívnak ugyan, de mégsem akkorát, mint amikor összecsapnak a faszok, és nagyságuk mellett keménységüket is próbára teszik. Ismét egy közelmúltbeli példa: a szerb-horvát-bosnyák megmérettetés.

Egyetértek
MuzX hétfo, 16 óra 36 perces utóíratával. Bovebben kifejtve, ha kimondjuk azt a szót, hogy "citrom", akkor látjuk lelki szemeink elott a sárga gyümölcsöt, és érezzük lelki ízleléssel savanyú ízét, amitol összefut a szánkban a nyál (feltételes reflex). A lócitrom szó egy köztes állapot, amikor nem tudjuk igazán, hogy mire is gondoljunk, ezért szalonképesebb a lószarnál. A szarról egyértelmuen tudjuk, hogy büdös, és egy kis fantáziával az ízét is el lehet képzelni. Amint megjelenik lelki szemeink elott a szar, önkéntelenül is összeszorítjuk a fogainkat, visszafojtjuk lélegzetünket, és igyekszünk kikerülni a szar vonzáskörzetébol. Nyilvánvaló, hogy nem emlegetjük fölöslegesen.
A nemi szerveinkkel az a baj, hogy elhelyezkedésükbol és funkciójukból adódóan lehetetlen tisztán tartani a nap 24 órájában. Ezért van az, hogy az emberek többségében a fasz vagy a picsa felemlegetése nem a frissen megmosdatott tiszta faszt vagy picsát juttatja az eszébe (ami ugyancsak kívánatos), hanem a gyakoribb - a mosdatás elotti állapotát. A noi mell például fontos erogén zóna, és mégsem trágár szó, mert a noi mell szinte mindig tiszta, szép és vonzó.

A baszás és a szeretkezés elvileg ugyanazt a cselekvést hivatott leírni, azonban óriási különbség van a ketto között: míg a baszás pusztán fizikai kapcsolatot jelent, a szeretkezés lelki kontaktust és harmóniát feltételez. A szeretkezés említésekor agyunk a tiszta lelki kapcsolatot helyezi elotérbe a testiekkel szemben, ettol szép szó a szeretkezés. Sajnálatos módon a mai rohanó világban az idoigényes szeretkezésnek a gyors baszás az alternatívája.

Nem tudjátok véletlenül, hogy a francia „baiser" vagy a magyar „baszás" szó volt-e elobb? Akárhogy is van, ezúttal túltettünk a franciákon, sot az angolokon és... most nem jut eszembe több :-)

Egy témába vágó film: Lenny (1974), fsz.:Dustin Hoffman.

Azt hiszem, hogy meg fogom nézni a Trágár Töredékeket, sot mi több a teljes Trágár Toldi is felkeltette a kíváncsiságomat.

Dajcs


1997. október 21. - kedd, 7 óra 47 perc
Tisztelt mindenki !

Jelent meg pár éve -jó pár éve- egy Paraszt dekameron c. könyv.
Ami hatalmas meglepetést okozott benne, az a magyar vidék hatalmas szókincse és költői kedve volt az incselkedéstől kezdve az együttlétig mindenféle szóvirágokra.

Érdekes, nekik még volt fantáziájuk, nekünk már csak a lényeget emlegető néhány szavunk van.
Itt már próbáltuk összegyűjteni a ma használatos kifejezéseket, siralmas, erőltetett gyűjtemény lett. Több fantáziát, hölgyeim és uraim, több szellemességet!
papaja


1997. október 21. - kedd, 7 óra 22 perc
Bocs, de ha már filologizálunk, nem állom meg, hogy ne mondjam, mert tetszik: A Napló-ban, amit csak a halála után ötven évvel adtak ki, Goethe, nem csekély önbizalomról téve tanúságot, Meister-nek nevezi... hm... klinikai nyelven a péniszét, óvodás nyelven a fütyijét, a szemérmes szleng nyelvén a farkát, köznapi megnevezéssel a faszát. Amit Kosztolányi mester-nek fordít, Babits meg ipszének (kurziválva).
"A vágy zsarnok volt, a test engedelmes, / s az _ipsze_ jól szolgált, a drága szolga! / De most hiába költöm a mihasznát, / s a legszebb kéjtől fosztja meg a gazdát!" (B.)
"De hát a Mester, a Pajtás mogorva, / parancsra nem hajt, s nem lehet szapulni, / egyszerre mégis ébred s fölugorva, / egész hatalmas pompájában nyúl ki." (K.)

:))))Ráadásul, most látom, Kosztolányi megtartotta magyarban is a nagy kezdőbetűt: na ja, elvégre önálló személyiségről van szó :)))
zs.


1997. október 21. - kedd, 4 óra 9 perc
TREX (hétfő, 15:28),
Ami a szellemesség/sekélyesség ítéletet illeti, arról lásd Pucros Mackó iménti üzenetét Trixie-nek (nem akarom elismételni).
Ami a Goethe-fordításokat illeti, szerintem a Képes Gézáé vetekszik a Tóth Árpádéval (aki egyébként A vándor esti éneke-ként fordította a címet, de ez lényegtelen, gyönyörűen idézted :)).
Ami az itt szereplő változatnál az átírás/fordítás problémát illeti, abban teljesen igazad van, de nem én használtam a "fordítás" szót.
Végül a rész/egész-ügyben én vagyok a hibás: szerkesztői figyelmetlenség. Észre kellett volna vennem a szövegben az elírást (eredetileg, emlékeim szerint, ez úgy hangzott el, hogy a Dalok egyik legszebb része), mint ahogy a versnél már nem is szerepel a "részlet" szó.

Akkor béke? :))

zs.


1997. október 21. - kedd, 3 óra 58 perc
Én bizony szivesen elmennék. Jól megirt versek akkor is jók, ha trágárak. Ezenkivül mindenki szeret egy kicsit disznólkodni a szavakkal, mert az mindig jó vicc. Persze csak akkor, ha nem öncélú, hanem szellemes. Szerintem a szellemesség a trágárságot is irodalommá képes avatni.

Azzal azonban én sem értek egyet, hogy visszaállitsuk az állapotot amikor mindenki közösen szart meg kúrt, hogy idézzem G.B-t. Már csak higiénés szempontból sem :). Amibe beletartozik a nyelvi kultúra is. Nekem például semmi problémám sincs megfelelő szavakat találni a nemi szervek vagy a szeretkezés megnevezésére. Csupán megválogatom a szavaimat, a helyzettől illetve a hallgatóságtól függően. Némely helyzetben például egyáltalán nem illik a témáról beszélni, máskor a barátaimmal viccelődünk, vagy éppen a férjemmel beszélem meg az altesti problémákat. Az orvosnál latinul beszélünk. Amikor meg káromkodunk, a jó magyar nyelv igen gazdag választékot kinál, nekem egyik kedvencem - hadd adjam a gyüjteményhez - az "azt a fűzfánfütyülős rézangyalát". Ebben a választékban helye van a trágár káromkodásnak is: a nyomaték az nyomaték. A baj a kizárólagossággal van, meg a nyelvi szegénységgel. Lásd az Életképet PET-től. G.B. semmilyen úttörő tevékenységet nem folytat a trágár szavak használata terén, a baszás és szarás mindennapos szavak lettek, nem kéne küzdeni értük.

Lukrécia


1997. október 21. - kedd, 3 óra 38 perc
Szimbolikáról van szó, kérem! A csúnya szavaknak szimbolikus jelentésük van. Hol ez, hol az. Kommunikációs probléma, ha ebből félreértések származnak.
Közismert a trágár kifejezések törvényen kívüli státusza, és ezt fel is szokták használni közléskor. "Most ENNYIRE mérges vagyok.", "jó lesz vigyázni, mert semmitől sem riadok vissza", "buta vagyok" - ilyen metakommunikatív üzeneteket is hordozhat a szavak alkalmas megválasztása.
De ha a tegnap esti baszás elemzése közben kerül szóba a pina meg a fasz, abban nincs semmi indirekt; ez a szóhasználat ilyenkor magától értetődő. (Az elméleti szakember, a szexológus, az anatómus pedig hüvelyről, vagináról, hímvesszőről, péniszről fog beszélni, mert a tárgyilagos, szenvtelen stílus pedig ezzel jár.)
Leegyszerűsítés automatikusan bunkóságnak, műveletlenségnek beállítani a "trágár" szavak használatát. Sőt. Gyakran éppen korlátolt emberek akarnak azzal műveltnek látszani, hogy lenéznek mindenkit, aki "csúnyán beszél" - vagy aki nem nézi le azt.

Trixie,
a guszti buszáról disputálni szerintem nincs értelme. Nem gusztustalan, nem undorító, hanem "számomra gusztustalan", "én undorodom tőle" a pontos kifejezés. Úgy "önmagában" semmi sem az.

DD, bocsáss meg:
aki azt hiszi, hogy mások a mocskos beszédért mennek oda, az a sznob. Ha nem az lenne, el tudna képzelni más okot is.

Pucros Mackó


1997. október 21. - kedd, 3 óra 34 perc
Azért beszéltek igy mert primitivek vagytok. Nincs rendes szókincsetek. Vagy idegen szavak, vagy trágárság. Azt hiszitek, hogy ez müvészet, meg modern. Aki azért fizet, hogy mocskos beszédet halljon az perverz, vagy sznob.
Nekem nem kell.
DD.


1997. október 21. - kedd, 2 óra 20 perc
MuzX!

ez az uj szó szerintett tutter rollah :"nyalmeg" :-) engedelmeddel használnám :-)

kaviat


1997. október 21. - kedd, 0 óra 6 perc
Azt hszem, hogy kukkolni jó dolog, és azt, amit egy adott helyzetben kéjjel lesünk ki, ásítozva vennénk tudomásul, ha nyíltan nézhetnénk meg. (Lásd még TITOK) Ez van a trágársággal is. Ha a "fasz","pina" meg "bazmeg" bevonulna a hétköznapi nyelvbe, kitalálnánk, hogy "alma", meg "asztal" és akkor azon sikkantgatna, aki sikkantgatni akar. Szóval szerintem hagyjuk meg azokat trágárnak, amiket ma annak tartunk, mert így kényelmesebb, nem kell újakat kitalálni.

1997. október 20. - hétfõ, 23 óra 18 perc
"Gondold meg, kétszáz évvel ezelőtt a
királyok nászéjszakája nyilvános volt, majd azt követően a lepedőt is többen ellenőrizték, hogy a nagyhercegnő tényleg nem baszott-e félre a
nászt megelőzően. Ma már szavunk sincs rá. Elvonulunk meghalni a kórházba, elvonulunk kúrni a sötétbe."

Kérdezed, elmennék-e az előadásra. Nos, aki szabadon így fogalmaz, mint a fenti művész úr, arra nem vagyok kíváncsi. Mondhatnám úgyis, hogy baszok rá... (de nem mondom - ahogy Salamon Béla bácsi mondaná.)

Mondok egy példát:
<- Itt az ablak mellett látom, hogy Reisz Attila.
Most a "rejszolás" gusztustalan, vagy sem? Nos, szerintem igen. Akkor már inkább önkielégítés. Szerintem az onánia/onanizálás is gusztustalan szavak. Ha pedig Reisz Attilával hozom össze, akkor még inkább tarthatatlannak tartom azt, hogy "trágárság márpedig nincs, minden szó egyenértékű és a királylány esetleg félrebaszott én meg általában a sötétben kúrok".

Trixie


1997. október 20. - hétfõ, 22 óra 22 perc
Életkép!

"Szopjá le te buzi há qrva anyádba csámborogtá
te lepcses szájú fasszopó barom?"
Winetou-ék köszöntek egymásnak.
Szerintem nem mindenkinek áll jól a dolog,főleg
ha mást nem is tud mondani.
Esetleg utána jön egy kis penge vagy egy laza
pofon.Az is trágár tud lenni.
PET


1997. október 20. - hétfõ, 21 óra 49 perc
Azthiszem a magyar nyelv is nagyon alkalmas arra,hogy az élet különböző területein,a leg megfelelőbb szavakkal fejezzük ki gondolatainkat, érzéseinket.Nem a leg szerencsésebb dolog minden esetben irodalomból vett példákkal alátámasztva indokolni trágár szavainkat.Ne felejtsük el,hogy a költő,szinte rá van kényszerítva arra,hogy mondanivalójának súlyát,a szó jelentését,a lehető- leg rövidebben,hatásosabban,gyorsabban,értesse meg az olvasójával.Mit szólnánk ahhoz ha az időjárásjelentésben azt mondaná a Szilárd,hogy ma kurva meleg lesz,egész nap kibaszottúl fog sütni a nap....A szónak az ad igazán erőt,hogy az agyunk azonnal képpé alakítja.Ezért alakulhatott ki a trágár szó is.De azért nem trgédia.Engem igazán csak a pofátlan hazudozás borít ki !!!!!!
Toni


1997. október 20. - hétfõ, 20 óra 53 perc
duplafasz! duplacsikló!
kurt vonnegut (buörleszk? macskabölcső?)


1997. október 20. - hétfõ, 18 óra 48 perc
ESetleg tartsunk szinonima-vetélkedôt? :))

Nyilván mindenbe bele lehet kötni. Egyik túl népies, másik túl fennkölt, harmadik gyerekes...
mindenesetre van választék :)))))))))

dákó, kéjléc, farok, farkinca, joystick, vesszô, fallosz
punci, pinus, nuni, nunus, kéjbarlang, interfész (amibe a joystick csatlakozik :))))) )
szeretkezés, hancúr, hempergés, eksön, ágytorna
oboázás, fuvolázás, nyalókázás
nyalakodás, nyelvelés
szellentés, kipufogás, durrantás, szelelés
nyomikázás, kakkantás, pottyantás
csurgatás, leeresztés, pössentés

biztos van még egy csomó...szerintem ezek például nem trágárak. :)))))

Mindamellett, hogy az élet természetes velejárója mindez, gondolom, mégse kell például egymás orra elé odacsinálni az utcán. Ezeket az ürítkezési műveleteket nem hinném, hogy mások elôtt kéne végezni, ha egyébért nem, legalább higiéniai és légfrissítési okokból. :)))))))
Épp ezért, ha valaki azt mondja, hogy a mindennapi beszédben teljesen elfogadható a rendszeresen használata ezeknek a szavaknak, nem hinném, hogy igaza lenne. Elôfordulhatnak, de nem kéne kötöszóként, vagy töltelékszóként szerepeltetni, mint ahogy sokan teszik. Szarni - pardon, kakilni - is csak egy-kétszer megyünk naponta, nem egyfolytában.....:)))))))))))
Az interjúban szereplô indok (amikor még többen éltek egymás mellett egy helyiségben, és minden ilyesmi a többiek elôtt zajlott, ezért nem volt tabu) nem állja meg a helyét ma. Egész mások a viszonyok manapság, én a magam részérôl nem kívánnám végigbámulni, amint valaki percekig nyögve erôlködik kidülledt szemekkel...., és én se kívánom ezt mások szeme láttára megtenni. (Elnézést a naturalizmusért.....) :)))))
Ugyanígy a beszédben is némileg perverz, ha valaki élvezettel és sűrűn merül el az ezzel kapcsolatos szavak használatába. SZerintem az indulatok levezetésében, düh kifejezésében még elmegy (nálam is elôfordulnak káromkodásokban) de egyébként inkább ne....

MuzX


1997. október 20. - hétfő, 17 óra 50 perc
Jó, jó, de mi az ami közönséges?
Na gyertek megyünk szarni.
Meg aztán értelmetlen, magyartalan és felesleges is.
Pl:
Hogy a picsába ne...?
Mi a lófasznak kell...?
S akkor mi az anyázás? Meg a fokozás?
Nem értek egyet.
Húzzon apád a faszára és a faszom legyen a sírbaereesztő köteled.
Új 7? nyelvezet?
Pöcs.
Az beszél igy akinek a szókincse hiányos.
Bazdmeg ( de ide köpni is szükségeltetik, csak úgy a fogak között).
A hétre ennyi elég is.
Ugyan az a
Pöcs.
Most jó? Én kimondtam, ti meg kiszeditek.


1997. október 20. - hétfő, 16 óra 16 perc
valamikor egy politikus (vagy akárki, de nem lehet eléggé lesújtóan/trágárul titulálni) a tényleges problémák megoldása helyett kreálta ezen álproblémát, és sikeresen meg is oldotta...

aláírás: névtelen


1997. október 20. - hétfõ, 16 óra 8 perc
Zsófi, ez nem szellemesség, hanem sekélyesség, de annak igen sekély.
A vándor éji dalának legszebb fordítása (szerintem) Tóth Árpádtól van.

A vándor éji dala

Immár minden bércet
Csend ül,
Halk lomb, alig érzed
lendül,
Sóhajt az éj.
Már búvik a berki madárka,
te is nemsokára
nyugszol ne félj.

(Ha valamit rosszul írtam, akkor elnézést, néha elkeverem a különböző fordítások sorait.)

De felhozhattam volna bermelyik ismert fordítást is... Egyszerűen nincs alapja az összehasonlításnak!!!
Továbbá: amit te felemlegetsz, az nem fordítás, hanem max. átírás, de ha fordítás akar lenni, akkor sem részlet, hanem egész...
Zsófi, kicsit(?) haragszom.

TREX


1997. október 20. - hétfõ, 15 óra 28 perc
Trágárka!

A nyalás vagy a szopás élből kakukktojás! Ha a csecsszopó szót hallod, Te mire gondolsz elsőre?

A többire kapásból:
fasz=hímtag, lőcs, sudribunkó, mony
pina=öl (ez kissé költői, de a legszebb.)
szar=ürülék, bélsár, salak (ezek gusztustalanabbak a szarnál)
fing=szellet, bélgáz, pukk
baszás=nász, nemzés, szerelmeskedés, (ez is fennkölt)

És mind magyar szavak.

Azért ha valaki, élete legnagyobb szerelmével először fekszik le, arra ritkán mondja azt, hogy megbaszta. Aztán a nagy embereket nemzik, nem csak úgy összebasszák. Képzeld el a nemzetet mint baszat. Van különbség?

Izéldmeg


1997. október 20. - hétfõ, 15 óra 16 perc
Kedves Trágárka!

Elnézést, hogy beleszólok ff dolgába,
sorolom:
Formális Informális
------------------------------
hímvesszô fütyi
kaka kaki
nôi nemi szerv punci
flatulálás szellentés
közösülés szeretkezés(!)
orális szex
orális szex

... és számtalan triviális, mégis finomkodó kifejezés.

Üdvözlettel
Énis


1997. október 20. - hétfõ, 15 óra 12 perc
Trágárka,
nem sorolom. Te is tudnád sorolni, és az is aki nyakra főre használja azokat.
Nem az esetenkénti használatról van szó, hanem arról, ha valaki azzal dicsekszik maga előtt, ő milyen nyílt, nyíltan vállalja a trágáságát. Ez néha a hiányos szókincs eredménye.
A dolgok mások által is elfogadható megfogalmazása, nem indulat/érzelem/vágy/düh nélküliséget jelent.
És sokszor milyen semmitmondó a trágárkodás...
ff


1997. október 20. - hétfõ, 14 óra 38 perc
Szerintem több oka is van, hogy ezeket a szavakat általában trágárnak érezzük.
Egyrészt az emberek többségét úgy nevelték, hogy ezek trágár szavak, kisgyerekkorunktól fogva megszidták, ha használta. (Más kérdés, hogy esetleg épp a kedves szülô szájából hallotta a legtöbször némelyik) :))))))))
Másrészt legtöbbször ezeket a szavakat primitív, bunkó alakok szájából hallom, mint káromkodást, becsmérlést, ezáltal zavar a használatuk olyan szituációban, amikor nem szeretném, ha ezt a hatást keltenék.
Persze én is káromkodom, én is ezekkel a szavakkal többnyire....nyilván elég tudathasadásos állapotnak tűnik a kedvesem kívánatos testének részeit pont azokkal a szavakkal illetni, amikkel nemrég még a dühömet vezettem le.
De nem hinném, hogy ennyire lehetetlen olyan szavakat találni, ami azért kifejezi a lényeget, nem hat az orvosi műszavak sterilségével, nem sznobosan finomkodó, és kellôképpen játékos - mivel az erotikának éppen egyik lényege a játék -, és mégsem abból a szinte mindenki által káromkodásnak használt készletbôl kerül elô, ami esetleg zavarólag hat.

Az is tény, hogy mindez a szituációtól, illetve a résztvevôktôl is függ. Lehet, hogy ugyanaz a szó, ami egy köznapi helyzetben trágárnak hat valaki mástól, ha olyasvalaki mondja nekem, akit nagyon kívánok, éppenhogy izgató hatást is kelthet, fôleg, ha a szándéka is ez, és neki épp ilyen a stílusa (ez se törvényszerű persze, de elôfordulhat).

MuzX

u.i.: ezt már kifejtettem ugyan régebben (meg is kaptam érte a magamét), de ideillik: az alapvetô oka, hogy ezek a szavak trágárak lehetnek, nem is magukban a szavakban rejlik, hanem a jelentésükben. A szexben az örömszerzésben leginkább résztvevô szerveink végül is megegyeznek az ürítkezésre szolgáló szerveinkkel, ez a kettôs funkció okozza a szavakban is a kettôsséget. A kéz, a nyelv, a fül, a láb éppúgy nagyon jelentôs gyönyörforrás lehet, mégse káromkodik úgy senki, hogy: "Lónyelv a füledbe!" vagy "Elhúzz ám a büdös lábba.....", esetleg "Kapd be a kezem!", és azt se nagyon hallottam még a "bazmeg" helyett, hogy "nyalmeg" :)))))))))))))


1997. október 20. - hétfõ, 14 óra 36 perc
Leírva jó. Jót röhögök
Villamoson hallva köhögök!
Csak baráttól tűröm el
Nyelvem ilyenkor felesel.
Döme


1997. október 20. - hétfõ, 14 óra 22 perc
Tisztelt ff!

Sorojjad!
fasz=
szar=
pina=
fing=
baszás=
nyalás=
szopás=
meg még ami eszedbe jut.

Sorojjad az azonos értékű megfelelőt lécci.

Trágárka


1997. október 20. - hétfõ, 13 óra 58 perc
Mi ebben az újdonság? Kb. 20 éve jelent meg az Erato. A Toldi átiratot meg minden általános iskolás ismeri. A baj az, hogy sokan azt hiszik, ha közönség előtt kimondanak "trágár" szavakat, attól, felérnek egy Kosztolányival, vagy Szép Ernővel. (Vagy olyan humorosak mint Karinthy.)

Az sem újdonság, hogy az ember kakál, (sőt ha olvas is közben, tán még több időt is eltölt vele mint másfél évet), de ezt nem az ebédlőasztalnál teszi. És valahogy nem is várja el tőle senki.

Egyébként is nálunk sokkal több "szép", mint "csúnya" szó válik, -ki tudja miért- szalonképtelenné.
...meg


1997. október 20. - hétfõ, 13 óra 54 perc
A trágár szavak azért trágárak, mert van teljesen azonos értékű megfelelőjük, csak lusták használni azokat egyesek.
A versek (egy részét most elolvastam) nemcsak trágárak, hanem guszutustalanok is.
Csupa fröcskölő mocsok, de az is mocskos lesz tőle aki írja.
Nem arról van szó, hogy ha káromkodni való helyzetbe kerülünk, az mondogassuk: ejnye, aj a manóba, és stb. de egész költeményeket kerekíteni, az nem nagy fantáziára vall.
A trágárság csak egy nagy hadonászás a szavakkal.
ff


1997. október 20. - hétfõ, 13 óra 38 perc
Nagyon rossz dolog, hogy vannak az életnek olyan szférái, amit titkolni "illendő". Kár, hogy ezt szoktuk meg. Civilizációs ártalom. E téren merre indulhatnánk "vissza a természetbe"? Szerintem, sajnos, ellenállásba ütköznénk minden irányban. Önmagunkon belül is.

b+froccs említette azt az esetet, amikor az agresszivitást jelzik trágársággal. Egyetértve, eszembe jut erről: szerintem nagyon kis egyszerű gondolkodásra vall csupáncsak annyit beazonosítani, hogy előfordul-e bizonyos szövegben trágár szó, és ebből BÁRMIFÉLE ítéletet alkotni. Azt akarom mondani l: ahol a trágárság kifogásolható, ott sosem a trágárság a probléma, hanem mindig valami más.

Amúgy, nyilván nincs semmilyen különös sajátságuk a trágár szavaknak. A közvélekedés azonban varázserőt tulajdonít nekik, ettől az aztán lesz is.

Hasonló okból tűnik ki tevékenységeink közül a szarás, a baszás. Így neveltek bennünket, sajnos. Úgy mondják, mindez "magánügy". Szerintem hadd döntse el mindenki maga, mit kezel magánügyeként és mit nem. És azt is, mit jelent számára a "magánügy"; mit vár el az idetartozó dolgokkal kapcsolatban másoktól.

Pucros Mackó


1997. október 20. - hétfõ, 13 óra 26 perc
A perverzitáshoz két ember kell:
egy aki mondja és egy aki érti.

TREX


1997. október 20. - hétfõ, 13 óra 25 perc
Tragar szavak kellenek! Nana!
Tragar szavak nelkul nem tudom mi lenne a hun.flame nevu magasroptu newsgrouppal.
Az internet egyik szegyenfoltja ez, meglepo, hogy embereknek mikre mennyi idejuk van manapsag...
Aki esetleg karomkodasban haladonak erzi magat, az ott tovabb kepezheti tudasat...

cool


1997. október 20. - hétfõ, 13 óra 21 perc
gusthy,
A felsorolásból egy rakás minden kimaradt, elsősorban azért, mert a Kolibri-beli összeállításra épül a kérdés, másodsorban azért, mert ha mindent beírtam volna az interjúba, amit Galkó Balázs átnézett az összeállítás elkészítésekor és el is sorolt nekem, akkor fél óráig scrollozhatnánk, mire az interjú végére érünk (így csak tíz perc :))
zs.


1997. október 20. - hétfõ, 13 óra 10 perc
b+froccs: Ezeket gyujteni is lehetne, kedvencem az

"az argyelusat" :-), de ez egy picit off-topic.
Egyebkent feltehetoleg elmennek egy ilyen estre, ha az valoban muveszi.

A muveszi felsorolasbol ha jol latom, kimaradt Timar Gyorgy "Szajna-parti Erosz"-a, ami szerintem a mufaj egyik csucsa (Francia tragar versek, T.Gy. forditasaban.), meg persze Villon.

gusthy


1997. október 20. - hétfõ, 12 óra 53 perc
Nem a szavak, hanem az emberek ill. a stilusok a trágárok.
donvito


1997. október 20. - hétfõ, 12 óra 47 perc
Bármennyire is nyelvünk sajátja, használjuk csak inkább baráti körben ŐKET. Az emberek többségét megbotránkoztatja a közterületen vagy nagyobb társaságban elhangzó trágár szó. Ez szokásjoggá vált, tehát, ha a többséget zavarja, akkor illik nem használni ŐKET. Ezért nem értek egyet az elektronikus médiákon elhangzó trágár szavak használatával. Egye fene írott médián menjen!
notoler


1997. október 20. - hétfõ, 12 óra 38 perc
Vannak tragar dolgok nem csak szavak. Ezek valakit zavarnak valakit nem. En bizonyos dolgokat, helyzeteket csak tragar szavakkal tudok kommunikalni, de ha olyanok elott teszi az ember, aki nem erti az nagy bunkosag.
Van egy masik dolog, az agresszivitas, amit egyes fa..k tragar beszeddel jeleznek ~ megfelemlites, ami merhetetlen bunkosag. Szoval olyan ez mint az atom, bekes celokra ok haborura nem.
Szerintem is meg kell orizni a magyar nyelv gazdagsagat karomkodas teren, de en a konzervativabb mondasokat is igencsak kedvelem:
A su"ly essen bele' !
Azt a leborult szivar ve'ge't. ...

b + froccs


1997. október 20. - hétfõ, 12 óra 10 perc
Kérdezzétek meg G.F.-et és Razzia Cattanit.
A trágár szavak kitűnő ismerőit.
én


1997. október 20. - hétfõ, 11 óra 59 perc
Regen a tragar szavak az orvosi konyvekben fordultak elo. Amit most him nemiszerv az regen khm... szoval AZ volt. A tragar szavak pedig azert tragarak, mert sok ember nem tud ertekelni egy mar-mar remekbe szabott, a magyar nyelv minden fordulatat es nyelvtani csodajat otvozo karomkodast. Magyarul lehet a legjobban karomkodni, es szerintem baj lenne ha elfelejtenenk ezt a nyelvi kincset, becses oroksegunket.

Gwalker, negyes blokk, ket fel kevert


1997. október 20. - hétfõ, 11 óra 40 perc
Még mielôtt mélyen elmerülnék benne, mindenkinek, aki még nem ismeri figyelmébe ajánlom a "http://www.notam.uio.no/~hcholm/altlang/ht/Hungarian.html" -ot. Többek között itt is sok magyarázatot kaphatunk a fenti kerdesre. Ettôl teljes az egész.
A múltkor végigolvastam az egész hu web-et, hátha találok valami érdekes magyarázatot arra, ki hogyan vélekedik ama nagy magyar mondásról, miszerint "Három a magyar igazság". Az eredmény nagyon siralmas volt fôleg azért, mert közben az is kiderült számomra, hogy gyakorlatilag semmi sincs a magyar web-en. Pontosabban dehogy is, alternativ dictionary van!

Ismét üdvözlettel, Énis


1997. október 20. - hétfõ, 11 óra 37 perc
Bocs!
ffacsko@larix.efe.hu (A pólóhoz.)


1997. október 20. - hétfõ, 11 óra 36 perc
Hát, így név nélkül nehéz lesz.
zs.


1997. október 20. - hétfõ, 11 óra 32 perc
Elso lenneek? POLOT!!!

1997. október 20. - hétfõ, 11 óra 29 perc