Cenzúra vagy jogos sérelem


Pénteken az RTL Klub levette mûsoráról Martin Scorsese filmjét, a "Krisztus utolsó megkísértésé"-t.

Az elõtörténetrõl:
A film elleni alapkifogás: sérti a vallásos emberek érzékenységét, nemcsak azért, mert sajátosan értelmezi Júdás és Pál apostol szerepét, hanem mert Krisztust kétkedõ, vívódó emberként ábrázolja, aki még a kereszten is arról gondolkodik - az utolsó megkísértés -, hogy nem lenne-e jobb szeretni egy nõt, Mária Magdalénát, otthont, családot alapítani, és emberi életet élni.

A film 1988-ban készült az Egyesült Államokban. Már jóval a bemutató elõtt kitört a vihar körülötte, ugyanis Scorsese és a gyártó, a Universal/MCA már a munkakópiát levetítették meghívott egyházi vezetõknek, akiktõl támogatást reméltek a várható támadások ellen. Tévedtek, azonnal megindultak a nyilvános tiltakozások, tüntetések, ellenkampányok - mielõtt a filmet a nézõk láthatták volna. Ennek része volt az is, hogy a tiltakozók több mint két hónapon át blokkolták a U/MCA telefonvonalait - azaz szervezett rendben, folyamatosan tárcsáztak -, és küldeményekkel árasztották el a gyár vezetõinek otthoni postaládáit (a korabeli mailbomb). Az amerikai filmszakmai szervezet természetesen a film védelmében szállt harcba, a mûvészi szólásszabadságra hivatkozva, és az egyházi személyek és szervezetek tiltakozásait elõzetes cenzúrakísérletnek minõsítette. Az amerikai írók szervezete támogatta a filmeseket. CNN-en Larry King vitát szervezett a filmszakmai szövetség vezetõje és az egyik egyházi személyiség közt, aki a televíziós fellépéseivel támadta a filmet. A két fél érvelése rendkívül tanulságos: a filmes elmondta, hogy õ maga is hívõ katolikus, de elsõsorban amerikai állampolgár, s mint ilyen, a szólásszabadságot köteles védelmezni. Az egyházi ember válasza erre a következõ volt: "Ön, kedvesem, elsõsorban Isten gyermeke". A bemutató az USA több nagyvárosában egyszerre zajlott, mindenütt rendõri segédlettel. Több mozit felgyújtottak, voltak mozitulajdonosok, akik megtagadták a vetítést, a gyártó cég stúdiói elõtt folyamatosan többezres tömeg tüntetett. Színészek viszont - Clint Eastwoodtól Warren Beattyig - támogató sajtónyilatkozatokat adtak ki, és gyûléseket is szerveztek a film mellett.

Európa: nyilatkozatban ítélte el a filmet az olasz püspöki konferencia, nyilvánosan felszólalt ellene a dublini érsek, a párizsi, a lyoni érsek - mindketten közölték, hogy nem látták a filmet, és fogalmuk sincs a mûvészi értékeirõl, de a regény alapján tudják, hogy sérti milliók lelki szabadságát, ezért kérik a film betiltását -, a a német püspöki konferencia felszólította a híveket, hogy bojkottálják a filmet, s ott is számos mozitulajdonos tagadta meg a vetítést. Nagy-Britanniában a nézõk és hallgatók országos egyesülete indított kampányt: azt akarta elérni, hogy mindenki a saját lakóhelyén kérje a hatóságoktól a film betiltását. Franciaországban mozikat gyújtottak fel Párizsban is, vidéken is, könnyfakasztó bombát dobtak a nézõtérre, sokan megsérültek a vetítések helyszínén folyó állandó tömegverekedésekben. A francia kulturális miniszter kiállt a film mellett, sõt, a párizsi érsek is, aki a film ellen emelt szót, elítélte az erõszakot.
(Brazíliában, Sao Paulóban a polgármester higiéniai okokra hivatkozva bezáratta azt a nyolc mozit, ahol a filmet vetítették. Izraelben arra hivatkozva tiltották be a vetítést, hogy a film sérti a keresztények érzékenységét.)

Magyarország: 1990 januárjában mutatták be a filmet. Keresztény egyházak tagjai tiltakoztak a bemutató mozi, a Mûvész elõtt, a tiltakozást többek közt a Hit gyülekezete szervezte. Az egyházak képviselõi táviratot intéztek Németh Miklós miniszterelnökhöz és az Országggyûléshez, kérve a film azonali betiltását. A kritika egyhangúlag elítélte a tiltakozásokat. "Az alkotói szabadság az emberi szabadságjogok egyike, miként az a szólás- és véleménynyilvánítási szabadság is... nehéz és gyötrelmes idõszak után jutottunk el végre ebben az országban addig, hogy megszûnt a cenzúra, nem tiltanak be jó szándékú gondolatokat és mûveket..." "...ennek a víziónak a tanúságtétele az, hogy akit az Úr kiszemelt az áldozatra, az vágyai ellenére sem menekülhet.". "... nincs abban semmilyen szentségtörés, hogy az alkotók Jézus alakjában az emberi vonásokat hangsúlyozzák... Kísértések közt sokkal nehezebb, s épp ezért sokkal értékesebb tisztának maradni..." "Hiba lenne a filmet betiltani,csak azért, mert másként közelít egy témához. Betiltása a középkori boszorkányégetésekhez válna hasonlóvá 1990-ben itt, Közép-Európában." 1994 karácsonyán a Magyar Televízió egyes csatornája tûzte mûsorra a filmet, majd a megindult egyházi tiltakozások nyomán levette a mûsorról. Múlt hét csütörtökén az RTL vezetõi még úgy nyiltakoztak, hogy az ismét megindult tiltakozások ellenére is levetítik a filmet - a Magyar Katolikus Püspöki Kar, a Magyarországi Református Egyház Zsinata és a fõvárosi közgyûlés kisebbségi, emberi jogi és vallásügyi bizottsága tiltakozott az RTL-nél, a nyilvánosságnál és az ORTT-nél -, hiszen az kultúrtörténeti alkotás; viszont vetítés elõtt, ígérték, felhívják a nézõk figyelmét, hogy a film sértheti egyesek hitbéli meggyõzõdését. Aztán csütörtök estére meggondolták magukat. Így hát másodszor kudarcot vallot Martin Scorsese a magyar televízióknál.

Kérdéseim: Szerintetek
- egy mûalkotás sérthet-e érzékenységeket, s ha igen, mi a teendõ az ilyen mûalkotással;
- meghúzható-e, és ha igen, hol a mûvészi szabadság határa;
- joga van-e bármely alkotónak újragondolni az emberiség nagy történeteit, vagy csak bizonyos történeteket van joga újragondolni (mint pl. a Faust-legenda)
- mi a teendõje egy filmrendezõnek, egy filmgyárnak, egy filmforgalmazónak, egy kulturális kormányzatnak akkor, ha egy film ellen ilyen tiltakozási hullám indul meg;
- azonos tekintet alá esik-e a film bemutatása a mozikban és a televízióban;
- azonos tekintet alá esik-e az 1990-ben monopolhelyzetben lévõ MTV és az egyik kereskedelmi csatornaként mûködõ RTL Klub eljárása?
Mindent összevetve ti egyetértek-e azzal, hogy levették mûsorról a filmet? Mi volt ez: jogos meghátrálás vagy gyáva behódolás a cenzúra elõtt?

Mihancsik Zsófia
zsofi@mail.datanet.hu

Ezen a héten még beírhatjátok az új hétkérdés-javaslataitokat a zsákba. Jövõ héten megint szavazás. Kérdezem: feltegyem-e az új szavazólistára ismét a múltkor kimaradt, de magas pontszámot elérõ kérdéseket (mint pl. az öngyilkosság). Ezt is a zsákba írjátok meg.


A válaszok:Rezső!

Már látom, hogy te vagy itt a főnök, de a lényeget ügyesen kerülöd. Miért pont latinul idézed Jóbot, mikor az eredeti héberül van, és van egy jó görög fordítás is (Septuaginta), ennyi erővel magyarul is idézhetnéd, nem olyan nagy szégyen az, ha valaki csak latinul tud a szükséges források nyelvei közül.

De nézzük a dogmatikát: feltetted a kérdést, hogy milyen dogmák vannak, amelyek szemben állnak az Írással (nem olvastad az Újszövetséget?)

1. Feladvány:

Tény, hogy az evangelisták eredetileg mit sem tudnak arról, hogy az Úr anyja egész életében szűz maradt volna. Megnevezik pl. Jézus lány és fiútestvéreit (Máté 13,55; Márk 3,31 és 6,3). Jézus egyik testvérének még Domitianus korában is éltek leszármazottai - írja kedvenced, Eusebius-Özséb Egyháztörténetében (III, 20).

Na, erre varjál gombot!

Ha jön a válasz, küldöm a következő feladványt.

Üdv

Mikel


1997. december 1. - hétfõ, 9 óra 54 perc
Új 7.
Új ? !?!?!?!?!?!?!?!


1997. december 1. - hétfõ, 9 óra 48 perc
A hétvégén vettem magamnak a fáradságot és elmentem egy video tékába és kivettem a filmet.
Akkor most elmondanám hogy én milyennek láttam a filmet.
A hagyományos felfogásban Jézus előre tudja tudja az egész forgatókönyvet itt nem.
Ebben a felfogásban is Jézus ember , aki az Isten fia (ebben még nincs semmi szerintem).
Csakhogy Jézus nem tudja hogy ő a megváltó. Isten nem mondja meg neki előre az egész történtet csak mindíg apró részleteket közöl, ráadásul azt se úgy hogy lejön az égből és megjelenik , hanem Jézus csak hangokat hall és képeket lát a fejében így még az sem biztos hogy az Isten szólt hozzá (szerintem itt a lényeg ha Jézus előre tudja hogy megfeszítik de úgyis feltámad , stb.. akkor lényegesen könnyebb ellenálni a kísértésnek mintha ezt nem tudja , szerintem ).
A másik érdekesség az hogy Júdás szerepét másként értelmezi a film. Itt teljesen közeli barátok.
Júdás árulása is másként van ábrázolva a filmben mert az árulás a megváltás része.

- Júdás el kell hogy árulj mert így nem tudok meghalni a kereszten és nem jön el a megváltás.
- Jézus te el tudnád árulni a mesteredet?
- Nem , ezért bízta rám Isten a könnyebbik dolgot.

A filmben "Júdás csókja" is inkább búcsúcsók mint ahogy a közeli barátok búcsúznak amikor egy időre elválnak.

Az utólsó megkísértés pedig a következő:
Jézus fenn a kereszten (alul a tömeg) jön egy angyal és leszedi a keresztről. Mondván kiálltad a próbát Isten nem akarja a halálodat. Ezután megnősül gyerekei lesznek és boldogan él öregkorában a halálos ágyán eljönnek a tanítványai. Eljön Júdás is , aki még mindíg haragszik rá: Azt kérted hogy áruljalak el mert csak így jöhet el a megváltás és erre te gyáván megszöktél a keresztről.

Ekkor derül ki hogy az angyal aki leszedte a kereszről a sátán volt. Jézus (mint öregember) az Istenhez fohászkodik bocsánatért és vissza akar menni a keresztre meghalni. Ekkor vált a kép és Jézus újra a kereszten, kiderült hogy ez csupán egy gondolatsor volt és semmi más. Jézus meghal a kereszten.

Nagyjából erről szól a film lehet köveket dobálni.
LA


1997. december 1. - hétfõ, 9 óra 28 perc
DcsabaS! :)))) Erről van szó!

Kedves ga.
Egyáltalán nem bántottál meg. Mivel tetted volna? Tudod, amit én itt kapok... Remélem én sem téged.

Szóval az ateisták. Mint ahogyan nem egyértelműen kedvező a véleményem az egyházakról (s, benne a keresztény egyházakról sem), úgy azzal még nincsen bajom, ha valaki ateista. Ha most eltekintek attól a megközelítéstől, hogy ez is a vallásosság egyik megnyilvánulási formája, akkor is teljesen normális, legális, vállalható nézetrendszernek tartom. Nincsen például ellentétben a humanizmussal, a természet, az élet preferálásával.
De. Az erkölcsöt a társadalmakban általában a vallás, az egyházak képviselik. (Kivéve a szocialista erkölcsről, de erről inkább feledkezzünk meg, hisz éppen ez tombol most nálunk, pszeudo kapitalista díszletek között) Ezért az ateizmust, mint szervező ideológiát nem kedvelem. Tehát az ateizmus képviselője nemcsak korrekt humanista ember lehet, hanem az ateisták létrehozhatnak olyan államokat szervezeteket is, amelyek közül említettem néhányat. (Az gondolom már érthető, mert nem tudtam, hogy G.G. a keresztény egyházakat eleve rosszabbnak tartja a többi egyháztól.)

Ha még mindig nem lenne érthető, avagy nem értesz egyet velem, ajánlom folytatásnak az olvirt. Ha úgy fogalmaztam volna, amiből az derül ki, hogy az ateistákat egységesen elítélem, sajnálom. Emlékeztetnélek, hogy az istentelen szó idéző jelbe volt téve.

Egyébként én is azt szeretem itt, hogy tanulni lehet. Például toleranciát...

G.G, uram!
Most erre meg mit mondjak? Tudniillik kicsit foglalkoztam a témával, lévén hogy népvándorlás kori régészetből írtam a szakdolgozatomat, mégpedig olyan témában, amelyik érintkezett a hitvilág kérdéseivel. És éppen akkortájt kezdett letűnni a sámánizmus. De beletrafáltál, mert mind a napkultusz, mind a sámánizmus érdekel.

Éppen ezért mondom néked, igaz az a feltételezésed, hogy „Meghaladta őket a technikai fejlődés". Csak hát nem annyira technikai, hanem inkább társadalmi fejlődésről van szó.
Mivelhogy hiedelemvilág fejlődése (de legalább is változása) nem független a társadalom fejlődésétől (de legalább is a változásától). Például az sem véletlen, hogy a „modern" monoteizmus kialakulásához és többségivé válásához nem kevés idő kellett.

Ezzel nem áll ellentétben, hogy a legtöbb vallástól nem idegen az erőszakos térítés. (köztük a kereszténységtől sem) Persze ez is periodikus. Van olyan korszak például a mohamedánizmusnak, amikor nyakra főre dzsihádot hirdet, van amikor nyugodt és toleráns. Gondolod ez teljesen független az adott társadalom állapotától?

A helyzet persze még ennél is bonyolultabb. A sámánizmus és a napkultusz még ma is létezik, bár nagyon visszaszorult. De például eltűnt olyan Szibériai területekről, ahová nemcsak a kereszténység de szinte semmi sem tudta „betenni a lábát", ugyanakkor töredékesen fennmaradt olyan délebbi területeken, ahol mind az iszlám, mind a keresztényég (pravoszláv), mind a kommunista szovjet állam átsöpört, mégis működik a sámán.

De kedvedért egy kicsit bővebben a napkultusz magyar vonatkozásáról, már csak azért is, mert tegnap voltam anyámnál, és a bánhidai Turul szobor alatt autóztam el. És ki ne hallott volna a magyar mitológia talán legismertebb „alakjáról", a turulról, amelyről Anonymus megírta, hogy Emese álmában megjelenvén, s őt mintegy teherbe ejtvén, - az álom miatt Álmosnak nevezett fiú révén - a nemzeti királyi ház ősapjaként tisztelhetünk.

Ha viszont elővesszük az eredeti latin nyelvű szöveget azt látjuk, hogy szó sincs turul nevű madárról, hanem egy „astur" (magyarul héja) ejté teherbe ősanyánkat. Későbbi krónikásnál, Kézai Simonnál található csak a „megfejtés", ő ugyanis megírja, hogy az a madár, amely koronával a fején Attila hun király címereként is szerepel, magyarul turulnak neveztetik.

Bizony a tizenharmadik századra már csak a tiltott pogány név, és a mítosz váza maradt fenn. Maguk a krónikások sem lehettek már tisztában a név és a legenda mögötti igazi tartalommal, amit az mutat legjobban, hogy megpróbálták a turult konkrét madárral azonosítani. Ők az astur-ban vélték fellelni a „megoldást". Azóta szinte minden ragadozó madárfajta szóba jött már, a sastól a karvalyig. Az ornitológia területére tévedt őstörténészek, illetve a történelem iránt érdeklődő ornitológusok toplistáján mostanában a kerecsensólyom a legesélyesebb...

A név eredetét is kutatták, hátha ez visz közelebb a megfejtéshez. A hivatalos tudomány szerint a turul az ótörök toghrul (ragadozó madár) szóból származik. A nem hivatalos szerint a sumér-akkád tur-ullu (legnagyobb fényesség) jelenti a megoldást.

Valójában szó sincs konkrét állatról. Szó van viszont a madárról, mint szimbólumról. A madarak mindig is megragadták az eszmélő ember képzeletét, hiszen soha meg nem valósuló vágyát, a repülést testesítették meg. Amikor az emberiség természetről alkotott képe létrehozta a mitikus lények, az istenek és a mitológiák egymásba gabalyodó bozótját, akkor a madár is megkapta kiemelt helyét az égi lények világában. Az ókori keleti népek fogalmazták meg azt a „végső" alakját, amely kapcsolódott az ott kialakult napkultuszhoz. Ahogyan a nap szeli át az eget, ugyanúgy szeli a madár a levegőt. A magától értetődő asszociáció segítségével megszületett a napmadár, a napisten szimbóluma. A napkultusz a legegyetemlegesebb, mindenütt megtalálható ideológia, és fő jelképe a szvasztika, a forgó napkorong.

Általában az életfa fogalom kíséretében, szinte minden jelentős kultúra ismeri a szárnyas napkorongot, vagyis a napmadarat. Egyiptomban Hórusz-nak nevezik azt az istent, azt a sólymot, amelyről így ír az ókori szöveg „A nap, amely kezdettől fogva van, mint egy sólyom emelkedik ki a lótuszbimbó közepéből." Az ókori Mezopotámiában épp úgy ismerik párhuzamait, mint a perzsáknál, a mongoloknál, vagy akár a közép-amerikai indián kultúrákban.

Ha párhuzamokra hivatkozunk, nem arra kell okvetlenül koncentrálnunk, hogy a magyarok melyik népnek a leszármazottjai - hiszen nem mai értelemben vett nemzetállamokról van szó -, hanem inkább azt kell figyelembe vennünk, hogy milyen tárgyi és szellemi kulturális közeg előzte meg és vette körül őket. A turul (napmadár) motívum egyaránt megtalálható a szkíta-típusú nomád népeknél, illetve a reájuk ható korábbi ázsiai magas kultúrákban. Művészetünkre talán leginkább a perzsiai szasszanida kultúra megfogalmazásai hatottak esetleg a szogd kézművesek által közvetítve.

A mitikus világszemlélet idején a politikai valóságnak kozmikus háttérre, földöntúli alátámasztásra volt szüksége. A nap a hatalom és az uralkodás szimbóluma. Uralkodni viszont csak annak lehet, aki az „ég fia", aki igazoltan uralkodó ősöktől származik. Ezért kellett az ős szellemalakjának (amely szintén madáralakot ölt), a turulnak - a nap madarának -, álombeli látogatásával „igazolni", a neves elődöt Attilát, és bejelenteni az igényt a hunok hajdani pozíciójára. Ha a turul nem jósolja meg azokat a dicső, és új hazát alapító utódokat, akik ebből a nászból származnak akkor Álmos nem alapíthat uralkodó családot. Ha nincs turul, akkor talán ennek a sztyeppei törzsnek soha sem lett volna akkora önbizalma és öntudata, hogy elmozduljon helyéről és alapjává váljék a mai magyar nemzetnek.

üdv rezső

1997. december 1. - hétfő, 3 óra 49 perc
Ejjenek a napimadok.
Uff.

Hod, nincsen itt kiakadas, veggye csak az erdekeit az egyhaz, legalabb kimutattya a fogafeherit azoknak is akiknek nincs vele doguk. A teve meg veggye az en erdekeimet.Nehogyma az egyhaz dontse el,hogy nekem mikor kell moziba mennem meg mikor nezgelodhetek nyugottan otthon a karosszekbol. Ne pofazzon bele vilagi dolgokba, az nem az o szakmaja,en meg nem vagyok a baranykaja.
Az meg special a maganugyed hogyha tegede azer nem zavar a cenzura,mer nem erdekel a film. Llllyo kis elvi velemeny.

ga, te meg most mit esel hasra? Ez nem tortenelemora,ahol evszamokat kell felbufogni az otoser, vitatkozza csak nyugottan ahoz eleg gondolkozni meg erveket mondani.Nehogyma te kerj bocsanatot azer,mer valaki huleseget beszel.

lyolyo
a bukingham palasz lakolllllya


1997. november 30. - vasárnap, 16 óra 41 perc
GG, ami nem megy azt ne erôltessük (túl)

Vladimir Iljitsch Uljanoff


1997. november 30. - vasárnap, 16 óra 19 perc
Nos hívek :), szép hosszú html gyütt össze, úgyhogy meg sem próbálok válaszolni az összes felmerült témára, csak szemelvényesen.
Először is, közvetlenül az eredeti kérdéshez.
Igen, egy műalkotás sérthet érzékenységet. Engem például az a mérhetetlen bugyutaság és idétlen hüjeség sért, ami a mai filmkultúrát(<-?) elárasztja. Így én cenzúrázok magam számára, és a gyermekeimnek is elvégezném ezt a feladatot (ha lennének), az én kölkömet ne hülyítse senki alapon.
Természetesen bárkinek joga van újragondolni bármilyen művet vagy mítoszt, és ezt a jogot nem korlátozhatja senki, és remélhetőleg a jövőben sem fog ez sikerülni.
Így nem értek egyet azzal, hogy a filmet levették a műsorról, azonban nem is támadom a döntést, mivel ez a film speciel hidegen hagy. Viszont tudom ajánlani, hogy aki nem látta és szívesen megnézné, fáradjon el moziba vagy videotékába. A moziba járás különben is gesztus, hogy az adott film tényleg érdekli az embert. Pl. vetítés közben nem foglalkozol mással, bár ennek a lyó szokásnak sajnos vége, mióta beengedték a megdöbbentően idegesítő popcorn ropogtatást az előadás alatt, tönkretéve ezzel az ezt mellőzni kívánó embertársak szórakozását is.
Az egyház az üggyel kapcsolatban csak tette a dolgát, azaz védte saját érdekeit, és ezen nem tudom, miért akadtok ki.
Az egyház szempontjából a film egyértelműen káros, amennyiben valóban Jézus Krisztus emberi vonásait hangsúlyozza ki az istenfiúsággal szemben. A keresztény vallás számára ennek ellenkezője olyan alapidea, melynek semmibevétele a kereszténység nivellálását, de legalábbis értékeinek erős lefokozását jelenti.

Lewinfiú, írod: "Az egyházak általában nem szeretik, ha a hívek gondolkoznak."
Ez sajnos általában igaz. A dogmák egyébként arra valók, hogy olyan rétegekhez is eljusson a tanítás és iránymutatás, akiknek nem sajátjuk a gondolkozás. Ugyanis ez a réteg csak befogad, és ezek szerint él; emiatt nem mindegy, mi jut el hozzá. Ha a dogma _valódi_ értéket közvetít, betölti szerepét és épít. A keresztény dogmatika igen súlyos hibákkal, de összeségében véve szerintem jóval többet épített mint rombolt.
A mai kor dogmatikájára (ami természetesen kőkeményen létezik) ez a kijelentés nem érvényes, úgyhogy kedves GG, fogjunk vissza. Továbbá ne keverd a kommunizmust a kereszténységgel, mert ez kicsit nevetséges. Unis - bár neked biztos újdonság - a kereszténység világképe szigorúan _vertikális_, azaz hierarchikus, tehát alapjában tér el a kommunizmus ideológiájától. Pontosan itt rejlenek azok az okok, ami miatt a kommunizmus ideológiája leginkább diabólikus attribútumokat hordoz, de ez már nagyon messzire visz a témától.

Pucros Mackó:"A film ellen érvelve pedig a katolikus egyháznak nincs módjában sem egyetemes emberi értékekre hivatkozni, sem a Jézus alakja köré szőtt hiedelmeit ilyen értékekként feltüntetni."
Hát, nem érthetek veled egyet. Azok a bizonyos "hiedelmek" legalacsonyabb értelmű interpretációi azok, amik a mai társadalmakat egybetartják. Így annyira rosszak nem lehetnek, és talán meg kéne előbb ismerni azt, amiről nyilatkozunk.

Á, képtelenség válaszolgatni. De:
Senki ne próbálja meg az egyházat az Egyházzal (mint ideával) ill. a a kereszténységgel azonosítani, mert úgysem fog sikerülni. Ha ez a tételezés igaz lenne, az összes igaz keresztény felakaszthatná magát.
HoD

1997. november 30. - vasárnap, 11 óra 40 perc
Rezső,

elnézést, nem szerettelek volna bántani. Általában tetszik, amit írsz, de az említett hozzászólásodat véleményem szerint "felindultságból követted el".
Elolvastam még egyszer.
Továbbra sem értem, hogy kerül ide a SZU, SS, Kuba. Az utolsó mondatodban pedig az ateistákról általában nyilatkozol negatívan. Ez nem méltó hozzád. Az rendben van, hogy hiszel Istenben. Az viszont nincs rendben, hogy azokat, akik ilyen szempontból "mások" mint Te, egységesen elítéled.
Végül pedig egyáltalán nem tartom magam okosabbnak sem Nálad, sem többi hozzászólónál. Történelemből kifejezetten gyenge vagyok, sajnos. Tudod, fiatalabb koromban nem érdekelt, most meg nincs időm rá. Ezért is olvasom szívesen ezt a rovatot, sokat tanulok. Tényleg.

ga


1997. november 30. - vasárnap, 11 óra 4 perc
Rezsô:
> No ez nem derült ki számomra, mert a sámánhit,
vagy a napimádás önmagában sem nem egyház, sem nem jellemző korunkra.

Szerinted miért nem? Meghaladta ôket a technikai fejlôdés? Vagy rájöttek, hogy hülyeség? Hát nem. Azért tűntek el, mert nem fanatizáló, agresszív tanokat hirdettek, így szükségképpen alul kellett, hogy maradjanak egy efféle, végülis erôszakszervezettel szemben.

Geréb, nem fogom magam túlerôltetni damanus miatt, tudom, mire gondol, de ha nem fogalmazza meg tisztességesen, én magam nem fogom beleérteni azt a Btk-t súroló tartalmat, mert még én leszek a hibás.

GG


1997. november 30. - vasárnap, 10 óra 4 perc
Tony!

Teljesen egyetértünk, hogy magánembereknek, családoknak és vallási közösségeknek is joguk van ahhoz, hogy védhessék magukat a számukra ártalmas, vagy nem kívánt hatásoktól. Ebben a vonatkozásban csupán fokozati különbséget látok abban, ha a nézőkre csak reklámokat kényszerítenek rá a jobb filmek közepén, vagy ha perverz filmeket a főműsoridő közepén. Hogy ez elkerülhető legyen, ehhez volna jó a _közszolgálati_ TV, amely nem reklámozna, hanem tájékoztatna, nem ráerőltetne, hanem felkínálna és nem diktálna, hanem _kiszolgálna_.

DcsabaS


1997. november 30. - vasárnap, 9 óra 49 perc
"A valláshoz mint szoftverhez megtalálták az agyban a hardvert."

http://www.hvg.hu/lap/9748/index.htm

"... az egyértelmű vallási hívószavak, például az Isten szó hallatán az az epilepsziások és a nem epilepsziás vallásosok vizsgált agyfertálya egyaránt önkéntelenül aktív állapotba került, s ez az izgalmi állapot a halántéklebeny egy meghatározott részéhez volt köthető."

Hat ez van. Öt centire onnan, ahol a nemi izgalmat érzi az ember.

Pucikuki


1997. november 30. - vasárnap, 7 óra 51 perc
Te Jezus! Vigyazzal! Teged man elzavart nehanyzsor az egyhaz, legalabb kepzeletbe! Most akkor mit kavarsz? Te csak ne kacerkoggyal itten ezzel az ember dologgal, ha a papok mast mondanak, tarcsad magad ahoz, mer leszkapsz!

Papista


1997. november 30. - vasárnap, 6 óra 10 perc
da_maan!

Mondd lázas vagy? Még ekkora baromságot. Hát barátom. Nem vagy rokona a "naccerű" Pándy majdnem tiszteletesnek? Mennyémán.
Mellesleg nagy ívben tojok a vallásodra, mint ahogy Te is azok véleményére, akik hánynak a szemforgató, ministránsfiú megrontó, kalapoló papságtól. És nem feltétlenül az őket birkaként követő népet nézik le. Úgyhogy 2-szer is megnézem a filmet, pukkadj meg.

M


1997. november 30. - vasárnap, 3 óra 53 perc
Geréb Dezső áruló.

nemecsek


1997. november 30. - vasárnap, 2 óra 20 perc
Nem értem ezt a vitát, és felesleges is.
Hiszen EMBER vagyok!
Üdvözlettel: Jézus


1997. november 29. - szombat, 22 óra 37 perc

GG, hát 'Isten bizony' nem erôltetted meg a fejedet :)
da_maan arról irt, hogy ha esetleg egy filmrendezô készitene egy igen-igen művészi filmet, amiben Bp. VIII ker. (vagy Szfhv Rádió uccai) cigányok igen-igen csúnyán bánnának az arra tévedô vegyes etnicitású áldozataikkal, és, tovább feltételezve, ezt a filmet be akarná mutatni a TV, majd a (logikusan feltételezhetô valamint jogos) tiltakozások hatására elállna a tervétôl, senki nem esne ki az ablakon cenzúrát kiabálva.
(mely minden feltételezett eseményektôl az ég óvjon mindnyájunkat, egyébként)

de-mán-én-értettem-lehet-hogy-baj-?
Geréb1997. november 29. - szombat, 21 óra 58 perc
Én 'Isten bizony' nem értem, mirôl ír da_maan... az úgynevezett szövegkohézió, hmm... valahogy hiányzik a művedbôl. Biztos átolvastad elküldés elôtt?

GG


1997. november 29. - szombat, 19 óra 48 perc
Mivel többen hasonló kérdésben vitáznak velem, megkísérlek egyszerre válaszolni. Elnézést a hosszúságért, meg a gyakori szereplésért.

Mikel,
ez nem a lazulás kérdése. Hülyeségeket valaki akkor se mondjon - különösen ilyen témában -, ha sör mellett társalog. De ne becsüld el ennyire az ide író, illetőleg az itteni vitákat olvasó embereket, hiszen attól még nem riadt el itt senki, ha valamit komolyan kitárgyaltunk. Az emilem eléggé közismert, de mivel ebben a rovatban ez a kérdés rövidesen lezárul, és amiről elkezdtünk beszélgetni egyébként is egy mellék szál, ajánlom folytassuk az olvirban.

Cattani,
Kösz, hogy megadtad a forrásodat. Érthetőnek vélem, hogy hat gondolkodásodra, érzelmeidre egy popsztár, hiszen az én korosztályomra is hatott a Beatles, vagy Bródy.
A bajom - továbbra is az egyetemeddel - az, hogy egy negyedévesnek nem szabadna összetéveszteni egy dal célját. Vagyis tudnod illett volna, hogy nem a római katolikus egyház, hanem az USÁ-ban jellemző televíziós igehirdetők, az üzleti alapon szerveződő szektán ellen íródott. Ha Te mégis összekevered a kettőt ...

Mindenesetre nem vagy túl udvarias velem, hiszen már többször írtam, hogy nem tudok angolul. A „gonna" értelmezésével mindenesetre nem kis gondjaim voltak...

Válaszom: Igitur Elius haec rursum locutus est: Numqiud aequa tibi videtur tua cogitatio, ut diceres: Justior sum Deo?
Dixit enim: Non tibi placet, quod rectum est: vel quid tibi proderit, si ego paccavero?
Itaque ego respondebo sermonibus tuis, et amicis tuis tecum. Suspice coelum, et intuere et contemplare aethera, quod altior te sit. Si peccaveris quid ei nocebis? Et si multiplicatae fuerint iniquitates tuae, quid facies contra eum?
Porro si juste egeris, quid donabisei, aut quid de manu tua accipiet?
Homini, qui similis tui est, nocebit impietas tua: et filium hominis adjuvabit justitia tua.

Az idézett részlet egy bizonyos Jób nevű, sikertelen üzletember üzelmeit leleplező - ő gátlástalanul kihasználja, saját anyagi előnyszerzésre fordítja hitét, vagyis istennel való kapcsolatát (ebből is látható, hogy milyen számító alakok ezek a hívők) - könyvből, vulgo dictu a Jób könyvéből való. Bár a Collins-i mélységeket, irodalmi kvalitásokat nem éri el, illusztrációnak talán megteszi.

Kedves GG.
Nem kavarok, csak nem értettelek. Most már jobban értelek, mert az eredeti üzenetedben sem értettem, miért csak a keresztény egyházat emlegeted. Tehát automatikusan az ateista szervezetekkel állítottam ellentét párba. Te pedig állítólag a többi egyháztól különböztetted meg. No ez nem derült ki számomra, mert a sámánhit, vagy a napimádás önmagában sem nem egyház, sem nem jellemző korunkra.
Szerinted (ha most jól értem) csak a keresztény egyházra jellemzőek azok a negatívumok, amiket írsz. Sőt, annyival rosszabb a keresztény egyház (most nem tudom persze, hogy csak a katolikusra gondolsz-e csupán, vagy például az unitáriusokra is?) az összes többinél, hogy egyedül ez a szervezet használt olyan módszereket, mint a kommunizmus. (Gondolom, a létező szocializmusra gondolsz, mivel megvalósult kommunizmusról nem tudok.)

Tehát, ha most jól értelek, akkor kénytelen vagyok válasz nélkül hagyni feltételezésedet, hiszen ez olyan elfogult képtelenség (gondolj csak a mostanában nagy viharokat kavaró iszlám szélsőségesekre), hogy csak szakirodalmat tudnék ajánlani. Kezdetnek talán középiskolai tankönyveket.

ga!
Hát ez az. Az Isten és az egyház viszonyának kérdése. Alapprobléma. Magam is az Istenben hiszek és nem szeretem az egyházakat. De megértem a szükségszerűségüket. A kérdés a mértékben és a szerepükben van. A papokat például úgy szeretem, mint a kommunistákat. Ellenzékben. Ha kizárólagos hatalmat kapnak, akkor könnyen eltorzulnak eredeti nézeteik. Tetteikről nem is beszélve... De ez már alaposan túlmutat az itteni vitán.

A Szovjetuniót és az SS-t azért említettem együtt, mert mind a kettő „istentelen" szervezet volt.

Egyébként nyugodt vagyok. Az okosságot meg - az ilyen kétsoros lebaltázásokkal - majd csak képviseled Te :)

üdv rezső

1997. november 29. - szombat, 18 óra 59 perc
Kedves da-maan!
Itt
- értékről-értéktelenségről
- propagandáról-művészetről
- szabadságjogokról-diktatúrákról
beszélgetünk.
Együgyűség ezt hoci-neszére leegyszerűsíteni, vagy hogy akkor dögöljön meg a más tehene is.
Te bizony csak ezt mondod.

H.A.


1997. november 29. - szombat, 18 óra 12 perc
GG: nekem meg teged van akkor jogom egy ostoba
felmuvelt embernek tartani, ha ilyeneket allitasz!
Es igenis van hatara a muveszetnek is, ha
masokat sert. Mert ugye nem lehet kiallni
bizonyos csoportok ellen, sem vallasilag, sem
etnikailag nem lehet rajuk semmit sem mondani,
meg a nevuket se, mert akkor az ember mar
diszkriminal, meg minden egyeb nyalanksag!
Ha a szolasszabadsagunk itt meg van nyirbalva,
akkor legyen megnyirbalva a masik oldal szolasszabadsaga es filmnezesi szabadsaga is!
Es senki ne formaljon maganak jogot arra, hogy
ilyen filmeket megnezzen csak azert, mert
az egyhaz kovet el hibakat!

da_maan


1997. november 29. - szombat, 17 óra 43 perc
Igen, tiltakozni mindenkinek joga van, de én a filmet szeretném már látni... Vagy azért nem láthatom, mert egy pár ember másképp értelmezi a Bibliát és a cenzúra fogalmát??????

DrAgica


1997. november 29. - szombat, 16 óra 30 perc
Jópofák vagytok. Mindenki cenzúráról hörög, holott nem a hatalom tiltatta be a filmet, hanem a RTL levette a műsorról. Ha akarták volna, vetitették volna. Ez _nem_ cenzúra, ez maximum:
1. érzékenység figyelembevétele
2. gyáva megfutamodás
Hogy 1. vagy 2. azt mindenki maga döntheti el, ami az egyiknek figyelembevétel az a másiknak gyávaság, de ez minden hasonló kérdésben igy van.
Ugyanis aki "figyelembe vesz", nem biztos hogy felvilágosult liberalizmusa miatt, hanem lehet hogy érdek/félelem miatt vesz figyelembe érzékenységet. (Lásd még: ha a vacsorapartner böfög, nem fogunk fintorogni, ha a partner keleti kultúrkörböl jött. De akkor se, ha a bulgár birkózóválogatott tagja [Aronson után]).

Geréb

1997. november 29. - szombat, 16 óra 3 perc
Rezsô, kavarsz. Az ateista szót én nem írtam le, az egyetlen szembeállítás, ami tôlem olvasható, az a keresztény más vallások viszonylata volt.

A kommunizmus és a kereszténység lényegében ugyanaz a jelenség, mindkettô az emberek fölötti totális lelki és fizikai kontrollra törekszik, és nem ismeri el semmilyen vélemény létjogosultságát a magáén kívül.

A Stan meg félreérti a cenzúrakérdést. A szélsôjobbot igazából kényszerűség miatt kell cenzúrázni, mivel kedvelt állításai gyakran a Btk. hatályos paragrafusaiba ütköznek. A kifogásolt film kifogásolt részletei viszont nem.

GG


1997. november 29. - szombat, 14 óra 31 perc
Rezső,

mi köze az Istenbe vetett hitnek az egyházakhoz?
És ez a blődli a Szovjetunióról meg az SS-ről...

Ha megőriznéd a nyugalmadat, biztos okosabbakat írnál.

ga


1997. november 29. - szombat, 14 óra 30 perc
Jesus he knows me and he knows I'm right,
I've been talking to Jesus all my life,
And he's been tellin' me everything's gonna be alright...

Do you believe in God? Cause that is what I'm sellin', and if you wanna go to heaven, well I see you right!

idéztem Phil Collins: Jesus he knows me

más degenerált hülyék is állítanak efféléket, hogy az egyház végsősoron miből él, nem kell sértésnek venni, cáfolni kell.

Razzia Cattani


1997. november 29. - szombat, 12 óra 57 perc
Érdekes. Aki régen azt mondta hogy cenzúrázni kell mindent (lásd szélsőjobb 7?), az most azt mondja hogy töröljék el a cenzúrát és mindenki maga döntse el hogy mit akar és mit nem. Erre mondják hogy no comment? Furcsa, én akkor is ezen a véleményen voltam és lehuhogtak. Az én véleményem _nem_ változott...

Stan


1997. november 29. - szombat, 12 óra 51 perc
Tudod G.G. az a szerencse, hogy az ateisták, az ateisták szervezetei soha nem terjesztettek semmit. Sem erőszakosan, sem erőszak nélkül, például a médiumok segítségével. Sem ideológiát, sem forradalmat, sem tőkét, sem betegségeket. Még csak arról sem akarták meggyőzni a vallásos embereket, hogy az egyházak borzalmasak.

Csak ültek otthon és eltöltötte őket a semmiből jövő, semmi felé haladó, vagyis az önmagától és az önmagában létező semmi.

Az általuk létrehozott szervezetek (Szovjetúnió, Kuba, SS stb.) is karba tett kézbe ültek és csak az ateizmus szépségein merengtek.

Csak egy dologra vigyáztak nagyon. Arra, hogy mindent azonos mércével mérjenek és nagyon megértőek legyenek.

Már csak azt kellene elérni, hogy szűnjenek meg az egyházak (ha már ilyen borzalmasak), szűnjön meg az istenbe vetett hit (ha már ilyen borzalmas térítő egyházakat hoz létre) és akkor megoldódna minden gondunk, tán még a kommunizmus is érett gyümölcsként hullna az ölünkbe.

Sajnos, egy dolog akadályozza ezen csodálatos szép új világ létrejöttét. A nem isten hívők és nem vallásosak olyan, de olyan visszafogottan toleránsak, hogy semmi pénzért sem erőltetnék másokra véleményüket.
Amen

üdv rezső


1997. november 29. - szombat, 3 óra 3 perc
Az egyháznak természetesen minden joga megvan arra, hogy akkor tiltakozzon, amikor csak kedve tartja. Nekem viszont jogom van ezért ôkelmét egy elvetemült, gonosz, ámde ostoba bűnszövetkezetnek tekinteni; egy ilyen század után nekem senki ne próbálja meg elôírni, mit nézhessek és mit ne.

A keresztény tanokat amúgy sem valamiféle intellektuális vagy erkölcsi magaslat tartotta életben 2000 éven keresztül, hanem az a hihetetlen erôszakosság, amivel követôi terjesztették ôket. A sámánvallások, Napistenhitek képviselôit a struggle for life jegyében még idejében kiirtották, ezért zsarolhatnak ma 'több millió hívô' nevében.

GG


1997. november 29. - szombat, 0 óra 41 perc
Razzia Cattani!

Természetesen önálló egyéniség vagy. Nehezen is tagadhatnád le. De ha egyáltalán lehetnek ilyen gondolataid, mint amin maghökkentem, vagyis az egyetem olyannyira nem hatott rád, hogy negyedéves korodra túl tudj lépni egy kamaszkori attitűdön, akkor gondolkozásod (m)ilyensége nemcsak a te hibád.

A "Jézusból él az egyház" kfejezésedet én átvitt értelemben gondoltam értelmezni. Most Te konkrét anyagi vonzatát tetted fel az egyház létének. Ez már egy másik kérdés. Erről nekem fogalmam sincs. Talán az APEH-et kérdezd.

Egyébként mielőtt bárki az egyház különösebb hívének tartana: általában volterianus vagyok ebben a témában. Ha viszont más társadalmi szervezetekkel (most nem a civil szerveződés értelmében használom a kifejezést) hasonlítom össze az egyházakat, akkor elismerésemet vívják ki. Ennyit Einsteinről.

üdv rezső

PS. Most nem fizet a családom egyházi adót. Az ötvenes, hatvanas, hetvenes években, amikor szarban volt, fizettünk. De nem a vallási meggyőződés miatt, hanem azért, hogy segítsük a fennmaradását.


1997. november 28. - péntek, 21 óra 36 perc
Ma láttam a Contactot (nem a lencsémet).

Na, ott is megvív az ateista tudós a bigott katolikus unájted sztétsz esztablishmenttel.
A filmet mindenkinek ajánlom. Idézek egy kritikust: "Az amerikai elnök szerepébe Sidney Poitiers helyett végül William Clintont osztották be. Good casting!" Csak egy állítást szeretnék megosztani veletek, mert ide vág:
a filmben többször kijelentik, hogy az emberiség mintegy 95%-a hisz valamilyen Felsőbb Lényben.
A filmkritikus szerint azonban az emberiség 23%-a bizonyítottan agnosztikus (durván: fél-ateista, aki nem hiszi az Istent, de nem mondja, hogy nem letézhet). Ha tudna valaki mondani erről valamit, mert érdekelne.

Lehet folytatni a 7?-t.

Trixie


1997. november 28. - péntek, 20 óra 28 perc
Jézus életének kronikásai nem vagy csak elvétve számoltak be arról, hogy Jézus dühre lobant volna. Egy ilyen ritka jelenet Jézus életéből, amikor a kufárokat és a pénzváltókat kiveri a Jeruzsálemi templomból. És azok ezt tűrik.
A ravaszdi Scorsese az emberiség megváltásának kalandján csavar egyet. Én a helyeben Mr. Beannel játszattam volna el a főszerepet Az Istennek nem jön be cim mellett.
Ugy gondolom a Jóistennek mindegy, hogy bemutatják-e a filmet, Ő nem valószinű, hogy tiltakozott volna ellene. Bár az Isten tudja?
Az viszont bizonyos, hogy aki nem hisz őbenne, és Scorsesével kacsint össze a háta mögött azt a bal lator partiján fogja érni az utolsó itelet. Aki birja a klimat és szereti az igyenc társaságot, rajta!
De lehet, hogy tévedek. Ahogy Péter is tévedett abban, hogy ő soha nem fogja megtagadni az Isten fiát, hanem tanuskodik róla, ahogy látta. És Jézus király mégiscsak őreá épitette egyházát, nevezve talapzatát kősziklának, pediglen Péter -jövendölésének megfelelően- mentette nyúlként irháját. De túlélte. Bár igénybe vette és megviselte, hogy a jövőre vonatkozó kijelentéséi (emberileg indokolható okokból) igencsak esetlegesek, még magára nézve is szánalmasan rövidtávú előrejelzéséket tud tenni (preditiv ereje a nulla felé konvergeál) jelentékeny hibaszáyalékkal azt is.
Ezek után magam megcáfolandó revideálom álláspontomat: lehet, hogy Krisztus kiverte volna a mozikból Scorsese filmjét.
Trexxel egyetértve: apró lépesek, még elviselhető engedmények elvezethetnek igencsak balvégzet felé. Valahol van egy határ, egy pont ahol a dolgok, ha bármit meg lehet tenni olyan szabadsági fokora tehetnek szert, ami véglegesen a káoszba taszit.
"A világot két dolog fenyegeti: a tökéletes rend és a tökéletes rendetlenség."

Kedves Zsófi!
Csak nem azt akarod mondani, hogy cenzúrát gyakorolsz te is a beérkező levelek között?
Rendnek kell lenni?

XGábor


1997. november 28. - péntek, 19 óra 27 perc
Én még soha nem irtam semmit Zsófi-ról és nem
is hiszem,hogy szükség lenne rá.Nagyon nehéz
dolga lehet.A lehetősségekhez képest,korektül jól
és korekt módon dolgozik,Erröl ennyit.
DcsabaS a véleményed,eszmefuttatásaid ok.
A betiltásokról szeretnék irni.Én úgy vagyok vele,
hogy minden marhaságból,butaságból,sértésből,
le tudom vonni a számomra hasznos következte-
téseket.Nem vagyok hive annak,hogy mások dönt-
sék el mit nézzek,csináljak.Az viszon zavarba hoz
mikor a lányomat miattam el kell küldeni aludni,
mert perverz,undoritó,gazemberekről szóló filmet
akarok megnézni pld.a TV2-őn.Ez a 2-es csapdája.
Azthiszem hitemben,vallásosságomban egy film
vagy bármely műalkotás nem tudna befolyásolni.
Még a régi rendszer sem tudott !!!!!! Az egyházról
annyit,hogy emberek szátezreit,millióit,kepvi-
selték !!!!! és képviselik most is.Tiltakozni joguk
van,és tegyék is ha úgy érzik.De ez tiltakozás nem
tiltás,mint az régabben divat volt.Kár ebből ekkora
gőzt ereszteni.A vallásos ember ettől függetlenül
vallásos marad.Az ingázó tovább ingázik.
Tony


1997. november 28. - péntek, 18 óra 16 perc
rezső:
Az egyetemnek általában semmi köze ahhoz, hogy miről mit gondolok. Egy csomó dologban baromi nehéz befolyásolni.

Viszont érdekelne, hogy miből él valójában az egyház, azon túl, hogy az adóból. Szerinted?

Razzia Cattani


1997. november 28. - péntek, 17 óra 46 perc
Szegeny ORTT biztos keson jott ra hogy neki nem lett volna szabad belepofazni a musorokba.
Mi lesz most azzal az urgevel aki letiltott? Ot nem kell kirugni?


1997. november 28. - péntek, 17 óra 37 perc
Kedves NyZ!
A tegnapi újságokban az volt hogy az ORTT elhatárolta magát attól a tagjától,aki az RTLKval levetette a filmet.
De azt is olvastam,hogy azt a 120 milliós büntetést nem véletlen hogy most szabta ki a tévére.
Ki tud itt eligazodni?Sötét játszmák ezek.

H.A.


1997. november 28. - péntek, 16 óra 25 perc
TREX,
Javaslom, hogy hagyj fel az antiszemiták meggyőzésének kísérletével. Aki nem érti, mi a különbség a Jud Süss és a Krisztus utolsó megkísértése közt, a náci ideológia és a felvilágosodás közt, akkor se fogja érteni, ha huszonötször és huszonötféleképpen elmagyarázod neki. Valami nagyon súlyosan hiányzik ugyanis vagy az agyából, vagy a lelkéből, olyasmi, ami érvekkel nem hozható létre. Azt hiszem egyébként, nemcsak érvekkel nem, semmivel. Egyetlen társadalom sem tudott és tud velük mit csinálni, azon túl, hogy jogilag bünteti a nézeteik terjesztését (Ausztria, Németország,) vagy magatartási normákat és mintákat teremt velük szemben: többszázezres tüntetéseket rendez ellenük (ahol az államfő menetel az élen), és folyamatosan harcol a nyilvánosság civilizált fórumain való jelenlétük ellen (Franciaország). Ezt tudomásul kell venni. Ha vitatkozik az ember, sosem velük, hanem azokért, akik a befolyásuk alá kerülhetnek. Meg önmagáért.

zs.

(Csak megjegyzem: az a kérdés, amelyik ellentétpárban, vagy-vagyként van megfogalmazva, nem lehet manipulatív. A sugalló kérdés pl. úgy szólna, hogy "szerintetek nem cenzúra volt-e ez". Egyébként pedig kérlek benneteket, hogy erről ne vitatkozzatok ezzel az úrral. Hetente történik kísérlet arra, hogy a beszélgetést hasonló indíttatásból és hasonló hangnemben rám tereljék, hiba volt, hogy ezt most mutatóban bent hagytam. Nem az én személyem vagy kérdezési technikám a heti kérdés, ez a fórum pedig nem arra szolgál, hogy akik másutt nem tudják kiélni a velem szembeni gyűlöletüket, itt megtehessék.)


1997. november 28. - péntek, 15 óra 31 perc
k levendula.
az egyhaz remelem nem szakszervezet; nem kene fejetlenul fanatizalni a hiveket csak azert mert valami neki nem tetszot lat. a muveszet kontra alkalmazott muveszet vitakhoz meg annyit, hogy egy szep orat vagy honlap-ot gyarto emberke annyiban alkalmazott muvesz, hogy jo esetben belead valami belsot is a munkadarabba, ez viszont messze nem egyenlo az 'igazi' muvesszel akinek muveszi szabadsaga lett volna, hogy akarhogy abrazolja a papat vagy coca-kolas uvegekkel rakjon tele egy vasznat aztan ne kelljen fizetni a cegnek vagy ne minosuljon ingyenreklamnak (pedig az). Most mar csak azt kell megmondani, hogy mikor muvesz es mikor alkalmazott muvesz valaki. ezt pedig szerintem csak a kornyzet donti el, hogy hol publikal stb... ha nem igy lenne, akkor minden szart michael jordan reklamozna, merthogy a marketingmuveszurnak az az aktualis muve, hogy jordan turorudit eszik. a papa egy profitorientalt ceg profitorientalt plakatjan szerepelt a sajat tudta nelkul es ez elitelendo mar magaban is, hat ha meg belevesszuk, hogy reklametikailag tilos vallasi szimbolumot reklamcelra felhasznalni.
BTW szerinted mint muveszi alkotas milyen az a plakat ?

balazs a t e a i s t a (jimi@inf.bme.hu)


1997. november 28. - péntek, 15 óra 15 perc
TREX:

Gratulalok. A jogos, jogosabb, legjogosabb tetszik. Az elso lepes megvolt. Most jon az, hogy mi jogos, mi jogosabb es mi a legjogosabb. Es hogy milyen alapon.

Egy megjegyzes. Az akarat diadala-ban (Riefenstahl) nincs semmi "emberek leolesenek tagadasa" es azt hiszem a Jud Suss-ben sem. Ok csupan a kezdeteinel tamogattak egy kesobb fatalisnak bizonyulo ideologiat. Ugyanez elmondhato az ateizmusrol, a felvilagosodasrol, az iras ujraertelmezeserol is. Mind hozzajarultak ahhoz a folyamathoz, aminek eredmenyekent az ember azt hiszi, hogy barmit megengedhet maganak es rettenetes XX. szazadot produkalt. Megegyszer tehat: neha a dolgok kovetkezmenyeitol felunk. Azt mondjuk, hogy ha megengedunk bizonyos onmagaban nem is oly durva dolgokat, nem lesz megallas az igazi szornyusegekig. Csupan azt akarom mondani, hogy az istentagadas kovetkezmenyekent szuletett az egesz szornyuseges modern kor, ne tartsuk tehat olyan artalmatlannak.

Udvozlettel:
szimpatizans@rocketmail.com


1997. november 28. - péntek, 14 óra 59 perc

Rezső!

Lazulj már el egy kicsit! Én nem akartam senkit megbántani. Ez a fórum nem a tudományos kiselőadások, hanem a sör melletti beszélgetések virtuális megfelelője.

Nem hiszem, hogy van itt hely arra, hogy belemenjünk a részletekbe. Persze ha nekidurálom magam, elkezdhetünk egy komolyabb szakmai vitát, de akkor nagyon fognak itt minket utálni. De igérem, ha szépen kérsz, elkezdhetjük a dogmatikát. De lehet, hogy akkor át kellene menni az Emilre, hogy ne menjünk senki agyára.

Ha már így összejöttünk:

Kellemes hétvégét! Hétfőn folyt. köv.:

Mikel

PS.: Jézus rulez!


1997. november 28. - péntek, 14 óra 46 perc
Kedves *.*!

Látom, hogy zs. tképpen kérdezhetne akármit, tudunk mi itt marakodni, stb. a kérdéstől függetlenül. Ezzel nincs is semmi gondom! De áruljátok el nekem, egyszerű vidéki gyereknek: tudja vki, hogy miért vette le a műsorról a filmet az RTL? Én jobbára a Spektrum TV-t, a TV5-öt, a CNN-t meg a MUZZIK TV-t nézem, ott erről nem volt szó, napilapot nagyon ritkán veszek kézbe, úgyhogy aki tájékozottabb, az nyissa fel a szemem kérem! Nem takaró csak az egyházi tiltakozás? Mert tiltakozni mindenkinek van joga szerintem, ez természetes, de _mi volt az ok_ ami miatt lekerült a film a műsorról?
Szánjon meg valaki!
(Azt már meg sem merem kérdezni -bár hithűen nemvallásos vagyok-, hogy miért nincs itt szó hasonló elánnal az ORTT-ről?)
Üdv
NyZ


1997. november 28. - péntek, 14 óra 30 perc
Kedves Szimpatizáns (és Mindenki)!

Egy ideológiát, eszmét stb. újragondolni, arról bárhogy vélekedni: jog.
Azt megosztani másokkal: jog - pedig biztosan sérteni fogja valakinek az érzékenységét, aki nem ért egyet vele.
Azt nem elfogadni, elutasítani, tiltakozni: jog.
...
Ám, ha ezek a jogok (újragondolás, vélekedés, megosztás és tiltakozás) alapvető jogtalanságokból erednek, akkor már nem lesznek jogok többé.
Gyilkolni, "hekatombolni": alapvetően jogtalan.
Milliók leölését tagadni, erről enyhén vélekedni, ilyen vélekedést másokkal megosztani, ezt újragondolni: nem csupán alapvetően jogtalan, de mérhetetlenűl gusztustalan is.
OK? OK.

- Jogos - Jogosabb - legJogosabb -

Ha én tíltakozok (mert jogom van rá), akkor az:
- kevésbé jogos, ha egy jogos dolog ellen tíltakozok.
- nagyon jogos, ha egy jogtalan dolog ellen tíltakozok.

A jogosságnak is van tehát mértéke.

TREX


1997. november 28. - péntek, 14 óra 27 perc
Kedves Mikel!
1. Sajnos az éjszakai üzenetem valahol eltűnt.
2. Miről lehet beszélgetni egy olyan "történésszel", akinek mindegy, hogy félpogány római, vagy félpogány bizánci császárról van szó? Az utóbbi ugyanis képtelenség. Ez valami olyan, mint a sztálinista angol király(nő), vagy a neoliberális Rákosi Mátyás.
3. Azt meg hadd ne Te döntsed el, hogy ki a félpogány. Még mit akarsz olyen tudományosan eldönteni? Például azt nem, hogy van-e jogom ide leírni valamit, vagy csak magamnak elolvasni, amint ajánlod?
4. Lehet, hogy az egyház fel van háborodva, ha valaki értelmezi az Írást. Én nem. Úgyhogy örülnék, ha értelmeznél is valamit. Például a dogmákat az Újszövetséghez viszonyítva. De az értelmezés nem azonos a degradáló kinyilatkozásokkal. Ez éppen az inkvizíciós gondolkozás és viselkedés lényege.
5. Akinek a pápa is gyanús, aki pápább a pápánál, az nekem is gyanús. De aki így vélekedik, milyen alapon támadja mások elfogultságát?
6. A szegedi (helyesebben kolozsvári) bölcsészkart továbbra is dicsérem. Ott talán még téged is toleráns gondolkozásra tudnának nevelni.

üdv rezső


1997. november 28. - péntek, 14 óra 12 perc
Egyetértek azzal,hogy a filmet le kellett venni aprogramból. Nemcsak a kisebbség, hanem a többsség értékeit is figyelembe kell venni. A többség "másságát" is tiszteletben kell tartani.

1997. november 28. - péntek, 13 óra 53 perc
Pucros :)

Persze, a keresztény hit alapja Jézus. Mint egységes egész. Ebbe bele tartozik isteni mívolta ugyanúgy, mint a megváltói szerep, a tanítások... Ezek egyaránt fontosak.
Kedves Hívők! Ugye ebben nem tévedek?

Szeretnék péntek, 01:01 -es leveledre egyéb szempontból is reagálni.
Csakhogy válaszom és veleményem minden bizonnyal kilógna a 7?-és keretei közül, és érzésem szerint összes jószándékú igyekezetem ellenére jócskán sértené mások érzékenységét.

E-mail :-? (gyuro@elender.hu)

TREX


1997. november 28. - péntek, 13 óra 53 perc
Szerintem azért tűzték műsorra, mert eleget akartak tenni a kiegyensúlyozott szórakoztatás alapelvének, ellentételezve az ateisták érzékenységét erôsen sértô Pápa-plakát hatását.

1997. november 28. - péntek, 13 óra 28 perc
Kedves Vitazok!

Mindenkinek ajanlom Lovas Istvan (huh!) temahoz kapcsolodo publicisztikajat a mai Uj Magyarorszagbol (jujj!). Kb. azt foglalja ossze ami itt is elhangzott, de a sokak altal reklamalt holocaust film helyett Leni Riefenstahl neve kerul szoba.

Ennek kapcsan jutott eszembe, hogy emlekeztek-e meg arra, amikor nehany eve az Orokmozgoban (ha jol emlekszem, es vigyazat MOZI!) jatszani akartak a Jud Suss cimu filmet (remelem helyesen irtam a cimet) ami ugye antiszemita propagandanak minosul. Tiltakozasi hullam soport vegig akkor az ertelmiseg szine viragan.

Felreertes ne essek, nem azt mondom, hogy tiltakozni nem szabad. Pont forditva. Mindenki tiltakozzon az ellen, ami neki nem tetszik. Ettol lesz erdekes a vilag. Csupan azt nem szeretem, amikor egyes tiltakozok mas tiltakozok ellen nem azon az alapon lepnek fel, hogy nekik bizony tetszik ez a bizonyos mu, hanem megprobalnak altalanos elvek moge bujni es a tiltakozas mint olyan megengedhetetlensegerol beszelnek ami altal teljesen kovetkezetlennek bizonyulnak, hiszen maskor meg ok tiltakoznak.

Udvozlettel:
szimpatizans@rocketmail.com


1997. november 28. - péntek, 13 óra 5 perc
elnezest siettem es elfelejtettem alairni a velemenyem:

Horvath Gabor
zsurmi@alpha.dfmk.hu


1997. november 28. - péntek, 12 óra 47 perc
Rezső!

Miért jobb neked egy félpogány bizánci, mint egy félpogány római? És miért melózzak én helyetted? Ez nem felovasóest. Vedd le a könyvet a polcról és nézd meg! (Eusebius-Özséb egyébként nem éppen csúcsszuper.) Aztán vesd össze az Újszövetséget a dogmákkal. Nagy lesz a kontraszt.

A 476 utáni konstantinápolyi zsinatokon talán nem bizánciak ücsörögtek? Azt meg, hogy kit tartok félpogánynak, had' döntsem én el, jó? Lehet, hogy nekem II. János Pál is félpogány.

A lényegről beszéljünk: a dogmák gyanús körülmények között születtek, nem fogadhatók el egyedüli értelmezésnek. Ennek ellenére az egyház nagyon ideges szokott lenni ha valaki (főleg, ha mélyen vallásos) egyénileg meri értelmezni az Írást. Mintha csak neki lenni joga hozzá (holott szerintem az mindenkié). Ez sem O.K., de ha egy polgári állam mindennapjaiba is van mersze beleszólni, akkor nagyon nagy gáz van. Hát ez itt a bökkenő! Az én televíziózásomba ne szóljanak bele! Egész nap nyomják azt a sok bárgyú egyházi műsort, arról senki nem kérdezett meg, de nem szólok egy kukkot se, csak gyorsan átnyomom a Cartoon Networkre, ott legalább értelmes dolgok mennek...

Hát akinek nem tetszik a Scorsese, az is nyomja át a TV-jét a "Szentfazekak félórája" vagy a "Szemforgató ájtatosság" című műsorra és nézze azt... Deal?

Jézus rulez. LA rulez. Taky rulez. Scorsese rulez. Cattani rulez.

Szegedi bölcsészkar? SUXX!

Üdv!

Mikel


1997. november 28. - péntek, 12 óra 3 perc
Nagyon ki voltam bukva, hogy az RTL klub engedett az egyhaz nyomasanak, gyavak voltak. Ma magyarorszagon az egyhaznak azert van befolyasa, mert hangos. De kisebbsegben van, regen elvesztette hivoinek nagy reszet.

Szerintem egy mualkotas akkor sertheti valaki vallasi erzekenyseget, ha az illeto nem kepes elviselni a massagot. Nem tudja elfogadni, hogy vannak masfele emberek a vilagon. A hiba bennuk keresendo, de ok nem a sajat problemajukat akarjak megoldani, hanem belefolytjak a szot, hogy ne kelljen szembenezni az igasaggal.

Azok akik meg sem neztek ami ellen tiltakoznak, azoknak velemenyet nem szabad figyelembe venni. Az ilyen emberek befolyas alatt cselekednek es egy szuk kor velemenyet eroltetik kornyezetukre. Mindenkinek maganak kell eldonteni, hogy mikent velekedik a dolgokrol. Ha nem kepes ra az az o baja.

A muveszei szabadsagnak vannak hatarai. De csak olyan alapveto dolgok, hogy nem buzdithat bunozesre, eroszakra stb.

Szerintem joga van egy alkotonak (mindenkinek) ujragondolni barmit. Milyen alapon tilthatnank be? Valami attol szent es "serthetetlen", hogy sokan kapaszkodnak bele es felnek hogy tulajdonkeppen csak egy illuzio volt.

Szerintem az allam tartsa magat tavol az ilyesmitol. A filmforgalmazok maximum korhatarazhatjak a filmet, de nem szabadna levenniuk a musorrol.

Visszataszitonak tartom azt a fajta cenzurat, ami az USA-ban folyik a gyerekek, a vallas stb. vedelme neveben. Teljesen atharitjak a felelosseget a szulokrol a tarsadalaomra, pedig a szuloknek sokkal tobb lehetoseguk van a gyerekek pozitiv befolyasolasra.

Szerintem muveszeti alkotasok elleni tiltakozasi hullam mestersegesen gerjesztett, mindig egy kisebbseg hangoskodik.

A tv es a mozi ebbol a szempontbol kulonbozik. Az elobbi szorja az informaciot az utobbi esetben mindenki eldontheti, hogy latni akarja. Szerintem egyikbol sem szabad kitiltani. A TV eseteben lehetnek annyira tekintettel, hogy keson (22 ora utan) mutatjak be es figyelmeztetik a nezoket.

1990-ben ugyebar csak egy magyar TV volt, csak azt lehetett nezni. Ma van lehetoseg mast nezni, ezert nem szabadott volna engedni az egyhaznak.

Osszevetve nagyon nem ertek egyet a film levetelerol, en meg akartam nezni es velemenyt formalni. Most ezzel egyesek elvettek tolem a lehetoseget igy szabadsagomban korlatoztak. Szerintem gyava behodolas volt.

Halas vagyok a sorsnak, hogy most elhetek. Ugy tunik, erdekes idoket elunk. Ugy latom hogy valaszut elott all az emberiseg: vagy szembenez a valosaggal, megoldja gondjait és felno vagy amitja magat tovabb es akkor elobb-utobb minden kaoszba fullad (demokracia+kaosz vagy rendorallam+feszultsegek).


1997. november 28. - péntek, 11 óra 35 perc
Kedves Arthur!
Nem tudom miért kellene megírni a címemet. A 7? éppen azért van, hogy nyilvánosan válaszolj.
A többire:
Először: Bocs. (De csak ezért)
Másodszor: Cseréld le a katolikus szót egy tetszés szerinti másikra, majd olvasd el újra a leveledet.
Harmadszor: Igen, elég öreg vagyok, "Ratkó gyerek"***, ha tudod mi az. A Szabad Népnek én sem voltam olvasója, mert mire megtanultam olvasni Népszabadsággá változott. Viszont a Kádár korszakot már elég nagyként éltem végig ahhoz, hogy tudjam a Te szöveged akkor lejártnak számított. Bár mostanában kezdik leporolni újra.
Negyedszer: Mert pontosan azt csinálod ami felett ítélkezel. Amit szabad Jupiternek?
Ötödször: Ne félts engem, én eddig is ellent tudtam állni az ÖSSZES "kísértésnek". De vajon az is, aki a kereszténységet "szervezetnek" tartja? Hááát... Olyan "ügynökökkel" mint Liszt, Bach, Michelangelo, etc. akik az én megtévesztésemre szövetkeztek. Nem mondom hatásosabb agitátorok nálad.
Hatodszor: Valóban.

Üdv
G.R.
***Nézz utána, volt idő, amikor a Te vallásod papjai pápábbak voltak Vojtilánál is, és BÖRTÖNNEL büntették az abortuszt. Ennek káros folyamodványa vagyok -többek között- én is. (Megérte?) Erről jut eszembe: nekem még volt "szerencsém" olyan brossúrát is olvasni, amiben Lenin apostolt tanítását idézték. Aki elítélte a szexualitást mint káros kispolgári csökevényt, amely elvonja az energiát más, hasznos tevékenységektől. Bezony. Tessék felháborodni!
NINCS ÚJ A NAP ALATT!!!

U.i: Ha kíváncsi vagy más párhuzamokra is szólj nyugodtan, tudok még párat.


1997. november 28. - péntek, 11 óra 19 perc
Kedves névtelen !
Szerinted ma több párt nyiltan ateista. Erröl az a véleményem, hogy :
Az a párt ateista, amelyik ezt vagy nyiltan kijelenti, vagy ekként cselekszik, s nincs a tagjai között hivö.
Nos, a fenti kijelentést nem hallottam egyik párttól sem, ami pedig a cselekedetet illeti :
- Az MSZP a Vatikánnal tárgyal - megegyezik, az adónk egy részét az egyházaknak adná (az egyházak tiltakoztak ez ellen),
- Az SZDSZ tagjai között lelkészek vannak, szoros kapcsolatban állnak a Hit szektával,
- A Fidesz csak régen volt ateista, mára konzervativ lett, vallásos öregurakat fogad be,
- Az MSZMP-t nem ismerem, ök lehetnek azok.

Te Virus !
Ezennel megvédem a Zsófit, mert ha esetleg irányitott kérdést tesz is fel, semmi sem indokolja az indulatodat, föleg a stilusodat ! Nincs abban semmi rendkivüli, pláne felháboritó, ha Neki is van véleménye, vitatkozz Vele kulturáltan !

Kedves Pucros Mackó !
Tetszik a tisztaságod, naivitásod, de hidd el, a keresztény vallás nem csak abból áll, hogy jók vagyunk ... Ezt a legtöbb vallás ugyanigy vallja, mégis szinte kibékithetetlen ellentét van köztük !

Joe


1997. november 28. - péntek, 10 óra 36 perc
"Bocsásd meg nekik Uram, nem tudják mit cselekszenek"
Mindenki vegye magára, pro és kontra!


1997. november 28. - péntek, 8 óra 56 perc
gyava behodolas volt,nem ertek vele egyet.
Az RTL Klub vezetese is hibas hulyitik a nezoket
lehet,hogy egy kitervelt reklamfogas volt
udv Balint Jeno


1997. november 28. - péntek, 7 óra 51 perc
Sziasztok!

Ha jól látom, majdnem mindenki helyteleníti, hogy levették a filmet.
Ettől függetlenül számos Móricka (olyan értelemben, hogy AZ jutott az eszükbe) megorrontotta, hogy némelyek nem higgadt toleranciából, hanem gyűlölködő keresztényellenességből helytelenítenek. De hát bármi is a 7?, arra mindig jó, hogy a hozzászólókat be lehessen terelgetni a maguk szekértáborába.

Kicsit csalódott vagyok, mert most tudtam meg, hogy a kereszténység ALAPJA a Jézus isteni mivoltába vetett hit. Én eddig valami olyasmit képzeltem, hogy a kereszténység, az az, hogy mindenkit szeretni kell meg ellenségeinknek megbocsátani és esetleg szétosztani vagyonunkat a szegények között és értük munkálkodni áldozatosan - tehát Jézus tanításait, példáját követni, kinek hogy sikerül. Most kiderül, hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy Jézus az Isten!? Kiváncsi lennék a szóban forgó illető véleményére. Szerintem azt mondaná, hogy az ő szerény (sic!) személye itt egy kicsit túl van dimenzionálva.
Én már azt is nehezen tudnám elképzelni, hogy bármelyik egyetemi tanár többre tartaná a vizsgákon a "tanár úr rulez" vagy "de király maga" kitételeket, mint a tanagyag ismeretét. És nem gondolom, hogy Jézus - vagy nevezzük akár Istennek, ez a lényegen nem változtat - jobban ráharapna a hízelgésre, mint egy átlagos mai egyetemi oktató. Valahogy ő nem az a Kim Ir Szen-típus, legalábbis a mondókája alapján ezt gondolná az ember.
Egyáltalán, gyakran tűnik úgy, hogy sok "vallásos" ember nagyon-nagyon csúnya dolgokat gondol Istenről. És az nagyon durva, ahogy a Jézus=Isten dogma fontosabb nekik, mint J.K. tanításai. Elhinni dolgokat persze nagyon könnyű, helyesen cselekedni és élni pedig nagyon nehéz. Jól jön hát, ha az előbbi a lényeg.
Azért még reménykedem, hátha nem a kereszténység volt az a vallás, amelynek a híveit sérti a film, hanem esetleg csak a tekintélyizélés (nem jut eszembe hogy mondják amikor valaki azt hiszi hogy ha fölfelé nyalizik amikor éppen nem fejbólint attól neki majd jó lesz).

Más, de szerintem idetartozó: a koszmó-hirdetés. Szerintem a plakát nagyon jó, ha tényleg és valóban annak a körnek készül a lap, amelyről a felirat állítja. Azt egy jó dolognak tartanám, ha sok olyan nő (és férfi) lenne a Mi Hazánkban is, akik szerint nem szabad másképpen megítélni a különféle nemű emberek szexualitásának intenzitását, libidóját, rámenősségét, satöbbijét. Hancúrozzanak csak a pajkos, férfifaló nők is ugyanolyan gondtalanul, mint a rohadt hímsoviniszta stricik (kevés ilyen előjelű kifejezést lehet találni ezekre, a "büdös szajhát" meg a "nagy nőcsábászt" bezzeg nem nehéz variálni).

Állítólag már ragasztják át eme plakátokat "elnézést kérünk" felirattal, meg hogy "erkölcsromboló" (nem láttam, mesélték). Ha igaz, akkor... valakiknek már megint nincs elképzelésük arról, hogy mi is az az erkölcs, hanem csak úgy hallották valahol, hogy a mellet megfogni, az például nagyon erkölcstelen (vagy ők csak erkölcstelenül szokták, és nem tudják, hogy másképp is lehet).

Kicsit sok ez mostanában az ilyenekből. Mintha egy apokaliptikus ezredvégi értékzavar sziluettje bontakozna kifelé.

Pucros Mackó


1997. november 28. - péntek, 1 óra 1 perc
Tony!

Hogy "miből lett a valami?" - Hát valamiből!
Hogy "mi az a semmi?" - Ezt mondják meg inkább azok, akik szerint létezik!

"A törvényeket kidolgozzák és hozzák." - Ez kb. a jogi törvényekre igaz. A természettörvényeket viszont csak _interpretáljuk_. Mégpedig úgy, hogy nem is beszéljük igazán jól azt a bizonyos nyelvet.

"Ha az anyagot fogadod el axiomának..."
Az anyagot nem tudjuk axiomatikusan meghatározni, mert ez legfeljebb alaptulajdonságainak pontos ismeretében volna lehetséges. Ehelyett még a legfontosabb alaptulajdonságainak is csak piciny töredékét ismerjük, másrészt pedig elvileg sem világos, hogy az anyag tulajdonságainak száma nem szaporodik-e "menet közben".

DcsabaS


1997. november 27. - csütörtök, 23 óra 51 perc
Dcsabas..
Abban teljesen egyetértünk,hogy a semmiből nem
lesz semmi.
Tony


1997. november 27. - csütörtök, 21 óra 48 perc
Tony:
Általában azok a tudósok váltak mélyen vallásossá, akik megijedtek a kvantummechanikától! :) Mármint a benne rejlő filozófiai következtetésektől.

Gen1997. november 27. - csütörtök, 21 óra 46 perc
DcsabaS
Mib[ől let a valami ?
Mi az a semmi ?
A törvényeket kidolgozzák és hozzák.
Ha az anyagot fogadod el axiomának,feltalálhatod
a müanyagot.........
Tony


1997. november 27. - csütörtök, 21 óra 26 perc
Tony!

1- "Mi lett előbb az anyag,vagy az anyagot meghatározó törvények?"
Az anyaggal együtt születnek törvényei, minthogy a semminek semmije sincs - törvényei se.

2- "A világ legnagyobb tudósai miért hittek istenben?"
A keresztény Európában az egyházak igyekeznek mindenkit a nyájba besorolni. Éppen most is, a magyar egyházak minél több vallásos ember nevében igyekszenek felszólalni (csak úgy röpködnek a milliók). A statisztikák azt mutatják, hogy a tudósok között nincs az átlagosnál több vallásos ember. A vallásosság néha segíti, néha hátráltatja a tudományos munkát. Legtöbbször viszont nincs közvetlen összefüggés. A vallásosság esetleg fanatizálhatja az embert. Ez olyan dolog, ami hasznos ha igazunk van, ámde káros, ha nincs. Az igazság általában egyféle, tévedni viszont nagyon sokféle módon lehet. Ezért még a tudósok között is több a butább, mint az okosabb, és még az okosabb tudósnak is több a buta gondolata, mint a valóban okos. Tehát a fanatizmus a többségnek inkább árt, a kevés számú kivételes elmének pedig esetenként használ.

3- "Az ateisták miért szégyelik vallásos szüleiket, és többségük bölcsebb korában,miért kezd félni."
Az ateisták ugyanazért szégyellik vallásos szüleiket, amiért a vallás szülők az ateista gyermekeiket.

Idősebb (és kiszolgáltatottabb) korában pedig mindenki félni kezd, aki támaszra szorul, de nem találja.

DcsabaS


1997. november 27. - csütörtök, 21 óra 2 perc
TREX
Örülök,hogy helyesbitettél.....
Csak annyit még,hogy a nagy ' BUMM ' is eredő.
Tony


1997. november 27. - csütörtök, 21 óra 1 perc

Csak,
úgy elgondolkoztam.
Az a dolog nem hagyott nyugodni, miszerint Izraelben arra hivatkozva tiltották be a filmet, hogy az sértené a keresztények érzékenységét.
Nos, nem vagyok tisztában teljesen az izraeli lakosság vallási megoszlásával, de gyanítom, hogy ha vannak is keresztények, azoknak a száma igencsak elhanyagolható a lakosság zöméhez képest, és igencsak kétlem, hogy ez a többség hajlandó volna lemondani egy csodálatos műélvezetről a keresztény kissebbség érzékenysége miatt.
Sokkalta valószínűbbnek tartom, hogy a rabbik úgy találták, hogy a filmben bemutatott Jézus több mint egy rendkívüli ember, és ez esetleg sértheti híveinek érzékenységét.
Amennyiben ez valóban így volna, csak azt mondhatom, hogy Bravó Scorsese.

Dajcs


1997. november 27. - csütörtök, 20 óra 41 perc
Mikel uram!
Írod, hogy prókátorod (LA), jól megválaszolt _nekik_. Ha megengeded, csendesen megjegyezném, hogy egyedül vagyok, és még mások sem gyanúsítottak skizofréniával. De furcsa vallástörténész lehetsz Te, ha könyvek nélkül nem tudsz a neked feltett kérdésemre válaszolni, és a munkahelyeden sincsenek megfelelő könyvek.
Persze azon is meglepődnék, ha egy vallástörténész egy olyan primitív brossúrát használna, mint amire LA hivatkozik. Hasonló stílust és tudományos mélységet utoljára a hajdani Szovjetunió ateista múzeumaiban láttam, ahol össze voltak szedve és voltak kiállítva az egyház összes bűnei.

Kedves LA.

Mikel zsinatokat említett, és én is azokra kérdeztem rá. Azok pedig az általad emlegetett constantinusi időszakban Nyugaton is voltak. Például 313-ban a lateráni, vagy 314-ben az arlesi zsinat, amelyeket Miltiades pápa hívott össze. Te viszont csak az _egyetemes_ zsinatokról beszélsz. Jó maradjunk ennél. Az első ilyen kétségtelenül 325-ben Niceában volt Szilveszter idejében, de ezt már a császár hívta össze. (Itt tényleg téma volt a Homo usion vagy homo iusion, ahogyan a november 27. - csütörtök, 8 óra 29 perc megemlékezett róla, de ennek vajmi kevés köze ahhoz amit ő tételez erről fel, a reformátusokhoz meg aztán semmi, hiszen azok több mint ezer évvel később tűntek fel... Akkor speciel az ariánusokról volt szó.) De kedves LA, ha már erről a zsinatról írsz, én az általad idézett brossúra helyett Eusebius Vita Constantini harmadik kötetére hivatkoznék. Igaz, hogy elég vaskos, igaz, hogy mifelénk legkönnyebben latinul lehet hozzá férni, de legalább autentikus forrás...
Ha idéznéd is azt a mondatot Constantinus diadalívéről, amire hivatkoztok... Ha csak istenséget ír (hogy mondják ezt szerinted latinul?), így egyes számban, akkor az eleve csak a kereszténység istenét jelentheti, a korábbi több isten helyett. A nap isten, akire, mint pénz mintára hivatkozik ez a csoda mű, soha nem volt egyedüli istene a rómaiaknak.

Mindez nagyon érdekes is lehet, de semmi köze ahhoz, amit Mikel felvetett. Ő ugyanis félpogáby bizánci császárokról írt. Én erre kérdeztem rá. Azt meg talán Te is tudod, hogy Constantinus római császár volt... A bizánci császárság története már csak azért is jóval később kezdődik, mert éppen Constantimus alapította azt a várost, ami (Constantinopolis) később ennek az államnak a székhelye lett.

Cattani!
Azt írod, hogy az egyház, illetőleg tagjai (?) Jézusból élnek. Nem tudom mi történhetett a szegedi bölcsészkaron. Amikor a hetvenes években, a marxizmus tombolása idején ott tanultam, ilyen a primitív sztálinista felfogást (megint utalnék az ateista múzeumokra) egyetlen oktató sem képviselt. Sőt. Jelentős részük - még az ateisták is - teljesen korrekt volt. Vagy nem egyetemi szintű a véleményed?

üdv rezső


1997. november 27. - csütörtök, 20 óra 28 perc
Kedves G.M. !
Sajnos a cimedet elfelejtetted leirni, igy kenytelen vagyok nyilvanosan valaszolni.
Eloszor: a becenevemet th-val irom.
Masodszor: Honnan is derult az ki a levelembol, hogy ubermenschnek tartanam magam ?
Harmadszor: Sajnos nem olvastam 50 eve lejart Szabad Nepet, igy nem tudom megitelni, hogy valoban azt a stilust kovetem-e. Zarojelben had kerdezzek vissza : Tényleg, te ilyen öreg vagy, hogy erre a stílusra még emlékszel, vagy könyvtárban kerested ki?
Negyedszer: Miert is veszitem el a jogomat ez utan a duma utan, hogy erkolcsi iteletet mondjak ?
Otodszor: En ismerek papot, valo igaz hogy kepzetteb nalam (meg az is lehet hogy inteligensebb), de ne felejtsd el, hogy a minden komolyabb szervezetnek vannak jol kepzett inteligens emberei. Ovakodj attol, hogy pusztan ez alapjan iteld meg a szervezetet.
Hatodszor: A lelek egy ateista szamara negyon bizonytalan dolog. Szerintem rossz helyre cimezted a kerdest.
Hat igy elso blikkre ennyit.

Udv. : Arthur
arthur@ludens.elte.hu


1997. november 27. - csütörtök, 19 óra 50 perc
Ejnye...
Elöző, Tony-nak küldött levélkémben összekevertem a szezont a fazonnal. Vagyis a hitet a vallási dogmatikával.
Behelyettesítés után, újraolvasandó és értelmezendő :)
Megértéseteket ezúton is köszönöm. :)))

TREX


1997. november 27. - csütörtök, 19 óra 49 perc
Kedves Tony!

Bár koránt sem azonosulok Arthurral, de szeretném megválaszolni a kérdéseidet. Úgy csábít a kihívás :)
1. Egyszerre (?)
2.a. Kiket értesz "világ legnagyobb tudósain"? A muzulmán, brahmanista, sintoista, konfucionista, buddhista stb. hitű tudósok (vannak páran hidd el) már nem is számítanak? Kína már ősöreg civilizáció volt, amikor az Európaiak még mindig a barlangjaikat festegették :) (khm...) Érdekes, hogy pont a tudományt hozod összefüggésbe a hittel. A föld ugyanis forog és gömböjded :) - vagyis a vallás elnyomja(ta?) a tudományt, a tudomány meg lerombolta a minden szempontból hamisnak bizonyuló hittételeket. Jó-jó. Már Eistein is megmondotta volt, hogy Isten nem szerencsejátékos. Ezek szerint a kvantummechanika az smafu?
2.b. Ehhez nem tudok mit hozzáfűzni. Én nem ismerek egyetlen ateistát sem, aki szégyellené azt, ha a szülei netán vallásosak, hiszen ez nem szégyellni való. (Viszont ennek megfordítottjával már találkoztam, és értetlenül áltam a jelenség előtt.)

TREX


1997. november 27. - csütörtök, 19 óra 42 perc
Nekem minden sérti az érzékenységemet, még az ORTT is a panaszirodájával együtt!

Poison


1997. november 27. - csütörtök, 19 óra 24 perc
Zsófi!

Valóban csak sorminta?
Mert bizony ez a bírálat, úgy bírálat, hogy közben a kérdéshez is hozzáteszi a magáét, letlégyen az akár vagy milyen.
Hmmm... És gondolom még más oka is van, hogy benntmaradhatott. Itt van pl. ez: "Zsófi... kérdésfeltevése már kétséget sem hagy affelől senkiben, hogy itt kérem cenzura, jogoknak sárba tiprása történt..."
Mi is szerepel az utolsó kérdőjeled előtt? Íme: "Mi volt ez: jogos meghátrálás vagy gyáva behódolás a CENZÚRA előtt?"
Aha... :) Tiszta jó szájbarágás :D
Megnéztem második hozzászólásomat (h, 14:17), és bizony, ha csak közvetve is, de valamelyest mégiscsak horogra akadtam, még mielőtt komolyabban elgondolkozhattam volna a kérdés felől. Persze az csak az én hibám, ha gyorsabban jár az ujjam, mint az eszem. (Azt is többszőr megfigyeltem már, hogy milyen könnyedén befolyásolható vagyok - Mit tegyek, ezzel együtt kell élnem egy életen át :)
Na jó, nem hánytorgatom mindezt; te vagy a szerkesztő, te tudod, hogy mit csinálsz. A rovatnak meg csak jót tesz, ha egy kicsit korbácsolod (?) az indulatokat :)
Virus meg gondolom baltával vágta ketté, így lett felebaráti a szeretet :)

a baráti szeretet másik felével :)
TREX


1997. november 27. - csütörtök, 19 óra 21 perc
Artur !
Ugy gondolom,hogy te biztosan tudsz válaszolni
egy kérdésemre !!!!! Mivel szerintem az anyagi
világ,a föld,és az élet valami fantasztikusan töké-
letes,törvényeken,törvényszerüségeken nyugszik.

1- Mi lett előbb az anyag,vagy az anyagot megha-
tározó törvények.?
2- A világ legnagyobb tudósai miért hittek istenben?
2-Az ateisták miért szégyelik vallásos szüleiket,
és többségük bölcsebb korában,miért kezd félni.
Tony


1997. november 27. - csütörtök, 18 óra 44 perc
Virus,
Sajnállak. Rossz lehet így élni.
Kérlek, ebben a hangnemben ne írj többet ide. Ezt csak sormintának hagytam itt.
zs.


1997. november 27. - csütörtök, 18 óra 31 perc
Fino polémiát és zavart okozott M. Zsófia kérdésfeltevése. Zsófi már többször bizonyiitotta számomra (Az ENNYI c. éjszakai rádiós műsor riportereként), hogy pártelkötelezettsége és philoszemitizmusa eluralkodott épp eszén. Zsófi most is csúsztat, és kérdésfeltevése már kétséget sem hagy affelől senkiben, hogy itt kérem cenzura, jogoknak sárba tiprása történt, egyházi beavatkozás a civil szféra szentélyébe.
Kedves Zsófi!
Egynehányan ráébredtek, hogy manipulációd következtében nem arról vitáznak, beszélnek ezen a forumon amiről látszólag megkérdeztél minket.
Mert arról lenne szó, hogy jó dolog-e a demokrácia, hogy az érdekképviselet, ill. az érdekérvényesiitést a jogállami keretek között megkérdőjelezhető-e? A kérdés konkrétabb átiratban úgy tehető fel (aktualizálva), hogy jó-e a társadalom demokratikus szervezete, ha Szabóalbert és Potykabácsi szólásszabadságát védelmezi az Alkotmány és a biiróság, szép dolog-e a hazaszeretet, ha Csurkapista hirdeti? Mert kedves Zsófi (Hóhérleányka C. Morgensern után önkényesen) liberálisnak lenni úgy, hogy mindent szabad csak nem-liberalistának lenni nem, hogy aki nem a liberalizmus értékeit védelmezi az gazember, antiszemita, demagóg és szarosgatyájú, de legalábbis fradidrukker, az nem biztos, hogy szabadelvű megközeliitése a dolgoknak.
Mert Zsófika szépen begerjesztette az indulatokat az egyház ellen. Ezt nyilván tagadná. A Zsófi ilyen. Pedig csak az történt, ami az Usa-ban mindennapos eset -ahol ugye a liberalista eszmék a gyakorlatban is néha-néha megjelennek-, a lobbyk, az érdekkijárok révén. A legmagasabb társadalmi forumon is képviseltetve vannak (innen az elnevezés is, lévén a lobby az USA képviselőházának előcsarnoka, folyosója) a demokratikus működés szerves része a társadalmi, politikai, gazdasági és VALLÁSI, stb. érdekek "becsatornázása" /Bihari M./ a törvényhozás keretei közé.
Hol van itt a szabadelvű, jogállami gondlkodásmód és viselkedés, amikor a katolikus hiivek legitim szervezete, azn egyház természetes, saját jólfelfogott érdekét érvényre juttatja, kifejezi a demookratikus jogállam keretei között? Nem tetszik a demokrácia Zsófi? Csak addiig kedveled, amiig a CHARTA tüntethet?
A demokráciaban érdekek ütköznek. Jelen esetben a katolikus egyház érdeke a művészi szabad megnyilatkozás érdekével. Az utóbbi személyes sajnálatomra ebben a csatában és remélem, hogy csak egyenlőre elbukott. Nem gazemberség miatt nem a katolikus egyház történelmi tévedései, hibái továbbéléseként, hanem a demokratikus játszmák törvényszerűségeinek keretei között.
Az egyház továbbra is marad a hiivek gyamoliitoja, a kétezer esztendős keresztény európai kultúra konzervatiiv bástyája A művészet pedig érdemes áldozata, iránya az emberi életnek és jövendő csatáknak, amelyet például a jelenleg sanyarú sorsú Krisztus utolsó megkis. bemutatásáért kellene megviivni.

Zsófinak felebaráti szeretettel,
(Meglepne, ha nem okádná el magát Zs., amikor soraimat olvassa)

Virus
loher"kukac"ludens.elte.hu


1997. november 27. - csütörtök, 18 óra 16 perc
Kedves Artur!
Jogod van ateistának lenni. Jogod van gyűlölni aki nem az. Jogod van bárkit primitívnek tartani. Sőt szerintem még ahhoz is jogod van, hogy übermenschnek tartsd magad, hozzájuk képest (bár nem tudom mire fel). Jogod van ezt a kb. 50 éve lejárt, a Szabad Népből lopott szöveget is elengedni. (Tényleg, te ilyen öreg vagy, hogy erre a stílusra még emlékszel, vagy könyvtárban kerested ki?) Viszont ez után a duma után neked nincs jogod erkölcsi ítéletet mondani senki felett. Azt hiszem, nekem meg jogom van állítani, hogy bármelyik "primitív" falusi plébános intelligensebb nálad. (Bár őszintén szólva egyet sem ismerek.) Ha a lelki érzékenységedet sérteném, én is elnézést kérek. Jut eszembe, mivel én elég járatlan vagyok hitbéli dolgokban, te mint hívő ateista elmondhatnád: mi az hogy lélek? Szerinted neked van? Nem mintha érdekelne, de miért gyűlölöd ennyire őket? Bántottak téged, vagy csak úgy? Az olyan vagány dolog mi? És nem utolsó sorban, nem is kell hozzá különösebb bátorság.

G.M.
U.i: Szerintem itt már egyedül csak te hiszed el ezt a betiltás verziót.


1997. november 27. - csütörtök, 17 óra 42 perc
Joe!
Komolyan mondod, hogy nincs Magyarországon ateista párt? Munkáspárt, MSZP, SZDSZ, FIDESZ nyíltan ateista pártok. Hogy csak a legismertebbeket mondjam. Az hogy a keresztény szavazatokat is be akarják gyűjteni és ezért mórikálják magukat néha, nem jelent semmit. Mint ahogy a legtöbb magát keresztényakárminek hirdető pártnál sem!


1997. november 27. - csütörtök, 16 óra 50 perc
Arthur:

"Tiltsuk be a betiltast." Ezt szepen mondod, szerintem viccnek szanva, de vegyuk egy picit komolyan. A manapsag divatos nezet szerint bizonyos dolgokat tilos tilosnak nyilvanitani. Ez azonban maga is egy tilossa nyilvanitas.

Van-e a ketto kozott minosegi kulonbseg, vagy nincs. A betiltas betiltasa ugyanolyan merce ala esik-e mint maga a betiltas. Felteszem, sokak szerint nem. Akkor viszont kivancsi volnek, hogyan fogalmazzatok meg a kulonbseget.

Udvozlettel:
szimpatizans@rocketmail.com


1997. november 27. - csütörtök, 16 óra 45 perc
Arthur!
Nem gondolod,hogy túlzásba estél?
Miféle beszéd ez a "katolikus banda?" meg a több?

H.A.


1997. november 27. - csütörtök, 16 óra 31 perc
LA!

Egész nap melóztam, nem értem rá, de most látom, hogy nálad is vannak otthon megfelelő könyvek, hogy megfelelj nekik - helyettem.

Kösz.

Mikel


1997. november 27. - csütörtök, 16 óra 15 perc
J.H.H.!
„...akik a "szoc-lib" kormány meg az egyház kapcsolatáról polemizálnak”

„...Most viszont az RTL Klub egy teljesen privat teveado es szerintem
magasrol szarna arra a partra amelyik musortervekkel zaklatna.
A kormanynak se kapacitasa se lehetosege nincs hogy egy ilyen dontest
kampanyfogaskent befolyasoljon.”

Nem hiszem hogy nincs

Már sokan leírták, de szerintem is a felügyeleti szerv hatást tud gyakorolni a „független televizió társaságokra”. Persze itt csusszan be az, hogy a „független televizió társaságok” mögött is politikai kapcsolatok állnak. A rendszerváltás után legálisan (valószínű) csak politikai kapcsolatok segítségével lehet, lehetett vagyonhoz jutni. Ebbe bele kell törôdni, hibáztunk. (Engem nem zavar különben) A mindenkori kormányhoz közelálló körök jutnak stratégiai információkhoz.
Nekem tök mindegy, melyik kormányról beszélünk, de most a "szoc-lib" kormány van. Különben nézd meg hogy miért lehet Angliában cigarettát reklámozni a F-1 futamon? Miért kapott engedélyt erre? Lehet hogy a kampányhoz kapott 1000000 Fontot az angol miniszterelnök? Kapott. Van fogalmad mennyibe kerül egy választási kampány? Mert nem 370 akárhány millió forintba. Ezeket a pénzeket elô kell teremteni valahonnan. A világon mindenhol. Amerikában ha jól tudom legális kampánypénzgyüjtôhadjáratot csinálnak az elnökjelöltek. Ôk nem nézik hülyének a népet. Szerintem ha ilyen dolgok elôfordulnak Angliában, aki igen régi motoros, nálunk a cseperedô demokráciában statisztikailag több svindlinek kell lenni. Ez nem érzelmi kérdés. Valószínű.

A "nem csipem a Vatikant....mert az egy zsido szekta"
Ez ilyen formában nem igaz! Én tisztelem a hívô embereket, vallástól függetlenül, de azt hiszem a céget nem kell szeretnem. Erre utaltam „„..................”” nem írom le az idézetet, ami szerintem frappáns. Én úgy érzem egy ilyen vitában a személyes érzelem nyilvánitást háttérbe kell szorítani, félreérthetô volt, ebben igazad van! Bocs!

balazs (jimi@inf.bme.hu)!

„...az egesz a legelejen lett elcseszve, amikor az
egyhazi urak erosen tulreagaltak a dolgot,”
Szerintem nekik ez a dolguk, sok embert képviselnek, persze hogy pampognak. Itt a probléma hogy hatást tudnak gyakorolni egy magántévére.

„Az oriásplakat teren megint mas hogy latom a dolgokat, merthogy
szerintem az tiszta uzlet, a muveszethez semmi koze.”
Szóval itt nem gondolod át a dolgot. A tizenkilencedig század végén egy Van Gogh képet nyugodtan meg lehetett volna venni egy kori sörért, ha jól tudom nem adott el egy darab képet sem életében. Az az idôs hölgy aki most halt meg 128(?) évesen még ismerte, azt nyilatkozta róla hogy büdös volt, és állandóan alkoholszagú. No, szóval ôket se vették komolyan, ha a Van Gogh testvére nem művészettörténész, és a halála után nem rendszerezi a festményeit, sose hallottunk volna róla, (különben az eddigi legdrágábban eladott festmény is egy Van Gogh volt, kb. 80 000 000 dollárért) de ha messzebb megyek amikor még nem létezett világi művészet, akkor a festôk voltak az alkalmazott művészek.

De, kérdezem tôled, mikor voltál utoljára művészeti kiállításon? Tudsz 10 mai magyar kortárs festôt kapásból? Ki tervezte a Soros Egyetemet? Kérdezzek még?
Legfôképp a huszadik században vesztette el tömegbázisát az úgynevezett szépművészet. A festészet már akkor, amikor kettévált az egyházi, és a világi művészet, azért mert az egyházi művészet szólt igazán a széles néprétegekhez, olyan témákat dolgozott fel, amelyeket mindenki ismert, az élete része volt. Ebbôl következik az, hogy a világi művészet haladt az elitművészet felé. Amikor az ipari forradalom után erôsödött a polgárság hatalma, szükség volt egy olcsóbb portrékészítési módra. Én úgy gondolom, hogy a társadalmi közeg fontos ahhoz, hogy egy technikai felfedezés megtörténhessen. Ekkor fedezték fel a fényképezést. Ma nem kétled, hogy létezik fotóművészet. Akkor nem így gondolták.

És végül:
Mennyi idôt töltesz a gép elôtt naponta? Mikor láttál web oldalt? Szerinted nem művészet a cégek logói? Hogy különböztetnéd meg az információ áramlásban a különbözô cégeket? A napod 50% az általad nem művészetnek tartott grafikai alkotások hatása alatt vagy. Egy festészeti, grafikai kiállítás anyagát ezredannyian látják, mint egy logót, vagy óriásplakátot. Hidd el, ez a XX. század igazi művészete.

egyelôre ennyi:
LEVENDULA


1997. november 27. - csütörtök, 15 óra 57 perc
Sziasztok!
Egy kis adalék az egyházakkal és a vallásos emberekkel kapcsolatban.
Engem egy kicsit arra emlékeztet a dolog, mint amikor arról volt szó, hogy a dohányzás okozta betegségek gyógyítása micsoda többletköltséget jelent a TB-nek, namármost ezt az én adómból, TB-mből pont ugyanúgy finanszírozzák, pedig életemben nem szívtam el egyetlen szál cigarettát, és nem is fogok.
Valahogy így van az egyházakkal is, hogy jönnek ők ahhoz, hogy az én adómból élősködnek, aki ateista vagyok, és még azt is meg akarják mondani nekem, hogy mit csinálhatok? Tartsák el a saját híveik ezeket az ingyenélőket (lásd: papok, hogy meg ne szakadjanak a "munkában").
A vallásos emberekkel ugyanez a bajom, mert amíg én soha nem mentem oda senkihez az utcán, illetve törtem rá a lakásán, és próbáltam meggyőzni arról, hogy ne higgyen istenben, mert én sem hiszek, addig ők honnan veszik a bátorságot, hogy zaklassanak?
Elnézést, hogy eltértem a témától!

Bukfenc


1997. november 27. - csütörtök, 15 óra 57 perc
Hmmm...
Belekukkantottam önnön művembe.
Hát igen, megint jópár fogalmazási és helyesenírási bakit rejtettem el benne.
(az euroastra végén pl. csak egy darab a van:
http://www.euroastra.com/vers/vers19.htm)
De egy helyen pl. bekevertem az "amit" az "amelyek"kel - brrr...
ésatöbbi-ésatöbbi...
Gondolom van még benne más is.
...
Ja, hogy hová is akarok kilukadni???
Nos: ha ez így megy tovább, akkor kénytelen leszek önmagam betíltása mellett tüntetni, mert bizony képtelen vagyok magamagamat tolerálni. Mi több: sértem az érzékenységemet :)
Na: ezt nevezik öncenzúrának :)))

TREX


1997. november 27. - csütörtök, 15 óra 43 perc
Kedves Aromo!
Az idézetnek, amit kiragadtál tőlem folytatása is van ám! :) Amikor is kiderül, hogy mi is a véleményem és szerintem úgy átlagosan a világ és a hívő világ véleménye is az efféle "inkvizítori ideológiákról'. Íme így kerekded:
"Arról, hogy szerintük azok, akik megnézik ezt a filmet a felebaráti érzület ellenére cselekszenek, és amikor ők a nézők közé dobják a füstbombát, akkor megmentik a moziba tolult felebarátaikat a végromlástól - ha csak időlegesen is. Furmányos, nem igaz? És vannak akik így vélekednek, annak ellenére, hogy ez a logika csöppecskét ellentmond önmagának. De vannak hívők akik egészen másképp vélekednek, és ők vannak többségben. Azok vannak többségben, akik csak békésen tiltakoznak, vagy nem is tiltakoznak. (lásd HAME: 'én református vagyok... és nem sérti. Lehet, hogy többen is vagyok?')"

Kedves Trebitsch!
Az a probléma, hogy próbálom én (is) naívan szemlélni ezt a világot, de sehogy sem megy, mert csípi a szemem :)

TREX


1997. november 27. - csütörtök, 15 óra 14 perc
Tehat :
Regi, meggyozodeses ateista vagyok. A lelki erzekenysegemet melyen serti a keresztenyek eme primitivsege. Szervezzunk tehat tuntetest ! Tiltsuk be a betiltast !!! Vagy valami ilyesmi...
Kulonben hogy sertheti valakinek az erzekenyseget egy film, amit nem nez meg ? Elvegre tudtommal nem jartak az RTL klub munkatarsai a varost, a TV elo kotozve a lakosokat. Szoval nem csipem ezt a kereszteny, de elsosorban a katolikus bandat. Olyanok mint a farkasfalka, a szamukkal negyzetesen aranyos a veszelyesseguk, es az ovoltesuk is.
Ha valakinek a lelki erzekenyseget sertenem, netan szemelyes szabadsagaban korlatoznam, attol elore is elnezest.
Udv. : Arthur
arthur@ludens.elte.hu


1997. november 27. - csütörtök, 14 óra 14 perc
Trex, gigantikus scrollsaurus,

"Próbáljuk egy kis naívitással szemlélni a világot: igenis, be akarták mutatni :) :-? "

Próbálom én, de nem megy. Majd ha visszaigazolja a szerzői jogok tulajdonosa, hogy legalább megkérdezték RTLklubbék, mennyibe kerülne esetleg leadni... De ez nem valószínű.
Cinizmus szépen fejlődik nálam is, hat rám a média. Legerősebb hatást példamutatással lehet elérni.

Trebitsch


1997. november 27. - csütörtök, 13 óra 44 perc
Kedves Rezső,007 , stb

Figyelmetekbe ajánlom a következő könyvet:
Peter de Rosa
KRISZTUS HELYTARTÓI

EGYETEMES ZSINATOK
(Világi hatalom hívja egybe a nyelve görög)
1. 325 Nicea
2. 381 I. Kontstantinápolyi Zsinat
3. 431 Efezos
4. 451 Khalkedon
5. 553. II. Konstatntinápolyi Zsinat
6. 680. III. Konstatntinápolyi Zsinat
7. 787. II. Niceai zsinat
8. 869. IV. Konstatntinápolyi Zsinat"62. old.
Konstantin császár sohasem mondott le a pogány államvallás fejét megillető pontifex
maximus címről. Amikor diadalíve 315-ben elkészült , győzelmét az instenség ihletének
tulajdonította minden közelebbi megjelölés nélkül. Pénzérméire változatlanul is a napisten
képét verette. Nem törölte el sem a Veszta-szűzek intézményét , sem a győzelem
istennőjének oltárát a szenátusban. A kereszténységet egyetlen pillanatra sem nyilvánította
államvallásnak.
Távol állt attól , hogy példás keretény fejedelemnek nevezhessük. Egész életében inkább
hidegvérü politikusnak bizonyult , akit kíméletlen és szörnyű hataloméhség jellemzett.
Támogatta a keresztényeket , mert hasznosnak tartotta , mivel egy döntő csatában
győzelemhez segítette. Az egyház alkalmazkodott hozzá , anélkül , hogy házasági ügyei
zavarták volna , mert az egyház számára így volt előnyös. Nem sokkal ezután Konstantin
szövetséget kötött keleti vetélytársával Liciciusszal. Ez az egyezmény a milánói ediktum
néven ismeretes:
Hosszú idő óta az a véleményünk , hogy a vallásszabadságot nem szabad korlátozni.
Sokkal inkább mindenkinek őriznie kell gondolatait és kívánságait, hogy képes legyen a lelki
dolgokat úgy tekinteni , ahogy akarja. Ezért megparancsoljuk:mindenkinek megengedtessék
azt a hitet vallani és gyakorolni amelyet akar.

Ez példás kifejezése volt minden embert korlátozás nélkül megillető vallási jogoknak.
Az általa képviselt türelem lehetővé tette a keresztények számára , hogy előjöjjenek a
katakombákból és teljes polgárjogot kapjanak. Tragédia , hogy ezt az elvet a katolikus egyház
sohasem fogadta el. Ezért tagadta meg másoktól a vallásszabadságot, mindenütt , ahol a
hatalmat birtokolta.
Midőn a vesztfáliai béke 1648-ban kinyilvánította hogy "azok a polgárok , akiknek vallása
földesurakétól különbözik , ugyanolyan jogokkal bírnak mint, mint a többi polgár" X.Ince pápa
ezt elítélte. A vallásszabadság hasonló dokumentumait a katolikus egyház évszázadokon át
keresztényellenesnek , károsnak , veszélyesnek és ateistának minősítette , és átokkal
súlytotta.

..
380-ban valami olyan történt a kereszténységgel , amely méltán lepte volna meg Jézust és
Pétert is. A Római birodalom hivatalos vallásává lett. Lord Acton szavaival: "az abszulutizmus
aranyozott mankója" szerepét kapta.
Kezdetben az állam beleavatkozott az egyházi ügykbe, és megkísérelte a vallást a római
jogrend sajátos igényei szerint formálni. Ettől kezdve az egyház, amely tömegmozgalomként
és a lelki felszabadulás eszközeként indult , a konzervativizmus mintaképe lett, és az is
maradt a mai napig.
Idővel aztán az egyház fordított egyet a dolgokon és ő avatkozott be a fejedelmek ügyeibe.
A pápák császárokat neveztek ki sőt császárokat buktattak meg. És azt kívánták tőlük , hogy
alattvalóikat kínzással és halállal fenyegetve a keresztény hit felvételére kényszerítsék.

....
Az Inkvizícióról pedig a következők:
Bár mindíg szentnek , katolikusnak ls apostolinak nevezte magát , csak kevés zarándok
tekinti meg, ha egyáltalán felkeresi valaki. Kevés útikalauz említi. A Szent Péter-dóm
kezelében áll , a bazilikától balra, egy csendes utcában. Bernini négyes olszlopsora mögött.
A Csas Santa egy sarokház , néhány ajtóval , isemertebb nevén "az Invizíció Palotája".
Az utóbbi években a szent, katolikus és apostoli inkvizíciónak rossz sajtója volt, és miként a
szovjet titkosszolgálatnak , neki és sokszor adtak más nevet.
Rómának ez a legrégibb szent kongregációja 1908-ban a Szent Hivatal nevet vette fel, 1967 -
óta pedig a Hittani Kongregáció a hivatalos neve. Jelenlegi titkára és főnöke -valamikor nagy
inkvizítornak nevezték - Joseph Ratzinger bajor bíboros.
Ezen a helyen lázas olvasás folyik, és innét a figyelmeztetéseknek az irányításnak éa a
cenzúrának végtelen folyama árad. A tömlöcök, amelyekben nem is olyan régen sokakat
megkínoztak , már nem működnek. Szerencsére a világi állam kicsavarta a dühödten
védekező XI Pius kezéből a világi hatalmat. 1870 óta az inkvizíció börtöneit és celláit irodákká
és levéltárakká alakították alakították át.

Most csak elsőre ennyi.
Folyt köv.
LA


1997. november 27. - csütörtök, 13 óra 30 perc
Yo,
Szerintem nem lenne szabad utat engednunk a cenzuranak, foleg nem ilyen teren.
Ha lehet csinalni filmet a Telaporol meg a 101 kiskutyarol, akkor Jezusrol miert nem?
VARJUNK CSAK!!! Szerintem a Telaponak ZOLD a koponyege es nem PIROS szoval en mostantol ellene vagyok mindefele Telapos filmnek ami ugy allitja be ezt a nagyszeru oregurat, mintha PIROS csuha lenne rajta!
Ami a lenyeg, hogy ez a film egy "igaz" keresztenyt ugysem fog atcsabitani a SATAN oldalara...

NeAt195 [nbz][tns]
"your god is dead and no one cares
if there is a hell i'll see you there"


1997. november 27. - csütörtök, 13 óra 12 perc
T. G.R.!
Az említett reklámon nen csöcsörészik a csajt! Hanem egy pár férfi kéz fedi el ama testrészét.
A lefújt reklámokon pedig egy nem túl kihívó dekoltázs és mosoly látható!
A pénzről, mint arról ugye hallottál. Na most, ha valkinek adsz belőle egy bizonyos mennyiséget, akkor ő hajlandó lesz megtenni bizonyos dolgokat ellenszolgáltatásul. Mondjuk plakátokat fest le.
Amúgy nem sok nőt láttam szemérmesen elfordulni a reklám láttán, hogy 'júj egy cici!'.
A reklám szerintem elég ízlésesen tálalja, mit is érdekelhet egy nőt a heti bevásárláson és aktuális szappanoperán kívül. Mert ugye a szexhez nők is kellenek. (normális esetben)

Taky

u.i. Amúgy, ha nem tévedek (lehet), nemrégiben volt egy divatbemutató éppen szép hazánkban. Volt ott egy ruha, amely kéz formájában takarta el az illető manöken csábítóan kerek mellecskéjét. Épp úgy mint a reklámon. Kiváncsi vagyok betiltották-e a viselését?


1997. november 27. - csütörtök, 12 óra 59 perc
Martin "Úr" Isten fiát jelenít meg "kedves" filmjében. Talán kicsit gondolkozna, mielőtt nekiugrik Istennel viaskodni.....
Am az RTL-nek pedig jobb gondolat lett volna valami extrém időpontban kitűzni, hogy aki akarja és bírja, hát nézze. (Én nem bírtam nézni, mert rossz a gyomrom ---papírom van róla!)

U.I.: Én nem szeretnék látni Mózesről sem semmi hasonló agyrémet. HÁT TI??????

RAJONGÓ (no nem az RTL-é )


1997. november 27. - csütörtök, 12 óra 53 perc
Nem véletlenül alakult ki ilyen szép nagy vita, hiszen több nagy témában vitatkozunk : vallás, egyház, szólásszabadság, tolerancia, müalkotás, - ezek mindegyike megérne egy - egy 'misét'...
Ugy gondolom, hogy egy tényezöröl kevés szó esett, mégpedig a társadalmi, politikai környezetröl. Egy megállapodott, kiegyensúlyozott társadalomban ugyanis egy kereskedelmi TV adó nem vesz figyelembe ilyen tiltakozást. Itt a rendszerváltás óta az keresik a helyüket, s a társadalom sem tette öket helyre (jó értelemben). A hosszú tiltás után jó magyar szokás szerint átestünk a ló másik oldalára, a vallásosság lett az igazi érték, a politikusok miséken mutogatták magukat a TV segitségével, az ateisták szánalmas eltévelyedettek lettek. Ez a zürzavar ma is tart, hisz az MSZP is keresi az egyházak kegyeit. Sajnálatos, hogy nincs ma Magyarországon egy ateista párt sem ! A szavazatokért való versenyben nem mer senki ateista lenni, pedig a vallásosok arányára vonatkozó becslések erösen túloznak. Az RTL is ebben a cipöben jár.
Egyébként a keresztyén egyházakat is meg lehet érteni, hisz csak teszik a dolgukat. A keresztyén vallás is kijelentö - kirekesztö vallás. Az alapelveket az Ur kijelentette, s azoktól eltérni nem lehet. Aki ezekben nem hisz teljes mértékben, az bünös, és elkárhozik. Az egyház sokáig még az eröszakot is igénybe vette elvei érvényesitéséhez, ma már szerencsére 'csak' tiltakozik. A kulturált megoldás mégis az lett volna, ha figyelmezteti hiveit, hogy ne nézzék meg ezt a filmet !
Egyébként nincs olyan, hogy valaki csak egy kicsit hisz (az ilyen ember nem hivö), mert vagy hisz valaki, vagy nem. Ezért a hitröl vitatkozni lényegében értelmetlen.
A keresztyénségnél nekem sokkal szimpatikusabb a szelid budhizmus. Továbbá ajánlom Popper Péter irásait a szélsöségeseknek (mindkét irányban).
A Hit szekta nem véletlenül hallatta hangját ez ügyben, mert nagyon igyekszik bizonygatni létjogosultságát, s ez nagyon jó alkalom volt a szereplésre.

Joe


1997. november 27. - csütörtök, 12 óra 49 perc
Kedves TREX sajnos csak szemelvényeket tudtam elolvasni a művedből, de így első nekifutásra tetszik. De...

"azok, akik megnézik ezt a filmet a felebaráti érzület ellenére cselekszenek, és amikor ők a nézők közé dobják a füstbombát, akkor megmentik a moziba tolult felebarátaikat a végromlástól - ha csak időlegesen is." - mintha az inkvizíciónak is hasonló lett volna az ideológiája, bár ők a többi hívő lelkét is meg akarták ezzel menteni.

Ha egy vallás eleve elutasít minden kritikát, igen hamar dogmatikussá merevedik. Egyébként pedig "A vallás nem felelős híveiért. A hívek felelősek vallásukért." jegyzed meg igen helyesen, tehát a híveknek kell elfogadniuk vagy elutasítaniuk a kritikát.

Aromo


1997. november 27. - csütörtök, 12 óra 19 perc
Mit ad isten azaz hogy, hogynem elvtarsak, csak jo ez az internetto.Ahogy elolvassuk minden nap a tobbiek velemenyeit, egyre inkabb kozeledunk egymashoz ( lasd mikellt is meghivtak sorozni) Tehat csak igy tovabb es meg lehet, hogy lessz belollunk valami emberhez hasonlo. A mubalhet 50% -ban visszavonom.Na csa
Macalaca


1997. november 27. - csütörtök, 12 óra 10 perc
G.R.!
Nem a harcos feministakat serti a plakat az en olvasatomban, hanem az egyszeru melltartova degradalt FERFIAKAT!!!
Ld:a kan mint szexuális objektum, stb.
Elvezd a modern idok szelet...

Henus a vertyuk


1997. november 27. - csütörtök, 11 óra 46 perc
Kedves Janosi M Zs !
Ugylatszik muszaj megint tema mellett elsurranva a holocaustal foglalkoznom, mert hanem meg ramragad, hogy naci vagyok amit kikerek magamnak. A legeroteljesebben.Kifejezetten gyulolom oket. De amit en a holocaust kerdessel kifejezesre akartam juttatni az az, hogy ha a zsidosag artatlansagat vonnam ketsegbe egy filmen,teljesen muveszi oldalrol megkozelitve a dolgot, es ugyanakkor nem mentem fel Hitlert meg csak nem is probalom kicsinyiteni a bunet, hanem azt mondom hogy a zsidosag sem volt teljesen artatlan a dologban, de ugyanakkor nem erdemelte meg a holocaustut mert ilyesmit senki sem erdemelhet meg,akkor azt nem vetitenek mert sert a zsidosagot. Ami igaz is, serti. Akkor ez a film mert nem sertheti eggyes kerestenyek hitet.
Kedves mindenki!
Emberek a tolerancia ott kezdodik ha valaki azt mondja hogy ez engem sert, akkor elfogadom hogy ez ot serti. Hozzafuzom hogy a film nekem semmimet se sert, sot jo filmnek tartom, de elgondolkozok azon 20 oratol vetitsek-e, vagy csak 23 ora utan. Es azok akik az egyhazakat mocskoljak nagyon nagy toleranciarol tesznek tanulsagot. Nekuk ajanlom hogy menjenek el es dumaljanak egy kicsit privat egy ket pappal. Es fogadjunk hogy errol a filmrol is el lehet veluk tok normalisan beszelgetni, es meg azt is megertenek hogy haragaszol a film lenemvetitese miat. Probald ki, es utanna szidd az eghazakat.
Es megegyszer (mar sokadszor) ki kell hangsujoznom mert ugy nez ki hogy ez eggyeseknek meg mindig nem tiszta, NEM AZ EGYHAZAK TILTOTTAK BE, OK CSAK TILTAKOZTAK. Es ezert szidjik itt oket.Tehat akkor nekuk nincs erre joguk. Vagy ha joguk van akkor csak az inkvizicio-val dobalas aran. Tull beletek vertek az egyhazak irant valo gyuloletet a kommunistak. Latjatok ennyire befojasolhatok az emberek. Es az egyhazi szemejek megertik a maskent gondolkodokat, mert engemet is megertenek, sot ha vitatkozok tul vaskalaposokkal akkor meg eggyesek mellem is allnak.Az egyhaz nem egy homogen dolog hanem az is emberekbol all, es azokat sertegeted ha szidod akik egy kicsit az egyhazon belul maskent gondolkoznak, mert vannak ilyenek. Es a vaskalaposok malmara hajtod a vizet.
Macalaca(maskentgondolkodo)


1997. november 27. - csütörtök, 11 óra 44 perc
"milyen sz@r lehetett álló dákóval kenni a csirízt a plakátokra..."

Biztos, hogy csirízt kentek ? (:-)

Nagy ho- ho- ho- Homo Erectus


1997. november 27. - csütörtök, 11 óra 36 perc
Nem tudom, hányan olvasták a méltán híres író, Joseph Heller Isten tudja című könyvét. Vagy a Jézus király című könyvet (ez utóbbi írójának neve sajna nem jutott az eszembe). Mindkét könyv úgymond újraértelmezi a Bibliát, méghozzá nem is akárhogy! Ennek ellenére megjelent (és mindkét könyv nagyon tetszett!), nem tiltották be. Azt hiszem, ahhoz, hogy igazán véleményt tudjunk formálni valamiről, nem elég csak egy szemszögből megvizsgálni. Attól, hogy elolvastam annó a Bibliát is, és ezeket a könyveket is, én lettem gazdagabb, bennem ébredtek gondolatok - de nem váltam sem fanatikus hívővé, sem vallásellenessé. A filmmel kapcsolatban is ugyanez lett volna a helyzet, sajnálom, hogy nem mutatták be.
Mindenesetre két "mondás" jut az eszembe: a kínaiak szerint az Igazságnak sok arca van, az európaiak szerint pedig az ellenreklám is reklám. A film körüli felhajtás végülis remek reklámlehetőséget nyújtott többeknek (a filmnek, az RTL klubnak, az egyháznak stb). Elég baj az, hogy éltek a lehetőséggel, és ilyen módon tették (bár erről a film és alkotói tehetnek a legkevésbé).

A Jézus Krisztus Szupersztár című musical filmváltozatát sem tiltották be, nagy sikerrel játszották moziban, színházban, sőt, évekkel ezelőtt az MTV mutatta be Húsvét napján. Láttam a filmet, a zenéjét ezerszer meghallgattam, a szövegét betéve tudom. Most eltűnődtem azon, ha a Jézus utolsó megkísértését levették a műsorról, akkor a Jézus Krisztus Szupersztár mért mehetett le - hiszen ez utóbbi film is hasonló kategóriába tartozhat mondanivalóját tekintve az előbbivel, ez sem passzolt a Katolikus Egyház nézeteihez.

Eltűnődtem azon is, hogy mért látom egyre inkább azt, hogy majdhogynem bűn gondolkodni, mért elégszenek meg az emberek a hatalommal rendelkezőktől készen kapott , és utóbb már-már sajátjuknak tekintett "gondolatokkal". A média mért részesíti előnyben az igénytelenségre, ízléstelenségre valló, értékes tartalom nélküli, bár kétségtelenül jól jövedelmező műveket azokkal szemben, amelyek esetleg gondolatokat ébresztenek a közönségben. Mért kell az embereknek, hogy legyen valaki, akire gyülölködhetnek (mert gyülöletünket szórjuk a különböző vallási felekezetekre, népcsoportokra, politikusokra, médiára, egymásra - még itt, az Internettón is!). A film műsorról való törlése is csak egy jó ürügy az egymás marására.

Tolerancia: tolerálom bárki hitét, vallását, cserébe viszont elvárom, hogy mások is tolerálják az enyémet. Azonban az, hogy egy filmet egyrészt egy hangosan véleményt nyilvánító csoport miatt, másrészt a szenzációhajhász, pénzcentrikus média miatt levegyenek a műsorról , nem fér bele a tolerancia fogalmába. (Mint ahogy a kereszténység fogalmába sem fér bele mindaz a gaztett, amelyett a nevében, "védelmében" elkövettek, és az a hatalomvágy, ami a legtöbb egyházat jellemzi.)

Caty


1997. november 27. - csütörtök, 11 óra 36 perc
Tamás!
A Cosmopolitan reklám talán sok NŐT is sért korától vagy vallásától függetlenül. A feministákat -szerintem- biztosan. (A FA reklámban ugyanis nem csöcsörészik a csajt! ld: a nő mint szexuális objektum, stb). Ha igaz, hogy ez egy direkt NŐKNEK szánt kiadvány, akkor kapitális melléfogás ez a reklám. Izléstől és szeméremtől függetlenül. (Hiszen az eredeti célja szempontjából tökmindegy, hogy Neked vagy nekem tetszik e. Nem nekünk szólna.) A metróban több helyen festékkel lefújták. Biztos a csuhások, vagy az öregek. Általában ők járják a várost festék spray-vel felszerelkezve.

Más.
Lenne két 7? javaslatom:
1. Ez a mérhetetlenül sok jó, rossz, provokatív, vagy egyszerűen barom reklám kinek szól (szól egyáltalán valakinek?!), van e valami visszajelzés az eredményéről, s ha van (kétlem!) számít e a ráköltött pénzmennyiség az esetleges hozadék szempontjából is? Egyáltalán el akar adni valamit?

2. Meddig terjed a tolerancia (vagy tolarencia ha valaki igy szereti:)) és a másság tisztelete? Mi a másság és a másság közötti különbség? Vajon ha egy cigány, nő, néger, homoszexuális, zsidó, mozgássérült, idegen, ... stb, stb, véletlenül egy nemszeretem felekezet, nemzet, párt, stb tagja, vagy híve, elvész az ebbéli joga? Teljesen vagy csak részben? Esetleg százalékosan mint a rokkannyugdíj jogosultság?

Üdv G.R.

U.i:

1997. november 27. - csütörtök, 11 óra 10 perc
Orcák!

Cenzúra oder nem cenzúra? A látszat csal: Nem az egyház(ak) szívatták meg az RTL-t, hanem a profi PR manager csapat gondolt egy nagyot: Ha már az ásító pápás reklám ennyire bejött, ütünk még egyet a forró vason, kitűzünk egy tuti botránykő filmet, lehetőleg kihasználva a Karácsony viszonylagos közelségét, hogy biztosan rámozduljanak az egyházak. Az is lehet hogy a TV3-tól kölcsönözték az ötletet, csak itt még a szerződéses cirkuszt sem kellett eljátszani.
Tehát: Az önműködő reklám beindult, a többi már csak vihar egy kanál éterben. Egyébként végigsétálva a körúton, a hasonló elven működő Cosmopolitan plakátok láttán nagyon megesett a szívem az erkölcs cickókat leragasztgató katonáin: milyen sz@r lehetett álló dákóval kenni a csirízt a plakátokra...

Praetor Peregrinus


1997. november 27. - csütörtök, 11 óra 8 perc
Balkon te mindent félreértesz!?
17.30


1997. november 27. - csütörtök, 10 óra 27 perc
Beszállok a műbalhéba. :)

Előszőr is szeretném tisztázni, hogy milyen alapon szólok bele az e heti 7?-be, annak ellenére, hogy nem láttam magát a filmet. Nos, ugyebár nem csupán a filmről van itt szó, hanem a film le nem vetítéséről, és annak okairól is? Nekem nincs videóm, de ennek ellenére szerettem volna (szeretném) megnézni ezt a filmet. Már egy héttel korábban aláhúztam a műsorújságban, azután a megadott időpontban lelkesedve odaültem a képernyő elé, és elképedve láttam, hogy bizony nem láttam. Így van ez. Amúgy a filmről ennek ellenére van valamilyen, saját magamban kialakított véleményem, annak alapján amit olyan hívőktől és nem hívőktől hallottam, akik látták.
Szeretném azt is leszögezni, hogy nem akarok igazán a hívők lelkivilágában turkálni (letlégyen bármilyen vallásról is szó - itt most ugye a keresztényekről, újfent). Annak idején, a toleranciás 7?-ben már lerágtam ezt a csontot, a kelleténél talán jobban is, túlzott cinizmussal fűszerezve. Bár akkor az én betíltásomat kívánták jópáran, de azért én áldom a jószerencsémet, hogy nem iszlám fundamentalisták közé keveredtem, mert könnyen lehet, hogy rosszabbul járnék, ha őket próbálnám barátilag megkritizálni. ;) Érdekel a hit mibenléte. Én nagyon tisztelem a hívőket a hitükért, de magam nem hiszek. Ez örök ellentét marad köztünk, hiszen egészen más nézőpontból szemlélgetünk, legyen akármelyik vallásról is szó.
Amúgy amidőn e sorokat írom, a hozzászólásokat nov. 26. - szerda, 19:21-ig hozzáférhetőek számomra nyomtatott formában.
TREX, gyuro@elender.hu


Kedves Mindenki!

Mottóként választottam Aromo egyik mondatát:
"Nem a vallásosság megsértése a lényeg, hanem a (másként)gondolkodás."
(De hadd fűzzek ehhez hozzá annyit, hogy a (másként)gondolkodás nem minden esetben vált ki olyan heves ellenreakciókat, mint a vallás(osság) kőrdőskörének esetén - és ez is számít.)
Valamint: figyelmezzetek oda Jozsó hívő szavaira (héttfő, 21:01), főleg arra, amit az alapról mond, a keresztények hitének alapjáról. És higgyétek el neki.

Kedves Jozsó!
Remélem nem bántalak meg, ha küldök majd neked pár részletet a Bibliából, arra utalva, hogy Jézus bizony többek között törékeny emberi lény is :-? E-mail címedet közre adtad, de azért várom beleegyezésedet. (Onnan veszem a merészséget, hogy bár tudom: megingathatatlan vagy, és bár tudom: sokkalta jobban ismered nálam a Szentírást, de mégiscsak egy szemszög a tiéd és egy másik az enyém. Szeretném tágítani látókörömet, egy kis eszmecsere révén :) A Mohamed-Jézus párhuzam talán nem volt tökéletes (és most nem arra akarok célozni, hogy bár mindkettő vallásalapító, de míg az egyik csak próféciál, addig a másik megvált). Mindkettő történelmi személyiség, múltbéli létük: tény. Ellenben Jézus isteni mívolta, eredete sokak számára nem tény. Így ez nem összehasonlítási pont.
Továbbá ne haragudj, hogy belekotyogok, de szerintem te nem arra akartál célozni, amire Isti. Te vagy a filozófia, ő meg a vizilófia (bocs Isti :). Mert lám, még senki sem készített olyan filmet, amilyet Isti említ, pedig vannak akik hinnének egy ilyen filmben - vannak akik hisznek egy ilyen film létjogosultságában. Csakhogy más sérteni egy érzést, legyen az bármennyire is fontos nagy tömegek számára, és megint más legyilkolni a nagy tömegeket, majd tagadni azt. Érzed-e a kettő közti irdatlan különbséget??? (Pirítós: azok ellen a tüntetések ellen eme "apró" különbség miatt kell tiltakozni.)
Bevallom: én szívem szerint nem engedelyeznék egy ilyen jellegű szuperprodukciót, a fent említett "apró" különbségek miatt - és még csak nem is szégyenkezem emiatt.

Arra sem árt odafigyelni, mit Pirítós mondott volt kedden, 15:36-kor. Miszerint a keresztény hitvilágban Jézus nem pusztán egy jófej akárki, hanem Isten fia, vagy más megközelítésben: maga Isten. És nem "csupán" ennyi: Ő a Megváltó. És ez azért nem ugyanaz, mint a "nagyszerű ember" fogalma. Csakhogy, mint Megváltó, nem véletlenül öltött emberi alakot: szüksége volt a kísértésre és ellenállásra ahhoz, hogy megválthasson másokat. Tehát: szükségszerűen törékeny emberi lénynek is kellett lennie - testileg, lelkileg egyaránt. Hűha.... Valahol kell lennie egy logikai bukfencnek eme eszmegaloppírozásomban, mert jókora ellentmondás kandikál ki belőle. Vagy ez az ellentmondás csak látszólagos?

...
Tiltakozni mindenkinek joga van!!!
Akár sérthet is másokat a tiltakozás. A jog az jog - sőt, a jog bizonyos esetekben kötelességgé válik. Ha egy hívő keresztény úgy véli, hogy hitét bármi alapjaiban sérti, akkor kötelessége tiltakozni hitéből adódóan. Ez kerekperec, ideje belátnunk ezt.
A tilakozás nem cenzúra! Ha a tiltakozás hatására(?) valaki úgy dönt, hogy ezt-itt-és-most-nem, az sem cenzúra, hanem egyszerű megalkuvás. De! Ha már a tiltakozás nemkívánata odáig fajul, hogy valamit műsorra sem tűzünk az lesz csak a cenzúrák fejedelme! Remélem itt még nem tartunk, bár ki tudja, mit nem tűznek műsorra...? (Mit is mondtatok? Öncenzúra? hmmm...)

Kedves Pirítós!
Látom kopott a billentyűzeted :)
Írtad: "Az ORTT, az igen, az már tud nyomást gyakorolni. De itt senki sem az ORTT-t szídja. Vajon miért a keresztény egyházakon köszörüli már megint a toleráns nyelvét a társaság???" - hmmm... Gondolom ez utóbbi kérdéshedhez jelentősen hozzájárultam magam is, korábról. Na mindegy. Szóval akkor megkérdezném, hogy miért is gyakorol nyomást az ORTT??? Kinek a hatására :-? De tényleg?
Írtad: "Nagyszerű vívmány a szólásszabadság joga, de sokan egyáltalán nem értik, vagy nem akarják érteni, hogy ezzel a joggal is csak úgy és csak addig szabad élni, amíg ezzel nem sértik mások, más tipusú személyiségi jogait." - HOZZÁFŰZNIVALÓM: Nagyon szépen hangzik :) Csakhogy nem müködik. :( Amikor szólásra nyitom a szám, máris megsértem ezrek és ezrek más tipusú személyiségi jogait, pedig még nem is mondtam semmit :( Ha ezt betartanánk, senki sem szólhatna, de azt szabadon tehetné. Nem hiszed? Akármelyik szavad sérthet, és még csak nem is kell rosszindulatúan hozzállnia a dologhoz senkinek sem. Ilyen a világ: másság=sérelem, és úgy tűnik ezen képtelenek vagyunk túljutni, gyarló emberi mívoltunk miatt. Nem változtathatod meg a világot egyetlen szépen csengő mondattal... Sajnos.
A lényeg: Amit írtál a toleranciáról, az is gyönyörű, és mélyen igaz.
"Azt azonban tudomásul veszem, hogy sok hívőnek... nem esne jól az ebben való kétkedés művészi megfogalmazása. Ezt tudomásul venni: ez a tolerancia."
Csak ez egyirányú. A tolerancia azonban nem utca. Csak kölcsönösen működőképes. Megérteni és elfogadni azt, hogy nem csupán egy hívőnek lehetnek gondolatai Jézusról, amit ráadásul meg is akar osztani másokkal: ez is tolerancia.
Én mindkettőt próbálom megérteni és elfogadoni - Ez is tolerancia ;)))
Ami a nagy rakás befolyásolható ember át nem kapcsolását illeti: nos ennek a veszélynek folyamatosan ki van téve a társadalom. Nem pusztán a filmek terén. A hírekkel, információkkal való manipulálás az már smafu? Pedig egyszerű az egész mint a kakiracsapás. Az ember úgyis mindent elhisz, ami hihető.


Miért tiltakoznak az Egyházak?

Kedves Joe!
Írtad: "Az egyházak toleranciából nem vizsgáznak jelesre !" - Hát persze, hiszen ez a világ megváltoztathatalan rendje. A kereszténységben benne foglaltatik a kizárólagosságra való igény. Ezért a keresztény egyházak is kizárólagosságra törekszenek. Hogyan lehetne bármi is toleráns, ami kizárólagosságra törekszik :-?
Kedves Pucros Mackó!
Írtad: "A film ellen érvelve pedig a katolikus" - egyéb? - "egyháznak nincs módjában sem egyetemes, sem emberi értékekre hivatkozni, sem a Jézus alakja köré szőtt hiedelmeit ilyen értékként feltüntetni." - Aha :) Ha ezt el is hinnék neked, akkor nem lennének sem egyházak, sem hívők. A hit számukra ALAPVETŐ ÉRTÉK, ezért bármikor modjukban áll arra hivatkozni.
Kedves net-gunner!
Írtad: "Asszem valami komoly baj lehet azzal az egyházzal, amit egy film megrengethet..." - Nincs itt komoly baj. Az egyház egy intézmény, méghozzá olyan intézmény, amelyik az emberek hitével manipulál. Megvan a maga rendszere, amelytől következetesen nem tér(het) el - mert ha eltérne tőle, a saját hívőiben keltene csalódást. Ettől rendszertől a hívőket sem engedheti eltérni, mivel ő kíván lenni a kizárólagos manipulátor. Ezért még a legapróbb eltérés legapróbb gondolatának legapróbb lehetóségétől is óvja hívőit. Úgy óvja, mint anya a gyermekét. Hol itt a baj?
Kedves DcsabaS!
Írtad: "Az egyházi vezetők tiltakozása logikusnak hatna azzal a feltevésssel, hogy mindenáron maguknak kívánják fenntartani a jogot bibliai események magyarázatához" - Az egyházi vezetők tiltakozása logikus, mivel mindenáron maguknak kívánják fenntartani a jogot bibliai események magyarázatához.
Kedves Aromo!
Írtad: "ha egy vallás TANÍTÁSAIBAN erős, akkor nincs oka félni a kritikától." - Nos szerintem a kereszténység nem fél a kritikától, hanem vallás-jellegéből adódóan: nem tűri azt - főleg, ha az egyházak szempontjából nézzük.
...
HAME írta: "kikérem magamnak a saját egyházamtól, hogy megmondja engem mi sért..." - Köszönöm. :) - Íme: az egyház irányít, utat mutat, de nem szükségszerű a vele való azonosulás! Sőt! Azonosulni a hittel kell - amivel az egyház maga gyakorta kényszerű okokból nem azonosulhat. Hű... :)


Reklám?-Ellenreklám?-Cenzúra?

Kedves Lewinfiú!
Egy reklámra utalva írtad: "...Gondolom, ha uganezen képen nem egy férfikéz fogja a nő keblét, hanem egy női kéz fogja, akkor minden OK. A lesbian society-vel azért nem akarunk ujjat húzni." - keserű megjegyzés, de igaz. (Az említett reklámmal kapcsolatban: akárcsak Takyt, engem is idegesít a túlzott álszemérem.) Mindez jól rávilágít arra a problémakörre, amit én egyoldalú toleranciaként neveztem néven volt. Mert remek dolog, ha én tolerálok egy bármilyen emberi csoportot, amelyik bármiben különbözik többségtől - legyen az hit, vagy akármi más -, de akkor ők miért nem tolerálják a többséget?... Nem, nem is a többséget, mert mi a többség?! Csak hamu és por :) Miért nmem tolerálnak Engem? :) A tolerancia, ha egyoldalú, akkor akár ki is dobhatjuk a kukába. Nekem az ilyen tolerancia nem kell! Én nem szólok bele, hogy ők miben hisznek, de akkor ők se szóljanak bele, hogy én miben nem hiszek. Hagyják, hogy megnézzek egy filmet - amit joguk van nem szeretni -, hogy szabadon véleményt alkothassak róla. Így vagyunk kvittek. Kérdés, hogy most ki és miért vetette le a filmet a műsorról?
Kedves palferenc@!
Ismersz-e statisztikákat arról, hogy a szex ésatöbbi kategóriákba nem, de pl. az akció stb. kategóriákba besorolható filmeket milyen időben vetítik, és hogy ezek milyen hatással vannak a nézőkre? Ki döntené el, hogy milyen filmet milyen napszakban lehessen vetíteni, és miféle bújtatott cenzúra lenne ez?... Persze ez a bújtatott cenzúra él és virul, és nyílván ezt a filmet is megcenzúráznák eképp... Csakhogy: A mai világban a pénz beszél, kutyát sem érdekli. Túlzás nélkül állíthatom, hogy ezt a filmet az egyházak emelik(ték) ellenkezésükkel kultuszfilm magasba, és éppen ezért: ha valakinek eszébe jut, hogy levetítse, akkor az főidőben fogja azt megtenni, mert a saját zsebére dolgozik. Márpedig egy kereskedelmi adó nyílvánvalóan a saját pénztárcáját szereti a legjobban. Ha pedig máshogy nem, hát úgy veri hírét, hogy nem vetít. Fő a hírverés és a lé.
Kedves St. Paul!
"160Mft-os bünti"? Hopp egy Légy!!! Igaz ez? Hogy is van ez? Milyen alapon büntet és ki? Beszélhetünk-e így szabad kereskedelmi televíziózásról???
Kedves A.I.!
Írtad: "Szerintem N E M I S A K A R T Á K levetíteni!!!" - Megfontolandó. Végül is az ellenreklám is reklám, méghozzá nem is utolsó. Az ember általában utálatának tárgyával foglalkozik a legtöbbet. Így amikor valakit idegesít az, ha az RTL nem vetít le egy filmet, nyílván foglalkozni fog vele - mint pl. én most.
Egyébként furcsálom, hogy a keresztény egyházak nem látják át, hogy maguk alatt vágják a fát, ha ilyen hevesen tiltakoznak egy, szerintük károsan befolyásoló film ellen. Ők rúgják fel körülötte a port, és keltik fel iránta a nézők érdeklődését. Ők tartják ezt a filmet folyamatosan előtérben ellenkezésükkel, ami kiváncsiságot ébreszt a kivűlállókban és a kétkedőkben. (lásd Macalaca: "Érdekel, hogy kinek miért habzik a szája.", vagy lásd kedden Cs.Lacit.)
Az is igaz, hogy a kereskedelmi tévékhez nem püspökök útján, hanem a mosóporok által dől a pénz, és számukra ez a lényeg. De azért ez szövevényesebb. Ha nincs néző, nincs mosópor. Tehát: 1. Jönnek a püspökök és tiltakoznak. 2. Az RTL elmereng lehetőségein. (Itt, most a "160MFt-os" büntetés felett húnyjunk szemet - bár nem tesszük jól, hisz így szükségszerűen hamis következtetésre jutunk.) 3. Valószínű, hogy (akármilyen irányultságú) indulatokat kavar a döntés a vetítés ügyében, és így foglalkozni fognak az adóval, nő a nézettség. 4. Ha nő a nézettség, jön a mosópor és vele együtt a pénz. (Lehet, hogy mégis a püspökök hozzák a pénzt, ha csak közvetve is???)
Ha már itt tartunk...
Kedves Trebitsch!
Írtad: "Pirítóssal ellentétben engem inkább... a hittel és az emberekkel való cinikus játék háborít föl." (miszerint:az RTL be se akarta mutatni, mert tudta, hogy balhé lesz, és eleve a balhéra épített - szerinted). - Na igen. Felháborító. És pont ezért foglalkozol vele, és pont ezért játszaadoznak velünk folyton és folyvást cinikusan. Nincs kegyelem: dúl a harc az érdeklődés centrumáért. A cél mindegy, az eszköz pedig "szent".
De valóban így van-e ez? Próbáljuk egy kis naívitással szemlélni a világot: igenis, be akarták mutatni :) :-?


Egyéb

Kedves harnhjehu!
Írtad: "Ezt a filmet nem ilyen formában kellett volna elkészíteni... visszatetszést kelt azokban, akikben a kívánt képet lerombolja." - Dehogynem! Akikben a kép egyetlen film hatására rombolódik, azokban rombolni kell a képet, mert ne kétkedjenek, hanem döntsenek végre: itt, vagy ott?!? A visszatetszés? Tudod hány film keltett már emberekben visszatetszést, méghozzá sok emberben és egyszerre? Rengeteg! Csak lehet, hogy nem vallási szempontból; az emberek azonban talán hitükre a legérzékenyebbek, már ha rendelkeznek ilyen holmival egyáltalán.
Írtad: "Aki pedig a mozit sértettségére hivatkozva felgyújtja, könygázt használ stb., az nem sértett, hanem bűnöző. Ugyanis Csak ürügyet keresett a pusztításra, elfeledkezve az ölés tilalmáról, a felebaráti szeretetről és még sok fontos dologról." - Így igaz. De nézd más szemszögből, a kizárólagosság szemszögéből ezt a dolgot: Itt nem a sértettségről van szó, hanem a számukra igaz ügy igazolásáról. Arról, hogy szerintük azok, akik megnézik ezt a filmet a felebaráti érzület ellenére cselekszenek, és amikor ők a nézők közé dobják a füstbombát, akkor megmentik a moziba tolult felebarátaikat a végromlástól - ha csak időlegesen is. Furmányos, nem igaz? És vannak akik így vélekednek, annak ellenére, hogy ez a logika csöppecskét ellentmond önmagának.
De vannak hívők akik egészen másképp vélekednek, és ők vannak többségben. Azok vannak többségben, akik csak békésen tiltakoznak, vagy nem is tiltakoznak. (lásd HAME: "én református vagyok... és nem sérti. Lehet, hogy többen is vagyok?")
Különben pedig: A vallás nem felelős híveiért. A hívek felelősek vallásukért. :)
Kedves Denes!
Írtad: "...megfelejtkezett az emberi szabadság határtalanságának a megemlítéséről, ehhez a határtalansághoz az emberi hülyeség határtalansága is hozzátartozik." - Ebben annyira jól meg van ragadva a lényeg... :))) Az emberi hülyeség valóban határtalan, hiszen képtelenek vagyunk kivetkőzni önmagunkból, ugyibár ;)

Kedves RTL!
Kérem, hogy vetítsék le a fílmet!
Kedves ORTT vagy a Befolyásoló Akármicsoda!
Kérem hagyják, hogy az RTL klub levetíthesse a filmet!
Kedves TV2!
December?

Most éppen kedd, 18:28-nál tartok.
Azt hiszem későn próbáltam bekapcsolódni, úgyhogy most abba is hagyom.
Ennyi mindenre lehetetlen egyszerre reagálni.
...és gyorsan pereg mulandóságunk örök emlkékezete.
Összefoglalás:
TV - távirányító - közszolgálati - kereskedelmi - műbalhé - még mindig nem láttam - én érzékeny - te érzékeny - ő érzékeny

qtyának kivételesen lesz dolga a statisztikával, igaz-e?
Nekem ezen a héten meg még van dolgom.
Most aludni térek.

TREX, a scrollszaurusz

felüdülésképp: http://www.euroastraa.com/vers/vers19.htm

Erről jut eszembe: Pirítós! Ha van kedved és kapacitásod, akkor emlékezetből rekonstruálhatnál egypár saját szerzeményt, mindannyiunk örömére. :)


1997. november 27. - csütörtök, 10 óra 1 perc
Felhívnám a figyelmet Ezvan bajtársunk hozzászólására a nagy kékséggel kapcsolatban. Zseniális, csak ennyit mondhatok. Zseniális. Ezvan rulez. Mikel rulez.

Tamás:
A dolog végtelenül egyszerű. Tök mindegy mit mutatnak, az viszont nem hogy hogyan. Ez bizonyos mértékben vicces is. Olyan a reklám, hogy szinte odaszól a manusnak, hogy hé te öreg szentfazék idióta paraszt! látod milyen provokatív vagyok, és sikeres?! És persze van egy csomó ember aki pusztán a megszólítás által érintve érzi magát, és tiltakozni kezd. Na ez röhej. Ha meg hatalmuk van azon sírni kell.
Scorsese nem hiszem, hogy arra hegyezte ki a dolgot, hogy jól felizgassa a hívőket. Scorsese egy művész akinek megtiltották, hogy megossza másokkal a gondolatait. Ez baromi ciki.

Az egyház egy csomó olyan dologra nem érzékeny, amire szerintem kellene, hogy érzékeny legyen. Azokra a dolgokra persze rá sem tesznek. (Szerencsére, tenném hozzá.) Mert ugye van az erőszak-a-tévében problémakör. Oly kevéssé emelik fel a hangukat, hogy nem hallatszik. Az érv, egyértelmű akit a dolog zavar, az csatlakozik az egyházhoz, és nem néz többet ilyet. Azután van a Jézus-szex problémakör, amitől viszont elsősorban nem csak a híveket, hanem a leendő híveket próbálják megvédeni. Ellenreklám. Tévedés ne essék: ha Jézusról egy kicsit emberibb képet lát valaki, az nem Jézust hamisítja meg, hanem az egyházat veszélyezteti, azokat akik belőle élnek (visszautalva oda, hogy 'hamisítja meg', rámutatnék a kanonizációra mint lehetséges asszociációra).

Meg kellene rendezni a Betiltott Filmek Fesztiválját. Jönne a nép. Vajon melyik volt az első film amit valaha is betiltottak? (a legkorábbi ami eszembe jut Az andalúziai kutya)

Razzia Cattani


1997. november 27. - csütörtök, 9 óra 31 perc
Ami tilos, vagy amit egyesek annak nyilvánítanak, az mindig felkelti az érdeklődést. Az örök ellenkezőknek ez a legjobb csemege. Szerintem baromság bármilyen gondolatébresztő információt eltiltani. Az információ terjed, nagyon gyorsan, de ha nem egyenesen, hanem kerülő uton jut el hozzád, akkor csak torzul. Ez a legrosszabb. Ismeritek álláspontomat: LE A MOCSKOS CENZURÁVAL!!
NIKI NIKI NIKI NIKI NIKI NIKI NIKI NIKI NIKI NIKI
Franciaországból JELENKEZZ!!!!!!!!!
Döme


1997. november 27. - csütörtök, 9 óra 16 perc
Gyerekek! Némely ömlengés már meghaladja az IQ-m által maximalizált befogadó képességemet.
Ki jön inkább sörözni egyet? (Egye fene, Mikel te is jöhetsz, majd viszek egy boxkesztyűt!)

Taky


1997. november 27. - csütörtök, 8 óra 59 perc
Az érdekes az, hogy katolikusok és reformátusok együtt tiltakoznak a film bemutatása ellen, miközben ki nem állhatják egymást.
Hogy mást ne mondjak : Homo usion vagy homo iusion?
(gyk: Jézus maga az isten, vagy csak isten szerű. A két előbb említett egyház szemben állásának ez az alapja!)Ha isten szerű akkor miért tiltakoznak a reformátusok?
A történet végkifejlete ismeretében, pedig azt nem értem, hogy a katolikusok miért tiltakoznak, hiszen Jézust mégis megfeszítették.
Tehát mégsem az emberi életet választotta, ami az ő nézeteiket erősíti. Lám, lám Jézus is megtehette volna, de nem tette! - mondhatnák a misén!- ő inkább meghalt.


1997. november 27. - csütörtök, 8 óra 29 perc
szimpatizans@rocketmail.com
(esetleg G.R.)

nem vagyok egy nagy ékesszóló, hát tömören: egyház!=isten+a hívők összessége.
így is olyan felháborító, hogy vádolom? példákat inkább nem hozok, van lejjebb..
egyébként miért tartjuk (el) az egyházat? egy "igazi hívőnek" szüksége van
valami földi közvetítőre, ha kapcsolatba kíván lépni az urával?
amúgy az asszony öccse lelkész, szokott mesélni, milyen az "egyház" belülről..
egy áskálódó-acsarkodó "atya" legalább olyan lélekemelő, mint egy bűnöző
rendőr..........szigorúan a témánál maradva

péter.


1997. november 27. - csütörtök, 8 óra 9 perc
Szerda 17.30 !
Eléggé elszomorít, hogy neked a Schindler listája egy jó film mert hitelesen mutatja meg számodra mi volt a II világháborúban.Ez még csak a felszín, többet nem mert, mert nem lett volna eladható a film az USA-ban. Sajnálom, ha csak ez az etalonod. Bár a semminél ez is több.

Még jobban sajnálom hogy szerinted egy amerikai őrült filmje a "Kr.Ut.Megkis.".
Ilyen alapon minden fikciós regény elvetendő?
Hány film készült arról, mi lett volna ha a Hitler elleni merénylet sikerül. Ezek az írók rendezők mind őrültek lennének?
Tulajdonképpen az egész Biblia is az, némi alappal.
Az első írásos emlékek Kr. halála után 70 évvel keletkeztek.Legalábbis mai ismereteink szerint.
Odáig szájhagymány útján terjedt a legenda.

Tényleg mi lett volna, ha az a názáreti prédikátor nem került volna a keresztre? Vagy csak leszúrják?
Akkor ma kis lándzsákat hordanának a keresztények? Mit keresztények, lándzsások!
Biztos, hogy őrült aki eljátszik a gondolattal?

bajkon úr


1997. november 27. - csütörtök, 8 óra 9 perc
Ma reggeli informácó MR-ból:
Az RTL klub egy későbbi időponban le kívánja vetíteni a filmet.
A 160 milliós bírság ellen pedig fellebbezést nyújt be.

Kurázsi fiúk !

St.Paul


1997. november 27. - csütörtök, 7 óra 2 perc
hvg: vásárhelyi mária: a szabadság első megkísértése:
www.hvg.hu/lap/9748/9748065.htm
(p.)


1997. november 27. - csütörtök, 6 óra 56 perc
Szaktársak! Sporttársak! s.t.b. !
Vihar egy ... ! Ez szin tiszta REKLÁM !
Az Ünnepek miatt legkésőbb január végéig fogjuk látni a filmet egy BÁTOR kereskedelmi adón.
Az RTLC-nek nem mindegy , hogy egy előző ügybül
átfojolag a teljes vagy csak a rész(160 milla) büntit fizeti
a cenzornak azaz az ORTT-nak. Mert censor az akinek
befojása hatalma pénze van (vagy lessz)

Mindenkit ÜDVÖZÖLVE Tisztelettel :
Zöld Laci(ka) -:((((((((((((((((!!!!!!1997. november 27. - csütörtök, 2 óra 37 perc
hüha gyerekek kéne ide egy felolvasó gép... sajnos csak most csöppentem ide... de ennyi betüt... amugy a filmet a moziban láttam, félig ha jol emlekszem, a végét már nem vártuk meg. elég unalmasnak tünt. de az +döbbentett hogy ennyi év után cenzuraSUXX-olták. amit láttam belöle, nem indokolta ezt a patáliát. talán ujra néztem volna ha tér és idö +felelö együttállásban lett volna a tvmmel.

kaviat rondaemberbácsi


1997. november 27. - csütörtök, 1 óra 42 perc
Ötlet:

Úgy láttam néhány embernek nem tetszettek a Cosmopolitan reklámok. Mikortól ízléstelen a noi testet kitenni közszemlére, milyen fokban lehet láttatni?
A FA deo reklámokban meztelen felsotesttel flangáló noket miért nem tiltották be?
És azt hiszem vannak még több meztelenséget mutató reklámok is.
Érdekelne errol mások véleménye.
Mennyiben változik az emberek erkölcsi érzéke?
Kényelmetlenül érzik a mai világban magukat az idosek vagy a vallásosok?

Tamás


1997. november 27. - csütörtök, 0 óra 39 perc
Elnézést, ha nem olvastam végig a leveleket. Sok. Ezért bocs ha már leírt véleményt mondok.

Az RTL eldöntötte, hogy nem állítja maga ellen a vallásos tömegeket. Ezzel pici ellenszenvet keltett a nem vallásosokban. Én nem igazán értem meg miért nem elég figyelmeztetni a nézoket, hogy hitükben sértheti oket a film. Ezek után nem fogja sérteni oket, ha nem nézik meg. És mások hozzájuthatnak egy látásmódhoz. E helyett engednek a fanatikus hívoknek.
Én személy szerint egyre fanatikusabb ellenszenvet érzek mindenféle vallási megnyilvánulás ellen. A tolerancia mintha nem tartozna minden esetben az egyházi tanok közé.

Tamás


1997. november 27. - csütörtök, 0 óra 32 perc
Pirítós!

Édes barátom! Ha én harciasan kiállok valami mellett vagy -ért, akkor nálam az azt jelenti, hogy egyetértek vele. (Sic!) ide cicamica oda. Ha nem tudom, hogy egyetértek-e vele, akkor kérdezek, morfondírozok, de nem kategorikusan kijelentek. Ha nem értek vele egyet akkor NEM LESZEK HARCOS SZÓSZÓLÓJA!
Ha (sic!) akkor miért véded annyira. Ha nem (sic!) akkor miért akarod megnézni. Nem ezt hívják skizofréniának?
Egyébként, mi volt a pejoratív beszólás? Írd le konkrétan mivel nem értesz egyet, és vitatkozhatunk. De akkor nekem címezd.

HAME

zs. :-)))

HAME


1997. november 27. - csütörtök, 0 óra 18 perc
Nos, nem szeretem a cenzúrát (öncenzúrát), de

észre kell venni jelenlétét akkor is, ha nem éppen a keresztény egyházak, vallásos emberek vélt, vagy valós érdekében (vélt vagy valós érzékenységük figyelembevételére), történik.

Emlékeztetnék arra mindenkit, hogy a Magyar félmúlt / törvénytelen szocializmus című egyébként időnként nagyon érdekes TV sorozat akkor szakadt félbe, (sokak tiltakozása ellenére) mikor 1994-ben a jelenlegi MASZOP/SZADESZ kormány színre lépett.

Persze a média ezzel nem nagyon foglalkozott, lévén MASZOP/SZADESZ érdekeltségű.
Fassbinder jó néhány éve rendezett egy filmet, melyet viszonylag hamar levetettek a mozik műsoráról ill., ha jól emlékszem talán bemutatni sem engedtek, mert bizonyos körök (nem a Jézus utolsó megkísértése által érintett körökről van szó) érzékenységét sértette.
Nos én ezt is azt is levetíttetném, ill. megnézném, mivel hogy egyiket sem láttam.

Utána meglehet a filmeket kritizálni.
Mindamellett azt hiszem, lehet olyan filmeket csinálni, amelytől kinyílik a bicska az ember zsebében, annyira elrugaszkodnak a valóságtól ill. annyira tendenciózusak (agymosóak), azaz alkotóik alig rejtegetett célja politikai érdekeiknek megfelelő vélemények kialakítása a plebsz agyában.

Más oldalról nézve, ha arra gondolok, hogy a TV-ből kábelen, műholdon, AM-mikrón ill. UHF/VHF sávon non-stop ömlik a szemét, az értelmetlen erőszak, melynek lineáris folyománya, hogy 14 éves gyerek lányok brutálisan rablógyilkolnak, bizony elkellene egy kis (ön)cenzúra a műsorszerkesztők háza táján.

homoród
/Budapest/


1997. november 26. - szerda, 23 óra 57 perc
Egyhazak a legsikeresseb valakozasok koze tartozik. Nem tobb, nem kevesebb.Hit az egy jolbevalt porteka. Minden konkurencia az uzle zavartalan es sikeres mukodeset veszlyeztei. Ha tetszik amit kinalnak vegyel belole. A bajt az okozza hogy ha akarod ha nem, raderoszakoljak. En igy latom.

Dogmabullshit


1997. november 26. - szerda, 23 óra 6 perc
Pirítós,

én tudom, hogy mostanság többszáz neked címzett kilobájtot kell elolvasnod, de eddig úgy vettem észre, ez nem okoz igazán gondot neked. Olvasd el mégegyszer, amit írtam neked, lécci... ( 1997. november 26. - szerda, 0 óra 35 perc )
Én se a filmről beszéltem, bár egy kicsit tényleg slendrián módon fogalmaztam, úgyhogy pontosítanék: egy olyan film apropóján beszélgetünk, amit egyikünk se látott. Azért, amit lényegnek szántam, idecopycom:
"Ha a lelkiismereti szabadságot szeretné biztosítani a maga számára valaki, (nem könnyű...) az csakis média-eszközökkel teheti, mert más ma már nincs erre a célra, szerencsére."

Egyetlen aprósággal nem értek teljesen egyet azok közül, amiket eddig írtál, és ez a következő: "azt, hogy kit mi sért - jelen esetben a keresztények lelki világát - azt hagy döntsék el Ők maguk és lehetőleg ne az ateisták mondják meg nekik."
Azért ez nem ilyen egyszerű. Nincs határvonal, nem is könnyű eldönteni a helyét még egy ilyen konkrét esetben sem, de a vonal a méltánylandó sérelem, és az indokolatlan sértődöttség között van. Méltánylandó az, amit az adott közösség képes elfogadtatni a többivel. Nem definíciónak szánom, hanem ténymegállapításnak.
Az elfogadtatás módja pedig (azt hiszem) semmi más, mint a médiák.
És (apropónknál maradva) a keresztény egyházak igen rosszul használják a médiákat. Ennek a filmnek például ritka nagy reklámot sikerült csapniuk, pedig valószínűleg nem ez volt a szándékuk.
Úgy 91-93 között (kishíján egyedül volt a placcon a "közszolgálati"), az esti mese _elé_ tették a keresztény ötpercet. Ügyetlen, célt tévesztett butaság volt az is, csak az ellenszenv fokozására volt jó, ahogy ez a mostani tiltakozósdi is.
Bukott már el néhányszor ügyetlenségen a jószándék. És a keresztény egyházak híresen lassan tanulnak.

Trebitsch


1997. november 26. - szerda, 22 óra 42 perc
Pirítós!
Elfogadom azt az általad kifejtett logikát, nevezetesen, hogy ha az egyházak legitim képviselői a vallásos embereknek, és a vallásos emberek érzékenységét sérti a mondott film, akkor az egyházaknak joguk van hivatalosan tiltakozni a bemutatás ellen. De hogyan folytatódik a logikád? Azaz: Te mit tettél volna az RTL Klub vezetése helyében? Ezt azért tartom rázós kérdésnek, mert ha a tévé enged, akkor "behódol a cenzúrának" (legalábbis ez a látszat), ha meg nem, akkor meg leszarja a vallásos emberek érzéseit (legalábbis ez a látszat). Jó kis csapda, nem? Ezek után nem lesz több tévéállomás, amelyik meg merne kockáztatni egy "politikailag bizonytalan" filmet.

Diolen Mobi


1997. november 26. - szerda, 21 óra 8 perc
Azt hiszem, ettől kezdve már a paródiákat is be kell tiltani. Persze kérdés, hogy a vélemény szabad, vagy a cenzúra!?
kgb


1997. november 26. - szerda, 20 óra 37 perc
Pirítós!
Tudom, hogy ez nem nagy reklám, de minden szavaddal egyet értek.
Vannak akik kettö vagy több arccal születtek, vannak akiknek kinött.
Denes.


1997. november 26. - szerda, 19 óra 21 perc
Ezeknek a kérdéseknek az eldöntésekor szerintem
messzemenően figyelembe kellene venni azadott
nemzet átlagának iq-ját,fejlettségi fokát,életszinvo-
nalát,morális értékeit..A filmeknek,de legfőképp a
televiziónak,elsöprő hatása van ezekre e kérdé-
sekre.Gondoljunk csak a reklámra,az emberek mint
az őrültek vásárolják a sok pocsék terméket,mert
a pubika jól reklámozta.Vallási,de legfőképp "hit"
kérdéseiben, mint az lépten nyomon kiderül az
ismeret katasztrófális.Én a teljes szabadság hive
vagyok minden téren.Az embereket nem szabad
korlátozni semmiben.De egy valamire vigyázni
kell és ez a "tisztelet mindenkivel szemben".

folyt.köv.
Tony


1997. november 26. - szerda, 19 óra 2 perc
007!

Ez má' jobban tetszik. Ez legalább laza!
Ja, ha már így összehaverkodtunk, szerinted nem olyan ez a gondolatkavalkád itt, mint egy virtuális tömegverekedés? Milyen klassz dolog mégiscsak ez a Net! Már rég egymás orrát törtük volna be, és így viszont az agyunk és a stílusunk is csiszolódik. Már a Taky is megírta, hogy jobb ez így. És így legalább azt is megtudhatta végre mindenki, hogy ezen a kis virtuális planétán (Internetto), amelyen néhány ezernél nem vagyunk többen, milyen sok és teljesen különböző vélemény van, de itt legalább az ember nyugodtan elküldhet akárkit a faxba!

I LOVE THIS GAME!

Mikel


1997. november 26. - szerda, 19 óra 1 perc
Peter:

Egyiket sem es soha.

Szerinted hogy van ez?

Udvozlettel:
szimpatizans@rocketmail.com


1997. november 26. - szerda, 18 óra 48 perc
Kedves vallástörténész! Sorold már fel nekünk, tudatlanoknak, mely zsinatokon elnököltek félpogány bizánci császárok. És azt is, hogy ezeken a zsinatokon milyen Bibliával ellentétes dogmatikai határozatokat hoztak.

Eddig úgy tudtam, hogy a bizáci császárok nemcsak a világi hatalom feje voltak, hanem az egyházi szervezeté is. Éppen ezért igen meglepett, hogy félpogánynak minősíted őket. Megírnád azt is, milyen forrásokra támaszkodva állítottad ezt róluk? És milyen nem keresztény vallás hívei voltak?

előre is köszönettel,
üdv rezső

1997. november 26. - szerda, 18 óra 32 perc
Szánhuzo Kuko Mikel!
Te vagy az az ember aki emberi tudasát oly magasra tartja,hogy csak ugy spontán itelhet vallások és intézmények felett.Külömben tudd meg a szolásszabadság addig tart amig más emberek és intézmenyek Önerzetét vagy emberi mivoltát nem sérted.Nem mondhatok valakiröl bármit föleg önkenyesen.Ne feledd hogy porszem vagy az univerzumban.Čs ne félj a velemenyedbe nem fog beleszolni az Egyház az inkvizíció ideje lejárt.
007


1997. november 26. - szerda, 17 óra 49 perc
Kedves Janosi M.ZS!
Senki sem akarja ketsegbe vonni Hogy a zsidosaggal igazsagtalansag törtent,es mar erröl keszitettek filmet is amely leirja a zsido szenvedeseket(SCHINDLER LISTAJA) ez egy elethü film, de kepzelje el mi lett volna ha meghamisitottak volna a tenyeket mit szoltak volna hozza.(felhaborodast keltett volna)
Ugyan igy Jezusrol sem lehet olyanokat allitani amik egy amerikai Örült agyaban megszületek.Es ezzel felhivta magara az emberek figyelmet.Jo huzas volt neki mert központba került.


1997. november 26. - szerda, 17 óra 30 perc
Bocs. Hosszú leszek.
Pirítós

Kedves Trebitsch!
Tudod egyáltalán nem csodálkozom, hogy az itt megjelent társaság még véletlenül sem hajlandó azokkal a kérdésekkel foglalkozni, amiről tulajdonképpen írok.
Trebitsch! Még Te is azt írod, hogy a filmről beszélgetünk... Én_erről_a_filmről_egyetlen_darab,_a _személyes_véleményemet_tükröző, minősítő_szót_nem_írtam_eddig. Menj vissza nyugodtan egyetlen olyan mondatot nem találsz, amely a személyes véleményemet taglalná. Nagyon egyszerű, hogy miért nem: mert nem láttam. Max. annyi árul el valamit az én a filmhez való hozzáállásomról, hogy egyszer leírtam, hogy meg akarom és meg fogom nézni.
Amit már többen visszaidéztek, mint az én véleményemet (pl.: HAME, aki csak a mondat elejét "felejtette le", így hangzik
"Tudnod kell, hogy az egyházak értelmezése szerint(sic!) ez a film nem egyszerűen egy művészi újragondolása a storynak, hanem az egész_keresztény_vallás_alapját_ támadó művészi alkotásnak titulált ellenpropaganda." (kedd, 15:36)
Még a (sic!)-et is odatettem, de ez nem gátolta meg pl. HAME-t, hogy ferdítve az én véleményemként tüntesse fel. Biztos nem tudja mit jelent a (sic!)...

Amiről mindeddig beszéltem az a JOG kérdésköre, amit nagyon sajátosan értelmeznek a tisztelt egybegyűltek.
Alapvetően a szólásszabadság alkotmányos jogát és "művészi szabadság" szokásjogát előbbrevalónak tartják a lelkiismereti szabadság szintén ALKOTMÁNYOS jogánál. Pedig az Alkotmány nem rangsorol.
Mindez idáig azt mondtam, hogy hazug beállítás egyházi cenzúráról beszélni, mivel az egyháznak nincs ilyen jogköre.
Ugyanakkor a tisztelt egybegyűltek jó része cenzúrának minősíti azt, hogy az egyházak TILTAKOZNAK.
- Egyesek azt mondják, hogy mire föl tiltakoznak az egyházak mások nevében. Arra föl, hogy az egyházak híveik LEGITIM szervezetei.
- Mások azt mondják, hogy 500000 hívő vagy még kevesebb van Magyarországon. Ha ez igaz is volna (ahogy egyébként nem igaz), akkor csak azért mert 500000 embert képviselnek, ne tiltakozzanak? A kisebbségek jogai? Hm?
- Egy harmadik csoport jó ötleteket ad arra nézve, hogy mi lenne a jó a keresztényeknek. Ezzel párhuzamban közli azt, hogy nekik aztán senki ne mondja meg, hogy nekik mi a jó és mi nem.(???)
- Egy negyedik csoport mindössze arra használja fel a hétkérdést, hogy a jelenlegi egyelőre keresztény többségű Magyarország vallási szervezeteit mocskolja - mint Zsófitól megtudtuk jogosan, hiszen történelmi tények alapján teszik.

Én eddig, konzekvensen amellett érveltem, hogy az alkotmányos jogok MINDENKIRE VONATKOZNAK és ha valaki úgy érzi, hogy ezen jogain csorba esik, az hadd emeljen szót. Valamint azt mondtam, hogy azt, hogy kit mi sért - jelen esetben a keresztények lelki világát - azt hagy döntsék el Ők maguk és lehetőleg ne az ateisták mondják meg nekik.

Mindezt úgy közöltem, hogy még egyetlen szót sem szóltam arról, vajon én, személy szerint egyetértek-e a film műsorról való levételével, avagy sem, mert ez számomra tökéletesen irreleváns a kérdés megítélésében.
A tisztelt egybegyűltek reakciói pedig arról árulkodnak, hogy számukra elfogadható, mi több kívánatos az, hogy az egyházak ne képviseljék híveik a hitélettel szorosan összefüggő alkotmányos jogait. Aranyos, ahogy egész egyszerűen kétségbe vonják a legitimitásukat. Na lya, szerintük ettől jogállam ez a lyogállam.

Akkor most jöjjön az én véleményem:
Érdekel a film és sajnálom, hogy levették. Akkor durranna fel a fejem, ha valóban betiltották volna (gyengébbek kedvéért: betiltás=a film forgalmazásának tiltása).
De NEM TILTOTTÁK be: elérhető a videotékákban. Hát meg is fogom nézni. És én egyáltalán nem féltem a hitemet tőle.
Azonban, ha pl. milliós nagyságrendű tömegbázissal rendelkező, legitim szervezetek tiltakoznak az adott film TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓBAN való közzétételéhez, akkor azt mondom, hogy jó, ne menjen a tömegkommunikációban. És nekem tök mindegy, hogy a katolikusok, vagy a zsidók, vagy a homoszexuálisok tiltakoznak. Ugyanis az Alkotmány nem különböztet meg ilyen kategóriákat.
Az, hogy én mit csinálok otthon, ahhoz senkinek semmi köze -> ergo otthon megnézem magamnak.
Pirítós


Kedves Lewinfiú!
A többségtől már megszoktam, hogy nem olvassa el, amit írok. Most akkor húzzak egy újabb strigulát?
Kérlek fenti, Trebitschnek írt soraimat Te is vesd össze eddigi írásaimmal, ha ráérsz.
Egyáltalán nem védem az egyház álláspontját, nem nyitottam hitvitát. A "(sic!)" neked sincs meg?
Nem írtam azt, hogy "SZERINTEM káros a film bemutatása" vagy SZERINTEM ez egy csúnya, rossz, uszító film.
Végig azt írtam, hogy, ha_ők_károsnak_érzik,_akkor_hadd_tiltakozzanak.
Mivel joguk!

És amellett, hogy arra kérlek, hogy ne légy rabulisztikus (gyönyörű ez a szó:-), arra is kérlek, hogy ne nyiss velem teológiai vitát. Én szándékosan nem teológiai, hanem jogi oldalról közelítettem meg a kérdést (még az általad inkriminált mondatom sem a saját személyes álláspontomról szól), tekintve, hogy nem rendelkezem az ehhez megfelelő teológiai felkészültséggel rabulisztikus eszmefuttatásod érdemi cáfolatához. Ami attól, hogy én nem tudom cáfolni még nem minősül automatikusan helyesnek, ugye ezt Te is tudod. (Sajnálom, hogy nem hívott a rovat valakit, aki valóban kifejthette volna az egyházak valós és pontos álláspontját, akinek bátran feltehetted volna remekül összerakott mondókádat, vajon mit lép rá.)
Viszont ha visszamész írományaimban találsz néhány konkrét felvetést, amire hálás volnék, ha válaszolnál, legalább Te. Pl. (harmadszor!)
"Nagyszerű vívmány a szólásszabadság joga, de ezzel joggal is csak úgy és csak addig
szabad élni, amíg nem sértik meg mások, más típusú személyiségi jogait - ld. lelkiismereti szabadság." Mert mint azt Te is tudod pl. a személyiségi jogok kiterjesztésében zászlóvivő USA-ban mindenki tisztában van a saját jogaival, de azzal is, hogy keményen orrbaverik, ha jogai gyakorlása közben megsérti mások más jogait. Ugye.
Üdv:
Pirítós


Kedves Zsófia!
Köszönöm a válaszodat, minden tökéletesen világos. Tehát a 7? rovata támogatja a jelenben élő csoportok korábban megesett történelmi tények alapján való ilyen-olyan negatív minősítését.

1. Az egyház fenyeget és ijesztget "kizárólag az evilági hatalom megszerzéséért és megtartásárért."
- Ez a mondat tényekkel jól alátámasztott. Valamint nem alkalmas gyűlöletkeltésre. Szerinted.

2. "Merem állítani, hogy az úgynevezett katolikusok meg egyéb keresztények nagy része csak kifelé, érekből olyan buzgó vallásos, mint amilyennek mutatják magukat..."
- Ez a mondat is kvantitatív kutatásra épülő, korrekt véleménnyilvánítás, nem pedig egy zsigerből kipattintott gyűlöletkeltő, megkülönböztető előítélet. Aha.

3. "Az áhitatos, a szeretet hirdető, a szeretetet kizárólagosan birtokolni akaró keresztények a hitükért mi hülyeségre képesek... Akár másoknak kárt okozni..."
- Ez sem egy a soha senkinek nem ártó hívők millióit sértő és mocskoló általánosítás.

4. "Ez a betiltas (nevezzuk cenzuranak) mar egyenesen vallasi fanatizmus(--> vallashaboru) eredmenye, arrol meg van a magam kulonbejaratu velemenyem: a leheto legnagyobb faszsag, amit el lehet kovetni. Lasd a talibok Afganisztanban, vagy itt a kozelben a boszniai haboru."
- A talibok ma is, most is embereket vernek agyon az utcán, mert szakálluk nem a Korán által előírt hosszúságú. (info a HVG-ből) Nem, ez sem gyűlöletkeltő torz párhuzam a jelenlegi keresztényekkel.

Ezek a mondatocskák SZERINTED mindössze "ÉLESEK", "SARKOSAK", "EGYÉNI STÍLUSÚAK". (Eszem a stílusukat.;-)
Valamint nem alkalmasak egy vallási csoport elleni előítéletes gyűlöletkeltésre és nem is "SZEMÉLYESKEDŐK"(?), amiben pedig különben is én vagyok a prímás, és neked tulajdonképpen mindenki előtt, elsősorban engem kellene kitiltanod.
Köszi, hogy ennyire toleráns vagy velem. Igazán értékelem.

Kedves Zsófia! Idéznéd, hogy hol jajgattam az engem ért személyeskedés miatt?
És elmagyaráznád, hogy miért úgy olvastad a mondataimat, hogy holmi "személyeskedés" miatt ágálok? Amit amúgy roppant lyól tűrök, mint azt te is tudod.

Azt is köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet HAME lelkismeretesen összeállított "Pirítós önellentmondásainak gyűjteménye" c. írását.
Én pedig a figyelmedbe ajánlanám saját, nem így-úgy kifordított és szétcincált teljes írásaimat, hogy legközelebb talán a ténylegesen leírtakból alkoss véleményt, ha már egyszer rovatvezecc!
Most azon gondolkodom, hogy meg vagyok-e lepődve rajtad, avagy sem.
De nem baly, ettől még nem dől össze a világ. Legfeljebb a rovat - mint valódi fórum.
Egyébként a "rettentő felvilágosult liberálisok"-at tényleg visszavonom. És hadd éljek inkább Kiss János kifejezésével: Ez az a "mácsó liberalizmus", ami miatt a valós liberalizmus válságban van ma Magyarországon.
Pirítós


1997. november 26. - szerda, 17 óra 19 perc
Jó érzés olvasni, ahogy dühöng a tolerancia. A következö lépés a keresztény ellenes pogromok beindítása, gettók vagy haláltáborok felállítása lesz? Milyen alapon lesz megállapítva ki számít untermensch-nek? Szép munka lesz, vagy 1 milliárd különböző felekezetű, színű, fajtájú, állampolgárságú embert megvizsgálni. Vajon erre a világra tényleg a keresztények jelentik a legfőbb veszélyt? Honnan ez a gyűlölet? Milyen személyes élmény táplálja? Hogy jön ide az inkvizíció? Nem is éltetek akkor. Megyünk Európába? Ezzel a sztalinista mentalitással? Örülni fognak nekünk. Szerintem egyre inkább Kambodzsa felé megyünk! Brávó brávó brávó!

Egy nem hívő "dafke" keresztény

U.i:Azért kicsit kezdek félni.


1997. november 26. - szerda, 17 óra 13 perc
Péter!
Melyik egyház! És melyik nem? És a marxisták? Sztalin, Mao, Pol Pot? Azok talán ministránsok voltak? Vagy nekik szabad?
G.R.


1997. november 26. - szerda, 16 óra 28 perc
Taky!

Vót már olyan.

Mikel


1997. november 26. - szerda, 16 óra 22 perc
Szöta!
Lehet, hogy ezt elkapkodták. A múlt héten találtak valahol (talán Ausztráliában) egy egér-állkapcát, amire alapozva lehet, hogy a darwinizmus is megdől. Érdekes lesz.
G.R.


1997. november 26. - szerda, 16 óra 19 perc
Kedves Parttalan Szánhúzó!

Tartom magam az álláspontomhoz. És még az is lehet, hogy az említett vallásos mű sokkal többször volt a kezemben, mint kellett volna. De azt aztán igazán nem értem, hogy miként sértettelek meg az emberi mivoltodban, és hogy egy ilyen szép teoretikus vitába hogyan szőheted bele a személyes indulataidat ellenem. Az én gondolatom csupán csak az volt, hogy igenis mindenkinek legyen joga véleményt alkotni arról, hogy mi az Írás üzene. Ha ebben éppen az egyház gátolja meg (mindegy melyik) akkor az egyház húzzon a faxba. Örömmel venném, ha érvekkel cáfolnál meg! És azt se bánnám ha aláírnál legalább valami fantázianevet.

Szívélyes üdvözlettel:

Mikel

PS: Éljen az inkvizíció!


1997. november 26. - szerda, 16 óra 9 perc
Mikel!
Van igazság abban amit írtál. De előbb köpd ki a rágót, moss szájat és hányj a wc-be.
Nem vagyok egy vaskalapos őslelet, de ez a stítus csak rontja gondolataid értékét és olyanokból is ellenszenvet válthatsz ki, akik esetleg egyetértenének veled.

Jó ez a háló!
Ha most kocsmában modtam volna el ugyanezt, azt hiszem lila szemmel távoznék.

De lehet, hogy te is.

Taky


1997. november 26. - szerda, 15 óra 34 perc
Elég egyértelműnek látszik, hogy az RTLK a nagyszámú hívő néző elvesztésétől tartva vette le a műsorrol a filmet.

Ugyanakkor belémbújt a kisördög: nem lehet, hogy
legnépszerűbb pártunk kampányfogásárol van szó?
Keresztény szavazók toborzása, meg ilyenek?

Egyébként szeretném tudni, hogy akkor mi lett volna, ha nem "dallaszidőben" tűzték volna ki.

Sundancekölyök1997. november 26. - szerda, 15 óra 30 perc
Szerintem az a baj a világon, hogy az kereszteny valláshoz mindig kritikusan szolnak az emberek.Nem tul modern nekik a vallás és probálják felhigitani.Čs ez persze új és Jó a mai ember számára .Igy is sok negativ vélemény alakult ki az egyházrol és ezek a filmek is csak rontják a közveleményt az egyhazzal szembe.Azonkivül egy Isteni Személyt állitanak negativan be ami sérti a vallásos emberek önerzetét.
Mi lenne ha Hitlerröl keszitenenek egy filmet és abban egy jo embernek allitanák be családias emberseges es a zsidosagot pedig negativan allitanák be.Kepzelhetjük milyen felháborodast keltene az egesz vilagon.Vagy az angol királynöröl készülne egy erotikus film milyen felhaborodást keltene az Empire-en belül.Hát akkor Jézusrol miert lehet!Vagy csak rá vonatkozik a szolasszabadság.Hát csak nincs igazság a világban.
BAYERN


1997. november 26. - szerda, 15 óra 29 perc
Hitler soha nem volt szobafestő! Mázoló az volt, de képeket pingált vászonra.

Kikérjük magunknak !

egy szobafestő


1997. november 26. - szerda, 15 óra 22 perc
Akit ardekel a magyar nyelvű (Károli Gáspár féle) Biblia:

http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu/~drdani/biblia/index.htm

DcsabaS
U.I. (szerda, 14 óra 53 perc)! Konkrétumok?


1997. november 26. - szerda, 15 óra 22 perc
Nem lyó az emberkéket ugy kaptafázni, hogy vallásos és nem vallásos.
Vannak lyó emberek és vannak szaremberek.
Azért mert valaki pap nem feltétlen tartoz az elsö csopiba, és az ateistapisták közt is vannak fasza gyerekek. Megforditva detto.
A pártállamok gyártották a tagkönyvcsinálta lyókat. Nézzétek meg mi lett belöle.
Viza (van Diego)


1997. november 26. - szerda, 15 óra 20 perc
Néhány évvel ezelött, ha egyházon belül Darwinról esett szó minden pap a keresztjéhez nyúlt és távozz sátánt kiáltott - hisz az evolúció gondolata ellentétes mindazzal amit az egyház tanít.
Alig két éve volt egy zsinat, ahol II. János Pál pápa Darwin mellett foglalt állást, azóta elfogadják az evolúció gondolatát az egyháziak is.
Akkor most hogy van ez?

Amúgy azt hiszem végre gyakorolni kellene egyházon belűl is mindazt amit szeretetről, türelemről...stb. papolnak már évszázadok óta minden keresztény misén!

szöta


1997. november 26. - szerda, 15 óra 3 perc
Mikel!

Úgy vagy Te vallástörténész, ahogyan én alaszkai szánhúzó kutya.
Amit írtál szánalmas. Bár ne beszéltél volna, ha csak sértegetésre telik tőled. Miért kell ezt a fórumot a keresztények sárba taposására felhasználni? Zsófi, hol vagy? Te szerinted jól van ez így? Vagy netán éppen ezt akartad?
Mellesleg nem vagyok hívő. Amit írtál, Mikel, az nem vallásosságomban, hitemben sért, hanem egyszerűen emberi mivoltomban. Ki vagy te, hogy így ítélsz? Persze, mondd csak nyugodtan. Magadat minősíted. De hol, kinél, milyen könyvből tanultad te ezt a sok baromságot, amit összehordtál? Mert a te kezedben a Biblia nem volt, az biztos. Vagy csak akkor, amikor a tűzre dobtad. Az Isten óvjon meg minket tőled és a hasonszőrüektől
Éljen a liberalizmus.
Az a nagy.
Parttalan.


1997. november 26. - szerda, 14 óra 53 perc
Egy volt Fehérvári,
Az üzenetedet kivettem. Sem a rovat, sem az e heti kérdés nem politikai gyűlölködéseknek és rágalmazásoknak van szánva.
Azt az abszurdumot pedig Ady Endre helyett is kikérem magamnak, hogy a fajgyűlöleted megjelenítésére használod annak a költőnek a verseit, aki egész életében a klérus, a magyar feudalizmus és a másokat kirekesztő nacionalizmus ellen harcolt.

zs.


1997. november 26. - szerda, 14 óra 40 perc
Üdv Mindenkinek! Helló Zsófi!

Én speciel vallástörténész vagyok eredetileg és azt gondolom, hogy a Biblia egy elég jó szöveg, de nagyon sokrétű, sokan is írták, sokan bele is írkáltak utólag és pont emiatt nagyon-nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Meggyőződésem az is, hogy alapjában véve egy erős , sőt sugalmazott mű. A most hirdetett dogmák többségét viszont évszázadokkal későbbi, gyakran gyanús körülmények között zajló zsinatok határozták meg, melyek közül nem egyen pl. félpogány bizánci császárok elnököltek. Ennyit arról, hogy Jézus isten volt-e, ember, vagy próféta... Nem tudni, de egy biztos: az ilyen húzásokkal az egész kereszténységet lejáratják, akik a kereszténység nevében tiltakoztak ez ellen a film ellen. Ugyanis felmerül a kérdés: ha egy ilyen művészfilm árthat bármit is az "igaz hitnek", akkor kik az "igaz hívők"? A kereszténység híveit nézik ezzel kiskorúnak, őkett tiltották el ugyanis a film megnézésétől , nem a többieket. Sz...nak ők arra, hogy az amúgy is cinikus istentagadókkal mi van, de persze őket is büntetik (ebből is látszik , hogy sz..nak rájuk). És rettegnek attól, hogy a már úgyis vészesen apadó nyáj elkezd gondolkodni, és - és esetleg kezébe veszi a Bibliát! - na ezt már nem! - még hogy ezek itt (a nyáj) össze-vissza értelmezgetni kezdjék az amúgy is eléggé ellentmondásos szöveget!
Ez a fajta erődemonstráció valójában a gyengeség jele. A pápai enciklikák soha nem a világ előrevivői voltak, a Vatikán mindig is szánalmasan a világ eseményei mögött kullogott. Vigasztaljon minket az, hogy a világot mindig is az ilyen Scorsese meg Jézus-félék vitték előre, nem pedig az ilyen Kajafás meg II. János Pál félék (aki mint tudjuk tévedhetetlen az egyház tanítása szerint). Az utókor meg valahogy mindig az ilyen kitagadott meg megfeszített szakikat szokta csípni és legfeljebb egy félmondattal intézi el a másik bandát. Ez pedig jó!

Az egyház csak rendelkezzen a saját hívei felett és ne szóljon bele egy egész ország életébe, ez a modern polgári állam egyik fő feltétele!

Uff, én beszéltem!

Mikel

(Szolgálati közlemény: Break! Te az a Break vagy, akit én régóta ismerhetek - Fekete Lyuk, Bem rakpart, Nyafi, Komoróczy stb.?)


1997. november 26. - szerda, 14 óra 15 perc
T. Razzia Cattani!
A feleségem nem az enyém. Ő a feleségem. Legalábbis itt Európában.
Copyright jogot tudomásom szerint eddig csak kitalált személyre lehetett szerezni. (Pl. Bat Man, Superman, Barbi baba) Jelen esetben ez ugyebár nem áll fenn.
Más.
Elképzelem azt a filmet, amelyben Hitler izzadtan riad fel rémesen sikeredett álmából és azon hezitál, tényleg meg kellene-e tennie amit meg akar tenni, avagy inkább fogja a szobafestő pemzlit és álljon neki meszelni. Hosszasan morfondíroz, mérlegel, miközben a néző tövig rágja körmeit és azon szurkol, hogy most lesz holokauszt, avagy nem.
Másnap szkínhedek tüntetnek a mozik előtt, hogy hogy merik egyesek megséteni a nagy Ő emlékét, lekicsinyítve tettét egy átlagember mindennapos dilemmájának szintjére.

Ugye hogy baromság. Legyen bárki, tetteit itéli meg az utókor és tettei lesznek kihatással a jövőre nézve. Jézus 'érdemeit' pedig senki sem akarta kétségbe vonni, és szerintem soha, senki nem is fogja. Ezúton szeretnék csatlakozni és egyetértésemet kifejezni Lewinfiú fejtegetéséhez.

Taky


1997. november 26. - szerda, 13 óra 32 perc
szimpatizans@rocketmail.com:

> "A tomegmeszarlastol az emberek szellemi rabsagban tartasan at a hazugsagig es a
politikai manipulacioig . . ."

szerinted ezek közül melyiket _nem_ követte el az
egyház? és mikor?

péter


1997. november 26. - szerda, 13 óra 19 perc
A Csinibabahoz: az a TV, amelyik eles, ervenyes szerzodes nelkul konkretan musorra tuz egy filmet, az nagyon felelotlen, vagy egyszeruen szenzacio-hajhasz. Szerintem nagyon jol tudta a TV3, hogy nem lehet levetiteni, es a vegen ugyis sokan nezik azt, amit helyette vetitettek (nem rossz a Ghost sem), raadasul mindenki oket sajnalta, hogy "..hogy lehettek ilyen szemetek veluk.." pedig ok voltak a hulyek. Szinte ingyenreklam, akarcsak az RTL-nek a "Krisztus u. m." volt.
Mi mind a mediak babjatekanak vagyunk a szenvedoi, a kek veru nokkel, a kek hugyu gyerekekkel, a kek csibekkel es a Kurvara_ferfias_arcszeszem_van_lanyok tipusu dolgokkal egyutt. Marlboro Man suxx.

Ezvan


1997. november 26. - szerda, 12 óra 53 perc
Hát, idáig még csak egy dologban akadályozott meg az egyház: hogy megnézzem ezt a filmet. Engem nem sért az amit Jézusról tudni vélnek, vagy amit arról vélnek tudni, hogy Scorsese akarnék mondani Jézusról. Az, hogy meg akarnak akadályozni valamiben az viszont sért. Lehetne az egyházakkal vitatkozni arról, hogy kinek a tulajdona Jézus. Mert úgy X. kikérheti magának, hogy filmet vetítsenek arról, hogy a felesége megcsalja őt. Hívatkozhat a közerkölcsre, vagy személyes szabadságára. Mert a felesége az övé. Na de kié Jézus? Mondhatja e, az egyház, hogy Jézus a miénk, nem vetítetek róla azt amit akartok, mert nincs hozzá jogotok. Ugyanakkor, nyilatkoznak kétmillió hívő nevében. Milyen alapon. Nagyon érdekelne, hogy abban a szoros bársonyöves hierarchiában ami az egyház teste, vajon melyik fickó volt az aki eldöntötte ezt? Miért érzi, hogy joga van hozzá? Miért gondolja, hogy igaza van?

Ugyanakkor ott van a már alant említett Brian élete. Nem, mondom vígjáték vagy mi a franc, meg komolytalankodás, de azért a vallásosak nevében lefagyott volna a fénnyel és jósággal telített lelkem. Gondolom fagytak is rendesen, elvégre Jézusról egyáltalán nem volt szó, csak valakiről akiről azt hiszik, hogy ő a messiás. Chaplin meg a földgolyóval focizik. Az első jelenet: a próféta áll a dombon, és prédikál a tömegnek. Valahol a legutolsó sorban egy fazon elkezd üvölteni, hogy nem hallja rendesen, beszéljen hangosabban.

A Brian életét egy közszolgálati televízión láttam. Még csak felirat sem volt előtte, hogy 'Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most következő film hitre veszélyes, továbbá sérti a da:nikenisták, ufológusok, ostyagyárosok, és hittanárképzőfőiskolák hallgatóinak a lelkiismeretét.'

Tényleg nem arról van szó, hogy kikérhetik e maguknak, csak épp argumentálniuk kell. Különösen ezt kell tenni, hagy egy fikcióról szóló fikcióról van szó. Vagyis nemlétező dolgokon veszekszünk.

Razzia Cattani


1997. november 26. - szerda, 12 óra 44 perc
zs:

"A tomegmeszarlastol az emberek szellemi rabsagban tartasan at a hazugsagig es a politikai manipulacioig mindent."

Ezt kovette el az egyhaz. Gratulalok a frappans megfogalmazashoz. Szerintem csalsz amikor azt irod, hogy nem a vallasrol es nem az egyhaz kulturalis funkciojarol beszelsz. Ha nem ezekrol beszelsz, akkor hogyan kell ertelmezni a "szellemi rabsagban tartas"-t?

Egyebkent meg nezzetek mar szet egy kicsit a vilagban es szabadsagotokat hasznaljatok arra, hogy nem ragarszkodtok a keszen kapott kommunista maszlaghoz. Nem ciki ugyanazt szajkozni amit a tanitoneni mondott a torioran annak idejen? Ha igy is gondoljatok legalabb ne probaljatok szellemi onallosagotok bizonyitekakent elsutni. Egy ilyen velemeny sokkal inkabb a konformizmus fele hajlast es a kritikatlan tekintely elfogadast valoszinusiti (bar elismerem nincs bizonyito ereje), mintsem az onallosagot.

Az alabbi mondat egeszen fantasztikus.

"Egy szabad ember sosem fogadhatja el masok velemenyet, legalabbis mindaddig, amig maga meg nem gyozodott a dolog helytallosagarol."

Ha ezt viccnek szantad, akkor elnezest, bar akkor nem ertem a funkciojat a szovegben. Ha ezt a mondatot kepes vagy akar arnyalatnyi komolysaggal is leirni, akkor az szerintem meglehetos felszinessegre utal.

Udvozlettel:
szimpatizans@rocketmail.com


1997. november 26. - szerda, 12 óra 4 perc
Kedves Heves Jeges!
Nagyjából egyetértek Veled, a pontjaiddal.
Megértem, hogy sokak érzékenységét sértheti a
film, sőt elfogadom, ha az egyház a híveinek azt tanácsolja, hogy ne nézzék meg, de az én érzékenységemre helyettem ne
vigyázzon más. Ki lehet kapcsolni, sőt amióta
ilyen nagy a választék, nem is kell odakapcsolni.
Gondoljátok végig, mivé alakulhat ez.
Sajnálom, hogy a RTL-Klub meghátrált.
Az intézményes tilalmakat, pláne ideológiai
alapon nem nagyon szeretem.
Nisa


1997. november 26. - szerda, 11 óra 32 perc
11:01,
Egyelőre (a héten) még az újabb javaslatoknál tartunk.
Szavazni a jövő héten lehet majd, itt a kereten.
zs.


1997. november 26. - szerda, 11 óra 20 perc
Kedves Pirítós!

Én láttam a filmet, ennélfogva tudom, hogy mit beszélek. Ez néha nem árt. Már úgy értem, hogyha az ember tudja miről beszél. Az az érzésem, hogy indulatból összehordasz hetet havat. Ha a bigottságot, a dogmatizmust, és ezt az attitűdöt támadjuk - egy kvázi demokratikus, tehát nem teokratikus államberendezkedésű országban - az nem egyértelmű vallásgyalázás. Én nem fordítanám ki a dolgot arra, hogy keresztény-katolikus ellenes indulatok parázslanak a liberális-fasiszta netezők között. Más kérdés, hogy indulatok parázslanak, de ettől még jó (lyó) lehet egy vita. Ha mindent összekeverünk mindennel, az nagyon érdekes tud lenni, de szerintem vitára nem alkalmas. Had legyek rabulisztikus.
"az egyházak értelmezése szerint(sic!) ez a film nem egyszerűen egy művészi
újragondolása a storynak, hanem az egész_keresztény_vallás_alapját_ támadó művészi alkotásnak titulált ellenpropaganda."
Ha jól értem a gond az, hogy Isten fia milyen legyen. Ezt ki tudhatja jobban, mint az egyház. Tehát egy intézmény elképzelése a mérvadó, olyan dolgokról, melyek szükségszerűen nem intézményesíthetők jól: vallásos meggyőződés. Aki nem fogadja el az intézmény meggyőződését az sérti az intézményt is. Tegyük belsővé az intézményt. Érezzük ét, lelkesedjünk, minimum kussoljunk. Szerintem pontosan ez az az attitűd, amit az emberek kikérnek maguknak.
Mivel a bibliából nem meríthetünk egzakt személyiségprofilt, Isten fiaként sokféle elképzelés lehet Jézusról. (Pl. miért gondolja azt a kereszten függve, kínok között, hogy elhagyta őt az Istene?).
Az én logikám és a filmkészítők logikája ugyanaz. Ha Jézus Isten ember formában megjelent képmása, (a Te értelmezésed szerint) akkor tudnia kellett a történet végét. Ismerte a keresztrefeszítést, már előtte, tudta, hogy fel fog támadni, tudta, hogy az Úr balján fog üldögélni utána, stb. Ez azért az áldozat nagyságát jelentősen kisebbíti lássuk be. Magyarán ebben a verzióban ő nem hitt, hanem tudott.
A film alapján viszont logikusan, nem ismerte a rá váró dolgokat, és HITT valamiben, amiért emberként (nem a szenvedések érzékelése miatt volt ember, hanem a kételkedés jogán) kiállt, képviselte, még akkor is, ha a dolog kimenetele bizonytalannak tetszett, sőt a Gonosz megkísértette. Enélkül a logika nélkül a keresztény vallás nem működik, mert az áldozat nem áldozat többé, hanem a dolgok mennek terv szerint.
Márpedig ha jól értem, akkor a Te verziód nem fogadja el ezt a logikát. Ergó Pirítós szerint a keresztény vallás nem működik és nem átallja ezt nagy nyilvánosság előtt a neten hangoztatni.
Meg vagyok sértve. Javasolom, hogy a Pirítóst ne sugározza az RTLK.

Lewinfiú


1997. november 26. - szerda, 11 óra 7 perc
Zsófi!
HOL lehet a következő témákra szavazni? Nem találom.


1997. november 26. - szerda, 11 óra 1 perc
Trebitsch!
Ezt talán Istinek címezd. Lehetett volna válasz nélkül hagyni azt a képtelenséget, amit mondott, de engem nagyon megnyugtatott, hogy többeknek bántotta a szemét és az igazságérzetét.

Macalaca!
Nem csak a lágerről van szó. Scorsese filmje egy gondolatkísérlet, amely nem Krisztus létét vagy igazságát vonja kétségbe, hanem véleményem szerint az áldozatának a nagyságát hangsúlyozza. Auschwitz véres valóság volt. Hitlert felmenteni és a halottakat felelőssé tenni saját borzalmas halálukért, az más kategória.

Jánosi M.Z.


1997. november 26. - szerda, 11 óra 1 perc
H.A.
A képernyőn megjelent inzert szerint megtiltották. Akkor hazudtak. A többi viszont igaz. És Trebischnek is igaza van!
G.R.


1997. november 26. - szerda, 10 óra 56 perc
G.R.!
Ha nem szóltál volna,bölcs maradtál volna. A Csinibabát nem letiltották,hanem a gyártó stúdió az előzetes megállapodással ellentétben nem járult hozzá hogy a TV3 vetítse. Ez legfeljebb szerződésszegés,nem cenzúra.
Ja, és ha majd nem a papok tiltakozásáról lesz szó,majd nem a papokról beszélünk.
H.A.


1997. november 26. - szerda, 10 óra 43 perc
Bravo G.R.!
Ki Gyulol jobban Minket.

Udv HaliPali


1997. november 26. - szerda, 10 óra 42 perc
LA!
Meg amit most Izrael a palesztinokkal!
Jasszer


1997. november 26. - szerda, 10 óra 40 perc
Emberek!
Pár hete a TV3-ról (állítólag) a Csinibabát tiltották le. Igaz? Nem igaz? Ki? Miért? Hogyan? Ez szart se számít mi, mert ebbe nem lehet a "fatökű papokat" belekeverni. Felesleges a 7? témáiról szavazni, elég Nektek egy állandó téma: "Ki gyűlöli jobban a keresztényeket?". Ezzel el lesztek évekig.
G.R.


1997. november 26. - szerda, 10 óra 37 perc
Gyerekek,

nem vagytok ti egy kicsit monomániásak?
Most nem a zsidókról, nem a gettókról, és nem a holocaustról van szó. Vallásokról, cenzúráról, egyházakról igen, de az nem ugyanaz.
Mindegy, kinek mi ugrik be, arról beszél persze, tőlem nyugodtan, de nekem ugyanilyen nyugodtan a Móricka ugrott be, akinek folyton ugyanazon jár az esze.

Trebitsch


1997. november 26. - szerda, 10 óra 33 perc
Janosi M.Zs.
Bocs, hogy elo husba vagtam, de szeretnem hozzafuzni, hogy van akinek ez a film ugyanugy elo husba vag. Nem nekem, de ismerek embereket akiknek igen. Kulonben az en nagyapam is volt lagerben.
Macalaca

1997. november 26. - szerda, 10 óra 28 perc
Kedves LA!
Amúgy jól vagy?


1997. november 26. - szerda, 10 óra 19 perc
Most megint van egy kis időm és át tudtam magam rágni az egészen.
Az egyház részéről (vagy inkább egyes papok részéről) érdekes ez az egész hozzáállás a demokráciához és a liberalizmushoz.
A vasárnapi szentmisén a prédikációkban én is hallottam ilyen üldőzési mániás kijelentéseket: "Ez a liberalizmus rosszabb mint a Kádári korszak" vagy , ez a kedvencem "A mai napig nyögjük a francia forradalom vívmányait. Mert az Isten helyébe az embert ültette". Sőt olyan véleményeket hallottam mélyen vallásos , teológiát végzett emberektől: A franciák szar nemzet mert onnét jött a felvilágosodás. Sőt szegény Hitler naná hogy ki volt akadva annak idején , mert mindenki csak éhezett , azok a csúnya zsidók meg tele voltak lóvéval ,naná hogy elborult az agya.
Arról meg nem is beszélve hogy minenki zsidó (mármint aki nem olyan amilyennek mi szeretnénk).

Egyébként erről a nemzetközi zsidó összeesküvés elméletről egyre többel hallok MÉLYEN VALLÁSOS KATOLIKUS emberetől.
Most akkor mi van?
Egyébként tudjátok hogy a GETTÓ elnevezés honnét ered?
A középkorban (ahol szintén diszkriminálták és irtották a zsidókat (csak akkor még nem volt gázkamra)) egy pápai utasításra egy GETTO nevü területre (valami öntöde volt) zsúfolták össze az összes zsidót. A területet magas fal vette körül és őrök álltak a kapuban.
Hitlerenek innét jött a nagy ötlete: "Én csak azt csinálom mint előttem pár száz évvel a pápák ,csak nagyobb hatékonysággal"


LA


1997. november 26. - szerda, 10 óra 5 perc
Hatalom vs szabadság?

Valahol hallottam, hogy "A hatalomnak és a szabadságnak egy közös vonása van. Mindkettővel vissza lehet élni..."

Érdemes elgondolkodni rajta.

Bár szerintem mindkét fogalom abszolút, és ezért vissza nem, csak élni lehet vele. A szabadsághoz tartozik, hogy bárki, bármilyen filmet, művet megalkothat, és ezt közölheti is. Az épp aktuálisan létező hatalom (cenzúra) pedig ha akarja megakadályozhatja. Akár az elkészítést, akár a közlést. Ezért hatalom. Nem édemes azon vitatkozni, hogy az RTL Klub mennyire akarta levetíteni a filmet (én legalábbis nem vagyok tisztában a dolog hátterével), a lényeg a hatalom és a szabadság közötti viszonyon van.

Aromo


1997. november 26. - szerda, 9 óra 58 perc
Gyerekek, kell ez a hosszú szövegelés? Kigúvad a szemem!
Kedeves NyZ!
Olyan igazad van, hogy el sem hiszed! Nekem is vannak 'mélyen vallásos' rokonaim, akik vasárnaponként elmennek a templomba, ott megkapják a heti agymosásukat, bedobják a perselybe a maguk kis adományát, aztán hazamennek. Állítom, hogy nem is gondolják végig, mit hallottak. A TV dettó ugyan ez. Az ember ott ül, bambul és szívja magába a sok baromságot, amit árasztanak felé.
A média nagy hatalom, ami régen az egyház kezében volt.

Taky


1997. november 26. - szerda, 9 óra 21 perc
Láttátok tegnap a német RTL-t?

Egy bizonyos Erich von Däniken (van aki e nevet nem ismeri ?) állítása szerint a Biblia tele van utalásokkal egy idegen civilizáció Földre érkezéséről.
De nem ez a lényeg, hanem, hogy szerinte kétféle Jézus van: 1. Az Isten fia, aki a hívők lelkében él. 2. A valódi Jézus, aki túlélte a keresztrefeszítést, feleségül vette Mária Magdalénát és gyermeke(ke)t nemzett neki, egy francia kisvárosban boldogan éltek (Jézus 106 éves koráig), míg meg nem haltak. Ezt mindenféle rejtélyes papíruszokkal és feljegyzésekkel próbálja bizonyítani, amit szerinte az egyház a tanúk lefizetése árán is megpróbált eltüntetni, de nem rabolom tovább a sávszélességet.
A lényeg, hogy ez szerintem sokkal keményebben sértheti a vallásos emberek meggyőződését, mint a Scorsese-film, mégis leadták (az RTL!).
Azt viszont hadd említsem meg, hogy szerintem ez nem azonos kategória a holocaust tagadásával, mert az hogy úgy mondjam még élő húsba (és lélekbe) vág. És itt hadd üzenjek Istinek: ki mint él, úgy ítél: nyilván nem a te édesanyádat, testvéredet, szüleidet, gyermekeidet, ismerőseidet, rokonaidat és szomszédaidat vitték Auschwitzba. Szóval könnyű dobálózni a szavakkal, nehezebb gondolkodni.

Trixie


1997. november 26. - szerda, 8 óra 59 perc
Tegnap azt olvastam valamelyik ujságcikkben, hogy valami média panaszbizottság azért figyelmeztette jo elöre az RTL-t a film esetleges bemutatásának következményeire, mert a hozzá beérkezett elözetes reakciok csak és kizarolag a film mások érzékenységét erősen sértő mivoltát hangsulyozták. Namármost, ebböl a testület volt olyan bátor azt leszürni, hogy ez általános vélemény. Különösen, hogy ellentéteset nem kaptak. Na, ez gyönyörü !!
Talán rá kellene szoknunk arra, hogy ha valamilyen müveszi alkotás (film) betiltás, jobbanmondva tiltakozás gyanús, és netán minket meg érdekel, akkor azonnal ellentétes tiltakozást nyújtsunk be minden megfelelő forumon, hogy nehogy azt képzeljék, hogy a tiltakozók véleménye az általános.
Szóval tudja valaki a panaszbizottság telefonszámát, faxszámát, e-mailjét, mert ha igen, kérem tegye már közzé, és akkor mindenki aki azon a véleményen volt, hogy a filmet be kellene mutatni, az eresszen meg egy pár mondatos tiltakozást.
Esetleg lehetne javasolni az illetékes szervezeteknek, illetve tévé csatornáknak, hogy a müsorrendjükbe felkerülö filmekről tartsanak internetes, telefonos, országos és népszavazást!
Akarja-e, hogy bemutatásra kerüljön ... film!

O igen O nem
(kérjük a kivánt helyre tegyen X-et, vagy +-t)
( csak egy válasz lehetséges! )

Üdv.: mogyi


1997. november 26. - szerda, 8 óra 44 perc
Volt egy Lator c. olasz film. Vígjáték volt, nekem nagyon tetszett, jobban, mint a Brian élete. Érdekes módon több olasz filmet is ismerek, amelyik az olasz bigott kereszténységgel foglalkozik, A pap felesége, stb.
Furcsa, de az olaszok NEM tiltottak be ilyeneket.
A Lator elég szarkasztikusan járja körül a témát, bár a vége katartikus, és ezzel ugye minden meg van bocsájtva. Ezt többször is levetítették a magyar TV-k, azt hiszem még a MTV is! Soha senki nem tiltakozott.
A HIT pedig csak a saját híveit pásztorolja, az én agyamat ne mossa. USÁban már lefutott a TV-s prédikátorok divatja, nálunk még csak most kezdődik! Jó lesz vigyázni !

bela


1997. november 26. - szerda, 8 óra 1 perc
Cenzura?
89 óta ezt a szót nem lenne szabad kiejteni sem.
Denes (USA)


1997. november 26. - szerda, 6 óra 34 perc
Cenzura=Könyvégetés.
Denes (USA)


1997. november 26. - szerda, 6 óra 18 perc
Kedves Pirítós!

Visszaolvasva az elmúlt napot, úgy gondoltam, hogy kedd 15:36 -ra reagálnom kell. Aztán látom, hogy Te voltál a porondon egész délután-este, zs. is beszállt, de kérlek vedd úgy, hogy 15:37-kor írom ezt.
Tisztában vagyok a média lehetőségeivel, hatásával, amire hivatkozol! Ezért győzöm a serdülőket elzavarni a TV elől, ami inkább már csak a kicsire hat még. Komolyan veszik (a TV-t)! Ezért szeretem jobban a krimiket, mert azokat egy átlagosan fejlett, egészséges lelkü gyermek nem hiszi el, míg mondjuk a homokozó titkaiból, vagy más rózsaszín cukrozott takonyból nagyon sokat elhisz, s úgy érzi, hogy az életet látja. Na, de az élőszónak is van hatalma! Nagy gyermekeim 10 éve voltak óvodások, s a penész evett minden évben mondjuk november táján, mikor jöttek haza, és mesélték a jóságos Lenin-bácsit, aki oly nagyon szerette a gyerekeket. Aztán megismerkedve olyan gyermekekkel, akik 5 évesen hittanra jártak, mit hallok: a jóságos Jézuska, aki oly nagyon szerette a gyerekeket! Innentől nem érdekel a tyúk-tojás probléma! Nem folytatom a példákat, csak még egyet engedj meg! 3 éve húgom családjával elmentem újév reggeli misére. A tisztelendő arról (is) beszélt, hogy az egyházi újév adventtől számított, de a világ a január elsejét tekintette évkezdetnek, s az is az egyház rugalmasságát bizonyítja, hogy elfogadta ezt, így aztán 1970-től (ha jól emlékszem) az egyház is áttért a jan. 1-re. Kifelé jövet sógorom, aki szívből vallásos, ugyanúgy mosolygott mint én, azon, hogy alig néhány száz év, és..., ez tényleg nyilvánvaló rugalmasság! Akkor kérdem én, hogy ez kinek szólt? Ugye az egyszerű ember -akinek a lelkét nem lehet megzavarni- fejében a következő szavak maradnak meg: advent, január 1. elfogadta, rugalmas. A kivonást nem végzi el, mint ahogy engem is csak Nemeskürty tanár úr tanított meg e műveletre, hogy 1526, 1556(?, vagy 52-54 bocs), s különbség alatt csak 3-szor járt a török nálunk, a mi hívásunkra (ettől még a nemzeti létünk nagy temetője érvényes!).
Csodálom Savanarolai hevületedet, amellyel vihart keltessz szinte mindenről, majd kategórikusan leteremted az erre reagálókat (akik, nem vitatatom, hogy időnként Veled egyező hevületűek és alaposságúak - s ez tényleg lehet bántó).
Kérlek szerezd meg Mika Waltarinak Az ország titka c. könyvét, olvasd el, aztán nézd meg a filmet, nekem itt vidéken nem lesz rá lehetőségem (videjóm meg nekem se nincs), s utána őszintén érdekel a véleményed, akár privát is!

Üdv
NyZ


1997. november 26. - szerda, 5 óra 57 perc
Pirítós (kedd, 20:10),
Elolvastam még egyszer, figyelmesen, amit te írtál, meg a két általad kitiltandónak vélt ember hozzászólásait is, és a következőkre jutottam:

1. Nem egészen értem, mi a minőségi különbség a te ama megjegyzésed közt, hogy "a mi rettentően felvilágosult liberálisaink sportot csinálnak abból, hogy beléjük rugdosnak" (mármint az egyházakba), meg az általad kifogásolt Galine-kijelentés közt: "az erőszak ellen soha nem emelnek ilyen ostoba kifogásokat... a papok". Mindkettő általánosító, a különbség talán annyi, hogy megítélésem szerint Galine kijelentésében még így is több az igazság, mint a tiédben.
Egyébként ha mindenkit ki akarnék zavarni innen, aki élesen, sarkosan, nem elég árnyaltan fogalmaz (ami nem azonos a gyűlöletkeltéssel és a rosszindulattal, az egy külön műfaj, tudok mutatni olyan üzeneteket is szép számmal, gyűjtöm őket), általában veled kéne kezdenem, aztán folytatnom szinte az egész társasággal.
De nem vagyok ellene se az éles megfogalmazásoknak, mert világosabbá tehetik az álláspontokat, az egyéni stílusnak meg pláne nem (egyébként mindkettővel jócskán büszkélkedhetsz te is), a személyeskedésnek és a másik fél verbális megalázásának azonban igen (és te ebben sem szenvedsz hiányt).

2. Én úgy látom, hogy HAME azt fogalmazta meg konkrétan, amit Galine általában. HAME semmi olyasmit nem mondott, ami történelmileg nem igazolható. És úgy gondolom, egy evilági hatalom (az egyház, a klérus, amelyet, úgy érzem, te folyamatosan keversz a vallással és a hittel) felelősségét számos történelmi helyzetben megállapítani és ténylegesen tanúsított magatartását felróni nem tartozik az istentelen cselekedetek közé. Ne felejtsd el, hogy a történelemben folyamatosan az egyik legnagyobb hatalommal rendelkező intézményről van szó, amely mindazokat a bűnöket és visszaéléseket elkövette fennállása során - egészen a legutóbbi időkig, ebben HAMÉ-nak teljesen igaza van -, amelyeket ellenfele és/vagy szövetségese, a világi hatalom elkövetett. A tömegmészárlásoktól az emberek szellemi rabságban tartásán át a hazugságig és a politikai manipulációig mindent. Ismétlem: nem a hitről, nem a vallásról és nem egyes papok ettől eltérő magatartásáról, de még csak nem is az egyház kulturális funkciójáról beszélek, hanem hatalmi státusáról. Miért kellene mindezt elhallgatni akkor, amikor az egyházak ismételten fellépnek a gondolkodás és a művészi kifejezés szabadsága ellen? Természetesen joguk van tiltakozni - bár abban szerintem megintcsak HAMÉ-nak van igaza, hogy semmiképp sem kétmillió református nevében -, de a tiltakozásuk számomra, és úgy veszem észre, az itt megszólalók nagy többsége számára is, arról szól, hogy még mindig az emberi ész és fantázia szabadságát tartják a legnagyobb ellenfelüknek, és még mindig nyájnak tekintik a hívők közösségét.

3. A hétkérdés valóban médiaproblémával foglalkozik, de a válaszok, mint már annyiszor, a saját útjukat járják - korántsem eltávolodva a kérdéstől. Ez ellen sohasem volt kifogásom, sőt, örülök neki; az én kérdéseim mindig csak javaslatok. Egyébként meg te magad sem csak arról a filmről beszélsz, amelyet nem láttál, és amelyről csak az egyházi álláspontot ismered (és egy szabad ember szerintem sose fogadhatja el mások véleményét, kedves Pirítós :)), mindaddig, amíg maga meg nem győződött a dolog helytállóságáról. Hacsak nem tekintélyi alapon teszi, de hát az az ember már korántsem szuverén és autonóm), hanem jó katolikusként hitvitákat is folytatsz.

4. Ha pedig esetleg az lenne a bajod, hogy Galine is, HAME is vitába mert szállni veled, javaslom, ne hozzám fordulj, inkább védd meg magad. Biztosan fel tudod oldani azokat az önellentmondásaidat, amelyeket HAME felsorolt, és Galine liberalizmusfelfogására is nyilván van nem pusztán rugdosódásból álló válaszod.

Hát nálam ez dűzni, kedves Pirítós.
zs.

U.i.: Dajcs :)))))


1997. november 26. - szerda, 3 óra 45 perc
Mélységesen felháborított a "betiltás" (?) ténye, már annakidején is. Igaz, ritkán járok moziba, meg videotékába is. Igy aztán nem is láttam a filmet. Azokkal is egyetértek, akik jelen esetben kicsit reklámízűnek vélik az akciót - egy nemrég indult adó esetében nem hátrány, ha kicsit a figyelem középpontjába kerül, s mindez pluszkiadást sem jelent a költségvetésükben. Tehát akár lehet, hogy így történt. De ha mégsem....
Ki és milyen jogon határozza meg a mai nagy magyar demokráciában(?) hogy nekem mi a jó? És mitől fogom magam (meg)sértettként, stb. érezni. Figyelembe véve, hogy nem csak a Power Off létezik mamár, mint megoldási lehetőség, ha nem tetszik az adott műsor.
Nem feltétlenül kell azonosulnom a nézeteimtől eltérő véleményt nyilvánítókkal azért, mert végignézem (-hallgatom)őket.
Attól, hogy elolvasom a Mein Kampf-ot(nem tudom, hogy helyesen írtam-e le, de nincs is jelentősége), még korántsem fogok egyetérteni a benne leírtakkal. Az érdeklődők egy részét meg úgyis csak azért érdeklik ezek a dolgok, mert tiltott, nem szabad, így a tiltással esetleg pont ellentétes hatást váltanak ki a döntéshozók. Akinek a figyelmét esetleg idáig teljes mértékben elkerülte pl. ez a film, most esetleg elgondolkodik, hogy mi is lehet az, amit ennyire tiltanak, és amint hozzájut egy kazettához, meg is nézi. A tiltás nélkül viszont lehet, hogy soha eszébe sem jutott volna.
Néhány politikusunk is rosszabbul járna, ha szélesebb nyilvánosságot kapna és nem csak azok láthatnák, hallhatnák mint beszél mellé, abszolút nem a kérdésekre válaszolva, akik modjuk korábban hétköznap délután éppen látták a ...Tv-t, amit akkor még nem is lehetett az egész országban fogni azthiszem.
Itt most persze nem arra gondolok, hogy főműsoridőben politikai vitaesteket szeretnék nézni, de talán könnyebb azt mondani, hogy persze, mert a .....párt nem kap elegendő sajtó, meg tévényilvánosságot, stb.,stb.Pedig ha megismernék a nézeteiket, érveiket, talán egyre többen jönnének rá, mekkora ****-ok is ők tulajdonképpen.
Persze ez nem igazán ebbe a témakörbe tartozik, ugyhogy elnézést.
Ennyi lenne ami hirtelen a kérdésről eszembe jutott.

Bozoo


1997. november 26. - szerda, 3 óra 44 perc

Akkoriban -
1990 januárjában éppen Budapesten jártam. Említették a haverok, hogy van egy nagyszerű film, amit egyesek be akarnak tiltani, és addig nézzem meg míg tehetem.
Láttam. Valóban nagyon jó film (DcsabaS - én is ugyanúgy értelmeztem, ahogyan azt te tolmácsoltad, de én sohasem tudtam volna oly szépen megfogalmazni).

'92-'93 körül lehetett, amikor a budapesti mozik műsorra tűzték A lányom nélkül soha című amerikai filmet. Sokat hallottam már előtte a filmről, ezért mindjárt az első nap meg szerettem volna nézni. Már majdnem a kezemben volt a jegy, amikor kiderült, hogy levették műsorról, mert egy közelebbről meg nem nevezett ország képviselője tiltakozott a film bemutatása ellen.
A film egy megtörtént esetet dolgoz fel. Egy amerikai hölgy hozzámegy egy Amerikában tanuló arab származású diákhoz. Kellemes családi életet élnek, és nemsokára születik egy gyerekük. A kis család fölkerekedig meglátogatni a fiú otthoni nagy családját. Hazaérve, a fiú teljesen megváltozik, csak az otthoni törvényeknek és szokásoknak engedelmeskedik. A hölgy nem bírja a kulturális különbségek tömkelegét és vissza szeretne térni eredeti hazájába, de a férje csak a lánya nélkül engedné vissza....stb

Érdekes, hogy ezt a betiltást mindenki csendesen tudomásul vette, és ha nem csalódom, akkor mind a mai napig nem vetítették moziban a filmet (viszont megjelent könyv formájában). Szerencsére akkor még virágkorát élte a kalózkodás, ígyhát kénytelen voltam a fekete piacról beszerezni egy kazettát - a szólásszabadság védelmében.
Azt szeretném tudni, hogy akik helyeslik a Krisztus utolsó megkísértése betiltását, azoknak mi a véleménye az imént említett film - A lányom nélkül soha - betiltását illetően. Helyes volt-e, avagy sem?
És ha igen, akkor miért, illetve ha nem, akkor miért? No és amennyiben helyes volt betiltani, akkor melyek azok a csoportok, akiknek még figyelembe kell vennünk a tiltakozását? Vagy melyek azok az egyetemes igazságok, amelyeket nem szabad újraértelmezni, más szemszögből bemutatni?

Pirítós,
földi életünk velejárója a kételkedés. Ha Isten megengedi, hogy kételkedjünk, akkor ember ne akarja megtiltani. Ha Isten nem akarná, hogy kételkedjünk, akkor Scorsese sohasem csinálthatta volna meg ezt a filmet.
Szerintem Istennek sokkalta kedvesebb az, aki hosszas tépelődések és kétkedések után hitében megszilárdul, semmint az aki azt sem tudja, hogy mi is voltaképpen az, amiben hisz.
Én csodálom, és - bevallom - irigylem a szilárd hitű embereket, de csak azokat, akiknek hitük mögött tartalom is van. Azokat az embereket, akiknek a hitük csupán egy felfújt léggömb (és ők vannak többségben), még annyit sem érnek a szememben mint a hitetlenek, legtöbbször még sajnálni sem tudom őket.

Az, hogy Jézus kételkedett-e vagy sem, az nem kérdés. Isten oly sok földi szenvedést mért rá, miért pont a kételkedéstől óvta volna? Istennek hatalmas a hite, tudta, hogy Jézus végül helyesen dönt. A mostani papok pedig kishitűek, mert azt gondolják, hogy híveiket megingathatja egy ily csodálatos film.

Dajcs

u.i.
zs.
jajdejó, hogy hozzászóltál :-)
csak most jöttem rá, hogy te mindig csak zabolázod a rakoncátlanját, és közben fogalmunk sincs, hogy mit gondolsz az élet nagy kérdéseiről


1997. november 26. - szerda, 2 óra 45 perc
Ppeti! Néhány éve a Hiradó moziban is volt egy bemutató, illetőleg tervezték a műsorba vételét. Az első vetítés után a Hit Gyülekezete akkora tüntetést szervezett, hogy leállt a forgalom a körúton. (Akkor még nem tudták, hogy a közlekedést nem illkik zavarni egy jogállamban.) Rögtön le is vették a műsorról.

Szóval, szerintem filmet bemutatni és ellene tiltakozni is joga van mindenkinek. A lényeg, hogy egyformán mérjünk. Ha az egyházak (számomra kissé mulatságos) tiltakozását elítéljük, ítéljük el a Nyilvánosság Klub, vagy Magyar Út Körök bármelyik tiltakozását is. Ki ki nemcsak a neki nem tetsző, hanem a neki szimpatikus társulat tiltakozását is. Akkor jogos, hogy elítéli az egyházakét.

Azok akik kiállnak a film vetítésének joga mellett - mondván, hogy levétele a cenzúra érvényesülése -, azok álljanak ki amellett is, hogy a Népszavában alapszerződés ellenes, az Új Magyarországban pedig Bokros Lajos gazdaságpolitikáját éltető publicisztikák jelenjenek meg. Ha a szerkesztők mégis másképp döntenek, mondjátok arra is, hogy a cenzúra megjelenése.

Akkor teszünk egy kis lépést a béke irányába, ha nemcsak másoktól, hanem magunktól is ugyanazt várjuk el.

Ami az RTL eljárásának önreklám jellegét illeti, ha igaz, visszafelé is elsülhet. A Kurrir példányszáma, az emlékezetes hordó ügy hatására, például alaposan visszaesett. Pedig akkor mindenki eről az újságról beszélt...

Dogmatikai kérdésben. Nem hiszem, hogy a kereszténység újítása lett volna az Isten-ember lény (Jézus) felmutatása. A görögöknél is voltak ilyen "félistenek", hogy messzebb, most ne menjek. Az, hogy mit hirdetett ez a Jézus, az már más kérdés. De ez is csak Európában lehetett egy kicsit új. (De ezt abbahagyom, mert elvezet a témától) Mindenesetre elkelne most a híres krisztusi türelem. Mind a két oldaltól.

Egy haszna azért van az egésznek. Telnek az újságokban az oldalak, lehet szidni az egyházat, vagy az istenteleneket. Lehet rágni a gittet. Rajta.

üdv rezső


1997. november 26. - szerda, 2 óra 21 perc
Kedves betiltók és betiltókat-betiltók!

A történeti hűség kedvéért egy jelentéktelen tény, ami számomra személyes élmény. A filmet már fentebb jelzett időpont előtt bemutatták nálunk, kétségtelenül a mozik széles nyilvánosságánál kisebb közönség előtt. Jelesül a Kassák Filmklub keretein belül. (Kassák Klub, Uzsoki utca - esetleg egyesek még emlékeznek a 80-as évekre...)
A dolog talán említést sem érdemelne, amiért mégis:

Maga a klub meglehetősen szerény méretű, a (video)vetítések ennek megfelelően elég nagy zsúfoltság mellett zajlottak, utána a filmekről vita (néha igen heves), de én nem emlékszem, hogy valaki is emberi, vallási meggyőződése, véleménye miatt megsértve, megalázva lett volna kénytelen távozni. Egy jó társaság volt.
A történethez hozzátartozik: a klub kizárólag bérlettel volt látogatható, a sorozat elején minden film, rövid ismertetővel, előéletével felsorolásra került.
Ilyen körülmények között került sor a Scorsese-film bemutatására.
Számomra máig rejtély, hogy a szomszédos templom plébánosa miképp szerzett tudomást a film vetítéséről. Az tény, hogy egyetlen plakát, kép, hivalkodó hirdetés sem hirdette a ház falain kívül, de még belül se. Nem is lett volna miért. A bérletek mindig elfogytak a sorozat elején, a tagok kb. ugyanazok, a teltház garantált.
Mindezek ellenére a plébános úr megjelent és a klubveztőnél - Perlaki Tamás - követelte a vetítés mellőzését. Szerencsére a minimálisnál is kisebb sikerrel. A vita úriemberekhez méltó módon zárult, senki nem győzetett meg a másik által, megnéztük a filmet.
A film szerintem remek (ezen vélemény, lévén szubjektív - érdektelen ), a vita utána szintén az volt. A társaságban különböző vallású(keresztény is) és ateista meggyőződésű emberek egyaránt voltak, ennek ellenére senki nem nyilvánította ki, hogy megbántva érzi magát amiatt, amit látott, hallott.

Ebben a közegben számomra érthetetlennek hatott, hogy valaki kívülről megpróbálja megmondani, hogy mit tegyünk, mi a jó nekünk.
Olyan volt, mint amikor valaki ismeretlenül beállít egy nagy családhoz, és útmutatásokat ad nekik közös vasárnapi programjukat illetően.

Mai eszemmel úgy vélem: joga volt tiltakozni, nyilván legjobb meggyőződése szerint cselekedett.Szólás- és véleményszabadság.
Nekünk jogunk volt megnézni a filmet, senkit nem sértettünk vele.
A jogai egyik félnek sem csorbultak. Ilyen egyszerű.

Kedves Pirítos!

Nekem úgy tűnik, mintha egy kicsit kevésbé lennének meggyőzőek érveid a Tőled megszokottnál.
Írsz a játékfilmeken keresztül megvalósuló (ellen)propaganda hatékonyabb voltáról.
Tételezzük fel, hogy igazad van és ez a film igazi, bújtatott célja ( szerintem egyébként nem). Nyilván ilyenkor a több millió tudatlan néző cukormázban kapja a mérget.
Ha ezt komolyan gondolod, érdekelne a véleményed arról, hogy mi a helyzet fordított esetben, ha valakinek a gyermeke egy film hatására lesz meggyőződéses keresztény(zsidó,mohamedán...), pedig a szülei más vallásúnak, vagy ateistának szeretnék nevelni ?!
Akkor minden ok, média rulez?!
Mi a véleményed arról, hogy a vallások jelentős része természetéből adódóan támadja más vallások alapját?! Más vallásnak szabad támadni ugyanazt, amit műalkotásnak nem?!Vagy vannak jó és rossz vallások?!
Szerinted Salman Rushdie megérdemli az ítéletet, vagy “nem gondolod, hogy egy kicsit túlreagálták “(V.V.)?!


Kedves Isti!

Amennyiben a Krisztus-filmet a holocaust témához tudod hasonlítani, csak egy dologra tudok gondolni: nem láttad.
Szerintem nézd meg. Az általad leírtakat én is elítélem.A különbség a film és e fikció között: utóbbi bűncselekményt valósítana meg.Az meg más kategória.

Zsófi kérdéseire:
1.Nyilván sérthet. Amennyiben ez minden probléma vele: el kell viselni.
2.Meghúzható. Meg is húzták, elolvasható: Büntető Törvénykönyv.
3.Újragondolni bárkinek bármit jogában áll. Amennyiben nem ütközik a 2. pontba, még közzé is teheti.
Más kérdés, ha valaki egész életében következetesen alkalmazza a “mindent szabad amit nem tilos”-elvet, valószínűleg sok ellenséget fog szerezni.
4.Teendő nem szabható meg. Ahány szituáció annyi lehet a különböző jó megoldás ( legkisebb rossz). Én megértem azt a mozitulajdonost is aki nem kívánta szétveretni tulajdonát.
5.Én szememben azonos tekintet alá esik a mozi és a TV. A vetítés előtti figyelmeztetést mindkét helyen javasolnám.
6.Nem igazán megválaszolható jelen ismereteim szerint.Nagy az információhiány.

Ppeti
(ppeti@writeme.com)

U.i.: Ha valaki mégis következetesen betiltani akar, és igényes lévén ragaszkodik a vallási témakörhöz, még lenne néhány tippem.
A teljesség igénye nélkül, kedvenceimből:
- Kurt Vonnegut (több művel, feltétlenül dobogós)
- Körkép 83 (Gáll István - Gerontokrácia)
- Tankcsapda (A négy)
Esetleg létrehozhatnánk a Betiltásra Erősen Javasolt Művek listáját, azaz a BEJM-et. :))1997. november 26. - szerda, 1 óra 29 perc
Pirítós,

Nem tom, feltűnt-e, de egy olyan filmről beszélgetünk, amit kettőnk közül egy se látott, és ez a film Jézusról szól. Nem baj, alapvető eltérés van a véleményünkben, asszem, de ez a dolog akkor is egy irtó érdekes valami, és médiailag csúcsteljesítmény, méghozzá a kereszténység csúcsteljesítménye. Mindegy, vágjunk bele:

A liberális irányból érkező média-rugdosást, a kereszténységbe bele, azt én is érzem, és nem helyeslem, ebben veled vagyok. _Van_ negatív média befolyásolás, kereszténység-ellenes, én is látom.
Elfogadom azt is, hogy
"az egyházak értelmezése szerint(sic!) ez a film nem egyszerűen egy művészi újragondolása a storynak, hanem az egész_keresztény_vallás_alapját_ támadó művészi alkotásnak titulált ellenpropaganda."
(Még egyszer: nem láttam.)
Azt nem fogadom el, hogy ez indokolttá tenné a tiltakozást a film bemutatása ellen.
Szerintem mindenkinek joga van a propagandához, ellenpropagandához, egyáltalán a médiákhoz. A kereszténységnek is, az ateistáknak is, a zsidóknak is, a mohamedánokna... nem sorolom föl az összes nagyobb vallást.
Ha a prop/ellenprop játékfilm, remélhetőleg jó játékfilm formájában támadja a fogyasztót, tiszta haszon. Csináljon a katolikus egyház is hasonló művészi kvalitású, hatásos filmeket, bármely más vallás alapvetéseit rejtetten megkérdőjelezve (ha jól értem, amit mondasz), és adja le, leginkább persze egy másik TV-csatornán. De még ennél is jobban díjaznám, ha nem ellen, hanem pozitív propaganda lenne, és hatásos. A pálya szabad, az Internet óta különösen, és mindenkinek az. Ezenkívül: korlátozhatatlan, bárki által, a műholdas TV-adások óta egyre inkább, és egyre teljesebben az.
Médiabefolyás ellen amúgy szerintem fölösleges tiltakozni, azt el kell fogadni ténynek, legfeljebb az iránya, ami nekem/neki...
Viszont:
Ha a lelkiismereti szabadságot szeretné biztosítani a maga számára valaki, (nem könyű...) az csakis média-eszközökkel teheti, mert más ma már nincs erre a célra, szerencsére.

Trebitsch


1997. november 26. - szerda, 0 óra 35 perc
One Nation
under God
has turned into
One Nation under the influence
of one drug

Television, the drug of the Nation
Breeding ignorance and feeding radiation

...

T.V. is mechanized politic's
remote control over the masses
co-sponsored by environmentally safe gases
watch for the PBS special
It's the perpetuation of the two party system
where image takes precedence over wisdom
Where sound bite politics are served to
the fastfood culture
Where straight teeth in your mouth
are more important than words
that come out of it

...

T.V., is it the reflector or the director?
Does it imitate us
or do we imitate it
Because a child watches 1500 murders before he's
12 years old and we wonder how we've created
a Jason generation that learns to laugh
rather than abhor the horror

...

Back again, "New and Improved."
we return to our irregularly programmed schedule
hidden cleverly between heavy breasted
beer and car commercials
CNNESPNABCTNT but mostly B.S.***
Where oxymoronic language like
"virtually spotless" "fresh frozen"
"light yet filling" and
"military intelligence" have become standard
T.V. is the place where phrases are redefined
like "recession" to "necessary downturn"
"crude oil" on a beach to "mousse"
"Civilian death" to "collateral damages"
and being killed by your own Army
is now called "friendly fire"
T.V. is the place where the pursuit
of happiness has become the pursuit of trivia
Where toothpaste and cars have become sex objects
Where imagination is sucked out of children
by a cathode ray nipple T.V. is
the only wet nurse
that would create a cripple

...

*** bullshit

(The Disposable Heroes of Hiphoprisy)

migraine


1997. november 26. - szerda, 0 óra 32 perc
Emberek!
Power On or Power Off!!!!
That is the question.
A TV-t ki lehet kapcsolni.
Isten barmai kifurkeszhetetlenek.


1997. november 26. - szerda, 0 óra 15 perc
A Brian elete, az egyertelmuen szarkasztikus mu, es nem probal meg igazan hasonlitani a bibliai tortenetre, csak nagyon felszinesen, a film ugy is ertelmezheto, hogy a Brian egy olyan valaki, aki Jezus idejeben, egyazon helyen elt. A kerdesben szereplo film viszont atertekeli Jezust, aki egy vilagvallas feje, ugyhogy egeszen mas teszta. Itt van valahol a muveszet es a masok erzelmeinek megsertese kozotti kulonbseg.
sanya


1997. november 25. - kedd, 23 óra 54 perc
Nem értem a letiltást,hisz a világ teremtése is egy vivódás volt,hisz el kellett dönteni a sorrendet,a vivodó Jézus ábrázolása olyan nézőpont
ami szivbemarkoló közelségbe hozza aldozatvállalásának nagyságát.
lacó


1997. november 25. - kedd, 23 óra 14 perc
BTW: "Television is drug of the nation"
rapped by: Indisposable heroes of hiphoprisy cca 1990

Break.


1997. november 25. - kedd, 22 óra 26 perc
Véleményem:
1. Egy műalkotásról (itt filmről) mindig a _közönség_ mondjon véleményt, _miután_ megnézte azt, vagy azzal nyilvánítsa ki nemtetszését, hogy nem nézi meg.
2. Azon gondolkodom: aki kérte hogy ne vetítsék a filmet (most név nélkül), vajon látta? Ha igen, akkor ne fosszon meg másokat ettől, ha meg nem, akkor ne alkosson véleményt olyan dologról, amit nem is ismer.
3. Régi bölcsesség: van a távkapcsolón egy gomb, amivel ki lehet kapcsolni a TV-t. Akinek sérti az ízlését, az ne nézze, váltson csatornát.
4. Ennél nagyobb reklámot nem is lehetne csinálni egy filmnek. Minél inkább tiltják, annál jobban népszerűsítik.
5. Remélem az RTL Klub nem hátrál meg, csak átteszi a sugárzást egy későbbi (késő esti) időpontra. Talán a péntek esti főműsoridő nem volt szerencsés.
6. Toler-Anci-nak megint adtak egy pofont.

Heves Jeges


1997. november 25. - kedd, 22 óra 25 perc
Levendula

Mi van? Ezt lehet hogy egy kicsit magyaraznod kene, nem gondolod?
Meg persze a tobbieknek is akik a "szoc-lib" kormany meg az egyhaz kapcsolatarol polemizalnak.
Lehet hogy mindenki az atkosban nott fel, en is, amikor termeszetes volt hogy egy ilyen dontes (a musorrend megvaltoztatasa) partutasitasra tortent.
Most viszont az RTL Klub egy teljesen privat teveado es szerintem magasrol szarna arra a partra amelyik musortervekkel zaklatna.
A kormanynak se kapacitasa se lehetosege nincs hogy egy ilyen dontest kampanyfogaskent befolyasoljon.
Osszesen annyi tortent hogy az RTL beijedt az esetleges negativ publicitastol, mint ahogy az mas hol a vilagon is tortent mint azt a bevezetoben is olvashattuk.
A "nem csipem a Vatikant....mert az egy zsido szekta" pedig egyenesen felhaborito. Hogy ne csipd a papat az a szived joga, de 1) ez egy hihetetlenul rossz es tudatlan indoklas
2) az ilyesmit igazan nem kene terjeszteni
Nem is ertem hogy ez hogy jelenhetett itt meg.

J.H.H.


1997. november 25. - kedd, 21 óra 59 perc
Pirítós!
Nem tudom, kivel vitatkozol, de nem velem. Legfeljebb azokkal a hátsógondolatokkal, sumákolásokkal, egyoldalúságokkal, amiket nekem tulajdonítasz, meg a szándékos vagy csak oda nem figyelésből eredő félreértelmezéseiddel, amiket megszállottan termelsz - valószínűleg azért, mert csak így tudsz elég nagyot ütni.
De nemcsak ezért nem vitatkozom most veled, hanem azért sem, mert nem szeretek olyanokkal beszélgetni, akik eleve "magyarázkodásnak" minősítik a válaszomat, mert eleve nem tételezik fel, hogy a másik félnek is lehetnek érvényes és megfontolásra érdemes érvei, meg hogy nem eleve gonosz, aljas és rossz szándékú, és nem intézhető el azzal se, hogy bekasztnizzuk az "elfogult meg ilyen-olyan liberális" kategóriába, akik csak azt ismerik el, aki a "szivüknek kedves".
Pirítós, ha te néhány száz évvel korábban születsz, kiváló inkvizitor lett volna belőled, vagy fanatikus mártir, aki az inkvizitorok máglyáján végzi. Nem ismerlek annyira, hogy meg tudjam mondani, a hóhér vagy az áldozat szerepe áll hozzád közelebb. Itt mindenesetre rendszeresen hóhérkodsz.
De azért a figyelmedbe ajánlanám a véleményem lényegét, hátha közelebb visz a Barackvirág-lelkület megértéséhez:
"Tiltakozni persze mindenkinek joga van, bármilyen idnokkal. Itt a főbűnös a tévécsatorna: tkp. nézői bojkottnak kéne alávetni, hogy megtanulja, neki a szabad közlést kell védenie mindannyiunk érdekében. Az egyházzal, a kormánnyal, politikai pártokkal, gazdasági csoportokkal és mindenkivel szemben."
Én nem kereszténységellenes vagyok, hanem felvilágosodáspárti. És nem az egyházzal van bajom, hanem minden olyan hatalmi tényezővel, amelyik az ember szabadságát saját magának akarja kisajátítani, és saját evilági hatalmát az emberek alávetésével akarja biztosítani.

Barackvirág


1997. november 25. - kedd, 21 óra 43 perc
A TV-csatornákat liberalizálták, ha nem tetszik tessék kapcsolni!

NeSSie
keria@usa.net


1997. november 25. - kedd, 21 óra 35 perc
Pirítóskám!
"Itt a 7?-ben rettentő nagy a hangzavar. De valójában hol vannak a "nem vetítés" miatt tiltakozók millióit tömörítő
szervezetek? Hol? "
Hát ez az. És hol vannak a "nem vetítés" miatt tiltakozó milliók? Hol?
"(Minthogy ezt a kérdésemet is válasz nélkül fogjátok hagyni, hát hadd írjam le: sehol.)"
"Az egyházak nem azért tiltakoznak/-tak, mert hívőik hitehagyottak lesznek a filmtől."
"rakás befolyásolható ember nem kapcsol át, aki a legközelebb így vagy úgy, de tagadni,
támadni fogja a világképét, hülyeségnek fogja minősíteni annak alapját"
Most akkor azért vagy nem azért? Ne csináld már ezt velem! Teljesen frusztrálódok.
"ez a film nem egyszerűen egy művészi újragondolása a storynak, hanem az egész_keresztény_vallás_alapját_ támadó művészi alkotásnak titulált ellenpropaganda"
"Én, aki már többször is elmondtam, hogy katolikus vagyok, kíváncsi lettem volna a filmre. Meg is fogom nézni már valahogy, esetleg videon."
"...rendelkeznek olyan, akár az egész életüket meghatározó alaptételekkel,
amelyeknek bármely médián megjelentetett "művészi tagadása, újraértelmezése" a legdurvább sikolyokat csalná elő belőlük.
Tehát a "legdurvább sikolyok"-at fogod előcsalni magadból az egész_életedet_meghatározó_alaptételek_alapját_támadó művészi alkotásnak titulált ellenpropaganda nézése közben. A videós barátaid nagyon fognak örülni.
stb.stb.stb.
Kész őrület!

HAME


1997. november 25. - kedd, 20 óra 40 perc
Janosi M.Z.:

"Egy ilyen film ... hanem naci ideologus."

Egy Jezus eletet meghamisito film is tartozhat a "tortenelemhamisitas" es a "tudatos agymosas" kategoriajaba, sot ha a te allitasod elfogadjuk akkor el kell fogadnunk, hogy a "gyuloletkeltesebe" es az "uszitaseba" is. Mondhatnam, hogy aki ilyet csianal az nem muvesz, hanem ateista ideologus. Ugyanugy semmi ertelme mint a te kijelentesednek. Nem az ateizmus a donto, bar fontos, ugyanugy ahogy a "naci ideologussag" is az.

"...jobban ertem az erkolcsot ami Jezuse volt."

Szerintem nem valoszinu. Szerintem "Jezus erkolcsevel" kapcsolatban az egyhaz velemenye az iranyado. Ha ok azt mondjak, hogy a filmbeli Jezus kep hamis, akkor abban talan van valami. (Ha ujsagiro lennek, keszitenek egy interjut egy pappal arrol, hogy mi a problema a filmmel. Ez ugyanis az osszes tobbivel ellentetben erdekes kerdes. Miben tevedek, ha ez a film tetszik.)

Megjegyzes:
Ahogy te a holocaust tenyeinek megmasitoiban gyuloletet velsz erzekelni (valoszinuleg igazad van), ugyanugy erzik a gyuloletet a katolikusok a Jezus eletenek tenyeit megmasitokban. Pedig logikailag egyik vitatkozasbol sem kovetkezik semmilyen erzes. Megis valoszinusitheto. Mindket reszrol.

Egyebkent az alabbi gondolat minden bizonnyal vedheto: a naci ideologia megszuletese maga is csak kovetkezmenye a vallasos vilagnezet megrendulesenek, a XVIII. szazad felvilagosulasanak, az individualizmusnak, a Jezus tortenet egyeni ertelmezgetesenek. Isten halalanak ha igy jobban tetszik. Maga is csupan az "ateizmus" (az egyeni vallasossag) altalanossa valasanak egyik oldalhajtasa.

Miert nem szabad olni? Komolyan kerdem. Ha csak azert mert az izleseddel ellenkezik, akkor szabad, csak erosnek kell lenned hozza. Ha azert mert haszontalan, akkor csak megfelelo indokot, celt, hasznot kell talalni es mehet. Tenyleg miert nem szabad?

Udvozlettel:
szimpatizans@rocketmail.com


1997. november 25. - kedd, 20 óra 23 perc
Kedves Barackvirág!
Nagyon örülök annak, hogy írtál. Nálad jobban senki sem fogalmazta meg a jelenlévő társaság jogszemléletét:
Azt írod (okosan:-)))
"Érdekes világ lesz, ahol kinek-kinek úgy védik majd a lelkiismereti szabadságát hogy
minden tévécsatorna és egyebek előkapnak egy listát az összes lelkiismereti
érzékenységről, és csak olyan műsort adnak, amelyik egyiket se sérti. És akkor már
kellene csinálni egy lelkiismereti érzékenységi listát összeállító hivatalt is."

Bizony, bizony. Érdekes lesz. De nem annyira érdekes, mint a Te véleményed.
Amit írsz az egy olyan, de olyan gyönyörű diszkriminációt vetít előre, hogy tanítani kellene, mint elrettentő példát. Nehogy már csak úgy bármelyik néhányszázmillióra rúgó csoport élni merjen deklarált szabadságjogaival!!!??? Csak azok, akik "kedvesek a mi szívünknek". Ugye?
Azt tudom, hogy Te korábban igen szenvedélyesen felléptél a nők és a homoszexuálisok jogai mellett (amúgy helyesen). Nos, az ő érzékenységükkel mi van?
Vegyem úgy, hogy rájuk is szarunk? Mert még a végén egy egész hivatal kell, hogy figyelembe vegyük mindenkinek az érzékenységét? :-o
Vagy kedélyes soraid csak a keresztények érzékenységére vonatkoznak?
Nagyon okos, nagyon ügyes: tiszta és világos az üzenet.
Lyó magyarázkodást kívánok!
Pirítós

Zsófi!
Tudomásom szerint ez a rovat nem tűri a faji, vallási és etniaki megkülönböztetés egyetlen formáját sem. Érdeklődnék, hogy vajon mi a helyzet pl. a "Galine" névvel jelzett gyűlöletkeltő, rosszindulatúan általánosító, hazug (pl. az egyház nem lép fel az erőszak ellen) és primitív mocskolódáson (16:50, 16:56).
Vajon Galine sorai nem különböztetnek meg hátrányosan vallási alapon? Nem uszítóak? Nem egyes (akár valós) esetekből általánosítva dehonesztálják az egész csoportot?
Ha Galine soraiban behelyettesíteném a megfelelő kereszténygyűlölő szavakat és kifejezéseket bármilyen más etnikum, vagy vallási közösség nevével akkora undorító rasszista fröcsögést kapnék, hogy még.
És akkor még nem is beszéltem a többi hasonló, egyoldalúan pejoratív beszólásról (pl. HAME).
Tudomásom szerint az általad feltett 7? alapvetően egy médiaproblémával foglalkozik. Ehhez képes az ideírók jelentős része mást sem tesz, mint nagy általánosságban mocskolja a két legnagyobb keresztény egyházat és híveiket.
Na most mi a dűzni?
Pirítós


1997. november 25. - kedd, 20 óra 10 perc
minden joguk megvan az egyházaknak és bárkinek arra, hogy tiltakozzanak, ha valamely alkotás sérti a felfogásukat. tegyék. más kérdés, hogy annyi eszük már nincs, hogy belássák: a jelenlegi felállás nagyon szerencsétlen számukra, hiszen így csak ellenségeket szereznek maguknak. az rtl részéről pedig egyértelműen gyáva meghátrálás volt, hogy levették a műsorról a filmet (hacsak nem arra játszanak, hogy így később levetítve az így kavart balhé miatt nagyobb nézettséggel fogják majd vetíteni; de ha mégsem, remélem akad más magyar adó aki nem hagyja ki ezt a lehetőséget.)

alvarez (a spanyol nátha)


1997. november 25. - kedd, 19 óra 47 perc
1. Egy mualkotas serthet erzekenysegeket. Ilyenkor a sertettek termeszetes modon kampanyt inditanak ellene, a tobbiek meg figyelik mi lesz a vege. Ez a teendo. Csak arra kell vigyazni, nehogy forditva suljon el a dolog.
2.Meghuzhato. Ott ahol az erzekenysegemet serti. Onnan kezdve barki barmit mond a dolog nem mualkotas szamomra.
3. Joga van. Hogy mely torteneteket es mennyire az megint attol fugg, hogy kinek az erzekenysegere kivan az alkoto tekintettel lenni az alkotas kozben.
4. Barmi amit gondol. Ami ot celjaihoz kozelebb viszi.
5. Nem. Mivel a mozi kevesebb emberhez jut el es ezaltal kevesbe hat.
6. Nem. Mivel az RTL Klub kevesebb emberhez jut el es ezaltal kevesbe hat. Masreszt az allami TV ugyeibe beleszolni kevesbe problematikus mint egy magancsatornaeba, noha az utobbi is megengedheto, hiszen ingyen van, annak is ott a TV-jen aki nem kerte.
Megjegyzes: "Gyava behodolas a cenzura elott", ilyen nincs. Cenzura az, amikor valamit betiltanak. Ha be kell hodolni elotte, akkor az valami mas. Legvaloszinubb, hogy reklam.

Udvozlettel:
szimpatizans@rocketmail.com


1997. november 25. - kedd, 19 óra 43 perc
Ha hisztek a Nepszabinak akkor olvassatok el a mai szamban a cikket a film le nem vetitesenek hattererol:

http://www.nepszabadsag.hu/Redakcio/Doc.asp?SID=1&IID=662&CID=10&AID=19921

Break.


1997. november 25. - kedd, 19 óra 26 perc
Akinek sérti valami az érzékenységét, az ne nézze meg, de ha nem látta, akkor honnan tudja, hogy sérti? Különben is, az ország lakosainak csak egy kisebb része vallásos, különben enm tiltakoznának az egyházak a teljesen önkéntes támogatás ellen.
Amit az ORTT csinál,az egyértelműen cenzúra. Meg is fenyegették az RTL-t pénzbüntetéssel, sőt "aggódnak" az esetleges megszűnése miatt.
A rendszerváltás óta a legrosszabb törvény a médiatörvény volt.

Poison


1997. november 25. - kedd, 19 óra 22 perc
Elment it a vita egy resze abba az iranyba, hogy ki mikor mit nezhet a teven es hogyan lehet es nem lehet ezt megtiltani es mihatasa van ennek az egesz cenzurazosdinak.

Ha egy kicsit elore gondolkodtok, es eszreveszitek, hogy itt vagyunk mindannyian az interneten es nagyjabol szabadon beszelgetunk a temarol, akkor elobb utobb tudni fogjatok, hogy a media vilaga gyokeresen valtozik, demokratizalodik. Most arrol is szol a vita, hogy mi is kesztette az RTL-t erre a lepesre. De amikor majd igazan lemennek az internet koltsegei es lesz eleg savszelesseg akor barki barmikor ledhat majd barmilyen musort az internetn keresztul. Persze ahhoz is kell penz, de nagysagrendekkel kevesebb, mint egy TV-ado fenntartasahoz. Japanban 2 hete mar sugaroznak folyamatosan az egyik TV adasat az interneten is. Rovidfilmeket, klippeket mar jo ideje meg lehet nezni a neten.

Szoval 1-2-10 ev mulva ez a vita teljesen ertelmetlen lenne, mert aki meg akar nezni valamit abban senki nem fogja tudni megakadalyozni, mert valahol ugyis elerheto a dolog.

Break.

Egy par potencialis ellenvetessel a fent leritak szemben tisztaban vagyok, de kivancsi vagyok, hogy latja-e mas is, hogy hol hibadzhat az amit leirtam.


1997. november 25. - kedd, 19 óra 22 perc
Zsófi!
Lassú a cenzúra!
LEVENDULA


1997. november 25. - kedd, 19 óra 16 perc
Minden betiltót be kéne tiltani. JÉZUS! Akkor én most egy liberál-fasiszta vagyok!?

Lehet, hogy az RTL KLUB most meghálálta valakinek a földi frekvenciát? De hogy nem a szoclibeknek,az ziher. Ki a szar lát itt a kulisszák mögé? Zsófikukac, Te igen? (akkómeg mér kérdezel?)
Menjünk sorba: Minden (mű?)alkotás sérthet bármilyen érzékenységet, az én izlésemet is sérti a sok bamba brazil/USA/stb. sorozat, vagy (mongyukpéldául) a "Kisváros" c. tévéreklám, dehátugye akkor nem nézem. Ezzel jól kicseszek velük, mer' nem fogok majd annyi Arielt venni áztatás nélkül, mint az egy idióta sorozat-nézőtől elvárható. Namármost, hányan néztük volna ezt a filmet? Néhány lerobbant entellektüel, meg kékharis. (Mint pl. a Mihancsik)
Unterunszgezágt - akkor hány potenciális ólvéjzultra-fogyasztó nem látta volna azokat a ragyogó half-englis reklámokat? A nézettség a béka segge alatt lett vón. Tehát az RTL KLUB nem veszített semmit. Legalábbis néző nem.
Mellesleg: kit érdekel, hogy mi itten jól kibüfizzük magunkból a véleményünket? Sem az egyházat, sem az ORTT-t, sem a Magyar Bálintot.
Tényleg, minek is írom ezt itt és most?
Üdv: Bölikukac
(Levendula! Ha van fölös Holbein-kulcstartód, nyomd át a dróton, nekem teccene!) Lmf.


1997. november 25. - kedd, 19 óra 4 perc
Meg nem olvastam a velemenyeket, de majd elolvasom. Most csak elso gondolataim irnam le. Szerintem helyes, hogy nem vetitettek le a filmet, mert igenis serti a valasos emberek hitet. Az nem lehet a muveszi szabadsag targya, hogy egyes torteneteket atirjanak, ilyen erovel, ha ezt megtehetik, atirhatnak akar a koncentracios taborok valosagat is, en nem latok a ketto kozott kulonbseget. Kivancsi lennek, ha valaki pl. egy olyan filmet forgatna, amelyben Mohamed pl. alkoholista, meg mit tudom en minek lenne abrazolva, akkor mi lenne a reakcio, szerintem sokkal radikalisabb.
Sanya


1997. november 25. - kedd, 18 óra 50 perc
Levendula!

A filmet ha jol ertem az RTL-ban es nem a szoci-liberalis kormanyban nem jatszak le; ennek semmi koze nincs a politikahoz, mert nagyon helyesen most nem folytak bele a politikusok ebbe a parttalan szocseplesbe. Szerintem az egesz a legelejen lett elcseszve, amikor az egyhazi urak erosen tulreagaltak a dolgot, bar minden ilyen reakcio hevessege attol is erosen fugg hogy mennyire hatasos (szoval jo) a film; lasd Brian elete, ami persze mas szempontbol egy remekmu. Az elso tiltakozas utan meg mar nem is a filmrol szolnak az ellenzok ervei, hanem a szimbolumbol amit belole gyartottak, meg a munder becsuleterol.

Az oriasplakat teren megint mashogy latom a dolgokat, merthogy szerintem az tiszta uzlet, a muveszethez semmi koze. Akkor is be kene tiltani egy oriasplakatot ha Ronaldo lenne rajta az o engedeje nelkul, pedig magaban ez nem sok embert sertene.

A Vatikan es a zsidosag kapcsolatarol meg remelem hogy csak idezojelben es nagyon gyenge pillanatodban irtad azt a kapitalis hulyeseget.

Ujat en se tudok mondani ugyhogy ennyi.

balazs (jimi@inf.bme.hu)

Zsofi, legyszives bocsatsd szavazasra a multkor kimaradt kerdeseket is foleg mert lemaradtam a multkori szavazasrol.


1997. november 25. - kedd, 18 óra 29 perc
Macalaca és mindenki, aki holocaust-filmet szeretne!
Ha lenne mivel elgondolkoznotok, akkor tudnátok, hogy a huszadik században, jó ötven évvel ezelőtt többmillió embert öltek meg, azért mert zsidók voltak. Többek között az én családom felét. Én nagyszülők nélkül nőttem fel. Nektek volt nagyanyátok meg nagyapátok? Ha volt, és remélem, hogy volt, és sose kellett arra gondolnotok, ahogy éheznek, fáznak, aztán meg a gázban fuldokolnak, a falat kaparva, attól tán még felfogjátok, milyen az, ha valaki arról csinál filmet, hogy a nagyanyáim meg a nagyapáim megérdemelték, amit kaptak, minek születtek a pénzéhes szemét zsidók közé.

Egy ilyen film nem a művészi szabadság kategóriájába tartozik, hanem a történelemhamisításéba, a tudatos agymosáséba, a gyűlöletkeltésébe, az uszításéba, és aki ilyet csinálna, az nem művész, hanem náci ideológus.

Náci ideológusok filmjeit ne vetítse egyetlen olyan tévécsatorna se, amelyik nem az emberirtásra, hanem a tájékoztatásra, kultúraátadásra szegődött el a humanizmus jegyében. Aki náci propagandára kiváncsi,
vegye a náci és nyilas újságokat, van belőlük szép számmal Magyarországon is.

Scorsese filmje azt teszi, amit egy művésznek tenni kell: gondolkozik és újraértelmez. Nem hazudik, és nem uszít. Több leszek általa, jobban értem azt az erkölcsöt, ami Jézusé volt - sajnos nem mindig a kereszténységé.

Minden közösség védekezik, jogilag is, a közvélemény erejével is, a népirtó ideológiák ellen. Ez nem magyar találmány, európai konvenciók sora szól róla. Aki nem akar még egy Európát elpusztító világháborút, rengeteg emberi szenvedést és halált, jobb lenne, ha sürgősen tisztázná magában, hogy a tolerancia nem mindenevést jelent, meg nem is a jó kis népfrontot, a művészet meg nem más emberek elpusztítására és agyak beszűkítésére hivatott tevékenység.

Jánosi M. Z.


1997. november 25. - kedd, 18 óra 28 perc
Mi az, hogy serti egy film valakinek a lelki szabasdagat? Attol meg, hogy nem ert egyet vele valaki, nem kellene masoknak megtiltani a velemenyformalast azzal, hogy leveszik a musorrol. Kulonben is, egy film nem azert szuletik, hogy azzal egyet KELL erteni, hanem azert, hogy aki megnezi, SZABADON velemenyt formalhasson rola. Ha mar itt a szabadsag megserteserol van szo, inkabb azzal sertik meg az emberek szabadsagat, ha leveszik a musorrol es nem engedik megnezni, ergo nem engedik az embert szabadon velemenyt formalni. Hat szerintem valahol itt van a gond a cenzuraval.
Tovabbi jo velekedest,
Matsek


1997. november 25. - kedd, 18 óra 17 perc
Kedves gyerekek! Ébredjetek fel! Mi van most, Húsvét?

Mert én úgy tudom hogy a parlamenti választás kampánya beindult! Milyen fasza gyerekek a szoci-liberális kormányban, a köcsög Scorsese filmjét nem vetítik le!

Szerintem többek között befeküdt a szoci-liberális kormány az egyháznak! Szép lobbyk, szép gesztus.

Szerintem egy művészeti alkotást nem lehet betiltani. A film művészeti alkotás. A svindler Tarantinót is be kéne tiltani akkor (erre csak ugrik valaki). Stb.

De a RTL pápás óriásplakátját tényleg be kéne tiltani. Mert az óriásplakát alkalmazott művészet, aminek más szabályai kell hogy legyenek. Ma Magyarországon lényegesen többen látják az óriásplakátokat, mint akár a Scorsese filmet. (Ezek után sokan meg fogják megnézni, közületek is, pedig kevesen láttátok.)

Ellenben nagyon nem csípem a vatikánt, a pápát (mert már okos emberek megmondták hogy a római katolikus egyház a legjobban menedzselt zsidó szekta), de ha egy alkalmazott művészeti alkotás bánthatja mások hitét, meggyôzôdését, azt nem lehet megengedni. Engem zavar a plakát, pedig nem csípen azt az idôs urat rajta! Én se szeretnék Holbein kulcstartót, Ottlik-képregényt látni.

Különben cenzúra. (az öncenzura is cenzúra)

Zsófi! Egy kicsit naivak a kérdések.

Levendula


1997. november 25. - kedd, 17 óra 49 perc
Kedves Jeno
Gratulalok, tenyleg kivancsi vagyok, mi lenne ha egy olyan filmrol lenne szo. De hogy ne legyen annyira durva, talan mondjuk azt, hogy ok penzeltek Hittlert. Na ha egy ijen filmet bemutatna valaki, akkora vilagmeretu szajhabzas lenne, hogy csak na.
Minden esetre el lehet rajta gondolkozni.
Macalaca


1997. november 25. - kedd, 17 óra 8 perc
Emberek! A Monty Python-os Brian élete című remekmű vetítése ellen miért nem tiltakoztak a keresztény egyházak?
(Püff, most lehet, hogy tudomást szereztek róla, és akkor miattam fogják betiltani...?)
/Galine/


1997. november 25. - kedd, 17 óra 5 perc
Jenő! A két eset között nem látok különbséget. Neked és kedves liberális társaidnak éppen a kettős mércével való mérés az egyik nagy hibátok: amit nektek szabad, azt másnak nem. Szerintem ezzel a viselkedéssel csak haragosokat gyűjtötök. Mint pl. a mostani nagy Szfehérvári cigányvédő gittegylettel, élen a mélyről beszélő Kuncze Gáborral.
A film ellen tiltakozni, műsorról levenni hülyeség volt szerintem is.
Csak egyet még: ez nem cenzúra volt. Itt már más(ok) is leírták: az egyház csak tiltakozott, cenzúrázni nincs joga, lehetősége. Különösen nem kereskedelmi tévét.
Ez jó hírverés volt, ezért is történt az egész, szerintem. Tényleg: volt vetítési joguk egyáltalán?
Ne szidjuk az egyházakat. Legalábbis ne csak mindig egyiket.
No cenzúra


1997. november 25. - kedd, 16 óra 58 perc
Kedves Pirítós!

Szerintem a liberalizmus nem azt teszi, hogy rugdossa az ún. keresztény egyházakat.
Az én felfogásom szerint a liberalizmus azt jelenti, hogy szabadon(!!!) választhatok az eszmék között, mindegyikből/bármelyikből megtartva azt, ami számomra jónak tűnik. És nem egy fatökű pap vagy politikus mondja meg, hogy kit, mit kell szeressek...
Ha a liberalizmus nevében valaki rugdossa a keresztény egyházakat, az azzért lehet, mert baromira utálja a vakbuzgóságot, azt, hogy az embereknek lelki békét igérve uralkodnak a lelkükön... Hogy fenyegetnek, hogy ijesztgetnek, csak és kizárólag az evilági hatalom megszerzéséért, megtartásáért.
/Galine/


1997. november 25. - kedd, 16 óra 56 perc
Honnan veszik akármilyen keresztények, hogy egy - bármely - műalkotást kötelező megnézni.
Érdekes módon az erőszak ellen soha nem emelnek ilyen ostoba kifogásokat az általam nem igazán tisztelt papok...
Hülyeség... Hogy valakik ennyire korlátoltak legyenek...
Merem állítani, hogy az úgynevezett katolikusok meg egyéb keresztények nagy része csak kifelé, érekből olyan buzgó vallásos, mint amilyennek mutatják magukat...
Az áhitatos, a szeretet hirdető, a szeretetet kizárólagosan birtokolni akaró keresztények a hitükért mi hülyeségre képesek... Akár másoknak kárt okozni...
Nem tudom, hogy pl. a horrorfilmeket, amelyekben sátán meg hasonlók szerepelnek - nos, azokat miért nem akarják betiltatni...
Tiszta hülyeség.
/Galine/


1997. november 25. - kedd, 16 óra 50 perc
Hello !

Eddig nem voltam nagyon kivancsi erre a filmre, de mostmar ha tehetem aznonnal megnezem. Foleg arra vagyok kivancsi, mi lehetett az amin ennyire felhuztak magukat az emberek. Ez a betiltas (nevezzuk cenzuranak) mar egyenesen vallasi fanatizmus(--> vallashaboru) eredmenye, arrol meg van a magam kulonbejaratu velemenyem: a leheto legnagyobb faszsag, amit el lehet kovetni. Lasd a talibok Afganisztanban, vagy itt a kozelben a boszniai haboru.
Egyebkent ki, mit nez meg a TV-ben, vagy moziban az a sajat egyeni dontese, ne mas akarjon rabeszelni engem, h. ez a film nem valo neked.
Egy idezet jutott eszembe, de nem emlekszem a szovegere pontosan: Aki buzgon, hangosan imadkozik, az az Istent akarja becsapni!!!

Cs.Laci

Ui:Erosen vallasellenes vagyok, de kezdek hinni valamiben, amit en Istennek tartok. Na ilyenkor mi van? Es miert tudok nyitott maradni mindenre?


1997. november 25. - kedd, 16 óra 45 perc
Sziasztok!

Igen tekintélyes méreteket öltô harc megy a különbözô TV csatornák között a nézôszám növelés érdekében, nem hátrálva meg mindenféle agyafúrt reklámfogás elôl sem.

Ha láttátok volna hétfô reggel Nika György "Jutalomjáték" c. tízpercesében az RTL Klub vezetôjének cinikus és műmosolygos nyilatkozatát egy percig sem kételkednétek abban, hogy profi reklámos hátterük van. Hiába ez a túlélés egyik feltétele.

Amúgy pedig ti értitek, hogy a miért "hódolt" be ilyen könnyen az RTL KLub a klf. vallási szervezetek "nyomása" alatt? Nekem ez egy kicsit átlátszó.

Zuniga


1997. november 25. - kedd, 16 óra 37 perc
Tisztelt Pirítós!
Érdekes világ lesz, ahol kinek-kinek úgy védik majd a lelkiismereti szabadságát hogy minden tévécsatorna és egyebek előkapnak egy listát az összes lelkiismereti érzékenységről, és csak olyan műsort adnak, amelyik egyiket se sérti. És akkor már kellene csinálni egy lelkiismereti érzékenységi listát összeállító hivatalt is.

Vagy fel kell találni a választás szabadságát,ha még nem lenne feltalálva.
És bízni kéne az emberekben, hogy maguk is el tudják dönteni, mi jó nekik, mi nem, mire kiváncsiak, mire nem.

Tiltakozni persze mindenkinek joga van, bármilyen idnokkal. Itt a főbűnös a tévécsatorna: tkp. nézői bojkottnak kéne alávetni, hogy megtanulja, neki a szabad közlést kell védenie mindannyiunk érdekében. Az egyházzal, a kormánnyal, politikai pártokkal, gazdasági csoportokkal és mindenkivel szemben.

Barackvirág


1997. november 25. - kedd, 16 óra 30 perc
"Tegyük fel, létezik egy szuperprodukció, hatalmas
sztárokkal stb. A film arról szól, hogy az egész holocaust
egy kitaláció, csak a zsidók találták ki, hogy a világ orra
alá tudják dörgölni, hogy milyen szemét emberek vagyunk
és ezt a saját hasznukra (értsd: pénzre konvertálva)
fordítsák.
Na most ezt a filmet be akarja mutatni (hogy abszurd
legyek) mondjuk a TV3.
Akkor is az lenne a véleményetek, hogy ott van a
kikapcsoló gomb a TV-n ?"

Ha te a két eset között nem látsz semmi
különbséget csak sajnálni tudlak.
(Ha most antiszemitának neveznélek fel
lennél háborodva, pedig soraid közül
ezt olvasom ki.)

MÁS: Scorsese maga is keresztény legeslegjobb
tudomásom szerint. Én még azt sem tartom kizártnak, hogy ez a film egyeseket közelebb
visz Jézushoz, a keresztényséhez, ad absurdum
az egyházhoz. A "hivatalos" dogmákkal ellenkezik,
ugyan de szerintem nem lehet egy kétezer éves történet egyetlennek és üdvözítőnek tartott
értelmezéséhez mindörökké ragaszkodni.

MÁS2: Az RTL Klubtól a minimum, ami elvárható a
korrektség. Ha műsorra tűzi, akkor adja le, ha
tart a következményektől, ne tűzze műsorra.

Jenő


1997. november 25. - kedd, 16 óra 28 perc
Semmi ujat nem birok irni, de muszaj leirni, amit gondolok. EZ AZ EGESZ EGY AGYREM !
Annak idejen lattam a filmet, valamint meg korabban kaptam izelitot gyerekkoromban a nagymamatol a katolikus vallassal kapcsolatban. Nekem nagyon tetszett a film es egyetertek azokkal, akik azon a velemenyen vannak, hogy talan meg hasznalna is az egyhaznak.
Na, erre masodik mübalhe van belole. MIERT ???!!!!
Nezzek mar felnottnek az embereket! Akit sert ne nezze meg. Predikaljak a papok a vasarnapi misen, hogy X csatorna, X napon, X orakor nem nezetik igazi hivö embernek. De en had nezzem mar meg, ha erre van gusztusom. Hajlok arra, hogy azt gondoljam, vagy tenyleg vaj van az RTL fule mögött, vagy ingyen reklamnak szanta a dolgot.;))
Azert meg remenykedem, azt nyilatkoztak, csak elhalasztjak a film bemutatasat. 200 évvel??
Unokaink talan latni fogjak!

Üdv.: Mogyi


1997. november 25. - kedd, 15 óra 48 perc
Az itt megnyilvánulók jelentős része komoly méretű gyűlöletről tesz tanúbizonyságot a kereszténység különböző vállfajai ellen. Boldogan pancsikolnak egy újabb véres szarként lobogtatható esemény kapcsán, végre nyugodtan lehet "cenzúrát" kiáltva ujjal mutogatni az egyesek szerint "elenyésző", néhány millió hivőt tömörítő két legfőbb magyarországi történelmi egyházra. (Az, hogy a "cenzúra" technikailag nem áll, az csak igen keveseket érdekel.)

Itt a 7?-ben rettentő nagy a hangzavar. De valójában hol vannak a "nem vetítés" miatt tiltakozók millióit tömörítő szervezetek? Hol? (Minthogy ezt a kérdésemet is válasz nélkül fogjátok hagyni, hát hadd írjam le: sehol.)

Trebitsch!
Az egyházak nem azért tiltakoznak/-tak, mert hívőik hitehagyottak lesznek a filmtől. Azért tiltakoznak/-tak, mert tele van a tökük azzal, hogy a mi rettentően felvilágosult liberálisaink sportot csinálnak abból, hogy beléjük rugdosnak.
Azaz a lépten-nyomon tapasztalható negatív média befolyásolás miatt tiltakoznak. (ld. Pándy, aki ugyan NEM ref.lelkész, de a média még mindig, következetesen így ír róla.)
A kérdés igen "egyszerű" és tökéletesen hamis megközelítése az az ellenérv, hogy akinek nem tetszik, az ne nézze. Aki egy kicsit is ért a médiához, az tudja, hogy nem így működik.
Tudnod kell, hogy az egyházak értelmezése szerint(sic!) ez a film nem egyszerűen egy művészi újragondolása a storynak, hanem az egész_keresztény_vallás_alapját_ támadó művészi alkotásnak titulált ellenpropaganda. Ui. szerintük Jézus = Isten fia és nem pedig egy "jó ember", nem "nagyszerű ember", nem "hiper-szuper ember", (kedves DcsabaS) és nem "talán Isten fia". Olyan ellenpropaganda, amely éppen azért, mert játékfilm alakban érkezik a befogadókhoz, minden nyílt ellenvéleménynél mélyebben hat. Nem engem céloz, nem az én hitemet veszélyezteti, hanem a média hatásai ellen kevésbé felvértezett emberek tudatát kívánja formálni. És formálja is. (Aki véletlenül nem tud arról, hogy a média képei milyen hatással vannak az egyszerűbb emberek világképére, az olvasson utána.)

Az hétszentség, hogy az itt tiltakozók is rendelkeznek olyan, akár az egész életüket meghatározó alaptételekkel, amelyeknek bármely médián megjelentetett "művészi tagadása, újraértelmezése" a legdurvább sikolyokat csalná elő belőlük. És nem igen jutna eszükbe egyszerűen csak "átkapcsolni"... Akkor pontosan látnák, hogy attól, hogy ők átkapcsolnak, még egy nagy rakás befolyásolható ember nem kapcsol át, aki a legközelebb így vagy úgy, de tagadni, támadni fogja a világképét, hülyeségnek fogja minősíteni annak alapját, előbb csak összeröhög a háta mögött, aztán ujjal fog rá mutogatni, szépen kialakul egy lyó kis negatív előítélet, amellyel később élni is fognak, megjelenik a diszkrimináció; végül az adott tétel követőjét kizárják a közöségből, megtagadják tőle az együttérzést, mert nem értenek egyet a véleményével - összegezve: korlátozzák a lelkiismereti szabadságát.
Ugyanis ez így működik a propaganda, így működik a befolyásolás.
Volt már rá precedens a történelemben. Ugye?!!!!!
Persze ha a kereszténységet kell támadni, az más. Akkor mindent lehet.

Ha valaki még mindig nem értené, akkor gondolkodjon el azon, hogy miért_kell_tiltakozni_és_fellépni egy Szabó Albert féle egy-két száz fős (jelentéktelennek tűnő létszámú) kopasz csürhe felvonulása ellen, miért nem elég az, hogy nem megy rá el (nem nézi).
Pirítós

Ps.: Újra leírom, mert erre valahogy elfelejtett reagálni a tisztelt "máshitű" gyülekezet:
Nagyszerű vívmány a szólásszabadság joga, de ezzel joggal is csak úgy és csak addig szabad élni, amíg nem sértik meg mások, más típusú személyiségi jogait - ld. lelkiismereti szabadság. Ehhez senkinek semmi hozzáfűznivalója? Nem csodálom.
Pirítós


1997. november 25. - kedd, 15 óra 36 perc
Ami a zsidókat illeti, a Vatikán elturte, hogy a nácik gázkamrába küldték oket... ha jólemlékszem, nem is olyan régen volt, hogy bocsánatot kértek a zsidó néptol, és másnapra visszavonták?
Ennyit az egyház tisztességérol, mint olyanról. Maximum az egyes emberek tisztességérol beszélhetünk, akik saját emberi érzéseiknek engedelmeskednek. Hogy az illeto pap volt az más kérdés, de Schindler pl. nem volt pap.


1997. november 25. - kedd, 15 óra 12 perc
Kedves zs.

Az utolsó bekezdésedben felteltett két kérdésedre: nem, nem értek egyet a film vetítésének elhagyásával. Természetesen bárkinek joga van bármi ellen tiltakozni, így az egyházi szervezeteknek is. Ebben nem találok semmi kivetnivalót. Azonban a 2. kérdésedre nem tudom a választ. Információhiányom van. Miért nem vetítették? Az egyházi szervezetek nyomására? Volt-e nyomás? Ha nem volt nyomás, akkor miért nem vetítették? Az ORTT nyomására? Van joga az ORTT-nek levetetni műsorról egy filmet? Vagy az ORTT véleménye többet nyom a latban? Miért? Zsarolható a TV-csatorna, vagy finomabban van ok, hogy szót fogadjon?
Most olvastam újra Mika Waltari Az ország titka c. könyvét. Pár hónapja jelent meg újra az Európánál, az első kiadás talán 84-ben. Sajnos nem láttam az inkriminált filmet, aminek kapcsán itt beszélgetünk (remélem az ellene tiltakozók igen!), így nincs összehasonlítási alapom, ezért csak annyit mondok, hogy a könyv meglehetősen gyarló embereknek ábrázolja a tanítványokat, akik még a keresztrefeszítés után sem mentek mondjuk olyan tulajdonságoktól, mint a türelmetlenség, kevélység, s egyáltalán nem egyenrangú embernek, hanem barbárnak tartják a történet római főszereplőjét, de nem becsülik sokra az asszonyokat sem. Nekem nagyon szimpatikus volt a mű! Érdekelne, hogy a megjelentetés ellen tiltakozott-e valaki?
100 szónak is egy a vége: sok új lakatos elvtársunk támadt, vagy mi van?

Üdv
NyZ


1997. november 25. - kedd, 14 óra 49 perc
Na ja, pornot lehet nyomni a TV-n (HBO), de egy vallasi szempontbol "mas" filmet mar nem?
Valaki azt mondta: talan nem is akartak levetiteni, csak ingyenreklamra apellaltak (sikerul). Konnyen lehet!
HIT Gyulekezete? Sok gyoker.... Fanatikus vallas=rasszizmus. A tortenelem mar sokszorosan bebizonyitotta. Mintha az Istent nem elfogado nem lehetne rendes ember.
Vallas=suxx, maradok vallas mentes, nekem igy jobb. Aki nem bizik magaban, masban hiaba keresi, ott meg kevesbe talalja meg!

Cool


1997. november 25. - kedd, 14 óra 21 perc
Miután mindenki minden visszavonását visszavonta, mindent be kell tiltani.

1997. november 25. - kedd, 14 óra 0 perc
Szerintem megnősült, de inkább később visszamászott a keresztre.
-Legalább ismert mártír leszek, nem ismeretlen papucs!
Azzal bevégesztetett.
Azóta szentként tiszteljük.

szőnyegalatti


1997. november 25. - kedd, 13 óra 14 perc
ja, az elözöröl lemaradt az aláirás. (bocs!).
Zoli.


1997. november 25. - kedd, 12 óra 40 perc
Akinek serti az érzelmeit az ne nézze meg.
Van olyan film, amit én sem nézek meg, mert sérti az érzéseimet es depresszios leszek utána. Moziba menni, TVt nezni nem kötelező.

Ezeket azert zavarja, mert ujabb ingatag embereket esetleg nem tudnának megnyerni maguknak. de ezt is csak HISZIK, mert a film alapjan (en láttam) éppen hogy szimpatikusabb EMBERként láthatod (a mondabeli(!!!!)) Jézust. A mai világban ez használna az egyháznak, de amilyen vonalasak, vaskalaposak, merevek, bigottak, ezt nem veszik észre. Az, hogy levették a müsorról, NAGYON szomorú.

Kb. olyan, mint ha az AmWay szervezet (vagy mi) nyomására nem adnának le egy müsort, ami sérti öket, másoknak meg esetleg felnyithatná a szemét.

most ez mennyivel volt jobb az "átkos"nak az "agitprop osztály"-ánál meg a cenzuránál???

csöbörböl vödörbe.

remember: "keresztény terror".

BTW: miféle "keresztény" (ha-ha!) az, aki felgyujt egy mozit és tömegverekedésben vesz részt? *legyint egy nagyot* - nevetségesek.


1997. november 25. - kedd, 12 óra 32 perc
Na jó utoljára!

Szerintem nem is vallási, hanem politikai okokból vették le a filmet a műsorról.

Netalántán valakinek az az őrült képzelettársítás pattant volna ki a fejéből, hogy párhuzamot von a mai politikai porondon szereplő személyek jelen időben betöltött szerepe és az idejutás közbeni esetleges félrelépések netalántán bűnös cselekmények imázs romboló hatása között és a film témája között.

Szép hosszú összetett mondat volt, nemde?

Taky


1997. november 25. - kedd, 12 óra 19 perc
Bárki bármit cenzúrázhat, és él is ezzel a jogával, ha megteheti.Már csak azért is, hogy megmutassa...
Te is szürve tovabbitod az információt a saját vagy más szájize szerint.(esetleg külső nyomásra)
A cenzura ugyanez, csak nem jáccásiból.

Erőizom: Wallur KT


1997. november 25. - kedd, 12 óra 11 perc
Eltertunk a tematol.

Jud@golan.izr


1997. november 25. - kedd, 12 óra 1 perc
Kedves HAME
Szeretnek a hetfo esti kijelenteseidbol egy parat korigalni. Amikor a magyar zsidokat vittek a vagohidra a magyar kereszteny egyhazak szazezreket mentettek meg azzal befogadtak kolostoraikba. Es ne feledd hogy annakidejen a hercegprimast Szalasi is lacsukatta, eppen ezert mert elitelte a zsidouldozest. Es a hercegprimas aki tudtommal a magyar katolikusok feje nem eggyezet ki a komcsikkal, a papa eggyezet ki veluk, es fel is mentette a hercegprimast mert o nem volt hajlando lemondani vagy kieggyezni.
Maskulomben teljesen eggyetertek azzal hogy az egyhaz egy elavult intezmeny, de bizok abban hogy a hejzet javulni fog. Ez a film az egyhaz tanait serti mert eleg liberalis szempontbol mutat be valamit amire a kereszteny egyhazak felepulnek. De az en privat velemenyem az miutan megneztem a filmet, hogy nem serti. Ezt majd be fogjak latni az egyhazak is. Eggyelore meg tul nagy bennuk a felelem a szabadgondolkodas irant. De ha engemet kerdeztek nem azert vettek le mert ok cenzuraztak, hanem mert az RTL nem akart a papas cirkusz utan ugy feltunni, hogy o szarik a vallasra.
Macalaca


1997. november 25. - kedd, 11 óra 47 perc
Aromó!
Aha, az vagyok!
Amúgy náhányan már áttanulmányozták a dolgot, azért van több keresztény alapra épülő vallás is. Válogathat mindenki kedve szerint.

Amúgy én sem szeretem, ha jól megérdemelt napi betevőm elfogyasztása mellet valaki arról tart értekezést, miféle emésztési gondjai vannak, esetleg demonstratíve ezt megtoldja némi nemű hang- és szag kavalkáddal. Baromira elveszi a kedvem az evéstől, bármíly csábító is az étek.

De azért még nem halok éhen.

És az illető gyomorbaja is valós probléma marad.

Holnapra elfelejtem, ő meg megy, keres magának egy másik beteget. Esetleg orvost.

Taky


1997. november 25. - kedd, 11 óra 38 perc
Taky provokatőr vagy!!!

Valóban, ha valaki igazán hisz, azt semmi sem tudja hitében megingatni, még ha a hitével ellenkezőt állítanak is. Arról persze lehet vitatkozni, hogy ez így mennyire vakhit. És milyen mértékben vezethet szélsőségekhez. Hiszen (hogy egy markáns példát mondjak) a nácik jó része is hitt a saját felsőbbrendűségében. Lám hova vezetett... Én nem tudom elfogadni az ilyen kétkedésektől, újragondolásoktól mentes hitet. A film pedig pont erről szól. Egyébként pedig, ha egy vallás a TANÍTÁSAIBAN erős, akkor nincs oka félni a kritikáktól. Néhány "keresztény"nek talán elő kellene vennie a Bibliáját, újraolvasni, és MEGÉRTENI! Azért én igazán kíváncsi lennék Jézus véleményére erről a filmről. Nem hiszem hogy megbotránkozna.

Aromo


1997. november 25. - kedd, 11 óra 9 perc
Kedves Jozsó, Break. és Isti!

Én ugyan nem vagyok hívő ember, de úgy tudom, hogy a Biblia szerint Isten (az atya) nem véletlenül küldte egyszülött fiát (Jézust) _ember_ képében a Földre. Ha csupán Istenre lett volna szükség, akkor jöhetett volna maga. Ezért tehát a kereszténység alapdogmája sem csupán az, hogy Jézus Isten volt, hanem hogy Jézus Isten és Ember volt egyszemélyben. A film pedig nem cáfolja Jézus Isten mivoltát, csupán hangsúlyozza Ember mivoltát.

DcsabaS


1997. november 25. - kedd, 11 óra 3 perc
Igazad van Isti, én is valami ilyesmire próbáltam célozni.

Break
"Szoval arra akarok utalni, hogy a hit az nem gondolkodas eredmenye. Vagy hiszed, hogy
Jezus Isten fia vagy nem."

Nyugadtan gondolkodhatsz is rajta, akkor is arra a következtetésre fogsz jutni, hogy Jézus Isten fia.
Egyébként Jézus maga is mindent megtett annak érdekében, hogy ezt bebizonyítsa.

Jozsó


1997. november 25. - kedd, 10 óra 48 perc
Nem láttam a filmet (most már érdekel) nem vagyok vallásos és az a véleményem hogy aki az, tartsa is meg magának és ne akarja rám erőltetni a véleményét.
Ha sérti a film a kis lelküket akkor nem kell megnézni !!!
Egyébként én sem szeretem hogy a moziban a kifizetett filmhez még hozzácsapnak egy-két kis filmecskét amiből megtudhatom milyen menő leszek ha X cigarettát szívok vagy passzív dohányosként egyszerűen csak szívatnak vele.
MÉGSEM DOBOK KÖNNYGÁZT A NÉZŐTÉRRE ÉS NEM TILTATOM BE A VETÍTÉST.
Itt is csak kiírják (utólag) hogy esetleg káros lehet az egészségemre, ezt kéne írni a TV műsorújságba is az ilyen filmek elé.

R.


1997. november 25. - kedd, 10 óra 31 perc
Isti!
Nem!
Érdekelnének az érveik! Aztán eldönteném, hogy a film SCI-FI, vagy paródia.
Amúgy tényleg gusztustalan ötlet!

Holnaptól tilos viccet mesélni! Főleg zsidó-, rendőr- , cigány- stb. vicceket.

Mint ahogy Hofi is be volt tiltva.

Na most már tényleg abbahagyom...

Taky


1997. november 25. - kedd, 10 óra 12 perc
Isti!
Igen!

HaliPali

ps: Ugy is lesz aki cenzurazza :)


1997. november 25. - kedd, 10 óra 10 perc
Bocs, az elôzô hozzászólásról lemaradt a név: Ádám. p-adam@vhsz.bme.hu

1997. november 25. - kedd, 10 óra 3 perc
Érdekes, hogy bármilyen témáról kerekedik vita, a vége mindíg egy jó kis katolikusozás. Mindenkinek mindenről AZ jut eszébe. (Utána lehet nézni az archívban.) Izraelben (ellentétben M.o.-al) valóban betiltották ezt a filmet, pedig az nem egy kimondottan pápista ország. Na most mi van? Egyébként az a jelenség amiről Denes(USA) a hétfő 15ó.50p. levelében írt kis hazánkban tömeges. Általában a (volt) katolikusok szídják habzó szájjal -minden ürügyet megragadva- a katolikus egyházat. És érdekes módon a nem igazán hívők védik, egyszerüen azon jogok alapján, amelyek MINDENKINEK járnak. Utána kellene nézni a különböző egyházi intézmények és személyek ellen elkövetett bűnesetek felekezeti megoszlásának. Hátha ki fog derülni, hogy a katolikusoknak némi OKUK van félni! (A Mátyás templomi robbantástól a legutóbbi papgyilkosságig történt egy s más kis hazánkban!) És ezt meg lehetne érteni. Egyébként pedig joguk van tiltakozni. Betiltani pedig sem (törvényi) joguk sem lehetőségük nincs, ez nyilvánvaló. Ezért nem is cenzúra. Ja a filmről: Van a Humor Harold rovatban egy jó vicc az úrinőről. Az a bizonyos vagy tegye be vagy vegye ki... Ennyi.
Üdv G.R.
1997. november 25. - kedd, 9 óra 56 perc
Isti,

most az előbb megnéztem, és az a határozott véleményem, hogy a TV-n ott a kikapcsológomb, a távirányítón meg rengeteg csatornaválasztó-gomb.
Sőt, akkor se fognak eltűnni róla, ha az általad említett filmet vetítik esetleg valamelyik adón.
Bármit adjanak bármelyik adón, nem kötelező nézni.

Egy szakácskönyv hagymás rostélyos receptje is sérti milliók vallásos érzelmeit, Indiában. Nem kötelező elolvasni azt se, senkinek.

Trebitsch


1997. november 25. - kedd, 9 óra 47 perc
Kedves Isti!

Tegyük fel, hogy megnézed a Krisztus utolsó megkisértését, mielôtt nyilatkozol róla. Akkor kiderülne számodra is, hogy ay a film nem uszitó, nem tagad történelmi tényeket, csak Jézust nem mint egy elhivatott személyt ábrázolja, hanem mint olyant, aki kétkedik, nem biztos magában. Ha pedig a hivôk hite nem elég ahhoz, hogy egy ilyen filmet megnezzenek, akkor sajnalom ôket.


1997. november 25. - kedd, 9 óra 46 perc
Isti!

Jó a kérdésed, de tedd fel mondjuk 2000 év múlva !
Ki mire emléxik majd?

STP


1997. november 25. - kedd, 9 óra 35 perc
Tiltsák be a harangzúgást!
Ugyanis azt olyanok is hallják, akiknek semmi közük sincsen a felekezet imára hívó jelzéséhez és esetleg zavarja őket pihenésükben.
Mit szólnának, ha egy hangosbeszélőt raknék a házam tetejére és onnan kiabálnám, hogy ma este hatkor buli van. Tutira leszereltetnék.

Na jó ez csak eszmefuttatás volt, ne vegyétek komolyan!

Amúgy láttátok azokat a szép COSMOPOLITAN (remélem jól írtam) lányokat, amelyeket lefestettek. Csak tudnám kinek sérthette a lelkivilágát az, amit csak sejtetni engedett és nem tárt ki az a reklám.
Felháborít ez a túlzott álszemérmes, prűd, nyálas
bagázs, aki csak állandóan ellenezni tud, de egy épkézláb normális ötlettel nem tudnak előhozakodni.
Csináltassanak akkor csadoros rekámot, rút vén banyával, aki éppen a protézisét kenegeti a legújabb fogkrémmel és közben azt dúdorássza, hogy neki már nem kell betét és különben is fekete ruhán nem láttszik a rúzsfolt. ( véres jelenet mentes, nem pornográf, nincs benne semmi, de semmi kivetnivaló!)

(c) 1997 by Taky


1997. november 25. - kedd, 9 óra 29 perc
Tegyük fel, létezik egy szuperprodukció, hatalmas sztárokkal stb. A film arról szól, hogy az egész holocaust egy kitaláció, csak a zsidók találták ki, hogy a világ orra alá tudják dörgölni, hogy milyen szemét emberek vagyunk és ezt a saját hasznukra (értsd: pénzre konvertálva) fordítsák.
Na most ezt a filmet be akarja mutatni (hogy abszurd legyek) mondjuk a TV3.
Akkor is az lenne a véleményetek, hogy ott van a kikapcsoló gomb a TV-n ?

Isti


1997. november 25. - kedd, 9 óra 0 perc
Igen. Egy mualkotás sérthet érzékenységet,és valamilyen szinten vagy módon minden alkotás sért is.Ha valamirol véleményünk van -ami eltér a másik véleményétol, akár sértésnek is veheti-.Rengeteg példa van rá.Minden alkotásban sértenek valakit,valamit,nézetet,eszmét, sot még ettol durvábban ki is "cikizik" ezeket az eszméket. Pl James Bond sorozatok -szegény oroszok évek óta vesztesek, Rambo egyedül elbánt egy egész orosz hadsereggel,Pelikán úrból sem igazgatót, sem polgármestert nem sikerült csinálni.
Ha jobban belegondolunk, még a mesékben is sérthetnek - és sértenek is érzékenységet-.Ettol eltekintve valahol mégis csak húzni kell egy határ vonalat..............?
Vissza térve a vallásra és a filmre, nem kellene hogy ekkora tiltakozást váltson ki ez a film, szerintem megpróbálja Jézust "világi" emberként bemutatni - ami nem biztos hogy messze áll a válóságtól-.
Egy alkotónak joga van újra gondolni az emberiség nagy történeteit.Ezzel nem VÁLTOZTATJA meg,nem teszi meg nem történtté csak más szemszögbol,oldalról mutatatja be.Elkészít egy "mivan ha így történik vagy történt "változatot.
Akit érdekel megnézi, vagy nem nézi.
Hazánkaban is most "más szögbol" nézik a történelmet,politikai és polgári szinten is, ami sért érdekeket,személyeket,eszméket, ma is élo embereket.
Az RTL Klub? ....behódolás a cenzúra elott.

Mawerick


1997. november 25. - kedd, 8 óra 59 perc
Az Olvirban megjelent 4.01-es iluminált üzenet miatt az 1.27-kor bejelentett visszavonásomat, visszavonom.
Denes (USA) Kedd 11.08PM CDT


1997. november 25. - kedd, 6 óra 8 perc
Zs.
Ezenel a hétfö 18:03-as üzenetemböl a szükagy-at visszavonom.
Denes (USA)


1997. november 25. - kedd, 1 óra 27 perc
Kedves Zsófi,

lehet, hogy nem szándékos műbalhé, nem tudom.
Lehet, hogy tényleg megijedtek az egyházak (gazdasági nyomásá)tól, nem tudom.
De hogy ez, így ahogy van, jól jött nekik, azt tudom.
És azt is, hogy a dolgok soha nem sülnek el jól, legalábbis csak úgy maguktól nem.
Ha RTLklubék arra számítottak, hogy majd simán bemutatják azt a filmet, ami a világon mindenütt (egyszer már nálunk is) botrányokat kavart... Na ne, ez komolytalan.
Eleve azért tűzték műsorra, hogy ez legyen belőle.
Eléggé mindegy volt az RTL-nek, hogy bemutatja-e a filmet, v. nem, lényeg a reklámparádé. Pár milliós bírság meg...
Szerintem a telefonszámla többe van nekik. Ennyi reklámot mindenesetre tuti nem kapnak érte.
Mindenki úgy adja el az áruját persze, ahogy tudja, de -Pirítóssal ellentétben- engem inkább ez, vagyis a hittel és az emberekkel való cinikus játék háborít föl. Nem bízom a véletlenekben...
A filmet nem láttam, és hitem szerint Isten léte vagy nemléte észérvekkel nem dönthető el. De tisztelem mindenki hitét; jobban, mint az üzletet.

Break,
Bingó! Szerintem is, az a hívő, aki egy mozifilmtől hitehagyott lesz... A katolikus/akármilyen egyház helyében én mindenesetre nem égetném magam ilyesmivel.

Trebitsch


1997. november 25. - kedd, 0 óra 19 perc
Kedves gumicsontosok!

Rágjátok rendesen, edződik a fogatok.

Nem akarok nagyon ekszplicit lenni, meg sunyiba küldeni senkit, bár nagyon viszket a gombtáblám.

--- Papoknak: van egy kis kapcsoló a tv-n (kikap), ha nem teccik. Engem ti ne óvjatok, ha én ki akarok kapcsolódni. Amúgy NEM néztem volna meg, de az eljárás hergelőleg 6 rám (én például részint egyéb, részint különböző okokból kiütést kapok a Szenes Andrea farkasmosolyától, de mégsem akarom betiltani, hadd nézze, élvezze, akinek teccik; meg a Friditől is...). Egyébiránt eredetileg katolikus volnék - de a népi demokrácia eldeformálta a tudatom hitehagyott irányba. Még ilyen rossz indíttatással is veszem a bátorságot a nyilatkozattételre: szimpibb nekem a NEM katolikus 1ház, ezért 1-etértek azzal az amerikással ott hétfő 1803 óra körül. Még akkor is, ha Pándy András gyanúsított most így 6 uszkve 10 már nem protestáns lelkész, hanem előlépett protestáns(ál)lelkésznek, ami azér nem rossz.

--- RTL klub-nak: kár, hogy nem vetítettétek, végre valami jó lett volna nálatok is az időjárásjelentésen túl (mert az szuper, az animáció is, meg a csajok is). Mit nekünk Edusó Szilárd az oválokkal meg német Lajos a száraz villámokkal, a klipszes Bártfai Erzsébetről nem is beszélve (by the way, boldog névnapot, Erzsike!), de ez mellék vágány...
Kedves Rádió Televízió Lukszemburg Klub Televízó, a műbalhét lehetett volna jobban is időzíteni, pl. szent Karácsony elé, Húsvét tájára, de jó lehet ilyenre a hamvazóSzerda, a pirosPünkösd, esetleg még Vízkereszt, vagy amit akartok.

Kit nem frocliztam meg még? Jaj, hát a kedves Zs.fit!
- Zs.-nak (ááh, nem frocli ám, csak gyors kis tárgyszerű válaszok a kérdések rendjében:-)
* sérthet - morogni, nem megnézni, és nem betiltatni,
* nehezen - a határok ugyanis történelmileg alakulnak, és azt akarjuk, hogy átjárhatók legyenek itt, valahol Európában, nem?
* joga van mindet újragondolni, legfejjebb nem veszik meg,
* nem visszavonni, nem betiltani, nem mosakodni (csak alul, ha nagyon muszály, ha tele lett a gatymó), de a következő előtt kicsit elgondolkodni, érdemes-e széllel szemben, ezeknek a hülyéknek, főleg ha bukik a "kasszasiker" (+ minden);
alternatív válasz: monnyon le, ha jön a hullám,
* azonos, mert mindegyikért fizetünk,
* azonos, mert detto hülyék voltak,
* nem értek 1-et,
* gyáva behódolás, ja, ja,
* nincs is cenzúra kiteljesedő demokráciánkban, csak a régi jó kádári ÖNcenzúra működik, csattog, terül szét ragadósan még most is (jó a stylus, mi?).

Most látom, egész takaros kis szöveget írtam itt nektek, csak az a nagy kár, hogy a nátó népszavazást nem tuttam beleszőni.

1 öreg har(CsA)


1997. november 25. - kedd, 0 óra 1 perc
Kedves vitazo'k!
A filmet megne'zhetitek a TV2 (nem MTV2) decemberi ada'sa'ban. Addig is udv!
morika@hotmail.com


1997. november 24. - hétfõ, 23 óra 31 perc
Sziasztok!
Azok közé tartozom akik a filmet nemlátták,de annyit olvastam róla, hogy teljesen felkeltette az érdeklődésemet.Szerintem senkit nem kényszeritenek arra, hogy üljön le a tv elé! Vagy megnézi valaki vagy nem. Rengeteg csodálatos dolgot lát az ember,
mint a moziba mint a tv-ben, de én inkább a szabad időmben, olvasok, tanulok és a legfontosabb, minél
többet próbálok a fiammal foglalkozni, játszani,
tanitgatni, hogy normálisan szélsőség mentesen éljen !Az erőszak mentesség a legfontosabb!!

Üdv mindenkinek: Németh Ervin
Szeged


1997. november 24. - hétfõ, 22 óra 56 perc
Jozso kivaloan megfogalmazta amit en is gondoltam kivulrol, hiszen en nem vagyok kereszteny hivo. (Viszont hiszek Istenben, a magam modjan, es gyakorlok egy fajta vallast, a magam modjan, zsido vagyok.)

Szoval arra akarok utalni, hogy a hit az nem gondolkodas eredmenye. Vagy hiszed, hogy Jezus Isten fia vagy nem. Ezen nem fog a film valtoztatni. Gondolkozni gondolkozhatsz rola, de ha a gondolotaid meg tudjak valtoztatni a hitedet, akor azt kell, hogy mondjam, hogy a hited nem volt igazi.
--------
Az oncenzurarol eszembe jutott egy URH szam:

Agyamban kopasz cenzor ül
Minden szavamra ezer fül
Valaki helyettem gondolkodik
Valaki helyettem távozik
-------
Mas is eszembe jutott az oncezurarol de azt most nem tudom idezni, mert nem talalom. Gyulolve szeretett Demszky polgarmester igen jo szociolgus volt a rendszervaltas elott. Irt valahol egy elmefuttatast ugy 86 korul, hogy milyen gondjai lesznek a magyar ertelmisegnek amikor majd nem tud kilepni az sajat mag altal felepitett oncenzurai gatjai alol.

Break.


1997. november 24. - hétfõ, 22 óra 27 perc
Fanatikusok.

1997. november 24. - hétfõ, 22 óra 25 perc
Véleményem szerint dupla baklövés történt:
Baklövés #1: az egyháznak legfeljebb arra van joga, hogy a híveit szólítsa fel, ne nézzék meg ezt a filmet, mert kényelmetlenül érezhetik magukat tőle. Na de arra, hogy a nem-hívőket is megfossza a művelődéstől, ahhoz aztán SEMMI KÖZÜK! A legegyszerűbb az lett volna, ha megkérik a műsorújságokat, hogy írják oda nagy betűkkel: "Keresztényeknek nagyon nem ajánlott, a többieknek jó szórakozást!" vagy "Ez a film a Sátán műve, hívőknek garantált a felháborodás!" :)) (vagy valami hasonló), máris megóvták volna a hívőket a kellemetlenségektől. Most biztos jó nekik, hogy sokan ferde szemmel néznek a hit hirdetôire...
Baklövés #2: Az RTL Klubnak tele lett a nadrágja, hogy már megint balhé van az egyházzal, pedig épp csak most evickélnek ki a "pápás"-reklámjuk okozta problémákból (az a büntetés, amit azért kaptak - el kell ismernem - jogos volt). Most pedig szépen meghunyászkodtak, ezzel a húzásukkal véleményem szerint sikerült "csontig benyalni" mindazoknak, akik a film levetítése ellen rázták öklüket. T. RTL Klub! Ez csúnya dolog volt!

És azért kíváncsi lennék, hány ember érzékenységét sérti az, hogy a film nem került bemutatásra. Nekem borzasztó kellemetlen volt, mert *végre* megnézhettem volna azt a filmet, ami *érdekel*, így sikerült "megóvniuk" gyarló lelkemet egy kis kikapcsolódástól, + az sem lélekemelő dolog, hogy ilyesmi még előfordulhat 1997-ben Magyarországon. Mi jöhet még ezután? Kénytelenek leszünk kizárólag olyan filmeket nézni, amit a keresztények is kegyeskednek megtekinteni? Akinek eddig semmi baja nem volt az egyházzal, az most tuti ellenük fordul (már ha történetesen szereti Scorsese filmjeit). Kinek jó ez?

a.d.i.d.a.s.

U.i.: Tiszteletre méltó cselekedet, hogy Pirítós mindenkivel szembeszállva védi a hitgyülekezeteket, de azért engem nem sikerült meggyőznie arról, hogy ez az egyik részről cenzúra, a másik részről gyávaság volt.


1997. november 24. - hétfõ, 22 óra 14 perc
Helló mindenkinek

Hetek óta nem szóltam bele a vitákba, de most felemelem a hangomat. A helyzetem ennek a filmnek a tekintetében ugyanis bizonyos tekintetben egyedi. Nagyon komolyan hiszek Istenben, Jézusban, és a Biblia igazságában, ennek ellenére láttam a filmet.

Le szeretném szögezni, hogy nem értek egyet azzal, hogy nem adták le a filmet, még kevésbé értek egyet a filmet övező erőszakos cselekedetekkel.

De kedves ateista és félig-meddig hívő barátaim! Kérlek, azt értsétek meg, hogy a kereszténységben az, hogy Jézus Isten és Isten Fia nem egy dogma a sok közül, hanem ez az alap. Ha ezt kirántjuk alóla akkor már nem is kereszténység. Ezért sérti a film a keresztények érzékenységét, mivel, ha elhinnénk, hogy ez a film igaz (ha meg hülyeség, akkor minek egyáltalán szót vesztegeni rá), akkor az egész hitünk veszti értelmét.

Gondolkoztam néhány órát, hogy milyen példával lehetne ezt jobban megvilágítani. Talán emlékeztet a dolog arra mintha lenne egy film amelyben Dávid király disznóhúst evett. Vagy ha bemutatnának egy
filmet a húsevő Krisnáról. A hasonlatok persze sántítanak, mert ezek csak a hivők érzékenységét sértenék, de nem próbálnák megrázni az adott vallást alapjaiban.

Próbáld meg azt mondani egy muszlimnak, hogy Mohamed sohasem élt! Úgye érzitek, hogy ezt nem venné jó néven. Ha Jézus nem Isten fia, akkor a kereszténység éppannyira értelmetlen mint a muzulmán vallás Mohamed nélkül.

Valamint kedves Ti! Ha úgy gondoljátok, hogy Jézust embernek kell ábrázolni ahhoz, hogy közel kerüljetek hozzá akkor még semmit, de semmit nem értettek meg a kereszténységből.

Jozsó

vajda@freemail.c3.hu


1997. november 24. - hétfõ, 22 óra 1 perc
Mindenkinek jogaban all velemenyt nyilvanitani barmely tarsadalmi esemenyrol, muveszeti alkotasrol, ... sorolhatnam. Az egyhaz sem tesz mast, mint igenis nyomast gyakorol (lobbyzik).
Ez mert baj?
Egyet nem szabad megengedni, de ehhez az egyhaznak semmi koze. Az eroszakot.
Bari1997. november 24. - hétfõ, 21 óra 49 perc
Ejnye bejnye,
művelt Európa, Amerikának északja, tisztelt vallási vezetők. Hogy felháborodtunk, háborogtunk, amikor ezek a keleti barbárok halált mondtak Rushdie-ra a Sátáni versekért. Mi ugyebár illent bizony nem teszünk. Mi csak szétverjük a mozit, füstgránátot dobálunk, ha szerencsénk van, majd csak agyontapossák egymást a pánikban.

Pirítós!
Ugyan mán, hogy is van ez? Te, a hithű katolikus, meg akarod nézni a filmet? Akkor most sérti, vagy nem sérti? Ha neked nem sérti, akkor lehet, hogy másik félmillió hithű katolikusét sem? Vagy esetleg egyetlenét sem? Esetleg akad egy református is akinek nem sérti. Pl. én református vagyok, csak talán nem eléggé vakbuzgó, és nem sérti. Lehet, hogy többen is vagyok? Személyesen én kikérem magamnak a saját egyházamtól, hogy megmondja, engem mi sért. Esetleg próbáljon meggyőzni, hogy nekem az nem jó, és ne nézzem meg. Aztán, vagy elhiszem, vagy nem. Ha nem akkor meg, ha igen akkor nem. Tán választott testület a Magyar Katolikus Püspöki Kar, a Magyarországi Református Egyház Zsinata, akinek a választási programjában volt ez az érdekvédelem? Esetleg megkérdezett engem, vagy téged, hogy ily módon érdekképviseljen? Hol volt ez a szent erkölcsi tisztaság, amikor a zsidókat a vágóhídra vitték, vagy mikor az egyházak a kommunistákkal kolaboráltak? Akkor volt egy kis zsebbetiltakozás, csak szépen halkan. Mert ugye a nagypolitika. Ezek a jó kis események, az illen filmek, meg hasonlók, hogy az egyház hallathassa a hangját, megmutathassa az erejét. A cenzurálási jogról csak ennyit: befolyás nem létezik?
És ha ez mind nem volna igaz még mindig marad az alapelv:... bocsáss meg nékünk, ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek...

HAME


1997. november 24. - hétfõ, 21 óra 45 perc
- persze hogy egy mualkotas sertheti valakinek (vagy valakiknek) az erzekenyseget, mi nem? Az mindenkinek termeszetes hogy egy oriasplakat, egy falfirka, vagy barmi mas trivialis dolog serto lehet. A muveszetnek meg egyenesen ez a dolga. Hogy a sertest magasabb szinten, kritikakent fogalmazza meg, es hogy elgondolkodtasson. Hogyha nem ellentmondasos akkor nem is muveszet. Legalabbis ma mar idaig jutottunk. Azok akik meg csak megsertodni tudnak ezen, azok meg maradtak a falfirka szintjen. Nekik minden feketen-feheren kell hogy legyen, egyebkent nem feldolgozhato.

- a muveszi szabadsag hatara? Talan az uszitas ember es ertekek ellen, a pusztitasra. Persze ez is relativ.

- Miert ne gondolhatnanak ujra barmit? Nagyon nagy szukseg van az emberiseg tortenetenek kortars ertelmezesere, mert a tomegek a tortenelmi kornyezetukbol teljesen kiszakitva elnek.

- ez szerintem a legegyertelmubb kerdes. Azt kell mondani: Uraim, semmi sem kotelezo. Vegyek a Bibliat es olvassak ket oran keresztul csutortok este. Nagyon tanulsagos olvasmany...

- Azert nem lehet az elbiralas azonos, mert mas a ket dolog termeszete. A mozi (most mar) maganvallalkozas, minden ami a vetiteshez szukseges (technika, helyiseg, film, stb) magantulajdon. A teve azonban, meg ha egy kereskedelmi csatornarol is van szo, igenybe kell hogy vegye a legteret, a frekvenciakat, amik tarsadalmi tulajdonban vannak mindenhol a vilagon, a frekvenciakat esetleg berelni lehet. Mivel viszont csak egy elenyeszo kisebbseg tiltakozott, a cenzuranak itt sincsen helye.

J.H.H.


1997. november 24. - hétfõ, 21 óra 39 perc
Trebitsch,
Én nem igazán értek a reklámhoz, de nem hiszem, hogy jól jött volna nekik egy műbalhé, miközben a múlt héten minden újság azzal volt tele, hogy a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet - az Önszabályozó Reklámtestület meg a Reklámszövetség panasza alapján - 2, illetve 3 millió Ft-ra büntette meg a tévécsatornát meg a reklámcéget az ásító pápa-plakát miatt, meg tiltakozott a Vatikán képviselője, meg ilyesmi. Valószínűleg két vallási balhé sok egy hétre, pláne, hogy még az sem tisztázott, jogszerűen használták-e fel hirdetéshez az egyébként jogszerűen megvásárolt pápa-képet.

Pirítós,
Lehet vitatkozni a fogalmakról, de azért megjegyezném, hogy a Kádár-korabeli cenzúra sem úgy működött, hogy áldott emlékű Lakatos elvtárs a pártközpont nemtudommilyen osztályáról személyesen vette ki a lapokból a neki nem tetsző cikkeket. A főszerkesztők, szerkesztők vették ki - vagy konkrét nyomásgyakorlásra, vagy mert mindig volt, aki tudta közülük, milyen a Lakatos stb. elvtársak ízlése. Az öncenzúra ezt követően lépett csak be, és gondolom, megint efelé megyünk, amikor már eleve műsorra se tűznek majd olyan filmeket, amelyekről tudható, hogy az egyház (vagy bárki más, akinek nagy a hangja és a súlya a nyilvánosságban, vagy akivel bármiféle függőségben vannak-lehetnek) tiltakozni fog ellene.

Egyébként a Magyarországi Református Egyház Zsinata - kétmillió református nevében - az ORTT-nél tiltakozott (ezt most ne boncolgassuk, milyen függési viszonyok vannak az ORTT és a televíziós csatornák közt), Paskai László bíboros, prímás, esztergomi-budapesti érsek pedig egyenesen a csatorna főszerkesztőjénél.

Azért azt még elmondanám, hogy Harrach Péter, a fővárosi közgyűlés kisebbségi, emberjogi és vallásügyi bizottságának az elnöke azzal érvelt, hogy amikor a korrupció az érvényesülés elfogadott formája, a bűnözés megélhetési forrás, az erőszak mindennapos, már csak az hiányzik, hogy az utolsó sorompókat is felhúzzuk a "mindent szabad" szellemiség útjából (mármint az ilyen, vallásgyalázó filmekkel).

zs.

Dénest (18:03)ismételten megkérem, hogy mellőzze a személyre szóló minősítéseit.


1997. november 24. - hétfő, 21 óra 32 perc
Ha nincs ez a felfordulás soha nem néztem volna meg a filmet. Így kíváncsiságból megnéztem. A tiltakozás véleményem szerint a visszájára fordult, hasonló eset történt 2000 éve amikor elkezdtek üldözni bizonyos keresztényeket...
El is terjedt gyorsan.
A film nézettsége is jelentősen nőtt az ellenkampány eredményelépp.


1997. november 24. - hétfõ, 20 óra 41 perc
Pirítós!

Teljesen igazad van, hogy az embereknek jogukban áll tiltakozni egy film, egy irodalmi mű, egy festmény, egy szobor, egy könyv, vagy bármi ellen, amit tetszésük ellenére rájuk kívánnak erőltetni. Közszolgálati TV-ben figyelembe is kell venni az _előfizetők_ tiltakozó véleményét, kereskedelmi TV-kben pedig a tulajdonos, illetve a reklámozó cégeknek lehet ilyen joga. A mai kiszélesedett műsorkínálat mellett viszont senki sem érvelhet azzal, hogy _kénytelen_ lett volna elszenvedni a filmet.
Az egyházaknak természetesen nincs vétójoguk az "RTL Klub" tévével szemben, így nem is "cenzúra" történt az orrunk előtt, hanem "önkéntes meghunyászkodás". (Ámbár azt is el tudom képzelni, hogy valakik a közeljövőben mégis műsorra tűzik (a különben jó) filmet, vagyis az egész csak a felhajtást volt hivatott növelni.)

Azt hiszem, a filmmel kapcsolatos tiltakozásokra majd csodálkozva fognak visszagondolni mindazok, akik valahogy mégis szerét tudják ejteni, hogy megnézzék. Ugyanis a filmben Jézus egyáltalán nem úgy van ábrázolva, mint aki csupán "egy ember a sok közül", hanem mint aki talán Isten fia, talán nem, de mindenképpen _nagyszerű_ ember. Olyan ember, akinek szembesülnie kell mindenféle kísértéssel, és akinek sorsa, hogy személyesen mutasson példát a többi embernek, hogy igenis lehetséges betartani Isten törvényeit. Szembesülnie kell az utolsó, a legnagyobb kísértéssel is, ami nem más, mint tulajdon kételkedésének, megingott hitének a megtapasztalása. A film szerint Jézus, egy kiváló ember (és aki talán Isten fia) _eljött az emberekhez_, _osztozni nyomorúságukban_, hogy segítsen nekik felfedezni az üdvözülés útját. A film alkotói szerint Jézus sorsa nem lehetett könnyű, megkísértései sem lehettek csupán "játszási" megkísértések. Szenvedésének is igazinak kellett lennie, különben miben is állt volna az Ő példamutatása?

Megértem a film alkotóinak mélységes és keserű csodálkozását, amikor az egyházi vezetőktől támogatás helyett tiltakozást kaptak.
A helyzet ahhoz hasonlítható, mint amikor a katolikus egyház hosszasan üldözte Arisztotelész tanait, mielőtt inkább integrálása (deformálása) mellett döntött.

DcsabaS
U.I. Az egyházi vezetők tiltakozása logikusnak hatna azzal a feltevéssel, hogy mindenáron maguknak kívánják fenntartani a jogot bibliai események magyarázatához: "Ha netalán más is magyarázni kezd, esetleg más (szimpatikusabb) következtetésre is juthat."


1997. november 24. - hétfõ, 19 óra 56 perc
Pirítós, írod:

"...azoknak bizony lehet, hogy nem esne jól az ebben való kétkedés művészi megfogalmazása. Ezt tudomásul venni: ez a tolerancia."

Nem jól mondod. Ez _is_ a tolerancia, meg az _is_, hogy ha nem esik jól nekem, attól a másiknak még akár jól is eshet, úgyhogy ő hadd nézze, én meg majd nem. Akinek sérti az érzékenységét, nyom egy gombot a távirányítón, és kész.
Ha körülnézel itt a Neten, egy csomó oldalt találsz, ami _biztosan_ sértő valamely vallásra nézve. És? Nem kötelező megnézni; azt se, mást se.
Amúgy egyetértek az előttem szólókkal: ez az egész egy műbalhé, marketing, a "hogyan adjuk el szeretett kis TV-nket" nevű brainstorming eredménye.
Kicsit szánalmas trükk, már a Mester Ákosnál is az volt, aki egy üres székre mutogatott, hogy abban ülne a riportalany, ha eljött volna.
Kíváncsi lennék, legalább kifizették-e a jogdíjat a filmre.

Trebitsch


1997. november 24. - hétfõ, 18 óra 48 perc
Szerintem jogtalan cecnzura volt. Sajnos meg sem engedtek hogy velemenyunk lehessen a filmrol. Ez az ami igazan bant. Aki nem akarja az ne nezzem meg, en szerettem volna egy masik megkozelitesben is megismerni Jezus eletet.
Az egyhaz minden tisztelem mellett - velemenyem szerint - tullepett hataskoren.
Sajnos, a kozepkor nem mulik el nyomtalanul.
Udv,
karesz
timar@synergon.hu


1997. november 24. - hétfõ, 18 óra 33 perc
Tiltsák be a közszolgálati TV-n a vallásos műsorokat, mert engem
idegesítenek, sértik az érzékenységemet és nem akarom őket nézni! Ehhez
mit szóltok?
Iván
1997. november 24. - hétfő, 16 óra 36 perc

Kedves szükagy-Iván!
Ilyen alapon engem meg a sportkövetítések, hiradó, a vasárnapi istentisztelet és az esti mese idegesít, és sérti az ézékenységemet. Náha az anyósom is, de az csak idegesít.
De az semmi, ugyan igy sérti az érzékenységemet a butaság is. Nem kéne Ivánt cenzni? :-)
Denes (USA)


1997. november 24. - hétfõ, 18 óra 3 perc
A film szerintem is nagyon jo, tobbszor lattam.

Annak idejen amikor Magyarorszagon bemutattak a mozikban volt egy teve beszelgetes a filmrol. Sajnos mar nem emlekszem, hogy melyik ismert szemelyiseg mondat, hogy nem hogy a kereszteny egyhaz(ak)at sertette volna a film, hanem o gyakorlatilag a film hatasara tert meg keresztenynek. Szoval a film annyira emberien abrazolja a hitet szerintem, hogy nagyon.
--------
Tudom, hogy nem ez a kerdes, de megjegyeznem, hogy a film zenejet Peter Gabrial szerkesztette, es kiadta sajat cege lemezekent. Ami pedig meg erdekesesb (es az egyik kedvenc CDm) az az, hogy kiadott meg egy CD-t amin azok az eredeti muveszek es eloadok zenelnek, akik a film zenejet inspiraltak. Annal jobb "vilagzenei" valogatassal meg nem talalkoztam.
--------
Taky

"Ha a papokra hallgatnánk nem lehetne UFO témával foglalkozni, ( lehet, hogy így is van?) hiszen az ellentmondana a vallással. "

Azert mar jocsakn van olyan pap akivel lehet beszelgetni az UFOkrol. Peldaul ugyebar szerintuk Illes profetat is UFO vitte el, es a Jelenesek konyve is tele van veluk, nem beszelve az idegen bolygorol erkezett angyalok seregereol.
---------
GR

"Magyarországon a mai idegbeteg világban minden egyén és minden közösség (hiper)érzékeny."

Az altalad hipererzekenysegnek nevezett tulajdonsag nem csak MO-ra jellemzo. Egyszeruen mindenki vedi a velt erdekeit. Itt (USA, CA) peldaul sok egyetemen tamadjak, hogy miert tanitanak olyan sok DWEM anyagot. (DWEM=Dead White European Male; Arisztotelesztol, Shakespeare, Picasso, Wagner, Robespierre-n keresztul szinte mindenki idetartozik ugyebar) merthogy igy nem kapnak eleg szinteret a szinesek, vagy a nok, vagy a kortars szerzok.

"Egyébként szerintem az UFO hit is vallás..."
"Mit tudsz te a keresztény egyháZAK(!)-ról egyáltalán?..."

Egyetertek, hoogy az UFOizmus is hit kerdese. De vissza kerdezhetnem, hogy te mit tudsz az UFOkrol. Ugyanis azon belul is nagyon sok alfaj van.
-------
Joe

"- Az egyházak toleranciából nem vizsgáznak jelesre ! "

(Azt hiszem errol mar irtam egy regebbi 7?ben) A tolarencia megitelese nagyon sokat valltozott az evszazadok folyaman es nem mindig az egyhazaknak koszonhetoen. Ha valakire vagy egy szervezetre ma azt mondjak, hogy tolerans akkor a legtobb ember valami pozitivat erez, hogy az ileto (szervezet) helyese uton jar. Nem is olyan regen ugyanez a jelzo negativ tartalmat sugarzott az atlag ember szamara. Tolerans az aki elturi a gonoszt, boszorkat, mast. Tolerans az aki nem kuzd minden erejevel az igaz ugyert, tehat rossz ember. Mint emlitettem nagy atlagokrol beszelek. Ma is vannak jocskan olyan emberek akik igy gondolkodnak.
------------
St Paul

"Szerintem sértheti az érzékenységét az embereknek, de a Terminátor, az Emanuelle és az egyéb szélsőséges filmek nem zavarták az egyházakat?"

Azok a filmek nem voltak semmilyen kapcsolatban a hittel. Viszont a Krisztus film valoban gondolkodasra hivja fel a nezoket. Az en szempontombol azert nem kellett volna az egyhazaknak tiltakozniuk ellen, mert a hit az nem gondolkodas kerdese, hanem attol fuggetlen. Aki igazan hisz az nem azert hisz mert ugy gondolja, hogy az a helyes ut. Viszont aki nem igazan hivo annak valoban lehetnek mas okai a hit kepmuttatasara, pld a kozosseg nyomasa, csaladi hagyomanyok, a kisebb ellenallas utjanak valasztasa... Szoval az egyhazak attol is felhettek, hogy elvesztik azon emberek egy reszet a film hatasara, akik csak latszathivok. Es manapsag senki nem tudhatja biztosan ezek aranyat.

Break.


1997. november 24. - hétfõ, 17 óra 16 perc
No már megint egy össztűz. Na lyó, megint elviszem a balhét!:-))))

Szerintem cenzúráról semmiképpen nem beszélhetünk. (Zsófi! Nem szép, viszont kicsit irányított ám ez a kérdésfeltevés.) Ugyanis ehhez az kellene, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar, a Magyarországi Református Egyház Zsinata, vagy a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Emberi jogi és Vallásügyi Bizottsága cenzúrázási jogkörrel bíró felügyeleti szerv legyen. De nem azok, ezért eleve nem cenzúrázhatnak. (Az ORTT, az igen, az már tud nyomást gyakorolni. De itt senki sem az ORTT szidja. Vajon miért a keresztény egyházakon köszörüli már megint a toleráns nyelvét a társaság???)
Szóval a fenti tiltakozó szervezetek mindenféle állampolgárokat képviselnek és bizony tiltakozhatnak ezen állampolgárok nevében, hiszen mindössze ennyit is csináltak: tiltakoztak a film levetítése ellen. Ez pedig jogukban áll. Bizony, bizony el van cseszve ez a jogrendszer: a prűdeknek és a katolikusoknak is vannak még jogaik. 'ssz@meg! Sajnos ezen a rettentően szabad Magyarországon még alkotmányban deklarált a lelkiismereti szabadság joga.

Nagyszerű vívmány a szólásszabadság joga, de sokan egyáltalán nem értik, vagy nem akarják érteni, hogy ezzel joggal is csak úgy és csak addig szabad élni, amíg ezzel nem sértik mások, más típusú személyiségi jogait.

Én, aki már többször is elmondtam, hogy katolikus vagyok, kíváncsi lettem volna a filmre. Meg is fogom nézni már valahogy, esetleg videon. (Igaz, előbb egy videot kellene vennem - de hát addig is ott vannak a haverok).

Azt azonban tudomásul veszem, hogy sok hívőnek, akinek Jézus
- nem_egyszerűen_egy_"ember"_a sok közül
- nem_egy_vallás_egyik_"mártírja",
hanem_Isten_fia,_a_Megváltó,
azoknak bizony lehet, hogy nem esne jól az ebben való kétkedés művészi megfogalmazása. Ezt tudomásul venni: ez a tolerancia.
Pirítós

P.s.: Dogmatizmusról pedig annyit, hogy a darwini evolúciós elmélettel megtámogatott ateisták elsöprő többsége még az életben nem olvasott semmit Darwintól. Max. annyit tud az egészről, amit elemista és középiskolai tanulmányai során hallott. Egyáltalán nem tudja, hogy pontosan milyen célú és eredményű kutatások, kísérletek és leletek támasztják alá az elméletet. Aztán mégiscsak erre építi fel a világképét. Azaz nem tesz mást, csak hisz.
Pirítós


1997. november 24. - hétfõ, 17 óra 7 perc
Természetesen minden műalkotás sérthet emberi érzékenységet. Tovább megyek, minden olyan alkotás, amely egy ember vagy csoport gondolatait közvetíti, sértheti egy másik ember vagy csoport érzékenységét. /Az enyémet is sérti egy sor - napi kb. 6 - film a magyar csatornákon, történetesen az esztétikai érzékemet, és az emberi intellektusba vetett hitemet alapjaiban rengeti meg./
Az alkotó és a forgalmazó maga dönti el, hogy ő ezt vállalja, avagy nem. Mert elveszítheti a közönségének egy részét, vagy nem akarja adottan a többség megbotránkozását kiprovokálni.
Egyetértek azzal, hogy ha az adófizetők jelentős számban tiltakoznak, akkor a közszolgálati /magyar királyi MTV/ adó ne tűzze műsorára. A kereskedelmi adónak viszont nem lehetnek ilyen szempontjai, csak az, hogy nézettséget biztosítson a műsorának, és ezzel megnyerje a hirdetőket. Ez így működne.
Itt azonban, ha jól értelmezem a mai napilapok egyes közleményeit, praktikusan valamiféle szolíd /vagy kevésbé szolíd/ zsarolásféléről lehetett szó, s ez már túlmutat a művészi szabadság problémáján.
A befogadónak - film esetén a nézőnek - semmi gondja az ilyen műalkotásokkal: nem kell nézni őket, ahogy én sem nézem azt a napi hatot.
Hogy a filmet nem mutatták be nem azért aggaszt, mert nem tudtam megnézni, hanem maga a jelenség: "cenzúrázzuk" a fontosaknak, lármásaknak, stb nem tetsző gondolatot, de a gondolat teljes hiányát, a néző agyának mesterséges leállítását senkinek nem jut eszébe kifogásolni.
ltzs


1997. november 24. - hétfõ, 16 óra 56 perc
Egyvalamit talan elfelejtunk emberek, hogy az embereket nagyon konnyu befojasolni. Az mar kozismert dolog, hogy az a film megy a legjobban amelyikben sok a ver es a sex, es akkor csodalkoztok, hogy mindenki idegbeteg. A filmet magat nem lattam de megnezem. Erdekel, hogy kinek miert habzik a szaja. Vitatkozzatok mert ilyenkor azt hiszitek, hogy a demokraciat veditek, es a szollasszabadsagot. Miert nem vitatkoztok inkabb arrol, hogy miert keresnek M.O-n az emberek 20000Ft-t, es miert keresik nehanyan ennek 3-400 szorosat. Inkabb ott habozna a szatok. Egyszoval ez szerintem mu vita. Addig nem gondolkozol olyasmin ami esetleg nem tetszik a fonoksegnek.
Megegyszer kiemelem, hogy akit erdekel az megnezheti es, hogy az RTL privat ado amit cenzurazni csak torvenyekkel lehet. Az egyhaz nem cenzurazhat mert neki nincs tilto hatalma. Max folszollalhat valami ellen amit a masik vagy betart vagy nem. De ha rosszul vagyok informalva akkor kernem, hogy informaljatok
Macalaca


1997. november 24. - hétfõ, 16 óra 39 perc
Tiltsák be a közszolgálati TV-n a vallásos műsorokat, mert engem idegesítenek, sértik az érzékenységemet és nem akarom őket nézni! Ehhez mit szóltok?
Iván


1997. november 24. - hétfõ, 16 óra 36 perc
Van, akinek az érzékenységét az egész világ sérti. Az ilyen ember bajaira sem a világ elpusztítása, hanem alkalmasan megválasztott pszichoterápia és/vagy antidepresszáns gyógyszerek alkalmazása jelenthet megoldást.
Az érzékenysége mindenkinek magánügye. Az nem használható fel mások zaklatására.

Nem helyes sem a saját értékek abszolutizálása, sem pedig az értékmentesség. A film ellen érvelve pedig a katolikus egyháznak nincs módjában sem egyetemes emberi értékekre hivatkozni, sem a Jézus alakja köré szőtt hiedelmeit ilyen értékekként feltüntetni.
A film betiltása korlátozta mindazokat, akik szívesen megnézték volna a filmet. Levetítése pedig senkit nem kényszerített volna a film megtekintésére.
Jó lenne tudni, pontosan miért sértette volna a katolikusok érzékenységét az, hogy mások megnézik a filmet. Azt is jó lenne tudni, pontosan milyen természetű és erejű presszió hatására állt el az RTL Klub a levetítéstől. Ha zsarolták vagy fenyegették őket, akkor ez rendőrségi ügy. Ha meggyőzték őket, akkor halljuk, hogyan. (Ha csak felhajtásnak kellett az egész, akkor ezt úgysem vallják be.)

Ami a teendőket illeti, szerintem meg kellene kérdezni a tiltakozókat, miért volna ártalmas a megkérdőjelezett műalkotás. Hátha ők tudnak valamit, amit mások nem. De ha csak arról van szó, hogy rosszul esik nekik a dolog, akkor velük van baj, kúrálják magukat ők.
Mindenképp helytelen, hogy nem láthattuk a filmet.

Pucros Mackó1997. november 24. - hétfõ, 16 óra 14 perc
kedves ducse

Megsertodtem...
De ha neked ennyire tetszett...????
Fuj!
( Lehet Anyazni)

Udv: HaliPali


1997. november 24. - hétfõ, 16 óra 12 perc
Néhány gondolat:

1. Nem csak egy művészi alkotás sértheti az emberi érzékenységet, hanem az emberi érzékenység is sértheti a művészi alkotást.

2. Pornográf-e egy görög szobor. Főleg ha istenségről van szó?

3. Egyesek keverik a cenzúrát a kritikával.

4. Hol vannak az ellenzők. Miért bújnak az általánosság leple alá. Vagy egy égi hang szólt le, mondván 'ne tedd'?

Taky


1997. november 24. - hétfõ, 16 óra 5 perc
Nagyon sajnálom, hogy a filmet nem vetítették le, annak idején láttam, csak két nappal később kezdtek el tüntetni a mozi előtt. Elég rémisztő volt,a tüntetés, örültem is , hogy láttam már a filmet mert féltem, hogy leveszik a műsorról.
Akkor még a Hit gyüli kezdő volt, nem értek el sok eredményt.

Sajnos, most az ORTT is nyomást gyakorolt, hiányolom, hogy a bevezetőből kimaradt az a bizonyos 160MFt-os bünti. Azt hiszem erről Zsófi is tud, de nem tudom, hogy valóban ez is belejátszott a leállításba. Ha igen, akkor nem tudott mit tenni az RTL Klub. Még gyenge, de ha így fognak később is belémászni, akkor nem is tud megerősödni.

Szerintem sértheti az érzékenységét az embereknek, de a Terminátor, az Emanuelle és az egyéb szélsőséges filmek nem zavarták az egyházakat?

Egy ilyen adón simán leadhatták volna, esetleg 10-kor, mert ugye az is kifogás volt, hogy 8-kor akarták levetíteni.

Megjegyzem a HIT gyülekezete kapott 1 órát az ATV-n. Remélem csak heti 1 alkalommal. Ahhoz képest, hogy eddig nem is volt elismert egyház, elég nagy lett a hangja, na ja Hack Péter, és egyéb SZDSZ-es vezetők is ott forgatják ájtatosan szemeiket...

St. Paul.


1997. november 24. - hétfõ, 16 óra 4 perc
Úgy látom, kezdjük kimondani a lényeget. Nem a vallásosság megsértése a lényeg, hanem a (másként)gondolkodás. Valóban, nagyon könnyű elterelgetni egy nem gondolkodó nyájat. És roppant kényelmes ha "fentről" azt hallod: Neked nem kell gondolkodnod, majd mi megtesszük helyetted. A Nagy Testvér figyel Téged. Akarom mondani a Te jólétedre...

Mégegyszer: Aromo


1997. november 24. - hétfõ, 15 óra 55 perc
Azon kívül, hogy a bevezetö egy ilyen botcsinálta ügy miatt, nagyvonalúan az USA-t lángokban állónak festette le, megfelejtkezett az emberi szabadság határtalanságának megemlítéséról, ehhez a határtalansághoz az emberi hülyeség határtalansága is hozzátartozik. Minden felháborodás, tiltakozás, tüntetés mágnesként vonzza a szenzációéhes mádiákat, s a prok és kontrák ezen a lovon lovagolva élvezik az ingyen publicitást.
Messzebb megyek; a cenzurázás szabadsága is egy fajta emberi jog - a hülyeség emberi joga - s nem lehet róla dönteni néhány kaptafa kérdéssel. De nem is kell róla dönteni, esetleg kezeltetni lehetne.
Hogy mennyire nem egyértelmüek a vélemények, érvek, látószögek, s hogy mennyire más mindenkinek az aspektusa, ime egy valódi történet:
Az egyik USA-beli rádió show-ba betelefonál egy fiatal nöi hang;
- A bátyám nösül, de én nem akarok elmenni az esküvöre.
- Miért?
- Mert nem keresztény nöt vesz el és az esküvö is nem keresztény templomban lesz. Oda pedig nem teszem be a lábam.
- Vajjon milyen vallás lehet az amit keresztény létedre ennyire megvetsz, útálsz.
- Katolikus.

Ennyi.

Denes (USA)


1997. november 24. - hétfõ, 15 óra 50 perc
Az RTL most meghuzza magat, mert a pa'pa's hirdetesuk botranyt kavart - illett volna engedelyt kerni hozza, vagyis leginkabb nem illik kereskedelmi tevet a pa'pa kepevel hirdetni.
A Scorsese-balhe viszont oncenzura: nyugodtan levetithettek volna. Azok, akiknek serti az erzekenyseget, nyugodtan nezhetik a sok mas tv egyiket. A muveszet szabadsaga igenis azt jelenti, hogy az egyeseket serto muveket sem szabad betiltani, hiszen akkor csak 'boldog dolgozo' temaju muvek keszulnenek (mint ahogy keszultek is egy idoben). A muveszet szabadsagahoz es a szolasszabadsaghoz hozzatartozik az, hogy bizonyos allaspontok meghokkentoek, esetleg botranyosak. De a beszelok, alkotok celja tobbnyire az, hogy az emberek elgondolkodjanak, velemenyt formaljanak egy kerdesrol.
Mas: a Cosmopolitan-hirdetes szerintem inkabb vicces. Valoszinuleg azert gondolom igy, mert nok a celkozonseg. Ha a Playboyt hirdetnek meztelen novel, az mar nem tetszene ennyire.

moonchild


1997. november 24. - hétfõ, 15 óra 48 perc
Szerintem bármilyen művészi alkotás sértheti az emberek érzékenységét.
Ezt a filmet nem ilyen formában kellett volna elkészíteni. A katolikus egyház és a katolikus hívők jelentős része Jézusban egy határozott, hajlíthatatlan, csalhatatlan modellt akar láttatni és látni. Nem akarják, hogy "olyan emberközeli legyen, amennyire csak lehet". Emiatt a film visszatetszést kelt azokban, akikben a kívánt képet lerombolja.
Ezért gondolom, hogy egy ilyen filmet nem szabad nyilvánosan bemutatni.
Aki pedig a mozit a sértettségére hivatkozva felgyújtja, könnygázt használ stb., az nem sértett, hanem bűnöző. Ugyanis csak ürügyet keresett a pusztításra, elfeledkezve az ölés tilalmáról, a felebaráti szeretetről és még sok fontos dologról.

harnjehu


1997. november 24. - hétfõ, 15 óra 32 perc
Szerintem ez a film bár nem kimondottan a szex, erotika vagy a pornográfia műnemébe tartozó alkotás, mégis úgy kell kezelni, mint ezeket az alkotásokat. Annak idején az Erato c. folyóiratnál dolgozva sokszor szembekerültünk igen erőteljes megnyilatkozásokkal is, nevezetesen azzalé, hogy kinek és hogyan juttatható el egy-egy olyan könyv, mint pl. Apollinaire Tizenegyezer vesszője vagy a Nagy francia ágy stb. Végül arra a megállapodásra jutottunk, magunkba, és az ellenvéleményekképviselőivel egyeztetve is, hogy ez a fajta irodalomés művészet a pipatóriumba való. Azaz, nem szaba, és nem is lehet be-megtiltani, de egy bizonyos érettség, igyekezet kelljen ahhoz, hogy az ember fia megismerkedhessen vele. Tehát nem mindenkinek, és nem mindenkor, hanem mondjuk művészfilmként hajnalban már megnézhető, és azok által, akik megfelelően értékelni tudják a filmet, annyira erős a hitük, hogy nem ingathatja meg egy ilyen film, vagy annyira hitetlenek, hogy megvárhák ezt a hajnali órát is. A biznatinus rendszer ebből a szempntból jó volt. Az index is, a maga első formájában. Én láttam, vallásos vagyok de nem háborított föl, mindazonáltal nem hiszem, hogy egy gyönge embernek megengedném, hogy megnézze, s most még a gyermekeimnek sem. palferenc@ludens.elte.hu

1997. november 24. - hétfõ, 15 óra 31 perc
Nagyon bosszant, hogy nem láthattam a filmet. Két javaslatom van :
- Aki attól fél, hogy egy film valószinüleg meg fogja botránkoztatni, vagy meg tudja ingatni a (nem túl erös) hitét, az a vetités elött kapcsoljon át másik csatornára !
- Az ateisták hasonlóképpen tiltakozzanak egy vallásos film levetitése ellen.
A kérdésekhez :
- Egy müalkotás persze sérthet embereket, de nem biztos, hogy a müalkotásban van a hiba. Egy igazi müvésznek nem lehet elöirni, hogy mit csináljon.
- Ez nem dokumentum film, tehát tetszölegesen eltérhet bármitöl.
- Az RTL itt ügyesen meghátrált, mert nem akar nézöket vesziteni, de szomorú és bosszantó is egyszerre, hogy még mindig itt tartunk.
- Az egyházak toleranciából nem vizsgáznak jelesre !
Joe


1997. november 24. - hétfõ, 15 óra 31 perc
LA
Hagyjuk a naci kerdest, mert mas egy nacinak, es mas egy zsidonak a "propagandafilm".
Tehat.
A filmet nem lattam, mert nem vetitettek le.
De.

Igen serthet.
De mint ahogy joga van valakinek megsertodni, az alkotonak is joga van alkotni a sajat felfogasa szerint.

Nem huzhato meg.
Mert ki huzza meg ?? Kinek a joga meghuzni ? Es ha a huzo ember ertekrendje mondjuk a Hitler-i ertekrend. Tudom, vannak irott, es iratlan szabalyok. A Scorsese filmre melyik igaz ?? mondom, en nem lattam !

Joga van.
Hiszen joga volt Darwin-nak is tanitaina az evoluciot, es pont nemreg lathattuk a teveben, hogy ez mit jelentett abban az idoben.

Mi a teendo ???
Ezt nem tudom. Talan gyavasag volt nem bemutatni ? Hiszen egy indulo TV adorol van szo. Lehet, hogy ha nagyobb lett volna, lett volna batorsaga levetitetni. Mert akik meg szerettek volna nezni nem tiltakoznak ? Nem tudom.

Azonos tekintet... 1
Szerintem videotekaban meg lehet szerezni a filmet, az miert nincs a listaban ? A TV szerintem csak a mozi hazi verzioja. A moziba el kell menni, mig a TV helyben van. A videoteka feluton van a TV es a mozi kozott. Mintahogy nem megyek el a mozibam ha rossz filmet adnak, a TV-ben sem nezem meg azt, ami nem erdekel.

Azonos tekintet... 2
Furcsanak tunik a dolog. Az MTV-nek lehetett azt mondani, hogy ne mutasd be, hiszen 1 part tartotta el. Egy kereskedelmi adonak ???

fanTom


1997. november 24. - hétfõ, 15 óra 29 perc
Kedves G.R.
Igazad van, aki nem fogad cölibátust, az nem is szegheti meg. Amúgy tényleg sokan vannak. Meg van sok egyéb más vallás is. Ha nem tévedek az emberiség többségét nem is a keresztények teszik ki. Sőt, akik megkeresztelkedtek, azok sem nevezhetők hívőknek.
Amúgy nem vagyok bigott,intoleráns UFO hívő. Csak érdekelnek az olyan dolgok, amelyek az átlagember szemében tabunak, vagy egyszerűen nem létezőnek tekintendőek.
Amúgy az ember kíváncsi fajta. Ha valamit titkolnak előtte, annál inkább szeretne tudni róla valamit.
Máskülönben néha meg olyan mint a bírka. Amerre terelik, arra megy. Legyen az akár lelki pásztor, akár pártvezér.

amúgy hozzáraknék az előzőhöz:
És ki nem álhatom a fegyvereket megáldó papokat is.

Taky


1997. november 24. - hétfõ, 15 óra 26 perc
Nem cenzúra kell! Hanem felelős oktatás. Akkor mindenki maga cenzúrázhatja a megtekintésre kínált műveket.

Taky! Az a kis kirohanás a papok ellen valóban egy csöppet túlzás volt. Szerintem egyetlen coportot sem lehet "ab ovo" el- és megítélni. Csupán személyeket. Bigottak pedig - sajnos - más - nem vallási - csoportokban is vannak.

A művészi szabadságnak pedig nem lehet határa, ha arról van szó, hogy valamit újra lehet gondolni, és ez - esetleg - sértheti egyesek érzékenységét.

Sajnálatos, hogy nem vetítették le.

Aromo


1997. november 24. - hétfõ, 15 óra 17 perc
A film nagyon jo,es azt hiszem az a bajuk vele a "cenzoroknak" hogy a nezok meg gondolkodni is kezdenek a vegen,ahelyett hogy csak birkak modjara kovetnek a dogmatikus hitteteleket.Igenis nagyon szepen abrazoljak Jezust benne,de persze ezutan nem lehet szoborkent gondolni ra...
A cenzura gusztustalan,mindenhol van,mert az emberek szeretik elfojtani a tobbfelekeppen ertelmezheto mualkotasokat,preferalvan a nemletezo idillt.
Udv:Gabor


1997. november 24. - hétfõ, 15 óra 17 perc
Szerintem N E M I S A K A R T Á K levetíteni!!!! Azt akarták, hogy rágjuk a gumicsontot. Reklámozzuk az az RTL-t ingyér. (Talán egy kis választasi elődolgozás gyanánt is jól jöhetett) Be is jött!
Nehogy elhitesse velem bárki is, hogy ebben az országban bármelyik TV/rádió adó nem sz... széles ívben a nézők véleményére!!! Ugyan már M I V E L tudnák a "püspökök" (kedves --Zsolt) befolyásolni az RTL-t (vagy az MTV1-et, mert ott is eljátszották már ezt.)????? Nem hirdetnek többé az RTL-nél (százmilliókért) keresztény mosóport, vagy keresztény intim betétet? Ez nem Amerika! Remélem, hogy ezt a hülyeséget csak a Kiskegyed olvasóinak lehet eladni! Mert ha nekünk is, akkor mi sem vagyunk különbek náluk, csak sokkal nagyképűbbek.
A.I.


1997. november 24. - hétfõ, 15 óra 15 perc
HaliPali, legalább a címét megjegyezhetted volna:
Salo.
Tudod, a Saloi Köztársaság. Nem rémlik? Akkor olvasgassál róla, legalább tudod miről szól az a film.

Napá

Duse (nem Duce)


1997. november 24. - hétfõ, 15 óra 11 perc
Számukra a legszörnyűbb dolog nem a tagadás, hanem a kétség. Ahhoz, hogy valamit tagadjál, ugyanúgy nem kell gondolkozni, mintha állítanád ugyanazt. A kételkedés maga a gondolkozás. Az egyházak általában nem szeretik, ha a hívek gondolkoznak. Ebből eddig még mindig kellemetlenség (egyházszakadás) származott. Az viszont szép, hogy a frissen kiszakadtak is ilyen hamar dogmatikusak lettek.
Statisztikailag szükségszerű, hogy legyenek bornírt hülyék. De mi a fenének kell engedelmeskednünk nekik. Marcus Aurelius írta: "bolond dolog volna, ha bolond emberektől mást várnánk, mint bolond viselkedést". A legbolondabb, ha mi magunk viselkedünk miattuk bolondul.
Egyébként tényleg közelítünk Ámerikához. Most Pl. a Cosmopolitan plakátot tiltották be - gondolom ugyanolyan bornírt hülyék. A Nariban meg a Tilosban meg arra hivatkoztak, hogy ilyen marhasággal Ámerikában köznevetség tárgyává lettek volna. Elhiszem, hogy ott ezt a képet betiltották volna. Gondolom, ha ugyanezen a képen nem egy férfikéz fogja a nő kebelét, hanem egy női kéz fogja, akkor minden OK. A lesbian society-vel azért nem akarunk ujjat húzni. Vigyázat, a hipokrita demagógok már a Tilos rádióban is ott ülnek!

Lewinfiú


1997. november 24. - hétfõ, 14 óra 59 perc
Nezzetek meg: Salon avagy szodoma 120 napja.
Jo szorakozast...

Udv HaliPali


1997. november 24. - hétfõ, 14 óra 57 perc
Aki nem erti csak az ellenezheti.
Folosleges tiltani,lamentalni,magyarazni.
Aki bigott hivo azt nem teriti le az utjarol egy film.
Aki ketkedo azt nem art ha elgondolkoztatja.
Aki tagad , annak mindegy.
Aki meg nincs meg tudataban a hitenek, az pedig nem fogja megerteni.

csok: Wallur KT


1997. november 24. - hétfõ, 14 óra 38 perc
Hali! szerintem ez nem cenzura volt , hanem onccenzura.De akkor is elitelem, engem peldaul erdekelt volna a film.Nem kotelezo egyeterteni vele. A szolasszabadsag szerintem elorevalobb az erzekenysegnel, kulonosen ebbben az esetben, hiszen itt tenyleg at lehetett kapcsolni mashova. Asszem valami komoly baj lehet azzal az egyhazzal amit egy film megrengethet vagy legalabbis , ha vezetoi ezt tetelezik fel. na csa gvass a net-gunner

1997. november 24. - hétfõ, 14 óra 36 perc
Ez megint tipikusan az a dolog volt, amikor valakik, aki erre roppant elhivatottnak hiszik magukat, eldöntötték, hogy nekünk mi a jó és mi a rossz! Ez egyértelműen cenzúrálás, méghosszá a legrosszabb fajtából, amikor minden objektív indok nélkül, pusztán előítéletekre hallgatva egy szűk de hangos kissebség (elvégre M.o. lakosságának a püspöki kar csak kis részét teszi ki) a többség érdekeire hivatkozva viszi végig az akaratát.
Felháborítónak tartom, és sértőnek, amikor kétségbevonják, hogy gondolkodó lény vagyok, és el tudom dönteni, hogy nekem mi a jó és mi a rossz, hogy mi sért és mi nem. Nem, ők eldöntötték helyettem, hogy ez engem sért, és ez nekem nem tetszik. Nem tetszhet, hisz nekik sem tetszik.
A filmet különben láttam, és szerintem egy nagyon jó film. Hozzá kell tennem, hogy megrögzött ateista vagyok, de az összes Krisztus-ábrázolás közül ez volt számomra a legszimpatikusabb, mert nem egy mindenki felett álló ab-ovo Csodalényként mutatta be Jézust, hanem az emberré vált Istenként.
A Püspöki kar pedig azt hiszem átolvashatná még egyszer a bibliát, főleg a "tolerancia" és a "megbocsájtás" címszavaknál elidőzve picit.

Amúgy pedig az RTL részéről gyáva meghátrálás volt, egyértelműen.

--Zsolt


1997. november 24. - hétfõ, 14 óra 20 perc
Zsófi, válaszaim (1-4):
1. Sérthet. Vannak műalkotások, amelyeknek pont sértő mívoltukban rejlik a művészet. Továbbá: nem biztos, hogy csak a műalkotásban van a hiba - Mi a teendő az ilyen érzékenységgel?
2. Nem. Miféle szabadság az, amelynek van határa?
3. Amig az ember gondolkodik (ki szerint miért), addig joga van bármit, bárhogyan újragondolni. Pl. A keresztény hitvilág szerint pont azért lettünk ilyenre (gondolkodóvá) teremtve, hogy szabad akaratunkból választhassunk végül. Vagy nem?
Az emberiség nagy történetei is újragondolhatóak. Már nem egyszer újragondolták őket, és nem csupán a művészek.
4. Nem tehet semmit. Ha valamit nem akar a nép, azt nem nézi meg. Ha valamit akar, azt megnézi. Az pedig, hogy valaki más arról döntsön, hogy én mit akarok megnézni, milyen a vallásos beállítottságom... Ez nonszensz. Nem a filmgyárnak és rendezőnek kell magába szállnia, hanem a tüntetőknek. De persze vallásos beállítottságukból eredően nem fognak, ezt nem lehet elvárni tűlük.
Mer'hogy: Ilyen a Világ :)))

Ez van.
TREX


1997. november 24. - hétfõ, 14 óra 17 perc
Taky!
Mit tudsz te a keresztény egyháZAK(!)-ról egyáltalán?
Ha nem tudnád csak a katolikus papok nem nősülhetnek. Tudod te hány keresztény egyház, felekezet, szekta stb. van még azon kívül? Egyébként szerintem az UFO hit is vallás, csak a hívei sokkal bigottabbak, műveletlenebbek és intoleránsabbak bármelyik történelmi egyház papjainál. Mint azt a hozzászólásod is bizonyítja.
Üdv G.R.1997. november 24. - hétfõ, 14 óra 16 perc
Cenzura van!
Mindig lesznek érdekek, amelyek sérülnek, mindig lesznek csoportok, akik megmondják a nagy tömegnek mi a jó. Hála Istennek, az egyház már nem próbál befolyásolni más területeket, mert egypárszor keményen megszívta (geocentrikus világ, kreacionizmus stb.), de most, hogy hazai pályán van, még egy hangyányi esélyt sem ad másoknak, legyen az akár egy nemtudományos próbálkozás, egy egyszerű fikció. Érdekes, hogy az RTL fégül is kinek feküdt le? Mármint melyik egyháznak?

Más: Kant szerint a korunkban, amelyet ő a kritika korának nevezet, a birálat alól a vallás sem szabad, hogy kivétel legyen, ahogyan ezt többen (...) szeretnék, hiszen csak azt a nézetet lehet és kell igaznak és tiszteletre méltónak tekinteni, amelyet a szabad és nyilvános kritikának alávetettek és azt ki is állta. SZABAD ÉS NYILVÁNOS!

Megint más: a világ kimagasló dolgait (könyv, festmény, tudományos elmélet stb.) mindig valami ellenére hajtották végre. Ez szerintem meg is látszik ezen dolgokon minőségén.

Murphy után szabadon - a cenzurázandó az, amitől a cenzornak erekciója vagy hányingere van.

donvito

u.i. a sz...s s...ü cenzorok k....k be a f.....at! :-)))


1997. november 24. - hétfõ, 14 óra 15 perc
Jó kis műbalhékat és ingyenreklámot lehet ennek a filmnek az ürügyén csinálni. Már nem először. Talán nem is erről a filmről szól a történet. Néha elő lehet kapni a ládafiából egy kis heccelődésre, vagy figyelemelterelésre. Szerintem be kellene végre mutatni, aztán kipukkadna az egész műbalhé! Sőt meggyőződésem, hogy alig nézné valaki (még a vitatkozók sem!). A mai magyar TV néző massza érdeklődési köre és befogadókészsége a Szomszédoknál és a brazil sorozatoknál végetér.
Ami nekem az egészben visszataszító az a következő: Magyarországon a mai idegbeteg világban minden egyén és minden közösség (hiper)érzékeny. Erre illik (sőt törvényileg is kötelező) tekintettel lenni. Miért CSAK a keresztények "túlzott" érzékenységén akad fenn mindenki? Miért CSAK az ő tűröképességük próbára tételéből űz minden "bátor tabudöntögető" sportot? CSAK az ő lelkivilágukat nem lehet megérteni? Hány tabu van még Magyarországon ezen kívül, amiből senki nem csinál ügyet? (Például bemutatták már Lenint másként értelmezve? Vagy sapka nélkül? :))
Kedves LA! Te is látatlanban nyilvánítasz véleményt a filmről! Te úgy hallottad, hogy nem ..., más meg úgy hallotta, hogy de igenis ..., Aztán jól el lehet vitatkozni azon, hogy ki mit hallott! Nem tudom, hány éves vagy, én elég öreg már. Én még jártam KISZ gyűlésekre (bezony!), meg honvédségi politikai oktatásokra, ahol pont ezt csináltuk. Qrva okosakat vitatkoztunk az elénk dobott csócsán, amúgy látatlanba.
Üdv G.R.


1997. november 24. - hétfõ, 14 óra 8 perc
Nem kellett volna levenni a musorrendrol.


1997. november 24. - hétfõ, 13 óra 35 perc
Vannak filmek, ami előtt kiírják: Csak 18 éven felülieknek!
Ki kellene írni: Prűdeknek nem ajánlott!

Egyébként, ha valamit nem is láthatok, hogy alkothatok róla véleményt?
Ezzel az erővel le kellene venni a műsorról az akciófilmeket, a pornófilmeket, a szappanoperákat. Mindenki a Cartoon Network-öt nézné (bár....)
Ha egy könyv nem tetszik, nem veszem meg. Ha a Dallas nem tetszik, akkor nem nézem.
Ha a papokra hallgatnánk nem lehetne UFO témával foglalkozni, ( lehet, hogy így is van?) hiszen az ellentmondana a vallással.
Kérdem én, hány papnak van (volt) gyereke, vagy szegte meg a cölibátust?
Kérdem én, hány pap küldött ártatlan embereket a halálba?
Kérdem én, hány pap szegte meg a gyónási titokra vonatkozó szabályt?

Na ugye! Akkor elmehetnek a sunyiba!

Ami pedig a film témáját illeti (bár nem láthattam...) attól lehet valaki igazán mártír, ha van miről lemondania és le tudja küzdeni emberi mivoltát, vágyait. A bizonytalanság ellenére is a nehezebbet válaszja. Ez még nem bűn.

Taky


1997. november 24. - hétfõ, 12 óra 52 perc
Ez cenzúra volt, tisztán.
Akit zavar egy film tíz magyar nyelvű cstornából választhat másikat.
Engem is irritálnak bizonyos filmek v. műsorok ezért eltanácsolom tőlük barátaimat. Tiltani még a gyerekeket sem tiltom el a nézéstől.
Én még emlékezem arra, hogy milyen volt amikor csak a cáfolatot olvashattuk.
Úgy tünik a mostani tiltakozók vagy nagyon fiatalok vagy már benne vannak a korban.
Kovács Lajos


1997. november 24. - hétfõ, 12 óra 52 perc
Hát ahogy nézem eddig nem sok hozzászólás érkezett (vagy már megint nem látszik).
Én úgy látom , hogy az egyházi vezetők egy "kissé" túllihegték a dolgot. A cenzúrát akkor tartanám jogosnak ha a film mások ellen uszítana (pl mint annak idején a nácik a zsidókról szóló propaganda filmjei). Tudomásom szerint itt erről szó sincs , csupán annyi , hogy másként értelmezik az egész történetet. A másik dolog ami nagyon tetszett , hogy egy csomó bősz ellenző nem is látta a filmet és fogalma sincs hogy mi a fenét ellenez annyira.
Nekik üzenem a következőt: NEM KÖTELEZŐ MEGNÉZNI A FILMET! Van egy csomó más TV csatorna!
LA


1997. november 24. - hétfõ, 12 óra 43 perc
Mi ez az mellett amit az MSZP csinal az ugynevezett kozszolgalati TV-vel. Erdekes hogy ott senki sem hordul fel. Azonkivul barki megnezheti akit erdekel videon. Az mas hogy valamit terjesztunk vagy meg lehet nezni. Szerintem a film nincs betiltva, ugyhogy ez nem cenzura.
Nem vagyok hivo de szimpatizalok a kereszteny egyhazakkal mar Mindszenthy miatt is es azonkivul meg vagyok keresztelve. Csakhat az egyhaznak is a Mindszenthy vonalat kellene kovetni, es akkor kevesebben kritizalnak az egyhazat.
Macalaca


1997. november 24. - hétfõ, 12 óra 38 perc
Hát ezért nem volt?
Én pedig odaültem, hogy majd jól nézem,
de néztem, hogy nem néztem!

TREX


1997. november 24. - hétfõ, 12 óra 22 perc
harnjehu: andrea@pirx.idg.hu
zs.


1997. november 24. - hétfõ, 11 óra 45 perc
Cenzúra vagy jogos sérelem...

harnjehu


1997. november 24. - hétfõ, 11 óra 39 perc