Az éhezõ gyerekekrõl és a Rádió utcáról..

A felmérések szerint a magyar gyerekeknek valamivel több mint 70 százaléka megfelelõen táplált, valamivel több mint 20 százaléka túlsúlyos, és 10 százaléka alultáplált.
Idõnként megrendítõ újsághírekbõl, tévé-tudósításokból vagy éppen ismerõsök beszámolóiból értesülünk arról az abszurd tényrõl, hogy ma Magyarországon gyerekek tízezrei nem jutnak nemhogy megfelelõ, de elegendõ táplálékhoz sem. Különféle alapítványok és jótékonysági szervezetek próbálnak segíteni az éhezõ gyerekeken. Ilyen többek közt a Gyermekétkeztetési Alapítvány, amely 1994 és 1997 között 45 millió Ft-ot gyûjtött és osztott ki arra rászoruló iskolák, óvodák és magánszemélyek közt. Legutóbb két hete az érdi 3. számú általános (kisegítõ) iskolának juttatott 3 millió Ft-ot. A hírrõl a nyilvánosság fórumai is beszámoltak, és ezt követõen adományözön indult meg az iskolához. A Magyar Hírlap tudósítása szerint:

"Még egy hét sem telt el azóta, hogy hírt adtunk róluk, a 120 kéregetõ, guberáló, az éhségtõl idõként elájuló kisiskolásról, s az iskola máris annyi pénzt és segítséget kapott, mint fennállása óta sosem. Volt olyan alapítvány, melynek vezetõje a cikk után fölkereste az iskolát, mindent alaposan megnézett, az osztálytermektõl az étkezõig, a gyerekekig, aztán másnap átutalt az iskola számlájára 2 millió forintot. És magánszemélyek fizettek be egész évre szóló étkezési hozzájárulásokat, mások Mikulás-csomagokat készítenek, a szülõknek pedig karácsonyi meglepetéseket. Az érdi templom karitatív gyûjtést rendez, a szemétszállítók 100 ezer forintot, a Mol Rt. 300 ezret küldött, szerkesztõségünket Amerikából is megkeresték... Most már csak az a kérdés, ki segít a többieken, az ország más részeiben éhezõ 149 ezer 880 kisgyermeken."

Természetesen vannak más szervezetek és alapítványok is, amelyek az éhes gyerekekkel is törõdnek, mindenekelõtt a Máltai Szeretetszolgálat (sajnos a honlapjukat nem találtam), de például a Somogy megyei Somogyért Egyesület is odafigyel rá, hány éhezõ gyerek van a megyében (felmérésük szerint 4400 gyerek rendszeresen nem eszik délig).

A megfelelõ táplálkozás minden gyerek törvényben rögzített alapvetõ joga, túl azon, hogy a józan ész és az elemi emberiesség alapján is belátható követelmény, hogy egyetlen gyerek se éhezzen. De:
- mi a teendõ akkor, ha azok, akiknek elsõrendû kötelességük a gyerekekrõl való gondoskodás - a szülõk -, nem képesek ellátni a gyerekeiket? Kin kell ilyenkor segíteni: a szülõn vagy a gyereken? Kinek kell segíteni: az államnak, jótékony szervezeteknek vagy/és magánszemélyeknek? Kinek a dolga felmérni, hogy hány gyerek szorul segítségre, és kinek a dolga elosztani a segélyt (sok iskola ugyanis panaszkodik, hogy még ezzel is az õ terheiket növelik)? Meddig és mennyiben jelent megoldást a jótékonykodás?
- volt még egy elgondolkoztató mozzanat az érdi eset kapcsán: az érdi hármas számú iskolába értelmi fogyatékos gyerekek járnak. Nagy részük roma származású. Ez is szerepelt a tudósításokban, tudhatták tehát az adományozók is. Mégis segítettek. Ugyanakkor szinte az egész ország felháborodott azon, hogy a székesfehérvári Rádió utcai romáknak végül nem a sintértelep melletti, csak sáros, úttalan utakon megközelíthetõ, egy darab nyomókúttal és két vécével rendelkezõ, árammal alig ellátott, zsúfolt konténertáborba kellett költözniük a maguk 37 gyerekével, hanem szükséglakásokba. Mindannyian láttuk a képeken ezeket a kisgyerekeket, és mindannyiunknak eszébe juthatott, milyen életük volt eddig, lett volna a konténerekben, és lesz akkor, ha a szülõk soha semmiféle segítséget nem kapnak, ahogy nyilván az õ szüleik sem kaptak, hiszen nem véletlenül váltak ilyen sorsú felnõttekké. Ha soha nem szakítódik meg ez az ördögi kör - nem az egyén szintjén, hiszen ott sok mindentõl, elsõsorban az egyéni adottságoktól függõen mindig van kitörési lehetõség, hanem a csoportén -, akkor még a mai gyerekek gyerekei is hasonló felnõttekké válnak majd, hasonló problémákkal küszködnek, és hasonló problémákat okoznak más embereknek és a nagyobb közösségeknek.
- egyáltalán: milyen életkortól kezdve tehetõ felelõssé az ember saját sorsáért? Meddig mondhatjuk, hogy szerencsétlen, jobb sorsra érdemes kisgyerek, és mikortól nevezzük felelõtlen, élõsködõ, munkakerülõ stb. felnõttnek? Különösen érvényes ez a kérdés azokra, akik kisgyerekként a neveltetésüknél, kultúrájuknál, életkörülményeiknél fogva erõs és szinte kizárólagos mintákat láttak és tanultak meg.

Kérem, hogy az e heti kérdéshez csak azok szóljanak hozzá, akik nem a szokásos cigánygyûlöletüket és politikai ellenszenveiket kívánják közhírré tenni a hétkérdésben, lett légyen szó bármirõl, hanem a fenti problémákról van mondandójuk.

Mihancsik Zsófia
zsofi@mail.datanet.hu

A kereten szavazni lehet a jövõ heti kérdésre, és amint kiürült a Javaslatok címû zsák, máris jöhetnek az újabb ajánlatok.


A válaszok:Kedves NyZ !

Jó, hogy belinkelted a MaNcs cikkét. Első kézből vannak információim, ezért tényleg lehetne árnyalni a képet.

Az újságíró megpróbálta körüljárni a témát, de kissé elfogult. A GEB korántsem játszott olyan pozitív szerepet a székesfehérvári ügyben , mint azt az újságíró sugallja. Állandóan arra hivatkozik, hogy a GEB-nek milyen jó ötletei és javaslatai voltak, de egyetlen egyet sem elmlít. Nem is tudna mert nem voltak. A cikkben egy helyütt le is írja, hogy a GEB legfontosabb ténykedése minden fórumon a döntések megakadályozása volt. Igen, ezt meg is tették.
De önnálló, épkézláb javaslatuk nem volt.

Az hogy a székesfehérvári és miskolci, stb. önkormányzatok a cigányokat nem hajlandók betelepíteni rendezett városrésekbe az azért valamit jelent? Nem ? Az önkormányzatok választott testületek, a polgárok akaratát tükrözik (általában).
Itt nemcsak a polgármester terveiről van szó, hanem a becsületes polgárokról is. Lassan ők kerülnek kisebbségbe.

A 7kérdésben állandóan az éhező kisgyerekekre mutogatunk, de a polgárjogi szervezetek javaslatait és terveit sehol nem látni. Miért a polgármesterektőltől várja mindenki a tökéletes megoldást?

H. Kovács


1997. december 8. - hétfõ, 12 óra 9 perc
Stockede!

"Édes Rezső!
Én nem gondolom, hogy NEKUNK (kik azok?) segíteni kéne, és csak azért mert én nem vagyok veled egy
csoportban. Inkább megyek a Marsra."

Mely két csoportban vagytok, te meg a rezső? Kíváncsivá tettél.

Trebitsch


1997. december 8. - hétfõ, 11 óra 58 perc
Byron!

Akkor most, hogy az elvekben egyetértünk, csak azt kellene eldönteni, hogyan viszonyuljunk mihez. Mert az addig teljesen OK, hogy minden kisebbséget létjogosultnak tekintünk, söt támogatjuk a fennmaradásukat, de mi van akkor, ha (mint azt valaki már írta - sajnos nem emlékszem, ki volt) az adott kisebbség akar asszimilálódni, vagy legalábbis egyes tagjai?
Szerintem ehhez is joguk van, és ha az illetö magyarnak érzi magát, akkor tekinthetö magyarnak. Ez nem függ semmi mástól (én pl. találkoztam Hamburgban német állampolgárságú színesbörü, atléta alkatú fiatallal, aki magyarul is tudott és magyarnak vallotta magát. Szerintem ö magyar).
Szóval mondjuk ki : a cigányokkal a világon semmi baj nincs, baj általában a törvényeket és erkölcsöket nem elfogadó rétegekkel van, etnikai hovatartozástól függetlenül.
A cigányságról való vitatkozás szerintem itt lezárható.

Hajrá Stock Ede!

Nemo (nemo@gedeon.akg.hu)


1997. december 8. - hétfõ, 11 óra 45 perc
Hahó mindenki!
Több nap után ma megtörve végigolvastam a vitát. Elhatároztam, hogy megkérem zs.-t, újra tűzzük napirendre a szegénységet, az éhező gyerekeket, de úgy, hogy ne lehessen a dolgot cigánykérdéssé tarnszformálni, mert nem az. A cigánykérdés nagy része viszont a szegénység megoldatlan problémájából táplálkozik. Így a vita vége felé ha halkan megjegyezhetném Nektek, hogy egy éhező, perifériára szorult, tanulatlan gyerekből nem is lehet más, mint deviáns felnőtt! Ha ezt belátjuk, talán egyszer közösen leszünk olyan okosak, hogy találunk valamiféle megoldást is, mindannyiunk érdekében.

ltzs.


1997. december 8. - hétfő, 10 óra 57 perc
Lacó!
Szerintem a hasonlat kicsit demagóg, de találó volt. Egyebként, amennyiben a jóakarat KISZ-es dolog, akkor az vagyok, de akkor a rosszindulat, meg mas szervezethez kapcsolható. Ez baromi egyszerűsítő, de tudod sima agyamból csak ez telik, talán majd te elmagyarázod.

Édes Rezső!
Én nem gondolom, hogy NEKUNK (kik azok?) segíteni kéne, és csak azért mert én nem vagyok veled egy csoportban. Inkább megyek a Marsra.

MaCS!
Szerintem Levendula még mindig jó. Van igazság abban amit írtál, de pont ebből látszik, hogy még ez sem a "cigányok" című halmaz. Én nem látok feloldhatatlan ellentétet az állításaitok között. Inkább az érvényesség szintjei künlönböznek. Te differenciálod a cigányság című csoportot, míg L. megpróbál általánosan gondolkodni.


Stockede


1997. december 8. - hétfõ, 10 óra 52 perc
Pornográfia?

Valahol ott kezdődik, ahol a minőség rovására a teljesitmény kerül a központba. A többi izlás kérdése, amiről köztudottan nem érdemes vitatkozni.

donvito


1997. december 8. - hétfõ, 10 óra 26 perc
Hali, Rezső!
Újból megnéztem a cd jogtárban a vita tárgyát képező törvényt, de a rendelkezésemre álló példányról sajnos lemaradtak azok a lábjegyzetek, hogy mely részét készítette Rezső, illetve hogy ezek a részek különösen jól sikerültek, és a majdani alkalmazásnál kéretik nem a fejére olvasni Rezsőnek.
Jelzem, a melldöngetés helyett -vagy mellett- írhattad volna azt is, hogy bocs, de a vita hevében pontatlanul fogalmaztam...
Zénó


1997. december 8. - hétfõ, 8 óra 55 perc
Kedves Mindenki!

A Rádió utcával kapcsolatban érdekes cikk jelent meg a legutóbbi Narancsban, akit érdekel: www.hu.net/narancs/9_49/globusz2.html. Namost vagy gyorsan bizonyítani kellene, hogy hazudik az újságíró, vagy árnyalni egy kissé a képet, úgy, ahogy ez a cikk teszi.
Írtam 2-án holmi tükörről, s voila!, olyanok vagyunk, mint Móricka, akinek mindenről AZ jut az eszébe. Tipikus elhárító magatartás, egy szó nem esett a héten éhezőkről (már nem is írom nagybetűkkel), de már megjelent az aranyláncos-debiltelefonos Rádió utcai roma képe; Trebitsch és DCsabaS kultúrára vonatkozó javaslata alapján pedig sikerült a téma lényegét érintve olyan részterületre utalni, ami általában gondot okoz az alsó tagozatos oktatatásban. Nem semmi! Ezzel ügyesen kivetjük magunkból a problémát, nehogy egy picit is azonosulnunk kelljen az éhezővel, nehogy bele kelljen gondolnunk, hogy saját, személyes kvalitásaink vajon milyen pálya befutását tennék lehetővé hasonló alapokról és környezetből indulva! Elgondolkoztam azon, hogy miféle fordulat következett be a cigányok életstílusában az elmúlt 7 évben. Úgy vélem, semmi gyökeres változás. Csak éppen azelőtt szükség volt a képzetlen segédmunkásra, így aztán a kocsmázás, stb. (ami most a szemükre vettetik) mellett nem kellett éhezni. Volt alkalmam látni, hogy a telefonhálózat építése közben sokan hogy gazdagodnak a szegény országrészekből „importált”, döntően cigány lapátosok munkájából, akik hetekig hazamenni sem tudtak, mivel nem kaptak fizetést, azaz napi 1200-1500 forintot a 10-12 órai munkáért, amelyből fent kellett magukat is tartaniuk, s fizetni a „szállást”. Az igazsághoz tartozik persze, hogy a gazdáikhoz is sokszor késve érkezik a pénz, ugyanis a megrendelő eleve késve fizet, aztán utána mindegyik fő- és alvállalkozó számláján pihen egy kicsit (=kamatozik). Azon studírozok, hogy a vidéki kisvárosból a fővárosban került csoporttársnőm, akikhez hetente érkezett a csomag a szülőktől, s fél kiló smukkal terhelve feszt azon siránkozott, hogy milyen nehéz megélni, hogy vajon nem cigány volt-e; hogy p.matematikus ismerősöm, akinek három hónappal 3. gyermeke születése előtt már el volt intézve egy évvel korábban 1,5 millióért vásárolt házába (7 éve) az önkormányzati nagycsaládos fűtéstámogatás, amelyért Nyugathonban vásárolt Pegueot-jával ment el, hogy ő is nem-e... , de hát ez őrület! Persze tudom, hogy ezek marginális és kiragadott példák, a keményen dolgozó és nyomorgó lapátos is, a többi is, az általános az aranyláncos, a merdzsós, bunkofonos roma.
Most már csak azt várom kíváncsian, hogy a várható heti kérdés kapcsán hogyan sikerül újfent bizonyítani, hogy mennyire szépek, okosak, szorgalmasak, stb. vagyunk, az éhező meg szűnjön meg, mert nyomora is bizonyítja, hogy intoleráns, hiszen arra kényszerít, hogy figyeljenek rá!

Üdv
NyZ


1997. december 8. - hétfõ, 7 óra 48 perc
Stockede!
Eddig egyet ugyan nem értettem Veled, de tiszteltem a véleményedet, és ezen keresztül Téged is. A Levendulához intézett végső buzdításoddal viszont ez az állapot megszűnt.

Levendula:
Szerinted Rezső mikor írt olyat, hogy a cigányok lopnak? Garantáltan jobban ismeri a cigány kulúrát, szokásokat és állapotokat, mint te. Ilymódon tisztában van azzal a felfogással is, ami vélhetően komoly ideológiáját képezi a cigánybűnözésnek: cigánytól lopni halálos vétek, nem cigánytól lopni nem bűn. A hagyományos cigány felfogás a magántulajdonról igeni más, mint az európai, ami szerintem azt jelenti, hogy változtatni kell rajta, ilyen vonatkozásban szükséges az asszimiláció, ami a cigányság döntő többsége részéről meg is történt. Erről történetesen a seregbeli cigány, amúgy becsületes szobatársaim világosítottak fel olyan értelemben, hogy a fenti felfogás sok helyen -- különösen az elmaradott területeken -- még mindig eleven.
Természetesen nem vonatkozik a cigányság egészére, hiszen a többségük becsületes magyar állampolgár.
A látványosan bűnöző réteg számára viszont pont megfelelő ez az ideológia. Márpedig ez szerintem valamelyest sérti nem csak a nemcigány többség, hanem az összes kisebbség -- beleértve a becsületes cigányokat is -- érdekeit, és nem túl európai felfogás. Akár a külföldre szorult magyrság, akár a Magyarországon élő egyéb kisebbségek -- beleértve a becsületes cigányokat is -- pontosan mivel sértik az európai érdekeket?
Amúgy gratulálok: sikerült előhoznod a zsidókat és a melegeket! Remek példája ez az igen komoly csúsztatási szokásoknak: itt kérem zsidóznak!
Ja, és a cigányság valóban nem nemzetiség. Ugyanis etnikum. A kettő között definícióbeli, de nem jogbeli különbségek vannak.

UI: Ja igen, Stockede! A seregben nagyon is közeli, bizalmas kapcsolatba kerültem jónéhány cigánnyal. Jelentem: mindannyian cigánynak és magyarnak vallották magukat. A szomszédban lakó svábok sváb magyarnak. Mi ezzel a gond?
Üdv: MaCS


1997. december 8. - hétfõ, 0 óra 41 perc
Kedves Zénó!
Megható, hogy kioktatsz. Biztos "jogod" van hozzá.
Annak a törvénynek egy részét én készítettem, de az egész műveletben benne voltam az elejétől a végéig. Hála istennek olyan jól sikerült egyes része, hogy most felhozzák "ellenem".

Vicc. Mármint az a magadnak vindikált jog, hogy kinek mire van joga. Ugye milyen hülyén hangzik, ha rád alkalmazzák?

Komolyan szólva. Légy szíves kiséreld meg megérteni amit írtam. A cigányoknak ugyanis joguk van magukat magyarnak (is) tekinteni. És bárkinek el kell ismerni ezt a jogukat és ezt az érzésüket. Én is ezt teszem. A cigány folklór többsége a magyar kultúra integráns része. Miként a hazai cigány folklór sokkal közelebb áll a a magyarhoz, mint például a spanyol cigányfolklórhoz.

Az már más kérdés, hogy egyesek hatalmi és egyéb okokból mindenáron a megkülönböztetést, a különállást erőltetik. És nem ismerik sem a cigányokat, sem egy törvény mögött álló szakmai és ideológia harcokat.

Esteleg azt is keresd meg valahol, hogy mit jelent az asszimiláció. Más dolog ugyanis, ha a "magyarok" (mint emberek) elfogadják, hogy a "cigányok" magayarnak érzok magukat. És más amit Romániában csináltak a csángókkal. Az az út az easternizáció, amikor az állam felülről hozza létre a nemzetet. Ellentétben a westwrnizációval, ahol a nemzet alkot államot. (De erről már írtam az olvirban, keresd ki.) Nálunk ilyan róől szó sincs. A legtöbb bajt azok kozzák jelenleg, aki cigányabbak (pardon, romábbak) akarnak lenni a cigányoknál. Sajnos így nem tudunk segíteni a helyzeten.

üdv, rezső


1997. december 8. - hétfõ, 0 óra 39 perc
Rezső! Nincs jogod a cigányokról azt állítani, hogy ők tulajdonképpen magyarok, ha ők cigánynak tartják magukat. Hallottál már arról, hogy a csángókat egyesek románoknak tartják? Vagy a Bulgáriában élő törököket Zsivkovék eltörökösödött bolgároknak? Az Országgyűlés 1993-ban törvényt alkotott a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, és e törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbségnek számít minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére szolgál. A törvény Magyarországon honos népcsoportnak minősítette a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán népcsoportokat. A törvény tilalmaz minden olyan politikát, amely a kisebbségnek a többségi nemzetbe való beolvasztását célozza vagy ezt eredményezi. A törvény a nemzeti és etnikai önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részének tekinti, a nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok. (Lásd 1993. évi LXXVII. törvény!)
Zénó


1997. december 7. - vasárnap, 23 óra 22 perc
Kedves Stockede!

Neked meg a szád helyén is lóláb van. Hol írtam én olyat a cigányokről általában, hogy egységesen ilyenek, vagy olyanok. Azt írtam, hogy a _cigányok közül mindenki_ díjazná... Vagyis éppenhogy megkülönböztetetem azt a néhány cigányt, akik nem, és akik alkalmat adnak az általánosításra. (Az pedig nagy úr, mert te egy fél mondatom félreértése alapján általánosítasz...)

Miként a nem cigányok közül sem mindenkire vonatkozik, hogy tiszteli a magántulajdont. De róluk most nem írtam, mert nem róluk van szó. A émát pedig nem én határozom meg.

Azt pedig hogyan viszonyulnak hozzám a "cigányok", esetleg bízd rájuk. Az olyan korrekt dolog lenne a részedről.

Node kedves lóláb, akarom mondani Stockede! Mi az, hogy "díjaznak" - mármint azok cigányok egységesen, akik pedig ilyenek és olyanok is lehetnek. Általánosítasz? Ahelyett, hogy leírnád: van olyan cigány aki így, van olyan aki úgy viszonyul rezsőhöz. Szóval, tanulnod kell még ezt a frazeológiát..

üdv rezső


1997. december 7. - vasárnap, 22 óra 51 perc
Stockede!Sajátos tolerenciád szivbe markoló,egészen meghatódtam.Hiába ,él még KISZ titkárok VIT-es heve.Remélem ezekkel összhangban nehány rászorult hajléktalan is otthont kaphat nálad,őket is konténerekkel várják ,bár az szemetes.T.J szavaival élve a (fáraóhasonlat kicsit büdös,az despota volt,nem önkormányzó)összekeverted a Gizikét a gőzekével.Szóval tanulni,tanulni,tanulni.
lacó


1997. december 7. - vasárnap, 20 óra 52 perc
Levendula!
tiszta ész!
Hajrá!

Stockede


1997. december 7. - vasárnap, 20 óra 39 perc
Morika!
Nem tudom eldonteni, hogy most bajod van azzal, mit irtam vagy sem.
Paranoid scenario:
Ha a közelembe költözne egy lumpen életformát folytató család, nos akkor nem lennék boldog, függetlenül attól, hogy cigány vagy eszkimó, vagy magyar. Ha egy cigány család költözne mellém, és nem tartozának az elsô csoportba, akkor OK.
Érthetô voltam?
Nem paranoid scenario:
koszi

Rezsô!
Nagyon P.C. (politically correct)akarsz lenni, de azért kinéz a szádon a ló lába.
"A másság nem baj. Sőt. Jó lenne, ha a cigányok közül mindenki díjazná azt másságot, hogy
vannak akik tisztelik a magántulajdont."
Cizellált "én-nekem-semmi-bajom-az-Xxel-,DE...."
Tudod, a cigányok is emberek. Van, amelyik lop, van amelyik nem. Van. amelyik tiszteli a törvényt, van , amelyik nem. Szóval díjaznak mindenfélét - de téged - szerintem- nem.

Stockede


1997. december 7. - vasárnap, 20 óra 38 perc
Kedves LEVENDULA!

A hazai cigányoknak nem kell "asszimilálódniuk", nem kell identitást váltaniuk. Ilyet senki sem követel tőlük. De azért sem kell, mert ők valójában magyarok. Te viszont összekevered az életmód béli alkalmazkodás kérdését azzal asszimilációval, ami az elcsatolt magyarokat fenyegeti. Gondolom még Te sem állítod azt, hogy a szlovákiai és az erdélyi magyarok a helyi többséghez képest nem tudnak az Európában szokásos módon (értékrend szerint) viselkedni. Más a kultúráluk, de nem más az értékrendjük.
A másság nem baj. Sőt. Jó lenne, ha a cigányok közül mindenki díjazná azt másságot, hogy vannak akik tisztelik a magántulajdont.

üdv rezső


1997. december 7. - vasárnap, 18 óra 20 perc
Érdekes! Nem kaptam egy választ sem a kérdésemre!
Hát neki ugrok mégegyszer ! Ha valaki azt mondja, hogy a Magyarországi cigányság miért nem asszimilálódik, az úgy érzi hogy a határainkon túl élô magyarság is asszimilálódjon? Mert ôk abban az országban MOST (ne menjünk el a történelmi eszmefuttatásokba), igen is másképp gondolkodó, más kultúrájú, más értékrendű állampolgárok.
Mert aki elvárja mindenkitôl hogy egy hülye standardnak (életmód, lakás, ízlés, világkép) feleljen meg (ami különben szar úgy ahogy van), akkor ô fasza gyerek. Aki nem illik bele az rossz, lehet ellenségképet teremteni. A rendszerváltáskor úgyis elvesztettük az ellenségképeinket, (most esetleg a banktôke-finánctôke összefonódása lett helyette) vegyük elô a buxából a tuti régieket? Elô lehet, a cigányokat, zsidókat, melegeket stb.
Miért baj a másság? Úgy érzem itt a probléma. Anyáztok egy hátrányoshelyzetű nemzetiséget, aki (ha jól tudom nem is nemzetiség), tehát nem kapják meg az ezzel járó jogokat. Ezek után ne csodálkozzunk semmin. No ennyi.

LEVENDULA


1997. december 7. - vasárnap, 17 óra 10 perc
Kedves zs.
A Magyar (!) Máltai Szeretetszolgálat honlapja: www.social-bt.hu/MMSZ/mmsz.htm

üdv rezső


1997. december 7. - vasárnap, 2 óra 57 perc
Kedves Mindenki!
Ha nem vettétek volna észre, ezt az egész cigány nem cigány ellentétet kedvenc politikusaink szítják, éppen azért, hogy kisded (de nagy pénzekben folyó) uzelmeiket zavartalanul folytathassák, miközben ti egymás gyepálásával vagytok elfoglalva. Az egyik ember olyan mint a másik, független a borszintol, ostoba aki ezt nem látja be. Mit kell errol litániákat írni? Épp olyan evidencia mint pl. a fekete sötétebb szín mint a fehér. Na és? Eközben "kedvenc" parlamentünk olyan törvényeket szavaz meg mint pl.tévé díj ellenorök vagy mifenék átjáróháznak nézvén a lakásomat szabadon grasszálhatnak, kutathatnak, hogy vajon hová dugtam az illegális TV-(i)met.Ez aztán demokrácia, meg jog, meg minden ezt nevezem. Magyarország új politikai rendje a pénzügyi diktatúra.
Üdv, E.munkás


1997. december 7. - vasárnap, 1 óra 14 perc
Kedves Cattani! Nem értem mi az a "jelolo". Jelző helyet nem írhattad a következő mondatodból ugyanis mást derül ki. Valószínűleg jelölő, de mit és kit jelöl ki?
Tehát vannak nálunk magyarellenesek, akik közé tartozol (?) és ők kijelölnek valakiket?

üdv rezső


1997. december 6. - szombat, 15 óra 45 perc
Kedve Stockede!

Örülök, hogy ennyire toleráns vagy. Semmi akadálya ezekután, hogy a rádió utiaknak Te keressél lakásokat, lehetoleg a lakóhelyedhez közel vagy közvetlenül a szomszédba. Ilyen emberekre lenne itt Fehérváron szükség!!!

Üdvözöllek:
Morika


1997. december 6. - szombat, 15 óra 45 perc
Kedves Heves Jeges!

Te valóban reméled, hogy:
"... ahol az állam levette a kezét a polgárairól és rájuk bízta a megélhetésükhöz szükséges javak előteremtését. Ez hosszútávon talán jó megoldás."

Én éppen ezt találom merőben átmeneti jelenségnek. Végeredményben ugyanis szervezetté kell válnia az anyagi javak termelésének. Ezt nem lehet a tömegekre bízni, hiszen amúgy is egyre kevésbbé (szándékosan 2 b) tudják, hogy mitévők legyenek. A napjainkra jellemző hatalmas döntési és cselekvési szabadság csak a jobbaknak kedvez. Ahhoz, viszont hogy mindenki megtalálhassa a társadalomban a maga helyét, a jobbaknak szabadságra, az ügyetlenebbeknek pedig gondoskodásra van szükségük. Egyik feladatot sem szabad elhanyagolni.

DcsabaS


1997. december 6. - szombat, 13 óra 5 perc
rezso
A `magyarellenes` egy olyan jelolo, amelynek a jeloltjei nagyon kulonbozoek lehetnek.

It is the same but different.

Razzia Cattani


1997. december 6. - szombat, 10 óra 56 perc
UTAX!
Mondtad, hogy hagyjuk a nácikat. Valóban, a náci erôs volt, de mint már -jó régen- írtatamprovokatív céllal használtam. Viszont a rasszita tökéletesen klappol. Ha valaki azt mondja, hogy a cigányok ilyenek, meg olyanok (jellem, viselkedés) akkor az rasszista. A vérében van dolog az egy kép, hagyjuk, mondjunk helyette nyálában, nyirokcsomóiban sat. vant?
Akkora hülyeség amit mondtál, hogy az már nem is igaz. Ide mindenki jött. ez alapján szórakozni azzal, hogy akkor most kinek van nagyobb joga itt lenni enyhén szólva is agyalágyult dolog. Én például nem lennék boldogtalan, ha visszajönnének a rómaiak, persze csak akkor, ha nem kéne rabszolgának lennem (neked viszont igen-hehe).
Egy szóval, nem szeretném, ha egy népcsoportnak az lenne a helye egy társadalomban , hogy hegedül, földettúr egyebek.
Az együttélésrôl: a többséget félteni a kisebbség ellen, hát.... Olyasmi lenne, mint Meciar papa, aki a szlovákokat félti az elmagyarosodástól, nem teljesen ütôdött? Akkor a cigányoktól félteni a magyarokat nem ilyen dolog? (akkor a szlovákoknak már inkább van félnivalója)
zs. meg eccerűen jó fej és tud gondolkodni (a jelek szerint). Erre pedig számos irogató képtelennek látszik. Ez van.(Lehet, hogy én is közéjük tartozom, de szerintem nem)

Ha cigány lennél, baromira ráfaragnál, mert
gyerekkorodtól kezdve megvetnének,
ha felszállnál a villamosra, akkor mindenki a zsebéhez kapna,
az osztálytársaid csúfolnának,
cigányvicceket mesélnének elôtted,
megemlítenék, hogy a zsidók mellé a cigányokat is el kellett volna vinni,
nagy esélyed lenne arra, hogy szegény legyél,
kihasználnának agyalágyult politikusok,
esélyed sem lenne, hogy internetezz,
nem jutnál gimnáziumba sem, mert a tanáraid úgy kezelnének, mint egy értelmi fogyatékost,
a szüleid szegénysége miatt alamizsnát kapnál a suliban, a többiek meg megvetnének érte.
Próbáld ki!

G.R.!
lehet, hogy változtam, de ez inkább rezignáltság és érdektelenség. Nem látom értelmét annak, hogy pár torz gondolkodású embernek tükröt tartsak, ha már a szüleiknek nem sikerült.
Ha te nem látod a cigányság sokféleségét, az nem azt jelenti, hogy az ne lenne. Ugyanúgy léteznek az általad említett csoportok, csak a vitában ez elsikkad. Attól (is), hogy lehet (ez nem baj, csak az említetteknek ciki) rasszistának lenni (nem úgy mint a 60-as években), szóval ettôl a vita súlypontja óhatatlanul áthelyezôdött a differenciálatlan megközelítésre.

Nótárius!
Tök jó fej vagy, csak annyit, hogy akkor vagy rasszista, ha azt gondolod, hogy minden cigány kezében egy-egy obutzman és azzal lóbál. De, szerintem nem gondolod ezt.

LL Rulez!

Byron-da! (esetleg Bájrontópál)
Henus izélgetése helyett töprengj el magadon. Olyan mucsai baromságokat írtál, hogy nagyon.
Csak az ingerszegénységrôl: Henus tökéletesen leírta a dolgot. Mivel most élünk legfeljebb szerencsétlen nosztalgiát érezhetünk az elidegenedettség elôtti idôk iránt. De "emberi" szempontbôl - inger -, akkortájt talán gazdagabb lehetett az emberek élete. Szerintem a majmoknak tök jó, mert egész nap csak heverésznek játsznak, kurkászzák egymást és némi kaja után néznek. Ellenben én napi sok órát nézem a monitoromat és melózom, hogy be tudjak vásárolni. Értetted te a belvárosi bevásárlásokat!

Fonyi, Nemo, Déva, Edit!
jók vagytok

Lacó!
A magyarok arra rendezkedtek be, hogy embereket a Dunába lôjenek....Csak, mint válasz a "romák sajnos arra rendezkedtek be ,hogy elveszik azt ami kell" című büdösségedre. Te cigányozol, én magyarozok. Melyik jobb?
Kilóg a ciki a szádból, tedd vissza!!!
Ha valakit azért telepítenek vasdobozba a városon kívôlre, mert cigány (vagy akármilyen), akkor az önkormányzati szintre emelt rasszizmus. Ha valaki amerikai katona és az ôrmester azt mondja neki, hogy ebbe be, akkor legfeljebb szegény(minek ment katonának). Tengízzel ugyanez.
A márványkriptás romákkal kapcsolatban:
Annyira demagóg, mint "T.J. a néphangja". Ezzel az erôvel azt is megkérdezhetted volna, hogy a fáraók miért nem adakoztak, aztán nekik meg milyen nagy marha kriptájuk van.

Nincs két tábor!!

Stockede


1997. december 6. - szombat, 10 óra 31 perc
Utraim!
A vita anyagot lemezen körbe vittem a szomszéd önkormányzatoknál. Két falut annyira érdekelt a dolog, hogy összejöttünk, és csináltunk egy rövid és hirtelen statisztikát.
A 3 faluban él kb. össz. 70 cigány család. Ebből valamilyen szoc. segélyen van kb. 50. Ebből viselkedése alapján problémás kb. 40. Érdekes módon ezekből gyakorlatilag senki sem dolgozik viszont bk. 20-nak kifejezetten drága cikkei vannak (kocsi, arany, hifi stb.) Ezek szerintünk és a rendőrség szerint is nem erőszakos bűncselekményekből tartják fenn magukat. (vezeték, tábla, termény, üzemanyag, alkatrész, állat, szerszám stb. lopás, gagyizás, itt a piros, kártyacsalás, esetleg orgazdaság). Ezek tehát nincsenek arra szorulva, hogy dolgozzanak, bár a segéylt követelik és felveszik.
Van tehát kb. 30 család, ami kifejezetten szegény. Ebből ugye rendesnek látszik kb. 10. Ezeknél azt látjuk, hogy próbálkoznak munkát találni és a férfiaknak ez sikerül is, így a segéllyel még úgy is viszonylag normálisan elélnek, hogy a piaszámla azért nem alacsony.
A maradék 20 viszont meg sem próbál semmit. Ezek csak kiabálnak és felveszik a segélyt. Pedig a 3 faluban még kb. 10-15 embernek lenne úgy munkája a parasztoknál, hogy kapna érte kb. 6-8000 Ft kp-t és mezőgazdasági terményt úgy, hogy az házi feldolgozás után kb. 20-25000 Ft-t érne piaci áron. (Tej, gabona, hús stb. Az asszonyok gykorlatilag mindent meg tudnának cszinálni otthon, mint ahogy sok családnál ez így megy.) (Így dolgoznak a 10 rendes csalábdól is.) Mellette persze a segélyt is megkapnák, mert abban megegyeztünk, hogy még emellett is rászorulnának. Nem kell nekik! Viszont "faszistáznak" (!), követelőznek, fenyegetőznek!
A szomszéd faluban van roma önkormányzat. Testületileg elhatárolódtak ezektől a lumpenektől azzal, hogy azok lejáratják a cigányokat. Erree valami országos roma szervezet megfenyegette őket mint árulókat!
Ez a 20 család a 3 falu lakosságának kb. a 7%-a! A bűnözőkkel együtt 15%!
A Rádió utca óta viszont mind a 7 környező önkormányzatnál jelentkeztek százezres segélyekétr, az egyik helyen még tüntetés is volt, amit a falu rendes cigányai zavartak szét!!!
Üdv: Nótárius


1997. december 6. - szombat, 1 óra 4 perc
Nem tudom.
Szerintem nem kell Fehérvárra menni. A forgatókönyv szerint:
· Az Európai Unió egységes piaca a fővároson is belül növeli az egyenlőtlenségeket.
· Budapest belvárosában az épületállomány jelentős része, akár a fele menthetetlenül lepusztul és marginalizálódott rétegek által lakott szlömmé válik.
· A főútvonalak mentén felújított tömbök a hátrányos helyzetű csoportok által "elfoglalt", kiterjedt területeket veszik körül.
· Elmarad az iparosodott építésmóddal épített lakóövezetek technológiai felújítása, modernizációja, annak minden társadalmi-gazdasági következményével.
A társadalom másik fele pedig zárt területekre, az un. pozitív gettókba "vonul".
Ennyi.
Black


1997. december 6. - szombat, 0 óra 16 perc
Kedves Zénó!

Eloször is szeretnék toled elnézést kérni, ha elozo levelem hangvétele sérto lett volna.
Most reagálnék az általad leírtakra:
"Hogy a konténeres megoldás milyen megoldásnál humánusabb, nem igazán értem. "
Annál a megoldásnál humánusabb, mintha az utcára rakták volna oket. Mivel itt törvények vannnak és e törvények szerint oda kerültek volna, mivel önkényesen foglalták el a lakásokat.
"lakás céljára alkalmatlanok. (Az újságok szerint ezt állapította meg a Fejér megyei Közigazgatási Hivatal.) "
Ha láttad volna éloben a Rádió utcai kérójukat, akkor lehet hogy nem ezen a véleményen lennél. Én láttam és még a kutyámat sem engedném be azokba alakásokba, nemhogy embereket.
"Rádió utcaiakat a városon kívüli gettóba kényszeríthesse"
Ezt ki mondta neked, hogy a városon kívül van? Nem a városközpontban van, hanem a város egyik külso övezetében, ahol ugyanúgy laknak emberek. Ilyen alapon az én házam is a városon kívül van, ha a városházától légvonalban vett távolságot nézzük. Elég hülyén nézett volna ki a fotér a konténerekkel meg a cigányokkal.
Egyébként amit a végén leírtál abban igazat adok neked, de azért lásd be, nem ártana körülnézni a város vezetését illetve eljárását bírálóknak Székesfehérváron.
Szerintem a cigányokat meg kellene tanítani arra hogy megbecsüljék azt a támogatást amit a közösségtol kapnak, mert így csak röhögnek rajtunk. Egyébként a konténereket könnyebb takarítani :-)

Üdv: Morika
morika@hotmail.com


1997. december 5. - péntek, 21 óra 59 perc
Kétfelé választanám a választ.
1. Éhező gyerekek. Sajnos egy (ki tudja meddig) átmeneti helyzetben vagyunk. Egy olyan rendszerből, ahol alacsonyak voltak a bérek, de nagyjából ingyenes volt az oktatás, az egészségügy, a tömegközlekedés, az alapvető élelmiszerek, most átváltottunk egy olyanba, ahol az állam levette a kezét a polgárairól és rájuk bízta a megélhetésükhöz szükséges javak előteremtését. Ez hosszútávon talán jó megoldás. De nagyon sok ember került ezáltal lehetetlen helyzetbe, a tengődés állapotába. Sajnos nem vagyunk (voltunk) hozzászokva a kapitalizmus farkastörvényeihez. Ezek a gyerekek ennek az áldozatai. Ezek a szabadverseny árnyoldalai. A jelek szerint hozzá kell szoknunk, hogy a szabadságért cserébe óriási vagyoni különbségek keletkeztek. A megoldást sajnos nem tudom, de nagyobb figyelmet kellene szentelni ezekre a gyerekekre, hiszen ők a jövő generációja...

2. Lakásfoglalás. Nehéz lenne erről indulatok nélkül beszélni. Vajon én kapnék pénzbeli támogatást, ha elfoglalnék egy lakást, vagy esetleg dutyiba csuknának? Néha kisebbségben érzem magam... Itt a városban
mindenesetre az önkormányzat - nagyon helyesen - csak azoknak a romáknak ad szoc. segélyt, akik vállalnak némi közmunkát.

3. Diolen Mobi (hétfő 19:49) nagyon szépen leírtad, kösz. Azon gondolkodom, vajon milyen eredményre vezet ezeknek a kérdéseknek ezen a fórumon történő felvetése. Maximum egy tükröt tart elénk a netező közösség véleményéről, de megoldást sajnos nem hozhat. Így egy kicsit meddő a vita. De ez talán a dolog természetéhez tartozik.

Heves Jeges


1997. december 5. - péntek, 21 óra 49 perc
Fonyi, Némo, Déva, Edit!

Utalva Mannheimre: Abban tökéletesen egyetértünk, hogy minden kisebbségnek helye van egy civilizált kulturában. Sőt, ezt még kiegészíteném azzal, hogy a századelőn élt egy alacsony, kopaszodó emberke tőlünk keletre, aki szerint a kisebbségeknek nemhogy azonos feltételeket kell teremteni, de előnyben kell részesíteni a többséggel szemben, hiszen csak így maradhatnak fent és ami talán a legfontosabb, csak és kizárólagosan így gazdagíthatja az adott kisebbség saját kulturánkat. (Lenin után szabadon)

És hogy még egy kortársat említsek. Volt egy grúz származású valaki is arrafelé, aki bőszen hirdette a nagy orosz sovinizmust. Csekély 30 millió áldozata volt tevékenységének...(Stalin)

Ennyit a kisebbségek megértéséről és az beolvasztási kisérletekről.


Byron


1997. december 5. - péntek, 21 óra 5 perc
Gyerekek:
Minden orszag annyira humanizalt,amennyire gondoskodik azokrol, kik nem tudjak ellatni magukat (oregek, betegek). Ijeszto ez a tukor.

ciganyok:
Egyszer ennek a nepcsoportnak is meg kellene adni
a sanszot. Valahol egy nagy szamu ciganyszarmazasu ertelmiseg /babak, vedonok, tanitok, orvosok stb) kikepzesevel kellene kezdeni, kik a belejuk fektetett toket, bizalmat
sokszorosan fizetnek vissza. Hiaba mondja a nagy feher ember, hogy mi a jo, nem biztos hogy azt ok
is annak talalnak. Ezt minel elobb el kellene kezdeni, mert egyreszt ezt koveteli a humanum, masreszt az igy felhasznalt toke csak toredeke annak amibe egy esetleges los-angelesi zavargas kerulne.

Hplmjmf


1997. december 5. - péntek, 20 óra 49 perc
A romák sajnos arra rendezkedtek be ,hogy elveszik azt ami kell.Ha ugyanezt a többséghez tartozó teszi sokkal egyszerűbb az ügy,kidobják az utcára minden különösebb cécó nélkül.Nemhogy konténert,papirdobozt sem kap.Mellesleg Tengizt hasonló konténerek lakói épitették,évekig az nem gettó jellegű?A márvány kriptát épitő romák vajon hány forintot adtak?

Lacó


1997. december 5. - péntek, 20 óra 35 perc
Kedves Morika!
Mostanában nem jártam Fehérváron, nem láttam a helyszínen a konténereket. Információimat a sajtóból és a tévéből szereztem. Hogy a konténeres megoldás milyen megoldásnál humánusabb, nem igazán értem. Hacsak nem az utcára kilakoltatással vetjük össze. Hogy miért tartom a konténeres megoldást rossznak? Részben azért, mert gettó formát öltött volna, vagyis a hatóság a városon kívül, szegregációra kényszerítette volna a kilakoltatottakat. Rossz megoldás volt azért, mert az egyhelyiséges fémkonténerek a közös mellékhelyiségekkel lakás céljára alkalmatlanok. (Az újságok szerint ezt állapította meg a Fejér megyei Közigazgatási Hivatal.) Rossz megoldás továbbá azért, mert kihívóan drága, -szintén az újságok szerint- az önkormányzat 25 millió Ft-ot, vagyis 40 ezer Ft/m2-t szánt a fémkonténerre. Megbocsáss, Morika, de ez számomra azt bizonyítja, hogy a fehérvári önkormányzat semmi pénzt nem sajnált azért, hogy a Rádió utcaiakat a városon kívüli gettóba kényszeríthesse. És vajjon humánus az, hogy télvíz idején történik a kilakoltatás, melyet állítólag hat hónapra terveztek. Miért télen kell ezt a hat hónapot ott tölteni? Csak nem azért, mert ez így cudarabb? Gazdasági szempontból kihívó és irritáló a lakástulajdonhoz juttatás is, és ez valóban _igazságtalan_ a lakásra váró, jogkövető fehérvári polgárokkal szemben. Ráadásul -szerintem- nem is tekinthető megnyugtató megoldásnak a cigányok szempontjából sem, hiszen jövedelem hiányában nem tudják -még ha akarnák sem- fenntartani, gondozni ezeket a lakásokat, házakat, eleve borítékolták a "lám megmondtuk" igazát. Amiért jobb a konténeres gettónál, hogy nem került sor erőszakra, önként vállalták és választották ezt a megoldást.
Kérlek, ne velem legyél ingerült, bár valóban fűtött szobában ülök, de nem a rizsát akarom hinteni.
Üdvözöllek, Zénó


1997. december 5. - péntek, 19 óra 57 perc
Technikai megjegyzés:

Ma éjfél után leáll a szavazógép.
Minthogy a győztes magasan a pornó és az internetes prostitúció látszik lenni, kérem

Mániákust és Dajcsot,

ha annal több mondandójuk is van az általuk javasolt kérdésről, mint amennyit a zsákba beírtak, vasárnap estig küldjék el a címemre.

zs.
zsofi@mail.datanet.hu


1997. december 5. - péntek, 18 óra 59 perc
semleges:

Sajnos, csak most tudtam elolvasni a válaszod, ezért hadd fejezzem ki rögtön megdöbbenésemet a névválasztásod fölött.
Tárgyszerűen: szerintem Te nem tudhatod, hogy én mennyit tettem, ha tettem, a cigányokért, úgyhogy ezt kérlek hagyjuk.
A humánumról: furcsa elképzeléseid vannak erről a szóról.
A polgármesterről: éppen ideje. Szerintem is kár volt a 30 milliót kidobni, de nem azon az alapon gondolom így, mint Te. TÉNYLKEGES megoldás kellett volna.

(A szerinted fölösleges) Borsó


1997. december 5. - péntek, 18 óra 32 perc
Ha egy magyar ember jogcím nélküli lakásfoglaló és kidobják a lakásból, akkor se konténer lakást nem kap helyette, se a belügyminiszter nem szólal föl, sőt: senki le se sz...-ja az egészet.
Ez a véleményem.

diri


1997. december 5. - péntek, 17 óra 22 perc
Razzia,

a főnévi igenevek képzését szerintem is baromság oktatni ötéveseknek. De ez a te ötleted, nem az enyém... :) Én magyar nyelvre tanítanám őket, ha és amennyiben erre szükség van. Ezenkívül -a jelek szerint mindenki beleérti, de- nem a cigányságra vonatkozott az ötletem, hanem a szegénységre.
Ha csak a cigányokat nézem, az igazi talán tényleg az anyanyelvi oktatás lenne számukra. De az még két nemzedék, vagyis úgy 70 év. A nyelvtanítást meg holnap lehet kezdeni, és akkor ugyanúgy lesz 70 év múlva elegendő cigány anyanyelvű pedagógus.

Egyetlen komoly akadály a bűnözők fenyegetése a tantónénik felé. Azokat (mármint a fenyegetőzőket:) be kell csukni, és örökre megfosztani a segélytől. Ezt jóelőre közölni, és aki mégis, az magára vessen. Ha cigány, ha nem.

Nekem mindig ilyen holdkóros ábrándjaim vannak, mit csináljak, ez van. De jobb ötletet még nem hallottam. Tőled se, Cattani...

Trebitsch


1997. december 5. - péntek, 17 óra 10 perc
Kedves Zénó?
Miért tartod rossz megoldásnak a konténereket? Voltál itt Fehérváron? Láttad a helyszínt saját szemeddel? Szerintem a te látásod (vagy a tévéd
:-))homályos, mivel a konténeres megoldás sokkal humánusabb és igazságosabb megoldás lett volna mint a jelemlegi..
Nem tudom miért gondolják sokan, hogy X km távolságból okosakat mondva jobb megoldást tudnak ajánlani egy helyi közösség részére (itt a város lakosságára gondolok) mint az itt élo emberek.
Ebben a helyzetben nem a futött szoba mélyérol jövo filozófiai meg szociológiai rizsa kellett, hanem egy valós konfliktust kellett feloldani, a leheto legkevesebb surlódással.
Ez nem sikerült sajnos és ez nem a város hibája volt.
morika
morika@hotmail.com


1997. december 5. - péntek, 16 óra 59 perc
péntek, 11 óra 8 percnek, aki mérges:
A mérged ne homályosítsa el a látásod, mert akkor nem tudsz olvasni, vagy nem azt olvasod, ami le van írva. Nem akarom, hogy azt mondd, sajnálod a Rádió utcai cigányokat, nem akarom, hogy ne mondd, szemétség az egész, és főleg nem akarom, hogy azt mondd, hülye vagyok. Ahogy írtam volt, a székesfehérvári önkormányzat megoldásait - a konténert és a lakástulajdont is - rossz megoldásnak tartom. Úgy tűnik, te sem tartod jónak. Akkor mi a vita tárgya?
Zénó


1997. december 5. - péntek, 15 óra 39 perc
Byron!

A kulturális Grasham-törvényről (egy kis Mannheim-mel kiegészítve) :
Először egy provokatív kérdés : a Bibliát ismered-e jobban vagy az asszír irodalmat? Az asszírok a maguk korában magukat felsőbbrendűnek vallották. Szerintünk egy kicsit félreértetted, amit írtunk, ezért kifejtjük még egyszer :
A kultúra, a tudat szoros összefüggésben áll a léthelyzetekkel. Mindegyik tartalmaz adekvát válaszokat ezekre a léthelyzetekre, azaz mindegyiknek van igazságtartalma. Mikor egy kultúra magát felsőbbrendűnek vagy kizárólagosnak állítja be, ezektől a többiek által felismert igazságtartalmaktól fosztja meg saját magát. A dolog nem arról szól, hogy ki marad fönt és ki nem, hanem kinek a válaszai maradnak fönt (a történelmi példák csak illusztrációként szolgáltak). Így tehát egyetlen kultúrát sem szabad elítélni vagy elutasítani anélkül, hogy megfigyelnénk az adott válaszait és azt, hogy mire adta ezeket a válaszokat. A ciki az, hogy lehet, hogy nem az asszimiláló kultúrának van "több helyes" válasza egy adott helyzetre. Ennyit az általános alapelvekről, most egy konkrét példa :
Tolna megyében adtak lecsúszott "cigány" és "magyar" családoknak krumpliföldet használatra. Kaptak hozzá magot, szerszámokat stb. Egy részük, cigányok-magyarok vegyesen, megművelték a földet és élték tovább saját szokásaik szerint az életüket. A cigányok cigány dalokat énekeltek, a magyarok magyar nótákat. Voltak, akik nem maradtak, hanem tovább álltak sorba segélyekért, cigányok-magyarok vegyesen. Ők voltak azok, akik "asszimilálódtak" (a legújabb slágereket hallgatták). Akkor most ki adott helyes választ az élethelyzetre?

Egyébként a kérdéses problémára (mint bármilyen másikra) demokráciában nem létezik olyan megoldás, ami tökéletes lenne és mindenkinek megfelelne.
(Hajrá Nihil!)
Ezen kívül szerintünk nem nekünk kéne a legjobb megoldásokat megkeresni, hanem vannak olyanok, akik értenek is a konkrét (többnyire kompromisszumos) megoldásokhoz.

Pucros Mackó!
Herbert Gans egy szociálpolitikus (szoc-polos), aki arról írt hozzád hasonlóan, hogy nincs olyan, hogy érdemtelen vagy érdemes szegény kategória, mert ez csak egy önkényes stratégia lehet.

Fonyi, Nemo, Déva, Edit


1997. december 5. - péntek, 15 óra 25 perc
Ebben az országban van nemzet is meg szocializmus is. "Meg kell oldani a kérdéseket, akár véráldozatok árán is." ( Persze másén.)
Hát nem ismerös?
Szépen elbasszátok az egészet, de azt már nem lehet másra kenni.
Petres
Mentve: 1997 XII. 5.-én 16 óra


1997. december 5. - péntek, 15 óra 23 perc
Döbbenetes dolgok derülnek itt ki. Félelmetes, hogy milyen előítéletek munkálkodnak. Mindegyik lehetséges oldalon. persze ezeket kikapcsolni nem lehet, de jó lenne tompítani. Most már díjazom a kérdés felvetését, bár először nem értettem miért van szükség a cigánykérdés további ragozására. Nem is igen szóltam hozzá az utóbbi egy évben az olvirban és a 7kérdésben fel-fel bukkanó cigány témákhoz. Talán azért, mert tudat alatt nem akartam konfrontálódni a többséggel. Ugyanis ebben (az általam továbbra is mesterségesnek érzett) „magyar" contra „cigány" vitában a „cigány" oldalon állok. Ugyanis a megoldás csak a többségi, a „magyar" oldalról jöhet.
De kéretik elismerni történelmileg a magyarok eredendően pozitív hozzáállását a témához. Tudniillik (mint egyszer már említettem) azért nem található tőlünk északra és nyugatra arányiban annyi cigány, mint nálunk, illetőleg tőlünk délre, mert a középkorban mi voltunk az a nép, amelyik „befogadta" őket. A „nyugati" Európában olyan „megkülönböztetésben" (vagyis üldözésben) volt részük, hogy nálunk torlódtak fel. Az igaz, hogy a társadalom „alján", de viszonylag konfliktusmentesen éltek a cigányok a nem cigányokkal a Kárpát-medencében évszázadokig.

A mostani krízis, már a szocialista korszakban előre látható volt. Részben a demográfiai adatok, részben az akkori szociális segélypolitika vetítette ezt előre. Ekkor, és éppen ennek a meggondolatlan segélyezésnek köszönhetően alakultak ki, illetőleg erősödtek fel a „magyarok" részéről az előítéletek. Ugyanakkor a hivatalos magyar állam nem volt hajlandó „nemzetiségnek tekinteni" a cigányokat (mint például a románokat, szlovákokat stb.), mert annak már olyan következményei lettek volna (például iskoláztatás), amelyet részben anyagilag nem bírt volna az állam, részben a Kádár korszak második felében csökkentették a többi „nemzetiség" addigi jogait (pl. az anyanyelvi iskola), részben azért, mert egy apparátus eleve nem stratégiai gondolkozású, részben, mert elég gyönge alapokon álltak a cigányokat „nemzetiségnek" kinevezni akarók érvei. (erről később)

A jelenlegi helyzethez az vezetett, hogy a rendszerváltozás révén előállott általános elszegényedés és munkanélküliség a cigányokat fokozottabban sújtotta (megszűntek a nagy tömegű segédmunkásokat alkalmazó ágazatok) és vele párhuzamosan a szintén szegényedő „magyarok" dühe is ellenük fordult, hiszen a cigányokat még mindig (látszólag ?) jobban segélyezi az az állam, amelyik egyébként látványosan és hangzatosan kivonult erről a területről.

Az előző kormány idején a megfelelő kormányszerv tervezett ugyan parlamenti vitanapot, akciókat, de sikertelen volt. Egy ilyen akcióban magam is részt vettem. Arról az oldalról próbáltam a dolgot megközelíteni, hogy nézzük meg miképpen lehetne a „magyarok" előítéleteit tompítani. Sajnos fel kellett adnom. Ugyanis azzal a hatalmas politikai és sajtó kampánnyal szemben, amelyik a cigányok, mint a magyartól független „kisebbségség" kialakítását célozták, minden más kezdeményezés kudarcra volt ítélve. Ez ugyan hasznára volt annak a politikai csoportnak, amelyik erkölcsi tőkéjét a kisebbség védelmével igyekezett gyarapítani, és elvileg sok kérdésben igaza is volt, de a visszahatás a cigányellenesség fokozódása lett. (Sőt, a szocialisták is kamatoztatták ezt a helyzetet, hiszen sok szavazatot köszönhetnek azokak a cigányoknak, akik emlékeztek, hogy a szocializmus idején mennyivel jobb volt.)
Sajnos, az igazság pillanata attól függetlenül jön el előbb utóbb. hogy ki van kormányzati uralmon. (Félreértés ne essék. Most nem a szokásos, a jelenlegi kormány elleni politikai attitűdöm mondatja ezt velem. Nem is tehetem, mert az előző kormány sem tudta megoldani a helyzetet, inkább csak alibi húzásai voltak, és ennek a jelenlegi állapotnak megoldása messze túlmutat a pártmegközelítéseken. Éppen ezért nem is lehet eredményes olyan Getto-bizottság féle akciózás, ami korábban politikai hasznot hozott művelőinek. De a „másik oldal" sem örülhet a sikertelenségének, mert a bomba mindenki alatt ketyeg.)

És itt térnék át a csaba királyfit zenélő cigány képhez (csütörtök, 12 óra 46 perc), ami G.R. szerint látszólagos ellentmondás. A fenéket. Ha eltekintünk attól, hogy egy jó zenész azt játssza, amit a megrendelő kér, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a magyarországi cigányok magyarok. Igaz, hogy vannak olyan szociológiai, kulturális jellemzőik, amelyek miatt joggal tekinthetőek etnikai kisebbségnek, de ezek korántsem olyan jelentősek, hogy megkérdőjelezné magyarságukat. Sőt, a többiek számára éppen ezeknek a jellemzőknek (nagycsalád, vajda, összetartó közösség) fenntartása jelentenek némi biztonságot, hiszen éppen ez tartja kordában azt a más értékeket követő (dicsőség a lopás, nem veszik figyelembe a magántulajdont stb.) lumpen cigányokat. Sajnos ez az eredeti közösség is felbomlott a szocializmus idején. Azok a cigányértelmiségiek pedig, akik „kiemelkedtek", részben eltávolodtak a cigányok többségétől, részben őket sem fogadják el a cigányok.

De a másik oldalról nézve a dolgot, a cigányok magyar - vagy csak hungarus - érzelmei főleg az utódállamokban „érhetőek tetten". Emlékezzünk csak a marosvásárhelyi pogromra, amikor a cigányok jöttek a magyarok segítségére (hogyne, hiszen ők is magyarok voltak), vagy akár saját emlékeket is hozhatnék fel. Például amikor Kassán az étteremben - még a hetvenes évek elején, amikor egyetemista csoportunk tanulmányi kirándulásokon bejárta Közép-Európát - a helyi cigányok a magyar egyetemistáknak ingyen játszottak egész este.

Bár én szerencsés lehetek, mert sok olyan cigánnyal találkoztam, akikkel szemben semmi kifogásom nem lehetett, sőt. Ilyenek voltak az építkezésen megismert kubikos brigád akikkel együtt dolgoztam diákként, vagy akár egyetemista csoporttársiam, sőt egyetemi tanáraim is.

Summázva, azt akarom mondani, hogy a cigányokkal kapcsolatban is jobbnak tartanám, ha azt erősítenénk, ami összeköt, ehelyett, hogy azt nagyítanánk fel, ami elválaszt, megkülönböztet.

Más:
Kedves Cattani, hozzászólásod (10 óra 6 perc) jelentős részével (különösen első bekezdésével) egyetértek. De írod: „en magyar vagyok es ugy szidom a hulye magyarokat,
mert ugye (figyelem!erv!) kozottuk elek, sokat ismerek kozuluk, hallom amit
mondanak, latom amit csinalnak, vagyis ugy itelem meg, hogy elegendo informaci
all rendelkezesemre, hogy itelkezhessek felettuk."

Ezzel sincs sok vitám, de figyelmeztet egy másik problémára. Hála istennek az első ország vagyunk a világon, amelyik az először nálunk megfogalmazott, „az identitás választás szabadsága" elvet (Vass Csaba) törvénybe is foglalta, de ez sem egy irányú utca. Tudniillik az identitás választással nem csak jogok, hanem kötelességek is járnak. Nem lehet eljátszani, hogy identitásomnak mindig azt a felét vegyem elő, amelyik az adott pillanatban, adott szituációban a több hasznot hozza. Egy kisebbségi, és ugyanakkor magyar identitással is megáldott-megvert ember nem teheti meg azt, hogy csak annyiban vállalja magyarságát, amikor az előny, egyébként pedig úgy magyarellenes, hogy saját kisebbségét kritika nélkül ajnározza, annak (vagyis magának) minden előnyt kiharcol.
(Nem rólad van szó:)

üdv rezső


1997. december 5. - péntek, 15 óra 12 perc
Az fogott meg a vitában, hogy akik védik a cigányokat, azok magas elvi magasságból érvelnek, mindenféle etikai, erkölcsi, szociológiai, tsd.-mi elveket hangoztatnak és kulturális, történelmi hagyományokat említenek. Elviekben biztos igazuk van. De reagáljanak azokra TÉNYEKRE, pl. amit néhány oldallal lejebb említett Morika a Rádió utcával kapcsolatban, ill. a Nótárius által leírtakra. Itt mindenki kitünően tájékozott, amikor emberi jogokról, Nürnbergrol, fasizmusról, sztálinizmusról, beilleszekedésrol van szó. De nem ártana néha elballagni -mondjuk este 10 után - a pécsi "Meszes" városrészbe. (Rejtő után szabadon : "..és lesz meglepetés") .

Kérdezte valaki - elnézést kérek Tőle, nincs most időm visszakeresni ki volt az - , hogy milyen alapon lett valaki cigányvajda. Erről nincs információm, de azt tudom, hogy minél nagyobb nemiszerve volt egy férfinak, annál nagyobb volt a tekintélye. (Mindenféle pejoratív mellékzönge nélkül jegyzem meg.)

Skorpió


1997. december 5. - péntek, 14 óra 23 perc
Kegyetlen példa, de az állatvilágban a ragadozók legtöbb áldozata a fiatal, tapasztalatlan gyerek állat. Ettől nekünk többeknek kell lenni, akár állami áldozat árán is. Ha tehet valaki valamit az csak az állam lehet.
Anettet kedvelő (mert ilyen névvel itt még nem fordult elő senki és engem a Neved nagyon felizgatott. Tudtam, hogy megtalállak, kösz, hogy jelentkeztél. Gyere az olvirba, vagy a presszóba csevegni. Ngyon jó. Sok puszi.)


1997. december 5. - péntek, 13 óra 0 perc
Népszabadság 1997. december 4.

Krasznai József a Székesfehérvári Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke köszöni a város önkormányzatának a lakásvásárlásban nyújtott segítségét.

Veszprémi tudósítónktól.


1997. december 5. - péntek, 12 óra 54 perc
DcsbaS !
OK, most már egyetértünk.
Joe


1997. december 5. - péntek, 12 óra 48 perc
Csacsi ózdi!

G.R. helyettem is felelt.De mennyiben volna jó, ha ez a probléma már negyveeneakarhany éve jelentkezett volna? Akkor tudták volna jobban kezelni???
HaliPali


1997. december 5. - péntek, 12 óra 33 perc
Kedves G.R.!

En csak azokrol a szerencsetlen emeberekrol beszeltem, akik most szivnak a szocialista iparfejelesztes hasznalhatatlan "vivmanyai" miatt. Es csak azt mondtam hogy humanitarius okokbol nehez lenne rossz termelekenysegu es eladhatatlan arut termelo nagyuzemeket fenntartani.
Amit a dagadt banyaszszakszervezetisrol meg az egyeb akkori es mai fovezerekrol irtal, abban teljesen igazad van. Nekem is kifordul a galam a pofatlansaguktol.
Az orszag egyebkent te meg en vagyunk meg mindenki mas. En is meg te is eltartjuk nemcsak a mai munkanelkulieket, hanem visszamenoleg is ezt a kivalo vas es acelorszagot. Az akkor felvett, szar termekekre meg 3,60-as kenyerre forditott hitelek fedezetet nem en meg te termeljuk ma meg?

Ha jol olvastal volna, lattad volna hogy en is azt mondom: egy ilyen orszagban a _munkanelkulieket_ kene a leginkabb segiteni abban hogy uj szakmat tanuljnaka. Csak ket munkanelkuli kozott meg sajnos az a kulonbseg, hogy ha az egyik cigany, meg annyi eselye sincs munkahoz jutni, mint a nemciganynak.

"ozdi" polgar


1997. december 5. - péntek, 11 óra 58 perc
Kedves ózdi polgár!

Nem figyeltél. Vagy nagyon fiatal vagy. Az ünneplő urak tevékenyen részt vettek az u.n. eocénprogramban. Amikor ezeket az embereket rábeszélték, hogy bányásznak álljanak. Mégis ők csak szaloncukrot kapnak, a bányászok meg csak virgácsot. Legalább vegyesen kapnák!

Egyébként Te mint ózdi(???) polgár biztos tudsz tanácsot adni nekik, hogy egy 40 feletti bányász ugyan mire képezheti át magát? Abból a 300000 Ft-ból. Egy embert megemlítettek, aki a végkielégítéséből vattacukor árusnak képezte át magát. Nade egy bezárt bányáju bányászváros hány vattacukrost tud eltartani?

És mitől vagy olyan biztos vagy abban, hogy az összes munkahelyet az ország érdekében kellett bezárni? Ki az ország?

Arra meg külön kíváncsi vagyok, hogy te személy szerint kit tartottál el az elmúlt negyvenakárhány évben? ("Már elnézést kérek!")

És nem azon kellene háborogni, hogy a romáknak nincs munkájuk, hanem azon hogy EMBEREKNEK nincs munkájuk. Ha megnőssz majd te is rájössz, hogy "romának" lenni ebből a szempontból egyáltalán nem szín kérdése. Mondjuk elég rossz helyre születni, vagy egy bizonyos kort elérni.

A kgst-t, a trabantokat és a vasésacélországát az általad vehemensen védett bezárókon kérd számon.

Csacsi gyerek.

G.R.1997. december 5. - péntek, 11 óra 28 perc
Zeno!

En ejt nappalla teve dolgozok, het vegen is, megis eselyt sem latok arra, hogy egy normalis lakast vegyek. Kapni meg vegkepp nem fogok senkitol sem.
Afa, TB-t, adot fizetek, nincsenek tartozasaim.
Szuleim nem fognak venni nekem lakast, en meg keptelen vagyok osszegyujetni ra, mert egy ordogi korben vagyok, - alberlet - amibol koztudottan igen nehez kilepni.
Azoknak a ciganyoknak (fiatal, munkakakepes, radiotelefonos...) meg csak ugy odadobnak 30 millat. A kurva eletbe, de komolyan!

Ezek utan ne akard, hogy sajnaljam a Radio utcai ciganyokat.
Ezek utan ne akard, hogy ne mondjam, szemetseg az egesz.

Ne akard, hogy ne mondjam: hulye vagy.

merges_vagyok


1997. december 5. - péntek, 11 óra 8 perc
Kedves G.R. es Halipali!

Nektek nem volt eleg, hogy a "fejlett szocializmus" osszes "korszeru" ipari nagyuzemenek a dolgozoit es azoknak a gyerekeiket negyveeneakarhany evig eltartottuk? Amit eloallitanak, azt mar tiz eve is csak a KGST vette meg hoci-nesze alapon, fasza kis Trabantokert. Voltunk a vas es acel orszaga, most a munkanelkuliek orszaga vagyunk. A ketto osszefugg.
Szerintetek ezt fenn kene tartani? Nem ezen kene haborogni, hanem azon hogy egy ilyen orszag miert nem minden erejevel a munkaeroatkepzesre torekszik.
Meg arra hogy a romaknak is munkalehetoseget biztositson, es kemenyen buntesse azokat a munkaltatokat, akik a ciganyokat eleve kivagjak.

ozdi polgar


1997. december 5. - péntek, 10 óra 16 perc
Kedves nememlekszem-a-nevere!
En szemelyszerint nem vagyok Pesti mint ahogy azt szives voltal elofeltetelezni. Sot egyetemista vagyok, akinek a tandij kurvanagy problema. Szovalnem keslekedhetem kijelenteni, hogy ha egytarsadalom erteken alul kezeli bizonyos tagjait, akkor nem kell csodalkozni, ha annak antiszocialis viselkedes, meg agresszio az eredmenye.

A hataron tuli magyarokkal mar csak azert is agyrem az osszehasonlitas, mivel NEM igaz, hogy az ottaniak EGYALTALAN nem tanulhatnak az anyanyelvukon. Azt pedig nem kell magyaraznom, hogy mekkora jelentosege van annak, hogy milyen hatterbol jon egy gyerek. Ha ugye valaki olyannn csaladbol jon ahol a tizenhatodik szazad ota nem volt irastudo ember akkor az egy kicsit olyan, mintha eppen elkezdenenk az oktatast. `0-ik osztaly`- elkepzelem, ahogy irni-olvasni nem tudo oteves kolykoknek tanitjak a fonevi igenevek kepzeset. Valld be, hogy ez az otlet egyszeruen baromsag. (Trebisch?)

A cigany bunozes
Fajelmeletrol nem kivanok szot ejteni, ez ugye a Nurnbergi per ota mar nem egy aktualis tema. Minden ami az emberbol az elete folyaman lesz, az a szocializaciojanak az eredmenye. A ciganyok kozott is legalabb annyi az intelligens, es kevesbe intelligens egyen, mint a hollandok, maorik, vagy epp magyarok kozott. Fentebb mar kifejtettem, hogy ha az intelligenciajukat nem tudjak a tarsadalom adta keretek kozott hasznositani, akkor a tarsadalom elleneben hasznositjak. A kerdes az, hogyez az o hibajuk e vagy epp a tarsadalome.
Ket hozzaallas letezik: segiteni nekik, vagy nem segiteni. Vagy azt mondjuk, hogy segitunk rajtuk, barmilyenek, mivel a jol felfogott erdekeink ezt diktaljak. Vagy azt mondjuk, hogy nem segitunk rajtuk, mert bunozok, mert nem hajlandok tanulni, egyaltalan semmilyen erkolcsi tartas nincs bennuk, es akkor az a kovetkezo, hogy mivel nem fogadtak el a segitseget, es bunoznek, vagyis legbelso kivalasztodas folytan hajlamuk van a bunozesre, az egyetlen megoldas, ha gazkamraba kuldjuk oket, vagy kitelepitjuk oket, ahogy ezt lathattuk. Ez utobbi felfogas, ugye nem az amivel szep hazank onbecsuleset megtartva menetelhetne az Europai Unio neven jelolt, tortenelmen kivuli liberalis demokraciaba. Nem allhat meg az ido. Mert ha megall, akkor Zsoltit minden heten megverik hazafele.

Ausztralia europid lakossaganak kilencven szazaleka azoknak az egykori bunozoknek a leszarmazottja akiket a tizennyolcadik szazad folyaman kitelepitettek az Egyesult Kiralysagbol. A magyar valogatott ugye nemreg a Nepstadionban szivott le az Ausztraloktol.

`A magyarokat gyalazni lehet? Az nem rasszizmus?` Na ha ez szamit valamit, akkor van annyi kulonbseg, hogy en magyar vagyok es ugy szidom a hulye magyarokat, mert ugye (figyelem!erv!) kozottuk elek, sokat ismerek kozuluk, hallom amit mondanak, latom amit csinalnak, vagyis ugy itelem meg, hogy elegendo informaci all rendelkezesemre, hogy itelkezhessek felettuk.

De egyaltalan, ki kapcsolta be ennek a szamitogepet?

I come from a land DownUnder...

Razzia Cattani


1997. december 5. - péntek, 10 óra 6 perc
A bányász gyerekeknek azt, a mára már banálissá vált tanácsot tudnám adni( bocs a plágiumért, rádió utcai c.gányok ),hogy foglaljanak.
Akár Mikulás bácsit, akár 300 kilós Sch. urat, akár hont is ahol megbecsülik őket.
Itt erre nincs sok esélyük.
Evviva Bányászland...
Smár:HaliPali


1997. december 5. - péntek, 9 óra 56 perc
Tegnap volt a tévében hogy aláírták ezt a taposóaknáról való lemondásszerződést. És miközben mutattak féllábú gyerekeket, akik a taposóaknáktól vesztették el a végtagjaikat, azt mondta a szpíker, hogy bezzeg Magyarorszég kifejlesztette a "humánus taposóaknát", szó szerint, aztán meg mondta hogy ez az "emberbarát taposóakna" (szó szerint) csak ezer forintba kerül,míg a rendes 1000 dollárba. Megáll az ész!
Nahát igy vagyunk mi humanisták meg emberbarátok mindenben, és mindenkivel.

Anette
(Anettszerető te miért szeretsz engem?)


1997. december 5. - péntek, 9 óra 44 perc
Kedves gyerekek!

Tegnap szép ajándékot adott a Mikulás bácsi (St. Claus, Télapó, Hokkamakka vagy micsoda, válogathattok) a bányász gyerekeknek. Bensőséges mikulásünnepséget tartottak, melyen részt vettek a bányászokért most, valamint a korábban felelős miniszter urak, s melynek jelenlétével is súlyt adott (mind a 300 kilójával) Sch. úr bányász-érdekvédő és nagyvállalkozó, az éhes bányász gyereket védelmezője. A Mikulás bácsi (St Claus, stb ld. fent) kitűntetett egy bányaigazgatót, mert jó munkája révén sikerült a bányáját bezárni. A bányász gyerekekről sem feledkezett meg, ó dehogy! Felajánlotta nekik, hogy amennyiben ők is jók lesznek és önként felmondanak, a bányász-végkielégítés háromszorosát(!) is megkaphatják, azaz akár egymillió forintot, amiből gondtalanul élhetnek életük végéig. Merthogy munkát már a büdös életben nem kapnak többé, valószínűleg! (Hogy az a rossz bányász gyerek, aki nem hajlandó önként lekopni, mit kap és hová, arról nem esett még szó. Találjátok ki!)

Tehát gyerekek jól figyeljetek:
Mondjuk átlag 10 évet dolgoztak ezek a gyerekek a bányában. Amiért az egyszeres végielégítés ugye kb . 300000 Ft. Egy átlagos Pentiumos konfiguráció ára, hogy az internetezők is értsék.

Szóval gyerekek, mi szociálisan érzékeny és igazságos társadalmunk szerint:
- T doktornö 800-szor
- K bankár úr 40-szer
- B bankár úr 16-szor
- a lakásfoglalók 2,5-szer JOBB gyerekek a JÓ bányász gyerekeknél. Hogy a rossz bányász gyerekeknél mennyivel jobbak, vagy az ő jóságuk hány év bányát jelent, azt számoljátok ki Ti.
És hogy a hajrástockedézőket megnyugtassam, a bemutatott bányász gyerekek mind egyformán feketék voltak. Nem tudtam őket megkülönböztetni.

Na aludjatok jól ha tudtok.

G.R.


1997. december 5. - péntek, 9 óra 34 perc
Byron!
Én nem sülyedek odáig, hogy olyan jelzőket használjak bárkivel kapcsolatban, mint te.
Mivel " vádjaim" egy részét elismerted talán a maradék sem trafált annyira mellé.
Egyre kérlek, maradj objektiven a témánál és ha velem kapcsolatban van problémád, akkor a sértéseidet kicsit burkoltabban közvetitsd.
Előre is köszönöm:
Henus a Haragos Vértyúk


1997. december 5. - péntek, 8 óra 9 perc
Byron !
A Személyekedésen kivul vélemenyed is van ??
Az IFA- hasonlat egyszerüen remek. Gratulálok.
Henus a Vértyúk


1997. december 5. - péntek, 8 óra 0 perc
LL irasara reagalva:

Hallottam mindket kiserletrol, de szerintem a masodik sztori az erdekesebb most:

>2. 6-8 éves iskolások, egy osztály. A tanítónéni >bejelenti, hogy a kék szemű gyerekek
[...]
>szemüeknél!. A többiek ahol lehetett kerülték, >kizárták ill piszkálták őket. Tanárnő
>A kisérlet teljes időtartalma 1 nap volt.
Nos, tegyuk hozza, hogy ennek a celja az volt, hogy az embereket, gyerekeket megismertesse avval az erzessel, helyzettel, amelyet a hatranyosan megkulonboztetett kisebbsegnek (pl. feketek, ciganysag, stb) NAP MINT NAP el kell viselnie.
Ez a kiserlet csak 1 napig tartott, illetve tobb ilyen kiserlet is volt, felnottekkel is, az meg csak 2-3 ora volt.
De a dokumentumfilmbol, ami errol szolt (a cime "Akinek a szeme kek", itthon az HBO-n futott nemreg, tobbszor is) azt a tanulsagot vonta le, hogy ez egy hatasos pedagogiai dolog, igaz, hogy amig a kiserlet folyik, addig meg vannak alazva az alanyok, es rosszul erzik magukat, de kesobb ha latnak egy megkulonboztetett embert, akkor nem arra gondolnak, hogy budos **, hanem gondolkoznak. Es toleransabban lepnek fel, mint most.
Szerintem ez egy hatasos eszkoz, ha rajtam mulna en bevezettetnem az iskolakban, tenyleg csak egy nap az egesz, es szerintem tenyleg oriasi (pozitiv) hatast gyakorol az emberekre, gyerekekre ez megjelentosebb.

JZ


1997. december 5. - péntek, 0 óra 22 perc
Mindenki!

azt kérdeztem még az elején, mit kell tenni szerintetek ahelyett, hogy hagyjuk megrohadni a fölösleges kaját, aztán kidobjuk. Válasz?

Fonyi, Nemo, Déva, Edit!

hogyhogy szoc-polos? ki az a Gans?

Pucros Mackó


1997. december 5. - péntek, 0 óra 12 perc
Az éhező érdi gyerekeknek a szüleik is éheztek?
A Rádió utcai családok nagyobb része nem önkényes beköltöző volt, hanem nagyösszegű lakbár és közműtartozásaik miatt még 1989-ben költöztette oda őket -szükséglakásba, törvényesen- at önkormányzat. Vajjon az 1,6 millió Ft értékű öröklakásokat, családi házakat fenn tudják tartani, lesz pénzük villanyra, vízre, fűtésre stb.?
Aki csak a tv-ből és az újságokból "ismeri" a cigányokat, igen fennkölten tud nyilatkozni a probléma helyes kezeléséről.
Aki kényszerűségből a közelükben lakik, kevésbé árnyaltan fogalmaz, és mintha nem lelkesedne eléggé.
Sok az indulat, kevés a kézzelfogható eredmény.
Szerintem a legtöbb kárt a "széplelkek" és a demagógok okozzák.
Munkából szerzett, megélhetést biztosító jövedelem és oktatás-nevelés; valószínűleg ezek vinnék előre az ügyet. Szegény országban, nagy munkanélküliség mellett is lehetne okosabban felhasználni a meglévő eszközöket. A székesfehérvári önkormányzat -bár úgy tűnik, hogy az átlagnál jóval több a pénzük- rossz megoldást választott. Rossz megoldás volt a konténer (ami bizony gettó), és rossz megoldás a lakástulajdonhoz juttatás is, ha a folyamatos kereső foglalkozást nem biztosítják.
Valamit a nevelésről. A nővérem már több, mint tíz éve nevel egy cigány kisfiút, mint hivatásos nevelőszülő. A kisfiú csecsemőkora óta volt nevelőotthonban, az anyja félévente küldött az intézetnek egy levelezőlapot, így "ápolta" a kapcsolatot a gyermekével, akit ezért nem lehetett örökbeadni. A kisfiú értelmileg, érzelmileg visszamaradott volt. Nővérem kb. három éves korában ismerte meg, amikor a lánya a gyermekotthon óvodájába ment dolgozni. A kisfiú, aki addig senkihez nem kötődött, "beleszeretett" a nővérem kislányába, leválaszthatatlan lett róla. Hétvégeken kivitték az otthonból, moziba mentek vele, bábszínházba, vidámparkba, kapott saját "civil" ruhát, játékot, stb., elvitték nyaralni a Balatonhoz. Egy-másfél év alatt utólérte kortársait, normális, jókedvű, vidám kisfiú lett belőle. Egyik hétvégén -ahogy évek óta minden hétvégén, rendszeresen történt- ment a nővérem a gyermekotthonba, hogy hazavigye a gyereket. Nem találta. Kiderült, hogy az emberséges, szakképzett, gyermekszerető intézeti nevelők már a hét elején "átirányították" a kisfiút egy másik nevelőotthonba, kb. 70 km-rel távolabb.- Miért? -Csak! Átszervezés volt, kedves X.né! -De hát miért nem szóltak, tudják, hogy rendszeresen kivisszük a gyereket, foglalkozunk vele, kötődik hozzánk, hogy lehet bennünket ilyen lelketlenül elszakítani? - Maga nem az anyja a gyereknek, nem kötelességünk tájékoztatni! Nővérem nem sajnálta a fáradtságot _két hónapjába tellett!- visszahozatta a kisfiút. Ekkor volt hat éves. Augusztus végén kiderült, hogy az intézet a gyógypedagógiai osztályba iratta be a gyereket, mert nem találták iskolaérettnek. Kiderült, hogy iskolaérettségi vizsgálatra nem is küldték a gyereket. A nővérem elvitte, a bizottság érettnek találta! Ekkorra sikerült elintézni a nővéremnek, hogy "alkalmasnak" találták nevelőszülőnek, és végleg hazavihette a gyereket, aki mostmár nyolcadik osztályos, négyes tanuló, fogszabályozót hord, gitározik, boldog tinédzser. (Nem tartozik szorosan a történethez, de nevelőszülei szerényen élő munkásemberek.)
Zénó


1997. december 4. - csütörtök, 23 óra 55 perc
Fonyi, Nemo, Déva, Edit!

Az mind nagyon szép, hogy ennyire egyoldalúan kezelitek az alábbi véleményhalmazt, csak sajnos "hely hiányában" Ti sem mondtatok egyetlen megoldásra vezető lehetőséget.
Ami pedig a "kulturális" Grasham-törvényt illeti, miszerint a gyengébbik kiszorítja az erősebbet, vagy legalábbis túléli, szerintem abszolút nem állja meg a helyét ebben a kérdésben.

Ellenben fenntartom azt a véleményemet, hogy az állami (oktatás, irányított szoc.juttatások) és fokozott társadalmi segítség mellett igenis döntési kényszerbe kell hozni a roma kisebbséget.
Akarnak-e a társadalom tevékeny részesei lenni vagy nem.
Ismétlem: minden lehetőséget biztosítani kell számukra. Ha nem akarják, hát nem.
Akkor viszont magasról le kell...

Byron


1997. december 4. - csütörtök, 23 óra 27 perc
Joe!

Szerintem a segélyezőnek ne az legyen a felelőssége, hogy a segélyezett mit kezd majd az adománnyal, hanem az, hogy csakis az arra előzetesen érdemesek látszók kapják meg a segélyt.

A segély tényleges felhasználásának leghatékonyabb módját bízzuk a segélyezettre. Ebből a szempontból tehát felnőttnek tekinthetjük. Ha rosszul bánik a segéllyel, az részint a maga baja, részint pedig ezt a tényt a következő alkalommal figyelembe lehet venni.

A segélyezésnek a fenti formáját nem nevezném atyáskodásnak, hiszen nem kötelező elfogadni.


A témával kapcsolatban nagyon fontosnak tartom Nótárius (csütörtök, 16 óra 4 perc) hozzászólását, ami világos példát ad arra, hogy a rossz segélyezési és adakozási szisztéma milyen sokat _árthat_ a társadalmi állapotoknak. Hiába, a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve. Szóval ismételten hangsúlyoznám az erőteljes kontroll fontosságát, hogy hova és kiknek, milyen alapon megy a pénz, vagy amit adunk.

DcsabaS


1997. december 4. - csütörtök, 21 óra 12 perc
Most pottyantunk bele, és nem volt időnk rendesen végigolvasni az egészet, ezért összevissza válaszolunk (főleg régebbiekre).

D!
Mivel a szöveged elején azt írtad kb., hogy objektívnek kell lenni, felvilágosítanánk, hogy a végén javasolt 3 pont eddig párszor már megvalósult hivatalos szinten pl.:
- Jakobinus diktatúra
- III. Birodalom
- Sztálini Szovjetunió
Reméljük, ez elég....

Mindenkinek aki szerint a Charta műbalhé :
Szerintünk nem (pl. a Magyar Rádió esete).

Kultúrák között szerintünk nincs hierarchia, minden kultúrának van adekvátsága, különben nem létezne. Egyszerűen csak akkor van gond, amikor az egyik kultúra magát magasabb rendűnek nevezi. Ezek általában az agresszívebb, felszínesebb és a történelemben eddig mindig hamarabb eltűnt, azaz "életképtelenebb" kultúrák (csak megemlítenénk az inkvizíciót is esetleges példaként, vagy az összes hódító jellegű kultúrát az Asszíroktól a viktoriánus Angliáig, akiket csak és kizárólag saját maguk tekintettek felsőbbrendűeknek csak éppen ezt az összes többi kultúra leszarta és túlélte).

Hely hiányában nem írjuk le a szociológia, pszichológia, közgazdaságtan és egyéb társadalomtudományok által feltárt TÉNYEKET, mivel a sztereotípiákon és a durva előítéleteken ezek elég nehezen változtatnak. Mindenestre megdöbbentett minket, hogy ennyien hagyják magukat manipulálni a társadalomban élő sztereotípiák, előítéletek által. (Eliot Aronson műveit olvassátok!)

Purcos Mackó!
Nem vagy te véletlenül szoc-polos, mivel csomó olyan jó dolgot írtál, mint Gans, aki kár, hogy nem tudott hozzászólni az itteni előítélethalmazhoz?

Stock Ede!
Kicsit álmodozó vagy, de HAJRÁ, veled vagyunk!

Fonyi, Nemo, Déva, Edit


1997. december 4. - csütörtök, 19 óra 54 perc
Kedves Georghe Furnér!

Pontosan ezt is mondják! Na és? Van nekem olyan román ismerősöm aki itt él (nagyon jól) évek óta, a férje magyar, ennélfogva a gyereke félmagyar és mást se hallani tőle, mint hogy útálja a magyarokat. Na és? Hívjam ki a Horváth Alit?

Rétegelth-Lemezz György


1997. december 4. - csütörtök, 17 óra 41 perc
Kedves LL!

Ebből is látszik, hogy mi nem vagyunk amerikaiak! Amikor én katona voltam és újoncként megszivattak minket, megfogadtuk, hogy sose leszünk ilyen patkányok az utánunk jövőkkel. És úgy is lett! (Aztán öregkatonaként is fűthettünk, meg takaríthattuk a körletet. Aki volt katona, az tudhatja csak, ez micsoda szentségtörésnek számít. De megérte.)
Nem lehet, hogy mi mások szemétsége miatt szívunk? Bármelyik országot megnézheted, amelyik most a fajok közötti egyenlőség harcos híve, mindnek van vaj a fején. Több mint nekünk valaha. Szinte mindnek volt gyarmata. Az USÁ-ban még bőven a II. VH után is volt faji megkülönböztetés. Hogy a holland-angol Dél Afrikáról ne is beszéljünk. (Bár Mrs Mandela is megéri a pénzét! Igaz őt meg kell érteni, egyesek szerint.) Ezek a nagymenők a saját disznóságaikat kenik másokra! Mi meg amilyen kishitű, gátlásos nép (vagyis hülyék) vagyunk, át is vállaljuk! Na már aki.
Üdv
G.R.


1997. december 4. - csütörtök, 17 óra 20 perc
Henuskámnak!

Édesem. Remélem nem kívánod tőlem, hogy hosszú kommentárt fűzzek igen primitív kisérletedhez.
Az első két jellemző (elefántcsont-torony, aranyszemüveg) leppattannak rólam, mint kerékpáros az IFÁ-ról.
Az ingerszegénységbe kevert utalást (Amerika) elnézem neked, mert tudom, hogy az irigység beszél belőled.
Bevallom, a belvárosi vásárlásokat nem értem.

Ami a kétkezi munkásokat illeti, csak annyit mondok, hogy nézd meg a Fújhatjuk című mozit.
Talán lesz benne néhány mondat, ami szerény képességeid ellenére eljut a tudatodig.

Köszi,

Byron


1997. december 4. - csütörtök, 16 óra 57 perc
Nem bírom megállni.

Utax ! Olvasd el ! Te írtad, én átírtam:

más. na akkor hogy is volt. valahogy úgy, hogy itt voltunk mi ROMÁNOK, meg még jó néhányan, aztán jöttek mások is, pl a MAGYAROK. hello fiúk, mi is szeretnénk itt élni, ok, gyertek csak nyugodtan, szépen hegedültek a MAGYAROK, nem volt semmi gond,
aztán egyszercsak lettek gondok, hogy ki hibájából, azt hagyjuk, és most itt állunk bután es nem tudjuk, kinek és mit kéne tenni, pedig
érezzük, hogy valamit kell, mert ez igy nem mehet tovább. most
akkor együttélünk ? vagy elkülönülünk (gettó) ? vagy
alkalmazkodunk ? ők hozzánk, vagy mi hozzájuk ? kinek kell
alkalmazkodni ? aki később jött, aki kevesebben van ? vagy a többségnek ? a kutya csóválja a farkát, vagy a farok a kutyát ?

Történelemből elégtelen, nullszint alatt.

Georghe Furnér


1997. december 4. - csütörtök, 16 óra 46 perc
Nem sikerült végigolvasnom, remélem nem lesz ismétlés.

Nem ismerek cigány embert, nem ismerem a cigány "réteget" sem. Nem ismerem a problémáikat. Csak előitéleteim vannak a cigányokkal kapcsolatosan és azok nem pozítívak.

Nem tudok megoldást és választ sem adni az éhezésre vagy a Rádió utcai eseményekre. Az előítéletekről és a rasszizmusról jut eszembe.

Az elszigetelt és meg nem értett amerikában végezték az alábbi kisérleteket.

1. Homogén csoportból (egyetemisták) véletlenszerűen kiválasztottak egyéneket. Két részre osztották őket véletlenszerűen. Börtönőrökre és rabokra. Az egyetem pincéjében berendezett börtönbe zárták őket. Mindenki tudta, hogy csak kisérlet! Az egy hétre tervezett kisérletet négy nap múlva le kellett állítani, annyira eldúrvult, pidig fizikailag a börtönőrök nem érhettek a rabokhoz és nem bántalmazhattak senkit.
A börtönőrök a rabokat (mind egyetemisták) bűnösnek, agresszívnek és elítéledőnek tartották még évek múlva is.

2. 6-8 éves iskolások, egy osztály. A tanítónéni bejelenti, hogy a kék szemű gyerekek butábbak, lustábbak, rosszabbak, gonoszabbak stb. mint a más szeműek. A könnyebb megkülönböztetés érdekében szalagot kell viselniük, hogy már messziről felismerhetőek legyenek. Rövid idő múlva a kék szeműek lesütött szemmel jártak, külön csoportot alkottak a többiektől, és !magukat is rosszabbnak tartották a nem kék szemüeknél!. A többiek ahol lehetett kerülték, kizárták ill piszkálták őket. Tanárnő ekkor bejelenti, hogy tévedett és pont fordítva a kék szeműek a jobbak. Szalagcsere. Az elkülönülés, lesütött szem most a nem kék szeműeknél jelentkezett (még hamarabb mint először). A kék szeműek pedig lelkesen visszadták amit kaptak.
A kisérlet teljes időtartalma 1 nap volt.

LL


1997. december 4. - csütörtök, 16 óra 6 perc
Uraim!

Mivel ha kiderülne, hogy honnan írok, egy bp-i ismerősöm cégének jelszavát használom. Nem tudom, hogy ki tudják-e deríteni, de mivel a falu egyetlen computerét használom (amin az Internetet a képviselőtestület a saját zsebéből fizeti) ha az eredeti adataim kiderülnek, elvesztem az álláso,mat.
Egy kis falu jegyzője vagyok. A falu mezőgazdasággal foglalkozik. nem kifejezetten szegény, de fejlesztésre semmi sem jut. Viszont senki sem nyomorog, mert a polgármester és a képviselőtestület nem hagyja. (ez gyakorlatilag 3 cigány család fokozott támogatását jeleni)
Él nálunk 16 cigány család. (Romának tényleg csak a férfiakat nevezik.) 7 egyáltalán nem problémás. Rendesen dolgoznak, keresnek, rendben tartják a házukat, szépen öltözködnek, tiszták. Semmi negatív hivatalos ügyük nincs, és általában a faluszépítési napokon is résztvesznek. Senkinek egy rossz szava nincs rájuk, mindenki a barátjuk.
Egy család elég igénytelen, de súlyos gondunk még nem volt velük. A többi család problémás. Gyakorlatilag nem dolgoznak, mégis viszonylag jó kocsijuk van (5-nek), ez az 5 tele van arannyal meg méregdrága műszaki cikkekkel. (Az egyik a nyáron vett házimozit kivetítős tévével.) Ennek ellenlére a házaik többnyire elhanyagoltak, mindről hullik a vakolat, rossz a tető, gazos a kert. Egyik-másiknál olyan a bűz, hogy még a szomszéd tehenein túlról is azt érezni. (Mindez persze különböző mértékben van így.)
Ezen túl gyakorlatilag minden segélyt megkapnak. Nagyon ügyesen úgy intézik, hogy mindenre jogosultak legyenek. Mindenhová kocsival járnak, a segéylért is van pofájuk kocsival jönni. Mindegyiküknek nagy kocsija van, rendszeresen cserlélik, ha nem lennének összetöredezve millió felett lenne az összesnek az értéke, de az egyik kb. ötmilliót ér. (Persze az a család is felveszi a segélyeket.)
Az a gondunk, hogy hivatalosan mi adunk oda egy csomó segélyt, és nem tehetünk semmit, hiába tudjuk, hogy kamu. (Ha megpróbálnánk a törvényes úton tenni ellenük valamit, nem hiszem, hogy nyugodtan alhatnánk.)
Ha bármi baj van, egyből a faluházára jönnek. És ez nagyon fontos: bármi baj van, mi csináltassuk meg, mert ők segélyen vannak!!! Egy példa: két hete az egyik családnál csőtörés volt. Azonnal jöttek hozzám, hogy javíttassam ki mert náluk kisbaba van! Nem hogy a rádiótelefonján felhívta volna a szerelőt a szomszéd faluban! (Az összes mesterember telefonszáma ki van téve a hirdető táblára.) Nekem kellett volna megcsináltatnom mert még valamikor 91-ben önkormányzati támogatással kaptak vezetékes vizet. Ugyanez van ha beázika tető, ha betörik az ablak. Ha nem kapnak meg valamit ingyen (ami az esetek többségében így van) azonnal én vagyok a rasszista, a faszista (így mondva) és pontosan tudják, hogy az ombutzmannal kell fenyegetőzni. (Ilyenkor aztán a faluháza ablakaia is be szoktak törni az éjjel, és ezt-azt "ismeretlenek" egy-két napon belül bekennek trágyával.)
A gyerekeik nemigen járnak iskolába. Ezt pontosan látom, mert a busz az ablakom elől indul a körzetes iskolába a szomszéd faluba. 8 cigány család gyerekei járnak (vagy jártak) rendszeresen, a többié hetente kétszer háromszor. Az a baj, hogy ezek rendszeresen cikizik a többit, hogy stréberek, és minek az iskola. Az iskolában ezeket sem merik megbuktatni mert főleg a falvakban lakó tanítók félnek. (Ha pénzt kapnának a jó jegyekért, biztosan megkapnák, mert senki nem merne rossz jegyeket adni nekik.)
A fent jelzett 7 rendes cigány családból az egyik lány a titkárnőnk. Középiskolát végzett jó eredménnyel, tud gépelni, kezeli a computert, este németül tanul, és nagyon szorgalmas. Sokat beszélgetek vele a cigánykérdésről is.
Ő állítja, hogy sem a faluban sem az iskolában nem volt hátránya abból, hogy cigány. Viszont arra panaszkodik, hogy a lumpen 8 családból őket és a többi 6 rendes családot állandóan piszkálják, hogy magyarbérencek és árulók! A faluban 9 cigánynak vn érettségije, amivel kiérdemelték az okostojás meg a professzor gúnynevet.
A faluban amúgy elg sok a kisebb lopás, általában az udvarokból lopnak sokat. Erre megszerveztük, hogy két férfi minden éjjel járőrözik. Elég gyakran megdobáljál őket trágyával (tudjuk, többször látták, hogy a rendetlen családok gyerekei de elkapni sose sikerül őket), és asszonyok, férfiak, gyerekek hangosan "gestápómak" nevezik őket.
A faluban amúyg nincs cigányozás, mivel a cigány lakosság kb. 40-50%-a rendes. Ezért a maradékot egy tévéműsor adta ötlet óta dakotának hívják, így a rendes cigány családok sincsenek megszégyenítve.
És amiért végül mindezt leírtam: szerda délelőtt a 9 család (a 8 lumpen és az egy viszonylag normális) küldöttsége a kocsmából átjött hozzám, és közölték, hogy családonként egymillió forintot akarnak, mert ők sem rosszabbak mint a fehérváriak!!!!!!!!
Üdvözlettel: Nótárius

Remélem, nem néztek rasszistának. Nem vagyok az.


1997. december 4. - csütörtök, 16 óra 4 perc
GR!
Osztom véleményedet, mindkét hozzászólásodban.

A vajda kérdés érdekes. Nem tudom annak idején milyen szepontok alapján lett valaki vajda,de volt tekintélye a cigányok előtt. Nem volt hivatalos a dolog, de ha valami zűr volt, a helyi rendőr a vajdához fordult(ha volt) és vitás ügyet lezártnak lehetett tekinteni.A vajda rendet teremtett.

Ma hivatalos úton lehet valaki egy-egy romaszervezet vezetője, csak egy baj van, a cigányok le se szarják, nincs semmi tekintélye.

Utax
Igazad van, az amerikai katonák laktak ilyen konténerekben, de csak ideiglenesen.
A cigányokat hosszabb távon képzelték el ilyenekben. Ám még mindig jobb egy putrinál. Félő azonban, hogy idővel a konténereket is lelaknák.

gázsi


1997. december 4. - csütörtök, 15 óra 55 perc
DcsabaS !

Akkor van igazad, ha kimondjuk, hogy a segélyezö felelösége az, hogy a segélyezett mit kezd az adománnyal. Lehet ez is persze, de sokkal szimpatikusabb az, ha a segélyezettet felnöttnek, önállónak tekintjük ! Meg aztán lehet, hogy pont ö tiltakozna az atyáskodás miatt.

Joe


1997. december 4. - csütörtök, 15 óra 45 perc
Bocs a faszozos én vonlák a HaliPali

1997. december 4. - csütörtök, 15 óra 30 perc
Vajon mér ragattunk lefele a GETTO, GETTO, GETTOnál meg a utax faszánál???

1997. december 4. - csütörtök, 15 óra 30 perc
G.R.

Bocs, de megint nincs idom bovebben valaszolni, (nem hiszem hogy meg ebben az evezredben lesz...) ugyhogy gyorsan csak egy kicsit.
Eloszor is orulok hogy nem sertodtel meg, mar egy kicsit aggodtam, es annak is orulok hogy a 7?-t hasonloan latjuk.
Egy kicsit igazsagtalan voltal azonban amikor azt mondtad hogy nem javasoltam semmit. Lehet hogy ez nem az en eredeti otletem, de itt meg nem lattam mielott leirtam, hogy nemzetisegge kell tenni a ciganysagot, meg van ido a 2000-es nepszamlalasig, es utana szamaranyuknak (szerintem kozelebb van az 1m hoz mint a felmil-hez) megfeleloen kollektiv jogokat adni nekik. 10% korul ez mar igen komoly, az EU normai szerint.

J.H.H.


1997. december 4. - csütörtök, 14 óra 48 perc
Kedves Vitázók!

Mindenki nagyon ért a Rádió-ügyhöz, de nekem azért lenne egy kérdésem azokhoz, akik védik az ottani cigányokat:
Jártatok ti a Rádió utcában?
Ismertétek az ottani cigányokat?
Láttátok a konténereket?
Mivel székesfehérvári lakos vagyok és a dolog is érdekelt, vettem a fáradságot és elmentem a Skála elotti térre, ahol a konténereket a polgármester kiállította, hogy mindenki megnézhesse hova költöznek a cigányok. Meg kell, hogy mondjam, a konténerek a Rádió úti lakásokhoz képest palotának tuntek, ezért nem is értettem, hogy milyen gettóról beszélnek a barom szervezeteik. (nekem gettóról a náci táborok jutnak eszembe, itt szó sem volt ilyesmirol).
A Rádió úti házat nem csak a hiradónól láttam,a bontásnál is ott voltam és a haveromék a kérdéses cigányházzal szemben laknak, így én is láthattam néha a show-t. Ha családi pótlékot osztottak, akkor három napig nem lehetett lemenni az utcára, mert szó szerint életveszélyben volt az ember. A cigányok tökrészegen randalíroztak a környéken, senkire nem hallgattak, a rendorség sem mert kijönni.
Ilyen elozmények után a polgármester próbált egy humánus megoldást találni, de a sajtó sajnos megakadályozta ebben.
Az a véleményem, hogy ezek az u.n."emberek" nem érdemlik meg az ember jelzot, mivel viselkedésükben emberi vonások nem fedezhetok fel. Most egy orvosi rendeloben laknak, igaz csak egy hónapig, de már meg lehet tekinteni az épületet, a romák cirka egyhetes bentlakása után.
Mocsok, buz, szemét. Ez saját szememmel láttam, mert ma délelott arra jártam és megnéztem a környéket.
Kedves porgárjogi aktivisták, mielott elkezdenétek védeni a kérdéses cigány családokat, nem ártana ellátogatni Fehérvárra egy kis személyes tapasztalatgyujtésre.

Üdv: morika
morika@hotmail.com


1997. december 4. - csütörtök, 14 óra 38 perc
ezt nem értem. az egyik azt mondja, hogy cigány iskolák kellenek, ahol cigányul tanulhatnának (mert ugye a magyar gyerekek magyarul szeretnének), mert az milyen jó lenne a cigányoknak, a másik meg azt, hogy ez rossz, mert gettosítás. és áll1tólag egy oldalon állnak. akkor most mi van ?

különben azt hiszem, lassan szeretnek cigány lenni. milyen fasza is lenne. kapnánk pénzt lakásra(sokat), kapnának a szüleim támogatást, engem etetne az iskola meg segélyezne, plusz ösztöndíjat kapnék a főiskolán és senki egy ujjal nem nyúlhatna hozzám, mert rasszizmus miatt meglincselnék mint a huzat.
ez az, essünk át a ló túloldalára !
mert az mennyivel jobb ! csak így tovább, okosak vagytok !

utax
utax


1997. december 4. - csütörtök, 14 óra 33 perc
GETTO, GETTO, GETTO !
faszom ! hagyjátok már abba ezt a gettozást !
stockede
ha a rádió utcában laknak, mert rokonok, mert barárok, ismerősök, együtt jöttek, mert szeretnek együtt lakni, akkor nem getto, ha átmennek egy másik helyre, akkor már getto ? attól lesz valami getto, hogy nem ők jelölik ki a helyet ? akkor még elég sok getto van az országban.
egyébként azokban a konténerekben amerikai katonák laktak taszáron, és jól elvoltak benne.

utax


1997. december 4. - csütörtök, 13 óra 36 perc
Joe!

Az általad említett veszély minden olyan rendszeres segélyezés mellett előjön, ahol a segélyt nem kötik valamilyen _teljesítményhez_. Szerintem a segélyezők erről azért "feledkeznek" el olyan gyakran, mert ha valakinek van egy csaknem felesleges holmija, azt könnyebb "csak úgy" odaadnia, mint kitalálnia és érvényesítenie bizonyos szempontokat, amelyek biztosítják majd a megfelelő hasznosulást. A dolog picit hasonlít az áldozatok bemutatásához. Lepasszolunk 1-2 dolgot az isteni kegyek megnyeréséért (és tisztább lelkiismeretünkért), de már nem ellenőrizzük a továbbiakat. Az ugyanis sokkal fárasztóbb.


Sanya!

Egyetértünk. Aki be szeretne olvadni (és meg is teszi a tőle telhetőket), hát olvadjon. A cigány kultúra fennmaradása pedig tényleg legnagyobbrészt a magukat cigánynak valló embereknek az ügye. A többi állampolgárnak leginkább csak annyi a dolga, hogy ezügyben (pl. hülye jogszabályokkal) ne tegyenek keresztbe.

DcsabaS


1997. december 4. - csütörtök, 13 óra 15 perc
zs, stocki ede
a nácikat hagyjuk, ha lehet, az egy teljesen más
dolog, más megfontolásból. inkább használjátok a nacionalista jelzőt. a "vérében van" kifelezést pedig ha jól tévedek, csak tőletek hallottam itt.
más. na akkor hogy is volt. valahogy úgy, hogy itt voltunk mi magyarok, meg még jó néhányan, aztán jöttek mások is, pl a cigányok. hello fiúk, mi is szeretnénk itt élni, ok, gyertek csak nyugodtan, szépen hegedültek a romák, nem volt semmi gond, aztán egyszercsak lettek gondok, hogy ki hibájából, azt hagyjuk, és most itt állunk bután es nem tudjuk, kinek és mit kéne tenni, pedig érezzük, hogy valamit kell, mert ez igy nem mehet tovább. most akkor együttélünk ? vagy elkülönülünk (gettó) ? vagy alkalmazkodunk ? ők hozzánk, vagy mi hozzájuk ? kinek kell alkalmazkodni ? aki később jött, aki kevesebben van ? vagy a többségnek ? a kutya csóválja a farkát, vagy a farok a kutyát ? mindenki döntsön saját belátása szerint. én nem szeretem, ha meglopnak. akár fehér, barna, fekete, sárga az illető; levágnám a kézfejét, de legalábbis rávernék. és nem szeretem, ha hátrányosan megkülönböztetnek, mert nem vagyok kisebbség, államilag védett és gyámolított,választási propagandailag támogatott nép.
nekem vannak cigány szomszédaim, ismerőseim, van, amelyik a barátom, és van, amelyiket útálom, mert kiskoromban megkergetett és el akarta venni a biciklimet. mindenkinek vannak jó és rossz tapasztalatai, hagyjuk, hogy azok alapján döntsenek.
remélem nem tapostam senkinek a szociális érzékenységébe, de a józan kritikát örömmel fogadom.

utax


1997. december 4. - csütörtök, 13 óra 10 perc
Tisztelt Mindenki!

A mucsai HVG nov. 29.-i száma, 15.oldal.:

"...már 1985-ben a sürgősen felújítandó épületek listáján szerepelt."
"Az 1990-es évek elejétől csak cigányok lakták... 1995-ben... még 43 romacsalád élt ott. Az utóbbi két évben egy részüket az önkormányzat lakáshoz juttatta, más részük önként elköltözött. 'Mára csak a jogcím nélküli lakók maradtak itt...'"
"... a fehérvári városi önkormányzat a helyi cigány kisebbségi önkormányzat felelősségévé tette a romacsaládoknak a konténerekből való kiköltöztetését a jövő év június végéig, s 30 millió forintot és telkeket ígért a kisebbségi önkormányzatnak, hogy társasházakat építsen a romáknak."
"... a fent említett 30 millió forintot arra is felhasználhatják, hogy belőle bárhol az országban lakást vegyenek maguknak."

(Ne vádoljatok, azzal, hogy önkényesen ragadtam ki részleteket, mert nem igaz. Egyébként is elolvashatja bárki a teljes cikket. Ha egyáltalán akarja.)

És megint csak kérdezek:
Ki a itt a náci? És miért? És mia lóf@szér vitatkozunk mi itten a Rádió utcáról?

Más. Becsület szavamra:

Ma a metróállomáson láttam egy barna bőrű, szegény embert, hegedűvel. Eddig egyértelmű a dolog.
Ámde: Bőszen jáccott egy irredenta/soviniszta/nacionalista/masiniszta dalt a kopott nyírettyűjén. Valami Csaba királyfiról. Kéretik a megfelelő cimkét kikeresni számára.

Nagy tisztelettel
G.R.1997. december 4. - csütörtök, 12 óra 46 perc
Kedves JHH!
A látszat ellenére nem személyeskedésnek vettem. És ha az én mondandóm annak tűnt, elnézést kérek. Nem mint "G.R." kérdeztem amit kérdeztem, hanem mint egy mucsai. Aki a másik tábor szerint minden baj okozója. Igen, szükség van a 7?-re. Ha az a legtöbb amit elér, hogy szelepként működik, már megéri. Viszont szerintem nem javasoltál semmit. Ezt fenntartom. Egyelőre.

És még valamit: A 60-as években még voltak magyar cigányok, oláh cigányok, beások, lováriak, teknővájók, vályogvetők, halászok, drótosok, ószeresek, zenészek, koldulók, lopkodók, letelepedettek, vándorlók, faluban lakók, telepiek, jók és rosszak. Ilyen is, meg olyan is. Sőt még amolyan is. Most meg kb. félmillió ROMA, akik körül sistereg minden.
Még korábban a cigányoknak voltak SAJÁT törvényeik, amiket szigorúan be kellett tartaniuk (ha nekem nem hiszed el, olvasd el Lakatos Menyhért könyvét, ha jól emlékszem még TV film is készült belőle). Roma(párt)politikusok és kisebbségi hivatalnokok helyett, voltak SAJÁT vezetőik: a VAJDÁK. Rádió utca helyett SAJÁT családi/törzsi közösségeik. Ez nem volt autonómia? Ki számolta fel? A korábbi évek bölcsei (akik azóta újra bölcsek), vagy az akkor is most is mucsaiak? (Zárójelben: Jószándékból e, vagy hogy jobban szem előtt legyenek?)
Sértődés helyett erre válaszolj.
Üdv
G.R.


1997. december 4. - csütörtök, 12 óra 4 perc
T Mindenki!!
Szerintem vannak kissebbségek akik visszaélnek a jog által nekik biztositott lehetőségekkel.
Az is igaz,hogy az vesse rájuk az első követ aki maga nem cselekedett hasonlót, vagy aki szerint ekte vérfehérmagyar vállalkozók nem csinálnak érték szerint nagyobb kárt, disznóságot.
Az is tény, hogy az átlagember szemét (pl én is ez vagyok ) jobban csipi, ha a 'másság' ganékodik.
Ez bizonyos fokig érthető is nem?????

Az is a témához tartozik, hogy egyénre vetitve a cigányságban jóval magasabb a bünözök száma.

De ugyanúgy, sőt jobban kiborit, hogy a déli-délkeleti szomszédoktól átvándorolt, átszökött, átmenekült, vagy csak egyszerüen átjött --mer itt jobban félnek a géppityutól, otthton talán vissza is lőnek-- férgek tenyésznek szépszámmal. És ezek nagyobb károkat félelmet keltenek, mint a hazai kissebbség.
Nekik --mármint a hazaiaknak-- legalább ELŐgarázdálkodási joguk van... Nem?????-

Mocskosú hosszú s kimeritő valék.

Wallur KT


1997. december 4. - csütörtök, 11 óra 51 perc
Byron!
Valahogy az az érzésem, hogy egy elefántcsont-toronyban élsz és aranyozott szemüvegen keresztól nézed a világot. Ez az 'ingerszegény környezet' azért trafált nagyon mellé, mert aki szegény, szerintem eleve ingergazdagabb környezetben nő fel, mind munkailag mind emberileg. Ld. egymásrautaltság stb.
Az ingerforrás nem csak az amerikai luxuskirándulást jelenti, vagy a belvárosi boltok rendszeres látogatását.
A szemetes és vájár-munkára vonatkozo megjegyzésed alapján úgy itélem, nem sok kétkezi munkással találkozhattál. ( akik között sok cigány is van ).
Talán nézz körül itt a földön...

Henus a Vértyúk


1997. december 4. - csütörtök, 11 óra 13 perc
Nem csak az éhezők éheznek! éhezik az is, aki jó szóra vár, simogató szóra.
Anettet kedvelő (szeretlek édes! még mindig,..jelentkezz)


1997. december 4. - csütörtök, 10 óra 54 perc
Egyetértek azzal, hogy támogassuk a cigányokat, mert saját erőből nem képesek kijönni a gödörböl, de a támogatásnak csak akkor van értelme, ha ök is mindent megtesznek saját felemelkedésük érdekében, ehhez bizony hosszú, kemény munka szükségeltetik.
Megint csak hiányolom a jó cigány vezetöket.
Az eddigi 'esetekben' mindig csak arról folyt a vita, hogy mit adjunk a cigányoknak, arról nem olvastam semmit, hogy ök mit vállalnak !
A magyar paraszt erre mondja, hogy : Kettön áll a vásár .
Erröl eszembe jutott egy interjú, nem régen olvastam : Egy magyar orvos hosszú ideig egy afrikai országban dolgozott nemzetközi segély keretében. Most hazajön, mert már nem tudja elviselni azt az áldatlan állapotot, hogy az ottani lakosság teljesen ráállt a segélyekre, abból élnek, fikarcnyi hálát sem éreznek a segitökkel szemben, a kisujjukat sem mozditják a megélhetésük érdekében !
Szerintem nem volna jó, ha ide jutnánk.

Joe


1997. december 4. - csütörtök, 10 óra 23 perc
Kedves Stockede!
Szerintem nem az csökkent, amit "cigányozásnak" nevezel, hanem Te változtál. És -megintcsak szerintem- előnyödre. Azt már megírtam neked, hogy a "duplamondat" miatt ugrott be '84. De mondok még példákat (nem tőled): Szerinted nincs hasonlóság a könyvbeli prolik és a mai szegények között? Vagy egy más példa: Régen olvastam a könyvet, már elfelejtettem a cserélődő baráti és ellenséges seregek könyvbeli nevét. Ha helyettesítem -mondjuk ööö...- véesz-el és nááátó-val... ? Vagy az, hogy mindíg schwartz und weiss (nehogy megint duplagondolj!!! :-)) meghatározzák nekünk, a "vonalat"? Vagy a TV "Híradó" Etc.
Na nem fárasztalak tovább.
G.R.


1997. december 4. - csütörtök, 10 óra 14 perc
Úgy tudom, Magyarországon vagyunk, magyar törvényekkel. A kisebbségeknek - mindnek - kutya kötelessége alkalmazkodni. Ugyanígy nekem is alkalmazkodnom kéne külföldön az ottani törvényekhez. A lakásfoglalás BŰNCSELEKMÉNY. Ha én, te, vagy a harmadik teszi, úgy kivágják, hogy a lába sem éri földet, örülhetünk, ha nem indul ellenünk hivatalos eljárás. A Rádió11-ben élők közel 2 millát kaptak ugyanezért. Úgy érzem, hogy tisztességes állampolgárként a saját országomban hátrányos megkülönböztetésben van részem. Csak mert fehér vagyok. Ha rasszizmus az, hogy ezért k*** fel vagyok háborodva, akkor rasszista vagyok. Nekünk az önkormányzat még azt sem ítéli meg, amit lehetne, hozzájuk meg odavágják, mert nagyobb a szájuk, és divatos dolog az óbégatás ?

pipa


1997. december 4. - csütörtök, 10 óra 11 perc
Egyet tisztázzunk !

Kunce nem tett semmit a Rádió 11 megoldásáért!
Maximum annyit, hogy nem engedte (nem akarta engedni) a polgármestert végrehajtani a kilakoltatást.
A polgármester a törvényre hivatkozott, és nem engedett.A kompromisszumot is ő kötöte.

Ha ezek után a Kunce magának tulajdonítja a "sikert" az egyszerűen szemétség.

A Fidesz szintén elsomfordált a polgármester mögül, úgy mint az MSZP, tovább már kínos volt támogatni a polgármestert, ártott volna a publicitynek...

bela


1997. december 4. - csütörtök, 7 óra 12 perc
Sporttársak!
A cigányszervezetek hol vannak?!(van vagy 1000.mind másfele huz)
Miért nem lehet segiteni?lehet hogy nem az az igazi segitség amit Te , Én, stb akarsz adni?Ha akarsz!
Ja kissebségileg lásd FINN-o.
Stockede rulez
udv Zöld Laci


1997. december 4. - csütörtök, 2 óra 20 perc
Kedves DcsabaS!

Abban teljesen egyetertunk, hogy az eroszakos beolvasztas helytelen. Na de a honi mediak egyfolytaban sirankoznak, hogy ez meg az a kisebbseg elveszti ontudatat, nyelvet es beolvad, mindezt minden kenyszer nelkul. Na bumm, es akkor mi van? Ha valaki ervenyesulni akar a tobbsegi tarsadalomban, hat alkalmazkodik, ez tobbe-kevesbe mindenutt igy van.
Kedves Macika!
Ha hangoztatnank, hogy Kanadaban milyen jo nekik, csak azt ernenk el, hogy nekunk is bevezetne Kanada a vizumkenyszert. Amugy errol jut eszembe: Kanada tenyleg befogadja azokat, akiket barmilyen okbol uldoznek, hatranyos megkulonboztetesnek tesznek ki. De latjak, hogy nalunk, vagy a cseheknel ilyen csak igen-igen szorvanyosan fordul elo, meg ha nalunk egyesek mast sulykolnak is az emberekbe.

Sanya


1997. december 4. - csütörtök, 2 óra 15 perc
Stockede, nyugodj meg, G.R. nem csak azért gondolja.
De ha akarod, ezennel nyilvánosan bocsánatot kérek, amiért közismert és eredendő hülyeségem ellenére kiálltam melletted, s ezzel rossz hírbe hoztalak.

Hiába, vannak nagy pillanatok az életben:)))))))))))
zs.


1997. december 4. - csütörtök, 2 óra 12 perc
Javaslatok a megoldasra.

1, a csaladi potlek kb 60 %-at azon intezmenynek kellene adni, ahol a gyerek tartozkodik. Igy nem lehetne elinni, a gyerek rendesen etkezne, talan meg jarna is iskolaba rendszeresen, mert ott jobb ellatasban reszesulne, mint otthon.

2, En Miskolcon lakom, es van egy patak, mely a varos (szerintem) szegyene, olyan koszos, es gondozatlan, merthogy mindenki beledobal mindent. Van benne mosogep doboza, autogumi, lavor, stb. Telen lehetne azon nyomban havat lapatolni, ahogy leesik a ho, nyaron parkokat gondozni, es aki nem vallalja, NE KAPJON SEMMILYEN SEGELY-t. Ha a munka nem kell, ne kelljen a segely sem. A munka ne csak jog legyen, hanem kotelesseg is.

3, Nagyon jo otletnek tartom, hogy az villamosenergia kompenzacioban mar van olyan is, hogy nem penzbeli hozzajarulast kapnak, hanem energiatakarekos izzokat. Igaz, azt eladjak, ( en is jol jarok :)) ), de valami mar megmozdult. Nem penzbeli segelyekre lenne szukseg. Olyan megoldasokat kellen keresni, ahol nincs keszpenz. Adjanak pl buszberletet a gyereknek, be kene vezetni a kartyas fogyasztasmeroket. A ciganysag alapvetoen vandor nep. Voltak tisztesseges cigany foglalkozasok. Pl valyogvetes, teknovajas, meg a frasz tudja meg mi. Ujra kene eleszteni ezeket a szakmakat, es hagyni Oket vandorolni. Ezt sajnos a regi rendszer szurta el, amikor mindenaron letelepiteni akartak Oket. A nyugati ciganyok a mai napig vandorolnak, ellatjak a dolgukat, es ha nincs tobb munka, tovabbalnak. Most meg mi tortenik ? Ott van pl Ozd. Munkammal kapcsolatban jartam nemreg Ozdon, es ott tudtam meg, hogy ahelyett, hogy elvandorolnanak a nyomorbol, egyre tobben jonnek az orszag tobbi reszebol, mert hat hala Gyulank politikajanak, Ozdon a legmagasabb a segely osszege. Na erre jonnek is, mint tyuk a takonyra. Na ezert nem adnek en penzt nekik.
Szerintem ez egy kis adalek a megoldashoz, de szerintem lehetne mit kezdeni a dologgal, csak akarni kellene !

fanTom


1997. december 4. - csütörtök, 1 óra 2 perc
Szia G.R.!
Nem tudtam követni a mai eseményeket, de nem is nagyon banom. Bár, és ez örömteli , jelentôsen csökkent a cigányozás.
Nem tudom mi van velem, valahogy kiestem a dologból.
Most már csak egyre vagyok kíváncsi -és ennek semmi köze a szegényekhez: miért érzed magad 83-ban?
Nem élcelôdésbôl kérdem, tényleg érdekel!
Visszább lépek. Lehet, hogy túl nagy lelkesedéssel vetettem bele magam.

(szerinted a zs. hülyeségeket írt? de, ugye nem csak azért gondolod, mert mellettem állt ki? )

Stockede


1997. december 3. - szerda, 23 óra 59 perc
Coke Light !
Nem kell védeni a cigányokat ! Van nekik szervezetük, aki védi őket !

Üdv. Szadolf
Szadolf@freemail.c3.hu


1997. december 3. - szerda, 23 óra 46 perc
Ha nem lennének az általatok lenézett mucsai emberek (amit ez az értelmiségi társaság - és általában az egész ország, engem is beleértve - szitokszóként használ) akkor nem ennétek semmit, hanem azon vitatkoznátok, hogy miért nem lehet enni. Ezzel nem a fajgyűlöletet akarom támogatni.
Szerintetek erre a kérdésre létezik megoldás?
Szerintem lehetetlen bármi értelmeset mondani erről.
Kosztolányinak van egy novellája (sajnos nem jut eszembe a címe), ami Rómában játszódik, és arról szól(eléggé leegyszerűsítve), hogyan használja ki a hatalom az embereket (a cél szentesíti az eszközt). Mindig lesznek "cigányok", legfeljebb mondjuk "földlakó", "koszos paraszt a Naprendszerből" lesz a nevük. Az előítélet az emberi természet elválaszthatatlan velejárója. Ez persze nem indokolja szabó albertet.
Laci


1997. december 3. - szerda, 22 óra 50 perc
hehe
pontosítok: tulajdon.
Elvégre nem szabad oszloptranszformátort lopni, feszültség alatt álló villamos felsővezetéket lopni, margitszigeti szobrokat lopni, tévedésből fél magyarország külföldi telefonkapcsolatát elvágni, mert azt hiszik, hogy a MATÁV fővonalaiban réz van, pedig üvegkábel volt.
Gen


1997. december 3. - szerda, 21 óra 48 perc
1.
Jó lenne, ha a gyerekeknek nem kellene éheznie, s miután ez csak anyagi kérdés, ennek megfinanszírozásához lenne néhány ötletem:

Tocsik alapítvány kb. 800 Millióval
Ezres Ügyvédi Iroda alapítvány 1000 Millióval
Bokros alapítvány I. 16 Millióval
Bokros alapítvány II. néhány Milliárddal (BB privatizáció)
Agrobank-Kúnos alapítvány 40 Millióval
Báthori alapítvány 300 Millióval (oktatási miniszt. Panama)
szumma 5-6 Milliárd(szelíd alulbecslés)

Egy gyermek 1 napi jó minőségű étkeztetése kb. 600 Ft.

6.000.000.000: 600 = 10.000.000 gyermek 1 napi, vagy kb. 30.000 gyermek egyévi ellátását biztosítaná. Ez esetben persze, sajnos, kevesebb luxusvilla épülne.

Volnának ötleteim egyéb szociális alapítványokra is, egyéb érdekeltek bevonásával.

2.
Ha már az éhezésnél tartunk !
Nemzetközi hírű zalaegerszegi szívsebészünk (Harwardon végzett, operált - persze ez nem Rosztov) éhségsztrájkot tart, mert pénzhiány miatt halnak meg szívbetegei, mert az állam nem hajlandó finanszírozni a szívműtéteket. A prof szegény biztos nem hallott még Darwinról (hulljon a férgese, érvényesüljön a természetes kiválasztódás, ez is egyfajta piaci szabad verseny az élet piacán).

Mellesleg Kökény úr (népjóléti miniszter) azt mondta a múltkor, nem fordult még elő, hogy valamely magyar beteg pénzhiány miatt egészségkárosodást szenvedett volna. Persze igaza lehet, mert aki már odaát van annak nem romlik tovább az egészsége.

3.
Örömmel hallottam hogy Kunce úr(építési vagy agitprop miniszter) beindította a lakásprogramot Székesfehérvárott, remélem nem áll meg 16 családnál, hanem a többi néhány tízezer lakásra várónak is kiutal családonként 1,6 milliót, etnikumtól és sorban állástól függetlenül, és néhány napon belül.

De mi lesz, ha a lakások lelakódnak 1-2 éven belül ? Nem gond, a gazdaság fellendülőben majd építünk másikat, legalább nem lesz munkanélküliség.

homoród
/Budapest/


1997. december 3. - szerda, 21 óra 36 perc
(majdnem) Mindenkihez!

Nem értem, hogy miért vesztek el a részletekben. Bár az egész megértéséhez ismerni kell a részeket, ez nem jelenti azt, hogy a részletek összessége a valós egészet tükrözi.
A tényeket ismerjük. Tapasztalatokból pedig már talán túl sok is van. Egyszer talán lesz valaki, aki egységes politikával áll elő. Majd akkor, és csak akkor lehet regionális szintre lebontani a megoldást. Ez így, ilyen formában csak tűzoltás az egyik és feszültségkeltés a másik oldalon.
Sokan csak a problémákat sorolják. A többiek pedig vagy bólogatnak, vagy egy kiszemelt félreértésen rágcsálódnak.

Van-e valaki, akinek ötlete van a humánus, europeer és érdekektől mentes megoldásra.

Az én ötletem még mindig: iskola, beilleszkedés.

Byron


1997. december 3. - szerda, 21 óra 16 perc
DcsabaS!

Kissé félreértettél, pontosítok.
Egyetlen társadalomnak sincs szüksége arra, hogy egyes tagjai nyomorogjanak. De sajnos a kapitalizmusnak ez velejárója. Erre utaltam.

Byron


1997. december 3. - szerda, 20 óra 58 perc
Javaslom !
Minden hajléktalan...cigány,ukrán,magyar,nem magyar,akinek nincs lakása,nemtudja fizetni a lakbért, fogjon össze foglaljon el egyépületet a megoldás adott.....Vagy a magyar alsóbbrendü ?
sk.Róbert bácsi


1997. december 3. - szerda, 20 óra 54 perc
"Egy olyan társadalomban ahol jelen van a magántulajdon, ez a hozzáállás szerintem kissé
elfogadhatatlan."

Merhogy ami a közé, azt szabad lopni, mi?

hehe


1997. december 3. - szerda, 20 óra 15 perc
Némi kis megjegyzések:
Egy országban, az adott ország törvényeinek betartása KÖTELEZŐ érvényű. Az, hogy valaki nem tartja be a törvényeket, nem a nemzeti identitásának megőrzése, hanem szabálysértés, illetve bűncselekmény.
Nem tudom hányan tudják, de a cigányoknak "vallási alapon" szabad lopni, azaz nem számít bűnnek, a saját kultúrkörükben. A legenda szerint ugyanis egy cigány lopta el azt a szöget, amit Jézus szívén ütöttek volna át a kereszten.
Egy olyan társadalomban ahol jelen van a magántulajdon, ez a hozzáállás szerintem kissé elfogadhatatlan.
Gen


1997. december 3. - szerda, 19 óra 34 perc
A Rádió utcába az után költöztek a cigányok, miután kiköltöztek a jogosan ott élők a ház állapota miatt. Nem pénzt kellet volna nekik adni, ami a mi adónkból kerül kiosztásra, hanem börtönt, amiért nem tartják be a törvényt. Ennyi erővel bárki beköltözhetne bárhová, ogy később lakást követeljen azért,hogy kiköltözik onnan.
Sajnos Mo.-n dolgozni kell ahhoz, hogy lakásod, ruhád kajád legyen. Ezt egyesek nagyon nehezen veszik tudomásul. Végül is igazuk van Ők 10 perc alatt összelopják azt, amiért te 10x időt dolgoztál (csoki, paprika, paradicsom, ruha)
Nekik mindent szabad, mert ha véletlen megbüntetik őket rögtön azt hangoztatják azért, mert ő kisebbségben van. Látott már valaki tanulószgk-ban cigányt!?
Nem lenne annyi éhező gyerek sem, ha ők is gondolkoznáőnak, mielőtt nekilátnak....

macika

Ui nálunk is kellet volna hangoztatni milyen jó nekik Kanadában....


1997. december 3. - szerda, 18 óra 30 perc
Kedves fanTom!

Bosszankodni annyi,mint magunkat büntetni más hülyesége miatt. :)

Az önkormányzatokat tényleg MI választottuk azért,hogy azt tegye ami MINDENKI javát szolgálja.
Vannak helyzetek,mint ez a mostani is,amikor úgy kéne megetetni a kecskét,hogy a káposzta is megmaradjon.Nehéz okosnak lenni,amikor nem tudod eldönteni melyik ujjadba harapj.
Nincs kompetenciám megítélni a fehérvári polgármester döntésének helyességét,de nem hinném,hogy most jót szórakozott az adófizetők pénzén.
Szerintetek mit kellett volna lépni,hogy ne legyen botrány,és mindenki elégedett legyen?

A munkáról a véleményemet az első hozzászólásomban már elmondtam.

Coke Light


1997. december 3. - szerda, 18 óra 20 perc
Engem az nem igazán érdekel, hogy a cigányság genetikai vagy kulturális ok miatt nem illeszkedik be. Sőt az sem, hogy nincs is szándékában beilleszkedni. Az viszont igen, hogy miközben a számukra kellemes értékrend szerint élnek, - amibe belefér egy kis lopás, csalás, gagyizás, bunyó -, amint a munkával, tanulással megszerezhető javakra vágynak, rögtön az általuk elutasított rendszertől várják a megoldást. (pénzt, lakást, segélyt,
adományokat).
Azonkívül még egy megjegyzés. Miért van az, hogy a gazdag cigányok jobban utálják a szegény cigányokat, mint a fehéreket ? (cigánytól hallottam)
Szubjektív megérzésem, hogy Pesten lényegesen rosszabb a helyzet, mint általában vidéken a kisebb településen.. Ott valahogy jobban kijönnek egymással a cigányok és a nem cigányok.
H.Kovács aus Csepel !
Félreértettél. Először is nem a cigány gyerekekről írtam, hanem úgy általában az éhezőkről. Az intézeti megoldást csak legvégső esetben tartom elfogadhatónak, de még mindig jobb, mintha éhezve, képzettség nélkül, fél analfabétán nő fel valaki. Az intézeti körülményeken is van javítanivaló. És ez nem csak pénzkérdés.

Skorpió


1997. december 3. - szerda, 18 óra 7 perc
G.R.

Most csak gyorsan egy par sort a felreertesek miatt, aztan kesobb ha lesz majd idom bovebben is valaszolok.
Eloszor is sajnalom ha szemelyes tamadasnak erezted soraimat. Termeszetesen nem gondolom hogy TE, szemelyesen felelos lennel barmiert is. Mindannyiunkat kollektiv, tarsadalmi felelosseg terhel. Csak azert teged szolitottalak meg, mert te irtal olyan gondolatokat amelyek vitara kesztettek.
Ugyanezen gondolat folytatasakent megkernelek, hogy te se szemelyeskedj. Nem, valoban nem fogom sem en sem senki mas ott perc alatt megoldani ezt az osszetett problemat, de miert ne irhatnam le amit gondolok? Ezek szerint ne legyen tobb 7kerdes, mert mi itt amugy is csak nyomjuk a kamut, megoldani soha semmit nem fogunk?
Ez egy vitaforum, vitazzunk, gondolkodjunk hat!

J.H.H.


1997. december 3. - szerda, 16 óra 2 perc
Amikor Horthy Miklósné látványosan jótékonykodott, az akkori magyar sajtó jelentős része szükségesnek látta leírni (pártállásra való tekintet nélkül), hogy a segítségnek ez a módja álságos. Legyen szó akár éhező gyerekekről, akár cigányokról,
Amikor a Friderikusz interjú vitában arról írtam, hogy Friderikusz jótékonyykodik, azt a választ kaptam itt, ez is csak a reklám lehetőség miatt van.

Ezek szerint a Horthynét és a Friderikuszt kritizálók is mucsiak voltak? Azért szeretném leszögezni, hogy egyáltalán nem ítéltem el ezért a tettéért Horn Gyulát. Sőt.

üdv. rezső


1997. december 3. - szerda, 15 óra 25 perc
Ki mondta, hogy "Ki mondta, hogy nem?",

Trebitsch írta Razziának, hogy ha "a magyar nyelvtudás hiánya gátolja a cigányokat...akkor egy megoldást látok: 0.-dik évfolyam, kizárólag magyar nyelvoktatás, ösztöndíj ugyanúgy", kedd, 11 óra 40 perckor.

G.R. kedd, 12 óra 27 perckor csak kérdezett, őt talán közelebb segítheti a válaszokhoz, ha a kérdéseit például a szlovákiai magyar anyanyelvű oktatásra vonatkoztatja (sok szempontból más a helyzet, tudom, de azért mégis).

Ezekre reagáltam.

Pucros Mackó


1997. december 3. - szerda, 14 óra 51 perc
Kedves Coke Light.
Naivsagod mar mar bosszanto.
1, Igaz, hogy az onkormanyzatot mi valasztottuk, de azert, hogy azt tegye, amit _MI_ akarunk. Ha nem, mehet.( igaz, csak 4 ev mulva :(( )
2, Az onkormanyzat a _MI_ penzunkkel szorakozik, es tisztesseges demokraciaban el kell szamolnia, hova tette a penzet.
3, Ismered : Ket haz epul egymas mellett, a foorvos ur-e, es a cigany-e. Ugyan azon tervek alapjan epitik mind a kettot, teljesen egyformara. Amikor elkeszulnek, mind a ketten kiallnak a haz ele, es nezik, milyen szep lakasuk van.
Megszolal a cigany.
- Doktor ur.A maga haza maris 1 millioval kevesebbet er !
- Miert ???
- Mert a maga szomszedja cigany.
A dolog nyitja a munka. Dolgozni kene mar vegre !!!
fanTom


1997. december 3. - szerda, 14 óra 45 perc
Kedves zs!
Olvasd el Stockede összes levelét. Utána olvasd ujra a kedd 4 ó 47 kor, Edével kapcsolatban nekem írt soraidat. Még mindíg ugyanaz a véleményed? Még mindíg biztos vagy benne, hogy ő az etalon aki világosan és logikusan érvel és -ellentétben velem és a hozzám hasonlókkal- nem zsigerből beszél? És ha igen, akkor biztos vagy az objektivitásodban? Félreértések elkerülése végett: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy véleménye legyen. És mivel itt mindíg pontosan két szekértábor alakul ki, természetesen joga van valamelyikhez tartozni. Aztán mint -Parkinson szerint- az angol parlamentben, az ülésrend alapján eldönteni, hogy kinek van eleve igaza és kinek nem is lehetne. De a királynő semleges! Hogy ezt miért (pont most) írtam? Szégyellem bevallani, de most esett le a tantusz, hogy zs.=M.Zs. Ha tévedtem, vissza az egész. És még valami, nehogy megint félreértsen bárki is: Bár rám van kiosztva a rosszfiú szerepe, nem mószerolni akarom őt. (Nem szokásom, meg nem is tudnám.) És nem állt szándékomban senkit bántani.
Üdv G.R.


1997. december 3. - szerda, 14 óra 36 perc
Kedves H.Kovács!

Nem is kicsit,és féltőn óvom a naivitásomat,de ez nem tartozik szorosan a témához.

Úgy vélem azok az emberek,ha nem is képzett statikusok,el tudták dönteni mi a megfelelő nekik.
Hogy ezt Te vagy én vagy bárki hogyan itéli meg,az más kérdés.
Ha a ház rájuk omlott volna,ami szerencsére nem történt meg,akkor mindenki az önkormányzatot hibáztatta volna,hogy hagyott ilyen körülmények között élni és meghalni polgárait,ahelyett,hogy...
Hogy mi? Hogy javított volna a körülményeiken? Segitett volna emberhez méltó otthonhoz juttatni őket?
Hát pont ezt tették.Most egyformán szidják a cigányokat,a polgármestert,ki-ki szájíze szerint.
Bármi történt volna,valaki szidva lenne,végtére is szidva vigad a magyar...:((

Coke Light


1997. december 3. - szerda, 13 óra 14 perc
Kuncze belülgyminiszter úr úgy érezte,hogy ebben az ügyben neki lépnie kell mert szerinte tovább már tarthatatlan,és megoldst kell találni.
Egy egész ország nézi élőben a TV-ben ,hogy Nyugatinál pedofil melegek 14éves román gyerekeken gyakorlatoznak.
Ebben az ügyben semmi tarthatatlan nincs, még szerencse hahhahaha

PEDOFIL


1997. december 3. - szerda, 12 óra 59 perc
GR!

Bocs. Nem vettem észre, hogy mindkét levelet Stockede írta.
Remélem szociális érzékenységedet nem sértettem meg.

Byron


1997. december 3. - szerda, 12 óra 41 perc
Coke Light !
Egy kicsit naiv vagy !
Azért kellett a házat lebontani, mert életveszélyes volt. Akik anno bennelaktak, azok kaptak máshol lakást. A há bontásra van kijelölve évek óta.
Ha a cigányokra szakadt volna, akkor is a város vezetőségét szidták volna. Ezért van az Pesten is, ha egy házat bontásra ítélnek, akkor azonnal kiszedik az ablakait, nehogy valaki beköltözzön.
1, Ráomlik és akkor ki a felelős, ugye?
2, Van már példa, lehet lakást követelni!

Nem tudom ki ajánlotta a Fábry cikket, de nem értek vele egyet.
Horn azt tette, amit Kádár. Kimondta a krupmlilevesről, hogy krumplileves.
Igen , a cigányokra is vonatkoznak a törvények. Aki ezt kimondja az cigányozik?

H. Kovács


1997. december 3. - szerda, 12 óra 32 perc
Byron!
A hétfő 19 óra 51 percet nem én írtam, hanem Stockede! A cigányság felemelkedésének megakadályozásáért is én lettem felelőssé téve! Elég nekem ennyi. Stockede helyett NEM VISZEM EL A BALHÉT!

Üdv
G.R.

Stockede!
Leveled jött!
Üdv G.R.1997. december 3. - szerda, 12 óra 13 perc
Rádió utca: szerintem a kiköltöztetésnek már éppen ideje volt. Nem rasszizmusból mondom, de láttátok milyen körülmények között laktak ott? Egy nyomornegyed ahhoz képest luxusszálló. Csak nem kellett volna politikai kérdést csinálni belőle...

-Pók-


1997. december 3. - szerda, 12 óra 10 perc
Kedves JHH!
Az én sorsom a meg nem értés. Valószínűleg nem tudok jól fogalmazni. Azért soroltam fel néhány kérdést -és nem ellenvetést-, mert fel szerettem volna hívni a figyelmet arra, hogy az egymondatos kinyilatkoztatás és a bűnbak keresés NEM TETT. Hogy az iskoláztatás tényleg nagy probléma és NEM CSAK a cigányok problémája. Erre az jött ki belőle, hogy én vagyok az akadálya a cigányság kultúrális felemelkedésének. Sajnálom.

Azt azért elmondanám, hogy NEKEM lenne nagyon fontos, ha ez a felemelkedés megtörténne végre, ugyanis én -pár itt megszólaló széplélektől eltérően- nem villanegyedben, vagy ú.n. "jobb környéken" élek. És ezen az alapon merem állítani, hogy a harcos "védők" ÁRTANAK legtöbbet az "ügynek". És állítom, hogy mifelénk egyszerű lenézett alulfizetett "fehér" (fujj!) óvó- és tanítónők sokkal, de sokkal többet TETTEK a cigánygyerekekért, mint amit a -jómódú- internetezők és hivatásos "érdekvédők" valaha is fognak. Talán ennek köszönhetően, mifelénk béke van, de a H.A. és tsai cég ténykedését látva, okom van félni attól, hogy már nem sokáig.

A kérdéseidre pedig visszakérdeznék:

Miért nem beszélnek MOST egymással az üzletben az anyanyelvükön? A magyar "anyanyelv" szó pontosan kifejezi, hogy kitől kell(ene) megtanulni. Az iskolában legfeljebb csiszolni, vagy a hivatalos szabályok közé terelni lehet. És hol vannak ezek a szabályok? Nekem kellene megalkotni?

MOST miért nem beszélnek a roma "vezetők" cigányul a népükkel? Talán én tiltom?

Miért nem beszél a roma orvos és betege MOST cigány nyelven? STB?

Ha mindent nekünk kell megoldani miért vannak a roma szervezetek és azok vezetői? És mire költik az adófizetők pénzét? Bankettre? Követelőzni ingyen is lehet! Ha a Belügyminisztérium elvárja a neki alárendelt önkormányzatoktól, (rendőröktől, polgároktól,stb) a megoldást, miért nem biztosít hozzá egy kis suskát? Mire költi az adófizetők pénzét? Vagy az önkormányzatok zárjanak be még egy pár meglevő iskolát, hogy legyen pénz erre is? Ez is mind MIATTAM van? NEKEM kéne állni a cechet? Az én pénzemből azt az egy gyereket is nehéz iskoláztatni, akit az ÉN kötelességem. Nemhogy több százezret.

És egyáltalán ezt miért RAJTAM kéred számon? Én vagyok a bűnbak?

A jó gondolatokról: MÁRIA TERÉZIA óta volt már itt pár jó gondolat. Talán még jó szándék is. Szerinted MIATTAM lett ez belőlük?

Az autonómiát nem igazán értem, hogy gondolod, de itt is visszakérdeznék: ÉN szüntettem meg a cigány kisközösségeket? ÉN szüntettem meg a vajda mint elfogadott vezető intézményét? ÉN telepítettem ezeket az embereket számukra idegen környezetbe és csináltam egy sokszínű népből anblokk romákat?
Ugye nem gondolod komolyan. Ahogy azt sem, hogy ami évtizedek alatt el lett b..., azt te itt 5 perc alatt megoldod egy jó gondolattal. Aminek csak én vanyok az akadálya.

Kedves Stockede!
Már megint az előítéleteid! A "duplabeszéd" indította be az agyamat a '84-re. És a mai technika már lehetővé is teszi az eljövetelét. A szándék pedig mindig is meg volt egyesekben. Például benned is. Szerintem: SE '44, SE '84! ("inkább" se!) Ez a qrva nagy különbség közöttünk.
Egyébként fenyegetsz?! Te már tudsz valamit? (Kár volt ezeket írnod. Már kezdtelek megkedvelni.)

Kedves ltzs!
Mutass nekem egyetlen sort az eddig leírtakból, ami -általában- a magyarországi szegényekről/szegénységről szól! Szokás szerint faji és ideológiai vitába lett terelve az egész. Az utolsó mondatoddal pedig vitába szállnék. Nem fogod elhinni: Én már beszéltem olyan emberrel, aki felnőtt fejjel, külföldön látott először koldust! A saját országában -egy nem gazdag, nem is nagy, vegyes etnikumú, azt hiszem egykori holland gyarmat - az ÁLLAM oldotta meg a szegénykérdést. Sajnos részleteket nem tudok, de ha érdekel Suriname-nak hívják ezt az országot! Lehet hogy nem mindíg CSAK valamelyik lefelé menő nagyhatalmat kellene majmolnunk?

Üdv mindenkinek
G.R.


1997. december 3. - szerda, 12 óra 3 perc
Stockede !
Nem olvastad el rendesen, amit irtam, úgy válaszoltál !
Emlékeztetöül :
- Arról nem irtam, hogy ki a felelös az ország állapotáért.
- A 'gettónál' azt irtam, hogy : "amióta cigányok élnek itt, mindig is szerettek együtt lakni". Egyébként mindenhol, ahol több nép él együtt, az azonosak összetartanak, pl. Londonban, New Yorkban a kinaiak külön negyedben élnek, ez a természetes, ezen nem háborodik fel senki.
- A sváboknál : nem értem, mért ne lehetne népeket összehasonlitani !? Ha kell, természetesen összehasonlitom a magyarokat is a svábokkal .
- A 'roma' szónál meg azt irtam, hogy : "az egyszerü cigány emberek mindig cigánynak hivták magukat". (A roma -t leginkább az ujságokban lehet olvasni.)

Tehát, ha vitatkozni akarsz, tartsd be a vita szabályait, olvasd el amire válaszolsz, és érvekkel vitatkozz !

Joe


1997. december 3. - szerda, 11 óra 54 perc
...ózdi...

Byron


1997. december 3. - szerda, 11 óra 37 perc
Stockede!

A humán értékek átértékeléséről:
Sajnos a kapitalizmus sok évtizedes történetében az "érték" szó ebben a szóösszefüggésben csak az elmúlt néhány decádban vált fontossá. Gondoljunk a múlt századi Anglia munkás-nyomortelepeire és a mai Japán munkaóra-csökkentési kisérletekre. A humánum megítélése javul. Ez pozitív.
De sajnos csak azokban az országokban, ahol a kapitalizmus elég érett és a gazdaság teljesítménye is megengedheti a kedvezményeket.

Ezzel szemben, kicsiny hazánk a vadkapitalizmus melegágya, ahol mindezen folyamatok csak éppenhogy elindultak; ahol a létfentartáshoz kőkemény munkára van szükség. (többségnek)
Mindezek mellett adott kisebbség többségéből hiányzik a munkához való ragaszkodás.
Ez a két adott feltétel pedig annyira eltávolodott egymástól, hogy sem a kormányzati, sem a magán segítség nem képes ismét megfelelő közelséget teremteni ahhoz, hogy a társadalmi felzárkózás megkezdődjön.
Ez nem jelenti azt, hogy nem támogatom a segítő kéz elvét, csak a kidolgozottab tervet hiányolom.

Byron


1997. december 3. - szerda, 11 óra 35 perc
SŰRGŐS: GR-nek!

Válaszolva...(hétfő, 19.51):
Csak sajnálni tudom azokat, akik szerint az utcaseprés, a vagonrakodás és a "vájat kaparászás" nem igazán rendes munka.
Egyben biztosíthatlak. A szocializáció olyan fokán állok - és ez nem kiváltság senki számára-, hogy nem nézem le más munkáját.
Egyébként ha van alkalmad, akkor elbeszélgethetnél néhány ózsdi lakossal, akik sok-sok év óta "vájkálnak".
...hogy meleg szobában irogathass!

Az ingerszegénységről csak annyit, hogy többek között a munka becsülete hiányzik, a munkáról kialakított kép pedig torz. Túl kevesen dolgoznak= nincs inger.

Byron


1997. december 3. - szerda, 11 óra 15 perc
Sziasztok!
Stockedének a rasszokról szóló eszmefuttatásomat DcsabS és Gen megírták helyettem.Még annyit fűznék hozzá,hogy éppen a különbségek adják a MÁSságokat,amit tolerálnunk kellene.
Amúgy a népcsoportok közti különbségeket a szokások,a kultúrák is erősítik,ezért akár országonként is rá lehet húzni tulajdonságokat a polgárokra.(pl.skótok-no comment;vidám olaszok,tüzes latin-amerikaiak,hűvös britek,stb.)
Nyilván nem minden egyed illik ezekbe a skatulyákba,mégsem véletlen,hogy ezek a jelzők megszülettek és megragadtak.Szerintem ez nem negatív.Erősíthet pl. egy közösségi érzést.

Rádió utca
Nem vagyok különösebben tájékozott ez ügyben,inkább csak kérdeznék.
Miért kellett tulajdonképpen lebontani azt a házat? Ha már úgysem kellett,ők meg jól érezték ott magukat...Olyan ez mikor buszra szálltamban pozdorjává taposom a méteres csikket,nehogy már jó legyen kicsit az öreg Csikkszedőnek.
Más.Miért ne oldhatták volna meg pénzzel a problémát?
Egyébként úgy hallottam,csak érvényes adásvételi szerződésre fizetik ki nekik.
Az adófizetők pénzét,már ami az önkormányzatokhoz jut belőle,hadd ossza már be az önkormányzat.
Elvégre arra is választattak.
A gettósítást pedig -szinte biztosra veszem- nem az a tizenegynéhány család találta ki,hanem pár önjelölt "érdekvédő". Végtére is ezek az emberek eddig is saját elhatározásukból,laktak egy fedél alatt.
A cigányokról általában.
Ahol én élek az emberek ismerik egymást és oda is figyelnek a másikra.Ez úgy tűnik,az itt élő nem kevés cigánynak is követendő példa,mert kevés kivétellel tiszták,rendesek,iskolába járnak a gyerekeik,az emberek keresnek és kapnak-akár messzebb is innen- ilyen-olyan segédmunkát pl.
De van itt cigány postás,akinek itt elhitték,hogy nem lép meg a nyugdíjakkal,és tényleg nem.
Még a számítógéphez is konyít a srác.

Az alantas munkákról.
Szerintem ilyen nincs.A szükség leleményessé teszi az embert.Hihetetlenül sokmindent lehet csinálni,ami pénzt hoz a házhoz,csak egyszer el kell jutni a kilátástalanság állapotába.
Havat lapátolni,utat festeni,utcát söpörni,parkot gondozni,irodát,kórházat,nyilvános WC-t takarítai,hullát mosni nem szégyen.Ugyanis ezeket a munkákat is éppúgy el KELL végezni valakinek,mint bármi mást.Mi lenne,ha nem csinálná senki? Persze utálatos munkák ezek,de aki végszükségben van,bármelyik pillanatban válogathat is közülük.Pesten legalábbis.

Az éhező gyerekekről.
Ahol egy gyerek éhezik,ott szerintem a szülő egyértelműen nem tesz meg minden tőle telhetőt,és ha nem is hajlandó erre,akkor én bizony a segélyeket sem adnám a kezébe pénzben,hanem élelmiszercsomagokat adnék elsősorban.Ugyanis tényleg az a mindent überelő dolog a világon (szerintem),hogy a purdéknak be legyen tömve a szájuk.
Egy ma már csak szomorú dolog,ami régen tehetetlen dühvel töltött el.
Az utcára küldött szutykos kolduló csemeték.
Nem voltam egyedül,aki,megpróbált segíteni,mielőtt rájöttem volna,hogy ez kiváló pénzkereseti forrás a szülőknek.
Naivul el akartam vinni egy ilyen négyévesforma kislányt jóllakatni a legközelebbi közértbe,hát olyan kurvaanyád-áradat jött abból a csöpp gyerekből,hogy egy hétig kivoltam tőle.
Más esetben mikor nem adtam pénzt,szabályosan elátkozott egy jól kitanított,itt konkrétan cigány kislány.
És mára velem együtt sokan megtanultunk átnézni ezeken a gyerekeken.Ez rettenetes.
Mert lehet,hogy igazából a kis koldus nem is éhezik,de piszkos és cúgos rongyokban jár,és nincs iskolában.

A bűnözésről.
Megint a cigányokat védendő.Régen feltűnt,azóta figyelem.A hírül adott bűnügyekben,a cigányok lopnak, ritkábban rabolnak,de nem ölnek hidegvérrel és aljas indokból,legfeljebb egymást késelgetik hirtelen felindulásból.
Kicsit általánosítanék a tapasztalataim alapján,bár behúzott nyakkal.
A cigányok többsége vallásos,hihetetlenül gyerek- és családszerető,közösségi ember.
Érdekes módon feltétel nélkül elfogadják,ha gyerekük magyarral házasodik,fordítva ez ritkább.
Hogy miért tanulatlanok közülük olyan sokan?
Hát ezt nem tudom.Talán nekik is szükségük lenne szemléletváltásra.

Bocs a terjedelemért.

Coke Light


1997. december 3. - szerda, 11 óra 1 perc
Ami az előítéletek illeti.
Moldova György börtönökről szóló könyvében arról olvashatunk hogy a börtönökben fogvatartottak túlnyomó többsége cigány (több mint 50%) (ez tény amivel nem nagyon lehet vitatkozni).

Ugyanakkor a cigányok a társadalom 10% -át teszik ki (valahol lent olvastam). Ebből aztán az következne szerintem hogy a fogvatartottam kb 10% -nak szabadna csak cigánynak lennie. Mert hiszen minden társadalmi csoportban vannak olyan emberek akik nem tisztelik a törvényt kb egyforma arányban, vagy mégsem?

Az emberek túnyomó többsége ilyenekre építi az előítéleteit. Ebből táplálkozik valami olyasmi hogy ha velem szembe jön egy ember kb hány százaléknyi esélyem van arra hogy megtámad vagy sem.
Mivel ismert hogy a cigányok között nagyobb arányban fordulnak elő az olyan egyedek amelyek nem tisztelik a törvényt egy ilyen találkozásnak nagyobb a kockázata.
Az emberek ezért félnek a cigányoktól.
Legalábbis nálunk.
Ugyanis mifelénk a cigányok összetartanak ha valamelyiket bántódás érte (vagy csak úgy gondolta hogy érte) akkor tuti hogy legközelebb min. 10 ember fog meglepni és a baleseti sebészeten túlórázhatnak rajtad az orvosok. Ezért inkább ha lehet az emberek inkább elkerülik a cigányokat , mert véletlenül sem akarnak velük konfliktusba keveredni.
Ezért a kérdésem a következő:
Ha valóban elnyomott kissebség akkor mitől van az hogy az átlagember FÉL a cigányoktól.
Az ösztöndíjas dolog szerintem is jó. Csak azt nem tudom hogy nem fogják-e megfenyegetni a tanító nénit ha rossz jegyet ad?

LA


1997. december 3. - szerda, 10 óra 58 perc
sziaszt,

nekem nincs politikai ellenszenvem (kicsit furan hangzik), de szerintem ha ez valoban igy van, akkor nem jotekonykodni kell, hanem ebben a pillanatban levaltani azokat, akik nem torodnek ezzel elegge, es villamszeru gyorsasaggal megfelelo manusokat betenni oda. abszurdum, h. it vagyunk europaban es gyerekek tizezrei(!!!!!) eheznek, hat India ez, kerem?! kibuktam.

Sorivo


1997. december 3. - szerda, 10 óra 45 perc
Ja, aki még nem olvasta:

http://www.idg.hu/internetto/friss/index.cgi?fabri.html


1997. december 3. - szerda, 9 óra 26 perc
Sziasztok!

Azt szeretném tudni, hogy az önkéntes lakásfoglalók honnan jöttek!?? Azelőtt is laktak valahol! Az átkosban szerintem volt lakásuk. Netán eladták...? Hol az ára? Szerintem aki önhibáján kívül jut ilyen helyzetbe, az nem kiabál a médián keresztül, és nem más emberek pénzéből akar boldogulni. A pénzszerzésnek nem ismerik más módját, minthogy kéregessenek?! Nem tudom őket sajnálni és nem értem azokat az embereket, akik azt hiszik, hogy a pénz, amit ezeknek juttatnak, jó célt szolgál.

Hunter


1997. december 3. - szerda, 9 óra 26 perc
Én 60 milliót adtam volna.

Bubuka


1997. december 3. - szerda, 8 óra 36 perc
Sanya!

Nem maga a beolvadás a baj, csak ha erőszakolják. Nem maga az elkülönülés a baj, csak ha erőszakolják. Nem kell erőszakolni. Hanem a valós lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy az egyén személyes elképzelései, tervei, világról vallott felfogása, stb. alapján szabadon dönthesse el, hogy mit csináljon. Ehhez mindenekelőtt a játékszabályokat kell okosan lefektetni.
Én pl. fel nem tudom fogni, hogy miért nem tud(ott) elférni a Magyar Parlamentben néhány képviselő, _nemzetiségük_ alapján. Meg azt sem értem (J.H.H.-hoz hasonlóan), miért ne lehetne támogatni azt, hogy akár egyetemi-főiskolai szintig kiépüljön a cigány nyelvű oktatás. (Pontosabban egyedül azt a nehézséget látom,
hogy arányaiban nagyon kevés a jól képzett cigány ember, és ezek jó része sem beszéli (jól) a cigány nyelvet. De az utóbbi nem is csoda, ha egyszer nincs cigány felsőoktatás.)

DcsabaS


1997. december 3. - szerda, 7 óra 48 perc
Falra hányt Borsó !

A székesfehérvári polgármester többet tett a cigányokért, és többet törődött a cigányokkal, mint Te valaha is !

Ha nem tette volna, és nem akart volna segíteni, akkor nem vett volna drága pénzen konténereket, hanem kivágta volna a francba már két éve a cigányokat.
Ő humánusabb megoldást akart, de a közélet ezt sem toleerálja. Ez valószínűleg a státuszába is kerülhet.
Ennyit a felsőbbrendűségről. Egyébként nem tudom mi abban az uszítás, ha a cigányok viselt dolgai napvilágot látnak. Már megint átesünk a ló túlsó oldalára. Tipikus magyar szokás.

semleges


1997. december 3. - szerda, 7 óra 12 perc
Beleolvasva a valaszokba csak egy dolgot kerdeznek:
Miert baj, ha egy kisebbseg beolvad a tobbsegbe?
De komolyan, miert? Mielott valami majom elkezdezne fasisztazni megjegyzem: az amerikai hivatalos politika szerint minden bevandorlonak be kell olvadnia es elsosorban amerikaiva valnia.
Most akkor az amcsi kormany fasiszta?
Sanya


1997. december 3. - szerda, 3 óra 12 perc
Sziasztok!
A ket kerdes osszekapcsolasat nem igazan ertem. Egyik esetben torvenytelenseg, masikban artalmatlan kisgyerekek ehezeserol van szo. Amugy pedig szerintem az allamnak kene biztositani bizonyos osszeget minden iskola szamara, amilbol egy fizetett pedagogus felmerne, hogy a kerelmezo diakok kozul melyik jogosult ingyenes, vagy kedvezmenyes etkeztetesre mondjuk egy csaladlatogatas kereteben. A lakas allapota sokmindent elarul.
Sanya


1997. december 3. - szerda, 2 óra 35 perc
JZ,

ösztöndíj ügyben, olvasd már el légyszíves mégegyszer
1997. december 2. - kedd, 8 óra 29 perc
-et, kérlek...
Nem a cigányokkal (illetve nem csak velük) szembeni pozitív diszkriminációra gondoltam. Én a szociális segélyezettek gyerekeinek adnék ösztöndíjat.
Gondolod, hogy irigykedne valaki, gyerek v. felnőtt? Én nem hiszem.

Trebitsch


1997. december 3. - szerda, 2 óra 15 perc
Hy!

Csak egy gondolat erejeig, akinek van ralatasa a dologra az szoljon hozza. (Bar most lehet, hogy evvel kicsit elterelem a fo tema vonalat.)
Amerikaban is van egy hasonlo problema, ott a diszkriminalt csoportot a feketek jelentik. De megis ugy erzem, hogy ma az Amerikai feketek jobb, elfogadottabb helyzetben vannak, mint magyarorszagon a ciganyok. Mi vezetett ide? Mik a hasonlosagok? Mik a kulonbsegek? Jobb-e a helyzetuk?
Pl. ismert, nagy egyuttesek tagjai feketek is lehetnek, filmekben is szerepelnek, es egyaltalan nem a gonosz szerepeben ;)

Stockede:
Kicsit regebbi temadhoz visszaterve, hogy ha egyesek itt ciganyoznak, akkor te valaszul magyarozol. Logikailag ebbol szerintem eleg rossz dolog sul ki, az, hogy a magyarok pl. 'lustak', (masok szerint meg) a ciganyok 'lustak', de ekkor mit gondolunk a magyar ciganyokrol? Ha kovetjuk a fonalat, akkor nyilvan azt, hogy ok ketszeresen is 'lustak'...
Na, meg valakinek volt az a felvetese, hogy (csak) a ciganyok a felelosek a helyzetukert. En ezt nem igy erzem. Mi is felelosek vagyunk ezert, en is, te is, mindenki. Mi tanusitunk veluk szemben nap mint nap eros ellenallast, mi tesszuk nekik nehezebbe a beilleszkedest. Ha ilyen eros ellenallasba utkoznek, csak meg nehezebb nekik...
Tovabba a pozitiv diszkriminaciot, mint felvetett otletet (kulon osztondij ciganyoknak) is veszelyesnek tartom. Nem rossz otlet alapban, de magaban hordozza azt, hogy a nem-cigany osztalytars irigykedni fog ra, nem erti, hogy tarsa miert kap +penzt, tamogatast, amikor a tanulmanyi eredmenyuk azonos. stb.

JZ


1997. december 3. - szerda, 0 óra 37 perc
G.R.

Nagyon-nagyon konnyu elbol egy csomo ellenvetest es nehezseget felsorolni a cigany iskolak ugyeben, sokka konnyebb mint tenni valamit.
Mi az hogy hol fogjak a nyelvuket hasznalni? Mivel kb. 10%-at teszik ki a magyar nepessegnek, egyreszt eloszor is nemzetisegge kell nyilvanitani oket, majd megadni nekik egy ilyen aranyu nemzetisegnek jaro jogokat. Tiz szazalek mar komoly autonomiat jelent, a hozza tartozo kozigazgatassal es intezmenyekkel. Ezek miert ne mukodhetnenek roma nyelven?
Raadasul meg kene engedni nekik hogy ahol tobbsegben vannak, ott reszt vehessenek a magyar kozeletben is sajat nyelvukon. (ld. floridai spanyolajkuak, stb.)
Masodszor pedig egy ilyen letszamu kisebbseg onmagaban is eleg ahhoz hogy teret biztositson a nyelv hasznalatahoz. Miert ne beszelhetne peldaul romaul a cigany orvos es cigany betege? Vagy miert ne beszelhetne romaul egy cigany vasarlo egy cigany-tulajdonu boltban, stb.
Gyakorlati kerdeseid pedig, ismet, csak urugyek. Az a lenyeg hogy egy jo gondolat labra kapjon, es minnel tobben tamogassak.

J.H.H.


1997. december 2. - kedd, 23 óra 52 perc
Gen!
Ha elolvastad volna a vitat, akkor talan megérthetted volna azt, amit -belátom nem pontosan- mondani akartam. O.K. pontosítok: genetikailag meghatározott viselkedés, gondolkodás, vagy intelligencia beli különbség feltételezése .
Ügyes vagy , hibát találtál!
Nem próbálok sok idegen szót használni, ez így jön belôlem.
Nem fröcsögök. Erre szeretném felhívni a figyelmedet. Csupán azt szeretném megmutatni, hogy cigányozni mucsai és rasszista dolog. Ezt valahogy - a jelek szerint - mindenki szereti elfelejteni. Sajna ez ilyen.

DcsabaS
Nem hiszem, hogy genetikailag kódolt viselkedésbeli hajlamok lennének. Szerintem ezeket a dologokat a kulturális környezet határozza meg inkább.
Egyébként teljes egyetértés. Holnap megpróbálok értlemesebben , de most elmegyek aludni.

Mindenkinek:
Az elôbbit nem fejtettem ki eléggé és ezért félreérthetô. bocs, igénytelen voltam.

DenimBlack
Szóval szerintem a dolog csak anyyi, hogy a sztereotípia az kell (közért meg ilyenek), de ha a világban valami rohadtul ellentmond ennek (mondjuk egy rasszista lát egy olyan embert aki jó, stb. , de az általa megvetett rasszba tartozik), akkor a nyitott emberi lény képes a bevett kategóriáin felülemelkedni és embernek kezelni a másikat és tudja módosítani a ketegóriát.
Szerintem az elôítélet az már olyan baromira megkövült sztereotípia, amit már nem nagyon lehet megváltoztatni.
Arra a vonatra ülnék, amelyik oda megy, ahova én szeretnék (hehe). Nem tudom, biztos hogy én sem vagyok teléjesem ment ezektôl a dolgoktól. Ha mégis a nemcigány vonatot választanám, akkor nagyon sokáig szégyenleném magam.
A fehérvári médiakampány tényleg rossz. Csak az a baj, hogy ki kéne már jönnie ennek a problémának rendesen,mert a társadalom nem tudatosította magában eléggé a létét. Ez most egy ilyen fájdalmas alkalom.
Ezért tartom baromi szarnak azt, ahogy a dolog tálalódott.
Van cigány ismerôsöm, de nem kérdeztem errôl a dologról, mert nekem nem ô a cigányság, nekem ô csak ô.

Ja, szerintetek hány cigányember olvassa a baromságainkat. Kíváncsi lennék! Tanulságos lenne...


Sziasztok
Stockede


1997. december 2. - kedd, 23 óra 42 perc
Stockede!
Egyrészt gratulálok az aktivitásodhoz, másrészt kurva nagy mázlim van, hogy a "Kapcsolat újrafelvétele" jelent vala meg, mert különben elküldtelek volna a búsba.Így nem teszem, mert volt időm lehiggadni. Mondd, honnan a jó büdös lofatból tudod te, hogy én mire gondolok? Ugyanis én nem feltételezem, hogy minden intézeti gyerkőc biciklitolvaj, ezt egy szóval sem állítottam. Mindegy, hagyjuk, nem értettük meg egymást. A többiektől bocs ezért a megjegyzésért.
Viszont: szeretném megkérdezni mindenkitől itten, hogy Ti valamennyien képzett pszichológusok vagytok-e?
Ha nem, akkor jó lenne csökkenteni az olyan kritikák számát, amik mindenfélét belelátnak a leírtakba. Ha valaki akar valamit, írja le, de ha nem írta le, akkor az azt jelenti, hogy nem mondta.
Laci (egyébként hajrá mindenkinek, messze ez a legértelmesebb fórum a témárol, de Ti sem tehettek semmit.)


1997. december 2. - kedd, 23 óra 32 perc
Üdv Mindenkinek.
Örülök, hogy ez a téma (Rádió utca)került szóba, mert számos olyan dolog van itt, ami mellett talán nem érdemes szótlanul elmennei.
Nem olvastam végig minden üzenetet, ezét előre is elnézést kérek, ha ismétlődések lesznek benne.
Érdemes volna megvizsgálni azt, ahogyan a "felsőbbrendűek" (Dr.Nagy István polgármester, a kollégái, a [helyi] lakosság nagy része, a helyi sajtó stb.stb.stb.stb.) viszonyul ehhez a kérdéshez. Minden nyilatkozatukban (hivatalos személyek) és megnyilvánulásukban (az utca) világít az, hogy mennyivel többek ők, mint a Rádión érintettek, hiszen ők pontosan tudják, miért kell ezeket az embereket elítélni. Azok szegények meg olyan végtelenül sötétek, hogy úgyis reménytelen bármit is megmagyarázni ebből nekik: (fenn)hatóságként kell viselkednünk velük ahhoz, hogy "eligazíthassuk" az életüket. Az előbbiek, műveltségük teljes fegyvertárával ezt oly módon tudják megformálni, hogy a jog eszközével kivetnivalót nem találsz benne, csak éppen süt belőle a gyűlölet. Az utóbbiak még ezzel sem foglalkoznak.
Most lehetne azzal példálózni, hogy mi lenne, ha kitörne a barna hajúak uralma a szőkék, vörösek (ősz hajúak!!!neadjisten) fölött, de ez azért ízetlen, mert más tekintetben ez megtörtént már sokszor. Azt is elmondhatnánk nekik, hogy senki sem tudhatja előre a sorsát - de ők biztosak benne, hogy ők kivételek.
Oda szeretnék eljutni, hogy ha már egyszer a romákkal kapcsolatban olyan iszonyatos tömegben élnek és elevenednek fel újra és újra az előítéletek, a félelmek és a gyűlölet, akkor - ha ez érzelmi és belátásos alapon nem megy, akkor talán a törvény erejénél fogva kötelezni kellene minden közszereplőt arra, hogy legalább nyilvános tevékenységük során mellőzzenek minden kifejezetten vagy implicite uszító és gyűlölködő vagy arra buzdító megnyilvánulást, valamint ha ezt valaki (bárki) közülük megteszi, azonnal fel kelljen állnia székéből (trónusáról).
Ez hosszabb ideje háborít fel, figyelemmel kísérve az üggyel kapcsolatos reakciójukat és a splendid isolation politikájukat. Talán be kellene a romák közé menni, talán munkahelyet kellen biztosítani számukra (és ne mondjátok, hogy másnak sincs, mert ha jutna, sem veszik fel őket pusztán a kilétük miatt); támogatni kellene az iskolába jutásukat: nem biztos, hogy az egyetlen Gandhi gimnázium erre elég, és az sem, hogy szeparálni kellene őket. Hajlandóságot kellene mutatni a poozitív diszkrimináció fogalmának megismertetésére azokkal, akik azt hiszik magukról, hogy tudják, mi az. Sőt azt is hiszik, hogy gyakorolják.
Még egy kérdés: hányan juthatnak el közülük a 7kérdésbe, hogy ők is elmondják a véleményüket?

Elfogultan:
Borsó


1997. december 2. - kedd, 23 óra 13 perc
Stockede
"Csak a fogalmi tisztázás végett: amit te oda leírtál, az arra enged következtetni, hogy te keményen rasszista vagy, mert hiszel a fajok közötti genetikai különbségekben. "
Amit te az idézetben leírtál arra enged következtetni, hogy annak ellenére, hogy megpróbálsz a lehetőségekhez képest sok idegen kifejezést használni irományaidban, nem ártana visszaülnöd egy kicsit az általános iskolába, legalább egy-két biológiaórára. Ugyanis a fajok közt GENETIKAI KÜLÖNBSÉGEK VANNAK! Elvégre ezért fajok. Maga az ember, mint élőlény FAJ! Megnevezése két részből áll. Az első, mely a nemzetség, azaz nem (genus) neve, míg a második a faj (species). Tehát bármilyen két faj között igen nagyon jelentős genetikai különbségek vannak (pl. Homo Sapiens, Homo Habilis).
A Homo Sapiens fajon belül jelenlevő fajták, azaz rasszok között -gondolom számodra meglepően-, szintén igen jelentős genetikai különbségek vannak. A földön jelenlevő rasszkörök az europid, mongoloid, negrid. Ezek a rasszkörök tovább oszthatóak rasszokra ázsiai, indiai, európai, afrikai, ausztráliai, pápua-melanéziai, mikronéziai, polinéziai és amerikai indián. A razzokat genetikai különbségek határozzák meg.
Tehát, ha szíveskedsz tovább fröcsögni és válogatás nélkül a neked ellentmondókat lerasszistázni, légyszíves ebbe a körbe a létező összes antropológust, biológust és genetikust befoglalni.
Gen


1997. december 2. - kedd, 20 óra 23 perc
Stockede!

Írod (szerencsére nem nekem):
"... te keményen rasszista vagy, mert hiszel a fajok közötti genetikai különbségekben."

Ez azért nem ilyen egyszerű, ugyanis a _fajok_ között tényleg vannak genetikai különbségek. Másrészt pedig az ilyesmi nem annyira hit kérdése, mint inkább konkrét vizsgálatokra tartozó dolog. Na most a vizsgálatok azt mutatják, hogy még a férfiak és a nők között is vannak genetikai különbségek (XX, XY, XXY, ...), továbbá vannak genetikai különbségek a fehér és a színes bőrű emberek között is. (Különben pl. neveléssel meg lehetne változtani a bőr színét, Michael Jacksonnak pedig nem kellene vagyonokat fizetnie a plasztikai sebészének...) Még az is világos, hogy ha vannak külsődlegesen is megnyilvánuló genetikai különbségek, akkor miért ne lehetnének ilyenek a lelki hajlamban is? Persze nem könnyű (egy adott végeredményt tekintve) megmondani, hogy mi van a hajlamok és mi a körülmények miatt. De a magam tapasztalatából tudom, hogy a cigányok között éppúgy hatalmas különbségek vannak, mint a magyarok, oroszok, négerek, stb. emberek között. Az életkörülményeik átlaga viszont egyértelműen rosszabb.

Mit lehetne tenni? Van egy rákfenéje ennek az egész dolognak. Ahogy a mondás is tartja: "Segíts magadon, Isten is úgy segít." Ezt én úgy értelmezem a magam számára, hogy nem azokra kell erőforrásainkat pazarolni, akikben még nem született meg az előbbre jutás szándéka. Ez csak önámítás, vagy önigazolás. Ebben az értelemben a különféle segélyek csak annyira hasznosak, mint a falra hányt borsó. Ehelyett kizárólag azokat kellene támogatnunk, akik már maguk is törekszenek a jóra. Ezért is tetszik annyira Trebitsch ösztöndíj elképzelése. A jó példa idővel ragadóssá is válhatna. Ezzel szemben, ha a díjazás nem kötődik teljesítményhez, ott a teljesítmény el is marad (természetesen).

Talán még annyit. Ha a dolgaink jól lennének szabályozva, akkor a társadalomnak alapvetően mindegy lenne, hogy egy cigány fiatal inkább magyarok közösségébe kívánkozik, vagy cigány társai közé. Hiszen mindkét közösségben lehet értelmes, érdekes és társadalmilag is hasznos tevékenységet végezni. Csupán oda szeretnék kilyukadni ezzel, hogy az erőszakos diszkriminációs és asszimilációs törekvések egyaránt helytelenek. A döntés legyen az egyén joga.

DcsabaS


1997. december 2. - kedd, 20 óra 16 perc
Lenne egy kérdésem!
Ha jól tudom Magyarországon nem minôsül nemzetiségnek a cigányság, és nem kapja meg a nemzetiségeknek járó jogokat. Igaz? Mert ha nem kapják meg a nemzetiségnek járó jogokat, anyanyelvi oktatás, stb. akkor nem nemzetiség, magyar állampolgár, tehát nincs roma-kérdés.
(Kibaszottul tépjük a szánkat a magyar kisebbség szlovákiai, romániai helyzete miatt, itt meg a csapat nagy részének akkora a pofája mint a Bécsi kapu).

LEVENDULA


1997. december 2. - kedd, 19 óra 32 perc
Kedves Miskin, Stock Ede!
Nagyon örültlem leveleiteknek, hogy léteznek olyan emberek, akiknek nincsenek előítéleteik.
Bár Ede egyik későbbi levelében megemlíti, hogy megváltoztathatja a hibás sztereotípiáit. Most akkor van, vagy nincs? És miért baj, ha van?! Előítéletek nélkül egy egyszerű hétköznapod is komoly problémákat okozna. Például bemész egy közértbe. Ha minden terméket gondosan megvizsgálnál, hogy teljesen objektívan válaszhass, elég sokára végeznél.
Vagy képzeld el, hogy a Nyugatiból kell utaznod valahová. Két vonat közül választhatsz az egyiken csak romák ülnek a másikon-szinte le sem merem irni- fehér emberek. Te melyikre fogsz felülni? Kiváncsian várom válaszotok. Egyébként , hasolóan a többi 5.5 milliárd emberhez nekem is vannak előitéleteim. És cigány ismerőseim és-igaz csak egy- barátom is van. Nektek vannak ? Mert a véleményetek igen határozottnak tűnt. Érdekes lenne erről a témáról meghallgatni az őket . Szerintük ugyanis a Székesfehérvári médiakampány lejáratja az egész magyar cigányságot.

DenimBlack


1997. december 2. - kedd, 19 óra 30 perc
Kedves ltzs!
Remélem, nem hozlak kellemetlen helyzetbe (piszkos fred effektus)
de rulez amit mondtál

Stockede


1997. december 2. - kedd, 17 óra 25 perc
ltzs! kösz

Joe!
Csak a tényekhez: számos nem önkényes volt a rádió utcaiak között.
Szerinted a magyarok felelősek azért, hogy ilyen szarban van-volt az ország? Mert a cigányokat pl. kifelejtették a földosztásból 45-ben és 90 -ben is. Nem érdemelték volna meg?
Ha valaki nem akar gettóba költözni, akkor ne te döntsd el, hogy mit tehet!
Ha a vábokat hasonlítgatod össze a cigányokkal kb. olyasmit teszel, mintha azt modanád, hogy a magyarok piszkosak, igénytelenek, rendetlenek és megbízhatatlanok, bezzeg a németek, jaj!
A romák, meg úgy hívják magukat, ahogy akarják. És neked megg nincs sok közöd hozzá.

T. Rudi!
Mi van? Amit irtal, annak nincs értelme.

Zsolti!

Ha a cigányt kicsivel irod, írd a magyart is úgy (vica versa).
Szerintem a magyarok génjeiben meg rosszindulat, rasszizmus van. Ez hogy tetszik?
És miért nem igaz?
Azért mert téged nem a cigányság bántott, hanem rosszarcú barom bűnöző. Nem azért loptak tőled, mert cigányok, hanem hogy nekik is legyen.

Csak a fogalmi tisztázás végett: amit te oda leírtál, az arra enged következtetni, hogy te keményen rasszista vagy, mert hiszel a fajok közötti genetikai különbségekben. A rasszizmus meg ez. Ha nem tetszik, akkor ne mondj ilyeneket. Hogy mit gondolsz az a te dolgod, az csak magad előtt ciki.

Trebitsch!
igazad van, nem akarok nacizni, de tényleg. Az a baj, hogy nem ciki egy-egy népcsoportot megcímkézni és onnantól kezdve minden tagjával eszerint bánni.
Ezért magyarozok, szeretném megmutatni, hogy milyen érzés lehet.
Az ösztöndíjal kapcsolatban: lehet úgy is segíteni, hoggy tutort adnak mellé, lakhatást biztosítanak, plussz erőforrásokkal segítik a tanulását sat.

Figyelj G.R.!
Ha szerinted az, hogy nem lehett másokat dehumanizálni (emberi mivoltukat megkérdőjelezni), azt jelenti hogy 1984 közeleg, akkor veled valami nincs rendben. Szerintem ez nagyon jó és bölcs dolog lenne, mert ez bármikor veled is megtörténhet. Egyébként én úgy látom, hogy inkább 84, mint 44.

Stockede


1997. december 2. - kedd, 17 óra 23 perc
Joe, kedd, 13:46, maximálisan egyetértek. Az esélyegyenlőség figyelmen hagyásának és a demokrácia lábbal tiprásának tartom, hogy én hiába költöznék be olyan házba, ami nem az enyém - kitennének onnan, és nem kapnék azonnal másfél millió forintot lakásra. Mindezt csak azért, mert fehér a bőröm. Szintén ide tartozik, hogy jelentkezett egy többgyermekes lakástalan apa, hogy ö szivesen beköltözne a konténerbe... mi is lett vele? nem kapta meg? biztos volt munkahelye.
G-Funk the real


1997. december 2. - kedd, 16 óra 34 perc
Dear GR,
Egyetértek, bárki lehet dühös és a düh tárgya is. Fő az, hogy valamiféle társadalmi tehetetlenség kell mint kiváltó ok.
Nem értek egyet abban, hogy senkit nem érdekel a szegények sorsa addig amíg a feje kilátszik a vízből. Lehet, hogy naív vagyok, de akarok hinni benne, hogy érdekel.
Meg kellene végre értenünk, hogy a szegénység, amellett, hogy az egyénnek méltatlan szenvedést okoz /eddig tart a humánum hatásköre/, társadalmilag is káros. A nélkülözés, a nyomor, a kilátástalanság bizony destruálja az embert és a társadalmat. Ez pedig már felelősség, az egész társadalom felelőssége saját magával szemben, amelyet a demokráciában átruház a választott vezetőire. A működő demokráciában pedig számon is kér rajtuk!
Annyira azért nem vagyok naív, hogy azt képzeljem, bármelyik eddigi emberi közösség ezt tisztán megoldotta volna, mindössze csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy a szegénység problémája nem csak humanitárius kérdés, és nem csak a karitatív szervezetek gondja.
ltzs


1997. december 2. - kedd, 16 óra 31 perc
Pucros Mackó!
Ki mondta, hogy nem?


1997. december 2. - kedd, 16 óra 14 perc
Kedves Stockede!

Nekem meg az a mániám, (komolyan!) hogy Magyarországon most van (legalább is kialakulóban) 1984. Kösz, hogy ebben a hitemben Te is megerősítettél. (Bár nem tudom, minek örülök, mert ha a Nagy Testvér fídel minket, akkor nekem annyi.)

Kedves ltzs!

Én ugyan nem tudom kitalálni mások gondolatát, de meg vagyok róla győződve, hogy senki nem haragszik Edére. Ő élteti a vitát. Ugyanis igazából senkit nem érdekel a szegények baja, amíg az ő feje a víz felett van. Márpedig aki itt meg tud szólalni annak minimum munkája van (még), nem is a legrosszabb.
És még valami. Azzal nagy igazságot mondtál ki, hogy a tehetetlenség valakik dühét váltja ki valakik ellen. Csak a konkrét esetekben nem ilyen egyértelmű a szereposztás. Mert a szerepeket, így is kioszthatod:
-az önjelölt roma vezetők nem elfogadott vezetői a cigányoknak, nem is tudnak közöttük rendet tartani, (mint régen egy vajda)
-a belügyminiszter úr egyáltalán nem tud rendet tartani,
-a kormány nem tud/akar megoldást (oszd meg és uralkodj, nem véletlen a Habsburg szimpátia)

És "nagyáltalánosságban" dühösek azokra akik az ő tehetetlenségük áldozatai. Ennél a leosztásnál az eddigi szembenállók egycsapásra ugyanabba a szerepkörbe kerülnek. A bűnbak szerepébe. Mi a véleményed?
Üdv G.R.

Ha valakit már pofán vágtak, úgy konrétan és nem csak általánosságban ne mondhassa el ezt az élményét, mert rontja a statisztikát?


1997. december 2. - kedd, 16 óra 2 perc
Többeknek:

azért az jó dolog, ha anyanyelvén tanulhat az ember, akár magyar az illető a szomszédos országokban, akár cigány Magyarországon.

Pucros Mackó


1997. december 2. - kedd, 15 óra 56 perc
Kicsit menjünk távolabb, nézzük a dolgot globalice:

Az anyagi javak egyenlőtlen elosztása mindennek a kulcsa (copyright Marx & Co.). Vannak dollármilliárdosok (forintban billiomosok) és vannak nincstelenek. Ha a dollármilliárdosoknak csak dollárszázezreik volnának, máris több millió ember jobban élhetne (feltéve, hogy a korrupt elosztórendszerben nem veszne el ez a hatalmas vagyon kézen-közön). Lásd cseh, szlovák, román, jugoszláv, és not least magyar privatizáció.
Az, hogy két gyerek felett birth control és sterilizálás kellene, lehet, hogy fasiszta nézet, de amennyiben nem csupán a cigányokra érvényesítjük, hanem minden népre és nemzetre, akkor nem is olyan hülyeség. Ma naponta tízezrek halnak éhen, fagynak meg, stb.
Csak egy kérdés: tudjátok ti, hogy mennyi lakást lehetne építeni abból a pénzből, amennyit ma az amerikai csoda hetesikrekre költenek ?
Ha a jelenlegi ütemben folytatódik a szaporodás, akkor csak idő kérdése, hogy mikor kerül újra a terített asztalra egy-egy formás női comb vagy boka. Szóval nem cigány-magyar szinten kellene csak gondolkodni, a szemellenzőket húzzuk egy centivel feljebb !!

Noname unformatted


1997. december 2. - kedd, 15 óra 43 perc
Skorpiónak csak annyit:

Megértem javaslatodat, hogy a cigánygyerek szerinted jobb helyen van állami gondozásban, mint otthon a putriban.
A gyakorlatban bebizonyosodott, hogy az ilyen helyeken, pl. Fóton , ahol a gyerekek nagy része cigány szintén egyfajta gettósodás indult meg, s bár tanulnak, sőt szakmát is, 18 éves korukban az utcára kerülnek és nem tudnak megállni a lábukon.
Annak ellenére sem, hogy tényleg iparkodnak rendesen élni.
Most már éppen azért nem viszik el mindenáron a veszélyeztetett gyermekeket intézetbe.
Az intézet a gyermekek számára a börtönnel egyenlő.

Humánusabb (és költségkímélőbb) megoldás otthagyni a szülőknél.
Az intézeti gyermekek 1/3-a lett normális, beilleszkedett felnőtt, és akkor még optimista vagyok.
Mióta egyébként csökken az állami támogatás, azóta az intézetek férőhelyei jelentősen csökkentek.

Fót inkább házakat épít és nagycsaládokat hoz létre, miközben a parkot külföldieknek bérlovaglásra adja ki.
A kastélyban, ahol azelőtt a gyerekek étkeztek most a grófnő lakik. Nem tudom jól érzi-e magát a cigánygyerek között, de flancos fogadásokat ad (néha még jótékony célra is).

A rádió u-i "ügy" szerintem a pártok publicitása, és a sajtó-TV miatt lett országos ÜGY.
Álhumanista érdekből és botrányszagot szimatolva kapták fel a miskolci, salgótarjáni és most a székesfehérvári cigányügyet!

Zs.!
Jótékonykodással csak kendőzni lehet a nyomort, szerintem munkát kéne adni a cigányoknak, és kötelezni őket erre (van még közmunka, mi francért olyan elhanyagoltak a városok szélei?), a gyerekeiket az iskolába kötelezném járatni.

A Horváth Aladárnak meg toll a fülébe, mert csak az asztalt csapkodja, de értelmes ötlete még nem volt.
Fehérváron úgy kívánta megoldani a közhangulat maga mellé állítását hogy 1,5 M Ft-rt színes " Cigánygyerek az iskolában" c. plakátokat nyomatott! és azt akarta kiragasztatni. Szerencsére a terve nem jött be, de a pénzt azért kiszórta az ablakon! Csak ennyi tellett tőle? Nem a szabálysértő cigányokkal foglalkozott, akiket a fél város meg akart lincselni, hanem a polgármestert fenyegette. Csak szította a kedélyeket.Nem így kellett volna.

Amit Zs. elvár a magyar átlagpolgártól, mint humánum, empátia, tolerancia, segítőkészség, szeretet, az az 50%-ban a létminimum alatt élő állampolgároktól a jelen helyzetben lehetetlen. NSZK-ban lehet, hogy menne, de itt és most Mo.-n nem.

H. Kovács aus Csepel
UI:"Kérem, hogy az e heti kérdéshez csak azok szóljanak hozzá, akik nem a szokásos cigánygyűlöletüket és politikai ellenszenveiket kívánják közhírré tenni a hétkérdésben, lett légyen szó bármiről, hanem a fenti problémákról van mondandójuk. "
Ez olyan előítéletes kijelentés amit a hozzászólóknál mélyen el szoktál ítélni !


1997. december 2. - kedd, 15 óra 42 perc
Helló Mindenki!

Azaz igazság, hogy Stockede mindenkit lekörözött és tök igaza van. Stockede rulez!

Üdv

Mikel


1997. december 2. - kedd, 14 óra 46 perc
bela
bocs
Stockede


1997. december 2. - kedd, 14 óra 36 perc
G.R. !
Én leírtam, hogy a hipotézisem paranoid gyökerekbôl táplálkozhat. A Mózs nem falusi polgármester, hanem Fehérvár jegyzôje (vagy mi). Vagyok annyira rosszindulatú, hogy azt gondolom, igazam van. Másképpen az utca megnevezésének nincs értelme, mert elég lett volna a pesti is. De ez most mindegy, teljesen mellékszál.
Mivel bevallottam, hogy ez nem teljesen biztos és csak hipotézis, nem értem mit lovagolsz rajta. Tudom, hogy a Dob utcában van a RPSZ. De, mint leírtam én duplabeszédre gyanakszom.

Nem korrekt, hogy összekevered a szezont a fazonnal.

Nincsenek szilárd alapok, legfeljebb konzisztencia és becsület.
pa
Stockede


1997. december 2. - kedd, 14 óra 35 perc
Idefigyeljetek Emberek!
Nem veszitek észre, mi történik itt? Zs felvetett egy problémát, amit nem tudunk kezelni. Nemcsak úgy, mint társadalom, de úgy sem mint egyének. Mert bizony nemigen írtatot ti sem korszaknyítót az éhező gyerekek, az emberhez méltatlan körülmények között tengődő családok megsegítéséről. Egyszóval elkapott benneteket is az az nagyon emberi érzés, amit tehetetlen düh-nek hívnak, s ami rögtön azok ellen fordult, akik kiváltották. Hű hogyan tudtok gyűlölni! Annyira, hogy az már ki sem elégít, hogy nagyáltalánosságban a romákról szeditek le a keresztvizet, de átviszitek a haragotokat arra is, aki védi. Jelen esetben Stockede az áldozat, aki szerencsétlenségére nem a Rádió utcaiak és harmincakárhány kisgyerekük ellen haragudott, hanem értük.
Szóval összegezzük a dolgokat: itt mindenki haragszik, ki a romákra, ki értük, ki Stockedére. De mit hgondoltok, ebben a mi társadalmunkban, aminek igazi alakítói korotok és a benne elfoglalt helyetek, továbbá meglévő és leendő presztizsetek következtében ti lesztek hogyan tudjuk elérni majd, hogy ne legyenek éhezőp gyerekek, és a nyomor és tanulatlanság következtében a társadalom perifériájára, a bűnözés közelébe sodródó családok?
Csak ezt akartam kérdezni! /A haragotok miatt szeretlek benneteket, úgy gondolom, ez már egy lépés a közönytől! Stockedét egy kicsit jobban, mert ezúttal ugyan neki sincs bingója, de többet gondolkodott./
ltzs


1997. december 2. - kedd, 14 óra 21 perc
Látom Zsolti hogy felétek is hasonló dolgok mennek.
Nálunk is van ilyen: düledezett ütött kopott putri de a putri előtt ott a merci és a tagon legalább 2 kg arany, ez van.

Az előbbiekben arra akartam rávilágítani hogy az elmúlt átkos rendszerben megvoltak azok a lehetőséget amelyek segítségével a cigányság felzárkózhatott volna a többiek mellé. Az iskoláztatás korántsem jelentett akkora anyagi terhet mint manapság.

Úgy gondolom , hogy csupán akaraterő és szorgalom kérdése lett volna a felzárkózás. Az hogy nem volt igény a továbbtanulás iránt és mondjuk a kiscsaj 14-évesen elment gyereket szülni a srác meg isten tudja hová. Akkor nem tudom hogy hogyan lehetne az igényét felkelteni annak hogy előre lépjenek?
Ezt talán Dénes barátunk tudná megmondani.
Én ugyan nem jártam amerikában csak filmeket látok de ha a valóságot tükrözik vissza, akkor ott elég sok néger (bocs színesbőrü) orvost,taxist,autószerelőt,rendőrt,eladót,stb látni. Hogy sikerült elérni?

Ez az iskoláztatási dolog most úgy néz ki mintha az elmúlt 40 évben a romák direkt el lettek volna tiltva az oktatástól. Pedig nem így van.
Gondolom hogy az lehetett a motivációs tényező , hogy mivel kötelező volt dolgozni valahol ezért mindenképpen kaptak munkahelyet tehát nem volt lényeges a számukra az hogy nagyon strapálják magukat az iskolapadban. Nem volt a számukra fontos (a többség számára) hogy másként is érvényesülhessen mint betanított munkás.
Én ismerek olyan cigány embert is akinek van rendes szakmája (lakatos) érdekes módon nem küldték el a munkahelyéről mert jó szakember (mert ugye a tőkésnek qrvára mindegy hogy milyen bőrszine van a szakinak csak jó szakember legyen).

A vagonrakás és utcaseprés kérdéséről pedig a következőket tudnám mondani:
Mivel nincs semmiféle szakképesítése a pacáknak mégsem mehet el mondjuk agysebésznek (vagy ti befeküdnétek a kése alá?).
"- Mielőtt lefasiztáznátok. Ha megvan a megfelelő szakképesítése és jó szakember akkor bármikor."
Csak olyan munkát lehet elvégeztetni az illetővel amihez ért. Én pl rendszergazda vagyok én ehez értek nem lennék jó se agysebésznek se űrhajósnak.
De ha nem lenne semmiféle képzettségem akkor kénytelen lennék abból a munkából megélni amiből tudok Pl. utcaseprés.
Egyébként van olyan ismerősöm (pedagógus) aki meló után elmegy nylon zacsikat árulni egy vállalkozónak.
Az anyósom (amíg élt) a főiskolai dimplomája ellenére meló után elment takarítani hogy egy kicsit jobban éljen.

LA


1997. december 2. - kedd, 14 óra 16 perc
Éhezö gyerekek :
Szerintem a szülö felelösége elsödleges a többivel szemben, mert az állam felelösége annyi, hogy olyan környezetet biztosit az állampolgár számára, melyben el tudja látni magát és családját, a szülö felelösége pedig az, hogy csak akkor vállal gyereket, ha azt rendesen fel is tudja nevelni, s ha már szült, akkor kutyakötelessége táplálni is. Emlékszem, hogy mi is szegények voltunk, de olyan nem volt, hogy egy zsiroskenyér legalább ne lett volna !

Rádió utca :
Természetesen osztom a többség véleményét, vagyis nem jutalmaznék meg önkényes lakásfoglalókat azzal, hogy lakást veszek nekik ! Ez a becsületes emberek arcul csapása.
Javaslom, hogy ássunk le kissé a gyökerekig, tárjuk fel az igazi okokat, ne csak az okozatok okozatán vitatkozzunk (ezt elsösorban az újságiróknak üzenem)!
Ha egy problémával kapcsolatban a igazságot nem mondhatjuk ki (s ez van most is), akkor azt a problémát soha nem oldjuk meg !
- Ki kell mondani például, hogy elsösorban a cigányok felelösek a helyzetükért.
- Fejtsük vissza az okokat : miért alakult ki ez az áldatlan helyzet ? - mert a cigányok önkényesen lakást foglaltak. Miért foglaltak önkényesen lakást ? - mert nincs jövedelmük, és nem tisztelik más tulajdonát. Miért nincs jövedelmük ? - mert nincs munkájuk. Miért nincs munkájuk ? - föleg azért, mert nincs szakmájuk, meg talán nem túl szorgalmasak. Miért nincs szakmájuk ? - mert nem tanultak. Miért nem tanultak ? - erre a következö jut eszembe :
Az iskolában nekem is voltak cigány osztálytársaim. Nagyon nem szerettek tanulni, végig bukdácsoltak. Megjegyzem, hogy akkor még tényleg ingyenes volt az általános iskola, a tankönyveket is ingyen kapták meg. Amikor az egyikük végleg kimaradt, nagyon büszke volt arra, hogy Ö szabad lett, csúfolt minket, hogy miért tanulunk ! Most ez az ember valószinüleg munkanélküli, és követeli magának a támogatást.
- 'Gettó' : valaki ügyesen kitalálta ezt a jelszót, gettóellenes bizottságot hoztak létre, nem mer senki a szóba belekötni a történelmi múlt miatt, pedig csak arról van szó, hogy a cigányoknak egy helyen lévö lakásokat adnának. Ha megnézzük, hogy ez mért baj, nincs igazán indok, mert amióta cigányok élnek itt, mindig is együtt szerettek lakni, s ez jó volt a nem cigányoknak is, az egész gettó egy álprobléma.
- Hogy lássuk, egy népcsoport mennyire tehet a saját helyzetéért, hasonlitsuk össze a cigány és a sváb etnikumot ! Nagyon jó öket összehasonlitani, mivel mind a két népcsoport egy idegen országból, egy szál batyuval a hátán jött ide, rajtuk állt, hogy mire vitték. Nos, elképzelhetetlen az, hogy egy sváb önkényesen elfoglaljon egy lakást, vagy segélyekböl éljen .
- Nagy bajuk a cigányoknak az (is), hogy nincsenek jó vezetöik ! A jelenlegi vezetök tevékenysége kimerül abban, hogy tiltakoznak, fenyegetöznek. Még soha nem hallottam tölük, a népüket próbálták volna tanitani, jobb útra vezetni.
- 'Roma': Régebben nem is ismertem ezt a szót, csak pár éve az újságokban találkoztam vele. S mivel nem magyarázta el senki, hogy mit jelent, utána néztem : A magyar nyelv értelmezö kéziszótára azt irja, hogy : 'roma = cigány férfi', továbbá archaikus, hivatali nyelvben nem használatos . Tehát aki a 'roma' szót a cigányságra használja (s közben nagyon elégedett a maga tapintatosságával), lényegében rosszul használ egy szót ! A téma szakértöjétöl tudom, hogy az egyszerü cigány emberek mindig 'cigány'-nak hivták magukat, javaslom, hogy mi is maradjunk meg ennél.

Joe


1997. december 2. - kedd, 13 óra 46 perc
StockEde provokátor.

A Chartának politikai indittatású mü- vagy nem mü- balhéi voltak.
Viszont ezek alapozták meg az MSZP-SZDSZ koaliciót.
Nem mondom hogy szándékosan csinálták, de ez lett az eredmény.
Ezert a Chartásokat felelösség terheli, pl. a Tocsik tárgyaláson ki kellene függeszteni Konrád György fényképét a háttérbe.
De ez másik ügy.

T Rudi


1997. december 2. - kedd, 13 óra 40 perc
Félreértettél !
A nyilvántartás, mint MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR !
Bejelentett lakóhely , bár mostmár lehet, hogy ez nem is kötelező?

azért annyira rasszista nem vagyok !
bela


1997. december 2. - kedd, 12 óra 56 perc
Stockede!
Te tényleg nem jársz ki a fűtött szobádból. És tényleg az előítéleteid vezetnek. Hadd homályosítsalak fel: a Dob utcában van a számtalan országos romaszervezet egyike. Ahol Horváth Aladár a nacsalnyik. Szerintem, annak a gaz falusi polgármesternek f...ogalma sincs arról, hogy SZERINTED mit jelent a Dob utca. És attól tartok a többi magabiztos itéleted is ilyen "szilárd" alapokon nyugszik.
Üdv G.R.


1997. december 2. - kedd, 12 óra 52 perc
Az elsö kérdéshez : az államnak mindent el kellene követnie, hogy a gyermekkoruaknak biztosítsa a minimális életkörülményeket. Ez nem csak a napi három étkezést jelentené, hanem pl. a tanulás lehetoségét is. Ha ezt a szülo nem tudná megadni a gyerekének, akkor gyámság alá kéne venni a gyereket, és a gyámszülok figyelemmel kisérnék a gyermek fejlodését , segítenék, és bizonyos hatósági jogkörrel is rendelkeznének. Pl. kezdeményezhetnék a szülok felelosségre vonását, de akár a gyermek idoleges vagy teljes állami gondozásba vételét is.
A második témához: A polgármesternek legyen joga eldönteni, hogy a városban kik telepedhetnek le, ill. kik lakhatnak. Ha úgygondolja, hogy valakik sértik az ottlakók érdekeit, minden további nélkül utasíthassa ki az adott településrol. Minden indoklás nélkül.

Skorpió


1997. december 2. - kedd, 12 óra 41 perc
Kedves Cattani!

Nagyon szégyellem magam, de megint csak kérdezni tudok. Ráadasul egyetlen mondatoddal kapcsolatban ennyit. Idézlek:

"Mindenkit megkérnék vegye figyelembe azt a tényt, hogy a cigányok ki vannak zárva az
oktatásból. Tudniillik nekik van egy saját nyelvük. Az iskolában pedig csak magyar
nyelven tanítanak"

Ez egyrészt nem teljesen igaz. Másrészt:

1.a. Ki kezdje el a cigány nyelvű oktatást? Melyik népcsoportba tartozó tanárok kötelesek arra, hogy megtanulják a cigány nyelvet, hogy azon taníthassanak? Felnőtt fejjel képesek lesznek úgy elsajátítani, hogy el is fogadják őket? Vagy melyik népcsoportnak kellene annyit tanulnia, hogy aztán anyanyelvén taníthasson? Ámbár most is elég sok cigány értelmiségi van. Legalábbis a TV-ben, ha tiltakozni kell. Ők nem kezdenék meg? Esetleg ingyen, elhivatottságból.
1.b. Szerinted a jelenlegi magyarországi német, szlovák, szerb, horvát, stb iskolákban anyanyelven tanító tanárok mindannyian és mindent anyanyelvükön tanultak a felsőoktatásban? És a környező országbeli magyar tanárok?

2. Ha csak cigány nyelven tudnak majd beszélni, (akár felsőfokon), ugyan mondd meg légyszíves, milyen állásra számíthatnak? Bárhol a világon. Még útfestők sem lehetnek.

3.a. Ha mondjuk holnap reggel országosan megindítják a cigány nyelvű oktatást és a cigány gyerekek ennél fogva, külön iskolába fognak járni, ki fog a leghangosabban tiltakozni a gettósítás ellen? Te.
3.b. Ki fogja -milyen jogon és milyen alapon- eldönteni, hogy kinek kell cigány nyelven tanulni?
3.c.Mi lesz azon magyar (román vagy bármilyen) anyanyelvűekkel, akik nem beszélnek cigányul?

4. Mi a teendő azokkal, akik abba az iskolába SEM fogják járatni a gyereküket?

És hogy kicsit közeledjünk az eredeti 7?-hez:

5. Azoknak akik -származásuktól függetlenül,- anyagi okok miatt vannak kizárva az oktatásból (egyelőre csak közép és felsőfokon, de ami késik nem múlik) milyen nyelvű oktatást javasolsz?

6. Szerinted ki fogja és miből ezeket az iskolákat fenntartani? És milyen színvonalon? Pontosítanám: Ki fogja és miből AZ(!) iskolákat fenntartani. És milyen színvonalon?????

Akihez ebből csak annyi jut el, hogy egy rasszista hülye ellenzi az anyanyelvi oktatást, azt sajnálni sem lehet. Azt hiszem, hogy a fentieket kellene megválaszolni. Bár kicsit nehezebb, mint egymondatos (fél)igazságokat leírni, meg "gonoszhülyézni". Meg falusi/kisvárosi polgármestereket b...ni. Akik legalább próbáltak valamit csinálni. Akiket Pestről könnyű utólag leszólni. Ha van sapka rajta azért ha nincs azért. (Egyébként székesfehérvári polgármester. Akinek a nem-székesfehérvári lakásfoglalók és a pesti tiltakozók balhéjának költségeit a SZÉKEFEHÉRVÁRI cigány és nem-cigány polgárokra sikerült rávernie. Hogy pontosak legyünk.)

Kedves M.Zs!
Kéretik ide is keverdét telepíteni. Hátha azzal a sok fekete/fehér képet sikerül legalább 16 szürke árnyalatúra "szinezni".

Üdv G.R.


1997. december 2. - kedd, 12 óra 27 perc
Nagy Politikusaink szerint a rendszerváltás vesztesei a Cigányok. Kérdem miért. Az elmúlt rendszerben mindenkinek meg volt a lehetősége a munkára, hiszen nem csak jog, hanem kötelezettség is volt. A cigányok többsége már akkor megteremthette volna az előrelépésének feltételét. Nem tette, mert nem is dolgozott. Mély tiszteletem a sajnos igen vékony rétegnek akik akkor is dolgoztak, és most is van munkájuk, lakásuk, megélhetésük, stb. Sajnos a cigánytársadalom nagyobb része nem dolgozott akkor sem (lehetősége volt rá csak ne m akart mert nem is szeret, ilyen természeti adottságokkal rendelezik) és most sem. Ez a sajnos nagyobb réteg a segélyből és más törvényen kívűli lehetőségekből él.
Nagyon sajnálom azokat a székesfehérvári becsületes embereket (lehet, hogy cigány is van köztük) akiket az önkormányzat a másságot és toleranciát hirdető politikusaink nyomására, megfosztott egy közeli, lakáshoz jutási lehetőségtől. Kár, hogy ŐK ez a több ezer ember nem rendelkezik olyan szervezett támogató és a támogatást respektáló, toleráns erővel mint az a néhány törvénytelen eszközökkel lakástfoglaló cigány család. Ha rendelkeznének biztosan folytatódna tovább az ügy pl egy egységes adóbefizetés megtagadásával. Hiszen ezt a pénzt a becsületes állampolgárok adóforintjaiból kapták a törvénytelen lakásfoglalók. Még egy kérdés: ha már ennyi pénzt kaptak ezek az emberek, miért nem lehetett ezt helyhez kötött közérdekű munkavégzéshez kapcsolni, mintegy ellenértéket, fizetést. Valószínüleg azért mert ezeket a cigányokat nem lehet munkavégzésre bírni. Akkor inkább az erdő. . Ez lehetőség lett volna arra, hogy egy kicsit halászni tanítsuk Őket. Sajnos az a baj, h hogy hiá ba a akarjuk halászni tanítani, ha ők arra is képtelenek akarat és munkához való affinitás hiányában, hogy megtanuljanak halászni. Egyszerűbb az ingyen hal mások pénzén. Ez van és ez is lesz.
BIMI


1997. december 2. - kedd, 12 óra 13 perc
G.r.!

Amirôl beszéltem az nem az én ötletem és arról nem tehetek(legfeljebb örülök), hogy menô manapság. Tudod az, hogy nem bélyegzek meg senkit , szerintem inkább minimuma valaminek. Feladatomnak tartom, hogy próbálkozzak mindenkinek tükröt tartani, aki gyalázza isten más színű képét. Nem adta ki senki a feladatot és nem lakom a NewYork-TelAviv tengely gátôrházban. A dolog azért gumicsont, mert vannak olyan potenciális nácik (finomitottam), akik szerint vannak olyan emberek, akik nem érdemlik az életet.
Ha ez szerinted a bölcsek köve, kösz. Szorongatom még egy kicsit.
A radikális fogalmazással annyiban tudok segíteni, hogy rávezetek embereket a gondolkudásuk enyhén szólva problematikus mivoltára. Ha a stílus bántó, bocs. Igazad lehet ebben, számtalanszor bocsánatot kértem itt azoktól, akikre nem vonatkozik.

Az alkalmazkodásról:
ha valaki (pl kicsi remegôs Szarv Július)azt mondja, hogy cigányok, alkalmazkodjatok hozzánk, az rasszizmus. Kérlek, olvasd át a kritizált irást mégegyszer)

A törvények betartása alól nem ad semmi felmentést. Ebben igazad van. De nem attól nem tartják be, mert cigányok! Szerinted a magyar bűnözôk is azért bűnöznek, mert ...

A cigányok asszimilációja erôsen folyik. A háború (II.VH) utáni paternalisztikus beolvasztásnak meg lett az eredménye (ez nem feltétlenül pozitív megjegyzés). Nagyon sokan próbálkoztak, dolgoztak, elfogadták a többségi társadalom értékeit és törekedtek a betartására és elérésére. De, a többség úgy döntött, hogy nem. Képzeld el milyen szar: mész valahova, feladod magad és ôseidet és a kapuban egy ronda, bajuszos, dagadt pasi azt mondja, hogy hello cigány, csak nem gondolod és ad neki egy tockost! Mit szólnál ehhez?
Ez nagyon gyakorlati dolog!!! Napról napra megesik.
Tragikus.
A cigányságnak, mint minden csoportnak megvannak a "jói" és a "rosszai". Közhely, de igaz.


Szerinted miért baromság "....az etnikai különbség együtt jár a szociális különbséggel." kijelentés?
Tegyünk egy gondolatkísérletet!
Ez most nem minden emberre vonatkozik, hanem általában egy csoportra. Ez nem normatív (jó-rossz) mentén való leírás, hanem gazdasági helyzet, kor ilyenek. (egyébként, mivel nem nagyon lehet tudni ki a cigány, így pontos felmérések nem nagyon készültek, bár Kertesinek meg Keménynek (meg biztos másnak is)vannak viszonylag pontos felméréseik.)
Szóval, szerintem a cigány népesség között szignifikánsan több a szegény, mint a nem cigány népesség között. Ebben az esetben igaz, amit mondtam.
Ez egy rohadt kényes mesgye, mert tényleg általánosítok, meg minden.

A sztereotípiáról: lehet, hogy ez bántja az önértékelésedet, de biza' te is...Hacsak nem vagy tök hülye (nem tünsz annak), vagy a kárpátok géniusza, akkor csak ezekkel tudsz gondolkodni.
Képzeld el:
Látsz egy dolgot (ez 1 szék), de te ezt nem tudod, mert nem tudod , hogy milyen egy szék, mert te elhajítottad a sztereotípiáidat. Napokig vizsgálgatod, majd elnevezed gjkhret-nek. És így jársz el az életedben minden dologgal. Biztos izgi.
Ugye, nem?
Én csak azt akartam mondani, hogy ha ráülsz egy székre és az megszúr, mert kiállt egy szög belôle. Na, szóval akkor nem azt gondolod, hogy milyen gonosz szék, minden szék ilyen és soha többet nem ülsz le nyugodtan, mert várod a szöget és addig-addig csinálsz így, hogy már minden szék szúrni fog.

Ugye, milyen röhejes. Akkor az emberekkel miért nem így jársz el?

A szegénység nem etnikai probléma, Mo-n a cigányprobléma (jelentôs része) szegény probléma.
(Ha öreg és csökött is vagy emlékszel a rovar-bogár dologra).
Egyébként szerinted ki csinál a szegénységbôl etnikai problémát?


G.R. !
Miért gondolod, hogy én rosszindulatú vagyok?
de tényleg?
Miért akarnék bárkit összeugrasztani?

Azt gondolom, hogy a mucsai egyébként kifejezetten jól leírta a jelenséget. Fura, hogy mindenki magára veszi. Egyébként Mo. egy meglehetôsen jelentéktelen, kicsi, periférikus ország, de ettôl még nem feltétlenül kéne mucsainak lennie, sokszor mégis az.


STP!

mi van má' mumus lettem?(túlértékelési válság)

"Tudom, hogy a gyerekek az iskolában nehezen türik el a cigányokat, és ezért ott is sokat kellene ezért tenni. "
Szerintem a cigány gyerekek is nehezen türik a többieket, meg a sulit. Gondolj bele, hogy szinte semmi elôkondicionálás nincs a sulira. Baromi nehéz ám órákat mozdulatlanul űlni (ingerszegénység) az után, hogy az egész addigi életedet mászkálással, beszélgetéssel és játékkal töltötted.


"Ha kell, cigány osztályt kell nyitni, de legalább azt rendesen járják
végig."

sZERINTEM EZ NAGYON ROSSZ LENNE!(már megy is) A vegyes osztályok biztosan konflktusforrások, de csak ezekkel lehet megtanulni a konfliktusok feloldását . A gyerekek között azért - remélem - nem alakulnak ki igazán vérremenô konfliktusok.


bela!
eszeden vagy?

Tartsanak téged nyilván és csukjanak marhavagonba!
Te szeretnéd, hogy a gyereked neve mellett az ofôkönyvben egy nagy C legyen, ha?
Nem lehet, hogy mindenkinek a maga joga, hogy besorolja magát bármilyen etnikai csoportba?

"Szerintem pl. akinek 2-nél több gyereke lesz, annak nem adnék támogatást. Minek annyi gyerek, ha nem tudják eltartani. Rosszul hangzik, de így van."

Nagyon!Vészjósló... Szerintem ezek csak szaporodnának, ilyen alantasok. Szerintem sterilizálnod kéne ôket. Vagy magad.

Az etnikai alapú pozitív diszkriminációt én nem szeretem, de lehet, hogy használna. Csak a többség szívná a fogát jobban. Szerintem egyszerűen azt kéne baromira megbüntetni, aki különbséget tesz a jelentkezôk között korban, nem ben, színben sat.


Stockede
(teljesen bekap ez az egész. most elmegyek dolgozni, de visszajövök. örültök?)


1997. december 2. - kedd, 11 óra 59 perc
Na. Vegigigolvastam a velemenyeket. Nagyon erdekesek, van ilyen is-olyan is, meg minden. Ez mind szep es jo lenne, de ugy tunik a velemenyezok
eleg keveset meritettek az eletbol. Alljon hat itt, ez en eddigi (nem sok ugyan, 26 eves vagyok) tapasztalatom a ciganyokkal kapcsolatban.
Unfortunatly elmondhatom, hogy lakhelyemen TOBB! a cigany mint a Magyar ember. Ez eddig nem gond. Ebbol kifolyolag rengeteg ciganyt latok, ismerek.
Es egesz pontosan ebbol HAROM!!! azaz 3db dolgozik valahol neha. A tobbi nem tudni mit csinal, erdekes modon megis van autojuk, cd-juk, tv-juk meg ilyesmi. (az autokkal kapcsolatban: minden cigany vezet, megsem latni soha cigany tanulovezetot a T betus kocsikban. hmm, vajh miert?)
Ez eddig egy dolog lenne, most jon azonban a tapasztalat:
Valoban, elsore a ciganyok furcsak ugyan, de ha az ember beszelget veluk, hirtelen ugy tunik eleg rendesek.
Elsore.
Nekem 3 ev alatt, a ciganyok: elloptak ket hangfalamat,
elkotottek a trabantomat,
kivertek 3 fogamat. Nem a kocsmaban!!!! A munkahelyemen, es regetegszer belemkotnek hazafele menet.
Hozza kell tennem, hogy nem jarok kocsmaba, nem kotekedem, sot meg eros sem vagyok.
Egyszeru rendszergazda vagyok. Arrol van szo, hogy mondhattok amit akartok, igenis a genjeikben van. Nem tehetnek rola szegenyek de igy van.
Lopnak, csalnak, kotozkodnek, verekednek.Nem ertem miert.Nem vagyok rasszista, de mar az allatkertben is elkulonitik azt a ket fajt amelyik nem fer meg egymas mellett. Es Mi kedves cigany barataim, sajnos ugy latszik ilyen ket faj vagyunk.
Ne legyen hat harag, lopjatok, maradjatok az orszagban, meg amit csak akartok. De: hagyjatok beken minket. Magyarokat.

Zsolti

(ps: termeszetesen mindig vannak kivetelek.
en ugyan meg nem talalkoztam egyel sem, de biztosan leteznek.toluk elnezest kerek, ha esetleg barmi sertot irtam volna.Nem a sertegetes a szandekom, egyszeruen azt irtam amit latok.
Es nem vagyok vak.)1997. december 2. - kedd, 11 óra 42 perc
Stockede,
rendben van, provokálj, az néha tényleg nem árt, de könyörgöm: muszáj megint ideráncigálni a zsidózást is? Hogy aztán jól fölháborodhass, és tovább nácizhass?

Ez neked jó????

Amúgy, nemigen értem, hogyan lehetne nagyon korántól adni az ösztöndíjat. Ha fasisztázás közben akad egy kis szabad időd, néhány korrekciós vagy egyéb konstruktív javaslatodat szívesen látnám.

Razzia,
ha igazad van abban, hogy a magyar nyelvtudás hiánya gátolja a cigányokat (fogalmam sincs, mennyire jól v. rosszul beszélnek 5-6 éves cigány gyerekek magyarul, ha van infód: elő vele),akkor egy megoldást látok: 0.-dik évfolyam, kizárólag magyar nyelvoktatás, ösztöndíj ugyanúgy.
Hogy 5 vagy 6 vagy mittudomén éves korban, azt találja ki az, aki ért hozzá. Meg az egész rendszert is, mert pedagógiai/pszichológiai szempontból lehet, hogy rossz, én azokhoz se értek.
Azt gondolom ebben újnak, hogy kizárólag pozitív motivációt ad, még véletlenül se lehet rasszizmus vagy fasisztázás belőle, és észrevétlenül, az érdekeltség elvén (ami az eddigi egyetlen működő rendszernek bizonyult) _talán_ működne.

DcsabaS,
sajnos nem tudok róla, hogy ez az ösztöndíjrendszer megvalósult volna valahol, ettől persze elég valószínű, hogy mégis. Az is lehet, hogy valami miatt nem bizonyult életképesnek, nem tudom.
Bárkitől bármilyen információt megköszönnék ezügyben.

Trebitsch


1997. december 2. - kedd, 11 óra 40 perc

Zs.!

Veled ellentétben én úgy érzem, a jótékonykodás nem megoldás, legalábbis csak átmenetileg.
Te túlságosan érzelmi alapokról közelíted meg a kérdést, én inkább racionálisabban.

Új törvények, szabályok és a meglévők betartatatása szükséges.
Ma már a cigányok nyilvántartása sem megoldott, azért van kevesebb munkanélküli, mert elköltöznek és a listákról meg kihúzzák őket.

Szerintem pl. akinek 2-nél több gyereke lesz, annak nem adnék támogatást. Minek annyi gyerek, ha nem tudják eltartani. Rosszul hangzik, de így van.

Támogatni kellene a munkaadókat, ha cigányt vesz fel, kapjon adókedvezményt.
Az egyetemeken, főiskolákon cigányösztöndíjt is kéne létrehozni.

Inkább erre adakoznék, mint az utcán a koldusnak, akitől úgyis elszedik a pénzt.
A Roma Parlament javasolt már valamit, vagy az egyéb roma szervezetek? Mert én még nem láttam semmit tőlük!

bela


1997. december 2. - kedd, 10 óra 52 perc
Sziasztok
Razzia Cattani , DcsabaS, Zs. , és a többiek
Kösz.

Tegnap már nagyon egyedül éreztem magam. Ez az érzés kerülgetett azóta, hogy ez a Rádió utcás dolog kitört. Nagyon furcsa volt ennek az ugynek a kezelése a médiában, mert olyan volt mintha mindent szabadna. Elôször fordult elô, hogy a szimpla, hétköznapi magyar rasszizmusnál egy kicsit bonyolultabb ügy kerekedett és ebben a helyzetben a mi kis távrecsegô szervezeteink lelkesen a magyarok pártját fogták. Az ambivalencia, ami körüllengte az ügyet valahogy megengedte a nyílt, vagy bújtatott célzásokat, miszerint a gonosz barna emberek már meginr kiharcoltak valamit, ami nem illetné ôket. Hiszen kapnának egy kupacban házat, mit varnyognak, mit akarnak, még többet?
Szerencsére a médiában tapasztalható érzéketlenség és tompaság jellemzô volt a fehérvári önkormányzat felelôs vezetôire is. Nem vették észre, hogy olyannyira mellettük a média, hogy akár lövethetnének is. Viccesnek tartom, hogy azért valami felettes én maradvány lehetett a polgármesterben, a jegyzôben meg a képviselôkben, mert tárgyaltak és nem merték megtenni, amit akartak. Persze az is lehet, hogy csak a vincseszter üzemet féltették, mert az hallották valahol hogy a multik nem szeretik, ha valakinek szaros a talpa.
Az is fura volt, ahogy Mózs úr a szocializmusban megtanult double-speak kel szidta Horváth Aladárt: Dob utca romák idejöttek és pofáznak. Nekem ebben a következô volt: pesti, (ez egy kicsit durva és paranoid, de ettôl még igaz is lehet) dobutcai=zsidóbérenc senki. Azt nem vette észre a pasi, hogy nem a polgárjogi aktivistában van a baj, mert az csak a dolgát teszi, hanem benne, mert ô nem végezte a munkáját. Nem volt képes kiagyalni korábban hosszútávú, diszkriminációmentes megoldást minden fehérvári magyar állampolgárnak.


Trebitsch!
Az ösztöndíj tényleg jó lenne. csak valahogy már nagyon korántól kéne adni.
Egyébként a nácizásom elötti cikkek nagyobb része volt az, mint ahány rossz ember van a cigányok között....
Persze, gondolom, egy épelméjű ember sem tartja magát nácinak. Ismered:
Nekem semmi bajom a cigányokkal, de....
A rohadt életbe! A de-vel van a baj!!

Figyelj LA!

Amit te Gyôrben látsz az még mindig nem a cigányok. Akkor mondhatnád, ha vennéd a fáradtságot és végiglátogatnád az összes ilyen (honnan tudnád, hogy roma, hmm? csak nem abból, hogy lepusztult házban lakik, ugye nem?) embert és ha mindegyik lumpen meg mittudoménmi, akkor igen, akkor a gyôri cigányok nem szertik a lakáskultúrát. Így, szerintem, csak annyit, hogy akit egykupacba terelt az önk. (gettó, még ha a házak szépek voltak is), nem túlzottan foglalkoztak a lakásaikkal.

a.d.i.das (sok apont)
Nekem évfolyamtársaim törtek fel lakásokat. És késôbb meg is kapták. Nem mentegetni akarom ôket, mert nem volt helyes , amit tettek, de azért (talán8, 9 kerületi, ez félinfo) önkormányzat sem volt O.K. amikor tucatjával hagyta a lakásokat üresen. Kapnák már össze magukat.

Denes!
Nekem az a vita tetszik, ahol senki sem nyom bele senki a földbe, csak azért mert valamilyennek született. Én direkt provokáltam, hogy látszon mi folyik. Szomorkás, hogy senkinek nem tünt fel mily ciki .
Ha cigányozol én magyarozok, ilyen egyszerű. A jelek szerint másképp nem döbbennek rá az emberek a saját mosdatlanságukra.

Most pedig rágyújtok
pa
Stockede


1997. december 2. - kedd, 10 óra 42 perc
Kedves M.Zs.
Idézem:
az érdi hármas számú iskolába értelmi fogyatékos gyerekek járnak. Nagy részük roma származású. Ez is szerepelt a tudósításokban, tudhatták tehát az adományozók is. Mégis segítettek...
Mi az hogy mégis!!!???
Csodálkozzunk?
Az éhezô ”biciklistákon” meglepô, hogy segítenek?
Ha zöld sapka van rajta, akkor nem ugyanúgy éhezik? Még a legjobb szándékaink is ilyen szépen át vannak itatva a bűbájos rasszizmussal?
A hozzászólások többsége magáért beszél. De ha már a kérdés is igy van feltéve…!
üdv. szütsm.


1997. december 2. - kedd, 10 óra 34 perc
Mindazoknak, akik a dolog "felfujásáról" írtak.

Ez nem az első hasonló (kitelepítési) eset volt. Többször előfordult hasonló kísérlet. Viszont ez mérgesedett el a legjobban. Lehet, hogy ezt is el lehettt volna hallgatni, de egyre több ilyen lesz.

600 ezer cigány van, gondolj bele ! Ezeket nem lehet a szőnyeg alá söpörni!

Azt hiszem már többen is írták itt, hogy az oktatás körül kellene kezdeni a probléma megoldását, ami bizony évekig el fog húzódni. Lesz még "rádió utca", attól tartok.

Szóval azt a bizonyos iskolakötelezettséget én is jobban erőltetném, és igenis jobban kellene figyelni a cigánygyerekek iskolába járására.
Rávenném a cigányokat, hogy ez fontos legyen nekik is. Meg kell magyarázni, hogy ez miért létfontosságú hosszabb távon.
Munkanélküli segélyt is csak az kaphatna, akinek iskolaköteles gyereke jár rendesen iskolába.

Tudom, hogy a gyerekek az iskolában nehezen türik el a cigányokat, és ezért ott is sokat kellene ezért tenni. Ha kell, cigány osztályt kell nyitni, de legalább azt rendesen járják végig.
Ezért én is biztosan le leszek fasisztázva, de ami elromlott és már teljesen lepusztult azt csak nagyon lassan lehet újra felépíteni!

STP


1997. december 2. - kedd, 10 óra 32 perc
Kedves Stock Ede!

Miért útálnálak? Nem is ismerlek. Még azt sem tudom, hogy amit itt elengedtél a saját ötleted e, vagy azért lököd, mert ez olyan menő manapság. Esetleg az a feladatod, hogy visszatereld a témát a szokásos gumicsontra.
Én valószínűleg öregebb, tehát csökött agyúbb vagyok az itt megnyilvánulók többségénél. Ezért van az, hogy inkább kérdezek. Sajnos be kell vallanom, nekem nincs a zsebemben a bölcsek köve, mint itt majdnem mindenkinek.
Tehát:

Szerinted azzal, hogy lazán lenácizol embereket, mennyit segítesz a szegényeken és a cigányokon?

"Nem vagyok oda azokért akik szerint a cigányoknak kell alkalmazkodniuk..." Magyarázd meg légyszíves , miért nem kell -és mihez nem kell- a cigányoknak (is!) alkalmazkodniuk? Vagy bárkinek?

Magyarázd meg, szerinted, miért adhat felmentést a törvények betartása alól a származás? Azt aki származási alapon határozza meg, hogy mely népcsoportokra kötelezőek a törvények és melyek állnak felettük, te minek neveznéd? (Van rá egy jó szó. Keresd meg a saját leveledben.)

A cigányság iránti szimpátiád azokra is kiterjed e akik törvénytisztelő módon élnek és úgy próbálnak fennmaradni, vagy nem is feltételezed, hogy ilyenek is vannak? Ugyanis te általánosítasz, ha nem vetted volna észre.

Magyarázd meg a következő mondatodat:
"....az etnikai különbség együtt jár a szociális különbséggel." Ez -azon kívül, hogy hülyeség,- micsoda szerinted? Ha én mondom (de én nem!) ez rasszizmus, előítélet, ha te akkor már nem?

Szép tőled, hogy bevallod: "sztereotípiák segítségével gondolkodom". (Bár az már nem annyira, hogy az én nevemben is nyilatkozol.) Ezért javaslom, hogy állj fel néha a géped mellől, gyere ki a jól fűtött szobádból és nézz körül. Nem kell Mátészalkáig elmenned, elég, ha a BKV segítségével bejárod Pestet. Esetleg rájössz arra is, hogy a cigányok még a mucsiaknál is sokfélébbek. És rájössz, hogy nem a mucsaiak csinálnak a szegénységből (bűnözésből, stb.) etnikai problémát.

Mindenesetre a te módszered a legolcsóbb megoldása a szegénységnek: Jól össszeugrasztani a szegény mucsaiakat a szegény cigányokkal, aztán három legyet egy csapásra. Se mucsai, se cigány se csóró. És mindezt karosszékből. Ügyes. A szomorú csak az, hogy már a gyakorlatban is csinálják!
Na Üdv
G.R.


1997. december 2. - kedd, 10 óra 21 perc
Kedves (komolyan gondolom) Zs!

Elméleti síkon igazad van. De én a gyakorlat embere vagyok már jó ideje. Sajnos a nejem nem enged buliba sem. Már adtam nemegyszer (no 2X)olyan csövesnek akit már a lakóhelyemen leltári tárgyként tartok számon nem egy (no 2) száz forintot mert nagyon sajnálom őket. Azt a pízt én is tudtam volna sörre költeni mint Ő, de én nem arra költöm a pénzemet (hanem a gyerekeimre).

Az a középszerű egzisztencia amit én a saját két kezemmel, + az 1 eszemmel teremtettem, elég sok dologra rálátást determinál.

Csak azt ítélem el, aki nem küzd az életért.

Pusssz Tonó


1997. december 2. - kedd, 9 óra 58 perc
Gusztustalan volt ahogy ekkora propagandát csináltak annak a pár törvénytelen lakásfoglalónak és a kisebbségi önkormányzatuk meg az egyéb szervezeteik mennyire védik a "jogaikat".
Én immár tíz éve dolgozom azért hogy kellő létbiztonságot teremthessek egy-két utódnak és most is van még egy hat éves részletfizetésem a lakásomra. Ezek után felháborító hogy valaki ilyen módon pénzt kap az önkormányzattól és nem is keveset.

Ennyit a DEMOKRÁCIÁRÓL MEG AZ EGYENLŐ JOGOKRÓL.

NONAME


1997. december 2. - kedd, 9 óra 54 perc
Stock Ede rulez!

Mindenkit megkérnék vegye figyelembe azt a tényt, hogy a cigányok ki vannak zárva az oktatásból. Tudniillik nekik van egy saját nyelvük. Az iskolában pedig csak magyar nyelven tanítanak, következésképp egy csomó dolgot eleve nem is értenek. Pluszmég, kifejezetten bomlasztó hatású lehet, az az előítélet amivel találkoznak, hogy mindenki potenciális bűnözőként kezeli őket. Nem csoda, hogy a túlnyomó többségük azt mondja, hogy akkor egye meg a fene az egészet. Az ő gyereke ugyanilyen iskolával találkozik, és nemzedékről nemzedékre halmozódik az a dolog, hogy egy oktatás nélküli szubkultúra alakul ki, amolyan középkori lét, a huszadik század végén.
A következmény egyértelműen az, hogy nincs munkájuk. Persze lehet kérdezni, hogy miért nem mennek el rakodómunkásnak, sírásónak, aknakeresőnek meg egyébnek. Szóval miért végzik a legalacsonyabb státusú munkát, amikor az is milyen jó?! Hát te barátom, te miért nem vagy útfestő? Azért.

Az, hogy felháborodunk, hogy valakinek lakást vesz az önkormányzat, csak úgy sitty-sutty míg mások évtizedekig gürcölnek folyamatosan, hogy öregkorukra legalább a saját odujukban pusztulhassanak el, az száz százalékig jogos. Ezt én is felháborítónak tartom. Ezt a pénzt a cigányok nem kérték, ezt a pénzt a Salgótarjáni (vagy milyen) önkormányzat ajánlotta fel, egy testület amelyet a polgárok választottak. Ezt a pénzt kitelepítésre költik, és azt már ott és akkor is jól lehetett látni, hogy milyen reakciót fog kiváltani. Ez a pénz nagycsaládos magyar állapolgárok életkörülményeit hivatott javítani. Nem cigányok kapták ezt a pénzt, hanem harminchét gyerek, vagy mégtöbb.

Utoljára még megkérdezném, miért kell lakást vásárolni. Mert szerintem ez egy nem reproduktív dolog. Miért nem építenek házat? Miért nem adnak munkát a cigányoknak, a magyaroknak, az építőiparnak, a tökömtudja kinek? Miért nem építenek? Harminc millióból tudjátok milyen házakat lehetett volna építeni? Ötvenmillióból? Plussz a szocpol? Miért nem építenek? A válasz baromi egyszerű, mert a cigányoknak EL KELL KÖLTÖZNI. Vagyis ki lettek telepítve, Magyarországon 1997ben, nátó, európa, lófasz.

Az önkormányzat pedig győzött, mert nem csak, hogy sikerült a kitelepítés, de még a költségeket is sikerült ráverni a cigányokra. A tanulság: igy járnak a magyar polgárok ha gonosz hülyékre bízzák a pénzüket.

Razzia Cattani


1997. december 2. - kedd, 9 óra 35 perc
Kedves Trebitsch!

Tetszik ez az ösztöndíj dolog! Ha kiderülne, hogy már van ilyen, kérlek tudasd velem!

DcsabaS


1997. december 2. - kedd, 9 óra 35 perc
A cigányok
Én csak azt tudom mondani amit az én környezetemben látok.
Nálunk "Győrben" a cigány származású egyének először egy újváros nevü területre lettek költöztetve (ez még az átkos idejében volt). Aki azt hiszi hogy valami faluvégi gettó az nagyon téved. A belvároshoz csak egy ugrásra van (kb 3 perc gyalog), régen ebben a városrészben ügyvédek, orvosok, mérnökök ,tisztviselők laktak. Század eleji polgári házak vannak ezen a területen.
Azóta ez a terület sajnos lezüllött, a házakat lelakták, elég borzalmas állapotban van a környék.

A következő lépés (a rendszerváltás környékétől) az volt hogy a többi városrészbe telepítik őket a többiek közé (azért nem azt mondom hogy magyar mert magyarországon vannak másfajta etnikumok is pl. román,német,szlovák) sajnos itt az előbbi tendencia tovább folytatódott. Azok a házak ahol roma családok települtek sajnos látványosan rosszabb állapotba kerültek mint a többi ház (kosz, töréskárok , stb.) a bentlakó nem romák ekkor lettek igazán rasszissták ilyen feliratokat lehet olvasni a ház falán:"Gyere vissza Hitler a cigányokat vidd el!"
Tehát elmondhatjuk hogy a többi lakótárs nem állt hozzá megértően a roma családok életmódjához.
Biztos hiányzott belőlük a tolerancia.
Itt azt láthatjuk hogy két teljesen más kultúrális háttér találkozik nem akarok ítéletet mondani hogy melyik a jobb (mert nincs jogom hozzá) de az a számomra szembetűnő hogy bizony nem kompatibilisek egymással. Érdekes módon még nem hallottam magyarországon magyar-szlovák,magyar-német,magyar-román etnikai ellentétekről. Valószínü azért mert az Ő kultúrális hátterük (szokásaik , életmódjuk) közelebb áll a mienkéhez.
Hogy mi a megoldás azt majd ti mondjátok meg.
Az egyik megoldás valószínüleg az iskoláztatás lenne. De sajnos itt is vannak bökkenők:
Az átkos rendszerben (talán még most is) volt olyan hogy tankötelezettség elméletileg tehát elvégzi mindenki a 8 osztályt. Nos nyilván lesz aki jobb tanuló és tovább megy szakközépiskolába , gimnázimumba , de legalább szakmunkásképzőbe. Az átkosban lényegesen jobbak voltak a feltételek a tanuláshoz (nem voltak olyan drágák a könyvek , stb. ) Az én szüleim is egyszerü kétkezi munkások és mégis el tudtam végezni a szakközépiskolát és leérettségiztem.
Nyilván nem volt márkás farmerom nem tudtam elmenni sítáborba de azért nem haltam bele.
Érdekes módon a négy év alatt nem találkoztam az iskolában egyetlen roma diákkal sem.
Szóval a kérdésem a következő:
Az átkos rendszerben a matematikai valószínüség szerint is kellett volna hogy legyen aki tovább tanul. Ezért a mai életünkből keresem a Cigány szakmunkást, Buszsofőrt,Orvost,Tanárt,Számítógép programozót,Rendőrt,stb.

Nem keltek zsigerből gyűlöletet de sajnos ezek a tények legalábbis ott ahol én lakom.

LA


1997. december 2. - kedd, 9 óra 30 perc
A fenti cikkben a ket tema osszemosasa nem egeszen
becsuletes dolog! Ilyen olyan rasszista es ciganyellenes gondolatokat ebresztget - a tema irant amugy is nyitott tarsadalomban. Szerintemtem
ezt nem kellene meg elezni - sem a Radio utca-i esetet ennyire felfujni...
William Honda


1997. december 2. - kedd, 9 óra 3 perc
Azért Stockede egy kicsit könnyen címkéz. Tényleg hibás általánosításnak tűnik, hogy "elképesztő, hogy a melegben, számítógépek elött ücsörgő fiatal nácik - ti, akik szerint a cigányok nem is igazán emberek - ilyen sokan vannak."
Szerintem legalább ilyen sokan vannak a melegben, számítógépek előtt üldögélő címkeosztogatók, akik irtó könnyen lefasisztáznak, és egyéb jelzőkkel látnak el bárkit, akit besorolhatónak gondolnak a barnaingesek gettójába.
Akinek persze nem inge...

DcsabaS-nak volt nem oly rég egy elmélkedése arról, hogy az embereket a tanulás, a műveltség és a szaktudás emeli ki, vagy legalábbis legjobb eséllyel emelheti ki a nyomorból.
Igaza van, azt hiszem. Volna egy szerény, ámde spanyolviasz jellegű ötletem: ösztöndíj.
Arra gondolok, hogy az a gyerek, akinek a családja rendszeres szociális segélyben részesül (azaz annyira nyomorog, hogy hajlandó eltűrni a segély igénylésével járó megaláztatásokat) kapjon jó tanulmányi eredménye után magas ösztöndíjat.
Hetenként beballag az ellenőrzővel a polgármesteri hivatalba, és ha 3.51-nél jobb a heti jegyek átlaga, jár az ösztöndíj. Törvényben szabályozott mértékben, kitűnőek jóval többet kapnak. (Eretnek gondolatnak tűnik talán, de azt hiszem, hogy ugyanezt a feladatot hívők esetében saját egyházuk, ateisták vagy egyszerűen felekezetnélküliek esetében a Vöröskereszt is vállalhatná. Mert a polgmesthiv ugye túlterhelt...) Érettségiig, szakmunkásbizonyítványig, bárhány éves korban szerzi is a gyerek.
Ebben az esetben nem igazán kell kötelezni, büntetéssel fenyegetni semelyik szülőt se, hogy járassa a gyereket suliba. Akár alkoholista is lehet a felmenő, meg munkakerülő, bűnöző, önkényes lakásfoglaló...
A gyerek, vagy az unoka már nemigen lesz az.
Közben pedig -segélyezettként- ingyen jár neki az iskolában a reggeli, meg az ebéd.

Tudom, pénz kell hozzá, és az nincs.
Legyen.
A mi érdekünkben legyen, hogy lelkiismeretfurdalás nélkül üldögélhessünk a melegben, ne úgy, mint most. Szívesebben venném, ha erre fordítanák az adómat politikusék, és nem bankkonszolidációkra, meg tocsikolásra. Csak nem kérdeznek meg róla, mert azt mondják, kevés a pénz, meg na jó, 1%-ról mégis lehet... Vicc. Rossz vicc.

Trebitsch
ui.: Hol a hiba a kobakolásomban? Ha nincs, már rég meg kellett volna valósulnia. De nem találom a hibát.


1997. december 2. - kedd, 8 óra 29 perc
Byron!

Kérdezed:
"... hogyan működne a kapitalizmus, ha mindenkinek mindene meglenne?"

A "megvalósult szocializmus" a nincsből próbált építkezni (a "Nagy Október" óta), a kapitalizmusban viszont inkább a "van" számít, vagyis a tőke. Nem igaz, hogy a fejlett tőkés gazdaságnak szüksége van a nincstelen csavargókra és lecsúszott emberekre. Annyira nincs, hogy a legszívesebben el is felejtkezne róluk. Ezért a róluk való gondoskodásnak is gazdaságon kívüli megfontolásokból kell származnia. Attól viszont még működhet a gazdaság, ha mindenkinek van valamennyije (amivel vállalkozhat), csak éppen az ügyesebbeknek, vagy elszántabbaknak több. De ez a szisztéma csak akkor maradhat fenn, ha a tőke egy részét folytonosan visszairányítjuk az alsóbb régiókba. (Ezügyben érdemes lesz majd elolvasni az egyensúlyi hőmérsékleti eloszlással kapcsolatos dolgot az olvírban, amelyet hamarosan elővezetek.)

DcsabaS

-------------------------
Diolen Mobi!

Tetszik az állam, mint "tömítőfolyadék" elméleted. Folytatnád? (Pl. Hogyan jönnek létre a szabályok?)

DcsabaS

------------------------
Miskin! Várom a folytatást!

Az ingergazdagságról: Stock Edével egyetértve, a cigány környezet szerintem is sokkal ingergazdagabb, és a cigány emberek sokkal közösségibb életet is élnek. Más kérdés, hogy ez az élet nehezen illeszkedik más csoportok elvárásaihoz.

DcsabaS


1997. december 2. - kedd, 8 óra 18 perc
Úgy látszik Zsófit is elragadják indulatai és rezső mődjára kever.
Én objektívan próbáltam leírni ami a helyszínen történt, sőt pozitívan hozzáállni a kérdés megoldásához erre:
"Én nem olvastam ilyet Stockedénél, hogy a magyar= mucsai=náci. Hacsak nem te, Wallur KT,
gázsi vagy a Spártai jóbarát nevű egyén jelentitek a magyarságot. "
Sajnálom, hogy a figyelmetlen olvasás egykalap alá vett az emlitett urakkal, akiktől természetesen elhatárolom magam.Továbbra is fenntertom az igazságot kendőzetlenül meg kell írni. Legalább itt, ha már a salytóban nem mindig lehet.

gázsi
megnyilatkozásokról beszélt.


1997. december 2. - kedd, 7 óra 55 perc
Kedves Mindenki, Kedves zs.!

Elnézéseteket kérem, nem rágtam magam át a tegnapi napon, csak bele-bele olvastam, majd vmikor bepótolom. Részben nem akarom, hogy befolyásoljon, részben néhány mondat rendesen megemelte az adrenalin-szintemet, s ez az ilyen havi-zárásos időszakban az álmoskönyvek szerint nem egészséges.
Köszönöm ezt 7kérdést! Mikor itt a neten olvastam a MH citált cikkét, kaptam a nyomtatót, és printoltam belőle a serdülőknek. Beszélgettünk róla, megbeszéltük, aztán csak látom, hogy zs. hétkérdést csinált a témából. Ennek nagyon örültem. Miért? Mert tükröt tart elénk! Tükröt, amelybe bele kellene nézni! Főleg nekünk, akiknek -gondolom nem sokat kockáztatok, ha úgy vélem, hogy- talán tágabb látókörrel kellene rendelkeznünk. Hiszen itt nagyrészt egyeteme(ke)t végzett emberek beszélgetnek(?), akikre azért az én gyermekkoromban nagyon felnéztek, mert általában volt miért. Úgy vélem, hogy a megszerzett nagyobb tudást vagy a tradícionálisan értelmiségi család inspirálta, vagy olyan családi háttér, amelyben igény és ösztönzés volt a nagyobb műveltség elérésére. S a nagyobb műveltségből következne az árnyaltabb világlátás, a felelősségteljesebb gondolkodás. Nem mások, hanem magunk miatt, hogy tükörbe tudjunk nézni! Tudunk tükörbe nézni? Merhetünk-e belenézni abba a tükörbe, melyet most éppen zs. tart elénk, s melyet mi töltünk meg látnivalóval. Hát nem is tudom. Azt hiszem egy kicsit le kellene sütnünk a szemünket.
Ha büszkék akarunk lenni, s magunkat Embernek tartani, akkor vannak olyan pontok, ahol meg kell állni, s azt mondani, innentől nincs igen-de! Nincs mérlegelés, majd csak később! S a mérlegelés eredményének annak kell lennie, hogy akkor sincs de. Ilyen dolognak tartom az MH hivatkozott cikkében leírt jelenséget! 1997-ben, hazánkban, NEM ÉHEZHET ember! Ez a világ szégyene, s én is szégyenlem magamat, magam előtt, a tükör előtt! Rendszeres látogatói vagyunk a családsegítőnek, a 8 éves kisgyerek rendszeresen kérdezi, hogy mikor megyünk újra, mikor viszünk megint vmit; 4 gyermeket nevelünk, de azon gondolkozom, hogy mit tudnék tenni. Amíg gyermek elájul az éhségtől, s -olvassátok el az eredeti cikket- a szülője vele éhezik, addig nincs más megfontolás, nincs mérlegelés, EMBER éhezik! Vagy akinek elbírja a lelke, állapítsa meg, hogy nem ember! De a kóbor kutyának is vetünk néha vmit, s a lépcsőházak sarkaiban is látni néha kóbor macskáknak kitett ennivalót! S ha valaki ezt ki- és felhasználja akármire is, az intézze el a saját lekiismeretével, s inkább verjenek át százszor, de EMBER NEM ÉHEZHET!

Elnézést a terjedelemért és a hevületért, van még érzelmileg kevésbé hevült véleményem is, azt majd az átolvasás után. De a fentieket tartom a kályhának, ahonnan indulni kell.

Üdv
NyZ


1997. december 2. - kedd, 6 óra 33 perc
Ezentúl minden "hátrányos helyzetu" önkényes lakásfoglaló jogot formálhat 3 millió forintra? Persze nem kell ahhoz cigánynak lenni, hogy valaki feltörjön egy üresen álló lakást, aztán megvárja, amig befut a pénz...Ez nem errol szól.
Viszont ha most a "rádiósok" megkapják ezt a jelképesnek éppen nem nevezheto összeget, sok munkanélkülinek (esetleg munkásnak is) megfordulhat a fejében, hogy nem is olyan rossz dolog önkényesen lakásfoglalni. Elvégre amit egyszer megadnak, azt megadják másodszorra is, sot... (mellesleg pont ez az egyenloség elve, elvégre ezzel az erovel minden önkényes lakásfoglaló kaphat 3 millát)
Nem hiszek abban, hogy ez a megoldás, ha valaki egy ideig nem kap munkát, bár kételkedem abban is, hogy a szóbanforgók sokat kilincseltek volna munkalehetoségért. Ha másért nem, akkor bizony a család fenntartásáért el kell vállalni a szeméthordást, utcaseprést, satöbbi.
Az önkormányzat helyében a fehérváriaknak néhány munkahelyet ajánlanék a 3 millió helyett.

a.d.i.d.a.s.
(véleményem szerint sikerült rasszistamentesen megközeliteni a témát, persze majd biztos sikerül valaki(k)nek totálisan félreérteni, neki(k) állok elébe)


1997. december 2. - kedd, 6 óra 28 perc
Tonó,
Igen, láttam már embert sörért guberálni, meg borért koldulni is. És úgy gondolom, hogy az ő életlehetőségei közt a sör meg a bor azt jelenti, amit számodra az, ha randid van a barátnőddel vagy veszel egy jó inget, vagy elmégy egy buliba. Valami, ami feldob, ami színt visz az életedbe, kiszakít a napi egyhangúságból. A különféle életszinteken különfélék a testi-lelki megnyomorodások, és ennek megfelelően a testi-lelki örömök is. És sajnos vannak szintek, ahol a kudarc végelgessé vált. Miért vetném meg azt, akinek annyira tönkrement az élete, hogy már csak a napi betevő sörében lelhet örömöt, és még ahhoz se jut hozzá emberhez méltó módon? Tudod, ha még ott tartana, hogy hozzájuthatna, valószínűleg neki sem az lenne az egyetlen öröme.

G.R.,
Én nem olvastam ilyet Stockedénél, hogy a magyar= mucsai=náci. Hacsak nem te, Wallur KT, gázsi vagy a Spártai jóbarát nevű egyén jelentitek a magyarságot. Ő ugyanis csak az itteni megnyilatkozásokról beszélt.
Stockede megítélésem szerint azon kevés ember közé tartozik a hétkérdésben, aki nem zsigerből beszél - ez még akkor is így van, ha olykor elragadják az indulatai (felháborodik, tehát van). Azt, aki világosan érvel egy világos és humánus értékrend alapján, már csak fogalmilag is kizárt gyűlölködőnek nevezni. Ha pedig "a vérében van" kifejezést teszi a genetikai értékhierarchia helyébe, ezzel csak a legnagyobb hatású huszadik századi képviselőkre, a nácikra utalt vissza.

Ugyanis szerintem az a szomorú helyzet, hogy ha valaki a fajok genetikai értékessége-értéktelensége szerint rendezi el a világot, és ennek kapcsán netán még mészárlást is emleget, sőt sajnálkozva veszi tudomásul, hogy lejárt az össznépi ivartalanítások ideje, viszont kiváló megoldásnak tartja emberi vagy kulturális problémák megoldására a kényszermunkát, sőt, az is eszébe jut, hogy az iskolában faji alapon osszák be a tanárokat és a gyerekeket, egyáltalán, ha egy embercsoportról faji kritérium alapján mond ítéletet, és eszerinti elbánást vár el velük szemben, az náci. Stockede elég pontosan fogalmazott. Ennek ez a neve. Ráadásul nemcsak megnevezett valamit, hanem meg is indokolta, miért tartja helyesnek ezt az elég súlyos jelzőt itt emlegetni.

Aki meg csak arra a gondolati és erkölcsi mutatványra képes, hogy a rossz tapasztalait az előítéleteinek megfelelően általánosítsa, ezáltal mindenkit és minden létező szolidaritási gesztust megkérdőjelezzen - legyen szó a Gyermekétkeztetési Alapítványról vagy politikusok magánadakozásáról - az bizony szerintem is mucsai, még akkor is, ha azt a politikust Horn Gyulának hívják - hogy csak egy típuspéldát mondjak az alant felbukkantak közül a földhözragadtságra. Én nem okvetlenül így nevezném, de a szűklátókörűségre, a rosszindulatra, a korlátoltságra, a kárörömre, az irigységre, az aljas indulatokra, az önteltségre és egyebekre ez elég közkeletű megnevezés. És nem magyarhoni sajátosság. Amerikában is élnek képviselői.

HAME,
Miért tartod bajnak, ha valaki problémákról és nézetekről, nem pedig személyekkel vitatkozik? Azt hiszem, ez a módszer nem tartozik a bűnös elvonatkoztatások közé, és így a személyeskedésre is kevesebb lehetőség van. Bár a hibás általánosításokra meg több, ez kétségtelen.

zs.


1997. december 2. - kedd, 4 óra 47 perc
Nagyon fáj az nekem, hogy senki sem emlékezik meg miniszterelnökünk, Horn Gyula által 1992-ben, „az éhező iskolás gyerekek javára" létrehozott Benevolentia nevű alapítványról. A magyar sajtó is igen visszafogottan adott hírt róla, valójában az egyetlen valamire való cikk a Magyar Hírlap 1992. jan. 13-számában jelent meg. (Bár tavaly bizonyos szélsőséges - vagyis kormányellenes - lapok szintén emlegették a villaépítéssel kapcsolatban, de érdemileg újat nem közöltek az alapítványról.) Horn ide fizetette be két német kitüntetésének pénzdíját. A Károly-díjat (10 000 DM) és a Prizma-díjat (20 000 DM).
Az alapítványt az egyik fővárosi kerület iskoláiba járó szegény gyerekek étkezésének támogatására hozta létre. Sajnos, ismert szerénysége, és visszafogott sajtószereplése miatt nagyon kevés információval rendelkezünk a Benevolentia működéséről. (A Híradóban és az A Hétben sem hallottam három-négy említésénél többet.) Az alapítvány valószínűleg makulátlan tökéletességgel működik, hiszen kuratóriumát Horn szűk baráti körének tagjai alkotják: például olyan kiváló (volt) bankárok szerepelnek benne, mint Medgyessy Péter és Kunos Péter. (Arról sajnos nincs információm, hogy Kunos úr végkielégítésének hanyad részét fizette be ide, vagy más, hasonló alapítványba.) A kuratórium első elnöke Csiha Judit volt, aki államtitkári kinevezése után megvált ettől a felelősségteljes poszttól. Azóta Szegvári Katalin a magyar királyi televízió (copyr. k.istyu) lexebb és legműveltebb szerkesztő riportere vette át tőle az elnöki teendőket. Tagja még a kuratóriumnak a független és pártsemleges nevettető, Markos György.
Bár tudom, hogy miniszterelnökünk emberbaráti gesztusa csak csepp a tengerben (sok ilyen önzetlen miniszterelnök kellene még kis hazánknak) de példamutató tette (mégis csak az előző kormány idején történt) sajnos nem volt elég ahhoz, hogy az azóta igencsak megszaporodó éhező gyerekek éhségét eléggé csillapítsa.

De addig is van egy jó hír: Magyar Bálint miniszter a rádió Gondolat-Jel című műsorában vasárnap megígérte, hogy _jövőre_ több pénzt juttat tárcája az iskolai étkezésre, és mivel ezt csak kevesen hallgatják, este a királyiban az A Hét vezetője megismételte az éhező gyerekekről szóló összeállításban. Ha cikkekkel és műsorokkal jól lehetne lakni, nem sok éhező gyerek lenne.

üdv rezső

1997. december 2. - kedd, 3 óra 16 perc
Világmegváltók meg Stock Ede!
Nem mindig értek egyet HAMES-al, de most minden szavát megtapsoltam. Nagyon világosan látja, hogy te provokálsz és elöhuzogatsz itt el nem hangzott kifelyezéseket,hogy a neked megfeleló mederbe tereld a vitát. Ezt elötted már mások is megpróbálták. Én is.
Denes (USA)
Amit meg mondtál az nem érdekes, nincs benne semmi konkrátum a megoldásra vonatkozóan. Ha valaki(k) egy társadalomban nem akarnak részesek lenni:
1 Nem az ecsivereket kell büntetni
2 Rá kell szoritani ( a rendörség itt nem ugyan az mint a bíróság )
3 Pénzt nem szabad a kezibe adni.
A többi süket duma.
D.


1997. december 2. - kedd, 0 óra 37 perc
Laci!
Olvasd már el kicsit figyelmesebben azt, amit írtam! Azokat tekintem raszistának, akik szerint a cigányok (úgy ahogy vannak) feltörik a lakásokat és beleköltöznek. Érts meg, kérlek! Azokat, akik feltörnek kégliket nem gondolom, hogy különösebben pátyolgatni kéne.
A példád szerint:
ha intézeti gyerköcök ellopnák a bicajomat tanuskodnék, de nem az összes intézeti szerencsétlen ellen és nem gondolnám, hogy mostantól minden ilyen figura biciklitolvaj. Világos?
Egy etnikai, vagy mit tudom én milyen csoport nem tud lopni!!!
Másrészt, én úgy tudom, hogy a lakók egy része nem önkényes lakásfoglaló volt, hanem díjhátralékos volt. Ezeknek az önkormányzat köteles volt gondoskodni az elhelyezésérôl.

Lásd meg az erdôtôl a fát!
Egyébként nekem nem feltétlenül a konténerrel volt a problémám, hanem azzal, hogy az önkormányzat látványosan másként bánt - a kezdetektôl fogva - a rádiósokkal, mint más szegényekkel.
Talán nem véletlenül akarták ôket egy kupacba talepíteni. Minden önkormányzati próbálkozásban csak egy közös momentum volt: a gettó csinálás szándéka, valahol messze, ahol a madár se jár.
Szerintem ez baromi ciki.
Miért nem adtak nekik a városban mindenfele, össze-vissza helyet?

Szerintem a Chartának nem mindig voltak műbalhéi. De ez másik ügy.

Stockede (McFerrin Rulez!!)

1997. december 2. - kedd, 0 óra 6 perc
Éhezés.
Nálunk gyakran van felesleg kajából. Általában hagyjuk megrohadni az ételt, mielőtt kidobnánk. Szerintem sok háztartás van így.
Meg hát olykor, alacsony felvásárlási árak idején, semmisítenek meg élelmiszert a kis- közép- és nagy gazdák is.
Mi volna a teendő ehelyett? Mi legyen a fölös rizottóval, húslevessel? Derék dolog volna kis éthordóban beküldeni a legközelebbi iskolába, vagy járványügyileg aggályos?

Rádió utca.
Tudomásom szerint nemcsak az önkényes foglalók sértenek jogszabályt, hanem a kilakoltatók is. Ha jól rémlik, akkor törvény szerint jár a kilakoltatott jogcím nélkülinek a szükséglakás.
Ami nem lenne baj. Baj az lehet, hogy a szükséglakás pénzért van, azt pedig valakinek fizetnie kell.
Van egy ilyen dolog, hogy szociális háló. Az lehet ez. A szociális háló nagyon jó dolog, mert a rászorulókon segít, a nem rászorulók pedig nyugodtan alhatnak, hogy a rászorulókon való segítés nemes és erkölcsös feladata elvégeztetik. Ám, sajnos, a mi társadalmunk jólétének és önzetlenségének a szorzata nem tesz lehetővé ilyen gáláns segélyezést, mint ami végül a székesfehérvári romáknak jutott. Így tűnik.

Felelősség.
A felelősség a mondvacsinált fogalmak egyike - végső soron senki nem tehet semmiről, hiszen az ember minden tulajdonságát, cselekedetét a génjei, nevelkedésének környezete és a vakvéletlen együtt eredményezik.
A társadalom erre hivatott intézményei mégis minden balhét valakivel elvitetnek. Erre bizonyára praktikus okokból van szükség. De bárhol is jelöljük ki a határt, ahonnan kezdve a felelősséget az egyénre hárítjuk, azt csak önkényesen tehetjük, "mély sajnálattal bár, de..." modorban. Jó észben tartani, hogy semmilyen szankciót nem indokolhat a kollektív ellenségesség vagy "igazságérzet", hanem csakis az olyan gyakorlati megfontolások, mint a bűnismétlés akadályozása vagy az elrettentés, csupa olyan dolog, ami a megtörténhető összes sérelem (beleértve a szankciókat is) összegének a minimalizálását mozdítja elő.

Pucros Mackó


1997. december 2. - kedd, 0 óra 2 perc
Végig olvasva az eddigi hozzászólásokat, annyi minden kavarog a fejemben, hogy azt sem tudom, hol kezdjem. Az elsô, ami legjobban megdöbbentet, hogyha statisztikát akarnék készíteni, akkor azt találnám, hogy az irások 100%-a elôítéletes. Ebbôl körülbelül kilenctizedet tesz ki a negativan elôitéletes megszólalások aránya és egytizedet a pozitiv elôitélet (ez utóbbi Stock Ede, aki átbillent a ló túlsó oldalára, és emberibbnek, meg ingergazdagabbnak nevezi a cigány környezetet. Egyébként tetszett! A nácizás talán kicsit valóban túlzás, de értem én, mi döbbentet meg.)
És valójában nem is ez döbbentet meg, hiszen ha nem használnánk a világ jó néhány dolgára felületes, többnyire másoktól jövô leirásokat, hanem mindennek magunk akarnánk a végére járni, akkor megbolondulnánk. De az irásokból nemcsak a jóindulatú ember szokásos kategóriái jöttek elô, hanem valami olyan vad ellenszenv, ami végtelenül szomorúvá tesz.
Ugye ti sem gondoljátok, hogy létezik olyan csoport, ami a génjeiben hordozza a bűnt, a fertôt, a rosszaságot?
Ha a kultúrára hivatkoztok, azt már könnyebben el tudom fogadni, de a válaszom az ilyesféle ellenvetésekre azt hiszem az lenne: honnan tudod, mennyire ismered,beszélgettél már életedben cigány emberrel, töltöttél már akár csak néhány órát egy cigány családban, esetleg cigány közösségben? Én már igen, mégsem mernék kijelentéseket tenni a kulturális különbségekre vonatkozóan.
Másfelôl pedig azt gondolom, hogy aki egy olyan országban él, ahol van körülbelül hatszázezer cigány, és olyan gyakran merülnek fel problémák, az nem teheti meg, hogy csak felületes kategóriákban gondolkozzon. Az vegye a fárdtságot, hogy saját maga körülnézzen, saját maga alakitsa ki a képét róluk, nem feltétel nélkül elfogadva a másoktól, "magyaroktól" jövô képet.
Akkor majd fel fognak tünni az olyan cigány emberek is, akik úgy élnek, mint bárki más. És fel fognak tűnni az olyan magyar emberek is, akik úgy élnek, mint ahogy szerintetek az összes cigány él most. És akkor nem fogjátok a mondjuk lumpen módon élést a cigány módon éléssel összekeverni. Elgondolkoztatok már azon, hogy ha valamit rosszul nyelünk le, ha valami rossz útra megy, akkor azt modjuk: cigányútra ment? A cigányok olyan környezetben élnek, ami a cigányt a rosszal azonosítja.
Volt már olyan élményben részed, hogy csak azért utasítottak vissza, mert egy csoport letörölhetetlen jegye rajtad volt? Vajon mennyi idô után adnád fel? Egy-két év? Vagy esetleg tíz évig is újra meg újra próbálkoznál? Aztán mi lenne? A gyerekednek mit mondanál, ha megkérdezné, miért nem vesznek fel sehová dolgozni? És mit remélhetnél az ô jövôjével kapcsolatban?
A rendszelváltáskor a cigányok voltak az elsôk, akik elvesztték a munkahelyüket (nem tudom, emlékeztek-e még rá, de kötelezô volt dolgozni. Ha másból nem, ebbôl tudható, hogy a cigányok túlnyomó többsége dolgozott. Hogy modhatjátok akkor rájuk, hogy munkakerülôek?), és ôk lesznek az utolsók, akik találnak munkát.
Még egy tanács, ha esetleg kicsit világosabban akarjátok látni a világot: ne rögtön a legkézenfekvôbb dimenziót lássátok okként. Tehát, ha láttok egy cigány embert, aki mittudomén nem tudja magát kifejezi, összevissza beszél vagy bunkó, vagy akármi. Akkor ne fogjátok a cigányságára, hanem menjetek kicsit tovább: iskolázatlan lenne? De miért iskolázatlan? Mert a cigányok születésüknél fogva hülyébbek és képtelenek tanulni? Nem tűnik túl valószínűnek. Talán, azért, mert soha nem értette rendesen, hogy mirôl beszélnek az iskolában, mert otthon egészen máshogy beszéltek. Vagy a tanító kicsit türelmetlenebb volt vele, pont az olyasféle elôítéletei miatt, mint amilyen a tietek? És így tovább?
Még sok mindent szeretnék mondani, de így is boldog leszek, ha valaki végig olvassa. Már csak egy dolgot: ha például valaki alkoholista, de a szülei alkoholisták voltak, és egyetlenegy probléma megoldást látott életében: az ital bódulásába menekülést és mondjuk kirúgták a munkahelyérôl és a felesége is elhagyta egy másik férfiért, ki tudná eldönteni, hogy az egyén a hibás, mert az üveg után nyúl, a szülei, mert ezt mutatták neki, a társadalom, mert nem ad neki munkalehetôséget, vagy a felesége, mert egy "büdös kurva"?

Miskin

1997. december 1. - hétfő, 23 óra 50 perc
Stockede!!!
"nem vagyok oda azokért...akik szerint feltörik a lakásokat és önkényesen bele(talán inkább be)költöznek..."
Nos, a Rádió utcában tudomásom szerint egy az egyben ez történt. Feltörték a lakásokat és beköltöztek. Magyarországon egy kis ideje (pár évszázad) törvények tiltják az ilyesmit.
Tudom, hogy a világ nem ilyen egyszerű, de a törvény az törvény. Saját példámból kiindulva:ha Neked intézeti (nem cigány, nehogy fajt gyűlöljek) gyerkőcök ellopnák a biciklidet, elmennél tanúskodni ellenük? Akarnád, hogy kapjanak valamit (nem segélyre gondolok)érte?
Mert én igen. Lehet , hogy csőlátásom van, de szerintem a Rádió utcaiakat(etnikumtól függetlenül) ugyanúgy ki kéne lakoltatni (nem az utcára, hanem a konténerekbe)mint ahogy tocsikot le kéne sittelni úgy 15 évre. Mert ETTŐL jogállam valami, és nem a Demokratikus Charta műbalhéitól meg a munkanélküli segélytől.Az én családomban is előfordult munkanélküliség (pedig némileg felülmúlja a képzettségük az utcaseprőét-ami egyébként egy tisztességes munka, miért nem az orsszággyűlési képvsiselőket hozod fel példaként), mégsem a segély jelentette a - hosszútávú - megoldást.
Laci (TANKCSAPDA RULEZ!!!!)


1997. december 1. - hétfõ, 22 óra 52 perc
Az ehezo gyerekek segitese az onkormanyzat feladata. A gyerekekkel napi kapcsolatot tarto pedagogus kell, hogy figyeljen a tanitvanyaira, az o jelzese alapjan ingyenestizorait - ebedet - uzsonnat kellene kapniuk. Meg kell vizsgalni a csalad szocialis helyzetet, mas formaban is lehet tamogatast nyujtani, de csak akkor, ha a gyerek mar evett.
A lakasfoglalokat ki kell pakolni a torvenytelenul elfoglalt lakasokbol, akar az enyem az a lakas, akar a tied, akar az onkormanyzate. ( bekoltozom hozzad, aztan kovetelem, hogy helyezz el :) -> elviszem a kocsidat, ha adsz felmilliot, akkor visszakapod :( )
Ennek semmi koze a borszinhez.
Dani


1997. december 1. - hétfõ, 21 óra 34 perc
Byron!
A kapitalizmus nem arról szól, hogy kivetetteknek lenniük kell, hanem arról, hogy vannak gazdagok. Merengj el ezen.
Nem szeretném, ha átértékelné bárki is a humán értékeket, mer' akkor azok már nem azok, biza!
Azért a világ nem olyan egyszerű.
Stockede


1997. december 1. - hétfõ, 19 óra 55 perc
HAME!
Lehet, hogy igazad van a névreszóló vitatkozással. Baromi ideges lettem néhánny üzenettől (vagy mik ezek). Azt reméltem, hogy akinek nem gatyája, meg ilyesmi. De, ha lúd, legyen kövér!
Nézd végig egy kicsit az edddigi terméseket. Etnikai csoportot azonosítanak olyan tulajdonságokkal, amelyek azt érdemessé teszik a kiirtásra.
Serintem ez ciki és - tovább megyek - rasszista dolog (remélm eggzetértesz).
Azért nem neveztem meg őket, mert nincs kedvem senkivel azon vitatkozni, hogy ő akkor most egészen pontosan miért. Ez az én lustaságom és finnnyásságom.
Lehet, hogy csak nekem tünik úgy, mintha itten egynéhány (!) látens és kevésbé rasszista emberek irogatnának bele a dologba.
Érdekes, amit mondasz: a vér előfordulási frekvenciájáról. Hadakozok, és sajna csak egy elképzelt, ámde jól ismert ronda dolog ellen, a slampos előítélet ellen.
Nem szeretném a vitát az anyázásra terelni és örülök, hogy viszonylag higgadtan írtál. Kösz.
Az emberek és a konkrét egyedek között baromi nagy különbség van. Az előbbi inkább statement akart lenni olyan értelemben, hogy az "önhiba" is jön valahonnan, annak is van oka.
Nem tudom, hogy gyakorlati esetben hol lehet (ha szabad egyáltalán) meghúzni a határt a segítség odaadásában. Azt gondolom, hogy a társadalmi szolidaritás, emberiesség fontosabb lehet az akarattal züllők megbüntetésénél.
Elefántcsonttorony -öszintén megvallva - van, de nem hiszem -vagy remélem-, hogy ettől még ne látnék bizonyos dolgokat "helyesen".

Azért írtam, hogy "megfelelő", mert magam sem gondolom, hogy feltétlenül azt. Nem voltam soha segélyező, nem tudom, hogy mit kellene tenni (de szerintem te sem). Tudom, hogy a felelőtlenség határtalan bír lenni, ismerek (nem a TVből) ilyen családokat. De, ha felülbírálod atól csak felelőtlenebb és infantilisebb lesz. Ez nem vezet semmire.

Az az ember, akinek van valami állása, eg tudása az benne van a társadalomban. Szerintem komoly esélyei vannak arra, hogy ne véglegesen csússzon le. De az, akinek semmilye sincs és nem is tartják embernek eléggé elkeserítő helyzetben van. Lehet, hogy én sem próbálkoznék.


Byron!
Te amikor egy valakit látsz az utcán, akkor egy egész csoportot látsz?
Szerinted Ők (kik?, mond ki!) nem dolgoznak? Egyik sem? Mi vagy te, a KSH?
Minden magyar megbízhatatlan...
Ez jól esik?

Mond már, te szeretnél utcát söpörni, vagy vagont rakodni, vagy bányában kaparászni a vájatot? Vagy, aki cigány, erre született?
Bizony hozzáállás kérdése az egész és a tiéd eléggé beteg!
Az ingerszegénységről:
voltál te valaha cigányok között? Ami neked ingerszegény, az sokkal emberibb, mint amiben te elsz. Képzeld, azok az emberek beszélgetnek egymással, zenélnek meg minden. Kommunikáció tekintetében ezerszer kevésbé ingerszegény az, mint amiben én élek.

G.R. !

Grrrrrrr.....
Miért utálsz?
Érdekes, hogy egyesek hogy magukra vesznek dolgokat.
Mea culpa....
Gyülölködtem.Nem vagyok oda azokért, akik szerint a cigányoknak kell alkalmazkodniuk, akik szerint nem dolgoznak, akik szerint isznak és elhanyagolják a gyerekeiket, akik szerint feltörik a lakásokat és önkényesen beleköltöznek, akik szerint a házukba ürítenek, akik szerint nem tettek eleget ezért az országért, akik szerint túl sokat pofáznak.
Tényleg nem szó szerint idéztem, de inkább egy jelenségre gondoltam, ami itten erősen üti fel a fejét (na, meg az országban is). Valóban ez sértő lehetett a többieknek, azoknak, akikre ez nem vonatkozik. Tőlük (és remélem tőled is) bocsánatot kérek.
(Egyébként felhívnám a figyelmedet a szinoníma szóval illetett dologra, azt finddal az életben nem muttatod ki .)
A Mucsát meg direkt használtam. Szerintem baromi jól leírja a jelenséget. Ha nem tetszik, ne akarj gettóba -külön rovatba - zárni!

Nem gondolom, hogy a cigány és a szegény azonos lenne. Sok cigány szegény, de nem minden szegény cigány. A baj az, hogy az etnikai különbség együtt jár a szociális különbséggel.
Sztereotípiák segítségével gondolkodom -,mint te is -, annyi a különbség, hogy ezt tudom és figyelek rá. Azaz, ha nem stimmel a sztereotípia, nem a valóságot formálom, hanem az előbbit.

Stockede
remélem-nem-mucsa


1997. december 1. - hétfõ, 19 óra 51 perc
A "kinek kell segíteni?" - kérdésre nem tudunk anélkül válaszolni, hogy előtte ne próbáljuk meg megfogalmazni az állam szerepét egy modern jóléti társadalomban. Erre a társadalomfilozófiai alapkérdésre annyiféle választ adnak a liberálisok, a konzervatívok, a szocdemek s valahány név a naptárba', hogy a felsorolásukkal és összehasonlításukkal járú kulimunkát inkább átengedem a rovat ügyeletes filozófusának. De ennyivel azért nem ússzátok meg :).

Az én felfogásomban az állam szerepe afféle tömítőfolyadék, amely az öngondoskodáson és a közösségek önszerveződésén alapuló humánus társadalom repedéseit hivatott betömködni. Tehát: az államnak biztosítania kell a feltételeket a fentiekre (pld. adókedvezmények révén), és azokon a helyeken, ahol objektív okok miatt nem működne az öngondoskodás (elmaradt régiók, automatikusan újratermelődő szegénység/munkanélküliség/analfabetizmus stb.), jó folyadékhoz illően a helyszínre kell sietnie tömíteni. Az állam feladata elsősorban a források megszerzése és durva átcsoportosítása (régiók ill. társadalmi csoportok között). A "finomhangolást" a helyi közösségeknek kell elvégezniük, hiszen ők maguk tudják a legjobban eldönteni, hogy milyen formában és kik között osszák szét a forrásokat.

Ez a bizonyos "tömítés" akkor a leghatékonyabb, ha automatikusan működik. Mivel azonban az állam forrásai végesek (sőt szűkösek), a társadalom önsegélyező képessége és szolidaritása pedig súlyosan megrendült a gazdasági átmenet során, a szociális ellátás jelenlegi mechanizmusa leginkább a kínai zsonglőr produkciójához hasonlít: egyik pálcától a másikig ugrál, mindig azon pörget egyet, amelyik már a legjobban billeg, de egyre fárad, csörömpölnek körülötte a tányérok, a közönség meg fütyül.

És az a legbizarrabb az egészben, hogy ez a 7? szépen becsatlakozik abba a kampányszerű megoldáskeresésbe, amelyik a kínai zsonglőr-szindrómát idézi :)) (No, ezt nem bántásiből mondtam, igaz, nem is játszásiból...)

Diolen Mobi


1997. december 1. - hétfõ, 19 óra 49 perc
HAME!

Ha az empátiádat már ennyire felkeltette ez a néhány - a szegénységre igencsak megfelelő - eset, akkor áruld már el, hogyan működne a kapitalizmus, ha mindenkinek mindene meglenne? Hiú ábránd...
Inkább a humán értékeket kellene átértékelni.
EMBERARCÚ KAPITALIZMUS!?

Byron


1997. december 1. - hétfõ, 18 óra 51 perc
Te Stock Ede!

Én eddig itt úgy vettem észre, hogy ha valakinek nem tetszik a másik szövege, akkor névre szólóan válaszol, vitatkozik. Mond már el kik azok a "melegben, számítógépek elött ücsörgő fiatal nácik"! Vagy csak a bevezetőt olvastad el, és zs. kérését olvasva feltételezed, hogy alantabb "büdöscigányozás" folyik. Az eddig leírtakban az általad emlegetett "vér" szótő háromszor fordul elő, mind a háromszor nálad! Esetleg az a célod, hogy a vitát pont az anyázásra tereld?
Akkor vegyük konkrétan:
"Szerintem az emberek nem tehetők felelőssé olyan vélt csoportokba való besoroltatásukba, amiről nem tehetnek". Az "emberek" nem. De a segélyt kokrét személyek kapják. És azok vagy tehetnek róla, vagy nem. Némely esetben igencsak tehetnek. Oldalakat tudnék teleírni rendezett családból származó, "önhibájá kívül" lecsúszott alkoholista*, börtöntöltelék*, csavargó* stb.* (*nemkivánandó törlendő) egzisztenciákról. Gondolom Te is, ha nem éppen a költői elefántcsonttornyodból okítanál bennünket.
"A fentiekből szerintem az következik, hogy egyértelműen a szülőnek kell a segítséget adni, mert senkinek sincs joga arra, hogy felülbírálja az ő authoritását. Persze olyan segítséget kell adni, amely megfelel a helyzetnek (nem üveggyöngyöt)."
Igen, lehetőleg pénzt. Kérdés nélkül. Feltétel nélkül. Például egy alkoholistának*, kábítoszeresnek*, beteges kártyásnak* (*mint fentebb) azt a feltételt szabni, hogy csak a családja élelmezésére, ruházkodására fordíthatja a segélyt, az az emberi jogainak és szülői "authoritásának" sárba tiprása. Ha már nálatok a Malibu road-on nem találkozol ilyennel, legalább nézz tévét. És ne csak a Dallast meg a "Szépek és gazdagok"-at. Minden héten láthatsz ilyent. Utoljára személy szerint egy nagymamáról szóló filmet (riportot?, dokumentumot?) láttam, aki munkanélküli, alkoholista fia és menye 3 gyermekét neveli 15000? Ft (már nem emlékszem) nyugdíjából, mert "szegények" kénytelenek minden segélyt elinni, és a segélyen kívül a mamát is rendszeresen pumpolják (hogy el ne hízzon).
Az én empátiámat sokkal inkább fel tudja ébreszteni az a "harmincéves" aki havi harminc nettóból huszonötöt albérletre fizet, családot tart el és esélye sincs a felzárkózásra (egy-, két-, esetleg hárommilliós segélyről nem is beszélve). Vagy az az ötvenéves ózdi kohász akinek a nyugdíj még messze, a munkahely már messze (annyira, hogy már nincs is).

etc. etc. Általános blablabla.
Higgadj le és gondold újra. Irgum-burgum.

Tisztelettel HAME


1997. december 1. - hétfõ, 18 óra 12 perc
Furcsa, hogy soha, senki nem kérdezi meg Őket, hogy miért nem dolgoznak. És ha valaki azt kérdezné most, hogy mit, akkor az a válaszom, hogy Pesten 8 órai utcasepréssel NETTO 1000,-Ft-ot lehet keresni. És lehet vagont rakodni is...
Egyébként szerintem hozzáállás kérdése az egész.
Évszázadok óta ingerszegény környezetben élnek, fel sem fogják, hogy a megélhetéshez dolgozni kell. Tisztelet a kivételnek.

Byron


1997. december 1. - hétfõ, 17 óra 39 perc
Spártai Jóbarát!

Nem értem, amit írtál...

A "liberálisok" című dolog nincs abban a kontextusban, amiben te használod. Vannak olyan emberek, akik el tudjak képzelni, hogy a másik is ember és nem akarnak neki olyat, amit maguknak sem kívánnának.

Én nem szeretném, ha te (vagy bárki)mondanád meg, hogy mit helyes a gyerekemnek mondani, vagy adni. Rühelleném, szerintem te is.
Empátia, vagy mi.
Másrészt, milyen az, amikor jön a társadalom?
Harmadrészt, te Amway-es vagy? Mi van a te 15%-dal?

Te tényleg szoktál adni pénz jótékonysági szervezeteknek. A mondataidból úgy tűnik, mintha inkább a rendőrséget és a hadsereget preferálnád!

Stock Ede


1997. december 1. - hétfõ, 17 óra 36 perc
Tisztelt M.Zs.!
Kéretik Stock-ot gyűlölködés miatt rendreutasítani! Szerinte magyar=mucsai(vagyis: bunkó tahó)=náci. Mert ez nem rasszizmus ugye?! És hazudik. Az általa "idézettek" közül egyetlen szót itt -rajta kívül- le nem írt senki! (A find-al ellenőriztem.) Tessék neki külön rovatot nyitni, ahol leírhatja, hogy SZERINTE mit mondanak mások, a "mucsaiak", aztán jól odamondogathat saját magának!
És kéretik ezen illetőt felvilágosítani, hogy ma, Magyarországon egyáltalán nem a cigányok "kiváltsága" a szegénység. Ha már az előítéletei miatt ezt magától nem veszi észre.

Tisztelettel
G.R.
Mucsa

U.i: Minden részvétem azoké akiket így "védenek" meg.


1997. december 1. - hétfõ, 17 óra 33 perc
Stock Ede rulez!

Mikel


1997. december 1. - hétfõ, 16 óra 22 perc
Szerintem az éhezô Szívsebész(ek)nek is kellene küldeni egy kis segélyt ..... :))

KolbászKépű Lovag


1997. december 1. - hétfõ, 16 óra 6 perc
Sziasztok!

A dolog, amit a Zsófi felvetett egy nagyon összegubancolódott probléma kupac. Ezzel valószínűleg mindenki tisztában van, vagy érzi, de
fontosnak tartom, hogy lehetőleg egyenként megnevezzem őket, mert másképpen csak említésre sem méltó mucsai gondolatok születhetnek. (düh:elképesztő, hogy a melegben, számítógépek elött ücsörgő fiatal nácik - ti, akik szerint a cigányok nem is igazán emberek - ilyen sokan vannak. Nem is értem, hogy miképpen nem retttentek meg magatoktól. Nem létező önkotrollotokat pótolhatjátok egy kis teszttel: olvassátok el, amit írtatok és helyettesítsétek be a cigány szót a magyarral, és tegyetek mindig így, ha böffenne belőletek a gyülölet!)

Na, szóval:
Szerintem az emberek nem tehetők felelőssé olyan vélt csoportokba való besoroltatásukba, amiről nem tehetnek: eccerűen ha valaki szegény, fehér, férfi, arról nem tehet, így semmilyen felelősséget nem visel. Amennyiben ezek a besorolások hátrányt jelentenek, akkor ezt meg KELL szüntetni, segíteni kell. Teljesen mindegy, hogy ki szünteti meg, egyetlen kritérium fontos:
NE, KÖVETELJEN MEG SEMMILYEN ELLENSZOLGÁLTATÁST
such as
hála, hit, talpnyalás sat.
A fentiekből szerintem az következik, hogy egyértelműen a szülőnek kell a segítséget adni, mert senkinek sincs joga arra, hogy felülbírálja a z ő authoritását. Persze olyan segítséget kell adni, amely megfelel a helyzetnek (nem üveggyöngyöt).
Még annyit, hogy a szegénység és kilátástalanság nem igazán motiváló zényező, ha nem átmeneti jellegű. Kíváncsi melyikünk erőlködne, ha teljesen felesleges lenne? Ki hajtana, ha mindig visszalöknék (löknétek)?

A "vérében van", meg hasonló erősen szagló lelki hányásokhoz:
Senkinek nincs semmi a vérében, legfeljebbb vér. Amikor megszülettél a (szerencsésebbeknél) a szüleid szépen világot is adtak neked. Senkinek a világa sem rosszabb, vagy jobb. A kulturális különbség kisebbség és többség tekintetében válhat normatív dologgá. Azaz a többség azt gondolja, hogy ö tök "jó", "rendes" és egyáltalán "normális", a másik meg egy vérfertőző degenerált sat. , de ettől a kevesebb még nem lesz rosszabb, az élete nem lesz értéktelenebbb (sőt). A helyzete attól lesz baromi kellemetlen, hogy a többség közli vele: beteg, rossz, büdös, lop, csal, hazudik...
Ezért a többségnek kell lépnie és tennie és nem a kisebségnek (ahogy a jobbon -és már a balon is - mucsai pártvezéreink gondolják). Azt elvárni, hogy változzanak meg, annyit tesz, mint "vagy megszoksz, vagy megdöglesz a mocsokban". De bármelyik verzió csak a kisebbség megszüntetéséhez vezet, amit ugye lehet fegyverrel (nálunk is szokásban volt), meg nyomorral.

Bocs, hogy PC-re (politically correct), meg kioktatóra sikerült, de másképpen csak anyázni tudtam volna, annyira felháborított pár gondolkodásra képtelen egyed.

Stock Ede


1997. december 1. - hétfő, 15 óra 50 perc
A liberálisok taktikája, hogy kiszednek egy témát s azt könnyekig csavarják.

Megoldás:
A felelós szülöt - ha kell birósági!!!! határozattal, - KÉNYSZERMUNKÁVAL rá kell szoritani, hogy a gyermekéröl gondoskodjon. Ha ez nem megy jöhet a társadalom.
És nem fordítva.

Csak úgy mellékesen:
Szeretnék látni egy fillérre szóló elszámoálást arról az érdi 3 millióról. Mennyi ment mellé és hova?
A jótéjkonysági szervezetek müködésénél szem elött kell tartani, hogy a kapott forint hány százaléka megy jótékonyságra. Nálam 15% a norma, tehát 85%-nak a megjelölt célra kell menni.
Vagy nem adok.
Spártai Jóbarát.


1997. december 1. - hétfõ, 15 óra 29 perc
gázsi!
Nagyon félreértettél! Egyáltalán nem a fehérvári polgármesterre gondoltam! Hanem azokra, akiknek semmi sem drága amíg a mások kárára jótékonykodhatnak. A sajátjukat pedig még soha nem dobták placcra, pedig lenne mit. Annyira azért nem jószívűek. Már jó lenne látni egyszer, hogy ezek a jótét lelkek a személyes példájukkal elöljárva, megmutatnák a tévelygőknek, mit várnak el (mindíg csak) másoktól. És gondoltam azokra az álszent országos politikusokra, akik az ilyen tüzeknél a saját pecsenyéjüket sütögetik, pedig éppenhogy ők az előidézői. Ahogy az szegénységnek is. Hiszen ők állapítják meg, hogy kitől veszik el és kinek hagyják meg a pénzét! És az elvett pénzből mire jut vagy nem jut. (A fontossági sorrendben az emberek: a családosok, a betegek, a lakásra várók, a munkát még nem és már soha többé nem kapók hányadikak? A bankok, a pártok, a nátó, a kliensek mögött???) Aztán a rossz döntéseik következményeit akarják a kis önkormányzatok nyakába varrni.

Jozsó!
Lehet, hogy elkerülte a figyelmedet! Az általad javasolt megoldást már valamelyik község önkormányzata kiprobálta nemrég. (A gyerekek érdekében jegyet adott pénzsegély helyett, amit csak élelmiszer boltban lehet beváltani, kajára. Kocsma nyista!) Az érintettek reagálása "székesfehérvári" volt!
G.R.

U.i: Ajánlok a múlt heti ádáz vita résztvevőinek figyelmébe, -hogy egy kicsit árnyaltabb képük legyen a fekete/fehér helyett- két, az indító cikkben név szerint megemlített segítőt: Érdi templom, Máltai Szeretetszolgálat.


1997. december 1. - hétfõ, 14 óra 29 perc
Nem vagyok túl fiatal, sőt, de még emlékszem általános iskolás korombeli olvasó könyvre, amelyben úgy beszéltek a háború előtti korszakról, hogy ott sokan éheztek. Nem tudtam mit kezdeni a dologgal anyám jó főztje mellett és iskolatársaim jótápláltságát látván. Aztán ahogy erősődött az új rendszer az éhezés mint olyan csak az afrikából és indiából érkezett filmhíradókból villant fel, jóleső érzéssel eltöltve, hogy ez nálunk lehetetlen (hazug volt a rendszer?). És tessék..... mindig mondtam, hogy a dolgok az életben megismétlődnek, csak más szinten. Nem szaporítva a szót, az éhezés ma a szó szoros értelemben itt van létezik és én nem tudok mit kezdeni azzal a világberendezkedéssel, ahol a fejlődés csak mások, sokak, szerncsétlenek kárára valósulhat meg, azt sem mondom, hogy az átkos a jó. No de a kettő közt csak van valami?!. Az emberiségnek még iszonyú sokat kell fejlődni!
Anettet kedvelő (szeretlek édes!)


1997. december 1. - hétfõ, 14 óra 26 perc
Csak az tud kenyeret adni a gyerekének aki dolgozik, vagy aki akar dolgozni.

Aki nem akar dolgozni, annak miért jut italra?
Amikor gyermekkoromban zsíros kenyeret akartam enni, akkor egy kiló kenyér ára fele volt egy üveg sörnek. Most sem sokkal több, de akkor miért a sör fogy és miért nem a kenyér? A zsír kilója meg hat sör árába került. Ha kevesebb a korty akkor több a falat. (ezt a beköpést szabadalmaztatom)

zs.

Láttál már embert sörért guberálni? Tudod, hogy a száraz kenyérből sör lesz?! (mer arra kőtik!)

Tudom hogy most nagyon sokaknak kevesebb a pénze mint abba' az átkosba volt. De erről nemcsak a Törpe tehet, hanem az elődei is. Mégeccer Tonó


1997. december 1. - hétfõ, 14 óra 16 perc
Radio u. 11.:

Gyerekek! JONNEK LASSAN A VALASZTASOK!! Tessek nyitott szemmel nezelodni!!! Mindennek megvan az oka!

Amugy a dolog annyira nevetseges es felhaborito, hogy nem is szolok hozza bovebben, Zsofi ugyis kivagna... Ugy sejtheto, hogy mit nem irtam ide...?!

NrB


1997. december 1. - hétfõ, 14 óra 0 perc
A rádió utcaikról csak annyit , hogy lebontásra itélt házba önkényesen költöztek be . A törvény ha tetszik ha nem a cigányokra is vonatkozik . Az okba a kontérekbe pedig a cigányok helyett halyléktalanok fognak beköltözni . Nekik jó a cigánynak nem . Az egyik riport során a háttérben a szerencsétlen kiköltöztetett cigány rádótelefonon telefonált / jól látható volt a jelenet / . Az egyik menő cigány vállakozó megfogalmazta a választ , nem halat kell adni a cigánynak hanem halászni kell megtanitani .
A cigányokról csak annyit , hogy eggyetlen társadalomba sem tudtak és nem is akartak beilleszkedni .

A felháborodott


1997. december 1. - hétfõ, 13 óra 8 perc
"Ha nincs pénzük kenyérre, egyenek kalácsot."

Antiszociális


1997. december 1. - hétfõ, 12 óra 44 perc
A kép árnyalásához hozzátenném
-a Rádió11 kapcsán-
hogy abban a házban laktak további cigányok is, de ők helyi lakosok voltak, és ők már kaptak régebben szükséglakást.A bentmaradtak nem is voltak odavalósiak és ma sem jogosultak helyi lakásra.
Ezt nem a bentmaradottak ellen mondom, hanem a többi becsületes (cigány)ember védelmében.

GR-nek pedig azt válaszolom, hogy a polgármester már egy éve próbált valamit tenni, de pont a média heves támadásai miatt kezdeményezése meghiúsult.
Most is beleavatkozott mindenki, a média ott lihegett, az operatőrök egymást taposták a ház körül, mert a fekáliaszag miatt egyik sem mert bemenni, a Kuncze a főkapitányt és a polgármestert felváltva csesztette, hogy be ne merje tartatni a törvényt, mert az ő publicityjének árt.

Ezek után ki és mit merne tenni. A város lakossága már lincseléssel fenyegetőzött. Többen kiabálták, hogy először bontsanak, utána költöztessenek. Itt már az emberi jogokat nem lehetett emlegetni, mindenki a saját nyugodt életéhez való jogát üvöltözte.
Érdekes a TV-kben ebből semmit sem lehetett látni, egy kamera merészkedett a házba, de előtte ki kellett pucolni azt a szintet is !

Mint ahogy nem tudósítottak arról sem, hogy nagy taps volt amikor a házat összedöntötték.

Most kíváncsi leszek, 1 hónap után hova kerülnek a szép szálláson lakók, és utána hogy néz ki majd az ideiglenes szállás?
A város lakói az adó befizetését meg akarják testületileg tagadni, mert ilyenekre nem kívánják pénzüket fordítani.
A pártok, akik a konténerek beszerzését megszavazták, most elhatárolják magukat az ügytől.

Hát így nem lehet segíteni a hátrányos helyzetűeken.

Én egyébként az iskolába járásra helyeznék nagyobb hangsúlyt, a baj gyökerét ott látom, hogy az iskolába való járást nem tekintik fontosnak, a gyerek előtt az iskolának nincs tekintély. Ezért nem is nevelődik ott. Erre kéne nagyobb hangsúlt tenni, hogy cigány tatár pl. tanítson cigány gyereket. Tudom jön a kérdés, de hogyan legyen cigány tanár ! Hát ez az! Ezzel ki foglalkozik?
Mert a roma szervezetek momentán csak egymás fasírozásával foglalkoznak !
Jellemző, hogy a rádió11 megállapodást a polgármester nem tudta kivel aláiratni. A roma szervezet képviselője nem volt jogosult ! Hát akkor minek vannak?

gázsi


1997. december 1. - hétfõ, 12 óra 30 perc
Nem csodálkoznék azon, ha megnőne a hasonló esetek száma. Mit lehet azon tolerálni, amikor azzal fenyegetőznek, hogy elvágják a gyerekeik torkát, ha kiköltöztetik őket! Ez tiszta zsarolás. Ezentúl a tulajdonosnak kell fizetni, ha beköltözik valaki az ingatlanjába? Nekem ki ad támogatást, ha felelősséggel akarom tervezni a jövőmet és akkor akarok gyereket, amikor megvan hozzá a háttér? Családonként 2,7 millió Ft? Én reggeltől estig dolgozom, de ennyi pénzt még nem láttam egyben! Hátrányossan vagyok megkülönböztetve.

Sax


1997. december 1. - hétfõ, 12 óra 27 perc
Helló

Természetesen nem szabad hagyni, hogy a gyerekek éhezzenek, de véleményem szerint inkább őket kell segélyezni, mint a szüleiket. (Érdemes ehhez kapcsolódóan elolvasni a szombati népszabi hétvége mellékletének utolsó cikkét.) Persze, tudom, hogy ennek a politikának meg az lesz az eredménye, hogy a gyerek se reggelit, se vacsorát nem kap, mondván, hogy az iskolában úgyis evett. Mégis azt mondom, hogy a segélyt közvetlenül a gyerekeknek kell adni, étel formájában.

A másik a Rádió u. 11. Nos, az szép piskóta. Szeretnék ezzel kapcsolatban mindenkit emlékeztetni, hogy az a bizonyos 13 család akik körül a botrány kitört mindannyian illegális lakásfoglalók. Valamint aki oda figyelt, láthatott a tévében megható jeleneteket a gyakorlatilag romhalmaz házról. Nos, azt a kedves lakók tették olyanná (hoppá!).
Most a fehérvári önkormányzat összesen 30 millkó segélyt szavazott meg ezeknek az embereknek, vagyis családonként majdnem 3 milliót, miközben Fehérváron is vagy 100 ezer ember vár lakásra. Nekik most nyilván beintenek, merthogy a pénz elfogyott.

Ezek után egy kérdést szeretnék a levegőbe kiáltani:
Pontosan melyik lakást kell önkényesen elfoglalnom ahhoz, hogy kapjak 3 millió forint segélyt?

Jozsó


1997. december 1. - hétfõ, 12 óra 24 perc
Félreértések elkerülése végett: nem a bármilyen irányú kritikát óhajtottam kizárni a politikára és a rasszizmusra vonatkozó megjegyzésemmel, hanem az ilyenkor szokásos gyűlöletpropagandát.
zs.


1997. december 1. - hétfő, 12 óra 13 perc
Vesd össze a fentieket a kormány sikerpropagandájával. Lehet, hogy ezzel áthágtam a szabályt és a politikai ellenszenvemnek adtam hangot?!
Egyébként miért kell a kérdésnek sugallnia, hogy ez is cigányprobléma? Pedig ez tényleg nem (csak) az.
A Rádió utcai esetben, -szerintem- nem az adomány tényén és az adományozók etnikai hovatartozásán háborodtak fel sokan, hanem azon, hogy törvénysértő magatartást(önkényes beköltözők!) honoráltak egy szép összeggel. És a többi szegény? Akik nem merik ezt megtenni? Vagy ezen felbuzdulva mégis, s nem csak a bontásra itélt házakat kezdik elfoglalni? Nem 11 családról van szó!
A Rádió utca kapcsán egyébként gyönyörű volt látni, amint:
- elegendő hatalommal bíró
- döntési helyzetben levő
- jelentős magánvagyonnal rendelkező
- befolyásos
emberek felháborodottan nyilatkozták, hogy VALAKI tegyen végre valamit. És senki nem merte felvetni, hogy talán ők lehetnének azok a valakik. Hisz mindenük megvan hozzá. Az akaratot kivéve. Erre mondják mifelénk, hogy könnyű más faxával a csalánt verni.
G.R.

1997. december 1. - hétfő, 11 óra 55 perc
Rádió ucca.

Bevonult a történelembe. Jogosan panaszkodnak a magyarok is, ők azért valamivel többet tettek és dolgoztak ezért az országért.

A kisebbségek történetében pl. a németeknek (faty sfáboknak) miért nincs Rádió utcájuk? Azért mert nem pofáztak, hanem tették a magukét.

Többet nem mondok, mert a romák szaladnak az ombucmanho'

Tonó


1997. december 1. - hétfõ, 11 óra 20 perc
Képtelen vagyok tolerálni, de visszafogom magam.
Való igaz,hogy a gettók,össznépi ivartalanitások ideje lejárt, de ebben az u.n. demokácijába egyszeruen nem lehet egységesen eljárni azokkal szemben akik ( faji hovatartozás tökmindegy) nem jutnak munkához és akik nem akarnak munkát.
Addig a többség csak nyel, de félő, hogy egyszer kipukkad a lufi és akkor mészár a'la Los Angeles vagy v.mi hasonló.
Ezt pedig senki sem akarja...

Smár: Wallur KT


1997. december 1. - hétfõ, 11 óra 14 perc
A jótékonykodás csak időleges megoldás, de mi lenne a rászorulókkal,ha nem lennének jótékony emberek? Persze szokták mondani,hogy ne halat adj, hanem hálót, de nekik akkor is most kell,nem majd akkor ha az ország meg minden ember gazdag lesz.

Anette


1997. december 1. - hétfő, 10 óra 41 perc
Rezső!

Nézd meg az archivumban az utolsó üzenetet. Még a dogmatikához kapcsolódik. Mégiscsak az enyém lett az utolsó szó!

Mikel


1997. december 1. - hétfõ, 10 óra 22 perc
Mikel,
Bent van az archívumban, amit tíz perce írtál. A további üzeneteidet, ha lehet, az olvirba küldjed, vagy fordulj az e-mailes megoldáshoz.

dem,
Téged is ugyanerre kérlek.

Mikel, Viszont ha pólót kérsz, andrea@pirx.idg.hu :))
zs.

1997. december 1. - hétfő, 10 óra 17 perc
Mikel,
Bent van az archívumban, amit tíz perce írtál. A további üzeneteidet, ha lehet, az olvirba küldjed, vagy fordulj az e-mailes megoldáshoz.

dem,
Sajnálom, elkéstél egy kicsit, úgyhogy téged is ugyanerre kérlek.


Mikel, Viszont ha pólót akarsz, andrea@pirx.idg.hu :))
zs.


1997. december 1. - hétfő, 10 óra 17 perc
Húúú!

Sajnos nagyon jót írtam tíz perce, fel is került, de most vége. Lehet, hogy én vagyok az első? Pedig a Rezsőnek még lett vóna egy üzenetem. Zsófi! Megismételhetem (de az még az előző hetihez szól)?

Mikel


1997. december 1. - hétfõ, 10 óra 15 perc