Szófejtések DcsabaS-től
Home Szófejtések DcsabaS-től Search Page

Szabadkozás:
Érdekel a nyelvek kialakulása és fejlődése, de nem vagyok nyelvész, így az alább olvasható gondolatok csupán az én egyéni véleményemet fejezik ki és semmiképp sem tekinthetők hivatalos nyelvész álláspontnak. Bármilyen egybecsengés, vagy eltérés kritikával kezelendő, annál is inkább, mert egyelőre nem volt időm alaposan utánanézni a hivatalos álláspontnak az alább kifejtett dolgokkal kapcsolatban. Ha valaki gondolatébresztőnek talál ezt-azt, annak szívből örülök és külön is megköszönöm ha ezt E-mail-ben jelzi. Hivatkozni (link-et irányítani) is szabad rájuk, de lebegjen ott a kedves olvasó szeme előtt, hogy kinek-kinek a saját felelőssége eldönteni, hogy milyen eszméket és gondolatokat tesz a magáévá és hogy miért.

Mottó:
Gondolataink nem határozzák meg nyelvünk állapotát, de befolyásolják annak változásait. Mi, emberek, már ezernyi módon gondolkodtunk magunkról és a világról. E gondolatok fokozatosan beépülnek a nyelvbe, így beszédünkben összefonódik (néha ütközik) a régmúlt generációk felfogása a miénkkel. Amennyire szabad a gondolat, annyira szabad a nyelv is, amikor mondandónkhoz hajlítjuk. A nyelv mindenkié.


Figura Etymologica

A magyar költészet egyik gyönyörű kifejezését, a "halálnak halálával halsz"-ot többnyire elintézik azzal, hogy figura etymologica-ról van szó. Természetesen tényleg arról van szó, de ez még nem ok arra, hogy ne gondoljuk meg ennek és más hasonló kifejezéseknek az értelmét. A figura etymologica ugyanis csak formális összefoglalása annak a nyelvi (stilisztikai) jelenségnek, amikor a szótő megismétlődik valamilyen (de nem tetszőleges) formában (kiegészítésekkel). Néhány példa és lehetséges értelmezése.

Hibát vét

Sokan kárhoztatják a "hibát vét" kifejezést, mint ami úgymond helytelen azért, mert hogy logikailag az ellenkezőjét fejezné ki annak, ahogyan a hétköznapi életben értelmezzük, azaz (állítólag) azt kellene hogy jelentse: "elvétjük a hibát" - vagyis hogy voltaképpen nem is hibázunk. A kifejezés más kritikusai ha eddig nem is mennek, felesleges szószaporításnak tartják. Ezen a helyen kifejtem, hogy szerintem miért téves mindkét álláspont.

E-mail to DcsabaS E-mail # Last Mod: Fri, 06 May 2011 07:00:22 GMT Hungary Balaton Budapest iNDEX MTA KFKI MFA Alag3