Trebitschnek

Babits Mihály szabadon választott verse

A soha-meg-nem-elégedés szavával kezdte kötetét, s kínzó elégedetlenséggel zárta a Lírikus epilógia című szonettben. Szintén ars poeticát megfogalmazó
költemény, az In Horatiummmal azonos témájú: ebben a versben is önmagát vizsgálgatja.

A cím belső ellentétet sugall; míg a líra a lelki táj megjelenítésére alkalmas, addig az epilóg a számadás, a visszatekintés műfaja. Babits ebben a költeményében
a szubjektív idealizmus problémáival viaskodik. Ez a filozófia feloldhatatlannak tartja a tudat és a lét ellentétét. Azt hirdeti, hogy az énen kívüli világról semmit
sem tudhatunk, s még létezése sem bizonyítható, mert csak érzékszerveink kétes ismeretei adhatnak hírt róla. A költőt gyötri a világ megismerhetőségét tagadó
világszemlélet, elfogadásába nem tud belenyugodni.

Versformája szonett: két darab négysoros és két darab három soros versszakból áll, a sorok tizenegy szótagosak, jambikus lejtésűek. Szigorú szabályokhoz
kötött, zárt szerkezetű műfaj, egy versszakba egy gondolat fér bele. Szervező ereje az ellentét.

Az első strófában felhangzik a valóság és a vágy ellentmondó feszültsége: a mindenséget, az egész univerzumot megverselni vágyó költő csak az "én"-ről,
önmagáról tud énekelni. Undorát érzékeltetik az "én"-hez kapcsolt újabb metaforák és a hasonlatok: "első s utolsó", "vak dióként dióban zárva lenni", "bűvös
kör". Képei egyre konkrétabbak, a végtelenbe tartanak. Az "én"-nel szemben álló mindenség ezzel párhuzamosan egyre halványul, veszít konkrétságából. Ezt
jelzi az igék határozottabbá válása is. Az első versszak még világosan beszél a mindenség létéről: "a mindenséget vágyom versbe venni". A következőkben az
"azt hiszem" már kétségbe vonja, megkérdőjelezi a mindenség létezését, valóságát. A harmadik versszak "jól tudom" igéje határozottan tagadja az énen kívüli
világot: a vágy nyila ugyan kiszökhet a bűvös körből, de hiába, mert a vágy "sejtése csalfa". A lélekben lezajló szenvedélyes vita előhívja az énhez kapcsolódó
újabb metaforákat, hasonlatokat: "börtön", "alany és a tárgy", "ómega és az alfa". Az alfa és az ómega szimbolikája ugyanakkor az "én" világának végtelenségét
is sejteti. A költeményben a világot megismerni vágyó ember kudarca fogalmazódik meg, filozófiai síkon az agnoszticizmus gondolatával függ össze: az ember a
világba önmagát látja bele, ezért nem szemlélheti magát tárgyilagosan és felülemelkedve.

Most ezt találtam Ctrl-V-re válaszul hosszú idézetedre. Legközelebb jön Kosztolányi: A szegény kisgyermek panaszai. kb 30 kB!!!!!!

ZORRO a bosszúálló1997. október 12. - vasárnap, 20 óra 1 perc
Trebitsch

Babits Mihály szabadon választott verse

A soha-meg-nem-elégedés szavával kezdte kötetét, s kínzó elégedetlenséggel zárta a Lírikus epilógia című szonettben. Szintén ars poeticát megfogalmazó
költemény, az In Horatiummmal azonos témájú: ebben a versben is önmagát vizsgálgatja.

A cím belső ellentétet sugall; míg a líra a lelki táj megjelenítésére alkalmas, addig az epilóg a számadás, a visszatekintés műfaja. Babits ebben a költeményében
a szubjektív idealizmus problémáival viaskodik. Ez a filozófia feloldhatatlannak tartja a tudat és a lét ellentétét. Azt hirdeti, hogy az énen kívüli világról semmit
sem tudhatunk, s még létezése sem bizonyítható, mert csak érzékszerveink kétes ismeretei adhatnak hírt róla. A költőt gyötri a világ megismerhetőségét tagadó
világszemlélet, elfogadásába nem tud belenyugodni.

Versformája szonett: két darab négysoros és két darab három soros versszakból áll, a sorok tizenegy szótagosak, jambikus lejtésűek. Szigorú szabályokhoz
kötött, zárt szerkezetű műfaj, egy versszakba egy gondolat fér bele. Szervező ereje az ellentét.

Az első strófában felhangzik a valóság és a vágy ellentmondó feszültsége: a mindenséget, az egész univerzumot megverselni vágyó költő csak az "én"-ről,
önmagáról tud énekelni. Undorát érzékeltetik az "én"-hez kapcsolt újabb metaforák és a hasonlatok: "első s utolsó", "vak dióként dióban zárva lenni", "bűvös
kör". Képei egyre konkrétabbak, a végtelenbe tartanak. Az "én"-nel szemben álló mindenség ezzel párhuzamosan egyre halványul, veszít konkrétságából. Ezt
jelzi az igék határozottabbá válása is. Az első versszak még világosan beszél a mindenség létéről: "a mindenséget vágyom versbe venni". A következőkben az
"azt hiszem" már kétségbe vonja, megkérdőjelezi a mindenség létezését, valóságát. A harmadik versszak "jól tudom" igéje határozottan tagadja az énen kívüli
világot: a vágy nyila ugyan kiszökhet a bűvös körből, de hiába, mert a vágy "sejtése csalfa". A lélekben lezajló szenvedélyes vita előhívja az énhez kapcsolódó
újabb metaforákat, hasonlatokat: "börtön", "alany és a tárgy", "ómega és az alfa". Az alfa és az ómega szimbolikája ugyanakkor az "én" világának végtelenségét
is sejteti. A költeményben a világot megismerni vágyó ember kudarca fogalmazódik meg, filozófiai síkon az agnoszticizmus gondolatával függ össze: az ember a
világba önmagát látja bele, ezért nem szemlélheti magát tárgyilagosan és felülemelkedve.


Most hirtelen ezt találtam hosszú idézetedre. Legközelebb jön: Kosztolányi: A szegény kisgyermek panaszai. kb. 30kB.


1997. október 12. - vasárnap, 19 óra 58 perc
Pucros Mackó
Igen láttam. Azt hiszem Platonov- Szórakoztató pszichológia.
De nem biztos. Lehet, hogy a gimnáziumban a tanárom rajzolt ilyen táblázatot. De hát annak már húsz éve.
Egy biztos. Láttam.
HAME


1997. október 12. - vasárnap, 19 óra 52 perc
Hadd ajánljam megvitatásra a közkedvelt TGM frissen megjelent publicisztikáját:

http://www.hu.net/narancs/9_41/publ.html

Tanulságos lenne látni, hogy ki miben ért vele egyet (talán - de kevésbé - az is, hogy miben nem).

Pucros Mackó


1997. október 12. - vasárnap, 19 óra 29 perc
HAME,
a táblázatban rendet teremtettem bizonyos fogalmak között azzal, hogy egymáshoz képest határoztam meg őket. Ez nem éppen definíció, de talán jó ahelyett.
Mi az eredeti benne? Úgy tudom, az egész. Miért, láttad már másutt?
Fontos, szerintem, hogy ne keverjük össze azokat a dolgokat, amiket az így kvázi-definiált fogalmak takarnak. Tehát például a szerelemtől - vagy akár a "lelkizéstől" - ne várjunk örökkévaló boldogságot, de a nemi vonzalmat se tekintsük szerelemnek.

Trebitsch, Torgeanu,
tényleg szó szerint vettem, amit Trebitsch írt, és az észrevételeim is csak arra vonatkoztak. Az ÉS-t pedig járatom. A 36. számban két fölöttébb tanulságos cikk is volt, de nincs kinn a hálón - pedig a 37. már kikerült.

Libegő,
nem tudva konkrétan, mit hogyan mondott a Haraszti, hadd gyanakodjam, hogy csak ennyit: az idegengyűlölők (-ellenesek) ellenzik a földtörvény módosítását. Ez az állítás persze ugyanazokból a szavakból áll, de mégsem jelenti ugyanazt. Messziről persze egynek látszik. Vagy, ha bonyolultabb állítás volt, akkor ilyesmire tippelnék: "akik ellenzik a földtörvény módosítását, azok közül a legtöbb embert az idegengyűlölet motiválja" vagy "...azok az idegengyűlölők szavazataira számítanak".
Látatlanban. Forrás ellenőrizhető?
(Nem állítom, hogy nem egy gyanakvó alkat a Haraszti, de azért annyira nem gondolkodik egyszerűen, hogy ilyen sommásan általánosítson. Ez mind persze csak tipp.)

Pucros Mackó


1997. október 12. - vasárnap, 19 óra 22 perc
Libegő, te nem Lihegő vagy véletlenül?

Lobogó


1997. október 12. - vasárnap, 19 óra 16 perc
Téma: Földkérdés - Népszavazás
Azt mondja a Haraszti, hogy a Földtörvény-módosítást ellenzők idegengyűlölők. Vagy hogy idegenellenesek.
Hűha ! Ez nem semmi !
A következő az lesz, hogy amikor egy izraeli állampolgár egy hektárnyi földvásárlási igényét valaki ellenezné -csak mert nem ért egyet a külföldiek földvásárlásával- antiszemitaként bélyegzik meg. Ez ma már csak így megy.
Aljas ez a Haraszti.
Libegő


1997. október 12. - vasárnap, 16 óra 10 perc
Sportbarát!

http://nsport.westel900.net/servlet/sport


1997. október 12. - vasárnap, 14 óra 41 perc
Van máááásiiiik !!!
A Népszava is felsorakozhat a Nemzeti Sport mögé/mellé. Vasárnap délutánig csak a címlapot sikerült feltenniük a szombati számból.
Jó kezekben vannak ebben az országban a dolgok ?

Sportbarát


1997. október 12. - vasárnap, 14 óra 12 perc
Kedves Ny.A,
a Nemzeti Sport címét, amelyet már vasárnap korareggel megnéztem az újságosnál, köszönöm, bepötyögtem, egy 34 szavas angol üzenet volt érdeklődésemért a jutalom, én meg csak annyit tudok angolul, hogy London. Ezek után már nem vagyok úgy oda érte !

Sportbarát


1997. október 12. - vasárnap, 13 óra 55 perc
Elekavadkapitalistadiszno!

Tevedsz akkor mar legalabb ket versenyt nyertel, mivel mi elok mind egy korai hatalmas futoverseny gyozteseikent fogantunk!! (Ezt azt hiszem Woody Alentol loptam...)

Elemereger


1997. október 12. - vasárnap, 13 óra 53 perc
Kérdez a kormány, kérdez az ellenzék, és most kérdez a címlapon a Medián. Egyik se kíváncsi az emberek véleményére, csak szeretné igazolni a sajátját. Mér nem lehet normálisan kérdezni?
Nekem meg erről az eszetlen erőlködésről beugrott egy vers. Úgyis rég volt itt olyan...

Trebitsch
-------------------------------------------------

Szabó Lőrinc:

SZUN VU KUNG LÁZADÁSA

Mikor Szun Vu Kung, a majmok királya,
kit kőtojásból keltett ki a vén
föld, ég nap és hold különös szerelme
a gyümölcsök s virágok szigetén,

ki kőtestét mozogni tanította
s viharként szállni a felhők felett,
és megtanult minden emberfölötti
varázst és titkos bölcsességeket,

ki hős vezér és szent remete volt
és szívében mégis fenevad maradt,
és feldúlta a halál városát és
megette az égi barackokat,

az istenek eledelét, hogy ő is
őrökké éljen, s lett mindenható
kinek rőt fején a villám kicsorbult,
ki már már isten volt, de lázadó

dühében a Legfőbb Trónt követelte,
s leverte az égi seregeket,
s a Menny Ura s a Célok és Erények
bénultan nézték, hogyan közeleg -

mikor Szun Vu Kung már a trón előtt állt,
és már senki se moccant ellene,
jött Buddha, és szelíd virágkezével
intett, hogy a fegyverét tegye le.

- Ki vagy, te jámbor? - ámult el a vad szörny,
akitől a mindenség reszketett.
Buddha felelt: - A béke és a jóság,
s azért jöttem, hogy megfékezzelek.

- Nagyszerű! - bókolt Szun Vu Kung. De Buddha:
- Vigyázz - szólt -, még nem sejted, mit tudok!
- Te se, hogy én mit! - válaszolt a szörny,
és mellét verve mesélni kezdte, hogy

a tejutat kavarja szigonyával,
eldicsekedett, hogyan győzte le
a földet, eget, az állatok és fák
szellemeit, s a halál fekete

könyvét széttépve hogy lett halhatatlan,
s a Titkos Tudást hogy szerezte meg.
- Tizennyolcezer mérföldet repülök
- mondta -, ha csak egy bukfencet vetek,

átváltozom hetvenkétféleképpen
és lehetek millió óriás,
ma már én vagyok a Tökéletesség
- a Menny Urához fordult -, senki más,

- bömbölte - senki nem állhat fölöttem:
legkülönb vagyok, a Trónt akarom!
És Buddha felelt: - Tied lesz, ha győzöl
még valamin, az én hatalmamon:

mutasd meg, hogy kibírsz-e törni innen,
túljutsz-e rajtam - itt a tenyerem:
ha bukfenced kivisz belőle, nyertél,
ha nem, te fogsz engedni énnekem.

Tetszett az alku Szun Vu Kungnak.
- Őrült - gondolta - ez a Buddha: a keze
alig nagyobb egy lótusz levelénél,
igazán játék végezni vele,

gyerekjáték - gondolta és vigyorgott:
- Hát jól van, lássuk: ki győz, te vagy én? -
És felemelkedett a levegőbe,
s megállt nevetve Buddha tenyerén.

- Készen vagy? - Készen. - Rajta! - Egyet ugrott,
s már messze szállt s eltűnt a szörnyeteg,
és viharzott, mint az ördögmotolla,
úgy hányta, hányta a bukfenceket,

és repült és hömpölygött mint a szélvész,
mindig gyorsabban, repült, mint a fény,
repült és forgott, át az ős eónok
s csillagködök száz szigettengerén,

repült, a tértől részegen, repült, mint
az időmegállító gondolat,
repült, könnyű győzelmét végtelennel
tetőzni, amit ráadásul ad,

repült, repült s a Végső Űr határán
egyszerre csak öt roppant oszlopot látott,
amely minden világok végén
vörösen az ég felé lobogott.

Még egy bukfenc, s már ott volt, és leszállt ott,
ahol még nem járt soha senki se,
és lehasalt s fürkészve és vidáman
nézett az érthetetlen semmibe,

aztán felkelt. - Most megyek - mondta - vissza,
és én leszek a Mindenség Ura,
de hogy itt jártam, nevemet felírom
ide, a világ őrtornyaira -

és csakugyan felírta a középső
oszlopra: "Itt járt Szun Vu Kung király",
s mert a szükség rájött, egy másik oszlop
tövébe még egyebet is csinált,

és indult vissza. Repült, mint a villám,
repült az űrben, mint a néma fény,
repült és forgott, át az ős eónok
s csillagvilágok szigettengerén,

mint az időtlen gondolat, repült most
visszafelé a végtelenen át,
és megérkezett és hetykén leugrott
Buddha kezéről s rikoltott: - No hát

ide a Trónt! A világ végén jártam
s ott hagytam a látogatás jelét! -
Buddha ránézett, hosszan, szánakozva,
és felemelte lassan a kezét,

és megszólalt: - Te nyomorult majom,
te, te barbár ész- és erő-szörnyeteg,
azt hiszed, hogy míg féktelen hatalmad
harc s önzés fűti, lebírsz engemet?

Azt hiszed, ki tudtál szökni kezemből?
Nézz ide, nézd középső ujjamat:
"Itt járt Szun Vu Kung..." - itt van, ezt te írtad,
s nézd piszkod, itt a hüvelykem alatt! -

És Szun Vu Kung, a Tökéletes Állat,
kitől a Legfőbb Trón is reszketett,
látta, hogy minden erőnél erősebb
a türelem s a jóság, s megijedt

és szökni próbált. De Buddha lefogta
s egy hegyet tett rá, kíméletesen:
- Most itt maradsz. Gondolkozz ezer évig,
s ha új szíved lesz, befogad a Menny.

1935
------------------------------------------------
ui.: A gaz bankárok már nem tartják megszállva a rádiókat. Vagy pedig kijózanodott a rencergizda, bár ez kevésbé valószinű.


1997. október 12. - vasárnap, 13 óra 30 perc
Trebitsch! 11,50 újabb változás. Megjelent a Kossuth, de még nem műxik. Nem jelennek meg a Hírek.
De hova lett a az a bankárképző, amelyik három napig a magyar rádiós Közszolgálat helyén díszelgett?

Na ennyi vót domnul. Azisten álggyon.
Torgeanu1997. október 12. - vasárnap, 11 óra 55 perc
Cenzúra: egyre inkabb az a velemenyem, hogy az iNteRNeTTo-ban kulonbozo fokozatu cenzurara van szukseg. A het kerdeseben csak a temahoz lehet hozzaszolni, minden mast onnan kipurgalnak. Itt nagyobb a szabadsag es a rendetlenseg. Vegso esetben fenttartom a jogomat, hogy kivegyek szovegeket, de jobban szeretnem, ha a tarsasag maga utalna ki a rendetlenkedoket. Tehat ha lehet, inkabb nem cenzurazok. Aztan ott a presszo, vegkepp nincs cenzura.

A mostani esetben ugyan tobben kertetek a cenzurat itt is, de ti magatok egyertelmuve tettetek, hogy itt nincs helye az ilyen dumaknak, es ez sokkal tobbet er, mint ha en siman kiveszem.

Trebics, nagy idoket elunk. En a http://www.kossuth.enet.hu/ oldalon a Petofi radio homepage-et talaltam.

Sportbarat :) Nemzeti Sport: http://nsport.westel900.net)

Archivalas: igyexunk, sietunk.

Nyiro:A


1997. október 12. - vasárnap, 10 óra 34 perc
Milyük?

Semmilyük. Domnul, Isten áldlyonjly.


1997. október 12. - vasárnap, 10 óra 32 perc
Pucros, olvasd már el a jelenlegi földtörvényt arról, hogy milyük lehet a gazdálkodó szervezeteknek. Ha nekik nem lehet termőföldjük, akkor hogyan lehet földjük, az őket tulajdonló bankoknak?
És mi köze van ehhez, hogy _közigazgatásilag_ hova tartozik a termőföld?

Na ennyi vót domnul. Azisten álggyon.
Torgeanu1997. október 12. - vasárnap, 2 óra 11 perc
Hali, Pucros Mackó,

köszi az észrevételeket, egy kissé (?) télleg túlzóan írtam, viszont a fejtegetésem arra az esetre vonatkozott, amikor csak magánembernek lehet tulajdona.
A bankárok egyébként már a rádiók weblapját is eljelzálogolták.
A közvetett tulajdonról meg olvasd el a Torgeanu Sasados linkjét... Tarnói Gizella az egyik szerző, igen alapos cikknek tűnik.

Trebitsch


1997. október 12. - vasárnap, 1 óra 29 perc
Meddig fogjátok még fújni ezt a földtulajdon kotont?
Fingotok sincs az egészröl.
G.F.


1997. október 12. - vasárnap, 0 óra 43 perc
pucros
megnéztem a homepagedat.
A képek jók. A többi, hát mit mondjak...
A reklámozott táblázatban /ego.html/ mi az eredeti? És mi a fontos?

HAME


1997. október 12. - vasárnap, 0 óra 15 perc
Szia Trebitsch'
csak két észervétel. A település határa nem ott van, ahol a lakott területé. Magyarország teljes 93ezer négyzetkilométere valamelyik településének területéhez tartozik. A tanyáé is valamelyik községhez.
A másik pedig, hogy a banknak lehet 100%-ig tulajdonában mg.-i tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet.
Közvetve tehát lehet banknak földtulajdona.

Pucros Mackó


1997. október 11. - szombat, 23 óra 19 perc
9.19-et OM irta. O is itt van, de alszik, arrol almodozva, hogy gyorsul a rencer. Mer innen qrvalassu, 1-2 dologrol pedig szolnank.
Lepesmez


1997. október 11. - szombat, 16 óra 56 perc
Trebitsh!
Ha valaki még mindig nem érti miért kell földtörvényt módosítani és a nagyüzemeket helyzetbe hozni a családok helyett, az olvassa el az ÉS tényfeldolgozó riportját. Az idén megjelent szinte legjelentősebb cikkről a nyár eleje óta kuss van.

De milyen liberális gyakorlat az, ha a végrehajtó hatalom beavatkozik, és preferálja a kistermelő helyett a nagytermelőt? Arről is szól a Római Szerződés, hogy nagyság alapján kell különbséget tenni a tulajdonosok között? Miért nem dönthet a paraszt, hogy mit akar a földjével? Miért akar neki "segíteni" az állam, hogy adja el? Majd eledja, ha akarja. Amiben pedig segítség kellene, (a hitel) abban meg nem segít az állam. Mobil Dió érted ezt?
Az ÉS cikk:

http://www.hungary.net/es/9727/sasad2~1.htm

Na ennyi vót domnul. Azisten álggyon.
Torgeanu
1997. október 11. - szombat, 15 óra 31 perc
Senki nem tud semmit ! Még az Internetto Illetékes Ura/Hölgye sem !

Sportbuzi


1997. október 11. - szombat, 15 óra 14 perc
Beírtam, hogy http://www.kossuth.enet.hu/ , hogy megnézzem a rádiót :), erre aszongya hogy "Üdvözöljük Önt a Nemzetközi Bankárképző Központ Rt. honlapján!"
Kossuth rádió meg sehol. Tudtok erről a marhaságról valamit???

Trebitsch


1997. október 11. - szombat, 13 óra 39 perc
Még mindig oda vagyok. Sőt ! Hát senki nem tudja a Nemzeti Sport címét ??????

Sportbuzi


1997. október 11. - szombat, 12 óra 24 perc
Kedves Diolen Mobi,

ne haragudj, alighanem a szokásosnál is sötétebb vagyok, azért nem értjük egymást. Megpróbálom összeszedni magam, először is idézek tőled:
"Szóval a törvénytervezetről. Az én olvasatomban a legfontosabb változás a jelenlegi törvényhez képest az, hogy belföldi jogi személy és mg-i szövetkezet is korlátlanul szerezhet termőföldtulajdont, ha:

- a földterület ahhoz a településhez tartozik, ahol a vállalkozás telephellyel rendelkezik és
- a vállalkozás már legalább 5 éve mg-i tevékenységet folytat és
- rendelkezik mg-i szakképesítésű taggal vagy alkalmazottal. "
Ha jól értem, ezt a törvénytervezetből idézted.
Ez a feltételsor szerintem kizárja a bankokat a földtulajdonosok köréből. Ritkán látni bankfiúkat kapálni, (sajnos:) ezenkívül tanyai bankfiókokat kéne nyitni nekik, amik egyúttal kukoricasilóként is üzemelnek.
Szóval, banknak földtulajdona nem lehet.
Ettől kezdve a bank és a kölcsönt fölvevő földtulaj között csak olyan kölcsönszerződést tudok elképzelni, hogy a bank a hitel fedezetére jelzálogot jegyeztet be a földre, de mivel azt a bank, mint jogi személy nem birtokolhatja, (azután, hogy a fószer nem fizetett, mert elverte a termést a jég) a banknak először a tulajdonába megy át a föld, de csak ideiglenesen, olyan törvényi előírással, hogy mondjuk 30 napon belül köteles azt eladni egy magánszemélynek. Ha nem teszi, a föld visszaszáll az eredeti tulajra.
Ezzel a szerintem nem túl bonyolult szabályozással elérhető, hogy a banknak megérje hitelezni, minimális kockázattal. És mégsenincs szükség arra, hogy jogi személyek földtulajdont birtokolhassanak. (Télleg túros, köszi, NyZ. :)
A népszavazás meg mongyon le, és a Gyulára is kíváncsi leszek, mit lép, ha kiderül, hogy alkotmányt sértett. Erre nem mondhatja, hogy ő szólt előre, tudta mindenki...

Trebitsch


1997. október 11. - szombat, 10 óra 47 perc
hello.
Valaki segítsen,hogy hol találom a BÉT pénteki záróárakat. mail-ban ggr65@mail.datanet.hu
Köszi. GGR


1997. október 11. - szombat, 9 óra 32 perc
Tavolbol irok, Kedveseim!
Itten vagyunk a kiskunsagi Nemzeti Parkban!
Jelenleti iv:
Lepesmez
Ofelia
Hades
Prekomb
Senki Alfonz
Trex
Az euroAstrara elso foszerkesztosegi kongresszusat tarcsuk. Aki hallja, aggya at!
Adi! A Presszoban is vagyunk!
A penz uszik, a tokaji csuszik!

Lepesmez!


1997. október 11. - szombat, 9 óra 19 perc
Láttam a tévében, hogy a Nemzeti Sport az Interneten, a címet nem árulták el. Oda vagyok !

Sportbuzi


1997. október 11. - szombat, 9 óra 15 perc
Hups elszakadt a drót.
kinn vagyok a vízböl
Hülyebuzi.


1997. október 11. - szombat, 4 óra 59 perc
Biztos azért élnek olyan olyan jól a bolgárok, és azért ragyaszkodtak annyira szocialista kormányukhoz, mert a csehekkel ellentétben jó úton járnak, és ezek szerint /Diolen Mobi/ földjeik is eladók. De akkor miért nem Bulgáriába költöznek Csehországból a cigányok?

Te mindig elfelejtesz valamit. Először azt, hogy az általad /a belépők számára/ kötelezőnek tartott Római Szerződés csak ajánlás a tagok számára, most meg arról, hogy garanciát "venni" is lehet.

Még szerencse, hogy nem a kormány szekerének tologatója vagy.

na és?


1997. október 11. - szombat, 3 óra 42 perc
Trebitsch!
Nem teljesen világos számomra, hogy hogyan adhatnék el valamit, ami nem az enyém, úgy hogy rátehessem a kezem a teljes ellenértékre. Valami hasonló létezik ugyan, amit bizományosi értékesítésnek hívnak, jutalékelven működik, de semmi köze a hitelgaranciához. Azt egyébként elfelejtettem az előzőekhez hozzátenni, hogy garanciát azért lehet "venni", erre való a Hitelgarancia Alapítvány, a Hitelgarancia Rt, különféle hitelgarancia alapok és a Hermes Hitelgarancia Biztosító (ezekhez sincsen közöm). Csak ölég drágák, az ár 1%-a valaminek.

Helló, na és?
A csehek legalább hat éve rossz nyomon járnak - most is (el is öntötte őket a víz). Na és? Olvastad a többi k-eur.-i ország szabályozását is? Mit szólsz a bolgárokhoz és a szlovénekhez? Marhák, mi? :))

Diolen Mobi


1997. október 11. - szombat, 3 óra 4 perc
Nahát!
A harmadik vibrátorom égett le. A szekszsop meg zárva.
Hülye helyzet.
Brrrrrzzzz.1997. október 11. - szombat, 3 óra 2 perc
Föld ügy. A csehek most is okosabbak.

http://www.vilaggazdasag.hu/friss/1vfold.html

na és?


1997. október 11. - szombat, 0 óra 44 perc


MEDIÁN KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZETiNteRNeTTo auditálás

Az iNteRNeTTo jelenti: tegnap, október 9-án 0 látogatója volt az iNteRNeTTo címlapjának


1997. október 10. - péntek, 23 óra 23 perc
Yesssss!! Hali valaki!

Nem kéne, már learchiválni eme becses rovatot, mer mindig megfeledkezem magamról, aztán nem kéne naponta 2-3× letölteni a cca. 700KB-ot.
Minek gazdagíccsuk tovább a matávot. Hisz már így is a távközlés sikersztorijaként élik meg a mi kizsákmányolásunkat, legalábbis az igen undorító reklámhadjáratukban elhangzottak szerint, hogy haanának szomjan. :)

Tegnap egy futóversenyen aranyérmet nyertem!! Yesss. Igaz, hogy én voltam az egyetlen induló.
De ez akkor is egy sikersztori. OLLÉÉÉÉ!!!

Elekavadkapitalistadisznó


1997. október 10. - péntek, 23 óra 33 perc
Diolen Mobi,

megnéztem a törvényt, amit belinkeltél (megrázó egy élmény volt :), és ha jól értettem, ezzel válaszoltál arra a kérdésemre, hogy: " Viszont azt nem értem továbbra sem, hogy egy magánember, a magántulajdonában lévő földre miért ne kaphatna hitelt egy banktól, ha: a bank a jelzálogjogot olyan törvényi megkötéssel jegyezhetné be, hogy a földre -mint jogi személy- tulajdonjogot nem szerezhet, viszont eladhatja
egy másik magánszemélynek, és jól bezsebelheti a pénzt."
Merhogy a bevezető rendelkezések tételesen fölsorolják azokat a magánszemélyeket, akik kaphatnak hitelt. Vagyis semmi akadálya a föntebbi konstrukciónak, és semmi szükség arra, hogy földtulajdona lehessen jogi személyeknek.
Vagy már megint nem jól látok valamit, ahogy a Torgeanu mondja?

Trebitsch


1997. október 10. - péntek, 20 óra 42 perc
Kedves Mulan

Ha él a cím, azonnal publikálom. Az "Én esetemben is igaz.." kezdetű mondat befejezése valami olyasmi lett volna hogy: "...a birtokomban lévő receptek 80%-át nem próbáltam ki" Otthon általában én főzök, de csak hétvégenként, és nem mindig van kedvem kísérletezni.

Zuárd


1997. október 10. - péntek, 19 óra 50 perc
Bogi!

Amit a barátoddal csináltatok, egyáltalán nem originális, legfeljebb a melegvíz újrafelfedezése. Egyszer láttam a tévében egy Durell-filmben, hogy egy cuki kis kétmázsás ezüsthátú gorillafiútól az általad leírt módon vettek spermát egy másik állatkertbeli gorillalány számára. Ha legközelebb is ilyen játékokat játszotok a barátoddal, kérlek, hívjatok meg, filmre venném, rengeteget kereshetnénk vele!

ZöPö


1997. október 10. - péntek, 19 óra 43 perc
Rezső!
Tisztelettel elengedném a fülem mellett a személyeskedéseidet, inkább maradnék a tárgynál (első és egyben utolsó figyelmeztetés).

A Római Egyezmény valóban egy ajánlásgyűjtemény, mivel a nemzetközi egyezményekben nem lehet kötelezően előírni semmit a nemzeti törvényalkotás számára. Nyíltan semmibevenni és dafke ellenkező szellemben törvényeket alkotni viszont olyan magatartás, ami a csatlakozási szándékaink komolyságát kérdőjelezné meg. Természetesen a hazai agrárnépesség életszínvonalának emelése fontos prioritás (nézd meg a költségvetés kiadási oldalának szerkezetét), de a külföldi tőke kategorikus távoltartása nem szolgálja ezt a célt. Arról nem is beszélve, hogy az általad idézett két cikkelyből abszolút nem is következik, hogy minden eszköz megengedhető lenne a nemzeti agrárnépesség életszínvonalának védelmére. Sorold fel, légy szíves, azokat az EU-tagállamokat, ahol külföldi magán vagy jogi személy semmi szín alatt nem vehet termőföldet (és linkelj is).

A hazai népesség megfelelő árú áruval történő ellátása hasonlóan fontos prioritás, ami azonban konfliktusban áll a termelők megfelelő életszínvonalának biztosításával. Ami ugyanis az egyiknek kiadás, a másiknak bevétel. Ez az elv a tisztességes és méltányos kereskedelmi feltételekről szól, ami már elég messze esik az eredeti témánktól.

DCsabaS!
Irod: "Amint szabad kezet kap majd a kormányzat, a nép (és az ellenzék) további beleszólását ABSZOLÚT NEM IGÉNYELVE azonnal lépni is fog." Ez a spekuláció. A törvénytervezet jelenlegi formájában nem engedélyezi a külföldiek közvetlen tulajdonlását, a közvetettet pedig megnehezíti (ez kb. megfelel a jelenlegi európai gyakorlatnak). Azt kéne észrevenni, hogy a kormány elsőrendű érdeke nem a külföldiek, hanem a gazdasági társaságok (főleg a szövetkezetek) földhöz juttatása és az azonnal meglesz, amint átmegy a törvény - a népszavazás eredményétől függetlenül. Az én spekulációm az, hogy az EU-szavazásig már nem fognak még egyszer hozzányúlni a törvényhez, hogy liberalizálják a külföldiek földvásárlását.

Pirítós!

Az áralakulás mechanizmusa annál valamivel bonyolultabb, mint hogy ha megdrágul egy termelőeszköz, azt végső soron a fogyasztó fizeti meg. A belföldi élelmiszerárak felső korlátja az importár. Ha az élelmiszeripar és az alatta lévő vertikum efölött akar eladni, akkor bajba kerül (kivéve, ha a kormány importvámot vagy kvótákat vet ki, ami megint csak ellenkezik az uniós elvekkel). Ha egy árelfogadó outputpiacon megdrágul egy termelési tényező, akkor a termelők megpróbálják azt más, olcsóbb tényezővel helyettesíteni (pld. munkaerő, tőke vagy techológia). Ez a mezőgazdaság specialitásai miatt nem mindig működik. Ehhez szükséges a kormányzat segítsége, lehetőleg nem szubvenciók vagy árkiegészítések formájában (persze ezekre is szükség van), hanem a modernizációt támogató eszközökkel, ú.m. kedvezményes hitelek, kamattámogatás és egyebek.

Kérdezted, hogy vannak-e ilyenek. Találtam néhányat a Pénzforrás c. periodikában. A korrektség kedvéért előrebocsátanám, hogy ezek jelentős része PHARE-programból való, illetve, hogy már az előző kormány alatt is léteztek. Most csak egyet írnék le, ha több is érdekel, szóljál (az itt megnevezett intézményhez semmi közöm, ez itt nem reklám akar lenni):

A Mezőbank Rt. mezőgazdasági erő és/vagy munkagép vásárlását elősegítő hitelkonstrukciója. Mértéke: 400 e Ft - 10 m Ft. Futamideje: 1-5 év, türelmi idő: max. 1 év. Minimális sajáterő: a gép nettó árának 50%-a + ÁFA. Kamat: jegybanki alapkamat (jelenleg 20.5%) + 4% éven belül fix, éven túl változó. A kölcsönt vissza nem térítendő támogatás és/vagy kamattámogatás teheti kedvezővé, amennyiben a hitelfelvevő megfelel a 3/1996 (I.18) FM rendeletben (link: www.spiderweb.hu/cgi-bin/jrxs?-h5,1997,3) megfogalmazott követelményeknek, úgy 25% végleges fejlesztési célú juttatás, valamint 40%-os kamattámogatás igényelhető.

Ha valaki erre most azt mondja, hogy kormánypropagandát folytatok, az megnyalhatja.

Jó szelet!

Diolen Mobi


1997. október 10. - péntek, 18 óra 7 perc
Te én!
Mikor fogsz érdemben, építően hozzászólni bármihez? Mikor hagyod abba a többiek ilyen-olyan, tőled távolálló beszélgetéseinek most már baromian unalmas kritizálását?
Mikor fog kiderülni, hogy a Ctrl-C, Ctrl-V-n kívül másra is használod a billentyűzetedet?
Úgy izgulok!
Jobbik Én

P.s.: Bogi, most örülsz?:-((((((((


1997. október 10. - péntek, 17 óra 56 perc
DcsabaS,
én úgy tudom, ez állandóan be van kapcsolva. Nekem szinte mindig működik, pedig otthon az Elenderre csatlakozom, ami pedig eléggé külvilág. Nem tudom, az zavarhat-e valamit, hogy a "www.kfkicsc.hu" magának a gépnek a neve, nem(csak) a www szervernek.

Jé, most tényleg. Megpingeltem és "request timed out." Sajnos, az infrastruktőreink már hazamentek.

De most is onnan látom a HTML dokumentumokat, sőt, az ftp is megy. 193.226.192.35 (ezt is hiába pingelem)

Biztosamibiztos idecopy/pasteelem az URLmet:

http://www.kfkicsc.hu/~horvatha/

Pucros Mackó


1997. október 10. - péntek, 17 óra 44 perc
Bogi,
az az igazság, hogy az élvezet tényleg nem a legfontosabb - de nem is okvetlenül pozitív dolog.

Ha élvezeteket keres az ember, az kicsit olyan, mintha feneketlen zsákba dobálná az energiáit. Az egyik ok, ami miatt rosszallom az élvhajhászást, az ez. Rengeteg ráfordítás szokott elveszni ilyen módon, teljesen improduktív dolgokra. Ami miatt esetleg mégiscsak megéri, talán, az az, hogy ha fiatalon "egy összegben" letudjuk az egy életre való élvezkedés-adagunkat, akkor utána nyugodtabban foghatunk neki az igazán fontos dolgoknak. Már aki enélkül nem tudna nyugton maradni.

A másik nehezményem: aki túl könnyedén vág neki a szexuális tapasztalatszerzésnek, sok Örömtől foszthatja meg magát. Ez az ellenvetés persze csak a kezdetekre, a "hogyan veszítsem el?" korszakra érvényes. Talán nemcsak a nőknek, a férfiaknak is meghatározza egy életre az erotikához való viszonyát az, hogy mennyire gyorsan és milyen konkrét indíttatásból szerezte első tapasztalatait a szex terén. Kitalálhatod, hogy szerintem szerelemből és illő félénkséggel érdemes nekifogni.

A harmadik kifogásom, akárcsak az első, nemcsak a szexre vonatkozik, hanem az élvezetekre általában - magánügy, de bevallom, nekem leginkább a kulináris élvezetek terén nehéz önmérsékletet tanúsítanom. Az élvezetek utáni sóvárgás kívül esik az intellektus ellenőrzésén, ezért gyakran indít olyan cselekedetekre, amit pusztán ésszel sosem tennénk, sőt, inkább megtiltanánk a magunk számára. A szexszel kapcsolatban ez még egy jól áttekinthető problémakör; az előző aggályok mellett már csak a nemi úton terjedő nyavalyáktól és a nem kívánt terhességtől kell megvédenünk magunkat, és máris nyugodtan belefeledkezhetünk a játékba (persze ilyen speciális trükköknél, mint amilyen a tied, lehetnek speciális aggályok - erre DcsabaS, látom, figyelmeztetett). Sajnos, az evéssel ennél jóval több gond lehet, nem is próbálom felsorolni.

Érdekesnek találom viszont, hogy míg ételreceptek körül vidám társalgás folyik néha itt, a te "receptedet" sokan kifogásolták, nem idevalónak tartották. Én igazából egyetlen olyan különbséget látok a két dolog között, ami oka lehet ennek: ételekről szokásos és hagyományos dolog nyilvánosan beszélni, szexről nem. Sajnos, sokan még mindig abból indulnak ki, hogy mit szokás, azon nem gondolkodnak egy pillanatig sem, hogy az adott szokásnak megvan-e még az eredeti értelme, ha volt egyáltalán (vagy ha gondolkodnak rajta, akkor a következtetéseiket elhallgatják).

Kedves tőled, hogy beszámolókat akarsz küldeni. Lehetne más tárgyban? Úgy szokott lenni, hogy a szexualitásban csak az egyébként is jellemző tulajdonságaink nyilvánulnak meg - eszerint te az élet más területein is kísérletező kedvű lehetsz. Például, eszel néha különös dolgokat? (elektromos ráját...:))))

Pucros Mackó


1997. október 10. - péntek, 17 óra 7 perc
Pucros Mackó!

A www.kfkicsc.hu server nekem még sose válaszolt, amikor próbálkoztam vele. Egyáltalán mikor van bekapcsolva?

DcsabaS


1997. október 10. - péntek, 17 óra 6 perc
notoler
te mikor tanultad meg a mocskos szavakat? Tovabba, nagyon, nagyon kivancsi volnek, hogyan is definialnad a mocskot ebben a nyelveszeti kontextusban. Lathatoan felzaklatnak ezek a szavak, megkerdeznem miert, es ne nekem valaszolj, hanem magadnak. Ja es a nemetek. Azok a nemetek akik tudnak valamennyire magyarul, mondjuk nagyon, tehetnek ilyen megallapitasokat. Ok se csak azt mondogatjak hogy sajsze. Vagy igen? En buszke vagyok erre a nyelvre, minden porcikajara.

Bogi
Most nezz oda, ilyenek itten az emberek. Az eszukbe sem jut, hogy te az elektrosokklassal kiidegeled a Punikadat, ami azutan mar nem sok oromet nyujthat neked. De ha engem kerdezel te vagy az oreg buzi aki ujsagos, vagy mittomen de semmikepp sem az akivel ezek a szegeny felkavart lelku emberek hadakoznak.

Razzia Cattani


1997. október 10. - péntek, 16 óra 28 perc
Bogi!

Hogy ki hogyan szerez magának élvezetet, az leginkább magánügy. Te viszont a felfedezésedet megosztottad a nagyérdeművel, amit akár az őszinte jóindulat jelének is tekinthetnénk.
De hadd figyelmeztesselek Téged is és minden kísérletező kedvű vágyrajárót, hogy 4-5 V-nyi 50 Hz-es váltakozó feszültség akár halálos is lehet, ha érzékeny helyre kapcsolják! (Még 1.5 V váltakozó feszültséggel is kómába lehet juttatni egy embert.)

DcsabaS


1997. október 10. - péntek, 16 óra 17 perc
Ez a vén, szenilis, Trottyos elhúzhatna már a francba...

1997. október 10. - péntek, 16 óra 16 perc
cenzúra teszt:
A jó rühes kurva picsába a kibaszott cenzúrával!
Na? Megjelenik? :-))


1997. október 10. - péntek, 15 óra 32 perc
Szombatra, vasárnapra legyen egy kis feladat.
Fejtsd meg a kódolást és fontos utaláshoz jutsz!
1,,14,20,31,20,24,,28,6,23,24,12,23,2,24,,26,25,
18,15,24,19,,28,6,23,24,7,17,6,14,,1,31,25,,1,,17,7,9,32,,24,18,23,2,25,,17,7,31,5,,1,16,6,15,32,,1,,9,1,15,1,16,3,3,1,15,,14,6,31,5,21,5,12,14,,18,
15,28,1,24,5,,20,23,23,31,6,,1,,24,31,1,28,1,14,,14,6,31,5,21,,3,6,25,29,12,,
egy tréfás kedvű matahari


1997. október 10. - péntek, 15 óra 7 perc
ego.htm: igen. én pontosan az élvezetről beszéltem (írtam). Tudom, nem ez a legfontosabb, de úgylátszik van akinek egyáltalán nem számít.

Ha az írásom nem is talált célba, legalább felrázta a társaságot. Fél siker. Egyébként még mindig homályos hogyan kerültek bele az újságírók, meg a Fidesz...

E. Bogi
(Ha lesz mail címem, szívesen küldök még beszámolókat... :)


1997. október 10. - péntek, 15 óra 0 perc
Cenz teszt.
Bogi menj a picsába.
G.F.


1997. október 10. - péntek, 14 óra 58 perc
Trebitsch. Ez a Boglárkás a manipuláció legprimitívebb formája. Nem akarja a földkérdést, bedob egy szavtos témát, ti meg beveszitek. Ráadásul a cenzúrát is segít legalizálni. Ha ilyenre ugrotok, nem csoda, hogy a kormány is ilyen könnyen átver benneteket.


Na ennyi vót domnul. Azisten álggyon.
Torgeanu


1997. október 10. - péntek, 14 óra 29 perc
Olvastam valamelyik 7?-ben, hogy valaki a szalonképtelen szavak használata helyett szinonimákat javasolt bevezetni. Azt hiszem senki sem fogadta meg, a T. szerkesztőség sem. Ezennel javasolom.... nem, KÖVETELEM a jóérzés, a jóizlés, a nyilvánosság megitélése nevében, hogy egyszer és mindenkorra űzzétek ki a mocskos szavakat mind innen, mind a 7?-ből. Nem vagyok prűd, sem öreg, de ha nem közvetlen barátságban lévő emberekkel beszélek, vagy levelezek nem használok trágár szavakat. Nem tudom megérteni zs.-t, aki a rádióban készít riportokat, akit sok ember tisztel, felnéznek rá (főleg fiatalok) és csak ennyi szava legyen (lásd 7?), hogy "iciri picirit csúnyán beszélsz" mocsok áradatra reagálva (bocs, ha rosszul idéztem, nem volt kedvem visszamenni).
Nem az a megoldás, hogyha nem tetszik menjek valahová......A francba dobom azt az irományt, legyen az kinyilása a legnevesebb irodalom művelőnknek, ha trágár szavakat tesz bárki szájába. Tudjuk, hogy beszél az utca embere, de ezt még publikálni is?!. Német barátaim csak úgy emlegetik a magyar nyelvet, hogy rengeteg trágár szava van és ebben hasonlít az oroszhoz! Jó mi?
Nagyon szépen kérem a T. szerkesztőséget vessen gátat az ocsmányságnak. Igy cenzúrázzatok.
notolerantusz vigyázat nem t-vel a végén.


1997. október 10. - péntek, 14 óra 26 perc
Mi lesz vajon az új kérdés? Minek kell ellentmondani? Mire kell a
legmeghökkentőbb és tőlünk legtávolabb álló, minden alapot nélkülöző választ
adni? Úgy izgulok.
én


1997. október 10. - péntek, 13 óra 54 perc
Boglárka!

Tudod, én roppant nyitott vagyok, de nem csábítanak az ilyen élmények. Tőled megtudtam, milyen jó az elektroszex, köszönöm az információt. Mindig tanul az ember! Nem éri meg a ráfordítást, hogy ki is próbáljam. De becsülöm a jószándékod, és szerintem a többi olvírzó is igazán értékelhetné.

Még régebben hallottam egy medikus ismerősömtől, hogy elvileg korlátlan számú orgazmus előidézhető, ha elektródákat szúrunk a megfelelő gerinccsigolyák közé és alkalmas elektromos impulzusokkal ingereljük az ottani idegeket. Valahogy nekem az ilyen élvezetek nem eléggé... autentikusak (nem jut eszembe jobb szó).

Egyébként nézd meg ezt:
http://www.kfkicsc.hu/~horvatha/FONTOS/ego.htm
Kíváncsi lennék a véleményedre.

Pucros Mackó


1997. október 10. - péntek, 13 óra 51 perc
Azért is!
Szóval mindenkinek, akinek az a szó, hogy „élmény”, az eredeti jelentését hordozza!

A Yokohama Glee Club 70 tagú férfikórusa a Frankfurti Japán Kultúrális Heteket követő németországi és ausztriai körút után érkezett hozzánk, a városi vegyeskar vendégeként. A város zenei általános iskolájában töltötték a délelőttöt, ahol meghallgatták az iskola kórusát, és volt táncos műsor is (a gyerekek végig frászban, hogy a tornateremben hogy fognak „működni” a csizmák - de szerencsére nem volt esés). Délután próba a vegyeskarral és a gyerekkórussal (próba közben hírnök jő, s pihegi, hogy a vegyeskar karmesterének megszületett a fia), este 1/2 6 -kor előadás - telt ház.
Először az iskola énekkara (előkelő minősítést szereztek a tavasszal). A műsor erős, de aki évek óta hallgatja őket, érezheti, hogy sok az új gyerek a kislétszámú 7-8. osztályok miatt. A végén két japán dal, kísér zongorán NyA (T.Ig. -:(((( - a szmájli tudod miért!, ne örülj, nem Te voltál, a gyermek az anyósomról kapta a nevét!). Siker, a két japán dal után a japán kórus tapsa adja meg az alaphangot.
Következik a város vegyeskara. Fantasztikus, én fél éve nem hallottam őket, de az angol turné, minősítő versenyek jót tettek nekik. Gyönyörű férfihangok! Látszik, hogy sokan jobban élvezik talán, mint a nézők. A műsor Bárdosi daloktól, Kodályon, Daróczi Bárdoson, Petrovics Emilen és Udvardyn keresztül spirituálékig (My Lord, Hush) terjed, törés nélkül. Csoda!
Ezek után a japánok! Én nem tudom, ki hogyan képzel el egy japán ffi-kórust, de én élőben ilyen gyönyörű baritonokat és basszusokat nem hallottam! A tán legszebb basszus egy vékony figura volt, fogalmam sincs, hogy honnan jött az a bámulatos hang! A karban 10-15 egyénileg is nagyon iskolázott hang hallatszik. Nehezen lendülnek bele, nagyon jók, de tartózkodóan énekelnek, aztán a tapsoktól feloldódnak. Japán szerzők három kórusműve után egy népdal, amiről egyszerűen hallani, hogy munkadal - otthon este olvasom a műsorban, hogy hajósének. Aztán Wagner Zarándokok éneke - fantasztikus (japán? akszenttel a hallelúja)! A végén Kodály Esti dala, de olyan átéléssel...!, néhány szokatlan hangsúly talán, de nem zavaró, inkább csak jelzi, hogy mások, nem ezen a kultúrán nevelődöttek hogyan érezhetik. Tomboló siker!
A végén a három kórus közösen énekel, először az Esti dal a vegyeskar karmesterével, majd egy japán dal a japán karmesterrel - gyönyörű!!
Az egészre ráfejel, hogy az est végén, mikor a közönség ballag kifelé, a kórusok a le a színpadról a nézőtérre - a japánok elkezdenek énekelni, de vmi olyan csodát, hogy látod a földekről a közös munkavégzés után hazafelé tartó embereket, akik fáradtan-halkan énekelnek, talán hálát mondanak a napért, vagy eléneklik, hogy milyen nehéz a munka a földeken és ők milyen fáradtak - nem tudom, nem értette senki mit énekelnek, talán csak maguknak csinálták, csak azt tudom mondani, csoda és csoda és csoda!
Hazafelé és otthon aztán a serdülő vagy egy órát lelkendezett, hogy milyen csodálatos napja volt, ami reggel 7-től este 1/2 9-ig tartott, miközben tácolt, énekelt, próbált, előadott és zongorázott, s értsétek meg, hát mikor ettem volna?!

Hát ennyi volt! Este óta készültem, hogy ezt elmeséljem, s most csakazértis!!!

Jó hétvégét mindenkinek
NyZ


1997. október 10. - péntek, 13 óra 12 perc
Ha találva érzed magad Bogika, akkor csak azt tudom neked tanácsolni, amit szivemből szóló barátom Piritós ajánlott neked:"próbálkozzatok meg a konnektorba pisiléssel is. Legalább egyszer..." és mintha elvágták volna (nem a vibrátort). Persze az is lehet, hogy a barátodnak egy kis büdös szemölcs van a kukija helyett. Ja bocs szőrös szemölcs.
Egy vén öreg BUZI,aki nem is biztos abban, hogy újságíró gyűlölő (meg a riportereket sem)


1997. október 10. - péntek, 13 óra 1 perc
Hol itt a cenzúra? Szerintem egy script véletlenszerűen késlelteti az üzeneteket egy ideig, azután beteszi...

1997. október 10. - péntek, 12 óra 46 perc
Hát azt hiszem félre lettem értve.
Szerintem itt hagyjuk abba.
Konyec, téma lezárva.
Boglárka


1997. október 10. - péntek, 12 óra 40 perc
Éljen Bogi!
Végre új téma!
E mán döfi!

SM


1997. október 10. - péntek, 12 óra 25 perc
T.Ig!

Ezek után nem merem megírni az ÉN tegnap esti élményeimet (a Yokohama Glee Club kórusának vendégszereplése)! Halljátok ezt a csendet? Én nagyon halkan csak azon gondolkozom, hogy tejóisten, mik lehettek azokban az üzenetekben, melyeket kicenzúráztatok (most már ezt a szót kell használnom!)! Vagy más okból tettétek fel a 8:12 -őt, aztán a 11:00 -át?!

NyZ1997. október 10. - péntek, 12 óra 10 perc
Bogi,
ne is törődj velük. Te csak ugye szeretted volna megosztani mindenkivel páratlan élményedet, és arra biztatsz bennünket, hogy próbáljuk ki mi is.
Vagyis dugjunk a seggünkbe egy vibrátort, mint te meg a barátod, mer az jó. Köszi, én nem, inkább, ha nem is homokba, de földbe dugom a fejemet.
Azért, ha erről van kedved beszélgetni, és találsz hozzá itt partnert, ne zavartasd magad. Kit mi érdekel ugye, mi is voltunk egyszer fiatalok.
Magyarországon ugyan lassan-lassan polgárháborús helyzet kezd kialakulni, ellenzéki nézetek szerint ui. a kormány meghágta az alkotmányt (biztos nem jutott eszükbe a vibrátor), és erre a helyzetre a Fidesznek megvan az alkotmányon kívüli forgatókönyve. Szerencsére nem haditervet mondtak, egyelőre legalábbis.

Trebitsch


1997. október 10. - péntek, 11 óra 56 perc
Kedves Diolen Mobi!
A magam részéről nagyon örülök, hogy megbeszéljük a földtulajdonlás kérdését, mert magam sem voltam tisztában a cucc jogi vonzataival. Neked és Rezsőnek köszönhetően most már jobban fel vagyok világosodva. Köszi!

Azonban hozzá szeretném fűzni szerda 20:14-es üzenetedhez, hogy nem több, mint egy spekuláció a lehetőségekről.

A földár emelkedése nem “-het”, hanek “-ik”, ha a továbbgyűrűzésről van szó az élelmiszerárak irányában. Miért? Számomra nyilvánvaló, hogy ha megdrágul egy termelőeszköz, akkor az végsősoron a fogyasztó fizeti meg.

Valóban - jelenleg sok apró parcella van, amit még így is nehezen művel meg egy-egy parasztcsalád. De hát akkor hogyan működnek pl. az Egyesült Államokban azok a rettentő méretű farmgazdaságok? Vajon hogyan? Tán csak nem gépesítenek? És a magyar parasztnak hol van meg a lehetősége a gépesítésre? Egyrészt elég alacsony a jövedelme, másrészt valami oknál fogva_nem_cél_, hogy gépesíthessen - én nem tudok semmiféle olyan központi támogatásról, programról, amely ennek elősegítését célozná. (Ha valaki tud, az szóljon!)

S ha már spekuláltál egyet, most én is azt teszem: megmondom, hogy szerintem mi
történik akkor, ha külföldiek vásárolnak termőföldet Magyarországon.

1. Nem azok vesznek, akiknek otthon valami oknál fogva nem jutott dinnyeföld, hanem azok, akik hazájukban is rendelkeznek földdel, valamint jelentős terményfölösleggel.
2. Ezért valójában nem földet, hanem piacot vesznek.
3. Amit úgy használnosítanak, hogy_nem_termelnek, vagy olyasmit termelnek rajta, ami nem versenytársa saját terményeiknek (pl: lucernát, meg gyógyfüveket;-)
4. Magyarország mezőgazdasági termelése visszaesik - megnyugodhatnak az idegenbarát francia gazdák - EU belépésünkkel nem köpünk a levesükbe.
5. A csökkenő termelésből fakadó élelmiszerhiányt hírhedten olcsó importtal fogjuk pótolni - innentől kezdve aztán kifejezetten elégedettek lehetnek a francia gazdák.

Hát szerintem pedig ez a nagy harci helyzet, mert bizonyára már Te is hallottál olyanról, hogy egy cég felvásárolja a versenytársát és leépíti a kapacitását - mert az így nyert piac még így is (a nyert kapacitás hasznosítása nélkül is) behozza a befektetését. És ez van olyan jó spekuláció mint a tiéd, amely IMHO egy kicsit rózsaszínűre sikeredett.
Tsókol
Pirítós

P.s.: Ja, és még valami. Az idegengyűlölő nagyon nem volt szép tőled.


Boglárka!
Ejnye. Még csak itt tartotok? Legközelebb próbálkozzatok meg a konnektorba pisiléssel is. Legalább egyszer...
Valamint Kicsi Szívem nem az szokott az ilyenek ellen tiltakozni, akik félnek a saját testüktől stb. marhaság. Azok szoktak, akik tudnak DISZTINGVÁLNI, ha ismered ezt a szót.
Sokkal inkább a beteges EXHIBICIONISTÁK szokták a világ elé tárni ilyen-olyan nemi élményeiket (ezt a szót már meg se kérdezem...), valamint azok az önbizalmatlan szorongók, akiknek pl. ilyen módon kell folyamatosan bizonygatni potenciáljukat, kelendőségüket stb a nagyvilágnak. Csak hogy tudd.
Pirítós, (aki pontosan érti miért vagy olyan buta, mint amilyen vagy)


T.Szerkesztőség!
Azt hiszem, más a véleményünk a szalonképességről. Nem először.
Pirítós


1997. október 10. - péntek, 11 óra 49 perc
A "Vén öreg BUZI"-nak üzenem, hogy nagyon vicces volt... Egyébként hogy jönnek ide az újságírók?

Én komolyan írtam amit írtam. És ha az "elemisek is Interneteznek már"? Több a szexuális téma a tévében meg az utcán mint az egész Interneten összesen... A modern böngészők pedig rendelkeznek úgynevezett "Content Advisor"-rel amiről a kedves szülőknek kell gondoskodni. (Kb fél perc beállítani.)

Egyébként aki nem meri vállalni a saját szexualitását, az szokott ilyeneket írni. Félnek a saját testüktől, a szex nekik annyi hogy nyiszi-nyiszi-kész. Ebből lesz a "Hagyjad lányom, előbb szabadulsz..."

Bogi, aki nem érti miért ilyen buták egyesek.


1997. október 10. - péntek, 11 óra 0 perc
bori

wellem :) csak meg vagyok fázva, vagy mi, és ezért a hangom kicsit defektes :(

nem volt kedvem, akkor kezdődött a betegülésem.

malac


1997. október 10. - péntek, 10 óra 55 perc
Malac!

Veled beszéltem telefonon magyar nyelvű cc-mail ügyben?

Bori
PS: Fregattban miért nem voltál kedden?


1997. október 10. - péntek, 9 óra 57 perc
Boglárka! a szádba kellet volna dugni és a kezedre kötni egy kicsit nagyobb feszültséget, hogy ne pötyögtethess be ilyen szöveget. Titeket sem értelek tisztelt szerkesztők! A gyerekekre nem gondoltok (elemisek is interneteznek már)? Persze a legfontosabb, hogy titeket ne érjen inzultus, a többi le van szavazva.
Egy vén öreg BUZI és újságíró gyűlölő (meg a riportereket is)


1997. október 10. - péntek, 9 óra 19 perc
Sziasztok!
Boglárka vagyok és szeretném megosztani veletek a tegnap esti élményeimet.
A barátom vett egy rúd alakú vibrátort, de aztán nem a megszokott módon használtuk... Szigetelő szalaggal ráerősített két vékony kis vezetéket, és bedugta a popsimba. Már ez szokatlan érzés volt. A vezetékeket egy hálózati adapterre kötötte (1-12 voltig állítható) és bekapcsolta. Egy kis kapcsolóval gyorsan ki-be kapcsolgatta, de nem éreztem semmit ezért elkezdte növelni az áramot. Az igazi élvezet úgy 4-5 volt körül kezdődőtt. Minden kapcsolásnál összehúzódott a popóm, de olyan erősen hogy levegőt is alig kaptam. Nem viccből mondom: legalább hússzor élveztem el!
Utána a barátomnak is kipróbáltuk. Hatott!
Ha nem próbáljátok ki az annyi mintha a homokba dugnátok a fejeteket!
Puszi! Bogi


1997. október 10. - péntek, 8 óra 12 perc
Diolen Mobi!

Először is köszönöm az általad megadott link-eket! Egyetértek veled az ellenzék kérdésének problémás határidő-nélküliségét illetően. A kormány kérdésének várható _következményeit_ illetően viszont már eltér véleményünk.
A Te kérdésed így hangzik:
"Ezek után már csak tényleg azt kéne tisztáni, hogy miért lenne nekünk olyan szar, ha az EU-csatlakozási procedúra során (ami több évig elhúzódhat) valamikor újra módosítanák úgy a földtörvényt, hogy megengedje a külföldiek földvásárlását."
Erre csak azt mondhatom, hogy EZ NEM LENNE SZAR! Csakhogy NEM is ez várható! Amint szabad kezet kap majd a kormányzat, a nép (és az ellenzék) további beleszólását ABSZOLÚT NEM IGÉNYELVE azonnal lépni is fog. Ez várható. Egyébként érdemes elolvasnod rezső megjegyzéseít is (péntek, 1 óra 56 perc). Továbbá ismételten javaslom elolvasásra legelső felvetésemet termőföld ügyben, ami az archívumban megtalálható:

http://www.idg.hu/internetto/stb/olvir/olvir.inc.970831.html (szombat, 11 óra 45 perc)

Akit érdekel a kérdés, annak érdemes lehet végigolvasni az akkor lefolyt vitát is.

DcsabaS


1997. október 10. - péntek, 8 óra 8 perc
Pucros Mackó!

(péntek, 0 óra 29 perc)-es véleményeddel teljesen egyetértek. A (péntek, 1 óra 25 perc)-esben idézed, hogy: "...népszavazás nem dönt". Valóban, csakhogy ez meg úgy lesz értelmezve, hogy szabad a gazda a kormányzat számára!

Kérdezed:
"Hogyan hozza magával a modernitás a tulajdonlás korlátait?"
Amit leírtál ezzel összefüggésben (ha kissé homályosan is), de úgy látom azonos húrokat pengetünk. Csupán 1-2 kiegészítés, hogy világos legyen, nemcsak a földről van szó:
- Ha vesz valaki egy kocsit, azzal nem mehet akármekkora sebességgel, hiába bírna és hiába övé a kocsi.
- Magyarországon hiába birtokol valaki TV készüléket, nem használhaja tetszése szerint. Ha használni is akarja, akkor még üzembentartási díjat is kell fizetnie.
- Ha valaki vásárol egy sztereó rádiómagnót, azt nem bömböltetheti a villamoson (elvben), hiába övé a rádiómagnó és nem másé.
- stb.

A példákat persze lehetne még sorolni. Ha valaki egyedül élne egy máskülönben "lakatlan" szigeten, ki korlátozná az illetőt a fentiekben?

DcsabaS


1997. október 10. - péntek, 7 óra 41 perc
Rezső !
Köszönöm, most már sokkal tisztábban látok!
De mért nem írták ezt meg így az újságok kerek perec? Most már én sem támogatom, hogy bárkinek is eladjunk földet - egyelőre !

papaja, aki eddig homályban élt


1997. október 10. - péntek, 7 óra 40 perc
Prága:Jogi személy nem vehet földet

Csehországban az állam kezében lévő mintegy félmillió hektár termőföldet a
jövőben csak cseh állampolgárságú természetes személyek
vásárolhatják meg. Jogi személyek földet nem vásárolhatnak.
Egyebek között ezt tartalmazza az a törvényjavaslat, amelyet a kabinet
jóváhagyott. A volt állami gazdaságokból alakult új
szövetkezetek vagy társulások úgy juthatnak majd földhöz, hogy azt az
állam a szövetkezetet alkotó természetes személyeknek adja el. A
termőföld eladásakor előnyt élveznek azok, akik azt jelenleg is
megművelik. Az eredeti törvényjavaslat még azzal számolt, hogy földet jogi
személyek is vehetnek, ám ezt a paragrafust a kormány törölte a
tervezetből.


1997. október 10. - péntek, 3 óra 25 perc

Szolgálati III.

Bár jól érzi Diolen Mobi, hogy nincs kedvem vele beszélgetni, de egyáltalán semmihez sincs olyankor kedvem, amikor a legrosszabb sejtéseim igazolódnak. De kezdjük a személyes résszel. Azért nincs kedvem Mobival eszmét cserélni, mert nem fűlik a fogam ahhoz a stílushoz, amit most is csinál. Tudniillik „csak" a lényeget másítja meg. Pont úgy, mint a kormány. Amit idéz ugyanis csupán ajánlás - miként az egész Római Egyezmény. Tehát nem "jogi kényszer"(DcsabaS), és nem hogy egy EU-ba belépni szándékozó számára nem kötelező, hanem a már EU tag számára sem. És ha valaki ezt úgy hallgatja el, hogy az egész visszájára forduljon, akkor talán más csalafintaságra is képes. Ráadásul amit idéz, az a legáltalánosabb elvek megfogalmazása, a Római Egyezmény nevű, nagy ajánlás gyűjteményből. (Mindenki emlékezhet rá, hajdanán ezt szajkózta állandóan a Szabad Európa Rádió.) Ugyanakkor nem értem, hogy egy közgazdász miért nem keresi ki a földdel konkrétan foglalkozó cikkelyeket? Mert olyanok is vannak, még akkor is, ha nem illenek a kormány és D. Mobi prekoncepciójába.

A földről ugyanis a Római Szerződés 54. Cikkelyének (e) pontja szól: „by enabling a national of one Member State to acquire and use land and buildings situated in the territory of another Member State, in so far as this does not conflict with the principles laid down in Art. 39 (2);" Vagyis magyarul: a tagállamok lehetővé teszik, hogy bármely tagállam felségterületén egy másik tagállam állampolgára számára földtulajdon szerzését és hasznosítását, ha ez a 39. cikkely (2) bekezdésének elveit nem csorbítja.
No de hogy néz ki az a hivatkozott másik cikkely? „Article 39. 1. The objectives of the common agricultural policy shall be: (b) thus to ensure a fair standard of living for the agricultural community, in particular by increasing the individual earnings of persons engaged in agriculture ;" Vagyis: A közös mezőgazdasági politika célja, hogy: (b) a mezőgazdaság népességnek megfelelő életszínvonalat biztosítson, elsősorban a mezőgazdaságban élők egy főre eső jövedelmének növelésével.

Mivel az elvek szükségszerűen „ütköznek" a saját állami érdekkel, jellemző, hogy a nyugati kormányok eddig szinte kivétel nélkül saját „mezőgazdasági népességük" védelmét tartották fontosabbnak. Bár saját törvényeik preambulumában általában kijelentik az elvet, utána annyira szabályoznak, hogy a saját farmereken kívül más már nem igen fér a földhöz. (A magyar kormány hasonlít hozzájuk, hiszen ő is azon államok mezőgazdasági népességének védelmét tartja fontosnak.) De ha még ez nem is így lenne, vajon mi kényszerítene minket arra, hogy előre átvegyük a szabályozást, mielőtt csatlakoznánk. És ha mégsem sikerül csatlakoznunk?

Persze akkor lenne igazán bajban híres szociális érzékenységű kormányunk, ha a Római Egyezmény 39. cikkelyének (e) pontját kellene betartania: „gondoskodjék a fogyasztóknak megfelelő ár ellenében történő ellátásáról."
Vagyis a saját állampolgárainak megfelelő ellátásáról. Ezt miért nem kéri számon D. Mobil?
És miért nem érti azt, amit például Lépes kiválóan ért?

És hol van az a korábban már kérdésként felvetett szabályozás idézet, akár az ajánlás szintjén, hogy a _termelő_ szövetkezeteket (vagyis a kolhozokat) támogatja az EU a családi földbirtok helyett? Erre miért nem válaszol sem a kormány, sem házi közgazdászunk? Tudniillik a kormány az egészet törvénymódosítását a „szegény tsz tagok megsegítése" címen indítja...

Szóval kedves magyar kormány, és iskolaköpenyes prókátora, ügyesebben manipuláljatok.

Az ellenzéket an block összemosni „idegengyűlölő magyarokkal" pedig tökéletesen megfelel annak az ismérvnek, amit korábban a rasszizmusnak neveztek egyesek. Kikérem magamnak minden nemzeti érzelmű honfitársam nevében.

Szóval a kormány ezen alkotmánysértő és a népszuverenitást semmibe vevő politikája olyan hazardírozás a nemzet jövőjével, amit egyetlen európai párt sem engedne meg magának.

üdv rezső

PS. Pirítós. A Magyar Napló (a Magyar Írószövetség lapja) októberi számában kiváló összeállítás van a portugál irodalomról. Még kapható.1997. október 10. - péntek, 1 óra 56 perc
DcsabaS!

Hogyan hozza magával a modernitás a tulajdonlás korlátait? Ezt egy folyamatnak gondolod, aminek folytatást jövendölsz, tehát idővel egyre korlátozottabb lesz a tulajdonlás? Vonzó perspektíva.
Már iskolás koromban eszembe jutott, hogy a természetvédelem voltaképpen nem egyéb, mint a hatás-ellenhatás elvének érvényesülése.
Ezt kifejteném.
Az emberiség kártevését taglaló irodalom csak széttárta a kezét: lám, a bioszféra olyan lényt hozott létre a maga természetes, évmilliárdokig jól bevált folyamatai révén, amely, íme, most szülőjét elpusztítja mint kamikáze. A híres evolúció meg az ő dinamikus ökológiai egyensúlya napjainkban csúfosan megbuknak a letisztult mechanizmusaikkal!

Igaz ez? A fiataloknak jövőképre van szükségük.

Nézzük meg, hogy is vált lehetségessé mindez? Az értelem megjelenésével, igen, az kavarta meg a képet. Az értelem viszont nemcsak azt teszi lehetővé, hogy elpusztítsuk csöpp bolygónkat, hanem azt is, hogy ennek idejében elejét vegyük (a probléma az "idejében"). A természetvédők eszerint annak az új embertípusnak a megtestesítői, akinek az értelme már nemcsak ösztönei még hatékonyabb kiélésének szolgálatában áll, hanem rálátással bír a globális folyamatok összességére, és ezzel az értelemmel irányítja sorsát.
(Ez szokott eszembe jutni, amikor a New Age-ről hallok. Meg amikor azt olvasom, hogy úton vagyunk az ember előtti harmóniából az ember utáni harmónia felé. Sőt, a Paradicsomtól a messiási korig ívelő történetnek is ez lehet az értelme.)

Olvasva hozzászólásodat, arra gondoltam, hogy az emígyen vázolt "szükségszerű" természetvédő talán nem okvetlenül teljes személy. Lehet belőle egy kevés - például - a racionálisan, hosszú távon gondolkodó technokratában, aki az általad említett szükséges korlátozásokat kodifikálja egy jogszabályba bele. Bárkiben ott van egy kis adag szükségszerű természetvédő, aki nemcsak hogy képes a józan belátásra, de speciel ez ügyben él is e képességével (ahogy azt már megbeszéltük, még a tudós sem mindig használja az értelmét).

Hű de késő van.

Azért még egy pici. Azt írod (figyeltem): "legkésőbb az EU csatlakozással kapcsolatos szavazástól kezdve, annak eredményétől teljesen függetlenül és automatikusan MEGENGEDI a magyar termőföld külföldi tulajdonlását."
Hát ez az. Ráhagyja a tiltást másra. De nem veszi annak elejét! Ha pedig arra célzol, hogy a szavazástól a hatályba lépésig majd szabad lesz a vásár, akkor megfeledkeztél a konkrét megfogalmazásról: "...népszavazás nem dönt". Vagy arról, hogy a döntési folyamatnak csak a kezdete a népszavazás, az a hatályba lépéssel válik befejezetté!

Pucros Mackó


1997. október 10. - péntek, 1 óra 25 perc
A végén még elbasszátok az egészet.
Szalonképtelen.


1997. október 10. - péntek, 0 óra 32 perc
Kedves Medol,
bár a vakondnak együtt drukkolunk, az apósomra használt jelződet vissza kell utasítsam. Tudod, ő agronómus. És ő is mondhatná azt, hogy ne szóljak hozzá ahhoz, amihez nem értek. De nem mondja. Csak érezteti. Az persze rosszabb.
És egyáltalán nem illik hozzám... nem értjük meg egymást, mintha más nyelven beszélnénk. De hagyjuk a rokonságot, jó?

Talán elkerülte a figyelmedet, hogy kérdés formájában szóltam hozzá. Ami szerintem teljesen összefér azzal, hogy tájékozatlan vagyok.
A kedvedér' most viszont előbányásztam egy újságot, amiben benne vannak a kérdések mind. Lássuk.
Az ellenzéki kérdésre igennel válaszolók azt mondják, hogy a külföldi semmilyen módon, még áttételesen se szerezhessen minálunk termőföldtulajdont. Ez a kérdés - gondolom - tökéletesen megfelel azoknak, akik igennel akarnak szavazni rá. Nem alkalmas viszont azok véleményeinek a megkülönböztetésére, akik korlátozás nélkül megengednék a külföldiek földtulajdonszerzését, illetve, akik különböző arányokban külföldi tulajdonú lévő szervezetek esetében még éppen elfogadhatónak tartanák. Valószínű, hogy a kérdés megfogalmazói nemigen törődtek ezen vélemények egyikével sem, talán mert együtt küldenék a fenébe mindegyiket, nem tudom.Szerintem még az is előfordulhatna, hogy valaki, aki egyébként elfogadná a kevesebb, mind felerészben külföldi tulajdonú szervezetek földhöz jutását, mégis igennel szavazna erre a kérdésre, csak mert azt viszont semmiképpen sem engedné meg, hogy akármelyik külföldi úgy adja-vegye a hazai termőföldet, ahogy kedve tartja.
A kormány kérdéseinek pont ennek ellenkezője a hibája. Azokra válaszolva, éppen azok nem tudják kifejezni magukat, akik az ellenzéki kérdésre szíves-örömest válaszolnának igennel. A legtöbb, amit tehetnek, hogy az első kérdésre nemmel szavaznak - igaz, ezzel nemcsak a külföldieket rekesztik ki, pedig másokat talán nem áll szándékukban. A másodikra viszont nyugodtan szavazhatnak igennel. Az ő fő bajuk éppen az, hogy nem erről akartak népszavazni.

Ám az én véleményem az, hogy mind a négy kérdés rossz. Egyáltalán, az "egyetért-e azzal" kezdetű kérdések nem valók népszavazásra. Mert ha valaki nem ért egyet, az nem jelenti azt, hogy az ellenkezőjével ért egyet: még az is lehet, hogy csak a megfogalmazás iránt igényesebb. És ha egyetért, az pedig nem garantálja, hogy nem értene egyet más olyan állítással is, amely viszont már ezzel együtt is teljesen más vélekedésre vallana, mint amire ebből az egy szál egyetértéséből gondolnánk.
Az ilyen típusú kérdések lényege és egyben eredete szerintem a következő sablon: "Mi így gondoljuk. Ugye, igazunk van?" Az egyetlen elfogadható válasz erre - a megfogalmazók szerint - az "igen". Aki erre nem akar igennel válaszolni, annak ők ugyan nem járnak a kedvében, hogy legalább árnyalhassa, miért nincs igazuk szerinte.

Én azt látom, hogy a nép véleménye nem érdekel itt senkit. Viszont azt mindkét erő nagyon szeretné, hogy egy népszavazáson megerősítsük őket az ő véleményükben. A kormánypártok az erősebbek (azért ők a kormánypártok), ezért olyan kérdések lesznek, amelyek az ő igazolásukra alkalmasak csak, az ellenzékére nem. Az ellenzék pont fordítva szerette volna, és most meg kell elégednie annyival, hogy sunyisággal vádolhatja a kormányt. Azért az is valami. A kérdésekből mindenesetre az én számomra olyan kép rajzolódik ki, hogy a földkérdés csak ürügy mindkét fél számára. Másért akarnak ők népszavazást.

Pucros Mackó


1997. október 10. - péntek, 0 óra 29 perc
DCsabaS!
Az EK társulási megállapodást rögzítő 1957-es Római Egyezmény alapelvei közül az egyik a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása a tagállamokon belül. Ezt az egyezmény III. rész III. cím 4. fejezet 67-es cikkelye rögzíti.
A link:
http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr6d03.htm#Article_67
A szöveg: "During the transitional period and to the extent necessary to ensure the proper functioning of the common market, Member States shall progressively abolish between themselves all restrictions on the movement of capital belonging to persons resident in Member States and any discrimination based on the nationality or on the place of residence of the parties or on the place where such capital is invested."

Az EU-t az 1992-es maastrichti megállapodás hozta létre, ami a római egyezmény és más európai egyezmények egységesítése, illetve módosítása az eredeti alapelvek érintetlenül hagyása mellett. A maastrichti egyezmény a tagállamok számára bizonyos felkészülési időt hagy a nemzeti jogrendszer harmonizációjára. A fenti linkről elérheted az EU más megállapodásait is.

Az ellenzék eredeti kérdésére adott többségi "nem" a külföldiek termőföld-tulajdonhoz jutását feltétel és határidők nélkül megtiltotta volna. Ha ez az eset következett volna be, akkor a következő alternatívák elé nézhetnénk:
a. Elfelejtjük ezt az egész EU-marhaságot.
b. A Parlament a népszavazás ellenére megszavazza a külföldiek földtulajdonszerzését (kb. alkotmányos válság).
c. Két év múlva új szavazást kell kiírni a földkérdésről. Természetesen az EU-csatlakozási népszavazást legkorábban ekkor lehetne megtartani, ami az egyik előfeltétele a csatlakozási procedúra elkezdésének.

Erről szól az ellenzék kérdése. Én elfogadom, hogy szükségük van minden szavazatra, még az idegengyűlölő magyarokéra is, de ez a kérdésfeltevés olyanfokú felelőtlen hazardírozás az EU-csatlakozásunkkal, amit egy magára valamit adó parlamenti párt nem engedhetne meg magának.

Ezzel szemben a kormány kérdése a külfödiek földtulajdonszerzésének tilalmát az EU-csatlakozási népszavazásig meghagyná mind igen, mind nem válasz esetén, viszont nem mond semmit arról, hogy a majdani csatlakozási igennel implicite igent mondanánk a másik kérdésre is, ezért sunyi.

Ezek után már csak tényleg azt kéne tisztáni, hogy miért lenne nekünk olyan szar, ha az EU-csatlakozási procedúra során (ami több évig elhúzódhat) valamikor újra módosítanák úgy a földtörvényt, hogy megengedje a külföldiek földvásárlását.

Diolen Mobi


1997. október 10. - péntek, 0 óra 15 perc
Pucros Mackó!

Érdekes a "A Föld tulajdon?" fejtegetésed. Ehhez szólnék hozzá.
Modern viszonyok között mindenféle tulajdonlás egyre korlátozottabb. Ezért bizonyos vonatkozásban közeledünk az ősi (még az állatvilágban is fellelhető) nem totális tulajdonlási formához, amit említettél. Ha például manapság valakinek földje van, attól még nem termelhet rajta bármit (hiába övé a föld). Találjon a földjén olajat, szenet, aranyércet, stb., az sem lesz az övé, pedig a földet állítólag birtokolja. Azután hiába övé a föld, nem építhet rá szabadon, csak amit megengednek neki. Még el sem adhatja, korlátozások nélkül.
Mindezek SZÜKSÉGES korlátozások. Mert sem a tulajdon eltörlése, sem abszolutizálása nem vezet jóra. A tulajdonos (bármit is bírjon), egyre inkább afféle házfelügyelő a modern társadalomban. Nem magától (vagy felmenőitől) kap bizonyos tulajdonjogokat, hanem a közösségtől. De a szerepe mégis fontos. Ő a gazdája a dolognak és neki kell hogy fájjon, ha a dolgot kár éri.
Vannak, amiket könnyebb tönkretenni, mint helyrehozni. A termőföld sem papírzsebkendő, hogy összepiszkolás után eldobhassuk. Nincs belőle annyi. Jó gazdákat kell találnunk hozzá.

DcsabaS


1997. október 9. - csütörtök, 21 óra 12 perc
A kormányzatnak valamiért nagyon sűrgős, hogy lehetővé váljon a magyar termőföld eladhatósága külföldi állampolgároknak és jogi személyeknek. Természetesen látják, hogy van bizonyos ellenállás (pár százezer aláírás, meg ilyesmik), ezért azt a látszatot igyekeznek kelteni, mintha ők sem akarnák a földet elárulni. Viszont feltétlenül meg kell fúrniuk az aláírásgyűjtők kérdését, mert az - minden pontatlansága ellenére is - keresztülhúzná számításukat. Ezért olyan kérdést erőltetnek a szavazókra, amely bárhogyan is válaszoljanak rá, nem csupán egy következő szavazásra tolja tovább az igazi döntést, hanem (figyelsz Pucros Mackó?), legkésőbb az EU csatlakozással kapcsolatos szavazástól kezdve, annak eredményétől teljesen függetlenül és automatikusan MEGENGEDI a magyar termőföld külföldi tulajdonlását.
Olyan ez, mint amikor (Horn Gyuláék) pár éve tartottak egy akciót, miszerint: "No idefigyejjenek embörök! A következő 2 hétben bárki legalizálhatja az innen-onnan való dollárjait!" (Az egyszerű pógár is a 100 dollárját, meg a bűnözők is a maguk pár millióját.)
Akik a földre spekulálnak, azoknak is elég lesz egy rövid "szabad a gazda" típusú időszak.

A kormányzat rendkívüli, százezrek akaratnyilvánításával is szembeszegülő igyekezete számomra olyasmit sugall, hogy felső köreink valahol nyugaton JÓL ODAIGÉRTÉK A FÖLDET, noha erre kényszerítve nem lehettek (Diolen Mobi, én sem hallottam semmi ilyen jogi kényszerről!), ellenben igéretüket mindenáron (vaskézzel és aljassággal) be kívánják tartani.

Találós kérdés:
Honnan várják/várhatják erőfeszítéseik jutalmát? Tán azoktól-e, akik hamarosan leteremtik őket az egykoron magyar porba? Vagy ez nem is izgatja őket túlságosan, mert sokkal többre számítanak máshonnan?

DcsabaS


1997. október 9. - csütörtök, 20 óra 36 perc
F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.F.G.
te agyahagyott iceg kukaláda.
döme


1997. október 9. - csütörtök, 17 óra 8 perc
Nappal dolgozni, éjjel aludni kell, mondotta volt nagyapám. Különben fölfordul a világ - fűzte hozzá. Fel is fordult.
én


1997. október 9. - csütörtök, 17 óra 4 perc
Rose

1997. október 9. - csütörtök, 16 óra 59 perc
Kedves Mindenki!

Részemről változatlanul lavinák.
Ofélia, Kedves, Nálatok most éppen milyen állatkák tenyésznek? Nálunk főleg CAP.

Üdv mindenkinek
Mulan


1997. október 9. - csütörtök, 15 óra 22 perc
Kedves NyZ barátom,
"az azonban más ügy, hogy mennyire lehet kiküszöbölni ezzel a korrupciót, a törvények kijátszását"...
...avagy teljesen legálisan módosítani a besorolásokat. Adjunk ehhez hozzá 2 csípetnyi sót, 3 csípetnyi paprikát, kevés reszelthagymát, öntsük fel vízzel és tegyünk bele 1-2000 létével küszködő, az átsorolásra illetékes, munkahelyteremtésért küszködő ÖNKORMÁNYZATOT. Számoljunk még azzal, hogy az USA pógárainak 2,8-3,0 %-a dógozik parasztként, nézzük meg a mi számainkat.
Aki nem hülye, már tuggya az eredményt. Én meg addig írom, a bevezetőt a "Hülyeség Határai" című eposzomhoz (zs. után szabadon, hogy addig se foglalkozzak föld-önfutóinkkal).
Lépesméz(eshetek)


1997. október 9. - csütörtök, 12 óra 36 perc
Kedves Mindenki!

Lépesméz következő mondatához szeretnék némi plusz információt hozzátenni a földmérő ismerőseim mellett felcsipegetett morzsákból:

„Ne feledjük azonban, hogy a föld más célt is szolgálhat: építeni is lehet rajta, mégpedig bármit. Tehát a tulajdonlás _célja_ nem elvetendő szempont.”

Minden földterület művelési ágakba van sorolva, ezek a következők:
- szántó
- szőlő
- kert
- gyümölcsös
- rét
- legelő
- nádas
- erdő
- kivett (minden olyan föld, ami az előző nyolc ágba nem sorolt, ill. sorolható)

A művelési ágakon belül -ahol ennek értelme van- minőségi osztályok vannak, azaz bármely földterületet a helyrajzi számán kívül a művelési ág, s azon belül a minőségi osztály határoz meg. Az osztályba sorolás megváltoztatásának engedélyezése a területileg illetékes mezőgazdász hatásköre. Van ahol a megyei földhivatalnál, van ahol a körzeti földhivatalnál „található” ez a mezőgazdász, azonban hatásköre az erdőre nem terjed ki. Erdő esetében az Erdőfelügyelet (talán csak Bp-en van) az illetékes (az esély az osztályba sorolás megváltoztatására szinte minimális).
A művelési ág megváltoztatása bejelentés-köteles (a földhivatalnál), a művelési ág megváltoztatását nem tagadhatják meg (az erdő itt is kivétel, az Erdőfelügyeletnél kell bejelenteni, de a hozzájárulás olyan ritka, mint a fehér holló), azonban a művelésből való kivonást már meg lehet tagadni. Ha mégis engedélyezik, akkor térítési díjat kell fizetni a Földvédelmi Alapba. A térítési díj vmilyen szorzóval az aranykorona értékből számítódik, s ha a művelésből való kivonás ideiglenes, akkor az 50 % fizetendő, végleges kivonás esetén 100 %.
Építkezni külterületen az I. fokú építési hatóság engedélyével lehet, s ilyenkor az épületekre, az udvarra és a bejáró útra a földhivataltól kell megkérni a művelés alóli végleges kivonásra az engedélyt, de akár farmergazdaságot, akár ipari létesítményt akarok létrehozni, csak részletes indoklással kérhető az engedély. Persze illegálisan is meg lehet játszani a dolgot, de ilyenkor jókora büntetéssel lehet számolni, ami megfejelődhet az eredeti állapot helyreállítására való kötelezéssel is.
A belterületté való nyilvánítás az illetékes önkormányzat joga, ilyenkor az önkormányzat dolga kérni a földhivataltól a külterületből belterületté való átminősítés bejegyzését (akkor is, ha az egész terület az enyém), azonban ez nem változtatja meg az adott területnek sem a művelési ágát, sem az osztályba sorolását. Ezt az átminősítést, v. művelésből való kivételt a tulajdonosnak kell kérelmeznie. Persze parcellázni lehet, azt el is lehet adni, de akkor ez az új tulajdonos feladata.

Ennyit tennék hozzá. Úgy látom, hogy jogilag eléggé körül van bástyázva a kérdés, az azonban más ügy, hogy mennyire lehet kiküszöbölni ezzel a korrupciót, a törvények kijátszását.

Üdv
NyZ

Kedves Trebitsch!

Úgy tudom, hogy a közös lónak túrOs a háta - ami természetesen nem változtja meg mondatod értelmét :))))))))))))!


1997. október 9. - csütörtök, 11 óra 15 perc
Ja, elfelejtetem tájékoztatást adni emilemről:
nagy.borbala@usa.net


1997. október 9. - csütörtök, 11 óra 12 perc
Presszósok!

Aki látja fn-t és az éjszaka internetező Borit, az feltétlen mondja meg nekik, hogy kerestem őket.

Bori, aki nappal internetezik


1997. október 9. - csütörtök, 11 óra 11 perc
Diolen Mobi,
akkor újfent egyetértünk: van egy törvénytervezet, meg van egy népszavazás, és a kettőnek (akár az ellenzéki kérdéseket nézem, akár a kormányéit) semmi köze egymáshoz. Akkó meg minek?
A szövetkezeteket is föltaláltam, hát hiába... Viszont azt nem értem továbbra sem, hogy egy magánember, a magántulajdonában lévő földre miért ne kaphatna hitelt egy banktól, ha: a bank a jelzálogjogot olyan törvényi megkötéssel jegyezhetné be, hogy a földre -mint jogi személy- tulajdonjogot nem szerezhet, viszont eladhatja egy másik magánszemélynek, és jól bezsebelheti a pénzt. Közös lónak -még ha az általam föltalált szövetkezet tulajdona is :) - mindenképp túrós a háta. Magántulajdon rulez! Ettől még lehet társulni, pl. mint a taxistársaságokban, bár az jóval egyszerűbb eset. De a kocsi, mint fő termelőeszköz, ott se közös, legtöbbször...

Pucros Mackó,
perszehogypersze, azt is bele lehet érteni a kormány kérdésébe, hogy " majd az EUs népszavazáson lehet újra dönteni ugyanerről még egyszer." Meg azt is, amit Mobi mond, hogy muszáj lesz, ha csatlakozunk. (Ebben nem vagyok biztos, mert ez is jogászul van leírva, valahol, talán...:) De egyik sincs benne! Csak a kormány szabad keze van benne. Akkor meg minek szavazni?
Az egész kérdezősdit pont ezért tartom sunyiságnak (a NATO ügyet kivéve, annak van tétje télleg), mert gondold végig, hogy egy érvényes igen, vagy nem népszavazásnak mi a végeredménye. Szerintem ugyanaz: megint vakították egy kicsit a parasztot, éljen a demokrácia. Bölcs vezéreink meg tesznek egyrészt a fejünkre, másrészt amit akarnak.
A Szekeres meg tényleg mondott mindenfélét tegnap este, és közben ordítva azt metakommunikálta (az én vaksi szemembe bele), hogy " egyetlen szavam se igaz!!!! "

Trebitsch


1997. október 9. - csütörtök, 9 óra 43 perc
Ludas Matyi, én sejtem...
A kecsesen ringó fecske és a recsegve fingó kecske esete.

Piri


1997. október 9. - csütörtök, 9 óra 22 perc
Diolen Mobi,
a Jelzáloghitelbankkal és a belső (hazai) kockázati tőke kihelyezéssel kapcsolatban (ez a külföld felé beruházni kívánók részére már müxik) promt információim vannak, de csak szombaton, vagy vasárnap tehetem fel a kész riportot. Ha van otthon géped, vasárnap, de inkább hétfőn este már olvashatod.
Lépesméz


1997. október 9. - csütörtök, 8 óra 38 perc
Lépes!
Tegnap Szekeres aszonta at Aktuálisban, hogy az állam jövőre alapít majd valami Jelzáloghitelbankot. Ez meglepett. Egyébként igazad van, a kölcsönt a (jó) beruházás nyomán bekövetkező termelékenységnövekedés által előidézett jövedelemtöbbletből kell visszafizetni. Az, hogy mi a jó beruházás, a termelő és a bank együtt döntik el, hiszen mindkettőjük közös érdeke a pontos törlesztés.

Medol!
Estére megpróbálom neked előásni az EU belső irányelveit. Addig szoptass :))

Diolen Mobi


1997. október 9. - csütörtök, 8 óra 14 perc
Medol=Fuszek?

1997. október 9. - csütörtök, 7 óra 57 perc
Számomra teljesen érthetetlen, hogy valaki mocskos szájjal megnyilatkozhat, ugyanakkor más aki ezt szóvá tenné az nem. Valószínü a belső baráti körnek mindent lehet. Sajnos ez a MÉDIA!

1997. október 9. - csütörtök, 7 óra 38 perc
Zsófi !
Elnézést, hogy nem fojtyuk magunkba a belőlünk elemi erővel sugárban feltörő véleményünket, de netán meg akarod várni az alkotmánybíróság esetleges döntését,? és utánna szépen, fegyelmezetten elbeszélgethetünk a témáról a 7kérdésben?
Ugyis ki lesz az herélve. Szerintem ebből is látszik, hogy mi az aktuálisabb téma. Ami spontán it felbukkan.Legalább egy kicsit kócos. (mint a pussy).

Trebics, veled egyetértek, súlytalan az egész szavazás, de én még mindig azt boncolgatom, hogy megfelelően műveljük-e a foldeket.

Jogos az az észrevétel, hogy sem a vásárláshoz, sem a gazdálkodáshoz nem érdemes sőt nem is lehet hitelt felvenni. Sok a teher.

Viszont azt is látom, hogy a gazdák állandóan panaszkodnak, most ez nem jött be, azt elverte a jég, ezt megették a bogarak, az elhalt tűzben.

Ugyanakkor Pest körül egyre több helyen megy a "Szeddmagad", mert nincs aki leszedje.
Engem jobban zavar, hogy a gyümölcs, zöldség átvénelénél fele árak játszanak mint a piacon.
Le kéne törni a maffiát is.Így soha nem lesz gazdaságos ez az egész ! Sem nekem, sem a gazdáknak !
Ha nemzetközi kézbe kerül a termelés (is), akkor az szerződik az élelmiszeráruház láncokkal, és akkor megnézhetjük az árakat. A piacon meg marad az őstermelő. A maga minőségi árújával együtt.

bajnok úr.


1997. október 9. - csütörtök, 7 óra 35 perc
Medol,
én azt hiszem "paraszt" alatt azokat az embereket értem, akik földdel rendelkeznek és azt megművelik. NEM azt kérdeztem, hogy a paraszt miért akar földet, hanem hogy KIK azok, akik meg akarják venni a földet a paraszttól, ott, arrafelé, Nálatok???? Mert erről eddig senki nem énekelt még egy sort sem.

Diolen Mobi,
kiegészítenélek, noha én sem vagyok agrár-közgazda. Azt gondolom, ez a mizéria főként a parlagföldek árát nyomja fel. Sokminden a helyére kerül(het).
Ne feledjétek, a föld egy nagyon speciális termelőeszköz. Egyszer legelő, egyszer búzát, másszor kukoricát vethetnek belefele. Valami vetésforgóról mintha már olvastam volna... Ugyanakkor ezt az átállást csak bizonyos ciklusonkként teheti meg a föld birtokosa, ráadásul bizonyos mértékig ki van szolgáltatva általa nem befolyásolható elemeknek (időjárás).

Ugyanakkor az adott időjáráshoz, égövhöz - szerintem - tartoznak bizonyos termelési struktúrák, ezen belül is optimumok. Magyarországon most ez hibádzik, mivel sem a technológiák, sem az eszközök - és főként nem az ehhez kapcsolódó szolgáltatások - nem tudtak és nem is tudhattak alkalmazkodni a hirtelen szétaprózáshoz. Voltak kicsi és hatalmas nagy traktorok - közepes teljesítményű alig - ezt mondták nekem vidéken.

Ne feledjük azonban, hogy a föld más célt is szolgálhat: építeni is lehet rajta, mégpedig bármit. Tehát a tulajdonlás _célja_ nem elvetendő szempont.

Azt már korábban éreztem - említettem is -, hogy a tőkehiány (is) okozhat feszültségeket a parasztok körében. Azt azonban nem hinném, hogy a föld értékének emelkedése egyből megoldaná a hitel és "fedezet" problémákat, ugyanis a hitelt NEM a fedezetből, hanem a hozamból, sőt, az adózott nyereségből köll visszafizetni. Ha ennek mértéke kicsiny, nincs az a bank, aki hitelezne. Ha mégis, akkor ez a finánctőke tudatos benyomulása a mezőgazdaságba. És ezt ki szabályozza majd? Lehet-e egyáltalán megszabni a parasztnak, hogy ha felvesz hitelt, kitől veheti azt fel?
A népszavazás kérdései között se pro, se kontra nem láttam olyat, hogy a hitel fejében fedezetkén milyen bankoknak lehet felajánlani fedezetként a földet. Ha pedig a banki jelzálok érvényesül, a szabályozásnak annyi. Bankjaink nagy része külföldi tulajdonban van.
Nem baj, csak vitatkozzunk, szabályozzunk. A kibúvók meg már rég ki vannak találva. Mi mindenesetre addig sem foglalkozunk mással.

Lépesméz


1997. október 9. - csütörtök, 6 óra 44 perc
Jó van, na Amigó. Itt a putrisoron mi nem vagyunk olyan műveltek. És előtte nem tudsz vele beszélgetni?

puszi (így jó?) Medol


1997. október 9. - csütörtök, 4 óra 57 perc
Medol!
A pussy az emberi test olyan része, amit ha körülvesznek növel akkor szeretkezés után el lehet vele beszélgetni.
Jobb ha szoptatasz.
Amigó


1997. október 9. - csütörtök, 3 óra 4 perc
Pucros. Hülye apósod van. Illik hozzád. Mindig mindenhez hozzászólsz, amihez nem értesz? Nekem nincsen férjem, magam szoptatok. De most nyűgös, nem hagy aludni.
Elolvastam az ellenzék kérdését is. Abban nincs is szó a vállalatok tulajdonlásáról. Ezért nem sunyi. Mert a külföldieket a vállalatokon keresztül lehet becsempészni. Olvasd el. Olyan egyszerű, hogy talán az apósod is megérti. A vakond biztosan értené. Drukkolok neki.

Mézes, Ha nem érted miért akar egy paraszt földet venni, akkor mit értesz az egészből? Ha nem tudod, hogy a bankok akkor sem fognak a paraszton segíteni, ha százszor többet ér a föld, mint eddig, akkor nem itt élsz. Már most is drágább. Amit öt éve tízezer forintért vettek, az most több mint százezret ér. Mégse kap senki kölcsönt.
Te adsz nekem kölcsön, hogy földet vegyek?
Most aki el akart adni, kivár, hogy drágább legyen. Pedig akik venni akarnak, azoknak nincs annyi pénzük se, ami a tegnapi árra elég. Mert aki szegény, az dolgozni akar, az földet akar. Akinek meg van már vagyona, az még többet akar nyerni. Annak már nem kell dolgozni, annak már nem a föld kell, hanem a tőke. Ha Marcinak lehetősége volna, ő se a földet túrná.
Érted mán? vagy te is olyan vagy, mint a pucros apósostúl?


Pussy, Medol


1997. október 9. - csütörtök, 1 óra 31 perc
Szia Zsófi!

Lám, a földtulajdonról fog szólni egy 7?. Ha van olyan ambíciótok, hogy a 7?ek lehetőség szerint minél alapabb alap?ek legyenek, ne pedig kicsinyes aktuálpolitikai kötélhuzigálások csataterei, fontoljátok meg javaslatom, miszerint szóljon a kérdés így:

"A Föld tulajdon?"

Tudom, sajnos, nem hallgattok rám, elvégre nem szűk rétegigények kiszolgálására tartjátok becses magatokat. Pedig azért nem teljesen másról szól e kérdés.

A tulajdon nem emberi találmány. Az állatvilágban elterjedt szokás birtokolni - bár többnyire csak két dolgot: területet és nőstényt. Az ember tulajdonfelfogása is innen ered.

Természetes körülmények között az állatfajok sok-sok szempont szerint osztják el egymás között az élőhelyeket. Az egyik a fák koronájában a repülő rovarokat vadássza, a másik a növények lehulló terméseit szedegeti stb. Birtokolhatja ugyanazt a területet egy harkály, egy feketerigó - a birtoklás csak a területet hasonlóképpen használni szándékozókkal szemben kizárólagos, velük adhat okot összetűzésre.

Az Ember nem ilyen. Ő totalitásra törekszik, és a számára elfogadhatókon kívül minden élőlényt elzavar, kiirt az általa elfoglalt területekről. Ez közülünk szinte senkinek sem szúr szemet, hisz végül is "ebbe" nőttünk fel, magától értetődőnek tűnik hát. Pedig a legtöbben tudjuk, hogy csupán néhány ezer éve van ez így, azelőtt évmilliárdokig (tehát milliószor ennyi ideig) párhuzamosan "birtokolták" a területeket a különféle fajok. Annak pedig különösen rövid ideje, hogy az emberi kultúra jelentős teret hódított. Nincs hát semmi okunk arra, hogy ne tartsuk rendkívüli helyzetnek a jelenlegit.

Kinek a földjén vannak a trópusi esőerdők? Szerintem az a föld az enyém is, pedig ott külföldi vagyok. Az enyém is kell hogy legyen, hiszen az unokáim nem nélkülözhetik azokat az erdőket. Oxigénre nekik is szükségük lesz. Nektek lesznek ükunokáitok, például? Érdekel benneteket?

Honnan ered a földbirtokos legitimitása? Az állam területfoglalásáé? Nem a rablott holmi fölött megy az osztozkodás?

(Apósom most éppen azért időz a telken, mert a vakondot szeretné kinyírni. Az állatka kis buckákat túrt fel a pázsiton.) (A hazánkba tévedő farkasokat, mackókat rendre lepuffantják.)

Pucros Mackó


1997. október 9. - csütörtök, 1 óra 4 perc
Kedves Medol és Trebitsch.

Én arra gondoltam, hogy talán akkor majd az EUs népszavazáson lehet újra dönteni ugyanerről még egyszer. Az súlytalan? Van az úgy, hogy több kérdés szerepel a szavazólapon.

Nem tudom, mit ír a Beszélő, megvan mind, de utoljára a júniusit volt időm átnézni. Szerintem, Medol, árnyékra vetődtél. Nem is akartam hozzászólni, annyira alulinformált vagyok. Arról olvastam, hogy sunyi kérdések vannak, meg konkrétan is láttam némelyiket, és megörültem, hogy Trebi leírt egyet és lesunyizta. Gondoltam, ehhez hozzá tudok szólni. Mér, nem? Lehet, hogy a putrisoron a varjúk átlátnak a szitán (bét nem), én a szitát észre sem vettem. Ugyanazt látjuk.
Puszi neked is, sok sikert a babának (nekem is van, de én feleséggel szoptattatom).

Pucros Mackó

p.s. a többi kérdés sunyibb?


1997. október 9. - csütörtök, 1 óra 3 perc
Diolen, idézd már azt az EU törvényrészletet, ahol az áll, hogy kénytelenek leszünk engedélyezni a külföldiek földvásárlását. Mert még sehol sem olvastam. A Te lapod közölte?
Arra is kíváncsi vagyok mióta tért át az EU a családi termelés támogatásáról a kolhoz típusú szövetkezetek támogatására? Mert mi most ezt tesszük. Marcia tehenész nem rég vett néhány hektárt. Tsz -tag. Bevihette volna a közösbe. Nem tette, mert nem bízik benne. Inkább apránként veszi meg a sajátot. Te bízol a szocialista típusu közös gazdálkozásban? Biztos jó közgazdász vagy. De ha bízol, és jó, akkor miért mentek tönkre a téeszek már régen? Nem volt bézbolütőjük?
Mikor válaszolsz, a régi kérdéseimre?

Pussy, Medol


1997. október 8. - szerda, 23 óra 55 perc
Te érthetetlen haspárti, Pucros. Ezt még Mizsén is érti az öreg Pinezsizs Bözsi (anyám), hogyha a kérdés úgy szól: a népszavazásig nem jöhetnek a külföldiek, akkor a népszavazás _ténye_ már felhatalmazást ad nekik (a Te értelenséged miatt) a külföldiek beengedésére, függetlenül az EU belső szabályozásától. Megjegyzem, Józsi a jegyző, aszonta, hogy ilyen UE előírás nincs is. Ö csak tuggya. De ezt meg már a varjúk is károgják a putrisoron, csak a te magyar sajtón megvezetett hyperinteligenciád nem érti. Nem tudósokkal állsz szemben, hanem szocialista és eszdéeszes politikusokkal. Meg a sanda ipsével. Tudják, Meruk, teszik.
Te meg nem tudod, de hiszed. Mire fel? Nem írja a Beszélő, amit olvasni szoktál, hogy néz ez ki nálunk? Akik átvertek a négy igennel (munkásőrség stb) azok miért ne vernének át a három igennel?

Pussy, Medol


1997. október 8. - szerda, 23 óra 47 perc
Hali, Pucros Mackó,
de, szerintem is pont azt jelenti a kérdés, hogy mi legyen a következő népszavazásig, annak eredményétől függetlenül. Három hét múlva is kiírhatják, akár.
Súlytalan, fölösleges így az egész. Mert hogy a következő népszavazás után (három hét múlva :) mi legyen földügyben, arról nem esik szó.

Trebitsch


1997. október 8. - szerda, 23 óra 33 perc
Trebitsch!
Nem tudom, hogy függ össze. Ha az ellenzék kérdését nézem, nem látom, hogyan oldanák meg a törvényben a magyar tulajdonban lévő vállalkozások (ide értve a szövetkezeteket is) földszerzését ÉS a külföldiek kizárását, úgy, hogy közben nem rúgják fel az OECD-csatlakozási megállapodásban foglaltakat (szektor- és tulajdonsemleges jogalkotás). Ha viszont azt akarják, hogy vállalkozások egyáltalán ne (vagy csak később) szerezhessenek földtulajdont, akkor azoknak a spekulánsoknak kedveznek, akik most kezdik el felvásárolni a földeket bagóért. Másokkal ellentétben én nem feltételezem, hogy az ellenzék a spekulánsok lobbiérdekeit szolgálná - mondom, a népszavazást inkább választási fogásnak tartom.

A beruházási hitelek jellemzően 2-5 évre szólnak, ezek kamata 30%-nál általában jóval alacsonyabb. (A magas hitelkamatok egyik oka pont a jelzálog és a biztosítékok behajthatóságának bizonytalansága.) Ezen felül el tudnám képzelni, hogy az állam kamattámogatást adna a kistermelőknek (erről most még nincs szó).

A magánemberek termőföldapportjával mintha újra feltaláltad volna a szövetkezetet :). Ezzel az a baj, hogy ekkor a földre sem a tag, sem a szövetkezet nem vehet fel hitelt, és megint ott vagyunk, ahol a part szakad.

Egyébként az általad idézett kérdés mögött szerintem az áll, hogy ha egy majdani népszavazáson az EU-csatlakozás mellett döntünk, akkor úgy is kénytelenek leszünk engedélyezni a külföldiek közvetlen földtulajdonlását, addig viszont jó lenne, ha kialakulna egy, a mainál kedvezőbb földtulajdon-szerkezet és földár - de a külföldiek tömeges részvétele nélkül. Ez végül is elfogadható korlátozás.

Diolen Mobi


1997. október 8. - szerda, 23 óra 32 perc
Sziasztok!

Trebitsch!

Mitől sunyi az a kérdés, amit idéztél? Nem azt akarja jelenteni, hogy most csak annyit döntsünk el, mi legyen ama következő népszavazásig? Szerintem ezt akarja jelenteni. Ha nem, akkor tényleg sunyi, engem legalábbis csúnyán becsapott.

Pucros Mackó


1997. október 8. - szerda, 23 óra 24 perc
Diolen Mobi,

köszi, hogy hosszú voltál... :)
Azért, hogy miről is beszélünk, a kormány kérdése a népszavazáson:
2. "Egyetért-e azzal, hogy külföldi természetes és jogi személy ne szerezhessen termőföldtulajdont mindaddig, amíg a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról népszavazás nem dönt?"
Hát, erre a te válaszod az egyedüli helyes, (ami az enyém is), vagyis hogy egyetértek azzal, hogy sunyi a kérdés. Meg azzal is, hogy a politika koszos dolog, és akkor még finom voltam és nőies.
Viszont a törvénytervezetet én nem láttam, meg ha látnám is: a törvényeket valahogy úgy írják, hogy számomra azok értelmes magyar szavak értelmetlen halmazai. Amit muszáj, azt jogász barátaim, mint interpreter segítségével emésztem...
Úgyhogy természetesen nem szállok vitába az értelmezéseddel a törvénytervezetről, csak azt kérdezném: hogy a fenébe függ össze ez a tervezet a népszavazással?
A hitelekről szólva, te vagy a közgazdász, én meg a gazdasági életben próbálok talpon maradni. (Nem könnyű...) És aki ma Magyarországon, a min. 30% körüli hitelkamatok mellett hitelt vesz föl... hát az nincs magánál. A földre bejegyzett banki jelzálog ezért a gyakorlatban csak a bankoknak lesz jó, mert jó sok földet kapnak, bagóért. A jelzálogot amúgy én egyszerűbbnek látnám, ha továbbértékesítésre jegyezhetnék be a bankok.
Ebben az esetben pont elég lenne, ha jogi személyek egyáltalán nem, csak magánemberek vehetnének földet, (azt egyelőre hagyjuk, hogy milyen állampolgárságúak) akik aztán bátran alakíthatnak gazdasági társaságokat, apportként bevitt földtulajdonnal, amit bármikor kivihetnek...
Újra a józan paraszti ész: nem értem, miért lehetne ez rossz.

Trebitsch
ui.: Most van a Szekeres a TV1-en. Mellébeszél, nem válaszol a kérdésekre, és lesüti a szemét közben. Hazudik.


1997. október 8. - szerda, 22 óra 19 perc
Ofélia
Megette az a dög a süniket is :(((. Legalábbis szétszerelte... bár egyet (:() sikerült megmenteni.

Gorcsev


1997. október 8. - szerda, 22 óra 12 perc
A Peches Üldözöttek Szövetsége Pártja (APÜSZ PÁRT) igen-igen FONTOS nyilatkozatot tett közzé, ajánlanám minden érintettnek (73000-ek)

www.euroastra.com/apusz

Lépesméz


1997. október 8. - szerda, 21 óra 17 perc
zs!
Az ajánlatodat köszönettel visszautasítom, mert a az érdemi vita lehetőségét fontosabbnak találom annak időpontjánál és helyszínénél.

Trebitsch, DCsabaS, Medol (hali), Bajkon úr és más földes urak és hölgyek!

Egyetértek azzal, hogy a kérdések sunyin vannak megfogalmazva, ez alól még az sem mentség, hogy az ellenzék kérdései dettó. Mondtam már, hogy koszos dolognak tartom a politikát? (Már eleve azt koszos dolognak tartottam, hogy egy elsősorban gazdasági jelentőségű törvényt népszavazásra akarnak terjeszteni, innentől kezdve az egész cirkusz választási kampány-nyitó bicepszelés.)

Szóval a törvénytervezetről. Az én olvasatomban a legfontosabb változás a jelenlegi törvényhez képest az, hogy belföldi jogi személy és mg-i szövetkezet is korlátlanul szerezhet termőföldtulajdont, ha:

- a földterület ahhoz a településhez tartozik, ahol a vállalkozás telephellyel rendelkezik és
- a vállalkozás már legalább 5 éve mg-i tevékenységet folytat és
- rendelkezik mg-i szakképesítésű taggal vagy alkalmazottal.

További feltétel, hogy ha a vállalkozás már rendelkezik 300 ha termőfölddel, akkor az új vásárláshoz meg kell szereznie az érintett önkormányzat engedélyét. (Bocs, hogy nem linkeltem, de nem találtam meg a rendelettervezetet. A jelenleg hatályos törvény címe egyébként:
www.spiderweb.hu/cgi-bin/jrxs?-h1,1994,55)

Ennek a módosításnak az az egyik jelentősége, hogy ezáltal pld. bankok is földtulajdonra tehetnek szert, ami az előfeltétele annak, hogy zálogjogot jegyezhessenek be rá, ha a termelő beruházási v. földvásárlási hitelt akar felvenni. Ez a legfontosabb cél: lehetővé tenni a mezőgazdasági tőkeberuházásokat.

További hatása, hogy a megnövekedett fizetőképes kereslet miatt felmennek a földárak, ami elsősorban a jelenlegi tulajdonosoknak kedvez, ugyanis, aki nem adja el a földjét, az a magasabb vagyoni biztosíték miatt több hitelhez jut. Káros mellékhatás: a földár emelkedése továbbgyűrűzhet (-het!) az élelmiszeriparban. Bár erről mérvadó elemzések nem készültek, de a lehetőség fennáll. Emellett persze a tőkeberuházások javít(hat)ják a termelési hatékonyságot és a termelők jövedelmi helyzetét is.

A földár-emelkedés ugyanakkor hátrányosan érinti azokat, akik csak most szeretnének földet venni, de nincs pénzük, mint például Medol falubelijeinek. (Egyébként nem értelek, Medol, ha valakinek most sincs pénze földet venni, akkor miért a törvénytől várja, hogy ez megváltozzon?)

Összességében ez a módosítás várhatóan a földterület koncentrációjához fog vezetni. Nem vagyok agrárközgazdász, de úgy gondolom, hogy a mezőgazdasági termelés méretgazdaságossága nagyon sok növény esetében nagyobb területet igényel, mint amennyit egy család maga meg tud művelni, vagyis a termőföldek koncentrációját nemzetgazdaságilag hasznos jelenségnek tarthatjuk.

Spekuláció. Na igen. A kockázat valós, azt hiszem, a törvénynek szankcionálni kellene a föld művelés alóli kivonását és külön forrásokat kellene biztosítani a földhivatalok korszerűsítésére. De ezzel együtt is: az általános tiltás nagyobb károkat okozna, mint a spekuláció. Az pedig, hogy egy külföldi hajlamosabb lenne spekulálni, mint egy magyar, egyszerűen xenofóbia.

Bocs, hogy hosszú voltam, leszek még hosszabb is :)). A folytatásokban: Lehetséges stratégiák földtulajdonosok számára. Óvakodj a tsz-től! Földbérlet kontra földtulajdon. Bérrabszolga lesz-e a magyar paraszt? Növekszik-e az agrármunkanélküliség? ...

Diolen Mobi

PS.
Medol!
Pulya nincs, és a köv. 2-3 évben nem is tervezek. Puszi.

Diolen Mobi


1997. október 8. - szerda, 20 óra 14 perc
Hehe, méghogy banánoxid...:-))))

Trebitsch kartárcsKedves,
PROBATBICOL!!! Gondolom ez eleget mond :-)))))))

Miljen klub-ról beszélsz????? Azért ha 1-re gondolunk, akkor ott rendesen kell ám teljesíteni!!!! :-)))) Tagdíj nincs? Hát akkor ténleg hüjék vagyunk...
Ofélia


1997. október 8. - szerda, 20 óra 8 perc
Kedves zs.,

ne sértődj meg, kérlek, nem azért írtam ezt a puska-dolgot. Rossz vicc volt, a jelek szerint. Ha megbántottalak vele, ezennel bocsánatot kérek miatta.
Amúgy soxeretettel üdvözöllek a klubban... :)
A földkérdésről pedig igazán szívesen dumálnék (ha van hozzá partner, persze) a 7?-ben, de _most_. Ugyanis szerintem most aktuális. Megértem (azt hiszem) szerkesztői gondjaidat, és tényleg együtt is érzek veled, de hát november elején, 3-4 hét múlva, már ki tudja mi miatt fogunk morogni... :-)

Trebitsch


1997. október 8. - szerda, 17 óra 49 perc
Helló Mindenkinek!
Sajnos nekem is elkelne a bernáthegyi meg a rum,
több hólavina temetett el egymás után.
Ofélia, kedves tettestársam, se idő se emil
sajnos.
Látom úgy futtában, nem sok béke van.
Akkor hát:
"A fán a levelek
lassan lengenek.
Már mind görbe, sárga,
s fonnyadt, puha.

Egy hallgatag madár
köztük föl-le jár.
Mintha kalitkája
volna a fa.

Így lépdel, ül fakón
bennem is dalom
s véle rezge árnya,
a némaság."
/J.A./
Üdv az összes kedvesnek! Nisa


1997. október 8. - szerda, 17 óra 27 perc
Na, most búcsút intek nektek, meghatározatlan időre.
De ne aggódjon értem senki, ez felesleges :) Kárörvendeni lehet. ;)
Természetesen a verselemzésről sem feledkeztem meg. Ígérem lesz. Sőt, ígérem azzal térek vissza.
(Fuhurral mi van?)

TREX
gyuro@elender.hu


1997. október 8. - szerda, 17 óra 20 perc
zs.,
OK, hallgatás beleegyezés. Megírom a bevezetőt. Tőled függ, hová teszem fel.
Lépesméz


1997. október 8. - szerda, 17 óra 11 perc
Ma érkezett német vendég:
"Mondja kérem, mi történt itt?
Szeptember elején jártam itt, akkor az oppozíció
győzelemként ünnnepelte, hogy a kormány javasolta
a népszavazást, "meghátrált", mondták.
Most miért vannak ellene?"
Te tudod, Piri?
Ludas Matyi


1997. október 8. - szerda, 16 óra 24 perc
zs!

káááár... :( ugyanis nem nagyon tudom hallgatni.

malac


1997. október 8. - szerda, 16 óra 20 perc
Trebitsch,
Nem lelőni akartam a társalgást, nem véletlenül fogalmaztam így. Egyrészt tettem egy ajánlatot - hisz tervezek egy ilyen vitat, és az ugye nem tilos, értesíteni benneteket róla -, hogy esetleg várjátok meg a hétkérdést. Ha van kedvetek. Persze, ha nincs, akkor pusztán annyi történt, hogy az ajánlatomat nem fogadtátok el. Nem értem, miért kell ehhez az ügylethez rosszindulatú megjegyzéseket fűzni. Másrészt, persze, arra is próbáltam félénk célzást tenni, hogy ha most és itt ti, néhányan, megbeszélitek a dolgot, a majdani hétkérdésben ne azzal kezdjétek, szokás szerint, hogy "mint azt az olvírban már megbeszéltük már elmondtuk már lerágtuk ". Ez két különálló rovat, még ha van is _némi_ átfedés a társalgók személyét tekintve.

Mindenesetre ezennel konstatálom, hogy én is a hülyék táborához tartozom. De én legalább tanulékony vagyok, úgyhogy megígérem, legközelebb nem teszek ajánlatot.

malac,
Sajnos, nem tudom feltenni. Tudod, a szerzői jogok :))) Ami már a Magvetőnél van, úgyhogy ha lesz könyv, majd megpróbálom elkunyerálni a szöveget.

zs.


1997. október 8. - szerda, 16 óra 0 perc
Dömötör!most látom csak mit pödör.
Hagyja rögtön abba! itt a nagy vödör!
Abba kell ezt tenni drága Ofélia
A döglött állatokat: pedantéria!!!
Pirítós láttalak én Bécsben
Megkomponálva szépen
Amint a Kőfejtöket ábrázoltad
Sok, sok sokadmagad.
Nisa, Mulan, Gorcsev
Nem ment le egy korty se?
Hevesjeges Torgenau
Igy van ez ganz genau!
Döme


1997. október 8. - szerda, 15 óra 56 perc
Ofélia, legkedvesebb kartácsnőm,

rajta-rajta, lássuk ama hüjeségeket ! :)) Keresztapánkra se az a fenenagy tudományosság vót jellemző, azt hiszem, úgyhogy szerintem nem bánná a dolgot. Vagy beszéljünk inkább a banánoxidról? :)

Trebitsch


1997. október 8. - szerda, 15 óra 26 perc
Sziasztok és szép napot MindenKedvesnek :-)))))

Meghalasztottam néhány ronda állatot, szaporák, hogy a rákesne beléjük.

Köszönöm a rumadagokat :-))), virtuálisan egész jól érzem magam:-))))

PirítósKedves,
asszem akkor nem ártott neked a portoi előképzés:-)) Magyar Borok Házában jártál már? Állítólag a várban, a Szent3-ság téren.
Ha valaki járt ott igazán beszámolhatna, hetne róla...

Troppauer zsebieltűntbogár,
hát most akkor mi van? Voltál bobolni? :-))Igazán jó idő volt rája és remélem tetszett.

13 óra 14 perc,
szerintem szép név! Az enyém NyZ szerint május 13-án van. :-)))

Most, hogy nem lehet beszélni a földről :-)))), nem is fogok!!!:-))))

Trebitsch kartárcsam,
hüjeségeket beszélni itt vagyok én:-)))) ELég nehezen élem túl magam, de hogy Te is! Ha ezt keresztapánk megtudja...

Nisa, Mulan Kedvesek???????????????????????????

Gorcsev Kedves,
a múltkor megette a tököt nyersen. Most rábíztad vóna a rumot???? Egy megbí6atlan fundira??? :-)))
Asszem nemsoká jő az ő kedvenc hideg ideje.

Ofélia


1997. október 8. - szerda, 14 óra 28 perc
DcsabaS!
Látom valaki rákeresett a “wine” szóra. Persze, hogy nem ártana egy ilyen, akár gyűjtő homepage a magyar boroknak. Ahogy körülnéztem nemigen van, csak szanaszét szórt információt találtam. Amúgy több francia és amerikai borász site-ot láttam már, általában egy-egy pince saját homepage-ét. Abban biztos vagyok, hogy pl. az egyes villányi borászoknak egyelőre kisebb gondjuk is nagyobb, mint hogy felkerüljenek az Internetre (bár Geréékről találtam említést az_osztrák_boroknál(!!!). (a Gere-Weininger közös vállalkozás okán, amelyben W. a külföldi partner).
Én nem tudom, hogyan kell létrehozni pl. egy ilyen homepage-et, de azt hiszem, hogy úgy lenne értelme, ha valamiféle szakmai szervezet mögé állna. Már csak a tartalom miatt...
Szevaszia!
Pirítós

HAME!
20000 forintosat még nem ittam, nem is szándékozom inni. Azt azonban el kell mondjam, hogy - bármilyen meglepő - én nem szeretem a vörösbort! Illetve_nem_szerettem. Abszolút fehérbor párti alak vagyok/voltam. Száraz fehér bor.
Azon egyszerű oknál fogva, hogy a bótban vásárolt vörösboroktól a pokol kénköves lángjai lobbantak fel bennem, amelyek eloltására teljes hidroglóbuszokat kellett az ajkamhoz emelnem.
Azonban Villányban megtanultam mit jelent az, ha valóban minőségi vörösbort iszik az ember. Az életben nem ittam ennyi vörösbort ennyi idő alatt - igaz apránként kóstolgatva - de se másnaposság, se tűztánc!
Ahoi!
Pirítós

Torgeanu!
Légy szíves részletezd, hogy mit értesz azon, hogy velem fejezték be az MTM (Pintér) híradót. (A híradók végén mindig a rendőrségi hírek vannak. Tejjesen meg vagyok rettenve: lebuktam???)
Jajj!
Pirítós

Heves Jeges!
Örülök, hogy örültél; azért írtam, hogy örűjjél. De vezetőnek alkalmatlan vagyok. Én csak jövök-megyek és nagy szemekkel nézek bele a szembejövő dolgokba. Igyekszem minél több csodát észrevenni ebben a bazi nagy realista világban. De sosem szoktam direkcionálni a társaságomat. Számomra az a kikapcsolódás, ha végre valaki más irányít. Én ezt úgy hívom, hogy felveszem a “nagybácsi pozíciót”. Tudod, a régi nagy családi fotók, ahol a nagybácsi mindig hátul, a szélén állt.
A pince pedig valóban becsapós hely. Mi is terveztünk mindenféle rövid túrát jobbra-balra, de villánysebesen lemondtunk róla: langsamot fújtunk. Villányban is van hegy... fel is mentünk volna rá, de aztán megkérdeztem magamtól, hogy minek? Nem rossz dolog a színes panorámakép, de elmosódnak a részletek. Közelről érdekesebb volt Villány, mint a hegy tetejéről.
És még valami. Nem tudom elérhető-e számodra a Profit Piac c. újság októberi száma. Éppen van benne egy cikk a magyar bor helyzetéről. A címe sokatmondó: Hamisított borok, hamisítatlan tények. Nos, a cikk nem igazán ajánlja a kannás borokat - elsősorban ezeket hamisítják.
Hali!
Pirítós


1997. október 8. - szerda, 14 óra 20 perc
XII.10. a lányom nevenapja

1997. október 8. - szerda, 13 óra 14 perc
A magyar paraszt mennyit ért a földhöz?
Tudok több országban olyan szabályozásokról, hogy csak olyan vehet földet, akinek szakirányú végzettsége van.
Nem ártana itthon is ilyen dolgokat bevezetni legalább ajánlásképpen.
Így külföldiek sem vehetnének spekulációképpen, vagy ha igen akkor művelnük kellene a földet.

Bajkon úr, aki nem írja be aranybetűkkel a tegnapi napot :-(


1997. október 8. - szerda, 11 óra 28 perc
Dömötör!

ok,
kezd az egész világ eldömésedni :)
na minnegy :)
ha verselni akarsz, de úgy igazán, azt kérlek ide tedd: gyuro@elender.hu
köszi

TREX


1997. október 8. - szerda, 11 óra 17 perc
zs.!

Ha nem akarod lelőni a társalgást földügyben, akkor ne lődd le. Mit csináljak, engem most érdekel ez a kérdés, úgyhogy most szeretnék beszélgetni róla. A puska ettől függetlenül nálad van...
Demszky válaszokat kíváncsian várom, köszi.
A hülyeség túlélhetősége pedig nem kérdés. Itt van például többek között a

Trebitsch


1997. október 8. - szerda, 10 óra 7 perc
MuzX
Expressz keress meg!!

Senki
senki_alfonz@hotmail.com


1997. október 8. - szerda, 9 óra 2 perc
Gratulálok minden kormánypárti Olvír olvasónak.
A tegnapi nap arany betűkkel íródik be a magyarországi demokrácia történetébe.
Húzzátok ki magatokat és legyetek nagyon büszkék!

Piri


1997. október 8. - szerda, 8 óra 51 perc
Kedves Mulan, Kedves Heves Jeges!

A szerző természetesen JRR Tolkien, a vers címe: Ember, a Holdbéli: senki se vendégli. Az Elveszett mesék (Holló és Tsa, 1996), első kötet, p297.
Ez az 1923-as változat apró változtatásokkal.

Köszönöm érdeklődéseteket, de még a gödör száját sem látom!

Kedves DCsabaS!

Csak nem az atomadszorpciós spektrofotométerre gondoltál? Az valóban néhány ppb-t kimutat a Na feletti elemekből. Pl. ha egy ezüstgyűrűt negyed órára deszt.vízbe raksz, már kimutatható az ezüst jelenléte.

Üdv mindenkinek, és szebb napot
NyZ


1997. október 8. - szerda, 8 óra 36 perc
Úgylátszik most itt nem jelenhetek meg, pedig ide írtam, hogy sok próbálkozás után végre a 7?-be bekerültem kis szurkáló megjegyzésemmel (40. hét). Valószínűleg ahol zs. éppen van ott nem jelenhetek meg.
notolerantuszT


1997. október 8. - szerda, 8 óra 28 perc
zs!

a nádas-riportot nem tudod valahogy felrakni a netre?

malac


1997. október 8. - szerda, 7 óra 59 perc
TREX TE DRÁGA!
Hát nem olvassz? A Te döméd az Döme!!!!! NEM döme!!! én is láttam, mert én olvasok!!!! Több döme van, ha nem vetted volna észre!!!! De az mindenesetre jó jel és számomra irtó hizelgő, hogy döme-t irtál alá! Csúcs vagy!!!!
Döme (az igazi!!!!!)


1997. október 8. - szerda, 7 óra 49 perc
zs.
gratulálok a témaválasztáshoz. Jelzi, hogy egyeseket milyen kérdések foglalkoztatnak leginkább.

Megírhatom a felvezető szöveget? Persze csak akkor, ha torzításmentesen rakod fel.
Lépesméz


1997. október 8. - szerda, 7 óra 36 perc
DcsabaS!
A szülinapost imádom, mert kedvencem Szonya Professzor. 24-nél fordul 50 % fölé a valószínűség. DE!! Mekkora a valószínűsége annak, hogy valakinek a testvére (hat év különbséggel), egy alsós osztálytársa, majd iskolaváltás után egy felsős osztálytársa, majd egy gimnáziumi osztálytársa, majd egy egyetemi csoporttársa is ugyanaznap született??? Szerintem alig több a semminél, de én vagyok az élő példa....
formatting drive, XII.10


1997. október 8. - szerda, 7 óra 34 perc
Te, Lépes, a francba, neked tényleg mindig igazad van! Na jó, akkor mondom. Az egyik okvetlenül az lesz, hogy "Túlélhető-e a hülyeség". Úgyhogy kérlek szépen, itt semmiképp se vesd fel, mert akkor és ott majd nagyon számítok a véleményedre.
Addig is üdv
zs.


1997. október 8. - szerda, 6 óra 16 perc
Medol,
végre egy autentikus, helyi hír földkérdésben.
Egyet nem értek. Aszondod, nem eladni akarják az emberek a földet hanem venni. De nem tudják, mert nincs pénzük - nekik.
Namost: ha nem akarják eladni, akkor hol drága a föld? Ott ahol nem akarják eladni?
Ha meg nem akarják eladni, hogyan akarják megvenni? Ha nem adják el, mert nem akarják, ki érdekel, hogy nekik nincs pénzük, másoknak meg esetleg van?
Ja: és kik akarnak földet venni? Ill. kik nem akarják eladni?
Lépesméz
PS.: zs. már ne is hargudj, de kéne tudnunk, mi lesz a 7? következő 3-4 hetében a téma, nehogy azt (is) valaki feszegesse. Itt.....


1997. október 8. - szerda, 5 óra 23 perc
Akik pedig "a BŰNÖZÉS KONKRÉT LEHETŐSÉGÉT keverik a dologba", azok maguk is BŰNÖZŐK. Vagy a bűnözők kiszolgálói.

na és?


1997. október 8. - szerda, 2 óra 37 perc
Diolen Mobi!

Földkérdésben. Természetesen igaz, hogy pusztán szakmai szempontból, és főképpen hosszú távon a termőföldnek is áruvá kell válnia. Nem lehet és nem is érdemes végérvényes jelleggel elzárkózni attól, ahogy az vehessen földet, akinek szándékában áll, továbbá pénze és szaktudása is van hozzá - még ha külföldi is volt.

De mindebből együttvéve sem következik, hogy tértől, időtől és szituációtól függetlenül is helyes eladni a földet. A földkérdésben az a vicc, hogy a lényege most nem szakmai jellegű. De nem azért, mert az ellenzék érzelmeket kever a dologba (persze kever), hanem azért, mert a kormányzó pártok meg a BŰNÖZÉS KONKRÉT LEHETŐSÉGÉT keverik a dologba, azzal turbósítva, hogy "siker" esetén még csak nem is lesz abszolute senki, akit majd felelősségre lehetne vonni.

Miért baj, ha egyesek bűnös módon (csúszópénzért), vagy nyiltan kiárusíthatják a termőföldet Magyarországhoz nem kötődő külföldieknek?
Hát pl. azért, mert az élelmiszertermelésnek jövője van. Az árharc belátható időn belül nem lesz olyan ádáz, mint mondjuk a félvezetőiparban, ezért olyanok is nagyon jól meg tudnak majd belőle élni, akik nem bírnak csúcstechnológiával. Lásd Magyarország. Kivált európai csatlakozásunk után. A termőföld az ország utolsó tartalékai közé tartozik, amit most semmiképp sem szabadna külföldieknek eladni.

Egyesek azzal érvelnek, hogy "Hát nem mindegy, hogy ki műveli meg a földet? Hogy ki hozza a dohányt?", vagy hogy "Talán a külföldi elvinné a fődet teherótóval?"

Túl a poénkodáson, ha a külföldi ért a földhöz és ügyesen meg is műveli, stb., akkor persze a haszon is az övé lesz. Nem a zselléreké. Ha pedig megúnja a dolgot, akkor rátelepít a magyar termőföldre egy jó kis szeméttelepet (pl. veszélyes hulladékok számára), aztán máshol termel paradicsomot.
Ezzel szemben, ha valaki letelepszik egy helyen, beépül egy magyar közösségbe (vagyis teljesíti a magyar állampolgárság megszerzésének feltételeit), akkor sokkal kevésbé lesz felelőtlen. Akkor már megérdemelheti, hogy földet is vehessen.
A városban nevelkedett ember számára, sajnos, úgyszólván természetes, hogy ha valamit jól elszabott valahol, akkor egyszerűen odébb áll. A problémát ráhagyja a maradókra, így szabadul meg tőle. Persze az új helyén is csak felelőtlen szemetelő lesz. Ez lényegében rablógazdálkodás mindazok rovására, akik a termőföldhöz kötötten élnek és dolgoznak. (Továbbá e folytonos sáskajárás az egész emberiség számára is nagyon káros.)

Egyszerűen téves az az eszme (és ezt még a jog is elismeri), hogy mindegy volna, ki adja a pénzt. (Lásd pénzmosás, megvesztegetés, lopott-rabolt-sikkaszott értéktárgyak "eladása", stb.).
Az is téves, hogy mert szakmailag indokolt valami, azt azonnali hatállyal kell megtenni. Pl. szakmailag indokolt lehet többször kanyarodni balra (amikor jobbról kerülünk egy hegyet), de ezt nem úgy kell érteni, hogy tüstént és csakis balra kanyarodhatunk. Mert könnyen egy szakadékban találhatjuk magunkat.

DcsabaS


1997. október 8. - szerda, 1 óra 26 perc
Diolen:)) Mi van veled? Hova lett a fegyvered? Tudsz rendes hangon is válaszolni? Akkor keresd elő azokat a kérdéseimet amelyeket egy hónapja negligáltál.
Itt Lajosmizsén már nem is káromkodnak az emberek, ha a hivatalos érveket hallják arról, miért kell a földet megint a Tsz-be (el)adni. (Amikor bármelyik tag vehet földet, ha akar.)
Már csak köpnek. És markolják a vasvilla nyelet. Érdekes lenne egy lakossági fórum itt a putrisoron. Nem jösz le előadást tartani nekünk? Mizsén ugyanis nem eladni akarják az emberek a földet, hanem venni. De nem tudnak, olyan drága. Nincs pénzük. Nekik.

Te miért nem szoptatsz? Nincs pulyád?

Puszi Medol


1997. október 8. - szerda, 1 óra 26 perc
HAME!
Igyál Duna vizet. Neked mindegy.
Amerika


1997. október 8. - szerda, 1 óra 9 perc
Trebitsch, Diolen, Medol! Nem akarom leállítani a földkérdés vitát, csak leállitom. Itt is.

na és?


1997. október 8. - szerda, 0 óra 43 perc
DcsabaS
Köszönöm kérdésed, de nincs. Sajnos a valószínüségámítást sose nem szerettem. Arról nem is beszélve, hogy tudtam a megoldást, de már elfelejtettem :)) (talán 26? ) Mi is volt a kérdés ?

Gorcsev


1997. október 8. - szerda, 0 óra 40 perc
Gorcsev!

Eszerint tényleg közel jártál a megoldáshoz! (Továbbá az is igaz, amit írtál, vagyis hogy bármely előre rögzített távolsághoz találhatunk azonos színű pontpárt.)

A születésnapos problémával nincs kedved foglalkozni? Úgy szeretném, ha nem nekem kellene leírni az eredményt kifejező bődületes számokat...
(Mulan pillanatnyilag egy nehezebb feladatra hegyezi a ceruzáját...)

DcsabaS
U.I. Az OS/2 újabb verziója talán tényleg jobb, de már nem töltöm vele az időt.


1997. október 8. - szerda, 0 óra 17 perc
Trebitsch!
Nem akarom leloni a tarsalgast a foldugyrol, de errol november elejen hetkerdes is lesz, meg, ha minden igaz, ket politikust is elhivunk arra a hetre elo interjura.
Ja, es Demszky valaszainak elso resze mar itt van, csak a holnapi beszelgetest akarom megvarni vele, valoszinuleg csutortokon folrakjuk az osszeset.

zs.


1997. október 8. - szerda, 0 óra 15 perc
Wineries of Northern Michigan
Nicks Wine Merchants in Australia
Harvard-Simthsonian CfA Wine Page
Sam's Wine and Liquors
Wine Weekly
California's Central Coast Wineries
Napa Valley Wineries
Henry of Pelham
Virtual Vineyards
Society of Wine Educators.
WineWeb(TM).
The Wine Rack.
Oregon Wine Advisory Board.
Rodin Garr's Wine Bargain Page.
Club Oenologie Francois Rabelais
Starrs Wine Store
The Fuji Wine Page
Wine and Dine e-zine
Dave Sokolin: wine, wealth, and health
Nicks Fine Wines
Internet Guide to wine FAQ
Lawyer Friends of Wine
American Wine Magazine
special wine collections through online auctions
The Wine and Art Page
Hainle Vineyards
Wines on the Internet
The Spanish Wine Page
Brock Univ. Wine Page
Henry Estate Winery
Maryland state wines, vineyards and wineries
Aux Vins de France
Vintage Values Wine Company
Wine Auction Catalogues, Hammer prices, wine art
Raptor Ridge Winery
Homepage on French Regional Wines by importer
Norwoods's Wine Online
The Wine Authority
Wine on Line
The BC Wine Cellar
The Jordan & Jordan winery
All About Wine
World Wine Web
Collectware, Inc.
Wine Country Review
The Wine House
The Wine Country Experience
Interaxus Wine Page
The Cyber Wine Map
Gruppo Italiano Vini
Louis/Dressner Selection
Suveran wines
Wine Country Companion
The Gippsland Wine Zone
Australian Society of Wine Education
"Australian and New Zealand Wine Vintages"
WineBase for Windows
Port Wine Page
The Strongbox Wine Cellar
Hungarian Wine Page
Wine BRATS
Les Caves Du Bordelais
Winebid, a virtual auction house
The Vineyard Collection
Worden Winery


1997. október 7. - kedd, 23 óra 55 perc
Diolen Mobi,

nagyon szívesen fogadnám a földkérdésről (is) közgazdászi véleményedet. De tényleg.
Én ugyanis nem értek hozzá, te viszont -amennyire meg tudom ítélni- elfogulatlan, szakmai véleményt alakítottál ki magadban, és szerintem minden kérdésben a szakma véleménye az irányadó. Legalábbis számomra.
Vitára, legalábbis részemről, ne nagyon számíts, mert alkalmatlan vagyok rá, sajnos tényleg nem értek hozzá, bármennyire is restellem. (Eléggé.)
Engem csak a kormány kérdésének sunyi megfogalmazása bosszant, merhogy így nincs alternatíva, nép leszarva. Más nem, (bár ez is elég) erről már volt szó. De az igazi kérdésről még tényleg nem beszéltünk.
Leírod?

Trebitsch


1997. október 7. - kedd, 23 óra 32 perc
Dcsabas
hacsak úgynem. Valószínüleg igazad van, ha belegondolok. De én már régebben tanultam fénytant.
Léggömbön már utaztam, pár éve, de csak a dzsumbuj fölött, úgyhogy érzéki csalódás csak a büdöstöl lehetett.
Egyébként ezt a léggömböt mint érdekességet olvastam, és a széljegyzetben volt megmagyarázva.

HAME

Borok, borok, jó magyar borok!
Ivott már valaki echte eredeti mondjuk húszezerforintos száraz francia pezsgöt? Nem? Ne is próbálja meg. Egy barátom osztrák fönöke tavaly karácsonykor grand volt, és szétosztott munkatársai között egy karton echte, szuper, non plus ultra, eszméletlen drága francia pezsgöt. A nevére nem emlékszem, de Champagne-ból volt tehát nem akármi. Szegény szerencsétlen úgy vitte haza mint valami kincset és a karácsonyi vacsora fénypontjának felbontották. Na szóval öten nem tudtak meginni fél üveggel, hát elhozta a kedves had inyenckedjenek a barátai is. Hát mi szintén öten nem tudtuk meginni a maradék fél üveget. Sósav, meg amit akartok. Ennyit az ízlésröl. Nekem akkor már inkább tankpezsgöt. Bár gondolom bizonyos sznoblige körökben összeszarták volna magukat a gyönyörtöl. És nem csak Amerikában. Bár ott csak igazán.

HAME


1997. október 7. - kedd, 23 óra 25 perc
Mulan (+ DcsabaS)
A franc egye meg! A VI. pontig eljutottam (söt, 6,5-ig is, de azt nemtom római számmal :)), csak az a q#&@ kör nem zárult be :(. Viszont egy megjegyzésem nekem is lenne: ezzel azt is bebizonyítottuk(-tad), hogy _bármilyen_elöre_megadott_távolsághoz található azonos színü pontpár, nem? Másképpen: a háromszinü pöttyös sík az azonos végpontszínü szakaszok mértani helye :)). Lehetne ez a továbbiakban a Mulan-tétel...

Ofélia
Rum megy. Bernáthegyi híján fundi viszi. Sajnos -ahogy ismerem-, mire odaér, megissza :))

Gorcsev


1997. október 7. - kedd, 22 óra 57 perc
Trebitsch! ha igazi lettél volna, akkor tovább nézted volna MTM (Pintér) híradót, és tudnád, hogy a Pirítóssal fejezték be.
Pirítós sok sikert. Azt mondták ehető vagy.:))

Na ennyi vót domnul. Azisten álggyon.
Torgeanu
1997. október 7. - kedd, 22 óra 56 perc
Fijug-lányok,

a TV2-n, (lánykori nevén MTM-SBS) Vujity Tvrtkót hallottam... Látni asszem nem lehetett, mindig a kamera mögött bujkált.
Vujity, ha olvasod: soxeretettel... És sok sikert neked.

Trebitsch


1997. október 7. - kedd, 22 óra 15 perc
Pirítós!

Nem kéne csinálni egy "Magyar Borok" honlapot? Vagy lehet, hogy már van is ilyesmi?
(WebMaster=BorosGazda)

DcsabaS


1997. október 7. - kedd, 19 óra 44 perc
HAME!

Lehet hogy újat mondok, de a festékekre pont az a jellemző, hogy a fotonok elnyelése és visszaverődése a festék atomjainak/molekuláinak bizonyos _elektronjain_ történik, mégpedig rezonancia-szerűen. (Persze vannak nem színes (tehát festékként nem használható) anyagok is, pl. a legtöbb fém, ahol a fotonok az ún. szabad elektronok rendszerén is képesek elnyelődni, ilyenkor a lokalizáció tényleg kisebb.) Meglepetéssel olvastam Tőled, hogy "... egyetlen atomnak nem lehet színe", ugyanis nemcsak hogy lehet, de egyenesen spektruma is van, még abból is kettő (emissziós és abszorpciós), és éppen ennek révén tudjuk kimutatni a legkisebb mennyiségű szennyező anyagokat is (kérdezd meg NyZ-t!), akár úgyszólván egyetlenegy atomot is!

A kifestéssel kapcsolatban írod, hogy "ennek a köztes kifestésnek nincs jelentösége". Nulladik közelítésben én is így gondolom. Mindenesetre, ha egy egységnyi sugarú tartományra (a határt is beleértve) be lehetne látni a "kétszínűséget", akkor a kiinduló állítás is bizonyított lenne. A kérdés csak az, hogy be lehet-e valahogy bizonyítani egy ekkora kétszínű tartomány létezését? Kétes.

A homorú horizontról. Tényleg lehet olyan érzéki csalódás, amiről írsz. Viszont amiről én írtam, az meg mérhető. A Vénusz esetében persze sokkal erősebb (majd 100-szor sűrűbb a légkör!). A Földön könnyen dominálhat az érzéki csalódás. Jó volna személyesen megnézni. Te már utaztál ballonnal? Nekem eddig csak repülőhöz volt szerencsém. Legutóbb pár hete, gyönyörű időben. Fantasztikus volt úgy látni a Balatont, mintha egy terepasztal volna! Sajnos nem volt nálam fényképezőgép, de majd legközelebb...

DcsabaS


1997. október 7. - kedd, 19 óra 33 perc
Hali, Medol!
Egy hónap az nagy idő, főleg ha tényleg beszélgetni akarsz velem :)) Én benne vagyok.

Szóval: nem vagyok egy politikus fajzat, közgazdász vagyok és számomra egy politikai párt annyit ér, amennyit a gazdaságpolitikai programja. A közgazdaságtan ugyanis elsősorban a nemzetek jólétéről szól és nem például önnön zsebünk megtöméséről. (Arról is, de legfeljebb csak mellékesen. Jó lenne, ha ezt minden pályatársam a homlokára tetováltatná, de mindegy). A földkérdésben sem azért hasonlít a véleményem az általad hivatalosnak minősítetthez, mert személyes előnyöm származna abból, ha a) a jelenlegi kormánypártok hatalmon maradnának, vagy b) a külföldiek termőföldhöz jutnának. Ez fordítva működik. Van valamiféle véleményem arról, hogy mi szolgálná a nemzetgazdaság hosszú távú fejlődését, ebből következik a földkérdésről alkotott véleményem, és arra a pártra szavazok, amelyik programja leginkább átfedi a saját elképzeléseimet (persze vannak kizáró feltételek is, de ezek most mellékesek).

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy azok a gazdaságpolitikai nézetek lennének az egyedül helyesek, amelyeket én is osztok - épp csak eddig nem találtam jobbakat. Éppen ezért fáj különösen, hogy a földkérdésben nem alakult ki ebben a rovatban érdemi vita, csak szentségelés, mert szívesen meghallgatnám azokat a szakmai érveket is, amelyek a másik oldal igazát támasztják alá. (Ilyeneket eddig csak Rezső próbált importálni, de, úgy látszik, az ő számára nem vagyok vitaképes.) Ne ijedj meg, nem akarlak belerángatni valami szakmai vitába, ha nincs hozzá kedved, csak szeretném tisztázni, hogy amikor kifejtem a véleményemet, senkit nem akarok szándékosan félrevezetni. Ezt inkább rábízom a politikusokra.

Miért mondta a barátnéd, Lumpi, hogy a Mátyás tér nem buli? Én egyébként nem futtatok és nem is szoptatok senkit, na jó, programokat néha, azok meg engem, de a Mátyás teret tényleg szeretem. Igazán izgalmasnak találom azt a nyüzsgést, amit a kocsisor, a stricik, a rendőrök, a lányok és a kergetőző kutyák csapnak kellemes nyárvégi estéken. Nincs még egy kerület a városban, amelyik ennyire _élne_. Igaz, van ennek az életnek valami félreismerhetetlen, pállott hónaljszaga, dehát kinek nincs?

Üdv: Diolen Mobi


Bori!
:))

Diolen Mobi


1997. október 7. - kedd, 19 óra 33 perc
Kedves Pirítós! (kedd 1:01)
Nagyon jólesett beszámolód a villányi borfesztiválról. Mi sem jelzi jobban, minthogy már az első mondatok után bor után néztem és úgy folytattam az olvasást (óriási szerencsémre volt itthon egy kis boglári muskotályos :-)).
„Trabanton szállni élvezet..." (Ezek szerint Neked is nyugati autód van:-)) Mire beszámolódat végigolvastam, a muskotályos is elfogyott a poharamból. Most töltöttem utána. Ha kiürül a kanna asszem villányi vörösborral fogom feltölteni, nagyon jó volt a kedvcsinálód. Utoljára hasonló rendezvényen Bogláron jártam augusztus 20-án (azt hiszem Boglári Szüreti Napok volt a neve). Igaz hogy elsősorban mint a Balaton-átúszás rendezői voltunk jelen, de azért a muskotályos beszerzésére is jutott idő. Hát bizony az sokkal finomabb volt, mint az imént fogyasztott helyben beszerzett, félek hogy a villányival sem lesz ez másként. Egyébként nagyon jó bortúrákat lehet szervezni Badacsonyba is. Legutóbb például amikor arra jártunk, elhatároztuk hogy megmásszuk a hegyet, de előbb beugrunk egy borozóba. Hát ez olyan jól sikerült, hogy a hegymászásra már nem maradt energiánk... (fényképek is vannak erről a kellemetes állapotról az utókor számára :-)) Most sajnálom igazán, hogy nem voltál itt a sörfesztiválon, úgy látom jó túravezető vagy:-))
Denes: soraid ellenére azért a muskotályos nekem itthon nagyon jólesett:-)

Kedves Mulan! (aki 12 évig főállásban matektanár volt) (Jakkkérem, így könnyű...:-))))
„...a matlogot is kisütöd?" Kisütöm bizony, forró olajban, paprikás lisztben ahogy írtad is:-))) Tippem: magyarulez matematikai logika. Szép példáját adtad Dcsabinak írt megfejtésedben. Mindig irigyeltem a matematikusokat ezért a precíz logikájukért. Magam inkább a JPÉ-t szoktam használni (puffneki, egy újabb rövidítés:-)), meg a Bánki-faktort. Igaz ez utóbbi csak konkrét, gyakorlati példáknál használható, de ott nagyon jól. Egzakt meghatározása: a Bánki-faktor az a szám, amivel a rossz eredményt megszorozva a jó eredményt kapjuk:-))) A főiskolán mindig bevált... (Ezek után lehet találgatni, vajh hol végeztem?:-)))
(A korlátokat meg nem szeretem sem alul, sem felül, sem sehol:-)))

Ami NyZ versét illeti, csatlakoznék 15:37-es véleményedhez: a szerző is jöhet, hadd okuljunk! Úgy látom NyZ már jobban van:-)))

Kedves Ofi! (kedd 13:17)
Rum és bernáthegyi export indul. Hova menjen? :-))

Heves Jeges


1997. október 7. - kedd, 18 óra 32 perc
Kedves Pirítós! (kedd 1:01)
Nagyon jólesett beszámolód a villányi borfesztiválról. Mi sem jelzi jobban, minthogy már az első mondatok után bor után néztem és úgy folytattam az olvasást (óriási szerencsémre volt itthon egy kis boglári muskotályos :-)).
„Trabanton szállni élvezet..." (Ezek szerint Neked is nyugati autód van:-)) Mire beszámolódat végigolvastam, a muskotályos is elfogyott a poharamból. Most töltöttem utána. Ha kiürül a kanna asszem villányi vörösborral fogom feltölteni, nagyon jó volt a kedvcsinálód. Utoljára hasonló rendezvényen Bogláron jártam augusztus 20-án (azt hiszem Boglári Szüreti Napok volt a neve). Igaz hogy elsősorban mint a Balaton-átúszás rendezői voltunk jelen, de azért a muskotályos beszerzésére is jutott idő. Hát bizony az sokkal finomabb volt, mint az imént fogyasztott helyben beszerzett, félek hogy a villányival sem lesz ez másként. Egyébként nagyon jó bortúrákat lehet szervezni Badacsonyba is. Legutóbb például amikor arra jártunk, elhatároztuk hogy megmásszuk a hegyet, de előbb beugrunk egy borozóba. Hát ez olyan jól sikerült, hogy a hegymászásra már nem maradt energiánk... (fényképek is vannak erről a kellemetes állapotról az utókor számára :-)) Most sajnálom igazán, hogy nem voltál itt a sörfesztiválon, úgy látom jó túravezető vagy:-))
Denes: soraid ellenére azért a muskotályos nekem itthon nagyon jólesett:-)

Kedves Mulan! (aki 12 évig főállásban matektanár volt) (Jakkkérem, így könnyű...:-))))
„...a matlogot is kisütöd?" Kisütöm bizony, forró olajban, paprikás lisztben ahogy írtad is:-))) Tippem: magyarulez matematikai logika. Szép példáját adtad Dcsabinak írt megfejtésedben. Mindig irigyeltem a matematikusokat ezért a precíz logikájukért. Magam inkább a JPÉ-t szoktam használni (puffneki, egy újabb rövidítés:-)), meg a Bánki-faktort. Igaz ez utóbbi csak konkrét, gyakorlati példáknál használható, de ott nagyon jól. Egzakt meghatározása: a Bánki-faktor az a szám, amivel a rossz eredményt megszorozva a jó eredményt kapjuk:-))) A főiskolán mindig bevált... (Ezek után lehet találgatni, vajh hol végeztem?:-)))
(A korlátokat meg nem szeretem sem alul, sem felül, sem sehol:-)))

Ami NyZ versét illeti, csatlakoznék 15:37-es véleményedhez: a szerző is jöhet, hadd okuljunk! Úgy látom NyZ már jobban van:-)))

Kedves Ofi! (kedd 13:17)
Rum és bernáthegyi export indul. Hova menjen? :-))

Heves Jeges


1997. október 7. - kedd, 18 óra 32 perc
A magyar bor jó, csak azt iszom. Itt csak hamisítottat. T'od mé jó a magyar bor? Menj be az iszteb-be és eszk for Kőbányai Világos. Nem fogják tudni.
Akkor mondd azt hogy Dessz iszteb of jorz is a híp of sit. Jű gat natin. Áj vont kam hír evör egen. Igen?
Áj bet jű vont fekin forina! Nekszt tájm áj szí jü hír áll sút jor hed into a táuzen fekin písziz!

Tokaji Aszú RULEZ! Egyszer ittam életemben. Ide is úgy exportálják.

Razzia Cattani


1997. október 7. - kedd, 17 óra 56 perc
Diolen Mobi!
Kösz az ajánlatot, az Element of crime-ról még nem hallottam semmit, de elmegyek rá. Nem is tudom, láttam-e már dán filmet. Az Európa az volt, nem? Uppsz, azt nem is láttam.
HoD

StPaul,
Az Elveszett világra gondoltál? Én is láttam, de nem csalódtam. Megtanultam, hogy ezektől a filmektől nem lehet semmit várni, és csak a számítógépes animáció érdekelt a dologból, az pediglen rendben volt. Igaz, készült már így néhány film, de még nem untam meg :)) Majd az az idő is eljön, amikor már ezért sem megyek be a moziba. Az ID4-gyel ugyanígy voltam, sőt a kislyány is élvezte, pedig sehogy sem bírtam rávenni a Star Wars trilógiára - elaludt rajta :)
Férfias dühömet azzal próbálta csitítani, hogy minek nézzen festett műanyag modelleket és aranyszínűre fújt konzervesdobozokat (3PO), amivel természetesen vérig sértett. Úgy néz ki, hogy ez örök antagonisztikus ellentét marad közöttünk. Érdekes, hogy előző barátnőm nem sokkal azután távozott, hogy bejelentettem, valamelyik napot rászánjuk a Star Wars trilógiára :)
HoD, kultúrmunkás


1997. október 7. - kedd, 17 óra 43 perc
Dénes!
Én a magam részéről nem csodálkozom azon, hogy pl. St.Paulban nem ismerik a villányi borokat. Nézd, ezek a villányiak igazi, független kistermelők, akik évente fejenként mindössze néhány ezer palack bort termelnek. Lehetne többet is, de rosszabb lenne a minősége, ezért nem fognak többet csinálni. Az említett néhány ezer palack egy-egy borász-gazda össztermelése, azaz a jobb fajtákból 1000, max. 2000 palackot töltenek. Számukra komoly export-megrendelésnek számít, ha valaki mondjuk 40-50 kartonnal (x12 palack) akar kivinni az Államokba. És 600 palack bor csepp a tengerben egy 250 milliós országban - jó ha egy-két helyen kapható.
Egyébként nem igazán drága a boruk: a különlegességeket 10-15 $ körül adják, a legdrágább, de még bárki számára elérhető muzeális bort pedig 25-30 $ körül adták a Villányi Bormúzeumban. De el lehet képzelni azt is, hogy egy 15 $-os termelői árú bor mennyibe kerül, mire a tengerentúlon az üzletekbe, éttermekbe kerül. Nem 24 $-ba.
A villányi borok_széleskörű_ismertségén bőven lehet javítani, de abban biztos vagyok, hogy a nemzetközi szakma már számon tartja őket, mint mindenki mást, aki egy-egy brüsszeli, párizsi vagy más elismert rangos borkiállításon fődíjakat szerez.
Pl. a Bock-ék Le Sommelier Cuvée Barrique '91-es bora, tavaly kapott ezüstérmet Brüsszelben.)

A Tokaji és az Egri Bikavér épp úgy Magyarország sztereotípiái közé tartoznak, mint a csikós és a gulyás. Hosszú ideig fog tartani, mire ezeket a sztereotípiákat lebontják, hiszen maguk is hosszú évek, évtizedek (ha nem szazadok) alatt alakultak ki. Mindenesetre az előző rendszer nagyüzemi termelési gyakorlata rendesen felélte a magyar bor évszázadok alatt felhalmozott bizalmi tőkéjét. A villányiakhoz hasonló kistermelők mindössze néhány éve láttak újra munkához - és még jó néhány évig el fog tartani, mire visszaszerzik a magyar bor presztizsét. De a már (6-7 év alatt) megszerzett nemzetközi elismerések azt mutatják, hogy jó úton járnak, amikor az abszolút topot célozták meg. Ha ott jók lesznek, egyrészt a felállított minőségi mércével felfelé húzzák a többi termelőt is, másrészt a kevésbe kiemelkedő minőségű magyar borok is ismét keresetté válhatnak. Nagyon sematikusan ennyi a villányiak terve.
Azt még elmondom, hogy palackos bor exportunk az 1992-es mélyponról (271 ezer hl) 1996-ra csaknem megháromszorzódott, bár még így sem éri el az 1984-es csúcs felét sem, amikor 1664 ezer hl-t exportáltunk*, igaz elsősorban szocialista relációban és nem túl jó minőséget. Viszont a mostani export fő célpontja az USA, Nagy-Britannia (tavaly a legtöbbet oda exportáltuk), Németország, Kanada, és csak utánuk a keleti blokk.
Szóval hidd el, a világhír már meg van, a széleskörű ismertség az ami hiányzik, de ez egyhamar nem is lesz meg, mert egyáltalán nem céljuk a tömegtermelés.
Pirítós

*Adatok: KSH.


1997. október 7. - kedd, 17 óra 34 perc
döme!

ebből is láccik hogy hülye vagyok :)
de tényleg

téged írtalak alá.
Ma nagyon nem megy nekem.

TREX, aki nem döme :)))


1997. október 7. - kedd, 17 óra 27 perc
"Nekem nem kell, én írtam sk"
1997. október 7. - kedd, 13 óra 17 perc

megvan!!!! Az aki Lépes nevében ír.

na és?


1997. október 7. - kedd, 17 óra 18 perc
döme!
ejnye?
szerinted a smile mire való? és szerinted mire használják? szerinted én mire használom?
...
most mért sértődtél meg?

döme


1997. október 7. - kedd, 17 óra 1 perc
Az Istenke kalpagján az nem bokréta, hanem madárszar. :-)
Amigó


1997. október 7. - kedd, 16 óra 35 perc
DcsabaS
A fény hullámhosszánál sokkal kisebb teületekröl lép ki... na igen
A gerjesztett atom monochromatikus sugárzást bocsájt ki, ami lehet a fény tartományában, de a festékekre nem ez a jellemzö, hanem az, hogy elnyel és visszaver bizonyos spektrumot. Ebben az esetben viszont egyetlen atomnak nem lehet színe. A varázsló viszont festett.
2, Igazad van a fehér pontokkal az (x,0.5) tartományban, tehát az (x,0.5) gyürüben lehet 3 szín, vagy akár lehet tiszta fehér is, de a (0.5,x+1) gyürü csak két színü lehet.
3, Mivel a bizonyításnál az állításod fordítotjából indultam ki, tehát hogy nem igaz, feltételeztem egy ilyen kifestési lehetöséget, és mivel a következö lépésben kiderül, hogy úgyis mindegy ,ennek a köztes kifestésnek nincs jelentösége.
De lehet, hogy igen....., most már én is kezdek belezavarodni.

Na mivel a léghajó mást úgysem érdekel mint téged tehát:
Bizonyos néhány ezer m magasságból a horizont és a vízszintes között olyan kicsi a szögeltérés, hogy az emberi szem nem érzékeli, tehát velünk egy magasságban látjuk a horizontot. Lefelé tekintve a mélységet viszont érzékeljük, innen a homorúság látszata. Tovább emelkedve a szögeltérés novekszik, és megszünik az érzéki csalódás.

HAME


DDEmmaDénes

Tehát hiába jó a villányi bor, akkor is szar, mert MO szar, meg mi is. Mivel antik alkoholista vagy neked bizonyára ízlik a kaliforniai bor is.
Mint ahogyan a kutyám is megeszi a csontot, bár neki a sonka jobban ízlik.
Nekem meg ha Budweiser akkor a cseh, mert a tiétek kocsissör. (hiába a milliárd liter, akkor is csak ócska utánzat).
Meg az okosból is inkább a kártyást kedvelem, mert annak a zsebére megy, amíg ugye a kibicnek...

HAME1997. október 7. - kedd, 16 óra 26 perc
mulan!

nekem ugy tanították, hogy az alulról korlátos az alulról korlátos, a felülről korlátos az felülről korlátos, a korlátos meg alulról is, meg felülről is. ezért nem értem az eredeti kérdést.

az más kérdés, hogy a válaszomat sem értem :) mert a monotonitásnak a konstrukciómban egészen más szerepe van. (jelesül az, hogy ne oszcilláljon nekem itt össze-vissza, mer' akkor hogyan kötöm össze :)

a másik kérdésed: esmét igazad van, fáradt lehettem én, midőn leírtam, ne is gondolkodj rajta, hülyeség :)

malac


1997. október 7. - kedd, 16 óra 8 perc
Razzia!
Sajnos a tények néha fájnak:
Nem is olyan nagyon jó a magyar bor, ami nem jelenti azt, hogy nem jó,
Ha látnád az esztéblismentben azt az 1200 ( ezerkétszáz ) féle bort akkor kisebb lenne a mellényed, meg aztán olyan messze vagy, hogy nem a bort nem ismerik, hanem még a magyart sem. Trinidad, magyar, etiop mindegy.
A keleteurópai emigránst valóban nem hívják sehogy, az "ekszent" után egy réteg ( demokrata betanított gyárimelós ) aki konkurenciát lát a külföldiben elenged egy két "fucking foreigner'-t.
Ez ugyan az a kategória amelyik otthon " románozik" az erdélyiekre.
Az én köreimben ez nem divik.
A humor meg hol maradt?
Bornemissza, Colátnemissza, vizetissza, kávétissza
Denes.


1997. október 7. - kedd, 15 óra 56 perc
Máris délelőtt háromnegyed háromkor....
Mesmeg üzemel a hálózat (mekdógoztunk ám és nem MS hülyéskedett - most müxik, de mi. után megy hardveres az egyik szerver belsőségeit leporolni). Igyekszem szokásosnál is tömörebben, amíg lehet.

Malac, jó kérdéseid vannak!
"minden iranyból korlátos (a monotonitással erre utaltam)"
A monotonitásból korántsem következik az, hogy északnyugat felől is korlátos. Gondolj csak pl. az {1/x;| x>0, valós szám} (ebből sem tudom, mi fog átmenni - a vevőn múlik - eleme jelet és kétvonalas R-t nem kockáztattam meg) halmazra; szig. mon. csökkenő, és felülről nem korlátos.

"az alul/felült megoldja, ha egyszer fölfelé, egyszer lefelé húzom a szakaszt a
számegyenesről." - ezt elsőre nem értem.

"a kör széthúzásában nem értem, hogy hol is van a végtelen sík széle? :)" - ez benne a szép: nincs úgy széle, hogy "elértem a végtelen végére", ha olyan ötleted lenne, hogy le akarsz nézni a széléről. A végtelenbe húzom a pontot.

Mulan

Ofélia, aki siettében is kedves!
Szóval arrafelé is havazik. Időjárásfelelős mongggyon le! (Tkp. meg szeretem ám a munkámat)
Mulan

NyZ!
Megleptél!. Forrást nem adnád meg? (Vers ismerve, szerző nem.)
Mulan

1997. október 7. - kedd, 15 óra 37 perc
Az n2o gáz sajnos nem egészséges. Ne szipákoljátok. (Egyébként a habpatronban van.)
Adi


1997. október 7. - kedd, 15 óra 33 perc
TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX TREX te állat.
döme


1997. október 7. - kedd, 15 óra 31 perc
Végigolvastam, de nem találtam meg (általam nagyrabecsült) Lépesméz többek által elítélt
szövegét...
Nem lehetne megismételni?
kisbéka(z)


1997. október 7. - kedd, 15 óra 29 perc
14:24, maybe bori

semmiképp, faradt voltam, és külben is régen jáccottam :)

malac


1997. október 7. - kedd, 15 óra 21 perc
Ofélka!

Most mán én kezdek aggódni, de rettenetest.
Wobisztdú??
Az emilke meg csak nem jön............

Troppauer


Borik!

Hirtelen nagyon sokan lettetek. :-)
De nem baj, Boriból nekem sohasem elég.

Troppauer Bori


1997. október 7. - kedd, 14 óra 59 perc
ah so! Szóval Malac, elismerésem!
De nem lehet, hogy tegnap csak malacod volt?


1997. október 7. - kedd, 14 óra 24 perc
Igaza van Lépesméznek!
A földről csak a parasztok, az iparról csak a munkások, a pénzről csak a bankárok, a politikáról csak a politikusok, a temetőkről csak a halottak nyilatkozhatnak!
Naivus


1997. október 7. - kedd, 14 óra 14 perc
Pépesméz :)

TREX


1997. október 7. - kedd, 14 óra 11 perc
Gézám,
"Elképesztő, amit írsz. Ne felejtsd el, amit írtál és 5 év múlva olvasd el újra."
Nekem nem kell, én írtam sk. Esetleg ha Te... újra, +újra. És válaszolnál. Érdemben. Hogy mér kell eladni? Én 88-89-ben sokat voltam a parasztság köriben (Tudom, látszik a mozgásomon..). Mindenki aszonta: "vissza a földet.". Most is őket kéne meghallgatni, mer tán akik erről nyilatkoznak, nem mind parasztok - tisztelet a kivételnek (csak hogy meg ne sértőggyé).

Mulan Kedves,
ez most én, miszerint Ofélia.
Bocs, hogy még nem reagáltam. Node majd holnap!
Akkor lészen egy kis időm, most teljesen jégár alatt, rum nincs meg bernáthegyise, aki hozná:-)))) De holnap igyexem, Mindenkinek válaszolni (ez itt a fenyegetésnek az őhelye!)+ elolvasni az én nagy elmaradásaimat :-)))
Ofélia

Az előttem szóló meg a Lépesméz volt (az igazi:-)))


1997. október 7. - kedd, 13 óra 17 perc
Lépesméz,
Tőled, mint az előző kormány államtitkárától felelősebb hozzáállást vártunk.

Mókus őrs


1997. október 7. - kedd, 13 óra 4 perc
bori!

amivel tomikával játszottunk tegnap

malac


1997. október 7. - kedd, 12 óra 37 perc
Lépesméz!

Te nagyon buta ember vagy

Victor


1997. október 7. - kedd, 12 óra 29 perc
Lépesméz!

Sajnálom, de nem azonosulok a nézeteiddel. Sőt! Szerintem, neked valami hibádzik odafent, már ne haragudj, hogy így leírom.

Orsi


1997. október 7. - kedd, 12 óra 26 perc
Vers mindenkinek, aki szereti!

Az Ember, a Holdbéli! cipője ezüst néki,
És fehér, de fehér a szakálla;
Öve színarany, s glóriája van,
Ezzel ragyog ó-haja szála;
Köpenye selyem. Az ezüst terem
Ajtaját nyitja csöpp kulcsa,
S már ott oson elefántcsont-lapokon,
Folyosón-suhanó-suttya:

Pici lépcsőfokokon, mit Hold fénye fon,
Pók-művön pókos lábbal
S nevetve billeg, sandítva a Földet
Nézi, bűv vonzza bájjal!
Elege lett az ezüst minaret
Gyémánt-holt fogságából
Ember belebódul, ha elege-a-jóbul:
Gyerünk, próbáljuk máshol!

Kalandra fel hát! Amíg a szem ellát,
A Hold csupa drágakő csak,
Sok emígy, ami sok, s nem csudadolog,
Hogy a Holdbeli Ember is csélcsap,
Unatkozott - s határozott;
Leszáll innét, le a Földre,
Követve csak a Hold-sugarat,
Pók-ezüst létrán pörögve:

...

...Halászbárkán éledt fel.
Derék kicsi agg: no, yarmouth-iak
Vitték örömmel - fénylett
Jólelkű szemük, ő meg: mindenütt...!
Érezte, hogy él, ez a lényeg.

Vitték, mint halat, e hajnaliak,
Norwich-nak városába,
Rend-módja szerin’ kis drog, kicsi gin
Élessze - nosza, kocsmába!
Ám tervez az ember, ha nem kegyelemmel
Mindent Szent Péter végez:
S vasárnap volt, ki-ki még horkolt,
Nem készültek vendéghez;

Tűzhely ridegült, szép parazsa kihűlt,
Hold-Embert holt hamu vért csak,
Ezért utazott? Ily dermedten ott
A Holdon se hulltak az árnyak;
No de mondtuk, horkolt még fél Norfolk,
Másik fele máshol volt épp,
Igen úgy festett, senkit sem hat meg
A Holdrból csöppent vendég:

Mi kincsem van? Hát nagy búsan
Aranyos övét lecsatolja,
Avval kopog be, a gazda morog, de
Kis reggelire, egy mosolyra
Is érdemesíti - szívét se hevíti
Ez így, hát nem hogy a gyomrát,
De mindegy már; s a tanulság: kár,
Ha az ember otthagyja a Holdját!

Szóval ezt két nap alatt sikerült bekalapálnom! Megyek vissza hótakarítni!

Üdv
NyZ


1997. október 7. - kedd, 12 óra 11 perc
Malac!
Mi az a quake?
Bori


1997. október 7. - kedd, 12 óra 4 perc
mulan!

minden iranyból korlátos (a monotonitással erre utaltam)
az alul/felült megoldja, ha egyszer fölfelé, egyszer lefelé húzom a szakaszt a számegyenesről.

a kör széthúzásában nem értem, hogy hol is van a végtelen sík széle? :)

malac


1997. október 7. - kedd, 11 óra 26 perc
Lépesméz,

Elképesztő, amit írsz. Ne felejtsd el, amit írtál és 5 év múlva olvasd el újra.

Géza


1997. október 7. - kedd, 10 óra 45 perc
Elnézést kérek mindenkitől, de időhiányból teljesen rászoktam a konzervben válaszolásra. (Ez itt alant tegnap délutántól "ma reggel amikor hozzájutottam"-ig és majd talán elolvasom még délelőtt az azóta érkezettet is)
------
Malacka, Kedves!

"Alul" vagy "felül" problémádra: merről korlátos a sorozatod? Vigyázz: nem a korlátosságon múlik, hogy zárt-e! (De jó irányban kapisgálsz)

Mulan


Zuárd, Konyhamántárs!

Feltétlen írd meg a címet, ha már él!
Az egyes receptekre vonatkozó szerzői jog kérdését úgy szokták megoldani, hogy nem publikálják.
Ha valahonnan koppintott receptet publikálsz: a forrás korrekt megjelölésével elkerülheted, hogy Te sértsél szerzői jogot.
Probléma a megszerkesztett gyüjteménnyel lehet: az bizony védett "önálló szellemi termék", és kiadásához (akár neten is) korrekten tisztázni kell a feltételeket, fel kell tüntetni a (c)-t... Szóval macerás.
"Az én esetemben is igaz hogy a receptek" mondatod végét megírod?

Mulan


DcsabaS, Kedves!

Ugye nem haragszol meg, ha az új feladványodat kihagyom? Nincs benne kihívás.
Egyébként a rajzon (amit ugye itt nem tudok elküldeni) még ott voltak a nyilak, hogy forgattam én az egységszakaszt F körül, és úgy lett X-ből kör, de leírni már nem írtam le, mert már így is hosszú lett és akadémikus...

Nem szép Tőled, hogy konkrét megoldást adsz Malacnak: több öröme lett volna benne, ha magától talál (legalább) egyet. Másfelé indult, talán nem adja fel a próbálkozást. Egyébként abban igazad van, hogy nem határozta meg korrekt módon a feltételeket.

Mulan


Pirítós, Kedves!

Nem lehetsz annyira reménytelen, ha legalább már az egyszerűsítés magadtól eszedbe jutott! Tudod, hányaknak nem?

Mulan (aki 12 évig főállásban matektanár volt).


Malac, újra!

Én tényleg nem szándékoztam megoldani helyetted a problémádat. Tehát olyan példát nem is mondok, ami korlátos sorozattal...
Hanem: végy egy kört, fogd meg egyik pontját, és vidd el a végtelen sík szélére. (Az ilyen izét nevezzük parabolának.)

Mulan
------
Ofélia, Kedves?
Mi van veled? Se mail, se olvir... Időjárás?
Mulan


1997. október 7. - kedd, 10 óra 18 perc
sinusgörbéket akarok. Meg a bori kedvesét. húúúúúúú meg a mobil bézbólütőjét

na és?


1997. október 7. - kedd, 10 óra 9 perc
dcsabi!

minden ok, csak a "diszjunkt" hiányzott az axióma első megfogalmazásából :)

malac


1997. október 7. - kedd, 10 óra 8 perc
BORI! (aki éjszaka internetezik)

Köszönj be hozzám!(Tomika emlékére)

Bori(aki nappal internetezik)


1997. október 7. - kedd, 9 óra 53 perc
M I N D E N K I !!!

Tehát örömmel tudatom mindenkivel, legfőképpen azokkal, akik ismerik az érintett párt (netán),
hogy
1997. otóber 7-én, hajnali négykor MEGSZÜLETETT Lillus
Nagy Emese és Bagi Attila első számú gyermeke
4 kilóval és 60 centivel. A mama és a baba jól vannak.

Mindenkit üdvözöl: Bori, a nagynéni


1997. október 7. - kedd, 9 óra 50 perc
malac!

A kiválasztás egyértelműségét nem kell külön megkövetelnünk, minthogy a kiválasztási axióma diszjunkt (nemüres) halmazok tetszőleges rendszerére _IS_ állítja a kiválaszthatóságot, ahol pedig 1 elem csak 1 halmazt reprezentál. Nyilván ez a súlyos része az állításnak.

Hogy mire jó ez a kiválasztás? Például arra, hogy egy halmazrendszert a halmazok képviselőiből összeállított halmazzal helyettesítsünk. (Olyan, mint a képviseleti demokrácia. Legalább annyira jó is...) Sok esetben egyszerűbb levezetéseket tesz lehetővé, máskor meg bizonyíthatóvá tesz egyébként bizonyíthatatlan (de gyakran igaznak tűnő) állításokat. A halmazelmélet varázspálcája. Egy a bibi vele, nem biztos hogy igaz. Magyarán nem biztos, hogy minden halmazrendszerhez létrehozható a képviselők halmaza.

DcsabaS


1997. október 7. - kedd, 9 óra 46 perc
Diolen Mobi!

Még mindig drága vagy! Alkohol ivásra azért mégsem vetemedem két ok miatt:
1.) Megszületett ma éjjel a nővérem kislánya,
2.) Felhívott a kedvesem telefonon.

Csók: Bori


1997. október 7. - kedd, 9 óra 42 perc
bori!

mire számítottál attól, aki szegény tomikát ilyen hidegvérűen gyilkolászta quake-ben? ;)

malac


1997. október 7. - kedd, 9 óra 37 perc
Aki irsz a 7?-be döme
Nem az igazi vagy!!!!
Ti se dőljetek be!
Döme ÉN vagyok, a NAGY!!!!
Döme (ezentul mindig nagy d-vel fogom írni!!!!)


1997. október 7. - kedd, 9 óra 30 perc
Gyerekek! Mi ez az iszonyatos okfejtés hadjárat? Legalább egy szót értenék belőle...

Bori (a gyagyás)


1997. október 7. - kedd, 9 óra 21 perc
Piritós akarok lenni!!!

Egyértelmű, hogy a magyar bort nem ismerik. Az is egyértelmű, hogy nem exportálunk, mert a cégnél senki nembeszélni nyelv. Az is egyértelmű, hogy csak a franszia bort isszák meg. Aki amerikában bort iszik az sznob, vagy túrista. Ha egy magyar bemegy az iszteblismentbe és dimanc vájnt, mégpedig hangérjen sztaff, az gyanús. Ménem mén haza oszt iszik ott, ott úgyis van mindenféle, csak nem azé gyütt eddig, hogy itt ihassa meg a tévelygős magyar borát? Hogyanis híjják az amerikánusok a keleteurópai bevándorlókat (egy merőben őszinte komoly kérdés)?

Razzia Cattani


1997. október 7. - kedd, 9 óra 14 perc
na és!

Köszi a biztatást (kedd, 0 óra 12 perc), de már eddig is írogattam szaklapokba.
Egyébként egyetértek veled, hogy _arányait tekintve_ ez itt túl sok. De nagyon egyszerűen segíthetsz rajta. Írj Te is, mégpedig olyan dolgokról, amik érdekelnek és kapsz rájuk választ!
k.istyu-t és Hontalant egyébként nem mi üldöztük el (kérdezd meg tőlük, ha nem hiszed), továbbá nekünk egyáltalán nem csupán a színuszgörbe frekvenciája érdekes. De ha azt szeretnéd, hogy Neked is jobban tessen a rovat, azért leginkább Te tudsz tenni. Pl. mi érdekel mostanság?

DcsabaS


1997. október 7. - kedd, 7 óra 28 perc
dcsabi!

egy dolog ködös nekem ebben a kiválasztásban!
te nem kötötted ki, hogy a halmazrendszer diszjunkt halmazokból kell, hogy álljon, és ilyenkor nem mindig garantálható, hogy a kiválasztás egyértelmű legyen. mire jó hát ez a kiválasztás?

malac


1997. október 7. - kedd, 7 óra 26 perc
Al Capone!

"... Vasárnap hajnalban itt végzett vele egy hangtompítós géppisztollyal az ismeretlen gyilkos, aki egy csatornán mászott fel a második emeletre, és a bezárt ablakon keresztül lőtt. ..."
És akkor még lehet, hogy a lövöldözők voltak a jó fiúk!

DcsabaS


1997. október 7. - kedd, 7 óra 14 perc
AL Capone! Már azt hittem hazai sztori lesz. Mert az lenne érdekes. Reménykedjünk abban, hogy azt majd a szlovák lapok írják meg. Azok talán nem olyan kritikusak, mint a Népszabadság.

Fő Capone


1997. október 7. - kedd, 3 óra 7 perc
Mobilkám, bizonyítod Te azzal a hivatalos szövegeddel éppen eléggé. Inkább szoptass te is. Most végre visszakapcsolta a tanács a villanyt. Egy hónapig tudok veled beszélgetni. Ismered Lajosmizsét? Mert én azt ismerem jól.
A Te tereden a barátném dolgozott. De Lumpi is mondta, hogy a Mátyás tér nem buli, amikor visszajött. De rólad nem beszélt. Te is futtatsz?

Medol1997. október 7. - kedd, 1 óra 58 perc
Kedd 1:01
Olvasás után elmentem St. Paul DT-ban a Hasskell nevü esztáblismenhez, ahol a tehetösebb helyiek vásárolják az isteni nedüt.
Magyar bort kértem; volt nekik egy láda Egri Bikavér ( 92-es ) $5.80/üveg, meg néhány üveg Tokaji Aszu $11.95. Más választék nuku.
Miért? Ime a szakember válasza:
1/ Nem tudnak a magyarok eleget küldeni, igy a nagykernek nem éri meg,
2/ Néhány éve elrasztották a magyarok piacot olcsó kocsisborral $1.95/liter. Ezek után senki nem akar magyar bort venni,
3/ Az osztrák borbotrány sem használt,
4/ A Tokaji Aszun kivül egyetlen borlexikonban sincs szó más magyar borról.
Ha k. europai bort akarok inni akkor van neki nagyon finom román bora, valami Previat vagy mi $4.90-ért.
Eddig a válasz.
Az amerikai borkedvelök ( nem az alkoholisták ) átlagosan $24.00-et adnak egy üveg borért.
Ettöl a Villány bor még nagyon jó lehet, de azért a világhírrel még vigyázzunk.
Mivel én antialkoholista vagyok, igy csak vendégeknek veszek bort, s eddig a kaliforniai borokkal senkinek nem volt baja.
Hukk..:-)
Denes.
Most essetek nekem.


1997. október 7. - kedd, 1 óra 54 perc
HAME!

Azt vettem részleges megoldásnak, hogy felfedezted a feladat bizonyos nyitottságát. Ezt egyébként megerősítetted (hétfő, 21 óra 11 perc)-es fejtegetéseddel is. Habár akad benne hiba, pl. hogy "A láthato fény hullámhossza alatti méreteknek ugyanis nem lehet színe,". Hiszen gondold csak el, mind az a sok szép szín amit látunk, a látható fény terjedési hullámhosszánál sokkal kisebb területről - atomi méretekből lép ki! Továbbá a színkeverés lehetőségét az atomi méretű festékpontokkal hozod összefüggésbe, ami viszont szükségtelen. (Néztél már meg pl. egy Van Gogh képet távolról?) Ettől függetlenül érdekesnek tartom a véges méretű festékpöttyökkel lebonyolított gondolatmenetedet, habár nekem nem tűnik helyesnek:
2.) Ugyanis az (x,x+1) gyűrű csakis zöld-piros festése nem szükségszerű, hiszen a fehér középponthoz elég közel (egységnyi távolságnál közelebb) fehér színű pöttyök is lehetnek.
3.) Az viszont igaz, hogy ha találnánk pl. egy egységnyi sugarú, legfeljebb 2 színnel kifestett tartományt a síkon, akkor vagy valamelyik egységnyi sugár, vagy valamelyik húr biztosan megfelelne. Kérdés, hogy hogyan lehet ilyen tartományt találni? Nem látom világosnak, amit így vezetsz be:
"... tovább tágítva a köröket, világos hogy a (x+1,x+2) gyürü megint csak fehér lehet, különben találunk olyan pontokat az (x,x+1) és az (x+1,x+2) gyürüben amelyek azonos színüek és egységnyi távolságra vannak."

A léghajónál milyen geometriára és távolságérzetre gondolsz?

DcsabaS


1997. október 7. - kedd, 1 óra 37 perc
Brrrr!!!

Szóval szar nálunk a közbiztonság és gátlástalan a maffia? Ha így gondolod, akkor olvasd el ezt a cikket:

http://www.nepszabadsag.hu/Redakcio/Doc.asp?SID=1&IID=620&CID=60&AID=17791

Nem semmi.

Al Capone


1997. október 7. - kedd, 1 óra 32 perc
No emberek, akkor most élménybe számolok!
Mint azt említettem még pénteken: Villányba szólított a kötelesség, ahol a hétvégén borfesztivált akartak tartani, de nem-igen tudtak, míg meg nem érkeztem. Nem akartam kitolni velük ezért péntek este nyolc órakor elszántan nekivágtam a Trabantommal a Villányig vezető 200valahány kilométeres útnak. Lélegzetellállítóan gyönyörű tájakon hajtottam át, igazán kár hogy olyan rettenetesen sötét volt.
Kb. 23:34 magasságában érkeztünk meg a Wielandba(!), ami Villány becsületes sváb neve, minthogy svábok lakják a vidéket Mária Terézia óta. A főtéren már(még) állt a bál, a helyi szőlősgazdák kis pavilonokból mérték jó szívvel verejtékes munkájuk gyümölcsét: a Villányi vöröset a hűvös hegyi levegőtől poharaikba kapaszkodó, néhányszáz fős társaságba.
Néhány korábban érkezett barátom teli poharakkal várt minket - amelyeket érkezésünk örömére rögtön ki is ürítettek. Na ja - pestiek. Miután túl voltunk a baráti hátba- és orrbaveregetésen odatámaszkodtunk mind a hét feltalálható pavilonhoz, hogy mintát vegyünk jövetelünk tárgyából a Villányi vörösborból. Helyzetünket a “bőség zavara” kifejezéssel jellemezhetném, ha egyáltalán képesek volnánk bármitől is zavarba jönni. De mi nem zavarba, hanem Vilányba jöttünk, ahol az házigazdák mindent megtettek azért, hogy otthon érezzük magunkat.
Gyerekek, minket magyarokat nagyon szeret valaki, hogy ennyi csodálatosan finom bort adott nekünk, egy olyan iciripiciri helyről, mint Villány. Egy kis lista a helyben fellelhető mindenféle ízlést, igényt és pénztárcát kielégítő választékból:
Rozé, Kékfrankos rozé, Oportó rozé, Kékoportó rozé, Kadarka rozé, Kadarka, Siller, Zweigelt, Merlot, Oportó, Kékoportó, Kékfrankos, Pinot Noir, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon.
Ezt a sort nyugodtan meg lehet szorozni mondjuk 3-mal, minthogy mindez átlagosan három (‘94-es, ‘95-ös és ‘96-os) évjáratban is megkóstolható volt, valamint a _feltétlenül_meg_kell_említenem a “Cuvée” névvel jelzett, kevert borkülönlegességeket, amelyeket 2-4 féle bor megfelelő arányú vegyítésével bűvöltek össze, valamint az úgynevezett-“barrique”-jelzőjű fantasztikus borokat is, amelyeknek lényege, hogy bort még nem látott, vadonatúj hordókban érlelik, amitől egy kellemes, pikáns-fanyar ízt nyernek. Lehet szorozgatni, hány féle bort mutattak Villány vendégszerető szőlősgazdái, a messzeföldről odasereglett borbarátoknak. (És akkor még nem is beszéltem az itt fellelhető fehér borokról: Chardonnay, Hárslevelű, Olaszrizling, stb.)
Így ment ez két napig, csak szombaton kétszer annyian voltak. Naná, megjelent a Villányi Borrend mind a 44 tagja hagyományos öltözékében, a bemutatott borokat elbíráló sommelier zsűri, hasonlóan kicsípve, az első hordót csapra verő és ezzel a mulatságot megnyitó polgármester, na és természetesen én is ott voltan bőrjakóban.
Az egész környék összes falujából válogatott sváb népviseletekbe öltözött csoportok érkeztek lovon, lovaskocsin és teherautón, traktor-pótkocsin. Mindenki hozta a maga fúvós zenekarát és egy megbeszélt jelre felvonultak Villány svábosan tiszta utcáin. Volt ám zene-bona! Majd pedig hajnalig állt a bál - az ünnepet nem ismerő esti időjárás miatt kabátban ropták az emberek.
Mint kiderült a főtéren kiállító gazdák, “csak” a villányi bortermelők második vonalát prezentálták mennyei italaikkal. Az igazi Ászok saját pincéikben látták vendégül boraik rajongóit. (Egyébként az a furcsa benyomásom támadt, hogy Villányban és környéként kb. kétszer annyi pince és présház van, mint lakóház.)
Nagyszerű dolog volt elbeszélgetni olyan emberekkel, akik saját nevüket nyomtatják USA-ba, Nagy-Britanniába, Japánba és még fene tudja hány országba exportált boraik címkéire. Úgy tudnám leírni az érzést, mintha magával Levi Straussal dumcsizgattam volna. Mert ezek a gazdák - bocsássátok meg elfogultságomat - kb. olyat alkotnak borban, mint az öreg Strauss nadrágban (vagy walcerben).
Wunderlich Alajostól egy tüneményesen kedves, joviális mosolyú pirospozsgás gazdától megtudtuk, hogy mitől rozé a rozé, milyen sártapasztásos eljárással fedik le a kádakat évszázadok óta, mi a különbség a ‘95-ös és a ‘94-es Cabernet Sauvignon Barrique bora között, amelyek közül az utóbbi volt legnagyobb büszkesége, más ne mondjak a ‘94-est ugyan megkóstoltatta velünk, de csak kétnapi rábeszélés után volt hajlandó megválni két palackjától - minek utána látta, hogy nem fröccsnek, hanem karácsonyi csodának visszük haza.
Bock Józseftől, az egyik Ásztól a pincéjében, a borai között hármasban sétálgatva tudtuk meg, hogy mi a villányi borász küldetése, milyen fordított arányosság áll fenn a mennyiségi és a minőségi bortermelés között, mitől olyan jók a borai, hogy például Cuvée borai pesti Gundel Étterem egyik attrakciójának számítanak; hány év kell ahhoz, hogy nevet szerezzen és milyen nehéz megtartani azt.
És a többi név, Geréék az csaknem feketén izzó, rubint fényű Phoenix Cuvée gazdái; a nyájas Szemes gazda, kinek ‘95-ös Cabernet Sauvignon barrique-ja szintén nagy gyönyörűségünkre szolgált vagy a villánykövesdi Polgárék, akinél életem legelképesztőbb fehérborát ittam: egy Muskotály-Chardonnay Cuvée-t, amelynek illata a legfinomabb muskotály bort ígérte, belehörpintve azonban az előkelően száraz Chardonnay zamatával lepett meg!
A legszebb az volt az egészben, hogy ezeken az embereken látszik, hogy rajonganak azért amit csinálnak, a kisujjukban van a szakma, büszkék elért eredményeikre és mégis megmaradtak közvetlen, barátságos gazdáknak, akik még a magamfajta ugrimókus, buta, laikus kérdéseire is komoly, kimerítő választ adnak.
Hogy lássátok Villány hazai és nemzetközi presztizsét elmondom, hogy az elmúlt hat évben az Év Borásza magyar címet és díjat három ízben is villányi borász nyerte. Számtalan nemzetközi díjjal, arany, és ezüstérmes borral rendelkeznek; a villányi borok ma már csaknem olyan ismertek és elismertek Európa borszakértői és borbarátai előtt, mint valaha a tokaji volt. Azaz ma Villány jár az élen a magyar bor nemzetközi presztizsének visszaszerzésében. Dícséret és tisztelet a derék villányi sváboknak! Két év múlva ismét segítek nekik borfesztivált rendezni.
Pirítós

P.s.: Érdekes, de a két nap alatt nem láttam egyetlen igazán részeg embert sem, legfeljebb néhány laza spicceset. Valahogy olyan volt a hangulat, meg a társaság, hogy senki nem ivott annyit, hogy megfeledkezzen magáról és elrontsa a többiek estéjét, ünnepét.
Pirítós


1997. október 7. - kedd, 1 óra 1 perc
Medol!
Bizonyítsd be.

Diolen Mobi


1997. október 7. - kedd, 0 óra 41 perc
De qrva izgi, hogy a halmazokat kis elemeikkel renprezentálva elforgathatjuk és végül hátrébb léphetünk az agarakkal.
Ha a nyelvészek kaptak külön rovatot, ha a recepteknek most akarnak kiharcolni egyet, akkor a Dpucsroséknek is kéne egy kis zárt osztály az Interenetto mélyén.
Mert Mobil Dió nem tud aludni tőlük.
Én meg nem értem miért nem szaklapba irogatnak.Nem rossz, csak egy kicsit sok. Mer más má nincs is.
Hol a k.istyu, Hontalan és a többi. Nektek csak a szinusz görbe frekvenciája érdekes?

na és?


1997. október 7. - kedd, 0 óra 12 perc
húúúúúúúúúúú

1997. október 6. - hétfõ, 23 óra 32 perc
malac!

A pontos megfogalmazás némiképp függ a halmazelmélet konkrét felépítésétől, de a lényeg a következő:
Tekintsünk egy nemüres halmazokból álló halmazrendszert! A halmazokat elemeikkel is reprezentálhatjuk, vagyis ha megadunk egy elemet, akkor egyúttal az elemet tartalmazó halmazt is _kiválasztottuk_. Több elemet megragadva, egyszerre több halmazt is kiválaszthatunk. Véges halmazokra könnyen belátható, hogy akár a halmazrendszer mindegyik halmazát is kiválaszthatjuk, 1-1 elemük megadásával.
A kiválasztási axióma azt állítja, hogy tetszőleges nemüres halmazok rendszerére is igaz, hogy elemeik megadásával kiválaszthatjuk a rendszer összes halmazát. Mert hogy a fenti (logikusnak tűnő) dolgot nem lehet bebizonyítani olyan halmazrendszerekre, amelyek végtelen sok halmazt tartalmaznak!

Akik a végtelent nem folyamatként, hanem aktuális létezőként képzelik el, általában magától értetődőnek tekintik a kiválasztási axióma igazságát is. Mások teljesen elutasítják (az aktuális végtelen fogalmával együtt), ismét mások pedig csak részlegesen (bizonyos típusú végtelenekre) fogadják el.

A fizika pl. azt tanítja, hogy minél több (egyébként létező) dolog közül kell valamiket kiválasztani, az annál hosszabb ideig tart, és nem eleve biztos, hogy minden kiválasztási folyamat végbemehet véges idő alatt.

A "végtelen frekis szinuszgörbével" is az a helyzet, hogy a végtelent (frekit) aktuálisan létezőnek mutatja,
nem pedig egy olyan folyamatnak, amelyben a frekvencia minden konkrétan megadható véges határ fölé nő, előre megadható véges pillanatban.
Az aktuális végtelen egyszerű fogalmával csak addig tudunk értelmes műveleteket végezni, amíg a végtelent véges mennyiségekhez mérjük. Hogy egymáshoz is viszonyíthassuk őket, hátrébb kell lépnünk az agarakkal. (Lásd egy másik alkalommal.)
Ha egy véges szakaszon megengedjük a színusz görbe frekvenciájának növelését, és a szakaszhatárokat összekötjük, akkor az is megoldása lehet a feladatodnak.

DcsabaS
U.I. Köszi a bejegyzést!


1997. október 6. - hétfõ, 21 óra 17 perc
DCsabaS
Én eddig nem küldtem megoldást, ha csak nem vetted részleges megoldásnak azt hogy gonosznak tituláltalak.
Mivel megszólittatva érzem magam halljad hát ó gonosz nagy varázsló az én megoldásomat.
Az összes matamatikai megoldás a szines síkkal ami elemi (méret nélküli) pontokkal számol rossz! A szín ugyanis fizikai fogalom, és mérethez van kötve. A láthato fény hullámhossza alatti méreteknek ugyanis nem lehet színe, legalábbis nem meghatározható. Ha atomi méretü festékpontokkal dolgozunk, akkor viszont a három színböl rengeteg színt keverhetünk ki, ebben az esetben pedig már nem biztos a megoldás. Vagy ha a festékatomokat (azok meghatározhatók) szépen egymás mellé rakjuk háromszögben sárga, vagy fekete felületet kapunk (szubtraktív, vagy additív keverés) aminél bármely hosszúságú szakaszra ugyanolyan szinü a szakasz végpontja, mivel a sík egyszínü.
A reális méretü pöttyökre a következö a megoldásom: Próbáljuk kiszínezni úgy a síkot, hogy az állításod ne legyen igaz.
1. Vegyünk egy x sugarú az egyszerüség kedvéért köralakú pl. fehér "F" pöttyöt ahol x<0,5.
2. Rajzoljunk az "F" köré egy x+1 sugarú koncentrikus kört és fessük ki a (x,x+1) gyürüt olyan zöld és piros alakzatokkal hogy ne teljesüljön a feltétel. tovább tágítva a köröket, világos hogy a (x+1,x+2) gyürü megint csak fehér lehet, különben találunk olyan pontokat az (x,x+1) és az (x+1,x+2) gyürüben amelyek azonos színüek és egységnyi távolságra vannak.
3. ebben az esetben viszont az (x+1,x+2) gyürüben végtelen számú egységnyi szakaszt találhatunk. Ez természetesen bármely krumpli alakú kezdeti pöttyre is érvényes.

Más.
A léghajóra adott válasz nem jó. Nincs semmi köze a fénytöréshez. Próbáld meg geometriával, és távolságérzettel.

HAME


1997. október 6. - hétfõ, 21 óra 11 perc
Dilolen, te nem a félrevezetett, hanem a félrevezetők közé tartozol.

Medol


1997. október 6. - hétfõ, 19 óra 40 perc
szia!


1997. október 6. - hétfõ, 19 óra 23 perc
Mulan!
Le a kalappal a megoldásod előtt! :))

Piri!
Magyarázd el nekem, légy szíves, mielőtt félrevezetett szavazópolgárrá válnék, hogy miért kell megakadályozni a külföldiek termőföldtulajdon-szerzését?

DCsabaS!
Az, hogy a te és édesapád születésnapja is ugyanarra napra esett, rendkívül kivételes valószínűségű esemény, mondhatni antropológiai csoda! :)) Na jó, komolyan. Az első válasz: (1/365)^2. A második válasz: 1-366!/326!/(366^40). Hogy ez tizedestört formájában mennyi, nem tudom, és valószínűleg ki se tudnám ejteni.

Pirítós!
Ne bánkódj, ha tudsz osztani, még lehet belőled krupié :))

Bori!
A szerelmi bánat miatti folyadékvesztést megfelelő mennyiségű és sebességű szintetikus alkohollal tanácsos orvosolni. A Traubi nem az igazi, a felhasznált adalékoktól (töklé, pakura, galvániszap) kinő a második fejed is. Bár így talán több esélyed lehet Zaphod Beeblebrox-nál. A breakdance mutatványodhoz szívből gratulálok, már városszerte mesélik :)))

Diolen Mobi


1997. október 6. - hétfõ, 19 óra 17 perc
Géza,

"Akkora a tét földkérdés ügyében, hogy a kormánynak és holdudvarának még akkor is megéri kibulizni, hogy átjátszhassák a földet a külföldieknek, ha belebuknának. De még ez a veszély sem fenyeget."

Mongyad már meg mekkora az akkora? Merhogy a magyar parasztnak édesmindegy, hogy magyar vagy hottentotta a FÖLDESÚR, az tuti. Az a lényeg, hogy FÖLDESÚR.

Mint már mondottam, attó tartok, nem mindenik MAGYAR földesúr (ön)JELÖLTNEK van megfelelő mennyiségű befektethető píze, merhogy tán máshol kószál, esetleg még nincsen meg a megfelelő hitelfelvételi lehetőség (kamatmentes, bizonytalan időre).

Kábítás az egész föld-mizérija. Te meg eszed.

Lépesméz
PS.: Merhogy ha a földesúrnak megéri megvenni, a parasztnak mér nem éri meg megtartani? Mer nem jut tőkéhez. Azér, hogy mások majd jól fölvásárolják. Oszt akkor meg tökmindegy a szerencsétlennek, hová megy zsellérbe: magyarhoz vagy hottentottához Ennyi.

PS.: Lehet, mégsem mindegy. Lehet, a külföldi jobban fizetne.


1997. október 6. - hétfõ, 18 óra 32 perc
Sziasztok! Sokoldalúságom jeleként megjegyzem: itt is itt vagyok.

Bori


1997. október 6. - hétfõ, 17 óra 54 perc
dcsabi!

megemileznéd ezt az axiómát? (meg a többit)
ha ezt elfogadom, akkor egy végtelen frekis szinuszgörbe is megteszi, és ott nem is kell molyolnom, hogy hol kötöm össze.

" a zárt görbe végtelenségét csak akkor tudom garantálni, ha a lezárását követően is deformálhatom, nyújthatom (a végtelenségig), vagy pedig, a lerajzolt vonalat merevnek tekintve, csak ha azután kellene bezárnom a görbét, miután végtelen hosszúnak megrajzoltam (ez viszont időbe kerülhet...)"
eszerint jó lenne az én megoldásom is.

malac

mulan!

te mit javallsz? :)

malac


1997. október 6. - hétfõ, 16 óra 46 perc
malac!
A legfontosabb az, hogy ne aggódjál a megoldás miatt. Nem éri meg. Az ilyen feladványok jönnek-mennek, ha az egyik cserbenhagy, majd lesz másik. Ilyenkor az ember elmegy a barátaival valami csehóba, megismerkedik egy másik könnyű kis feladvánnyal, elviszi éjszakára, azt reggelre kutya baja! Amúgy férfiasan.

Tény, hogy én nem tudlak közelebb vinni a síkban végtelen hosszúságú görbéhez. Nekem erről olyan kérdések jutnak az eszembe, hogy ehhez pl. kell egy térben végtelen hosszúságú ceruza. Hiába, no: nem vagyok egy matematikus alkat. Kár, hogy ez csak akkor derült ki, amikor négy évnyi, heti 7 órányi matematikaoktatás után a cos 90° per cos 60° matematikai enigmára azt a választ adtam, hogy az eredmény 1,5 (mert cos-szal egyszerűsítek). Ekkor végleg lemondott az új utakat kereső Pirítósról a matematika tudománya. Azt mondták, ezzel a tudással max. anyakönyvvezető lehetek - csak az összeadás megy. Nem mondom, hogy jól esett, kicsit alulbecsültek, mert pl. osztani is tudok.
Hajihó.
Pirítós


1997. október 6. - hétfõ, 16 óra 32 perc
malac!

Te is kapsz egy piros pontot, helyes megoldás felismeréséért (hétfő, 9 óra 10 perc)!

A Te kérdésedre (Lehetséges-e rajzolni síkban végtelen hosszúságú zárt görbét?) a válaszom a következő: Ha megelégszünk egy korlátlanul folytatható eljárás megadásával, akkor igen. (Ha viszont nem fogadjuk el a halmazelméleti kiválasztási axiómát - ezt sokan teszik -, akkor nem. Ugyanis éppen a kiválasztási axióma fogalmazza meg (közvetve) hogy végtelen mennyiségeken végzett operáció is végrehajtható lehet. Ezt ugyanis bizonyítani nem lehet.)
A fentiek szerint a zárt görbe végtelenségét csak akkor tudom garantálni, ha a lezárását követően is deformálhatom, nyújthatom (a végtelenségig), vagy pedig, a lerajzolt vonalat merevnek tekintve, csak ha azután kellene bezárnom a görbét, miután végtelen hosszúnak megrajzoltam (ez viszont időbe kerülhet...).
Íme az eljárásom:
Tekintsünk egy egyenlő oldalú háromszöget, olyant mint a színezési feladatban. Ez zárt görbe, 3 egységnyi összhosszúsággal. Most módosítsuk a háromszög oldalait úgy, hogy minden oldal közepére egy 1/3 oldalélű kisebb szabályos háromszöget helyezünk, kifelé. Ez a zárt görbe teljes hosszát az eredeti 4/3-szorosára növeli. Az új síkidom 1/3 nagyságú oldalaira is megismételhetjük az előbbi ráépítést, ami a hossz ismételt 4/3-szoros növekedését eredményezi. Az építkezésnek sosincs konkrét akadálya (matematikai értelemben), vagyis akárhányszor meg tudom növelni a zárt görbe hosszát a 4/3 részére, ezért a hossz divergál.

Megjegyzés:
Ha nem kell a görbének véges időben bezáródnia, akkor tetszőleges önmagát nem metsző, divergensen növekvő hosszúságú görbe megfelelhet - a végtelen hosszúság elérését követő bezárással.

DcsabaS


1997. október 6. - hétfõ, 16 óra 31 perc
A gonosz varázsló sík-színezéséről (feladat, megoldás és új feladat):
===============================================
Egy varázsló befestette a végtelen matematikai síkot, mégpedig úgy, hogy a sík minden pontja piros, fehér, vagy pedig zöld színű lett. Ezen kívül semmit sem tudunk a festésről. Bizonyítsuk be, hogy a síkon biztosan található olyan egységnyi hosszúságú szakasz, amelynek végpontjai azonos színűek!
================================================
Többen is elértek értékes részeredményt (pl. Gorcsev (csütörtök, 14 óra 17 perc) (:-))), Heves Jeges (csütörtök, 21 óra 50 perc), Pepinke (péntek, 1 óra 52 perc és péntek, 13 óra 28 perc), NyZ (péntek, 7 óra 24 perc), Diolen Mobi (szombat, 2 óra 54 perc), és HAME (szombat, 13 óra 0 perc), de a végső megoldásig (ami nem a halál) csupán ketten jutottak el:
--------------------------------
Pucros Mackó bevezet (vasárnap, 1 óra 7 perc) egy alkalmas rombuszokból álló rendszert, amelynek segítségével belátja a gyökhárom távolságra lévő pontok azonos színét (hacsak nem eleve azonosak az egységnyi kisátló végeinél), majd e segédtételből bizonyítja be az egységnyi távolságra lévő azonos színek szükségszerű létezését. Megoldása GYÖNYÖRŰ, nagyon jó matematikai érzékre vall. Sajnos, általános iskolások aligha jönnének rá ilyen megoldásra, minthogy még nem sajátjuk a problémák lépésenkénti megoldására való törekvés (sokan felnőttként is egyből a totalitás óhajtják megragadni), másrészt a gyökös (irracionális) mennyiségektől is idegenkednek (hasonlóan a régi görögökhöz).
--------------------
Mulan megoldása (hétfő, 10 óra 54 perc) nagyon korrekt, szinte már az axiomatikus rendszerek szigorúságát idézi... Mindazonáltal nagy erénye, hogy a racionális érvelés nem hivatkozik holmi irracionális mennyiségekre (:-))), ezért a régi görögök, vagy akár a fiatalok is megérthetik!
------------------------
Érdekes, hogy sem Pucros Mackó, sem Mulan nem folyamodott forgatáshoz! (Hiába, kísért a geometria statikus szemlélete.) Mert mondhatnánk pl. ezt is:
Ha lerajzolunk egy rombuszt, amely két egységoldalú háromszögből áll, akkor legalább 2 azonos színű csúcsa biztosan lesz (4 csúcs, 3 szín) és ha nincs triviális megoldás, akkor a nagyátló csúcsai lesznek azonos színűek. Most forgassuk meg a rombuszt a nagyátló egyik vége körül! Ha eközben sem találunk triviális megoldást, akkor a másik vég egy akkora (azonos színű) kört ír le, amelyen előbb-utóbb könnyedén találunk egységnyi hosszúságú, azonos vég-színű húrt.
------------------------
(Mindkét megfejtő kap egy hatalmas piros pontot - középre!)
------------------------
Heves Jeges és NyZ valószínűségekkel próbáltak operálni. Ámde az 1 valószínűség még nem a bizonyosság, a 0 valószínűség pedig nem a lehetetlenség - bármilyen furcsa is! Hogy a "valószínű" és a "biztos" közötti különbség világosabb legyen, tekintsük a következőt:
Mint kiderült, Mulan, édesapám és az én születésnapom is ugyanarra a napra esik. Vajon mennyire kivételes esemény az ilyesmi?
==================================
Mekkora az esélye egy 40 fős évfolyamban annak, hogy akad legalább 2 diák azonos szülinappal? Mekkora lenne az esély egy 80 és egy 120 fős évfolyamban?
Könnyítés: csak egy 367 fős osztályban fordul elő BIZTOSAN ilyesmi.
==================================

DcsabaS


1997. október 6. - hétfõ, 15 óra 47 perc
Mackó, Mulan:

Nos, igen. Én csak a pont környezetével foglalkoztam, pedig a pont egy egész rácsot határoz meg. És mint tudjuk, ott túl a rácson egy más világ van ...

Pepinke


1997. október 6. - hétfõ, 15 óra 46 perc
Kedves DcsabaS

Nem Tabajdról, Zuglóból. Van egy nicknamerokonom Tabajdon?

Zuárd

Kedves Mulan

Kaja kérdésben igazad van, merőben újat kitalálni majdnem lehetetlen. Ezért a jogi problémákat nem nagyon értem, Ha egy receptben megváltoztatok 2 szót, akkor már nem ugyanaz nem? Másrészt ha ízelítőnek felraknánk 1-2 receptet v.melyik könyvből vagy ujságból, annak reklámértéke is lehet. Az én esetemben is igaz hogy a receptek Van weblapunk, de még nem készült el teljesen. Ha "nyitunk" megírom a címet, és lehet publikálni a recepteket.

Zuárd


1997. október 6. - hétfõ, 15 óra 42 perc
Mennyetek a francba a sok hülye találóskérdéssel, meg a szószátyár megoldásokkal.
Nem elég, hogy a 7? elhülyült? Ma már alig van néhány értelmes ember itt a többi az tojásfejü .
Gracza


1997. október 6. - hétfõ, 15 óra 28 perc
Mindenki toluljon!
(főleg, ha malac verseket akar olvasni.)

TREX


1997. október 6. - hétfõ, 14 óra 58 perc
mulan!

perszehogyigen! :)

én azt találtam ki, hogy felveszek egy monoton korlátos számsorozatot, es a mentén állítok szakaszokat. csak az a baj, hogy nem tudom, hogy "alul", vagy fölül kötöm össze a két végét...

malac


1997. október 6. - hétfõ, 14 óra 52 perc
Kedves, drága Mogorva!
Régen mengedték, azaz GG megngedte, zs. nem engedi. Igy iztelen, nem ez a valós kép. Ti fiatalok, vagytok, a fiatalok játékosan vitatkoznak, amikor már nincs argumentum, amikor már elfáradtatok, akkor..., akkor a zöld hernyó táncol a vörös lobogón, a lyukas posztó a villa köré tekeredik, beugrotok a Winchesterbe két pofa borsodiért......Netán a kérdések teszik? Akkor meg olyan kérdések kellenek! Ezek SZAR kérdések, ill. nem is kérdések.
kotány
u.i. vagy itten csupa öreg ember van (velem együtt), pedig a képes beszámolók nem ezt ábrázolják. Van még időtök.. bocs csak az van.


1997. október 6. - hétfõ, 14 óra 47 perc
Malacka, Kedves!

A találóskérdésedet már más is megválaszolta, de a második talán nem ennyire közismert. Ha nem csak DcsabaS válasza érdekel: igen, lehetséges. Részletek?

Mulan


1997. október 6. - hétfõ, 14 óra 2 perc
TREX, nem tom hol a kórságban van a telefonszámod, de:

_A vers-L-ünk Fórum kapuit kitárta_, tolulhacc.

Lépesméz


1997. október 6. - hétfõ, 14 óra 2 perc
Dear András!

Micsoda hülyeség ez? A 7? azért 7?, mert egy adott kérdés körül forog a téma egy héten át.
Ha ez neked ellenszenves, egyszerű a megoldás.
Hagyd meg ezt a területet a citromsavanyú és búvalbaszott pofájú hüjéknek! Ha nincs kedved beállni egy sorba, akkor állj másikba. De azért nem kéne lemarházni, azokat akik a másik sorban állnak. Én speciel qrvára utálom a Kiskegyedet és a Meglepetést, ezért hát qrvára nem olvasom őket.
Viszont nem is hülyézem le azokat akik olvassák.
Meg akik a homok titkait és a Dallast nézik. Magánügyük. Ehhez azonban szükségeltetik némi intelligencia. Na meg tolerancia. Úgyhogy....


Amúgy a világot pedig igenis qrvára meg kéne már váltani. Vagy legalább megpróbálni. Elkéne már kezdeni.

Mogorva
akinagyonnemérrádefelbosszantottákdemárisrohan1997. október 6. - hétfõ, 13 óra 45 perc
piritócs!

nekem teccik mind a három, és kiváncsi lettem a többire is :)))
de a jó az télleg az annya :) ahogy kedves anonim kollégánk volt oly kedves megírni.

abból sem származik (remélem) bajunk, ha tudunk, abból sem, ha nem. csak abból, ha nem tudunk válaszolni a kérdésre. mer akkor a malac begolyózik :) (if i'm not already...)

malacos
ui: ja, ugye nem találtad túl egyszerűnek a feladatot? a másodikra nincs javallatod?


1997. október 6. - hétfõ, 13 óra 2 perc
Gyerekek, hogyan lehet új elektrónikus lapot indítani? Nem vagyok ujságiró, nincs weboldalam, pénzem sincs, de állatira rühellem a 7?-t. Pedig valamikor jó volt, mert nem lehet mindig citromsavanya, búvalbaszott pofával egy hüje kérdésre válaszolgatni, ill. bólogatni. Kell a kikapcsolódás, a lazitás! Ez dobja fel a műsort, mert hát szórakozni jövünk ide, nem a világot megváltani. Arra van elég balfasz, ne akarjatok már közébük állni. Pedig egyikőtök, másikótok nyugodtan odaállhatna közéjük!
Kotány András
kotánya@vruk.aol.com


1997. október 6. - hétfõ, 12 óra 22 perc
Géza!
Hát akkor majd én lyól megmondom a tutit Keleti ügyes Baja okán:
Keleti György a Leiningen család távoli, Baross téri ágának sarja. Egyértelmű a személyes érintettsége az aradi vértanúk ügyében - főleg, mivel valójában az Ő ük-üknagyapját várták a vesztőhelyen 6-ra, de a vonatok (sín híján), már akkor senem voltak pontosok, ezért az unokaöcsi, a Karcsi gyerek ugrott be késlekedő nagybácsi pár perces szerepébe.
Baja Ferencnek sokkal egyszerűbben felvázolható pannonhalmi nexusa: 1000 éves vodka és kisüsti gyárat akar létesíteni az apátság kellemes, mediterrán éghajlatáról híres pincéjében.
Pirítós

malac!
Van egy nagy rakás megoldásom. De az első nyolc nem tetszik. Ezért kezdem a kilencediknél.
9. Adoptálás. Az karambolozó orvos apa örökbefogadta és nevére vette a gyereket kéthónapos korában. A műtőorvos a vérszerinti apa, annak idején kinyomoztatta, hogy elvált, majd hamarosan nyomtalanul eltűnt felesége hová költözött a városból. Kiderült, hogy sehova, csak megint feleségül vették, és új férje nevén, holmi “-né”-nek álcázva rejtőzött el a világ optikusért kiáltó szeme elől. Ezután az orvos lépésről lépésre figyelemmel követte gyermeke fejlődését. Az oviban ovizsaruval, a suliban a beépített hét per hetesekkel követte nyomon a gyerek tanulmányait. És ő, igen ő az, aki minden karácsonykor mikroszkópot küld gyereknek a 8 éve halott Béla bácsi nevében.
10. Pályamódosítás. A traumatológus azelőtt nőgyógyász volt, de egy műhiba kettétörte ígéretes mélységekbe törő karrierjét. Rosszul diagnosztizálta egy páciensét - nevezetesen azt állapította meg, hogy NEM terhes. Nagy volt a csodálkozás néhány hónap múlva. Csodálkozott az asszony “Hiszen a doktor úr azt mondta, hogy csak megszondáz...!” Csodálkozott a férj (orvos) is: “A szentségit! Hiszen nekem két éve elkötötték...” És csodálkozott a szakma is: “Na de egy ilyen randa nővel...!?”
Sajnos az orvosetikai, szakmai bizottság sem fogadta el a védekezést, mely szerint a vizsgálat lefolytatásakor a páciens laboreredményei a negatív diagnózist erősítették meg és hogy valószínűleg a rosszul sterilizált szonda okozhatta a problémát. A védekezést azzal ütötték el: “A kolléga úr majd megtanulja, hogy hova dugdossa a mocskos szondáját.” Nem is csoda hogy baleseti hentes (pardon: sebész) lett szegényből. A traumatológus nyugodt ember. Ki az aki megmondja egy 60 centis harántirányú, bal válltól-jobb csípőig tartó vágásról, hogy a véletlen megcsúszó szike, vagy a szembejövő kaminyon gyújtáselosztója okozta (-e)?
11. Végül volt egy iszonyatos ostoba, teljességgel lehetetlen és méltán nevetséges megoldási elképzelésem is van, amelyet csak azért írok ide, hogy okuljanak a többiek, mekkora hülyeséget is ki lehet találni megoldásként.
Az eset csehszlovákiában történt, ahol - mint a Kórház a város szélén c. sorozatból megtudhattuk - nőket is alkalmaznak baleseti sebészként. Azaz, a műtőbe lépő traumatológus orvos nem doktorov (apa), hanem doktorová (anya) volt és az ő arany pici (- darabokra szakadt) kisfiát kellett volna összefércelnie - amihez sem gusztusa, sem szabásmintája nem volt.
Más:
Megriasztottál ezzel a síkban végtelen hosszúságú görbével. Meg azzal, hogy “lehet-e ilyet”. Származhat abból valami bajunk, ha nem lehet?
Pirítós


1997. október 6. - hétfõ, 12 óra 3 perc
spirit,

akkor mondd meg légyszi, hogyan szavazzak majd a kormány kérdéseire, ha meg akarom akadályozni a külföldiek földszerzését ? Mert a nem szavazat, nem fogja megakadályozni.

Piri


1997. október 6. - hétfõ, 11 óra 57 perc
Spirit!
"Egyáltalán az a 200 ezer ember tudja, hogy miért írt alá?"
Remélem, igen.
Lehet azért hülyeségeket is állítani. Ezzel azonban az ember magát járatja le.
És te is ezt teszed.
Gondolkozz el ezen.

K.B.


1997. október 6. - hétfõ, 11 óra 54 perc
Kedves Bajkon et.!

Az oviban még nem volt Internet...
De ahogy Magyar Bálintot ismerem, LESZ!

Géza


1997. október 6. - hétfõ, 11 óra 38 perc
Gyerekek ki érti zs.-t? Az a feladat, hogy a 7? dögöljön meg? A stati egyértelmüen mutasssssa. Vagy zs. nagyon el van foglalva a rádióval? Személyzetis..., akarom mondani Hjumenmenedzser, nem akar zs. kilépni?

1997. október 6. - hétfõ, 11 óra 30 perc
Hét Válaszoltak
34 : 123
35 : 171 (GG egyéni csúcsa, egyben európa és világcsúcs)
36 : 136
37 : 127
38 : 95
39 : 52
qtya


1997. október 6. - hétfõ, 11 óra 17 perc
Kedves Géza!
1. Arad is keleten van.
2. Pannonhalmán még nincs vodkagyár.

Naivus


1997. október 6. - hétfõ, 11 óra 11 perc
Gééééza !

Vajon mi köze lehet egy honvédelmi miniszternek kivégzett honvédtisztekhez?

Jó kérdés, de nem itt, hanem e még az oviban kellett volna feltenni az ovónéninek, vagy a dadusnak.

bajkon úr


1997. október 6. - hétfõ, 11 óra 6 perc
malac,

Az annya !


1997. október 6. - hétfõ, 11 óra 2 perc
Piri,

Akkora a tét földkérdés ügyében, hogy a kormánynak és holdudvarának még akkor is megéri kibulizni, hogy átjátszhassák a földet a külföldieknek, ha belebuknának. De még ez a veszély sem fenyeget.

Géza


1997. október 6. - hétfõ, 11 óra 0 perc
DcsabaS!
Mivel azért már a hétvége is ott volt gondolkodni, és rendesen közelítenek is a megoldások, talán immáron nem rongálom a ferbádogot.
Mj.: Ha rajzolni is lehetne, mennyivel rövidebb lenne az egész...
------
(I.)Tegyük fel, hogy a síkon nincs olyan egységnyi szakasz, amelynek a két végpontja azonos színű.

(II.)Válasszunk ki a síkon egy tetszőleges F pontot (mondjuk, fehér színűt), és vegyük fel az F középpontú, egységsugarú kört.
(III.) Ezen a körön az "(I.)" feltétel értelmében csak az F-től eltérő színű pontok lehetnek (azaz pirosak és zöldek).
(IV.) Tekintsük a "(II.)" kör valamely egységhosszúságú ZP húrját; az "(I.)" feltétel és "(III.)" értelmében ennek végpontjai közül az egyik piros, másik zöld.
(V.) Tekintsük a ZP szakasz mindkét végpontjától egységnyi távolságra levő pontokat (a szakaszra, mint egyik oldalra állítható egyenloldalú háromszögek harmadik csúcsa): ezek egyike F, a másikat nevezzük X-nek.
(VI.) Az "(I.)" feltétel szerint X, mivel P-től és Z-től egységnyi távolságban van - csak fehér színű lehet.
(VII.) Tekintsük a (II) kör összes egységsugarú húrját, és a hozzájuk tartozó X pontot. Az X pontok mértani helye egy újabb F középpontú kör, amelynek minden pontja F-fel azonos színű (fehér).=>
(VIII.) A (VII.) kör minden egységhosszúságú húrjának mindkét végpontja fehér, tehát azonos színű.
(IX.) A (VIII.) állítás ellentmond az (I.) állításnak, tehát az (I.) állítás hamis: van olyan egységnyi szakasz a síkon, amelynek a két végpontja azonos színű.
-----------------------------------------
Mj. A fentiekből az is következik, hogy a síkon _végtelen sok olyan egységszakasz van, amelynek a két végpontja azonos színű_, hiszen már ennek az egy fehér körnek végtelen sok egységhúrja van.

Mulan


1997. október 6. - hétfõ, 10 óra 54 perc
Piri ! (kedves)

Tulajdonképpen min fortyogsz?
Most azon vitatkozik a kormányoldal és az ellenzék, hogy a nép milyen bamba?

Ha nem megfelően fogalmazott kérdést tesznek fel neki , akkor nem is tud választani? A vita és az aláírásgyűjtés csak azt igazolja, hogy az ellenzék a népet butának tartja.

Egyáltalán az a 200 ezer ember tudja, hogy miért írt alá?
Ezzel az egésszel az ellenzék nemcsak magát járatja le , hanem a szavazókat is, mert feltételezik, hogy nem fogják fel a kérdéseket.
És te is ezt teszed.
Gondolkozz el ezen.

spirit


1997. október 6. - hétfõ, 10 óra 53 perc
éjjen a pucros maci! elhozta a feloldozást :)))
gonosz varázsló!

bosszúból én is feladok egy ványt, aminek dcsabi nem adhatja meg a megfejtését :)

=================================================
orvos apa és fia egy kocsiban autókáznak az autópályán, mikor is balesetet szenvednek. kijönnek a mentők, és elviszik mindkettőjüket, két különböző, és egymástól eléggé távoli kórházba. az apa csak könnyebben sérült, de a fiút azonnal operálni kell. az orvosok nem operálhatnak családtagot, és mikor az orvos belép a műtőbe, egy pillantást vet a srácra, így szól sajnos nem operálhatom, a fiam.
hogyan lehetséges ez?
=================================================
(style copyright by dcsabas ;)

malac

dcsabi! szerinted lehetséges rajzolni síkban végtelen hosszúságú zárt görbét? nekem van ötletem, de nem vagyok benne biztos, úgy érzem kicsit sántikál a konstrukcióm...

malac


1997. október 6. - hétfõ, 9 óra 10 perc
DcsabaS, hát Te is!
Igen, Achilles napján.
Mulan

Jeges Heves, Kedves!
A valség talált, a matlogot is kisütöd?(legjobb persze paprikás lisztbe forgatva, oregánósan nem olyan jó).
Mulan

Kedves Zuárd!
Persze, hogy érdekel, és én is nagyon-nagyon szeretnék gasztronómiai rovatot. Tavaly valamelyik T. szerk. emlegette, hogy ő is szeretne, de aztán mély hallgatás következett a kérdésben.
A szerzői jogokkal valóban lehetnek problémák, de alig hinném, hogy megoldhatatlanok.
A gombás receptemtől valóban egy sonkányiravan a Carbonara, de az a füstölt hús (vagy szalonna) erősen megváltoztatná a jellegét. Egyébként más irányból (Alfredo) fejlődött ki több áttételen keresztül.
Egyébként nem hiszem, hogy sok olyan sugo-t vagy pizzakombinációt tudnék kitalálni, amit előttem még senki nem csinált - legfeljebb nem ismerem őket. Mint ahogy nyilvánvalóan az általam ismert receptek 99%-át nem én találtam ki, legfeljebb egyéniesedett kissé az idők során.
Mulan

NyZ, Kedves!
Ez az _ennél is "újabb" korában_ az én koromban már olyan kedves bók, hogy már csak ezért is :-))))
Mulan


1997. október 6. - hétfõ, 9 óra 9 perc
Én még most sem akarom elhinni, hogy ezek a ganék leszarják majd 300 ezer ember akaratát és a saját ravasz álkérdéseiket fogják népszavazásra bocsájtani. Ti meg itt hülyeségekről locsogtok megállás nélkül!

Piri


1997. október 6. - hétfõ, 8 óra 58 perc
Bori Te Drága...

Azt hiszem, (nem, nem hiszem, TUDOM)
Édes vagy !!! +beszélhetjük :)))
Utálom a 7végéket !!!
Nélküled...


1997. október 6. - hétfõ, 8 óra 49 perc
Én csak azt szeretném tudni, mi köze van Keleti Györgynek az aradi vértanukhoz?
Továbbá, mi köze van Baja Ferencnek Pannonhalmához?

Várom az összefüggéseket feltáró soraitokat.

Géza


1997. október 6. - hétfõ, 8 óra 48 perc
Mi lesz vajon az új kérdés? Minek kell ellentmondani? Mire kell a
legmeghökkentőbb és tőlünk legtávolabb álló, minden alapot nélkülöző választ
adni? Úgy izgulok.
én


1997. október 6. - hétfõ, 8 óra 42 perc
Diolen Mobi!

Képzeld, szombaton buli volt nálunk. Igaz, nem az enyém, hanem a bátyámé. Persze én voltam a háziasszony. El is határoztan egy életre, hogy én, házibulit, ennyi emberrel, SOHA!!! Az ismerősöm ismerősének az ismerőse is ott volt. Az ötven emberből legalább hatvankettőt nem ismertem. A sűket őregek a haz másik felébe voltak elszeparálva, őket nem nagyon zavarta a hangerő. A szüleim 10 óra körül jöttek meg, őket meg benyomorítottam a saját szobámba a galériámra aludni. A szobám aránylag hangszigetelt, de ami a konyhában zajlik, azt tisztán hallani. Így tehát ők sem igazán tudtak pihenni, arról nem is beszélve, hogy én meg a bátyám olykor hol ezért, hol azért, ilyen vagy olyan formában zargattuk őket. Szerelmi bánatom ellenére (melyet az első két órában részben kikönnyeztem magamból) jól kitáncoltam magam, annyira, hogy izomlázamból kifolyólag a nyakamat alig bírom megmozdítani. (Nekem valahogy mindig a nyakamban támad izomlázam)

Ps: Kakaót is készítettem, de sajnos nem volt olyan sikere mint a különféle alkoholoknak. Azért elfogyott!

pussz: Bori


1997. október 6. - hétfõ, 8 óra 24 perc
Pirítós!

Vettem, jegyeztem, köszöntem.

Bori


1997. október 6. - hétfõ, 8 óra 8 perc
Tomika!

Megtaláltad a pénteki üzenetemet? Kb 18 óránál kell keresned, valamivel hamarabb. Gondoltam rád a hétvégén, sőt hiányoztál is. Ma ha gondolod találkozhatunk. Hívj fel!

Puszi: Bori


1997. október 6. - hétfõ, 8 óra 6 perc
HoD !

Igazán köszi az ajánlatokat, a nagyrészét természetesen láttam, és éppen tegnap döntöttem el, hogy az új Vudit is megnézem.

Lehet, hogy az vette el a kedvemet, hogy berángattam az asszonyt a Spílberg II-höz. Nem kellett volna.
Amúgy én DD válaszára lettem volna kíváncsi ;-).

Ezeket az ajánlott filmeket amúgy én nem tekintem tipikus "holivudinak", de igazad van amerikaiak.
Sajnos a szappanáradatból, és egyéb áradatból úgy kell kimazsolázni a jobbakat. Bécsben ritkán járok, akkor is inkább a múzeumokat bámulom (miután ugye megvettem a videjót :-))) ). A baj csak az , hogy ott is kitört a Sissy és Ferencjóska láz. Nem beszélve Mócártról.
Már várom, hogy itt is mikor lesz Erkel csoki és Bartók likőr.

St. Paul


1997. október 6. - hétfõ, 7 óra 13 perc
Szolgálati közlemény II.

Utólag is üdvözlöm az olvirban feltűnt összes autóbusz sofőrt. De azt az egyet mindenképpen, aki ráadásul nem is nickname-el, hanem a sajátjával jelentkezett. Ideje volt. Elkelne a józan hang.

rezsőgyalogos


1997. október 6. - hétfõ, 2 óra 25 perc
Ha valakit érdekel autóHIFI, az menjen be az apró-
hirdetésekhez !!!


1997. október 6. - hétfõ, 1 óra 56 perc
Testvéreim az urbanizációban! A VÉSZ titkár ölel benneteket a keblére, s bár a diszkrimináció egyre fokozódik a nyakaskálvinista-képzőn mi változatlanul összpontosulunk: ÖSSZ pont

1997. október 5. - vasárnap, 19 óra 21 perc
Testvéreim az urbanizációban! A VÉSZ titkár ölel benneteket a keblére, s bár a diszkrimináció egyre fokozódik a nyakaskálvinista-képzőn mi változatlanul összpontosulunk: ÖSSZ pont

1997. október 5. - vasárnap, 19 óra 20 perc
Valamennyi kívánságotok így teljesüljön, mint az enyém itt az Olvírban! Örülök Nektek!
NyZ:
Ne aggódj, nem kell a Cavington! Még nem írtam Neked, de most pótoltam. :-)) Búfelejtőnek egy versrészlet - Arany János: Enyhülés
„Kél és száll a szív viharja / Mint a tenger vésze;
Fájdalom a boldogságnak / Egyik alkatrésze;
Az örömnek levegőjét / Megtisztítja bánat,
A kizajlott búfelhőkön / Szép szivárvány támad." A többit emilben...
Mulan:
„Kicsit törtem a fejem, mit jelenthet ez az élőben... Vers Elek ellentétét?" Nem egészen, mert Vers Elek ellentéte Próza Róza:-)) Csak azt akartam jelezni, hogy előző hozzászólásom „konzerv" volt, míg a rákövetkezőben számba vettelek Benneteket (élőben :-)) A receptet még nem próbáltam, de nagyon élénk a fantáziám (szakképzett agykontrollos volnék, vagy mi...:-))) No de Te sem maradtál adósom, én is elgondolkodtam mi is lehet az a valség. Aztán arra jutottam, hogy magyarulez valószínűleg valószínűségszámítást jelent.:-)) Talált?
TREX:
Versed most is tetszett, mint máskor, / Szívesen olvaslak bármikor, bárhol.
Ha kötetben kiadod, légyszives szóljál, / Mert aki megveszi, biztosan jól jár. :-))
Pepinke, Trixi:
Jut eszembe, nem felejtettem el megköszönni Windows-fórumbeli segítségteket, csak még nem tudom mire jutott a kolleganőm otthon. De feltétlenül beszámolok, addig is köszönöm.
Malac:
Versed remek, s nem botor / De mitől ily búskomor?
Belül szinte már fájlalom, / Hogy Benned ekkora a fájdalom.
Pirítós (péntek 17:42): Soridat esmét nagy élvezettel olvasám... :-))
DD (péntek 15:52): ismét sikerült meglepetést okoznod, a gasztronómiai túrákat is nagyon szeretem. Kösz! :-))
Razzia Cattani:
„Ismerlek?... Kép vagy; lehetünk–e mások / egymásnak, és ki lát a kép mögé?
Bár lelket párolognak a vonások, / mint e vászonra festett alaké,
hol a festőnek lelke s a modellnek / ködben villódzik, mint hold udvara,
mely fátyol és sugár egyszerre, s elfed / miközben világítana." (Babits)
Végül, de legelőször Ofélia:
Az elvonókúrával azért csak próbálkozom serényen :-)) Köszönöm hogy Malacot szólásra bírtad, ugye érdemes volt? Remélem ebben máskor is tettestársak leszünk...;-)) (Emil lesz.)

Sziasztok: Heves Jeges
(Emilem emilyen: hjeges@rocketmail.com)


1997. október 5. - vasárnap, 17 óra 59 perc
helyi idö 16,56. kiváncsi vagyok mikor kerül föl, és milyen idövel.
kiváncsi fáncsi


1997. október 5. - vasárnap, 16 óra 56 perc
A hétkérdés nem döglött be, csak amíg meg nem érkezik a főcenzor, nem az alcenzorok nem engedhetik megjelenni az üzeneteket.

senzor


1997. október 5. - vasárnap, 16 óra 25 perc
Az Olvir lehet, hogy döglödik, de a 7? már bedöglött.
Amigó

Más:
Barátom - aki 56 után most volt otthon elöször - nem diszidált vissza. Tegnap érkezett, faggatom élmnyeiröl.
" A legmeglepöbb volt - monja - hogy akiröl a levelekból, úgy tudta, hogy jól él az éppen hogy csak tengödik, s aki csak sírt a levelekben az ragyogóan él. Nagyjából mindn müködik, csak nem tökéletesen. A taxis nem azárt van Bp-en, hogy A-ról B-re vigye az embereket, hanem, hogy becsapja. A közértpénztáros nem azért ül ott, hogy elvegye a fizetendó összeget, hanem, hogy rendre utasítson, a rendör pedig kérdésemre, hogy hogy jutok a Rudas L. uccába, azt mondta, hogy nem ér rá. Késöbb jöttem rá, hogy ebben a Podmaniczky is hibás. Mindenki mindenkit igazgat, beleszól, tolakszik, sérteget, kritizál. Az az érzésem, hogy az emberek nem szeretik egymást. Az egymás cseszegetésát meg már megszokták. Nem is tudnák e nélkül kifelyezni magukat. Nagybátyám - meséli barátom - akiröl meg lehetne mintázni az úriember szobrát, reggel a zöldágesnél úgy viselkedik mint egy pimp. Bátyám, aki mindig a nyugalom mintaképe volt, ugy vezet, mintha egy bankrablásból menekülne. Közben lehülyekúrváz mindenkit, autóst, gyalogost, férfit, nöt. Rájöttem, nincs jelentösége. Mintha Budapesten mindenki egy kicsit boloond lenne.
A házak kívülról szépek, és Budapest elég tiszta - ismétli többször - csak bemenni nem szabad azokba a házakba. Háború után hozták öket rendbe, s azóta csak kivettek belölük. S azok az eröditmény vas ajtók a lakásokon félelmetesek. Valóságos státusszimbólum.
A borzasztó az, hogy az emberek nem tudják, nem hiszik, hogy lehetne ennél szebben élni. Hogy nem kell a kapuba a csikket eldobni, mit csikket, használt kotont. 30 napig laktam a nagynnémnél a VI ker. Szondy u.-ban, koton barátunk minden nap köszöntött - meséli nevetve."
Aztán igy folytatja: " A Hilton WC-ben kiesett a levéltárcájám, s csak este vettem észre. Útlevél, kártyák, pénz, iratok, minen benne. Kétségbeesett rohanás az aznap látogatott helyekre. Szerencsáre a Hilton a második. Portán semmi, étteremben esküvö szóba sem állnak velem, a WC- ügyeletes, nagy nyugalommal veszi ki a tárcámat amit a déli váltója bízott rá. Pénz, ütlevél, minden benne. Nem akarja elfogadi az $50-est. "Tessák odaadni a Szt. Ritának" monja, s csak akkor nyugszik meg amikor azt mondom, hogy a partnerének adja oda, hiszen az találta meg. Könnyezve jövök ki, valószünüleg a megkönnyebbüléstöl.
A koszt mindenütt isteni, nem emlékszem rá - adja elö - hogy valahol valamit ettem volna ami nem izlett.
A rokonok, s ismerósök nagy szeretettel fogadtak, de kivétel nélkül mindenki sejtette, hogy milyen nagy hibát csinálát, hogy annak idején itthon maradt. Lehet, hogy ez valami bizonygatás, önigazolás, nem tudom. Politizálni senki sem akart. Volt aki azt mondta, hogy régebben jobb volt, de a többiek megmosolyogták."
Nagyjból ennyi.
Folty. kö.
Amigó ( de ez most nem lényeges )


1997. október 5. - vasárnap, 15 óra 56 perc
Ja, szombat 15:24
Zavar tán, hogy tájékozottságom úgy repked az orrotok előtt, mint parlagfűpollen a kesőőszi éccakában? Tudom amit tudok (mindent), mert hotmélen olvasom Rezsit meg Marktvént (de telszámot nemnemsoha nemadok), nomeg itt vannak az artmozik is. Az Újmaót csak azér nem olvasom, mert errefele azt használják lepedőnek k*rvak, és én szolidáris vagyok velük. Hiába no, az europid rasszok IQ-ja is itt van a fejemben. Irom a tanulmányomat a zsidúkérdés és a naturizmus liezonjáról, majdcsak akkor nézel nagyokat!

Úgyhogy ne szólj szád nem fáj fejed, kedvesem.
Éljenek az infantilis koravének (ÉN!)

Mobil Dió


1997. október 5. - vasárnap, 12 óra 47 perc
Rezső!
A szolgálati közleményedből k. keveset értettem, de akármi is legyen az a kárpát-medencei zsidó-magyar egymásrautaltság, légyszi, dobd be a cikket a varangyos@hotmail.com-ra, mert nem jutok Újmaóhoz.

HoD!
Ízlésed kívánnivalót nem hagy maga után. Sajnos, bár ezek a filmek többé-kevésbé folyamatosan műsoron vannak az Art Mozi hálózatban, nem egészen maiak. Ha szabad, én ajánlanám az Element of Crime-ot (nem amcsi!) a Cirko-Gejzírben, kicsit ugyan Dürrenmatt-utánérzés, de nagyon eltalálták a hangulatát.

szombat 15:24
Szóltál valamit, kedvesem?

DCsabaS!
Megint passzolok. Kifogyott az A/4-es és én sem vagyok már a régi. Az átkozott rejtvényed miatt rosszul aludtam a múlt éjjel, álmomban végtelen mennyiségű színes festéket próbáltam beszerezni egy gonosz varázslónak, aki körzővel szurkálta a véknyamat :)).

Diolen Mobi


1997. október 5. - vasárnap, 4 óra 20 perc
GONOSZ VARÁZSLÓ ügyben:
---------------------------
A varázsló csak kifestette a síkot, de az egységszakaszt nem ő határozta meg. Nem is mi, mert már korábban adott volt. (Hozzánk képest lehet pici, vagy nagy, de mindenesetre véges és állandó hosszúságú.)

Pepinke és Diolen Mobi! Jók a részeredményeitek. Vegyetek egy nagy levegőt, aztán hajrá!

NyZ! Érdekes a megközelítésed, de nem kimondottan matematikai. (Hamarosan elővezetek egy problémát, ami talán a mostaninál is jobban fog tetszeni...) Viszont pillanatnyilag tekintsd úgy, hogy az "egységszakasz" megadása egyúttal hosszának lerögzítését is jelenti! (Egyébként nem az egységszakaszt, hanem csak "a szakaszt, mint olyant" definiáltuk volna.)

HAME! Nem én vagyok gonosz, csak a varázsló (:-)))...
(A homorú látóhatárról személyesen még nem volt alkalmam meggyőződni, de egyszer nagyon szeretnék léggömbbel felemelkedni. A jelenséget hihetőnek tartom, ugyanis a levegő sűrűsége (=> törésmutatója) a magasság növekedtével csökken. Ezért pl. a kissé fölfelé induló fénysugár is fokozatosan a Föld felé fog hajlani (tulajdonképpen törni), vagyis a szemünkbe már kissé föntről is érkezhet. Ha túl alacsonyan vagyunk, akkor nem érzékelhető jól a látóhatár (pl. a felhők miatt), ha pedig túl magasan, akkor túl kicsivé válik a levegő sűrűsége. A fenti effektus sokkal erősebb a Vénusz légkörében, de hasonlót bárki megfigyelhet, pl. ha az úszómedence vizéből kémleli a víz horizontját.)

Mulan! Szintén November 2. ?!? (Apám is, magam is!)

Zuárd! Csak nem Tabajdról?


DcsabaS
U.I. Kedves (szombat, 15 óra 24 perc), (szombat, 17 óra 34 perc)! Tudod-e, mi a különbség a robot és a mobil szobor között?


1997. október 5. - vasárnap, 1 óra 19 perc
Ja, Pucros Mackó voltam az imént megfejtő.

1997. október 5. - vasárnap, 1 óra 10 perc
DcsabaS és kedves rejtvényfejtőtársak!

Tegyük fel, hogy összejött a varázslónak, és tényleg nincs két azonos színű pont egységnyi távolságra.
Vegyünk egy csupa egységnyi oldalú rombuszt a varázssíkon, na de olyat, amelynek ráadásul az egyik átlója is egységnyi (2 egyenlő oldalú háromszögből áll tehát a rombusz). Mivel az egységnyi átló végpontjai különböző színűek, a rombusz két legtávolabbi pontjának színe azonos KELL legyen. Ezek egyébként éppen gyökhárom távolságban vannak egymástól.
És, mivel mindez a varázssík minden ilyen rombuszára igaz, ezért elmondható, hogy ha két pont egymástól épp gyökhárom távolságra van, akkor azok színe megegyezik.
Ezek után elég utalnom a gyökhárom sugarú kör egységnyi húrjára. Őt kerestük! A gyökhárom sugarú kör garantáltan egyszínű kell legyen, mégpedig a középpontjával megegyező színű. Ha találnánk két gyökhárom távolságra lévő, eltérő színű pontot, rögtön lehetne feszegetni, hogy milyen színű a közéjük rajzolt, fent említett rombusz további két pontja.

q.e.d.

(Először körzőt fogtam, és lerajzoltam az egyenlő oldalú háromszögek hálóját, aztán jöttek a filctollak, és befestettem a pontokat. Pepinke ihletése volt.)


1997. október 5. - vasárnap, 1 óra 7 perc
Majdnem minden jó fejet elzavartatok. Éljenek a mocskolódók. Éljen a cenzúra. Döglődik az Olvir.

na és?


1997. október 5. - vasárnap, 0 óra 55 perc
Ma szabad nap van a diliházban és Szegedre szöktek a gólyók.


1997. október 4. - szombat, 19 óra 12 perc
Aljosa bácsi
Közelebbről?


1997. október 4. - szombat, 19 óra 10 perc
"Az nem Spotnik, hanem spotnick. A spot nick name - el meg visszaélnek. Van akinek több is van. Nekem is leszámlázta a Matáv az összes nickemnek az árát. Mit monggyak. Nem ért a szám
Fülig"

Ne izzadj. Gyakorojj otthon, tükör előtt. Van? Sok kell majd desodorra. Mosdani úgysem nemszerecc. Akkor láccana a saját bőröd, ami tán jó vastag. Külömben nem bírnátok egymást.
Örökmosoly


1997. október 4. - szombat, 19 óra 4 perc
Ácsi! Aljos az, aki nincs tisztában protonok táncával és cigányzenekarral húzatja a Spotnik helyett. De rég adtam fel nektek fejtörősdit. Ha három metrószerelvény száguld a Mír űrállomás felé és az egyik zöld, a másik fehér, a harmadik pedig piros, akkor mikor Cattannak össze az azonos színű Mendelejevek a virtuállatok harapásinak következtében? Segítségképpen: az itt a piros, hol a piros akkor is érvényes, ha zöld. A pont. Amelynek kiterjedése éppen egyenlő egy pontéval. Vagyis a pont, pont pont.

Békés Csabas


Csabas királyfi végre kíváló vitatkozási lehetőséget teremtettél a vitatkozási lehetőséghez. De azért én vitatkoznék veled. Már csak a vitatkozási lehetőség kedvéért is. Ami pedig a hetek óta folyó vitánkat illeti, nem vitatom, hogy vitatkozunk. De azt vitatnám, hogy te vitatod. A vita ugyanis önmagáért van. Meg értem. Érted?

Karcos Puc


Puc Puc, csak az a baj, hogy nem adtátok meg a koordináták színeit is. Mert hol a piros, ha az már rég rózsaszín.

HAMMBE kaplak


Hammbe receptem olyan jó, hogy végre a férjem is megette. Nagy meglepetésemre már gyógyul.
A laskagombát különben nem a karbonárik szórták a pirítós mészbe, hanem a maffiózók. De nekem nincs ilyenre időm. A munkám, meg a lányaim... Különben is csak saját kézzel szedett galócát adtam eddig a férjeimnek. Mind a hatnak. Nem is csoda, hogy az élet

Mulan-dó


Az nem Spotnik, hanem spotnick. A spot nick name - el meg visszaélnek. Van akinek több is van. Nekem is leszámlázta a Matáv az összes nickemnek az árát. Mit monggyak. Nem ért a szám

Fülig

1997. október 4. - szombat, 17 óra 34 perc
Na! sielni Szekszárdra gyertek. Iszamos a hegyoldal a kadarkától.
Itt kadarna az igazi Terbics is, ha nem sört inna. Ezek a mérnökök csak ilyenek.
A legérdekesebbek a meredek hegyoldalra épített borospincék. A XXXIII. (Borissza) Lépes stílusában egymásra ragasztott pincékben az a sajátos, hogy olyan nyílások vannak a padlóba vágva, ahol közvetlenül lehet lehányni az alant járókat és olvírókat.
Teljesen szénné égtem, úgy le- és elpirítóstam magam. De a pirulástól megmentett Öme (b)orverse:
Hukk, hukk, hukk,
Blugy, blugy, blugy,
krr, krr, krr,
Pssssssssssssssssss...........

Hát nem lepisilt. Csak ne hánnyon. Rám mindenféle ifjúgárdista egyenruhát. Akkor már inkább valami jó iskolaköpeny kéne. Kényszerzubbonynak az is megteszi.

Piri


Pirikém! A lép ideragasztott a klaviatúrához. De nembaj. Addig is feltettem az Ornnal és az Unczével készült interjúmat a zöldpontra. De állandóan lecsúsznak. Nem tudnak egyensúlyozni, csak ebben a Bősült hágai Mociarban tapicskolnak. Binder addig is csókoltat mindenkit, és meghívta a szerkesztőséget vizísielni Gabcsikovóba. Csak azt nem értem miért lát mindent olyan rózsaszínben. Mer én meg pepitában. Ebbe ződütem bele.

Épesepés


Még mindig üje vagy. Nem tapicskolnak. Tapsikolnak. És nem Orn, hanem a jázminok. József Attila. Köphüljegyzékszám: 2347/ 26 a négyzeten. 63. sor. De mit magyarázok nektek, számomra is váratlan módon, néha el is olvassátok.
Pá édeseim. Pusszantalak benneteket. Megnyílt a két(es)kérdés. Ott állítólag új portást keres Ofi.
Aki váci velem tart. Kiadtam a jelszót is: citromszeletet a kőbányaiba.

A.B.C.D.E.F.G. (a többit ti is tudjátok)


És akkor a malomkeréknyi szalmakalap alól kikandikált Orn. A metró csikorogva megállt. Már elhagyták Kelenföldet. Éppen a Körtér alatt álltak meg.
Vízbetörés - jelentette Uncze kapitány.
Ó azok a **** Gellért hegyi források - sziszegte a foga között Ofi. Most nem tudunk kimenni. Pedig mondtam is Emszkynek a kétezredik vele készített piáromban, hogy nem volt jó ötlet éppen a tér alatt megtakarítani az állomást.
- Ne búsujj, legalább valami eloltja a tüzet. De majd kicenzúrázod a vizet is. Békítette Terbics, az igazi. Addig is elolvasnám Recece miniszter illegalitásból végre megküldött válaszát. Tényleg nálad van?
Ímmel-ámmal megjelent az Ímpage is. Mindenkinek öszzecattani a fogai. Erre felélénkült. Razzia van. - üvöltötte. Földárverés következik. Én adom el az alagútból kitermelt földet, nem Orn. De csak külföldi veheti meg, mert a drogklinikán dollárér adják a drogost.
Node a népszavazás - rebegte Ezsák néptanító a pad alól.
Erre elkezdték keresni az alkotmánybíróságot - míg meg nem haltak.

Ha nép nincs, a pótKB is jó, jegyezte meg bölcsen Ontalan, aki azér titokban figyelte az eseményeket.

Isa uraIsa! Por es chumu vogymuk. Csak az eredeti nemzeti hagyományainkkal lehet Minnesotába mennünk még a föld alatt is. Nem is értem miért nem értitek. Pedig én már megírtam a Szittya kürt nevű időszaki Matáv kiadványban is. Ugyanis ez az egyetlen hely, ahol Cicerói körmondatokban írhatom meg a körmagyart, mert nem kell arra is figyelemmel lennem, hogy rögtön rámszól valaki, ha kétkilóméteres üzenetem nem fér fel a winchesterére.
Biztos manipulál benneteket az Orn és csapata. Nem is csodálható, hogy elakadtak a Tabloid-Demagógid tárgyalások, ha a világglobális metróhálózatból kihagyták a mennyiüvé milosztot. És csoda-e, hogy ezek után Róma nem a NATO déli szárnyát akarja erősíteni, hanem az északit?
Escse zsebemben pescse csehovice dzsedzsice usti nad labem stremice. Na ezé!

rezsialagútfurógépmacskabagolymásfélméteraláírásúkétszeresofidíjas

rezsibagi!
Ha kibújtál a föld alól, akkor mondd már meg miért nem válaszolsz még mindig. Hogy a hódoltsági izraelita törökök miért nem szerették a romákat, ha övék volt a mennyek országa? Ne mondd, hogy nem tudod. Gyanúsan rómázol itt, de én nyitott vagyok neked is. Tisztázhatod magad a Minessota Ellenes Bizottságnál a Mátyás téren.

Olyan nyitott vagyok, hogy még a nappalimat is kölcsön adtam. Egy kicsit zavar, hogy egymás mellett játszik a száztagú cigányzenekar és Big band, de hát nyitottságnak ára is van.

Mobil DióDíó!
Melyik Mátyás? csak nem?
Aljosa bácsi
1997. október 4. - szombat, 15 óra 24 perc
StPaul!
Mivel nem tartozik közvetlenül a 7kérdéshez, inkább ide:
Amennyiben tényleg nem láttál még lyó amerikai filmet, akkor álljon itt 1 kis ajánló, igazolva azt, hogy nem csak szemét termés van. Ezeket az aktuális moziműsorból szedtem ki, és úgy gondolom, hogy megérnek 400 Ft-ot. Egyébként néhány hónapja hasonló téma szóbakerült a 7?ben vagy itt, és elkezdtem kiválogatni a szemetet az akkori moziműsorból. Meg akartam győződni arról, hogy tényleg elenyésző a jó filmek aránya. (Ezt úgy értsd, hogy főleg art-mozi látogató vagyok) Az eredmény kb így nézett ki: A filmeknek csak a 45%-a amerikai (Én ca. 70-75%-ot vártam), és az ABS nézhetetlen "legörgetem a fejed a helyéről és ugrálok rajta" film 5-6% alatt volt (több, mint 100 filmből, és ebből is 2-3 ázsiai). Igaz, hogy ez az 5-6% tette ki az egyidőben játszott fimek kb. felét. Szerintem Budapesten nem állunk rosszul. Hány art mozi is van? Nézd meg Bécsben hány van..

Éjszaka a Földön (Night On Earth) R.: Jim Jarmusch. Fsz.: Armin Mueller-Stahl, Roberto Bognini, Béatrice Dalle.
Hetedik (Seven)
R.: David Fincher. Fsz.: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow
Las Vegas, végállomás (Leaving Las Vegas)
R.: Mike Figgis. Fsz.: Nicolas Cage, Elisabeth Shue, Julian Sands.
Lost Highway -- Útvesztôben (Lost Highway)
R.: David Lynch. Fsz.: Bill Pullman, Patricia Arquette.
Ponyvaregény (Pulp Fiction)
R.: Quentin Tarantino. Fsz.: John Travolta, Harvey Keitel, Bruce Willis, Uma Thurman.
Világok arca -- Baraka (Baraka)
R.: Ron Fricke.

Továbbá, amire nem teszem le a nagyesküt, mivel még nem láttam:
Hatalmas Aphrodité (Mighty Aphrodite) R.: Woody Allen. Fsz.: Woody Allen, Helena Bonham Carter.

Azért ilyen kevés, mert el vagyok maradva.
SzEvAsz:HoD


1997. október 4. - szombat, 15 óra 21 perc
Teri néni!
Most van-dógom, a hetes mellett - gyünnek a sógorok -
de a bugyit viszem, mer
Minnesótában már esik a hó. De a tabloidok legalább
forróvérűek.
kató
Hát mijen ember az aki összekeveri Vámos Miklót, Vámosi Jánossal?
Hát sz*r ember. Errefelé úgy híjják.
Kos János


1997. október 4. - szombat, 15 óra 14 perc
Mindenkinek nagyon boldog Újesztendöt. Kicsit elkésve, de 8 napig elötte 8 napig utánna érvényes.

1997. október 4. - szombat, 15 óra 7 perc
Örült!
A Vojklander is meg a Rótvájler is rabbik a Dohányuccában.
Jasika - Japan nagykövet,
Kanon - savanyúcukor,
Minolta - mosható pelenka,
Hasszelblád - osztrák felvágott,
Kodak - bicigli pumpa mongolul
Forte - füldugó
Agfa - disznövény
Ektakolor - szinezókönyv
Ektakróm - sparhelt szin
Fókusz - déligyümölcs
Zonnenblende - német népdal
Sneider - narki füszeres
Rolleifleksz - olimpiai sülyeneló kategória
Stock - leveskocka
Paralakszis - úthenger
Fikszír - székelt bukméker
Blics - bolha
Horizontal - sovány kúrva
Vertikál - ezt úgy sem értenéd
Szférikus abberció pedig amikor a gradációs görbe megtalálja önmagát, ezzel olyan oblique szituációt kreál, hogy az összes Ötker szamár bógni kezd.
Röhögve sirva üdvözlünk:
Greenpussz1997. október 4. - szombat, 15 óra 0 perc
Föfütty!
Te minden este 9 utáni üzenetre azt hiszed onnnan jött ahonnan te gondolod.
Már alszol.
FLiszt


1997. október 4. - szombat, 14 óra 39 perc
Lopnak forró mozdonyt, tojást, meg poént.
Szakálad van, nem látod?
Biza.
Teri bácsi.


1997. október 4. - szombat, 14 óra 36 perc
3:04
Reméljük jól szórakoztatok magadon.
Elfelejtetted, hogy kapcából is lehet kölnit fözni, üvegból meg lekvároskenyeret.
Itt mindenki azt csinálja, kivéve a keurópai kinaiakat, azok lopnak.
Biza.


1997. október 4. - szombat, 14 óra 34 perc
Kedves Mulan

Olvastam a 'gombástészta' receptedet. Ha lenne benne 1 kis sonka is (a gomba párolása után) akkor a neve "a'la carbonara" (szénégetőné módra) lenne. Én (nagyon régen) szerettem volna itt egy kajarovatot, de az illetékesek (miután egy csomó receptet elküldtem by emil) szerzői jogokra való hivatkozással kitértek a téma elől. Pedig szerintem a paprikáskrumpli receptjét nem tehet levédeni, de mindegy. A lényeg: Rengeteg receptem van már scannelve, és tervezem kiadni őket. Ha érdekel a dolog írj ide, és összehozunk valamit. Ha nem érdekel, akkor is írj :-)

Zuárd


1997. október 4. - szombat, 14 óra 8 perc
Akkor én is feltennék egy kérdést.

Ha nyílt tenger felett, tiszta idöben, egy léghajóval emelkedünk, érdekes jelenséget tapasztalunk. Bizonyos magasságban (néhány ezer m) a látóhatár homorú! Más magasságokban domború.
Miért.

Megkérném szintén a becses látó-, író és nézöközönséget, hogy aki tudja a pontos választ (esetleg most olvasta a Perverzió démonát mint én) várjon egypár napot a válasszal.

HAME


1997. október 4. - szombat, 13 óra 15 perc
DcsabaS!
Gonosz vagy. Direkt hiányosan teszed fel a kérdést, és amikor valaki pontosítást kér, kitérö választ adsz. Aztán halálra röhögöd magad a kínlódásokon. Nem vagy Te politikus? Ha nem jövöre nevezz be! Az én szavazatom a tiéd! :)))

HAME a gonosznövendék


1997. október 4. - szombat, 13 óra 0 perc
naebtjue! nasi?
tetszett!
jó!
találö
csak így tovább!

HAME = rokonlélek


1997. október 4. - szombat, 12 óra 43 perc

Szolgálati közlemény.

1. Ha valakit érdekel, a nyáron emlegetet, Braham proffal készített interjú (részlete) megjelent a mai (szombat) Új Magyarországban.
2. Ha más újságnál szoktam morogni a cenzúrára, akkor most is megteszem. Például: a head line-ből a könyvet méltató jelzőim lemaradtak. (Bizonyára helyhiány miatt.) A rövidítés okán néha elhamarkodottan vontak össze mondatokat, és emiatt nehezen érthető néhány reagálás. (Hiányzik az „átvezetés".)
Szintén a „rövidítés" lehet az oka, de néhány olyan mondat lett Braham szájába adva, amit én mondtam. Például: eredetileg a kérdésemben sajnálkozom a „népi-urbánus" vita időnkénti feléledésén, de az újság verziójában már ő válaszolja ezt. stb.

3. Ennek ellenére a lényeg, vagyis a Kárpát-medencei zsidó-magyar egymásrautaltság, és az együttélés pozitív hagyományainak szóba hozása - ami mostanában sajnálatos módon mindenhonnan elmarad - , kihámozható belőle.

4. Ha valakit érdekelne, emilen el tudom küldeni a csonkítatlan változatot, de az egy órás beszélgetés teljes hanganyaga is meg van.

üdv. rezső1997. október 4. - szombat, 12 óra 14 perc
Kedves D.Mobi!

Én abból indultam ki, amit DCsabas adott meg, azt tekintem feladatnak, s ő a varázslóról csak annyit közöl, hogy mit milyen módon fest be. Szerintem Mulan mosolyog rajtunk, úgy mint ennél is "újabb" korában mat-ábr tanár, úgyhogy remélem lassan megszólal DCsabaS, és elmagyarázza Nektek, hogy miért az én megoldásom a jó ! :))))))))) A méreteimet persze, hogy nem adom meg neki - a lelkemet ismerve úgyis tudja, hogy XXL! (De lehet, hogy virtuális ásványvíz lesz belőle, azt is szeretem, a pólót meg biztos lenyúlná vmelyik serdülő, aki természetesen nem XXL-es, de hálóingnek használná!)

Üdv
NyZ


1997. október 4. - szombat, 6 óra 38 perc
nebtyü :))) Vicces vagy :))) Üdültem veled egyet.
Ki vagy? :))
na si? :))
na si.


1997. október 4. - szombat, 4 óra 1 perc
nebtyü :))) Vicces vagy :))) Üdültem veled egyet.
Ki vagy? :))
na si? :))
na si.


1997. október 4. - szombat, 4 óra 1 perc
Teri néni!
Most van-dógom, a hetes mellett - gyünnek a sógorok - de a bugyit viszem, mer
Minnesótában már esik a hó. De a tabloidok legalább forróvérűek.
kató

Kató!
Nem akarc egy fotót arról, hogy az büdös Pest és udvariatlan pincérei itten nemnincsenek, de nagyon? Nehogy keverd össze a Voitlandert a Rotweillerrel ! Itt még benzin is virágillatú! De éppen ezért, hogy kiegyenlítsük a dolgokat, abban a csodálatos üvegpalotában a Denv-ír melletti prérikutya hillben, kidolgozták a benzinszagú virágot. Pupákok. na ezt kapjátok ki. Úgyi, hogy milyen jó nekem. Az ablak alatt szuper benzin virágzik, hátul a kiskertben az ólommentes. A Fordban orgona, a ferde szemű Toyotában pedig lila akác.
Monggyátok meg Ofiának, szeretem.
Dédi

Dédi!
küldök egy verset a szirénázó Nisa-terepjáró platójáról:
Ecc pecc kimehecc, holnaptán bejöhetsz? (Vámos Miklós)

zeneX


Ha ha zenix!
Zeniten vagy, vagy Nadíron vagy? Mer akkor radír. Vót gitár, meg nem vót gitár.
Futás, jönnek az ellenőrök. Be a metróba, itt nem keresnek.

n. ebtyü


n. ebtyü

itt ebtyülöd magad?
na si.


1997. október 4. - szombat, 3 óra 4 perc
Razzia!
Megnéztem a hímpédzsedet. Ebből még lesz valami :) (Viszont ha a képtárad a jövőben is 61 byte/sec sebességgel fog az agyamba zúdulni, soha nem tudom meg, milyen vagy szalmakalapban.) Hát az írásaidat hol lehet olvasni?

NyZ!
Azért még ne add le a méreteidet DCsabaS-nek :))! Pepinkének igaza van, a feladatnak akkor van értelme, ha a varázsló fest és ő is adja meg az egység hosszát. Szerintem abban az irányban kéne folytatni a bizonyítást, ahol Pepinke kapirgál, bár nem tudom, mit kezdene azokkal a pontokkal, amelyeket egyszer már lefestett és a pattern szerint újra át kéne festenie - esetleg egy másik színnel...

Bori!
Szécsi Pál + kakaó nem biztos, hogy meghozza a jó hangulatot. Próbálkozz valami tartalmasabbal, mint pld. Prodigy tequilával, éhgyomorra tíz óra vezetés után, felépülőben egy parlagfű-attakból. Nekem mindig bejön :))

Diolen Mobi


1997. október 4. - szombat, 2 óra 54 perc
Hova lett k.istyu? Akárhogy is fáj Lépes itt a sztár. De Mulan-dó. Olyan is az olvir.

na és?


1997. október 4. - szombat, 1 óra 21 perc
Egy - már régen elhunty - híres komikusunk fiával jártam egy iskolába. Nem voltunk jó barátok, de kedveltük és szórakoztattuk egymást. Aztán szétváltak útjaink. Belöle szinházi ember lett, s köztudomású volt, hogy kedveli a szép nöket és az italt sem veti meg. Néha az uccán futólag ölelgettük egymást. "Hogy vagy? Hogy vagy?" Más semmi.
Feleségemmel akkor még csak éppen hogy ismertük egymást, igy a látszatra nagyon kellet vigyáznom. Valahol a Nagykörúton vontattuk egymást a fiatalságtól és a szerelemtöl átitatva, amikor feltünt volt iskolatársam. Büszkén és gyorsan meséltem, hogy ott jön xy a nagy XY fia akit én nagyon jól ismerek. Ö is meglátott,s már messziról vigyorogva integetett. Aztán a nyakamba borult, majd partneremnek udvariasan bemutatkozott, megnyomva a nagy papa nevét. Aztán mintha csak ketten lennénk megkérdezte:" Mond most hova jársz inni?"
Báj:
Denes.


1997. október 4. - szombat, 0 óra 5 perc
Utóirat Borinak!
Dióhéjban: én a Piaf nevű randa, ám nagyon sokáig (6-7-ig) nyitvatartó éjjeli menedékhelyre lyárok a Nagymező utcába. Nem olcsó, nem over drága. A beugró 350, de lefogyaszthatod. Zenei mindenevőknek való. Éjjel 2 után teltház. Nagyon-nagyon telt ház. Dumcsizni inkább hét közben (vasárnaptól szerdáig) lehet. Akkor is van buli, csak akkor jobban el lehet férni. Csütörtöktól szombatig tömeges. Valamint: a hely végletes érzelmeket vált ki a betérőkben, vagy nagyon megutálják, vagy nagyon megszeretik.
Én lassan 8 éve dolgozom a kérdésen.
Sajna csak ennyi, hív a haza.
Pirítós


1997. október 3. - péntek, 17 óra 54 perc
Offélia drága!
Sajna kapacitáshiánnyal küszködök. Egyrész most éppen a 7? feszíti az érdekemet, másrészt ha az nem, hát a munkatársaim feszítik az idegeimet. Csoda, hogy feszült vagyok? Ez elmaradásom oka (a jegyek a váltás helyén visszaválthatók.)

De a kedvedért elmondom. hogy este 7-kor útra válok. Ugyanis nemrég kaptam a szörnyű hírt, hogy Villányban egy a Maligán skála szerinti 78-as erősségű borfesztivál dúl.
Még leírni is rettenetes mi folyik ott.
B.O.R., azaz Baromi Ordenáré Rumli.
Dől a lé a Templom-hegyről, egyenest az iszonyat “Még-még!” kiáltásaitól hangos torkokba. Ha a háborgó bor eléri Harkányt, Európa legnagyobb melegvízű fröccse jön létre! Brrrr! Villány utcáin hordákba verődött hordók ontják a lakosság bérét. Csapverő különítmények tartják rettegésben a népeket, akik elkeseredésükben (valamint a szabad falfelület hiányában) már plafonra hánnnyák a borsót. Mintha az segítene. Ezek nem tréfálnak: szőlőkaróval jönnek, nem József Attilával. Se szeri se száma a temetelen heverő, borbafojtott bánatoknak. Mi több! A helyi közkönyvtár összes Egri Csillagok példányában áthúzták a “nem” szócskát Bornemissza Gergely nevében!
Szóval ide edzett antialkoholisták kellenek. Akik nem sajnálják ennen bikavérüket adni az ügyért. Én, mint mentőcsapatunk Portóban továbbképzett kiürítési specialistája, természetesen nem hagyhatom magukra a hordóba-szorult helyzetű lakosság segedelmére siető társakat. Őket, akiknek van bor a pucájukban “Csak a testemen keresztül!” kiáltással vetni magukat a pinceajtók homályában zajló, bortól pirosúlt küzdelembe.
Isten hozzádot kell intenem Neked, Nektek. Ha nem térnék vissza, csak annyit mondjatok Pirítósról: Égi meszely ő! És ne itassátok az egereket.
S ha mégis, legalább ne borral.
Pirítós


1997. október 3. - péntek, 17 óra 42 perc
Pirítós!

De jó, hogy írtál! Egész véletlenül találtam meg az üzeneted. Már szinte lemondtam a nekem (nem) érkező levelekről. Szóval... csak számolj be arról amit tudsz, az idő nem lényeges!

Köszönöm: Bori


1997. október 3. - péntek, 17 óra 19 perc
dcsabi!

beleestem a gondolkodóba :) úgyismint bug ;)

jeges koma, ofcsi!

akkor mit kértetek, a vers:

ki könnyet szült:
szemem száraz
hidegen bámul most rád az

ki óvott és ringatott:
kezem
most céltalan zsebembe teszem

ki zene volt fülednek:
hangom
most szárazon, színtelen
kattog

ki benned célt
s értelmet leltem
most fázik és didereg lelkem

bár sírnék
vagy ölelném tested,
ki enyém volt
meghalt rég benned

malac

ps, vagy stílszerűen ui:
ofi!

ez korábban született, mint emil ;)


1997. október 3. - péntek, 17 óra 12 perc
T. Ig.
Légyszi kereszteljétek át az "Olvasó Ir"-t "Olvasó Úr"-ra, a "7kérdés"-t "Hát kérdés?"-re, a "Presszó"-t pedig "Nagykupi"-ra.
Köszönettel:
Balkezes.


1997. október 3. - péntek, 16 óra 53 perc
Margitka!
Ne felejtsétek az uborkásüvegeket kimosni.
Teri néni.

Feri!
Légyszives vigyed át a talicskát a Nemecékhez, még ma.
Teri néni.

Kató!
Nehogy megint a falu a szájára vegyen. Vegyél bugyit.
Teri néni.

Gyuri bá!
Sötétedés után ugyan ott.
Misike. (•)


1997. október 3. - péntek, 16 óra 47 perc
Pepinke Kedves!

Nem hiszem, hogy _jelentősen_ egyszerüsítettem volna, hiszen a feladatban sehol nem szerepel, hogy mit tekintsünk egységnek! Namost, ha a varázsló rajzol egységsugarú kört, akkor az egységnyi hosszúságú szakaszhoz tudnom kell, hogy az mennyi. A feladat azonban _csak_ azt mondja, hogy úgy festett, hogy a sík, a végtelen matematikai sík minden pontja vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan színű (jól elszuttyoghatott vele!), tehát van valószínűsége, hogy egymás melleti pontok azonos színűek lesznek, így az egységem akár két egymás melleti pont távolsága is lehet. Hiába tekintem a pontot kiterjedés nélküli elemnek, pontosabban olyan elemnek, amelynek minden mérete nulla, a szakasz meghatározásában csak az szerepel, hogy kezdő- és végpontja van, nem szükséges feltétel a hosszúság. DCsabasvarázsló csak azt mondja, hogy előre meghatározott legyen az egységnyi szakasz, a meghatározás módját nem köti meg.
Egyébként tudod, small is..., tehát az egyszerű is gyönyörű, tehát enyém DCsabas pólója :))))))))) Quod est tüntetés!!!!

Üdv
NyZ


1997. október 3. - péntek, 16 óra 4 perc
Kedves Tomika!

Szeretnélek kiengesztelni, hiszen Te nem érdemled meg az ilyen hűtlen bánásmódot. Te olyán jóravaló, kedves fiú vagy. Puszillak. Na tessék! Most megint véletlenül kihúztam a telefonzsinort,Te meg eltűntél a túlvégről. És foglalt vagy. Na várj csak! Mindjárt felhívlak!!!

Bori


1997. október 3. - péntek, 15 óra 55 perc
New York-ról.
78?. ucca. Magyar étterem. Annyira magyar, hogy ruhatár is van, igazi ruhatáros nénivel, meg blokkal. Szomszédságában magyar füszeres, magyar cukrászda, magyar templom, magyar könyvüzlet.
Az étteremben, hangosnak tünö magyar szó, magyar pincér, kétestisztaságú abrosz. Magyar étlap. Minneapolis után ahol nem tudja megvetni a lábát még egy magyar kifózde sem, hirtelen tele lesz az ember szája nyálallal.
Bakonyi sertésborda, Szapári süzérmék, Brassói aprópecesenye, Fatányéros, Meggyes rététes, meg ilyenek.
A teritett asztalokon kis tányérban uborka saláta elöre tálalva.
Rántott borjú bécsi, pirburg, uborkasaláta. Ezt rendelem. Ny.-i ismerösöm nem éhes, fogyózik, csak az uborka salátát választja.
Magyar pincér: " Kezicsókolom, uborkasaláta csak a bécsihez jár". S elvitte az asztalratett salátát.
Mindketten mosolygunk, s megegyezünk, hogy igazán otthon érezzük magunkat.
Mellette magyar hentes. Csodálatos Gyulai, Debreceni, Parízer, abált szalonna, töpörtyü, foszlós kalács, pogácsa. Mindenhova szállít. Még abba a "rohadt hideg Minnesotába" is. Ott volt katona.
Most megyek.
DD.


1997. október 3. - péntek, 15 óra 52 perc
Razzia, Kedves!
Csak a kicsi dobozban utazgatásból gondoltam, hogy álmodban valami kényelmetlen testhelyzetből nem tudtál kikecmeregni - ennek az állapotnak pedig általában a takaró az oka - az önkéntes visszamászás pedig az, amikor feladod az átmeneti küszködést, és újra mélyebben elalszol.
Bár aztán lehet, hogy tényleg parafenomén vagyok, végülis Halottak napján születtem és ráadásul vasárnap...
Mulan

Ofélia Kedves!
Email elment én meg haza. Hétfőn jövök.
Mulan

Mindenkinek nyugalmas (vagy izgalmas, ízlés szerint) hétvégét kívánok!

Mulan


1997. október 3. - péntek, 15 óra 20 perc
Kosz TaTTi!

Mulan: megmondva az oszintet, a szamlalo nekem is feherben jon a winNetscape-en, a unixNetscape-en viszont tisztan latszik, hogy 106.
Egyebkent lehet Mulan, hogy parafenomen vagy, mert a lakasomban nincs futes, es a nagy hidegben, egy szinttel lejjebb aludtam, vagyis bemasztam a lepedo ala, es reggel valoban arra ebredtem, hogy en vagyok a Gordiuszi-csomo. ...:)

Ofi: legyen igazad, azert ne fussanak a jehovak, csak setaljanak.

TREX: nem tudnal esetleg valami izgalmas pszichoanalitikus magyarazatot felajanlani? Atnevelni? Engem? Hah, aztat nem lehet.

Razzia Cattani


1997. október 3. - péntek, 14 óra 8 perc
BRÁVÓÓÓÓÓ!!!!!10:44=TREX! Tetszik és az irigységtől szóm a torkomra forr!!!!!
Döme


1997. október 3. - péntek, 13 óra 45 perc
Mulan Kedves,
ha nagyon szépen megkérlek akkor írj nekem légyszi az ofely@rocketmail.com-ra. Ezzel a szakácskönyv dologgal kéne kezdeni valamit:-))))

Malacka, ne haragudj, hogy zavarlak de nem ígértél verset a Jegeskének? Én is szívesen venném, hogy Döméről ne is beszéljek :-))))))))))

Ofélia


1997. október 3. - péntek, 13 óra 37 perc
DcsabaS:

Véleményem szerint NyZ jelentősen leegyszerűsítette a problémát. Ha én határozom meg, hogy mekkora az egység távolság, akkor ránézek a végtelen síkra, kibökök két azonos színű pontot, a távolságot kinevezem egységnek, és kész.
Heves Jeges megoldása jobban tetszik, ő azt mondja , hogy mivel nincs olyan gátló tényező, amely szerint ne fordulhatna elő a bizonyítandó eset, azaz a valószínűsége nem nulla, és mivel a sík végtelen, ergo a vizsgált valószínűség 1.
Szerintem viszont van ilyen gátló tényező, a varázsló ravaszsága:
Letesz egy pontot, mondjuk a zöldet. Az e köré rajzolt egység sugarú kör csak piros és fehér pontot tartalmazhat. (Csak az egyik nyílván nem lehet.) Vegyünk a körön egy fehér pontot. A pontból rajzolt egységnyi hosszúságú húr másik végpontja piros kell, hogy legyen, az abból rajzolté fehér, és így tovább.
Nem emlékszem, hogy általános iskolában tanultuk-e a hatszög szerkesztését, de ha a kör sugarával egyező húrokat rajzolok, pont hatszöget kapok. És mivel a szögek száma páros, tehát le tudom úgy rakni a pontokat, hogy NE legyen egységnyi távolságra két azonos színű.
A kiindulási ponthoz képest a hatszöget elforgathatom végtelen apró eltérésekkel egészen 360 fokban. Nem nehéz belátni, hogy minden foknál működik az előző módszer. És mivel a kiindulási pont bárhol lehetett, nyílván az egész síkra érvényes a megállapítás.
Mindenesetre megnézném ezt a varázslót ...

Pepinke


1997. október 3. - péntek, 13 óra 28 perc
TREX Te ilyet csinálsz?
16:30-kor így kiáll(t)sz?
"szép érdekes jókedvü"
Nem is rimel! és rossz nedü!
Döme


1997. október 3. - péntek, 13 óra 25 perc
TREX, Kedves!
A versed nagyon tetszik, haza is viszem, csemetkém is csípi az ilyet.
Szaurusz ügyben viszont nem igazán figyeltél - Frei keveri nem én.
Deazértnelegyenmindegy
Mulan

Razzia, Kedves!
Belegabalyodhattál a takaródba.
Megnéztelek ám, még a vizsgaidőszakos képedet is. Te látod a szorszerszört, amit azért tettél oda, hogy lásd?
Mulan

Ofélia, Kedves!
Van nekem szakácskönyvem, (több is, bár a kínai inkább gyűjtemény) de csak úgy szűkkörű használatra: kiadva nincs. (De ha tudsz egy kiadót, nem zárkózom el). Meg az Áram újságban jelentek meg receptjeim.
Mostanság szerkesztgetem át az egész bazárt (a rengeteg üres órámban) on-line szakácskönyvnek, mert folyton-folyvást bővülgetvén úgyis inkább képernyőn olvasgattatik.

Amúgy az elsőnek mottója - csak mert annyira rímel a kérdésedre:
"Anyu, te tulajdonképpen miért nem irsz egy szakácskönyvet?"
Jutka
"Tulajdonképpen miért is ne?"
Anyu
- és ez a párbeszéd volt az elsőnek az "indikációja".

Mulan


1997. október 3. - péntek, 13 óra 20 perc
TREX: akkor OK.

Trebics: a "Beszéljük meg" a Bolgár György műsora, amely telefonos hozzászólásokból áll egy-két-há adott téma kapcsán. Most éppen a Postabankos-emil-robbantásról volt szó és valaki betelefonált - 10 percig dumált -, hogy Te tanúskodnál (nem monta a nevedet, de valami elérhetőségi láncnyomot hagyott maga után az illető). Nekem le kellett halkítanom a rádiót, az összegerjedés elkerülése végett, de a Párom hallgatta, kérdezzed Tőle.

Mulan Kedves,
a "na és?"-re általánosságban utaltam: senki nem reagálja le. Én is tartom magam ehhez.

Kávészámlát a Chat-2-es csatornára külgyed, készpénzes fizetés lehetséges..
Az Ofélia-felvilágosítást köszönöm, már valami rémlik.

Akit érdekel: indítjuk a KPnet-et ami a KÁPÉ régi szerkesztőgárdájával közös Internetes gazdasági tanácsadó újság és ingyenes. Nyomtatva is +lesz elébbutóbb.

Lépesméz (az igazi)


1997. október 3. - péntek, 12 óra 1 perc
Barbara!

Akkor tudod mit, ne hívj fel. De legközelebb ne is ígérd! Tudod mit (2.), ígérj, amit akarsz... :-((

ZP


1997. október 3. - péntek, 11 óra 59 perc
Kedves Razzia!

Szerintem az Uramisten! című film volt rád hatással, amikor az Eberjest föladták a postán, a Feleki meg csak somolygott a dolgon. (Ha jól láttam a TV-újságban, nem olyan régen adták - vagy fogják adni? - újra.) Biztos ez hatott rád nyomasztóan.
Ami pedig az átnevelést illeti: hát az igazán rádférne :)))

Kedves Mulan!

Bronto-, Tiranno-, Dino-: nektek egyqtya! A különbségeket hiába is magyaráznám, még csak elképzelésetek sincs mi volt valójában akkoriban. (Vagyis van, de az - ne is haragudj - butaság.)
Ami csüt. 16:30-at illeti: Elfelejtettem volna aláfirkálni??? Ejnye :) Szándéktalan volt, de bevallom: én voltam.

Üdv-üdv mindenkinek!
TREX


1997. október 3. - péntek, 11 óra 52 perc
Bocs, most láttam.

TREX, Te kis szaurusza az Úrnak,
nekem tetszik:-))) Ne csináld ezt a namindegy-et, mert tudod milyen aggódékony lélek valék! Ha valami baly van, szólj! Ofely

Razziaelrabolt,
hát nem tudom, hogy Krúdy szerint mit jelent ha elrabolnak a jehovák. Nem lehet, hogy elfelejtetted a végét, miszerint riadtan menekülnek előled, esetleg áttérnek az ateizmusra, avagy az 'STEN hitre??? :-)))))
Amúgyis az csak jót jelenthet, ha tudsz még álmodni :-))) És még emléxel is rá!!! Szóval nyugi. Átmegyek jósba, oszt. Minden szép és jó dolog fog veled történni, amit remélek, de nem garantálok. Ez egy ilyen mai cégjósda:-))))

Pá Nektek:
Ofélia


1997. október 3. - péntek, 11 óra 45 perc
Halihó MindenKedvesnek:-)))))

Kellemetes szép napot és hétvégét, mielőtt elfelejtem kívánni.

El vagyok maradva, mint Rottenbiller, node.

Mulan Kedves,
fanatikus:-)) recipe, ki lészen prószálva. Látom Neked is tetszett Gorcsev "anyájának" :-))) az ő receptje, ami a sajátja:-)) Ne kíméljetek a hasonló ínyencségektől. Mulan miért nincs Neked szakácskönyved?

Jegeske:-)))
igen szép versélmény volt, kösz:-))) Az olvír elvonóqra meg igen nehéz ám:-)))

Troppauer zsebibogár,
szerintem még üzemel. Mármint a bob gyerek. Még sosenem ültem ilyenben, fantasztikus élmény volt. És gyönyörű a hely is. Utána szépen fel lehet lambadázni a kilátóba. Érdemes különben 9-10 felé menni, mert utána már jóval többen valának, avagy nem hétvégén. Ja, 150 píz egy menet, de vehetsz -levegőn kívűl- rögtön 6 menetes jegyet is... Ofélka

Nisa kedves,
megkaptad emilt? Mer hozzám nem jött :-(((

Pirítóska:-)))
Te már megint eltűntél? Gálya (rum nélkül?), avagy gleccser alatt(oda se árt). Aggódom.

Pepnike, péntek hajnal :-))))))))))))))))Tetszik!
Valami ilyesmi homályog bennem is. De én nem értek ehhez, sajna:-(((

Sziasztok:

Ofélia


1997. október 3. - péntek, 11 óra 38 perc
Álmomban elraboltak a Jehovák. Beleraktak egy akkora dobozba mint egy televízió, mondjuk, és leeresztettek valahová a földalatti bázisukra, közben át kellett szállni egy másik dobozba, ami nem csak mint vertikális, de mint horizontális lift is funkcionált. A doboz egy osztályteremben kötött ki. Kiszedtek belőle, és megkezdték az átnevelő munkát. Semmit sem csináltam, csak néztem a főnököt, és azon gondolkodtam, mikor mondom meg az arcába, hogy nem tudnak átnevelni. Aztán önszántamból bemásztam a dobozba, amivel jöttem, és elindultam valahová, de má nem tudom, hogy hová érkeztem.

Mit jelent mindez? Betegség a családban? Nagy összeghez jutok? Egerek a padláson?

He?

Razzia Cattani


1997. október 3. - péntek, 11 óra 23 perc
Razzia !

Megnéztelek. Nem is gondoltam, hogy ilyen jó fej vagy !

szia: TaTTiBoo


1997. október 3. - péntek, 11 óra 8 perc
Nisa, Ofélia, Kedveseim!

Látom Nálatok is sok a holland látogató, aki hónak álcázza magát. Vigasztalódjunk a hétvége közeledtével - lehet otthon dolgozni. Ott legalább nem hívják el az embert cápát gyilkolászni(CAP, tele van vele a cég. És nem is azért hívnak, mert észrevették, hogy cápát fogtak, hanem különféle kellemetlen jelenségeket észlelnek a Word-jük működésében - annyit prédikálunk pedig, de mindig csak azok kérik a vírusvédelmet, akik már megszívták)

Nisa, külön: most specielaz Apró képek balladáját szerettem volna leírni, de csak töredékesen jövöget elő. A Te állandó versmemóriádban nincs meg véletlenül?

Mulan

1997. október 3. - péntek, 10 óra 55 perc
Bori!
Fontos volna tudni, hogy mettől meddig kívánsz mulatni. Mert pl, ahová én járok, az nagy vonalakban megfelel az általad leírtnak, de éjfél és 2 óra között kezd hangulatos lenni.
Még jövök.
Pirítós


1997. október 3. - péntek, 10 óra 46 perc
Lépes!

Nem változtatok többet, de amit elsőnek csináltam, az eléggé kaotikus volt - ezért bocsi -, és nem hagyhattam úgy, mert zavarta oly érzékeny lelkületemet, na.

Kedves Heves!

Köszönöm :), akkor most együtt várjuk Fuhurt :)
Addig is - vers. Neked, Ofelynek, tettestársának Nisának, (egye fene) Dömötörnek, mi több, még ez tök jónak is, egyszóval: Mindenkinek (Mint a TV-ben).
Remélem nem várjátok tőlem, hogy ma költői magaslatokat hódítsak, mert az ugye nagyon fárasztó ;)
Megértéseteket előre is köszönöm :)

Bizarr

Egy lendkerekes autó ütött el.
Fura egy baleset,
de hidd el
így esett.

Ott feküdtem az utca kövén némán,
és sokan mondták, hogy:
"Na, né' mán!",
meg: "Méghogy!"

Elfintorodtam, kiköptem feléjük.
Haragtól lökötten
beléjük
kötöttem.

Köribém álltak, éhesen morogtak.
Kannibál bolondok!
Korogtak
a gyomrok...

"Ohó!" - gondoltam. - "Jobb lesz tán sietnem,
mint állnom nyugodtan."
Ám mégsem
futottam.

Ez lett a vesztem. Bámultak meredten,
majd végül megettek.
Csontom sem
maradt meg.

TREX, aki...
...namindegyis


1997. október 3. - péntek, 10 óra 44 perc
És akkor, ami azóta:

csütörtök, 16 óra 30 perc: Kösz:-)) Mulan

Heves Jeges, Kedves! (Ez szinte már önmagában egy vers)
Ejnye-bejnye, hol tanítottak Neked valséget?

Viszont eszembe juttattad a Frei dossziét (véletlenül nálam is be volt kapcsolva a TV, eldolgozgattam mellette)
Kutyakövetkezetesen dínószauruszt mondott dinoszaurusz helyett, még véletlenül sem rontotta el. (Tudom, ez a Magyarulezbe kivánkozik, majd oda is írok egy gyüjteményest, ha előbb nem, a hétvégén)
Továbbá én eddig úgy tudtam, a tirannoszaurusz (TREX figyelsz?) nem dinoszaurusz. Persze lehet, hogy tévedek.

Mulan

Lépesméz, Kedves!

Éppenséggel nincs látható nyoma annak, hogy én _na és?_ ilyen üzeneteit ignorálom, illetve nem különböztethető meg attól, hogy valamely üzenetre nem reagálok pusztán csak azért, hogy jelezzem: nem ignoráltam, csak nincs nem érzek kellő indíttatást, hogy hozzászóljak.

Mármost szűrés: ahogy tapasztaltam, amit én tényleg kiszűrnék, abból elég sok benne marad. A "magánarchívumból" ki is szűröm. Tehát tényleg mindegy lehet.
Ez a nick-használati probléma tényleg benne van a kalapban, és amíg nem jelszóval működik egy ilyen beszélgetőhely - benne is marad. És a hasonló nevek használata is okozhat kavarást, bár hát ki-ki maga választotta a sajátját. (Emlékszel még a két Vass Gábor egymásra találására?)
Bizonyos kockázatot tényleg vállal, aki nyilvános fórumon megnevezi magát és/vagy megadja az elérhetését. (Apropó: hova is küldjem a kávészámlákat?)

Mulan

PS: Te firtattad (PS-ben), ki az az Ofélia. Bár a válaszom helyesen "valaki Pepita" lenne (Bocs, Ofélia)


1997. október 3. - péntek, 10 óra 44 perc
No akkor "nem válaszoltamtól" időrendben (itthon mégis nyugalmasabb)

Döme, szerda 13:47
Ez már egészen jó:-)
Mulan

Gorcsev Kedves!
Az a szőlős-boros husi meg szósz biztosan nagyon finom, és ebből a fölöttébb konkrét receptből igazán kreatíven lehet rekonstruálni. Valami hasonló mustos receptem nekem is van.
Mulan

Heves Jeges élőben
Ez igen, jó kis összefoglaló volt! A receptet már ki is próbáltad?
Kicsit törtem a fejem, mit jelenthet ez az élőben... Vers Elek ellentétét?
Egyébként nagyon jó kis vers volt.
Mulan

Bori, Kedves!
Is.
Új koromban főfoglalkozásban tanár voltam (mat-ábr), az utóbbi években csak mellesleg és főleg számítógépes felhasználói tanfolyamokat tartok.
Mulan

DcsabaS, Kedves!
Kösz a feladványt, ez nekem sem ugrott be az első öt percben (pontosabban: azt hittem, de mégsem).
Valószínűleg tanulságos lesz követni a megoldási kísérleteket.
Van egy olyan érzésem, hogy a legutóbbi ilyen feladványfejtős fordulónak lemaradtam a végéről (Volt neki?).
Biztosan megvan valahol a köcsögben, de nem emlékszem rá honnan keresgéljek. Nem tudod véletlenül?
Mulan

Nisa, Kedves!
Valami rémlik kedves költőid kilétéről, de főleg az ablakon kinézve választottam pont azt a verset.
Valahogy úgy, mint most "A napnak hanyatlik tündőklő hintaja" (Nagyon szép most éppen, ami látszik úgy kinézőben a fűtött szobából..)
Mulan


1997. október 3. - péntek, 9 óra 28 perc
Nisa!

Köszi. De meg tudod mondani, hogy Erzsébeten hol?

Bori


1997. október 3. - péntek, 8 óra 47 perc
Kedves Diolen Mobi!

Kösz az ajánlatod. Úgy vélem érdemes fontolóra vennem. De ami az italt illeti, azt hiszem én inkább a kakaónál maradnék.

Pusz-pusz: Bori


1997. október 3. - péntek, 8 óra 39 perc
HAME!

Drága vagy! Komolyan nem számítottam ilyen széleskörű tájékoztatásra. El vagyok bűvölve. Te mindegyik helyen voltál? Ilyen világfi vagy? Én egy éjszaka kedvéért nem tartom valószínűnek, hogy túl messze kiruccannék Pestről, de ha kint járok, feltétlen megkeresem az említett helyeket. Felírtam, megjegyzem: Hard Rock Cafe. Részletes információt a Pesti Estben találok, ugye? Ha van még elsősörban pesti ötleted, köszönettel veszem. Addig is milliószor csókollak!

Bori1997. október 3. - péntek, 8 óra 35 perc
Hello mindenkinek!
Ez tök jó


1997. október 3. - péntek, 7 óra 42 perc
Kedves Heves Jeges!

Mindenféle rondaságokat hallok magamban, de az a vers még mindig passzol a hangulatomhoz. Szóval tudom, hogy mindig elfelejtem, hogy hova tettem azt a cetlit, amire a Cavingtont felírtam, de lövésem sincs, hogy írtam-e Neked levelet, s ha igen, akkor mikor?! Most úgy gondolom, hogy ilyen esemény nem történt (bocs, ha mégis, hülye vagyok, s akkor biztos fontos is volt), de hogy tudj válaszolni: nyaradiz@mail.dunapack.hu!

DCsabaS!

Nem kötötted ki, tehát úgy olvasom, hogy a kböző színú területek véletlenszerű méretűek lehetnek, továbbá az egységnyi hosszúságú szakasz hosszúsága is tetszőleges (az az egység, amit én akarok) és mivel egy szakaszt két pont, a kezdő- és végpont határoz meg (teszi szakasszá az egyenes-félegyenes sorban), ezért ha a kezdő pontot (mondjuk) egy fehér terűleten jelölöm ki, a végpontot ugyanazon a fehér területen, s az így nyert szakasz hosszát tekintem egységnek, akkor legalább egy olyan egységnyi hosszúságú szakaszom van, amelyek végpontjai azonos színüek. Mivel a feladat nem tartalmaz megkötést a kböző színű területek nagyságáról, ezért feltehetem azt is, hogy ez az egységnyi hosszúságú szakasz végtelen számú azonos területre ráhelyezhető úgy, hogy végpontjai azonos színűek lesznek, illetve végtelen számú olyan elhelyezés is lehetséges, ahol ez a szakasz "átér" egy másik azonos színű területre.


Na, megyek havat takarítani, majd néha beleolvasok, szeretném elcsípni DCsabaS örömét tökéletes megoldásomat olvasva (úgy szeretnék örömöt szerezni neki!) :)))))))))))

Jobb napot mindenkinek
Üdv
NyZ


1997. október 3. - péntek, 7 óra 24 perc
Pepinke!

Igaz ugyan, hogy a feladatban nem adtam meg konkrétan mekkora is az egységnyi hosszúságú szakasz, de az lényeges, hogy előre meghatározott méretű. Tehát kiinduló megfogalmazásod így módosítandó:
"... az a kérdés, hogy le lehet-e úgy rakni a pöttyöket, hogy biztosan NE legyen kettő azonos színű EGY EGYSÉGNYI HOSSZÚ SZAKASZ VÉGPONTJAINÁL (egységnyi távolságra)."
(A közbeeső pontok színe bármi lehet, az nem érdekes.)

DcsabaS


1997. október 3. - péntek, 7 óra 14 perc
Lépes,
dehogy hallottam, tegnap reggel startoltam, és most értem haza. Aludni se volt időm, nemhogy rádiót hallgatni... Vandógom, semmi tivornya, sajnos.
Mi a rosseb volt abban a Beszéljükmegben?

Trebitsch


1997. október 3. - péntek, 6 óra 39 perc
Zöldmicsoda!
Mi az a tasztatúrázás?
Most szaladj csekkold a 7?.
Zseni.
Most csókolj, most szeress.......


1997. október 3. - péntek, 6 óra 30 perc
Troppauer,
szerintem biztosan megy a nyári bob.

Heves Jeges: a szmájli szép.

Trebics: remélem hallgattad a "Beszéljük meg"-et csütörtök délután, mert Rólad volt szó ...:-)))))))

Mulan Kedves,
"(Az "ignore" is reakció) - de ez itt nem derül ki " - dehogynem.... Lásd a már rendszeresen ismétlődő péntek 2:28-at. Nem bőbeszédű a barátunk. Ugyanakkor azt kell hogy mondjam, a szerkesztés, a kivágások adják meg a "profilt". Én sem tudom, miket vághatnak ki, mivel egyetlen olyan üzenetet láttam - MuzX - amit később kivettek, abban viszont szerintem semmi nem volt olyan, ami miatt MuzX-nak szégyenkeznie kellene. Mindenesetre ezek a nüanszok adnak "profil"-t a rovatnak, határozzák meg a hangulatot. Már megtanultam :-)

"hogy kevés legyen - minek nézzek ide sűrűbben, ha nincs semmi újság? (Vagy, ami van, azzal nem érdemes foglalkozni)."
Hát ez velős problema, de együtt jár azzal, hogy szűrik az üzeneteket. Ha belegondolsz, a szűrés tök feleslegesnek tűnik, mivel pl. MuzX elébb megjelent, aztán kivették. Erre bármikor lenne mód, a késleltetésnek tehát értelme nem nagyon van, hiszen a kivett üzenetek száma - most saccolok - az 1 %-ot sem érheti el.

Sokkal izgalmasabb kérdés az, hogy egymás nick-jeit IS használják egyesek. NEM az a problema, ha valaki 5-10 nick-kel is jelen van, hanem az, hogy bárki, bárki helyett írhat. Az is eléggé ciki, amikor egymásnak rendelünk képeket - letöltési időt ki fizeti? - meg újságot, és mint most nekünk: részvételi jegyet egy TV-műsorhoz (nem akar valaki tapsgépet hallgatni 9-én családostul?). De ezek egyre inkább a "benne van a kapalban" kategóriába tartoznak.
Azt gondolom, a rétegződés megkezdődött, a suli-net-tel, meg a középiskolás Internet-hálóval (ami erősen kihat majd az otthoni netezők számának növekedési ütemére is) kialakulnak a törzskávéházak.
Csendesen remélem, hogy a Te kávédat esetenként majd én fizethetem..:-)

Lépesméz
Ps.: TREX, kösz mindent, de most már ne módosíts többet, várd meg a hétvégét.

"PS.: Valami pepita lehet"
Ez biztos igaz, csak nem tudom mire gondolsz?


1997. október 3. - péntek, 5 óra 40 perc
Majdnem minden jó fejet elzavartatok. Éljenek a mpcskolódók. Éljen a cenzúra.Döglődik az Olvir.

na és?


1997. október 3. - péntek, 2 óra 28 perc
DcsabaS:

Ha jól értem, az a kérdés, hogy le lehet-e úgy rakni a pöttyöket, hogy biztosan NE legyen kettő azonos színű egymás mellett.
Nos, vegyük a zöldet. A közvetlen környezetében - körülötte - végtelen számú pont lehet, amelyek nem lehetnek zöldek, de egyszínűek sem. Legyenek felváltva pirosak, fehérek.
Igenám, de el kellene dönteni, hogy a végtelen páros, vagy páratlan? Ha páratlan, akkor végeztünk, mert a körben az első, és az utolsó azonos színű lesz.
Csakhogy a végtelen, sajnos, se nem páros, se nem páratlan, hanem meghatározhatatlan. Ergo abszolúte nem tudom bizonyítani az állítást, de ha Te azt mondod, hogy lehet, akkor mondhatom azt, hogy bizony nem. És fordítva.
[Ha felvázolsz egy olyan szituációt, amiben nincs egymás mellett két azonos színű pötyi, akkor én a két pont közé be tudok szúrni még végtelen számú, akár egyszínű pontot is, melyek közé Te megint be tudsz gyömöszölni végtelen számú, eltérő színű pontot - csak azért, hogy igazad legyen. :-) ]

Pepinke


1997. október 3. - péntek, 1 óra 52 perc
Bori!
Akkor felajánlom a saját nappalimat, csak egyeztessünk időpontot, hogy ne zavarjuk egymást :)) (bort és sajtot hozzál)

Diolen Mobi


1997. október 2. - csütörtök, 23 óra 14 perc
Grinpissz!
Nem vagytok elég éberek. Vagy másik 30 kimaradt.
És akkor mi van?
A törvénysértésért majd számolunk.
DD.


1997. október 2. - csütörtök, 23 óra 13 perc
Kedves DcsabaS!
Már kezdtem aggódni szerda 23:35-ös feladványod olvasásakor, ugyanis kérdésed úgy szólt hogy „találjátok ki, _mi_ ez?" Na most ismerve feladványaid természetét - bár a vers gyönyörű volt -, mindjárt más megfejtéseken törtem a fejem. A lehetséges válaszok a _mi ez_ kérdésre:
1. egy vers :-))
2. tájkép atomcsapás előtt :-((
3. meditáció közbeni lelkiállapot.
Tudom hogy a második megfejtés kissé morbid, de ez nálam már a pavlovi reflex, ha DcsabaS feladványt ad. :-))
Így hát köszönet illeti Torgeanu-t a megfejtésért. (Bocs, de nevedről a Torgyán román megfelelője jutott eszembe :-))
Ami csütörtök 12:49-et illeti, a kulcsszó szerintem a _végtelen_. Na most egy végtelen síkon a nullával egyenlő a valószínűsége annak, hogy ne legyen a feltételednek megfelelő két azonos színű pont. Tudom hogy ez nem bizonyítás, dehát egy elvont kérdésre ez egy elég elvont válasz azt hiszem...:-))
TREX (csütörtök 10:36): igazságod van, Fuhur valóban ígért ilyesmit, az Ő verziójára én is kíváncsi lennék.
Nevedről jut eszembe: ma megnéztem a Lost World-öt. Hát azt hiszem nem kéne háborgatni azokat a dínótojásokat ott Kínában (Frei-Dosszié, MTV1, hétfő). Remélem Te nem vagy ilyen vérszomjas! :-))
Malac (csütörtök 12:39): „meg van gondolva", jöhet a vers, lesz ami lesz! :-))
DD (csütörtök 15:01): köszönöm, egyszer én is szívesen megnézném (abba a kisebbségbe tartozom, aki még nem járt NY-ban :-)))

Heves Jeges


1997. október 2. - csütörtök, 21 óra 50 perc
Bori, TE DRÁGA!!!!!!!!

Mily kedves, mily fenkölt, hogy hiú, s kósza reményim kapuját egy árnyalatnyit nyitvahagyád!
Balzsam ez elárvult lelkemnek.
Jó tett helyébe jót várj!
Tehát ajánlásaim kezdetnek:
HARD ROCK CAFE világhálózat.
Hersonisos: nyitvatartás NON STOP, esténként élö zene, több zenekar, dánok, angolok, még egy osztrák is volt az idén, nem túl hangos, föt kaja csak az étteremben, pia amit akarsz, zene nem túl hard, inkább rock 70-es, 80-as évek, látogatók zöme 25-35 év 80% holland. Belépés díjtalan. Október vége felé bezár, aztán már csak jövöre...
Ajánlom.
Prága: Beugró van, nem is kevés. Zene egyszer ilyen, egyszer olyan, programtól függö. Hangerö szintén. Néha elképesztö helyi húrtépö amatörök is fellépnek, néha csúcsszuper. Kaja néha van, néha nincs (biztosan az szerint, hogy agyonverték e a szakácsot). Mielött elutaznál érdeklödj a program iránt. Nyitva esténként.

Bécs: Langyos unalmas, drága jeggyel, nincs tumultus, többször próbáltuk, de be sem mentünk. Bár izlések és pofonok ...
Ugyanot Rockhajó. Étterem, 60-as, 70-es évek, legelvontabb zene= Beatles, kaja van- drága, pia még drágább. Decens. Szolid. Úri közönség (20-60) táncol. Nyakkendö. Csipkeruha. BMW. Ahogy gondolod.

Amsterdam: csúcs! Tíz méteren belül amit akarsz. Blues, rock, jazz, fiatal, öreg, józan, piás, drogos. Ha ott nem találod meg, akkor nem tudod mit keresel.

Közelebb:
Tatabánya: Vadorzó (nem a diszkó!!!!!),
kaja nuku, sör, bor, pálinka. Kocsiskonyaktól a Napoleonig. Program elözetes ismerete feltétlenül szükséges. Rózsaszín lódobogás jaj, jaj, jaj. Hangerö az szerint hová ülsz. Bazi nagy terem. Koncertek úgy 23 ó. után.
Komárom: Fekete lyuk. Pincesörözö. Zene amit akarsz. Kaja részben. Ha 10-15 -en lementek tiétek a kocsma. Szécsi Pali nem, de pl. LGT, Omega lehet. De ha viszel kazettát, vagy vinilt akkor akármi (amit hajlandó elviselni a tulaj). Péntekenként élözene, blues, rock, népzene. Kellemes. Nyitvatarás amíg bírod.

Na mára elég. Ha akarod még majd folytathatom.

Hü csodálód
HAME


1997. október 2. - csütörtök, 20 óra 24 perc
Troppauer, Nyári Bob Olimpiai Bajnok

A visegrádi bob pálya nyitvatartását nem tudom,
de a telefonszámukat igen: 06/26-397-397

Üdv, Misztl István (Pityu)
Misztl@mail.kerszov.hu


1997. október 2. - csütörtök, 19 óra 38 perc
Pepinke!

- A pontot nyugodtan tekintheted kiterjedés nélküli elemnek.
- Természetesen az egységnyi hosszúságú szakaszt is meghatározzák végpontjai (Eukleidészi térben vagyunk), tehát elegendő a végpontokat megtalálni.

DcsabaS


1997. október 2. - csütörtök, 19 óra 32 perc
DcsabaS:

Pontosítást kérek:

- egységnyi szakasz : lehet két pont?
- pont : kiterjedés nélküli elem?

Pepinke


1997. október 2. - csütörtök, 18 óra 33 perc
DD=Denes=Emma=Vice=G.F.
Mennyien vagytok krampuszkáim!
Mennyire ugyanakkor indultok tasztatúrázni!
Azt hiszitek nem figyelünk?
Gigatévedés!
Greenpeace


1997. október 2. - csütörtök, 17 óra 18 perc
DD=Denes=Emma=Vice=G.F.
Mennyien vagytok krampuszkáim!
Mennyire ugyanakkor indultok tasztatúrázni!
Azt hiszitek nem figyelünk?
Gigatévedés!
Greenpeace


1997. október 2. - csütörtök, 17 óra 18 perc
Sot: http://www.cab.u-szeged.hu/~h430972/
itt meg is nezhetsz magadnak, nem bujtam el a szenespinceben. (tul sokaig)

Razzia Cattani


1997. október 2. - csütörtök, 16 óra 46 perc
Victor, en oda irtam a nevem, ha keresel mindig megtalalsz a h430972@stud.u-szeged.hu emilia cimen. Te azert odairtad a neved. Victornak hivnak. Vagy hulye vagy?

Razzia Cattani


1997. október 2. - csütörtök, 16 óra 45 perc
Szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép,szép.
Érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes, érdekes.
Jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű, jókedvű.


1997. október 2. - csütörtök, 16 óra 30 perc
Kedves Mindenki!

Holnap igyekszem válaszolgatni, talán nyugisabb nap lesz, ma még rendesen olvasni sem volt érkezésem.

Írjatok addig sok szépet + érdekeset + jókedvűt!

Mulan1997. október 2. - csütörtök, 16 óra 17 perc
A 7?-ben kiprovokált nemtelen hangulat miatt - közkívánatra - oda a közeljövöben nem irok.
Meg sok a munkám.
Sajnoshálasistennek. :-)
DD


1997. október 2. - csütörtök, 15 óra 45 perc
Kedves ZöPö! Én csak közvetítettem közted és Csuti között, köszönöm a segítséget.

A bulit, ha majd mindent konkretizáltok, meghirdetem az OlvIrban is.

Barbara


1997. október 2. - csütörtök, 15 óra 26 perc
Heves Jeges,
A nagy New York volt legutóbbi uticélom. Egy munkámat kellett személyesen tálalnom, ami nem a legkedvesebb tevékenységem. 6-8 ismeretlen turkál, fogdossa, nézegeti kreációimat. Fogalmuk sincs, hogy milyen körülmények között készültek. Öket csak a végtermék érdekli. S mivel a foto egy szubjektiv megitélésü dolog, nem mindig az a darab vált ki elismerést ami nekem legjobban tetszik. De ök fizetnek. Ebben az esetben minden sima volt " mindent megettek". Ezért sajnos nem került sor hosszabb megbeszélésre, igy másnap már húzhattam vissza a csíkot.
Most nem tudok, hosszabban írni NY-ról, különben is én ott látogató és nem bennszülött vagyok. Valószínü többen jártatok ott, igy hazudozni sem áll módomban ( igaz HAME?).
Egyetlen - felejthetetlen - élmény:
Keddi napon jöttem vissza, ami köztudomásúan légiközlekedés szempontjából a legnyugodtabb nap.
Szerencsém volt, mert bal oldalt a business class-on volt a helyem. Felszálláskor igy NY ott feküdt a lábam alatt. Szürkült amikor felszálltunk, a lámpák már teljes pompájukban világítottak, s mint izzó vaskígyók hömpölygött a közuti forgalom. Nyugat felé száltunk fel, s igy egy teljes kört irt le a gép mielött valóban nyugatra indult volna. A kör óriási volt. Elöször New Jersey, majd az óceánt, Manhattan, Long Isdland volt alattunk. Közben lement a nap s ezzel a 360°-os orbittal olyan panorámához jutottam amit egyszer szeretnék megörökíteni.
Csodálatos volt. És nagyon kényelmes ( Lewinfiú )
Hát ennyi:
DD.


1997. október 2. - csütörtök, 15 óra 1 perc
DcsabaS
Ha Te mondod, elhiszem... :)

papaja
Esetleg csipös ? (Próbáld meg nyalogatni :)))

Gorcsev


1997. október 2. - csütörtök, 14 óra 17 perc
Barbara!

1. Működik. 2. Le vagy maradva, már tudom a dátumot. Légy szíves, vegyél erőt magadon és hívj fel! (Mintha ezt ígérted volna...)

ZöPö


1997. október 2. - csütörtök, 13 óra 23 perc
HAME!

Te is ígértél nekem valamit!

Bori


1997. október 2. - csütörtök, 13 óra 19 perc
Nektek működik a presszó?

Bori


1997. október 2. - csütörtök, 13 óra 17 perc
Helló Mindenkinek!
Mulan, kedves köszönöm a gyönyörű verset,
ha emlékeztél rá, hogy nagy kedvencem az nagyon
szép, de ha nem akkor még gyönyörűbb!!
A recepteket is köszi.
Ofélia, kedves! Emil???
Most méteres havak vannak, de még igyekszem
ma egyszer előfordulni.
Sziasztok! Nisa

Ui: Bori! A CSili nem Csepelen van, hanem
Erzsébeten.


1997. október 2. - csütörtök, 12 óra 58 perc
Mulan!

Elég kevéssé izzik a drót mostanában, úgyhogy talán tényleg ideje egy új kérdést feltennem. Íme:
=================================================
Egy varázsló befestette a végtelen matematikai síkot, mégpedig úgy, hogy a sík minden pontja piros, fehér, vagy pedig zöld színű lett. Ezen kívül semmit sem tudunk a festésről.
Bizonyítsuk be, hogy a síkon biztosan található olyan egységnyi hosszúságú szakasz, amelynek végpontjai azonos színűek!
================================================

Megjegyzések:
A fehér is szín.
A megoldáshoz csupán általános iskolai szintű matematikai ismeretek kellenek, de azért a feladat mégsem könnyű. Aki nem jön rá az első 5 percben, akár napokig is eltöprenghet.
Hogy ne rontsuk el a próbálkozók játékát, arra kérem mindazokat, akik eleve ismerik a megoldást, 1-2 napot várjanak a beküldéssel...

DcsabaS


1997. október 2. - csütörtök, 12 óra 49 perc
Bori ! Kicsit lejjebb, kicsit lejjebb, mos JÓ !


1997. október 2. - csütörtök, 12 óra 48 perc
Bori kedves !
Huhh ! mondaná egy Pesztszenterzsébeti honfiúi kebel !
A Csili az Pesterzsébeten van, az áruháztól nem messze.
Csepel ( Budapest Süd) az másik falu !

papaja, aki nem tudja miért csili a csili?


1997. október 2. - csütörtök, 12 óra 47 perc
nyz!

most olvastam leveled, lesz válasz is, csk most nem érek rá :)

heves jeges!

jól meggondoltad? :)

malac


1997. október 2. - csütörtök, 12 óra 39 perc
Torgeanu!

Mondják, hogy egyik "legmagyarabb" politikusunk neve is eredetileg Torgeanu volt, csak aztán áramvonalasíttatta Torgyánra, vagy ilyesmi(:-)))...
Egyébként részemről csak egy célzás volt (nem szisztematikus összekeverés), hátha elárulod nickneved eredetét. De persze, ahogy gondolod.

DcsabaS


1997. október 2. - csütörtök, 12 óra 33 perc
Milyen ember az, aki hülyének nevezi a másikat, de nem írja alá a nevét? Nekik üzenem: Szavazzatok a Hornra, a ti szintetekhez, úgy is ő való.

Victor1997. október 2. - csütörtök, 11 óra 58 perc
Milyen ember az, aki hülyének nevezi a másikat, de nem írja oda a nevét? Nekik üzenem: Szavazzatok a Hornra, a ti szintetekhez, úgy is ő való.

Victor1997. október 2. - csütörtök, 11 óra 58 perc
ZöPö! Nem működik a zöld számod! Megkérdeztem a lányoktól az idôpontot: október 17-rôl lenne szó. Drága dolog ez?

Barbara


1997. október 2. - csütörtök, 11 óra 46 perc
Deabas-Csabas
Nekem az az érzésem, hogy Ti szisztematikusan összeakartok keverni valakivel. Kivel és miért?
Nincs nektek előítéletetek?
Mert akkor "ist Ruh"

Na ennyi vót domnul. Azisten álggyon.
Torgeanu
1997. október 2. - csütörtök, 11 óra 33 perc
Lépes, Ofi vagy valaki!

Szerintetek a visegrádi nyári bob még nyitva lesz a hétvégén, habá már erôsen közeleg az ôsz?
És mettôl meddig van nyitva?

Minden infót köszike.


Troppauer, Nyári Bob Olimpiai Bajnok


1997. október 2. - csütörtök, 11 óra 20 perc
Mely köröket ne zavarjuk?
Hát nem csipték fel a varjuk?
TREX Te aludtál eddig?
Vártalak pedig!
döme


1997. október 2. - csütörtök, 10 óra 44 perc
Kedves Heves!

Persze, hogy elemzésben gyengébb vagyok, de nem ez a gond...
Mi van Fuhur megfejtésével?
Majd utána.
De most ne zavarjátok ooo-imet!

TREX


1997. október 2. - csütörtök, 10 óra 36 perc
papaja!

Boccs! Úgy látszik, hogy figyelmetlen voltam. Megtaláltam az üzeneted, és hálás vagyok. Tehát okt. 10, péntek 20 óra, Csili. Ez a Csepeli Müv. Ház? Vagy tévedek?

Bori


1997. október 2. - csütörtök, 10 óra 32 perc
Mulan!

Te tanár vagy?

Bori


1997. október 2. - csütörtök, 10 óra 28 perc
HAME!

Nyugi! Göncz Árpádnak sem osztottak lapot. :-) Sapienti sat.

ZöPö


1997. október 2. - csütörtök, 10 óra 21 perc
Borika...

Felejthetetlen vagy... még itt is
Tomika69


1997. október 2. - csütörtök, 10 óra 6 perc
Bori kedves !
Kicsit lejjebb !

papaja


1997. október 2. - csütörtök, 9 óra 53 perc
PAPAJA!

Hol az ötleted? Még mindig azt várom.

Bori


1997. október 2. - csütörtök, 8 óra 41 perc
Segítsetek!!!

Keresek egy jó kis zenés-TÁNCOS szórakozóhelyet, ami alkalmas BESZÉLGETÉSRE is. Egy olyan hely, ahol a zenei irányzatok széles skálája megtalálható, ahol bevághatok valamit, ha éppen megéhezek, hallhatok Szécsi Pált és Rock and Rollt, meg egyéb nyalánkságokat. Ha van ötletetek,
halmozzatok!!! Ezer köszönet!

Bori


1997. október 2. - csütörtök, 8 óra 40 perc
Igaz az, hogy az interneten kidolgozott érettségi tételekhez is hozzá lehet férni? Hol?

1997. október 2. - csütörtök, 8 óra 35 perc
De jó volt most beleolvasgatni! Lassan csak visszatéregetünk!

Ellenben én húzok el fejeket tágítani. Majd du. jövök még.

Addig is:

Dcsabas!

Goethe: Wanderer's Nachtlied
Valami jó logikai rejtvény nincs?

Mulan


1997. október 2. - csütörtök, 8 óra 10 perc
Helló Diolen Mobi!

Kössz, az ötlet valóban megvalósítható, de vajon tényleg erre van-e szükségem? A sajt, meg a Sztár rádió teljesen rendben van, de például a nappali... Két nagymama, egy nagynéni, két szülő és jóesetben még a bátyám (akivel persze egyébként jól kijövök, dehát mégis). Velük mindannyiukkal együtt lakom. Így próbálj meg otthon, meleg családi körben jól mulatni! Ezt a verziót majd csak legközelebb próbálom ki. Üdv néked:

Bori


1997. október 2. - csütörtök, 8 óra 5 perc
Drága HAME!

Örülök, hogy ismét jelentkeztél. Még mindig nem jutottam mulató ügyben egyről a kettőre. Palkó persze nem kritérium, csak a rendkívüli nyitottségomat akartam vele szemléltetni. Tehát hallgatlak, és ha szabad leszek feltétlen értesítlek. Csók:

Bori


1997. október 2. - csütörtök, 7 óra 52 perc
Torgeanu!

Helyes! (A keresztapád (-fiad?) is példát vehetne Rólad...)

Üdv! DcsabaS


1997. október 2. - csütörtök, 7 óra 50 perc
Bori !

Ez itten a reklám, dehát a szerk vagy kiszerkeszt vagy nem. Szóval minden hónap második péntekén a Csiliben fellép egy kis rokenroll banda. Ne ess kétségbe a Csilitől ( én is először féltem) de egészen normális. Mihez képest :-)))?

Asszem jövő héten pénteken is lesz buli 8-tól. Asztalt, jegyeket 2 nappal előre illik foglalni, de lehet telefonon is. Mos nemtom a számát, de holnapra megnézhetem. Nem rossz, de kaja nincs, azt az étteremben előre kell magadhoz venni.
Én nem eszem, mert fogyizni járok oda. Pár twist után már egész hatásos a dolog.
Ha jobbat tud valaki arra azért én is kíváncsi lennék.

papaja
a kiérdemesült housesztár


1997. október 2. - csütörtök, 7 óra 39 perc
Diolen !
Teljessen igazad van, csak ha hosszabb ideig füleled a Star rádiót, rájössz, hogy a repertoár ugyanaz. Tök ciki, hogy mindig ua. 800 számot nyomattyák.

IMHO sokkal szélesebb lehetne as választék, cssk ugye a zsozsó, ja meg a wincsik kapacitása véges.

papaja


1997. október 2. - csütörtök, 7 óra 25 perc
Zavarjatok el és tiltsatok el minél több embert (Hontalan, Engels, k.istyu, Gen és a többi) és még szarabb lesz a rovat.
Éljen a T. Ig., a verselő és unatkozón pletyiző asszonyok, valamint a kisgonoszok csapata.

na és?1997. október 2. - csütörtök, 2 óra 55 perc
DcsabaS!
Órákkal ezelőtt, már írtam, hogy Goethe híres verse, (Über allen Gipfeln...) amelyet, ha jól emlékszem egy kilátó, vagy magasles deszkájára írt. De úgy látszik ez a rovat is úgy lelassult, mint a 7kérdés. Naponta csak néhányszor frissítik. Úgy néz ki, ritkán jár arra és erre a cenzor...

Na ennyi vót domnul. Azisten álggyon.
Torgeanu1997. október 2. - csütörtök, 2 óra 16 perc
Kedves Heves Jeges élőben!

Köszi az érdeklődést, vagyok én, de pillanatnyilag inkább a 7?-ben tartom a frontot. De ha már itt is felbukkantam, találjátok ki, mi ez:

"Völgyön, hegytetőkön csend.
Az ághegyen szellő se leng.
Hallgat a madárka, nincs nesz sehol,
Várj csak, nemsokára Te is megnyugodhatol."

DcsabaS


1997. október 1. - szerda, 23 óra 35 perc
Akit érdekel:
Lipták Béla Kovács Lászlóval Bősről folytatott beszélgetésének leírását feltettem
Lépesméz
PS.: Mulan Kedves, holnap este válaszolok


1997. október 1. - szerda, 22 óra 18 perc
Bori!
Ne keress tovább: az a hely a saját nappalid egy üveg bor, egy tányér sajt, a 92.9 Sztár Rádió és a barátaid társaságában :))

Diolen Mobi


1997. október 1. - szerda, 21 óra 52 perc
Nisa, Mulan!
Örültem Nektek (kedd 11:16, szerda 9:02, 13:13). Versek, recept nagyon finomak voltak. :-))
Nocsak, nocsak: ha kajáról (piáról) van szó, azért csak Gorcsev is előkerül:-))
TREX verselemzésből úgy látom gyengébb, mint versírásból. Mit szólnál egy versről a verselemzésről?
Asszem Pucros Mackó már a télire való mézet gyűjtögeti, mert mostanában nagyon megritkult DcsabaS-sal együtt. Lehet kibújni a málnásból! :-)) (Rezső tán már téli álmát alussza.)
Malac: valami kis vidám / szomorú / rövid / hosszú verset nem adnál elő mondjuk két előadás között? :-))
Trebi pajtás merre vagy? Hólapátot emiljek? Most érkeztek a tejboltba, még frissek! :-))
Mogorva: már pókhálósódik az emiles postafiókom, Halálnak feldogadlak :-))
Nyz: legutóbb (?) mintha azt írtad volna, hogy magadba hallgatsz. Mit hallani arrafelé?
Engels szelleme remélem itt lebeg, talán nov. 7-re újra reinkarnálódik...
DD: merre jártál mostanság? Valami kis politika- és cenzúramentes tájleírás jöhet ám!
Pirítós, valami kis egyperces Örkény-stílusban?
Lépes, Ofely, Nektek „csak" :-))))))))))) (Meg mindenkinek, aki és amelyik sorból kimaradt.)

Heves Jeges élőben


1997. október 1. - szerda, 21 óra 25 perc
Vers mindegykinek - Juhász Gyula: Október

A fény arannyal öntözi még
A szőke akác levelét,
De ez a fény, megérzem én,
Már októberi fény.

Az alkony lila fátyla alatt
Tarka tehenek hada halad,
Vígan elbődül, hisz haza tart,
De ez már őszi csapat.

A kertben tarkán égő színek,
Virágok, dúsan vérző szívek,
Rajtuk az este harmata ring,
De ez már őszi pompa mind.

Fényt, krizantémet, dalt, harmatot
Lelkemben vígan elringatok,
Megszépül lassan, ami rég volt,
De ez már októberi égbolt!

************************
Eme remek verset
Megfejelem
Egy saját szösszenettel:
Örülök hogy újra látlak,
Lelkemben már nem fészkel a bánat.
Pusszantalak, ezer csocsi,
Na kinek? (Neked, Ofi!)
Többieket is üdvözlöm,
Baráti szóval köszöntöm:

Vers Elek (Heves Jeges :-)))

Ui.:
A sörfesztiválról szóló linkre leltem,
Amikor az alábbi címre klikkeltem:
http://www.idg.hu/internetto/kaposvar


1997. október 1. - szerda, 20 óra 16 perc
MM

na igen. Ahogy mondod. Én egyébként még azt sem hiszem el DD-töl, -röl, -nak, -nek, hogy van. Egyébként valahol lentebb olvashatsz valami ilyesmit DD., vagy Denes aláírással(mit tudom én, nekem nem olyan fontos, hogy most ezért átlapozzam mind a 100 oldalt).
Egyébként nem tudtam, hogy kineveztek szerkesztönek (krupié?) az olvírban.

Mély tisztelettel

HAME


1997. október 1. - szerda, 19 óra 37 perc
Drága Bori!

Hát erröl lecsúsztam. Ilyen az én formám! Végre egy rendkívül jó, szerény és stílusos nö, és foglalt. Na de hát most már mit .....
A szórakozással kapcsolatban, ha szegény Pali nem feltétel, egy pár ötletet tudok adni.

HAME


1997. október 1. - szerda, 19 óra 29 perc
Ofélia
Recept köv., bár az ebédidö már elmúlt, nem baj?
Szóval anya ma olyant csinált, hogy szölöböl, borból, meg a fenetuggyamégmiböl kutyult vmi szószt, abba' megpárolta a húst, aztán a husit egy kicsit meggrillezte. A szaftot csak megkóstoltuk, nagyon finom lett, el van téve takarékba -mongyuk sima párolt húshoz-, a husi is nagyon jó volt, egy kicsit érezni lehetett rajta a szölöt. A kutyik köszönik, jól vannak. (Vagy nem kérdezted ? :)))

Gorcsev


1997. október 1. - szerda, 17 óra 43 perc
Kedves, drága Papaja!

Ezek szerint csak rád vártam. Tehát esengve várom az ötleted.

Bori


1997. október 1. - szerda, 16 óra 39 perc
HAME

Milyen hihetetlenül naiv voltam, hogy beugrottam és el merészeltem hinni DD.-nek, hogy fotós!
Micsoda butaság!
Egyébként Neked nem osztottam lapot.


DD.
emilem: mezei@ofk.dote.hu

MM


1997. október 1. - szerda, 15 óra 40 perc
HAME

Milyen hihetetlenül naiv voltam, hogy beugrottam és el merészeltem hinni DD.-nek, hogy fotós!
Micsoda butaság!
Egyébként Neked nem osztottam lapot.


DD.
emilem: mezei@ofk.dote.hu


1997. október 1. - szerda, 15 óra 39 perc
Kedves Ofely!
(és Dömötör)

Írok, csak nem ide. :)))
Amúgy is tartozom még egy önverselemzéssel.
De most ne vavarjátok ooo-imet. :)
Majd.

TREX


1997. október 1. - szerda, 15 óra 6 perc
Es megintcsak Ofelka majdir!

Nem boki ki az kicsiny szemedet az uzenet, amiben megirtam, hogy elek!!!
Mostanabn nincs idom a neten logni, talan majd a jovo het.
Emilke is ment, de ha egyesek ignoralnak, akkor nincs mit tenni.. :-(

Legy jo!


Troppauer


1997. október 1. - szerda, 14 óra 48 perc
Ofélia, Nahát! (És kedves is)

Mivel déli lihegésszünetig nem volt válasz, hát nem egy könnyű olaszosat írtam sajátválasztásúilag?

Megyek vissza hóba (nagymennyiségű nyomtatások nem helyben - csak néha nézek ide)

Jó munkát!

Mulan1997. október 1. - szerda, 14 óra 2 perc
Döme, mondtam, hogy:-)))))))))))))))))))))))))!!!!

Ofélia


1997. október 1. - szerda, 13 óra 47 perc
Lia, élia, félia, Ofélia.
O félia, élia fia
Tán Lia? Nem lehet!
Lia az lány! Meglehet.
döme


1997. október 1. - szerda, 13 óra 39 perc
na és,

1997. október 1. - szerda, 13 óra 23 perc
Sziasztok Kedvesek :-))), kéne egynehány hóeke, node.

Mulan, a versért nagy kösz, jól esett egy kicsit elábrándulni :-)))
Nomost olyan, hogy könnyű olaszos???? Lehetne-é?

Nahát Razzia, ezt a történeti levezetést névileg :-)))) Különben teljesen más dolgokra tippeltem:-)))

Mit szóltok, hogy plagizálták az Ofit?
TV-ben láttam, hogy aszonja FTC:OFI
Megdibbentő! Bár tény, hogy Kréta djönyörű. No ne álmodozzál Ofi, uzsgyi Vandógomot írtani.

Újabb érdekes adat, hogy Senkinek születésnapja is van :-O

Döme, TREX most ippeg versetnemír:-(((((
Ez az izé? meg nálad csak úgy hirtelen jön? Ne kapkodd el a dolgokat :-))))))))))))))))))

Szép napot Mindenkinek:
Ofélia1997. október 1. - szerda, 13 óra 21 perc
Ofélia, Kedves!

Megpróbálok ebédidőre időzíteni, de úgyis csak vacsorára fog bekerülni:

Oregánós gomba (ha lesz egy kis eső: itt az őszi gombaszezon - persze jó ez termesztettből is)

2 gerezd összezúzott fokhagymát két kanál olajon megfuttatunk, a felszeletelt gombát kissé megpirítjuk vele, majd 2 kávéskanál oreganóval, néhány kanál borral (csontlé vagy víz is jó ám), ízlés szerint sóval puhára pároljuk. Egy szűk kanál liszttel és 1 dl tejszínnel (vagy tejföllel) behabarjuk. Nagyon gyors kaja, hamarabb kész, mint a hozzávaló makaróni (vagy spagetti, orsócska, bármi tésztaköret).

Jó étvágyat!

Mulan


1997. október 1. - szerda, 13 óra 13 perc
12:31 van, és még mindíg "10 óra 35 perc" az utolsó üzenet. Nem lassú ez egy kicsit ????

1997. október 1. - szerda, 12 óra 29 perc
12:31 van, és még mindíg "10 óra 35 perc" az utolsó üzenet. Nem lassú ez egy kicsit ????

1997. október 1. - szerda, 12 óra 29 perc
ijon!

nagyon nagyok vagyunk! meg a zarhívum első linkje se tökéles.

malacos


1997. október 1. - szerda, 10 óra 35 perc
G. Nagyné nem engedi ki a keze közül G. Nagy Illián rúdját!

1997. október 1. - szerda, 10 óra 26 perc
Kedves Bori !
Ojjan helyet pontosan nem tudok ajánlani, amit szeretnél, ( lehet, hogy nincs is9 de ha szereted a rock'n rollt, akkor van egy hely, ahova havonta el lehet menni, nem kerül sokba, és jól érezheted magad. Nem túl csendes, de szünetekben lehet beszélgetni.
Én az asszonnyal járok oda fél éve, jól érezzük magunkat. A közönség átlagéletkora ugyan 40 körül van, de legalább nem hánynak a nyakamba.
Ha érdekel írj.

papaja


1997. október 1. - szerda, 9 óra 30 perc
Október 3-án este 8-tól , azaz most pénteken Senki Alfonz születésnapi buli a Hotel River Club-ban (Népsziget). Gyertek el, és hívjatok, akit csak tudtok/akartok!
Ha jó zenét akartoakkor hozzatok CDesleg még tecnika sincs, ha valaki tud segíteni, írjon!

Senki Alfonz

senki_alfonz@hotmail.com


1997. október 1. - szerda, 9 óra 26 perc
Nisa, Kedves!

Csak, hogy ne legyenek gátlásaid:

Őszi kérdés

Jártál-e mostanában a csendes tarlón este,
Mikor csillaggal ékes a roppant, tiszta tér,
S nagy lassú szekerek ballagnak haza, messze,
S róluk a szénaillat maghalni visszatér?

És fájt-e, amíg nézted a nyárfát révedezve,
Hogy reszket agg feje, az ezüstösfehér,
S hogy édes életednek újra egy éve veszve,
Mert viszi már Szeptember, a nagy szénásszekér?

S ültél-e elfáradva kemény, útmenti kőre,
Merőn bámulva vissza az elvakult időkbe
És feldöbbenve: jaj! ha most ledőlnél halva!

S eszméltél-e fel árván az éji hidegen,
Mikor a késő szellő, mint kósza, idegen
Eb, lábadhoz simult, s bús kezeidet nyalta?
(Tóth Árpád)

Mulan


1997. október 1. - szerda, 9 óra 2 perc
Ofélia, kedves!

Valami kínai(as) jó lesz? Vagy inkább olaszosat?
Könnyűt? Salátát?

Mulan

Lépesméz, Kedves!

Igazad van abban, hogy mindenki - Te is Én is - alakítja a rovatot, aki ír vagy nem ír bele, de elolvassa. Végülis valami szinten azokra az üzenetekre is reagálok, amire nem válaszolok. (Az "ignore" is reakció) - de ez itt nem derül ki, sajnos ugyanúgy, mint amire csak azért nem írok, mert nincs hozzátennivalóm. Viszont valahogy furcsa lenne - magamnak legalábbis - ha rendszeresen írogatnék a tegnapihoz hasonló (-"-) üzeneteket.

Igazából fogalmam sincs, mi az amit ki szokott szedegetni a T.szerk - de biztos, hogy hagynak benne olyasmit, amit viszont én örömest kivágnék.
Ez már viszont ízlés dolga, tényleg ritkán reagálok rá, mert nem ér annyit.

Furcsa viszont, hogy ebben a rovatban újabban tényleg félnapszám nem jelenik meg új üzenet (olyankor is, amikor tudom, hogy legalább én írtam valamit másfél-két órája), amit részben indokol, hogy kevés a üzenet, viszont el is éri, hogy kevés legyen - minek nézzek ide sűrűbben, ha nincs semmi újság? (Vagy, ami van, azzal nem érdemes foglalkozni).

Mulan

PS.: Valami pepita lehet


1997. október 1. - szerda, 8 óra 52 perc
Bori!

Ilyen szórakozóhelyről (szerda, 7 óra 56 perc) én sem tudok (:-((( , de ha Te találsz, kérlek áruld el nekünk is!

DcsabaS


1997. október 1. - szerda, 8 óra 31 perc
Verset mondtál Lépesméz
S ez jó minősit.
Örülök, hogy átlapoztál,
Minő sikk!!!!!
köszi Döme
ui.: Mi van Veled TREX?


1997. október 1. - szerda, 8 óra 19 perc
Az se rossz, hogy szeptember 30. után van egy szeptember 1-jei üzenet. Érdekes ez a számítógép. Lehet, hogy megjött neki.

1997. október 1. - szerda, 8 óra 10 perc
Segítsetek!!!

Keresek egy jó kis zenés-TÁNCOS szórakozóhelyet, ami
alkalmas BESZÉLGETÉSRE is. Egy olyan hely, ahol a zenei
irányzatok széles skálája megtalálható, ahol bevághatok
valamit, ha éppen megéhezek, hallhatok Szécsi Pált és Rock
and Rollt, meg egyéb nyalánkságokat. Ha van ötletetek,
halmozzatok!!! Ezer köszönet!

Bori


1997. október 1. - szerda, 7 óra 56 perc
Szeretett HAME!

Ha tudnád...? Hát igen, mitagadás, rendkívül jó nő vagyok, és persze stílusos, meg szerény, s mindennek tudatában már meg is találtam a páromat. Vele és barátainkkal szeretnék végre egy jót mulatni, de nem ismerek sajnos olyan helyet, ahova nemcsak egy zenei irányzatnak hódoló betokosodott emberek járnak, kifejezetten szexpartnert kutatva, hanem nyitott izlésvilágú, tág látókörű emberek. Ha ilyet tudsz, feltétlen írd meg! Köszi, csók!

Bori


1997. október 1. - szerda, 7 óra 52 perc
Olvastam:"Itt vitatkoztok, miközben tegnap a Torgeanu seggbe rúgta G. Nagyné Új Zrínyiász Ilonát.
1997. szeptember 30. - kedd, 8 óra 39 perc"

Kedves ismeretlen, névnélküli (tehát senki) nem baj ha ilyen hülyeségeket írsz, de félek, hogy emiatt egyesek itt összekevernek valaki mással.

Na ennyi vót domnul. Azisten álggyon.
Torgeanu
1997. október 1. - szerda, 2 óra 52 perc
Kézcsókom:
Lépesméz
PS.: Ki az az Ofélia :-)1997. október 1. - szerda, 2 óra 32 perc
Zavarjatok el és tiltsatok el minél több embert (Hontalan, Engels, k.istu, Gen és a többi) és még szarabb lesz
a rovat. Éljen a T. Ig. és a kisgonoszok csapata.

na és?1997. szeptember 1. - szerda, 1 óra 8 perc
MM
Ne izgasd magad, HAME mindenkivel ezt csinálja.
Jobb lenne ha az orrát piszkálná, de azt nem találja. :=)
DD.


1997. szeptember 30. - kedd, 22 óra 49 perc
HAME!
Mond, bántottalak már téged?
Mert HAMArosan rákerülhet a sor.
HA MEg akarsz tölem valamit, nyilj ki.
DD.


1997. szeptember 30. - kedd, 22 óra 40 perc
Bori!
Ha jó nö vagy, nálam!!
HAME


1997. szeptember 30. - kedd, 19 óra 52 perc
MM és DD!!
kitünö 5let! Cseréljétek ki az emilotokat és irogassatok egymásnak.
MM
végre csodálattal nézhetsz egy nagy emberre és kimenekülhetsz egy pár percre ebböl a ..........
(pontok helyébe bármi rosszat ami eszedbe jut) MO-ból.
DD
végre egy ember aki kritikátlanul elhisz neked mindent.

Mindenki másnak:
Végre csend lesz és nyugalom!!!!!!!

HAME


1997. szeptember 30. - kedd, 19 óra 50 perc
MuzX
Lehet, hogy nem a Bors és az Egy óra múlva itt vagyok c. sorozatokból kéne meríteni a történelmi ismereteket. A kommunistaüldözésről valahogy ez jutott eszembe...
Gen


1997. szeptember 30. - kedd, 19 óra 16 perc
ez vagyok en:
http://www.cab.u-szeged.hu/~h430972/
Razzia Cattani

Egy ok hogy megnezd:
Szerintem adjuk el a foldeket.
Tudjatok?

Razzia Cattani


1997. szeptember 30. - kedd, 17 óra 46 perc
Segítsetek!!!

Keresek egy jó kis zenés-TÁNCOS szórakozóhelyet, ami alkalmas BESZÉLGETÉSRE is. Egy olyan hely, ahol a zenei irányzatok széles skálája megtalálható, ahol bevághatok valamit, ha éppen megéhezek, hallhatok Szécsi Pált és Rock and Rollt, meg egyéb nyalánkságokat. Ha van ötletetek,
halmozzatok!!! Ezer köszönet!

Bori


1997. szeptember 30. - kedd, 17 óra 40 perc
Bori!
Nem.
20:30


1997. szeptember 30. - kedd, 17 óra 38 perc
Kedves hétfő, 20 óra 30 perc! vagy
Kedves Magyar Állami Operaház!

Kifejtenéd bővebben a programajánlatod?

Ezer köszönet!

Bori1997. szeptember 30. - kedd, 15 óra 4 perc
Béla, Béluci, Béluska, Bélcsi!
Szives engedelmeddel D-nek igaza van. Ha egymás nevében irogatunk az nem a magunk, hanem az Internetto hitelét rontja. Káoszhoz, összeomlához vezet. Ha valaki használt egy nevet, azt a másiknak tiszteletben kell tartani. Ez a minimum.
Egyenlöre D. DD. Denes, elég következetesen ir alá, hogy véleménye nem mindig eredményez közfelkiáltást az más lapra tartozik.
Itt nem arról van szó, hogy a T. Igazgatóság tud e DD-n segíteni, hanem, hogy a viz szintjén tud-e maradni.
Tisztelettel:
Amigó
Aláírghattam volna, hogy Trebisch, Piritós, Ofélia, Mulan, Lépesméz, Rezsö, stb... De azt is, hogy Zs., Ny:A, vagy GG. Söt azt is, hogy voice... na azt mégsem.
Egyszerü, nem? Vagy primitiv?


1997. szeptember 30. - kedd, 14 óra 53 perc
Én kedvelem Nisa Kedves, ha Te gátlástalan vagy:-))) versileg meg pláne...

Mulan Kedves,
tök igazad van! Valami jó kis hétvégi recipe? Bosszantásilag kizárólag ebédidőben kéne beírni ;-))))

Zuni Kedves, hát Te jól megijesztettél, de nagyon örülök annak, hogy a Troppauer zsebibogaram megúszta. Most mondjad meg, ilyen feszélyes helyeken van, oszt mi meg aggódhatunk, mint állat...Most nem tudom, hogy az-é a jobb, ha nem tudunk róla, avagy, hogy tudunk. Lényegében tök mindegy aggódásilag.

Tennap elfelejtettem +kérdezni, hogy Gorcsev???

No, mindjárt itt lészen péntek :-))))))))

Ofélia


1997. szeptember 30. - kedd, 14 óra 35 perc
MM
Szivesen.
A szakmáról mindig.
DD.


1997. szeptember 30. - kedd, 14 óra 33 perc
DD. vagy D.?

Én még nem nagyon orientálódom semerre.
Egyelőre próbálok megélni a fotózásból (főleg riport jellegű munkákból, az esküvőktől a protokollig), bár ez egyre nehezebb. Én csak 7-ik éve csinálom hivatásszerűen, azelőtt csak a hobbim volt. A fotó többi ágát (divat, táj, portré) csak hobbiként művelem (művelném) - mert nem fizetik meg.
Én politikáról nem vagyok hajlandó írni, de ha Te fotó témában szívesen beszélgetsz, én benne vagyok.

MM


1997. szeptember 30. - kedd, 14 óra 9 perc
Mulan Kedves,
köszönöm soraid, de attól tartok, pontosan Neked válaszoltam, pontosan megértve mondandódat.
" eleven, változatos voltát hiányolom. "
Hát ezért MI felelünk Te is, én is. No meg az, aki - ha teszi - kiveszi az üzeneteket, ill. ha azt veszi ki, ami maradhatna, és azt nem ami enyhén szólva nem szalonképes.

Továbbá: megérzésem szerint a nick-cserékkel függ össze sóhalyod. Megnyugtatlak, nick és emil-cím felhasználása immáron több fronton folyik. Még régebben eccer egy szép tavaszi reggelen kapcsolom befele a PC-t - jó korán, mer nálam ezt zsebre jáccuk - hát kacsint rám Horn Gyula. Fél deci törköly ugyanilyen meglepetés lett volna ha kijön a CD-fiókból.
Tegnap meg örömmel értesítettek, hogy MEGKAPTAM a Népszabadság azonosítót (egyébként akárki volt, kösz, nem gyűjtöm: már van).

Ezekben az esetekben "tréfás" kedvű barátaink a én emilemet adták meg, és a cég persze küldte a fotó-t, no meg a Népszabi-kódot. Fordított a helyzet az Internetto-áruháznál. Ott - én személyesen - akárhol is könyörgök, 2 db nagyméretű fekete polót az Istennek se küldenek!

Visszatérve: réteg-chat-ek lesznek a jövő slágerei, ahol tán nem lesz vita, tán nem lesz anyázás, és talán uncsibbak is lesznek.
Bár ez rajtunk - is - múlik. Egyes jelek szerint nem egyértelmű az uncsi :-)

Kézcsókom:
Lépesméz
PS.: Ki az az Ofélia :-)


1997. szeptember 30. - kedd, 13 óra 46 perc
Nisa, TaTTiboo, és más kedves csevegőtársak!
Amíg esetleg olvassuk egymást, addig ne adjuk fel!
Már napi egy életjel (+vers) is valami!

Mulan

Lépesméz, Kedves!

Mire visszatértem volna a 7? témára, kikerested azt a leveledet, amire hivatkoztál - ez nagyon kedves Tőled, mert így legalább elolvastam. Ti. amikor a 7? volt a 7? nem voltam netközelben. Amikor mesmeg módomban volt itt olvasgatni, pont ezt a hetet meg akartam nézni az archívban, neki is veselkedtem, de sajnálatosan nem volt türelmem átrágni magam a kiegészítő témákon (pl. a férfiszag összetétele), így nyilván éppen arról maradtam le, amit érdemes lett volna elolvasni.
A 7?-ben - mint az Olvirban is - többnyire sok érdemi, figyelemre méltó hozzászólás is akad, és egyszerre egy napi egyében átrágja magát az ember értük, de egy hetin????

Szóval akkor most a Te szépen pontokba szedett aug. 2-d alapján mondom el a magamét - ne számíts hangos ellenkezésre...


1./ -"-
2./ -"-
3./ Ha jól értettem ezt a pontodat, én is inkább a rövidebb eszmefuttatásokat kedvelem - egyszer már írtam itt, hogy a komolyabb esszéket, ha érdekelnek, kimásolom és otthon olvasom el.
4./ -"-
5./ -"-
6./ Én azért, ha már betűt vetek, igyekszem kerek mondatokban fogalmazni
7./ -"- (Höhö, Zsófi írta a vitaindítóban)
8./ -"- ; remélem igazad lesz

Mulan
1997. szeptember 30. - kedd, 12 óra 25 perc
Ofélia, legkedvesebb tettestársnőm!
Én is itt vagyok, olvasok is már a hosszú
távollét után, de egyetértek Mulannal és
Tattiboo-val, írni nincs mit, és lassan már verset
küldeni is gátlásaim vannak.
De most még egyet megkockáztatok:
"Talán eltűnök hirtelen

Talán eltűnök hirtelen,
akár az erdőben a vadnyom.
Elpazaroltam mindenem,
amiről számot kéne adnom.

Már bimbós gyermek-testemet
szem-maró füstön szárítottam.
Bánat szedi szét eszemet,
ha megtudom, mire jutottam.

Korán vájta belém fogát
a vágy, mely idegenbe tévedt.
Most rezge megbánás fog át:
várhattam volna még tíz évet.

Dacból se fogtam föl soha
értelmét az anyai szónak.
Majd árva lettem, mostoha
s kiröhögtem az oktatómat.

Ifjuságom, e zöld vadont,
szabadnak hittem és öröknek
és most könnyezve hallgatom,
a száraz ágak hogy zörögnek."
József Attila
Szervusztok Nisa


1997. szeptember 30. - kedd, 11 óra 16 perc
Torgyán

Remélem jól nekifutott !

Bár tegnap hitelt érdemlően bebizonyította, hogy nem is volt ott amikor Bőst megszavazták.
De a kisgazdapárt megszavazta. Szóval fel volt mentve.

És ez akar kormányfő lenni?

bajkon úr


1997. szeptember 30. - kedd, 10 óra 8 perc
Szia Ofi !

Itt vagyok, olvasok is, de írnom, sajna, nincs mit. Egyetértek Mulan szeptember 30. - 7:20-as üzenetével. Pedig kár lenne !

Puszi: TaTTiBoo


1997. szeptember 30. - kedd, 9 óra 47 perc
Lépesméz (az igazi), Kedves!

Őszintén szólva nem egészen értem, miért nekem címezted 7:48-t, mivel azt hiszem, én éppen ezekről a témákról az Olvír-ban egy betűt sem ejtettem (kivéve múlt hétfőn a 7?-re vonatkozóan).
7:20-t úgy értettem, hogy a rovat laposodik: eleven, változatos voltát hiányolom. (Meg jónéhány kedves régebbi beszélgetőtársunkat) Azokat a hozzászólásokat is el szoktam olvasni, amire nem reagálok, de elsősorban azt a többé-kevésbé élő, komoly is, meg derűs is emberi csevegést szerettem, ami itt folyt. Ha olyanból van elegendő, akkor átlapozom a közte elenyésző hőbörgést, fröcsögést, Döme-verset, stb.

A nick-hamisításról egy szót sem írtam - bár ha engem hamisítanának, biztosan én is dohognék. Valamikor teljesen a saját nevemet használtam itt; ha Te nem is, Ofélia biztosan emlékezik rá, miért változtattam rajta - de konzekvensen használom. Nyilvánosan viszont többé nem adom meg az mailemet, és pusztán az Internetto kedvéért egy másikat csinálni sem fogok.
7?-re még visszatérek, de máris sokkal hosszaban írtam, mint szoktam.

Mulan


1997. szeptember 30. - kedd, 9 óra 39 perc
Kissé elcsodálkoztam.
Tegnap csak megnéztem, mi zujs. A társasélet halad-e, fütyürészve sétáltathatom-e ritkás 7? látogatásaim egyike után kutyuskámat.

Szóval kissé elcsodálkoztam. Elsőre látszik néhány dolog:
1./ A megynyilvánulások jórészét azon nyomban el kell osztani 2-vel, esetlegesen az aláírást is. No azért nem olyan vészes a dolog, még nem kell hívni a 04-et :-)
2./ Egyre többen nyilatkoznak meg, és ha ez folytatódik, - vélhetően más témákban is hasonló aktivitással és tudományos megalapozottsággal, felkészültséggel - az nagyon jó.
3./ Sürgősen abba kell hagynunk a lyó eccerű stílust. Ne ezt szokják meg új társaink. Volt.
4./ Nem igaz az, hogy csak magányos emberek kóborolnak a net-en (bocsánat: a hálón).
5./ Beszélgetéseink könnyedebbek, hamarabb és mélyebben megismerjük egymást, és bizony ("vigyázzatok" új fiúk, lányok) továbbra is lesz olyan, hogy a neten (már megint..) ismerkedünk, életben találkozva egy stabil, magasabb szintről folytathatjuk mint egyébként. Mert kétségtelen, az Internet (és egyéb hasonló szolgáltatások) kezdeti anonimitás-lehetősége sokakat feldob. A csoda az, hogy jópár személyes ismerős is "szemérmetlenül" őszinte tud lenni akkor is, ha tudja, sokan, egyre többen személyesen is ismerik.
6./ Nincs - ha tévedek szóljatok - lámpa, mikrofon, kamera és váltóláz.
7./ Azt, hogy a "minden beszélgetőhelyen" erotikus fordulatok lennének "előbb-utóbb de inkább előbb" kénytelen vagyok határozottan cáfolni. Aki ezt leírta, eléggé szűken ismeri a netet.
8./ A "függést" azzal kell magyaráznunk, hogy emberek, és mint ilyenek alapvetően társas lények vagyunk. Lényünktől - normál, alapesetben - nem idegen a társaság. Tudomásul kell venni, ma egyre inkább ez IS társaság. Lehet, lett volna már 10 évvel ezelőtt is - de akkor még nem volt. Előbb utóbb minden ilyen beszélgetőhely egy kis társasággá alakul, ami hol bővebb, hol szűkebb. Magyarul: RÉTEG-beszélgetőhelyek jönnek létre. Több-kevesebb külföldi beszélgetőhelyet ismerve had jósoljak: a 7? is réteg-beszélgetőhellyé válik "előbb-utóbb, de inkább előbb".
A szerkesztők felelőssége itt már látható: rajtuk (is) múlik, milyen irányba vezetjük(ik) a 7?-t. A beszélgetőhelyek sora nyitja meg kapuit, mindenki megtalálja majd a maga stílusát és beszélgető-levelező társait. És a nem odaillőket a "sok lúd disznót győz" elv elriasztja majd attól, ami nem a stílusa. Az, hogy ki megy, ki marad egy-egy fórumon, az mostanság várhatóan eldől.
Lépesméz
(aki még nem tudja...)


1997. augusztus 2. - szombat, 13 óra 17 perc


1997. szeptember 30. - kedd, 9 óra 37 perc
Itt vitatkoztok, miközben tegnap a Torgeanu seggbe rúgta G. Nagyné Új Zrínyiász Ilonát.


1997. szeptember 30. - kedd, 8 óra 39 perc
na és! nyugodtan ird tovább: notolerantuszt, sz stb.
na és


1997. szeptember 30. - kedd, 8 óra 25 perc
Denesnek teljesen igaza van. Kezd az egész internetto egyre belterjesebbé válni. Úgylátszik csak azok irhatnak bele, akik a belső baráti körhöz tartoznak, vagy akik teljesen semlegesen irnak, ill. fenét, akik behódolnak. Igy hát én sem zavarom többet bezárt körötöket.
alásemirom


1997. szeptember 30. - kedd, 8 óra 3 perc
Ny:A!
Lenne egy szerény javaslatom, felvetésem, ami talán megnyerné a törzsközönség tetszését is. Vezesünk be egy 'hitelesítés' jellegű, nem publikus jelszót, ami a következőképp működne: Ha egyszer megadom a szerkesztőségnek (természetesen e-mail, vagy egyébb nem publikus formában), akkor a további, ezen jelszóval érkező hozzászólásoknál az olvírban egy jel jelezné, hogy az írás valóban tőlem ered. Igaz, ez vagy némi programozást, vagy a beérkezett üzenetek feltevőjétől plusz munkát igényelne, de sokkal reálisabb lenne az olvír, és nem kéne találgatnunk, hogy xyz néven megszokott vitapartnerünk agya elborult, vagy valaki az Ő nevében kalózkodik. Természetesen nem lenne kötelező a jeszó használata, a fórum így továbbra is nyílt maradna! (ugyanez a presszóra is mehetne...)
Véleményeket várom

formatting drive (felix.fets@usa.net)


1997. szeptember 30. - kedd, 7 óra 52 perc
Mulan,
attól tartok, nem egészen van igazad. Valamikor a 7?-ben - talán 2-3 hónapja - volt egy olyan téma, hogy "Milyen legyen a 7?", vagy valami hasonló. Ebben 7-8 pontban összefoglaltam tapasztalataimat és javallataimat, aki akarja elolvassa. Sajnos zs. valami okból átlapozta, nem is reagált rá, szemben másokkal, akik megértették miről van szó... Messze nem volt igaza zs.-nek, mikor az indító kérdés fogalmazása közben arra a következtetésre jutott, hogy valamennyi nyílt fórum előbb-utóbb a szex felé tolódik el. Erre rámutattam, tán ezért lettem nem-fehér bárány.
Namost: emlékeztetlek az FG-kecsege esetre. Nem először és nem utoljára fordul elő ilyen "álnévenírás". Azoknak, akik minden itt leütött betűt halálosan komolyan vesznek, egy-egy ilyen levél zavarokat kelt a fejében.
Korábban Trebics, később TREX, rezső és legutóbb DD járt úgy (rajtam kívül), hogy valakik(k) volt(ak) szívesek használni a nevüket.

Nem tudom mikor, cca. 5-6 napja SZÓLTAM is DD-nek, de ő - mint korábban sem - most sem értette mit akarok mondani.

Visszatérve a 7?-ben megfogalmazott pontjaimra: "látnoki" képességeimmel megjósoltam, mi fog történni. Ime, bejött. Az "újak" azt látják amit, és idomulnak hozzá. (Vonatkozik ez az általam is alkalmazott, rendkívül helytelen "nyelvújítás"-okra is, amit szintén felvetettem a 7?-ben és Pirítós el is fogadta).
Mert ugye mennyivel egyszerűbb odabiggyeszteni valaki más nevét egy így-úgy összeeszkábált, hasonló stílusú üzenet alá, aztán kényelmesen hátradőlni a karosszékben és röhögni. A presszóban is történt nem kevés hasonló eset, még fn egyedi bejelentkező logóját is hamisították.....

Mit lehet tenni, azaz V.I. Lenin után: Sto Gyélátty?

Egyet biztosan nem: az nem megy, hogy igazi, ál és ál-ál nick-ek őrült magyarázkodásba kezdenek, hogy az adott időpontban NEM az ő igazi, ál, vagy ál-ál nick-jük jelent meg, és beszámolnak arról, hogy a meghatározott időpontban hol tartózkodtak, ki látta őket, esetleg minderről közjegyző által érvényesített nyilatkozatot is kiadnak. Én egyszer megtettem - megbántam.

Azt gondolom, egyelőre két megoldás lehetséges: vagy nem veszed figyelembe az aláírt nick-et és a tartalomra válaszolsz, vagy megprószálod kiszűrni a szavakból, mondatokból, hogy a törzsközönség mely tagjának stílusát hordozzák magukon. Ez utóbbi macerásabb, meg oszt kinek van rá ideje... Javallanám, ne nagyon vedd komolyan a dolgokat, fogadd el olyannak amilyen. Tele a félreértések, félreértelmezések garmadával, szerkesztőkkel és igazgatóval akik olyanok amilyenek, sem ők sem én, sem a névtelenek nem fognak megváltozni attól, hogy egyesek beszólnak, megsértődnek, kést rántanak (talán itt még nem tartunk).
Azt gondolom, "take it easy", azaz vedd könnyedén. Nem ez az életünk meghatározó része.
Legalábbis nekem nem. Pláne nem így.
Lépesméz (az igazi)


1997. szeptember 30. - kedd, 7 óra 48 perc
4:8
Hát én időnként még beleolvasok az Olvírba, de ha így fejlődik, le fogok szokni.
Mulan


1997. szeptember 30. - kedd, 7 óra 20 perc
4:8
Hát én időnként még beleolvasok az Olvírba, de ha így fejlődik, le fogok szokni.
Mulan


1997. szeptember 30. - kedd, 7 óra 20 perc
NNa!

Sokat gondolkoztam, hogy ezzel a D-vel mit kéne csinálni, hogy ne sz@rakokodjon itt annyit.
Néha normálisan ír, néha fröcsög. Lehet hogy a normális az ál?

No mindegy , ha már kiutálni nem tudjuk (nem is akarnám) akkor legalább idegesítsük fel!

Látom a jó megoldást megtalálta valaki, bár egy üzenet felismerhetően nem D. től volt, hiszen őt cikizte. Jellemző, hogy D. kikérte magának, hogy azt nem is ő írta. Ja kérem a finomságokhoz érzék kell.
D. csak a kutyájával gyöngéd, ha velünk foglalkozik akkor martenst húz.
Hát ezért nem sajnálom. Most bezzeg annak a szerkesztőségnek a segítségét kéri, amelyiket ostoroz nap mint nap. Hát én nem segítenék.

voice

azelőtt bela


1997. szeptember 30. - kedd, 7 óra 12 perc
Zavarjatok el és tiltsatok el minél több embert (Hontalan, Engels, k.istu, Gen és a többi) és még szarabb lesz a rovat. Éljen a T. Ig. és a kisgonoszok csapata.

na és?


1997. szeptember 30. - kedd, 4 óra 8 perc
OLVIRFILTER?
A piacon?
HAME, HAME, HAMEgtudom,véged.
Pali.


1997. szeptember 30. - kedd, 0 óra 39 perc
Bori.
Magyar Állami Operaház.
Kassa


1997. szeptember 29. - hétfõ, 20 óra 30 perc
zs. csináljatok valamit a szerverrel, már két napja alig hozzáférhetö.
meg set OLVIRFILTER= not DD.

HAME


1997. szeptember 29. - hétfõ, 20 óra 0 perc
Latom ketszer is elkerultuk egymast a paradicsomban:))))

Egyebkent onnan tudsz irni nekem en meg tudok neked oda!

pine es utana c, onnan mar megy magatol!!

GJA


1997. szeptember 29. - hétfõ, 18 óra 58 perc
Ofélka, Zunika!

Nem, nem taposóakna. Tuléltem.
De nem sikerült Milosevicset megbuktatnom.
Bovebben a küldött emilkékben.

Troppauer


1997. szeptember 29. - hétfõ, 18 óra 57 perc
Nahát! Van aki megél a fotózásból?
Ez engem is érdekel!

Ayur, aki szinten fotozgat...


1997. szeptember 29. - hétfõ, 18 óra 16 perc
Az év üzlete:
"Mézédes hamisítvány"
Mai Nap 1997. szeptember 29. 7. oldal
Mindent értek
Lépesméz


1997. szeptember 29. - hétfõ, 17 óra 17 perc
Ofélka! Tropika múlt héten még a déli szomszédainknál volt "látogatóban", azóta nem jelentkezett. Már kezdek aggódni, csak nem egy taposóakna?

Zuni


1997. szeptember 29. - hétfõ, 16 óra 40 perc
Bejelentem, hogy addig amig a nevemben mások irkálgathatnak, nem tartom az Inernettot hiteles fórumnak.
Utolsó levelem vasárnap 14:01-kor jelent meg.
A T. Szerkesztöség - igéretát betartva - tegyen lépéseket az ilyen kalózkodás megszüntetésére.

Nem vagyok egyedül azzal a panaszommal, hogy nemtetszésemet kinyilatkoztató leveleim eltünnek.
A véleménnyilvánítás akadályozásával pedig nem értek egyet.
Ugyan igy nem értek egyet a 7kérdésben odabiggyesztett és már 2 hete ott lógó "egyéb közlendöim" c. betéttel. Egyszerüen gyerekes és megalázó.
Mr. Nyírö beszúrásával kapcsolatban nincs véleményem.
Ezek után kíváncsi vagyok, hogy a nevemben kik és mit irnak.
Denes

MM.
Kössz az érdeklödést.
Építészeti reklámfoto. Föleg tervezö cégeknek dolgozom. Ezen kívül szálloda brossurák, belsö építészet, légi foto ( low level oblique ) kórházak, iskolák, stb...
Nagyon jó üzleti partnerem van. Igy azzal a résszel nagyon keveset kell foglalkoznom.
Szeretem müvelni. Kreativ.
Te merre orientálódsz?
Üdv.
D.1997. szeptember 29. - hétfõ, 16 óra 0 perc
Segítsetek!!!

Keresek egy jó kis zenés-TÁNCOS szórakozóhelyet, ami alkalmas BESZÉLGETÉSRE is. Egy olyan hely, ahol a zenei irányzatok széles skálája megtalálható, ahol bevághatok valamit, ha éppen megéhezek, hallhatok Szécsi Pált és Rock and Rollt, meg egyéb nyalánkságokat. Ha van ötletetek, halmozzatok!!! Ezer köszönet!

Bori


1997. szeptember 29. - hétfõ, 15 óra 58 perc
Na tessék, most megkaptam :)

TREX


1997. szeptember 29. - hétfõ, 15 óra 13 perc
Na tessék, most megkaptam :)

TREX


1997. szeptember 29. - hétfõ, 15 óra 12 perc
A qtya is megköszöni! gyönyöruuűűűűűű!
köszönöm a javítást
qtya


1997. szeptember 29. - hétfõ, 14 óra 42 perc
STATISZTIKA A 7?-ről
Hét Válaszoltak
34 : 123
35 : 171 (GG egyéni csúcsa, egyben európa és világcsúcs)
36 : 136 (bocs, múlt héten rosszul irtam)
37 : 127
38 : 95
qtya


1997. szeptember 29. - hétfõ, 14 óra 20 perc
Bocs, szolgálati.
NyZ, miért jön vissza a levél?

Ofélia


1997. szeptember 29. - hétfõ, 13 óra 53 perc
Üdv Néktek Kedveseim! :-)))))

Minő átrendeződés...HMM és HE?, mondaná TREX a lekkedvesebb szaurusza az Úrnak, de nem mondja, meg ami ennél is rosszabb verset senem ír! Felbátorító! De most én sem fogok :-)))-t neki mára azért is. Ofely

Nem láttátok Troppauer zsebibogarat? Csak nem ténleg Ausztrália? Én meg itt aggódjak...? Persze ha hó alatt...Virtuálisan küldök neki egy hősugarazót. Tessék olvadozni. Ofélka

Jut eszembe -nem is tudom miért:-)),Heves Jeges?
Neki meg jégszekrényt. Mindenkinek az ő igénye szerint.

Úgyhogy arra gondoltam, hogy Pirítós eltűntnek küldök valami recipét, de csak a fokhgymás, szilvalekváros pirítós jutott eszembe, de hát azt már mondtad Offélia, úgyhogy....

Nomeg a nőtársak???? Nisa, Mulan,TaTTiBoo?
meg Szeged? Hát mijarák van röbe-vel, Precombinator-ral (csakneköm), Hades-szel(csak nem mákmérgezés)??????

Hohó! Trebitsch kollégKedves, OKTÓBER 5!!!!! Nem elfelejteni!

Sziasztok, mindenkinek szép napot mára:
Ofélia


1997. szeptember 29. - hétfõ, 13 óra 51 perc
DD.

Mit fotózol?

MM. aki szintén fotós, bár (még) nem elismert


1997. szeptember 29. - hétfõ, 13 óra 33 perc
Trixie!

A logikusan gondolkodó elmékre leselkedő egyetlen komoly veszély, hogy csak logikus gondolkodást tudnak elképzelni. Az általad (egyébként ügyesen) megfogalmazott mondatok (vasárnap, 8 óra 37 perc) közül az első kettőből következik a harmadik, pl. ha a következő 2 feltétel is teljesül:
1.) Az állításokat megfogalmazó személy logikusan gondolkodik és még
2.) őszinte is.

Ha e feltételek nem teljesülnek, akkor viszont ki tudja mit értett (ha egyáltalán értett valamit) az általa megfogalmazott állításokon?
Egyszerű ellenőrzés: tekintsük úgy, hogy az illető egyenlőségnek ("=") nevezi azt, ami alatt igazából nem-egyenlőséget ("=/=") ért.

DcsabaS


1997. szeptember 29. - hétfõ, 11 óra 51 perc
TREX, légyszives nézzed megfele a postaládádat
Lépesméz


1997. szeptember 29. - hétfõ, 11 óra 44 perc
" A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a szalonképtelen üzeneteket eltávolítsa a fórumból. Az üzenetek átolvasás után kerülnek fel. "
Ezt onnan föntről copyztam.
És szerintem ki van javítva, és egyáltalán nincs benne hiba.
Bölcs vezérünk, Ny:A mégiscsak intézkedett.
Köszi ! :-)

Trebitsch


1997. szeptember 29. - hétfõ, 11 óra 24 perc
Gen (és Piritós)!

Nem magyarázkodás volt, mivel semmilyen személyes vonatkozást nem említettem, csak általánosságban beszéltem, nem saját magammal kapcsolatban.
Nem hinném, hogy ilyen nehéz lenne a felfogásod: hányszor kell még elmondanom, hogy minket akkoriban fikarcnyit sem érdekelt az, hogy ideológiai céllal jött létre az IG vagy sem, mivel semmi ideológiai tartalmat nem láttunk benne.
Olyan bonyolult megérteni ezt?
A 30-as évekrôl pedig valóban nincsenek mélyreható ismereteim, nyilván tévedek, és akkoriban nem üldözték, bebörtöbözték az - abban az idôszakban - haladónak mondható embereket, akik között persze számos kommunista volt. Nyilván nem volt igaz a zsidók hátrányos megkülönböztetése. Nyilván nem volt akkoriban revansista, ultranacionalista propaganda és nevelés (pl. a leventéknél: "Csonka Magyarország nem ország.......", stb).
És persze a Hitlerjugend se volt harcias szervezet egy minden ízében háborúra készülô, nácik által irányított országban.

MuzX
u.i. Mivel nem biztos, hogy itt már olvasható lesz, szokásomtól eltérôen beteszem az OlvIrbe is.


1997. szeptember 29. - hétfõ, 10 óra 27 perc
A sírbaeresztőkötél mint szimbólum már szerepelt pár hete, a lehető legfertelmesebb kontextusban. D., hogy érteni 4:08?

Pucros Mackó


1997. szeptember 29. - hétfõ, 8 óra 16 perc
Kedves NyA

bocs, valaki itt szorakozik velem. Toled semmi nem esik jol.

Denes és nem Dénes. :-(
Denes Š1997.


1997. szeptember 29. - hétfõ, 6 óra 53 perc
Ja, a sírbaeresztökötelet majdnem elfelejtettem.
D.


1997. szeptember 29. - hétfõ, 4 óra 8 perc
Kedves Pirítós, nem alszom, sőt. De nem vagyok képes a felvetett témára az autentikus helyen reagálni. Azért vagyok kénytelen itt válaszolni (bár röstellem magam, hiszen azt terveztem, hogy Engels visszatértéig kimaradok egyesek állandósult cikizése miatt, meg hát nem jó egyedül), mert a hotmailed kétszer visszaküldte levelem. De ugyanígy járok újabban a 7kérdésben is. Egymás után háromszor tűnt el az éterben amit oda küldtem, tehát valami olyan furcsa konstellációja állt elő a technikai problémáknak, amit képtelen vagyok kivédeni, tehát negyedszer nem kísérletezem.

fanTom második levelére válaszoltam tegnap éjszaka először, on line. Ez a levél ezért elveszett. Valami olyat írtam, hogy a mindenkori magyar miniszterelnöknek hivatali idejében egészen lyó kis rezidencia áll rendelkezésére, meg azt hogy honnan veszi ő, hogy én helyeseltem a kárpótlás és a bankkonszolidációt (különösen azt a módot, ahogy végrehajtották) és végén én is feltettem neki a kérdést, hogy minek faggat mindig olyanról, aminek semmi, vagy kevés köze az tematikus kéréshez, aztán miért teszi fel nekem a kérdést, hogy mi köze ennek az ügynöktörvényhez - még a végén engem vádol meg valaki azzal, hogy „félre viszem" a témát. De annyit azért el kellett ismernem felvetése jogosságából, hogy a sajtónak azért van annyi köze az ügynöktörvény témához, hogy az emberek általában a sajtó alapján kialakult attitűddel vesznek részt ebben a vitában. (Nagyon jól vetted észre, Einstein csodálatosan összefoglalta az elmúlt 8 év sajtókampányait. Mind a két kormányról jószerével csak annyit tud, amire a „tabloidok" nagybetűs címeiből emlékszik. Mivel arról nem volt kiemelt cím a Kurrirban, hogy Keleti György miniszterként mit fejtegetett a körkörös védelemről, Einstein nem is tud róla. De amikor ezt anno a szóvivője Für szájába adta, volt sok ilyen címlap, tehát a dolog számára az Antall kormány kiemelt cselekedetei közé számít.)

Amikor elküldtem, szokásból megnyomtam a reload-ot, és akkor megláttam zs. üzenetét. Arra is válaszoltam, szintén on line, de a végső szövegnek egy korábbi fázisát ekkor már lemásoltam word-be.
Délben láttam, hogy valahol elvesztek leveleim. Ezért a zs. levelére írt válaszomat ismét elküldtem.

Este jöttem haza és olvastam az olvirban, hogy nyeli a kacsa a nokedlit. Mivel korábban már hozzászoktam, nem is akartam semmit tenni, de erre jött a leveled és rádöbbentem, néhányan azt hihetik, hogy ...
Ezért másolom ide, és küldöm immár harmadszor a zs.-nek írt levelem. Hátha most megkapja.

„Kedves zs.
Emlékeztetném, hogy az MDF-ről nem írtam a fanTomnak adott első válaszomban, csak mint Antall József pártját említettem. Tehát nem én hoztam be a vitába. Valamint nem az A Hetet és a Híradót neveztem naivnak és gyerekesnek, hanem a Horn ellenes kampányt. Olyan dilettáns módon csinálták ugyanis.
De a sajtót, a "vízcsapból is folyó kampányt", mint ide való témát sem én vetettem fel, csak reagáltam a sajtóról írottakra, mert megszólítottak. (Provokáltak?)

Nem "uralomra", hanem "politikai uralomra" jutott értelmiségről írtam, hogy a tényleges hatalommal rendelkezőktől (például a gazdasági és média pozíciók birtokában levőktől) megkülönböztessem őket. De a (legitim) uralom-és az (illegitim) hatalom kérdéskör alapos taglalása már politológiai terminológiai vitákba vezetne át minket.

Hogy a ki nyírt ki kit, kérdést tisztázhassuk, ahhoz pontosan meg kellene nézni a hajdan egymással vitatkozó, viaskodó értelmiségi csoportok tagjainak mai pozícióit és egzisztenciális helyzetét. (Amikor az értelmiségi megbocsátást írtam, például Kulin, Furmann és társaik képe merült fel előttem, amikor a nemzeti elkötelezettségű értelmiségit, akkor mellettük az éppen megidézett Páskándié. Nem olyan volt?) De ez szintén nem szorosan kötődik a témához, tehát nincs kedvem megvitatni, nehogy rám szóljon a szerkesztő, hogy eltérek a tárgytól.

A politikai ideológia sulykolás elítélésével viszont teljesen egyetértek. Ha mindenkire vonatkozik. (Példaként említhetném az Ifjú Gárda vitát.)

tisztelettel rezső "

Azóta meg csak azon töprengek (mert az okos emberek felvetését mindig komolyan szoktam venni), hogy miért fából vaskarika a nemzeti érzelmű értelmiség? Te tudod? Talán azok a fanTom által ismert fantomok. akiknek villákat adott a magyar kormány (melyik?)Budán, csak települjenek át Erdélyből? Vagy azok akik ott maradtak?

Amint megtudtam, hogy Spiró jön, hogy ráhangolódjak, elkezdtem lengyel költőket olvasni. Tegnap Norwidot és Miloszt. Gondolom ismered őket. Lángolóan nacionalista és szilárd erkölcsi tartásról tanúságot tevő verseik vannak. Most ezek szerint ők nem azonosultak a lengyel nemzettel? Nem voltak érzelmeik? Vagy nem voltak értelmiségiek? Netán nincs lengyel nemzet?

Lesz mit megkérdezni a Spirótól. Hátha megjavul addigra a technika!

üdv rezsőelsőszámúközellenség1997. szeptember 29. - hétfõ, 3 óra 36 perc
Kedves Nya!
Hú, Akkorát dobbant a szivem...
1sz. elsö személy 9vagyok) nem u.a. mint tbsz. második 9vagytok).
Innen az alapos féreértés.
Az olvirban illene olvni tudni, igy olvd el újra.
Csak úgy magunk közt ezért kár volt fennt/józan maradni ilyen soká.
Minden esetre köszönöm és ne izgasd fel magad :-).
Jól esett.
Denes és nem Dénes. :-(
Denes Š1997.


1997. szeptember 29. - hétfõ, 3 óra 28 perc
Ször Nyiröö!
Vettem.
Sanda gyanu maradt.
Denes.


1997. szeptember 29. - hétfõ, 3 óra 4 perc
Dénes, nem kérdés, le vagy maradva. Alaposan.

Ny:A


1997. szeptember 28. - vasárnap, 23 óra 48 perc
Trixie!

Szerintem nem. Ha valaki az általad leírt első két állítást teszi, akkor (meg hát egyébként is) nyuodtan lehetünk bizonytalanok abban is, hogy mit jelent nála az "=". Nincs hát mire következtetnünk állításaiból.
De a feladatomban tényleg nem a száraz logika akart a lényeg lenni.

Trebitsch!

Ha a logikát nézzük, igazad van: semmi sem következik az első két állításból, hiszen egy ismeretlen valaki véleményalkotása nem előre kikövetkezhető. Csakugyan ez az elégséges indoklása a megoldásnak - én azonban mélyebb erkölcsi tanulságot akartam prezentálni ezzel az egésszel.
Bocs, hogy eddig nem vettem észre igazságod.

Pucros Mackó


1997. szeptember 28. - vasárnap, 23 óra 37 perc
7 órán keresztül egy kúrva szó se?
Itt valami nem stimmol.


1997. szeptember 28. - vasárnap, 23 óra 27 perc
Érdekes, itt is 4 óra van.

1997. szeptember 28. - vasárnap, 23 óra 3 perc
Úgy nyeli a 7kérdés a leveleket, mint a kacsa a nokedlit.
Szivecskéim, mikor jöttök rá, hogy ez egy teljesen új mádia, ez egy interaktív fórum. Ezt nem lehet úgy szerkeszteni mint egy szamizdatot.
Az a sanda gyanum, hogy a 7?-ben ki akartok alakitani valami rubberstamp elitet.
El ne felejtstek jön a XXI-ik század.
De lehet, hogy csak el vagytok maradva.
Denes.


1997. szeptember 28. - vasárnap, 16 óra 1 perc
Szeretném a T. Közönség tudomására hozni, hogy egy Zs.-t kritizáló jegyzetem (7?, vasárnap hajnalban )ismét kicenzuráztatott.
Nem volt benne sértés, nem voltam durva, csupán Zs. egyoldalú logikáját kértem számon.
Úgy látszik ö érinthetetlen.
Denes.


1997. szeptember 28. - vasárnap, 15 óra 38 perc
Vasárnap!
Boldogok a lelkiszegények mert övéké a Mennyek ( nemennyek? ) országa.
Magyarul: Hülyéknek áll a Világ.
Gebasszen.


1997. szeptember 28. - vasárnap, 15 óra 24 perc
csak olvasok es amulok....

1997. szeptember 28. - vasárnap, 14 óra 28 perc
Névtelen cut&paster!

Ide nem hatoldalas cikkeket kellene bemásolni és utána odaírni, hogy "igen, igaz", "nem, nem igaz".
Hanem inkább írjál egy linket (a cikk hálózati címét) és írd meg hat oldalban a véleményedet a cikkről. (Olvír és nem Olvmásol) Ha szabad javasolnom. Írj is alá valamit, hogy meg lehessen szólítani! Nem kell a becses nevedet, írd a becstelent:-))

Már többedszer sértik meg azzal a netiquettet, hogy idemásolnak többoldalas idézeteket (III/III határozat) és odaírják, hogy "nesze, ezt kapd ki".

A T. Szerkesztőséget sem értem, mert ha egyszer "fenttartja"(sic!) a jogot stb., akkor miért nem él vele ? Megvárja, míg valaki kivágja és beszúrja az Egri Csillagok Háborúja 8. fejezetét?

más:

Pucros másodszor!

1. Szerintem 2x2=5
2. Szerintem 5=almakörte
3. Szerintem 2x2=almakörte

Szerintem a 3. állítás következik az első kettőből. Az, hogy az 1. és/vagy 2. és/vagy 3. állítás igaz-e, teljesen mindegy.

becstelen nevén Trixie


1997. szeptember 28. - vasárnap, 8 óra 37 perc
1:31
1:36
1:39
Na végre! Úgy látszik valakinek csípem a szémét.
A szemét.
Az igazi DD/Denes Š1997
Szép álmokat.


1997. szeptember 28. - vasárnap, 3 óra 29 perc
Valaki szarakodik a DD aláírással.
1:39 nem DD, legalább is nem az igazi.
Denes Š1997


1997. szeptember 28. - vasárnap, 2 óra 59 perc
piri!
paraszt vagy


1997. szeptember 28. - vasárnap, 1 óra 41 perc
tipikus bunko magyarok. En a lelkemet teszem ki hogy osszeszarjatok magatok az irigysegtol, ti meg cikiztek.
DD.


1997. szeptember 28. - vasárnap, 1 óra 39 perc
Másik Hvg cikk a 7kérdés témára:

A vak asszony visszanéz
Nádori Péter

Nem helyeslem, ha bárkiről történeti-politikai címkék alapján ítélkezik bárki, nem helyeslem a boszorkányüldözéseket,
nem helyeslem a Kádár-korszak bonyolult világának egyszerűsítő, jelmondatokba sűrítő értékelését, nem helyeslem a
személyeskedést. Nem helyeslem továbbá azt sem, hogy Agárdi Péter irodalomtörténész lett a Magyar Rádió
Közalapítvány kuratóriumának elnöke.

Nem helyeslem, mert Agárdi Péter neve - mint Berecz Jánosé, Knopp Andrásé, Kornidesz Mihályé, Rényi Péteré,
Óvári Miklósé - reflexszerűen idézi fel bennem a nyolcvanas évek kultúrpolitikai megaláztatásait (melyek engem, aki a
mondott évtizedben többnyire általános iskolás és gimnazista voltam, legfeljebb roppant távoli áttételekkel érintettek, ám
közvetlen közelről mindazokat, akikre ennek az országnak a szellemi életében felnéztem és felnézek ma is), a
tiltás-tűrés-támogatás közmondásos hármas egységét, a pártközpontból irányított építő vitákat, az ugyanonnan
zombiként feltámasztott népi-urbánus szembenállást, a Mozgó Világ szétverését. Agárdi Péter, az egykori Magyar
Szocialista Munkáspárt egykori kulturális osztályának egykori munkatársa, a Magyar Rádió egykori alelnöke akkor is
emblémája marad mindennek, ha ő is, meg én is, meg a világ is a fejünk tetejére állunk: a "fiatalok" közül Aczél minden
bizonnyal legközelebbi munkatársa, a vele nagyjából egy nemzedékhez tartozó lázadó József Attila Kör-vezetőség
(Szilágyi Ákos, Lezsák Sándor, Tamás Gáspár Miklós és mások) kordában tartásának felelőse, a Rádióban az
Aczél-vonal letéteményese, Aczél hagyatékának egyik kurátora. Agárdi Péterről emellett tudható, hogy ma is
érvényesnek tartja és képviseli a Révész Sándor által Aczél és korunk című könyvében "az adottság és az optimum
viszonyítási pontjaihoz kötött értékelési posztulátum"-nak nevezett aczéli alapelvet, mely - továbbra is Révészt idézve -
"a realitások felismerését egyenlőnek tekinti a belőlük következő adottságok szolgálatával és képviseletével, s magát a
szolgálatot és képviseletet a történelmi értékelés és a morális megítélés fölé emeli".

Normális embernek normális esetben kisebb dolga is nagyobb annál, hogy napi politikai események nyomán
egyfolytában a magyar közelmúlt feldolgozatlan tanulságain elmélkedjen: az emblematikus Agárdi kuratóriumi elnökké
emelése éppen azt akadályozza meg újfent, hogy a Kádár-korról mint - ha történetileg és társadalmilag nem is, de -
politikailag lezárt időszakról gondolkodjunk és vitatkozzunk (úgy, ahogyan részben forrásértékű, részben valóban magas
színvonalú, a korszak kultúrpolitikájáról írott s 1994-ben publikált tanulmányából következtethetően ő maga is szeretné).

Talán naivitásra vall, de én még mindig hiszek abban, hogy a demokratikus jogállam egyebek közt arról ismerszik meg,
hogy vannak bizonyos morális reflexei, melyek legalább a legkirívóbb esetekben működésbe lépnek, s hiszek abban is,
hogy Magyarország egyelőre nem játszotta el minden esélyét arra, hogy ilyen állam váljék belőle. Nincs énnekem Agárdi
Péterrel személyesen semmi bajom, a forráskritika szűrőjén át élvezettel olvasnám írásait, ugyanakkor végletesen
felháborítónak tartom, hogy a demokratikus nyilvánosság egyik legfőbb őrhelyére olyan személy kerüljön, aki
köztudottan és bizonyíthatóan egész pályafutása során az állampárt céljainak megfelelően "kezelte" (vagyis korlátozta)
ennek a nyilvánosságnak a puha diktatúrában kialakult kezdeményeit - és itt már mindegy, hogy milyen megfontolásból
tette ezt. Ha valaki szűk évtizednyi szünet után újra közfunkciót vállal, nem csodálkozhat azon, ha számon kérik rajta
mindazt, amit korábban - az 1969-es bölcsészkari KISZ-gyűléstől, mely után Óvári Miklós dicsérte meg Aczélnak írott
jelentésében - képviselt.

Ha azt akarjuk, hogy ebben az országban a polgárok többsége számára valóban érzékelhető módon legyen demokrácia,
akkor komolyan kell vennünk sovány demokratikus hagyományunkat, s a napi politika gesztusainak szintjén igenis meg
kell tagadnunk az antidemokratikus tradíciót - közben pedig folyjanak folyóiratviták és éjszakába nyúló beszélgetések a
megkerülhetetlenről, amiben éltünk. Töprengjünk el azon, hogy Aczél és csapata hogyan és miért zülleszthette
torzsalkodó és törleszkedő hordává a magyar szellemi élet szereplőinek jó részét, törjük a fejünket, vajon szükségszerű
volt-e a dolgok ilyen alakulása, de ne adjunk lehetőséget sem arra, hogy bárki azt érezhesse: a kultúra itt még mindig a
politika folytatása más eszközökkel, a nyilvánosság a hatalmi érdekek kiszolgálója, a reálpolitika jelszava pedig a
morálnélküliségre ad felmentést.Bezony bezony naivitásra vall a jogállamban reménykedni. Na és?


1997. szeptember 28. - vasárnap, 1 óra 39 perc
piszkos gazemberek, igy lejaratni egy hu nagyart!!
DD.


1997. szeptember 28. - vasárnap, 1 óra 36 perc
kikerem magamnak, en csak a szintiszta igazat irtam mindig.
DD.


1997. szeptember 28. - vasárnap, 1 óra 34 perc
Pirítós, leveled van.

1997. szeptember 27. - szombat, 22 óra 44 perc
gretsi lorincze istvanka!

Az általánosságban feltett kérdésre különböző emberek különböző válaszokat adhatnak. Itt vagyok például én, aki, ha teljesen azonosultam is az első két állítással, még nem vallom magaménak a
harmadikat.
Ha én kezdem úgy a mondatomat, hogy "Szerintem izé mizé..." akkor ez annak a ténynek a határozott állítása, hogy a személyes tapasztalataim, kialakult gondolkodási szokásaim és erkölcsi megítélésem együttesen "izé mizé"-t támasztják alá. Természetesen ezzel nem zárom ki, hogy mások véleményalakító mechanizmusai akár "izé mizé" tagadására is vezethessenek.
Ha én a fenti értelemben használom a "szerintem" kifejezést, akkor következik-e a harmadik állítás az első kettőből? Ha következne, akkor az azt jelentené, hogy személyes tapasztalataim, kialakult gondolkodási szokásaim és erkölcsi megítélésem alapján elegendő 1. meggyőződve lennem valaki bűnösségéről, és 2. az éppen ilyen bűnök esetében egy bizonyos súlyú büntetést helyénvalónak tartanom, ahhoz, hogy 3. az illető személy esetében ugyanekkora súlyú büntetést tartsak helyénvalónak. Ez pedig nincs így, ugyanis személyes tapasztalataim szerint előfordul, hogy
meggyőződésem tévesnek bizonyul, gondolkodási szokásom az igyekezet, hogy ezt szüntelenül szem előtt tartsam, erkölcsi megítélésem szerint pedig különös körültekintéssel kell ítéletet alkotni
mások fölött. (Ez a hármas cáfolat szükségtelenül erős, de helytálló.) Így az én kis meggyőződésem kevés ahhoz, hogy súlyos büntetést kívánjak valakinek. Ezt kiképzett bírókra hagyom, akiknek - remélem - alaposságuk, nem pedig vakhitük vagy (ami még rosszabb,) érzéketlenségük miatt telnek nyugodtan az éjszakáik.
Tehát szerintem én a két talánból egy talánra következtetést tagadtam - azaz, találtam indokolatlannak feltételezni, hogy a "beszélő" fejében létrejön ilyen következtetés. Negációról szó nem volt: az első két állítás egyszerűen csak kevés ahhoz, hogy a harmadik következzen belőlük. A harmadik állítás negáltjához természetesen semmiféle kiindulópontot nem szolgáltatnak.

Ha másmilyen gondolkodású ember teszi az első két állítást, akkor az ő esetében következhet belőlük a harmadik. Én azonban a fentebb vázolt (és talán cseppet sem különös) "szerintem"-felfogással - ha általánosan kérdezünk, elegendő - ellenpélda vagyok. És - szerintem - még a logikus és konzekvens véleményalkotás kritériumainak is megfelelő ellenpélda.

Még mindig egymás mellett beszélünk el? Nem világos, mihez felesleges a 3.?-ben (én !-lel jelöltem volna; nem kérdés, állítás) a "szerintem". Egyébként szerintem, ha nem állna ott, magyarázatra szorulna a "kell" - de ez már más téma.

Pucros Mackó


1997. szeptember 27. - szombat, 22 óra 12 perc
Pirítós! lebuktál. Nem olvastad eleget Lenin elvtárs műveit. Ott sokat szerepelnek a narodnyikok. Indulj ki a narod=nép szóból. De talán minden kézikönyvben, lexikonban benne van.
Vagy várd meg a dicsőséges nagy októberi Engels visszatérését. Ö ne tudná mindenkinél jobban?

Na ennyi vót domnul. Azisten álggyon.
Torgeanu
1997. szeptember 27. - szombat, 19 óra 1 perc
Emma!
Látom, hogy többen nem vették komolyan a kérdésedet. De azt nem értem, hogy pl. nekem (aki komoly kérdésedre, komoly választ igyekezett adni) vagy DcsabaS-nek, aki szintén, miért nem válaszoltál.
Vagy mi volnánk azok, akik számodra érthetetlen válaszokat és utalásokat adtunk?
Mit nem értesz abból, amit szerdán, 19 óra 6 perckor írtam neked?
Pirítós

Vice!
Ha én ki akarom osztani DD-t/Denest, azt a saját nickem alatt tettem eddig is és ezután is. Úgyhogy - amennyiben szép a szád - bekaphatod öregfiú!
Pirítós


1997. szeptember 27. - szombat, 18 óra 14 perc
Viktor te nagyon hulye! Arra nem gondolsz hogy a tagsagi dijad a lovin fog kikotni???

Kulonben is csurka mar a szoc realban is szarul vedett (moldova)

nanerohogtess


1997. szeptember 27. - szombat, 16 óra 50 perc
Kedves Lépesméz!
Denver és Budapest között 8 óra a diferencia.

Másoknak!
Én ide tanácsot kérni jöttem. Gúnyolódást, gyanakvást és számomra érthetetlen válaszokat, vagy utalásokat kaptam. Azt hittem itt komoly embereket találok.
Nem igy törtnét.
Említettem, hogy valaki computerét használon, igy az azonnali reagálás számomra lehetetlen és nem akarok belemenni gyerekes szájalásba. Ha lesz saját computerem talán jelentkezem.
Köszönöm a segítséget.
Emma.
Denver 1997 IX. 27. Reggel 8:02.


1997. szeptember 27. - szombat, 15 óra 5 perc
Trebics,
"Tisztázd egy kicsit a helyzetet, lécci, ha lehet, úgy, hogy a hozzám hasonló hülye is megértse... "
A hejjzet az jó, de nem reménytelen. Továbbiak a vote-unk vitafórumán.
Lépesméz
PS.: Honnan veszed, mit csinyál a rezső??? 8:-{O


1997. szeptember 27. - szombat, 15 óra 0 perc
Elolvastam ezt a V. Lajosné dolgot, a Postabankkal.
Azt írja az újság, hogy V. Lajosné február 28-án, pénteken délelőtt 11 óra után emilezett.
Kicsit elhibázták ezt a dolgot, túl gyors volt a "nyomozás". Ugyanis még egészen tisztán emlékszem arra a péntekre, és arra, hogy 9 óra előtt mentem befelé a Váci úton, és már akkor láttam, hogy több százan állnak sorba a Váci úti Postabank-kirendeltség előtt, az Aral-kúttal szemben. Azok ugye még nemigen olvashatták V. Lajosné emiljét, tehát a pánikot nem idézhette elő az ő 11 órás emilje.
És ezt hajlandó vagyok a bíróság előtt, eskü alatt tanúsítani. Megint csak azért, mert esmeg hülyének néznek.

Trebitsch, vassgab@mail.datanet.hu
ui.: Sem rokona, sem ismerőse nem vagyok senkinek.
ui.2:Lépesméz, már megint nem tudom, hogy mit írtál te, és mit írtak mások a te nevedben. Meg hogy mi bajod (neked?) a rezsővel, aki nem is ír ide egy idő óta, sajnos. Tisztázd egy kicsit a helyzetet, lécci, ha lehet, úgy, hogy a hozzám hasonló hülye is megértse... Köszi.


1997. szeptember 27. - szombat, 13 óra 9 perc
Vice= naiv nyugatonminedenjothivo pubertás
hehe ezekszerint nem is én vagyok a
HAME


1997. szeptember 27. - szombat, 11 óra 55 perc
pucros
"szerintem" az a baj, hogy szépen elbeszélunk egymas mellet es ugyanazzal a gondolatmenettel szepen mashova lyukadunk ki. Tehat "szerintem" a "szerintem" szo ertelmezese mondattani es retorikai szempontbol "szerintem":
Ha valaki azzal kezdi mondatat BARMIVEL KAPCSOLATBAN, hogy: Szerintem ize mize .... akkor azt fejezi ki, hogy szubjektiv velemenyet fejezi ki es errol engedelyezi a vitat. Persze az bizonyos egyen ismereteben feltetelezhetjuk, hogy nala ez csak retorikai fogas, az illeto 100%-ra meg van gyozodve sajat tevedhetelensegerol, es allitasait orok ervenyu axiomaknak kepzeli. De ennek semmi koze egy altalanossagban feltett kerdeshez. Ha altalanosan kerdezunk, akkor altalanossagban kerdezunk es nem konkret szituaciokra. Legalabbis szerintem. Tehat az en inkabb matemetikai beallitotsagom szerint Trixinek van igaza es a 3. ?-ben felesleges a "szerintem" mivel a szerintem szo szerintemezese nem azonos a negacio negaciojaval. Tehat logikai bukfenc akkor van, ha valaki ket talanbol egy igent kovetkeztet.
legalabbis szerintem.
Es szerinted?
gretsi lorincze istvanka


1997. szeptember 27. - szombat, 11 óra 50 perc
Victor,
engem már majdnem meggyőztél. Bár némiképp még ingadozom. Még aszongyad meg nekem, kik az "igazi" magyarok? Már régóta könyörgök nektek, de el nem árulnátok. Merhát azé szeretném tunni előre, magyar vagyok-e, nehogy asztán később probléma legyen.
Asztán ha OK a magyarságom, akkor még kiprószálom, mijjen a lábatokra állni, utána döntök
Lépesméz


1997. szeptember 27. - szombat, 10 óra 5 perc
Victor:
következésképp Lengyelország nem lép be a NATOba, de még az UNIOba sem. Vagy hülye vagy?

Razzia Cattani


1997. szeptember 27. - szombat, 9 óra 42 perc
Üdvözlöm HAME-t!

Én lenni LM!? De még milyen! Tartós. Amitől boxol a nyuszi.
nyusz-nyusz-sutty-egy-balhorog
nyúlterror

Razzia Cattani


1997. szeptember 27. - szombat, 9 óra 41 perc
Ha azt akarjátok, hogy kihúzza valaki az országot a csávából, akkor a MIÉP-re szavazzatok. Már csak azért is, mert ők az egyetlenek, akik Magyarországot a magyarok országának tekintik. Nem a kínaiaknak, nem a cigányoknak, NEKÜNK! Mellesleg Lengyelországban is a jobb oldal nyert L. Walesa-val. Ők már tudják, amit nálunk még csak kevesen. Nem kell nekünk NATO, UNIO! Próbáljunk már meg végre egyszer a saját lábunkra állni!
Victor


1997. szeptember 27. - szombat, 9 óra 22 perc
Hoppá,
vannak mondatelemek. Meg ceruzaelemek. Meg napelemek. Megmittudomén. Engelstől is kértem már hasonlót FGhoppá kapcsán. Magánügy.
"Lépes "bizonyos elemeknek" tartja a Nisa által üdvözölt TREX, Trebitsch, Razzia és NyZ közül valamelyiket.
Vagy mindet? "
Hát ez az. De ahogy Rezső 3:20-as idézetéből kiderül, itt is van ami magánügy. Viszont TREX, Trebics vagy NyZ nem hinném, hogy magára veszi. Más mondatelemek esetleg. Hoppá.
Lépesméz
Ps.: Oféliát kihagytad. Vélhetően ez a név irritál. De lehet hogy tévedek:-)


1997. szeptember 27. - szombat, 5 óra 51 perc
Interjúrészlet a HVG-ből. A kérdezett Toller et. az MSZP frakció helyettes vezetője.

- Jogászkollégája, földije és képviselőtársa Lusztig Péter. Közös pesti szolgálati
lakást is bérelnek. Vele mostanában sok minden történik. Az átvilágító bírák
például lemondásra szólították fel. Ön mit tanácsolt neki?

- Ő nagyon okos és felkészült ember. Nincs szüksége a javaslataimra. Én pedig bármikor
vállalom a vele való barátságot. Igen, valóban megyei rendőrfőkapitány volt. Na és!?

- És a pilótajáték, a Tribuszer-botrány, amelynek egyik főszereplője Lusztig
felesége?

- Maradjunk annyiban, hogy nincs felesége. Az egész pedig abszolút magánügy.


bravó. Na és?


1997. szeptember 27. - szombat, 3 óra 20 perc
Piritós = HAME = Green-piss = Ř

Vice.


1997. szeptember 27. - szombat, 0 óra 38 perc
Lépes "bizonyos elemeknek" tartja a Nisa által üdvözölt TREX, Trebitsch, Razzia és NyZ közül valamelyiket.
Vagy mindet?
Hoppá!


1997. szeptember 27. - szombat, 0 óra 2 perc
HAME!
Csak nem aztatot akarod monnani, hogy az Emma nemis Emma, hanemmma DéDé?
Nahááát???
De az hogy lehet???
Hiszen az Emma nő a DéDé meg fiú!
Te kis butika!
Nem tuttad?
És csak véletlenül hasonlít a stílusuk, de marhára.
Greenpeace


1997. szeptember 26. - péntek, 23 óra 29 perc
gretsi istvanka
nem elkezdtem filozofálni, hanem folytatólagosan követtem el a filozofálgatást. Ami az elcseszést illeti: elég sokat rágódtam azon, hogyan tegyem fel a kérdést. Korlátozva szerény képességeim és erőfeszítéseim ésszerűségének mértéke által, azt a tőlem telhető legjobban fogalmaztam meg. Te hogyan kérdezted volna?
Nyilván nem sikerült jól egyébként, mert ahelyett, hogy "beugrottak" volna, logikai feladványnak nézték az egészet.
Evvel kapcsolatban DcsabaSsal értek egyet: a "szerintem" attól függ, ki szerint. És éppen azt kellett volna kiderítenie a feladatnak, hogy kinek a számára mit jelent a "szerintem".
Ha bárki utánanéz, milyen tárgyban szoktam "kötekedni" leginkább ezen a fórumon, meggyőződhet arról, hogy nem Trixie válasza után kezdtem mindezt belemagyarázni.

Pucros Mackó


1997. szeptember 26. - péntek, 23 óra 16 perc
Emma,
Budapesten a helyi idő 20.40. Nálad mennyit mutat az óra? Ugyanennyit?
Lépesméz


1997. szeptember 26. - péntek, 20 óra 42 perc
Nisa kedves,
köszönjük a jókívánságokat. Sorry, de nemsokára leheccséges, hogy személyesen is találkozunk, de Te nem fogod tudni én ki vagyok, sem én azt, hogy Te Te.
Kicsinyke kérésem lehet?
tedd meg, hogy nem említesz ide írt soraidban 1 sorban bizonyos elemekkel. Jó? Kösz.
Lépesméz


1997. szeptember 26. - péntek, 20 óra 40 perc
GJA
Csak annyit hogy en is toroltem es te is nekem,
kimondhatatlanul....


1997. szeptember 26. - péntek, 20 óra 37 perc
Pucros
Trixinek igaza van a talalosoddal kapcsolatban.
Te meg suket vagy, mer ahhelyet, hogy hallgatnal, ha mar elcseszted a sajat kerdesedet, elkezdesz filozofalni. A szerintem az szerintem és nem szerintuk, meg szerinted, meg objektive, meg szubjektive, meg álintelektualive.
gretsi istvanka


1997. szeptember 26. - péntek, 20 óra 8 perc
EMMMA!
Haza ne gyere!
Menjél Minnesotába.
Ott nincs bünözés, nincs kábítószer, alkoholizmus, munkanélküliség, kurvák, maffia. A helyi kaszinókban segrepacsit játszanak, a ló- és agárversenyen mindenki nyer. Az emberek kedvesek, kultúráltak, imádják a négereket és pozitív a hozzáállásuk. A gettóban, ami ugyan nincs, tiszták a WC-k, frissenmosott alkalmazottak pelenkázzák a kis mosolygós néger lurkókat. Az újságok teljesen páratlanúl, pártatlanúl, csak az igazat írják. Nincs korupció, a politikusok emberbaráti szeretetböl mennek politikusnak. A bankban nagyobb kamatot kapsz a betétedre, mint amit a kölcsönödre fizetsz. Az élet csupa sport és szórakozás. A QUALITY OF LIFE 100%. Ha kevés a handicap-ed, mondjuk csak béna vagy és vak is szeretnél lenni, elég, ha bemész bármelyik középületbe és kapsz. Ugyanis mindegyikben van handicap excess. Képzeld el, ha egy félig írástudatlan magyar csórónak, aki még a helyi újság címét sem tudja lemásolni rendesen, nyolcszobás háza van (3 gyerekszoba, papaszoba, mamaszoba, hálószoba, living-room meg kugyaszoba), neked, aki valószínü angol iskolába jártál mi járna. Minimum 16, plusz versenycsónak és private jet. Elfelejtenéd anyád nyelvét, aminek rengeteg elönye van:
#1. Nem kell tolmácsolnod a véletlenül arravetödö bunkó magyaroknak.
#2. Minket sem fogsz boldogítani.
Üdvözlet

HAME (a Hülye Aki Mindent Elhisz)


1997. szeptember 26. - péntek, 19 óra 44 perc
OKe?
Milyen igazad van.
Ide már Colorad-ba má megérkezett az elsö hajórakomány magyar föld. A rohadtpszkoskapitalistaamerikaifarmerek, fél óra alatt elkapkodták. Ujságóróknak nyilatkozva elmondták, hogy ilyen jó szikes talaj nincsen a deszertben sem. Az új földet hmong termelöknek (pici hegy emberek)adják majd bérletbe, akik felviszik a hegyekbe és szegedi paprikát és tokaji bort fognak termelni. Ezzel mintegy megrenditve a magyar mozdonyipart.
Szépszámmal akadtak gyüjtök és spekulánsok is a denveri kikötöben. ( Viharos kirakodás) A gyüjtök az elszórt sziket szedték össze. Egyikük úgy nyilatkozott, hogy számítva a ritkaság számbe menö anyagra ebböl fogja a gyerekeit kiiskoláztatni. A spekulánsoknak már is sok kapcsolatuk van hazatelepülö magyarokkal. Az otthoni földtörvény miatt - az idös, beteg, magatehetetlen vándorok - innen akarnak majd igazi magyar sziket hazavinni, hogy valódi hazai földben temettettessék (szép szó) el magukat.
Elterjedt az a hír, hogy a Horn kormány a befolyt valutából zsíros Bajor földet vásárol. Ezt a földet a csepelszigeti bulgárkertészet restaurálására fordítják. Ezzel akarják - az ávilágítással állásukat vesztett - honatyák, honanyák, hongyerekek, honrokonok, föszerkesztök, szerkesztök, TV, rádió elnökök, bankigazgatók, és egyéb funkcik nehéz és sivár jövöjét biztosítani.
MTU.


1997. szeptember 26. - péntek, 16 óra 3 perc
>IRC rulez. Nekem tűzfal mögül is megy! :-P
Avass be, ZöPö!
(csak azt ne mondd, h kérjek egy portot....)
Kuka


1997. szeptember 26. - péntek, 15 óra 16 perc
Ha szabad egy ujoncnak belebeszélni:
Ha jól tudom, eddig is tilos volt a zsebszerződés,
ha akármi lesz is a döntés, vagy teljesen
megtiltják a földeladást külföldinek, akkor
nem lesz majd zsebszerződés??? Akkor lesz csak
igazán!!! Ezért nyilvánvaló teljesen, hogy
nem a külföldiek a célpont, hanem a szövetkezetek,
meg az szövetkezeti menedzser réteg, aki finoman szólva nem a mai ellenzék része, az ellenzékhez tartozók
ugyanis már a kárpótlási jegyek kapcsán az elmúlt
ciklusban megszerezték a magukét - tehát logikus,
hogy a más érdekeltségüeket ki akarják zárni.
Vesztes mindenképpen a kistulajdonos és az a
néhány még létező valódi szövetkezet lesz.
Ludas Matyi


1997. szeptember 26. - péntek, 13 óra 31 perc
Kuka!

IRC rulez. Nekem tűzfal mögül is megy! :-P

Megmondom, miért suxxik mégis az IRC. Mert cezaromán kis macskajancsik gyülekezőhelye. Ritka az a csatorna, ahol normális beszélgetés folyna, valamilyen nem-maga-az-IRC témáról. Ritka az a hely, ahonnan nem repülnének öt percenként az emberek, csak mert a @op-étól eltérő véleményük van. Nézd végig bármelyik szerver roomlistjét: a szobák 90%-ában hangyalesőként egyedül ücsörög a @op, és várja, hogy jöjjön valaki, akit végre jól kirúghat. Akkor inkább a Presszó az, ami rulez! Onnan senkit nem lehet kirúgni, és néha nagyon értelmes társalgás van. (Igaz, gyakran tulkok is üzekednek.)

ZöPö


1997. szeptember 26. - péntek, 13 óra 1 perc
Há nem értitek suttyók?:)
Nem az a baj, ha megveszi a külföldi a fődet, hanem az ha el akarja innen vinni!
Teherótóval!
Eztet mi, Igaz Magyarok nem hagyhassuk, mert a végén itt fogunk lógni a nagy semmibe!

Oké?


1997. szeptember 26. - péntek, 12 óra 46 perc

Kuka!
Akinek tüzes a fala, az neugrájjon
IRC-n !
Dógozzon, IRC-ni csak otthonról szépen!
Kis kuka, hát hó vannak a fijjúg ?

Tudor


1997. szeptember 26. - péntek, 12 óra 44 perc
IRC suxx! Nem müxik tűzfal mögül! :-(((((
Kuka


1997. szeptember 26. - péntek, 11 óra 10 perc
Szerintem kéne egy IRC-fórum is, hiszen annak is elég népes tábora van Magyarországon is!

1997. szeptember 26. - péntek, 9 óra 38 perc
És mit szóltok ahhoz, hogy Torgyán felállt a parlamentben és azonnali kérdést kívánt intézni Horn-hoz (aki helyett Csiha vette az adást), hogy
"mi a véleménye, a Best of Communism CD megjelenéséről ?
Igaz-e hogy énekelte a bunkócskát a multkor is egy társaságban? Tetszik-e neki a CD?" stb.

Örülök, hogy jól fizetett pártelnökeink ilyen fontos témákkal b*sszák el idejüket!
Ez valóban a kisgazdák legfontosabb problémája?
Mert csak a kisgazdák ránthattyák ki a kátyúból az ország szekerét!

bajkon úr


1997. szeptember 26. - péntek, 7 óra 38 perc
Emma ne
Emma de
Látod ilyen ez az ország!!!
A médiások jól kifosztják!!!!!
Döme


1997. szeptember 26. - péntek, 7 óra 31 perc
A lényeg, hogy a rémhír emilen ment.
Intraneten. Ami már csak egy lépés az Internettől
Má megint az Internet!

V. Lajjosné


1997. szeptember 26. - péntek, 7 óra 27 perc
Trebics,
gondold el a következőket: azzal van-e baj, hogy a paraszt kinek adja el a földet, vagy azzal van baj, hogy el kell adnia? Ne az okozatból indulj ki, hanem az okokat keressük és szüntessük meg (Attila Berta leveléből világosan kitűnik, hogy 1-2 emillel elintézhető a Postabank, hát akkor egyúttal rendezzük le a földkérdést is, nem kell népszavazás, a népszavazás költségeinek 10-15 %-val pedig megszervezzük az Internet Minisztériumot).

Ugyanis: édesmindegy a parasztnak, hogy magyar, vagy külföldi útlevél van a földesúr zsebiben, az eredmény ugyanaz lesz: zsellér lesz a parasztból és napszámos.

Mi akkor a tét: semmi más, csupán a magyar pénzvilág egy részének még itt-ott, mongyuk olajban le vala kötve a pénze, azt kéne fölszabadítani, oszt lehetne földesúr is. Külföldön meg esetleg van tőke. Namost köll húzni egy kicsit az időt.

Csak az a baj, hogy a paraszt számára mindez édesmindegy. A szomorú az, hogy egyesek azt magyarázzák be a parasztnak, hogy mindez ŐÉRTE történik. Pedig a nóta egészen másról szól.

Lépesméz


1997. szeptember 26. - péntek, 7 óra 15 perc
SzabóIvánné (Rezső),
ne feledd, mi a párbeszéd hívei vagyunk. Ne csajj meg.
SesztákÁgnes


1997. szeptember 26. - péntek, 6 óra 16 perc
Magyar Nemzet szept. 26.
A Postabank-ügy nincs lezárva

Rémhír e-mailen

(Munkatársunktól)

Az ORFK Központi Bűnüldözési Igazgatósága (KBI) rémhírterjesztés
vétségének alapos gyanúja miatt még idén márciusban nyomozást rendelt el
ismeretlen tettes ellen. A vizsgálat során eljutottak V. Lajosnéhoz, aki az
egyik észak-magyarországi biztosítótársaság pénzügyi osztályvezetőjeként
1997. február 28-án a délelőtti órákban egy e-mail üzenetet adott ki.
Ebben a beosztott kirendeltségeket - a területi igazgató nevében - arról
értesítette, hogy a Postabank bajban van, ezért valamennyi dolgozó minden
betétjét soron kívül vegye fel és minden megbízását szüntesse meg. Az
üzenetet több városban, így Sárospatakon, Miskolcon, Hatvanban és
Hevesen az alkalmazottak továbbadták. Volt olyan helyszín, ahol az
említett "tájékoztatót" kisebb csoport előtt felolvasták.

A nyomozás során kiderült, hogy a pénzügyi osztályvezető fenti
cselekménye kimeríti a Btk. 270. paragrafusában megfogalmazott
rémhírterjesztés vétségét, ezért a KBI vizsgálati főosztálya a nyomozás
során keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte a Fővárosi
Főügyészségnek.

Mint Kiss Ernő főigazgatótól megtudtuk: a KBI ezzel még nem zárta le az
ügyet, tovább folytatja a nyomozást abban a reményben, hogy mind több
rémhírterjesztőt sikerül a bíróság elé állítani.

(k. z. t.)

Ehhez kellett a rendőrségnek fél év. Bravó. V. Lajosné, a magányos bűnös, aki megingatta az ország második bankját.
Éljen V. Lajosné, és adjon már fel egy e-mailt arról is, hogy nem jól működik a kormány. Meg arról, hogy beteg a magyar footbal. A BB. privatizációról miért nem levelez? Pedig megvan az új, hatásos média. Végre nem lehet panaszkodni arra, hogy nincs hatása az írásnak. Csak arra kell vigyázni, hogy e-mailban történjék! Rögtön ugrik rá a rendőrség.

Attila Berta1997. szeptember 26. - péntek, 4 óra 1 perc
Lépes! A tiéd lehet.

SzabóIvánné


1997. szeptember 26. - péntek, 2 óra 36 perc
Dcsabi!
Szóval konzekvensen vagy logikátlan.
Mar-agy


1997. szeptember 26. - péntek, 1 óra 58 perc
Julius-Genius, GAtt, Mulan, DcsabaS, meg mindenki, akit érdekel,

a földkérdésről szóló népszavazás (szerintem, bocs, P. M. :) épp azért érdekes, mert a kormány kérdéseiből tisztán látszik a demokrácia semmibevétele.
Baromság az egész kérdés, úgy ahogy van. Nem lehet rá értelmesen válaszolni, bármit is szeretne a pógár.
Legutóbb csak arra az apróságra (?) szerettem volna felhívni a figyelmeteket, hogy az a része, hogy az EU-hoz való csatlakozásról népszavazás fog dönteni, és addig..., az csak annyit jelent, hogy majd népszavazunk az EU csatlakozásról, és ezzel érvénytelenítjük a mostanit.
Mindegy, hogy annak a népszav.-nak mi lesz az eredménye. Akár csatlakozunk, akár nem, ha a mostani kérdénél az igen győz, szabadforgalomba kerül a föld, akkortól.
Nem értek a földkérdéshez, érzelmi alapon fogok szavazni (ha egyáltalán, mert Mulan tippje nem rossz.). De utálom, ha hülyének néznek. Elég, ha én tudom...

Trebitsch


1997. szeptember 26. - péntek, 1 óra 27 perc
Ha valakit érdekelne:

Dr. Szabó Iván interjút felraktam. Egész jó fej a manus.
Lépesméz


1997. szeptember 26. - péntek, 0 óra 8 perc
Nagyagyú!

Aki konzekvens, az szigorúan tartja magát egy vagy több szabályhoz, de ez még nem garantálja, hogy a követett szabályok logikus (ellentmondásmentes) rendszert alkotnak.

Például előfordulhat, hogy valaki konzekvensen összekeveri a "minden" és a "bármely" fogalmait (egyébként tényleg jellemző hiba), amivel viszont durván sérti a logikát. Vagyis lehet valaki konzekvens, habár nem logikus. De lehet az is, hogy még csak nem is konzekvens.

DcsabaS


1997. szeptember 25. - csütörtök, 23 óra 8 perc
Valami
test only


1997. szeptember 25. - csütörtök, 22 óra 36 perc
Ékezetekröl.
Minden computer kézikönyvben benne van az Extended Character Set-nél. Semmi "ordongosseg" nincs benne.
Pl.: Alt+0193=Á és satöbbi.
Szaki.


1997. szeptember 25. - csütörtök, 21 óra 49 perc
Lewinfiú!
Már annyiszor utalt itt valaki a paranóiára. Pont ott a prbéma, hogy mi itthoniak el sem merjük képzelni, hogy a "hevenájszdéj"-t valaki komolyan gondolhatja. Elszoktunk töle, nem hiányzik.
Sajna.
Horváth Jenö.


1997. szeptember 25. - csütörtök, 21 óra 44 perc
Dcsabika.
Megmondanád mi a fene a difi a logikusan és konzekvensen között?
Nagyagyú.


1997. szeptember 25. - csütörtök, 21 óra 34 perc
Pucros Mackó!

Talált! Látszik, hogy gyakorlott tagadóval állunk szemben... (Netalán Lucifer?)

A "Szerintem..." kezdetű állítások túlmennek a logikán, minthogy csak akkor értelmezhetők megfelelően (esetleg), ha ismerjük a megfogalmazó személyt is. Hiszen pl. az is elképzelhető, hogy az illető egyáltalán nem gondolkodik logikusan és konzekvensen, akkor pedig véleményei között semmiféle logikai összefüggés sem eleve szükségszerű. Tehát pl. még ez a következtetési forma sem lesz helyes hogy:
"1. Szerintem igazat beszélek." következésképp:
"2. Szerintem igazat beszélek."
Persze ha már tudunk 1-2 dolgot a beszélőről, akkor itt-ott következtetésre is nyílhat lehetőség.

DcsabaS

--------------------------------------
GAtt!

Kérdezed, "Miert ez a mizeria a harom "foldkerdes" kerdes korul?"
Azért, mert a kérdésekből látszik, hogy sem a kormány, sem pedig a népszavazást kezdeményezők nem a nép véleményét akarják megtudni, hanem csupán a maguk véleményét akarják össznépi véleményként kiprovokálni. A kormányzat kérdése (ahogy Trebitsch idézte is) valami egészen elképesztően aljas. Egyébként természetesen igaza van Mulannak, könnyen lehetett volna jól kérdezni (3, vagy 5 mondatban, mindegy), ha akarták volna. A jelek szerint a felsőbb körökben ezt senki sem akarta.

DcsabaS
----------------------------------
Szia Barika!

Érdekelnek a Dino-k? Vagy az 5. elem?

DcsabaS
---------------------------------
Emma!

Kis jóindulattal a legkisebb jóindulat is észrevehető. (Persze _mindenki_ nem szeretheti egymást és akik igen, azok sem állandóan. De ettől még nem kell megijedni.)

DcsabaS


1997. szeptember 25. - csütörtök, 20 óra 47 perc
Kedves Emma!
Azt hiszem igazad van. Itt az emberek sokkal többet buzerálják egymást, mint ott nálad. Azért, mert itt több közük van egymáshoz. Emberi kapcsolatok meg ilyesmi. A dolog őszintébb. Igaz, nem mondja 36 fogú mosollyal az eladó, hogy hevenájszdéj, de azt ugye tudod, hogy ezt ott sem gondolja senki komolyan. Ha viszont itt kíván neked valaki kellemes napot, lehet, hogy tényleg komolyan gondolta. A kérdés, mi fontos neked - a mentális hazugság komfortja, vagy az őszintébb, ám néha fárasztóbb valódi kapcsolatok.

Lewinfiú


1997. szeptember 25. - csütörtök, 17 óra 17 perc
DcsabaS feladványáról (nem ismerem előre a megfejtést, istibizi).

A második tagmondat mellékmondat, úgyhogy nem törődünk vele. Az elsőnek a jelentését így lehetne tagadni: "VAN OLYAN asszony, akinek az életében NINCS OLYAN pillanat... ( mikor szeretné azt tenni, amit nem szabad.)"
Tényleg gyakori hiba összekeverni az ellentét megtalálását a tagadással ("a világ nem fekete és fehér").

Talált?

Pucros Mackó


1997. szeptember 25. - csütörtök, 17 óra 8 perc
Kritikuaaim!

A "szerintem..." kitételek miatt az állítások logikailag nem egzaktak. Ezért nem alkalmasak arra, hogy szillogizmust konstruáljunk belőlük. Éppen az a feladvány érdekessége, hogy a "szerintem", ez a kis burkolat" logikailag kinek mit jelent, ráadásul három különböző esetben. Nem rejtvény, teszt.

Az első egy tényállítás: "1. Szerintem M.M. aljas sorozatgyilkos." Hogy "M.M. aljas sorozatgyilkos"-e, az vagy igaz, vagy nem - mindenesetre az első állításom számomra arról szól, hogy az én személyes meglátásom szerint sokkal valószínűbb, hogy igaz.

A második állítás esetében már a "szerintem" nem arra vonatkozik, hogy valami igaz-e. Ha elvennénk előle a "szerintem"-et, önmagában nem jelentene semmit, hiszen embertől független természeti törvény nem írja elő, hogy "az aljas sorozatgyilkosokat naggyon meg kell büntetni." Ez tehát - az én számomra - egy pőre vélemény, ecs erkölcsi alapon hozott ítélet. De ki fölött?

Arra számítottam, hogy ezen a ponton sokan azonosan kezelik a valóságos gyilkost a szerintük gyilkossal. a 3. állítás számukra a saját tévedhetetlenségük képzete miatt nyilvánvaló. Még ha tudják is magukról, hogy néha bizony egyértelműen tévednek, akkor sem alkalmazzák ezt a tudásukat reflexszerűen.

Ha valakinek nem nyilvánvaló, hogy nincs objektív változata a 2. állításnak, akkor mondhatja, hogy a 4. pót-állítás kevés, kell még az "5. Szerintem, ha szerintem az aljas sorozatgyilkosokat naggyon meg kell büntetni, akkor az aljas sorozatgyilkosokat naggyon meg kell büntetni." Szerintem (ez már a véleményről való véleményről alkotott véleményem?brrr) ennek nincs értelme.

Szerintetek?

Pucros Mackó


1997. szeptember 25. - csütörtök, 16 óra 49 perc
Emma, gyere haza!
Ha itt is találsz egy olyan muksót aki nem enged magyarok közelébe, akkor mondhatod, hogy kihalt a szeretet. Persze, gondolom sikerül majd neked, hiszen Amerika kellős közepén találtál magyar billentyűzetet egy idegen család kompjűterén, ami akkora kunszt, hogy még ideát sem megy mindíg. Persze, én is úgy hallom, hogy az Államokban nem a legrózsásabb a helyzet, de azért én mégis megnézném, hogy hogy élsz. Mintegy ikávés állapotbecslő elmennék hozzád körbenéznék, és azt mondanám: Emma, nem elég sanyarú, és sivár az életed, add ide a hájfáj-tornyodat, és onnantól kezdve sajnálni foglak.

Razzia Cattani


1997. szeptember 25. - csütörtök, 16 óra 37 perc
Csak annyit hogy nagyon hianyzol....
GJA


1997. szeptember 25. - csütörtök, 15 óra 54 perc
Emberek !

Valaki ellopta Hades és Precom szaktársakat ? És Oféliát ? És Pirítóst ? És stb ?

TaTTiBoo (aggódom)


1997. szeptember 25. - csütörtök, 15 óra 45 perc
"C-ben irom, mit nem szeretek.
Mol-ba teszem, mi gennyes nekem.
Dur az igazi énem,
Megvárlak a sötétségben."
No nagy verselemzők!!! Ezt fejtsétek meg!!!!!
(előre megmondom, hogy semmire sem gondoltam, csak irtam!!!!! Alkalmi Freudok előőőőőőőre!!)
Döme


1997. szeptember 25. - csütörtök, 14 óra 54 perc
Kedves Trebitsch!
Felhívnám figyelmedet 1997. szeptember 19. - péntek, 12 óra 43 perckor javasolt népszavazási kérdésemre.
Julius-Genius


1997. szeptember 25. - csütörtök, 14 óra 50 perc
TREX TE budha!
Még nem irtál zs.-be!!!!!! Igy még a kutya listájára sem kerülsz fel!!!! No röfögj valamit Te okos Toncsi (lehet fiú is, lány is)
Döme


1997. szeptember 25. - csütörtök, 14 óra 13 perc
Nisa, Kedves!

De jó, hogy itt vagy! Már én is kezdtem fontolgatni, hogy érdemes-e egyáltalán benézni ide. Versért is kösz.

Mulan

Trebitsch, GAtt

Ezeket a kérdéseket ugye politikusok fogalmazzák, és ha egyértelműek lennének, akkor
a) most min huzakodnának
b) esetleg utólag nem lehetne a népszavazás eredményét tetszés szerint magyarázni.

Én tudnillik nem hiszem el, hogy ne tudnák úgy megfogalmazni, hogy DcsabaS se köthessen bele! (Bocs DcsabaS!!)

Egyébként az említett kérdésre akkor is pontosan olyan egyértelmű választ adsz, ha nem is szavazol

Mulan


1997. szeptember 25. - csütörtök, 12 óra 51 perc
Hali!

Van egy egyszeru kerdesem. Talan kimaradtam valami infobol, de nem ertem:

Miert ez a mizeria a harom "foldkerdes" kerdes korul?
Ha jol ertelmezem a kormany korntra elenzek1 kontra ellenzek2 kontra... ellenzek (n+1) vitat, akkor azon nyuglodnek, mi legyen a papiron. Kivegyenek-e egy-ket sozt, vagy sem. Es hogy akkor ertheto lesz-e a kerdes, vagy sem.
Na most miert van ez? Nem lehetne 5-6 kerdessel rendesen megkerdezni az emberektol, hogy mit is akarak? Nem mindegy, hogy az A/5-os lapra 3, 5 vagy10 kerdest nyomtatnak? Amugy is sok millioba kerul! Az a par sor mar nem oszt, nem szoroz!
Szoval miert is kell belepreselni a kerdeseket 3 kerdesbe?!

Valaki sugja mar meg, ha erti, mert en nem.

GAtt


1997. szeptember 25. - csütörtök, 12 óra 21 perc
Szia Mindenki!

Végre újra itt vagyok! Egy párszor benéztem a presszóba, de mindig csalódottan tapasztaltam, hogy "régi ismerősnek" se hire se hamva.. :-(( Döglődött a gépem (mióta kicserélték hiperszuperre csak néha műxik) úgyhogy csak Inter-NYET volt.. :-( De talán lassan újra itt vagyok! :-)))

Barika


1997. szeptember 25. - csütörtök, 11 óra 47 perc
Döme!

Én egészen biztos vagyok abban, hogy kivállóak a prózai képességeid :) Hagy a verselést a fenébe! Egy Lev T. veszett el benned, ideje lenne végre megkeresni! Gyerünk!

TREX


1997. szeptember 25. - csütörtök, 11 óra 32 perc
Kedves TREX, Trebitsch, Razzia, NyZ, Lépes,
Mulan és persze legkedvesebb tettestársam,
Ofélia!
Köszi az üdvözletet, sajnos azonnal elküldtek két
napra dolgozni eléggé el nem ítélhető módon,
azért csak ma jelentkezem ujra.
Látom eléggé kiment a vers a divatból - magvasabb
dolgok miatt - ezért én egy kicsit most lazítok
és itt küldök egyet:
Szeptemberi áhitat:
"Szeptemberi reggel, fogj glóriádba,
ne hagyj, ne hagyj el, szemptemberi nap,
most, hogy úgy lángolsz, mint a fáklya
s szememből az önkivület kicsap,
emelj magadhoz, Föl-föl, még ez egyszer,
halál fölé, a a régi romokon,
segíts nekem szeptember, ne eressz el,
testvéri ősz, forró-égő rokon.
....
Nem volt a föld még soha ily csodás,
a fák között mondhatatlan suttogás,
a fák fölött szalag, beszegve kancsal
fénnyel, lilába lángoló naranccsal;
az alkonyat csókot hajít a ködnek
és rózsaszín hullámokon fürödnek,
Miféle ország, mondd e gyermek-ország,
miféle régen elsüllyedt mennyország?...."
/Kosztolányi Dezső/
Sziasztok Nisa


1997. szeptember 25. - csütörtök, 11 óra 29 perc
Kedves Mindenki !

Előre is bocs, hogy itt üzengetek !

Hades, kedves szaktársam !

Megjöttem. De már rég. Megkaptam az emilt is, mi több még válaszoltam is rá, az "echte" címedre. Nem csodálkozom, hogy már megint nem kaptad meg. A hotmail egy k**i. Fentiek miatt most bét kérek, nehogy mááááááá aszt higgyed, hogy nem akarok Veled szóbaállni !!!!

Most mennem köll, ezért pusssz: TaTTiBoo


1997. szeptember 25. - csütörtök, 10 óra 28 perc
Van másik...
2. "Egyetért-e azzal, hogy külföldi természetes és jogi személy ne szerezhessen termőföldtulajdont mindaddig, amíg a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő
csatlakozásáról népszavazás nem dönt?"
A népszavazás eredményétől nem függ a dolog, csak a tényétől... Dönt ahogy dönt, ha csatlakozunk, ha nem, a népszavazás után szabad a vásár.

Trebitsch


1997. szeptember 25. - csütörtök, 9 óra 49 perc
Pucros Mackó,
a feladványod megfejtése szerintem jó, de az indoklása szerintem nem jó.
Ugyanis az, hogy "szerintem....stb" az annyit jelent, hogy "nekem az a véleményem, hogy stb...". Vagyis maximum azt mondhatnám, ha ellenkezni akarnék, hogy szó se lehet róla, neked nem ez a véleményed. Én jobban tudom...
A feladványodban egyetlen lényegi kérdést láttam: ki az az M. M.? :)

Trebitsch
ui.: Most láttam, hogy Trixie már... Na nem baj.
DcsabaS eccer azt adta föl(adványul), hogy cáfoljuk azt, hogy "Minden asszony életében van egy pillanat, mikor szeretné azt tenni, amit nem szabad." Na, ebbe még több állítás van, lehet köztük válogatni. Még ennél is jobb mongyuk Homérosz Iliászát föladni, hogy cáfolja meg, aki tudja... :)


1997. szeptember 25. - csütörtök, 9 óra 34 perc
Pucros!

Elrontottad a saját feladványodat:
Ha 1. 2. igaz, akkor abból a 3. is következik, ugyanis te nem azt mondod, hogy
"Akkor 3.: MM.-et nagyon meg kell büntetni", hanem
"Akkor 3.: SZERINTEM M.M.-t naggyon meg kell büntetni."

Ettől a 4. kijelentés/kérdés (i.e. hogy MM. valóban aljas sorozatgyilkos-e) teljesen független. (Illetve az is, hogy M.M.-et megbüntetik-e vagy sem.)

Hehe, Trixie


1997. szeptember 25. - csütörtök, 8 óra 41 perc
Oh édes Emmama
Vagy éppen Emmpapa
Hogy lehetsz Te ilyen botor?
Take The 6.20-t, mely kotor,
S jer hát haza
Itt vár a Laca,
Itt hiv a Lépesméz!!
Az Országh jól kinéz!!!!
Döme


1997. szeptember 25. - csütörtök, 8 óra 38 perc
Emma,
helyi idő szerint mikor írtad az előző sorokat?
Csak nem 6.33 volt Nálad is a helyi idő?
Lépesméz


1997. szeptember 25. - csütörtök, 7 óra 50 perc
Azt mondja a rádió, hogy miután a személyleirásból a rendőrök egyenesen a késelő gyanúsitottak cimére mentek, azok már késsel várták őket. Ezek némi rábeszélés után (gondolom enyhén arcon legyinthették a testvéreket, vagy legalább is jól valagba rúgták őket) megpróbálták megbilincselni őket, mire a népes (!!) család egyik tagja kaszát rántva támadt a rendőrökre.
És az ilyen hirek mindig a népes családok körére utalnak. Tudom én is, hogy a szegénység ösztönzi az ilyen családot a népességre, mert csak többen tudják eltartani a népes társaságot. Én persze tudnám, hogy mit kellene tenni velük, csak hát az rasszizmus, minthogy az is, hogy a hirben utalnak a család népes voltára. Túl keveset tűrünk, hagyni kéne, hogy a népes családok éljenek a maguk módján!!!! Talán majd akkor 100 év mulva mi is elérnénk azt, amit az amerikaiak a 18. és 19. században.
Ma nincs rimgörcsöm
Döme


1997. szeptember 25. - csütörtök, 7 óra 40 perc
Emma Kedves!

Te általánosítasz! A szóbeszéd csak néhányakra igaz,
és sajnos azoknak van hangjuk. Azért még maradt elég
sok tisztességes ember. Ha van hozzá orrod, biztos Te is találkoznál néhánnyal. Sajnos ezt a stílust a multik hozták be, könyörtelen embertelen. De hát elvégre ezt akartuk, nem?

Kuka
(Na de Emma, így meghátrálni....!)


1997. szeptember 25. - csütörtök, 7 óra 35 perc
Kedves Heves Jeges!

Köszönöm Adyt! És most magamba hallgatok!

Üdv
NyZ


1997. szeptember 25. - csütörtök, 7 óra 19 perc
Sajnos a szóbeszéd igaz. Otthon kialakult egy olyan kommunikációs stilus, ami nekem már nem szimpatikus. Itt tapasztalom. Hiányzik az emberekböl a legkisebb jóindulat, megértés. Gunyolódnak, piszkálódnak, nem szeretik egymást. Itt legalább távol tudom tartani magamtól az ilyesmit.
Majd csak lesz valahogy.
Emma.


1997. szeptember 25. - csütörtök, 6 óra 33 perc
Imádom azokat a kristálytiszta jellemeket ebben az országban. Mindíg készek ítélkezni, elmarasztalni, bíráskodni, megvetni, kritizálni. Aztán lopják a computer idöt, meg a munkaidöt. Azt mondják kutatnak. Önmagukat keresik. Csak meg ne találják.
Vahaha.


1997. szeptember 25. - csütörtök, 0 óra 50 perc
Torgeanu!

Jaj, már megint rosszat tettem!?! Nem akartam én hadakozni, dehogyis. Csak siettem, hadartam, nem volt időm lenyugodni közben. Hiszen azt is mondtam én, hogy sok igazságot szóltál! Amit támadtam, az a rosszszínbenfeltüntetés volt. És az egykalapalávétel. Meg a démonizáció. Azt akartam mutatni, hogyan kerülhetne szinte bárki a "bolsevik" kalap alá. Mert nem tudnád rólam, hogy egyébként milyen rendes vagyok, csak azt, hogy "ezekkel" működöm együtt. De te is lehetnél bolsevik mások szemében.
Dezsávű ez nekem. Már a Pirítóssal és a Rezsővel is volt ilyen szóváltásom. Micsináljak, nem bírom ki, ha értelmes embereket óvatosságra lehet inteni. Hagyjam, hogy asziggyétek, elfogadom, amit mondtok?
Mert hát én aztán liberális vagyok, de tényleg. De nem akarok politikáról vitázni, amíg nem beszéltük meg a metavéleményt: a véleményről mint olyanról való véleményünket. Meg a metagondolatot és a metaérzést, és keresztben is. Ez sokkal érdekesebb, és ha nem ismerjük egymás nézeteit ezekről a dolgokról, abból félreértések vannak. De erről nem beszélget velem senki.

Hát ezért kötözködtem. Most már tudod.

Még egy. Kicsoda hagy micsodát. Ki hagyta nekem, hogy az előbb megvacsorázzam? Megvacsoráztam, tehát MINDENKI hagyta; te is, mert nem akadályoztál meg benne. Most akkor felelős vagy érte, ha nem tudok aludni a teli pucor miatt?
A példából kitűnik, hogy ha a "hagyást" bárki szemére hányjuk, ahhoz az is kell, hogy az illetőnek lehetősége légyen volt a megakadályozásra is, meg hogy világos képe légyen volt az akadályozás szükségéről - most ennyi feltétel jut eszembe, de ez sem kevés. Egy szinttel feljebb pedig: minderről pontos, valósághű tudásunk kell legyen ahhoz, hogy ne igazságtalanul ítéljük el az illetőt.

Volt itten nekem még korábban egy közrebocsátott kérdésem, ami idevágó. Most elismétlem, aztán jön a megfejtés.

Állítások:

1. Szerintem M.M. aljas sorozatgyilkos.
2. Szerintem az aljas sorozatgyilkosokat naggyon meg kell büntetni.
3. Szerintem M.M.-t naggyon meg kell büntetni.

A kérdés: ha 1. igaz és 2. is igaz, ebből következik-e, hogy 3. is igaz?

A válasz: nem következik. Akkor következne, ha igaz lenne 4. Szerintem, aki szerintem aljas sorozatgyilkos, az aljas sorozatgyilkos.

Arra voltam kíváncsi, hogy eme 4. állítás kinek a számára magától értetődő. Magyarul: ki gondolja magát annyira tévedhetetlennek, hogy erre emberek sorsát merné bízni?

Jóccakát.

Pucros Mackó

P.S. Amúgy a bolsevikokban... csatlakozom az előttem (19:06) szóló Pirítóshoz. Én is ezt nevezem bolseviknak.


1997. szeptember 24. - szerda, 23 óra 28 perc
Razzia,
ez a Közel a hangsebességhez...
ez nagyon jó. Kezded elérni az Isaura Cattani színvonalát... :) Gratula +++!

Trebitsch


1997. szeptember 24. - szerda, 22 óra 54 perc
Most nem leszek egy pár napig, a főnökeim szabadságra zavartak, mert szeretnének egy kis nyugalmat. Lehet, hogy beköszönök majd az Oktoberfestről, de az is lehet, hogy megveretem magam 27 részeg bajorral. Mindenre nyitott vagyok.

Legyetek joviálisak ti is!

Diolen Mobi


1997. szeptember 24. - szerda, 22 óra 39 perc
Kedves Emma!

A "megkapóan szép" és az "anyagi gondom nincs" magyarországi magyarokra igencsak vonzóan hat, főleg, ha ők mehetnek ki Hozzád...

Bár azt hiszem Pirítósnak van igaza. Ha rég voltál itthon, ideje újra kipróbálnod. Ezt nem helyettesíti semmi.
Egy érdekes adalék. Környezetünkben (XII. ker., Csillebérc) rohamosan növekszik az Angliából és az USA-ból pár hónapra (vagy évre) ide költöző emberek száma. Igaz, ezek legtöbbje elsősorban gyermeke számára szeretne különleges körülményeket biztosítani (egészségügyi, vagy tanulmányi szempontból).

DcsabaS


1997. szeptember 24. - szerda, 20 óra 42 perc
Heves Jeges, Trebics,
no problem.
Ofélia & Lépes


1997. szeptember 24. - szerda, 20 óra 5 perc
Kedves Emma.
Ezzel az új Magyarországgal az a helyzet, hogy átkozottul nehéz objektív képet adni róla. Főleg úgy, hogy nem tudjuk, melyek a preferenciáid, mi az amitől jól érzed magad, és mi az, ami elszomorít.
Megteheted, hogy pontos kérdéseket teszel fel a hálóra, amelyekre majd kapsz egy rakás mindenféle választ, amiből talán ki tudod hámozni a valós helyzetet.
Ugyanakkor megteheted, hogy alkalmazod az ‘A puding próbája az evés.’ elvet és - ha anyagilag megengedheted magadnak - hazajössz két-három hónapra és a saját szemeddel győződsz meg arról, hogy milyen itt. Aztán majd eldöntöd.
A főnököm egyébként éppen most keres egy hazatelepülni szándékozó nyugdíjas barátjának lakást. 1800 $ a nyugdíja, amiből kint New Yorkban 900 $-t csak a lakása emészt fel. Ha hazajön, az 1800$-ja cca. 360000 forintot fog érni, amiből vígan és nagyvonalúan élhet élete végéig.
Hali
Pirítós

Torgeanu!
OK, nem sértődök meg az esszer és a dekabrista miatt.
De mi az a narodnyik???
Ez már hangzásában is rosszabbnak tűnik mint az előzők.
Úgyhogy légy szíves mégiscsak írd le nekem a narodnyikokat.
Most teljesen meg vagyok felkavarodva.
Amúgy a bolsevikokban nagyjából tényleg egyetértünk, legalább is ami a történeti gyökereiket és a módszereiket illeti.
Hali
Pirítós


1997. szeptember 24. - szerda, 19 óra 6 perc
Árnyalom: Bolond vagy te mackó:) Valami rémképpel hadakozol nem velem. Semmi mást nem tettem, mint levezettem feltevésed következményét. Ha nem a bolsevik felelős azért, amit a bolsevik tesz, akkor nyílván az, aki hagyja neki. Te mondád ezt előrő leveledben. De ha más mondja, akkor nem tetszik?
De ki mondta, hogy bolsevik vagy? Ki mondta, hogy mindenki bolsevik, aki hatalomra kerül?
A bolsevikoknak van annyi eszük, hogy a konkrét ellenfeleket szokták legyűrni. Az ilyen álomlovagokra, mint Te vagy figyelmet sem szentelnének. Keress már helyettem valaki mást, akivel kötekedhetsz.

Na ennyi vót domnul. Azisten álggyon.
Torgeanu1997. szeptember 24. - szerda, 18 óra 35 perc
Ady Endre: Senki élőnek ellensége

Kérem nagy könyörgéssel, / Kiknek talán útjába álltam,
Higyjenek, mint én kezdek / Hinni a jó, békés Halálban.

Szájunktól poharunkat / Úgyis majd egy szép perc elrántja,
Álnok és gonosz ember, / Ki társát az Életben bántja.

Hogy vagyok, hogy eljöttem, / Nem vagyok e bűn felelőse,
Én most társam nem bántom, / Könyörgök, hogy ne bántson ő se.

Minden bántást nagy jajjal / Úgyis-úgyis nagyon megbántam:
Csak nyomorultak élnek / Ebben a bús, bolond világban.

Mindenki bocsánatját / Könyörögve, sírva esengem,
Készülök elnémulni, / Fáj, fáj, óh, ne bántsanak engem.

Harccal jön minden ember / S minden harcnak bánat a vége,
Ne legyek most már többé / Senki élőnek ellensége.

Szíves békét ajánlok / Alázatos és síró szóval:
Nagy-nagy titkokat látok / S megteltem minden szívi jóval.

Tele szivem békével, / Túllátok már a földi rácson.
Fáj az élet. Mindenkit / Kérek: ne, ne, ne bántson.


Kedves Lépes (és Ofi)!
Kérésednek szeretnék most eleget tenni (röviden /9:37/ már megtettem) és ezennel így szűk körben a fenti verssel is elnézéseteket kérni, ha túllőttem volna a célon. Kedd 21:39-es üzenetedet vettem és igazat adok Neked. Kedd 21:09-es kijelentésemet imígyen módosítom: Nem a szívemből szóltatok, nem csatlakozom sem a FONFF-hoz, sem az SZMO-hoz, avagy ha ez a verzió nem felel meg, így ottani kijelentésemet vedd semmisnek. Mentségemre csak azt tudom felhozni, amit Trebi (kedd 23:37) már leírt, de az időzítés sem volt szerencsés (akaratomon kívül). Ennyi tartozik a nyilvánosságra, a többit emilben. Részemről ezzel az ügyet lezártnak tekintem.
Maradok tisztelettel: Heves Jeges

Mulán (kedd 08:37):
Kösz az infód. A refréned nem rossz! :-))))
Üdv: Heves Jeges


1997. szeptember 24. - szerda, 18 óra 18 perc
Torgeanu, senki, aki hatalmon van vagy volt, nem tehet sem mindazok hatalmáról, akik kívüle hatalmon vannak vagy voltak, sem pedig arról, hogy a te szemedben velük azonos skatulyába került. Erről beszéltem. Ha véletlenül hatalomra kerülnék, nincs az az isten, aki lemosná rólam, hogy bolsevik vagyok. A te és a hozzád hasonlók számára elegendő lenne egyetlen olyan lépés, ami nem nyeri meg rokonszenveteket és/vagy nem látjátok/hiszitek benne a rációt, és máris ráébrednétek: hopp, ez a Pucros hát persze, hogy bolsevik, eddig is kriptobolsevik volt! Ja, hogy túl fiatal? Nyilván bolsevik származású!
Csak azt mondtam, tegyél már különbségeket még azok között is, akiket egyként küldenél a fenébe. Ha átlátsz a szitán, lásd rajta a bét is. Árnyald a képedet. Üdvözletem.

Pucros Mackó


1997. szeptember 24. - szerda, 18 óra 11 perc
Emma
Ha itt olyan jó volna nem menne el évente pár száz ember Amerikába. Ha véletlenül mégis rábeszélnek és visszajössz Mo.-ra returjegyet vegyél!!
macika


1997. szeptember 24. - szerda, 17 óra 30 perc
Mivégre?

1997. szeptember 24. - szerda, 17 óra 15 perc
CyD !!!!

Miért nem húzod fel egy kicsit a Radnóti
szimpátiapontjait ( mint ex(pert))?
Most szégyenszemre csak negyedik...
Hajrá Radnóti!

Üdv: kisgenya


1997. szeptember 24. - szerda, 16 óra 48 perc
Naki?
:-)
Végre.
Lépesméz


1997. szeptember 24. - szerda, 16 óra 18 perc
Emma marad.
Emma


1997. szeptember 24. - szerda, 15 óra 49 perc
Mackó olvbacilus! (A Pucrost most hagyjuk, amíg nem tisztázódik írásmódja) „csúnya műfajt művelsz. A rosszszándéktulajdonítás és a rosszszínbenfeltüntetés elegyét."
Tudniillik olyat adsz a klaviatúrámba, ami soha nem volt benne. Nem mondtam azt, hogy nem természetes egy politikai erő részéről, hogy a „hatalmat" akarja. Csak arra kívántam a figyelmet felhívni, hogy milyen veszélyes, ha ezt „minden áron és minden módon" el akarják érni. Idővel világossá vált, hogy viszont a társadalomnak semmi haszna ebből a hatalomból. A bolsevik típusú ember egyébként nem új jelenség. Ugyanez a mentalitás jellemezte például a középkori eretnek égetőket is, és régebbi példa is bőven adódna. Az sem véletlen, hogy Lenin a jezsuita szervezettséget ültette át a bolsevikok pártszabályzatába.
Azt kérdezed, hogy tehetnek-e ők erről? Á dehogy. Te és a hasonló naiv széplelkek, akik hagyjátok, legalább annyira tehettek róla.

Na ennyi vót domnul. Azisten álggyon.
Torgeanu1997. szeptember 24. - szerda, 15 óra 11 perc
Sziasztok!
Tök jó ez


1997. szeptember 24. - szerda, 14 óra 48 perc
Emma, Ofi Lépes
Mire lenne képes?
Kuka, Mulan, NrB.-t
A földbe tán bevernék?
Kérdezd meg a piritóst
Igy irná meg Alain Po (e).....st?
Döme, aki nem bir magával!!!!!!!!!!


1997. szeptember 24. - szerda, 14 óra 47 perc
Torgeanu olvírus,
csúnya műfajt művelsz. A rosszszándéktulajdonítás és a rosszszínbenfeltüntetés elegyét. Amúgy sok mindenben igazat szóltál. Bár szerintem nem a hatalom a fő cél. (Persze a "csak" politikus arcoknál nyilván igen.) Gondolj azokra, akiknek a profit a legfontosabb, és azokra, akiknek az elveik képviselete. És mindezeken kívül jön számításba az a koordináta, amelyik azt mutatja, még mennyire szennyes eszközöket szentesíthet az a bizonyos cél.
Politikusnak én nem rónám fel, ha hatalmat akar szerezni/megtartani. Azért politikus.
Olyant pedig én még nagyon ritkán láttam, hogy akárki ne az egyedül helyes ideológia nevében lépett volna fel. Az ilyen határozottságot persze mindig másoktól sérelmezzük, hiszen mi magunk VALÓBAN az egyedül helyes ideológiát képviseljük. Ha pedig valaki mégiscsak elmulasztja legalább színlelni ezt a magabiztosságot, töprengőre veszi a figurát, rögtön devalválódik, akár politikusként, akár vitapartnerként.
A "bolsevik" tényleg olyasmit jelent, hogy "többségben lévő". De amit leírtál, abból az tűnik ki, mintha folyton ugyanazok lettek volna többségben. Ebből pedig csak annyi igaz, hogy te magad egy kalap alá veszed őket. Tehetnek ők erről? A világ nem ilyen egyszerű.

Trebics.
a Pucross kézremegésből lett, ti. olyan picike betűket látok magam előtt, hogy nem veszem észre az elütéseket.
A kommunikációban bizony kettőn áll a vásár. Részrehajlás akár egyoldalúan értelmetlenséggel, akár értetlenséggel vádolni a feleket. Ha nem ért valaki valakit, az bizony ált. vis major. Én a határozott félreértésekről szóltam. Jó észben tartani, hogy a szavak, mondatok, stb. jelentéseinek rögzítettsége: illúzió.

Pucro Mackó
(most direkte kompenzáltam)


1997. szeptember 24. - szerda, 14 óra 35 perc
Nem érted ezt naki!
Itt nem az a kaki,
Hogy épkézláb vagy nem
A fontos a női nem!!!
Nem?
Döme
ui: sajna itt az a bajna, hogy tulságosan szeretnek és most már in is szeretnék...... valaki mást!!!


1997. szeptember 24. - szerda, 14 óra 6 perc
Emma Kedves!

Gyere, a Te pénzeddel itt királynő leszel.
És, ha gazdagon is megtudsz maradni embernek,
akkor nem lesz baj.

Kuka


1997. szeptember 24. - szerda, 12 óra 33 perc
Döme!

Nem csodálom, hogy ki vagy éhezve.
Valószínűleg minden épkézláb lány messzire elkerül téged.
Szerencséjükre megvan a magukhoz való eszük.

Naki?


1997. szeptember 24. - szerda, 11 óra 38 perc
Szeretem a rimeket
S utálom a himeket
A vers rim nélkül irtó
Érted ezt piritó?.....s
Döme, ugye Te sem vagy lány? Úgy szeretnék valakit......!!!!!


1997. szeptember 24. - szerda, 11 óra 13 perc
Mulan!

Oszt' mondd mar, minek kell itt orulni annyira?

NrB


1997. szeptember 24. - szerda, 11 óra 8 perc
Emmaradj

1997. szeptember 24. - szerda, 10 óra 55 perc
Emma! Ha jot akarsz magadnak, az istenert se gyere haza. Ez itt egy nagy kalap szar. Ha mar fixen ott elsz, minden egyeb oke, hidd el, jobban jarsz, ha maradsz.
Itt nincs semmi, csak korrupcio, sirankozas, irigysg es arcatlan hazugsag.

Higgyel nekem.

NrB


1997. szeptember 24. - szerda, 10 óra 55 perc
Ofi, Lépes:
Itt is bocs!

Heves Jeges


1997. szeptember 24. - szerda, 9 óra 37 perc
Emma Kedves!
Szia közöttünk!

Ne a szerda 8:15 színvonal alapján ítéld meg az olvír-ban beszélgetőket; ne az itteni viták, hozzászólások, hőbörgések alapján a hazai helyzetet.

Remélem, nem sikerült elriasztani

Mulan1997. szeptember 24. - szerda, 9 óra 26 perc
Ofélia, Kedves!

Látod, már a gondolat is, hogy visszajössz, feldobta itt a hangulatot!
Azért csak pihizzél, azt is kell!
Az én eltűnésem is (bár heveny vonalhiba miatt búcsú nélkül távoztam) szabadsággal kezdődött, aztán hálózati problémákkal folytatódott - más gépén kínlódtam én is az egész más kiosztású billentyűzettel - de néhány napja már üzemelek.
Szeged remek volt, megtaláltunk és megnéztünk mindent, amit kerestünk (Ismételt köszönet mindenkinek a szegedi információkért!!!!)
A szúnyogtermés és hatékonysága fasorban sincs a győrihez, és az időjárás is nagyon a kedvünkben járt.
Ennyi hirtelen.

Mulan

Heves Jeges, Kedves!

Voltunk mi itt régebben elég sokat, csak kitört rajtunk a nyár (előzőleg viszont heves hóviharok dúltak, pláne, hogy az ember szabadság előtt igyekezett legalább egy ösvénnyit ellapátolni).
De lassan visszajövögetünk.

Megihlettél Pucross Mackónak javasolt refréneddel, mit szólnál egy ilyen verzióhoz:
Dől a lé és ömlik, gazdag ember rívik (vik, vik)?

Mulan


1997. szeptember 24. - szerda, 8 óra 37 perc
Emma !
Emmeg hónap !


1997. szeptember 24. - szerda, 8 óra 15 perc
Jól van! Felébredtem
Szavad a szivem összetörte.
Sajnos nem lány vagy TREX
S ezért megdögölhetsz.
Döme, aki egy gyönyörről álmodott


1997. szeptember 24. - szerda, 8 óra 10 perc
Gyors lehetett az a Fanyi féle a bíróság, mert ez a rasszista cikk a mai Népszavából való.

mucus


1997. szeptember 24. - szerda, 3 óra 47 perc
Elfelejtetted,
Ez után B.Lászlót a hatóság férevezetése miatt 5 évre itélték. Kommunista ügynök volt. A rohadt. Úgy nyilatkozott, hogy kiszabadulás után csak képviselö lesz. A pártmunkából elege van. Tetöfedö munka, nehéz.
Fanyi.


1997. szeptember 24. - szerda, 2 óra 33 perc
Magyar rabszolgaság egy ismert szegedi
családnál

A rendôrség a kommandósok segítségével szabadította ki egy roma család
fogságából a múlt hét végén Szegeden B. Lászlót, akit fogva tartói dolgoztattak,
éheztettek és brutálisan vertek. A rendôröket is megdöbbentô kegyetlen ügyrôl
kedden a Szegedi Városi Rendôrkapitányságon tájékoztatták a sajtó képviselôit.

MTI-információ

A sértett, B. László még februárban ismerkedett meg H. Pállal, aki kôművesmunkát ajánlott
neki. Felajánlotta azt is, költözzön a 16 helyiségbôl álló, úszómedencés házukba. A sértett el
is fogadta az ajánlatot, ám a napi 2 ezer forint helyett mindössze 100 forintot kapott, s ha nem
voltak elégedettek a munkájával, alaposan megverték. Június közepéig tűrte ezt a
bánásmódot, akkor ismerôsei tanácsára megszökött, albérletbe költözött. Augusztusban H.
Pál és nevelt fia, H László meglátták az utcán B. Lászlót, s rövid üldözés után sikerült is
elkapniuk. Beültették a Mercedesükbe, a sértettnek azonban sikerült kiugrania az autóból.
Elmenekült és bújkált egészen szeptember 17-ig. Akkor ismét összetalálkozott üldözôivel.
Fényes nappal az utcán egy kis bolt elôtt kapták el, ütötték-verték. B. László hiába kiabált
segítségért, hiába kapaszkodott a bolt vasrácsába, lerántották és lábánál fogva betették a
Mercedes csomagtartójába. Otthon gumibottal agyba-fôbe verték, s bezárták. Aznap nem
kapott enni, másnap pedig a háztetôn kellett dolgoznia.
Ráadásul egy Diolen Mobi típusú köpenyt is rákényszerítettek.
Szerencséjére egy ismerôse tudomást
szerzett arról, hogy B. László újra fogságban van, s a múlt héten pénteken értesítette a
rendôrséget.

Szôke Péter ezredes, városi rendôrkapitány elmondta: amint meghallották a fogva tartók
nevét, tudták, hogy komoly az ügy. A H.-család ugyanis nem ismeretlen a rendôrök elôtt,
erôszakos bűncselekményekért, garázdaságért szinte minden tagja többször állt már bíróság
elôtt. Az alapos házkutatásnál olyan tárgyakat is találtak, amelyek más bűncselekmények
elkövetésére is utalnak. A rendôröknek nem volt könnyű hatósági tanúkat találni, mert a
családtól mindenki fél a környéken. A meghallgatott tanúk adatait és vallomásait pedig lezárt
borítékokban ôrzik. B. Lászlót 20 napon túl gyógyuló sérülésekkel, bordatöréssel kórházban
ápolják, szobája ajtaját rendôr vigyázza, ugyanis megfenyegették. H. Pált elôzetes
letartóztatásba helyezték, nevelt fiát körözik. A rendôrség személyi szabadság megsértésének
és súlyos testi sértés bűntettének alapos gyanúja miatt indított eljárást.

1997. szeptember 24. - szerda, 1 óra 48 perc
Pirítós. Nem sértésnek szántam. Humornak. Hasonulni akarok Trebitsch és Lépesmézes humorérzékéhez. Nem sikerült? Érthető.

Valólyában narodnyik vagy. (de komojan!) De ne kívánd, hogy leírlyam a véleményem a narodnyikokról....

A bolsevikokat sincs kedvem hosszan megírni. Szerintem Te röviden is megérted. Valólyában csak egy lista 1918-tól 1989-ig : KMP, MSZP, KMP, (MSZMP), Békepárt, MKP, MDP, MSZMP, MSZP (folyt. mikor köv?)
Ez egy névváltozás sorozat. Szervezeti és formai átváltozásokat is takar. Úlyabban még ügyesebbek, mert kettéváltak, és különös módon arra senki sem figyelt fel, hogy a Munkáspárt (aminek az a feladata, hogy a nézeteit nehezen váltó idős elvtársak - az átalakulás veszteseinek - szavazatait is biztosítsa) is az MSZP-SZDSZ koalíció mellé állt Nagykanizsán legutóbb. Hogy elvállyon a szar a málytól, miként a finom tollú Diolen kisasszony írta. (Egyesek szerint az SZDSZ is csak egy úlyabb meglyelenési forma, de ez csak részben igaz.)
Sikerük titka: a cégért és legutóbb a színt is (vörösről rózsaszínűre) cserélik ugyan, de a tartalom, a lényeg, csupán kis mértékben módosulva mindig megmaradt. A lényeg a hatalom minden áron és minden módon. Mikor mi a módi. Akár nomenklatúra előlyogként, de ha kell a tőke mindenhatósága segítségével. Ha kell a marxizmusra esküsznek, ha kell a liberalizmusra. Csak az a fontos, hogy ők léphessek fel az egyedül hejes ideológia nevében, ők legyenek annak letéteményesei, tehát ők mondhassák meg mi a helyes. Ha kell diktatórikus módszerekkel, ha kell a polgári demokrácia lyátékszabályait megtanulva és lyól kihasználva. Ha kell Moszkvát szolgálják, ha kell Brüsszelt.
Csupán egyre vigyáznak mindig. Arra, hogy a hatalomért vívott harc terepén többségben (vagyis bolsevikok) legyenek.

Na ennyi vót domnul. Azisten álggyon.
Torgeanu

Pirítós. Nem sértésnek szántam. Humornak. Hasonulni akarok Trebitsch és Lépesmézes humorérzékéhez. Nem sikerült? Érthető.

Valólyában narodnyik vagy. (de komojan!) De ne kívánd, hogy leírlyam a véleményem a narodnyikokról....

A bolsevikokat sincs kedvem hosszan megírni. Szerintem Te röviden is megérted. Valólyában csak egy lista 1918-tól 1989-ig : KMP, MSZP, KMP, (MSZMP), Békepárt, MKP, MDP, MSZMP, MSZP (folyt. mikor köv?)
Ez egy névváltozás sorozat. Szervezeti és formai átváltozásokat is takar. Úlyabban még ügyesebbek, mert kettéváltak, és különös módon arra senki sem figyelt fel, hogy a Munkáspárt (aminek az a feladata, hogy a nézeteit nehezen váltó idős elvtársak - az átalakulás veszteseinek - szavazatait is biztosítsa) is az MSZP-SZDSZ koalíció mellé állt Nagykanizsán legutóbb. Hogy elvállyon a szar a málytól, miként a finom tollú Diolen kisasszony írta. (Egyesek szerint az SZDSZ is csak egy úlyabb meglyelenési forma, de ez csak részben igaz.)
Sikerük titka: a cégért és legutóbb a színt is (vörösről rózsaszínűre) cserélik ugyan, de a tartalom, a lényeg, csupán kis mértékben módosulva mindig megmaradt. A lényeg a hatalom minden áron és minden módon. Mikor mi a módi. Akár nomenklatúra előlyogként, de ha kell a tőke mindenhatósága segítségével. Ha kell a marxizmusra esküsznek, ha kell a liberalizmusra. Csak az a fontos, hogy ők léphessek fel az egyedül hejes ideológia nevében, ők legyenek annak letéteményesei, tehát ők mondhassák meg mi a helyes. Ha kell diktatórikus módszerekkel, ha kell a polgári demokrácia lyátékszabályait megtanulva és lyól kihasználva. Ha kell Moszkvát szolgálják, ha kell Brüsszelt.
Csupán egyre vigyáznak mindig. Arra, hogy a hatalomért vívott harc terepén többségben (vagyis bolsevikok) legyenek.

Na ennyi vót domnul. Az isten álggyon.
Torgeanu1997. szeptember 24. - szerda, 1 óra 15 perc
Meg az én idömet is lopjátok.
Vica.


1997. szeptember 24. - szerda, 1 óra 3 perc
Tisztelt Levelezök!
Egy hónapja hetenként kétszer egy barátnóm kisfiára vigyázok, s megengedte, hogy használjam a computerét. Én itt megözvegyültem 11 évi házasság után. Férjem amerikai volt és kicsit féltékeny. Nem engedett magyarok közelébe, mert nem értette amit beszélnek. Gyerekünk nem volt. Itt állok ebben a nagy és szép országban egyedül. Férjem elég jól gondoskodott rólam, anyagi gondom nincs. Csak ez az egyedüllét. Náhány otthoni barátommal felvettem a kapcsolatot, s azok nagyon csalnak haza. Fiatal vagyok és sokak szerint megkapóan szép. Hazamennék, de ahogy itt olvasom nem a leg megnyugtatóbb a helyzet otthon.
Gyözzetek meg, könyörgöm. Félek, hogy az idö elmegy felettem.
Segítség.
Emma.


1997. szeptember 24. - szerda, 0 óra 34 perc
Pucross Mackó,
(szándékosan két s? :), ne politizáljunk, jó?
Engem nem érdekel se az SzDSz-es, se az MDF-es, se az MSzP-s, se a... ottegyeafeneazösszestaholvannak gondolkodás, és kifejezésmód. Nem hiszem, hogy a gondolkodás és a stílus minőségét pártállástól függővé lehetne tenni.
Meg aztán nekem olyanom nincsen. Mármint pártállásom... Ha meg valakit nem értenek, akkor fogalmazásgátlót szedett, és kész. Esetleg űberzseniális agyveleje van nekije, de aszt még majd meglássuk. (Nem rád gondoltam, legalábbis fogalmazásgátló-ügyileg... :)

Ofélia, legeslegkedvesebb kartácsnőm,
ne haragudj rám, kérlek. Nem gondoltam volna, hogy ilyen komoly össznépi mozgalom indul...
Egyszerűen Ofélia-elvonási tüneteim voltak.
Ámbár ahogy elnézem, nem csak nekem... :)

Lépesméz kollég,
tőled is elnézést kérek, tényleg nem gondoltam volna, hogy bajt csinálhatok. Holnap egész nap csak a fejemre hamuzok...

Heves Jeges,
a makarónizás az egy olvír-összejövetel volt, szerintem nem túl jól sikeredvén. Engels főzte a makarónit, az nem volt rossz azér. Keresgélj a köcsögben, k.istyu leírását javallom, sokkal jobb, mint az enyém...
Jó éjszakát mindenkinek.

Trebitsch


1997. szeptember 23. - kedd, 23 óra 37 perc
Köszönöm HevesJeges, amint legközelebb öntve lesz a garatomra feljebb, ígérem, megerőszakolom spontán.

A találós kérdésedre, akik nem ismerik a választ, hadd segítsek icipicit: az "erek" és a "szelek" szavakat ill. prefixeket kell ravaszul csereberélni, hogy frappáns megoldásra jussunk. A prefix valami lapos edényhez kell, de csak véletlenül.

Mobi,
nem volt nekem ezirányú formális szervezetem sohsem. Egyszer próbáltunk információhoz jutni a szervezet központjában, nem sikerült.(Nyaralási célpontot kerestünk - ők meg talán azt hitték, kukkolást tervezünk, vagy tényleg nem tudták, hol vannak naturista strandok, nem tudom.)
A természet szeretete, na. Az nálam már gyerekkorom óta töretlen, prepubertás óta radikális természetvédő vagyok. A naturizmushoz ez nem úgy kapcsolódott énnálam, hogy nem szemetelek meg ilyenek, az már jóval korábban evidencia volt nekem. Közelebb járnék az igazsághoz, ha a vadon élőlényei iránti empátiát feszegetném. Merthogy ezek ritkán hordanak ruhát. A magam pacifistatermészetvédő ideológiája azt mondja, hogy az ember igen ártatlan kis jószág lenne az általa alkotott dolgok nélkül. És ez jó. Tapasztalni kellett, milyen kiállni mezítláb és meztelenül az anyaföldre, a kék ég alá, úgy, hogy még egy nyomorult karóra sincs rajtam. Végletesen védtelennek érzi magát az ember csupaszon. A szabadság esszenciájának fiziológiai érzékelése. És, ami vele jár, a sebezhetőségnek is. (Emlékszem, úszás közben folyton igyekeztem nem gondolni a ragadozó halakra - ettől persze állandóan rájuk gondoltam.)
Két éve nem voltam naturista strandon. Miért is... ez már aktuálmagánügyi kérdés; nem titok, de nem akarom, hogy bárki belelásson. A köcsögben kinyomozhatod az URL-emet, ott találsz emilt.

De kérdezz nyugodtan. Ekörül mindenről van véleményem.

Pucros Mackó


1997. szeptember 23. - kedd, 23 óra 5 perc
Ne keressétek. A Lépes levél után (szeptember 20. - szombat, 17 óra 50 perc) megint lelépett. De ha nincs F.G., minek rezső? Hoppá!


1997. szeptember 23. - kedd, 21 óra 54 perc
FONFF és SZNO tagok:

mindenkinek van magánélete. Talán nektek is. Ha az nem privatice, csomagoljátok ide (vagy ahova akarjátok) kifele. Viszont a mijenk privatice. Nem titkoljuk, örülünk neki, de van egy határ.

Trebics nem az igazi humort találta meg. Kérlek szépen tikteket, mivel van elég problémánk, ha segíteni nem tudtok, legalább ne fárasszatok minket baromságaitokkal. Jó?

Lépesméz


1997. szeptember 23. - kedd, 21 óra 39 perc
Diolen Mobi,

a magyar naturista mozgalom - emlékezetem szerint - a délegyházi tavak kapcsán indult. Volt prbléma doszt. Ahhoz, hogy a lassan de biztosan odaszokott napimádók valamiféle érdekvédelemnek legyenek alávetve, lészen a Szöveccség.
Aztán szépen lassan mindenki nyilatkozott itt ott mindenütt. Here, there, and everywhere. Beszéltek ám összevissza - szokás szerint. (Ismeritek a média-szokást: hát, ennyi meg ennyi néző/hallgató kérte ezt, de ugyanakkor ennyi+ennyi azt, ígyhát továbbra is azt csinyájjuk amit akarunk).

Ezt követte a nagy áttörés - eseti résztvevő voltam, részletekre nem térnék ki -, a sajtó mint szenzációt már feltárhatta a naturista strandokon készült fényképeket. Persze német strandfotók jöttek. Aztán Balatonmárián megnyílt az első naturista strand. Megatöbbi.

Paralell a dolgokkal Budapesten is megindultak az ügyek. A központ a Csillaghegyi strand ill. az Omszki (és egyéb) tó volt. Namost: Csillaghegyen a tetőn azóta is tuti a nudi, sőt, már némi infrastruktúra is ott van. Addig jutottunk, hogy a sört mérő hölgy is felülsemmiben dolgozott esetenkint. A sorbanállók - egymás mögött szorosan - néha muris látványt nyújtanak.

De sehol nem hirdették, sehol nincs kiírva, nincsenek írott szabályok (iratlanok annál inkább).

A "környezetvédelem", a tisztaság-igény igaz. Bizony. Írott törvények nélkül (is!) az első időkben bizony csend, rend és tisztaság volt. Mostanság ez már nem mindíg van így.

Kár.

Lépesméz

PS.: Szabó Iván interjú csütörtök estére vagy hétvégére fenn van. Bicigli mongyad az URL-t.


1997. szeptember 23. - kedd, 21 óra 30 perc
Trebi, Troppauer:
A szívemből szóltatok, csatlakozom a FONFF-hoz és az SZNO-hoz! Szabad Nethasználatot Oféliának! :-)
Trebi: mi volt ez a makaróni? Valamiről már megint lemaradtam...
Nisa, Mulán: Asszem még nem találkoztunk. Sziasztok! :-))
TREX, Mogorva: Várok türelmesen...
Rezső: Alszol?

Pucros Mackó:
Bevallom megihlettél. Javallok egy dallamot a versedhez (Koncz Zsuzsa után szabadon):
Egy szép napon, mikor Pucros Mackónak semmi dolga nem akadt...:-)) (Most „próbáld rá" a versedre, ha kicsit megerőszakolod, jó lesz!) Refrén:
Minél inkább gazdagabb, annál inkább vacakabb;
/: Dől a lé és ömlik, gazdag ember csak sír. :/

Ma hallottam egy brutál találós kérdést: Mi a különbség az érsebész és a buzi között? (Tudja valaki?)

Heves Jeges


1997. szeptember 23. - kedd, 21 óra 9 perc
Pirítós,
ha legközelebb a Hernád uccában jársz, majd ugorjá fel. 1x +kapod az esélyt a helyzetelemzésre.

BOB: olyan tákolmány mint a szánkó, főként lefelé megy sebesen. Téli bobok jégen hevesen csúsznak (Ez Heves Jeges keresztapja), a nyári bob alumínium teknőben kacskaringózik lefele a Silvánustól légvonalban cca. 500 m-re. Különös pompa, hogy Nagymarost is látni, de ahhoz gyalogolni kell legalább még 500 m-t. Lfele viszont könnyebb.

Problkéma akkor van, ha ketten mennek, és mindkettő szereti a sört. Meleg van, de valakinek vezetnie is kell. Mija megoldás (Nagyokos: a mija szándékosan van így, mennyé magyarulez).

Szíveli - szívleli: honnan tudod, mit lehet LELNI egy tasztatúrán, amit nem is ösmersz? Ez lelés, pláne, ha az ismert z-y probléma mellé még a tasztatúra folyamatos zázlati viszonyinak amlitúdói is ráerőúsítenek. Nagyokos.

Na jó. Most pihi, családi élettel otthon foglalkozzék mindenki.

Lépesméz


1997. szeptember 23. - kedd, 20 óra 56 perc
Toncsi, Ladiszlaw Kohn!
Néztem én erősen Torgeanu eszmefuttatását, de nem találtam benne antiszemitizmust. Az a kifejezés, hogy "a fővárosi türelmetlen zsidó középpolgárság századvégi splennel megspékelt fiatal trón- és
pozíciókövetelői" rendkívül dallamos és jól skandálható rigmus, de egy skinhead-et azért nem szállna meg tőle az ihlet. Az aktuálpolitikai megállapításait viszont korrekt vitaalapnak tartom, nagy kár, hogy alapvetően nem érdekel, hogy az SzDSz elitpártocskává válik-e vagy kozmikus fény- és hangjelenségek közepette egyesül a szintén liberális Fidesszel, MDF-fel és MSzP-vel.

Pucros!
Végre, végre! Már alig várom, hogy a naturizmusról beszélhessünk. (Persze Rezső nélkül nem az igazi, de hát mi az igazi Rezső nélkül? Talán csak a jéghideg Coca-Cola.) Szabad kérdeznem? Miben nyilvánult meg a naturizmusod? Tartoztál valami formális szervezethez, vagy csak kiruccantatok a bányatavakhoz, gatya le, sör föl, aztán "Jöjj el, Napfény!"? Összekapcsolódott számodra a naturizmus a természet szeretével és aktív védelmével (állítólag a naturista strandok a hőskorban sokkal tisztábbak voltak, mint a textilesek)? Aztán: miért szűntél meg tényleges naturista lenni? Még lesznek kérdéseim, csak félek, hogy túl mohónak tűnök. Mielőtt visszakérdezel, fájdalom, én teljesen kimaradtam a naturista mozgalomból. Spontán hajdani tisza-parti pucérkodásainkat mindenkori barátaimmal és barátnőimmel a helyi erők (ma: LFOR) felhorgadó közösülési és/vagy köpködési vágya szakította félbe. Naturista strandok csak a Jugoszláviába járogató barátaink elbeszéléseiben léteztek, mint a kapitalizmus vívmányai.

Diolen Mobi


1997. szeptember 23. - kedd, 19 óra 33 perc
Torgeanu!
Köszönöm válaszodat. Mindig tanulok, például eddig nem tudtam, hogy nézeteim esszer, illetve dekabrista beütésűek. Eszmefuttatásodhoz sajnos a szükséges ismeretek hiányában nem sokat tudok hozzátenni. Ezzel együtt érdeklődve várom bolsevikokügyi eszmefuttatásod is.
Utána esetleg nem írnál néhány sort arról, hogyan látod esszereket és a dekabristákat?
(Csak azt szeretném tudni, hogy most meg-e vagyok-e sértve-e.)
A fokhagymás lépesmézzel kapcsolatban viszont volna egy konkretén kérésem/kérdésem. Nem lehetne inkább tormás-mézzel kenyegetnem enmagam?
Meglepően finom és lyót tesz a hangszálaknak.
Bár a portói arra is jobb.
Pirítós

Trebitsch! Troppauer srapnel!
Csatlakozom a mozgalomhoz.
Szabad Nethasználatot Offéliának!
Szabad Offéliát a Nethasználóknak!
Tömörüljünk egységpromptba!
Pirítós

Füligmézes!
40-100 Ultimátum!
Á-t látunk rajtad! Á, mint Átverőlegény. Asztmondod szabadNeki, de seholsenem van Ő. Nekem ez azt súgja a Súgóm, hogy nemisszabadNeki. Ha szabad lenne, nem bobozna. Mosjuteszembe!!!
KI AZ A BOB???
Lépes, most még a tied a lépeselőny, de vigyázz, mert elmézkalauzolunk egy mézmedvét (a közismerten vad, Pucros fajtából) a feltalálási odudig, sakkor sütibeveled!
Pirítós

Döme!
Legalább eccer írnál már lyó bökverset.
Hidd el nem fontos rímelni, genyózni lehet ám prózában is.
Mintha nem lenne elég baj, ez a nagy elOfféliátlanodás...
Pirítós

Nisa!
Szia Nisa!
Pirítós


1997. szeptember 23. - kedd, 19 óra 13 perc
>hogy Ofélia finom ujjai ezt a szörnyűséges tasztatúrát nem szívlelik.<

Mint már mondottam volt, nem szívelik. Nem szívlelted meg te sem!

No ki a


1997. szeptember 23. - kedd, 18 óra 48 perc
Legyen a M.kir. TV 1-en egy olvirosokat bemutató sorozat amely a 'subappadubappa' támogatásával készül. Mindenkiről szól majd egy rész, aztán jön a végső leszámolás. Az olvirosok frakciókba tömörülnek, és csúzlikkal meg hógolyókkal küzdenek meg az igazukért egy magyar nagyváros közrend nélkül maradt utcáin.
Az első rész rólam szól majd:
Razzia a magányos farakás
Állok a megállóban, várom a 10es buszt, és elkeseredetten próbálok kinyitni egy tizes papírzsepit. Az emberek közönyösen néznek. A műanyag csomagolás zizeg. Én elfolytott káromkodásokat hallatok. bhhmegg nyíjjá má ki te gcszzz mcsk bssszzz a pi hogyaza (szipogás) nemigazbae hátén ezt, miaza?! ssstenba oáá
(szipogás) hátez...nem ilyen nincs...egy kést...egy kést... azonnal tökönszúrom magam!

Razzia Cattan


1997. szeptember 23. - kedd, 17 óra 48 perc
Kedveseim!

Méghogy Nemzeti Front ???? Nomeg a Brian élete, mi??? He?? Ahogy TREX mondaná...

Troppauer zsebibogárkartácsam,
én meg már azt hittem, hogy nélkülem elfelé Ausztráliába, ahol már olvadoznak a kengek meg a koalok :-))) Nem tudom emil átment?

Trebitsch kollégKedvesminden,
ezt most mijé????

Merhogy elvonóqrán tartottam magam, bár baromi nehezen ment. Levelek is csak később lészendenek megválaszolva... Hú de jól hangzik :-)))

Nisa Kedves,
de jó hogy megjöttél!!! Izgultam ám (ölég ronda dolgokvoltak azidőtájt ott), emil majd csak pénteken....

Mulan Kedves,
milyen volt Szeged? Merhogy úgy eltűntél, hogy arra gondoltam, miszerint ott maradtál Precombinator (csaknekömeltűnt) nomeg Razzia, Hades és Röbe (akimegintholvan) hazájában :-))))

Razzia Kedves,
nem mindenki kedveli ám az abszurd humorot! Ugye tudod? Tesztelés? vagymijarák? Azért remélem jól. És szép napot.

TREX, Te kis Te,
no jó. Meg vala bocsátva minden. Mármint a no bordal miatt. De minden jót kívánok nektek, nemcsak azért mert nekem is barna szemem van :-)))), ellenben baromira irígylem az nőszemélyt akihez egy TREX ilyen verset ír. úgyhogy becsülje meg magát!!!! :-)))))

Szóval én még szabin, de majd újra jövök és ennek sokan örvendezének vala... :-)))))))))

Ofélia


1997. szeptember 23. - kedd, 17 óra 43 perc
Munkából kifolyólag Netezök!
Milyen infót kaptok ti az Internettón ami a melóhoz kell.
Na kapj˙tok be, mert elhiszem.
Bizarr.


1997. szeptember 23. - kedd, 16 óra 56 perc
Békét a Csillagoknak!!!

Nem, itt és most nem paparazzik által halálra zaklatott sztárokról lesz szó.
Itt kérem újból a Galaxis népeinek sorsa és jövője forog kockán.
A most megindult képregényfolyamban (Sötét BIrodalom) ugyanis újabb
megpróbáltatások várnak a sokat próbált népek Galaxisára, elsősorban kedvenc
hőseinkre: Leia hencegnőre, Szentfazék Luke-re és Haragos Solo-ra. Igen!!!

Visszatértek közénk a Lázadás hősei, de ahhejet, hogy végre naphosszat csak a
töküket vakargatnák és az Új Köztársaság bürökráciáját bonyolítanák agyon
annyira, hogy a nép visszasírja még a gonosz uralkodót is, nekik megint szembe
kell szállniuk a Sötét Oldal gonoszságával, mely most még fenyegetőbb...
De ne szaladjunk ennyire előre, tekintsük gyorsan át a Lázadás eddigi
történetét.

A dolog valamikor a 70-es évek végén kezdődött a ma már csak Csillagok
Háborúja-ként emlegetett IV. epizóddal (ha jól emlékszem az eredeti címe The
New Hope...Új Reménység volt). 80-ban a Birodalom jól Visszavágott, és 3 évvel
később visszatért a Jedi, hogy rendet rakjon csak úgy a maga módján. Sokan
ekkor abban hitben ringattuk magunkat, hogy az Endor-i csatával vége hőseink
hányatatott sorsának és végre új életet kezdhetnek a hőn áhított Új
Köztársaságban. De az álomból rémálom lett.
A BIrodalom Örökösei 91-ben előbújtak a csillagvég sötétjéből és ismét
fellángolt a harc. Thrawn főadmirális, az új ellenfél jellemét tekintve
Sherlock Holmes és Napóleon keveréke volt, sőt a sötétben barátságosan
világított. 1992-ben Felébredtek a Sötét erők, a könyv felénél kiderült, hogy
csak egy rég elveszett flotta hajóiért folyik a küzdelem. Majd a rengeteg
izgalom után IX. epizódban kiadták Az utolsó parancsot (1993). És ez csak a
Saga fő ága volt…

Ma már ott tartunk, hogy Han Solo-tól kezdve az utolsó evokig mindenkinek van
egy-egy regényfűzére. Ember legyen a talápán aki kibogozza az összekavarodot
történeteket és kihámozza, valójában hogy is alakult a Galaxis sorsa a
bőrükből kiforgatott jellemek gyűrűjében.

A fogyasztói társadalom azonban nem hagyja, hogy hősei végre nyugdíjba
vonuljanak. Békésen éldegélhessenek egy, a háború során kipusztított bolygón.
Nem, nem hagyjuk, hogy Leia végre nyugodtan nevelhesse gyermekeit, hogy Luke
becsajozzon - hiszen még szűz a lelkem -, Han meg végre vehetne egy új verdát
a heti vásáron...szóval hagyjunk végre békét a Csillagoknak...


BlinkTM


1997. szeptember 23. - kedd, 16 óra 14 perc
Bizarr.

Arra mit lépsz, ha valaki munkából kifolyólag netezik, mert ott vannak az infók. Vállalati Intranetrôl még nem hallottál?

Valamint aki munkahelyén kávét iszik, az is lop, mert helyette dolgozhatna is, nem???


Troppauer, a naplopó


1997. szeptember 23. - kedd, 15 óra 51 perc
Trebics,

az a baj, hogy Ofélia finom ujjai ezt a szörnyűséges tasztatúrát nem szívlelik.
Az is baj, hogy még nem volt soha nyáribobozni, erre ma elmentünk Visegrádra.

Ofélia szabadnetezése: sokkal szabadabb mint valaha. Ezentúl iccaka (ez nem bisztos), és 7végin (nem tévesztendő össze 7kérdés-sel) is szabadnetező.
Jelenleg pihizik, de úgy tűnik, Nisa, Mulan visszatérte valamint az új fésülködőtükör (spotlámpákkal körülvéve) egyre jobban felbombázza..
Nyugi.

Lépesméz


1997. szeptember 23. - kedd, 15 óra 48 perc
Igen, váltsunk témát, hagyjuk a rasszizmust..
Hol vagy, rezsőnaturistaősmozgalmár?
Én is naturista voltam. Lélekben most is az vagyok.
Vannak társadalmi előítéletek a naturizmussal szemben?
(Szerintem inkább azoknak kellene külön nevet találni, akik ruhát vesznek föl a napozáshoz. És akkor a mostani "naturista" kifejezést nem kellene használni, hanem mondjuk textilfüggőknek neveznénk azokat a hóbortosokat, akik azt hiszik, hogy napoznak, miközben a ruha eltakarja előlük a napot.)

Szerintetek a romák szoktak napo... jajaj, nem szóltam.

Pucros Mackó


1997. szeptember 23. - kedd, 15 óra 44 perc
Nisa Kedves,
szeretettel köszönt
LépesOffélia


1997. szeptember 23. - kedd, 15 óra 36 perc
Most sértegetek !
Nagyokosok (amit szerettem bennetek) ! Tulajdonképpen köszönöm, hogy sok-sok hét függősége, rabsága az olvírral kapcsolatban, nálam végetért, mert amit ti itt műveltek, az finoman kifejezve is sszarizmus ! Miért nem jöttök össze ti egynéhányan valami kuckóban, miért villogtatjátok magatokat az ország színe előtt, egy milliószor lerágottt témában ?

Volt olvírolv


1997. szeptember 23. - kedd, 15 óra 33 perc
Döme!
Hanyagolj már!
A főztömmel qrva szarul járnál.
Edd a rezsőét!
A többiről már említést sem teszek...

TREX


1997. szeptember 23. - kedd, 15 óra 30 perc
Mindenki aki a munkahelyéröl Netezik az lop.
Lopja a telefont és közben nem dolgozik. Namost, a 7?-ben fennakadt szemmel vitatkoznak az "ügynöktörvényröl" a tolvajok.
Bizarr.


1997. szeptember 23. - kedd, 15 óra 18 perc
Buzuzni az nem rasszizmus.
Buzizni az sem rasszizmus, de GG állatian útálja.
Szerinte még Kernt is kizavarták buzizásért (vö. 35. 7? vagy 36.). A buzizmus pedig világszerte kezd egyre elfogadottabbá válni.
Egy buzi


1997. szeptember 23. - kedd, 15 óra 13 perc
Egy magyar!
Keress már egy tisztességes nevet magadnak. Igy azt a látszatot kelted, mintha többen vagy.
Pedig csak 1:10,000,000 az arány. Kisebb vagy mint a bolha popóján a ször. Úgy is hangzol.
Vice.


1997. szeptember 23. - kedd, 14 óra 42 perc
Nisa, Kedves!
Igazán visszajöttél, vagy csak egy múló pillanatra?
Mulan


1997. szeptember 23. - kedd, 14 óra 41 perc
Buzuzni az rasszizmus vagy sem?
Hamupipö.


1997. szeptember 23. - kedd, 14 óra 14 perc
Gyerekek
Ideje lenne témát váltani!
Ez már régi és unalmas.
Mi olvasók már tudjuk, hogy ki a magyar és ki nem az, ki az "idegen" és ki nem az, ki a liberális és ki nem az, ki a kultúrált vitatkozó és ki nem az.
VÁLTSATOK TÉMÁT!

egy egyre jobban unatkozó olvasó


1997. szeptember 23. - kedd, 13 óra 43 perc
Ki a ti fő szponzorotok? Kinek a pénzén ingyenéltek?
Egy magyar


1997. szeptember 23. - kedd, 13 óra 25 perc
Toncsi, hogy te miket hordassz itt öszve viszva?
Egy magyar


1997. szeptember 23. - kedd, 13 óra 18 perc
"Oh TREX mért nem vagy lány?
Hangod az irásból nagyon lágy.
Mit akarok Tőled?
Hát enni a főzted.
Ha lány lennél TREX, Te drága TREX!
Megengedném, hogy szerethess.
A semmit jó szivvel adod
A versemet jó szivvel kapod."
Döme és most mély álomba szenderülök


1997. szeptember 23. - kedd, 12 óra 52 perc
Trebitsch kérlek,

szándékosan nem beszéltem idézeted többi részéről, csak egy szerintem durva dolgot akartam kiragadni belőle. De most mondom: számomra amaz körülbelül egyharmad rész tényt, egyharmad rész rosszhiszeműséget tartalmaz, a maradékot (most nem számolom ki) pedig búbánatnak, hangulatfestésnek nevezném.
Lehet, hogy nem helyes, ha valakik szeretnék magukat tartani bizonyos elvekhez, ha ez nem is mindig sikerül nekik. Ezt többféleképpen lehet fikázni: vagy nevezzük csak doktrinernek az egész hozzáállást, vagy ellenkezőleg, vitassuk el tőle az elvszerűséget, mutassunk rá, hogy lám, kinek az érdekében van az egész alattomoskodás.
Ezenkívül az sem tetszik, hogy valamiféle csoport birtokolná itt a nyilvánosság intézményrendszerének kulcspozícióit. (Azt persze elismerem, hogy a nyilvánosság intézményrendszerének kulcspozícióit birtoklók csoportja - definíció szerint - ezt teszi, ezzel viszont nem mondtunk semmit.)
Nekem például, és valószínűleg sok hozzám hasonlónak, anélkül hasonlít a gondolkodásom az SZDSZ némely képviselőjééhez, hogy bármi csoportérdekem fűződne köreikhez. Ez elég ahhoz, hogy megértsek a mondandójukból sok olyasmit, amilyeneket például ezen a fórumon néha hiába magyarázgatok. És nyilván sokan nem értik ezt a fajta gondolkodást, ezért a legegyszerűbb számukra ármánykodást, törzsi és csoportérdekek alattomos érvényesítését látni benne. Nem vitatom, hogy ezt jóakarattal teszik, azt sem, hogy valóban van, amikor ezek az érdekek játszanak. De állítom, hogy ez messziről nézve összemosódik a tisztességes elvi politizálással, míg nekem, aki nézeteim miatt közelebbről látom az egészet, sokszor ordít a különbség.

Persze, lehet, hogy tévesen éreztem magamat érintve. Én sem örültem a Nyilvánosság Klub legutóbbi kiáltványának. Na mindegy. Vegyük úgy, hogy csak annyit mondtam: szerintem a sima elvizés van túlnyomórészben, az alattomos csoportérdek pedig kevésbé. Legalábbis ez ügyben.

Pucross Mackó


1997. szeptember 23. - kedd, 12 óra 15 perc
Pucros,
Epp ez az, errol beszelek az eleje ota. A szarmazas nem csak rassz lehet.
Ha azert utalom, mert nemet, az ugyanaz mintha azert utalnam, mert cigany.
bubu


1997. szeptember 23. - kedd, 12 óra 7 perc
Elgondolkoztam ezen a kitételen: "amíg nem akarja, hogy magamévá tegyem az eszméit". Pedig akár megpróbálhat meggyőzni róla. Érvekkel. Nem hőbörgéssel, vagy azzal a sokak által alkalmazott módszerrel, hogy lehülyézi azt, aki nem ért egyet vele. (Ld. még 7? is)

Mulan


1997. szeptember 23. - kedd, 11 óra 40 perc
bubu,
még azt kihagytam, hogy az A és B állításod nem ugyanarra vonatkozik, mint amiről én beszéltem. Te csak egy dolgot fogalmaztad meg kétféleképpen. Én azt akartam mondani, hogy ha valakit kevésbé szeretek, az nem hátrány neki, mert nem jelenti azt, hogy akár egy picit is utálnám. Más példa értelmetlen viszonyításra: ha megdöglik a tehened, a szomszédé pedig nem, az nem előny a szomszédnak.

Az az erkölcsös szerintem, ha elsősorban mindenki külön előnyeinek összegét igyekszünk jól megnövelni. Nem baj, ha vannak kirívó előnyök - fő, hogy ez ne menjen mások rovására.

A mackóvers első szakasza is épp arról a szemléletről szól, amelyet ezzel helytelenítek.

Pucros Mackó


1997. szeptember 23. - kedd, 11 óra 23 perc
Toncsi, ugye, vicceltél. Azért, mert szerepelt benne a "zsidó" szó? Ha komolyan mondrtad, akkor szerintem te "antiszemitázol". Nagy baj lenne akkor, ha már az ilyeneket is kiszednék.

Razzia, én rögtön értettem. Bejelentem igényemet egy piros pontra.

Kedves "egy magyar"!
Hiába durcáskodsz, egyáltalán semmi bajom azzal sem, hogy hangsúlyozod a magyarságodat. Én is nagyon szeretem az enyémet. Ne csodálkozz, ha egyesek netán kicsúfolnak z ilyenekért: "minden
útálkozónak jó lesz tudomásul venni, hogy még létezik, él a magyar. Én azok közül vagyok" Ez ugyanis úgy hangzik, mintha a melegvíz feltalálását jelentenéd be. És attól, hogy te mártír pózba helyezkedsz, még "mi" nem vagyunk útálkozók.

Sajnos, azt hiszem, tudom Tamásit értelmezni, csak nem akarom - van egy ilyen rossz szokásom, az abszurditásig fenntartom a jóhiszeműséget. A latin kocsikat mint párhuzamos jelenséget hoztam szóba. Az volt vele a mondanivalóm, hogy autókkal, élettelen tárgyakkal szemben akkora előítéletei lehetnek bárkinek, amekkora neki kényelmes. De nem így van ez élő emberekkel szemben. Akkor már emberi, erkölcsi kötelesség képességeink szerint küzdeni előítéleteink ellen. Mindezt éjjel is, most is, elsősorban neked címzem. A "Mindenkit elfogadok..." kezdetű mondatodat figyelembe vettem, és tetszett is. Nem is abban volt a rasszizmus. De ugye nem gondolod, hogy ha egy kínai melléd költözik, akkor biztosan téged is... kínaizálni akar? Vagy hogy a roma vőd, menyed majd el akar cigányosítani? Az "ameddig nem akarja, hogy eszméit magamévá tegyem" nem ugyanaz, mint az "ameddig nem lesz a rokonom/szomszédom/stb."
Az ilyen kérdőívek pedig nem arra valók, hogy megbélyegeznivalót gyűjtsenek a meglévő bélyeghez. Hanem arra, hogy szemlélet és ne bemondás alapján legyen megállapítható, hogy pl. ki rasszista és ki nem. A legtöbb ember az ilyen jelzőknek csak az "ízét" fogja fel, hogy ti. az dehonesztáló, és ebből rögtön arra a következtetésre jut, hogy őrá nem vonatkozhat. És kitalál valamit, hogy miért nem. Te azt találtad ki, hogy mindenkit elfogadsz, "ameddig nem akarja, hogy eszméit magamévá tegyem". Márpedig nem erről van szó. A lényeget jobban (nem állítom, hogy pontosan) megmutatja, hogy hogyan választoltál a kérdésekre.

bubu!

idetartozik, amit neked akarok mondani. Igazad van, a rasszizmus csak egy lehetséges motivációja annak, hogy pl. nem akarod a lányodat busmanhoz adni. Lehet, hogy szeretnéd, ha nem költözne messzire. Lehet, hogy xenofób vagy. Lehet, hogy valamiféle ódivatú törzsi hagyomány miatt a szomszéd faluba sem engeded házasodni. De szerintem a tesztkérdés, mint a hasonló kérdések általában, csak az olyan szituációra akar rákérdezni, amikor minden más szempont figyelmen kívül hagyandó, csak a leendő vő származását kell lereagálni.

Pucros Mackó


1997. szeptember 23. - kedd, 11 óra 12 perc
Szia DcsabaS
Kösz a tippet, de több fotó volt. :( Majd ma meglátjuk
HoD


1997. szeptember 23. - kedd, 11 óra 3 perc
Szia Nisa!


Kedves Mindenki!

Heves Jeges! Megfejtés lesz. Ígérem a közeljövőben, hamarost - egy héten belül. De előtte tisztáznom kell pár dolgot. (Ja, és Fuhur elemzésére is várok :)
Medvekoma! Elég jó, elég jó :)
(A sakál dögevő? Hmmm... Nem dögevő. ?)
Na minnegy - nem a dögevés miatt választottam, az biztos...

Ej-ej Döme!

Nem értelek...
Mást figurázni ki könnyű, de nem érdem. Ám amidőn ama élc, ami férc - és amit önmagad izzítsz - téged is ért, és rádvert, rögvest szaporábban szedted az áert. Döntsd el mihamar: számodra mi a "gúny", mi az "érték"? S áruld el nekem azt: tőlem te mit akarsz még?
Semmit? Nesze semmi! Vedd el, ha tudod - jó szívvel adom :)))

TREX


1997. szeptember 23. - kedd, 10 óra 58 perc
Kedves Egy magyar!

Tegnapi első hozzászólásod utolsó mondata így hangzik: "S most ítéljetek ahogyan akartok, aláírásként szitokszavatokat használom:
Egy magyar". Ha ezzel gondoltad világossá tenni aláírásodat, akkor példákat! Ki, mikor és hol használta szitokszóként azt, hogy "Egy magyar"?! Nagyon érdekelne!
Én újfent megszólítottalak, s Te újfent nem válaszolsz semmire. Utolsó mondatodban egy kis implicite fenyegetést érzek, de nem túlzás talán az az olvasat sem, hogy mondjuk jópárunkat nem tekintessz magyarnak. Mi alapján? (Hány féle módon fogalmazzam meg ugyanazt a kérdést, hogy ne csak kinyilatkoztass - úgylátszik vmiféle predesztinációt érzel erre :))). Egyébként kétségem nem volt, hogy él még a magyar, hiszen nézek tükörbe, olvasok ittend.

Üdv
NyZ


1997. szeptember 23. - kedd, 10 óra 51 perc
Trebitsch Kolléga!


Öröm, hogy téged is látni itt.
Ne izgulj, nem fogok verselni.
Amit Ofélia ügyben írtál, azzal teljesen 1-t értek.
Megalakítom a Független Oféliáért Nemzeti Felszabadírási Front-t ( FONFF ), aminek célja, amint azt te leírtad, hogy kiszabadítsuk a FüligLépes rabságából és visszakössük a hálóra.


Troppauer harcostárs.


1997. szeptember 23. - kedd, 10 óra 46 perc
Az a 3 óra 39-es szöveg egy zsidózás, antiszemitizmus, nem tudtam, hogy itt ezt is lehet. Ez nem szalonképtelen? Érdekes, hogy itt csak a kifejezéseket szokás tisztázni, hogy rasszista-e vagy nem, azóta irtak egy csomóan, ez senkinek nem tűnik fel? Itt mindenki ilyen "egy magyar"?

Toncsi


1997. szeptember 23. - kedd, 9 óra 48 perc
Razzia rulez!
Ne hagy magad , én is kikattantam ezeken a híreken
papaja


1997. szeptember 23. - kedd, 9 óra 46 perc
Razzia:
nem Oscar-díjra, hanem Nobel-békedijra.
Egyebkent tenyleg az egesz egy vicc.

kape


1997. szeptember 23. - kedd, 9 óra 45 perc
Razzia, Kedves!
Így már érthetőbb a dolog, de kommentár nélkül első olvasatra én sem tudtam hova tenni.
Mulan


1997. szeptember 23. - kedd, 9 óra 45 perc
Razzia,
azér sejtettem. De hát, kell az neked, hogy a fölmenőidet emlegessék? Ráadásul indokoltan.

Trebitsch


1997. szeptember 23. - kedd, 9 óra 43 perc
Torgenau, köszönöm. Okfejtésed világos és tiszta. Várom a mostani szocialistákról szóló fejtegetésedet is.

Ladiszlav Kohn, szintén gratulálok. A te válaszod is világos és tiszta: érvekre megbélyegzéssel válaszolni... Ebben határozta meg a radikáis liberalizmus egyik lényeges vonását Torgenau.

Purcos Mackó, valóban késö lehetett, mikor írtál, én ugyanis latin kocsikról egy kukkot sem szóltam. Címezd másnak ezt a választ. Idézem első hozzászólásom végét: "Mindenkit elfogadok velem egyenrangúnak, sőt nálam okosabbnak, jobbnak, bőre színétől, nyelvétől, sexuális szokásaitól függetlenül, ameddig nem akarja, hogy eszméit magamévá tegyem, vagy ő tegyen magáévá engem...(brrr...)". Most kérdezem: hol ebben a rasszizmus? A kérdőívre adott válaszom pedig így kezdődik: "Mert mi van akkor, ha én azt írom..." Ugye, tudod mit jelent ez? A végén megerősítem a kérdést: "A kérdésedre azt válaszolom, amit válaszoltam. Mi van akkor?" Szerintem az ilyen kérdőívek csak arra jók, hogy ha valaki beugrik "nekik", akkor "...te minősíthess: rossz ember vagyok, rasszista." Vagyis: elmagyaráztam, mit akartok az ilyen kérdőívekkel. És, mint a válaszokból látszik, igazam is lett: ti csak minősíteni tudtok, akartok, erre valamiféle predesztinációt éreztek. Fölöslegesen. Nálatok sincsen ott a bölcsek köve...

Tisztázzuk, most már sokadszor: a kérdések a Népátszabóságból valók, s nem D. M. szerkesztette azokat. Ezt először én sem tudtam, a nemrég még a "Világ proletárjai egybesüljetek" fejléccel megjelenő lapot nem gyakran forgatom. Most már tudjuk: Népátszabóság megint mindent jobban tud.
Ami válaszodban Tamásira vonatkozik, arra nem reagálok. Tamási sohasem volt a "hivatalos" irodalom(politika) kedvence, mert magyar volt. Valószínüleg ezért nem tudod, vagy nem akarod értelmezni.
A 2 magyar aláírást választó levelezőnek nem válaszolok, magát minősíti.
Azt meg világossá tettem, miért választottam az "Egy magyar" aláírást. Nem muszáj tolerálni, de nem is magyarázkodom miatta. Nem fogok amiatt rögtön védekező pózt felvenni, mert kimondom nemzetiségem nevét. Azt azonban minden útálkozónak jó lesz tudomásul venni, hogy még létezik, él a magyar. Én azok közül vagyok
egy


1997. szeptember 23. - kedd, 9 óra 37 perc
Kedves Pucros Mackó,
idemásolom a Nyilvánosság Klub definícióját, ne kelljen annyit scrollozni:
"A nyilvánosság a mi értelmezésünk szerint társadalmi állapot, amelyben a demokratikusan választott hatalom működése átlátható, és ezáltal ellenőrizhető. A nyilvánosság egyúttal kommunikációs szféra, amely egyet jelent a személyi-politikai szabadságjogok, a gondolat-, vélemény-, szólás-, gyülekezési és egyesülési szabadság gyakorlati érvényesülésével, felöleli a tájékozódást, a nyilvános eszmecserét, az érdekütköztetést és érdekegyeztetést, a szabad véleményformálást. Végül a nyilvánosságon értjük az előzőekben leírt viszonyok, folyamatok _i n t é z m é n y r e n d s z e r é t_, a hatalom és a civil társadalom közötti közvetítési mechanizmusokat: a parlamenti viták nyilvánosságát, a nyilvános gyűléseket, az egyesületeket, klubokat, köröket, a választójogi harcot és a sajtót. A nyilvánosság tehát demokráciát, demokratikus társadalmi gyakorlatot feltételez."
Namost, definícióként ezt akár el is fogadhatjuk, ebben egyetértünk, abban is, hogy definiálni nem árt dolgokat, mert nagyon hosszú mindent a legelejétől levezetni. Csakhogy: ez a definíció alapvetően egy politikai fogalmat definiál. (jó, nem csak politikáról beszélve használjuk, de ez a definíció arra vonatkozik.) És ott nincs matematikai logika, ami igen nagy kár. Valahogy matematikusok, fizikusok sose (nagyon ritkán) mennek politikusnak, talán mert nem bírják azt, hogy szinte semmi sincs definiálva, sőt gyakran változik az ilyen definíciók értelmezése is... Én se bírom. :)
Manipulatív mivoltával pedig azért értek egyet, mert "... a formai oldal abszolutizálásával, a
doktriner liberális szabadság elv túlhangsúlyozásával igyekszik elfedni a tartalom manipuláltságát... "
Tekintsünk el most mindenféle pártoktól, engem egyik se érdekel, nem vonz, sőt taszít az összes, kivétel nélkül. Leginkább az aktuális ellenzékre figyelek, mert az nagyobb %-ban mond igazat. Ebbe a néhány %-ba most beletartozónak érzem, hogy igyexenek a hatalmon lévők -közeledvén a választások- a nyilvánosság eme definícióját (is) felhasználva erősen csak a saját hangjukat hallatni, mivelhogy náluk az intézményrendszer.
A definíció ettől még akár jó is lehet.
Viszont mostanában elkezdtem TV-t nézni (lehet, hogy ettől hülyülök...:). Tegnap például volt egy kis Gyula a híradóban, aztán Baja Feri fölavatott egy gabonacsúszdát. Jó hosszan. Legutóbb meg egy kórházban a gázkazán nemzetiszínű szalagját vágta át valaki, szerencsére arról elég szűkszavúan tudósítottak. Eddig ez a csúcs. Régi szép(?) idők jutottak eszembe.
Definíció? Ugyan már, királylány, én csak a libamájkonzervekért jöttem.... :)
Egyébként leginkább azért tettem be azt a levelet, hogy az íróját idecsalogassam. Nem adom fel... :)

Torgeanu,
ha te neadjisten a Monnyonle vagy, nem fogadok.
Egyéb esetben: vassgab@mail.datanet.hu , és tartom, ha az első (érdemi) kritikai mexólalás előtt elküldöd az emilt.

Trebitsch

ui.: Szabad Nethasználatot Oféliának!


1997. szeptember 23. - kedd, 9 óra 36 perc
Én írtam ki más? Semmi bajom vele, nem tudom miből vontátok le az ellenkező következtetést. Figyelem, ahogy a hírek megülik az agyam, majd eltolás, és sűrítés nyomán reprodukálják önmagukat.

A nagyanyám 79 volt, da az nem is a nagyanyán volt, hanem a dédnagyanyám.

Razzia Cattani


1997. szeptember 23. - kedd, 8 óra 59 perc
Ladiszlaw Kohn!

"Tipikus rasszista szöveg." ügyben (kedd, 6 óra 19 perc) konkrétan mire gondolsz?

DcsabaS


1997. szeptember 23. - kedd, 8 óra 25 perc
Kedves Egy magyar!

Így lenne lottó ötösöm! Nem állítottam, hogy Te magyarkodol és lejáratod a magyar nevet! Csak úgy gondoltam, hogy ha D.Mobira reagálva tudatosan választottad ezt a nick-et, így talán tudsz válaszolni az engem régóta érdeklő kérdésre. Azt látom, hogy tudsz, de nem akarsz. Erre senki nem akar olyan lakonikus tömörséggel válaszolni, mint amilyen tömören nem magyarnak, idegennek, stb. minősítenek embereket. Borítékolni tudtam volna, hogy én félrevezetett vagyok, vagy félrevezető, és én vagyok felelős a nemzet romlásáért. Az én fogalmazási pongyolaságot firtató kitételembe politikát belemagyarázni hülyeség, ezzel az erővel mondhattam volna Jeszenszky Géza magyar külügyminisztert, mert nem ma kezdett „idegelni” ez a jelenség. Tudom a választ erre is: ebben az összetételben különösen fontos, mivel jelzi minden nem magyarnak, hogy J.G-t egy (igazi) magyar MAGYAR kölügyminiszternek kell tartsa (azaz vannak még e hazában olyanok, akik éberen figyelve meg tudják mondani, hogy ki a magyar és ki nem, s ez szent kötelességük is!). Példám természetesen lehetett volna más is, de mindegy, válaszok ugyanazok lettek volna.
Nem vagyok hajlandó eldönteni, hogy ki vagyok, azon kívül, hogy embernek tartom magam a szó igaz értelmében! Persze vannak hiányosságaim, és olyan embereket is ismerek, akiktől emiatt tanulni szeretnék (itt is ismertem meg párat), de türelmet, gondolkodásmódot, látásmódot, stb., nem magyarságot, én így mérlegelem az embereket (vszínű mivel félrevezetett vagy félrevezető vagyok). Az állampolgárságom, az anyanyelvem, a tudatom adott - nem döntés kérdése! Meg egyébként is, vannak ebben az országban olyanok, akik ezt úgyis jobban tudják, és kényszerítve érzik magukat arra, hogy másokat címkézzenek. Külföldön járva (nagy néha), vagy külföldiek társaságában természetesen érzem a magyarságomat, aztán helyzete válogatja, hogy büszke vagyok-e rá (mintha megkérdőjelezhetetlen érdemem lenne azok érdemeiben, akik „miatt” büszke lehetek magyarságomra - mivelhogy egy külföldit természetesen nem érdekel, hogy egy v. több magyar annak tart-e), vagy szégyenkezem miatta (mintha bármiféle szerepem lehetne abban a dologban, ami miatt szégyenkeznem kell). Nem mesélek konkrét példákat, mások biztos többet és frappánsabbat mesélhetnének. Úgy gondolom, itthon nem érdem, hanem állapot, hogy magyar vagyok, olyan természetes, mint hogy lélegzem stb.
Én itt élek pár éve, el tudom képzelni az olyan országpropaganda hatását, ami mögött az van, amiben élek, de ha valahol meg is eszik, én szégyenkeznék miatta. Előbb az alapok, aztán a falfestés, ami kiemelheti azt ami szép, de leleplezi a rútat.
Szóval külön döntés nem lesz, s én nem veszem magamnak a bátorságot, hogy másokat erre felszólítsak.

Üdv
NyZ


1997. szeptember 23. - kedd, 8 óra 4 perc
"Addig kenegesd magad fokhagymás lépesmézzel. Az jó."
Torgeanu, tévedsz.
Nem jó: POMPÁS ! :-)
De ne kesereggyél el, nem ez az egyetlen tévedésed. Fel a fejjel!

Lépesméz a la naturalnoje

PS.: Kár, hogy a Trebicsnek ajánlott fogadáshoz nem TE adod meg az emiledet.... Jaj de kár.


1997. szeptember 23. - kedd, 7 óra 38 perc
Razzia Cattaninál nagyobb barmot nem hord a föld a hátán.
Kotány András
kotánya@vruk.aol.com


1997. szeptember 23. - kedd, 7 óra 37 perc
Torgeanu!
Most ha tatár lennék elvágnám a töködet.
Tipikus rasszista szöveg.
Mit szólnál, ha megtoldanám, hogy nincs rosszabb mint a hülye magyar.
Ladiszlaw Kohn.


1997. szeptember 23. - kedd, 6 óra 19 perc
Pucros,
Nem olyan egyszeru a kasa mint ahogy fozik. Akkor mi van, ha en akkor se orulnek a lanyom nem-magyar hazassaganak, ha nemethez menne felesegul? Pech hogy ez nem rasszizmus, ugye, nemlehet rahuzni a semat...
Ha en
A. jobban szeretem a sort a bornal akkor
B. a bort kevesbe szeretem a sornel
ha nalad A bol nem kovetkezik B ... akkor nem tudom, akkor semmibol nem kovetkezik semmi.
bubu
PS a mackovers 1. szakasza szepen megmagyarazza, miert van sok embernek szep emleke viragzo szocirol, es miert lett sok ember duhos a rendszervaltas ota (well mar a 80-as evek ota folyamatosan, egyre elkeseredettebb)
1997. szeptember 23. - kedd, 6 óra 18 perc
Pirítós, bár nem kajolom az esszereket, meg a dekabristákat, neked mindent elnézek. Mer a portói minden valamire való román-orosz politikai emigráns kedvence. Ha már az otthonitól anno, eltiltottak a bolsevikok. Pedig nincs jobb a birodalmi internacionalizmusnál, úgymint az örmény konyak, a grúz bor, meg a tatár szerető. (Ezt már a ti Kun Lászlótok is tudta.)
+ nem is haragszom. De a te nagy tudású barátaid, az érzelgős kommunista Engels, meg a hőzöngő nacionalista Rezső elfeledték megmagyarázni, hogy attól még követhet egy párt liberális gazdaságpolitikát, ha nem követi a múlt századi politikai liberalizmust. Mert ha az SZDSZ-t az utóbbi szempontból nézzük, akkor szinte semmi köze a liberalizmushoz, de ha az e század második felének gazdasági liberalizmusát nézzük, akkor igen. E századra a liberális pártoknak már szinte semmi közük nem maradt az eredeti nézetrendszerükhöz, és szinte semmi sem maradt abból az eredeti nézetrendszerből, amelyik az emberek születési előjoga ellen fellázadó polgárság ideológiája volt. S mint ilyen (az akkor még) hátrányos helyzetű polgárság, és áttételesen az egész társadalom jogainak kiterjesztésért harcolt. Amint győzött, első dolga volt kiegyezni az arisztokráciával és letaposni a segítségére siető (és a forradalmi, vagy felkelés jellegű megmozdulásokban a döntő tényezőt jelentő) munkásokat és parasztságot. Végül a politikai liberalizmus - mint aktualitását vesztett eszköz - visszaszorult a nagypolgárság és az elit (főleg a pénzarisztokrácia) érdekeit képviselő kis pártocskák keretei közé. A helyüket átvették a néppártok, amelyek nézetrendszereikbe természetesen beépítették a liberális frazeológiát is.
Magyarországon a helyzet más volt, mert itt részben elmaradt a nyugaton megkötött „társadalmi szerződés" és a liberalizmus is szétvált. A fő áramlat (a deáki, eötvösi, kossuthi) kissé torzulva és fakulva ugyan, de eredetei elveihez többé kevésbé hűen, meghatározó erő maradt, de kialakult a liberalizmus radikálisabb válfaja is főleg a fővárosi türelmetlen zsidó középpolgárság századvégi splennel megspékelt fiatal trón- és pozíciókövetelői érdekeit képviselvén. (Valójában ennek már csak a neve volt liberális, hiszen kizárólagosságra törekedett. A magyar sajtóban akkor és általuk terjedtek el azok a szövegek, amelyeket most Diolen Mobi nyom rasszizmus elleni harc címszó alatt. Olvassatok Jászi Oszkárt!) Akkor vált el a szabadelvűség - amely örökösének most Orbán Viktor hangoztatja magát - és a radikalizmus. A régi liberális iskola mellett, amely a gondolatszabadságot hirdette, bizonyos radikális irányzatok kaptak lábra, amelyek a szabadgondolkodást írták zászlajukra. Az első türelmes minden más véleménnyel szemben, kutatja annak rugóit és nem igyekszik azokat mindenkire ráerőszakolni. A liberalizmus ugyanis lényegénél fogva türelmes, mint Deák: ezzel szemben: a radikális szabadgondolkodók bizonyos szektáriusos gyűlölettel állnak szemben a más véleményen levőkkel, amire jó példa TGM. Az egyik ellenez minden erőszakos beavatkozást az élet szabad fejlődésébe, a másik a saját maga által felállított doktrínák erőszakos érvényesítésétől sem riad vissza. Ezekről, az élettől eltávolodott doktrínákon nyargaló radikális irányzatokról állítható, hogy romboló hatással vannak az állami, társadalmi életre, amelybe a liberalizmus szellemével szemben erőszakosan akarnak belenyúlni a maguk teóriájának a megvalósítására.
A Horthy korszakban összemosták a két irányzatot, a liberalizmust tették első számú felelőssé a Trianonhoz vezető útért, sőt a numerus clausus árnyékában megbélyegzéssel egyenértékű volt a liberalizmus „zsidó ideológia" beállítására. Ugyanakkor a hagyományos és magyarrá vált liberális szemlélet - kimondatlanul is - áthatotta a magyar kormányzó elitet. Ennek a vonulatnak politikai örököse volt Magyarországon a szocializmus bukása után az MDF és Antall József, míg a radikális liberalizmus hagyományait elevenítette fel az SZDSZ, amely viszont sokkal inkább importált nézet és szervezeti rendszer, mint a magyar talajból kinőtt szervezet. (Kiss János például nem a hazai radikálisok egyenes ágú ideológiai örököse. Erre példa talán Bauer Tamás, a Fidesz első számú közellensége.)
A dolgok egyébként kezdenek a helyükre kerülni és az SZDSZ valószínűleg ugyanolyan kis elitpárttá karcsúsodik mint német pátyolgatójuk.

Ami a nyugati modern gazdasági liberalizmust illeti, ez már egészen más mese, és valójában már a késő Kádár-korra is hatott, de az MDF kormány is ezt követte. De ezt a kiváló gazdasági újságíró, Diolen Mobi kisasszony nálam jobban el tudja mondani.

A magukat most éppen szocialistának nevezők bolseviki mentalitásáról legközelebb. Addig kenegesd magad fokhagymás lépesmézzel. Az jó.

Mivel Trebitsch szeret levelet kapni, és fogadni is, neki megírom egy üveg portóit fogadásra ajánlva, hogy melyik mondatomba fognak leginkább belekötni az itteni álliberálisok, ha megadja az e-mailjét.
Torgeanu


1997. szeptember 23. - kedd, 3 óra 39 perc
Kedves Mulan,
Az egyetértésednek örülök, azt pedig valóban nehéz előre megjósolni, hogy mi izgatja fel ennyi és ennyire különböző érdeklődésű ember agyát - pláne hétről hétre.
Már többször elmondtam, valószínűleg te még nem voltál itt: minden statisztika szerint a netezők többsége - így az iNteRNeTTo olvasóié és a hétkérdésben vitatkozóké is - nem otthonról lép be, hanem munkahelyről vagy iskolából. Szombat-vasárnap tehát lényegesen kevesebben vannak a hálón, mint hétköznap. A péntek pedig errefelé még mindig fél munkanapnak számít. Ha kevesebb az üzenet a hétvégeken, ennek elsősorban ez az oka. Vagyis nincs értelme péntekre új kérdést feltenni. Szerencsére az olvír 5-6 törzsvitázóját hétvégeken is itt találod, ha beszélgetni vágysz :)
zs.


1997. szeptember 23. - kedd, 2 óra 59 perc
Kedves Trebitsch.

Valami nagyon furcsa dolgot tartasz te igaznak. Volt ottan egy definíció a nyilvánosságról. Aztán az, hogy ez dezinformál, meg manipulál. Na ezt én nem értem.
A definíció, az mindig manipulál, ti. azért van. Azért van, hogy mintegy "beállítsa" a definiált fogalom továbbiakban alkalmazandó értelmezési módját. Ez bizony manipuláció, aprócska rendteremtési kísérlet a káoszban, amit a fogalmak tapasztalat-alapú értelmezési szokása jelent. IMHO, ez jó dolog, sajnosnak ebben helye nincs. Pipa.
Dezinform? Akkor lenne az, ha, miután ekként definiálják a "nyilvánosság" fogalmát, a szövegkörnyezetből kitűnne, hogy valójában mondjuk olyasmit értenek alatta, amit a mindennapokban mi többiek a kevéssé cirkalmas "mákos guba" néven emlegetünk. Így a definíció teljesen félrevezető volna.

Pucros Mackó


Mobi, bubu, Medol, "Egy magyar"

Akarom mondani, hogy sajtószabadság és rasszizmus ügyben akár magamra ölthetném ama iskolaköpenyt. Tehát most vállat vetek neked, kedves Diolen, és mondom:

bubu, hétfő, 1 óra 3 perc. DM tesztkérdései nem rögzítettek, nem is rögzíthettek tömérdek "nyilvánvaló" dolgot. Például "Támogatná-e fia/lánya házasságát egy más nembéli, színes bőrű férfival/nővel?" arra vonatkozik, hogy pusztán ez az egyetlen szempont, hogy színes bőrű az illető, szerepet játszhat-e a támogatásban - függetlenül attól, hogy zöld-e vagy kék a bőre színe.
A homoszexualitásra vonatkozó kérdés szerintem is kilógott, legalábbis eddig nem hallottam, hogy ilyen értelemben használták volna a "rasszista" jelzőt.
És. Gondolj arra, hogy az előny nem mindig hátrány másoknak. Például, ha jobban szeretem nálad Diolent, az nem jelenti azt, hogy téged jobban utállak, mint őt. Hacsak te nem nívókülönbségeket nézel, ám akkor magadra vess. Mindezzel együtt, én úgy tudom, a kisebbségnek nyújtott előnyt nem szokták rasszizmusnak nevezni, talán azért, mert ezeket leggyakrabban éppen hátrányok kompenzálására szánják.

Medol hétfő, 2 óra 8 perc

Szerintem Diolen éppenhogy tisztázta a rasszizmus fogalmát, úgy, hogy lehessen róla vitázni. Alaptalan az az elvárásod, hogy a "rasszizmus" jelentése következzen a "rassz" jelentéséből. Ugyan miért? A jelenség egy speciális alesetéről kapta a nevét, szerintem ez nem baj. (Tudtommal rassz a negroid, az europid - idetartoznak az arabok és a cigányok is -, a mongoloid és külön rassz az ausztráliai őslakosoké. Faj pedig az Ember.)

Egy magyar - hétfő, 10 óra 33 perc

Azt hiszem a hangsúly azon van, hogy anélkül, hogy ismernéd a gyermeked választottját, a szomszédba költözőt stb., máris tudod, hogy te bizony elleneznéd a dolgot - csak mert már tudsz róla ennyit, hogy kínai vagy roma. Eleven emberekkel szembeni, emberi jogaikat érintő előítéletekre csak a butaság lehet mentség - de szerintem nálad nem erről van szó. Aki ilyen válaszokat ad, az nem rosszabb - ebben nyilván akad egy közkeletű tévedés - csak rasszista. Én nem hiszem, hogy a köztünk élő rasszisták, antiszemiták, ilyesfélék rossz emberek volnának. Azt pláne nem gondolom, hogy annak tartanák magukat. Egyszerűen csak másképp gondolkoznak, mint például én. Nem kell bujkálni, rasszisták. Előlem legalábbis.
Más kérdés, hogy fölöttébb ártalmasnak találom e hiányosságotokat, és szeretném legalább azt elérni, hogy a mindennapokban, a konkrét színesbőrűekkel való találkozáskor mégiscsak az emberre figyeljetek, ha általánosságban durvákat is gondoltok róluk. Nem próbálnám én már elmagyarázni, hogy a bűnözők, az egy halmaz, a cigány, az meg egy másik, és hogy ezek különbözők. Abba se mennék bele, hogy ki miről tehet, egyáltalán tehet-e bárki bármiről, nem megyek én már bele semmibe. Intelligens emberek talán mégis tehetnek róla, ha nem használják az eszüket arra, hogy egyenként ismerjék meg az embereket, nem pedig idióta fogódzók alapján.
Semmi baj, ha azt mondod: a latin kocsik mind szarok. Oké, fölösleges utánajárni, konkrétan melyik négykerekű jó, melyik nem, így tényleg egyszerűbb, nem kell mindenkinek értenie az autókhoz. Ugyanez a hanyagság már nem megengedhető, ha emberekről van szó. Ha van eszed, ERRE erkölcsi kötelességed használni.
Idézed Tamási Áront. Hát. Gondolod, hogy ugyanennek a gondolatnak nem létezik a megfelelője minden egyes nemzetre alkalmazva? Szerintem létezik. És bizony, a gazemberek, a gyilkosok is mindenféle nemzethez tartozhatnak. Lehet a kegyetlen, szadista sorozatgyilkos is magyar. Miért pont magyar ne lehetne? Azért, mert mi pont magyarok vagyunk? Mások meg pont szerbek, például. Nem értem Tamási Áront.

Aztán elolvastam DcsabaS hozzászólását, és vele is egyetértek (egy apróság kivételével: Medolnak írtam, "rassz" és "rasszizmus" nem kell passzoljon).

Buhh, késő van.

Pucros Mackó


1997. szeptember 23. - kedd, 2 óra 24 perc
Fehérember lenni bolond, zsebében hordani a taknyát!

Uff, én, Humorharold nagyfőnök, beszéltem!
(Trebitsch)


1997. szeptember 23. - kedd, 0 óra 21 perc
Pirítós,
a makarónizást ne sajnáld, nem volt az igazi. Ámbár megismertem Engelst, K.Istyut, Troppauert... ( Vele csak 2 szót, de verselni azt hálistennek nem akart. Nagyon erősnek néz ki. :). Azért jót beszélgettünk. Én nem csalódtam IRL egyik nickben se, akit eddig megismerhettem.
Csak a Füliglépesben. Ugyanis Oféliát, lekkedvesebb kartácsnőmet a jelek szerint rabságban tartja, nem engedi a klaviatúrához, és ez tűrhetetlen. Mozgalmat fogok szervezni... Szabad Nethasználatot Oféliának, vagy ilyesmi. Amúgy egy sörzés alkalmával velük is jót dumáltunk, nejemmel.
Mostanában nem nagyon van időm hálistennek, de azért, az ilyesmit én igen komolyan veszem: adósságom lerovom, ha nem utóbb, előbb... :)

Heves Jeges,
csak annyit mondok: Coronita rulez! Meg a többi is... :)

Razzia,
egyen meg a fene tégedet, mi bajod Teréz anyával?
Nyugtass meg, lécci, hogy nem te voltál... Saját magukat köpködik szemen az újságírók az efféle nekrológokkal. Ne állj be a sorba, ha lehet.

Mulan, Nisa, sziasztok! Jó, hogy újra itt vagytok... Hátha még vers is több lesz a tiszteletetekre. :)

Trebitsch


1997. szeptember 23. - kedd, 0 óra 3 perc
Szia DcsabaS! Uolkmbák!

Azért kérdeztem, amit, mert:

Arra gondoltam, hogy talán valahogyan jellemző az emberre, az emberi gondolkodásra, vagy talán az emberi agyra, hogy ilyen elméleti felépítmények létrehozásakor, mint amilyen a matematika, miből indul ki. Például, az ember, képességei okán, szeret diszkrét (elkülönült, nem folytonos) dolgokban gondolkodni. Sokkal kevesebb szavunk van, mint ahány (valójában különböző) dologra alkalmaznunk kell őket. Ezért, illetve a beszéd, szóhasználat képességével azonos okokból, nekünk megfelelő természetes kiindulópont a természetes számok használata - illetve a halmaz fogalma, amellyel egy skatulyába tehetjük a szerintünk odavaló dolgokat (előítéletünk lesz ettől!). De lehetséges, hogy a kozmosz más, távoli gondolkodó lényei szemközt röhögnének minket ezért, jól tudván, hogy makroszinten úgysincs két egyforma dolog, ami nekik esetleg nem is gond, ha az ő gondolkodószervük alkalmas a valóság folytonosságainak a megragadására. (Ezt neveztem a valóság "analóg leképezésének" néhány héttel ezelőtti beszélgetésünkben.)

És, arra gondoltam, hogy talán mondasz még néhány ilyen kiindulópontot, amire talán szintén rá tudom húzni, hogy íme az emberi szemlélet sajátossága ez is.

Pucros Mackó


1997. szeptember 23. - kedd, 0 óra 1 perc
Bubu!
Az igazság akkor is az, ha kiköpetik miatta a fogaidat :)

Diolen Mobi


1997. szeptember 22. - hétfõ, 23 óra 54 perc
SZIA TREX!

Tényleg, másodszor is elolvasva, tényleg. Akad mit elemezni rajta. Hogy, asszem, a költő... nem, nem így. Szóval, ugye sokan szembesülnek hát avval, hogy a párválasztásisztikus ifjonti hevület, azok a szertelen fiatal érzelmek, nos, azok nemcsak jólesnek ám, hanem bizony (olykor) (lássuk be), fájdalmasak tudnak lenni. Ez talán az egyik oka annak, hogy serdülés alatt vagy után (sőt: helyett) a legtöbben bekeményítenek, értve úgy, hogy kérget növesztenek, mondjuk így: a szívükre. Van ennek más ezer lehetséges megfontolandó indoka is, de a szonettínó erről a bizonyosról tetszik szólni az én letöltetemben, izé, olvasatomban. Hát aztán meg úgy lehet akkor, hogy ezzel jósokmindenről lemarad az ember már.
Viszont sok mindent nemigen nyerhet el enélkül.

Bevallom, először a sakálról az ugrott be, hogy dögevő. Van ennek jelentősége?

MACKÓVERS A HÁLÓN! CSAK ITT!

A múltkor (kb. tavalyelőtt) én is írtam egy verset, bár inkább dalszövegnek nevezném. Ha kinek kedve és tehetsége van hozzá, egészítse ki és zenésítse meg. Így leírva nem él annyira. Azért képzeljetek el valami komorul dünnyögő hangot, énekelve a következőket:

az emberek szomorúak, mert rosszul megy a soruk.
legalábis úgy érzik, hogy ez az ő egy bajuk.
pedig annál nagyobb baj van:
másoknak miért megy jobban?
Ha mindenki ugyanúgy élne, mint ők,
észre se vennék, hogy nem jó.

meglepő, de a tehetősebbje is rosszul érzi magát.
áhítozzák a náluk is jobb módúak vagyonát.
ráadásul nagyon félnek,
hogy közelednek a nehéz évek.
Könnyű belátni, hogy nekik már igazán
akad vesztenivalójuk.

...

él valahol egy gazdag ember, kinek a legtöbbje van.
tévedés azt hinni, hogy az ő élete gondtalan.
hisz mit is ér az a mesés vagyon,
ha mindenki utálja nagyon.
Mi mind találunk ürügyet arra,
hogy szapuljuk szerencsétlent.


(nekem van egy dallamom rá, de annak nagyon hiányzik valami refrénféle)

Pucros Mackó


1997. szeptember 22. - hétfõ, 23 óra 29 perc
Fordítsuk meg a kérdést. Ereimben cigány, zsidó, kinai, fekete, indián, stb... juice csörgedez. Minden fehéret útálok, mert nem úgy él ahogy én , keresztány, nem ferde a szeme, fehár a böre, nem tud pipázni, meg festi a körmét és esetleg tud biciglizni is.
Most, hogy érzitek magatokat?
Milyen szó az a rasszizmus?
DD.


1997. szeptember 22. - hétfõ, 22 óra 16 perc
Mobi,
jovore egyutt elutazunk mondjuk Losangelesbe, elmegyunk egy jo kocsmaba, es ott Te kozonseg elott eloadod azokat a kontextusokat, amik garantaltan nem tunnek rasszistanak. Azt elore kikotom hogy en nem ismerlek, soha nem lattuk egymast semmi kozom hozzad :-))
bubu


1997. szeptember 22. - hétfõ, 21 óra 40 perc
bubu!
Még egyszer az IQ-ról. A mintamondatod nem tökéletes, de javítható. Szóval: "A feketék IQ-ja általában alacsonyabb a fehérekénél" önmagában nem egy rasszista mondat, ez egy - egyébként tesztelendő - megállapítás. Viszont, ha így folytatod: "... bár ebből a feketék általános intelligenciájára nem vonhatunk le következtetéseket, mert a hagyományos IQ-teszt érvényessége a feketék esetében megkérdőjelezhető", az oké. Ha viszont így folytatod: "... ezért a feketék csak fizikai munkára alkalmasak", az nem oké. Hidd el, nem kerülöm én az egyenes választ, csak az élet bonyolult, ráadásul én is zavaros vagyok :)

DCsabaS!
Nem vártam válaszokat a kérdőívre (de azért köszi), inkább az volt vele a célom, hogy megmutassam, hogy a "Rasszista Ön?" kérdésre épeszű ember nem mondja azt, hogy "Hát persze!" Alapvetően rasszista érvelés az, hogy "Én nem vagyok rasszista, csak elegem van belőle, hogy a zsidók, cigányok, külföldiek stb. elveszik a lehetőségeket a normális emberek elől". A rasszizmusukat nyíltan kevesen vállalják, de egy ilyesfajta kérdőívre az emberek többnyire őszintén válaszolnak, itt aztán el is válik a szar a májtól. Mindazonáltal egyetértünk :).

NyZ!
Igy utólag szívesen elolvastam volna azt a cikket, amiből a kérdéseket kimásoltam, de nem működik a linked :)) Mindegy, ezek a kérdések tipikusak, nem én találtam ki, és nem is az, aki azt a bizonyos cikket írta, és e kettő között most nem volt összefüggés. Mindazonáltal egyetértünk :).

Medol!
A rasszizmus elleni kereszteshadjárat pont arra való, hogy az emberek elfogadják: a bonyolult problémáikra nem adható olyan egyszerű válasz, mint pld. az, hogy azért nem kapsz elég szoctámot, mert a kormány cigányoknak adja. Pirítós is helytelenül teszi, hogy elbagatellizálja a rasszizmus elleni fellépés szükségességét, mert a az - horribile dictu - genetikai örökségünk. (Nyilvánvalóan a hozzánk hasonló tetszik a leginkább, szeretnénk az ilyen emberi jellemvonásokat továbbörökíteni.) Ha nem küzdenénk ellene, a végén egymás torkának esnénk a hatalom manipulációja nélkül is. Amivel viszont én nem akarom bagatellizálni az "egyenírányított szabványosított gondolkodású állampolgár" létrehozásának problémáját, csak jelezném, ezek nem egymást kizáró vagy egymással versengő gondok.

Egy magyar!
Itt meg egy másik magyar. Nem vártam válaszokat a kérdőívre (de azért köszi), inkább az volt vele a célom, hogy megmutassam, hogy a "Rasszista Ön?" kérdésre épeszű ember nem mondja azt, hogy "Hát persze!" Alapvetően rasszista érvelés az, hogy "Én nem vagyok rasszista, csak elegem van belőle, hogy a zsidók, cigányok, külföldiek stb. elveszik a lehetőségeket a normális emberek elől". A rasszizmusukat nyíltan kevesen vállalják, de egy ilyesfajta kérdőívre az emberek többnyire őszintén válaszolnak, itt aztán el is válik a szar a májtól.

Diolen Mobi


1997. szeptember 22. - hétfõ, 20 óra 18 perc
Hé Cattani!

Ha lehetne kérnem, máskor 2x gondold meg mit írsz le. Ha jópofa mondandód van, annak általában örülünk. Ez nem volt az. Szerintem keress egy radírt. Ja, és egy ásó sem lenne hátrány.

Jut eszembe hallottam egy fasza viccet:
Razzia Cattani 78 éves nagymamája terhes volt. Ja és meg is halt. Hahaha...

De jó vótam: Mogorva


HJ! Mail meg, kösz. Válasz lesz. Megy. Időhiány.


1997. szeptember 22. - hétfõ, 20 óra 11 perc
Üdv Mindenkinek!
Három hét után tegnap este érkeztem haza,
majd igyekszem bepótolni a lemaradást.
Egyelőre kedves jó TREX-nek:
Sajnálom, hogy kellemetlenséget okoztam ezzel a
bordal-versennyel, de a verset elolvasva, már megérte. És egyébként is, a versenyt úgyis Te
nyerted volna, ezért úri gesztus, hogy el sem indulsz.
Most majd igyekszem elolvasni, hogy mi minden
történt, mert egyelőre nem nagyon tudom, mit
gondoljak.
Sziasztok! Nisa


1997. szeptember 22. - hétfõ, 19 óra 58 perc
Teréz anya terhes volt, és most Oscar-díjra jelölik.

Razzia Cattani


1997. szeptember 22. - hétfõ, 19 óra 22 perc
Arany kicsi bogaraim! Rasszizmus az, mikor a nepet elvonjak a mindennapi elet legnagyobb problemaitol, azzal a jelszoval, hogy mindenrol a ciganyok, zsidok, negerek, indianok...tetszes szerint folytathato-tehetnek. Rasszizmus minden tarsadalmi rendszerben volt, van, es lesz. Ez t.i. a mindenkori uralkodo osztaly - lett legyen az barmilyen - egyik legerosebb fegyvere. Mert, ugye: Magyarorszagon azer nem erzi jol magat az allampolgar, mert a romak betornek, rabolnak, embert olnek. Nem vagytok ti hulyek, a recept a vilag barmelyik orszagaba gond nelkul behelyettesitheto. Marmost az ember olyan hulye, hogy a nagyobb problemakat szivesen felvaltja kisebbekre. Ettol kezdve magatol megy a szeker, szepen, nyugodtan, elore. Nem is magyarazok tovabb, mert lassan keszen lesz a mini-atomreaktorom is. Jo lesz, ha vigyaztok, mert atom-nagyhatalom leszek!
Einstein


1997. szeptember 22. - hétfõ, 19 óra 13 perc
Beszámoló a sörfesztiválról. (kicsit hosszú, akit nem érdekel, ugorgyon! :-)))
Először egy idézet a szombati Somogyi Hírlapból: Ára van a fesztiválnak (alcím: Sörvigalom hamisítással - Belépés 200-ért) „Tegnaptól 200 forintos belépővel látogatható - 10 év fölött - az ingyenesként meghírdetett Kaposvári Vigalom. A közönség becsapottnak érzi magát, a szervező a pénze után fut, a rendőrség nyomoz. Sörjegyhamisítók után."
Ezt a kis idézetet azért eszközöltem itt előljáróban, mert jó példa arra hogy kishazánkban mi mindent tudunk rosszul is csinálni (lásd veszteséges Hungaroring - Forma 1). Úgyhogy ezen felbuzdulva vasárnap este látogattam csak ki, hogy összekössem a kellemest a hasznossal: 19-kor Demjén Rózsi adott koncertet. Hát igen. Rózsi még mindig a régi (a hajkoronájáért meg külön irigylem, nekem már most ennek csak a töredéke van, pedig kb. egy huszassal vagyok fiatalabb...). Amilyen jó volt a hangulat, olyan rövid volt a műsor :-(. Ami a söröket illeti, ott minden rendben volt. Hatalmas sörsátrak (bennük hatalmas füst és por, hogy jobban csússzon a nedü :-)). Pirítós! Sajnálhatod hogy kihagytad! Én az alábbi „menüt" ittam végig: Guinness - Heineken - Amstel. Zárásként - már hazafelé tartva, útravalónak - beszereztem néhány üveggel egy CERVEZA feliratú sátornál, gondolván, hogy ez csak spanyol sör lehet (ez volt az első szavak egyike, amit a nyáron Spanyolországban megtanultam :-)). Az első döbbenet akkor ért, amikor a 3*3 dl nedüért egy Bartókot kellett leszurkolni. A második pedig akkor, amikor közelebbről szemügyre véve a MEXICO feliratot olvastam. (Éljen Kolumbusz Kristóf! :-)) De megéri, hogy idevéssem a márkáját: Coronita cerveza. Itt van a kezem ügyében a kis aranyos, talán ettől vagyok iljen közlékeny...:-)) Egyébiránt úgy vagyok, mint Józsi bácsi: nekem is vándorveséim vannak, úgyhogy elvem a sörfogyasztásban: keveset, de az jó legyen! (Most olvasom az üveg alját: mexikói kukorica sör. Citromszelet a szájába! Nahát ez most kimaradt, de majd legközelebb :-)) Szóval remélem sokat csuklottatok, mert néha gondoltam Rátok is...

Más: Bubu, köszi a verset, én is ráleltem (így már könnyű volt :-)).
TREX: verselemzés megfejtés nem lesz?
Sajtószabadság: hát azt nem tudom hogy ezt a mostani helyzetet hogy értékeljem, de a ‘93-94-es Boross-Csúcs-duó akciója biztosan nem az volt... Ahhoz képest ez maga a Kánaán. De valahogy a botrányok most is mindig elcsitulnak, anélkül hogy az átlagember valaha is megtudná az igazságot (ha van ilyen).

Rezső+hozzászólók: ez a nagyáruház-téma engem is érdekelne. Itt helyben (kb. 70.000 lakos) most kezdték építeni a TESCO-t, 9.000 nm-en. De már olvastam, hogy újabbat is terveznek, ami ennél is nagyobb lenne. Kérdem én: kinek? Ennyire jó a gazdasági helyzet? Vagy a befektetők már tudnak valami? Ráadásul már most is működik egy áruházlánc: a Balaton Fűszért. Vélemény?

Ami a rasszizmus témát illeti: maradok a söröm mellett. :-))

Üdv mindenkinek: Heves Jeges
Ui.: Ofi! Számolok ám viccafelé! :-)) Még hányat kell aludni? (Ha hányat, akkor nem kérem!! :-))


1997. szeptember 22. - hétfõ, 19 óra 11 perc
Diolen Mobi!

Először is a kérdéseidre (vasárnap, 11 óra 22 perc) válaszolva:
"1. Támogatná-e fia/lánya házasságát egy más nembéli, színes bőrű férfival/nővel?"
Az attól függ, hogy egyébként milyen az az ember.

"2. Ha nem lenne gyereke, hajlandó lenne-e örökbe fogadni egy intézetben nevelkedett roma kislányt?"
Igen, ha a kislánnyal közösen választhatjuk egymást.

"3. Hogyan reagálna, ha a gyermeke közölné Önnel, hogy az azonos neműekhez vonzódik és össze akar költözni az új partnerével?"
Megbróbálnék elbeszélgetni vele, hogy megtudjam mennyire mélyről fakad nála ez a dolog, nem csak egy hóbortról, vagy egy rossz társaság csábító hatásáról van-e szó. Ha a dolog komoly, hagynám. Ha felszínes, megpróbálnám lebeszélni. Ha a gyerekemnek saját gyereke is volna, azt mindenképp egy normális családba probálnám átsegíteni.

"4. Hogyan reagálna, ha a szomszéd lakást egy kínai vállalkozó vásárolná meg?"
Megpróbálnék megismerkedni vele.

"5. Ha ön munkáltató, hogyan reagálna, ha egy felvételi beszélgetésen a jelölt hangsúlyozná zsidó származását?"
Megpróbálnám megtudni, hogy miért olyan fontos neki zsidó származása, mire akar kilyukadni ebből.

"6. Hogyan reagálna, ha egy kereszteződésben szabálytalanul Ön elé hajtana egy külföldi rendszámú autó?"
Lassítanék, hogy kisebb legyen a koccanás veszélye. Azután elgondolkodnék, hogy vajon miért rúg fel közlekedési szabályokat (lehet, hogy nyomós oka volt rá), honnan is jött és mit keres itt.


Most a rasszizmusról. Azt írtad, hogy a rasszizmus:
"... embercsoportok hátrányos megkülönböztetése faji, nemzeti, etnikai, vallási hovatartozás alapján."

Ahogy Medol is írta, ez nem túl jól sikerült definíció, mert a rassz fogalmát keveri egyebekkel. Később hangsúlyoztad, hogy a hátrányos megkülönböztetés az, ami itt a lényeg ("amíg nem korlátozod bizonyos csoportok társadalmi esélyegyenlőségét a különbségek miatt, addig nem beszélhetünk rasszizmusról"). Bubu pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a megkülönböztetés lehet éppen előnyös is (valakiknek). Az én észrevételem pedig a következő:
lényegében azt mondod, hogy egyes csoport-tulajdonságok miatt nem szabad a csoportra nézve társadalmi korlátozásokat bevezetni, mert az rasszizmus.
Ezzel szemben én azt tartom elítélendőnek, ha egyes csoport-tulajdonságok alapján a csoporthoz formálisan hozzárendelt egyénekkel szemben alkalmazunk korlátozásokat - vagyis egyéni válogatás és mérlegelés nélkül.

Tehát ha én megállapítom, hogy az amerikai négerek átlagos IQ-ja alacsonyabb az amerikai fehérek átlagos IQ-jánál, akkor ez akár igaz is lehet és nem rasszizmus. Viszont ha pusztán az előbbi ürügyén, tehát konkrét vizsgálat (felvételi elbeszélgetés, stb.) nélkül tekintek minden négert butának, akkor az rasszizmus. Hasonlóan, ha azt mondom, hogy a nők átlagosan alacsonyabbak a férfiaknál, akkor ebben sincs semmi kifogásolható. Viszont ha erre hivatkozva nem akarok felvenni egy történetesen 195 cm magas nőt plafon-meszelőnek, akkor az nevetséges, korlátolt káros, kóros és bűnös magatartás. Hiszen az egyéneket elsősorban egyéni érdemeik/értékeik alapján kell megítélnünk, nem pedig formális hovatartozásuk alapján. Ha valakinek a hovatartozása nem csupán formális, akkor nyilván azt is mérlegelni kell, amennyiben a megkívánt tevékenységre valamilyen hatással lehet. Egyébként viszont kinek mi köze hozzá?

Szerintem a cigány magyarok között statisztikusan több a bűnöző, mint a nem-cigány magyarok között. (Nem hiszem, hogy ezzel forradalmi megállapítást tettem volna.) A borotvaél ott van, hogy meg tudunk-e maradni egy ilyen _ténymegállapításnál_, vagy egyetlen lendülettel azt is hozzágondoljuk, hogy _minden_ cigány bűnöző, vagy hogy a cigányok döntő része bűnöző, mert ez viszont nem igaz. De ahogy hiba az alaptalan túláltalánosítás, ugyanúgy hiba a tények megfogalmazásának a tiltása is. Hiszen ha nem lehet a tényekből kiindulni, akkor milyen megoldások képzelhetők el egyáltalán? (Napjaink Magyarországában a jellemző problémának még mindig ez utóbbit érzem.)

DcsabaS
U.I. Mindenekelőtt a nem-bűnöző cigányok véleményét kellene mérlegelnünk, ha vissza kívánjuk szorítani a cigány bűnözést. Hasonlóan, csak a tisztességes állampolgárok a tudói annak, hogy mi kell a tisztességes léthez. Ha bűnözőket faggatunk, abból csak azt tudható meg, hogy mi kell a bűnözéshez.


1997. szeptember 22. - hétfõ, 18 óra 59 perc
NEM HÉTFŐN KELLENE FRISSÍTENI A VICCEKET?!
macika


1997. szeptember 22. - hétfõ, 17 óra 35 perc
Piritós!
Csak néhány rövid gondolat. Úgy látom valamelyik könyvtár katalógusát másoltad ide. Mert semmit sem mondasz csak neveket sorolsz. Ezt itt úgy hivják "elbowrubbing". Csodálatos technikája ez a müvelt emberek látszatát keltö ál-intellectul-oknak ( spell checker checked, ne fáraszd magad.
Mr. Wolf szatíráiba kezdtem beleolvasni, de sosem kedveltem az irigy embereket. Mr. Packardot ( The Status / 1959 ) a feleségem nyomta a kezembe. Poros már mint a Dallas, csak ti még nem veszitek észre. Majd 20 év mulva talán. Mr. Aronson-tól - mea culpa - semmi, s ahogy látom - ajálója miatt, igy is marad.
Meg kell mondjam, néha élvezem irigylésre méltó gördülékeny tolladat. Sajnos sokat ront rajtuk a ki-kikandikáló öntudatos sértettség és az ellentmondást nemtürö márges felsöbbrendüség.
Kivánom, hogy élj soká a fennt nevezett urak álomvilágában, messzi, messzi a valóságtól, s a kisnemzetek paranoiájával álmodjad továbrra is, hogy te vagy a Világ közepe. A vonat meg majd csak elmegy.
Kérlek, hogy szkrollolj át rajtam, igy mind a kettönknek jobb.
Gratulálok a "Milvaki" korrekt szpellolásáért. Maradandót alkotni mindig büszkeség. ( Féltégla. )
DD


1997. szeptember 22. - hétfõ, 17 óra 27 perc
Medol + a baba,
Jo helyen kereskedol, (ha a pszichologiat, némi joggal, nem nevezzuk termeszettudomanynak), a biologia a legkevesbe "tudomany" a termeszettudomanyok kozott. Ez nyilvan abbol adodik, hogy a biologia hatolt egyelore a legkevesbe melyre. Mar itt a az olviron is szobakerult, hogy a fajt se tudjak rendesen definialni, hat meg a rasszot.
>miért hívjátok rasszizmusnak
OK ez igaz, hivhatnank barminek, de a rasszizmus kerult szoba, es en erre reagaltam.

hali bubu1997. szeptember 22. - hétfõ, 17 óra 25 perc
"Nekünk nics. Többek között azért, mert olyanok vannak közöttünk szép számban, mint te"
Hogy lehet 1 magyar között lenni?

2 magyar


1997. szeptember 22. - hétfõ, 15 óra 30 perc
Döme ???
Itten vagyok na!

TREX


1997. szeptember 22. - hétfõ, 14 óra 55 perc
Kedves Ny. Z.
Tudtam, hogy aláírásom reakciókat fog kiváltani, nálad minden összejött.
Nem magyarkodom, nem járatom le a magyar nevet. Amerika neve milliószor hangzik el naponta mindenütt, a zsidó nép életéről jeruzsálemi véres mindennapjairól a magyar médiák napjában x- szer szólnak. Sem Amerika, sem Izrael nem fog mostanában háttérbe szorulni, mindenki tudja ismeri erejüket. Az amerikai állampolgárok és a zsidók népüket naggyá, nemzetüket erőssé teszik, mindenhol ott(hon) vannak a világban. Van országpropagandájuk, erejük. Nekünk nics. Többek között azért, mert olyanok vannak közöttünk szép számban, mint te, aki nem szereti sokszor hallani a "magyar" fogalmat. Amit írsz vagy félrevezetettségedből fakad, vagy magad is a nagy félrevezetők közé tartozol, akik azt terjesztik, hogy kopik, veszít értékéből a magyar szó, ha sokat emlegetjük. A dolog pikantériája, hogy ugyanazok hirdetik ezt fennen, akik előbb említett két népet állandóan emlegetik. Ha téged "idegel" a magyar külügyminiszter szóösszetétel, az nem véletlen: Kovács László esetében ezt ajánlatos kiemelni és mindig említeni, különben azt hihetnénk róla, hogy a Európa Parlament képviselője, vagy Meciar másik számú külügyminisztere...
Nem magyarázom meg neked, ki a magyar. Amerikainak, zsidónak soha nem kell ilyen mondvacsinált magyarázkodásokba belemenni. Miért én magyar ember magyarázkodjak, magyarázzam (Figyeled a szóösszetételeket? Itt is a magyar szótő...)identitásomat mindig. Nemzethez, anyanyelvhez, szülőföldhöz, családhoz, történelemhez, nemzeti mitológiához? Nem magyarázom ,nem mentegetőzöm. Negatív megközelítésben (ki nem lehet magyar)itt van Tamási Áron örökbecsű mondása: "Aki embernek hitvány, magyarnak sem alkalmas."
Döntsd el, te ki vagy?
Egy magyar


1997. szeptember 22. - hétfõ, 14 óra 48 perc
Koran jott a pisa ma,
nedves lett a pizsama.

"Kacabajka"


1997. szeptember 22. - hétfõ, 14 óra 33 perc
zs., Kedves!

Sokban egyetértek a 7? szerkesztési elveiről többször is kifejtett nézeteiddel, de azt hiszem, ahhoz, hogy a rovat az elképzeléseidnek megfelelően működjék, nem elegendő, a negativ szabályozás: az is szükséges, hogy a téma kellő érdeklődést keltsen, és ténylegesen érdemben lehessen róla eszmét cserélni.
Azt persze nehéz előre megjósolni, milyen lesz egy bizonyos kérdés alapján a vita, de újfent felhivom a figyelmedet egy - korábban már többek által több izben is emlitett javaslatra: amikor az eszmecsere ellaposodik, határidő előtt is le lehetne zárni egy kérdést.
Üdv:
Mulan1997. szeptember 22. - hétfõ, 13 óra 51 perc
TREX!
Röfögj gyorsan valamit zs.-nek! Tudom addig nem nyugszol, meg be is kell kerülnöd a kutya statisztikájába, aztán gyere szórakozni!!!!!!
Addig is itten van egy vers, amit 15 éves koromban egyszer hallottam:
"Gyász

József utca felett gyászba borult az ég
Pedig tegnap nagy vigasság volt még
Ravatalon fekszik egy kiaszott fruska
Kinek az imázsa szerteszét van túrva

Ravatalon fekszik, csipkés a ruhája
Csipkék alól átlátszik szerfelett imázsa.
Míg életben volt igen jól ment dolga
Szívesen vitte ôt kocsis, tróger, szolga.

Aztán eljött a halál, de nem a kaszával,
Hanem egy rettentô nagy, csibinkós pászkával.
Emígy szól a lányhoz: Hallod szivem Vali
Most a halál eszik, nem a részeg pali!

Beszédét tovább nem folytatta,
Nagy pászkáját a lány szívéig tólta.
Igy találták reggel, széjjel vetett lábbal
Csónakosra rágott, sallangós imázzsal.

Sír a butikosné, Golieb Anna
Temetésre készül a virágos banda.
Amig a fruskák a koszorut megfonták,
Stricik a sirt mind telerakták."
Döme


1997. szeptember 22. - hétfõ, 13 óra 38 perc
Sajnálom zs., akkor itt közlöm:
A 37. 7? 126-an szóltak hozzá. Egyébként így alakult, amióta számolom:
34 : 123
35 : 171 (GG egyéni csúcsa, egyben európa és világcsúcs)
36 : 126
37 : 126
qtya


1997. szeptember 22. - hétfõ, 13 óra 16 perc
Trebitsch!
Köszi és viszont. Amúgy lassan-jassan felkészülök egy pofabemutatásra is. (Legalább is ezt ígéri a plasztikai sebészem.)
Nem tudom egyébként hogy vagy vele, én egy kicsit tartok attól, hogy az itt megismert nicknevek gazdáival találkozzak. Azt is tudom, miért. Mert ha új társaságba kerülök, eleinte inkább hallgatni szoktam a többieket. (Lesz még elég kínos pillanatuk ha végre megszólalok...) Pl. sajnálom a legutóbbi Olvir partit. Ott nyugodtan elvegyülhettem volna, hogy szépen nyugodtan feloldódjak.
Hali (esetleg Halál a májra!)
Pirítós


DD!
Hónapok óta most írok neked először. Tudod, mindig átscrolloztam rajtad. Most feltettél nekem egy viszonylag nyugodt hangulvételű kérdést (22:38), amelyre szívesen válaszoltam volna hasonlóan nyugodtan, a legjobb tudásom szerint. Kár hogy a közvetlenül utána írt degenerált soraiddal (22:42) ismét elrontottad egy normális hangvételű párbeszéd lehetőségét. Szóval, amúgy a magam módján: “Amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten.”
De neked ez már nem ismeretlen...

Nem DD, nem olvastam sem St. Pioneer Presst, sem Milwauke Jurnalt. És csak azért nem rogyok bele ebbe a gondolatba, mert tudom, hogy Milwauke Jurnalt még Te sem olvastál. Maximum a Milwaukee Journalt.
De sebaj.
Most én kérdezek. De tessék rendesen válaszolni!
Te olvastad-e már a kétségbeejően alapos Vance Packardot, a könnyeden grimaszoló Tom Wolfe-ot vagy pl. az általam roppant nagyra becsült, ezért gyakran emlegetett Eliott Aronsont vagy bárki mást az igazán jeles amerikai társadalomtudós gárdából, mondjuk a 60-as évek után? Olyanokat, akik valami oknál fogva nem a St. Pioneer Press és a Milwaukee Journal alapján vonnak le általános érvényű, hosszútávú következtetéseket amerikai jóléti társadalom, sajtószabadság és demokrácia állapotára nézve.
Mert képzeld, DD: vannak ilyenek. És szinte egyöntetűen nem boldogok a magadfajta amerikaiak véleményétől. Pedig ők is amerikaiak. Nekik mit mondasz? Ők is a vacak kelet-európai törpeoszágok paranoiájában szenvednek? Mivel amúgy rendesen aggódnak az általad prezentált boldogan tapsikoló állampolgári elagyatlanodás miatt. Arra gondolok, amikor emberek azt hiszik, hogy ha tele van a szupermarket, elég motorcsónak ácsorog a hátsó udvarban, akkor minden a legnagyobb rendben van.
Szóval ezek az emberek - akikhez képest a te látóköröd, célirányos elméleti és gyakorlati ismeretanyagod maximum hangyányinak minősíthető - aggódnak az Egyesült Államok, a hazájuk állapota miatt.
És - már megbocsáss - én inkább nekik hiszek, mivel ők szakértői a témakörnek, te pedig még laikusnak is amatőr vagy.

DD! Nem az az igazi baj, hogy nem olvasol. A baj az, hogy soha egyetlen bejelentkezésednél nem mulasztod el ezt a tudomásunkra hozni. Egyszer régen már kifogásoltam ezt nálad, akkor hatalmas dühvel vágtad ide a felületbe nekem valamelyik közeli közkönyvtár nevét. Bevallom, kicsit mulatságos volt látni, hogy úgy vélted a könyvtár nevének puszta említése bennem (bennünk?) feltételenül azt az érzetet fogja kelteni, hogy már vagy hússzor oda-vissza kivégezted. Pedig nem.
Szóva DD, egyszer nézd meg belülről is azt a könyvtárat - nem szégyen az -, biztosan tudnak ajánlani valami könnyen emészthető, mégis érdemi tartalmú, szociológiai témájú könyvet. Hidd el, honfitársaid rettentő élvezetes olvasmányt nyújtanak. Elsőként az legalapabb-alap “A társas lény”-t Aronsontól. Lebilincselő.
Aztán majd akár beszélgethetünk is.
Pirítós

P.s.: Mivel modulrendszerű válaszod összes (mind a három) eelemét ismerem, ha megbocsátasz, ismét át foglak scrollozni.


Torgeanu menysevik!
Először is: ne légy olyan haragos. Én nem drukkoltam, vagy ellendrukkoltam. Csak kommunikációs jelenségeket írtam le - kizárólag szakmai szempontból elemezve.
Amikor azt írtam, hogy a jelenlegi kormány nem “liberál-bolsevista” azokra a nagyívű vitákra gondoltam, amelyeket itt, az Olvirban folytatott Rezső, Engels és még jónéhányan, tisztázandó ezeknek a szavaknak a valódi jelentését. Nos Ők, akik nálam sokkal tájékozottabbak a témában, megállapították, hogy a jelenlegi SZDSZ-nek vajmi kevés köze van az igazi liberalizmushoz, amelynek komoly történelmi hagyományai vannak Magyarországon, valamint a jelenlegi MSZP-nek sincs sok köze a nevében is hirdetett baloldalisághoz.
Maximum álliberális-álbolsevikok lehetnek, de ezt nehéz kimondani.
Üdv
Pirítós


1997. szeptember 22. - hétfõ, 12 óra 59 perc
Szia Mulan!

Hiányoztál, azt a hálót meg köttesd mán össze rendesen!

Üdv
NyZ


1997. szeptember 22. - hétfõ, 12 óra 49 perc
Egy magyar!

Diolen Mobi nem kérdőívet készített, hanem az itt olvasható cikk papír változata fölött közölt kérdéseket írta ide be. (http://www.nepszabadsag.hu/Redakcio/Doc.asp?SID=1&IID=606&CID=100&AID=17078) Látom bejött neki.
Az aláírásod bátorít fel arra, hogy megkérdezzem, szerinted, szerintetek ki a magyar? Aki magyar állampolgár és anyanyelve a magyar? Aki annak érzi
magát? De akkor mi van azzal, aki annak érzi magát, de mások azt mondják róla, hogy nem igazi magyar? Akkor egzakt módon definiálni kellene, hogy mi az "igazi" és mi a "magyar" és mi az "igazi magyar" szavak által jelölni óhajtott tulajdonság-részhalmaz, ez zárt-e, vagy...! De hát ez egy baromság! Lejáratódik ez a szó, de rendesen. Ha azt hallom a rádióban, hogy mondjuk K.L. magyar külügyminiszter, akkor pongyola fogalmazásnak tartom, mivel a jelzőnek akkor lenne értelme, hogy K.L. bár a neve magyarul hangzik, de mondjuk lapp k.m. lenne. Aztán mikor n-edszer hallom, akkor már idegel. Nem tartom túl erkölcsösnek, mikor olyan emberek érzelmeit használjuk fel, akiknek élete legnagyobb teljesítménye, hogy magyarnak, angolnak, iráninak, stb. született. Diolen Mobi nem tehet róla, de tényleg az a rasszista aki pozitívan v. negatívan kböztet meg emberek a rasszokra vélt, vagy valósan jellemező jegyek alapján. A feleséggyilkos felmentése pedig nem a rasszizmus vadhajtása. A fehér rasszizmus, modjuk a K.K.K fekete megfelelője a Fekete Párducok, a cigányellenességé a gádzsózás, stb. Mindezek pedig azon emberek életét keserítik meg elsősorban, akik vétlenek. A skin nem a kigyúrt 180-as romacsávóval kötözködik, a roma pedig a nyugdíjas öregasszonyt üti agyon. S innentől kezdődhet előről a filo... és az anti...
De hogy legyen utánpótlás, megfelelő "mennyiségű" embert kell kultúrálisan és gazdaságilag olyan alacsony nívón tartani, hogy könnyű legyen az ellenségképet elfogadtatni, azaz meg lehessen nevezni, hogy ez és ez az oka a te helyezetednek, hajrá...!

Üdv
NyZ


1997. szeptember 22. - hétfõ, 12 óra 47 perc
Ne ássatok el!
qtya


1997. szeptember 22. - hétfõ, 12 óra 41 perc
"Juj bizony Naki
Rossz versért kapki
Aki próbálkozik,
De csak vagdalkozik."
TREX el vagy aludva? vagy elájulva a verseimtől?
Döme


1997. szeptember 22. - hétfõ, 12 óra 36 perc
"Biztos Döme, vagy Ödön e?
Az én Dömém ez a Döme!
Netalán a bőröndöm e?
Hol vagy? libabőrön, Döme?
Na most akkor ütődöm-e?"
--- Jujj ---
:)))
Üdv mindenki
ha lenni körülmény rendezett(ebb)
és lenni my new new gép full install (vagy nem)
én benézni ide újfenn

Végre elérni általam gép netet
Na ki? :)


1997. szeptember 22. - hétfõ, 12 óra 13 perc
Mivel legutóbbi ittlétemkor vonalhiba miatt nem tudtam elköszönni, most kérek bocsánatot mindenkitől, aki keresett. Nem végig szabadságon voltam,csak amig igen, kicsit szétcincálták a hálózatomat és még mindig nem az igazi.
Elkezdtem olvasgatni a restanciát, de azt hiszem, az egészet nem is fogom, örülök, ha innen kezdve lépést tudok tartani.
Azért most már többé kevésbé leszek.
Üdv mindenkinek:
Mulan


1997. szeptember 22. - hétfõ, 11 óra 41 perc
Minden tiszteletem Diolem Mobi- é. Az a sok szöveg, amit a rasszizmisról összehordott, még tudományosnak is tűnhet, hiszen annyi idegen szót használ. A kutya azonban éppen itt van elásva: a nagy tudományosság csak arra jó, hogy elfedje a lényeget: aki állandóan a rasszizmusról beszél, az maga rasszista, olyan értelemben, hogy lehetőséget teremt magának és társainak arra, hogy megbélyegezhessen, rád mutathasson: te rasszista vagy. Nézzétek a vadhajtásokat, pl. a Zaklatás c. filmet, vagy feleséggyilkosból tisztára mosott néger filmszínész esetét. Minden túlpörgetett dolog ilyen szélsőséges helyzeteket teremt. Miért nem veszik észre a klf. mozgalmak vezetői (feministák, melegek, szekták, rasszizmus ellen harcolók stb.), hogy erőszakosságukkal éppen az ellenkezőjét érik el, mint amit szeretnének: megútálják őket. Éppúgy mint az agresszív házalókat.
Diolen Mobi teljesítménye a kérdőívben teljesedik ki: aki ilyent, mint az a kérdőív, kitalál és azt hiszi, azt valamire használni is lehet, az maga rasszista. Mert mi van akkor, ha én azt írom: szeretném, ha a lányom magyar fiúval járna, nem fogadnék örökbe roma kisgyereket, nem támogatnám a gyerekeimet, ha azonos neművel "házasodnának", nem szeretnék kínai vállalkozót a szomszédomba, nem tetszene, ha egy nálam munkára jelentkező a zsidó származását hangsúlyozná, és lebarmolnám a szabálytalanul elémhajtó külföldi sofőrt? Mi van akkor? Rasszista vagyok? Ez a kérdőív semmivel nem különbözik a Nők Alapja Milyen szerető Ön c. tesztjeitől. A kérdéseidre D. M. azt válaszolom, amit válaszoltam. Ettől most rosszabb vagyok? Ez az egész baromság a kérdőíveddel csak arra jó, hogy Te minősíthess: rossz ember vagyok rasszista vagyok. Én pedig azt mondom: magyar vagyok, Magyarországon. Mindenkit elfogadok velem egyenrangúnak, sőt nálam okosabbnak, jobbnak, bőre színétől, nyelvétől, sexuális szokásaitól függetlenül, ameddig nem akarja, hogy eszméit magamévá tegyem, vagy ő tegyen magáévá engem...(brrrr...)Most akkor mi van? Húzzak a sunyiba? Húzzál inkább te!
(Az utolsó mondatom nem igaz, természetesen. Csak illusztrálom, mit vált ki a minősítés egy hozzád hasonlóan minősítgető, de másik oldalon állóból. Érdemes ezért feszíteni a húrt?
S most ítéljetek ahogyan akartok, aláírásként szitokszavatokat használom:
Egy magyar


1997. szeptember 22. - hétfõ, 10 óra 33 perc
Hello TREX! nem vagy?
És ehhez mit szólsz?

"Szaga van már künn az ôsznek
Benn a konyhán lekvárt fôznek
Az asztalon tea s keksz
Ezt kóstold meg kicsi TREX!"
Dömike
u.i. Ha nem olvastad volna, pénteken is van zsenge!!!!


1997. szeptember 22. - hétfõ, 9 óra 37 perc
Kedves Rezső!

No de Rezső????????????????????
CENTI


1997. szeptember 22. - hétfõ, 8 óra 54 perc
Rezső éa Mogorva !

Szerintem csak idő kérdése hogy a speciálisan levédett Corbus képeket le lehessen másolni.

Ez egy grafikus file, amihez nincs (szabad) nézegető.
Bizonyos vagyok benne hogy a világ tájain már több százan dolgoznak a free menthető képeket előállító és vízjel mentesítő programokon.
Éretesítelek, ill. remélem Ti is közkinccsé teszitek, ha valahol találtok ilyet.

Tudjuk ugye, hogy ez törvényellenes? De arccal a monopóliumok ellen !

papaja


1997. szeptember 22. - hétfõ, 8 óra 3 perc
Spiró írja a Népszabóban:

"A magántévéknek semmilyen visszahatásuk sem lesz az úgynevezett közszolgálati médiára Magyarországon, mert az egész média, tekintet
nélkül a tulajdonlás formájára, a nézők gyávaságára épít."

Bízom benne, hogy nem lesz igaza, és a magántévék részben elszíva a hirdetési tőkét, részben a minőséget (legalább kissé) emelve, kezdetben gyengén később erősen hatnak a királyi TV-re.
No majd megláttyuk. Bár má látnánk !

bajnok úr


1997. szeptember 22. - hétfõ, 8 óra 0 perc
Spiró írja a Népszabóban:

"A magántévéknek semmilyen visszahatásuk sem lesz az úgynevezett közszolgálati médiára Magyarországon, mert az egész média, tekintet
nélkül a tulajdonlás formájára, a nézők gyávaságára épít."

Bízom benne, hogy nem lesz igaza, és a magántévék részben elszíva a hirdetési tőkét, részben a minőséget (legalább kissé) emelve, kezdetben gyengén később erősen hatnak a királyi TV-re.
No majd megláttyuk. Bár má látnánk !

bajnok úr


1997. szeptember 22. - hétfõ, 7 óra 24 perc
Medol,

" "Színes" vagyok. Nekem tehát a "fehér" a "színes""
Fura irányban kezdtem gondolkodni. Még a cigány-vitában kérdeztem, van-e itt cigány származású irogató? Akkor nem jelentkezett senki. Most tágíthatnánk a kört: kérdezhetnénk: van-e szines? De lám, van. Olyan, "aki annak vallja magát".
Légyszives mondd meg nekem, hogy Te kit tekintesz "fehér"-nek? Ha tudsz, arra is válaszolj, hogy Benned általános kép alakult-e ki a fehérekről, ha igen, milyen - nem tudok jobb szót - "történések" alapján alakult ki?

Mert tudod, érzésem szerint ez az egész rasszizmus vita nagyon sikamlós. Szinte nincs olyan levél, amibe bele ne lehetne kötni, valamilyen részletet kiragadván állítva, hogy szerzője igenis rasszista. Vég nélkül folytathatjuk, példák és ellenpéldák bemutatásával, értelmezésével.
Ugyanakkor arra jó, hogy elméleti fejtegetéseink közepette a hétköznapok aktuál-problémáit mellőzzük, olyan dolgok mellett menyjünk el, amelyeken még talán tudunk segíteni. Talán.
Lépesméz


1997. szeptember 22. - hétfõ, 6 óra 6 perc
Bubu baba, mióta társadalomtudomány a biológia? Tudnillik valahol ott kéne keresni a rassz megfogalmazását. Amit ti definiáltok, annak vajmi kevés köze van a rassz fogalmához. Ettől kezdve, akár el is ismerhetem, hogy te definiálod jobban a ... mit is? Talán egy előítéletet. De azt miért hívjátok rasszizmusnak, amikor - miként már többször említém - nincs kapcsolatban a rassz fogalmával? (A Mobil Gárdás bunkóhasználó pedig nem polemizál, hanem politizál. Buáaaahhh!!!)
A tudományosság egyébként nem valamely tudományág alanyának konkrétságától, kézzelfoghatóságától hanem a vizsgálat módszerétől, a vizsgálatot végző felkészültségétől és objektivitásának mértékétől függ elsősorban.
Szóval, miről beszélgetünk?
No csá, megint szoptatni kell. Sose alhatok.

Hali: Medol


1997. szeptember 22. - hétfõ, 4 óra 37 perc
Kedves Medol,
Az, hogy DcsabaS protonjai (egy termeszettudomanyos fogalom) konkretabbak mint barmely tarsadalmi izek, az nem meglepo. Nem is mertem azt irni 'tarsadalomtudomanyi', mert a szo "tudomany" mast jelent termeszettudomanyban mint a tobbiben. De azt hiszem mind a ketten eleg egyertelmu definiciot adtunk, nem kene annyira lehurrognod bennunket. Mas kerdes, hogy kettonk definicioja nem fedi egymast :-))).
En csak a magam neveben nyilatkozhatok, az enyimhez nem kell definialni a "nagy problemadat", hogy mi a "genetice/rasszice stb". A rasszista "szarmazas alapjan itél". Aki nem _téged_ néz, hanem a szuleidet, csaladodat, faludat, orszagodat, borszinedet az nekem rasszista. Ez egyértelmu es konnyen azonosithato elv.

udvozlettel bubu


1997. szeptember 22. - hétfõ, 2 óra 58 perc
A Népátszabóság megint jó nagyot hazudott Bősileg, pedig most nem a portás szerkesztette. Hétvége vót. Hoppá!

1997. szeptember 22. - hétfõ, 2 óra 24 perc
Mobil Gárda élharcos és Bubu ellenálló elhajló.

A "mi a rasszizmus" kérdés megválaszolása attól is függ, hogy szerintünk mi a rassz. No miaz? Most genetice, antropológice, vagy kulturálice nézzük? A faj az rassz? És mi a faj? (embernél)Ha az indián rassz, akkor mezoamerikai indián más rassz-e, mint az amazonas őserdei és az északamarikai sztyeppei, vagy nem? Ha a mongoloid a rassz, akkor az indián más rassz-e, mint a kinai. (Ahol több, mint száz nép él.) És a magyar rassz-e? Vagy az europoid? Vagy a turanid? Vagy lapp, vagy a dinári? Csak azért, mert más szögben áll a füle, és szélesebb az ajka?
De nagy hülyeség ez az egész rasszizmus szöveg. Alapvetően kulturális és politikai humbug. Amíg a rassz biológiai fogalom. De nem a tartalmat, hanem csak a formát érinti.
A "rasszizmus" elleni kereszteshadjárat csak szarkeverésre jó, hogy a hataloméhes kis és nagy csoportok érinthetetlenek lehessenek, más csoportok meg összeveszítve legyenek. Ehelyett normálisan összevegyítve kellene élnünk. Kis és nagyf... ülüeknek.
Ti meg itt szövegeltek a rasszizmus ellen, anélkül, hogy az alapfogalmakat tisztáznátok. Ennél még DcsabaS protonjai is konkrétabbak. Pedig azt se nem értitek, csak bólogattok rá nagyokosan.

Nem az a fő teszt kérdés, amit a Mobil Gárda élharcosa hanem az, amit piritós kérdez. Miért vagyunk nyuszik? Miért b**hatnak így ki velünk? Mert rasszisták vagyunk? Na neee!

Hali:Medol


1997. szeptember 22. - hétfõ, 2 óra 8 perc
Mobi,
Kezdem erteni miert sirt Rezso. Te valoban nem nagyon szeretsz valaszolni :-)))
Erdekes a teszt, csak szerintem feltetelezi, hogy a "rasszizmus" egy kvantum, egyseges entitas, vagy mi. Holott szerintem vannak rasszistak, akik az egyik rasszot szeretik a masikat meg nem. Pl. a negerekkel jol kijonnek, de a ciganyokat nem csipik. Szerintem keveri is a dolgokat, mert a homoszexualitas nem kotheto rasszhoz (az a rassz kihalt volna regen :-)))).
Mivel mindketten elegge kicsik voltunk a multszazad vegen, vagy MarkTwainnek hiszunk vagy Huxleynek.... Nincs nalam a konyv, lehet hogy nem is a mult szazad veget irta, hanem a XX elejet, [ha ez kulonbseg... majd ellenorzom, tudom kinek adtam kolcson].
Azert ha atgondolod az IQ kerdest es kialakul a valaszod akkor ne kimelj... kivancsi vagyok hogy milyen szovegkornyezetben lehet _nem_rasszistanak venni az allitast.
Medol,
Errol irtam Mobinak, Rasszista az, aki a szarmazas alapjan itel meg mas embereket. Mindegy hogy pozitivan vagy negativan. Szerintem nincs olyan hogy "elonyt nyujt" mert azt mindig valakivel szemben nyujtja, ezaltal a masikat hatranyba helyezi.

bubu
1997. szeptember 22. - hétfõ, 1 óra 3 perc
Lyó vagy pirítós! Meg kéne kenni téged. Mongyuk liberális nádpálcával...
De nem liber-álbolsevikok a maiak? Nem liberális gazdaságpolitika van 78 óta egyfojtában? A bokros lali nem liberális volt, amikor a fiskális restrikciót a végletekig vitte? Nem volt liberális (mai), amikor leburundizta az embereket? Amikor fogatlanná tette az országot? Amikor begyüjtötte a kórházi ágyakat?
Az MSZP _lényegét tekintve_ nem ugyanojan hatalom éhes és nem ugyanojan kíméletlenül hatalom birtokló (és bitorló), mint ahogy ezt a bolsevik mentalitás diktállya?

Dehogynem. Szájj magadba és éjjen a gyalu! Mi meg úgyis le vagyunk... Amúgy liberálisan és bolseviken.

Torgeanu menysevik (de nem sokáig)


1997. szeptember 22. - hétfõ, 1 óra 0 perc
"Nálunk jelenleg legelterjedtebb Habermas nyilvánosság felfogása: a közönséggé összevegyült magánemberek világa. Ezen belül szerinte kiemelkedő szerepe van a vagyon és műveltség kiváltságával rendelkező polgárságnak. (Nem véletlen tehát, hogy hazánkban a hatalmon levő elit évtizedek óta gátolja a polgárság kifejlődését, mind vagyoni, mind szellemi vonatkozásban. A mesterségesen szegénységben és butaságban tartott „tömeg", a nemzeti öntudattól megfosztott „populáció", a médiumok által befolyásolható „Friderikusz-népe" veszélytelen számukra.) A nyilvánosság formai oldala: a médiumok megközelítésének foka, illetve a közönség nyitottsága. A nyilvánosság tartalmi oldala: a nyilvános kommunikáció és az objektív valóság viszonya. (Az elhallgatás és a manipuláció is benne van.)
Hazai megfogalmazási kísérletként legismertebb a Nyilvánosság Klub definíciója: „A nyilvánosság a mi értelmezésünk szerint társadalmi állapot, amelyben a demokratikusan választott hatalom működése átlátható, és ezáltal ellenőrizhető. A nyilvánosság egyúttal kommunikációs szféra, amely egyet jelent a személyi-politikai szabadságjogok, a gondolat-, vélemény-, szólás-, gyülekezési és egyesülési szabadság gyakorlati érvényesülésével, felöleli a tájékozódást, a nyilvános eszmecserét, az érdekütköztetést és érdekegyeztetést, a szabad véleményformálást. Végül a nyilvánosságon értjük az előzőekben leírt viszonyok, folyamatok i n t é z m é n y r e n d s z e r é t, a hatalom és a civil társadalom közötti közvetítési mechanizmusokat: a parlamenti viták nyilvánosságát, a nyilvános gyűléseket, az egyesületeket, klubokat, köröket, a választójogi harcot és a sajtót. A nyilvánosság tehát demokráciát, demokratikus társadalmi gyakorlatot feltételez."
Megfogalmazása sajnos alapvetően dezinformatív és manipulatív. Elfedi, hogy azon csoport érdekében fogalmazódott meg, amely a nyilvánosság intézményrendszerének kulcspozícióit eddig birtokolta, s birtokolja ma is. Ezen csoport eszközrendszerét a demokrácia legfőbb letéteményesének nevezték ki. Ők mindenkit ellenőrizhetnek, őket nem ellenőrizheti senki sem. (A kormány népszavazási „puccsa" tanúsága szerint még a kérdések feltevésének monopóliumát is magának tartja fenn a hatalmi elit.) Természetesen az érdekszférájukat érintő legkisebb változást is a nyilvánosság, vagyis a demokrácia megsértéseként propagáltak az előző kormány idején. Addig, amíg nem voltak a kormányzati pozíciók birtokában. (Ugyanis ez a megfogalmazás kísértetiesen emlékeztet az SZDSZ módszerére, ami a formai oldal abszolutizálásával, a doktriner liberális szabadság elv túlhangsúlyozásával igyekszik elfedni a tartalom manipuláltságát.) A kormány nagyobbik pártja kevesebbet elméletieskedett, helyette izomból elfoglalt bizonyos tájékoztatáspolitikai kulcspozíciókat - például a televízió hírműsorait -, és ha az első miniszterelnöki puccs nem is sikerült (főleg az MDF kiállása miatt), valószínűleg mégis kierőszakolja az MTI neki tetsző személyi vezetését is. A Nyilvánosság Klubnak is csak azután éledt fel kritikai attitűdje, hogy a kereskedelmi televíziók pályázatán nem az SZDSZ által favorizált pályázó győzött."

"Két Anakreon

Sírfelirat

Holt vagy Anakreon, mert ittál, s mert buja voltál.
Téged is Hádész öle vár, aki józanul élsz.

Gyűlölöm

Gyűlölöm azt, aki telt kupa mellett, bort iszogatván,
háborút emleget és lélekölő viadalt.
S kedvelem azt, aki bölcs és Aphrodité meg a Múzsák
szép adományairól zengve szeretni tanít.

(Radnóti Miklós fordítása)

üdv fehérláb, a törzsfőnök harmadik helyettese"

Emilben kaptam őket, közlési joggal együtt. Az elsőt igaznak, a két másikat gyönyörűnek találtam...

Pirítós,
tartozom neked néhány söritallal.
Egészen pontosan azt írtad le, amit én akartam, csak jobban. Kösz... :)

Trebitsch


1997. szeptember 21. - vasárnap, 23 óra 28 perc
Mobil Gárda! Tudsz te normális is lenni. Majd hosszabban reagálok. Most nem érek rá, mert szoptatnom kell. Az első kérdésed nálam nem lesz jó tesztnek. "Színes" vagyok. Nekem tehát a "fehér" a "színes"? Ha valaki előnyt nyújt annak a csoportnak, amit te rassznak hivsz, akkor az is rasszizmus? Vagy antirasszizmus?

Hali:Medol


1997. szeptember 21. - vasárnap, 23 óra 0 perc
Majd elfelejtettem.
Csak kis országban lehetnek ennyire paranoikusak az emberek.
Nem megyek sehova.:)
DD.


1997. szeptember 21. - vasárnap, 22 óra 42 perc
Pirítós!
Egy kérdsre válaszolj; Mikor olvastál nyugati, amerikai helyi lapot? Pl. St. Pioneer Press, Milwauke Jurnal.
T-sokkol:
DD.


1997. szeptember 21. - vasárnap, 22 óra 38 perc
bubu!
Nem találtam meg az "Újságírás Tennessee-ben", van itt viszont két Mark Twain-idézet, amely elég jól jelzi lesújtó véleményét a korabeli amerikai sajtóról és a parlamentáris demokráciáról:

Az egyik:
"Az újságírás az egyetlen olyan tiszteletreméltó szakma, amely dicsőíti a lopást (ha az újság anyagi érdekeit szolgálja) és felmagasztalja a tolvajt... Ugyanakkor ezek az újságok szenvedélyesen ostorozzák a bűnt - ha más portáján követik elő őket."
(Levél W.D. Howells-nek, 1880. október 30.)

A másik:
"Nincs még egy ennyire jellegzetesen amerikai bűnöző osztály, mint a Kongresszus."

Szegény, ha tudta volna, hogy a fénykorban él!

Válaszolva kérdésedre: egy ilyen kijelentés önmagában még nem minősít, szükséges lenne ismerni a kontextust is. Bocs, hogy ilyen dodonai vagyok, de nem szeretnék a hamari ítélkezés hibájába esni, ahogy pedig azt már többször megtettem.

Diolen Mobi


1997. szeptember 21. - vasárnap, 20 óra 39 perc
Sok üres, buta locsogás.

1997. szeptember 21. - vasárnap, 20 óra 19 perc
Mobi, konkret valaszt kerek,
szerinted az, aki azt mondja hogy a negerek IQ-ja alacsonyabbb a fehereknel az rasszista vagy se?
bubu


1997. szeptember 21. - vasárnap, 19 óra 30 perc
bubu!
Embercsoportok között jellemző különbségek meglétét állítani önmagánban még nem rasszizmus. Ezzel (is) foglalkozik az antropológia. Szerintem elég világosan fogalmaztam: amíg nem korlátozod bizonyos csoportok társadalmi esélyegyenlőségét a különbségek miatt, addig nem beszélhetünk rasszizmusról. Más kérdés, hogy a rasszista szereti a különbözőségeket a magasabb- vagy alacsonyabbrendűség megállapítására felhasználni. Itt van például az IQ mérése. Tudomásom szerint - nem szándékosan - de az europid rasszok intelligenciájának mérésére találták ki, más rasszoknál billeg az elmélet és a módszer egyaránt.

Eszembe jutott még a XIX. sz. végi amerikai újságírásról Mark Twain egy írása, amelyben tennessee-i újságíró tapasztalatairól számol be (lehet ám, hogy csal az emlékezetem), fenomenális lehetett! Ha az volt a sajtószabadság, akkor visszaadom a MÚOSZ-igazolványomat (na jó, jó, csak vicceltem. Nem adom vissza.)

Diolen Mobi


1997. szeptember 21. - vasárnap, 19 óra 13 perc
Sajtószabadság?
Nagyon sok mindent felsosorltatok, ami miatt nem létezik. A sajtómonopóliumok, a piaci alapon működő orgánumok, a különböző gazdasági lobbyk és/vagy az uralkodó politikai áramlat befolyása és még sok egyéb tényező mind arra hat, hogy NE legyen sajtószabadság.

Én még egy dolgot szeretnék hozzá tenni.
A sajtószabadság nélkülözhetetlen feltétele a_szabad,_szabadon_gondolkodó(!)_ állampolgár. És ha megnézzük a fejlett nyugatot, egyértelmű a törekvés ennek az alfajnak a kiirtására.

A sajtószabadság - IMHO - mára egy jól hangzó, ám üres fogalommá vált. Mézesmadzag, amely kizárólag arra szolgál, hogy “létével” megnyugtassa (avagy “hiányával” felzaklassa) a népet. A sajtószabadság egyfajta embléma. Ahol van, ott szabadok az emberek, ahol nincs, ott a polgár is rabságban sínylődik.

Azt hiszem Hofi Gézánk “szabadság” definíciója még a kádári időkből: “Egy szabad országban a szabad állampolgár, azt csinálja, amit szabad.”
Szerintem még ő maga sem tudta felfogni, hogy mennyire találó az, amit mond.
Ez a jövő, legalább is a kommunikációs szakemberek által támogatott gazdasági és politikai hatalom ideális jövőképe.

A tájékoztatás szabadságát nem törvényi szabályozással, gazdasági nyomásgyakorlással kell megszüntetni. Sokkal hatásosabb módszer, ha elsorvasztják a befogadók igényét a valóban pártatlan tájékoztatásra.
Persze ennek ára van, amit meg is fizet a hatalom, hiszen nincs az a pénz amit ne lenne érdemes kifizetni, egy kiszámíthatóan gondokodó és ezért problémamentesen irányítható néptömegért. Villámgyorsan behozza az árát.

Mert mije van az egyszerű állampolgárnak, amit nem lehet elvenni tőle bűntetlenül?
Csak a választójoga. Borzasztó lehet az a bizonytalanság, hogy x évenként a hangyák beleugathatnak a businessbe. Évtizedes programok, hosszú idő alatt, keserves munkával létrehozott kapcsolatrendszerek válhatnak füstté azért, mert az ezekről mit sem tudó polgárkák a Másik Jelöltre szavaznak. Ez pedig tűrhetetlen.
Tehát lépni kell. Jól lakott napközisek. Ezek kellenek.

Ennek megfelelően a sajtó feladata ma már nem a tájékoztatás, hanem a befolyásolás. A mindenkori hatalom által kívánatosnak tartott gondolatok elültetése a választók fejében.

A 60-as években mélylélektani módszerekkel próbálkoztak a kommunikációs szakemberek. Ma a kognitív megközelítés a divatos irányzat. Ez utóbbit gazdagon segíti, hogy nagyságrendekkel megnövekedett a választópolgár tudadtára zúduló információ mennyisége. Ahogy azt Eliott Aronson (Stanford) leírta, kognitivitási fösvénységben szenvedünk. Egyszerűen nincs időnk, hogy minden információt gondosan mérlegeljünk. Így nagyon könnyű a manipulátorok dolga.

Mást ne mondjak. Az itt sokak által semmire sem becsült Mongyonle dr. nem mulasztja el egyetlen nyilvános szereplésében sem használni az avíttos hangzású “liberál-bolsevista” kifejezést. Mindig elmonnya, vagy ötször. Sokan röhögnek ezen, pedig Monnyonle csak hihetetlenül profi módon sulykolja a negatív tartalmú címkét a befogadókba. A “címkézés” bevett módszer a kognitív-iskola szerint. Ha mélyen elgondolkodunk arra jutunk, hogy a jelenlegi kormány nem igazán nevezhető liberálisnak, de bolsevistának aztán egyáltalán nem. De ezen csak nagyon kevesen gondolkodnak el. Viszont az erre kicsit is fogékonyakba mélyen bevésődik a címke, minden ki nem mondott tartalmával együtt. És amikor majd ikszelnie kell, elő is fog jönni.

Vagy a másik példa a mai magyar közéletet átható tolerancia kampány. A sajtó úgy sulykolja ezt, mintha ez lenne a legégetőbb probléma ma Magyarországon.
Mintha az előző rendszer 44 éve elsősorban az emberek toleranciáját rombolta volna le és nem a tisztességes munkába vetett hitét, a köz- és magántulajdon tiszteletét, az együttérzést az idősekkel és az elesettekkel, vagy a család, mint az egyén életét meghatározó platform jelentősségét.
Én ebből a toleranciakampányból azt hallom ki, hogy legyünk elnézőek mindennel szemben, ami nem tetszik. Pl. fogjuk be a szánkat, ha a szomszédos cigány család felrúgja közösségünk életét normalizáló szabályokat.
Emellett a tolerancia kampány meglepően intoleráns módszereket alkalmaz. Keményen kényszerít azzal, hogy durván címkéz maga is. Ha pl. valakinek nem tetszik a fent említett helyzet, hamar megkaphatja a rettegett, akár egy teljes életművet porig romboló “náci” jelzőt.

Csak mellékesen jegyzem meg: ha a sajtó az elmúlt években ugyanilyen hévvel sulykolta volna az emberekbe az adófizetői öntudatot, a közvagyon tiszteletét, valószínűleg kevesebben mernének ma adót csalni Magyarországon, valamint sokkal nagyobb közfelháborodást szültek volna a rendszerváltás óta felszínre került korrupciós botrányok.
De így a legnagyobb, többmilliárdos sikítást és megvesztegetést is el lehet tussolni, be lehet sorolni a három-napos-bóvlicsoda kategóriába. Nem özönlenek az emberek, hogy visszahívják képviselőiket, nem tüntetnek az utcán, hogy mondjon le ez vagy az a miniszter vagy akár a miniszterelnök, nincs polgári engedetlenségi mozgalom.
Tehát a hatalom elérte célját. A tömeg nem ugat bele a disznóságokba, még a rendőrség is inkább azon a marhaságon gondolkodik, hogy hogyan jelölje a személyleírásokban az esetlegesen cigány származású gyanúsítottat, hogy meg ne sértse. Kreolnak? Barna bőrűnek? Vagy a legfrissebb: szoláriumbarnának? Mintha ez lenne a lényeg, nem pedig az adott gyanúsított mielőbbi előállítása.

Végül visszatérve a sajtószabadság kérdéséhez. A sajtó (a mai magyar sajtó is) mindent megtesz azért, hogy létrehozza az egyenírányított szabványosított gondolkodású állampolgárt. Mindezt úgy, hogy a befolyásolt tömeg természetesen ne legyen tudatában manipuláltságának. A “sajtószabadság” ikon is csak a manipuláció része: a választópolgár szabad döntésének látszatát hívatott erősíteni.
Ha nem haragszotok: Tsókolok mindenkit:
Pirítós


1997. szeptember 21. - vasárnap, 18 óra 44 perc
Sajtószabadság!
Alapkérdés, hogy az adott országban kell-e valamilyen engedély egy lap kiadásához.
Ha igen akkor NINCS sajtószabadság.

A sajtó nem keverendö össze, a különbözö szférákhoz tartozó, pártérdekekeket képviselö, pénzelt és sajtótermékként ismert, hirdetésböl élö propaganda kiadványokkal. + jó üzlet is.

A honalapító atyák szerint a free press az USA-ban az amihez térítés nélkül ( free ) hozzá lehet jutni, nincs benne hirdetés, tehát nem szolgál semmilyen gazdasági érdekcsoportot. Példa erre az u. n. community papers, amit községek, városok, templomok ingyen ( 0.1% a helyi adó ) adnak ki, s minden közösséghez tartozó megszólalhat benne. ( Elöre leszögezett tisztességes müködési szabályzat alapján.) Ezen kivül hireket közöl minden kommentár nélkül. ( Nem az újságíró véleményét.)
Az én " falumban " pl. mindent kinyomtatnak ami mögött valaki áll (Név, telefonszám szükséges).

És ez megint az a rohadt amerikai propaganda
DD-töl.

U.I.: Azok akik bogus neveken, vagy aláírás nélkül irogatnak DD nevét pisztergáló megjegyzéseket a következö üzenetem van:
Ř.


1997. szeptember 21. - vasárnap, 16 óra 11 perc
Diolen Mobi :-)

Heves Jeges :-))

NyZ:
Az valóban BINGÓ lenne, ha a valaki megmondaná, ki fizeti a nyomdászt. De tartok tőle, hogy itt lehet elveszteni a szertefutó fonalakat, és ettől kezdve nem ismeretes, ki kit támogat, fizet.
Most volt a kezembe egy szatírikus hetilap. Abba rendesen beleírták: Készül a ..... és a ...... Alapítvány támogatásával. A többi épp kezem ügyébe eső lap-Impresszumot is megnéztem hirtelennyiben, de nem leltem párját eme őszinteségnek.
--------------------------
Mr. Murdoch

Érdeklődtem az egyik, írásos formában is megjelenő Internet szaklap főszerkesztőjénél. Hát apám, most vagy nyersz a lottón, vagy nagyon gazdag menyasszonyt keress, mert nem semmi költség egy "lap", pláne az írásos formában történő megjelentetés (sem).

Lépesméz


1997. szeptember 21. - vasárnap, 15 óra 58 perc
Mobi, ne haragudj nem fogalmazol elegge egyertelmuen.
Rasszizmus-e, szerinted, embercsoportok kozott jellemzo kulonbsegek megletet allitani?
Te azt irod fontos a "hatranyos" megkulonboztetes, de szerintem ez logikai zsakutca.
Rasszizmus-e, nem itelni, nem megverni, csak azt mondani hogy az amerikaban elo keletazsiaiak IQ-ja magasabb mint a tobbi csoporte? Olyan artatlanul hangzik nem?
Node,
akkor az rasszimus-e hogy az amerikaban elo negerek IQ-ja alacsonyabb mint a tobbi csoporte?
Ez nyilvanvaloan rasszizmus.
nem erzed a bibit?
bubu


1997. szeptember 21. - vasárnap, 14 óra 26 perc
H. Jeges !
A toredekek gyakran benne vannak teljesekben is, a z egyik teljes igy szol (en ezt ismertem, azert kerdeztem ra) :
AZ ÁRNYÉKOK...

Az árnyékok kinyúlanak,
a csillagok kigyúlanak,
föllobognak a lángok
s megbonthatatlan rend szerint,
mint űrben égitest, kering
a lelkemben hiányod.

Mint tenger, reng az éjszaka,
növényi szenvedély szaga
fojtja szoruló mellem.
Végy ki e mélyből engemet,
fogd ki a kéjt, meritsd szemed
hálóját mélyre bennem.

1937. jún.

bubu


1997. szeptember 21. - vasárnap, 13 óra 57 perc
Medol
Először is nem marci :). Másodszor is nem F.G.-tanítvány, az úrral soha életemben nem váltottam egy alárendelő mellékmondatot sem. Na de térjek a tárgyra.

Rasszizmus: embercsoportok hátrányos megkülönböztetése faji, nemzeti, etnikai, vallási hovatartozás alapján. A felsorolás bővíthető más csoportképző ismérvekkel is, bár a spec. aleseteket általában már nem a rasszizmus, hanem valamiféle soviznimus vagy fasizmus címkével illetik. Figyelem, nem maga a megkülönböztetés teszi a rasszizmust, hiszen például a Fradi-drukker messziről felismerhető zöld-fehér sáljáról, a rendőr az egyenruhájáról, a rabbi a pajeszáról, a titkosügynök meg a lúdtalpáról (ez utóbbi vitz volt). A rasszizmus lényege, hogy _hátrányosan_ különböztet meg és a felszín alapján ítél. A rasszista - mint minden előítéletesen gondolkodó ember - az elméletével ellentétes példákat kivételnek tekinti ("Én ismerek tisztességes cigányokat, zsidókat, románokat stb. is, de a többség..."). A rasszista a kisebbségek asszimilációja helyett azok szegregációját támogatja, mert attól fél, hogy felhígul a többségi csoport és elveszít egy jól azonosítható célpontot. A kiművelt rasszista azon van, hogy a csoportra egyébként jellemző karaktereket tudományosnak ható genetikai, antropológiai, kriminológiai stb. módszerekkel használja fel lesújtó véleményének alátámasztására. Itt nem a tudományos módszerek használatával van a baj, hanem a végkövetkeztetéssel. Bizonyos embercsoportok közötti különbségek nyilvánvalóan igazolhatóak a tudomány eszközeivel, más kérdés, hogy ezt a tudást máshogy használja fel egy humanista, mint egy rasszista.

A mezei vagy közönséges rasszizmus kimerül a zsebtolvajok és a cigányok összemosásában és utcai hőbörgésben, a szofisztikáltabb rasszizmus kvótákat akar felállítani és politikai apartheid-megoldásokon túráztatja az agyát, az ún. brutálrasszizmus pedig maga próbálkozik az endlösunggal és szombat esténként kijár a putrisorra bézbólütőjét suhogtatni.

Tudom, hogy semmi újdonságot nem mondtam ezzel sem neked, sem másnak, de legalább legyen leírva, ha már beszélünk róla.

A végén itt egy kis kérdőív:

1. Támogatná-e fia/lánya házasságát egy más nembéli, színes bőrű férfival/nővel?
2. Ha nem lenne gyereke, hajlandó lenne-e örökbe fogadni egy intézetben nevelkedett roma kislányt?
3. Hogyan reagálna, ha a gyermeke közölné Önnel, hogy az azonos neműekhez vonzódik és össze akar költözni az új partnerével?
4. Hogyan reagálna, ha a szomszéd lakást egy kínai vállalkozó vásárolná meg?
5. Ha ön munkáltató, hogyan reagálna, ha egy felvételi beszélgetésen a jelölt hangsúlyozná zsidó származását?
6. Hogyan reagálna, ha egy kereszteződésben szabálytalanul Ön elé hajtana egy külföldi rendszámú autó?


bubu!
Tehetek én arról, hogy a Moody's nem látta előre az internet-zsargon magyarországi fejlődését?

Diolen Mobi


1997. szeptember 21. - vasárnap, 11 óra 22 perc
*** Bubuuuuu!!!! ***
Jó híreim vannak vers ügyben! Igazságod volt, az a bizonyos verstöredék valóban József Attilától származik.
Érdemes újra idevésni, teljes „egészében" (amúgyis aktuális, mivelhogy Ofi „el van veszve"):

Miként a tiszta űrben a világok,
lebeg keringve bennem a hiányod

majd árnyék leszek s te szorongva félsz:
óh hát ne hagyj meghalnom, amig élsz.
*
Égy másik:

Ha elhagysz, mint az ég alján a nap,
mit is tehetnék, hogy ne szánjanak

ki fogná föl szivével énekem,
ha te sem érzed, hogy ki vagy nekem
(József Attila: Töredékek 1937)

TREX (péntek 11:26)
Megpróbálkozom egy rövid verselemzéssel: bűvös sakál=szerelem. „Vettem egy láncot, megkötöttem:" - megnősültél, aztán most már hiába hívnak a nőstény sakálok...:-)) Na, hát ez is egy lehetséges értelmezés. Annak idején az irodalom órákon annyival könnyebb volt a helyzet, hogy ismert volt a költő életútja, kb. ismerni lehetett a vers születésének körülményeit. No de itt... Kíváncsian várom a jövő heti megfejtést.
( „Vakon adom postára" a megfejtésemet, azaz mióta utoljára benéztem az Olvírba, még nem olvastam megfejtést mástól.)

Heves Jeges


1997. szeptember 21. - vasárnap, 11 óra 20 perc
Kedves Lépesméz!

Ez egy nagyon jó és engem évek óta nagyon érdeklő kérdés: ki fizeti a nyomdászt? És halkan hozzáteszem azt is: miért?

Ötlet?

Üdv
NyZ


1997. szeptember 21. - vasárnap, 10 óra 32 perc
Sajtoszabi.
Mobi Love You!
Figyeld meg, nagyon le leszel Te itt még hordva....
bubu
PS roviditesekkel vigyazz, ba+ nem csak hitelminositest jelent :-))), probald meg hangosan kiolvasni.
PS2
A problema allitolag letezik nyugoton is (aho a nap kel).
Huxley a "brave new world revisted" konyveben kb 30 evvel az eredeti Szepujvilag megirasa utan osszehasonlitotta a megjosolt valtozasokat a megtortentekkel. Ebben elemzi, hogy a XIX szazad vegi jobb polgari demokraciakban (pl USA) sok kis ujsag volt es tenyleg ha valakinek volt valami otlete konnyen publikalhatta. Akkor VOLT sajtoszabadsag, sok lelkes igazsagvadasz szerkesztovel. Ez a sajto-monopoliumok vilagaban megszunt (mar az 50-60 as evekre is).
Nem teszek egyenlosegjelet a hazai viszonyokkal, csak ugy mondom.
Masreszt, ha nem is sajto de velemennyilvanitasi szabadsagra uj lehetoseget jelent a NET, amint ezt itt mindnyajan probalgatjuk. Varhatolag ez a paradicsomi artatlansag nem fog orokke tartani :-))).

1997. szeptember 21. - vasárnap, 9 óra 9 perc
Lándzsa Vilmos a körtepájinka!
"Kolostorba kéne vonuni az ijennek."
Gondolkodom majd rajta. Tucc egy címet?

Mr. Murdoch!
Mijazhogy szabad sajtó?
Eladó lap van. Komplett szerkesztő-stábbal. Pénz nincs. Azt hozzá. Qrvdrága a jogtiszta szoftver, a hardver, a Matav, megatöbbi.
Keress meg ha összejött a lé.

"Lépesméz!
Sosem értettelek egészen, de most egyáltalán nem.
DD."
Van az úgy. Nem vagy egyedül. Kérdés: kinyilatkoztatod, hogy DD nincs. Ennekokán Dénes nem vállalja amit DD ír. Jól értem?

Diolen Mobi,
"Szerintem létezik Mo-n valamiféle sajtószabadság, mindenesetre elég felemás és gusztustalan."
Igen, kb. így van. De hol van "tökéletes" sajtószabadság és mi az? Mondja már meg valaki! Néhány példa kéretik. Meg az is, ami nem látszik sem itthon sem külföldön: ki fizeti a nyomdászt?

Lépesméz
PS.: Pedig majdnem remete lettem:-)
PS2.: Nem sajtóképes, esetleg Cenz Ura alá tartozó válaszokat a www.euroastra.com/vote vendégkönyvébe lehet skribálni, garantáltan nem lesz törölve semmi. Merhogy "szabad" sajtó is van - saját zsebre.


1997. szeptember 21. - vasárnap, 6 óra 8 perc
Murdoch!
Miért rövid a hullád?

Whiteleg!
Nem iszom és nem is dohányzom. A képeimet még a kártyapartnereimnek is csak pénzért...($).
Én már csk egy ilyen rohadtpiszkospénzéhesszemétkapitalista vagyok.
Üdv.
DD.


1997. szeptember 21. - vasárnap, 5 óra 46 perc
Mobil Gárda! Nekem se nem válaszoltál. Csak a bunkócskádat lóbáltad. Csak provokálni tudsz. Kérdeztem: Szerinted mi az a rasszista? Szerinted mi a nacionalizmus + a nacionalista elnyomás?
Azt mondtad én vagyok a rasszista, és Jugoszláviában van nacionalizmus. O. K. Én rasszista, aki bizton azé lett az, mert téged kérdez: akko mi a különbség a nacionalizmus és sovinizmus között, Te F.G. tanítvány, kekecmarci.
Hali: Medol


1997. szeptember 21. - vasárnap, 2 óra 18 perc
Hi!
Valaki küldjön rövid felvilágosítást
erről az internettóról!
Van ennek értelme?
Cím: agip69@hotmail.com
by Agip


1997. szeptember 21. - vasárnap, 2 óra 14 perc
Sá népek! Valami bűzlik Dániában. Ki tudja mikor mosta ki utoljára Lépes a pepita fuszeklijét? Kolostorba kéne vonuni az ijennek.

Lándzsa Vilmos a körtepájinka


1997. szeptember 21. - vasárnap, 1 óra 43 perc
DD!
Hogy vagy a rövidhullámmal?

Murdoch


1997. szeptember 21. - vasárnap, 0 óra 44 perc
Ki mondta. hogy szabad a sajtó?
Maximum, mint a pórázon vezetett kutya. Amúgy a túlzott szabadság veszélyes, főleg ha felkészületlenül kapja telibe a pácienst. Ehhez is fel kell nőni. Ezzel nem asztat mondom, hogy éjjen a cenzúra. A sajtó is mint minden más a világban, meghatározott érdekcsoportok árucikke. Ha nem így lenne, nem lenne szükség ennyi újságra. Lenne mongyuka az IgazIge nevű napilap, aztán abba minden le lenne írva, véleményformáló tálalás nélkül, szárazon. Nem is kéne senkinek. Ki szereti az unalmas dolgokat. :)

Mr. Murdoch
Apropó nincs valakinek egy eladó lapja?


1997. szeptember 21. - vasárnap, 0 óra 37 perc
Miota nincs Denes, van DD.
Ha nem lesz DD, lesz VD?

:)


1997. szeptember 21. - vasárnap, 0 óra 26 perc
Korrekt ember vagy Te néha DD. A rezső meg alighanem összekevert a GG-vel. Biztos már megint leitta magát. Te szoktál inni így hétvégén DD? És mit? A képeidet miért nem küldöd el nekünk?

Uff.
Fehérláb


1997. szeptember 20. - szombat, 23 óra 48 perc
Mitöl szabad egy sajtó?
Mitöl szabad a sajtó?
Szabad sajtó.
Szó szerint értendö.
Nincs piszkosabb mint a pártos sajtó. Mért is nevezik azt sajtónak, mikor az propaganda. Ha egy sajtó pártos akkor nem szabad. És igy tovább.
HH. ( Heimler Henrik. Sajnos.)


1997. szeptember 20. - szombat, 22 óra 47 perc
Rezsö!
Reggeli válaszom sajna mellé ment. Azóta az indulatom is elszállt.
Csak egy dolgot. Jobb lenne ha azokat a dolgainkat teregetnénk ki amikre büszkék lehetünk, s nem azokat magyarázgatnánk dekádokon keresztül amiket szégyelni kell.

Pislákoló magyarságtudatomról meg annyit, hogy én itt a magam területén egy eléggé elismert photographer vagyok. ( Sokkal kevésbé ismertek állítják otthon magukról, hogy világhírüek. ) Akik ismerik a munkáimat azok kivétel nékül tudják, hogy magyar anya szült.
Sajnos a Sisákról is.

Megyek mert sok a munkám.
Üdv. DD.

Lépesméz!
Sosem értettelek egészen, de most egyáltalán nem.
DD.

Megint Rezsö!
Mi közöm nekem a bevásárlóközpontokhoz? De ha már itt tartunk:
10 éve itt is pánikhangulat alakult ki a nagy centerek miatt (Val-Mart, K-Mart, etc..) félve attól, hogy kiviszik a városokból a közönséget, ezzel megölik, kihalásra ítélik a városközpontokat, s egyben kinyírják, lenyelik a kis üzleteket. A végeredmény, a központok felépültek, ragyogóan müködnek, s a kisüzletek szuper kis speciality üzletekké alakultak át. Szélesítve, növelve, gazdagítva a választékot.
Sorry.
DD. aki van is meg nincs is. Mittudomén.


1997. szeptember 20. - szombat, 21 óra 44 perc
Mióta nincs F.G., Diolen Mobinak van joga minősíteni. Hoppá!


1997. szeptember 20. - szombat, 21 óra 32 perc
Sajtószabadság!
abszolút sajtószabadság nem létezik, abszolút igazság sem létezi. Akkor mikor van sajtószabadság? Mi az a lehetőséghatár aminél van, ami alatt nincs? Mi a célja a sajtónak? Fogalmazta-e valaki újra, hogy a mai globál multi és transznaci világban mi lenne a dolga az újságnak és újságírodistáknak? Tájékoztatni, befolyásolni, elkendőzni, felforgatni vagy mi?
Aztán újság nem létezik olvasótábor nélkül: könnyű szidni az újságot, de ha mélyen magunkba-belenézünk, akkor esetleg kiderül, hogy ördögi körben forgunk:
ha mi olvasók eltartjuk az összes pletykalapot, felkapjuk a híreket (mindenféle önkontroll híján befogadjuk ezek tartalmát) és ezeken nevelkedünk, akkor hozzájuk idomulunk... brrrr
vagy???

Fuhur a töprengő


1997. szeptember 20. - szombat, 20 óra 44 perc
"Engem a sok milliárd néző manapság érzékelhető egyetemes gyávasága ejt gondolkodóba, mert megtapasztaltam a magamét is. Ez a gyávaság antropológiai sajátság talán, gondolom gyáván, amely csak kivételezett korokban szünetelt, például Periklész alatt Athénban, vagy Shakespeare idején Angliában, amikor az emberek valamennyire otthon érezték magukat az életükben, és volt bátorságuk és humorérzékük a saját
fertelmességükkel is szembesülni, mint egyes, akkor írt drámák bizonyítják. Ezek véletlen korszakok voltak, másfél-két nemzedéknél nem
tartottak tovább. De a művek etalonként megmaradtak. Azok a színházak pontosan azt a funkciót töltötték be akkor, mint ma a televízió. "

A sajtószabadságról, Spiró György. Mai Népszabi.
Megírni, azt szabad. Le is közlik, mint látható. De minek?
http://www.nepszabadsag.hu/Redakcio/Doc.asp?SID=1&IID=606&CID=100&AID=17077

Trebitsch


1997. szeptember 20. - szombat, 19 óra 53 perc
Rezső, TRudi, Lépesméz, Einstein!
Szerintem létezik Mo-n valamiféle sajtószabadság, mindenesetre elég felemás és gusztustalan. Mert:

1. A tulajdonosnak ugyan joga van eldönteni, hogy milyen szellemiségű lapot szeretne finanszírozni és kikkel szeretne dolgozni, de ne szóljon bele a szerkesztő munkájába, ne szóljon bele, hogy a szerkesztő kit kér fel cikkírásra és ne pancsoljon bele a konkrét cikkekbe. Márpedig ez történik.

2. Úgy tűnik, hogy a szerkesztők és az újságírók, ha egyszer zöld utat kapnak a tulajdonostól, feljogosítva érzik magukat, hogy a felelősség vállalása nélkül írkáljanak mindenféle zöldséget és valótlanságot. Maguktól alig közölnek helyreigazítást, ha igen, azt röviden és valami eldugott helyen teszik, manipulálnak az olvasói levelekkel és az interjúk szövegével, gyakran nem választják szét a hírt és a kommentárt stb.

Értelmetlen lenne a fentieket konkrét újságokkal vagy újságírókkal nevesíteni, ezt általános jelenségnek tartom, ami alól szinte mindenhol vannak - nem annyira jellemző - kivételek.

A sajtó és a médiamogulok a kölcsönös felelőtlenség állapotában vígan élik világukat, érdemi olvasói kontroll nélkül, tízezres remittendák és százmilliós támogatások mellett. Néha bennég egy-egy nagyon eladhatatlan és/vagy tőkeszegény lap, ekkor a szakma egy része összeesküvést emleget, a másik része pedig olvasói (piaci) ítéletet. Marhaság, egyik sem létezik.

A magyar sajtó egy koszos kis homokozó, pitiáner játszópajtásokkal, akik inkább elássák a kutyakakit, mint hogy kihajítsák, aztán néha szórakozásból homokot szórnak egymás fejére műanyaglapáttal. Egyik tábor sem vethet semmit a másik szemére.

Rezső, neked külön!
Még nem revideáltam az antiszemitizmusodról szóló nézeteimet, de már árnyaltabban látlak, mint pld. áprilisban. Mivel közben nem volt kurzusváltás, és azt állítod, hogy te magad sem változtál, csak egy dologra tudok gondolni: minél többször és többféleképpen fejti ki valaki a nézeteit, annál pontosabban jön át az üzenete. Minősítésedet javulóra változtattam (Baa+) :))

Bár nem írtad meg korábban, örülök, hogy végre megtudtam, hogy a zsidó kérdéskör milyen szempontból érdekel téged. Az elsővel egyet tudok érteni, a második viszont könnyen ingoványos talajjá válhat, ha a túlélési stratégiákat "tanuljunk ellenségeinktől, hogy aztán legyőzhessük őket" megközelítésben tárgyalnád. Akarom mondani, ha ilyen értelmezése is lehetne a mondókádnak :).

Nem tudom pontosan, melyik kérdésedre nem válaszoltam érdemben. Ha ez a feltétele annak, hogy többet tudjak meg a hazai naturizmus történetéről, akkor tedd fel a kérdésedet még egyszer, vagy mutass bele a köcsögbe, légy szíves.

Az azonosíthatóságomról pedig nem szeretnék vitát nyitni. Azt hiszem, mindannyiunk számára elfogadható szabály, hogy aki akarja, a saját nevével azonosítja magát, aki meg nem, igyekezzen viszonylag konstans, egyedi és jellemző nick-ket használni. A saját anonimitásomat csak addig tudom biztonságban, amíg csak olyanoknak adom ki, akik felől biztos vagyok, hogy nem használják fel más célokra még akkor sem, ha technikailag erre lehetőségük lenne. Ebbéli minősítésed megváltoztatása még nem időszerű.

Diolen Mobi


1997. szeptember 20. - szombat, 19 óra 33 perc
Pontosan. Elfelejtettem megkérdezni az imént, Einstein megtette. Mijazhogy sajtószabadság? - Mindenki ott ír ahol akar, vagy
- minden - ezt-azt nem sértő - írás megjelenhet, ha van valaki, aki ezt megjelenteti?

Aligha hinném, hogy a nálunk "fejlettebb"', tradicionálisan demokratikus országokban _MINDEN_ mindenütt közölhető. Asszem, alapvetően 2 csoportra kell szétválasztani a médiákat.
Egyik a lobby-k által pénzelt, látszólag önfentartó médiák. Ide sorolom a közszolgálatit is.
Másik, a "paparazzo"-alkalmazók, akik tényleg a piacról élnek, naggyából politika, de egyáltalán nem bődli- és szenzációhajhász-mentesek.

"kétlem, hogy fantáziával hosszútávon ellensúlyozni lehetne a multik hatalmát, plusz a nekik kedvező állami szabályozást. " - írja Rezső. Lefordítom: felesleges széllel szemben próbálkozni.
Persze aki akar, tegye. Lányok előnyben :-)))))))
Akkor is, ha jópofán hanzik: nincsen szabad sajtó! Barrikáááádra!

Lépesméz


1997. szeptember 20. - szombat, 18 óra 59 perc
TRudi,
t. Vitavezető, Vita-irányító, Vitaprovokáló, Írásmű-értelmező!

Ime: ennyire szabad a "sajtó". Ahelyett, hogy rábíznád a hölgyekre/urakra miként fejtik meg mondanivalóm lényegét, Te értelmezed azt, majd szembehelyezel 2 pólust egymással, aztán rajta: irogass magyar.

Mindenesetre érdklődéssel várom Rezső - és mások válaszát, felkérésed nélkül is. Mán bocs.

DD
nem azért írok, mert válaszodban reménykedem. De tényleg el-elgondolkodom néha: miért van DD, ha nincs?

Lépesméz


1997. szeptember 20. - szombat, 18 óra 35 perc
Bocsanat, hogy az osz fizikus ismet kozbeszol. Tulajdonkeppen fogalmazza meg valaki, mi is az a sajtoszabadsag. Szerintem az, ha barhol, barmikor, barki barmirol barmit megirhat, es az valahol mag is jelenik. Nos, ha ez igy van, akkor Magyarorszagon sajtoszabadsag van. Persze fenti allitas idealizalt, hiszen, mint tudjuk, korhazaink tele vannak munkajukban megszakadt ujsagirokkal.
Einstein


1997. szeptember 20. - szombat, 18 óra 18 perc
Már csak azért is, mert a 7kérdésben megint nem tették fel a hozzászólásomat, amit ugyanakkor küldtem, mint az itteni, vagyis fél három körül. Ha mégis megjeleni ott ezután, elnézést kérek tőletek.


Megint kérem tisztelettel, hogy arra reagáljatok amit írtam, és ne arra, amit bele képzeltek.
Először is nem azt ajánlottam, hogy itt és most vitassuk meg a bevásárló központok (rövidítve: bk.) témáját, hanem külön kérdésként, és ehhez vetettem fel egy szempontot.
Tehát nem vagyok én úgy általában a bk. ellen, csak a mennyiséggel és a mértékkel van problémám.

DD. A 10 család csak a közvetlen környezetemben (3-5 utca) látható eredmény. A budaörsi Metro vonzáskörzete ennél sokkal, de sokkal nagyobb. Például fél Dél-Buda. Sajnos, nálunk minden olyan disznóságot elkövetnek a multik, amit Nyugaton nem mernének. (Nem tudom saját ötletükből, vagy a magyar alkalmazottak veszik rá őket.) Példaként: a most napvilágot látott hírek szerint Győrben a nyugati nagy cégek - amelyek kezdetben sokkal több bért fizettek, mint a magyar cégek, vagy a magyar közalkalmazottak kaptak - a „beetetés" után „fizetési kartellbe" tömörültek és az újonnan jelentkezőknek már semmivel se fizetnek többet.
Van persze a dolognak másik vonzata is. Három éve települt a METRO a Csíki-hegy tövébe. Akkor még tele volt fenyőfával a hegy, és meglehetősen burjánzó aljnövényzet volt, sőt őzek és vaddisznók is gyakoriak voltak. Most nézzétek meg. A hegy METRO felőli oldala kopár, már csak néhány fa erőlködik, de az életben maradási esélyük nulla. Az emlősökről, meg a madarakról már rég nem lehet beszélni.

Einstein! Mivel nem mindenki olyan fantáziadús, mint a te hentesed, sőt kétlem, hogy fantáziával hosszútávon ellensúlyozni lehetne a multik hatalmát, plusz a nekik kedvező állami szabályozást. Nem tudom észevetted-e, hogy a Polus Center és társai működése megkezdésének „másnapján" már kiadta a rendeletet a kormány a piacokon történő húsárusítás (házi csirke stb.) feltételeinek teljesíthetetlen megszigorításáról. A tavaszi tiltakozás hullám után vonták csak vissza. De semmi kétség, hogy bármikor elővehetik...
„feltéve, ha van neki"- teszed hozzá. De honnan lenn? Tanulta? Az elmúlt ötven évben a kisvállalkozást gyakorolta? Te tengert soha nem látott alföldi embereket tennél lélekvesztőkbe, hogy menjenek át az óceánon, ráadásul tengerjáró luxusjachtokkal versenyezteted őket. De amíg a valódi tengeren a nagy hajó felveszi bajba jutott hajótörötteket, nálunk el szokta gázolni őket. Nem egyszer a központi irányítás segítségével...
Szóval szerintem a politika lényege éppen az érdekek kiegyensúlyozása lenne. Illetőleg a társadalom alapjának, a családnak a védelme. De ha szerinted a hazai társadalom alapja a bk., akkor bizony megint nem értjük egymást. Mert bizony nekem nem teszik, hogy sokan olyan könnyedén beletörődnek, hogy az „erkölcstelenségé a jövő".

Üdv rezső


1997. szeptember 20. - szombat, 17 óra 57 perc
Lépes levele után alighanem nekem is csatlakoznom kell Engelshez. Ugyanazon ok miatt.
üdv rezső


1997. szeptember 20. - szombat, 17 óra 50 perc
Erdekes,
rezso es Diolen Mobi, bar eleg tavol allnak egymastol, egyetertenek abban, hogy a sajto nem teljesen szabad.
Lepesmez viszont mintha arra utalgatna, hogy szerinte tok szabad.
Velemenyek?
TRudi


1997. szeptember 20. - szombat, 16 óra 48 perc
RezsőUHU,

most kivételesen egész jókat irogatsz. Úgy látszik a bagoly nappal repül...:-) (Bocs: szárnyal)

Namost: mongyad mán meg nekem, hogy az az olvasóközönség aki a Kádár rencerben olvasott a sorok között, mikor felejtette el eme nagyérvényű tudását? 1990-94 között, avagy utána? Válaszodra marhára kiváncsi vagyok ám! Meg azt is megírhatnád, mitől vesztette el?

"Az az érzés alakuljon ki, hogy itt szabadság van."
Ahha. Mér, nincs szabadság? Hááát... Rezsi, tudod, ezt már megint nem olvastad át elküldés előtt....
OK, beleszólnak a lapok szerkesztésébe. Téged nem szerkesztenek be. Dehát valahol érthető, hogy a lapgazda parancsol is. Imhol vagyunk: Internetto. Itt is kiveszik és beteszik az üzeneteket, ami az ő szerkesztési elveiknek nem felel meg ill. ami megfelel. Hőböröghet bárki, egyetérthetünk azzal az emberrel aki aszongya, hogy az irás minősíti íróját - mégiscsak nem graffiti, hanem Internetto ezen hely neve.
De én azt hiszem, így megy ez más lapoknál is. Mongyuk az ismételten megjelent, silányabb papírosból készült, de drágább hetilapunk sem nem nagyon venné szívesen ha én valamit odakanyarítanék. (Meg még pár másik heti és havi és napi orgánum sem...:-)))
Mit kell ezen csodálkozni és előadni, mint újdonságot?

Ma reggel igen érdekes beszélgetést folytattam bubu-val a Precco-ban. Jó lenne folytatni - bubu küldj már egy emilt nekem -, mert a párbeszéd, az "érlelő" viták senkinek sem ártalmasak (Lásd: Diolen Mobi "enyhülés" elméletét).

Lépesméz

PS.: Pirítós, Ofélia jól van, pihizik. Türelem. Nemsokára +jelenik. Talán már holnap :-) Jött volna hamarabb is, de valaki idetelefonált, aztán ő vette fel... na még ezt is ki kell hevernie :-))))


1997. szeptember 20. - szombat, 16 óra 10 perc
TRudi! „Közelről" egészen másképpen néz ki a hazai sajtó. A Kádár-korszak ehhez képest tisztességes volt. Akkor lehetett tudni a feltételeket (TTT) és lehetett alkalmazkodni hozzá. Az olvasó közönség is ismerte a szokásokat, értette a gesztusokat, olvasta a „sorok között" írottakat, ami hatott is. Ma a lakosság felkészületlen az amerikai típusú tudatipar módszerivel szemben, és például azt hiszi, hogy ha az egy irányba húzó információ és propaganda áramlatban megjelenik egy-egy ellenvélemény, az már maga a szabadság. Pedig csak annyi a szerepe, hogy a kevésbé tájékozottakban kialakuljon az az érzés, hogy itt szabadság van. Magam speciel akkor „lepleztem le" itt tudatosan „inkognitómat", amikor elmeséltem hogyan torzították el cikkem mondandóját a Magyar Nemzetben. De tudnék bőven példákat említeni akár ennek, akár más újságnak a gyakorlatából is. Persze nehéz helyzetben vannak a szerkesztők is. Kaptam én már telefont újságtól, hogy most küldjél gyorsan valamit, most megjelenhetsz, mert a „cenzor" egy hétig külföldön van. De például a Magyar Hírlap egyik napos szerkesztője maga vallotta be nekem, hogy idén télen azért vette ki a már betördelt cikkem, mert nem vállalta, hogy azon a héten jelenjen meg amikor ő szerkeszt. Vigye el más a balhét - mondta. (A tárca egyébként arról szólt, hogy Pető Iván úgy sem tudja tartani magát pártelnökként a történtek után, és szükségszerűen gyengébbek jönnek majd utána.) Szabad lehet- az a sajtó, amelyikben ennyire félnek az újságírók? De a napokban például Schmidt Mária mesélte el, hogyan cenzúrázták, aztán Kiss Gy. Csabától hallottam ugyanezt. Lengyel László vagy Debreczeni József hasonló és közismert panaszkodásáról már nem is szólva...

DD. Nincs semmi baj. Csak téged nem értelek. Ha tudod ki a Sisa, sőt olyat is olvastál tőle, amit én nem, akkor miért kérdezted, hogy ki az? Lehet, hogy abban a könyvében vannak túlzások, sőt akár hamisítások is. Ezért mondanál le magyarságodról? Persze, ahogy elnézem ez a magyarságtudat úgy is csak pislákol benned, tehát sokat nem vesztenél. (Ha valaha is lángolt volna, olyan piszlicsáré ok miatt nem léptél volna le, mint amit írtál.) No de ha az amerikai történelmi munkákban több történelemhamisítást találsz, akkor lemondasz amerikai identitásodról is? Nemrég jött haza ismerősöm lánya, aki az USA-ban fejezte be a középiskolát. A huszadik századi világtörténelemmel foglalkozó történelem tankönyvének a címe valami ilyen volt: A dicsőséges amerikai történelem. Bizony ugyanúgy maguknak vindikálják ezt a jelzőt, mint a Nagy Októberi Forradalom népe tette nemrégen...
De azért egyet árulj el nekem: hogyan lehet, hogy az általad emlegetett román, szerb stb. Sisáknak sikerük van? Csak a magyar „Sisa" elítélendő, és hatástalan? Vajon az ő munkáikat olvasván az amerikai román, szerb stb. származású állampolgár is le akar mondani eredeti nemzeti identitásáról?
Azt pedig, hogy "Magyarország - a zsidók mentsvára" még önmagában sem nem elítélendő, sem nem elismerendő megállapítás. A konkrét szöveg, a konkrét történelmi kor, a konkrét események taglalása kell ahhoz, hogy megítélhessük. Mert bizony - sok szempontból - helyes ez a megállapítás. Mint ahogyan mentsvára volt és lehetett Magyarország más nemzeteknek is. Utoljára, ha jól emlékezem, görögök, chilleiek, bosnyákok jöttek igen nagy számban hozzánk.

Ez már átvezet az iskolaköpenyessel való beszélgetéshez. Ha debug tévedett, és felülvizsgálta álláspontját, akkor azt legalább Diolen Mobi megírhatta volna! Mivel kénytelen voltam múltkor a magam 1991-es álláspontját idézni, láthatod, hogy nálam ez a kérdés nem kurzusokhoz és pillanatnyi benyomásokhoz kötött, és nem is látom még okát, hogy változtassak attitűdömön. De már azt is megírtam neked, hogy engem a „zsidó" kérdéskör csak két szempontból érdekel.
1. Mint a magyar, illetőleg a Közép-európai kultúra, identitás része.
2. Mint túlélési világstratégia és a nemzetbiztonság szempontjából példaadó módszereket kidolgozó nép.

Ami a levelezést és a telefonálást illeti, fogalmam sincs, hogyan deríthetném ki, hogy ki vagy, ha hotmailról írsz, vagy ha te hívsz fel. Te talán ismered ennek a módszerét? De talán el sem hiszed, hogy nem izgat a konkrét személyed. Mint tipikus jelenség is éppen elég riasztó vagy számomra. Tehát ahhoz se ragaszkodom, amit Lépes szeretne, hogy csak konkrétan azonosítható számítógépekkel vagy domain nevekkel (ha jól értem) lehessen egy vitafórumon részt venni. Csak ahhoz ragaszkodnék immár egyre erősebben, hogy a néhányunk által neked feltett kérdésekre válaszolj, mielőtt engem további, és egyre provokatívabb kérdésekkel bombázol.

Ha Horn Gyula kijelentései érdekelnek, ajánlhatom a Híradót. Rendszeresen nézem. Ezért vagyok ilyen jól tájékozott és művelt.:)) Néha csak a Gyuláról szól az egész műsor. Ha valakit az ott elhangzott szövegek érdekelnek, tartalomszolgáltatásként olcsón elküldöm neki.

Még egy utolsó megjegyzés. A célzások ellenére sem tekintem magam újságírónak. Az ugyanis olyan státusz, amely fizetéssel jár és munkaköri kötelességként azt is meg kell írni, amihez az embernek nincs kedve. És olyan információkat is el kell hallgatni, amelyekről tudható, hogy ...
De hát Nektek magyarázzam?

Üdv rezsőmagánzó1997. szeptember 20. - szombat, 14 óra 31 perc
Kedves TREX!

Roppant öröm tudni, hogy mégsem volt igazam (nocsak úgy egészen, legfeljebb félig... he-he).

A verseid - mióta idelátogatgatok - keresésem egyik célpontját képezik... Elemezni még nem prószáltam őket, csak megérez(vagy -te)ni. Számomra a verselemzés sohasem azt jelentette, hogy ki tudjam bogozni a „nagy alkotó" szándokát, hogy mi célból, milyen körülmények között, kinek, minek stb. követte el tettét. Úgy gondoltam (s gondolom ma is), hogy ezek a tényezők a költő magánügyi szférájához tartoznak. Ami számít: a vers önmaga! Vannak jó és rossz versek... A jó vers - az én olvasatomban - nem attól jó, hogy pl. (általam egyébként nagyra becsült) Czine prof. annak nyilvánította, hogy a nagyérdemű divatirányzat babérkoszorúzta-e vagy sem. Teljesen prózai módon döntöm el saját individualista egyszemélyemben, hogy egy alkotás számomra milyen: jó, ha végigolvasom, ha érdeklődésemet felkeltette, ha bármiféle hatással tudott rám lenni, ha érzéseket vagy gondolatokat kelteget szunnyadó értelmemben. És rossz, ha az előbbiek nem történnek meg.
Hát nekem ennyit jelent a verselemzés (és egyéb műelemzés). Mindezzel csak azért untatlak, hogy előre magyarázzam a bizonyítványomat (ismét he-he), hogy ne kapj rögvest nevetési-ingerlési gyors rohamot, ha megtisztelsz azzal, hogy végigolvasod érzésvéleményezetemet a versedről.

Az ötleted egyébként naccerű, teccik ám!!! Remélem, sokan csatlakoznak.... (Ofely is talán előbújik rejtekéből erre...) És mondanom se kell talán, hogy rendkívül kiváncsi vagyok az alkotó tényleges saját-különbejáratú-véleményére. Azt hiszem, ez nem nagyon adatik meg bárkinek, hogy úgy gondolkozhasson egy műről, hogy utána megkaphassa a mű-keletkezés-körülményeire vonatkozó legautentikusabb szakvéleményt is. Ezért előre is köszönet!

A „Bűvös sakál" c. vers általam elképzelt elemzése hamarosan írodik bele az OlvÍrba. Addigis Üdv. és hali:
Fuhur (a reménybeli verselemző)


1997. szeptember 20. - szombat, 12 óra 32 perc
DcsabaS: nekem csak a nickem az oregure, a tudasom nem. Sajnos. Kerdesed megtisztelo, de valaszolni nem tudok ra. Inkabb maradok a humanszferanal, illetve a kevesbe igenyes muszaki dolgoknal.
Einstein


1997. szeptember 20. - szombat, 10 óra 13 perc
Kedves Mobi,
"Akkor most mi van? Nem férek be a skatulyába?"
Nincs semmi :-))
Levelezo listakra csak roviden erdemes irni. Celzasokat senki nem akarja megerteni. Na akkor:
Elozo leveleidben
1. azt irtad ma jobb mint Antallek alatt volt
2. szobahoztad a sajtoszabadsagot.
En erre megemlitettem, hogy speciel a sajtoszabadsag, fuggetlen kulfoldi megfigyelok szerint, a koalicio idejen gyengebb mint egy kormannyal korabban. Ennyi. Nem tobb nem kevesebb, nem celzas, ne keress hatso gondolatot, nincs.
Ez a sajto is felmerhetetlenul szabadabb mint a Kadar-rendszer sajtoja volt.
udvozlettel TRudi


1997. szeptember 20. - szombat, 8 óra 12 perc
Rezsö!
Nagyon nagy baj van.
Ha Sisa Istvánnak kell megvédeni a magyarok hírét a világban én letagadom a magyarságomat.
Itt fekszik elöttem a "Nemzet határok nélkül" c. Sisa könyv. Azt mondja a boritó, hogy ez a 93-ban kiadott könyv a "The Spirit of Hungary" cimü "világsikert" aratott könyv politikailag legfontosabb része.
Az nem baj, ha valaki nem ismeri a történelmet, az sem baj ha valaki pártos - bár az ilyen ne írjon történelem könyvet - az viszont már nagy baj, hogy a cél érdekében ( csak kifelé szépek legyünk ) történelmet hamisít, hazudik.
Sajnos az emigrációban ennek a bünös féligazságoknak vannak szurkolói, akik innen akarják megoldani Trianont és sok-sok - nem emigrációra tartozó - más problémát, a kibicek. Valamennyire ismerve a nyugat gondolkodásmódját ilyen könyvvel csak szánalmat lehet kelteni és ellenpropagandát lehet csinálni. Miért? Mit gondolhat egy "bunkó amerikai" egy olyan országról amelyik az összes szomszédait lenézi, megveti és szemben áll velük. ( Ez nem mentség a szomszédra nézve sem .)Önigazolási szempontól nézni egész Közép-Keleteurópát, nem más mint férevezetés. Ha egy nyugati "agy" netán veszi a fáradtságot és átrágja magát Sisán, biztosak lehetünk benne, hogy utánna nekiesik a szlovák, román, szerb, etc.. Sisáknak. Káosz.
Ezen kívül a könyvet még rosszul is szerkesztették, zavaros, össze vissz ugráló. Bár lehet, hogy ez szándékos.
Már már - sajnos - humor számba megy az a kitétel, hogy "Magyarország - a zsidók mentsvára" ( 149. old.). Mintha széphazánkból soha senkit nem deportáltak volna a német megszállás elött.
A magam részéröl e könyv kiadását, terjesztését bünnek tartom. ( Árpád kiadó. Hm... )
De voltam én már itt e miatt kommunista is.
Bizarr, nem?

Üdv.
DD.


1997. szeptember 20. - szombat, 6 óra 26 perc
Rezső!
Talán debugnak revideálni kellene az öt hónappal ezelőtti véleményét az antiszemitizmusoddal kapcsolatban. Azért valljuk meg, te is, meg mások is (pld. én) finomítottak azóta a nézeteiken.

Valóban, a társadalom fejlettsége nem függ a makromutatóktól, a gazdaság állapota viszont - jól-rosszul - mérhető velük. Továbbá nem hinném, hogy ne lennék befolyásolható. Ha nem lennék az, nem vitatkoznék veled, hanem kinyilatkoztatnék. Ahhoz viszont kevés vagyok. És nem azért kérdezgetlek, mert ezért fizetnek, hanem, mert érdekelnek olyan vélemények, amelyek az enyémtől gyökeresen eltérő világképekből fakadnak (hátha az én világképem téves). Sőt, jobban érdekelnek az ilyen vélemények, mint a sajátommal egybecsengők, azokban ugyanis nincs sok újdonság. Vitatkozhatnék Engelsszel is, de ő egyrészt most nincs itt, másrészt pedig leszámítva a kommunizmus eljövetelét (ami persze nála nem számítható le), alig vannak nézetkülönbségeink. Mi lenne, ha nem titkosügynököt látnál bennem, hanem egy kötekedő, de alapvetően nyitott embert? Talán még beszélgetni is tudnánk.

Telefon és e-mail továbbra sem játszik, tudod, én is paranoiás vagyok.

...

Miért, mit mondott Horn?


TRudi!
Bizony, elolvastam a Freedom House jelentését is, és egyetértettem vele. Bár nem tőlük tudom, hogy a magyar sajtó gennyes és félig sem szabad, de pssszt!, vannak itt újságírók is :). Akkor most mi van? Nem férek be a skatulyába?

Diolen Mobi


1997. szeptember 20. - szombat, 4 óra 17 perc
Kedves DD. Keresd Sisa István: Spirit of Hungary és Sisa István: MAGYARORSZÁG TORZ TÜKRE A VILÁGBAN
Ez utóbbi meg van a hálón a MEK anyagában.
Korábban egy másik válogatásával is találkoztam. Ez fénymásolatokban terjedt 1989-90 körül. Az csak az USA könyvtáraiban található magyarokkal kapcsolatos kiadványokat tartalmazta.

Kösz a segítséget. Érdekelne a srác elbeszélésében konkrétan, hogy mit jelent az a "könyvtárként való" használat, és mit gyakorolgatnak a tanár vezetésével. Vajon kapnak-e központi, vagy előre elkészített anyagot a hálózaton, vagy CD romon. Például Shakespeare drámái, vagy bármi hasonló témában, amit biztosan tanulnak. De nem túl sürgős.
DD. Nem azt mondtam, hogy "politikai" szövegket kaphat így az iskola. Csak a tematizációs diktatúra (ami kiválóan működik a Híradóban és az írott sajtóban) lehetséges térnyerése zavar. Már fiatal korban úgy elbutítják őket, hogy esélyük sem lesz a szélesebb látókörre és a gondolkozásra...

Üdv Sam-nek és tanítsd szorgalmasan magyarul. És amikor legközelebb jössz, hozd magaddal.

üdv resző


1997. szeptember 20. - szombat, 3 óra 7 perc
Rezsö!
Roseville High, Roseville, MN USA
2000 tanuló, 4 computer lab, egyenként 30 unit.
Nem modemmel vannak bekötve. Igy olcsóbb. Minden labnak van egy un. homeroom teacher-e. A tanár a saját masináján megnézheti, hogy melyik nebuló éppen mit csinál a masináján.A megkérdezett gyerek szerint - öket úgy oktatják - az ISH azaz Internet szerepe nem más mint egy óriási könyvtáré. A többi csupán technika. Azt az oldalt nyitja ki amire szüksége van.
Óriási balhé lenne, ha itt az Interneten az iskolákban politikai elöjelü dolgokat nyomnának.
Más:
A mai napon megjelent adat szerint az USA-ban meghirdetett állások 30%-hoz computer education szükséges. Ez a szám 2000-re 50%felett lesz.

Kérdésem ki, vagy mi a SISA?
Kössz.
DD.


1997. szeptember 20. - szombat, 0 óra 52 perc
Mióta nincs F.G., nincs Csutora se. Hoppá!


1997. szeptember 20. - szombat, 0 óra 50 perc
DD. kösz, hogy segítesz, de a címeket még én is értem. Az érdekelt volna, hogy mennyire korrekt, mennyire lelkendező, esetleg lekezelő, esetleg politikailag elfogult s szöveg. Ha ugyan is abból indulok ki, hogy mennyi marhaságot írt össze rólunk az EU országjelentése... (Adalék DM. nyugati elismerésekre alapuló értékelő attitűdjéhez. De például keresd meg a hálon a SISA-féle összeállítást arról, hogy mit írnak az USA-ban rólunk) A tartalomszolgáltatásról azt tudom amit Trebi der Richtig segítségével egy hazai lapon olvastam. Ide másolom. De engem most az érdekel, mennyire lehet az iskolások gondolkozását befolyásolni általa, illetőleg nálatok használják-e ilyenre. Nálunk ugyanis egyszerre indul a kettő, ugyanattól a cégtől, nagyjából ugyanazokkal az emberekkel...
Az idézet:
"Bill Gates is felismerte, hogy jó lesz impériumának jövőjét szélesebb alapokra helyezni. Amint ugyanis a hardver és szoftver-piac telítődik, mert már mindenkinek aki megtehette, van 'papírja és ceruzája', maga az információ, tehát a tartalom lesz az érték. Microsoft szoftver-csomagjai csak kezelik a tartalmat, de nem azonosak azzal. A tartalom a levél, újság, magazin, lexikon, zeneszám, stb.
Nem kell prófétának lenni ahhoz sem, hogy észrevegyük, hogy a hardver és szoftver mellett tartalom-tároló illetve terjesztőeszközök, csatornák árai egységenként (pl. megabájtonként), szintén csökkennek.
Két példa: Egy CD-ROM-eredeti tartalom, azaz 650 MB sokszorosítása nagy sorozat esetén ma kb. 100 forint (1 DM), míg arra egy sok százoldalas színes lexikon tartalma ráfér. Ez az ár összehasonlíthatatlanul alacsonyabb mint egy papírkiadvány előállítási költségei.
Egy digitális TV- műhold-csatorna évi bérlete kb. 150 millió forint (1,5 millió DM). Egy ilyen rendszer 6 Mbps adatszórásra képes napi 24 órán keresztül Európa-szerte. Ha egy ilyen műholdcsatorna vételére pl. 1 millió magyar néző fizet elő, ez évi 150 forint előfizetőnként. Még ha a kábeltulajdonos meg is duplázza ezt az összeget 300 forintra, elvben naponta egy forintért, 24 órán keresztül, 6 Mbps digitális információ áramlik be vevőkészülékünkbe. Egy CD tartalmát tehát 15 perc alatt lehetne így letölteni és Magyarország napi írott-sajtójának összes kiadványát pl. 1-2 óra alatt.
Az utóbbiak természetesen elméleti számítások, de érzékeltetik a médium lehetőségeit.

Eljutunk tehát oda, hogy nem az út, nem az autó, hanem a benne ülő ember lesz a fontos. Az informatika esetében ez pedig a tartalom. Mindezt természetesen Bill Gates is tudja, éppen ezért tesz egy idő óta lépéseket a tartalomszolgáltatás irányába, ha nem is mindig sikerrel.
Kevésbé sikeres volt pl. az 'on-line'-hálózatnak szánt MSN-hálózat kalandja, mely mára mint
tartalomszolgáltató az Interneten már bezárta kapuit és csak mint közönséges internet-szolgáltató (ISP) működik. Mivel az Internet-hálózat közvetlen módon is elérhető, sokan nem hajlandók az on-line-szolgáltatók közvetítését igénybe venni. A legtöbb neves online-szolgáltató, mint az AOL, COMPUSERVE, ORACLE, stb. taglétszáma ugyan még mindig ugrásszerűen növekszik, de a legtöbb közülük veszteségesen üzemel. A konkurencia nyomására ugyanis kénytelenek voltak áraikat újra és újra csökkenteni. A mai 20 dollár (=3000 forint)előfizeti díj kliensenként havonta és a reklámbevételek együttesen már alig elegendők a különszolgáltatásaik fenntartására.

Kevesebben figyeltek fel Bill Gatesnek egy másik kezdeményezésére a tartalomszolgáltatás területén, mely kétségtelen előrelátóbb volt. Egy idő óta közvetítőkön keresztül megvásárolja számos világhírű képtár (köztük pl. a vatikáni) teljes gyűjteményének elektronikus másolási jogát. Ez azt jelenti, hogy egyedül jogosult azokról pl. CD-ROM-ot készíteni és egyedül szabhatja meg azoknak a hozzáférési költségeit az Interneten, stb.

A szerződéseket többnyire leányvállalatán a Bellevue-i Corbis Corporationon keresztül köti. Nem ismerjük a szerződések részleteit és az is igaz, hogy egyelőre a Corbis-képtár az Interneten (az egyéni adatok begépelése után) ingyen hozzáférhető http://www.corbis.com/. A képeket megtekinteni a hálón tehát lehetséges, de azokat tovább felhasználni nem, mert a reprodukcióra alkalmatlanokká teszi azokat a Corbis-logo. A képek nem-szabvány tömörítése miatt kiolvasásukhoz egy ImageVieuw nevű program szükséges.

Elgondolkoztató, hogy olyan, világörökségnek számító képtárak mint pl. a Szentpétervár-i Hermitage, a London-i Nemzeti Galéria vagy a Vatikán-i képtár egyfajta tartalom-monopóliumokba kerülnek és azok korunk elektronikus médiáin ezután csak az impérium tulajdonosának jóváhagyásával lesznek hozzáférhetők. Ha Michalangeló ezt tudta volna...

Még szerencse, hogy a Szixtus-i-kápolna mennyezete nem esik a szerződések alá..."


D.M. Igen megsértődtem. De nem most, hanem akkor amikor debug állandóan "zsidózással" vádolt. DM. kérdéseit is célzatosnak érzem. Állandóan kérdezel, mintha azért kapnád a fizetésed. Megértheted, hogy nekem ez valahonnan ismerős és kényes vagyok rá. De neked feltett kérdésekre pedig nem szoktál válaszolni. Miért? Mintha valami fóbiád lenne, állandóan minden mondatodra reagáltatni akarsz. Persze, napokig tudnék veled vitatkozni, hiszen szinte mindenről más a véleményünk, de minek? Meggyőzhetetlen, befolyásolhatalan vagy. Például szerintem a társadalom „fejlettsége" nem a makromutatóktól függ. De ha annyira akarsz velem beszélgetni, ismered az emilemet, a telefonomat.

Más. Mit szóltok milyen rasszista szöveget nyomott Horn a híradóban. Nem merem idézni, mert úgy is leszedik. Még hogy a cigányok ... Nahát.

DcsabaS üdv végre egy kis fizika. Kár, hogy nem értem. De elolvasom, hátha ragad rám valami.

Trebitsch! eltűntél, vagy hull a hó?

üdv rezső1997. szeptember 20. - szombat, 0 óra 20 perc
Fuszek,
ugye Te voltál ben tegnap a Chat-2-őn?
Lépesméz


1997. szeptember 19. - péntek, 22 óra 28 perc
Rezsö!
17 éves unokaöccsel interju készül ,hogy ez náluk a suliban hogy megy.
Türelmet kérek.
Kutya perfekt.
Itt már ösz van.
DD.


1997. szeptember 19. - péntek, 21 óra 55 perc
Pucros Mackó!

Egy hétig nem voltam internet közelben, így a múlt pénteki felvetésedet is csak most olvastam: "kiindulópontok a matematikában". A téma elég nagynak tűnik.
Megfigyelésem szerint a matematikusok kiindulópontjainak kiindulópontja általában az, hogy lehetséges egy szép, logikus, legalább önmagában ellentmondásmentes fogalmi (axióma) rendszert alkotni, amelyben nagy a gondolkodásbeli kényelem és amelynek legfőbb értéke (a szépsége mellett) éppen az, hogy létrehozható. 0. közelítésben a matematikust nem érdekli, hogy az adott rendszer jó-e valamire, vagy hogy létrehozhatók-e más rendszerek. Ezzel szemben a fizikusok fixa ideája az egyetemlegesen érvényes törvényszerűség, amit nem lehet kitalálni, hanem csak ellesni a természettől és ha nem is logikus, mégis valamilyen magyarázatát adja a dolgoknak. Persze az elmúlt évezredek (különösen pedig az utóbbi pár száz év) során sokszorosan ötvöződött e kétféle szemlélet. E két tudomány legnagyobbjai gyakran azonos személyek is voltak. Két példát hozva: Newton, akit elsősorban fizikusként ismerünk, maga feltalálta az infinitezimális számítást (ti. szüksége volt rá), a modern matematikai analízis alapját. Mondhatni, megnyitotta az utat a matematika újkori felemelkedéséhez. (Akkoriban a matematikusok meglehetősen érdektelen algebrai egyenletekkel bibelődtek.) Gauss pedig, akit később elsősorban a matematikusok tiszteltek fejedelmükként, mellékesen megfogalmazta az elektrosztatika törvényeit, és olyan utat nyitott a görbült terek geometriája felé, amit majd (áttételeken keresztül) a relativitáselméletben használt fel Einstein. (Bolyai János szintén sikerrel foglalkozott a nem-eukleideszi geometriával, azonban az Ő munkássága _nem_ volt a fizikára termékenyítő hatással.) Számtalan példát lehetne még hozni, igazából könyvbe kívánkozik. Mindenesetre a XX. században már szinte minden matematikusra jellemző, hogy valamilyen alkalmazást is keres fogalmi rendszeréhez, a fizikusok pedig egyre nagyobbra becsülik a matematika azon tulajdonságát, hogy legalább a "kis dolgokban" rendet tehetünk általa. (Egy kapcsolódó vicc:
- No, és mondd, Józsi komám, hogy élsz mióta megnősültél!
- Sehol egy probléma!
- Hogyhogy?
- Hát úgy, hogy még a házasságunk előtt megállapodtunk a feleségemmel, hogy kis dolgokban Ő dönt, a nagyokban pedig majd én. És képzeld! Azóta sem történt velünk semmi fontos...) Egyre inkább ilyennek látszik a természet is. Csak kicsiben logikus és még ahhoz is össze kell szedni magunkat.

A halmazelmélet gyönyörű dolog (mégis rosszul tanítják). Minden részletében tanulságos, nem véletlen, hogy a matematikát is átszőtte. Sajnos általában csak halmazok uniójával és metszetével kapcsolatban példálóznak vele, ami a trivialitás megtévesztő benyomásán túl azt az érzetet is keltheti a nebulóban, hogy ez az egész csak öncélú fogalomalkotás, szócséplés, vagy amit a filozófiáról szoktak mondani: "rendszeres visszaélés egy nómenklatúrával, amit kimondottan ebből a célból alkottak meg".

Ami az én szememben a halmazelméletet (végtelenül) naggyá teszi, az a SZÁMOSSÁG fogalma és annak következményei. Akit érdekel a VÉGTELEN mennyiségek természete, az máris dörzsölheti a kezét (és szárítsa a puskaport)...

DcsabaS


1997. szeptember 19. - péntek, 20 óra 32 perc
Kedves Mobi,
csak mer szóbahoztad....
szóval annak is orulok, hogy a nagy kulfoldi felmereseknek hitelt adsz. Talan lattad a Freedom House jelentest is :-))
Udvozlettel TRudi


1997. szeptember 19. - péntek, 19 óra 43 perc
Einstein!

Többnyire tetszettek újságírókkal kapcsolatos fejtegetéseid. Az is öröm, hogy részecskegyorsításra szánod az időd. Ezért íme egy keresztkérdés, amin mások is többrenghetnek:
A neutron tömege kb. 1.67493E-27 kg, a protoné kb. 1.67262E-27 kg, míg az elektroné kb. 9.1094E-31 kg. Emellett a proton egységnyi pozitív, az elektron pedig egységnyi negatív töltéssel is bír. Kézenfekvő arra gondolnunk, hogy a protonnál kissé nehezebb neutron voltaképpen egy protonból és egy elektronból áll össze, innen a neutron semlegessége (és neve). E képet zavarja viszont, hogy a neutron kb. 2.531 elektron tömeggel nehezebb a protonnál, továbbá, hogy a hidrogén atom (proton+elektron) meglehetősen stabil. Annak ellenére, hogy a hidrogén 1 szem (s) elektronja szinte mindig a proton körül ólálkodik. Lehetséges magyarázat(ok)?

DcsabaS


1997. szeptember 19. - péntek, 19 óra 37 perc
Magyarorszag search elsö oldala:
Top 20 of 613 matches.
Show Summaries View by Web Site


60% H [More Like This]
60% Home Page for HungImprts [More Like This]
60% hun.* Magyarorszag (Hungarian newsgroups). [More Like
This]
58% Hungarian American List: Oct 1996: HAL: Ertesito [More
Like This]
58% Magyarorszag az uj Europaban - a Kormany
Modernizacios programja [More Like This]
58% Hungarian-American Friendship Society (HAFS) - Regi
Magyarorszag (Old ... [More Like This]
58% Hungarian-American Friendship Society (HAFS) - Regi
Magyarorszag (Old ... [More Like This]
57% Hungarian American List: Feb 1996: resource help [More
Like This]
57% Untitled [More Like This]
57% Magyarorszag ƒnƒ“ƒKƒŠ[ HU [More Like This]

Click on "More Like This" when you want a list of documents
similar to a document you really like.


56% Untitled [More Like This]
56% Hungarian American List: Aug 1995: Re: Magyar
Marketing [More Like This]
56% Magyarorszag 2000 Konferencia - Protokoll lista [More Like
This]
56% Untitled [More Like This]
56% IDG Magyarorszag [More Like This]
56% R-NO Music Magyarorszag [More Like This]
55% Internet services [More Like This]
55% Hungarian American List: Feb 1996: Re: To: Durant,
Balogh, Zsargo, Szu... [More Like This]
55% Hungarian American List: Feb 1996: Magyarorszag [More
Like This]
54% Portyazasok Magyarorszag jellemzo foldrajzi pontjaira

Hungary begépelásre pedig ez jön:
AOL NetFind Resultspowered by
Top 20 of 88888 matches. Show Summaries  View by Web Site 
71% City.Net Hungary  [More Like This]
71% City.Net Hungary  [More Like This]
69% Hungarian Home Page  [More Like This]
69% Hungarian Home Page  [More Like This]
67% City.Net Hungary Maps  [More Like This]
67% HUNGARY - Introduction  [More Like This]
66% Hungary Limited (Sealed Deck) Rankings  [More Like This]
66% Home Page for HungImprts   [More Like This]
66% Hungary Classic (Type I) Rankings  [More Like This]
66% Hungary Standard (Type II) Rankings  [More Like This]
Click on "More Like This" when you want a list of documents similar to a
document you really like.

66% Untitled  [More Like This]
65% City.Net Hungary Map  [More Like This]
65% Hungary Genealogy Surnames A-B  [More Like This]
65% I5745: Bela I of HUNGARY (King) (ABT 1015 - 1063)   [More Like This]

64% Hungary Genealogy Surnames T-Z  [More Like This]
64% I5098: Istvan V HUNGARY (King) (DEC 1239 - 1 AUG 1272)   [More Like
This]
64% I7400: Geza II (Masodik_Geza) HUNGARY (King) (1130 - 31 MAY 1161)  
[More Like This]
64% City.Net Budapest, Hungary  [More Like This]
64% City.Net Budapest, Hungary Maps  [More Like This]
64% What's new in Hungary?  [More Like This]

DD.


1997. szeptember 19. - péntek, 19 óra 2 perc
Nocsak, DcsabaS, elokerultel? Hat ennek szivbol orulok :))). De en most balra el, irany a sorfesztival!

Heves Jeges


1997. szeptember 19. - péntek, 19 óra 0 perc
Csatlakozom Pucros Mackó és NyZ azon javaslatához, hogy ne a semmibe, hanem egy kukába legyenek irányítva a szalonképtelen üzenetek! (Elvégre az már nem a szalon, továbbá a kukázás is lehet hasznos. Sőt, a modern társadalomban a kisiklott gondolatok újrahasznosítását is meg kell fontolnunk.)

DcsabaS


1997. szeptember 19. - péntek, 18 óra 47 perc
Princ Gábor kiadó!
Gondolom, nem így hívnak, de ez az utolsó sor az üzenetedben, engedd meg, hogy tegezzelek ("Maga engem ne magázzon..." :), idézet nem tőlem)

Szóval a tények. Igaza van a cikk írójának, a makromutatók statikus vizsgálata félrevezető lehet. Ennél csak az félrevezetőbb, ha valaki két időpontbeli mutatóval matat, hasonlít össze és von le következtetést. Bár további mutatókat is nézegethetett volna, mint pld. devizatartalék, munkanélküliségi ráta stb., és valószínű, hogy a 93-ashoz hasonló számokat kapott volna. Feltűnő azonban, hogy önkényesen válogatott a makromutatók között, például figyelmen kívül hagyott olyanokat, mint pld. a magánszektor hozzájárulása a GDP-hez, a költségvetési hiány aránya a GDP-hez, a termelési szerkezetre vonatkozó mutatók stb., és ezek tendenciái, amelyek rávilágítottak volna arra, hogy a 93-as gazdaság nem volt érett a növekedési programra, míg a 97-es már talán (talán!) igen.

A publicisták biztosan, gazdaságkutató intézetek pedig lehet, hogy megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy politikai szimpátiájukból kifolyólag figyelmen kívül hagyjanak tényeket (bár ez utóbbit kétlem), a pénzintézetek, az IMF és a nemzetközi hitelminősítő cégek elemzői viszont biztosan nem. Érdekes, hogy mindenki hasonló dolgokat mond, kivéve a jelenlegi ellenzéket, hasonlóan 93-hoz, amikor szintén mindenki hasonló dolgokat mondott, kivéve az akkori kormányt és sajtóját. Ha most azt mondod, hogy összeesküvés, akkor azt mondom, hogy paranoia. (Ne mondd, nem mondom.)

(Innen most kivágtam egy hosszú és unalmas fejtegetést a növekedési programok és a választási ciklusok összefüggéseiről, mert el akarok jutni a konklúzióhoz.)

Szóval: ne olvass publicisztikát, ritkán objektív, mert nem egy olyan műfaj. Ha érdekel a téma, olvass száraz és unalmas makrojelentéseket, amíg meg nem fájdul a fejed, lehetőleg többfajtát és több különböző forrásból. (Ezt a fordulatot Rezsőtől loptam.)

Annak meg külön lehet örülni, hogy a Horn-kormányhoz állítólag közel álló Princz Gábor lapjában a kormányzati sikerpropagandával vitatkozó vélemények jelenhetnek meg. Nem ezt hívják sajtószabadságnak?


Kotány András!
Egy vérescsőrű afrikai dögkeselyű forrón üdvözli a szafaridzsipben bámészkodó amerikai turistát! Remélem, egyszer majd kiszállsz, hogy elszámolhassak neked az időmmel :).


Rezső!
Ugye, nem sértődtél meg?

Diolen Mobi


1997. szeptember 19. - péntek, 18 óra 39 perc
HoD!

(kedd, 18 óra 34 perc)-re:
"... valami olyan okfejtéssel nyert pert, hogy a kocsi motorháztetője erősen ívelt, a bejövő lézersugár a mérési ponthoz való közeledéssel egyre ELŐRÉBB érte a motorházat, ami igen jelentős mérési hibát eredményezett."
A nagybetűsített szóval akár igaza is lehet a sofőrnek - a Doppler-effektus miatt. Viszont ha a rendőrség több képet is készített volna gyors egymásutánban, akkor egyértelmű lenne a helyzet, ugyanis a Doppler-effektus csak addig növelheti a lézerfény célterületének közeledési sebességét, ameddig a folt a kocsi elejére nem csúszik. Ha pl. 122-80=42 km/h a sebesség többlet, és a motorháztető hosszát 2 m-nek vesszük (nagy kocsi...), akkor kevesebb, mint 0.2 másodpercig.

DcsabaS


1997. szeptember 19. - péntek, 18 óra 32 perc
DD. Az a baj, hogy nem tudok angolul. Trixie-t kértem már, hogy nézzen körül az AOL-on, de most nála havazik. És az iskoláról feltett kérdésemre nem tudsz valamit mondani?

üdv rezső


1997. szeptember 19. - péntek, 18 óra 27 perc
Kedves rezső és TRudi!

Nem mindenki fizikus, aki hagyja magát annak titulálni,
mint ahogy nem mindenki lelkész és teológus doktor aki azt állítja magáról (vasárnap, 16 óra 48 perc).

DcsabaS
U.I. Amit TGM-ről írtál, az igen tetszett! TGM-nek szerintem sincs ki mind a 4 kereke...


1997. szeptember 19. - péntek, 18 óra 19 perc
Rezsö!
Körülírnád ezt a szöt, hogy tartalomszolgáltatás?
Ahogy látom az AOL-on mindenhova el tudok jutni ami az Neten van és nem zárt.
24 csatorna:
Computers
Digital City
Entertainments
Games
Health
The Hub
International
Internet Connection
Kids Only
Learning
Life
Shopping
Music
News stand
Today' News
People Connection
Personal Finance
Reference
Sport
Style
Travel
Find
Member Services
Presenting.
Ezeken belül aztán megint ágazik, hogy ujra ágazhasson.
DD.


1997. szeptember 19. - péntek, 17 óra 57 perc
Mit szólnál egy vershez TREX?
"A verselemzés úri móka
Igy tudja ezt Jókafóka
Belemagyarázni, jó hecc
Mit szólsz hozzá, kicsi TREX?"
Még mindig csak a TE Döméd


1997. szeptember 19. - péntek, 16 óra 25 perc
TREX!!! el vagyok ájulva. Ilyen verset!!!!!!
Le azokkal, akik ilyen verseket irnak!!!!!
Csak a Te Döméd.


1997. szeptember 19. - péntek, 15 óra 21 perc
DD! Milyen témák vannak az AOL tartalomszolgáltatásaiban? Például mi szerepel Magyarországról? netán Szlovákiáról. Hogyan használják a tartalomszolgáltatást az iskolákban? Az oktatás tartalmi vonatkozásába beleszól-e a tartalomszolgáltatás?
üdv rezső


1997. szeptember 19. - péntek, 15 óra 3 perc
KÁPÉ
Nem biztos, hogy értem a kérdést.
Számokról nem tudok sokat. Hallottam, hogy 7 milliós az AOL tábor. Hetente jön CD újabb és újabb ajánlatokkal. Rendszerint egy hónap vagy 50 óra ingyen idöt ajálanak. Ha valakinek van türelme és $20-t akar spórolni akkor elméletileg minden hónapban cserélheti a helyeit.
Annyit tudok, hogy itt az átlagnak nem drága az Internetezés.
Havi telefon elöfizetés $17.00
(Rendszerint ma már 2-3 vonal van egy családban.)
Havi AOL elöfizetés $19.95

Mindkettöt korlátlanul lehet használni.

Üdv:
DD.


1997. szeptember 19. - péntek, 14 óra 55 perc
St.Paul
Hiszek én, hát hogyne hinnék. Tudod, hogy hívő vagyok éppen most igazoltam át a profi ligába. Jövő héten lesz az első meccsem. 12 menet a karolina úti Szent Imre templomban egy a világranglista 26. helyén álló cisztercivel! Azt mondják nagyon kemény a páter, fel kell kötnöm a saruszíjat! Olyan keresztvetései vannak, mint egy lórúgás. És a jobb kezes confirmálása elsöprő erejű. Az edzőm azt mondta, az egyetlen esélyem, hogy ha néhány gyors, távolról elhelyezett asztali áldással meg tudom ingatni, akkor esetleg térdreküldhetem a Hétcsapással. De ha közel engedem magamhoz, menten beszorít sekrestyébe és véresre gyóntat. És akkor végem!
Na megyek. 2-től 3-ig lelkierőedzésem van.
Pirítós

Heves Jeges!
Szívszakadás, fölindulás. Konkretén azért, mert Kaposvár a hétvégén nem játszhat.
Nővérem, valamint keresztlányom nagycsaládi, barbie-s, macskás, tortás, almás-szalonnás pulykasültes születésnapjába vagyok meghivatalos.
És még csak azt sem mondhatom, hogy sajnos.
Roppant csípjük egymás búráját a kiccsajokkal (mind a hárommal).
De lélekeben veletek vedelek.
Pirítós

Mogorva!
És min vesztek össze az albánok főbánjai? Tán azon, hogy hány tankot adjanak, az országos hősnek?
Amúgy nálunk is bevezetném. Ne az képviselő kerüljön a parlamentbe, amelyikre szavaznak, hanem az, amelyik gyorsabban lő. Kieséses rendszerben.
Ha már úgyis szarnak a választók akaratára, legalább mulassunk jól...
Pirítós

Diolen Mobi!
Szerintem egyértelmű, hogy miért nem szerette a kádári rezsim a naturistákat. Onnan kerültek ki a legellenállóbb ellenállók. Aki ellen bír állni a vágynak, annak már gyerekjáték ellenállni a rendszer diktatórikus törekvéseinek.
Pirítós (hason más)

Offélia!
Nem érzed a fotogénjeidben a hívást? Gyeremár!
Pirítós

Kotány András!
Nagy keselyűségemre szolgálak szavaid. Hogy honnan van annyi időnk? Hogy a többiek hogyan csinálják, nem tudom. Én speciel hónapokon át minden nap egy órával korábban feküdtem le, így rengeteg időt spóroltam meg. Úgyhogy van mit aprítani a netbe.
Pirítós


1997. szeptember 19. - péntek, 14 óra 29 perc
Javaslat népszavazási kérdésre:
Akarja-e Ön, hogy Önt senki ne rúghassa s*ggbe addig, amíg az óra a déli tizenkettőt el nem ütötte?
Julius-Genius


1997. szeptember 19. - péntek, 12 óra 43 perc
D.D:
köszönöm kimeritö ISDN-leirasaidat. A kerdesem (id."mi az ISDN megfel. az allamokban")inkabb arra iranyulna, hogy az US-Polgar ugyan mit hasznal az ha netre megy ? Peldaul a http://www.welt.de/970919/0919wi14.htm szerint az USA-ban 100 lakosbol mindössze 4-nek van ISDN-je, ami a helyi .de-s(:-) 100/27 aranyhoz kepest nekem igen alacsonynak tünik.
Persze nalatok nincs Deutsche Telekom-Monopolium (ne örülj magyar, neked is ezek epitik az ISDN-t) aki aztan "kaszal".

KAPE


KAPE


1997. szeptember 19. - péntek, 12 óra 42 perc
Hogy én miket tanulok Tőletek! Fentesztik!!!!!!
Le azokkal akik megveszik a TV-ket!!!!!
A magam Döméje


1997. szeptember 19. - péntek, 12 óra 37 perc
Médiadöme !
És mit szólsz ahhoz, hogy a TV3-at megvette az Isis? Ezt az SZDSZ tette?

bajkon úr


1997. szeptember 19. - péntek, 12 óra 16 perc
Mi Döménk!
A liberális TV2-t nem az MDF-esek küldik föl a hotbördre, hanem a Csurka!
a Te Somád


1997. szeptember 19. - péntek, 11 óra 44 perc
Gorcsev,

én csak egyenesben tudok gondolkozni.

Gyula


1997. szeptember 19. - péntek, 11 óra 40 perc
Ki a NATO-t nem becsüli, az az EU-t nem érdemli!
Gyulus


1997. szeptember 19. - péntek, 11 óra 35 perc
Kedves Fuhur (és Mindenki)!

Valóban: ősz húrja zsong, jajong, busong az olvírban. Mit lehetne tenni?
He-he...
Van egy ötletem. Szeretném próbára tenni a türelmeteket :) Én pl. sose értettem igazán a verselemzés célját, és fene tudja miért, de mindig kétségbe vontam a hatékonyságát, mert a költő nem úgy, ne azért és nem azt gondolta. :) Vagy mégis?
Most, ha ti is benne vagytok, elvégezné(n)k egy kisérletet.
Arról lenne szó, hogy én most ide írom az egyik versemet - ha már az ősz itten húroz, akkor olyat is -, amit ti (ha van kedvetek) megpróbálhattok elemezni. Kiváncsi vagyok, hogy mi lesz majd mindebből.
Komoly és komolytalan megfejtéseket egyaránt szeretettel várok, de a komolyakat szeretetebbel :)
Ha akarjátok, az elemzések után elmesélem a valóságot is :)
(Persze, ha nincs hozzá kedvetek, azt is megértem. Én se szerettem soha verset elemezni.)
Íme:

Bűvös sakál

Bűvös sakál lapul szívemben,
gyanútlan prédáját keresve;
bármit találna nekiesne,
szétmarcangolná önfeledten.

Meguntam, bár már megszerettem,
hogy vad és szelídíthetetlen.
Vettem egy láncot, megkötötem:
széjjel ne dúlja a szívemet.

Nőstény sakál hívná a nászba -
követné tán megbabonázva,
de láncra kötötten nem mehet.

Egymásnak rabjaivá váltunk,
nyugalmat, békét nem találunk,
én meggyötröm őt, ő engemet.

Ui.: esetleg, ha ez nem tetszik, akkor választhatjátok bármelyik korábban idefirkantott verseletemet is :)

Sziasztok!
TREX

(Legközelebb hétfőn kukkantok vissza.)


1997. szeptember 19. - péntek, 11 óra 26 perc
Gyula
Az elso ketto (18, ill. 13 %) meg igaz is
lehet. De ki mondta, hogy linearis a
csokkenes? Emlekezetem szerint 2 pontra
vegtelen szamu hiperbolat lehet illeszteni...

Gorcsev


1997. szeptember 19. - péntek, 10 óra 57 perc
Igen tisztelt Álneves Úr!
Régen nem olvastam Öntől semmit, ezért hát visszatérek irásához, amelyben azt a költői kérdést teszi fel, hogy "milyen alapon
cenzúráznak?" Hát igen, nehéz kérdés. Én sem tudom megválaszolni, ha csk úgy nem, hogy magam is voltam szerkesztőségben hála Istennek nem sokáig. Ott én is tudat alatt azonnal felvettem egy pózt és azt hittem, hogy irásaimmal és szerkesztéseimmel tanitani fogom a buta népet, mert onnan nézve a nép úgy látszik. Én is osztottam igazságot, kinyilatkoztattam, a hozzám intézett kérdéseket mindig úgy értettem, ahogyan az nekem tetszett stb., stb. Aztán benőtt a fejem lágya és hamar elhagytam ezt a pályát.
Röviden csak ennyit.
Üdvözlettel
én
ps.: még egy. Nem érne semmit vele, ha most ideirnám, hogy Éliás Norbert Bp. 1112 Ló utca 48, mert ez Önnek, de másoknak sem mondana semmit.


1997. szeptember 19. - péntek, 10 óra 53 perc
Átjövök én is ide!!!!! A 7?-ben semmi sincs.
Kitaláltam valamit: A Kossuth Rádiót át kellene (vagy inkább vissza) keresztelni "Budapest 1"-re mint helyi adót.
Bájdevéj (olvastam valahol!!) állitólag a liberális TV2-t igy döglesztik be az MDF-esek, hogy fölküldik a hotbördre és mivel csak nagyon kevesen fogják nézni nem lesz reklám!!!! Ügyes mi???
a Ti Dömétek


1997. szeptember 19. - péntek, 10 óra 27 perc
Idén az infláció 18 %
jövőre 13 %
azután 8 %
azután 3 %
azután -2 %
azután -7 %
azután ....

Gyula


1997. szeptember 19. - péntek, 8 óra 56 perc
Pirítós !
Feltámadtam.
Avagy nem hiszel? ;-)

St Paul


1997. szeptember 19. - péntek, 7 óra 34 perc
Honnan van annyi időtök, hogy állandóan itt kovályogtok az éterben, mint dögkeselyük Afrika egén s meglátván egy elhullottat rászálltok, csőrötöket mélyen bedugjátok a bőre alá, majd kihúzván véresen vigyorogtok, majd odakaptok a másik dögkeselyühöz is?
Kotány András
kotánya@vruk.aol.com


1997. szeptember 19. - péntek, 7 óra 34 perc
Fuhur,
Ofélia tegnap este későn a Preccoban volt. Aszongyák másfél hét múlva aktivizájja magát. Most szabin van és kipiheni az Olvírt.
Lépesméz


1997. szeptember 19. - péntek, 6 óra 39 perc
"Ahhoz képest én igazán langyosan ...szoktam válaszolni."
UHU,
már megint nem figyelsz :-))))))))))))
Lépesméz


1997. szeptember 19. - péntek, 6 óra 37 perc
Mit akartok tölem? Ezt a 88-as baromságot nem én találtam ki. Én is vitatom.
Hülyeség.
Dajcs


1997. szeptember 19. - péntek, 6 óra 9 percÉrzékcsalódások az alagútban

Már a Pénzügykutató Rt. vezető szakértője is
látja a fényt az alagút végén, nemcsak a
kormányfő. Közel két évtizede tart ez az
érzékcsalódás, már 1977 körül földerengett
egyesek előtt a "föllendülés" mesés csillaga,
hogy aztán kiderüljön: az alagútban is lehet
délibábot kergetni.

Nézzük a tényeket! 1997-ben hárommilliárd
dollárhoz közelít majd a külkereskedelmi
mérleghiány. 1993-ban is ennyi volt. Tizennyolc
százalék körüli lesz az infláció, 1993-ban is
anynyi volt. Huszonnyolcmilliárd dollár lesz a
bruttó adósságállomány, 1994 elején még csak
26 milliárd dollár volt. (Sajnálom, engem nem
érdekel a "nettó" adósság, fogalmam sincs,
hogy Kuba, Angola, Vietnam, a FÁK országai hogyan fogják törleszteni a
mi kintlevőségeinket...)

Hol vannak hát azok a csodálatos makromutatók, azok a bámulatos
eredmények? Ellenben él itt nyolcmillió szegény, ebből hárommillió nagyon
szegény (a "hárommillió koldus országa"), félmillióan pedig éheznek,
harmadik világbeli nyomorban élnek.

Ha kitekintünk a környezetünkre, már Oroszországban is alacsonyabb a
pénzromlás üteme! Tetemes előnyünk, amely még megvolt a rendszerváltás
kezdetén, már rég hátránnyá változott ebben a régióban.

(részlet a Magyar Nemzet cikkéből)
Princ Gábor kiadó


1997. szeptember 19. - péntek, 0 óra 34 perc
Rezső, DM,
Köszi.
zs.


1997. szeptember 19. - péntek, 0 óra 21 perc
Mobi, sem naturista sem ellenalo nem voltam, de a valasz kerdesedre egyszeru. Az egyre-kevesebb-helyen-letezo szocializmus kezbentartoi hiszterikusan félnek/féltek minden nem-partallami szervezodestol, ezen belul kulonosen a spontan szervezodesektol. Talan azert, mert az illegalis kommunista szervezetek ilyenekbol nottek ki, illetve ilyesminek alcaztak magukat annak idejen (legalabbis a rendszer hivatalos mitologiaja, a szeminariumok szerint). Oszinten orulok ha ezt te mar el se tudod, fiatal korod miatt, kepzelni.

TRudi1997. szeptember 18. - csütörtök, 23 óra 11 perc
Mióta nincs F.G., nincs bicikli se. Hoppá!

1997. szeptember 18. - csütörtök, 23 óra 9 perc
Üdv Mindenki!

Nézem a híradót. (Nem röhögni!... :) Valamitől hülyülni is kell!!) Ha már nem iszom. Szürkeállomány...Vigyázz! Pihenny!

Aszonygya. Lövöldözés volt ma az albán parlamentben. Egy képviselő aki már tegnap ökölharcot vívott képviselőtársával a forgalmi adó vitájának hevében, ma kicsit tovább ment, pisztolyt rántott és több lövést adott le a sértettre. Szegényt el is találta, mer válságos állapotban szállították korházba. MINDEZ A PARLAMENTBEN, nem a parkban!
Ja, hát mi ehhez képest az itt időnként belterjes személyeskedés. Bagatel.

Apropó, kinek is van itt pisztolya? Nana, jaj..jajj...én nem montam semmi rosszat. Különben is veled vagyok! Jajj ne lőjj! puff-puff. :))

Szóval nyugi van. :)

Azé ne mennyetek albán parlamenti képviselőnek!

Mogorva akiqrváraokoslettmertnézteatévét

PS:
Ki találta fel a hülye embereket? :((


1997. szeptember 18. - csütörtök, 23 óra 9 perc
Szia Rezső!
Jól felhúzott ez a kretén, pedig meg sem érdemli. Na mindegy, van még itt egy elvarratlan szálunk: a naturizmus és az ellenzékiség pikáns románca. Mesélj arról, amikor szép voltál és kívánatos és egy szál fügefalevélben bomlasztottátok a rendszert :)). Na jó, komolyan! Mástól is hallottam már, hogy a naturista mozgalom milyen komoly presszúrát váltott ki az akkori hatalomból, de nem igazán értem, hogy miért. Én ebből - koromnál fogva - kimaradtam, számomra a nudizás csak totális ellazulást és másodfokú fenéktáji égési sebeket jelent. Mit gondolsz, a tiltás a petyhüdt kádári szocializmus prüdériájának reakciója volt, vagy akartatok a meztelenséggel valamiféle politikai üzenetet közölni (szabadság, egyenlőség (???), testiség)? Esetleg a naturista strandokon - távol a poloskáktól, közel a fáraóhangyákhoz - effektív politikai szervezkedés, vagy legalábbis nyílt politizálás folyt, miközben az ügynököket száz méterről fel lehetett ismerni lúdtalpukról és ágyékuk elé tartott néma BRG magnójukról? Megannyi izgalmas kortörténeti kérdés! Mesélj arról, amikor rég volt!

Diolen Mobi


1997. szeptember 18. - csütörtök, 21 óra 20 perc
Hát kisapám, alásemírom, te idült here!
Addig amíg az én lakásomban, az én villanyommal, az én telefonvonalamon, az én telefonidőmön, az én monitoromon néhány gombnyomással
TE ideszemtelenkedsz, és ordenáré bunkóságokat üvöltözöl, addig tojok rád.

Ezt is kalkuláld bele.

Diolen Mobi


1997. szeptember 18. - csütörtök, 20 óra 41 perc
Vajda János: Egy abszolutizmust pártoló politikus kitörése

Mit nekem most a világnak / Fölmagzott politikája;
Országvilág-események / Viharszülte gombaágya!
Majmokat majmoljak én is? / Nojsz' egyéb se kellene!
Engemet nem tántorít meg / A világ forgószele.

Én törődjem új eszmékkel, / Melyeket nem taníték,
Melyeket a feledésnek / Földje tartott fogva nemrég,
És most holmi napszámosnép / Kikapálta föld alól.
S azt beszéli, hogy belőle / Az igazságnak lelke szól?

Hát hiszen csak hadd keressék / Azt a kedves igazságot!
Hisz talán megérdemelt már / Lelkem egy kis mulatságot.
Mondhatom, hogy ujjongatok, / Kedves egy konfekt nekem:
Magjával unatkozásom / Majd ellövöldözgetem.

Hiúságtok kártyavára / Az egész – mi sem több ennél;
S én, ki három csizmatalppal / Nagyobb vagyok az időnél,
Én törődjem még a földdel, / Midőn bírom az eget –
Ide no azt a pohár sört, / Még nem ittam eleget.
* * *

Figyelem! Figyelem! Olvírok és Olvírinák! :-)) Szolgálati közlemény!

1997. szeptember 18-án (azaz ma) kezdetét vette az első kaposvári SÖRFESZTIVÁL! Ilyen még nem volt!
40-féle sör, változatos programok. (URL-t sajna nem tudok idevésni a részletekről, pedig szerettem volna :-(( ). Ahogy a régi sláger mondja: „Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja hogy végigcsinálja..." Zárás szeptember 21-én.
(Hogy hogyan fogom én ezt végigkóstolni ?! :-)) Jelszó: ÖN DÖNT: ISZIK, VAGY VEDEL. (Taylor: Kösz!)

Egy lok(ál)patrióta: Heves Jeges
Ui.: 1. MÁSNAP találkozunk...:-))
2. Pirítós (15:26): Jól megmondtad! :-)) Jössz??? Na és a Többiek?
3. Lépes: Kösz az infot!


1997. szeptember 18. - csütörtök, 20 óra 3 perc
Szóval engedtessék meg, hogy felháborodjak. Most tudtam csak a mai napot rendesen végig olvasni. És nem csak az 5,10-es üzenet bosszant, hanem az is, hogy egész idáig, estig senkinek sem tűnt fel. Szóval, ha valakinek eddig volt problémája zsófival (illetve fordítva, ha valakivel problémája volt zsófinak), az én lennék. De profizmusát soha nem vonnám kétségbe, és nézetkülönbségünk dacára tiltakozom, hogy valaki így gúnyolódjon vele. (Mással se, de vele, mint hölggyel és az Internetto meghatározó egyéniségével különösen ne.) Ha problémád van alásemíró, ha vitakozni akarsz, ha vitatni akarsz valamit, kétlem, hogy zsófi kitérne előle. Így pedig csak szégyellheted magad.

CETLI! Mit írtál eddig ide?

Lépes fülig! Inkább az olvir kihagyásával folytatnám. Most miért nem találsz meg? Már itt is, és személyesen is elnézést kértem tőled tévedésemért, tehát, te érzelmileg érzéketlen, hányszor fogsz még visszatérni rá? Mértékegységnek pedig ajánlanám válaszaid hőfokát. Ahhoz képest én igazán langyosan és visszafogottan szoktam válaszolni.

üdv minden engem (is) gyűlölőnek
rezsűuhuragasztó


1997. szeptember 18. - csütörtök, 19 óra 53 perc
Dájcs,
bocs, itt is megismétllem:
A H nem a 8. betű. Még a német ABC-ben sem. 1.a 2.ä (Umlaut) 3.b ...
Tehát 88 nem egyenlő HH-val
Tamás


1997. szeptember 18. - csütörtök, 18 óra 39 perc
Kedves mogorva hangulatú OLVÍR Társaság (azaz OLVÍRTÁR)!

Az ősz jajongó, busongó hangulata beborította az OlvÍr-t? Mi történt itt, mióta nem jártam errefelé? Hovatűnt Hontalan a maga bozontos kedves-okosságával, hol van Ofélia bájos szeretete? Hol vannak a mosolyok és hol a nagyívű gondolatok? TREX, még jó hogy néha verselsz, bár mostanság egyre kevesebbet... Rezső, Trebitsch mi törpént??
Nagy magyar búbánat és örök viszály telepedett be ide is? Kár...
Mivel optimista vagyok (nem azért mert semmiben sem hiszek, hanem azért, mert mindent lehetségesnek tartok) bízakodva fogok újra+újra benézni ide.
Addigis minden szépésjótkívánok:
Fuhur


1997. szeptember 18. - csütörtök, 16 óra 37 perc
Dajcs!
1. A "rühell" szóban az l hosszan írandó, tehát -ll-.
2. Hol van itt nagyképű kopasz faszi? Képes írást eddig itt még nem láttam?
Egy nem nagyképű, aki nem kopasz


1997. szeptember 18. - csütörtök, 15 óra 44 perc
Jajj, mi van itt?!!! Mindenki kiment a hóra?! És engem kihagytatok?!!! Hát így lehet rátok számítani??? Egyesek Rezsőt b@sztatják noname, mások a T.Igazgatóságot.
Aztán megint mások a noname-eket b@sztatják nickname-esítve.
De kérdem én: mikor jönnek azok az új generációs b@sztatók, akik az ősb@sztatókat b@sztató neob@sztatókat b@sztatják?
Van egy ötletem, hogyan lehetne mindenkivel egycsapásra kitolni, de rettenetesen!
Először is három csapatra kellene oszlani (mongyuk: Ősb@sztatók, Neob@sztatók, The New Generation of B@sztatók).
Aztán az egyik csapat lefogja a másik csapat tagjait, a harmadik pedig lyól kinyalja a lefogottak seggét. De olyan fényesre, hogy meglássa magát benne! Aztán forgás! Ezzel rövidre tudnánk zárni dolgot.
És végre mindenki nagyon lyól érezné
a másikat.
Pirítós (reanimátor)

St. Paul
Te mondd, neked már a születésed előtt elkezdték a szentté avatási procedúrádat, hogy már most St. vagy? Csak azért kérdem, mert úgy hallottam, lyó hosszú ideig tart egy ilyen St.Paullá avatási cucc.
Ott van pl. Szent Imetál, a Júlia magazin főszerkesztők patrónusa, akinek avatási szertartása hosszó évtizedek óta mindig meghiúsul,
mert érzelgősségbe fullad.
Üdv,
Pirítós1997. szeptember 18. - csütörtök, 15 óra 26 perc
Mindig is rüheltem a nagyképü kopasz faszikat.
Dajcs.


1997. szeptember 18. - csütörtök, 15 óra 5 perc
Kedves Rezső !!

Én nem rég vagyok az olvirban.
Elolvastam néhány irást,és ezért irtam ami eszembe jutott.
Várom észrevételed !
CENTI


1997. szeptember 18. - csütörtök, 14 óra 7 perc
Kis Hercegem-Vujityka!
Kapsz egy jó nagy képeslapot szülinapodra, mást nem!Ja:Nem jól jár az órád? Hajnali 4 óra elment éjfélnek is! Egy igazi, GERINCES, jó barát vagy.Csak ne keverd ennyire a ...
Köszike: nelly@


1997. szeptember 18. - csütörtök, 14 óra 1 perc
Üdv Néktek Rezsőgyűlölők!

Nézzetek el a következő címre:
http://www.geocities.com/SouthBeach/Palms/8274/

ne-báncsátok-szegény-rezsőt


1997. szeptember 18. - csütörtök, 14 óra 1 perc
Álneves !
Igazad van, örülök, hogy megfogalmaztad, amit még nem sokan tettek idáig.
Hozzátenném, hogy nem csak a jobboldaliakat teremtik itt le, hanem a baloldaliakat is!
Ha így nézem akkor kiegyensulyozódik a dolog.
Lásd Leninfiú , V. Lenin, Engels eseteket, bár van aki nem nézetei miatt választott ilyen aláírást, hanem csak a hecc kedvéért.
Kaptak is eleget. Hideget meleget.

Miért írtad amit írtál, mit akartál elérni?
Itt már úgysem változik meg semmi !

St. Paul
Ami csak részben álnév. Szent vagyok, micsinájjak? :)))


1997. szeptember 18. - csütörtök, 13 óra 4 perc
Mi van itt?
?
?
?

Kedves Borsalino!

Egyet kell értenem veled.
Egy jó tanács:
Olyen karakterek közé, hogy <> ne írj semmit, mert ezek közé a html formátum parancsai kerülnek, így amit ide írsz, az automatice láthatatlanná válik, akár értelmes parancs, akár nem. (Erről már egyszer én is elfeledkeztem a 7?-ben, utána elég érdekesen nézett ki, amit írtam. ;)
Az idizőjelet (") a következő karaktersorozat beírásával biztosan előállíthatod: &quot;.
Sok sikert!
:)

TREX


1997. szeptember 18. - csütörtök, 12 óra 11 perc
NetAddress is in scheduled downtime until 04:00 MDT.
Please try again later. Thank you for your patience.
Stay tuned! Great things are happening at NetAddress!


1997. szeptember 18. - csütörtök, 12 óra 1 perc
RezsőUHUfőbagoly,

kissé pihentebben, még pár szót felvetésedhez, melynek 2ségkívül filozófiai jelentősége (is) van.

"Rólam konkrétan tudható, hogy ki vagyok. Jószerével rólad is."
Jószerével. Ahha. Akkor nem tökpontosan. Bicigli méd a címemet is közölte. Én viszont mán rég keresem a pikcsörszödet, de nem lelem. Hun van? Az enyimet még talán nem tüntette al Matula és a NAPALM. De hol a NAPALM és hol van Matula?

" A többség viszont az álneves, "virtuális személy" utat választotta."
Na és? Én is álneves vagyok. Te is. Sőt. Mint tudod, az Új Siposban ülve álatalában kecsegét falatozva +1 álnevet is magamra szoktam akasztani és TorzonBorz-ként +jelenek a főszakács Internetes recept-bookmarkját felhasználva (egy óvatlan pillanatban).

Más kérdés, hogy egyes esetekben viszont igencsak meglepődöm, mikor saját nick-emmel találkozom az Olvírban és/vagy a Peccóban....

"Tehát más a hatása egy megjegyzésnek. Azt hiszem nem túl, hanem talán alá is becsülöm az Internettó olvír jelentőségét."
Persze. Csak mongyad + miben áll a jelentősége? Utána tárgyalhatunk. Ugyanis ha ennyire felismered a jelentőségét, milyen alapon írtál be akkora egetverő baromságot, hogy én a volt kormányunk magasrangú tisztségviselője voltam?
Mongyad már meg RezsőUHU: ha engem valaki tényleg ismer, aztán elolvassa ezt a bődlit, hogy fogadja el egyéb, esetlegesen valamivel még így-úgy alá is támasztott egyéb okfejtéseidet? Esetleg aszongya: vajon ennek is annyi igazságtartalma vagyon, mint a Lépesméz kormányzóságának?
Nos ennyit a komolykodásodról. Elébb nézzed meg miket irogacc másokról, akik itt szerepelnek, utána gondolkodj el. Mert egy-két hasonló mellétrafálással qrvagyorsan hitelét veszti az ember.
Amit Engelsnek irogattál, az meg már tényleg fura volt. Elhiszem, hogy valami dac, sértettség dógozik(ott) benned, de ilyemkor szép nagyot kell sétálni a hegyek között, a tasztatúrát meg otthonfeledni.

"Korántsem csak játék ez. De játék is."
Jó, de mi még? Költséges játék OK. Bár vannak akiket azért fizetnek, hogy ezt jáccák, és ahogy valahol olvastam, tán Álnevesnél - aki igen jól fogalmazott, szeretem is Álnevest -, van ám prvokácijó is. Biza. Te meg ugrasz.
Minek?

Lépesméz

PS.: Fuszek, hol vagy? Tényleg hiányzol kislány. Pisi prású. (Utóbbi mondat oroszul szándékozódott írnódni, kéretik a Cenz Urát, haggya mán a fenébe idebenn: "hátha" érti a Fuszek)


1997. szeptember 18. - csütörtök, 11 óra 56 perc
Kedves Álneves!
Szívemből beszélt. Teljesen egyetértek Őnnel, csakhogy itt elsősorban fiatalok leveleznek egymással és ha hallott fiatalokat egymásközött beszélgetni, akkor ne tessék csodálkozni. Tessék szíves megfigyelni, hogy milyen reakciót fog kiváltani ez a kis írás, mert hisz ez is provokáció.
Mély tisztelettel
én
aki eddig csak a 7?-be írt.


1997. szeptember 18. - csütörtök, 11 óra 23 perc
Szomorú nap ez a mai, nekünk liberális hálórágóknak...
Újra megjelent a Demokrata...
Meg a Netanyjahúú sem jön Budapestre...

Mi jön még ?

Netchewer Libero


1997. szeptember 18. - csütörtök, 9 óra 33 perc
Elolvasom a 7?-t, a Demszky-interjút, az Olvir korábbi írásait és elfog a hányinger.
Merre van az a másik beszélgetőhely ?
-libegő-


1997. szeptember 18. - csütörtök, 9 óra 6 perc
Tudomásul veszem, hogy amikor elmegyek valahova, házinénivel, háziúrral, vendéglátóval találkozom (hacsak nem betörőként jelenek meg, ami nem szokásom ;), ez egyúttal azt is jelenti, hogy a háziak által elfogadott és tartott szokásokat, szabályokat én magam is betartom.
Mikor ide - vagy a 7?- be - időnként benéztem, természetesen igyekeztem fentieknek megfelelően viselkedni, vagyis az itteni szokások szerint levelezni:
a. jeligés aláírások vannak
b. tegeződni divat
c. 7?- ben a 7?- ről kell írni
d. az általam jónak tartott dolgokat, embereket, ideákat, ideológiát, vallást stb védeni, ha valaki azt támadja (ahogy mások a magukét védik), vagy a magaméról írni, vagyis politikailag semlegesek ezek a helyek
e. mindezt emberi hangon, káromkodások, durvaság, sértegetés nélkül kell "elkövetni"
Mit tapasztaltam ezek után?
a. állandóan azért ostoroznak levelezőket, mert nem adnak nick- et, nem a saját nevüket írják alá stb. (Egyik gyöngyszem egy "bela" - így kisbetűvel - nevű "levelező" volt, aki útszéli hangon átkozott ki valakit, aki álnevet írt a véleménye alá)
b. a tegeződés szép és jó, közvetlen dolog, beszélgetőknek könnyítés, de az említett két fórumban annak leginkább kocsmai változata az anyázás van jelen, azt könnyíti meg (milyen furcsa is volna: ön egy büdös patkány, stb.)Csak ezért azonban nem érdemes tegeződni
c. a 7? - ben mindenről szokás írni, leginkább a hétkérdésről nem: személyes ellenszenvek, politikai ellentétek, szerkesztői magyarázatok, ledorongolások stb. követik egymást
d. konzervatív, katolikus, jobboldali - ezek elkötelezettségem alapelvei Mit látok: minden vulgáris szöveg, minden ordenáré káromkodás megmaradhat, "átjön", a hozzám hasonlók - rulez, vagy mit is szoktatok írni. Ennek a d. pontomnak a bezezető szavai is szitokszavak. Itt ezeket nem lehet védeni, ha valaki megpróbál ilyen hangot megütni, és "át is jön", azt elementáris erejű támadások érik. Az ilyen üzenetekből is bekerülhet azonban az amelyik színvonaltalan, bunkó, alpári. Gyaníthatóan azért, hogy még nagyobbat lehessen rajta ütni... Gyanítható, hogy némelyik ilyen üzenet provokatív céllal készül, eleve... Vagyis politikailag nem semleges levelező rovatok ezek: a szocialista, liberális maradhat, a többi nem
e. emberi hang... olyan "sértések esnek itten" (elnézést a képzavarért), hogy egy korcsmában már kések kerülnének elő miattuk

Kérdésem ezek után: milyen szabályok vannak tkp. ezeken a levelező fórumokon?
a. mehet- e jeligés írás, vagy csak újraoltási bizonyítvány számával érvényes?
b. tegeződés csak az anyázás miatt van?
c. 7?- ben hány kérdés? (csak az adott, vagy más is?)
d. pártatlan, vagy szociális, liberális fórumok- e ezek
e. káromkodni pedig nem szabad, bár ez nem kérdés, javaslat, de kérdezhetem is: miért szabad káromkodni?
Kedves Szerkesztő Hölgyem (nem a 7?- ben írok, de gondolom eljut Önhöz), Uram: válaszolnának-e kioktatás és arrogancia nélkül (sajnos, gyakori stíl Önöknél) kérdéseimre, + arra, hol van az Önök toleranciahatára, milyen alapon cenzúráznak?
Mivel az a. szabályt létezőnek érzem, álnevet írok:
Álneves1997. szeptember 18. - csütörtök, 9 óra 6 perc
Vigyázat!
Alá sem irom nem egyenlő alásemirom-mal!
Alá sem irom.


1997. szeptember 18. - csütörtök, 7 óra 58 perc
Bonifáccal egyetértek !
A Demokrata elég vegyes volt. Mindenféle pártállású emberek írtak oda, és is csodálkoztam, hogy még Rezső is irogat oda. Dehát mit is csodálkozunk, Rezső Lezsákkal is...
bela


1997. szeptember 18. - csütörtök, 7 óra 44 perc
Azértsemiromalá!

Hahahahaha! Ezért ez humorban sem semmi! (csüt. 5:10) (Ez közlendő?)
Látom nem olvastad, amit Neked írtam szerda 13:6 -kor a fogatlan provokátor kapcsán. A kutya nem vonta kétségbe senki elidegeníthetetlen jogát ahhoz, hogy saját billentyűit úgy ütögesse, ahogy akarja! De a T.Ig. publikált bizonyos szabályokat, amit v. elfogadok, s akkor minden rendben, v. nem, s akkor keresek olyan helyet, amelynek szabályai nekem tetszőek. Lehet természetesen vitatni a szabályok értelmezését, alkalmazásának helyességét, mint többen is tették tegnap óta oly módon, hogy arról véleményt tudok alkotni! De ahhoz gondolatok, vélemények kellenek!

Mogorva Kedves!

Ne sértegessed mán a patkányokat :)) A NyA biztos azé vette ki :)))))! Azok intelligencs lények, meg ötletesek, meg az atomot is túl fogják élni!

Én is remélem, hogy Mogorva és MuzX és TREX választ kap kedves NyIg!

A névtelenségről annyit, hogy én nem vagyok olyan közismert, hogy bárkinek bármit kellene, hogy mondjon a nevem, ezért nem is használom, csak a monogramomat, viszont többekkel váltottam már e-mailt, ahol természetesen azonosítottam magamat.

Üdv
NyZ


1997. szeptember 18. - csütörtök, 6 óra 41 perc
RezsőUHU,
nem hinném, hogy "túlteszek" rajtad érzékenységben, bár ennek pontos mérőszámát egyelőre nem ismerem. Tapsgépről már hallottam, könnycsatorna áramlássabességmérőről még nem.
Emlékeztetnélek, hogy az egyik legnagyobb sértés "ismert" személyem felé akkor hangzott el itt, mikor bejelentetted, hogy én az előző kormány magasrangú tisztségviselője voltam (Igaz, egyesek szerint Hadvezér is).
Lapozz vissza, reakciómat elemerve revideáld álláspontodat.
Lépesméz


1997. szeptember 18. - csütörtök, 6 óra 32 perc
HOGY JUTOK BE A PRESSZOBA?
EGY HAZAJATOL MESSZE BUSULO KURUC.
(AZ OLVIR/INDEX.HTML CIMROL AZ INTERNETTO PRESSZORA KATTINTVA CSAK NAGY SZURKE SEMMI JON.


1997. szeptember 18. - csütörtök, 5 óra 48 perc
HOGY JUTOK BE A PRESSZOBA?
EGY HAZAJATOL MESSZE BUSULO KURUC.


1997. szeptember 18. - csütörtök, 5 óra 45 perc

Szóval: egyéb közlendőim.

Belenéztem egymilliószor az elmúlt hetek hétkérdés-válaszaiba, és
semmilyen tekintetben nem gyengült az a százezer éves meggyőződésem,
hogy így nem érdemes tematikus vitarovatot csinálni, sőt.
Levelezőlistákon, olvír-típusú beszélgetőhelyeken mindenki tízmillió évig
arról beszél, amiről akar, és azt és úgy szid egymilliárd évig, akit és ahogy
akar - meg amit a többiek hárman megengednek neki. Itt nem. Amíg
én csinálom a hétésfélkérdést, szeretném megtartani értelmes
vitatkozóhelynek. Ahol emberek nyolcszázezer véleményt cserélnek őket
érdeklő egymillió kérdésekről, általában használják az agyukat - ki-ki
annyit, amennyi van neki, ezen nem kívánok változtatni :)))))) -, (haha)
sőt, le is teremtik egymást naonta százezerszer - de nem azzal foglalkoznak, hogy
egyéb mondandó hiányában a másikat milliószor sértegetik, és a
másik személyének (nem véleményének!) a minősítését vagy
a saját agyukból előrángatott billiónyi monomániát tekintik
önkényesen hétkérdésnek. Az egyéb szabályokat most nem
adom elő huszonhatodszorraanágyzeten, majd fönt lesznek - ha minden
igaz, októbertől 423-tól, amikorra Keki átalakítja a hétkérdés
szerkesztői rendszerét. Az átalakítást én kértem kátszázötvenezerszer: minthogy
többször bebizonyosodott, hogy se szép szó, se kérés, se
meggyőzés, se az nem használ, ha százasával kiszedem a
nem ide való üzeneteket, szeretném eleve kiszűrni azokat a
megrögzött üzengetőket, akik rendszeresen és a vitatkozni
vágyó többség számára ellenszenves módon ellehetetlenítik k˙tbilliószor a
rovat működését. Természetesen csak akkor marad ki az
üzenetük, ha tovább folytatják ezeráves áldásos tevékenységüket. A
kérdéshez és mások véleményéhez továbbra is bármikor
hozzászólhatnak egyszer egy évben. Erről nem szeretnék vitát nyitni, a dolgot
már megbeszéltük ezerszer+2milliószor, iszonyú demokratikusan, csak
hát semmiféle vita nem változtatott a helyzeten. Márpedig
azok ellen, akik konzekvensen ellehetetlenítik ötszázezerszer azt a helyet,
amelyet mások jóhiszeműen egymilliö éve használnak vagy használni
akarnak, védekezni kell, és én fogok is százezres nyelvcsapásokkal. És csak
megismételhetem ötszázezredszer: szerencsére iszonyú nagy a választék
internetes beszélgetőhelyekben, úgyhogy akinek a hétkérdés, nyolckérdés, kilenckérdés, tizkérdés
szerkesztési szempontjai nem felelnek meg, ezer x 2490875290348720934702938475092837248 másik
véleménynyilvánításra kialakított fórumot talál helyette.
Készen lesz a zsák is, a hétkérdés-javaslatok
összegyűjtésére és a szavazásra, és valamikor októberben -
ez a tervezett egyéb szerdai interjúk függvénye - felkérem az
első vendégszerkesztőt is.
Azt hiszem, nem felejtettem el semmit százezredszer, se jót, se rosszat.
Ha pedig valakinek lenyelhetetlen mondandója van, írjon a
címemre, mert ismétlem: a hétkérdésben erről nem lesz vita.
zs.

Hát Kisanyám!
Addig amíg az én lakásomban, az én villanyommal, az én telefonvonalamon, az én telefon idömön, az én monitoromon néhány gombnyomással ideszemtelenkedtek, addig az én billentyüimet olyan sorrendben nyomom meg ahogy nekem tetszik.
Ezt is kalkuláljátok bele.
Ti pedig úgy húztok ki ahogy akartok, akkor is cenzura lesz a vége.
Nagyszájú véleményetek pedig nem
érdekel.
aláseirom


1997. szeptember 18. - csütörtök, 5 óra 10 perc
Kaptam az utóbbi napokban két provokatív felszólítást. Az egyiket CENTI, a másikat Bonifác jegyezte. Elnézést kell tőlük (tőle?) kérnem, mert most nem érek rá. Ugyanis bármilyen meglepő, de szeretnék mind a kettőre válaszolni. Annak ellenére, hogy a szövegből, és abból, hogy nekem címezték egyértelmű, hogy nem véletlenül az olvírba "beesett" új fiúkról van szó. Bár sajnálom, hogy még korábbi nickname-jüket (jól írtam, Trixie?) sem vállalják, de a felvetett téma megér egy misét. Különösen Bonifácé. Mert nem biztos, hogy az ő készülékében van a hiba...
Ezzel összefüggésben majd Muzx korábbi megjegyzésére is ezeretnék reagálni.
De sajnos hosszú lesz...

Még egy dolgot el kell mondanom, én szóltam tegnap este a szerkesztőségnek, hogy vegyenek ki egy konkrét névvel leírt fasizsta személyt dicsőítő mondatot. Ezt le is írtam az olvirba, de ez az üzenet is a "tisztogatás" áladozata lett. Az erről kibontkozott vitára reflektálandó - úgy érzem - oly egyértelmű lehet mindenki számára a véleményem, hogy le sem írom.

Füligmézes Lépes Jimmy! Egy dologról ne feledkezz meg. Rólam konkrétan tudható, hogy ki vagyok. Jószerével rólad is. A többség viszont az álneves, "virtuális személy" utat választotta. Tehát más a hatása egy megjegyzésnek. Azt hiszem nem túl, hanem talán alá is becsülöm az Internettó olvír jelentőségét. Korántsem csak játék ez. De játék is.
Amikor a Te érzékenységedről írtam arra a heves reagálásaidra gondoltam, amelyeket olvastam. Ebben, valószínűleg túlteszel rajtam.

Trebitsch! Te mint nagy egyeztető és kompromisszum kieröltető. Nem tudnád Hontalant visszacsalni? Én már elkezdtem vele valmi ilyesmit. Talán nem lehetetlen.

üdv rezső


1997. szeptember 18. - csütörtök, 2 óra 17 perc
Most találtam:
http://www.parachat.com/
Ingyen csinálhatsz a weboldaladra beszélgetőhelyet néhány sor html kód befűzésével. A "presszójuk" profi és gyors. Nem mintha én csinálnék egyet, de talán valakit érdekel.
HoD


1997. szeptember 18. - csütörtök, 0 óra 21 perc
Izé...most akor mi van? Vissza a jövőbe? Vagy valaki lementette a fórumot, aztán anticenzurál?
Ezt a tisztet hagyuk meg annak akit illet, szerintem. Merhogy udvariatlanság. Amit kivettek, azt kivették. Különben is, hogy jáccam így a mártír szerepét? :))

Mogorva


1997. szeptember 17. - szerda, 23 óra 7 perc
Re: szerda 1 ora 12 perc Mogorva
Ugy latom ez az uccso ertelmes uzenet:-).
Robinnal jo volt az "Ebredesek" is, ha emlekszel ra, par eve, deNiro rulez szintugy.
Ujsagok elkapattak magukat, kiralyno lemondasa nem kerul-kerult erdemben szoban. Maximum azt a lehetoseget targyalgatjak, hogy ha majd az idok vegezeten kiralyno eltavozik (es ez jocskan odebb van, a mamaja is virgonc meg), Charlie boy kovesse-e, vagy mindjart a fia (kikopott Diana), vagy senkise. Epp most elemezgettek a TVben, hogy annak idejen az a kiralyjelolt (Edward, nem a fakolovas, hanem aki az amerikai no kedviert lemondott a tronrol), ugyeben a donto szo az akkori miniszterelnoke volt, es az egesz ugy egy mubotrany volt mert igy tudtak megszabadulni egy tulaktiv pasingertol, aki tenyleg kiralykodni akart volna.

Pom pom,
ugyes dolgok a takeaway kajaldak, kinai vagy indiai etelt szabvanyos aluminium talcakon a kezedbe nyomnak, oszt hazaviszed vagy megeszed a parkban. Ezeknel nehany fontert (3-6) lehet kajalni kulonleges kajabol, javasolnek egy "chicken korma"-t vagy "lamb passanda"-t. Brit teruleten az indiai kajanak nagy hagyomanya van, de ha beulsz, nehezen uszod meg 10-15 font alatt (igaz annak meg hangulata van)
[lasd meg mi a baj a holdbeli etteremmel?
Jo a kaja, de nincs levegoje]

bubu

1997. szeptember 17. - szerda, 22 óra 6 perc
Fekete=Fehér=Sárga=Kék=Piros=Barna=Zöld
Nô=Férfi
Proton=Elektron=Neutron
Igaz=Hamis=Mindegy
Horn=Csurka=Thürmer=Torgyán=Giczy=Kuncze=.....

Te=Ô=Mi=Ti=Ki???


Gyáva, bunkó, kisstílű, korlátolt, aljas, személyiségzavaros, olvirbeirogató seggdugasz= Túl Sok(k)!!!!

kedd, 6 óra 26 perc, kedd, 9 óra 18 perc
Te kis mikroagyú háttérzaj, te digitális ganajtúró, te netpiszok cselekedj valami értelmeset és hasznosat is
életedben, ha már így belejöttél az egyenletekbe, jól tennéd, ha minden határon túl konvergálnál a zérushoz,
neked még elérni se lesz nehéz, közelítôleg úgyis egyenlô vagy vele! Bár attól félek, teljesen hiába írom ezt,
a kötôszavakon kívül mást meg se értesz belôle....

MuzX

1997. szeptember 16. - kedd, 21 óra 35 perc


1997. szeptember 17. - szerda, 21 óra 39 perc
“Patkányka” kis rágcsálóm!

Borsalino keresztapu találó nevet adott neked!
Ezennel ünnepélyesen visszavonom irányodba tett indítványom, miszerint mennyémán a nénikédbe! Tudod:
1997. szeptember 15. - hétfő, 13 óra 31 perc-kor, amit te valószínűleg észre sem vettél, mert szerintem
olvasni (meg viselkedni) még nem tanítottak meg csak írni.
Mennyé inkább a csatornába, a patkányok oda valók!

Azt meg ne akard mán megszabni, kit olvassak az olvírban, mert ehhez te még igen süldő vagy.
Ha választanom kell Rezső néha monumentális okfejtése és a te qrva unalmas baromságod között, akkor ha
megengeded rád nem pazarolnám a sávszélességet. Majd ha lesz mondanivalód meg legalább álneved, akkor
rabold az időmet kis patkányom.

Addig is irány-surány. A csatona lenn van, csak hogy el ne téveszd az irányt. Ja és a antirezso@hotmail.com
postaláda megszünt. Hogy lehet?


Mogorva

Ps.: a többiektől elnézést az időrablásért, de a patkányok cukkolása a hobbim.
:)


1997. szeptember 16. - kedd, 20 óra 30 perc


1997. szeptember 17. - szerda, 21 óra 37 perc
Hi, everybody! (Hát ez nem lesz rövid :-))
Úgy látom nagyon borús a hangulat errefelé, úgyhogy most valóra váltom egy régebbi fenyegetésemet és közzéteszek egy MÁKOS RECIPÉT, hangulatjavító gyanánt (tudvalevően a mák tartalmaz némi kis kábszert, de azért remélem nem lesz cenzúrázva :-)). Úgy közlöm, ahogy a „szerző" ledikálta:

Tészta: 15 dkg Ráma, 20 dkg liszt, só, 1 tojás sárgája, 4 kanál tejföl. Ezeket összegyúrjuk, hűtóben 1 órát pihentetjük.
Töltelék: 40 dkg darált mákot egy pohárnyi (bögre) tejjel (kb. 2.5-3 dl) 1 vaniliás cukorral felfőzni (leragad a lábos aljára). 30 dkg cukrot 3 tojássárgájával, 5dkg Rámával kikeverni. A még meleg mákkal összekeverjük és végül a tojások felvert habját hozzákeverjük. (Először kicsit folyik.)
A tésztát kétfelé vesszük. Tepsi méretre sodorjuk (gáztepsi), belerakjuk. A tölteléket ráönteni, elkenni és beborítani a tészta másik felével. Megsütjük (világosra).

Ajánlom valamennyi mákimádónak, ennél mákosabb mákost még nem ettem! (Na jó: Ofélia mákos tortáját még nem kóstoltam, pedig a mondás szerint: A puding próbálja az evést. :-))

Kedves Mogorva!
Örülök hogy mégsem vagy olyan mogorva.:-)) Tudtam, hogy félszavakból is megértjük egymást. :-)) Fisherkinget a hétvégén igyekszem megnézni, ha lesz időm (de előbb-utóbb mindenképpen). Addig is: láttad a Robert Redford rendezte Folyó szeli ketté c. filmet Brad Pittel, vagy a Szenvedélyek viharában-t? (Utóbbi most megy az ÉDZS-BI-O-n, én videon láttam anno.) Nekem mindkettő nagyon tetszett. (DD: sorry, az angol címüket nem tudom, de asszem Te nem vagy nagy mozirajongó.)

Végül egy vers, mindegykinek (nem rövid, viszont hosszú és egy kicsit kapcsolódik a recepthez):
Tóth Árpád: ARANY–BIKA KESERGŐ

Az én bús ajkamról / Haj, csak csupa jaj száll! / S mint a pici hajszál / Abba a levesbe,
Amit nálam főznek, / Úgy lóg bajszom éppen / Sós, bús levesében / A lecsurgó könnynek...

Arany–Bika–Boci, / Boci–boci tarka, / De megdöfött engem / Arany–Bika szarva.
Százezer forintom / Alig gyűl egy évben, / S százezer irígyem / Alig enged élnem.

Százezer forintom / Zsebre sodorintom, / S könnyes szemmel nézek / A jövő elébe,
Könnyes szemmel lépek / A nálam étkező / Pasasok belébe.

Pasasok, pasasok, / Fene a hasatok, / Zsebrerakom összes / Bankótok s vasatok,
S ti ennek fejében / Enni kivánnátok? / Banketten dőzsölni? / – Verjen meg az átok.

Csekély ötven kroncsi / Nálam egy teríték, / Ilyen piti pénzért / Vajjon mit terítnék?
Ha ezen tűnődöm, / Kiver a veríték, / Pedig már sok jeles / Menüt sikeríték.

Könnyeimből főztem / Levest, ah, mily étek! / Gyér hajszálaimból / Garniroztam bőven,
S nem kellett tinéktek!

Saját cipőm talpát / Szűz–sültté pirítám, / Ó fehérneműim / Fazékba borítám,
S laskává metéltem, / – Mégse kellett néktek, / Nem értem, nem értem...

Őseimről maradt / Bidermájer rétest, / Hűt, sziklaszilárdat, / Csaknem ezerévest
Különös kegyképpen / Raktam elibétek, / Ha még ez sem ízlett, / Mifenét ennétek?

Ajjajjaj, hajjajjaj, / Brühü–brühü, ávé, / Aztán még hátra van / A fekete kávé,
Suviksszal színezem, / Kőporral ízezem, / S zamatosításul / Könnyemmel vizezem.

Nem birom sokáig, / Boci–boci tarka, / Ne bökdössön engem / Arany–Bika szarva,
Nyomorult százezer / Forintos üzletek, / Maholnap itthagylak, / Brühühü, bennetek...

Eldobom magamtól / Ezt a cudar éltet, / Brühühü, bemegyek / Konyhámba, s beveszek
Egy mákos metéltet... / Ajjajjaj, hajjajjaj, / Utolsó itélet!


No azért még nem ilyen súlyos a helyzet...:-))
Heves Jeges


1997. szeptember 17. - szerda, 20 óra 53 perc
TREX!

A francba. Másodszor sem sikerült. Azt hiszem
a jobbra-balra nyilakkal van a baj, azok keverik
meg. De nem találom az idézöjelet.
Tehát harmadszor, röviden:

Azt javasoltam a nick nélkül levelezőnek,
hogy a használja a ‘Patkányka’ nevet.
Ezért vette ki Nyírö András.

Nyírő András szerint ‘patkánynak’
minősíteni valakit *nem* szalonképes, míg
nick nélkül utálkozást szítani valaki iránt,
azt ‘hülyének’ (15:49), ‘elmebetegnek’ (15:32),
‘kurva unalmasnak’ (15:14) nevezni viszont
elfogadható.
Erre irtam, hogy, ez nem ízlésbeli differencia!

Akkor mára elég is volt belőlem. Remélem
ez már olvashatóan átmegy.
Logoff.

Borsalino


1997. szeptember 17. - szerda, 20 óra 0 perc
Kedves Ny. A.!

Mi abban a szalonképtelen, hogy valakit a viselkedéséhez méltó néven nevezünk, főleg ha még be sem mutatkozik, és úgy gyalázkodik?
Csak érdeklődésképpen teszem fel eme költői kérdést, hisz választ valószínűleg úgysem kapok. Bár ha vannak érveid, azon felül, hogy mivel
ITT TE VAGY A HÁZIGAZDA, ezért a Te szabályaid az irányadók (ami mongyuk igaz, mellesleg), aztán ezek alapján aztat hajítod ki akinek nem teccik a pofája, hát ez előtt az érv előtt meg kell hajolnom. Hasonlít a régi szép időkre, mitmongyak.
Csak ez a műbalhé nem kéne, mer hánynom kell tőle. Ez itt nem Piroska pöttyös mese- és kifestőkönyve, hanem felnőtt emberek (akik ugyan nem mindig ekkép viselkednek) kötetlen társalgóhelye.
Ha a patkányozástól gyomorhurutot kaptál, igen erősen javaslom, hogy vedd a fáradságot és olvasgasd végig a fórumot.
Különös tekintettel enyhén elmebeteg olvírtársunk gyalázkodó, qrvára szalonképes üzeneteire.
Pl.

1997. szeptember 16. - kedd, 15 óra 49 perc
1997. szeptember 16. - kedd, 15 óra 32 perc
1997. szeptember 16. - kedd, 15 óra 14 perc
1997. szeptember 16. - kedd, 12 óra 35
1997. szeptember 15. - hétfő, 11 óra 34 perc


Egy úgymond jobb étteremben ilyen elmebetegnek titulálásért már ütnek. Mint tanult kollégám megjegyezte volt.

Ezért hát határozottan tiltakozom, hogy abszolút kedves hangvételű, majdhogynem barátságos kérésemet, eme elmebetegségéről határozott tanúbizonyságot tévő sorstársunkhoz, miszerint lehetőleg ne fárasszon már a gusztustalankodásával, egyszerűen kicenzúrázd!!!!!
Akkor tedd, ha majd azt mondom, hogy a jó ***** ******** az idejét rabold te ***** ****, mert különben ********** a ***** *******!
Míg igyekszem szalonképes lenni, megkérnélek, hogy demokratikus elbírálás tárgyát képezze az olvír faragása!! Irgum-burgum.
Hisz ez egy nyilános fórum. Ha tévednék bátran javíts ki. Ha zárt fórumot akartok arra is vannak megoldások, elég könnyen kivitelezhetők.
Ezeknek a nyílt fórumoknak a varázsa (és persze veszélye) éppen az anonimitás és a viszonylagos!!!
szabadosság. Amibe azért, szerintem a négylábú rágcsálóként viselkedő olvasótársak leteremtése még belefér. Védje meg magát, ha akarja, bár erre úgysem volt még precedens. Ehhez már értelem is kellene.
Ha előírod, hogy csak személyi igazolvány számmal, adószámmal, lakcímmel írhat ide bárki, ezek a dolgok nem fordulnak elő. Addig azonban...
A cenzúrától még nem lesz senki kultúráltabb.
EZ A FÓRUM SEM, és a 7? SEM. MAXIMUM FOGHÍJAS.
Ha végül csak 2 ember fog idejárni Piroska kalandjait a kisvakondokkal a zöld mezőn olvasni, hetente kétszer, hát nem nagy jövőt jósolok ennek az egyébként igen nagyszerű helynek.

Figyelmeztetés!!
Rá fogok szokni, hogy ahányszor belenézek a fórumokba, minden alkalommal lementem. Ugyanígy az üzeneteket, mert nem szeretek többször dolgozni mint muszály. Ha pedig igazam van nem hagyom magam terrorizálni, maximum meggyőzni. A kettő nem ugyanaz. Méghogy a nagy testvér figyel! Hogyisne.


Mogorva (most tényleg)

PS:
Az még nem mentség, hogy kiírom a hátamra, hogy akinek nem teccik a pofája, hát kiverem a fogát!
Nem indok, hogy előre szóltam.

Emailt pedig csak ezt tudom adni, mert ezt ÉN MONDOM, nem pedig a cég ahol dolgozom, sorry.
mogorva@usa.net

Ja és DD-nek igaza van! :)
Gyanús, hogy éppen ezek az üzenetek tűntek le.
Nehogy mán meglássa a NAGY EMBER? Még majd azthiszi, hogy hülyéskedni járunk ide. Asztán akkó mi van?


1997. szeptember 17. - szerda, 19 óra 25 perc
Aki azt hiszi, hogy 2002-töl másképp lesz:

http://www.nepszabadsag.hu/Redakcio/Doc.asp?SID=1&IID=603&CID=20&AID=16896

Egy részlet:

"Hogyan lesz tényleges szolgáltatási verseny, ha az egyetlen országos távközlési hálózat a Matáv tulajdonában van?

–A versenynek nem feltétele a párhuzamos infrastruktúrák kiépítése. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a magas költségek miatt ezt általában nem csinálják. A verseny a szolgáltatások piacán indul meg. Az infrastruktúrát a tulajdonostól, jelen esetben a Matávtól bérlik a szolgáltatók."

Ismerős? Van olyan benzinkút, amelyiknél akár 1 forinttal is olcsóbb a benzin. Ez átlagos autó esetén kb. 40 Ft. tele tankolásnál.

Pepinke


1997. szeptember 17. - szerda, 18 óra 41 perc
TREX!

Az előbb hiányosan ment át. Akkor újra.
Rövid, kétsoros szövegemben az javasoltam
a nick nélkül levelezőnek, hogy a továbbiakban
használja a >PatkánykaPatkánykapatkánynakhülyénekelmebetegnekkurva unalmasnak< (15:14) nevezni viszont
elfogadható.
TREX, ez nem ízlésbeli differencia!

Tartok töle, hogy Nyírő András még életében
nem járt jobb étteremben.
Én szeretném, ha végre egyszer eljutna.
És megpróbálkozna a szerinte elfogadható
kifejezésekkel csak azért, hogy pontos
fogalmat nyerjen arról, mi az amért az embert
kivágják onnan, mint macskát ÜRÍTENI.

Borsalino


1997. szeptember 17. - szerda, 18 óra 31 perc
Borsalino!

Ez bizony némiképp kiábrándító.

TREX


1997. szeptember 17. - szerda, 17 óra 58 perc
Alternaiv,
nyugi, már van.
Lépesméz


1997. szeptember 17. - szerda, 17 óra 31 perc
Tisztelt olvir olvasok/irok!

Ha csinalnek egy olyan helyet ahol nincs cenzura
gyakran latogatnatok?

ALTERNAIV


1997. szeptember 17. - szerda, 17 óra 23 perc
Az üzenetek átolvas&aac ute;s után kerülnek fel...

1997. szeptember 17. - szerda, 17 óra 8 perc
TREX!

Rövid, kétsoros szövegemben az javasoltam
a nick nélkül levelezőnek, hogy a továbbiakban
használja a nicket. Semmi több.
Mit tegyek? Szerintem ez patkány viselkedés.

De Nyírő András szerint
minősíteni valakit *nem* szalonképes (trágár!),
míg nick nélkül utálkozást szítani valaki iránt,
azt (15:49), (15:32),
(15:14) nevezni viszont
elfogadható.
TREX, ez nem ízlésbeli differencia!

Tartok töle, hogy Nyírő András még életében
nem járt jobb étteremben.
Én szeretném, ha végre egyszer eljutna.
És megpróbálkozna a szerinte elfogadható
kifejezésekkel csak azért, hogy pontos
fogalmat nyerjen arról, mi az amért az embert
kivágják onnan, mint macskát ÜRÍTENI.

Borsalino


1997. szeptember 17. - szerda, 16 óra 54 perc
Na, végül is valóban két alternatíva adódik.

1. Vagy megpróbálom komolyan venni, hogy itt lehet dolgokról vitatkozni, beszélgetni, és akkor a névtelenekre, a személyeskedô mocskolódásokra EGYÁLTALÁN NEM kéne reagálni, csak sajnos utálom az ilyesmit, és nehéz megállni szó nélkül.
Ezek után pedig, ami itt megy gyakran, talán jobb, ha nagy ívben elkerülöm ezt a virtuális tájékot.
Minek húzzam fel magam, végül is nincs jelentôsége.

2. Vagy én is arra használom, hogy piszkáljak másokat, szándékosan azzal a célzattal provokáljak, hogy sikerüljön némi bosszúságot szerezni nekik, kisérletezek velük, hogy vajon miként reagálnak a bôdületes baromságaimra, aztán felsôbbrendűségem(?) tudatában jól kiröhögöm ôket magamban, hogyha komolyan vesznek.
Hát, valóban, ez is egyfajta szórakozás lehet.
Azért én ennél jobbra vágyom.

Szóval legjobb lesz, ha ezentúl minél kevesebbet klikkelek erre a bookmarkra.....

További jó........ hmmmmm..... szórakozást?

MuzX


1997. szeptember 17. - szerda, 16 óra 5 perc
APÜSZ (APEH Üldözötteinek Szövetsége) új közleményt adott ki. Feltettem.
Lépesméz

MuzX: Megküldenéd az ominózus levelet emilben? Hátha tudok vele mitkezdeni.


1997. szeptember 17. - szerda, 15 óra 52 perc
T. Ig!!!

Nagyrabecsült Ny. A!

Szabadna érdeklôdnöm, mivel váltottam ki két éjszakai üzenetem kitörlését?
Valóban kissé megpróbáltam - az érdekes módon bennhagyott - névtelen, szellemileg alultáplált egyént helyretenni, de a seggdugasznál durvább kifejezést nem használtam, márpedig tudtommal egyesek ennél jóval tovább mentek néha.
Azonkívül pontosan jeleztem, melyik névtelen üzenetekre reagáltam, (most is láthatóak), és velük ellentétben én alá is írtam.

Ezek után nem egészen értem, miért volt szükség a kitörlésre.

MINDENKITÔL KÉRDEM:
A névtelennek címzett "netpiszok", "mikroagyú háttérzaj" kifejezések, illetve a "seggdugasz" annyira durvának minôsül, hogy nem bírja el az OlÍr?
Viszont a névtelen személyeskedés mehet???

Mélyentisztelt Ny. A., kíváncsian várom válaszát.

MuzX
muzx@poboxes.com


1997. szeptember 17. - szerda, 15 óra 16 perc
DD-nek van igaza. Vicc volt az egész. Műfelháborodás! Csókollak benneteket
azértsemiromalá


1997. szeptember 17. - szerda, 15 óra 15 perc
Két kérdés "illetékes elvtárs"-ékhoz:

1. Ki vette le és miért a linket a Matula féle NAPALM-hoz?

2. Mikortól megy megint a presszó???

Köszönettel:
egy presszófüggő
(lehetne akár GIPSZ JAKAB is, de nem az)


1997. szeptember 17. - szerda, 15 óra 0 perc
Ha az itt megjelenő írásokat nem a Szentlélek vagy ufonauták írták, akkor igenis mind valóságos személy. Hogy néhányan(?) közülük csak fröcsögni tudnak, másokra köpködni vagy az ismeretlenség függönye mögül nagyképűsködni? Hát igen. A technika ezt is lehetővé teszi a jellembajnokok legnagyobb megelégedésére.

ZöPÖ


1997. szeptember 17. - szerda, 14 óra 21 perc
2 es 3 kozott van mar!!! Hol a Demcki?

1997. szeptember 17. - szerda, 14 óra 13 perc
Akár milyen nevet írunk alá, akár mindig ugyan azt, akár mindíg mást, az ide írott sorok névtelenek maradnak.
Ergo: nem vállalunk érte felelöséget.
A névtelen levelek kategóriája pedig a spicliké, besúgóké, a III/III-asoké, jellemteleneké, stb... Beteg ötlet tehát müködtetni egy ilyen felelötlen fórumot, ugyan igy beteg ötlet ide leveleket írni. Ehhez jön, hogy az ötlet feltalálói legalizálni akarják ezt az erkölcstelen kommunikáiós rendszert, s az itt elhangzottak nekik tetszó oldalait. De nem csak legalizálni, hanem irányitani, szócsönek használni. Erre utal most a Polgármester látogatása elötti tisztogatás is. Hirtelen elökerült Nyirö aki ZS. odaadó közremüködésével "facelift"-et csinál. Hátha Dr. Demszky beveszi a cuclit, komolyan veszi az itt lehangzott álvitákat, biliviharokat.
Röhögnöm kell a naívságon.

Egy mentség lehet, a komolytalanság. Ha viccnek vesszük az egészet, az más. Hülyéskedni szabad. Digitális Dugóhúzót játszani, lehet.
A magam részéröl amig ide irogatok a fennti az egyik lehetöség.
A másik indiferens idötöltés, viccelödés, szórakozás, cukkolás, stb...
Gyerekek!
Tehát senki ne számítson arrra, hogy akár itt, akár a 7?-ben valaha is komoly voltam. Hiszen olyan személy, hogy DD. nem létezik.
Vannak viszont akiket öszintén ;) megkedveltem.
DD.

Ujságírói kreditet pedig senki sem várjon.


1997. szeptember 17. - szerda, 14 óra 11 perc
üzenetek átolvas&aac ute;s után kerülnek fel...

1997. szeptember 17. - szerda, 14 óra 1 perc
A továbbiakban a szerkesztőség csak azokat az írásokat közölje, amelyek elérik Bonifác (12 óra 36 perc) nevű olvasónk páratlan (és pártatlan) dolgozatának szellemi szinvonalát!

Esetleg kérjétek fel Bonifác barátunkat belső munkatársnak. Ott a helye.

Pongrác Szervác


1997. szeptember 17. - szerda, 13 óra 57 perc
Homonnai fiam! Mikor fogsz már végre írni nekem egy nyavalyás levelet?
Schmidt


1997. szeptember 17. - szerda, 13 óra 54 perc
Kedves Bonifác!
Ha jól kihánytad magad, menj el orvoshoz és nézesd meg magad!
Csak a biztonság kedvéért.
Én sós főtt krumplit javaslok.
Dr.


1997. szeptember 17. - szerda, 13 óra 41 perc
Az a nagyon nagy baj ezekkel a névtelen mikrokefál senkikkel, hogy nagyon komolyan veszik magukat.
Uraim: ha nincs a személyt legalább elvben jól azonosító aláírás, az csak párbajképtelen bugrisok inszinuációja.

ZöPö
(egy _kicsit_ még emil nélkül)


1997. szeptember 17. - szerda, 13 óra 18 perc
Borsalino!

Én úgy érzem, hogy itt, az olvírban bármiről lehet írni, ha nem használ az ember társadalmilag nem elfogadott, ún. "szalonképtelen" szavakat, kifejezéseket.
pl. tegnap 15:32, bár valóban sértő, és önmagát is kivállóan minősíti, de nem használt nyomdafestket nem tűrő szavakat.
Te használtál?
Ha igen ne csodálkozz.
Ha érzésed szerint nem, akkor:
1, más a tűréshatárod, mint NyA-nak,
2, vagy NyA tényleg nem pártatlan.

Hmmm... kiváncsi vagyok.

Egyet láss be: a sértő, undorító és bicskanyitogató üzenet nem ugyenlő a szalonképtelen üzenettel.
Az olvírból a szalonképtelen üzeneteket veszik ki.
...ha jól sejtem.

TREX


1997. szeptember 17. - szerda, 13 óra 15 perc
Egyre kedvetlenebb Azértsemiromalá!

Én ott fent azt olvasom, hogy: A szerkesztőség fenttartja magának a jogot, hogy a szalonképtelen üzeneteket eltávolítsa a fórumból.
Persze lehet arról eszmét cserélni, hogy kinek mi a szalonképtelen - csak hát semmi értelme. (Azt tapasztalom egyébként, hogy mihelyt egy máskülönben az írott és íratlan szabályokat felrúgó ember saját bőrén kell hogy tapasztalja mások szabályfelrúgását, rögtön tudja felemlegetni azokat.)
Talán ez az, ami miatt sokan nem érzik jól magukat ebben a világban. Vetették már itt is a szememre a törvény (írott és íratlan szabályok, melyek nélkül nem létezhetne társadalom) túlzott követését, ajánlom figyelmedbe DCsabaS és P.Mackó etárgyú eszmecseréjét a múlt héten, de: azt látom, hogy egyre többen túllépnek a korlátokon, aztán már szinte ha nem is normává válik, de normálissá az így előálló állapot, amiben aztán senki nem érzi jól magát. Csak vegyük azt a házat, ahol lakom. Este 1/2 9-kor már majdnem infarktust kapok az ablak alatt randalírozó kölykektől, de türtőztetem magam, hiszen állítólag értelmes ember vagyok, az ilyen pedig nem üvöltözik ki az ablakon - pedig a kölyket a szüleje zavarta el a saját ablakuk alól, részben mert őt is zavarja, részben mert a szomszédjait ott ismeri.
Szóval én nem emlegetnék diktatúrát, meg cenzúrát, meg antidemokráciát, meg sajtómonopóliumot stb. , ha a 1. elolvasom az idézett fenti feliratot, 2. ezután szép anyanyelvünk korcsosult mélyrétegeiből vett kifejezésekkel díszíteném a mondókámat - vagy lehet, hogy pont akkor tiltakoznék?, hiszen ha 1. gondolatokat, az elhangzottakkal kapcsolatos véleményeket fejtek ki és 2. egyébként is más a szó- és gondolatkincsem, akkor ez a szabály, jog, amit a szerkesztőség fenttart magának, ez engem nem érint. Természetesen tudom, hogy Te sem obszcén módon fejezed ki szalonképes gondolataidat, de akkor ki a fogadatlan prókátor? :))))) (Ismételten megjegyezve, hogy nincs okom kételkedni NyA szavában)

S látod, lőn siker! P. Mackó barátunk felvetette a dühöngő ötletét, pedig hányszor volt róla már szó, szerintem NyA már hegyezi a clipboardját a kopihoz!

Üdv
NyZ


1997. szeptember 17. - szerda, 13 óra 6 perc
Mindenkinek + Rezső

A mai ún. ellenzék, élükön Torgyán vezérrel gyűlölik az SzDSz-t.
Milyen qrva idegesítő lehet számukra, hogy amikor beleolvasnak az egykori BM-es jelentésekbe, olyan neveket találnak, mint: Demszky, Haraszti, TGM, Kiss, Kőszeg, Solt, Hodosán, Mécs, Göncz, Pető később Orbán, Fodor, Deutsch stb. stb. Sehol egy Torgyán, Giczy, Lezsák, Lányi, Gyimóthy, Füzessy, Gáspár, Boross.
Nagyrészük jól menő ügyvéd (jogász) volt a Nagy Büdös Kommunizmusban!
Ezek liberálbolsevistáznak most a parlamentben!
Aki élt abban az időben, az tudja, hogy nem nagyon pattogtak és kockáztatták jólétüket, szabadságukat ezek az urak a rendszerváltás előtt!
Persze utána már mindegyikből qrva nagy Rendszerbomlasztó Hős lett!
A mai, kib@szott " ellenzéki " újságírókról csak annyit (tisztelet a kevés kivételnek): ezek voltak a Rendszer legnagyobb seggnyalói pl. Seszták(Magyar Ifjúság), Pálffy G.(Magyar Ifjúsá)
Bencsik, Sugár, Steffka, Chrudinák stb.
A Demokrata -és a Magyar Fórum is- egyszerűen szólva fasiszta (antiszemita)uszítást művelt!
Aki olvasta tudja. A tiszteséges embereknek kifordul tőle a gyomra!
Hirtelen ennyi.

Bonifác


1997. szeptember 17. - szerda, 12 óra 36 perc
Ha én lennék Demszky (és Mékpisz), akkor hazamennék, behivnám az InTeRnEtTóT és a 7? archivumából kihámoznám a T. közönség szokásait, stilusát. Azonnal rájönnék, hogy az uccsó kérdésre adott válaszok manipuláltak. Nagyon rosszul érezném magam és meglenne a véleményem a szerkesztőségről. De hát van nekem ennyi eszem? Van, mert Demszky sem a falvédőről jött. Akkor meg bizonyára nagyon fájhat neki, hogy hülyének nézitek. Ajánlom, hogy az egész archivumot töröljétek.
azértsemiromalá


1997. szeptember 17. - szerda, 12 óra 29 perc
Kedves nemtomki, aki azértsemírjaalá!

Tanulmányozd kérlek a az 1997-es év 31. heti 7?-ét!

TREX


1997. szeptember 17. - szerda, 12 óra 9 perc
zs.NyA

Nem csináltok egy "szemétkosár" nevű helyet? Kíváncsi lennék, mit dobtok ki olykor.

Pucros Mackó


1997. szeptember 17. - szerda, 12 óra 7 perc
Fregatt-totót feltettem
Lépesméz


1997. szeptember 17. - szerda, 11 óra 59 perc
Egyáltalán nem Tisztelt Nyírő András!

Tegnap 18:12-es irásom Ön szerint
nem minősül szalonképesnek.
Ezzel szemben - szintén Ön szerint -
a tegnap 18:12-kor általam kifogásolt
15:14-es, 15:32-es, 15:49-es
gyűletszító, *névtelen* szövegek azok.
Gratulálok, ennél ügyesebben senki nem
ránthatta volna le Önről a pártatlanság
álarcát.

Borsalino


1997. szeptember 17. - szerda, 11 óra 28 perc
TREX,
Amonnan tényleg kiszedtem, mert magánüzenet, pláne nekem szóló, de kedves vagy, úgyhogy itt is megköszönöm :))))
zs.


1997. szeptember 17. - szerda, 11 óra 18 perc
Egyenesen undoritó és felháboritó amit zs. vagy inkább az egész szerkesztőség a 7?-ben csinál. Patyomkin nem csinálhatta volna jobban. Hol tanuljátok ezt a módszert? nem vagytok ti még olyan öregek, hogy tapasztalatból tudnátok. Az átkosban volt ez divat. Pfujjjjjj
azértsemiromalá


1997. szeptember 17. - szerda, 11 óra 9 perc
NyZ!
Tudod, hogy a hivatlan prókátornak hol a helye? Kérdezd meg az obszcén nyelvü, ill. irású olvasókat. Mellesleg 8 óra 49-cel teljesen egyetértek. Ahhoz nem kell internet,ill. nyilvánosság, ha a szerkesztőség csak azt akarja látni, amit akar, ill. ami tettszik neki. Ezt elérheti szűk, talpnyaló-baráti körben is.
Azértsemiromalá


1997. szeptember 17. - szerda, 10 óra 58 perc
A cenzúrával nem értek egyet.
Minden irás minösiti az iróját,és ennyi böven elég!!!


1997. szeptember 17. - szerda, 10 óra 53 perc
NyA!

A fene vigye ezeket :)
vedd már ki az á-ból azt a fránya szóközt, mert itt egyeseket ez jobban zavarja, mint a levesükben fuldokló légy.

TREX

Ui.: Nem tudom, hogy odaát kicenzúrázza-e Zsófi - mert semmi köze a 7?-hez -, úgyhogy ide is leírom:

Zsófi!

Boldog névnapot!
:)

TREX


1997. szeptember 17. - szerda, 10 óra 53 perc
Az üzenetek átolvas&aac ute;s után kerülnek fel.

1997. szeptember 17. - szerda, 10 óra 40 perc
Felsorakozom Trebitsch mellé! Lehet, hogy a 7?-t most "kezelik", mert a hajnali órák óta nem frissül :))))) Egyébként úgy vélem, hogy a nem beengedés nem tanít senkit, csak bennünket kímél meg. Én igyekszem ahhoz tartani magamat, hogy csak olyant írok le, amit szemtől-szembe is mernék mondani - itt vannak kétségeim, hogy mindenki tartja-e magát ehhez.

Kedvetlen Alásemírom!

NyA szavaiból azt veszem ki, hogy nem a véleményt, hanem a hangnemet cenzúrázta, s egyenlőre nincs okom kételkedni igazmondásában! Mint már többen szóvá tették itt, vmi gondolat kellene az írásokba. Gondolom, NyA eddig is figyelt (szasz Testvér!), s ha átolvasod az elmúlt pár napot, láthatod, hogy eufémizmussal élve elég türelmes volt. (Jézusom! Milyen lehetett akkor amit most kivett?!)

Üdv
NyZ


1997. szeptember 17. - szerda, 10 óra 21 perc
üzenetek átolvas&aac ute;s után kerülnek fel

1997. szeptember 17. - szerda, 9 óra 48 perc
NyA meg zs.

Gratulálok! Csak így tovább. Harcosan, keményen.

Nehogymá itt bárki beirogasson csak úgy össze-vissza.

Bárki1997. szeptember 17. - szerda, 9 óra 47 perc
NyA meg zs.

Gratulálok! Csak így tovább. Harcosan, keményen.

Nehogymá itt bárki beirogasson csak úgy össze-vissza.

Bárki1997. szeptember 17. - szerda, 9 óra 41 perc
ui.:
Trixie, kérlek, le ne fordítsd !!!! :)
Meg senki más se, ha lehet... :(

Trebitsch


1997. szeptember 17. - szerda, 9 óra 37 perc
üzenetek átolvas&aac ute;s után kerülnek fel.

1997. szeptember 17. - szerda, 9 óra 32 perc
Ja most már értem! A kulcsszó "2-3 óra között". Ezért nem jelennek meg a markánsabb vélemények a 7?-ben. Remélem csütörtökön visszaáll a régi rend, mert ha nem akkor leszarlak benneteket és be se nézek többet!
Alá sem irom.


1997. szeptember 17. - szerda, 9 óra 32 perc
Ez tényleg érdekes, amíg zs. hál' istennek nem volt itt, nem kellett üzeneteket kivenni...
Lehet, hogy Ő írja ezeket a szörnyű üzeneteket ?

Géza


1997. szeptember 17. - szerda, 9 óra 29 perc
Kedves Nyírő András,
teljes egyetértésem, és támogatásom a beszédkultúra-fejlesztő cenzúra ügyében.
Meg hát amúgy is ez a szabál, ott fönn, kis sajtóhubával...:), és én örülök ennek.
Viszont, 7 óra 34 perc -es írásod szellemében érthetetlen, hogy mit keres a 7?-ben az alábbi "stílusfordulat":
"...te nem naiv vagy, hanem: f*sz (a cock,
if it means anything to you, you mothafucka hunky!)...
1997. szeptember 17. - szerda, 0 óra 9 perc."
A jelek szerint az étterem vezetése nem ért angolul. Vagy esetleg, nem mindegy, hogy kinek mondják. Kár. Ilyen szövegért ugyanis nem kidobás, hanem pofánverés jár, az étterem tulajdonosa meg hosszan takaríthatja a bunyó után a törmeléket.

Trebitsch


1997. szeptember 17. - szerda, 9 óra 3 perc
A cenzúrával nem értek egyet.
Minden irás minösiti az iróját,és ennyi böven elég!!!


1997. szeptember 17. - szerda, 8 óra 49 perc
Étterem? még pályaudvari WC nek is rossz
Szabad és demokratikus médiát Magyarországon
Egy maimédia gyülölő


1997. szeptember 17. - szerda, 8 óra 47 perc
András, na nem azért, hogy kötekedjek, de egy jobb étterem... Hmmmm.
Lépesméz


1997. szeptember 17. - szerda, 8 óra 36 perc
zs.= Nyírő András = GG = cenzúra. Miért nem lehet valakinek más a vélaménye? Ti formáljátok a közvéleményt? Állati szomorú. Ez jellemző az egész magyar médiára ez a monopol helyzet. Az uságiró kinyilatkoztat, véleményt mond, ellenvéleményre nincs lehetőség. Pfuj
Alá sem irom.


1997. szeptember 17. - szerda, 8 óra 34 perc
Szóval zs. keze mindenhová elér. ez azért pofátlanság, ez a legmocskosabb cenzúra. A szövegek nagyrésze kihúzva utólag, ez minden csak nem szabad média. Feljelentelek benneteket az emberi jogok bizottságánál, az onbudszmannál, az alkotmánybiróságon, a számvevőszéken aaaaaa... állati dühös vagyok.
Alá sem irom.


1997. szeptember 17. - szerda, 8 óra 13 perc
Hosszú idő óta először ismét ki kellett vennem néhány üzenetet. Az iNteRNeTTóban nem tűrünk meg olyan hangot, amiért bárkit kidobnának egy jobb étteremből.

Nyírő András


1997. szeptember 17. - szerda, 7 óra 34 perc
Na akkor sorjában:
A szokásos heti anyázás után pótolom restanciáimat. Szépen sorjában.

Kedves Jeges! :)
Hali. Nem voltam én morc, csak kíváncsi. Az viszont nagyon. De végülis egy irányba forogtak gondolataink. Nem mintha érintene, de elég érdekes vélemények terjengenek Angliában azóta is a királyság egész intézményéről, sokan a monarchia végét jósolgatják. Szal, királynő mongyonle? Nem rossz. Na mind1.

A Fisherking-et pedig szerintem ki ne hagyd, egészen más fajsúlyú mint a Mrs. Doubtfire, amit szerintem kizárólag Robin Williams személye vitt sikerre, bár azért némi kis rejtett mondanivalója annak is volt. A Holt költők pedig számomra... ..kifejehetetlen filmélmény. Töb okból is.
Soha nem feledem, mikor moziban láttam, a sok jópofa ember szinte szó szerint végigröhögte az egészet. Akkor is mikor nekem sirni lett volna kedvem. Pedig nem vagyok egy érzékeny alkat, de az a film nagyon megragadott. Na azóta nem megyek többé moziba. Mongyuk akkoriban kezdett terjedni a pop-corn, meg a dobozos kóla. Ne tudd meg.

Csinálok otthon házimozit, már csak néhány százezer pénz hiányzik hozzá. :( Ja meg egy nagyobb lakás. :( Szóval VHS rulezik. Sajnos.

Ez a Robin gyerek meg amibe nyúl abból valahogy mindig qrva jó film kerekedik, vagy Ő-tőle lesz csúcs, vagy csak olyan filmben vállal szerepet, ami átlagon felüli. Szerintem az első az igaz. Jó példa a Toys című film, ami ha egy átlag színesszel forgatják, simán unalmas tucatmozi lesz. De így, élmény. Vagy akár a Paradicsom Klub.
Szóval ki ne hagyd!

Üdv.: Mogorva
(aki amugy kedves, csak egy marha barátja ráragasztotta ez a nevet) :()


Embrió !
1997. szeptember 15. - hétfő, 10 óra 2 perc

A Corbis tényleg Bill Gécc képcsarnoka! Ebből következik, hogy a fijú játékszabályai szerint kell jáccanunk. :(((
Copyright okoból a képek egy eddig ismeretlen formátumban vannak tárolva, melyek megtekintéséhez előbb a cca. 300K-s képnézegetőt le kell tölteni.
Az installálási útmutató, szerintem qrvára közérthetően ott van a lapon, minimális angoltudás sem nagyon kell hozzá. Ezt onnan tudom, hogy nekem is sikerült :)
Ez a képnéző egy trükkös kis program, mert amellett, hogy csak ezzel lehet a .cor kiterjesztésű állományokat megnézni, még olyan otromba tréfát is űz a szegény földi halandóval, hogy amíg meg nem nyomod a ctrl+mouse gombot, addig egy éktelen, csúnya vízfestéklogó éktelenkedik a képen. Na ennyit a capture screen-ről :((
Azé nem adom fel. :)

Ez a Billi fijú nem igazán bízik az emberekben.
Vajon mijé?? :))
Lehet, hogy önmagából indul ki? Szóval a védelem jó, de remélem nem áthághatatlan, ( GURUK!!!)
hisz elzsibbad a kezem, ha sokat nézem a képeket, amík viszont tényleg nagyon jók!!
Ja igen, ha nem akarod a képeket a cache-ből vadászni letöltés után, mindenképpen a save lehetőséget válaszd konfigurálásnál, ne azt amit jószándékúan javasolnak.


Üdvözöl: Mogorva (tájképgyűjtő)

PS: csak azt a logót feledhetném.

Amúgy a link ajánlatok jó ötlet, javaslom anyázás helyett. Ja, hogy én is szoktam? ÁÁÁ, az más, én csak....izé..szóval....
Akkor is nehogy mán a sorompó tekerje a baktert!
:))


1997. szeptember 17. - szerda, 1 óra 12 perc
Diolen Mobi! Csak zs. kedvéért, mert neki nem tudok ellen állni. Meg hát nem mindenkinek takargatni való az (elő) élete. Éppen ezzel a takargatás mentességgel függ össze a dolog. A Naturisták Egyesületéről van ugyanis szó. Ez a két alulról jött kezdeményezés volt Budapesten a nyolcvanas évek elején, közepén amelyikkel legálisan feszegetni lehetett a fennálló kereteket. A civil társaságok nem is tetszettek akkor, de a szokásos reflex szerint "lenyúlták" őket. Ha betiltani nem tudták, akkor felülről telepedtek rá és átvették a vezetést.

üdv rezső

(Ha valaki nem értené, az eleje a hétkérdésben.)


1997. szeptember 17. - szerda, 0 óra 30 perc
Monnyon le.

1997. szeptember 17. - szerda, 0 óra 5 perc
Éljen LEVIN, és kész.

Petr Pio


1997. szeptember 16. - kedd, 23 óra 18 perc

"Kedves Rezső DD !!"
Ez most kinek szól?

Odaát lassan bevezetik a B listát. Emlékszik még valaki rá?

Viza


1997. szeptember 16. - kedd, 21 óra 29 perc
Gorcsev
kutyafényképek miatt kérek emilt
Lépesméz
boss@euroastra.com


1997. szeptember 16. - kedd, 20 óra 16 perc
Hahó

Kis tanácsra lenne szükségem. 80km-es sebeségkorlátozásnál lézeres traffipax, állítólag 122 km/h-ás sebesség. Idézés.
Elég hihetetlennek tűnik az egész sztori, többször próbáltuk ki unott a gyorsítást ca. 60km/h-ról, de padlógázzal sem ment 100 fölé.

1) Nem tudja valaki véletlenül, hogy pontosan milyen büntetést von maga után?
2) Láttam valamellik német adón, hogy a lézeres sebességmérőknél nagy pontatlanság fordulhat elő, és elég sokan pert nyertek már különböző ilyen indokokra hivatkozva. Sajnos nemigazán tudtam kihámozni a lényeget, de a következőkről volt szó:
- A szerkezet képernyőjén egy kör jelzi, hogy melyik kocsit méri. 300-400 m távolságból könnyen előfordulhat, hogy a körben 2 kocsi van, és speciel nem is a tiedet méri be, hanem a mögötted jövőt.
- Amit ABS nem értek: Pasi meséli a sztorit a TV-ben - Porsche-val mérték be, és valami olyan okfejtéssel nyert pert, hogy a kocsi motorháztetője erősen ívelt, a bejövő lézersugár a mérési ponthoz való közeledéssel egyre magasabban érte a motorházat, ami igen jelentős mérési hibát eredményezett. Hogy van ez?

Van valakinek 5lete?
KösZ:HoD


1997. szeptember 16. - kedd, 18 óra 34 perc
Pom Pom
Londonban vannak olyan éttermek,ahol egységárért annyit ehetsz, amennyit akarsz.
JOCI


1997. szeptember 16. - kedd, 17 óra 24 perc
Tegnap elolvastam ujra mind, neha mosolyogtam, neha konnyeztem, vegul mind kitoroltem, de bennem tovabb elnek, es lehet hogy ez igy lett tokeletes es beteljesult, es tiszta maradt....

GJA


1997. szeptember 16. - kedd, 17 óra 12 perc
vagy mégis?
qtya


1997. szeptember 16. - kedd, 15 óra 58 perc
Ezzennel bejelentem,hogy még meg van, amit májusban csináltam Rezsőazömlengőnek 1 e-mailt ide irhat mindenki ,aki utálja és
elviseli,de legfőképpen Rezső ki
nagyon szereti a saját hülyeségét.
Rezső : hallod ide irj ANTIREZSO@HOTMAIL.COM és ,ha kiváncsiak vagytok ,a válaszokra a JELSZÓ :
REZSI


1997. szeptember 16. - kedd, 15 óra 49 perc
szegeny rezso. te szegeny elmebeteg. teged tenyleg csak sajnalni lehet. de az meg mar unalmas.


1997. szeptember 16. - kedd, 15 óra 32 perc
Úgy látom egyre többen veszitek észre, hogy a Rezső milyen kurva unalmas!

1997. szeptember 16. - kedd, 15 óra 14 perc
Renddkívül előnyös biztosítási ajánlat! arra az esetre, ha a marslakók megerőszakolnák az Ön feleségét.

...


1997. szeptember 16. - kedd, 15 óra 4 perc
Dógozom itt. (MATÁV). Fényes kedd délelőtt. Betelefonál a 'zelőfizető:
- Jó napot. Monnya má meg micsinájjak, mer a fiamnak nincs setelefonja, sesemmije, oszt mégis kapjaja PANNON Géesemes telefonszámlát.
B+. Csak úgy. Kedd délelőtt.


1997. szeptember 16. - kedd, 14 óra 41 perc
Magyarország, 1997:

ISTEN
energiájával távgyógyító
OLÁH IMRE
természetfeletti távgyógyító spiritiszta
minden betegség gyógyítását vállalja.
Otthonában gyógyulhat !
ELŐADÁST TART:
szeptember x-án, csütörtökön y órakor, a z-i munkásotthonban.
Amíg az előadó beszél, mindenki csodálatosan gyógyul.
Ha depresszióban, vagy hepatitis B vírussal érkezik, anélkül távozik !
Győződjön meg Ön is a világ egyedülálló gyógyerejének működéséről !
A belépés díjtalan !

No Comment


1997. szeptember 16. - kedd, 13 óra 0 perc
notolerantusz egy szemét geci
notoleratuszt


1997. szeptember 16. - kedd, 12 óra 35 perc
Azér írok, hogy kifejezzem sajnálkozásomat afelett, hogy nem olvashatjátok majd olyan gyakran a hozzáírásaimat az olvirban mint amilyen gyakran szeretnék írni nektek, mivel a kiskertünkben a kútfúró mester olajat fakasztott, nekem pedig el kell járnom az irodaház építésének ügyében, illetve meg kell rendeljem az autót, épp ezért nem jut majd netkózásra időm. Keservesen sírok könnyeimet összegyüjtöm, kétdecis, illetve félliteres kiszerelésben, díszcimkével ellátva minden érdeklődőnek szívesen küldök belőle, ára üvegenként háromszáz forint, ehhez jön a száz forint üvegbetét, meg száz forint egyházi adó. Vigyázat hamisítják! Ha esetleg kínai árus próbálna Razziakönnyét rátoktukmálni, csak mondjátok neki azt, hogy Csang Kaj Sek, ami magyarul azt jelenti, hogy 'Legyen szíves mondja meg nekem mikor indul a következő vonat az északi-sark felé!', amiből a kínai tudni fogja, hogy mi őt vasutasnak nézzük, vagyis szeretnénk ha igazolná magát, amit természetesen nem fog megtenni, hanem majd eltűnik hamisított portékájával a vásári forgatagban. Vígasztalódásul vásároljunk gorillamancsot, egy öreg néger asszonytól. A gorillamancsot vigyük magunkkal a tenyérjós sátrába, és nézzük meg hogyan válik a kissé illuminált jósnő emberszabású főemlősse, mondjuk orángutánná, vagy ahogy magyarul mondanánk narancs-utánná, vagy ahogy angolul mondanánk after-orange, esetleg kínaiul Csang Kaj Sek, majd kristálygömbjával a hóna alatt elindul az északi sark felé, ahol majd a vörös bundájával úgy fog kinézni a hómezőkön mint egy kolbászzsir-folt, a papírlapon, csak mi ezt majd nem tudjuk, mert ott maradunk a sátrában, és helyette jósolgatunk a betévedő napszemüveg-csempészeknek.
vagy mi?

elkezdődött az egyetem
apuskáim hol vannak apuskáim

Razzia Cattani


1997. szeptember 16. - kedd, 10 óra 57 perc
Fuszek
ne variájjá mán, hanem írjad aszt a levelet.
Irgumburgum
Lépesméz


1997. szeptember 16. - kedd, 10 óra 51 perc

Kedves Rezső DD !!


Gondolom egyet érthetünk azzal , hogy a kiváló Für Lajos (volt MDF ...stb)
tanúbizonyságot tett nemzeti elkötelezettségéről,hazaszeretetéről....stb.
Valószinü kiváló tanárai voltak (talán még a régi idökből is ,erkölcsösek vallásosak,....stb)
Szóval ez a szeretni való nagy magyar ,küldött egy szép és megható levelet a 87 éves nagyapámnak
aki valamilyen módon kapcsolatban van az MDF-el.
A levél arról szól ,hogy a maradék kárpótlási jegyét cserélje be MDF részvényre (vagy kötvény)

Tudni kell a választások elött az MDF a Hitelbankkal felvásároltatott 60 millió forintnyi
MDF részvényt ami még mindig az Hitelbank trezorjában van és teljesen értéktelen.
(szegény Hitelbank, ill. ABM Amro lesz mit könyvelgetni ide-oda)

Ebböl a magas hozzammal kecsegtető kiválló papirral cserélhette volna el szegény nagyapám
azt a kis kárpótlási jegyét ami van neki.
Szerencsére az idős nagyapámnak van családja és sikerült meggyőzni arról
hogy bármennyire jó az ajánlat, és nagy magyar a Für Lajos nem jó befektetés.

Szerintem ez az eset legalább olyan undorító ,felháboritó mint 72-ben a gumibotozás.
Pedig micsoda nevelés ,micsoda tudás,erkölcs,vallás,szeretet......stb.
Csavajunk még egyet az 87éves öregen,hátha rá lehet szedni.

Mivel az átkosban én kevesebbet éltem ,kevesebbet tapasztaltam,ezért nekem
ezek az élmények határozzák meg jobban világnézetem.

Rezső, légysz ird meg a véleményed, persze nem a nyelvtani,stilus és fogalmazási hibákra gondoltam.

CENTI

1997. szeptember 16. - kedd, 10 óra 10 perc
Mihancsik = F.G. = Einstein

1997. szeptember 16. - kedd, 9 óra 18 perc
Nem baj, Lepesmez, az a lenyeg hogy a rezsi itt van. Mindenkit kinyir maga korul, de o itt van. Mer ollyan szerencsetlen sorsu, hogy kenytelen erosen kapaszkodni az anyafoldgyokerbe, ezer aztan pusztul is mindenki mas, aki csak normalisan lenni szeretett volna.

Na ki?
Hat Marshaza


1997. szeptember 16. - kedd, 9 óra 12 perc
Feltettem a SZOCDEM interjú Béta változatát. Tasztatúra-probléma miatt betű-elütések vannak, javítva lesz. Bicigli, mongyad az URL-t (Csutora is jó).

Rezső: mint számzalan formában közöltem veled, én nem vagyok érzékenyebb az átlagnál, ez az egész játék. De vannak emberek, akik érzékenyebbek, és ha ilyenek párbajozgatnak, nem mindíg sül el jól. Ez történt Engels és a Te esetedben is. Olvassad a szocdemeket.
Lépesméz


1997. szeptember 16. - kedd, 6 óra 45 perc
Mihancsik = F.G.

1997. szeptember 16. - kedd, 6 óra 26 perc
Einstein! Ne viccelj! Komolyan meg egyáltalán ne vedd a dolgot. Korántsem bántottál (meg) semmivel. Mások az előítéleteid, mint az enyéak. Van ez így. Szerintem csak a csupa jóindulat Pucros élte bele magát abba egy kicsit, hogy mi egymásnak estünk és elbeszéltünk egymás mellett. A legfontosabb dolgok rendben vannak. Az anyám még él, a feleségem alszik, a kutyáim alszanak, a két macska pedig itt kergetőzik a lábamnál. Lelki békém tökéletes. (De ettől még semmi sem oldódik meg a világban.)

Pucros! Örülök, hogy tudod milyen volt fiatal korom. Meg hogy úgy általában mindent tudsz. És hogy segítesz. Mert enélkül soha sem jöttem volna rá, hogy Deák ma másképp gondolkozna, mint 140-160 éve. Hogy Te miket nem tudsz!
Jó neked. Tudod mi begyepesedett öregek...
Bár nem tudom, olvastad-e Rudolf von Wudigess Buch der Gedanken-jét. Abban azt írja, hogy az elv olyan, mint a szűzesség. Nem lehet felfüggeszteni.
Szerinted Deák és Eötvös, ha a mai liberálisok vezéralakjai lennének, felfüggesztenék elveiket?
írod: "Légy óvatos a hagyományok folytatásával,
hirdetésével! A régi, bevált ideálok nem a mai és a holnapi körülmények között váltak be. Az, hogy
ifjúkorodban megszerettettek veled értékeket, és ez a mércéd ma is, kevés. Ennél több garancia kell arra,hogy ezek az értékek továbbra is a közjóval egyeznek." (Gondolom azt akartad, hogy: egyezzenek.) Milyen garanciára gondolsz? De azért óvatos leszek.
Az, hogy sajnálsz, pedig egyenesen megható. És megalázó.
Az eggyéforrás meg talán azért erős, mert két gy-vel írod. Kossuthnál csak egy "gy" szerepel.
Írod: "Hol van ennek a nemzetnek morális ereje? És mitől lenne?"
Most már tényleg baj van, ha Te, a fiatalság sem tudod. Pedig ebben reménykedtem.

Mindenkinek!
Olvassátok el a Thürmer interjút. Ez a füligmézes egészen jól csinálja. Csak tudnám, mitől ilyen érzékeny!

üdv rezső


1997. szeptember 16. - kedd, 1 óra 53 perc
This pantheon houses the tombs of King Duarte and Queen Leonor and the luxurious doorway worked by Mateus Fernandes, one of the first Manueline
craftsmen working in Batalha between 1480 and 1515. The imposing unfinished Manueline pillars (the king planned to be buried in Batalha),
and the Renessance loggia dating from the time of John III., accentuate the unfinished nature of the project.


1997. szeptember 16. - kedd, 1 óra 22 perc
Trebitsch! Megháromszorozott örömmel üdvözlöm, hogy kettőzött örömmel üdvözlöd a 7kérdésben, az ott újra felbukkant nagy párost. Hogyan is mondta kedvenc, "ragyogó" politikusod?
Összenő(tt) ami összetartozik.

Hófehér láb a köbön


1997. szeptember 16. - kedd, 0 óra 4 perc
Rezső!
Emilio da Batalha átszenderült a cybertérfeledre!
Pirítós


1997. szeptember 15. - hétfõ, 23 óra 16 perc
Trebi: emilt most vettem, fogom olv.ni, koszi (ekezetek most nincsenek).
Pompom: Trebi hulyeskedik :)). 1 vodor inni, utana egy vodor az agy melle ejszakara (bar en ilyenkor nem nagyon birok aludni :)))

Na cso: Heves Jeges


1997. szeptember 15. - hétfõ, 21 óra 37 perc
Ezennel ünnepélyesen megkövetem Rezsőt. Valóban nem érdemes veszekedni, világnézeti,
vallási, párthoztartozási, vagy nemtarozási alapon egymást bántani. Bár lenne egy-két meg-
jegyzésem, nem teszem meg őket.
Rezső, kivánom neked, hogy mielőbb megtaláld lelki békédet. A többi már magától jön.
Einstein


1997. szeptember 15. - hétfõ, 21 óra 23 perc
Pompom,
aszongya a Heves Jeges, hogy
"Ja: a Guinness-sört ne hagyd ki, csak a mértékre vigyázz! :-))"
Pontosítanék. Mérték = 1 vödör.

Trebitsch


1997. szeptember 15. - hétfõ, 21 óra 5 perc
Pompom (hétfő 10:53)!
Szerintem már megkaptad a választ a kérdéseidre, de hátha mégsem... Sajnos pontos árakra már nem emlékszem (tavaly áprilisban jártam kint, a számlák meg valahol a szekrényem jelenleg nem fellelhető mélységeiben lapulnak). Egy biztos: szinte minden 1 font alatt volt (akkor 1GBP=225 HUF volt az átváltás). Pl. 0,5 kg konzerv sonka 99 penny, 100 db-os filteres tea 0.35-50 p, 1 tekercs 24 kockás film 99 p, 1 üveg jam 74 p (ezeket az árakat az ismerőseim mondták, akikkel voltam). Arra emlékszem hogy nagyon mérgesek voltunk hogy vittünk tartós kenyeret, mert majdnem ugyanannyiba került, mint itthon. Ha betévedsz pl. egy TESCO-ba, úgyis találsz mindenből mindent mindenféle áron. Általában a TESCO feliratú termékek olcsóbbak. Ami tehénből volt, olyat nem nagyon vettünk (kergemarhakór). Ha komppal utazol, sört, alkoholt, ajándékot ott érdemes venni, mert
sokkal olcsóbb (a 0.5 l-es Fostersből 1 doboz kb. 100 ft-ra jött ki). Arra ügyelj, hogy nekünk nagyon furcsák az 1 font alatti árak, az ember hajlamos azt hinni, hogy nagyon olcsó minden. Ami az inflációt illeti, a kinti árak szerintem változatlanok, csak itthon van infláció. Remélem olvastál valami hasznosítható információt.
Ja: a Guinness-sört ne hagyd ki, csak a mértékre vigyázz! :-))

Üdv: Heves Jeges


1997. szeptember 15. - hétfõ, 19 óra 31 perc
Pom-Pom

Ha Angliaba keszulsz, ne idegeskedj sokat az arak miatt... Nem kell sokkal tobbet koltened a felsorolt cikkekre, ha nagy aruhazakban vasarolsz (mindenhol vannak), illetve, ha meg tudsz elegedni a legolcsobb kenyerrel. Ez piritva a legjobb, de "nyersen" is szendvicselheto... Amit ne hagyj ki, az angol kocsmat. Meg ha nem is vagy so:ro:s, akkor is el kell tolteni nehany orat 1 ilyen helyen.
Ha van meg kerdesed, dobj 1 mailt az ejanos@hotmail.com-ra.
Ember Janos


1997. szeptember 15. - hétfõ, 18 óra 14 perc
PomPom
drága, drága, drága

Joci


1997. szeptember 15. - hétfõ, 17 óra 53 perc
Kedves, derék, öreg Rezső!

Köszönöm kedves soraidat. Én sem akarok veled vitatkozni, talán eddig sem akartam. Csak a vitáról mint olyanról akartam veled beszélgetni. Továbbra sem szeretném viszont, ha félreismernél - ezért kicsit az orrodra kell kössem: pontosan tudom, mi mindent szokás liberalizmusnak, szabadelvűségnek, sovinizmusnak, nacionalizmusnak, hazaszeretetnek, mitológiának, időzavarnak stb. stb. nevezni.
(Közbevetőleg. Egy általános meghatározás. A definíciója: A az, amit így nevezünk. Értsd: a szó, kifejezés nem hordozza magában a jelentését, hanem annak azonosnak kellene lennie a kommunikáló felek számára. Ám az tökéletesen sosem azonos, esetünkben, Rezső, az átlagnál jóval kevésbé az. És. Ha tudom, hogy mi pl. a mitológia, akkor megtehetem, hogy játsszak a szóval: érzékeltetni próbáljak vele egy kicsit más dolgot. Sajnálom, nem jött be.)
De.

Orvosoljunk egy időzavart. Eötvös, Deák, Kossuth és folytathatnád óta sok minden megváltozott. Új szempontok merültek fel. Például, ma már a hírek, de még az emberek is sokkal rövidebb időn belül elérnek fenenagy távolságokra. Nem lehet már nem figyelembe venni más kultúrákat. Kortársaink, akik százegynéhány éve egyként Eötvös vagy Deák vagy Kossuth nézeteit vallották volna, ma eltérő válaszokat adnak az ezredvégi kihívásokra.

(Nem ellentmondani akarok, csak felhívni a figyelmedet erre-arra.)

Én nem érzem, hogy akár a média, akár bárki más "csinált" volna valamilyenné. Ellenkezőleg, engem hagytak ideológiailag elvadulni, és el is vadultam. Örülök neki. Légy óvatos a hagyományok folytatásával, hirdetésével! A régi, bevált ideálok nem a mai és a holnapi körülmények között váltak be. Az, hogy ifjúkorodban megszerettettek veled értékeket, és ez a mércéd ma is, kevés. Ennél több garancia kell arra, hogy ezek az értékek továbbra is a közjóval egyeznek.

(Nem ellentmondani akarok, csak felhívni a figyelmedet erre-arra.)

Tisztázom: senkit sem gyűlölök. A gyűlöletet magát gyűlölöm, meg azt, amikor meggyűlöltetni akarnak velem valaki(ke)t. Ez utóbbira vak és süket vagyok.
Lényeges fordulatokat idézek tőled: " Persze, valószínűleg nem tudjátok" "Milyenek? Azt nem tudja senki". (Nézd meg a szövegkörnyezetet.) Vajon mit gondolhatsz a bizonyosságról? Engem bánt néha, hogy tépelődő hajlamom miatt nem veszik komolyan a véleményemet, ellentétben a besenyőpistabácsis határozottsággal bíró emberekével. És szeretném, ha mások is, például te, kedves Rezső, kicsit óvatosabban hangoztatnátok a magatokét. De ez csak olyan elégikus ábránd, ne is törődj vele. Egyikünk sem adhat mást, csak mi lényege.

(Nem ellentmondani akarok, csak felhívni a figyelmedet erre-arra.)

Köszönöm, hogy sajnálsz - én viszont. Sajnálom, hogy már nem vagy gyerek, felnőttél, nem úgy, mint Diólen vagy jómagam. Pedig hidd el, nemcsak kellemes, de hasznos is... például a rácsodálkozás képessége - te már elvesztetted, hiszen annyi varjún láttál már karórát. Nehéz neked bármi újat mondani. Tovatűnt ifjúságodért sem irigyellek - talán nem hagyták, hogy felfedezd a világot: megmutatták neked, hogyan lásd. Kár.

Bocsánat.

Legjobban azt sajnálom, hogy nem értjük egymást. Nem értem például, mi bajod a lágy droggal. (A fiú nem a lágy drog hatására, hanem annak a hatása ALATT ölte meg a barátját - ez különbség.) Ezt meg lehetne vitatni külön. Csak éppen, attól tartok, amit te vitának tartasz, az a pro és kontra értelmezhető precedensek gyűjtögetése és felhánytorgatása, a dolgok feltüntetése kedvünk szerinti színekben. Ne tegyük már ezt.
Mert nekem tényleg hiába sorolod azt is, mikor hogyan ékeskedik más tollával a szoclib. Én is megtalálom azokat a köröket, ahol ezeket a dolgokat terjesztik. Meg másmilyen köröket is megtalálok, ahol ezek ellentétét terjesztik, legalább olyan meggyőzően. Mindegyikőtöknek nem lehet egyszerre igaza. Mielőtt mondanád, hogy nálad az igazság, megkérlek: ne világosíts fel, hadd maradjak meg boldog tudatlanságomban. Én szeretem azt; minél kevesebbet tudok, annál kevesebbet tévedek.

Szimpatizálok Kossuthéval közös ideáloddal (bár az "eggyéforrás" nekem kicsit erős), amelynek mondanivalója - lám, lám - ismerősnek hat TGM írásaiból is. Kellő mennyiségű morállal mindent meg lehetne oldani, talán még a pénz is feleslegessé válna.
De hát látod te is, nem? Hol van ennek a nemzetnek morális ereje? És mitől lenne? Attól, hogy bosszankodsz ezerrel, attól sosem lesz. Én éppen azzal kísérleteznék inkább, hogy logikai alapon vezessek le megkerülhetetlen erkölcsi szabályokat, és ezzel az emberek értelmére próbáljak hatni. A "miért nem viselkedtek úgy, ahogy a rezsőt nevelték, amikor pedig az de szép is" érvnek nem lesz nagy foganatja.

Írod: "Igazad van, a hazaszeretet magánügy. De a belőle, avagy
hiányából következő cselekvés már nem." Persze, hogy nem. És ugyanez igaz az önszeretetre, a családszeretetre, az emberszeretetre, sőt az élet szeretetére is. Vajon miért említik gyakrabban a hazaszeretetet? És egyáltalán: rossz-e az szerinted, ha az ember tudatosan kezeli nemzeti elfogultságát?

Remélem, nem bántottalak semmivel. Ha mégis, megbocsáss.

Pucros Mackó

p.s. kár, hogy nem voltam segítőid között. A hálón nem lesz kinn a cikked?


1997. szeptember 15. - hétfõ, 17 óra 28 perc
Há' ide nem az olvasó ír, ez a hely néhány, okosságát egymáson köszörülő Netlakó által teljesen kisajátíttatott. Többször visszanéztem már ide de csak a "kemény mag" köszörülése hallatszik ebből a rovatból. Tehát bye-bye Olvasó ír, ide többet nem érdemes jönnöm. Bocs, hogy nem üdvözléssel kezdtem, de a rovatot olvasva - ez itt nem szokás...
Gyula (The Lazy Cat) - Budapest


1997. szeptember 15. - hétfõ, 17 óra 11 perc
ha még szabad megszólalnom....

Holt költôk tényleg rulez.

Carpe Diem!!! Ha beledöglök is!


Troppauer, a holt költô


1997. szeptember 15. - hétfõ, 17 óra 0 perc
Olvassatok Herczeg Ferencet.
Turcsi


1997. szeptember 15. - hétfõ, 16 óra 59 perc
Érdekesen néz ki a 7?-ben a 15:32-es üzenetem enyhén megqrtítva ;)
Szokatlan érzés.
Mindenesetre örülök neki, hogy az üzenetem vége, idő közben elévült.
Az, hogy ki lett onnan vágva...
nos az az üzenet, ahogy odaát K&K is megjegyezte...
Minden megoldódik majd egyszer :)

TREX


1997. szeptember 15. - hétfõ, 16 óra 44 perc
Szegasztok !

Szabadságból visszatértem, újra itthon vagyok az arénában.

Hades.


1997. szeptember 15. - hétfõ, 16 óra 33 perc
Na igen:
Halászkirály...
Holt költők...
LEGJOBB!

TREX
(Ez még belefért ;)


1997. szeptember 15. - hétfõ, 15 óra 57 perc
DD bagolykodik. Zsák a foltját. Meg a coltját.

Hehe.

USA


1997. szeptember 15. - hétfõ, 15 óra 17 perc
Rezsö legalább érvel.
Ti meg csak szájtéptek.
Taknyosok.
DD.


1997. szeptember 15. - hétfõ, 15 óra 4 perc
kezelesi utasitas
nemolvasni nemolvasni nemolvasni
lebaszni lebaszni lebaszni
nemolvasni lebaszni nemolvasni lebaszni
lebaszni lebaszni
csakazertseolvasni


1997. szeptember 15. - hétfõ, 13 óra 54 perc
1997. szeptember 15. - hétfő, 3 óra 41 perc
1997. szeptember 15. - hétfő, 11 óra 34 perc

Gyáva Névtelen!

Mennymán nénikédbe!

Mogorva


1997. szeptember 15. - hétfõ, 13 óra 31 perc
Füvet a kocsmákba is. Kevés a pia magában. Még nem vagytok elég ütődöttek.

Európa


1997. szeptember 15. - hétfõ, 13 óra 6 perc
Izgalom korhatár nélkül
(avagy szépen csillog a vas is)

Természetesen a "Játék határok nélkül" vetélkedô sorozat döntôjérôl van szó. A kilenc elôdöntôt Magyarországon, a TV hűvösvölgyi telepén vették fel. A nyolc részt vevô nemzet legjobbjai most Portugáliában döntôztek. A magyarok közül Gyöngyös csapata volt ott. Az elôjelek biztatóak voltak: legnagyobb pontszámmal kerültek a finisbe, a csapatban csupa sportoló, művészi tornász, meg ultra triatlonista képviselte hazánkat. Tehát minden arra rendeltetett, hogy lealázzuk Európát. És mégsem. Szép hely ez a negyedik (gondolom a bronz után jön a vas), de nekünk gyôzni kellett volna. Csak hát a turáni átok, meg a geopolitikai racionalitások. Amikor a versenyzô az egyik játékban beleejtette a medencébe az ananászt 10 millió ember (15) egyszerre hördült fel, hallani lehetett a nemzet szívdobbanását. A bírók sem nekünk fújtak, mint 54-ben Bernben, levonták a pontjainkból, hogy leesett a világítótorony teteje. Ez nem volt szép tôlük. Mi akik a kontinens védôbástyája voltunk, a népek országútján, egy világítótorony, egy ananász miatt...! Csupa nemzetidegen dolog. Így nem lehet Európába menni. Hol van itt az esélyegyenlôség? A NATO kompatibilitás? Az EU komform? Gyôztek a portugálok. A hazai pálya elônye. De ott kellett volna lennünk a dobogón, ez megmaradásunk záloga a népek tengerében. Szépen csillog a vas is, csak hamar rozsdásodik. S még valami: Horngyulamonnyonle!

k.istyu monnyonle

PS: Kepes a király (Adolf az indián)


1997. szeptember 15. - hétfõ, 12 óra 59 perc
rezso

Teny, hogy osszefuggestelenul kiragadtam a dolgot a helyerol. A hiba az, hogy nem szoktam, mer nincs energiam a hosszu ertekezeseket vegigolvasni. De a hibambol tanultam, ezek utan nem pofazok bele a nagyok dolgaba.
Logikam az meg semmi, ez is teny.
Igazad van, az Elet mongyon le!
A huje meg en vagyok.
Most megyek, es elszivom a maradek agyamat is.

Troppuer


1997. szeptember 15. - hétfõ, 12 óra 30 perc
szegeny rezso. te szegeny elmebeteg. teged tenyleg csak sajnalni lehet. de az meg mar unalmas.


1997. szeptember 15. - hétfõ, 11 óra 34 perc
Kedves Hümér, gratulálok, hogy sikerült hosszú írásomból valami olyat találnod, amibe beleköthetsz. Igaza van a gyáva névtelennek, elmebeteg az, aki normális hangon próbál beszélni, érvelni. Neked is brilliáns a logikád Hümér. Kiválóan kihámoztad belőle mondandóm lényegét. Honnan a fenéből vetted, hogy bármit be akarok tiltatni? Hogy a fenébe kerül ide az alkohol? Akkor azt is felvethetnéd (nevemben és helyettem), hogy azt akarom tiltsák be a közlekedési eszközöket, mert balesetben is meg lehet halni. Meg az áramot is, mert agyoncsaphat. Meg a születést is, mert úgy is halál a vége.
Talán igaza van Hontalannak, hogy reménytelen...

rezső


1997. szeptember 15. - hétfõ, 11 óra 15 perc
Hi minden zárka lakónak!
Problémám a következő:
Angliai árakat kellene megtudnom.(Kenyér, tej,csoki...)
Tud valaki segíteni?
Na csá,
PomPom


1997. szeptember 15. - hétfõ, 10 óra 53 perc
Mogorva,
a honlapon ráklikkeltem a váltakozó képek egyikére, és a csodálatos fotók egymás utáni bemutatása elindult, mellettük lévő ismertető szöveggel együtt, mindenféle nézőke nélkül. Kérek okítást (magyarul !), hol az a nézőke, mi azzal a teendőm, hogy szolgálhat az engem és másokat ! (Csak 2-3 mondatot !!!)
Bizonyára másoknak is, még olyan net-műveltségűeknek is, mint sokan vagytok, hasznos és kellemes lenne, ha a jövőben naponta minél több cím jelenne meg, Legyen ez kötelező minden címtudornak !
Hadd fejlődjünk mi is.

Embrió


1997. szeptember 15. - hétfõ, 10 óra 2 perc
rezsô

Eddig én nem kommunikáltam veled, de az alábbira már reagálnom kell:
"Nemrég, meg ilyen lágy drog hatására megölte egy fiú a barátját, mert sátánnak látta..."
Ezzel példának hozod fel azért, hogy be kéne tiltani a lágy drogokat.
Ez egy kiragadott eset, és kicsit egyszerű megkozelítése a porblémának.
Részegen szerinted eddig hány embert öltek meg?
És most inkább nem értekezek, hogy az alkohol mennyivel brutálisabb szer.

Troppauer, a fűvesember.


1997. szeptember 15. - hétfõ, 9 óra 36 perc
qtya!
Ezen morfondírozok én is.

TREX


1997. szeptember 15. - hétfõ, 9 óra 34 perc
Ide hülyeség benéznem.
qtya


1997. szeptember 15. - hétfõ, 9 óra 12 perc
Mogorva !
Köszi a jó ötletért, gyönyörűek a képek, de beledisznolkodnak egy emblémát a közepébe, azt hogyan lehet kikerülni ?
bajkon úr


1997. szeptember 15. - hétfõ, 7 óra 39 perc
Bubu !
Határozottan tiltakozom, hogy a doubtfiret egy lapon említsd a Halkirállyal !
Izlések ide pofonok oda!
STP


1997. szeptember 15. - hétfõ, 7 óra 37 perc
szegeny rezso. te szegeny elmebeteg. teged tenyleg csak sajnalni lehet. de az meg mar unalmas.

1997. szeptember 15. - hétfő, 3 óra 41 perc
Rossz a kedvem. És dühöngök a tehetetlenség miatt. Meghalt Bálint B. András. Élt 50 évet. Ha nem olvastátok, nem ismertétek, nem is tudhatjátok mit vesztettünk. Egy évig dolgozhattam mellette. Aztán szinte egy időben kerültünk utcára. Tisztán és mélyen vallásos ember volt. És imádta a nőket, akik viszont. Jogász volt, de istenadta tehetsége íróvá, közíróvá tette. Mintha egy korábbi korszak újdondászai közül felejtődött volna itt. Nem érdekelte a pénz, a hatalom, a stallum. Kicsit bohém volt, és sokat ivott. Különösen három és fél éve... Már van egy bő fél éve, hogy utoljára beszélgettem vele. Aztán telefonja is elhallgatott. Lehet, hogy nem tudta fizetni. Talán kegyelemből, talán barátságból a hosszú állásnélküliség után Gazsó L. nemrég felvette a Magyar Hírlapba. De ide már alig írt. Talán nem volt késztetése. Talán későn jött a segítség. Talán már túl beteg volt. Talán nem tudott azonosulni a mai követelményekkel. Talán... Soha nem éri meg a felszabadulást. De legalább ő már teljesen szabad.

Tudod kedves Pucros, megnéztem a honlapod, elolvastam az káin-ábel sztorit a múltkor, aztán nem vitatkoztam tovább veled, pedig lett volna mit visszabeszélnem. Minek? Sok szempontból kedves ártatlan gyerekek vagytok DcsabaS-al együtt. Bár mindenki legalább ilyen lenne. Az, hogy nem tudod mi a liberalizmus, istenem. Az, hogy nem tudod, tudjátok, hogy Eötvös, Deák, Kossuth és folytathatnám, legalább annyira liberális volt, mint amennyire nacionalista, istenem. Az hogy fogalmatok sincs róla mi a sovinizmus (nemzeti gyűlölködés) és a nacionalizmus (nemzeti öntudat) közötti különbség? Istenem mi van akkor? Az, hogy a bézbólütősmobil ilyen baro pardon, butaságokat válaszolt Medol normálisan feltett kérdéseire és olyan arrogánsan, hogy az a fiú (leány?) azóta el is tűnt - mit tehetek róla? Egyszer már Trebitsch kér(d)ésére leírtam, hogy a nacionalizmus miért corolláriuma, illetőleg miért az egyik legklasszikusabb megnyilvánulása és megvalósulása a liberális elveknek? Írjam le hetente? Azt is tudom, hogy én már akkor a liberális nézetrendszer alapján írtam (egyetemistaként) dolgozataimat, amikor azok a médiabefolyásolók, akik titeket is „beállítottak" még csak nem is igen hallottak róla? (A Kádár-korszakban kiadott filozófiai lexikon ugyanis, mint teljesen mellékes nézetrendszert, ki is hagyta szócikkei közül. Akkor meg honnan ismerték volna? A Népszabadságból, vagy a Népszavából, ahol dolgoztak? Nekem viszont volt olyan szerencsém, hogy meg volt otthon Balla-könyv, és kiváló tanáraim voltak.)

Szóval nem érdemes veletek vitatkozni, hiszen nem ti tehettek arról, amit bizonyos kérdésekben képviseltek. Ilyenekké „csináltak" bennetek. Az én korosztályom tanárai, szülei még hoztak valamit a szocializmus előtti korból, és át is adtak nekünk belőle. Volt olyan tanárom is, aki, ha kezet adott, néha megjegyezte (kicsit már szenilis volt 90 felé közeledvén), hogy most Görgeivel lépsz kapcsolatba. Ugyanis a milleniumkor neki, mint versmondó kisdiáknak megszorította kezét a hadastyán. (Volt olyan profom is, aki pedig Madarásszal fogott egykor kezet.) Móra Ferenc egyik kedvenc hősnője - kislányként - pedig családom régi barátja. Még él. Folytathatnám, de nektek ebből nem juthatott, ti nem szolmizáltatok az utcán Kodálynak, és nem mesélt nektek tiltott dolgokat, amikor kísérői eltávolodtak mellőle.
Nem ti tehettek róla.
De legyetek büszkék tudásotokra, mert a következő generáció még... Olvassátok el a Sulinet dalt a minisztériumi honlapon, nézzétek Xénia lázat, és kiszámíthatjátok milyenek lesznek.

Én viszont nem tudok részecske gyorsítani... Sőt.

De nem ez a legfőbb baj, hanem az állandó türelmetlen gyűlölködés. Nem csak itt, hanem az egész országban. És ahogy meggyűlöltetnek egyes embereket. Einstein névsora... Például őket gyűlöltették meg. Mi bajotok például Császár Angélával? Gyerek kora óta ismertem, két utcával odébb lakott Tatán.
Egy másik példa. Schamschula nevére mindenki húzza a száját. Miért? Mert ökröt süttetett - szokták volt mondogatni. Na és? Mit írtak volna róla, és mennyire gyűlölnétek, ha nem egy ökröt, hanem a nagykörúti hepajra kidobott milliókat lehetne a számlájára írni. Most minden Budapest „fejlődését" zengi, minden Demszky reklámjának a szolgálatában áll. Persze, valószínűleg nem tudjátok, hogy például a kerékpárutak létesítését Varga János történész professzor javasolta és járta ki a rá való pénzt az előző parlamentben. Ugyanő a levéltár új épületegyüttesét a volt szovjet laktanyában. De az avatási dicsőség Budapest vőlegényéé és a sulinetes miniszteré. Talán azt sem tudod - ha már a levéltáraknál tartunk -, hogy az egész Pozsgay-sztori (a lejáratáson kívül, mert az mindig jól jön) célja az, hogy addig kavarják a dolgot, hogy mégis egyenrangúnak lehessen kinevezni a magánlevéltárakat az államival. Ugye milyen szép, „liberális" ötlet? És akkor mindjárt nem kell átadni a volt MSZMP iratokat az államnak. Mert már féléve meg kellett volna történni a dolognak, hisz már megvan rá a hely. Ehelyett Pozsgayval foglalkozik mindenki... Vagy meséljem el, hogy a mostani nagykörút felújítás Fodor András Attila érdeme, szintén az előző parlamentből? Szembe szállhatok én az egész magyar tudatiparral itt azért, hogy néhányatokat... és másnap megint kapok a pofámra, mintha mi sem történt volna... Mert ilyen és olyan vagyok, hiszen azok, akikkel _állítólag_ (honnan veszitek?) egy táborban vagyok, ilyenek meg olyanok? Milyenek? Azt nem tudja senki, de biztos sikkasztottak, meg talán nem tisztelték eléggé a másságot sem.

Most meséljem el Einsteinnek mit tartalmaznak TGM Romániában Leninről írott dolgozatai és mutassam ki ennek az igen ártalmas (de nagy fantáziával megáldott) őrültnek:)) cikkeiben, miként változik nézetrendszere kéthavonta? Vajon mit tartana most Einstein például Csurkáról, ha az életében egyszer olyat mondott, írt volna, hogy még azokat az újságos bódékat is borogassák fel, ahol neki nem tetsző irományokat árulnak. Vagy mit gondoljak Konrád Györgyről, aki még egy hónapja is magyarázgatta a nap-keltében, hogy miért jó és veszélytelen a lágy drog, miért kellene legalizálni a terjesztését. Nemrég, meg ilyen lágy drog hatására megölte egy fiú a barátját, mert sátánnak látta...
Mit mondjak erre? De nem az a baj, hanem az, hogy miért kellene olyan embereket követnem, akikkel nem értek egyet. Csak azért, mert őket sztárolják? Kedves fizikus, a fizikában is olyan alapos vagy, mint az én három és fél évemmel? Nem kedvesem, ezek a bolsevikból lett liberálisok nem szoktak annyit várni a leszámolással. Rögtön. Szerencsémre már nincsenek Gulágok. De az se jó, ami van.
Egy dolog azért összeköt minket. Az 1972-es március 15-e. Ma is őrzöm akkori rendőrverte kokárdámat. Örülök, hogy ti akkor 15 és 6 évesek voltatok, de én akkor már egyetemista voltam, és mi voltunk a tűzvonalban. Bár jellemző az akkori hatalom gyávaságára, hogy igazán a gimistákkal bántak el. (Már ha nem volt fontos ember a papa...) Elkezdtem erről írni DD. levele után, de nem másolom be. Minek? A múltkor Robe gyerek említést tett Temesiről, és Porról. Erre írtam neki egy hosszú levelet arról az időkről amikor Temesi ott volt egyemista, miket csinált, stb. El sem olvasta, mert rohant a diszkóba. Tehát még egyszer kérdem, kedves Pucros, minek?

De hogy valami örömteliről is írjak. A múlt héten derült égből villámcsapásként ért, hogy három napom van egy dolgozat megírására párt-médiapolitika témakörben a médiahajó alkalmából kiadandó tanulmány-kötetbe. Visszamondani nem lehetett, itt el nem mondható okok miatt. Mit tehet az ember, Például segítséget kér. Például az olvírosoktól. Rögtön kaptam is. Volt aki lexikon szócikkeket küldött, volt aki jogszabályokat bogarászott, volt aki hajnali háromig javítgatta nyelvtani hibáimat és így tovább. (Persze nem csak olvírosok segítettek.) A szerkesztő azt mondta, hogy szerinte a legjobb lett a leadott anyagok közül. (Na ennyit a színvonalról...) De az olvírosok segítsége nélkül meg sem tudtam volna írni ennyi idő alatt.

Hála istennek ez is Magyarország. Azt szeretném, ha csak ilyen lenne Magyarország.
Mert hogy is írta az a nacionalista Kossuth (kedves k.istyu) arra a kérdésre, hogy mi a biztosíték az antidemokratikus hatalom ellen? „Magok ezek a biztosítékok a nemzet morális ereje által lehetnek leginkább biztosítva, mely végre tehát szükség, hogy a nemzetiség s alkotmányosság alapján a hon polgárok minden osztályai szellemi s anyagi érdekben egyesítsenek; miszerint valamint egy haza, melynek fiai vagyunk, úgy legyen egy a honszeretetnek ingere, egy a közérdek, egy a nemzet s a közjog, az egyéforrott nemzet közérdekének oltalma alá helyezve."

Ez az én ideálom is. A jogkiterjesztő, a nemzeti szolidaritástól áthatott és a morál által vezérelt haza. És ez az én bűnöm is. Ha ismeritek Konrád és TGM munkáit, akkor az okát is tudhatjátok.
Ha úgy tetszik, mitológiánask is felfoghatod kedves Pucros, mert miért éppen azt ismernéd, hogy mi a mitológia, és mi a szerepe a nemzeti koházióban. Igazad van, a hazaszeretet magánügy. De a belőle, avagy hiányából következő cselekvés már nem. (Ne sértődj meg, nem kioktatni akarlak.)

Szevasztok, rezső1997. szeptember 15. - hétfõ, 2 óra 45 perc
Csutora!
Szenved a lócsutora.
A multkor olyan pöffeszkedve elköszöntél. Miért nem maradsz ott?
Nem megyek haza, mert nem akarok csutorák közé keveredni, meg csutorákot kapni :).
S.N.L.F.
DD.


1997. szeptember 15. - hétfõ, 0 óra 20 perc
Sziasztok.

Einstein! A korpa közé vonatkozó népi bölcsesség mire jó? Nehogy már felhánytorgasd Rezsőnek,
hogy kivel veszik egy kalap alá! Arról csak az tehet, aki oda veszi.
Másrészt, amit műveltetek a hétvégén, szerintem pokoli ronda dolog volt, és te ütöttél nagyobbakat.
Gondoljátok, hogy vita ez? Most látom, mibe nem mentem bele Rezsővel. És igazolva érzem, hogy
meddő dolog "tényeket" "tények" ellen harcba küldeni. Mondtátok mindketten a magatok
mitológiájának passzusait, anélkül, hogy ettől egy icurkapicurkát is okosodtatok volna. De ez
valószínűleg nem is volt célotok.

Rezső, az Ebetűs ellenfeleket, gondolom, unod már.
Gondolkodtam a dolgon, amiről beszéltünk legutóbb, még. Miért hisz sok ember inkább az okkult
tanoknak, mint a tudománynak? Mert a tudomány bizonytalankodik. Nem ad mindenre választ,
amire ad, arra is többnyire "ma úgy véljük", "valószínű, hogy" kezdetű állításokat tesz. Ráadásul a
magyarázatai körmönfontak, a napilapok kisszíneseibe bekerülő tudományos híreket pedig
leegyszerűsítő, félrevezető, gyakran nyilvánvalóan hamissá torzító megfogalmazásokkal rövidítik.
Sokakban tehát a 100%-os magabízás hiánya a sumákság képzetét kelti, hiteltelenít. Az igazság
keresésének másik velejárója a változás. Aki egyszer elkezd hinni, és hitében megmarad, könnyen
kikiáltja köpönyegforgatónak azt, aki az igazság keresése közben nézetein változtatni merészel.
Pedig azt tiszteletre méltó cél vezérli egy olyan úton, amin bírálója nemhogy el sem indult, hanem
azt hiszi, hogy az feléje vezet.
Nem mondom, hogy a liberális szimpatizánsok mindegyikének kedvenc időtöltése a valóság
tisztázása. Sőt, talán ilyenek akadnak kevesebben.
Viszont fordítva már inkább igaz lehet a dolog, bár meglehet, ezt csak a magamból kiindulás
gondoltatja velem: aki az igazságot keresi, sokkal inkább jut a liberálisok közé, mint a nemzeti
öntudatot HANGSÚLYOZÓK táborába.
Ezt csak egyetlen érvvel hadd támasszam alá: jól nyomon követhető az elfogultságok láncolata a
következő soron: az ember kedvezni akar önmagának, családjának, rokonainak, nemzetének, a vele
azonos (regionális?) kultúrkörbe tartozóknak, elfogult az emberiséggel szemben (úgy értem,
mellett), és végül, földönkívüliekkel való konfliktus esetén a mi bolygónk bioszféráját védelmezné, de
ez most nem érdekes. Mindez érzelmi alapon van így, és természetes is. Azonban, az érzelmek
nemhogy nem jók, de teljesen alkalmatlanok az igazság megismerésére. Nem is arra valók: az
érzelmeket csakis megélni kell, méghozzá minél teljesebben. De sosem jutna eszembe például
ilyen alapon pártszerveződni. Csak egy halk beismerésre futná: igen, nagyon szeretem a hazámat,
de ez szerintem természetes is, különben meg magánügy.
Gyakran tapasztalom, hogy az elfogultságot erényként tüntetik fel, a személyes érintettségemnek
sokak szerint meg kellene jelennie a véleményformálásomban ("de hát te sem örülnél, hogyha a
te...", "másképpen beszélnél, ha téged...", "neked sem jön jól a jogdíjak megtébéztetése" - ilyeneket
mondanak).
A nemzeti elfogultság csak egy a felsoroltak közül. Igen, lehet mondani, és jó is az ötlet: nézzük
meg, hogy ki esett a többi felsorolt elfogultság valamelyikébe - ha valakinek mondjuk az emberiség
képezi elfogultságának tárgyát, akkor ő is letért az igazsághoz vezető útról? Szerintem feltétlenül.
Ez olyasféle kérdésekkel dönthető el, mint pl.: egy elefánt, vagy egy ember életét helyesebb-e
megkímélni, ha választani kell? Én a magam részéről az ilyen esetekre átszabom a "vélemény" szó
jelentését, hogy mondhassam: véleményem szerint az emberét, de az igazságról való legjobb
tudomásom szerint az elefántét (azokból sokkal kevesebb van, és cseppet sem veszélyeztetnek
más fajokat...).

Pucros Mackó


1997. szeptember 15. - hétfõ, 0 óra 0 perc
Trükkös fiú ez a Billi gyerek. Aki megnézi megérti miről beszélek. Logo rulez! Na majd csak meghackolja valaki. :)

Mogorva


1997. szeptember 14. - vasárnap, 23 óra 53 perc
Emberek!

Nézzétek meg Bill Gécc Képtárát a neten. Apááám.
Tökjó. Végre egy jó dolog a csávótól. Nagyon teccik. A képnézőt előtte le kell tölteni, amin a save funkció ugyan hiányzik, (vajon mié?? :)) de
capture screen rulez!

www.corbis.com


Mogorva1997. szeptember 14. - vasárnap, 23 óra 43 perc
Heves Jeges,
72-ben egyertelmu volt a helyzet, ennyibol es csak ennyibol jobb volt.
En a halkiralyt meg a doubtfiret azert lejjebb osztalyozom mint a holtkoltoket, de izlesek...
bubu
ja igen, 6 evesnek altalaban jobb lenni, mint huje felnottnek....
1997. szeptember 14. - vasárnap, 23 óra 20 perc
DD: bizony, csak pofazol. Es szenvedsz. Ott, Amerikaban. Szegeny. Mer nem jossz haza?
Itt tolmacsolnod se kell, se a baszott nagy hazadban halatlan vendegeket latni, utana meg panaszkodni. Sajnallak. Nagyon.
Csutora


1997. szeptember 14. - vasárnap, 23 óra 6 perc
Archivaltam, csutortok meg fent van.
udv,
ijon


1997. szeptember 14. - vasárnap, 22 óra 0 perc
Mogorva !
Idáig minden bartnőmet elcipeltem a Halászkirályra.
Később a feleségemet is. Baromira tetszett a film, sőt még egy hívő barátnőm is oda volt érte.
Testvérkém legnagyobb karácsonyi ajándéka idáig az volt, hogy megszerezte videón és odadta.
Sajnos a HBO nálam nem jön :(( és most a Desperadot adták :(((.

Majd megszerzem.

St.Paul


1997. szeptember 14. - vasárnap, 21 óra 58 perc
Újra itthon. Mogorva ihletett szólásra: én is 6 éves voltam akkor, lehet hogy félszavakból is megértjük egymást? Bár a múlt héten a 7kérdésben árboc-ügyben kicsit mintha morc lettél volna :-) Film: a Fisherking-et nem láttam (HBO-t a helyi szolgáltató a „lecsapolások" miatt lekötötte a rendszerről). De ha aszondod hogy érdemes megnézni (azaz Robin Williams legalább olyan jó, mint a Holt Költők Társaságában, amit én is nagyon bírok), akkor beruházok egy kölcsönzésre. Véleményed? Ha esetleg nem láttad (kötve hiszem), az előbbi színész nagyot alakított a Mrs. Doubtfire c. vígjátékban is.
Csütörtökön túlestem a Speed 2.-n is. Hozta a formáját, azaz ez is gyengébb volt, mint az első rész. A forgatókönyvnek szerintem egy kicsit „muszáj valamit kitalálni a folytatáshoz" íze volt, Sandra Bullock csak amolyan mellékszereplőként volt jelen. Ami első osztályú volt, az a látvány, amihez Jan De Bont (nem azonos James Bonddal! :-)) nagyon ért. Tudom hogy egy akciófilmben a látvány a lényeg, de azért a történetre is figyelhetnének egy kicsit. Itt éppen a hajó számítógépes rendszerének tervezője (Willem Dafoe) akart bosszút állni korábbi kirúgásáért... (rezső figyelsz?:-))) Kicsit már kezd unalmas lenni, hogy az amerikai filmekben a film amerikai hősei az egyetlenek a világon, akik képesek a konfliktusokat megoldani, azaz mindig ők állnak a középpontban. Lehet hogy ez nem csak a filmekben van így? DD, vélemény? Szerintem nem véletlen, hogy Mel Gibson filmje, a Rettenthetetlen annyi Oscart kapott, mert végre más témához nyúlt.

Befejezésül: tegnapi szokásos kerékpáros „körsétámon" egy érdekes nyitás előtt álló üzletre bukkantam. A neve: Rulez Számítástechnika. Hát nem zseniális? Az internetes szóhasználat így válik a hétköznapi élet részévé. (rezső, vélemény?)
Ami pedig az itt (is) zajló politikai vitákat illeti, abból csak az derül ki, hogy a rendszerváltás után sikerült a magyar értelmiséget, ill. a(z internetes) társadalmat is alaposan megosztani... Jobb volt gyereknek lenni 1972-ben...

Na jóccakát: Heves Jeges
Ui.: Ofélia: hová tűntél mostanság? Válasz hamarosan...:-))
Trebi: hó olvad?
DD: valami + történet (magyarokról)?


1997. szeptember 14. - vasárnap, 21 óra 34 perc
Kinek rossz Amerikában?
Aki nem érti.
Viza


1997. szeptember 14. - vasárnap, 21 óra 29 perc
Trebisch!
Nem igy van.
Vannak itt és jönnek ide mindenfélék.
Te is elférnél, de csak nyugodtan tétovázz :)).
DD.
Most megyek mert odaég a rántás.


1997. szeptember 14. - vasárnap, 21 óra 25 perc
DD,
egyre tisztábban látom a storyjaid alapján: Amerikába (legalábbis mostanában) csak az elmebeteg magyarok mennek.
Én még tétovázok egy keveset... :)

Trebitsch


1997. szeptember 14. - vasárnap, 19 óra 9 perc
Az éremnek 3 oldala van:
1 Hideg víz
2 Meleg víz
3 Hülyék vagtok.

Para Gráf.


1997. szeptember 14. - vasárnap, 16 óra 55 perc
88-ban új magyar diszidens hullám érte el az USA-t. A Lutheran Social Service-n keresztül öszintén segíteni akaró családok jelentkeztek befogadásukra, szponzorolásukra. Ezek a családok rendszerint elég szolid alapokon áló u.n. "empty nester"-ek. Az öszinte és önzetlen segíteni akarás vezette öket. Mint tolmács keveredtem bele egy ilyen ügybe, s azóta is ég az arcom.
3 fiatalember érkezését jelezték: festö, vízvezetékszerelö és teológus szakmákkal. A fogadó családok kisorsolták, hogy ki hova megy. Az elsö órákon való átsegíts volt az én feladatom. A reptéri várakozás leginkáb egy szülöotthon elöszobájára emlékeztetett. Nem csak a családok jöttek ki, hanem az egész kongregáció, lelkészestöl. Kis incidens, de elmondom: Kedveskedni akartak néhány welcome táblával is, de az Isten Hozott helyett románul irtak valamit a táblákra. Gyorsan eldugattam velük.
A megérkezés megrázó volt. Nem is a két részeg proletár miatt.
A teológus, az volt az igazi.
20-on éves fiatalember, fülben, orrban karikával. Fogatlan mintha 100 éves lenne. Persze angol egy szó sem. Kérte fordítsam a következö bemutatkozást: "Nevem XY, de ezt a nevet most megváltoztatom. Mától Eddy H. lesz a nevem, mert nekem ez nagyon tetszik. Ismerve az amerikai oktatási szinvonalat, s azt a tényt, hogy teológiára jártam otthon, megelölegezem magamnak a doktori cimet, mert az nekem jár. Szólitsatok Dr. Eddy-nek. Nem az USA-ba akartam jönni, hanem Ausztráliába, s, hogy ide küldték azok a sváb bürokraták azt csak a repülön tudtam meg. Igy holnap reggel tovább megyek. A 6000 dollárt amit a család értem kapott azt azonnal adják ide. Most pedig aludni akarok."
Eddig a bemutatkozás.
Mondanom sem kell, hogy az elsö mondat után leálltam a fordítással. Mondtam, mondja el a mondókáját, majd egybe lefordítom az egész mondókát. Erröl persze szó sem volt.
Hazaárkeztünk.
Eddy barátunk, balhát csapott, mert a tej nem elág langyos, a kenyár nem elég friss, s azt akarta, hogy mondjam meg a 23 éves lánynak, hogy tudná használni az éjjel. Majd kért egy nagy kést az éjjeliszekrényére, mert hallotta, hogy itt sok a gyilkosság és fél.
6 hétig boldogította a családot. Megcsináltatták a fogát, vitték ide oda. Ö csak a 6000-et követelte.
Végre felfedezett valami távoli rokont Californiában. A család örömmel fizette a one way jegyet. Többet sosem hallottunk róla. Szerencsére.
Ma is kapcsolatban vagyok a családdal, igyekszem öket meggyözni, hogy van a magyarok között normális is.
A másik 2 srác egy darabig mosogatott az egyik hotelben, majd ök is Cal. mentek. A festöröl hallottam, hogy ma 15 év után is feketén dolgozik, nem fizet adót. Egyszer megjelent itt egy olyan busszal amit álmomban sem merek elképzelni. Mikor mondtuk, hogy ha nem fizet adót és elkapják kiteszik a szürét. Többet öt sem láttuk.
Én viszont nem megyek tomácsolni többet.
DD.


1997. szeptember 14. - vasárnap, 16 óra 48 perc
Amit nem egészen értek, hogy egy olyan kis országban egy szimpla kormánycsere esetén miért kell kicserélni ( leváltani, kirúgni B-listázni!!!) egy csomó olyan embert akik a mindenkori kormánytól FÜGGETLENÜL posztjukra eredendöen a legmegfelelóbbnek kellene lenni. Óriási pazarlás és luxus, ilyenkor kicserélni a bankigazgatókat, kírházigazgatókat, meg a TV-Rádió vezetöket, szerkesztöket, Rezsöket, stb.... Mert ha Rezsö egy JÓ ujságíró akkor politikai hovatartozásával együtt JÓ ujságíró, s a lapnak, egy lapnak, egy lap szinvonal˙nak csak hasznára lehet. Ezek az u.n. "tisztogatások" a végén oda vezetnek, hogy mindenütt csak a szemetek tudnak érvényesülni. Ha jól nyalod a megfelelö segget még föszerkesztö, korházigazgató is lehet belöled.
Nagyszerü.
Hogy nem értessz hozzá az nem számít. ( Ezárt vannak aztán a milliárdokra rúgó baklövések. )
Ez egyenlö a korupcióval, vagy rosszabb.
Itt ebben a "koszos, rohadt, szemét" USA-ban a legfelsö politikai rétegen kivül észre sem vesszük, hogy valaki jött és valaki ment.
Szerves része ez a demokráciának.
Bizony.
Bün.
De hát én csak pofázom.
Mise helyett.
DD.


1997. szeptember 14. - vasárnap, 15 óra 40 perc
Denagyhülye vagy te Dr. Hájd. Bill nélkül most a farkaddal játszhatnál az Internet helyett. Ha megtalálnád,mert nem látsz tovább az órrodnál.
Csinálj már valamit te is mint Bill.
Szóval tök vagy. Bumm.
Hisziapiszi


1997. szeptember 14. - vasárnap, 15 óra 12 perc
Halihó Mindenkinek!

Virtuális üdvözletemet küldöm Nektek innen a BNV-ről, a ... standjáról!
Heves Jeges


1997. szeptember 14. - vasárnap, 11 óra 2 perc
Kedves TRudi! Melyenszanto gondolataidhoz csak annyit fuznek hozza, hogy az irastudok tudnak olvasni is, csak NEM OLVASNAK EL MINDENT. Nem gyulolkodunk, csak beszel-
getunk. Miutan nekem sem kozombos eme kis,
tejjel-mezzel folyo Kanaan sorsa, termeszetesen figyelek az atomhasogatasra is, de arra is, hogy
nehany - szereny kepessegeimtol telo - gondo-
latot megosszak nem mindent olvaso embertar-
saimmal. De ehhez gondolatok is kellenek.
Einstein


1997. szeptember 14. - vasárnap, 8 óra 34 perc
RezsőUHU,
szerinted mi okozza ezt a túlérzékenységedet? Én arra gondolok kissé túlzottan komolyan veszed az itt leírtakat.
Ne tedd, játék. Szavak és gondolatok próba-csetepatéja, amire Te is voltál szíves használni is egykoron.
Lépesméz


1997. szeptember 14. - vasárnap, 6 óra 24 perc
Kösz MacS, megkaptam. A többi meg alszik? Így építitek a kapitalizmust?

üdv rezső


1997. szeptember 14. - vasárnap, 4 óra 27 perc
(c|net) Várhatóan a héten költözik be új házába Bill Gates. a Microsoft elnöke. A 7 éve készülô
60 millió dolláros költséggel épülô álomvilla csak az év végére lesz teljesen kész, de már lakható,
sôt, májusban itt adott vacsorát Gates a világ 100 vezetô üzletemberének. A 2200 nm-es házban
illetve a kiegészítô épületekben mozgó látogatókat elektronikus jeladókkal szerelik fel, így
akármerre járnak, egyénileg választható klíma, fény, zene illetve változó digitális művek veszik
körül ôket.

Szóval vegyünk sok microfos terméket, mer ezt a házat fenn is kell tartani. Meg a válás is igen nagy költség, hát még az új asszony. Szóval, BSA...vigyázz,..kész..RAJT! PUKK.


Hiszipiszi!
Idézzé csak! Hadd tuggyam miről is vót szó.

Dr. Hyde (szószerint)1997. szeptember 14. - vasárnap, 2 óra 48 perc
Kikecmeregtem a hó alól. Ha valakit érdekel a Médiahajó alkalmából kiadandó kötetben találja meg amit Einstein elől elbújva kigyötörtem magamból. Most állhatok csak neki válaszolni.

üdv rezsővalójábannemismunkacsakjövedelemnélküli


1997. szeptember 14. - vasárnap, 1 óra 58 perc
Dr. Hájd!
Mi van azokkal akik belebeszéltek a beszélgetésembe?
Mint te.
Hehe.
Hisziapiszi


1997. szeptember 14. - vasárnap, 1 óra 43 perc
TRudi és a többi újságosok, sajtószabadságosok!!

Bocs, hogy beledumálok ebbe az újságos dologba, nem olvastam végig az egész hetet.
De úgy gondolom, ha egy lap csôdbe megy, vagy megszűnik, nem általában nem a politikai rezsim elnyomása tehet róla, hanem egyszerűen az, hogy alig veszik a lapot.
Ha egyszer kevés embert érdekel és kevesek számára meggyôzô az az újság, akkor sajnos elôfordul az ilyesmi.
Pl. az elôzô kormány országlása idején vajon miért nem sikerült elnyomni a liberális vagy baloldali sajtót? Talán azért, mert nagyobb az igény rá, többen olvassák, mint a konzervatív lapokat....
Érdekes módon a HVG, a Hírlap, vagy a Népszabadság vajon miért fogy (és fogyott az elôzô rezsim alatt is) sokkal nagyobb példányszámban, mint az Újmao, vagy más konzervatív jobboldali lapok?

Talán elvárjátok, hogy a kormány dotálja az ellenzéki lapokat? Ezt nem gondolhatjátok komolyan...


MuzX


1997. szeptember 14. - vasárnap, 0 óra 18 perc
Kedves Einstein,
Namost persze kérdés, hogy az irástudók tudnak-e olvasni.
Ha ennyire figyelsz az atomhasogatás során is, nem nagy jövöt jósolok neked a fizikában.
Ujságirónak elmehetnél, gyülölködésböl 5-ös.
TRudi
1997. szeptember 14. - vasárnap, 0 óra 18 perc
TRudi: ja, szepen mondod. Aki jobboldali lapba ir, azt a balaoldali hatalomatvetel utan harom es fel evvel kirugjak. Igazad van, ez minden csak nem sajtoszabadsag.

Mogorva: en meg akko pont 15 votam, oszt jo meggyalultak. Alig birtunk bemenekulni a Berlin etterem mosdojaba. De megusztuk!

Einstein


1997. szeptember 13. - szombat, 22 óra 37 perc
Hisziapiszi!

Semmi baj, a tudathasadást az elektrosokkal lehet kezelni. Úgyhogy irány a konektor, aztán hajrá. Majd írd meg mijjen vót. Ha valaki önmagában beszél az lehet, hogy csak rossz társaságba keveredett. :)

Hi!
Dr. Hyde


1997. szeptember 13. - szombat, 22 óra 23 perc
Einstein, megmagyaraztad.
Aki jobboldali lapba ir, ne csodalkozzon, ha baloldali hatalomatvetelkor az utcara kerul.
Ez ilyen egyszeru.
Aki pedig sajtoszabadsagrol abrandozik, menjen ahova akar.
TRudi


1997. szeptember 13. - szombat, 21 óra 21 perc
Most megy a édzsbión a Fisherking.
Aki tudja nézze meg. Életem egyik legjobb filmélménye volt. Kíváncsi vagyok a többiek véleményére. Szóval csúcs. A másik a Holt költők.

Mogorva filmesztéta


1997. szeptember 13. - szombat, 21 óra 9 perc
DD.

Nem volt egyszerű az élet akkoriban.
Jómagam 6 éves voltam akkoriban, az olvírok többsége még ennyi sem. Nem csoda, hogy néha nem egyeznek a nézeteink, és elképzeléseink a világról. Nekünk ez többé-kevésbé már kimaradt, hál' istennek.
Azért itt igen nagy változások voltak az elmúlt 10 évben. Nem jössz haza? Na ez csak költői kérdés volt. 25 év után. Légy jó.

Mogorva


1997. szeptember 13. - szombat, 21 óra 5 perc
Trixie, asszem felreertesz. En nem akarom Rezsot minositeni, pusztan az volt a szandekom,
hogy megprobaljam elmagyarazni, miert kerult abba a helyzetbe, amibe kerult. Tudod, aki kor-
pa koze keveredik..., valamit a nem megfelelo helyen, nem megfelelo idoben... kezdetu kelta
szolasmondasok. Lehet, hogy Rezso brillians tollu ujsagiro, de az irastudok - sot, talan a ke-
vesbe irastudok koreben az ellenzeki ujsagiras
nem T.G.M-el,. Konrad Gyorggyel, hanem alanti szep tabloddal azonosult. Errol Rezsonk nem tehet.
Einstein


1997. szeptember 13. - szombat, 17 óra 13 perc
Én már csináltam, megettétek.
Két néven magammal vitatkoztam.
Igy sértegettem, vitatkoztam ,ellentmondtam, letóltam, kibékültem.
Lyó volt.
Hisziapiszi.


1997. szeptember 13. - szombat, 16 óra 18 perc
Emlékek 72 márc 15-röl.
Reggel a Pesti Barnabás ( Piarista ) uccában volt dolgom. Abban az idöben már nem volt kapcsolatom semmilyen egyetemmel, föiskolával. Egy nemzetközi fotokiállitás zsüriének voltam a titkára. Gyanutlan, felkészületlen voltam amikor a jól ismert uccába léptem. Ami furcs volt a kis csoportokban álló, unatkozó férfiak. Piarista diák koromból ismertem ezt az uccát, sokszor mentem rajta végig a készületlen diákok lelkiiesmeretfurdalásával. Itt kapta le a fejemröl a sapkát Szilágyi tanárúr, aki egy hideg decemberi napon szembejött, én nem vettem észre, nem köszöntöttem sapkalevétellel, hogy aztán a tornaórán a többiek elött megszégyenítsen, arconba vágva a sapkát " Te hülye paraszt nem tanitottak meg köszönni?"-vel. Aki nem volt kosaras az nem számitott. Én 171-el kiestem. (Sziszi ha élsz most kvitteltem, ha nem nyugodjál békében .) A Belvárosi Plébániát megkerültem, s akkor láttam a töménytelen zsupkocsit a hid alatt. Elsö meglepetésemre az merült fel bennem, hogy honnan vettek ennyi zsupkocsit, meg mit keresnek ezek itt ilyen korán reggel. Csak késöbb tisztázódott, hogy a provokáció már készült.
8-kor kezdtük a zsürizést, nemzetközi zsüri volt, nekem kellett mindent rendben "alájuk rakni", igy
csak a szirénázásra és kiabálásra nyitottuk ki az ablakot. A térre nem lehetett kilátni, de elég volt az amit az uccában lent láttunk.
A kádári politika - aki nincs ellenünk az velünk van - totális kudarca volt ez. 4 óra felé "már rend volt". S a sajtó másnap huligánok garázdálkodásáról irt.
-*-
Kollegám budai volt. Fiatalon nösült 2 aranyos gerek 3,5 évesek. Szabadságot vett ki mertf feleségét az nap kórházba vitte. A gyerekeket meg az anyósához. Szemvedélyes fotos volt, mindig, mindenhova géppel ment. A nehéz kezdet után gondolta jár egyet. A pesti hidföröl látta, hogy lent a téren mi történik. Izgatott fiatalok mentek el mellette magyar zászlókkal. Ilyent még nem látott. Elkezdett - csak úgy _ fotozni. Elöször egy civilruhás nyomozó szólitotta fel, hogy azonnal hagyja abba a fényképezést. ( Abban az idöben még volt egy érthetetlen és paranoid rendelkezés, hogy hidat szabad fényképezni, de hiról nem. )Szó szót kóvetett, elökerült 2 egyenruhás is. A filmet kihúzták a gépböl, gumibot, elvették a személyit, s utasittották, hogy tünjön el.
Másnap beszámolt a dologról, ö most nem egász ember, nincs személyije, mi lesz? A fönöke is voltam, abban maradtunk, hogy nem szólunk a dologról semmit. Majd meglátjuk mi lesz. Néhány nap után idézést kapott a szabálysértési osztálytól. Vád: ellenált az intézkedö rendörnek. Rendesen szabit vett ki, gondoltuk pár száz forintal megússza. Másnap vártuk nem jelentkezett. Hívtuk a lábadozó feleséget, otthon sem volt. Ismertem egy rendör ügyészt ( volt fotós ) ö nézett utánna. 30 napot kapott a fiú Baracskán ahova azonnal el is vitték. És itt a sztorinak nincs vége.
Miután visszajött fegyelmi indult ellene "igazolatlan hiányzás"-ért. Tagja voltam a fegyelmi bizottságnak. A fegyelmin a VI. ker Pártbizottság ( Vámos et. börkabátban )és a felettes szevünk is képviselte magát. Az elöadö már propaganda anyag készitésel vádolt, s " különben is ez a gyerek egy nyilas csemete, mert 1944 -ben Farkasgyepün született".
Ennek ellenére az a vélemény alakult ki a bizottságban, hogy a fiatalember már egy büntetést kapott - jól dolgozik - ne bántsuk. Ekkor emelkedett szólásra a PB ( Vámos et. ) és csak annyit mondott: "Szavazhatnak itt az elvtársak úgy ahogy akarnak ez az ember ki lesz rúgva".
Még az nap megkapta a munkakönyvét. Nem hagyták fellebbezni.
Én akkor döntöttem el, hogy megfutamodok. 1973-ban elhagytam az országot.
Gábor! ( talán eljut hozzád )Ezzel tartoztam neked. Gratulálok a sikereidhez.
DD.


1997. szeptember 13. - szombat, 16 óra 8 perc
Chrudinak - Palffy G. - Stefka - Muranyi - Varkonyi csatarsort, olyan hinterlanddal, mint Liebmann, Moldovanyi, Sugar A., Csaszar Attila, Csaszar Angela, es meg sorolhatnam...Persze, a vezetoedzo Lezsak, palyaedzo dr.Csucs.

Bizony, szép tabló ez!
Ahogy a bukott kereszténydemokrata egészségügyi felelős mondta: "fehér ember nem felejt".

Csak egyetérteni tudok. De ez Rezsőt se pro, se kontra nem minősíti.

Trixie


1997. szeptember 13. - szombat, 16 óra 3 perc
Nem érzem bántásnak a fizikus írását. Én sem akarom őt bántani. Válasz késöbb. Budakeszin hull a hó.
üdv rezső


1997. szeptember 13. - szombat, 15 óra 9 perc
Eistein!
Te kezdessz nekem tetszeni.
Sanos, hogy két tisztességesen gondolkozó és vitatkozó ember igy bátja egymást.
Az aláírással még várok.
XY


1997. szeptember 13. - szombat, 14 óra 58 perc
Rezso, bizony, en nagyon elfogult vagyok - de nem elvtars. Elfogultsag-e az, ha valaki inkabb a
kevesbe rosszat valasztja? Es hogy neked mi kozod a felsorolt szemelyekhez? Elmondom, ha meg nem tudnad! Megszunt munkahelyed mindent megtett annak erdekeben, hogy a valodi, es az al-ellenzeket osszemossa, mindegy, csak a kormanyt sziggyuk! jelszoval. Meg is lett az eredmenye, mint laccik. Kapitalistak uszalyaba pedig nem keveredhetek, mert en mar akkor kapitalista voltam, mikor Te, es elvbarataid vidaman csamcsogtatok Berecz
elvtars "Ellenforradalom tollal, es fegyverrel" ci-
mu munkajan.
De asszem, inkabb reszecskegyorsitok...
Einstein


1997. szeptember 13. - szombat, 12 óra 40 perc
Sir Felix!

Amióta elköltözött a börtönbe, én viselem gondját szegény Emerencia néninek. Kérem mielöbb jelentkezzen, mert a néni alvajáró és süket. Nehezen bírom vele, már a tejbegríz is rágos neki. Várom mielöbbi válaszát, hű barátja
Vucli Tóbiás, az önműködő szakaszjegy feltalálója


1997. szeptember 13. - szombat, 12 óra 7 perc
Einstein? Nem vagy Te egy ici-picit elfogult?
No és mi közöm az itt felsorolt személyek javarészéhez? No és a másik oldalról nem lehet még ilyenebb személyeket felsorolni?
Hogy mit szeretünk, arra a jó régi szocialista szlogent: Szzereti, nem szereti - nem kap mást.
De örülök, hogy értem haragszol. Olyan otthonossá teszi beszélgetésünket, ez a régóta ismert attitűd. Nyugodj meg. Én is érted haragszom Enstein elvtárs. Nehogy az imperialisták uszályába kerülj!
üdv rezső(hó)bagoly


1997. szeptember 13. - szombat, 11 óra 47 perc

2. "Egyetért-e azzal, hogy külföldi természetes és jogi személy ne szerezhessen termőföldtulajdont mindaddig, amíg a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő
csatlakozásáról népszavazás nem dönt?"

Egyetért-e azzal, hogy nem rúgom tökön, mindaddig, amíg máshogy nem döntök?

Fekete Láb


1997. szeptember 13. - szombat, 11 óra 1 perc
Segítséget kérek egy szegény, gyermekes kifosztott, elvált fiatalasszonynak ! A kedves férj aki eloszor a két gyermeket szétvállasztotta, hogy ne kelljen gyermektartást fizetnie! Miután minden értékes vagyontárgyat elvitt, majd késöbb az értékteleneket is, most gyakorlatilag üresre kipakolta a lakást, azaz még az értéktelen rozsdás centrifugától kezdve a törött konyha asztalig mindent még a 25 éves Szaratov hutoszekrényt és gáztuzhelyt is elvitt. Az egész értéke nem lehet több mint 5 ezer forint de így a volt feleség és a nála hagyott 10 éves gyermek még le sem tud ülni mert nincs mire! Az intelligens Liszkai Pál úr (?) aki a GROUP4 jónevu biztonsági szolgálat csoportvezetoje, és azóta már új feleséggel az oldalán Gyálon vett szép házat (vagyis nincs szüksége ezekre a dogokra !!!), nem törodik azzal, hogy a saját elhagyott gyermekétöl is elveszi amit elvesz. Ezért kérekünk mindenkit, ha van bármilyen ócska de használható bútora , hutoszekrénye, gáz vagy villanytuzhelye esetleg rezsója, szonyege, függönye, tányérja, egyszóval bármi amit fel tud ajánlani kérjük SEGÍTSEN !!! A segítséget Budapest, Cegléd, Kecskemét, Dabas környékérol várjuk tekintettel a szállítási lehetoségekre. Segitségüket elore is megköszönve: Lukácsi Teodóra (Ha szükséges minimális összegeket is tudunk fizetni, esetleg hardware elemeket tudunk adni cserébe ! (A barátok !) Ha lehet, a hirdetés megjelenésekor jelentkezzenek tekintettel a surgosségre !

Email: akos.sarkozi@mail.datanet.hu
1997.09.13 Telefon: 06 30 385-6521997. szeptember 13. - szombat, 10 óra 59 perc
Kedves Rezso, ne haragudj, de kisse elkapott a
harcteri idegesseg, ami, mint tudjuk, rossz tanacsado. Tulajdonkeppen erted haragszom, nem ellened. Korbejarodik a kerdes, mar napok ota. Ki kire fog szavazni, es ha igen, miert nem.
A reszecskegyorsiton kivul mas is erdekel, tob-
bek kozott az is, hogy irastudo emberek, akik Magyarorszagon elnek, nem birjak kitalalni a magyarorszagi valasztasi technikat. Nehany ezer valoban elvakult embertol eltekintve ez az orszag soha nem valami, valaki mellett, hanem
valami, vagy valaki ellen szavazott! Emlekezetedbe idezem a boldog emeleku Bo-
ross kormany utolso napjait, mikor az ozvegy miniszterelnokne a Fradi-palyan sikitotta: nem A D O M az orszagot! Emlekezetedbe idezem to-
vabba a nepszeru Hobagoly kepevel 10 millio
peldanyban kezbesitett koszonolevelet. Vagy vegyuk pl. a jotollu, es kozkedvelt Chrudi-
nak - Palffy G. - Stefka - Muranyi - Varkonyi csa-
tarsort, olyan hinterlanddal, mint Liebmann, Mol-
dovanyi, Sugar A., Csaszar Attila, Csaszar Ange-
la, es meg sorolhatnam...Persze, a vezetoedzo
Lezsak, palyaedzo dr.Csucs. Komolyan gondol-
tak vajon, hogy megnyerik a '94-es valasztaso-
kat? A kihullott fogu simlis, aki most kurtolte szet
a vilagban, hogy neki a Gyula rugta le a vesejet? Tudod, kedves Rezso, ez egy olyan orszag, ahol az emberek sokkal szivesebben nezik a nagyonkek szadeszes mediat, mint hallgatjak az allando gyulolkodest, magyar-
kodast, Tokes Laszlo kinyilatkoztatasait, a nyilt
tekintetu Servatius Tibor vilagmegvaltasat. Igen,
kedves Rezso, ez egy ilyen orszag. Es egy ilyen
orszagban csak akkor lehet letjogosultsaga az
ellenzeki sajtonak, pontosabban csak akkor lehet piackepes, ha mondanivaloja erdekes -
nem volt az -, ha targyilagos - nem volt az -, es
nem utolso sorban tehetseges emberek csinal-
jak. Ami a Lakitelek Alapitvanyt illeti, csusztatsz, en egy szot sem irtam sikkasztasrol, pusztan arrol, hogy bizonyos bankok, nagyvallalatok ak-
kor kaptak allami tamogatast, akkor fogadtak
el privatizacios palyazatukat, ha ....hiszen te is
tudod, nem vagy olyan kis nyeretlen. Talan ha
a Gyula tenyleg olyan kemeny lett volna, mint amilyen nem lehetett, akkor bizonyara kedven-
cem, Lezsak Sanyi se nyilatkozhatta volna, hogy milyen nehezen elnek meg felesegevel a
pedagogusi keresetekbol. Te is tudod, a nepet
nem lehet levaltani, a nep nem hulye. Bocsanat
a hosszusagert, megyek atomot rombolni.
Einstein


1997. szeptember 13. - szombat, 8 óra 25 perc
Most látom, hogy elírtam. Természetesen Bolgár györgyről van szó. Arra is most figyeltem fel, hogy ez a csoda fizikus mit tételez fel véleményemként a 90-94-es korszakról. Természetesen jobban tudod nálam. De ha más véleményére is kíváncsi vagy, akkor szivesen prezentálom Lovas István (nem éppen szoci-álliberális a fickó) cikkét (támadását?) arról, hogy 1994-ben a magyar sajtóban a legkeményebb kritikát én írtam a magyar sajtóban az MDF-ről. (A Magyar nemzetben és az Új maoban jelentek meg ezek.)
Ha az véleményemre is kiváncsi vagy, nem tartom sokra az Antall-Boross kormány tevékenységét. lehetőségeihez és a feladatokhoz képest. Csak az őt megelőző kormányok és az utána következő kormányokal (Horn Gyuláé gyakorlatilag kicserélődött) összehasonlítva kell mégis, utólag elismernem amit tett.
Más szempontból pedig idéznék néhány mondatot a Pesti hírlapban írt utolsó cikkemből.
"Mikszáth szerint Jókai is egész életében ebből az egy napból, ezért az egy napért élt és írt. Anteuszként megújult, ha a nagy nap, ha a szabadság napjai emlékéhez nyúlt vissza.
Jókairól eszembe jut az a helyi orvos, aki már jóval kilencven év feletti volt, amikor ötvenhatos emlékeit magnóra vettem 1989-ben. Budakeszin ekkor még igen tartózkodóak voltak az emberek, hiszen nemrég még ellenforradalminak minősült az egész falu, s ő sem tudhatta, hogy magamtól kerestem, vagy valamely testület küldött hozzá. Épp eleget hallgatták ki korábban Sziklai Sándor halála miatt. Már elbúcsúztam tőle, amikor felbátorodva utánam szólt: Azt azért elmondhatom, hogy egész életemben egyszer éreztem magam szabadnak. Abban az őszi két hétben.
Bizony, szerencsésebb országokban nem is érthetik ezt a magyar mentalitást, ezt a bensőnkben hordozott, titkolni kényszerült érzést, ezt a többnyire reménytelennek tűnő vágyakozást nemzetiségünk, szabadságunk iránt. Persze nekik nem csak napok, hetek jutottak belőle... (...)
Magam, a kései Kádár-korszak tespedtségében - amelyet először az 1972-es március tizenötödikével ráztuk fel egy kissé -, gyakran sóvárogtam olyan történelmi korszak iránt, amikor lehet valamit tenni a nemzet szabadságáért, a csupán túlélést biztosító lapulás helyett. Megkaptam, megkaptuk. Végül is volt életemben négy-öt olyan év, amikor félelem nélkül szabadon élhettem ki emberi és nemzeti identitásomat. Ezt kevés huszadik századi nemzedékünk mondhatja el magáról.
Ha élek még kicsinykét, lesz mihez visszamenekülnöm, hiszen ezt az emléket már nem vehetik el tőlem, tőlünk."

üdv rezső


1997. szeptember 13. - szombat, 3 óra 17 perc
Kedves Einstein. Örülök, hogy a házi részecskegyorsítón kívül más is érdekel. De ha valami konkrétumot hallhatnék már egyszer azokról a sikkasztásokról. Hidd el igazán érdekelne. Ami Lakitelek Alapítványt illeti, arról annyi konkrétum tudható, hogy 150 milliós adóssága van, aminek az igatlan adja a fedezetét. Jelenleg is több száz hazai és határon túli fiatal végzi a népfőiskolát. Tőlük biztos nem fogok kérni.
Seszták nem kollegám. Fönököm volt ugyan három hónapig, de nehezen bírtuk ki egymást. Ha valami konkrétumot tudsz arról amit róla írtál, ne hallgasd el. Én éppen most olvasom Kiss Gy. Csaba könyvét, amelyben alaposan idéz a lengyeleket lejárató 1980-82-es sajtókampányból. Csupa ismert név, Bolgár Lászlótól E Fehér Pálig. Mind jelentős pozícióban most is. Sesztákot nem említi. Mégsem eléggé nyalt? Stefkát még csak nem is láttam életemben. Szívesen elmennék dolgozni.
Együttérzésed megható. Nem kívánom viszont.

üdv rezsőantianyagésgörbülttér


1997. szeptember 13. - szombat, 2 óra 0 perc
Rezso
inkabb annak orulj, hogy e d d i g volt valaki, aki fizetest adott, leulhettel, melegben voltal, es mindezt abbol a penzbol, amit az altalad oly nagyra tartott Antall-Boross kormany elsikkasz-
tott! Talan Lezsak baratod juttat valami alamizs-
nat a bankoktol-vallalatoktol kizsarolt Lakitelek-
Alapitvanybol! Ti mertek tocsikolni, ti, akik az egesz bankkonszolidaciot arra hasznaltatok fel,
hogy a csokosok zsebeit megtomjetek??? Nezd
meg kedves kolleganod, Sesztak Agnes, a kommunista ulepek legszorgalmasabb fenyesre nyalojanak erettsegi kepet a lapban, es ne csodalkozz azon, ami tortent, hanem inkabb gondolkodj el, nem kellene-e dolgozni menni,
esetleg a Stefkahoz be tudnalak segiteni.
Einstein


1997. szeptember 12. - péntek, 23 óra 23 perc
Nna. tényleg szép idő, jó levegő volt ma.

DcsabaS,

kérdeznék valamit, hátha erre jársz. Az érdekelne, milyen kiindulópontok vannak a matematikában. Nem a logikai, hnem a fogalmi felépítményében - tehát nem arra gondolok, hogy axiómák. Itt van például az 1 (amit aztán a 2 stb. követ), meg az, hogy legyenek halmazok, elemekkel. Tudnál még ilyeneket mondani?

Nem sürgős...

Pucros Mackó

p.s. utána majd arra fogok gondolni, hogy miért éppen ezek azok...


1997. szeptember 12. - péntek, 22 óra 2 perc
DD.
Az qrva jo lehet, az a -35! Sam hogy
birja? Az enyemek -25-ben meg nem
birtak fazni... sot, egyik reggel a
leo kinyulva aludt a letaposott
havon. A szivem majdnem megallt, azt
hittem, megdoglott, de a harmadik
orditasra (az ablakbol) folnezett
egy kicsit, es aludt tovabb. A 2 m
ho meg csucs! Imadom a telet! Ki jon
szankozni :))) ?

Gorcsev


1997. szeptember 12. - péntek, 21 óra 19 perc
MuzX: Seremetyevóról elindult. 21.40-kor érkezik Ferihegy II-re. Aki tud, jöjjön ki elé.
Lépesméz


1997. szeptember 12. - péntek, 19 óra 41 perc
Trixie!
Iszgazzad van. Szpelling elégtelen.
Ekszkjuz me.
De legalább elolvastad.
Tankju.
DD

ZöPö!
Igazad van,neked is, kábítok.
Ne kerekedj, nem folyik se tej, se méz, dolgozni kell, sajnos, hála Istennek.
DD.


1997. szeptember 12. - péntek, 17 óra 41 perc
DD

...handicap excess ??

You mean handicap access?

Trixie writing in excess


1997. szeptember 12. - péntek, 16 óra 49 perc
DD!

Addig kábítasz itt bennünket, mint az olasz TV az albánokat, amíg mindannyian fel nem kerekedünk és el nem megyünk a te tejjel-mézzel folyó Kánaánodba! :-)

ZöPö
emil nélkül :-(


1997. szeptember 12. - péntek, 16 óra 32 perc
Rezső!
Medollal kapcsolatban elkövettem azt a hibát, hogy elsőre komolyan vettem. Másodikra már nem. Ennyit a bézbólütőről. Felnőni pedig nem szándékozom még egy darabig, mert a statisztikák szerint több felnőtt hal meg, mint gyerek, és én szeretnék sokáig élni. Isten éltessen sokáig!

Diolen Mobi


1997. szeptember 12. - péntek, 16 óra 12 perc
Végre teljes hosszában zavartalan a forgalom a Nagykörúton. Ezt ünneplik szombat este azzal, hogy lezárják a forgalom elől a Nagykörutat.
Kinek volt ez a szenzációs ötlete?


1997. szeptember 12. - péntek, 16 óra 2 perc
Mindenkinek!
Sam 355 napos szept 21.-én lesz egy éves. Yellow Labrador. Jelenleg 80 lb ( 0.456 kg). A lábtörésböl teljesen felépült ( nem merem leírni, hogy mennyibe került ). Aranyos természetü szófogadó, kisfiú, aki sétáláskor nagyon büszke rám. Nála lakom, a 8-ból egy szobát én kaptam.
Vau:
DD.


1997. szeptember 12. - péntek, 15 óra 59 perc
Addendum:
Minnesota.
Minden állami épületben tilos a dohányzás. Minden állami épületben kell legyen "handicap excess".
Minden nyilvános hely WC-jében van pelenkázó asztal ( a férfiben is, hiszen egyenjoguak vagyunk )papirpelenkával felszerelve. U. itt 30 percenkint kell takaritani amit egy lapon a felelós aláirással igazol. A WC-t használó alkalmazottnak kötelezö a kézmosás. ( Hát nem csodálatos :) )
Az elmúlt télen 2 m hó esett, s a hideg rekord minusz 35 C volt. Tapasztalatom szerint teljesen mindegy, hogy -35 vagy -15 c, mind a kettö kurva hideg. Az iskolákban nem bombariadó van, hanem tanítják a réteges téli öltözködést és "tornado drill" van. Kis helyen de borzasztó pusztitást csinál egy ilyen tornadó. Mint egy porszíví ami felsziv mindent, s a másik végén mint a szecskát kiokádja. Olyan a hangja mint ezer (1500?) tanké.
10 ezer tó országa. Próbálták megszámolni, de 16 ezernél abbahagyták.
Pazarlás:
65-ben épitettek egy stadiont 63 ezer nézönek, 85-ben lebontották ( ott van most a Mall of Amerika 650 üzlettel és négy áruázzal) épitettek egy másikat ( state of the art ) fedettet, légkondisat, felfujt tetejüt ( nem hülyéskedek, az egész tetöt levegö tartja fenn, amikor bemész az elsö nyelésig bedugul a füled ). Most azt modják, hogy kezd öreg lenni, s jövöre méllé épitenek egy másikat amelyiknek kinyitható teteje lesz, hogy jó idöben a szitizen élvezze az outdoor-t.
Politikusok:
Sok a csirkefogó. Most pl. kiderült, hogy Minnesota államnak 3.5 milliárd (3,500,000,000 ) dollár adófeleslege van. 8 hónapja veszekszenek, hogy hogyan költsék el. Egy jó van benn, hogy 6%-al kamatozik. Sokan szeretnék visszakapni adókedvezményként, de erról nem is álmodunk.
Más:
24 év után is tátom a számat az árúböség miatt. Nem értem, hogy ki, mikor veszi meg azt a fantasztikus felhalmozott mennyiséget. Pedig megveszik, mert az üzletek meg csak nyilnak. Hogy lehet ebben a fentasztikus versenyben megélni, fennmaradni? Igaz, akár hova megy be az embber a feneke ki van nyalva, csontig. És én ezt mindig is nagyon élveztem.
Sziasztok:
DD


1997. szeptember 12. - péntek, 15 óra 51 perc
trex!

én 2x írtam "rendelésre", egyik rosszabb, mint a másik. többé meg sem fogom próbálni!

malac


1997. szeptember 12. - péntek, 15 óra 43 perc
jaj rezső de vártam már egy ilyent tőled! :)

malac


1997. szeptember 12. - péntek, 15 óra 41 perc
Engels bocs, de a nyilatkozatodról egy kis ferdítéssel ez jutott eszembe: Kísértet járja be Európát... :-)) Remélem azért Te is itt fogsz kísérteni...
Trebi, Engels: kösz a címeket. Rezsőt fogom olv.

rezső: most olvastam hogy három éve munkanélküli vagy (szerintem úgy gondoltad hogy nincs munkahelyed, a kettő nem ugyanaz). Hogy bírod? Nekem az a másfél év is sok volt...

TREX (péntek 11:49)
„Mit tegyek. Ez van." Rossz lehet Neked, hogy csak ilyet tudsz :-). Bár én tudnék ilyeneket... Tök jó!

Úgy látom népszerű hely lett Oslo. Mostanában innen mindenki oda távozik. Avagy kedvenc olvasmányául a Néma Leventét választja. Úgyhogy én is eltűnök. De csak a hétvégére... :-))

Sziasztok, a hétvégén megpróbálom magam távoltartani, találkozunk a BNV-n:
Heves Jeges


1997. szeptember 12. - péntek, 15 óra 35 perc
Gyerekek!
Miért nem mentek ki inkább a levegőre?
Olyan szép idő van!


1997. szeptember 12. - péntek, 15 óra 22 perc
Kedves Engels! Te is lüke:)) Te már hívtál engem vissza az olvirba, most én is téged. (De nem azért, hogy egyenlítsek, hanem ...) De ha veszed a fáradságot akkor is hiányoltalak, amikor szabadságon voltál. (Az „USÁ-ban", a velencei tó partján.) Szóval ami az utolsó „sértő" bejegyzésemet illeti, elnézést, de fogalmam sem volt róla, hogy a Hírlevél fenn van a hálón, és nem szoktam magam keresgélni rajta.
Tehát megjegyzéseim túlzók voltak. De, hogy értsed, mert lehet, hogy sokan vagyunk paranoiások hazánkban, de talán érthető attól a nyúltól, aki körül fütyülnek a golyók. Az ATV-ben van egy műsorom, az árnyékkormány. A nyáron szünetelt, de már az utolsón is kaptunk olyan telefonokat, amelyek a Hornról minősíthetetlenül beszéltek. Közben nekiestek az ATV-nek is a Népszabadságban és a Népszavában. Nem miattam. Egyenlőre. Ugyanis most is (tegnap néhány órával levelem írása előtt) megjött a menetrendszerinti provokatív Horn gyalázás, és kénytelen voltam megszakítani a telefont. (Az ATV egyébként egyáltalán nem „ellenzéki", de _még_ vannak benne ilyen műsorok is. Valamint _ még_ kap reklámokat. _Még_ működik. De kiszámítható a sorsa, a Népszabadság fellépése után, illetőleg az, hogy az én műsoromat is megszüntesse önmaga mentése miatt.)
Szoktad volt kérni a szó szerinti kimutatást. Most kérjem én, hogy mutasd ki, hogy miből tudod levezetni az „olthatatlan gyűlöleted" kitételedet?
A korábbi leveled, amelyben összemostál a „magyarságteljesítőkkel" nem szó szerint, hanem hatásában volt ilyen. Valamint abban, hogy a kérdésben Diolen Mobi mellé áltál. Tehát az általad ismert attitűdömmel nem értettél egyet. Elhiszem, hogy nem ez volt a direkt szándékod, amit rám gyakorolt. De a hatás mégis ez lett. És nem csak én éreztem így. De ha csak én értettem félre, akkor már az talán elég ahhoz, hogy elgondolkozz rajta.
De nemcsak a szövegeknek a törvényeknek is van szelleme, a szó szerinti értelmezés mellett.
Ezért lepett meg, hogy a törvény ellen nyilatkoztál. Miért nem nyilatkoztál az adótörvények ellen is, vagy helyesled, hogy nem változnak az adósávok és ezáltal - az infláció miatt - jövőre sokkal többet adózunk?
Summázva: nem szeretném, ha még jobban félreértenénk egymást mint eddig, amely folyamatban saját túl(?)érzékenységem elismerem és sajnálom.

Üdv rezsőcimbora
Kedves Engels! Te is lüke:)) Te már hívtál engem vissza az olvirba, most én is téged. (De nem azért, hogy egyenlítsek, hanem ...) De ha veszed a fáradságot akkor is hiányoltalak, amikor szabadságon voltál. (Az „USÁ-ban", a velencei tó partján.) Szóval ami az utolsó „sértő" bejegyzésemet illeti, elnézést, de fogalmam sem volt róla, hogy a Hírlevél fenn van a hálón, és nem szoktam magam keresgélni rajta.
Tehát megjegyzéseim túlzók voltak. De, hogy értsed, mert lehet, hogy sokan vagyunk paranoiások hazánkban, de talán érthető attól a nyúltól, aki körül fütyülnek a golyók. Az ATV-ben van egy műsorom, az árnyékkormány. A nyáron szünetelt, de már az utolsón is kaptunk olyan telefonokat, amelyek a Hornról minősíthetetlenül beszéltek. Közben nekiestek az ATV-nek is a Népszabadságban és a Népszavában. Nem miattam. Egyenlőre. Ugyanis most is (tegnap néhány órával levelem írása előtt) megjött a menetrendszerinti provokatív Horn gyalázás, és kénytelen voltam megszakítani a telefont. (Az ATV egyébként egyáltalán nem „ellenzéki", de _még_ vannak benne ilyen műsorok is. Valamint _ még_ kap reklámokat. _Még_ működik. De kiszámítható a sorsa, a Népszabadság fellépése után, illetőleg az, hogy az én műsoromat is megszüntesse önmaga mentése miatt.)
Szoktad volt kérni a szó szerinti kimutatást. Most kérjem én, hogy mutasd ki, hogy miből tudod levezetni az „olthatatlan gyűlöleted" kitételedet?
A korábbi leveled, amelyben összemostál a „magyarságteljesítőkkel" nem szó szerint, hanem hatásában volt ilyen. Valamint abban, hogy a kérdésben Diolen Mobi mellé áltál. Tehát az általad ismert attitűdömmel nem értettél egyet. Elhiszem, hogy nem ez volt a direkt szándékod, amit rám gyakorolt. De a hatás mégis ez lett. És nem csak én éreztem így. De ha csak én értettem félre, akkor már az talán elég ahhoz, hogy elgondolkozz rajta.
De nemcsak a szövegeknek a törvényeknek is van szelleme, a szó szerinti értelmezés mellett.
Ezért lepett meg, hogy a törvény ellen nyilatkoztál. Miért nem nyilatkoztál az adótörvények ellen is, vagy helyesled, hogy nem változnak az adósávok és ezáltal - az infláció miatt - jövőre sokkal többet adózunk?
Summázva: nem szeretném, ha még jobban félreértenénk egymást mint eddig, amely folyamatban saját túl(?)érzékenységem elismerem és sajnálom.

Üdv rezsőcimbora

PS. Soha nem gyűlöltem F.G.-t sem. Nem erény, adottság. Nem vagyok képes erre az érzésre.


1997. szeptember 12. - péntek, 15 óra 20 perc
Kape!
Hámozd ki.


WHAT IS ISDN?

ISDN (Integrated Services Digital Network) is a service offered by Bell Atlantic that
enables voice, data, imaging and video to be delivered over existing phone lines. Each
ISDN line offers three channels (which can be thought of as three lines in one), two B
channels and one D channel (Basic Rate Interface or BRI). Each of the B channels can
be used for normal voice telephone service or to connect fax machines, video
conferencing equipment, computers, networks and other digital equipment. ISDN lines
transmit data much faster than typical dial-up modems.

WHO CAN GET ISDN?

BUSINESS

Bell Atlantic IntelliLinQ BRI ISDN service is tariffed and available throughout the Bell
Atlantic serving region. ISDN is available as ISDN-Centrex and as Individual Line ISDN.
Bell Atlantic Large Business and Federal Systems customers should contact their
account executive to get ISDN service. Bell Atlantic small business customers, including
home based businesses and telecommuters customers, can get ISDN service by
calling the Bell Atlantic ISDN Sales and Technology Center at 1-800-570-ISDN or by
sending e-mail messages to business.isdn@bell-atl.com

Bell Atlantic Business ISDN Information

RESIDENTIAL

Residential ISDN is currently available throughout the Bell Atlantic region except for
Washington, DC (pending regulatory approval). Bell Atlantic recently reduced prices for
its residential ISDN customers in Virginia after receiving approval for a new pricing plan
in the state. Similar pricing plans were filed in New Jersey, Delaware and
Pennsylvaniaon April 17th and in Maryland and DC on June 3rd.

To order or get information about Bell Atlantic's residential ISDN service, customers can
call
the Bell AtlanticŽ InfoSpeed(tm) center at 1-800-204-7332 Monday through Friday from 9
a.m.
to 6 p.m. Customers also can send an e-mail message to isdncin@bell-atl.com.

Bell Atlantic-DC customers, whose area does not yet offer a tariffed residential ISDN
service, may purchase ISDN services at a business line rate by calling the ISDN Sales
and Technology Center at 1-800-570-ISDN or by sending an e-mail message to
business.isdn@bell-atl.com.

Bell Atlantic Residential ISDN Information

ISDN ANYWHERE

Bell Atlantic is committed to offer ISDN service to any of its customers who want to
purchase it. If the telephone office that serves you does not have ISDN capability, Bell
Atlantic will provide ISDN from other network resources at no additional charge to you.

WHY SHOULD I GET ISDN?

To conduct video conferences (reduce travel time and expenses).
To tie together multiple locations or computers (LAN interconnect, remote access
to LAN).
To replace modems for faster speed and better reliability (Internet access, more
responsive multi-media).
To telecommute (be more effective and more relaxed).

HOW CAN I FIND OUT MORE ABOUT ISDN?

Here are some sources of information about ISDN on the Internet:

Bell Atlantic Small Business Knowledge Center
Center for Networked Multimedia ISDN Information Center
SUCCEED's Information on ISDN Home Page
Dan Kegel's ISDN Page at CalTech
Papers on ISDN at the University of Wisconsin's Gopher
NASA's ISDN Mailing List

Books:

ISDN for Dummies
Special Edition, Using ISDN

If you would like more information about Bell Atlantic's ISDN services, please call the
following numbers:

To order or get more information about Bell Atlantic's residential ISDN services
(currently available in Delaware, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, Virginia
and West Virginia), customers can call the Bell Atlantic InfoSpeed(tm) center at
1-800-204-7332 Monday through Friday from 9 a.m. to 6 p.m. Eastern time.
Residential customer can also send e-mail messages to isdncin@bell-atl.com.

To order business services or for questions regarding rates, availability, and
applications please call the ISDN Sales and Technology Center at
1-800-570-ISDN(4736) Monday through Friday from 8:30 a.m. to 5:00 p.m.
Eastern time. Business customers can also send e-mail messages to
business.isdn@bell-atl.com.

Bell Atlantic Teleproducts carries a vast array of ISDN equipment. For
information or ordering please call 1-800-221-0845


1997. szeptember 12. - péntek, 14 óra 38 perc
Ja :)))
He-he!

Ez most jutott eszembe.
:)))
Trixie!
Olvasgassad szorgalmasan a magyar lírát!
(Gondolom teszed azt ;)
He-he. Néha egészen megdöbbentő dolgokra bukkanhatsz. :)))
Vagy mondjuk: Homéroszt is elég nehéz lett volna lefordítani, ha a magyar helyesenírás precíziós figyelembevétele kötelező lett volna vala.
:)))
Na jó, nem akarom szépítgetni a helyzetemet :)


1997. szeptember 12. - péntek, 13 óra 57 perc
He-he!

Csak, hogy szídjam magam...
Írtam már korábban is hülyeségeket ide, bele az olvírba a verseimen keresztül.
pl. Ha jól emléxem, akkor a Különc világ című versemben a sulyok szó ú-val szerepel.
Persze nem biztos, lusta vagyok letölteni, de mintha akkor bosszankodtam volna eme elgépelés miatt. :))) He-he-he.
Ennyit rólam.
A 7?-ben meg még inkább le szoktam szerepelni helyesenírásilag, ha éppen jó formában vagyok.
Oda már igazán tömény állatságot is sikerült írnom - akaratlanul.
Na de tényleg ennyit rólam.

Legyetek vidámak, és kész. :)))

Szaurusz


1997. szeptember 12. - péntek, 13 óra 42 perc
Nyelvem-őre :)

1997. szeptember 12. - péntek, 13 óra 36 perc
Trixie

:)
Legyen nekí!
:)
Jól van na - kopiztam egyiket a másikba, mert látom ám, hogy mindenhol elszúrtam.
Ködös az agyam, na :)
He-he :-p
Köszi.

TREX


1997. szeptember 12. - péntek, 13 óra 35 perc
TREX

"Már nem kísért - eddig kisért a múlt."

Mind a kettő hosszú í.
Bocs a sértésért, akár nagyért, akár kisért:-))

Trixie


1997. szeptember 12. - péntek, 12 óra 50 perc
He-he!
Akkor most elmondom kudarcbafulladt bordalírási kisérletem történetét, hátha ezzel tágítom valamelyest szurult helyzetemet ;) De úgyse.
Nisa sodort bele a pác közepébe :) A Serbúcsúztató nem bordal, és már azt is igen nehézkesen farigcsáltam össze. Szóval ha meg akartam felelni az olvírásoknak, akkor elő kellett (volna) rukkolnom egy bordallal. Előszőr abban reménykedtem, hogy a feledés jótékony homálya öleli majd körül az ügyet, de nem. :) A karó és az eb igen közel állnak ugyanis egymáshoz. Be kellett látnom: nincs menekvés.
Na jó - gondoltam -, szept. 15-e nincs oly vészesen közel, ráérek. Megbíztam önnön képességeimben, hogy majd pitty-putty, fél pillanat alatt összehozom a verset, legyen az bármilyen harmadrangú is. Csakhogy ott volt az a kitétel, hogy "verseny", én pedig rühellek versenyképtelen lenni. Nem akartam hát akármit kiadni a kezemből.
Történt aztán, hogy most hétfőn (vagy kedden?) reggel, miközben zötykölődtem a 74-es trolin, és a nagy Ő-n merengtem éppen, kilibbent agyacskámból a következő versszak:

Mivé lett hát a hajdan volt jelen?
Már nem kísért - eddig kisért a múlt.
Egy felborult
mókuskerék az életem.

Azután eltöprengtrem azon, hogy ez nem is olyan nagyon rossz bordal-kiindulásnak. Elgondolásaim is voltak a folytatásról. Öreg csávó ücsörög, múlt-jelen-jövő kellemetlenkedésein merengve a kertben. Pirkadat, a nap felfelé vánszorog az égen, az öreg csávó meg csak búsúl, szorongatja a poharat, bambul a tájon. Látomásai is vannak. Szemben a szőlőfürtöktől zöldellő hegyoldal a nap egyre hevesebb melegétől izzadni kezd. Kiizzadá a bort, az meg alácsorog a lankás lejtőn, a völgyben nagy tó(csá)vá gyűlve össze, ahol a mókáskedvű, kiránduló párocskák pancsikolnak benne. Egy nagy, felfújható labdával játszadoznak, nevetgélnek, élik "a Életet". A csávó a kertben meg csak mereng a saját fiatalságán, meg a halálon, meg cinikusan röhög az egészen, amikorra a bor már megtette jótékony hatását, és már nincs teljesen magánál...
Szóval volt koncep-cipóm... csak éppen sehogyan sem akart verssé összeállni ez az egész. Akárhogy rugdaltam, toldozgattam-foltozgattam, egyre makacsabban ellenállt. Éreztem, hogy ki fog fogni rajtam. Arra is rájöttem, hogy miért. Az első versszaknak nem a bordal volt az indíttatása, de nem ám! Éppen a nagy Ő-n merengtem ott a 74-esen. Aha. Sebaj - gondoltam bátran -, majd írok úgy bordalt, hogy cselesen nem a borra koncentrálok közben. Pikk-pakk, ki is zuhant a fejecskémből a második versszak. Akkor aztán láttam ám, hogy ez a módszer nem vezethet eredményre, mert az új versszaknak köze sem volt a bordalról alkotott elképzeléseimhez. Megadtam hát magam a sorsnak... Íme ez a versike született a bordal helyett:

Vallomás

Mivé lett hát a hajdan volt jelen?
Már nem kísért - eddig kisért a múlt.
Egy felborult
mókuskerék az életem.

Sarkon fordult a mindig büszke lét.
Pajkos mosoly osont tekintetén,
amint felém
tárta szerényen két szemét.

Miféle érzés vagy talán remény
csábít Tehozzád drága tünemény?...
Sétálok én
szerelmem sziromszőnyegén.

Vonz, akár a mágnes szép varázsod,
mit szívemnek mélyére bevésett
nevetésed,
hangod és lágy hallgatásod.

Egy tiszta, barna szempár-villanás...
Kacagva rabul ejt, rajtam mulat
a bódulat.
Szeretlek. - ...nincs más vallomás.


Ezen pedig nem gondolkodtam napokig, hanem jött magától. Mintha csak csettintettem volna. Mit tegyek? Ez van.
(Hiába, engem már csak ilyen pórias dolgok foglalkoztatnak, nem a bor :)

Kedves Nisa és kedves Ofely!
Kérve kérlek benneteket, hogy bocsássátok meg nekem eme gyengeségemet!
Nem tudok én bordalt írni.
De azért ugye... :)))
... és örök béke?

TREX


1997. szeptember 12. - péntek, 11 óra 49 perc
es milyen gyakran frissul ???

1997. szeptember 12. - péntek, 11 óra 35 perc
Semmi időm nincs, 18 méter hó alatt vagyok, (Bocs, Heves Jeges, emil megy, ha lesz időm megírni...:), és egyébként is: nem akartam már megint beleszólni olvírkollégáim vitájába. Leginkább azért, mert tisztelem műveltségüket, tudásukat, és kedvelem (mostanában salynos csak elég ritkán jelentkező...:) humorukat, (ön)iróniájukat. Meg aztán...
Legutóbb is beleszóltam, és eltűnt F.G.,
(erősen remélem, hogy nem miattam), pedig én tényleg nem azt akartam. Csak békességet. Most meg Engelsbarát jáccik szürke szamarat, igaz, hogy visszatértét ígéri. A HP (=Home Page) amit emlegetett Rezsőbagolynak, csak, hogy ne kelljen keresgélni (MATÁV mongyon le) az itten van:
http://www.jcc.hu/news/mazsike-apr.html , find Kartal Zsuzsa.
Nem szeretem a homályos dolgokat, meg a félmunkát... HP-t szerintem bármelyiket bármikor bárhol bárkinek (több bár most hirtelen nem jut eszembe) meg szabad adni, aki fölkerült a WEB-re, annak úgyis vége van. :)
Rezsőbagoly, van egy olyan sanda gyanúm, hogy a NOSZF következő évfordulójáig alighanem nélkülöznünk kell Engelst. Pedig. :)

Más, egy szakmai kérdés: Elárulnád, hogy mi a nyavalya volt a druidák computere? Engelstől mektuttam a toport, (tyánról szósincsugye), DcsabaS halvány fénysugarat adott a relativitáshoz, most rajtad a sor, műveletlenségem csökkentésében... :)

Trebitsch


1997. szeptember 12. - péntek, 11 óra 21 perc
Tökéletesen megértem Rezsőt. Aki a saját bőrén érzi, milyen is a politikaialapúmeghurcoltatás, nyilván nem veszi könnyedén az ilyen szóváltásokat. Így méginkább más a hozzáállásunk.
Nagyon jó a bubu által ajánlott Kovács-cikk. Jól működik benne a kontraszt, két lényeget emel ki egyszerre. Szerintem ezt is nézzétek meg, nem friss, de tanulságos:
http://www.hungary.net/irodalom/9616/kovacs.htm
Az egy héttel ezelőtti ÉS-ben két remekbeszabott cikk is van, ha kikerülnek a hálóra, ideírom az urljüket.

Pucros Mackó


1997. szeptember 12. - péntek, 11 óra 6 perc
Hi DD,
mi az ISDN megfelelöje az allamokban?

kape


1997. szeptember 12. - péntek, 10 óra 36 perc
Kedves DD (Dénes, Dánes)!

Pedig annak szántam!

Kedves Jeges!

Arra.

k.istyu


1997. szeptember 12. - péntek, 10 óra 21 perc
Ügynök

- Halló!
- Szervusz Pisti!
- Szervusz Gergô! De rég hallottam a hangodat! Hogy vagy?
- Kösz jól. Szeretnék veled találkozni!
- Milyen ügyben?
- Hát... Egy nagyszerű ajánlatom van a számodra!
- Tényleg!?
- Igen. Bizonyára hallottál már, a most alakult lakástakarék pénztárakról.
- Hallottam. És?
- Az egyik ilyen a Fundamenta Lakástakarék. Ismertetni szeretném a csodálatos lehetôségeket.
- Kösz, de én nem akarok belépni.
- Miért???
- Mert marhaság!
- Ez nem marhaság, ez nagyon komoly dolog!
- Be tudom bizonyítani!
- Helyes! Akkor találkozzunk, és bizonyítsd be nekem, hogy ez miért nem jó!
- Nincsen nekem erre idô!
- Biztos vagy benne?
- Biztos. Már beléptem miattad az Emvéjbe, ettem kilószám a Herbalájfot, életbiztosítottam a Násönel Néderlndnál.
- Hát jó. De neked nagyon sok ismerôsöd van, akiknek biztosan szükségük van elôtakarékosságra.
- Én egyet sem ismerek.
- Vagy valaki, aki fel akarja újítani a lakását.
- Olyat sem. Elkezdôdött már az iskolád?
- El. De miért kérded?
- Hát... Csak úgy. Mit tudom én. Hiszen mérnök leszel néhány év múlva. Mindössze érdeklôdtem.
- Az nem érdekes.
- Nem?
- Nem.
- Hát... Akkor... Szervusz!
- Szervusz.

k.istyu elhárító

PS: Gergô az unokatestvérem.


1997. szeptember 12. - péntek, 10 óra 11 perc
engelcs te hallod-e?

(gondolom ha nem is ír, azért olv.) elmagyaráznád nekem az előző üzeneted nyilatkozat részét?
úgyismint emilben.

malac


1997. szeptember 12. - péntek, 9 óra 52 perc
Kedves Tartok tőle (1997. szeptember 11. - csütörtök, 14 óra 50 perc).
Örülök, hogy valamelyik kérdésem alapján a Te szemedben ártatlannak mutatkoztam. Megtisztelnél azzal, ha megjelölnéd, melyik volt ez a kérdésem.

Kedves Rezső.
Péntek éjjeli (2 óra 55 perc) leveledben ismét feltettél egy kérdést: Hogy ti. „Ki kérdezett?" Mármint engem. Amellett, hogy én ezt Tőled szintúgy kérdhetem, továbbra is tisztelettel kérlek, válaszolj csütörtöki, pontosítást kérő kérdéseimre, amelyek nyilván elkerülték a figyelmedet. Ama válaszok nélkül ugyanis nem térhetek rá újabb kérdésed megválaszolására. (Pedig egyre inkább szeretném :-))
Egyébként engedd meg a kettőnk közötti régi - s amint látom, részemről egyre egyoldalúbbá váló - cimboraság okán, hogy nagyon halkan megjegyezzem: velem szemben táplált, egyéb érzelmeid gerjesztette olthatatlan gyűlöleted stílusodat egyre inkább közös ismerősünkére, F.G.-re emlékezteti. Az utóbbi mondatért ne gyűlölj meg még jobban, ha lehet.
És még egy dolog, Kartal Zsuzsa Rólad írt szép dolgai kapcsán: roppantul sajnálom, hogy Te már azt a tényt is képes vagy ellenem fordítani, hogy én azt írom Rólad, hogy mások is szépeket írnak Rólad. Már megbocsáss, de ez már mindennek a teteje. (Különben ismét figyelmetlen voltál: HP-t írtam, és a HP-kről cégem - remélem elhiszed - nem vezet nyilvántartást... Higgadj már le, Te lüke. :-)))

Kedves Jeges.
Neked megmondom. Mert a Rezső nem érdemli meg, amíg ilyen zabos, hogy neki megmondjam, hogy hol olvastam. A zseniális Trébics által javasolt szuperkeresővel:
http://www.ferretsoft.com/netferret/download.htm
rákeresel Rezső valódi nevére (a köcsögben megtalálod), és kész.

MOST PEDIG KÖVETKEZIK A TÖBBEK ÁLTAL RÉGEN VÁRT VEZEKLÉSI NYILATKOZAT:
Hölgyeim és Uraim.
Bizonyos, itt-ott bevett erkölcsi szabályok szerint, ha valakinek folt esik a becsületén, akkor kilép a képből (jut eszembe, bagolyolvtárs: kórboncnok-főorvos ismerősöm szerint Teleki László boncolási jegyzőkönyve alapján kétségbe lehet vonni az öngyilkosságot, és ezt nem említi az esettörténeti irodalom, mert már másnaptól elhallgatták a rendőrorvos jelentését...). Akkor is így tesz, ha csak így tudja igazolni ártatlanságát, és akkor is, ha ezzel ismeri be a vétkét - döntse el mindenki maga, nálam melyik az igaz, de gustibus non est disputandum. Rezsőbarátnak csípem a szemét: tisztelem Őt annyira, hogy a magam részéről megszűntessem ezt az állapotot eltűnésemmel, mondjuk, két hónapig. Várhatólag november 7-kén fogok feltűnni esmeg, már csak a poén kedvéért is...

Nna, isten megáldjon és megbékéljen minden jóindulatú embert.

Engels

Ps.:
A Csutorát szeretem,
ez a kedvenc szerepem.
- ha addig visszajön, mongyad mᒠmeg neki, kedves Rezső.


1997. szeptember 12. - péntek, 9 óra 33 perc
"Tartok tőle" hozzászóló!
Idézlek: "Az a baj, hogy az akkori tisztességesebb kormány"
Na, innen kezdődik nézeteltérésünk. Ha te az Antall kormányt sokkal tisztességesebbnek tartod, akkor az egész hozzászólásodat megette a fene.
Na persze, úgysem értek egyet vele.
Ja, meg azt sem értem, hogy:" hiszen akkor Göncz is megvédte, az országot bemocskolva, az elbocsájtottakat".
A tisztességes kiállás a politikai szempontok alapján kinyírt emberekért, bemocskolta az országot?
Hát hol élsz te? Milyen szemüvegen át látod a világot ? Töröld már le, mert az a mocskos!
bela

1997. szeptember 12. - péntek, 7 óra 30 perc
Kedves DD! (csütörtök 5:47)
Nagyon szépen köszönöm ezt a leírást Minnesotáról. Nagyon meggyőző volt. Komolyan mondom élvezettel olvastam. Ilyet máskor is írhatsz. Ha gondolod, emilem néhány oldallal lejjebb... Bírom az ilyen ötletes neveket, mint pl. Twin City. Sam milyen fajta kutya? Az meg külön jó dolog, ha valaki sosem rosszkedvű :-)). Szerencsés ember...

rezső_ritkánalvó (csütörtök 3:43)
Köszönöm válaszodat. „...aki magától nem jön rá annak úgyis hiába." Már korábban rájöttem és érvelésed után már én sem ülnék be minden témánál :-). Egyébiránt csak kötözködni akartam egy kicsit...(Tom Lantost is láttam már szinte egyszál magában beszélni az amerikai kongresszusban. Na nem élőben...) Amúgy sem nézem a parlamenti közvetítéseket (azt meghagyom a mazohistáknak :-)). Az előző négy évben nem bírtam (na az elején még egy kicsit, de aztán elég lett), most meg nem érdekel igazán. Elég az, ami a hírekben megjelenik.

Lépesméz (csütörtök 9:21)
„Mikor tanultam programozni..." Te is, fiam Brutus? :-))

Engels_békítő (csütörtök 11:00)
„Örülök, hogy jól esett (jólesett?) a megszólításom. De mi nem ment át a dróton?" Most már átjött...:-)
Hol olvastál rezsőt? Rezső? Emil alul. Békítő nem ám veszekszik! :-) (13:01): rezső nem válaszol: bizton alszik :-))

k.istyu (csütörtök 12:39)
„De a teuton még kicsit nehéz." Miuton?:-)) (teutón/ok=ókori germán néptörzs - tán a deutsche spreche-re gondoltál?) DD nekem is tetszett.

Gorcsev (csütörtök 23:21)
Azért írhatsz, ha gondolod...:))

(csütörtök 9:36):
NyZ(?) Te voltál? Tetszett :-) Valamiért a Harmadik típusú találkozások c. film jutott eszembe, amikor éjjel a kisgyerek kiszalad a házból... Cserébe egy másik:

Juhász Gyula: Meseváros
Járatlan úton, fényen, árnyon át, / Keresem én a mesék városát,
Hol régen éltem, szépen, boldogan, / A várost, ami az álmokba van.

Andersen és Grimm s az Ezeregyéj / Erről a helyről annyi jót regél,
Bizton hiszem, hogy megvan valahol, / Csak azt nem tudom én, hogy merre, hol?

De ha gyermekszemekbe nézhetek, / Melyek reményt és békét fénylenek,
Nem kell nekem Grimm, Andersen se kell. / Megvan az út, mely oda vezet el...

Hát, nézzünk egymás szemébe és fedezzük fel a gyermeket... Ajánlom rezsőnek, meg mindenkinek akinek kell egy kis lélekmelegítő.:-)
Heves Jeges, félnapos lemaradásban


1997. szeptember 12. - péntek, 7 óra 24 perc
Ha mar mindenki idelinkel, hadd osszam meg friss olvasmanyelmenyemet. (Aki persze muvelt es tajekozott, mar reg olvasta papiron, de gondoljunk a hozzamhasonlokra is).
http://www.hungary.net/irodalom/9735/cikk2.htm
bubu


1997. szeptember 12. - péntek, 6 óra 33 perc
Rezsö!
Nem magyarázkodás képpen, de nem azt írtam, hogy jól élek, hanem azt, hogy jól érzem magam, ez pedig minöségileg más. S ha EZ bosszant benneteket, még csak nem is sajnálom. Azt, hogy mit nem folytatnék pedig nem értem ( az egész mondat ködö számomra ) valószinüleg felejtem anyám nyelvét.
Üdv.
DD.

Dolen Mobi!
A Fargót láttam a másikat nem. elöször is Fargó North Dakotában van és nem Minnesotaban. Igaz, hogy itt filmezték. A film nem más mint egy véres és muris paródia. Igy képzelik el az New Yorki, vagy L.A.-ek a Midwestet. Aztán mikor ide veti öket a sors tátják a szájukat. A midwestiek megmosolyogják az ilyet, nincs szükségük ellenpropagandára.
Erról még annyit, hogy amig a nyugati parton csökken a lakóság, itt nöl.
Quality of life beszél, Hollywood filmet csinál.
A tél viszont hosszú és kemény.
Ja.
Minnesotaban van a legtöbb egyföre jutó motorcsónak, privátrepülö, de nem folytatom.
DD.


1997. szeptember 12. - péntek, 4 óra 12 perc
Kedves Engels! Örülök, hogy olyan jó a nyilvántartásotok, hogy még azt is tudjátok mit ír rólam a MAZSIKE (gyengébbek kedvéért zsidómagyarkulturálisegyesület)mindössze 300 példányban kiadott hírlevele. Ez reménnyel tölt el céged további jó munkáját illetően. Bár én ott kóser szilvapálinkát szoktam kapni, de a zsurki vodka sem lehet rossz. Bár egyetlen rendezvényükön sem láttalak... Esetleg meséld el bézbólütős barátodnak is mit olvastál, ő tudniillik nem egyszer vádolt már meg engem "zsidózással".
Szóval mi ami minket elválaszt azon a sok minden mellett, ami összeköt? Amikor úgy láttam, hogy cégem nem abba az irányba megy amit én tiszta lélekkel vállalhatok, otthagytam őket és elmentem újságot írni. Te maradsz, pedig elveid ismeretében nem tetszhet a dolog. (Bár érthetővé teszi bizonyos fokig, hogy családod van. De azért ebben az érintettség kérdésben megvédeni a gyulát.. Ki kérdezett? Vagy mindenképpen kötelező?) Ha viszont tetszik ami történik, akkor meg veled szinte semmi sem köt össze azon kívül, hogy el lehet beszélgetni bizonyos vallástörténeti kérdésekről.

DD. félreértettél. Nem érdekel a jólét. Nem azt irigylem. És legkevésbé sem az bosszant minket benned, hogy jól élsz, de ezt te valószínűleg úgy sem tudod átérezni, mert akkor nem folytatnád.)
Amit a hétkérdésben írtál, engem éppne azon figurák ellentetjei vesznek körül. Ez sem jobb. Sőt.

D. mobil. AZ a baj, hogy te hőzöngsz. Amit Medolnak írtál... Aztán nekem. Mintha egy másik ember lett volna. Mikorra tervezed, hogy felnőtt legyél?

üdv rezső


1997. szeptember 12. - péntek, 2 óra 55 perc
Mobi, meg kell probalni megerteni.
Talan ez a fo jo ebben az egesz haloban, hogy olyan emberek is beszelnek egymassal, akik nem találkoznának egyebkent. Lassankent majd megertes is kialakulhat.
Nem tennek = jelet csut 15 29 es "Tartoktole" koze
csut 15 29 a szokasos durvulas, ami kiseroje a net uzenetvaltasoknak, aki ide ir, mind kap ilyet elobb-utobb (pl DD rengeteget kap).
Tartoktole-t pedig nem kene helybol paranoidnak minositeni, hanem el kene fogadni, hogy van, aki nem erzi magat jol. Vele szemben higgadtan kellene tenyekkel ervelni, de hat ez nehez.

T Rudi1997. szeptember 12. - péntek, 1 óra 28 perc
Rezsö!
Fel a fejjel. Most már értem, hogy miért olyan bosszantó, ha azt irom, hogy én jól vagyok.
Biztos,hogy nem kolbász itt a kerítés, hogy hallatlanul nagy a konkurencia. Csak egy kicsit más a hozzáállás. Pozitív. Ezt naponta érzem.
Üdv:
DD.


1997. szeptember 11. - csütörtök, 22 óra 50 perc
csüt., 22 óra 28 perc
Amikor a Matáv áremelésről beszél, általában nem szokott viccelni. Legfeljebb akkor, amikor azt fejtegetik külön ezért felbérelt matematikai zsenijei, hogy jött ki az átlagos áremelés.
A Matáv univerzumban a számok is máshogy viselkednek. Olvastad az Élet az univerzum meg minden c. könyvet? Abban szó van egy forradalmian új űrhajó hajtóműről, a Bisztromatika hajtóművéről, mely azon az elven alapul, hogy a relatívitás elmélethez hasonlóan a számok egyike sem abszolút, hanem a megfigyelők éttermekbeni mozgásától függ.
Olyan új fogalmakat vezet be, mint a recipriverexkluzíva, ami egy olyan szám, amely önmagán kívül minden számmal egyenlő.
A bisztromatika határozottan hatékonyan alkalmazható a telefonszámlák esetében.
Persze a Matáv nem fizet jogdíjat D.Adamsnek.
HoD


1997. szeptember 11. - csütörtök, 22 óra 40 perc
Engels!
Nem nagyon értem én sem. Valami olyasmire gondolok, hogy a világnézeteink annyira különbözőek, hogy már a puszta kifejtése is megbotránkoztatja és félelemmel tölti el. Nem tudom megítélni, hogy jogos-e a félelme. Ha a múltban vagy a jelenben retorziók érték/érik a politikai nézetei miatt, tényleg nem kizárt, hogy egy jóindulatúnak szánt eszmecserét is személyes fenyegetésként él meg. Elég nehezen szoktatom magam ehhez a gondolathoz, de ha mindhármunk esetében kizárom rosszindulatot, csak a kommunikációs félreértés marad. Az olyasfajta bajkeverők, mint a paranoid "Tartok tőle" vagy csüt. 15:29 meg csak ráerősítenek a félelmére.


Rezső!
Visszakanyarodva egy korábbi megjegyzésedhez: nem tartom magam se liberálisnak, se szocialistának, se konzervatívnak - legalábbis politológiai értelemben nem. Bevallom férfiasan, hogy tök hülye vagyok a politológiához. Van valami kusza világképem, ami csak úgy kinőtt, mint a dudva, ehhez képest vannak pártok, amelyeknek vannak ilyen-olyan ideológiáik meg politikusaik meg programjaik, na, ez utóbbi szerint próbálok választani. Minden további nélkül szavaznék például az MDF-re vagy a Kisgazdapártra, ha egyszer előállnának végre egy olyan programmal, amelyik megnyeri a tetszésemet. Én nem vagyok szavazóbázis. Hívhatsz mocsárnak, ha akarsz, ha ezen múlik, hogy kisimuljanak a ráncok a homlokodon :)).


Trixie!
Az "üres kapu" ült (még aznap éccaka felriadtam rá, de megnyugtattam magam, hogy ekkora marhaságot csak nem írhattam. Másnap reggel üvöltöztem a monitorral, aztán csendesen fohászkodni kezdtem, hogy ne legyél két napig. Nem jött be :)) Most akkor beégtem.)

Én egyébként azt tartom vérlázítónak, hogy közintézmények, mint például a Magyar Televízió speciális rendszámot vásárolnak. Nem egyszerűen mutyiba' lopnak és herdálnak, de még az orrunk alá is dörgölik, cinikusan és fennhéjázva. Egy praktikus jó tanács: soha ne add meg a jobbkézszabályt MTV-s rendszámú autónak! (Az Ablakban hallottam Feledi Pétertől.)


DD!
Ha jól emlékszem, nemcsak a Féktelen Minnesota játszódik Minnesotában, hanem a Fargo is. Furcsa, hogy egy ilyen - a leírásod alapján - nyitott és pezsgő államot két alapvetően borús és groteszk filmen és többnyire kretén szereplőin keresztül lehet mostanában megismerni. Ha láttad a filmeket, milyen "országpropagandának" találtad őket?

Diolen Mobi


1997. szeptember 11. - csütörtök, 22 óra 21 perc
Trixie
Legk”zelebb Lotus Omeg t vesznek? Az csak
90.000 (DM :))

Heves Jeges
Nem. Az‚rt Ąrjak?

Gorcsev


1997. szeptember 11. - csütörtök, 23 óra 21 perc
Hód: ez igaz? Április 1-e van?

Barátainknak: mai naptól Ofélia és Lépesméz ugyanazon a telefonszámon érhető el.


1997. szeptember 11. - csütörtök, 22 óra 28 perc
Trixie!
A hiper super leveleket nem vihetik ki kerékpárral.
A telefonszámládat meg egyenlítsd ki v.melyik bankon keresztül átutalással.

Macika


1997. szeptember 11. - csütörtök, 21 óra 49 perc
Dénes neked nincs is mitől tartanod. Én is még csak három és fél éve vagyok munkanélküli. A feleségem tolmács volt az egyik minisztériumban. Őt csak azért rugták ki némi késéssel, mert egy operáció miatt fél évig betegállományban volt. Ő soha nem politizált. Elég volt annyi, hogy a férjét ismerte a miniszter.

Nekem már mindegy. nem is magamért harcolok. Tudod néha örülök, hogy nincs gyermekem. Csak a kutyáimat fogják lelőni halálom után. Vagy takarékosság miatt jön a toleráns bézbolütő.


Üdv Minnesotának. Néha irigyellek.
rezső


1997. szeptember 11. - csütörtök, 17 óra 11 perc
T. 14.50!
Nehogy azt hidd, hogy most megvédted Rezsöt.
#1 Nincs szüksége rá,
#2 Amit írtál semmi kóze Rezsóhöz, csak megragadtad az alkalmat,
#3 Nem kell félni.
Igy látom én.
DD.


1997. szeptember 11. - csütörtök, 16 óra 46 perc
Mai hír:
"Megegyezés született, miszerint a Matáv belföldi telefondíjak jövőre 21%-kal emelkednek."

Anyázni szeretnék, de nem teszem nyilvánosság előtt. Jaj ennek a 15 m2-nek
HoD


1997. szeptember 11. - csütörtök, 16 óra 38 perc
Kedves névtelen kifakadó(14.50)
Ha jól kihánytad magad, menj el orvoshoz és nézesd meg magad!
Csak a biztonság kedvéért.
Én sós főtt krumplit javaslok.
Dr.


1997. szeptember 11. - csütörtök, 15 óra 46 perc
Pucros Mackó!

"Azon töprengek, mi kell még a bocsánatkérés avagy büntetés után. Amikor én felismerem hogy hibáztam, a legfontosabb célnak azt tekintem, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő újra."
Szerintem pontosan ez a lényeg! Ez fontosabb a bocsánatkérésnél és a büntetés "becsületes" letöltésénél is. A magam részéről is ezt tekintem mércének. Ha valakinél látom az ebben az értelemben vett (tehát igazi) megbánást és törekvést a jobbításra, akkor egyáltalán nem igénylem sem a bocsánatkérést, sem azt, hogy az illetőt megbüntessék.

Ami a fenyegetések büntetendőségét illetti. Az általam felsoroltakat akkor sem büntetik, ha a rendőr orra előtt helyezik kilátásba.

DcsabaS


1997. szeptember 11. - csütörtök, 15 óra 39 perc
Rezső
Kurva unalmas vagy!


1997. szeptember 11. - csütörtök, 15 óra 29 perc
K.istyu!
Ez sértés. (12:39)
DD. és nem Dánes


1997. szeptember 11. - csütörtök, 15 óra 12 perc
Ami itt Rezsővel történik az a tipikus eset. Kisiskolás. Valaki(k) napokon, heteken át szurkálnak, csipkednek, marnak valaki(ke)t. Akkor az a valaki(k) azt mondja(ák), ebből elég, nem kell tovább. Az összes addigi veszekedő pedig azt kérdi erre: most meg mi a baj? Gondolkodjatok erősen, vagy olvassátok el Rezső írását. Különben nem hiszem, hogy sokat kellene olvasnotok, gyanítom, jól tudjátok, mi történt most itt. Ez az álszenteskedő csodálkozástok pl. ugyanolyan, mint, amikor a jusztislacika agyonverő emberei azt kérdik: most mi rosszat csináltunk? Csak egy kicsit rugdostuk, meg a száját betömtük, meg megerőszakoltuk. De minek halt meg? Hát, mi ezt ugye nem tudhassuk...
Lépesméz csúsztatásai pontosan megmutatják, mi az, ami a legbosszantóbb: Ő ne tudná, hogy Mo- n hogyan működik a hirdetési üzlet? Hogy nem a példányszám a fontos, hanem egyes pártokkal és "pártbankokkal" létesített jó kapcsolat. Vagy, hogy az a "tisztogatás", amibe bekerült a politikailag gyagyás, de erkölcsileg abszolút tiszta Antall- t követő, kicsit már keményebb Boross időszakban semmi ahhoz, ami most történik! Akkor minden lap, média ellenzéki volt (mikortól alakult meg és milyen körülmények között dolgozott a szabóivános surjánlászlós UjMao, Pesti Hírlap, meg még egy-két konzervatív lap!) Most meg nincs egyetlen ellenzéki lap sem lassan. Mind a kormánypárti sikerpropagandát fújja. Mindenütt a szadesz és a möszöpö emberei vannak, még Farkaslaky Vakradar és "humorista" társai is csak az ellenzéken tudnak röhög(tet)ni. Ugyan, kedves Lépesméz uram, ugyan... Ha önt akkor kirúgták, gyanítom, hogy most nem éhezik, munkája is van, hiszen akkor Göncz is megvédte, az országot bemocskolva, az elbocsájtottakat. Az a baj, hogy az akkori tisztességesebb kormány nem alakított ki legalább olyan klientúrát, mint a mai (amelyik részben a régieket +holdudvart" mentette át), nem bocsájtott el párttitkár "szakembereket", hanem mindenkit meghagyott a helyén. Önöknek, nektek azonban nem kell ezt magyarázni: pontosan tudjá(k)tok, miről van szó: Minden eszköz, ember a kezetekben van. Engels ártatlannak mutatkozó kérdése mindent elárul.
Aki jobboldali, nem fasiszta. Aki szerei a hazáját és a hazája szerencsétlenül megynyomorított határain kívül élő magyarokat, az nem soviniszta és nem nacionalista. Aki konzervatív, az nem mind kacagányos, bőgatyás, buta paraszt.
És ti nem vagytok mindennek jobban tudói, mindenki iskolamesterei. Ti is tévedtek.
Jó lesz ezt észben tartanotok.
Rezső kezd rájönni, hogy nem tárgyalóképes a mostani vezető garnitúra, a horn-kuncze-pető-kisjános-soros kormány, mert amit kérdeznek, az sem igaz. Ezért visszavonul. Én sem szólok többet, nem vagyok harcos típus.
Ne higgyétek azonban, hogy csak olyan emberek vannak, akik visszavonulnak.
A sok hazudozástól már sokaknak hányingere van. És ha ledugták a torkukra újjukat, kihányták a sok beléjük táplált baromságot, majd jobban lesznek, s meg fogják nézni: kik voltak a butítóik. És nem fognak senkit lelőni, meggyalázni, börtönbe csukni, bár sok gazember megérdemelné ez utóbbit, hanem csak elveszik a lehetőséget az alakalmatlan vezetők és közvéleményformálók elől. Remélem, így lesz. És ti magatok lesztek saját veszetetek okozói, mert túlfeszítitek a húrt: ha valakit mindig megaláznak, mindig rúgnak... De kisiskolás példázatot ld. előbbre.
És ne várjatok tőlem igazi nevet. Alább úgyis valami olyant írtok, hogy mindenki "visszakereshető". Hát akkor rajta. De ha megtaláltok, ugye, akkor is olyan toleránsak lesztek, mint az most a kisebbséggel divatos (egykor) szép hazánkban. Vagy a toleranciátok csa papíron látezik? És csak nem konzervatív nem magyarok számára?
Tartok tőle


1997. szeptember 11. - csütörtök, 14 óra 50 perc
Diolenfonó
Szerinted mit szúrtunk el a Rezsőnél?

Engels, akinek a Rezső inkább nem válaszol.


1997. szeptember 11. - csütörtök, 13 óra 1 perc
Olvasva Dénest (1997. szeptember 11. - csütörtök, 5 óra 47 perc). Ilyenkor teljesen emberbôl van.

Kedves Jeges!

Követem. De a teuton még kicsit nehéz.

k.istyu


1997. szeptember 11. - csütörtök, 12 óra 39 perc
"Trixie magyarságteljesítmény-ellenőrzési főbiztos"

Trixie-kém (ezt magyarul hogy becézik?)
a Trebics nem hozott tasztatúrát (billenytyűzetet), most cca 3 szor nézek át mindent, a Space (szóköz) billenytyű lenyomása után átlag 7,9 másodpert mire alapállapotba emelkedik, a többi billentyű lassabb..
Sorry.
Lépesméz


1997. szeptember 11. - csütörtök, 12 óra 9 perc
DcsabaS!

Igen. Azon töprengek, mi kell még a bocsánatkérés avagy büntetés után. Amikor én felismerem hogy hibáztam, a legfontosabb célnak azt tekintem, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő újra. Ehhez azonban valahogyan emlékezetessé kell tenni az elkövetett hibát, nekem pedig ez különösen nehezen megy. Például lehetséges, hogy a büntetés erre alkalmas, de inkább csak akkor az, ha az ember eleget sopánkodik, hogy jaj-nem-kellett-vobna. Én viszont - és ezt egyébként értelmes dolognak tartom - automatikusan kerülöm a már megmásíthatatlan dolgok feletti rágódást, inkább a jövővel foglalkozom szívesen. Ezek szerint lehet, hogy mégsem mindig helyes ez.

A tolerancia-kérdés kapcsán már leírtam, most csak megismétlem: az (erkölcsi) elvek nem arra valók, hogy azokat kövessük. Különben vagy szent életet kellene éljünk, vagy silány elvekkel kellene megelégednünk. Törekedni kell arra, hogy ahol lehet, megfeleljünk elveinknek, de nem szabad irreális elvárásokat támasztani önmagunkkal szemben. Egy csaknem mindenkire érvényes példa: meg kell békélnünk avval, hogy képtelenek volnánk vagyonunkat szétosztani a rászorulók között. De nem szabad kifogásokat keresnünk, hogy miért lenne az helytelen, pedig ezt sokan teszik ("ők tehetnek róla..."), még állítólagos keresztények is. Egyszerűen ragaszkodunk a tulajdonunkhoz, sajnos ilyenek vagyunk és kész. Nem hiszem, hogy ez cinizmus; nem zárja ki az elesettekkel való együttérzést.

Úgy tudom, a büntetendő cselekményekkel való fenyegetés is büntetendő.

Pucros Mackó


1997. szeptember 11. - csütörtök, 11 óra 25 perc
Kedves Hali: Medol.
Nálam még nem működött, mert még el sem indult.
Mit olvastam én is?

Kedves Heves.
Örülök, hogy jól esett a megszólításom. De mi nem ment át a dróton?

Kedves Rezső.
1, Említed, hogy pofon csaptalak. Kérlek idézd azt a szót/mondatot, ami a Te pofoncsapásod volt részemről. Mivel ez egy eléggé szubjektív dolog, és a többi olvtárs nyilván meglepődne azon, hogy fél év cimboraság után az Engels váratlanul pofon csapta a Rezsőt, ezért jó lenne, ha pontosan idéznél.
2, Azt kérdezed tőlem Caesar Galliája kapcsán: „De hát akkor miért?" Ne haragudj Rezső, tényleg nem cikizni akarlak, de: Mit miért?
3, Agatha ürügyén szintén megkérdezed: „De akkor miért?" Kérdésem ugyanaz: Mit miért?
4, Természetesen tudom és tudtam, hogy szerinted Radnóti nélkül nemcsak humanista ember, de magyar sem lehetnél, hiszen mostanában már rendszeresen olvaslak (Sőt, még azt a szépet is olvastam, amit Kartal Zsuzsa írt Rólad áprilisban egy bizonyos HP-n, hát most képzeld...). Ezért nem értem újabb, harmadik kérdésedet: „De hát akkor miért?" Ismét visszakérdezek: Mit miért?
5, Kérdezed: „Milyen alapon követeltek ti Engelsek és Mobilok, ti "szocialisták" és "liberálisok" naponta a nemzeti érzelműektől bizonyítékot arról, hogy nem vadállatok?"
Kérlek, kedves Rezső, idézd azt a helyet az Internetről, ahol a nemzeti érzelműektől bizonyítékot követeltem arról, hogy nem vadállatok. Én ilyen helyet nem találtam. Ha viszont ilyen helyet nem tudsz mutatni, ez a vádad is megalapozatlan.
6, Kérdezed: „Milyen alapon diktáljátok ti, hogy mi a követendő számunkra?" Őszintén kérlek, kedves Rezsőbarát, mutasd meg nekem, és a többi olvírosnak, hol diktáltam Neked azt, hogy mi a követendő. Egyébként bármire, amire azt mondom, hogy „jó" Te azt mondhatod, hogy „Engels a követendőt diktálja".
7, Kérdezed: „Milyen alapon vádol Engels azzal, hogy magyarságteljesítményt írok elő?"
Kedves Rezső, szeretném, ha megmutatnád nekünk, mikor vádoltalak Téged azzal, hogy magyarságteljesítményt írsz elő - és akkor én majd tudok válaszolni a kérdésedre Neked, hogy milyen alapon teszem ezt. (Egyébként még nem tettem). Kettőnket - valószínűleg - több olvíros figyel, fontos, hogy pontosan idézzél majd tőlem.
8, Írod: „Pedig egy kis "emberség teljesítményt" reménylenék, ha már úgyis éhendöglésre ítélt minket elvbarátaitok és a ti dölyfötök, bosszúállásotok."
Kérlek, kedves Rezső írd le, mikor ítélt Téged éhen döglésre az én dölyföm és bosszúállásom.
9, Írod: „Azt még értem is, hogy egzisztenciálisan leszámoltok velünk." Kérlek, jelezd azt a helyet a téridőben, ahol én egzisztenciálisan leszámoltam veled. Én Veled NEM SZÁMOLTAM LE sehogy, jobb, ha tudod, ez nálam máshogy működik
Megsértődtél, ennyi az egész. Én is megsértődtem Rád a 7?-ben annak idején, amikor Le Pen-vitában a „temetőim" kapcsán cikiztél - az ottani archívumban végigkísérhető a vitánk. De én nem szóltam Hozzád ilyen hangon, mint Te most hozzám.

Engels, aki természetesen még mindig a Rezsősatöbbihosszúdeeztmostnetaglaljuk cimborája.


1997. szeptember 11. - csütörtök, 11 óra 0 perc
malac!
Nyugi! Nekem sincs indíttatásom.
Én ugyanis antialkoholmányista vagyok.
Úgyhogy indíttatás zéró.
Nem is sikerült még bordalt írnom ;)
Ja!
És én is közel állok a megkövezéshez :)

Ej-ej... :)

TREX


1997. szeptember 11. - csütörtök, 10 óra 54 perc
DM:
"nálam _üres_ kapukat döngetsz"
Legalább nem sérül meg a keze/buzogánya :-)))

Lépesméz:
"Had érdeklődjek, had' készüljek"
A "had" mögé nem aposztróf dukál, hanem még egy d betű :-))

Trixie magyarságteljesítmény-ellenőrzési főbiztos


1997. szeptember 11. - csütörtök, 10 óra 3 perc
Pucros Mackó!

Lényegében egyetértek legutóbbi fejtegetéseddel. Csupán az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogy sok ember egyszerűen képtelen mást tekinteni erkölcsösnek, mint ami az ő elképzelései (érdekei) szerint való. (A más erkölcse mindjárt erkölcstelenség.) Ez talán azért van, mert hosszú távon képtelenek vagyunk együtt élni rossz lelkiismeretünkkel. Vagy helyrehozzuk az elkövetett hibát, vagy büntetésért/megbocsátásért folyamodunk, vagy átszabjuk erkölcsi nézeteinket. A magam részéről már a 2. módszert sem tartom teljesen tisztának (a 3.-ról pedig ne is beszéljünk). Nem szeretem, ha valaki egy formális bocsánatkéréssel elintézettnek vél dolgokat, meg azt sem, ha kiérdemelt bűntetése után makulátlannak érzi magát. De a társadalom mégis efelé tendál, sőt, egyre inkább úgy néz ki, hogy az a szabályozás lesz a befutó, amelyik bizonyos fokig még a törvénytelenséget is jogszerűnek kiáltja ki. Én legalábbis valami ilyesmit látok abban, hogy pl. az állampolgár nyugodtan kilátásba helyezheti, hogy megveri a feleségét, bezárja a gyerekét a pincébe (...), kizsebel valakit, félrevezet másokat, "kölcsönveszi más autóját", ellenségeskedést szít, stb., személyiségi joga lesz, hogy ilyeneket tehessen. Viszont ha e fenyegetéseket nem büntetjük hivatalból, akkor nyilván az egyes állampolgárok fizikai erejére és fantáziájára lesz bízva a védekezés mikéntje. Jó ez így? Ki tudja.

Időről időre felveti néhány USA-ban élő honfitársunk (?), hogy milyen snassz, amikor az ottani vendégeskedésből hazatérő magyarországiak nem küldenek egy fia köszönő képeslapot sem. Ezt egyértelműen bunkóságnak tekintik, ahelyett, hogy eszükbe jutna: Magyarországon az ilyesmi nem _szokás_, vagyis a köszönő képeslap elmaradása még nem vall törvényszerűen elégedetlenségre. Az USA-ban viszont szokás, mégpedig csaknem olyan _automatikusan_ küldik ilyen alkalmakkor a lapot (vagy telefont), mint nálunk a karácsonyi üdvözletet. A dolog még tisztábban megfigyelhető a Valentina napon, amikor is hatalmas választékban lehet vásárolni _előre nyomtatott_ szövegű üdvözleteket. A magyarországi magyarok legtöbbje ezt alakoskodásnak, olcsó és álszent dolognak tartaná. Hogy valaki tényleg bunkó-e (_aki nem akarja_ tiszteletben tartani más népek szokásait), vagy egyszerűen csak tudatlan, az akkor válhat el, ha az USA beli magyarok még idejében figyelmeztetik vendégeiket az ottani szokásokra. Ha még akkor sem jön a képeslap, akkor tényleg b* az illető, vagy pedig nagyon pocsék volt a kiszolgálás...

DcsabaS


1997. szeptember 11. - csütörtök, 9 óra 47 perc
Napok óta, vagy egy hete nem volt vers. Engedelmetekkel és Ofélia követelésére most felteszek egyet - megint csak Tolkien.

Vén dombokon át és messze tova

Csöndes, kora-június éjszaka volt,
Még csillag alig s nagy-messze a hold,
Fáradtan a fák görnyedtek a csönbe lehajlón,
Ébredtek az árnyak alattunk, ezer kicsi gallyon.
Lopóztam az ablakhoz, gyerek, én,
Álmot nem az ágy ölelt körém,
De künn az ezer-rejtély, ez a furcsa világ,
Éreztem hirtelen Túl-Virági Csoda-Illatát:
S megpillantottam Tündehont, kis permet-esők
Csillagfény-távolán, s tánc járt: „Ezek ők!”
Ablakom csipkefüggönye libbent, nocsak, itt bent,
Köröttem ropnák már vígan? De csitt, csend!
Hátha csak álmodom...! Ó, nem, hangok is szálltak,
Így pördültek-fordultak csuda messzi kis árnyak,
Kört jártak csillagfény-tócsák nádas partján,
Csöpp csuda, síp szólt, pergő hangja szívemet ajzván!
Rajta! Akár ha e szédület engem hívna csak innen,
Mentem bódultan, recsegő lépcsőn le, kis ingben,
Házunk ajtaja - tornácunk - most, vagy soha! Fel, nosza!
El... s vitt szédült lábam csak tova, csak tova, csak tova!
S láttam... Kit? Mind eltűnt, aki ott ropta elébb,
Láttam... Őt, csakis őt, Tinfang Warble-t, Tütükét!
Ő sípolt, fuvolázott, mit tudom én, s ha dudája
Szólt neki: hold és csillag fényén járta, de járta...!
Táncolt lengetegen...! Tütükénk lejtett, öregecske
Hó-szalma-haját lengette, világnak nincs kecsesebbje!
Lábam: földbe-gyökér volt; holdfény mámora: fél-holt!
És Tütükénk csak táncolt, mert ily-táncra-ma-éj volt!
Sima kacsás kavicsok csusszantak a lábak alatt,
Arrébb csillagszikrát csobbantott a patak,
S ő maga, Tütü hol ég fele lendítette kezét,
Hol lehajolt, hogy a csermelynek szédítse vizét,
Lengett hosszú szalagos ezüstön a hangszere, aztán
Újra fuvintott egy dalt rajta, az ég-föld vége-se-hosszán...
Karcsú kis teste: finom lebegés, alig árny–nyom:
Jár, suhanó jelenés, hajlong sáson–nádon;
Nevetése kipergő gyöngy volt, ködmöne köd,
Sípja–dudája, kecses fuvolája sivallt örömöt.
Ó! aki látja, sosem feledi kunkor papucsát,
Benne a pici láb úgy élt, hogy szédült a világ!
Álom maga volt ő... s eltűnvén – nagy üresség,
Holt csend tátongott; vártam: no, mi lesz még?
Semmi. De mégis, amott a liget sűrűjén
Csöpp hang pittyent, s mind több – ó, a zeném!
Ő az enyém! Nékem szól csoda fuvolája,
Míg mohán jár – elképzeltem – táncot a lába.
Átgázoltam a kis patakon, tavon – usgyi, nyomát
hadd leljem, még egyszer meglássam legalább;
Hüp–hüp, tyup–tyup kicsi hang nélkül, jaj hogy is éljek!
Bukdostam hát, tova! kusza gyökereken át, Tütükémet
Hajszoltam, de hiába – hiába? Mi ez, csuda zengés,
Halkan zümmög, cseng, mint csengők, mindene – tündés!
Ámultam csak, hova vezet Tütükém; maga elszállt,
Ám rám hagyta a tündék álom–zengésű birodalmát.


1997. szeptember 11. - csütörtök, 9 óra 36 perc
Autóínyencek!

Ki látott már Opel Astra 2.5 16V-t?
Mert én igen. Bárki megnézheti az Erzsébet-híd alatti parkolóban. Szép zöld, gyönyörű felnik, körbe spoiler (magyarul spoyler, mint boyler).
Na de miért említem mindezt, hol itt a wasistdas?
Az ismertetett csodaautó a Magyar Kir. Posta tulajdona!
Kevésbé járatosak kedvéért elmondom, hogy a fenti típus + felszereltség áráért kb. 2-3 "mezítlábas" Opel Astrát vehetne az Magasságos Királyi Posta.
De még ha ez költői túlzás ia, akkor sem értem, minek egy állami intézménynek feltuningolt, kispécizett szuperjárgány.
Ezzel szemben a telefonszámlám befizetését még nem sikerült 10 percen belül abszolválnom. Hát ez a wasistdas benne.

Trixie


1997. szeptember 11. - csütörtök, 9 óra 35 perc
RezsőUHU,
azért nem kellene így... Tudom, van baj sok, ne fokozzuk. Van tehetséged, van szorgalmad. Erre építs ne a támogatásokra.

Egy újság - legyen az bármilyen "média" - akkor húzza le a rolót, ha nincs támogatás. (Javíts ki, ha tévedek). A támogatás - mondjuk hírdetések formájában - pedig oda megy, ahol gyűlik a szép számú közönség, olvasótábor. Azoknak meg az a szokásuk, nem olvassák azokat az újságokat, amelyek nem az ő ízlésüknek megfelelően fogalmaznak. Namost ha a többség ilyen, eladhatatlan lesz a lap, elpártolnak a hírdetők. Jó-jó, ne legyünk álszentek. Persze lehet, segítik őket. És? Mindíg így vol, mindíg így lesz. Emlékszel még a 133 rádiósra? Pálffy G.-re, Szuhay-ra? Chrudinákra? 1994-re?

Ha 100.000 példányt el lehet adni valamiből, akkor talán megáll a saját lábán. Ha nem: az olvasó dönt. És a hiba nem biztos, hogy az olvasóban van.

Mikor tanultam programozni, sokat segített, hogy autodidakta módon csináltam. A hibákat először mindíg magamban kerestem - volt és van szépszámmal. Később, a számítástechnikai szakközgazdász továbbképzésen már nem ez volt a szemlélet, a VT 600-ast illett szidni. Ott is hagytam, visszaültem a PC-re. És kerestem továbbra is a hibákat - az általam írt programokban.
Nem biztos, hogy ott a hiba, de talán Neked is megérné azt a pár percet. Lgfeljebb biztos lehetsz benne: ez a bezárt újság nem hibázott, valóban nagyformátumú szerzői a diktatórikus elnyomás áldozatai.

Aszondod Engelsnek, meg "Mobilok"-nak, hogy milyen alapon kérnek rajtad számon bizonyítékokat? Bavallom, most sem lapozok le, nincs erre idő. De halkan megjegyzem: még ha úgy lenne, akkor sem csodálkoznék. Tudod, eccer a Magyar Rádiónál (is) dógoztam. Méghozzá állítólag jól és eredményesen. Mégis, a nagy magyarkodásban ki lettem golyózva. Meg még utána 100-valahány (133?). Hát akkor már had érdeklődjek én is: tessék már megmondani, miért? És mi a garancia arra, hogy ez nem ismétlődik? És ha igen, mongya mán meg nekem valaki, ki az "igazi" magyar. Had' készüljek.
Lépesméz1997. szeptember 11. - csütörtök, 9 óra 21 perc
Medol!
Szomorúan konstatálom, hogy a második kategóriába tartozol. Ha adsz egy e-mail címet, küldök neked egy príma kis ásót. Válaszokat akartál? Nesze:
1. Az egész, mostanra blőddé váló dialógusunk azon indult el, hogy egy külföldit szekáltam.
2. Szoktam magyarokat is megkérni, hogy ne utálják a külföldieket.
3. Bézbólütővel fejbe verném.
4. Te vagy a rasszista.
5. Nacionalizmus + nacionalista elnyomás = Kis-Jugoszlávia


Rezső!
Soha nem csaptalak fejbe, mint személyeskedő hőzöngő nacionalistát korábban, mint ahogy a jeleit mutattad :). Egyébként téged nem is sorolnálak a hőzöngők közé. Én nem kértem rajtad számon semmit, nem kértem bizonyítékokat (nekem az ígéret is elég :)), nem ítéltelek éhendöglésre és nem gondolom, hogy a nemzeti érzelmű értelmiség lenne az első, akivel le kellene számolni. Sőt, nem is értem, miért kéne leszámolni velük. Azt hittem eddig, hogy beszélgetünk és nem háborúzunk.

A történelmi kitekintést köszönöm, még jól jöhet, ha meg akarom hódítani Galliát :).

Diolen Mobi


1997. szeptember 11. - csütörtök, 8 óra 24 perc
heves!

lassan túl...

malac


1997. szeptember 11. - csütörtök, 7 óra 50 perc
Ténfergő,

most látom, hogy finoman célzol arra, hogy én a Datanetnél dolgozom. Ahha. Vagy a Mars-szondán.

Lépesméz


1997. szeptember 11. - csütörtök, 7 óra 5 perc
Ténfergő,

valami nagyon nagyot tévedsz. Én egyrészt azt sem tudtam, mi történt, tekintettel arra, hogy napközben csak pillanatokra nézek be, ahogy illik, köszönni. Ez a lookereknek nem sajátja.

- Ha benézek a presszóba, bizony nem szeretném az időt mocskolódások és pornóképek között tölteni, talán vannak még páran így ezzel....

- Az Interneten vannak érdekes technikák, amellyel mindenki úgy él, ahogy azt a saját elkölcsei és felkészültsége engedi (ha van neki).

- Sem korábban sem most, sem a jövőben nem fog tetszeni az a stílus, amelyet a perverz félhülyék képviselnek, és ha tehetem, meg fogom akadályozni ezek nyilvános szereplését minden rendelkezésemre álló eszközzel (melyek másoknak - így neked is - rendelkezésére állnak, csak nem tudnak róla) ugyanis mint írod: nem 2-3 ember nézi a "műsort", mitöbb a vitákban kiszolgáltatott kiskorúak is résztvesznek.

- a szolgáltató - ha helyzete magaslatán áll - magától is kilőhetné a disznólkodókat. Ha nem áll a helyzet magaslatán, akkor segíteni kell neki: mondjuk azza, hogy a beszélgetések ominózus részeit rögzíted.

- ajánlanék figyelmedbe néhány technikát, melyekkel elég sok dolgot meg lehet tudnod pl. rólam. Vagy bárkiről. De nem hinném, hogy ezeket helyesen tudod használni. Sajnálatos, hogy mégis, előbb-utóbb Te és a hozzád hasonlók is birtokába jutnak ilyan tudásnak. Ekkor lesz baj, mert már eddig is megtettetek - szerény tudásotoknak megfelelő szinten - mindent azért, hogy mások baráti beszélgetéseit tönkretegyétek.
Ha pedig ez igaz, akkor ne csodálkozz azon, hogy egyesek védekeznek. Akik talán valamivel felkészültebbek mint Te és társaid.
Ha fordítva lenne, a Presszó már nem élne.
Lépesméz az igazi


1997. szeptember 11. - csütörtök, 6 óra 48 perc
Heves Jeges!
Kössz az érdelködést. Sosem vagyok rosszkedvü, csak néha mérges.
Minnesota-ról:
A filmet nem láttam, viszont 24 éve itt élek. Télen hideg, nyáron meleg. Hála Istennek nincs nehézipara, a levegö igy tiszta. Az oktatás jó, a bünözés a nemzeti átlag alatt van, sok a megbízható skandináv, s az állam évente több listán nyeri el a " most livable state" cimet. A 10,000 tó országa, nekem hasonlít a Dunántúlhoz mert dimbes dombos. 4 millió ember lakja, ebböl 2.4 M. lakik a TC (Twin City = Minneapolis/St. Paul ) környékén. Sok a szinház, van opera, operett, kabarék, stb. Megszámlálhatatlan mozi, bár, pub, stb... Oriási convention centere van. Gyönyörü városi és megyei könyvtárak. Szállodák, fedett és nyitott stadionok, uszodák, ló és agárverseny, kaszinók. Az U. of Minnesotán kb. 40 ezer diák tanul. Sok és jó magán egyeteme is van. Itt ered a Mississippi. Az USA lenagyobb vásárlóközpontja a Mall of Amerika is itt van. Az állam területe kb. 2.5-e Mo.-nak. Az úthálózat kitünö. Sport: Vikings, Timberwolf, Thunder, Gophers, Twins. Itt van a Mayo Clinka, 3M, Honeywell, Pillsbury, Cargill, General Mills, Medtronic, bankok, raktárak. 3% alatt van a munkanélküliség.
Ami nincs: magyar étterem.
Ezek után te dönts.
Mindig szerettem volna hegyoldalban a tengerparton lakni. Itt egyik sincs, mégis szeretek itt élni. Itt élnek a gyerekeim, itt van a házam, itt van a bussinesem, itt vannak a barátaim, ide eresztettem
a gyökeremet.
S itt fekszik a lábamnál - számomra - Amerika legszebb, legokosabb, leghüségesebb kutyusa, Sam.
(aki meggyógyult és még mindég nöl, e hó 21.-én lesz 1 éves).
Hát most ennyit.
DD.


1997. szeptember 11. - csütörtök, 5 óra 47 perc
Mostanra fejeztem be Caesar Galliáját. Latinul mindig utáltam száraz, fantáziátlan nyelvezetét, meg könyebb is, tehát magyarul olvastam. Köszönöm Engels, hogy rákényszerítettél, igen jót szórakoztam. A druidák nézetei és a személyi számítógépek közötti összeföggés is igen érdekes volt.
Persze engem a belga nemzet érdekelt. Sok népről ír. Például a a senokról (mint a legtekintélyesebbről) a treverusokról, a haeduusokról, a nerviusokról, a britannusokról, az eburokról, a carnusokról, a sequanusokról, a carnusokról, az ubiusokról, a suebusokról és természetesen a belgákról is. Ezekből a népekből (vagy inkább törzsekből) mára már többnyire csak helynév maradt. Van amikor az a hely akár egy országot is jelöl. Mint Britannia és Belgium esetében. De arról természetesen szó sincs, hogy ilyen nemzetek lennének.
Ezt természetesen Engels karmikus is tudja. De hát akkor miért?

Annak is utána néztem, hogy ez a "belga" úriember egy Agatha nevű hölgy fantáziájának teremtménye. Agatha pedig angol (britannicus ?) volt.
Ezt is tudja Engels. De akkor miért?

Megtaláltam az 1992 szeptember 4-i Új Magyarországot is. A 9. oldalán van a cikkem "Miért hagytuk, hogy így legyen? címmel. Csurkával vitatkozom. Két héttel a dolgozata után. (Legalább egy hét volt az átfutás.) Ekkor még nem volt "kötelező" Csurkával szembe szállni. (Sőt én már egy évvel korábban megtettem, igaz nem nyilvánosan.) A cikkben többek között ezt írtam: "Ebben a folyamatban főleg mi magyarok és magyarrá váltak gazdagodtunk. A mai magyaroknak is tudatosítani kell magukban, hogy kultúránk és gazdaságunk színvonalába beépült ezeknek az asszimiládott csoportoknak a teljesítménye. Radnóti nélkül - úgy érzem - nemcsak humanista ember, de magyar sem lehetnék.
Itt érhető tetten az MDF legnagyobb adóssága."

De enélkül is tudhatja Engels, hogy így gondolom. De hát akkor miért?

Milyen alapon követeltek ti Engelsek és Mobilok, ti "szocialisták" és "liberálisok" naponta a nemzeti érzelműektől bizonyítékot arról, hogy nem vadállatok? Milyen alapon diktáljátok ti, hogy mi a követendő számunkra? Milyen alapon kéri tőlem Mobil, hogy bizonyítsak be neki akármit. Milyen alapon vádol Engels azzal, hogy magyarságteljesítményt írok elő?
Pedig egy kis "emberség teljesítményt" reménylenék, ha már úgyis éhendöglésre ítélt minket elvbarátaitok és a ti dölyfötök, bosszúállásotok.
Nem rólam, de rólunk van szó.

Mindig a nemzeti érzelmű értelmiség az első, akivel le kell számolni. Azt még értem is, hogy egzisztenciálisan leszámoltok velünk. De ez az állandó pökhendi és kéjelgő kioktatás és értékdiktálás, már sok a gyomromnak.

üdv rezső


1997. szeptember 11. - csütörtök, 5 óra 0 perc
Tudod Jeges most nincs kedvem írni. Mindig így van, ha valaki pofoncsap (most éppen Engels) akkor valahogy nem megy. Pedig lenne mit vitatkoznom pucorral, mobival, meg még a Dcsabassal is, de akkor teleírnám az olvirt. És akkor mit szólna az a kedves, aki szerint akkor is unalmas vagyok, ha semmit sem írok.
Szóval a parlament kérdése is "kedvenc" fixa ideámhoz tartozik. Kezdetben a hazai sajtónak az volt az érdeke, hogy lejárassa a parlamentet. (Akkor más volt a többség, mint most.) Szóval beállította a magas IQ-val rendelkező lakosságot arra, hogy a képviselők nem dolgoznak, mert nincsenek ott a teremben. Aztán pechükre a választók "úgy maradtak". Most már az Isten sem tudja elhiteni velük, hogy a képviselői munkának csak a huszonötödrangú része a plenáris ülés. Olyan, mintha a te munkádat aszerint ítélnék meg, hányszor mész hetente a fényképészhez.
Én sem kisérelem meg megmagyarázni, mert aki magától nem jön rá, annak úgy is hiába. Azt mindenesetre elárulom neked, ha a szlinyáló fotonrakéták kRESZ tábla dülésszögű dinamikus ISGN-jéről lenne szó, akkor és sem ülnék ott. (AZT, meg hogy mit szavazzak megmondanád például te, mert szlinya szakértő vagy.) De ha például arról lenne szó, hogy a Csehszlovákiából kitelepített magyarok miért nem kapnak kárpótlást, beülnék, és hozzászólnék. (Ha Diolen korábban nem csapna fejbe, mint személyeskedő hőzöngő nacionalistát. Esetleg nekem is elékelhetné, hogy...)
Ennyi.

üdv rezső


1997. szeptember 11. - csütörtök, 3 óra 33 perc
Tisztelt Bíróság!

"Ténfergő" valóban prejudikál.

Sem Donald, sem Lépesméz nem adott ki titkos adatokat. Ez tény.
ZöPö, ha hinni lehet a szavainak, nem akarta megkerülni a Datanetet, hiszen a modem telefonszámát tőlük akarta megtudni. Ez is kezelhető tényként.
ZöPö valóban nem beszélt önbíráskodási szándékról. Ez megint tény.

"Ténfergő" ezzel szemben magánbeszélgetést tesz nyilvánossá. Ez tény.
A magánbeszélgetésben titkos adatok szerepelnek. Ez ismét tény.

Tisztelt Bíróság!

A fent előadott tények alapján kérem az alperesek felmentését és "Ténfergő" ellen új eljárás kezdeményezését!

Dr. Jogerős Pál


1997. szeptember 11. - csütörtök, 3 óra 17 perc
Tenfergo

Te honnan tudod, hogy a presszoban ki milyen accounttal van bent (matav, datanet stb.) ??
belelatsz a presszo cgi-jebe ????

Gyuszi bacsi


1997. szeptember 11. - csütörtök, 2 óra 40 perc
Bocs, egy kicsit el vagyok maradva az olvasással.
Engels (kedd 13:13)
A megszólításod ilyen volt :-))? Mert akkor rulez! A dróton ez valahogy nem jött át...

malac (kedd 15:45)
Csak nem az Élet ihletett? Amilyen szomorkás, olyan szép is. Remélem azért már kiheverted... Folytatás?

k.istyu (kedd 18:36)
A fiúnév is rulez :-) Gratula... Vészhelyzetet követed?

Gorcsev!
Ha a 7kérdésben Te vagy Vanek úr (kedd 12:43), eressz meg egy emilt a hjeges@rocketmail.com-ra, vagy vésd ide az emil-címedet, volna kérdésem. Köszi! (Archívban rest vagyok fötörni.)

DD:
Most néztem meg a moziban a Féktelen Minnesota (Feeling Minnesota) c. am. filmet. Tényleg ilyen lehangoló ez a Minnesota, vagy csak így volt beállítva? Egyébként a film szerintem felejthető, láttam jobbat is. Talán holnap (mit beszélek) ma a Féktelenül 2. (Speed 2.). Ez a Keanu Reeves Tom Cruise-zal együtt egyre gyengébb. Pedig voltak jó filmjeik is (Break Point, Top Gun). Spielberget (Lost World) láttad? Itt még nem megy. Más: egyébként általában ilyen morcos vagy? (7kérdés), barátilag kérdem :-))

Trebi: emil megjött, válasz ment, válasz lesz? 7kérdésben olvastalak, jó volt! :-)) Írtam néhány sort én is...
Pirítós: 7kérdés emilek rulez!
Ofélia: ha még nem olvastad Pirítóst a 7kérdésben, érdemes!

DcsabaS, Trixie:
A feladványaitokkal megtiszteltem a kollegáimat is. Hááát... Ugyancsak elgondolkodtak. (Trixie: egyébként amikor Mulder oldalba bökött, még nem olvastam a megfejtést. És lám milyen igaza volt: az igazság odaát volt :-))

rezső:
Tegnapi (szerda) híradó: a Parlament szinte tök üres, pedig tart az ülés. Hol vannak ilyenkor a képviselők? (Tudom hogy lerágott csont, na de mégis? Ilyen jó a büfé?)

NyZ elvesztél? Mert én mindjárt elveszek. Emberek segítsetek! Asszem átestem a ló túloldalára: kezdem érezni a Netfüggőség jeleit. Alvás egyre kevesebb, helyette olv. és ír. Ti ezt hogy csináljátok, hogy bírjátok? Most mindenesetre mély álomba zuhanok...

Heves Jeges


1997. szeptember 11. - csütörtök, 2 óra 19 perc
Ténfergő!

Akkor a kishúgodat/édesanyád erőszakolják meg a battai erdőben, menj a rendőrségre, én majd közlöm veled, hogy a rendőrség majd figyelmezteti az illetőt, hogy ilyet nem szabad csinálni. Mindenesetre csak te nem fogod megtudni, hogy ki volt az.

Azt kérném tisztelettel, prókátorkám, hogy idézd ide azt, amikor én bármilyen formában és csatornán önbíráskodás szándékáról beszéltem. Na az lenne igazán érdekes.

ZöPö


1997. szeptember 11. - csütörtök, 2 óra 7 perc
Bocs.
A presszó nyilvános hely. Pechetekre ott voltam az utolsó ötven üzenetnél.
Egy internet-szolgáltató NEM nyilvános hely. Titoktartási kötelezettsége van.
Ha ezt a kötelezettséget indokolt okból (pl. "unabomber") meg akarod szüntetni, fordulj hivatalosan azokhoz, akik - igen - a bűnöző jogait is képesek védeni, ugyanis vannak neki: vagyis a szolgáltató figyelmeztetheti az előfizetőjét, de nem adhatja ki neked a nevét önbíráskodásra.
Te viszont, ezzel szemben, arra játszol, hogy a szolgáltatónál dolgozó haverodtól kapj meg egy nevet vagy egy telefonszámot. És sajnos jelentkezők is vannak a nemes feladatra. :((( Bár a szolgáltatásnak csak értéke van, nem ára :)))

Az meg, ZöPö, a magánügyed, hogy TE bemutatkozol. Én meg még tizenötezer ember, mi nem mutatkozunk be. De attól még van nevünk. Pechedre, ez egy ilyen hely.

Ténfergő


1997. szeptember 11. - csütörtök, 1 óra 40 perc
Ténfergő!
Datanetes nem volt közöttünk. Bocs.

Bárki, akit érdekel!
Mint az Ténfergő jóvoltából látszik, valaki rámeresztette az UNABOMBER-t. Szeretném megtudni, kicsoda. Szerintem, az én helyzetemben bárki ezt tenné. Ténfergő éppen a bűnöző jogaiért kiabál. Tegye, ha neki ez jól esik. Egyet ne felejtsünk: a Presszóban csak az utolsó 50 üzenet látszik. Hála Ténfergőnek, most sokkal tovább fognak látszani ismeretlen jóakaróm adatai!

ZöPö, aki mindig bemutatkozott, mert volt neki gyerekszobája
Mindazonáltal e-mail címem (sajnos) egyelőre nincsen.


1997. szeptember 11. - csütörtök, 0 óra 47 perc
Medol, megharaplak.
Lumpi


1997. szeptember 11. - csütörtök, 0 óra 44 perc
Ténfergő
Te utolsó szarházi itt nem volt datanettes ,ha már bámulsz meg másolgatsz akkor legalább nézd meg mit csinálsz meg miről van szó !!
Neked akkor sem adnánk ki semmit ha aranyat szarnál.
Amugy meg 1 szar alak vagy mert csak betolod a pofádat és órákig kussba bámulod a többieket ,hogy
utána itt jópofiz.
1 nem ténfergő mert én még nem ittam


1997. szeptember 11. - csütörtök, 0 óra 38 perc
Két matávos, egy datanetes meg egy negyedik beszélget
Részlet a presszóból

ZöPö:
1997.09.10 - 23:55:21
Donald: meg tudjuk nézni, hogy egy megadott időpontban milyen számról hívtak egy szintén adott
Datanet-számot?
------
Donald:
1997.09.10 - 23:55:40
ZöPö:igen:))
----------
Donald:
1997.09.10 - 23:56:35
ZöPö:mi a Datanet száma?
-----------
ZöPö:
1997.09.10 - 23:57:12
Received: by ccmail from tiivs7.tii.matav.hu From bigwig@INAME.COM
X-Envelope-From: bigwig@INAME.COM
Received: from matav.hu (fw2.matav.hu) by tiivs7.tii.matav.hu (MX V4.1 VAX)
with SMTP; Wed, 10 Sep 1997 15:28:13 MET
Received: from mail.matav.hu ([145.236.224.250]) by firewall.matav.hu with SMTP
id ; Tue, 9 Sep 1997 18:06:06 +0100
Received: (qmail 11089 invoked from network); 9 Sep 1997 18:06:45 +0200 Received: from
duna-103.dialin.datanet.hu (HELO unabomber.bom) (195.56.2.103)

Még a konkrét modem-számot a Datanet-től meg kell tudni.
by mail.matav.hu with SMTP; 9 Sep 1997 18:06:45 +0200
----------
Lépesméz:
1997.09.11 - 00:06:28
ZöPö: mennyit ér meg neked?
----------
ZöPö:
1997.09.11 - 00:07:02
Lépesméz: közöld az árát!
----------
Lépesméz:
1997.09.11 - 00:07:34
nincs ára. Értéke van.
-------------
ZöPö:
1997.09.11 - 00:09:12
Lépes: mondd, mi kell érte cserébe!
-------------
Gyuszi bácsi, aki az osszes vallfat eladta... :-)):
1997.09.11 - 00:09:19
Zopo> a datanettol meg lehet tudni, hogy akkor ki volt bent, meg az iname-mel is lehet huncutkodni !
-----------
Lépesméz:
1997.09.11 - 00:10:54
ZöPö: mid van?
-------------
ZöPö:
1997.09.11 - 00:12:11
Gyuszi bácsi: az iname kurvára nem érdekes, csak a Datanet. Ott van az időpont, a dialport száma, a
dinamikus IP cím. Nem biztos, hogy valóban a tulaj, lehet, hogy csak lopott login. Viszont utánanézünk, hogy a telefonhívás honnan volt, na az tuti lesz!
----------
-----------

Ennyit, kedveseim, az adataitok titkosságáról, meg a szolgáltatók és a náluk dolgozók megbízhatóságáról. Éljen a Matáv és a Datanet, akiktől bármilyen adat kikerülhet - mint a mellékelt társalgás mutatja. Csak haver kell hozzá.

Ténfergő


1997. szeptember 11. - csütörtök, 0 óra 24 perc