Igazgató: Prof. BÁRSONY István DSc, H-1525 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33, Tel.:+361-3922225, Fax:+361-3922226
MFA Nyári Iskola Középiskolásoknak

Vissza
AKTUÁLIS HÍREK:

Az MFA Nyári Iskola újra megnyitja kapuit!

Az MTA EK MFA (Magyar Tudományos Akadémia, Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet) ismét meghirdeti nagysikerű nyári iskoláját középiskolásoknak, a 2016. június 20-24 közötti munka hétre. A tudományos kutatótáborba olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik idén még nem fejezik be középiskolai tanulmányaikat és érdeklődnek a természettudományok iránt. Jelentkezni E-mail-ben lehet (nyariiskola@mfa.kfki.hu), legkésőbb 2016. május 30-án (hétfőn) 24h00-ig. (Részletek a fölső menüben a "Jelentkezés" menüpont alatt.)

A jelentkezett diákok közül a Bíráló Bizottság fogja kiválasztani azt a legszerencsésebb 20-23-at, akik az általunk felkínált tudományos témák közül bekapcsolódhatnak egybe-egybe, szakszerű, lelkes és kedves :-) mentori irányítással. (A témákkal és a mentorokkal a fölső menü "Program" pontja alatt lehet megismerkedni.)

Az MFA Nyári Iskolán való résztvétel az ifjú kutatók számára ingyenes (lásd a "Támogatás" menü pontot).

A legtöbb felvetődő kérdésre a honlapunkon megtalálható a válasz, vagy ha mégsem, akkor E-mail-ben várjuk a kérdést, a válasz pedig hamarosan olvasható lesz a "Kérdések" pont alatt.

Az idén választható témák címszerű felsorolása:

 1. 01D - Mikrofluidika - Hogyan fér el a laboratórium egy chipen?,
 2. 01K - Gázérzékelők, mikro méretű eszközök kutatás-fejlesztése,
 3. 01L - Atomi rétegleválasztás (ALD),
 4. 02C - Szerkezeti színek a természetben,
 5. 02F - Grafén pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálata,
 6. 03D - Komplex rendszerek - evolúciós modellek,
 7. 04B - Elektrokróm rétegek leválasztása reaktív porlasztással,
 8. 06H - Bioinert titán-szén nanokompozit és HAp bevonat fejlesztése,
 9. 06M - Virágszirmoktól az atomokig,
 10. 06N - Grafén szuperrácsok dinamikája - számítógépes nanofizikai szimuláció,
 11. 07i - Nanomechanikai kísérletek,
 12. 07K - Egyedi arany nanorészecskék optikai tulajdonságai,
 13. 10A - Mágneses anyagvizsgálat és képalkotás,
 14. 11D - Ellipszométeres mérések, fehérjerétegek előállítása és optikai minősítése,
 15. 11F - Jelölésmentes bioszenzorikai mérések, fehérjék és baktériumok vizsgálata

Szórólapunk letölthető és szabadon terjeszthető PDF-ben: Tanuljunk_egymastol_2016.pdf (250 kByte)

Az MFA Nyári Iskola szórólapja

Az MTA EK MFA-ról:

Az MFA 2015-től a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjához szervezetileg tartozó 3 db kutatóintézet egyike. (A központot alkotó kutatóintézetek felsorolása: Atomenergia-kutató Intézet, Energia- és Környezetbiztonsági Intézet, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet.)
Az MFA fizikailag a KFKI csillebérci telephelyén található (más kutatóintézetekkel együtt), zömében a 26, és 18D+29A,B épületekben. Mostani formájában 2 korábbi kutatóintézetből született, melyek az ATKI (Anyagtudományi Kutatóintézet) és a MÜFI (Műszaki Fizikai Kutatóintézet) voltak. Utóbbinak is jogutódja lévén az MFA pár éve ünnepelte fenállásának fél évszázados jubileumát! Az MFA tudományos kutatási területei kiterjednek a klasszikus Si félvezető mikrotechnológiától a szén nanotechnológián át a fizika, a kémia és a biológia határterületeire eső számos jelenségre, illetve ezeket kiaknázó integrált eszközök kifejlesztésére.Utolsó frissítés: Tue, 10 May 2016 13:41:37 GMT, Számláló: Tovább