Igazgató: Prof. BÁRSONY István DSc, H-1525 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33, Tel.:+361-3922225, Fax:+361-3922226

MFA Nyári Iskola Középiskolásoknak

A jelentkezéssel kapcsolatos információk ITT.

Dr. SZABÓ György #03b - KOMPLEX RENDSZEREK - EVOLÚCIÓS JÁTÉKELMÉLETI MODELLEK - HONLAP
Témavezető 1.: Dr. SZABÓ György, Tel.:392-2611, Épület:26, Szoba:111, E-mail:szabo@mfa.kfki.hu,szabo.gyorgy@ttk.mta.hu, GEarth:(KFKI_26)
BORSOS István -
Témavezető 2.: BORSOS István, Tel.:392-1659, Épület:26, Szoba:113, E-mail:borsos@mfa.kfki.hu,borsos.istvan@ttk.mta.hu, GEarth:(KFKI_26)

Az önzés és a tesvériesség versengése

(MTA MFA, Komplex Rendszerek osztály)

A tisztességes, vagy más szavakkal, a közösség számára előnyös önzetlen magatartásformák (továbbiakban együttműködés) kialakulására számtalan példát találunk a természetben. Az 1. ábrán a pézsmatulkok hadrendjét látjuk, amivel éppen elveszik az őket támadó farkasok étvágyát.

Pézsmatulkok
1. ábra. Pézsmatulkok hadállásban.

Az együttműködés a kevésbé fejlett élőlények, pl. akár a baktériumok között is megfigyelhető, amikor a sejtfalon át kibocsátott enzimekkel segítik önmaguk és szomszédaik táplálékfelvételét. A kölcsönös segítségnyújtás általános körülményei között mindig kínálkozik lehetőség az egyed (egyén) számára egy kis előnyös potyázásra is: az enzim előállításával ténylegesen nem foglalkozó (élősködő) baktérium egyszerűbb felépítésű lehet, és ezért gyorsabb szaporodásával kiszoríthatja tisztességes társait. Az emberi társadalmakban a növekvő mértékű munkamegosztás (szakosodás) biztosítja az átlagosan emelkedő életszínvonalat. Ám ezzel a helyzettel visszaél(het)nek a "lógósok" és "potyázók", de még azok is, akik csak nem tanulták meg saját szakmájuk összes csínját-bínját elég alaposan, és emiatt nem tudják munkájukat kifogástalanul elvégezni. Az ilyen több szereplős rendszereket és a játékosok különféle lehetséges viselkedésmódjait (stratégiáit) vizsgáló matematikai tudomány a játékelmélet. A játékelmélet eredményeit nemcsak a hagyományos játékokban :-), de a hadászati stratégiáktól a közgazdasági elméletekig bezárólag az élet számos területén alkalmazzuk. Nekünk, magyaroknak különösen jelentős a hozzájárulásunk ehhez a tudományághoz, mert a játékelmélet megalapítójának Neumann Jánost tekinthetjük, de 1994-ben is egy magyar származású közgazdász, Harsányi János kapott (megosztott) közgazdasági Nobel-díjat, többek között játékelméleti vonatkozású munkáiért.

Az MFA Nyári Iskola ideje alatt egy olyan evolúciós játékelméleti modellt fogunk megvizsgálni, amelyben a négyzetrácson elhelyezett játékosok jövedelme saját maguk, illetve a közvetlen szomszédaik stratégiaválasztásától függ, ami lehet együttműködés vagy "potyázás". A stratégiamódósítás szempontjából is kétféle magatartást különböztetünk meg. Játékosaink lehetnek önzőek(1), amikor kizárólag saját jövedelmük maximálását veszik figyelembe az új stratégia megválasztásánál, vagy testvériessek(2), akik a játékostársaikkal együttesen elért eredmény maximalizálására törekednek. Olyan eseteket vizsgálunk, amikor az élősködés magas jövedelme és a balek nagy vesztesége egyaránt az élősködésködésnek kedvez, ami viszont a közösség egésze számára a legalacsonyabb jövedelmet eredményezi. Az evolúciós játékelméleti modell számítógépes vizsgálatával arra keressük a választ, hogy mikor érvényesülhet a közösségi érdek, paraméterként változtatva az élősködés hasznát és a balek veszteségét.

Olvasnivaló:

 • Karl Sigmund: Az élet játékai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. 248-251 oldal

 • Szabó György ismertető cikke a Fizikai Szemlében (2009.03. 118-121 oldal): "A tisztességes magatartás kialakulása: játékelméleti elemzés" [PDF]

 • Szabó György egyetemi előadásának jegyzete: "Ismételt fogolydilemma játék sztochasztikus reaktív stratégiákkal" [PPT]
 • Tapasztalataink szerint az egyhetes kurzus során a jelentkező középiskolás diák elsajátíthatja a játékelmélet és az evolúciós játékelmélet alapjait és kifejleszthet egy saját szimulációs programot, ami a stratégiák időbeli változását mutatja.

  Témavezetők: SZABÓ György, CZAKÓ Lilla és BORSOS István
  		MTA MFA, Komplex Rendszerek Osztály
  		26. épület, 111 és 112-es szobák
  		Telefon: 3922678
  		E-mail: szabo@mfa.kfki.hu és borsos@mfa.kfki.hu
  		Honlap: http://www.mfa.kfki.hu/~szabo
  


  A szimulációkhoz elemi C nyelvi programozási ismeretekre van szükség.

  A felkészüléshez általában AJÁNLOTT IRODALOM:

  Magyar nyelvű cikkek:
  [1] Szabó György: A Jó, a Rossz és a Magányos számítógépes küzdelem, Természet Világa 134 (2003 május) 197-201. [PDF]
  [2] Scheuring István: Az emberi együttműködés evolúciós háttere, Természet Világa 138 (2007 augusztus) 338-343. [PDF]

  Könyv:
  [3] Karl Sigmund: Az élet játékai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.

  Angol nyelvű cikkek:
  [4] M. A. Nowak, R. M. May, and K. Sigmund: The arithmetics of mutual help, Scientific American 272 (1995 June) 76-81. [PDF]
  [5] K. Sigmund, E. Fehr, and M. A. Nowak: The economics of fair play, Scientific American 286 (2002 January) 82-87. [PDF]

  Rádió műsor:
  [6] Kossuth rádió, 2008.02.18, 16.20, Szabó György: "Evolúciós Játékelmélet". A digitalizált műsor meghallgatása: , vagy LETÖLTÉSE
  ELÉRHETŐSÉGEK:
  Témavezető 1: Dr. SZABÓ György, Tel.:392-2616, Bp. XII. Konkoly-Thege M. út 29-33, Épület:26, Szoba:111, E-mail:szabo@mfa.kfki.hu,szabo.gyorgy@ttk.mta.hu, GEarth:(KFKI_26)
  Témavezető 2: BORSOS István, Tel.:392-1659, Bp. XII. Konkoly-Thege M. út 29-33, Épület:26, Szoba:113, E-mail:borsos@mfa.kfki.hu,borsos.istvan@ttk.mta.hu, GEarth:(KFKI_26)

  Utolsó frissítés: Fri, 07 May 2010 14:20:20 GMT, Számláló: