Igazgató: Prof. BÁRSONY István DSc, H-1525 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33, Tel.:+361-3922225, Fax:+361-3922226

MFA Nyári Iskola Középiskolásoknak

A jelentkezéssel kapcsolatos információk ITT.

OLÁH Nikolett #06H - Bioinert titán-szén nanokompozit és HAp bevonat fejlesztése orvosi implantátumok felületi tulajdonságainak javítása céljából
Témavezető 1: OLÁH Nikolett, Tel.:392-2222/3250, Épület:26, Szoba: 19, E-mail:olah@mfa.kfki.hu, GEarth:(KFKI_26)
SÁFRÁN Eszter #06H - Bioinert titán-szén nanokompozit és HAp bevonat fejlesztése orvosi implantátumok felületi tulajdonságainak javítása céljából
Témavezető 2: SÁFRÁN Eszter, Tel.:392-2222/3924, Épület:26, Szoba: 123, E-mail:eszter@mfa.kfki.hu, GEarth:(KFKI_26)

fogimplantátum
1. ábra. Titánból készült fogimplantátum.A fémből készült orvosi implantátumok nagy részét titánból vagy különböző ötvözeteiből (1. ábra) készítik kedvező biokompatibilitása miatt. A titánnak többek között kiváló kémiai, fizikai és mechanikai tulajdonságai vannak. A beültetést követően azonban - korrózió vagy fémleválások miatt - titánionokat (és/vagy ötvöző elemeket) lehet kimutatni a szervezetben, melyek gyulladást okozhatnak, allergiás tünetekhez vezethetnek, s legrosszabb esetben az implantátum eltávolítására kerülhet sor. Annak érdekében, hogy növeljük a fém szigetelését, korrózióállóságát, s így a biokompatibilitását, többféle módszert is lehet alkalmazni, melyek közül a felület passziválása nanokompozit anyagokkal az egyik lehetséges. A nanokompozitokban minimum az egyik komponens mérete legalább egy dimenzióban nanoméretű nagyságrendbe esik, mely egyes tulajdonságok javulását vagy újfajta tulajdonságkombinációkat eredményezhet.

Esetünkben TiC/a:C nanokompozitokat használunk fel a sebészeti implantátumok élettartamának növelése érdekében (növeljük a fém szigetelését, korrózióállóságát, biokompatibilitását), ahol az egyik alkotó folytonos (a:C mátrix) és körülveszi a diszperz fázist (TiC nanokristályok).

A rétegeket a 2. ábrán látható magnetronos porlasztóval hozzuk létre. Optikai mikroszkóp alatt keresztmetszeti mintát készítünk (3. ábra), majd Transzmissziós Elektronmikroszkóppal (TEM, 4. ábra) megvizsgáljuk a létrejött réteg szerkezeti tulajdonságait. A gyorsabb csontosodás elérése érdekében ezeket a vékonyrétegeket további, ~ 500-600 nm vastag "elektromos fonás" módszerrel előállított biogén hidroxiapatit (HAp) bevonattal fedjük be (5. ábra).

Egyenáramú magnetronos porlasztó Mintaelőkészítés
2. ábra. Egyenáramú magnetronos porlasztó.
3. ábra. Mintaelőkészítés.A nyári tábor alkalmával alkalmatok nyílik mind a TiC/a:C vékonyrétegek, mind a biogén HAp bioaktív réteg létrehozására, szerkezeti, kémiai összetételük vizsgálatára. Mindezen paraméterek természetesen csak megfelelő minta előkészítést követően állapíthatóak meg, így a munkának e részét is megtapasztalhatjátok majd.

Egyenáramú magnetronos porlasztó Mintaelőkészítés
2. ábra. 70 W Ti teljesítménynél készült TiC/a:C nanokompozit vékonyréteg keresztmetszeti TEM és SAED (jobb fölső sarok) felvétele.
3. ábra. A HAp/TiC/a:C/TiAl6V4 nanokompozitról készített SEM felvétel
900 °C-os kiégetést követően.KÍSÉRLETI MÓDSZEREK: Magnetronos porlasztás és "elektromos fonás", minta előkészítés (mechanikai preparálás és ionsugaras vékonyítás) elektronmikroszkópia.

FELADAT: TiC/a:C vékonyréteg és HAp bioaktív réteg létrehozása, preparálás, szerkezeti vizsgálatuk, valamint a különböző mikroszkópok használatának (optikai, fény, elektron) elsajátítása/megismerése.
TERVEZETT PROGRAM:
1. munkanap (hétfő): ismerkedés az MFA-val
2. munkanap (kedd): ismerkedés a téma alapjaival, a berendezésekkel, TiC/a:C vékonyréteg előállítása magnetronos porlasztással, a réteg befedése HAp-pal
3. munkanap (szerda): a minta előkészítése a szerkezeti vizsgálatokhoz, szerkezeti vizsgálatok elvégzése, eredmények kiértékelése.
4. munkanap (csütörtök): a munka összefoglalása, PPT prezentáció összeállítása.
5. munkanap (péntek): prezentációs nap


ELÉRHETŐSÉGEK:
Témavezető 1: OLÁH Nikolett, Tel.:392-2222/3250, Bp. XII. Konkoly-Thege M. út 29-33, Épület:26, Szoba:19, E-mail:olah@mfa.kfki.hu, GEarth:(KFKI_26)
Témavezető 2: SÁFRÁN Eszter, Tel.:392-2222/3924, Bp. XII. Konkoly-Thege M. út 29-33, Épület:26, Szoba:123, E-mail:eszter@mfa.kfki.hu, GEarth:(KFKI_26)

Utolsó frissítés: Fri, 13 May 2016 09:50:38 GMT, Számláló: