Több országra kiterjedő felsőoktatási Phare-program

A "Közép-Kelet-Európai Felsőoktatási Phare Program" eredményei

1996-ban az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága (EU DG XXII) és az European Training Foundation (a két szervezet nem áll szervezetileg kapcsolatban egymással, az ETF egy önálló EU intézmény) által indított, öt részprogramból álló és 1998. december 31-én lezárult, 3.5 M ECU értékű 14 közép-kelet-európai országra kiterjedő, Multi-Country Phare in Higher Education Program tevékenysége során több olyan dokumentum, leírás és kézikönyv született, amelyek terjesztésére 1999-2000 folyamán, Magyarországon is több országos konferenciát rendeztünk a Phare program támogatásával és finanszírozásával. A dokumentumokat a programot lebonyolító konzorcium többnyire az Európai Unió országaiból származó szakértők és közép-kelet-európai partnereik közösen írták.
Megjegyzésre érdemes, hogy jelentős eltérések vannak a résztvevő 14 ország fejlettségi szintjében, ezért nem volt könnyű az egymást kölcsönösen érdeklő anyagok összeállítása. Ugyanakkor tanulságos az is, hogy melyek a közös és az EU érdeklődésére is számot tartó területek, ezek láthatók az OM jelen web oldalán.

1. Oktatási mutatók és indikátorok (Phare ZZ-95.20/01)
Az alprogram értéke 0,7 M ECU, célja az EU-konform oktatási statisztikai mutatók átvétele, EU szakértői tanácsadás, KKE szakértők képzése. Az alprogramot a CESD Communauter (EU) konzorcium bonyolította, amelynek magyar partnerei az MKM-ben eleinte Kádárné Fülöp Judit, Könyvesi Tibor, később Limbacher László voltak. A Központi Statisztikai Hivatal részéről Varga Alajosné vett részt a programban. A program lebonyolítása ténylegesen 1998 januárjában kezdődött el. Az EU konzorcium által szervezett statisztikai szemináriumon három magyar szakember vett részt (1 fő MKM, 2 fő KSH). 1998 folyamán további szemináriumokra és tréningekre, valamint szakértői látogatásokra került sor, valamint átadták a szakterületre vonatkozó írott anyagokat. Az alprogram végeredménye az új ISCED klasszifikációs rendszernek megfelelő statisztika felvételi leírás és egy, a 14 KKE ország oktatását összehasonlító statisztikai kiadvány.

2. Minőségbiztosítás (Quality Assurance, Phare ZZ-95.20/02)
Az alprogram összege 1,0 M ECU volt. Célja az EU-konform felsőoktatási akkreditálás és értékelés kialakítása, értékelési módszerek bemutatása, átadása, EU szakértői tanácsadás. A lebonyolító konzorcium a Quality Support Center vezetésével a Centre for HE Policy Studies, (Hollandia), a Centre for Quality Assessment (Litvánia), a CNE (Franciaország), az Evalueringscenteret (Dánia) voltak. Rajtuk kívül a Centre for Evaluation and Strategy Studies (Szlovénia) vettek részt a programban. Az alprojekt magyar partnere a Magyar Akkreditációs Bizottság. Az alprogram lehetőséget adott egy magyar felsőoktatási intézmény, illetve felsőoktatási programok "pilot" akkreditálására. Ezen túlmenően magyar szakértőket kértek kinevezni az akkreditáláshoz. 1998-ban két szemináriumra, illetve tréningre került sor, emellett Akkreditálási Kézikönyvet adtak át. 1998 végén a MAB rendezett egy záró szemináriumot. 1999-2000 folyamán rendezvény keretében mutatták be a programot Magyarországon.

3. Felsőfokú Oklevelek és Tanulmányi Kreditek Határokon Túli Elismerése (Phare ZZ-95.20/03)
Összege 1,2 M ECU, céljai a következők voltak: EU-konform diploma és tanulmányi kreditrendszer kialakítása, EU szakértői tanácsadás, kézikönyvek összeállítása és helyzetfelmérés. A lebonyolító konzorcium a hollandiai NUFFIC, tagjai pedig a német Zentralstelle für Ausländische Bildungswesen, ENIC/NARIC központok Magyarországon, Csehországban, Litvániában, Lettországban és Svédországban. A magyar partner az MKM-ben a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ részéről Palmer Éva volt, aki az Oklevélmelléklet Felhasználói Kézikönyv összeállítását koordinálta. Az MKM érdekeltség jelentős volt, mert a lebonyolító konzorcium tagjaként számos kérdésben hasznos tapasztalatok átvételére nyílt mód.

4. Európai tanulmányok (Phare ZZ-95.20/04)
Összege 0,3 M ECU, céljai: EU csatlakozási ismeretek képzési helyzetének felmérése a KKE országokban, EU szakértői tanácsadás, országtanulmány, ajánlások készítése. A lebonyolító konzorciumot az ASSER Intézet vezette (Hága), magyar partner: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Dr. Istvánffy Hajnal, az Európa Tanulmányok Intézet igazgatója. A program nem készített részletes dokumentációt, de a sikeres záró rendezvényen a szakemberek ismertették az európai tanulmányok helyzetét országaikban. Ezen a rendezvényen a legtöbb EU intézmény is magas szinten képviseltette magát. Kitűnt, hogy a magyar EU tanulmányok helyzete nagyon jó a többi országhoz viszonyítva. Ebben a témában nem készült összefoglaló anyag.

5. Részvétel az ORTELIUS programban (felsőoktatási adatok)
Összege 0,2 M ECU, célja a KKE országok felsőoktatási adatainak bekapcsolása az ORTELIUS EU felsőoktatási EU adatbázisba, amely a nagyközönség és a szakma érdeklődői számára teszi lehetővé az adatok használatát. Az alprogram lebonyolítója ORTELIUS Firenze. Magyar felelőse, Németh Vilmos (OM) kiemelkedő szaktudásával és munkabírásával sikeres munkát végzett. A megvalósíthatóság szintjén áll a projekt. A program csatlakozik a már meglévő és fejlesztés alatt álló hazai programhoz, amelynek tárgya éppen a csatlakozás az ORTELIUS-hoz.


2000. december 18.

Dr. Náray-Szabó Gábor főosztályvezető, OM
Tudományos Ügyek Főosztálya

Dr. Serfőző Gusztáv főtanácsos, OM
a program Vezető Testületének magyar tagja